När storleken har betydelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "När storleken har betydelse"

Transkript

1 Datum: DISKUSSIONSMATERIAL Patrik Sandgren När storleken har betydelse Kostnaden för en mobil digital livsstil baserad på en mobiltelefon med surf via 4G Det trådlösa livet Den 25:e oktober 213 introducerade Apple iphone 5S och iphone 5C i Sverige. Efterfrågan bedöms som mycket stor och samtliga ledande operatörer beslutade följaktligen att ha nattöppet i samband med säljstarten. En viktig aspekt av den omfattande marknadsföringen av Apples nya iphone är dess globala kompatibilitet med 4G (LTE) i 13 spektrumband. Tre av dessa frekvensband är 8 megahertz 1, 9 megahertz 2 och 26 megahertz 3, det vill säga de band som här i Sverige används av bl.a. Telia, Tele2, Telenor och Tre. Apple är på intet sätt först med att introducera en mobiltelefon som klarar 4G i Sverige, men den faktiska inverkan på abonnemangsstocken för 4G bedöms likväl bli substantiell. Den nya iphonen har med andra ord stora möjligheter att snabbt driva upp antalet 4G abonnemang kopplade till mobiltelefoner. Vad Apples iphone ytterst visar är att den nya generationens smarta telefoner är anpassade för en modern digital livsstil. Den allt mer avancerade hårdvaran (starkare processer, effektivare radioenheter och högupplösta tryckskärmar) kombinerat med en allt starkare integration av mjukvaran (appar) har skapat helt nya möjligheter. Detta syns inte minst i det faktum att användningsområden expanderat. Mobiltelefonerna är idag så sofistikerade att det är fullt möjligt att använda dem som den primära, eller till och med den enda bredbandsuppkoppling till internet. Frågan är dock vilka kostnader som är förknippade med ett sådant val och vilka begränsningar som uppstår? Små och stora abonnemang för 4G Idag erbjuder samtliga av de fyra stora operatörerna abonnemang där ett mobiltelefonabonnemang kan kombineras med möjlighet till internetaccess via 4G. Med 4G är det teoretiskt möjligt att nå hastigheter upp till 1 Mbit/s även om medeltalet vid en uppkoppling i dagsläget snarare ligger på ca 2 1 LTE band 2 2 LTE band 8 3 LTE band 7

2 Mbit. 4 Flera olika typer av abonnemang finns att tillgå men samtliga operatörer erbjuder idag produkter där användaren kan ringa och skicka obegränsat med sms och istället enbart bestämmer hur mycket surf, det vill säga hur mycket data, som de avser förbruka under en månad. 5 Generellt så är mängden data indelad i tre klasser Small, Medium och Large, vilket också schablonmässigt kan namnge de olika abonnemangstyperna. Small Instegsabonnemangen Grundabonnemanget, Small, inkluderar vanligtvis surf som motsvarar 1 GB 2 GB data till ett pris av ca 25-3 kr. Nämnda mängd data ger, i genomsnitt, möjlighet till ca 4 timmars videosamtal. Om användningen istället koncentreras till enbart ljud är det möjligt att istället ta del av upp till 14 timmars strömmande musik via exempelvis Spotify. Med 1-2 GB data kan användaren också välja att se på rörlig bild. Dock minskar den potentiella tiden för nyttjande drastiskt. Användningen begränsas till knappt 2 timmars strömmande tv, via exempelvis SvT play eller knappt en timmes strömmande video via exempelvis Netflix. (Se figur) Figur. Estimerad möjlig användning för mobiltelefonabonnemang med surf av storlek small (1-2 GB) 14 Antal timmar möjlig användning per månad Medium - Normalanvändarens val För den användare som önskar mer datamängd finns valmöjlighet till det abonnemang som kan kallas Medium. Inkluderad surf uppgår här vanligtvis till 4-5 GB och betingar i storleksordningen 35-4 kr i månatlig abonnemangsavgift. Detta innebär att priset per inkluderad GB är i storleksordningen 8-1 kr. Omvandlat till termer av användning kan 4-5 GB nyttjas för i genomsnitt 3 timmars strömmande musik, runt 9 timmar 4 Estimat baserat på mätdata från Bredbandskollen avseende Telia, Telenor och Tele2 i kategori 2-1 Mbit fiber samt Hi3G i kategorin Upp till 64 Mbit/s mobilt, oktober Denna genomgång baseras på en genomgång av totalt 19 abonnemang hos Telenor, Telia, 3 och Tele2 som erbjöds till privatpersoner 24 oktober 213.

3 videosamtal, 4-5 timmars strömmande tv eller 2 timmar strömmande video. (Se figur) Figur. Estimerad möjlig användning för mobiltelefonabonnemang med surf av storlek medium (4-5 GB) 35 Antal timmar möjlig användning per månad Large Högförburkningsalternativet Flyttas fokus ytterligare en abonnemangsklass upp till Large inkluderar surfen datamängder som uppgår till 6-1 GB. Kostnaden för detta är ca 4-5 kr i månaden. Således uppgår också snittpriset per GB för denna klass av abonnemang till 5-8 kr beroende på vilken operatör som väljs. Med denna datamängd är det möjligt att hålla videosamtal upp till 2 timmar, lyssna på strömmande musik i 7 timmar, eller avnjuta strömmande tv eller video i 1 timmar respektive 4 timmar. (Se figur) Figur. Estimerad möjlig användning för mobiltelefonabonnemang med surf av storlek large (6-1 GB) 6 Antal timmar möjlig användning per månad

4 X-small och X-large - Extremabonnemangen Vid sidan om de tre huvudabonnemangen erbjuder ett flertal operatörer även abonnemang med relativt sett små och påtagligt högre datamängder. Till de abonnemang som skulle kunna kategoriseras som Extra small återfinns abonnemang där datamängden typiskt sett uppgår till,5 GB. Prislappen för dessa landar ofta på ca 2 kr. 6 Detta innebär ett snittpris per GB på 4 kr. Medan styckpriset blir högt är dock den potentiella användningen begränsad. Omvandlat till tjänster ger,5 GB surf som motsvarar 3 timmar musik, 1 timmes videosamtal, 3 minuter strömmande tv eller en kvart video. (Se figur) Estimerad möjlig användning för mobiltelefonabonnemang med surf av storlek Extra small (,5-1 GB) 6 Antal timmar möjlig användning per månad På den motsatta sidan finns också möjligheten att teckna högkapacitetsabonnemang. Dessa abonnemang som kan rubriceras som Extra large omfattar typiskt sett mellan 1-2 GB i surf till en kostnad av kr per månad. Beroende på operatör ger detta en snittkostnad på 3-6 kr per GB. Datamängden innebär att en användare kan lyssna på 7-14 timmar strömmande musik per månad, genomföra 2-4 timmar av videosamtal, se på 1-2 timmar strömmad tv och 5-1 timmar strömmade video. (Se figur) 6 Noterbar är att denna nivå är så låg att PTS valt att inte rubricera dessa abonnemang som en mobil bredbandsanslutning. PTS, Svensk telemarknad, [http://www.statistik.pts.se/pts212/index.html],

5 Estimerad möjlig användning för mobiltelefonabonnemang med surf av storlek Extra Large (1-2 GB) Antaltimmar möjlig användning per månad Extra surf När behovet överstiger tillgången Även med ett Extra Large abonnemang finns en bortre gräns för användningen per månad. Detta innebär att samtliga användaren, oavsett abonnemangskategori, alltid löper en risk att förbruka mer datamängd än vad som ingår i deras abonnemang. När detta sker reduceras hastigheten kraftigt samtidigt som användaren (exempelvis via ett sms) erbjuds möjlighet att köpa extra surf. Priset per GB för extra surf är relativt lika mellan operatörerna och uppgår till ca 7 kr. Det finns dock undantag. Vissa operatörer erbjuder exempelvis mängdrabatt som gör det billigare ju mer extra data en kund köper. 7 Sammanfattande slutsatser Den nya generationens mobilnät och mobiltelefoner skapar stora möjligheter för en digital livsstil. Idag finns få tekniska begränsningar i vilka tjänster som kan tas emot genom en mobiltelefon av avancerat slag. Vad ovanstående genomgång visat är dock att den datamängd som inkluderas i abonnemangen och som skapar möjligheter att dra nytta av de digitala tjänsterna kostar. Kostnaden gör att det skapas begränsningar i användningen och att ransonering med data förefaller nödvändigt för en användare. En normalperson ser exempelvis på tv i ca 95 minuter om dagen. 8 Detta innebär en månatlig konsumtion av tv som motsvarar strax under 5 timmar. Detta är långt mer än vad något av mobiltelefonabonnemangen med tillhörande surf över 4G kan erbjuda. 7 Tre erbjuder exempelvis kunder att köpa extra surf som motsvarrar 1 GB för ca 2 kr. 8 Nordicom, Mediesverige, g[http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/361_11_mediesverige_mini_212_12.pdf]

6 Som genomgången visat ger idag ett genomsnittsabonnemang - beroende på operatör och omfång - möjlighet till: mellan,3-5 timmar strömmande video mellan,6-13 timmar strömmande tv mellan 1-25 timmars strömmande videosamtal mellan 5-87 timmars musik Slutsatsen som kan dras av detta är således att den mobila tekniken har en enorm potential. För den som redan idag enbart vill vara mobil och digital är dock rådet att först säkerställa en god kassa. En digital livsstil via de mobila näten kan nämligen bli en rejält dyr historia. Figur. Möjlig användning av tjänster baserat på ett genomsnitt av olika 4Gmobilabonnemang med surf, oktober Antal timmars användning per månad Video (ex Netflix) TV (ex SvT Play) Videosamtal (ex Facetime) Musik (ex Spotify) X-Small (,5-1 GB) Small (1-2 GB) Medium (4-5 GB) Large (6-1 GB) X-large (1-2 GB) Pris: 2-25 Pris: 3 kr Pris: 35-4 kr Pris: kr Pris: kr

7 Appendix Översikt av mobiltelefoniabonnemang för 4G med surf Kategorisering Operatör Samtal och sms Annonserad hastighet Surfpott (GB) Kostnad per månad Kostnad per GB Tillägskostnad per GB om datatak nås XS Telia Komplett obegränsat Upp till 1 Mbit/s, S Telia Komplett obegränsat Upp till 1 Mbit/s 2, M Telia Komplett obegränsat Upp till 1 Mbit/s 4, L Telia Komplett obegränsat Upp till 1 Mbit/s 6, XL Telia Komplett obegränsat Upp till 1 Mbit/s 1, XS Telenor obegränsat 2-1 Mbit/s, S Telenor obegränsat 5-2 Mbit/s 2, M Telenor obegränsat 5-2 Mbit/s 4, L Telenor obegränsat 5-2 Mbit/s 6, XL Telenor obegränsat 1-5 Mbit/s 1, XS Tele2Volym obegränsat 2-4 Mbit/s 1, S Tele2Volym obegränsat 2-4 Mbit/s 2, M Tele2Volym obegränsat 2-4 Mbit/s 4, L Tele2Volym obegränsat 2-4 Mbit/s 6, XL Tele2Volym obegränsat 2-4 Mbit/s 1, S TreTotal obegränsat* Upp till 64 Mbit/s 1, ** M TreTotal obegränsat* Upp till 64 Mbit/s 5, ** L TreTotal obegränsat* Upp till 64 Mbit/s 1, ** XL TreTotal obegränsat Upp till 64 Mbit/s 2, ** Källa: Sammanställd av Bredbandsforum, oktober, 213 * = 1 minuter samtal och 1 SMS ** = Tre säljer inte 1 GB. Angivet värde är snittpris av extra datamängd för,5 GB och 3 GB

8 Potentiell användning av surfen den inkluderade datamängden i mobiltelefoniabonnemang för 4G Operatör Surfpott (GB) Antal timmar Svt play per månad Antal timmar Spotify per månad Antal timmar Netflix per månad Antal timmar Facetime per månad Telia Komplett,5,5 3,2 1 Telia Komplett 2, 2 14,9 4 Telia Komplett 4, Telia Komplett 6, Telia Komplett 1, Telenor,5,5 3,2 1 Telenor 2, 2 14,9 4 Telenor 4, Telenor 6, Telenor 1, Tele2Volym 1, 1 7,4 2 Tele2Volym 2, 2 14,9 4 Tele2Volym 4, Tele2Volym 6, Tele2Volym 1, TreTotal 1, 1 7,4 2 TreTotal 5, TreTotal 1, TreTotal 2, OBS! Adaptiv hastighet hos flertalet tjänster gör att datamängden kan variera. Det finns även möjlighet att välja en lägre upplösning på ex strömmande video för att konsumera mindre datamängder. Det finns olika tjänster. SvT play är exempel på tv-tjänst, Spotify är exempel på musiktjänst, Netflix är exempel på videotjänst och Facetime är exempel på videosamtalstjänst

Bredbandskollen. surfhastighet i Sverige 2008 2013

Bredbandskollen. surfhastighet i Sverige 2008 2013 Bredbandskollen surfhastighet i Sverige 2008 2013 Bredbandskollen Surfhastighet i Sverige 2008-2013 Version 1.0 2014 Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Fiber till Villa. en förstudie av tillgång och modeller för utbyggnad av fiberbaserat bredband till enfamiljshus

Fiber till Villa. en förstudie av tillgång och modeller för utbyggnad av fiberbaserat bredband till enfamiljshus Fiber till Villa en förstudie av tillgång och modeller för utbyggnad av fiberbaserat bredband till enfamiljshus Bredbandsforum, PTS, Box 5398, 102 49 Stockholm. Telefon: 08-678 55 00 Webbplats: www.bredbandivarldsklass.se

Läs mer

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:4 Datum 2014-02-13 Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:4 Diarienummer 14-823 ISSN 1650-9862 Författare Karin Fransén och Linn Berggren

Läs mer

Svenskarnas användning av telefoni och internet

Svenskarnas användning av telefoni och internet Rapportnummer PTS-ER-:20 Datum Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning Rapportnummer PTS-ER-:20 Diarienummer 13-10702 ISSN 1650-9862 Författare Projektledare på PTS: Karin

Läs mer

Är förändring nödvändigt?

Är förändring nödvändigt? Är förändring nödvändigt? Comhem levererar idag ett antal analoga tv kanaler till varje hushåll i föreningen. Alla som inte får en privat faktura av comhem idag har enbart det analoga utbudet. Det betalas

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Vad kostar ett byanät - Nyckeltal för resultatberäkningar av offentligt stöd till bredband 1

Vad kostar ett byanät - Nyckeltal för resultatberäkningar av offentligt stöd till bredband 1 Namn: Patrik Sandgren Telefon: 08-678 571 3 Patrik.sandgren@pts Författat 12 januari 2012 Workshopbehandlat 13 mars 2012 (minnesant inkluderat) Arbetsdokument Vad kostar ett byanät - Nyckeltal för resultatberäkningar

Läs mer

Varför fiber till mitt hus?

Varför fiber till mitt hus? Varför fiber till mitt hus? Innehåll Inledning 1 Vad beror datahastigheten på? 2 Mobilt bredband 3 Fiberanslutning 4 Framtida behov 5 Mina slutsatser 6 Inledning Syftet med denna skrift är att försöka

Läs mer

Dä ska va gôtt å leve! Mä ett gôrbrett brebann sô vore hartta nock.

Dä ska va gôtt å leve! Mä ett gôrbrett brebann sô vore hartta nock. Dä ska va gôtt å leve! Mä ett gôrbrett brebann sô vore hartta nock. Översättning för inflyttade: Bra kommunikation nära dig. Samma kommunikationsmöjligheter på landsbygd som i större städer. Landsbygden

Läs mer

PTS bredbandskartläggning 2014

PTS bredbandskartläggning 2014 Rapportnummer PTS-ER-2015:11 Datum 2014-03-24 PTS bredbandskartläggning 2014 En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige Rapportnummer

Läs mer

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Datum 2009-03-18 Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Diarienummer 09-2401 ISSN 1650-9862 Författare Anna Boström Post- och telestyrelsen

Läs mer

FIBER TILL LILLA EDET

FIBER TILL LILLA EDET FIBER TILL LILLA EDET VARFÖR SKALL JAG SKAFFA JUST FIBER? Varför fiber? Dagens fasta telefonnät är omodernt och dåligt underhållet Telefonnätet har begränsad kapacitet och klarar inte att föra över de

Läs mer

Effektivare samordning kring planerade grävarbeten

Effektivare samordning kring planerade grävarbeten Rapportnummer PTS-ER-2010:11 Datum 2010-05-18 Effektivare samordning kring planerade grävarbeten - En utredning kring behovet av samordning för att främja marknadsaktörernas tillgång till kanalisation

Läs mer

Marknadsanalys en överblick

Marknadsanalys en överblick Datum: 2013-02-11 Patrik Sandgren Telefon: 08-678 57 13 patrik.sandgren@pts.se Marknadsanalys en överblick Sammanfattning En empirisk genomgång av marknadsanalyserna som ligger till grund för beslut om

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Spring Mobil Växel. Produktbeskrivning

Spring Mobil Växel. Produktbeskrivning Spring Mobil Växel Produktbeskrivning Innehåll Spring Mobil Växel...sid 3 Abonnemang...sid 4 Tilläggstjänster för abonnemang...sid 4 Mobilt Bredband...sid 6 Affärspaket...sid 7 Företagstjänster...sid 7

Läs mer

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun 2012 Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Strategidokument - Slutversion Kommunstyrelsen 1. Bakgrund 02 2. Teknisk bakgrundsbeskrivning 03 3. Nyttan med bredband 06 4. Hinder för utbyggnad av bredband

Läs mer

så blir du en vinnare!

så blir du en vinnare! villaägaren granskar FRAMTIDENS UPPKOPPLING så blir du en vinnare! Allt fler använder sig av fiberteknik för att få ännu snabbare bredband. Regeringens satsning på bredband till landsbygden eldar på den

Läs mer

4. Hushållens utgifter för elektronisk kommunikation 18 4.1 Hushållens inkomstförhållanden 18 4.2 Sammanfattning och slutsatser 19

4. Hushållens utgifter för elektronisk kommunikation 18 4.1 Hushållens inkomstförhållanden 18 4.2 Sammanfattning och slutsatser 19 Innehåll Sammanfattning 3 1. Utgångspunkter 6 1.1 Bakgrund och uppdrag 6 1.2 Syfte 6 1.3 Metod och genomförande 6. 2. Telemarknaden i Sverige 8 2.1 Antal operatörer år 2003 8 2.2 Operatörernas intäkter

Läs mer

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät Rapportnummer PTS-ER-2014:11 Datum 2014-03-03 Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät N2013/2538/ITP Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången

Läs mer

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Grävning ingår Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer. Dvd 1gb ADSL 2

Läs mer

Alternativa anslutningstekniker för betalterminaler. - En kartläggning på uppdrag av Post- och telestyrelsen

Alternativa anslutningstekniker för betalterminaler. - En kartläggning på uppdrag av Post- och telestyrelsen Alternativa anslutningstekniker för betalterminaler - En kartläggning på uppdrag av Post- och telestyrelsen Mars 2015 A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och researchföretag med inriktning

Läs mer

Svensk telemarknad 2012

Svensk telemarknad 2012 Rapportnummer PTS-ER 2013:15 Datum 2013-05-07 Svensk telemarknad 2012 Svensk Telemarknad 2012 Rapportnummer PTS-ER 2013:15 Diarienummer 12-11314 ISSN 1650-9862 Författare Bianca Gustafsson Kojo, Karin

Läs mer

Svensk Telemarknad första halvåret 2012

Svensk Telemarknad första halvåret 2012 Rapportnummer PTS-ER-2012:24 Datum 2012-11-15 Svensk Telemarknad första halvåret 2012 Rapportnummer PTS-ER-2012:24 Diarienummer 12-6518 ISSN 1650-9862 Författare Pamela Davidsson, Bianca Kojo Gustafsson,

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Kundrörlighet Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Förord I vissa delar av Konkurrensverkets rapport Åtgärder

Läs mer

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabba bredbandstjänster; Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2007-02 Mobil telefoni Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för mobilabonnemang

Läs mer

Fiber en fiber av renaste glas

Fiber en fiber av renaste glas Fiber en fiber av renaste glas Fibern är en mycket tunn tråd av glas, ungefär lika tunn som ett hårstrå. Tråden är uppbyggd i tre lager. De innersta delarna är tillverkade av ren kvarts, det vill säga

Läs mer