TeliaSoneras syn på öppenhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TeliaSoneras syn på öppenhet"

Transkript

1 TeliaSoneras syn på öppenhet

2 Inledning Begreppet öppenhet har många dimensioner och tolkningar. Det definieras också på olika sätt av olika aktörer inom telekom- och Internetbranschen. För slutanvändare kan det betyda fri tillgång till telekomtjänster, innehållstjänster och applikationer. För nya tillhandahållare av telekomtjänster kan det betyda en möjlighet att få åtkomst till nätinfrastruktur som kan användas för att leverera tjänster till slutanvändare. Leverantörer av innehållstjänster och applikationer hävdar att det innebär att nätoperatörer inte ska göra skillnad på innehållstjänster som produceras av nätoperatören själv (fast eller mobil) och tjänster som levereras av tredje part. Det är också viktigt att tänka på vad öppenhet betyder i bemärkelsen transparens gentemot kunder, dvs. att tillhandahålla tydlig och neutral information om de tjänster som tillhandahålls. Öppenhet gynnar slutanvändaren Utgångspunkten för TeliaSonera är att betrakta begreppet öppenhet ur ett kundperspektiv. Vi vill att våra kunder ska ha möjlighet att använda så många tjänster som möjligt oavsett vilken utrustning de använder: persondator, mobiltelefon, TV eller något annat. Det här gäller såväl våra fasta som mobila anslutningar. Alla applikationer ska kunna användas på alla typer av utrustningar, så långt det är tekniskt möjligt. Vi är övertygade om att både våra kunder och telekomindustrin tjänar på öppna standarder. Öppenheten gör det möjligt för leverantörer av telekom- och innehållstjänster att utveckla och erbjuda ett större antal tjänster. Ett stort utbud av tjänster lockar fler användare och på så vis ökar öppenheten det totala användandet, vilket får branschen att växa och fortsätta att erbjuda prisvärda tjänster. Ingen diskriminering TeliaSonera anser att Internet ska förbli öppet och tillgängligt för alla. I egenskap av Internetleverantör kommer vi att erbjuda våra kunder, inklusive leverantörer av innehållstjänster och applikationer, en rimlig bandbreddskapacitet som kan användas utan att någon åtskillnad görs mellan de olika applikationerna och tjänsterna. TeliaSonera bedriver inte i nuläget, och kommer inte heller i framtiden att införa, någon form av diskriminerande blockering eller filtrering. Vi tillåter alla innehållstjänster och applikationer i våra nät. Vi kommer samtidigt att fortsätta att delta aktivt i arbetet med att bekämpa bilder på sexuella övergrepp mot barn, skräppost, virus och angrepp mot IT-system (s.k. DoS-attacker) för att skydda våra kunder och nät. Trafikhantering Vi genomför trafikhantering av tekniska skäl och för våra kunders skull. Hanteringen omfattar prioriteringen av trafiken i våra nätverk. Utan adekvat trafikhantering kan vi inte vidmakthålla eller öka stabiliteten i våra nät. Trafikhanteringen gör också att vi kan säkerställa att kundernas anslutning är fortsatt god även vid överbelastning, och den hjälper oss att leverera högsta möjliga kvalitet på våra tjänster, som till exempel IPTV-tjänsten. All IPTV-trafik (s.k. unicast och multicast) distribueras

3 i ett separat virtuellt LAN för att säkerställa tjänstekvaliteten i accessnätet. Strömmande TV-signaler är känsliga för både fördröjningar och förluster av datapaket i nätet. Mobila nätverk är mycket känsliga för applikationer som slukar mycket bandbredd eftersom nätens kapacitet begränsas av det tillgängliga spektrumet. En begränsad bandbreddskapacitet måste delas av alla användare i en viss cell, och därför kan höganvändare i hög grad påverka upplevelsen för de andra användarna. För att maximera tjänsternas tillgänglighet för alla aktiva användare i en viss cell är det nödvändigt att upprätthålla nätverksoperatörernas förmåga att hantera trafiken. Mobila tjänster som är tidskritiska i bemärkelsen att de måste levereras i en sekvens, som rösttelefoni, har prioritet framför data om nätverket blir överbelastat. Det betyder inte att datalänken kopplas ifrån helt utan snarare att hastigheten minskar. För mobil datatrafik finns det också några definierade parametrar för att fördela kapaciteten för olika typer av datatrafik. Men ingen skillnad görs mellan olika typer av innehållstjänster och applikationer. Beroende på trafikens utveckling kan dessa parametrar ändras över tid. I fasta bredbandsnät där kapaciteten ska delas i accessnätet, kan omfattande användning av peerto-peer - tillämpningar ge liknande men mindre tydliga effekter, eftersom bandbredden är högre och det är färre användare som potentiellt ska dela på kapaciteten. Det bör framhållas att TeliaSonera har egna innehållstjänster, som exempelvis en musikprenumerationstjänst. TeliaSoneras kunder kan naturligtvis även använda andra musiktjänster som Spotify eller Nokias musiktjänst Ovi om de har en Nokia-telefon osv. Även om vi väljer att aktivt marknadsföra och göra reklam för våra egna musiktjänster så blockerar vi inte eller ger lägre prioritet i nätverket till andra musiktjänster. Öppet är inte gratis I egenskap av teleoperatör tillhandahåller Telia Sonera tillgång till sina telenät och till Internet. Kunden betalar en avgift för denna tillgång (abonnemangsavgift) och tilläggsavgifter för olika tjänster som telefoni, SMS, data och innehållstjänster som t ex musiktjänster. I anslutning till abonnemanget erbjuds ofta också en telefon, en persondator eller ett modem som kunden kan förvärva till ett mycket lågt pris i utbyte mot att man binder upp sig för en viss abonnemangsperiod. Det här är i realiteten en finansieringsmodell för datorn, mobiltelefonen eller modemet. Under våren 2009 beslutade några europeiska mobiloperatörer att blockera användningen av Skype ch andra VoIP-applikationer i sina mobilnät. Även om vi anser att operatörerna har rätt att inta en sådan ståndpunkt har TeliaSonera beslutat att inte blockera mobila VoIP-applikationer eller några andra applikationer För närvarande är datavolymerna som är relaterade till mobil VoIP-användning inkluderade i våra erbjudanden om mobilt bredband. Men efterhand som användningen ökar kommer differentieringen att fortsätta och troligtvis kommer inte mobil VoIP i framtiden automatiskt att ingå i alla våra erbjudanden utan tillhandahållas som ett tillval.

4 Öppenhet handlar om att vara öppen och tydlig gentemot kunderna Det kan också tillhandahållas som ett separat paket eller till och med medfölja vanlig (kretskopplad) telefoni. Våra tjänster och erbjudanden kommer att se olika ut över tid, men grundprincipen är hela tiden att ingen tjänst eller tredjepartsapplikation ska få åka snålskjuts, utan alla ska bära en skälig andel av våra kostnader. Vi välkomnar öppenhet för våra kunder, men vi kommer att fortsätta att ta betalt för användningen av våra nät och tjänster. Priset måste matcha produkten Möjligheten att differentiera tjänster och produkter mot kunderna är ett mycket effektivt sätt att fördela nätverksbaserade resurser. Vi är övertygade om att differentieringen kommer att fortsätta och utökas både i företags- och privatkundssegmentet, och med ny teknik såsom LTE öppnas nya möjligheter att prioritera trafik eller tjänster på enskild kundnivå. Vissa kunder kommer att efterfråga en garanterad tjänstekvalitet medan andra nöjer sig med tjänster utan sådana garantier. Kunderna kommer att ha ett rikligt utbud av erbjudanden att välja mellan. Eftersom volymen på mobildata formligen har exploderat har vi på grund av kapacitetsbegränsningar infört en volymgräns i våra erbjudanden om mobilt bredband. För att skapa en koppling mellan pris och användning erbjuder vi mobila dataabonnemang för låg-, medium- och höganvändare. När kunderna når den volymgräns som angetts för deras specifika abonnemang, kan de köpa ytterligare kapacitet för att fortsätta nyttja tjänsten. Transparens är nödvändigt Öppenhet handlar också om att vara öppen och tydlig gentemot kunderna i frågor som rör egenskaperna hos produkter och tjänster. Det gäller både för fasta och mobila produkter. Ett relativt nytt initiativ inom mobilt bredband är det avtal som har träffats mellan mobiloperatörerna i Sverige och som gäller marknadsföringen av hastighet i dataöverföringen, där den teoretiska maxhastigheten ersatts med den praktiska maxhastigheten. Ingen lagstiftning behövs I motsats till vad som framförts på senare tid föreligger det inget problem när det gäller teleoperatörernas och Internets öppenhet i Europa. Vi känner inte till några betydande exempel på oönskat diskriminerande beteende, utan snarare har det spekulerats i vad som skulle kunna hända om teleoperatörerna började blockera innehåll eller webbplatser etc.. Sådana spekulationer ska inte ligga till grund för lagstiftningsåtgärder. Europa måste inta ett noggrant övervägt förhållningssätt till dessa frågor och när det gäller att införa reglerade tjänstenivåer eller affärsmodeller. Vi är övertygade om att detta kommer att lösas av marknadens aktörer till gagn för kunderna. TeliaSonera kommer på samtliga sina marknader att initiera eller delta i diskussioner om dessa frågor och vi står gärna till tjänst med att ge ytterligare vägledning till alla intresserade parter.

5 Affärsidé att erbjuda nätanslutning och telekommunikationstjänster TeliaSoneras affärsidé är att tillhandahålla nätanslutning och telekommunikationstjänster som hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi skapar värde genom att fokusera på att leverera en kundupplevelse i världsklass, säkra nätkvaliteten och uppnå en kostnadsstruktur i nivå med de bästa. TeliaSonera är en internationell koncern med en global strategi men varhelst vi verkar, agerar vi som ett lokalt företag. TeliaSoneras affärsidé är att tillhandahålla nätanslutning och telekommunikationstjänster som hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi skapar värde genom att fokusera på att leverera en kundupplevelse i världsklass, säkra nätkvaliteten och uppnå en kostnadsstruktur i nivå med de bästa. TeliaSonera är en internationell koncern med en global strategi men varhelst vi verkar, agerar vi som ett lokalt företag.

Nätneutralitet för Sverige. En strukturerad branschdialog

Nätneutralitet för Sverige. En strukturerad branschdialog Nätneutralitet för Sverige En strukturerad branschdialog Juni 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Syfte och mål med uppdraget... 4 Avgränsningar... 4 Metod och källor... 5 Intressenter...

Läs mer

Blockering av IP-telefoni i de mobila näten

Blockering av IP-telefoni i de mobila näten Företagsekonomiska institutionen, handelsrätt Handelsrätt C, VT 2011 Blockering av IP-telefoni i de mobila näten Kan ny lagstiftning förhindra detta? Författare: Daniel Ohanian Handledare: Torsten Seth

Läs mer

Transparenta internetaccesser

Transparenta internetaccesser Rapportnummer PTS-ER-2011:29 Datum 2011-12-07 Transparenta internetaccesser - får konsumenterna tillräckligt tydlig information om begränsningar i tjänsterna och om möjligheten att byta leverantör? -får

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-09-24 IT-infrastrukturprogram för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-2020 Godkänt av kommunfullmäktige 2012-12-17 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E - POST P LUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje

Läs mer

Företagspresentation 2009

Företagspresentation 2009 Företagspresentation 2009 Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Koncernchefens kommentarer 4 Vision och strategi 6 TeliaSonera-aktien 8 Trender 9 Marknader och varumärken 3 Vår verksamhet 4 Ansvarsfullt

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

10 frågor och svar om. bredband

10 frågor och svar om. bredband 10 frågor och svar om bredband Bredband var för några år sedan ett i det närmaste okänt begrepp för de flesta av oss. I dag tävlar företagen om att erbjuda de snabbaste bredbandsuppkopplingarna till hushåll

Läs mer

Företagspresentation 2010

Företagspresentation 2010 Företagspresentation 2010 Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Vision och strategi 7 TeliaSonera-aktien 9 Trender 10 Marknader och varumärken 13 Vår verksamhet

Läs mer

Val av Kommunikationslösning

Val av Kommunikationslösning BILAGA 1 Val av Kommunikationslösning TRYGGHETSLARM - KOMMUNAL ehälsa Val av Kommunikationslösning 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bakgrund... 3 Problemställning... 4 Förutsättningar för

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Stockholms öppna nät. Ett öppet stadsnät är nästa nivå av bredband. Ett

Läs mer

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf. Ett snabbt nät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Lindesbergs Stadsnät.

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf. Ett snabbt nät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Lindesbergs Stadsnät. Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf Ett snabbt nät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Lindesbergs Stadsnät. Ett öppet Stadsnät är nästa nivå av bredband. Ett supersnabbt

Läs mer

Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor

Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor FSPOS AG Kritisk Infrastruktur Datum för publicering: 2012-11-29 Rapporten finns att ladda ner på www.fspos.se. 2 SAMMANFATTNING Syftet

Läs mer

ÖPPNA NÄT. Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll. Publicerad i juni 2010

ÖPPNA NÄT. Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll. Publicerad i juni 2010 ÖPPNA NÄT Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll Publicerad i juni 2010 Ansvarig utgivare: Mikael Ek (VD) Dokumentansvarig: Camilla Jönsson Citera gärna! Det är dock inte tillåtet att vidarebefordra

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun avseende perioden 2012 2016 Strategi Utgåva 2012-02-06 Sid 1(11) Innehållsförteckning Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Allmän utveckling sedan det senaste IT-infrastruktur-programmet...

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014

IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014 IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014 Fastställt av Kommunstyrelsen 2010-04-13 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Syfte...4 2.2 Målgrupper...4 2.3 Det regionala

Läs mer

Företagspresentation 2011

Företagspresentation 2011 Företagspresentation 2011 TeliaSonera Företagspresentation 2011 2 Innehåll Vår värld 3 TeliaSonera i korthet 5 Året i korthet 6 Vision och strategi 7 Ett företag 10 TeliaSonera-aktien 11 Trender 12 Marknader

Läs mer

För kommunikationsmyndigheten PTS

För kommunikationsmyndigheten PTS PTS-ER-2012:12 För kommunikationsmyndigheten PTS - Kartläggning och analys av den svenska marknaden för trygghetslarm Mars 2012 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Bredbandsstrategi Ragunda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 Allmänt om bredband 7 Vision och Mål 9 Finansiering Bilagor 13 Övergripande Mål

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste argumenten för illegal streaming och nedladdning.

Här hittar du svar på några av de vanligaste argumenten för illegal streaming och nedladdning. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste argumenten för illegal streaming och nedladdning. De tjänar pengar ändå Kort svar: Nej, det gör de faktiskt inte. Majoriteten av de oberoende

Läs mer

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK?

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK? Hej! Det har kommit in en massa frågor till BIK (Bredband i Kungälv Ekonomiska förening) avseende bredbandsutbyggnaden med fiber i Kungälvs kommun. Jag har satt ihop en information om lite av varje. Jag

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram

IT-Infrastrukturprogram IT-Infrastrukturprogram för Karlskrona kommun 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 24 mars 2011, 28 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Inledning 5 2. Bakgrund 5 3. Nuläge 7 4. Framtida behov

Läs mer

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun 2012 Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Strategidokument - Slutversion Kommunstyrelsen 1. Bakgrund 02 2. Teknisk bakgrundsbeskrivning 03 3. Nyttan med bredband 06 4. Hinder för utbyggnad av bredband

Läs mer

Alternativa anslutningstekniker för betalterminaler. - En kartläggning på uppdrag av Post- och telestyrelsen

Alternativa anslutningstekniker för betalterminaler. - En kartläggning på uppdrag av Post- och telestyrelsen Alternativa anslutningstekniker för betalterminaler - En kartläggning på uppdrag av Post- och telestyrelsen Mars 2015 A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och researchföretag med inriktning

Läs mer