Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping"

Transkript

1 Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1

2 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning till kunderna är inget nytt - men hur tar man betalt? Med allt mer prispressade transporter gäller det att ta betalt för tjänster som tidigare varit gratis, samtidigt som nya informationstjänster utvecklas. 2

3 Standardisering En strategisk fråga i samband med informationsteknik är standarder. Exempel på standardiseringsfrågor av större vikt som ett logistikföretag bör bevaka är: - Mobil datakommunikation, t ex GSM, 3G, 4G - Elektroniska transaktioner, t ex EDI - Internet, t ex olika standarder för affärstransaktioner - Informationssäkerhet, t ex kryptering - Transportetiketter, t ex STE, Standardiserad transportetikett - Streckkoder och RFID, teknik för datafångst - Identiteter, t ex standarder för att identifiera kollin (EAN 128) och standarder för att identifiera produkter (EAN 13) 3

4 Svensk samordning Inom Sverige finns det i Transportindustriförbundets e-com/it-kommitté ett samarbete där transportföretagen diskuterar och samordnar sig inom IT och, inte minst, standardiseringsfrågor. 4

5 Logistikbranschen Nuläge och förändring En tydlig uppdelning i logistikbranschen mellan små och stora företag. De stora blir ständigt större och de ingår ofta i internationella koncerner. De små företagen har det tuffare att hänga med! Ett intressant mätetal - hur stor andel av sin omsättning lägger ett svenskt transportföretag på IT? En enkätstudie visar på ett genomsnitt på 1-2 %. IT-kunskaper är viktiga i företagsledningarna för att de ska förstå hur IT kan förändra företagets affärsprocesser och kanske t o m affärsidé. 5

6 Jämförelse med europeiska transportföretag De svenska företagen i samtliga transportslag ligger generellt sett bra till, men i slutet av 1990-talet var skillnaden ännu större. 6

7 Logistik och IT i praktiken Behovet av IT-stöd varierar mellan olika transportslag. Gemensamt är: - att tidigt få in information om gods för att effektivt kunna planera verksamheten. - att hålla kunderna kontinuerligt uppdaterade är en annan viktig faktor. Ett modernt transport- och logistikföretag blir alltmer ITintensivt. Rätt utformade IT-lösningar har en direkt koppling till konkurrenskraften. Expressföretagen har kommit längst. De har i allmänhet trimmat sina affärsprocesser längre än andra segment av transportbranschen. 7

8 Aktuella IT-lösningar För transportverksamhet finns det en rad standardsystem. I de flesta fall är de inriktade på ett delområde som: - terminalsystem, - Ruttplaneringssystem - positioneringssystem. En chaufför ska inte behöva fundera i början på sin tur hur rutten ska läggas upp. Idag tycker många i branschen att det är självklart att ha ett ruttplaneringssystem, även kallat Fleet Management System. T ex Dynafleet, Volvo Fleet Management 8

9 Transportadministrativa system Stöd för transportadministration finns i s k TA-system. Transportadministrativa funktioner finns i många affärssystem, men inte tillräcklig omfattning. Istället specialiserade leverantörer (ett 10-tal) som finns på marknaden. En del är fristående system, andra är väl integrerade med ett bakomliggande affärssystem. Man kan också skilja mellan de system som innebär en online-lösning på nätet (ASP) och de som installeras i företagets egen IT-miljö. 9

10 Kommunikation Ett av de viktigaste områdena inom IT är kommunikation. Telefoni, mobildata, Internet och datakommunikation. Utvecklas snabbt. Lägre kostnader. 10

11 Transporttjänster på Internet Transportbranschen var tidigt ute med t ex möjligheten att kunna spåra kollin. Bra både för transportören och transportköparen, en s k win-win-situation. 11

12 Exempel Delego Ett företag som erbjuder en marknadsplats för transporttjänster på nätet. Man kan likna Delego vid en databas där utbud i form av transportföretags lediga kapacitet matchas mot transportköparens efterfrågan. Större delen av flödet, 80 %, hanteras per automatik. En utgångspunkt för Delegos verksamhet är den stora obalansen i Stockholmsområdet med en låg andel utleveranser jämfört med allt som skickas till området, vilket leder till att det är svårt för transportföretagen att få beläggning på sin väg tillbaka. 12

13 Intermodala transporter Olika transportslag har valt olika standarder och tillämpningar av standarder, vilket försvårar en rationell hantering av intermodala transporter. T ex olika utformning av godsetiketter. 13

14 Att kalkylera på ny teknik Allt för stort fokus på att beräkna kostnaderna för att investera i ny teknik. I stället borde man mer analysera möjligheterna och konsekvenserna med den nya tekniken. 14

15 Besparingspotential IT kan användas för att förenkla och automatisera leder till sänkta kostnader. Tekniken kan också användas offensivt för att bygga effektivare affärsmodeller och processer som kan skapa nya typer av tjänster det kan påverka intäkterna. Problem Områden där befintlig lagstiftning inte ger tillräckligt bra stöd för den teknik och de procedurer som efterfrågas av logistikföretagen och deras kunder. T ex papperslösa transporter går att genomföra men befintlig lagstiftning ger inte ett tillräckligt stöd om problem och tvister uppstår. 15

16 Infrastruktur Intelligent Transport System and Services, ITS, innebär användning av IT-system för att planera, styra och följa upp trafik. Huvudmål: - minska antalet olyckor på vägarna - systemen ska styra och påverka trafiken och på det sättet minska behovet av att bygga nya vägar. Det handlar också om att spara tid och kostnader för både samhället, individen och näringslivet. 16

Elektroniska Fakturor -

Elektroniska Fakturor - Elektroniska Fakturor - en rapport om elektronisk fakturahantering från Gemenskapen för elektroniska affärer Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB Följande

Läs mer

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET.

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET. RAPPORT Teldok 107 Nyttan av elektronisk affärskommunikation för småföretag Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET Peter Fredholm Teldok TELDOK är styrelsens i Telia AB initiativ till dokumentation

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

MDS Digital Solutions

MDS Digital Solutions Informationsbroschyr MDS Digital Solutions - systemlösningar som automatiserar affärsprocesser för små och medelstora företag samt redovisningskonsulter Innehåll MDS i korthet 3 VD i MDS Digital Solutions

Läs mer

Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Verksamhetsutveckling med IT som stöd Verksamhetsutveckling med IT som stöd kortversion av KARLSTADS KOMMUNs it-policy 1 WWW Kommunfullmäktige har tagit beslut om Karlstads kommuns it-policy Verksamhetsutveckling med it som stöd. Den ska vara

Läs mer

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall Vägledning från BEAst 9 maj 2014 Besparing med e-faktura www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 1. Bakgrund De flesta är medvetna om att hanteringen

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer

Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer Underlagsrapport Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer GCI Göteborg, maj 2007 Bakgrund Västra Götalandsregionen har fått ett utökat

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Partihandelns roll i värdekedjan- idag och imorgon

Partihandelns roll i värdekedjan- idag och imorgon Partihandelns roll i värdekedjan- idag och imorgon EN RAPPORT FRÅN HUI RESEARCH PÅ UPPDRAG AV HANDELNS UTVECKLINGSRÅD (HUR) Förord Det så kallade mellanledet, som utgörs av den del av värdekedjan som befinner

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

Bra kundvård utgår från kunden och ger möjligheter att mäta och förbättra verksamheten

Bra kundvård utgår från kunden och ger möjligheter att mäta och förbättra verksamheten KUNDVÅRD ETT KOMPENDIUM FRÅN CS Bra kundvård utgår från kunden och ger möjligheter att mäta och förbättra verksamheten 1 SÄTT 2 MÄT KUNDEN I CENTRUM Hur vill dina kunder att du ska kommunicera med dem?

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Styrelsen för teknik och service 1 teknik & service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Innehållsförteckning VÅRT UPPDRAG... 3 VÅR OMVÄRLD... 4 POLICYER... 6 VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN Fastighet och anläggning...

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

Sidrubrik EFFEKTIVASTE SÄTTET ATT HANTERA FÖRSÄNDELSER

Sidrubrik EFFEKTIVASTE SÄTTET ATT HANTERA FÖRSÄNDELSER Sidrubrik REFERENSTIDNING NUMMER 1-2014 EFFEKTIVASTE SÄTTET ATT HANTERA FÖRSÄNDELSER AROM-DEKOR KEMI har avancerad orderhantering via Visma Administration och Unifaun Online SID. 12 LEILA S GENERAL STORE

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

F-ONS. Federated Object Naming Service. Katalogen för Internet of Things

F-ONS. Federated Object Naming Service. Katalogen för Internet of Things F-ONS Federated Object Naming Service Katalogen för Internet of Things F-ONS The Internet of Things Om några år kommer Internet of Things att revolutionera våra liv ungefär som det vanliga Internet har

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7%

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7% BOLAGSANALYS 13 juni 2012 Sammanfattning ReadSoft (rsofb) Programvarubolag med låg värdering ReadSoft är ett globalt programvarubolag med 7 500 kunder och försäljning i över 70 länder. Bolagets huvudprodukt,

Läs mer

Entreprenörskapets framgångsfaktorer:

Entreprenörskapets framgångsfaktorer: #2 2008 Entreprenörskapets framgångsfaktorer: Vad är det som gör att vissa lyckas starta företag och andra inte? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln 2 Första numret av E-spegeln handlade om hur

Läs mer

RAPPORT U2010:03. Kartläggning av IT-stöd och optimering av insamlingssystem i kommunal renhållning ISSN 1103-4092

RAPPORT U2010:03. Kartläggning av IT-stöd och optimering av insamlingssystem i kommunal renhållning ISSN 1103-4092 RAPPORT U2010:03 Kartläggning av IT-stöd och optimering av insamlingssystem i kommunal renhållning ISSN 1103-4092 Förord För att möjliggöra en rationell återvinning av hushållsavfall och förpackningar

Läs mer

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM RAMVERK FÖR KOMMUNALA IT-LEVERANSER Kandidatuppsats vid institutionen för informatik, Lunds Universitet 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: maj 2013 Författare: Handledare:

Läs mer

Beredskap mot skadlig kod

Beredskap mot skadlig kod Beredskap mot skadlig kod en kartläggning av it- och informationssäkerheten inom större myndigheter och statliga bolag i sverige med fördjupad analys av skadlig kod kbm:s temaserie 2005:1 kbm:s temaserie

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer