Telekommunikationer 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Telekommunikationer 2008"

Transkript

1 Telekommunikationer 2008 Uppgifterna är konfidentiella enligt statistiklagen (280/2004). Företagsstrukturer STATISTIKCENTRALEN ELEKTRONISK BLANKETTS WEBBADRESS : Företagets namn: Tilläggsinformation om enkät: Kari-Pekka Niemi Företagets kontaktinformation: Kontaktperson: E-post Telefon Mervi Niemi sähköpostiosoite: Enkäten gäller huvudsakligen företagets verksamhet i Finland. Om enkäten lämpar sig bättre för någon annan nivå än företagsnivå (t.ex. branschenhet eller koncern), är det möjligt att ge svaret enligt detta. Enkäten gäller: Företag Koncern Annan enhet 1. EKONOMI OCH PERSONAL ÅR Fördelning av omsättningen* total av vilken hushåll företag Mobilkommunikation totalt*, av vilken taltjänster* mervärdestjänster (SMS, MMS)* dataöverföringstjänster* samtrafik-, roaming- och andra nätoperatörsintäkter, av vilken samtrafikavgifter roaming Affärsverksamhet inom det fasta nätet*, av vilken taltjänster*, av vilka samtrafikavgifter i Finland samtrafikavgifter utomlands dataöverföringstjänster och andra tjänster gällande det fasta nätet* Övrig verksamhet* totalt, av vilken apparaturhandel kabel-tv-, tv- och radioprogramdistributionstjänster övrig verksamhet Omsättningen totalt * se anvisningar

2 1.2 Investeringar * se anvisningar I anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar totalt i materiella tillgångar totalt, av vilka i telenät 1.3 Antalet anställda i genomsnitt* 2. FASTA TELEKOMMUNIKATIONER ÅR Telefonanslutningar efter bruksändamål 31.12, antal* Hushåll* Företag och offentlig sektor, övriga* Telefoner för allmänheten Antal telefonanslutningar totalt 2.2 Utgående samtal från lokalnätet 1000 st 1000 minuter Lokalsamtal (samtal till lokalnät, också servicenummer) Fjärrsamtal (samtal till fjärrnät, också servicenummer) Utrikessamtal (samtal till utlandsnät) Mobilsamtal (samtal till mobilnät) Övriga samtal (bl.a. ip-samtal, riksomfattande servicenummer och företagsnummer) Samtal från lokalnätet totalt av vilka samtal från hushållsanslutningar samtal från företagsanslutningar dial-up-samtalens (ringserietrafik) andel av samtalsminuterna, %* 2.3 ISDN-anslutningar * antal av vilka hushåll, antal företag, antal Basic anslutningar, 2B+D Primär access anslutningar, 30B+D 3. BREDBADSANSLUTNINGAR OCH FASTA INTERNETANSLUTNINGAR ÅR Bredbandsanslutningar * antal av vilka hushåll, antal företag, antal DSL-anslutningar, som levererats till slutanvändare* Fastighetsanslutningar som företaget levererar till slutanvändare* Bost.ab.anslutningar, som bost.ab. levererar till slutanvändare* Kabelmodem WLAN-anslutningar Som använder WiMAX-teknik Fiberanslutningar (FTTH/FTTO)* Som använder Flash-OFDM-teknik* Mobila bredbandsanslutningar* Övriga bredbandsanslutningar Anmäl vilken teknik som använts

3 3.2 Förbindelsehastigheten hos bredbandsanslutningar som levererats till slutanvändarna (downstream dvs. hastigheten från nätet till slutanvändaren är jämnt 2 Mbit/s eller snabbare) antal av vilka hushåll, antal företag, antal Jämnt 2 Mbit/s - under 10 Mbit/s Jämnt 10 Mbit/s - under 100 Mbit/s Jämnt eller över 100 Mbit/s 3.3 Typisk förbindelsehastighet (hastigheten för den vanligaste bredbandsanslutningen) Typisk förfindelsehastighet, Mbit/s 3.4 Fasta internetanslutningar * antal av vilka hushåll, antal företag, antal Dial-up* 4. MOBIL TELEKOMMUNIKATION ÅR Mobiltelefonanslutningar * antal av vilka hushåll, antal företag, antal Totalantalet anslutningar i nätet* Serviceoperatörens anslutningar*, av vilka prepaid-anslutningar anslutningar med mobilbredbandsegenskap* Utomstående serviceoperatörers anslutningar* 4.2a Samtal och textmeddelanden* 1000 st 1000 minuter Utgående mobilsamtal totalt, av vilka till inhemska fasta anslutningar till inhemska mobiltelefonanslutningar till utländska anslutningar (till fasta och mobila telefonanslutningar) Utgående textmeddelanden Utgående MMS-meddelanden 4.2b Utgående mobilsamtal 1000 st 1000 minuter Samtal från privata anslutningar Samtal från företagsanslutningar 4.3 Paketförmedling* total av vilka hushåll företag Den totala volymen för mobil datatrafik, gigabyte Mera information: * se anvisningar Tack för Ert svar!

4 ANVISNINGAR 1.1 Fördelning av omsättningen Uppgifter om omsättning anges i tusen euro. Utöver uppgiften om omsättningen totalt anges omsättningen av person-/hushållskunder (personbeteckning) och företag (FO-nummer). Mobilkommunikation totalt innehåller alla intäkter från tjänster och nätoperatörer inom mobiltelefoni. Taltjänster (mobilkommunikation) inkluderar tidsdebiterad talfakturering, talpaket samt månadsavgifter. Täcker i praktiken kundfakturering i anslutning till taltjänster, inkl. finländare utomlands. Mervärdestjänster, inkluderar också servicebegäran som sänts via textmeddelande dvs. specialavgiftsbelagda textmeddelandetjänster. Dataöverföringstjänster, inkl. bl.a. mobildata, datapaket och tidsdebiterad dataöverföring. Affärsverksamhet inom det fasta nätet, inkl. all omsättning förknippad med det fasta nätets affärsverksamhet, täcker både tal- och datatjänster. Taltjänster (det fasta nätet), inkl. alla taltjänster i det fasta nätet, inkl. lokal-, fjärr och internationell telefonverksamhet. Innehåller samtrafik-, lokalnäts- och grund-/månadsavgifter samt installations- och kopplingsavgifter för anslutningar. Innehåller också kretskopplad dataöverföring (ISDN/dial-up) samt mervärdestjänster gällande taltjänster i det fasta nätet som t.ex. företagsnummertjänst och servicenummer. Dataöverföringstjänster och andra tjänster gällande det fasta nätet, innehåller all omsättning från datatjänster inom det fasta nätet och funktioner förknippade med dem, inkl. installations-, kopplings-, öppnings- och månadsavgifter för internetverksamhet, bredbandsanslutningar (inkl. kabelmodem) samt datasäkerhetstjänster. Täcker också trådlös bredband samt IPTVtjänsten. Innehåller också operatöromsättningen från samtrafiknät och övriga tjänster inom det fasta nätet. Övrig verksamhet, inkl. bl.a. kabel-tv-verksamhet och installation, som inte ingår i tidigare punkter. 1.3 Antalet anställda i genomsnitt uppges omräknade till helårsanställda, t.ex. två anställda på 6 mån. motsvarar en helårsanställd. 2.1 Telefonanslutningar efter bruksändamål Fasta telefonanslutningar omfattar också ISDN-kanaler. En ISDN-basanslutning (Basic 2B+D) motsvarar två traditionella anslutningar och en ISDN-systemanslutning (30B+D) trettio. Telefonanslutningar, hushåll, inkl. också fritidsanslutningar. Telefonanslutningar, företag och offentlig sektor, övriga, inkl. också tekniska anslutningar. 2.2 Utgående samtal från lokalnätet Dial-up-samtalens (ringserietrafik) andel av samtalsminuterna, %, andelen internetsamtalsminuter räknas på basis av samtalen från lokaltelefonnätet totalt. 2.3 ISDN-anslutningar Bredbandsanslutningar DSL-anslutningar, som levererats till slutanvändare, en anslutning beställd av en enskild slutanvändare, inte en anslutning som delas mellan flera slutanvändare. Fastighetsanslutningar som teleföretaget levererar till slutanvändare, ge antalet slutanvändare som företaget fakturerar separat. Bost.ab.anslutningar, som bost.ab. levererar till slutanvändare, antalet anslutningar som levererats till bostadsaktiebolag (odelade). Fiberanslutningar, bredbandsanslutningar fram till slutanvändaren (hushåll och företag) i sin helhet med optisk fiber. Flash-OFDM, bredbandsanslutningar med Flash-OFDM-teknik Mobila bredbandsanslutningar vars maximala överföringshastighet har definierats och som inom området för 3G-nätet är över 144 Kbit/s (downstream). Produktmässigt liknar de fasta bredbandsanslutningar (fast månadsavgift, oberoende av överföringsvolymer, och en viss hastighetsklass). Här anges inte fastprispaket. Övriga bredbandsanslutningar, såsom PLC-anslutningar.

5 3.4 Fasta internetanslutningar Dial-up, anslutningen varit i bruk under de senaste 3 månader. 4.1 Mobiltelefonanslutningar Totalantalet anslutningar i nätet, gäller bara nätoperatörer. Inkl. anslutningar av egen serviceoperatör och utomstående serviceoperatörer. Till mobiltelefonanslutningar räknas både prepaid (jfr definitionen nedan) och postpaid-abonnemang, abonnemang i teleföretagets eget bruk och maskinabonnemang, men inte sådana M2M-abonnemang (maskinabonnemang) för företagskunder för ifrågavarande kunds interna bruk i ett slutet system. Innehåller också mobila bredbandsanslutningar. Serviceoperatörens anslutningar, gäller både service- och nätoperatörer. Nätoperatörerna anger uppgifter om sin egen serviceoperatör. Till mobiltelefonanslutningar räknas både prepaid- (jfr definitionen nedan) och postpaid-abonnemang, abonnemang i teleföretagens eget bruk och maskinabonnemnag, men inte sådana M2M-abonnemang (maskinabonnemang) för företagskunder för ifrågavarande kunds interna bruk i ett slutet system. Innehåller också mobila bredbandsanslutningar. Prepaid -abonnemang, som aktiva prepaid-abonnemang räknas sådana abonnemang från eller till vilket har ringts eller som har laddats med taltid under de senaste tre månaderna. Anslutningar med mobil bredbandsegenskap (mobila bredbandsanslutningar), bredbandsanslutningar som fungerar i mobilnätet, vars maximala överföringshastighet har definierats och som inom området för 3G-nätet är över 144 Kbit/s (downstream). Produktmässigt liknar de fasta bredbandsanslutningar (fast månadsavgift, oberoende av överföringsvolymer, och en viss hastighetsklass). Här anges inte fastprispaket. Utomstående serviceoperatörers anslutningar, gäller bara nätoperatörer. 4.2a Samtal och textmeddelanden Gäller både service- och nätoperatörer. Nätoperatörerna ger uppgifterna om sina egna serviceoperatörer. Mobiltelefonsamtal till utländska anslutningar, täcker både samtal till utländska fasta anslutningar och till utländkska mobiltelefonanslutningar. Utgående textmeddelanden, inkl. också begäran av en tjäns som textmeddelande, dvs. textmeddelandetjänster med specialpris, såsom ringtoner och logon eller t.ex. nyhetstjänster. 4.3 Paketförmedling, gigabyte Omfattar all datakommunikation som kunderna har sänt (uploaded) och mottagit (downloaded). Omfattar även datakommunikation för multimediemeddelanden (MMS) som kunderna har sänt samt mobil bredbandstrafik.

MARKNADSÖVERSIKT 6/2012. Bredbands- och telefonitjänster

MARKNADSÖVERSIKT 6/2012. Bredbands- och telefonitjänster MARKNADSÖVERSIKT 6/2012 Bredbands- och telefonitjänster Statistisk översikt januari juni 2012 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2007

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2007 Företagsstrukturer Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17 341, Fax (09) 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på

Läs mer

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2014

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2014 Datainsamling Företags- och miljöstatistik 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 09 17341, Fax 09 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på denna blankett konfidentiella.

Läs mer

Marknadsöversikt 1/2010. Kommunikationsmarknaden i Finland2009. årsöversikt

Marknadsöversikt 1/2010. Kommunikationsmarknaden i Finland2009. årsöversikt Marknadsöversikt 1/2010 Kommunikationsmarknaden i Finland2009 årsöversikt Innehållsförteckning INLEDNING 3 TELEMARKNAD OCH -TJÄNSTER 4 Bredbandstjänster... 5 Bredbandsanslutningar och -teknik... 5 Bredbandstjänster

Läs mer

Datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2015

Datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2015 Datainsamling Företags- och miljödata 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på denna blankett konfidentiella. Datateknik och

Läs mer

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2008

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2008 Företagsstrukturer Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17 341, Fax (09) 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på

Läs mer

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2012

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2012 Företagsstrukturer Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17341, Fax (09) 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på

Läs mer

Soneras trådlösa kommunikationstjänster för företag

Soneras trådlösa kommunikationstjänster för företag Soneras trådlösa kommunikationstjänster för företag 30.9.2015 1 (20) Abonnemang Sonera Exakt Pro Sonera Exakt Pro är ett helhetspaket som innehåller ett samtals- och meddelandepaket samt internetförbindelse

Läs mer

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2013

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2013 Datainsamling Företags- och miljömaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 09 17341, Fax 09 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på denna blankett konfidentiella.

Läs mer

Svensk telemarknad 2012

Svensk telemarknad 2012 Rapportnummer PTS-ER 2013:15 Datum 2013-05-07 Svensk telemarknad 2012 Svensk Telemarknad 2012 Rapportnummer PTS-ER 2013:15 Diarienummer 12-11314 ISSN 1650-9862 Författare Bianca Gustafsson Kojo, Karin

Läs mer

Svensk telemarknad första halvåret 2014

Svensk telemarknad första halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER 2014:29 Datum 2014-11-20 Svensk telemarknad första halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER 2014:29 Diarienummer 14-6750 ISSN 1650-9862 Författare Andreas Wigren, Karin Fransén Post- och

Läs mer

Svensk telemarknad 2014

Svensk telemarknad 2014 Rapportnummer PTS-ER 2015:19 Datum 2015-05-25 Svensk telemarknad 2014 Svensk telemarknad 2014 Rapportnummer PTS-ER 2015:19 Diarienummer 15-97 ISSN 1650-9862 Författare Karin Fransén, Andreas Wigren Post-

Läs mer

Svensk telemarknad första halvåret 2013

Svensk telemarknad första halvåret 2013 Rapportnummer PTS-ER-2013:21 Datum 2013-11-22 Svensk telemarknad första halvåret 2013 Rapportnummer PTS-ER-2013:21 Diarienummer 13-7603 ISSN 1650-9862 Författare Andreas Wigren, Bianca Kojo Gustafsson,

Läs mer

Översikt över kommunikationssektorn

Översikt över kommunikationssektorn Översikt över kommunikationssektorn 2012 1 Innehåll Förord 3 Telefoni-, bredbands- och televisionsabonnemang 4 Marknadsandelar 7 Dataöverföringstjänster 9 Telefonitjänster 12 Att betala för tjänster 13

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 9/2012. Detaljpriser på teletjänster. Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang

MARKNADSÖVERSIKT 9/2012. Detaljpriser på teletjänster. Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang MARKNADSÖVERSIKT 9/2012 Detaljpriser på teletjänster Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Svensk Telemarknad första halvåret 2012

Svensk Telemarknad första halvåret 2012 Rapportnummer PTS-ER-2012:24 Datum 2012-11-15 Svensk Telemarknad första halvåret 2012 Rapportnummer PTS-ER-2012:24 Diarienummer 12-6518 ISSN 1650-9862 Författare Pamela Davidsson, Bianca Kojo Gustafsson,

Läs mer

Grossist- och konsumentpriser för telefoni och bredband 2006-2007

Grossist- och konsumentpriser för telefoni och bredband 2006-2007 DATUM RAPPORTNUMMER: 23 januari 2007 PTS-ER-2008:4 DIARIENR: 06-3299 Grossist- och konsumentpriser för telefoni och bredband 2006-2007 Metodbeskrivning och beräkningar Innehåll Sammanfattning...5 1 Inledning...7

Läs mer

Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008

Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008 Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008 1. Allmänt 1.1 Dessa avtalsvillkor tillämpas på leveranser av Elisas tjänster åt konsumentkunden. Tjänsterna kan omfatta anslutningar och andra kommunikationstjänster

Läs mer

MPS 57 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 57

MPS 57 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 57 23.1.2012 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 57 OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONS- NÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR MPS 57 Kommunikationsverket MPS 57

Läs mer

Anvisningar om skyddad elektronisk kommunikation

Anvisningar om skyddad elektronisk kommunikation Anvisningar om skyddad elektronisk kommunikation Innehållsförteckning Anvisningar om skyddad elektronisk kommunikation... 3 Tillförlitlighet, integritet och tillgänglighet... 4 Goda praxis... 6 Att välja

Läs mer

Kommunikationsverket 2015. Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 1/2015 2

Kommunikationsverket 2015. Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 1/2015 2 Översikt över kommunikationssektorn 1/2015 Kommunikationsverket 2015 Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 1/2015 2 Innehåll Förord... 5 1 Kundkontakter

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL...3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER...3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC...3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER...3 PIN- OCH PUK-KODER...4

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av kommunikationsmarknadslagen, lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar, lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 6B, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon (09) 17341 FÖRETAGSSTRUKTURER, UPPGIFTER OM FÖRETAGET Industri- och byggnadsverksamhet 2012 Företagets namn och postadress:

Läs mer

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 16 juni 2010.

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 16 juni 2010. 3Business Start 3Business Bas 3Business Plus Röstsamtal och videosamtal inom 3 är gratis Röstsamtal och videosamtal inom 3 gratis. Röstsamtal till fasta nätet är gratis. Månadsavgift utan mobil 49 kr/mån

Läs mer

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 18 mars 2009.

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 18 mars 2009. 3Business Start 3Business Bas 3Business Plus Röstsamtal och videosamtal inom 3 är gratis Röstsamtal och videosamtal inom 3 gratis. Röstsamtal till fasta nätet är gratis. Månadsavgift utan mobil 49 kr/mån

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till informationssamhällsbalk samt till lagar om ändring av 161 i markanvändnings- och bygglagen och 38 kap. 8 b i strafflagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Användarhandbok. för Sonera Mobilabonnemang. Innehåller värdefulla tips och små framgångshistorier.

Användarhandbok. för Sonera Mobilabonnemang. Innehåller värdefulla tips och små framgångshistorier. Användarhandbok för Sonera Mobilabonnemang Innehåller värdefulla tips och små framgångshistorier. Ta del av guiden och välj just de förmåner du vill ha. ! Bra att veta Egna sidor för dig På adressen www.sonera.fi/matkapuhelin/hallinta

Läs mer

Soneras egen nummertjänst

Soneras egen nummertjänst Mobiltelefontjänster Konsument 3. 4. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Abonnemang 1 Sonera Exakt-abonnemanget 1 Sonera Bas-abonnemanget 2 Övriga meddelandetjänster 2 Byte av sim-kort 2 Aktivering av sim-kort 2

Läs mer

DFO/IF. It-specialister och it-kunskaper. It-användning i företag 2014

DFO/IF. It-specialister och it-kunskaper. It-användning i företag 2014 Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Frågorna 40-42

Läs mer