REKTORSPROGRAMMETS RIKSKONFERENS JUNI KAU.SE/RUT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REKTORSPROGRAMMETS RIKSKONFERENS 2015 15-16 JUNI KAU.SE/RUT"

Transkript

1 REKTORSPROGRAMMETS RIKSKONFERENS JUNI KAU.SE/RUT

2

3 Tema Verksamhetsutveckling med fokus på barns och elevers lärande Svenska skolledare har ett viktigt uppdrag när det gäller att skapa goda förutsättningar för barn och ungdomars lärande. Allt fler intressenter ställer krav på förändring och förbättring mot bakgrund av senare års nationella och internationella undersökningar av elevprestationer, lärares undervisning samt skolledares förmåga att leda verksamhet mot högre måluppfyllelse. Rektorsprogrammet är en utbildningsinsats bland många som införts med skolförbättrande förhoppningar och förväntningar. Genom Rektorsprogrammet ska skolledares förmåga att höja kvalitet och förbättra resultat tillsammans med medarbetare stärkas. Det reviderade program som startar hösten 2015 inriktas i högre grad än det förra mot skolledarskapets förmåga att bedriva verksamhetsutveckling med särskilt fokus på barns och elevers lärande. Den professionshandledning som ska ges i programmet ska också den ha verksamhetsutvecklande syften. Denna situation ger oss som är involverade i Rektorsprogrammet skäl att tillsammans diskutera förskolors och skolors verksamhetsutveckling som Rektorsprogrammets angelägenhet. Under konferensen diskuterar vi hur utbildningen kan ge förutsättningar för skolledarens verksamhetsutveckling, och hur utbildningens kurser enskilt och tillsammans kan medverka till att utveckla skolledares kunskaper och förmågor och för att leda, organisera och utveckla pedagogisk verksamhet.

4 Dag 1, 15 juni LOKAL: Sola Från 09:00 Registrering och kaffe 10:00 Konferensen startar med inledningsanförande av Rektor Åsa Bergenheim 10:15 Organisationskommittén hälsar välkommen och presenterar programmet tillsammans med Tor o David 10:30 40 år med Rektorsutbildning Samtal och reflektioner över erfarenheter av att utbilda rektor och skolledare. Professor emeritus Mats Ekholm, Karlstads universitet Projektledare Kristina Englund, Skolverket Projektledare Lena Högback Nimhed, Skolverket 11:00 Tor o David sång och reflektioner kring att vara ledare för en grupp lärare 11:30 40 år med Rektorsutbildning fortsättning 12:00 Lunch 13:00 Professionshandledning Universitetslektor Karin Åberg, Högskolan i Jönköping Administratörer, lärplattformar m.m LOKAL: Ericsson 14:30 Kaffe 15:00 Parallella samtalsgrupper Lokaler för gruppsamtal Gruppering Skoljuridik och myndighetsutövning Mål och resultatstyrning Skolledarskap Magister/Masterutbildning Professionshandledning Administratörer Pionjärer LOKAL: (samtalsledare) Alfred Nobel (Håkan Eilard) Lars (Thomas Blom) Magnus (Birgitta Johansson-Hidén) Fridolf Rhodin (Annika Åstrand) Harry Nyqvist (Monica Åkerblom-Berg) Ericsson (Katrin Dahlin) Sven-Ingvars (Mats Ekholm) Skolverket och samtliga lärosäten som anordnar rektorsutbildningen är överens om att det finns behov av olika typer av samverkan. Det framkom tydligt vid seminariedagen i januari 2015 och har också starkt stöd

5 i gruppen utbildningschefer. I huvudsak kan samverkan delas upp i fyra olika områden; programmets innehåll, upplägg, kvalitet och utveckling i de tre kurserna programmets gemensamma webbplattform och gemensamma lär-resurser magister och masterutbildning för skolledare professionshandledning Under rikskonferensen kommer det att ges möjligheter att i de nationella grupperna för programmets kurser samtala om former och innehåll i den samverkan som vi avser att utveckla. Skolverket och utbildningscheferna är överens om att det finns ett starkt behov av erfarenhetsutbyte mellan våra lärosäten och att detta utbyte bör bidra till en kvalitetshöjning av verksamheten. Vi är vidare överens om att det skall finnas en sammankallande för varje nationell gruppering och att det skall finnas en utvald kontaktperson vid varje lärosäte. Vid rikskonferensen vill vi att de nationella grupperna för programmets tre kurser diskuterar följande; syftet med de nationella grupperna formerna för gruppens arbete; sammankallande, kontaktpersoner, möten etc hur kan erfarenhetsutbytet bidra till kvalitetshöjning hur ser gruppen på relationen mellan intentioner i RP och genomförande och utfall av i utbildningen. Finns det svagheter, utvecklingsområden etc. Vilka frågor vill man arbeta med under det kommande året? Utöver grupperna för de tre kurserna organiseras också två ytterligare grupper vad gäller samverkan. En grupp för professionshandledning och en grupp för magister/master programmet. På likande sätt bör dessa grupper samtala om gruppens syfte och vilka arbetsformer man vill använda under den kommande verksamhetsperioden. I varje grupp finns en utbildare från Karlstads universitet som ansvarar för mötet samt för att det förs anteckningar om synpunkter som framkommer vid mötet. Professionshandledning. Samtal i grupper om professionshandledning inom rektorsprogram. Korta presentation från varje lärosäte samt samtal och reflektioner kring likheter och skillnader. Vad är verksamhetsutvecklande professionshandledning? Vad vet vi om effekten av professionshandledning? Hur skall handledningen organiseras? Vilka behov av kompetensutveckling? Hur kan vi samverka? Rektorsprogrammet och de administrativa systemen. Hur bidrar och underlättar våra administrativa system och rutiner till att programmet utvecklas? 16:30 Återsamling och feedback 19:00 Middag på Karlstad CCC

6

7 Dag 2, 16 juni LOKAL: Sola 8:30 Professor Olof Johansson, Umeå universitet presenterar utredningen Rektor och styrkedjan (SOU 2015:22) 9:30 Kaffe 10:00 Presentation av pågående forsknings- och utvecklingsarbeten Hedersrelaterad problematik en utmaning för rektor och förskolechef. Umeå Universitet, Katarina Norberg. LOKAL: Eriksson Distributed Leadership in Local School Organisations. Working for School Improvement?, Göteborgs universitet, Mette Liljenberg. LOKAL: Lars Kollegialt lärande, demokratiska underskott och skolledarskapets digitalisering: tre områden för forskning och utveckling inom Rektorsprogrammet, Stockholms universitet, Niclas Rönnström och Per Larsson. LOKAL: Magnus Skolframgångens elementära former: om skolkultur och dess betydelse för skolframgång i det mångkulturella samhället. Linneuniversitet, Mats Trondman. LOKAL: Harry Nyqvist 11:00 Presentation av pågående forsknings- och utvecklingsarbeten Rektorn som nyckelperson för nyanländas lärande och integration. ÖMD, Mats Lundgren, Ina von Schantz Lundgren, Hans-Olof Gustavsson och Pirjo Lahdenperä och School leaders and ITE - engagement during Practicum re-organization for duture teachers Laila Niklasson. LOKAL: Eriksson 12:00 Lunch Världens bästa utbildningssystem om samverkan mellan universitet och skolhuvudmän samt en presentation av en metodhandbok för Rektorsprogrammet Mittuniversitetet, Conny Björkman och Ulrika Auno. LOKAL: Lars Värdegrundsarbete i teori och praktik. Åsa Söderström och Rektorsutbildning för folkhögskolan och Kulturskolan. Gudrun Holmdahl, Karlstads universitet. LOKAL: Magnus Samverkan under år 1 på Rektorsprogrammet - ett exempel, Uppsala universitet, Torbjörn Hortlund, Lillemor Rehnberg, Thomas Söderberg, Lena Wiman 13:00 Läget i den svenska skolan Generaldirektör Anna Ekström, Skolverket 14:30 Konferensen summeras och stafettpinnen lämnas över till Skolverket 15:00 Konferensen avslutas och kaffe serveras i anslutning till konferenslokalen

8 KAU.SE/RUT

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Regional Skolledarkonferens om specialpedagogiska utmaningar 14 oktober 2015 Scandic Crown Göteborg Välkommen till skolledarkonferens! För sjunde hösten i rad

Läs mer

Vallöfte: Rektorslyftet blir permanent och obligatoriskt

Vallöfte: Rektorslyftet blir permanent och obligatoriskt Vallöfte: Rektorslyftet blir permanent och obligatoriskt - 50 miljoner kronor årligen till rektorers kompetensutveckling Ett bra ledarskap är viktigt för att utveckla och förbättra skolans resultat. Skolor

Läs mer

Ledarskap i en komplex vardag UTVECKLINGS- PROCESSER SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE BEDÖMNING VETENSKAPLIG GRUND KOLLEGIALT LÄRANDE ELEVHÄLSA

Ledarskap i en komplex vardag UTVECKLINGS- PROCESSER SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE BEDÖMNING VETENSKAPLIG GRUND KOLLEGIALT LÄRANDE ELEVHÄLSA UTVECKLINGS- PROCESSER VETENSKAPLIG GRUND BEPRÖVAD ERFARENHET SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ELEVHÄLSA INKLUDERING KOLLEGIALT LÄRANDE BEDÖMNING LEDARSKAP SKOLLAGEN Ledarskap i en komplex vardag Skolledarkonferensen

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Kollegial handledning och synligt lärande

Kollegial handledning och synligt lärande Konferens den 5-6 maj 2015, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm Delta i årets konferens som gör skillnad för skolans utveckling! Kollegial handledning och synligt lärande Gemensamt kollegialt lärande

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Välkommen till Pedagogiska samtal, Alla kan alltid bli bättre

Välkommen till Pedagogiska samtal, Alla kan alltid bli bättre Välkommen till Pedagogiska samtal, Alla kan alltid bli bättre Metoder för att ge dig fler och förfinade redskap i undervisningen. Syfte Att ge dig nya och förfinade verktyg för att bemöta, coatcha och

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

SNS UTBILDNINGSKOMMISSION. Rektor en stark länk i styrningen av skolan ELISABET NIHLFORS & OLOF JOHANSSON SNS FÖRLAG

SNS UTBILDNINGSKOMMISSION. Rektor en stark länk i styrningen av skolan ELISABET NIHLFORS & OLOF JOHANSSON SNS FÖRLAG SNS UTBILDNINGSKOMMISSION Rektor en stark länk i styrningen av skolan ELISABET NIHLFORS & OLOF JOHANSSON SNS FÖRLAG Rektor en stark länk i styrningen av skolan elisabet nihlfors och olof johansson sns

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Skolinspektionens rapport 2010:15 Diarienummer 40-2010:71 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Vi värderar kvalitet om självvärdering och lärares utvecklingsarbete. Stela strukturer hinder för utveckling

Vi värderar kvalitet om självvärdering och lärares utvecklingsarbete. Stela strukturer hinder för utveckling Självvärdering utgår från de frågor lärare och elever vill ha svar på Risk för att kriterier och indikatorer uppfattas som mål Stela strukturer hinder för utveckling Den professionella friheten är avgörande

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) www.uk-ambetet.se Rapport 2014:2 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) Fastställd 17 december

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Tack till våra sponsorer och utställare!

Tack till våra sponsorer och utställare! 1 Tack till våra sponsorer och utställare! 2 Företagsekonomi för en hållbar värld Välkomna till årets företagsekonomiska ämneskonferens i Lund! Liksom tidigare år behandlar konferensen både forskning och

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Samproducerat ledarskap

Samproducerat ledarskap DS DS Samproducerat ledarskap Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete ANN LUDVIGSSON School of Education and Communication Jönköping University Dissertation Series No. 7 2009 Samproducerat

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Utmaning. Statsbidraget ger: Möjlighet till nedsättning i tid för handledaren på 10-20% Tillgång till handledarutbildning

Utmaning. Statsbidraget ger: Möjlighet till nedsättning i tid för handledaren på 10-20% Tillgång till handledarutbildning Dagens innehåll Utmaning Statsbidraget ger: Möjlighet till nedsättning i tid för handledaren på 10-20% Tillgång till handledarutbildning Aktivitetsplan- mer i detalj. Starkt önskemål om en ökad integrering

Läs mer

SkolLedaren GRÖNT OCH HÅLLBART I MALMÖ NY ROLL FÖR PADDAN I FÖRSKOLAN REKTORER SKA FÅ TA MER PLATS. Ingen barnvakt. Regeringsförklaringen

SkolLedaren GRÖNT OCH HÅLLBART I MALMÖ NY ROLL FÖR PADDAN I FÖRSKOLAN REKTORER SKA FÅ TA MER PLATS. Ingen barnvakt. Regeringsförklaringen Mer att läsa: Tuff kritik från Skolinspektionen l Klara besked i medlemsenkät l Hur mår förskolans barn? SkolLedaren SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS TIDNING NR 7 SEPTEMBER 2014 Ingen barnvakt NY ROLL FÖR PADDAN

Läs mer