Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29"

Transkript

1 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård

2 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar sammantaget 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Utbildningen består av tre kunskapsområden, om vardera 10 högskolepoäng: - Skoljuridik och myndighetsutövning - Mål- och resultatstyrning - Skolledarskap

3 Nytt måldokument för

4 Reviderat måldokument Tydligare framskrivning av förskolechefens ansvar Tydligare framskrivning kring rektors ansvar för elevernas måluppfyllelse och undervisningens kvalitet Tydligare framskrivning kring integrationen av relationen praktik-teori inom de tre kunskapsområdena Ökade krav på att utbildningen ska vara verksamhetspåverkande Införande av Verksamhetsutvecklande professionshandledning I upphandlingen ökade krav på samverkan med huvudmännen

5 Utförare Göteborgs universitet Karlstads universitet Mittuniversitetet Stockholms universitet Umeå universitet Uppsala universitet (Linnéuniversitetet och Örebro/Mälardalen/Dalarna i samverkan)

6 Fortbildning för rektorer Rektorslyftet Regeringsuppdrag till Skolverket ( ) förlängt till svara för en fortbildningsinsats för rektorer med fokus på pedagogisk ledning - ange övergripande mål för fortbildningen - som leder till att rektorerna utvecklar sitt ledarskap så att goda förutsättningar ges för eleverna att nå de nationella målen

7 Rektorslyftet Endast rektorer (Förskolechefslyft 7,5hp på väg in) Kunskapsområdet ledning och styrning Fokus pedagogiskt ledarskap 7,5 hp på avancerad akademisk nivå (15 % av arbetstiden)

8 Anmälningsläget HT15

9 Geografisk spridning 160 Antal deltagare RP HT Gu Kau KauGöt Miu Su Umu UmuGöt UmuSk Uu Totalt 640

10 120% Könsfördelning RP HT % 80% 19% 23% 21% 22% 24% 17% 35% 28% 22% 60% Man Kvinna 40% 81% 77% 79% 76% 75% 83% 65% 72% 78% 20% 0% Gu Kau KauGöt Miu Su Umu UmuGöt UmuSk Uu

11 120% Skolhuvudman RP HT15 100% 80% 38% 60% 71% 77% 57% 80% 83% 74% 76% 71% 66% Offentlig Enskild 40% 61% 20% 29% 23% 43% 17% 17% 26% 24% 29% 34% 0% Gu Kau KauGöt Miu Su Umu UmuGöt UmuSk Uu Total

12 120% Befattning RP HT15 100% 80% 4% 4% 25% 23% 0% 14% 22% 20% 2% 0% 24% 10% 9% 10% 10% 60% 29% 31% 43% 20% 46% 12% 39% 39% 47% 34% 40% 20% 3% 39% 8% 33% 14% 29% 24% 10% 22% 14% 2% 17% 61% 19% 20% 0% 5% 32% 26% 24% 1% 19% 23% 4% 28% 0% Gu Kau KauGöt Miu Su Umu UmuGöt UmuSk Uu Total Rektor Rektor tillika förskolechef Förskolechef Biträdande rektor Annan

13 100% Tid i skolledande befattning RP HT 15 90% 80% 70% 17% 9% 16% 11% 33% 4% 27% 60% 50% 40% 38% 44% 41% Fler än 5 år 3-5 år 1-3 år 0-1 år 30% 20% 10% 27% 39% 33% 51% 58% 0% Annan Biträdande rektor Förskolechef Rektor Rektor tillika förskolechef

14 70% Grundutbildning RP HT15 60% 61% 50% 40% 30% 23% 20% 10% 12% 3% 0% Annan grundutbildning, vilken: Fritidspedagog Förskollärare Lärare

15 Avslutade kursgrupper Ht09,Vt10,Ht10,Vt11,Ht11, Vt12

16 Befattningsbyten Kursgrupp

17 Anpassning yrkesrollen Kursgrupp

18 Utbildningens svårighetsgrad Kursgrupp

19 Kunnat avsätta tid kursgrupp

20 Arbetsgivaren bidragit kursgrupp

21 Arbetsgivaren intresserad kursgrupp

22 Arbetsgivaren informerad kursgrupp

23 Stödet från huvudmän Begränsat stöd för att kunna genomföra utbildningen Stödfunktioner erbjuds i huvudsak inom personaladministration och ekonomi Minst stöd i form av handledning och nätverksbyggande Vissa, men små, skillnader beroende på verksamhetens socioekonomiska status

24 Huvudmannens delaktighet

25 Anpassning till yrkesrollen anordnare

26 Engagemang kursgrupp

27 Kunskapsutveckling

28 Vad har vi gjort? Extra ekonomiskt stöd till lärosätena - För att utveckla stöd till deltagare som riskerar att inte bli godkända - Utveckla kontakterna med huvudmännen - Utveckla och utvärdera kursinnehåll och arbetsformer i Rektorslyftet Stöd för att stärka likvärdigheten i arbetet med Nationella grupper Utbildarseminarier och Rikskonferenser för alla utbildare

29 Utbildningen som helhet kursgrupp

30 Stöd från högskolan anordnare

31 Andel godkända anordnare

32 Alla efterfrågar ett utvecklat pedagogiskt ledarskap- eller? Skolinspektionen (2010:15) Rektors ledarskap, en granskning av hur rektor leder skolan mot ökad måluppfyllelse. Skolinspektionen (2012:1) Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten Skolinspektionen (2014) Från huvudmannen till klassrummet tät styrkedja viktig för förbättrade kunskapsresultat. Skolverkets lägesbedömningar 2005, 2007 och 2011

33 Studerandetillströmning RL RL Antal deltagare per lärosäte Karlstad Linné Stockholm Umeå Uppsala Örebro/Mälardalen 423, 228, 119, 178, 280

34 Antal deltagare RL HT

35 Svenska rektorers förutsättningar (TALIS) Lite tid att vara pedagogiska ledare Arbetar på mindre skolor, har kortare lärar- och rektorserfarenhet och undervisar sällan Högre andel deltar i kompetensutveckling, men med få kollegiala inslag Hög autonomi inom personal- och administrativa områden, men mindre tillgång till administrativt stöd Har en stark ledarskapsutbildning

36 Återkoppling till lärare Vem ger återkoppling till lärare? TALIS Svenska lärare, tillsammans med sina norska och franska kollegor, uppger i lägst grad (24 procent) att återkoppling leder till kompetensutveckling. Knappt hälften av de svenska lärarna uppger att de förändrat sin undervisning efter återkoppling.

37 Administrativa uppgifter prioriterade % av arbetstid under ett skolår 30 Administrativa uppgifter och ledningsuppgifter 20 Läroplans- och kursplansrelaterade frågor, samt undervisningsrelaterade uppgifter och möten 10 0 Mindre erfaren Mer erfaren

38 Deltagarna nöjda! 120% Hur bedömer du utbildningen som helhet? 100% 80% 29% 19% 18% 24% 60% Ganska bra Mycket bra 40% 69% 80% 82% 74% 20% 0% HT11 HT12 HT13 Total

39 Hur definierar rektorer och lärare pedagogiskt ledarskap? Lärarna beskriver rektors pedagogiska ledarskap som en något mer omfattande och kravfylld roll än vad som uttrycks av rektorerna. En pedagogisk ledare ska skapa förutsättningar för lärarna genom att samordna, organisera och administrera verksamheten. Ledaren ska i dialog med lärarna inspirera till hög måluppfyllelse och mer allmänt leda den pedagogiska utvecklingen. Utöver detta menar flera av lärarna att en pedagogisk ledare ska vara väl insatt i och delta i lärarnas praktik, besitta pedagogiska expertkunskaper och kunna ge råd i vardagsarbetet. Även rektorerna anser att det pedagogiska ledarskapet förutsätter insikt i utbildningsområdet men betonar snarare förståelse för styrdokument, allmänna råd och forskningstendenser än de reella kompetenser som kommer till uttryck i mötet mellan lärare och elever.

40 Förändras ledarskapet av Rektorslyftet? Små förändringar av hur lärarna före och efter lyftet uppskattar andelen av rektors arbetstid som ägnas åt pedagogiskt ledarskap. Rektorernas uppger att de i avsevärt högre utsträckning ägnar sin tid åt pedagogiskt ledarskap och att denna tid ökat efter fortbildningen. Framförallt vad gäller strukturerade klassrums och verksamhetsbesök

41 Lärarnas upplevelser av förändringa i ledarskapet och genomförda förändringar i verksamheten och fortbildningens värde för verksamheten

42 Rektor och undervisningens kvalitet analysera skolans verksamhetskvalitet, kartlägga och beskriva lärmiljöer och undervisningsprocesser, använda redskap och metoder för resultatanalys, tolkning och dokumentation, använda metoder för återkoppling och kommunikation, använda modeller/metoder/perspektiv på olika former av organisatoriskt lärande, eller använda modeller för hur rektor kan styra, leda och stödja förändringsprocesser av betydelse för elevernas kunskapsutveckling.

43 Skolverkets organisationsöversyn

44 Skolverkets organisationsöversyn Målsättning Översynen ska resultera i ett förslag till ny ändamålsenlig organisationsstruktur och arbetsformer som säkerställer: - kopplingen i kedjan mellan kunskapsutveckling - styrdokumentsutveckling reformimplementering utvecklingsåtgärder uppföljning av åtgärder - god samverkan och samordning inom myndigheten - en hög effektivitet och kvalitet i våra ärendehanteringsprocesser - en sammanhållen och målgruppsanpassad kommunikation - en utvecklad dialog med våra målgrupper Översynen ska resultera i strategier för implementering och förslag till genomförande

2013-10-19. Framtidens rektor. - för höga resultat i en likvärdig skola

2013-10-19. Framtidens rektor. - för höga resultat i en likvärdig skola 2013-10-19 Framtidens rektor - för höga resultat i en likvärdig skola 2 (21) Innehållsförteckning Sammanfattning av förslag... 3 1. Inledning... 4 2. Rektor viktig för skolan... 4 3. Det pedagogiska ledarskapet

Läs mer

Vallöfte: Rektorslyftet blir permanent och obligatoriskt

Vallöfte: Rektorslyftet blir permanent och obligatoriskt Vallöfte: Rektorslyftet blir permanent och obligatoriskt - 50 miljoner kronor årligen till rektorers kompetensutveckling Ett bra ledarskap är viktigt för att utveckla och förbättra skolans resultat. Skolor

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder TALIS 2013 Vad är TALIS? OECD:s Teaching And Learning International Survey Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder I Sverige deltog drygt 3300 lärare och

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Skolinspektionens rapport 2010:15 Diarienummer 40-2010:71 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Hur jag kan utvecklas som skolledare?

Hur jag kan utvecklas som skolledare? Rektorsprogrammet, Öru, MDH, Hda Kursomgång 3 Hur jag kan utvecklas som skolledare? en studie av mitt skolledarskap med en plan för personlig utveckling. Sammanfattning Mitt fördjupningsarbete i rektorsprogrammet,

Läs mer

FORSKNING I KORTHET 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap

FORSKNING I KORTHET 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap FORSKNING I KORTHET 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap En kunskapsöversikt av Ulf Leo Forskning i korthet 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap en kunskapsöversikt Text: Ulf Leo Layout: Lena Lindberg

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02 Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Skolinspektionens rapport 2015:02 Diarienummer 400-2014:1138 Stockholm 2015 Foto: Bildbyrån Bananastock Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan 1 (10) L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Finnstaskolan Rapport December - 2010 2 (10) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens

Läs mer

Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan

Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan Rapport 2012:11 R Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan www.hsv.se Rapport 2012:11 R Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk

Läs mer

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskning Rapport 2009:1 Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:1 Diarienummer 2008:350

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2012, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (9) Dnr: FAK 2012/480 Beslutad genom ordförandebeslut 2012-12-17 Verksamhetsberättelse 2012, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet behörighetskrav för rektorer och förskolechefer

Pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet behörighetskrav för rektorer och förskolechefer Bedömnings-PM 2014-04-02 1 (12) Pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet behörighetskrav för rektorer och förskolechefer Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om behörighetskrav

Läs mer

Fysik utan dragningskraft

Fysik utan dragningskraft Kvalitetsgranskning Rapport 2010:8 Fysik utan dragningskraft En kvalitetsgranskning om lusten att lära fysik i grundskolan Skolinspektionens rapport 2010:8 Diarienummer 40-2009:1000 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer