OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder"

Transkript

1 TALIS 2013

2 Vad är TALIS? OECD:s Teaching And Learning International Survey Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder I Sverige deltog drygt 3300 lärare och deras rektorer från 186 skolor Svarsfrekvens i Sverige var 84 procent

3 TALIS 2013 frågeområden Lärar- och skolbakgrund Skolledarskap Professionsutveckling Utvärdering och återkoppling Undervisningspraktik och syn på undervisning Självtillit och arbetstillfredsställelse

4 Lärares självtillit och arbetstillfredsställelse I jämförelse med andra TALIS-lärare uppger svenska lärare: - lägre tilltro till sin egen lärarförmåga - högre upplevelse av att de kan få eleverna att känna att de kan göra bra ifrån sig i skolarbetet - i högre grad att de är nöjda med sina egna lärarinsatser och tycker om att arbeta på sin nuvarande skola - till lägre andel att de är nöjda med sitt arbete på det stora hela

5 Läraryrkets status Endast 1 av 20 tycker att läraryrket har hög status. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Om jag fick välja på nytt skulle jag fortfarande välja att bli lärare Jag undrar om det hade varit bättre om jag hade valt ett annat yrke Mexiko Malaysia Spanien Italien Flandern (Belgien) Finland Cypern Chile Israel Alberta (Kanada) Singapore Nederländerna Serbien Australien Kroatien Polen England (UK) Rumänien Danmark Abu Dhabi (UAE) Norge Frankrike Tjeckien Portugal Slovakien Island Estland Bulgarien Brasilien Lettland Sydkorea Japan Sverige

6 Skol- och klassklimat Rektorer/lärare upplever att det i svenska skolor förekommer: Högre grad av förtroendefulla relationer mellan lärare och elever Lägre grad av gemensam syn på undervisning, ömsesidig respekt för kollegors idéer Högre grad av störande ljud i klassrummet och att eleverna bidrar i mindre grad till en trivsam lärmiljö i klassrummet Högre grad av ogiltig frånvaro, sen ankomst och hot och glåpord bland elever Ogiltig frånvaro

7 Introduktion och mentorssystem Andelen svenska lärare som deltog i formellt introduktionsprogram eller icke-formella introduktionsaktiviteter är den lägsta bland TALIS-länderna. Andel lärare som arbetar i skolor där rektorerna anger att olika former av mentorsprogram förekommer

8 Kompetensutveckling Svenska lärare deltar i kompetensutveckling i mindre grad och med färre antal dagar. Svenska lärare upplever i mindre grad att kompetensutveckling ger effekt.

9 Återkoppling Vem ger återkoppling till lärare? Externa personer 60% Aldrig fått återkoppling 50% 40% 30% 20% 10% 0% Rektor Svenska lärare, tillsammans med sina norska och franska kollegor, uppger i lägst grad (24 procent) att återkoppling leder till kompetensutveckling. Andra lärare Mentor Skolledningsgrupp Knappt hälften av de svenska lärarna uppger att de förändrat sin undervisning efter återkoppling. TALIS-genomsnitt Sverige

10 Lärares tidsanvändning I jämförelse med andra TALIS-lärare uppger svenska lärare: - att de arbetar fler timmar i veckan - att de ägnar sig åt undervisning i mindre grad - att de ägnar sig åt administration i högre grad

11 Lärares undervisning De tre vanligaste arbetssätten i TALIS-länder är att: kontrollera elevernas övningsböcker/läxor sammanfatta undervisningen i det nyligen undervisade hämta uppgifter från vardagen eller arbetslivet för att visa hur nya kunskaper kan användas De tre vanligaste undervisningssätten i Sverige är att: sammanfatta undervisningen i det läraren nyligen undervisat ge olika uppgifter till elever som har svårt att lära sig och/eller till dem som lär sig snabbare låta eleverna öva på liknande uppgifter tills läraren vet att alla eleverna har förstått ämnet

12 Lärare och elevers behov En relativt sett stor andel svenska lärare arbetar på skolor där elever har olika typ av behov Sverige placerar sig bland de fyra länder där minst andel lärare håller med om att elever i behov av extra stöd får det Svenska lärare anger stort behov av kompetensutveckling inom området undervisa elever i behov av särskilt stöd och rektorer oroar sig för brist på lärare som kan undervisa elever i behov av särskilt stöd. Sannolikheten är hälften så stor att en lärare med lång yrkeserfarenhet arbetar på en skola med hög andel elever från socioekonomiskt mindre gynnade hem.

13 Svenska rektorers förutsättningar Svenska rektorer arbetar på mindre skolor - men har kortare lärar- och rektorserfarenhet och undervisar sällan Högre andel av de svenska rektorerna deltar i kompetensutveckling - men med färre antal dagar och med få kollegiala inslag Svenska rektorer har hög autonomi - men enbart inom personal- och administrativa områden, de har mindre tillgång till administrativt stöd och använder störst andel tid till administration och samarbetar i lägre grad i beslutsfattandet Svenska rektorer har en stark ledarskapsutbildning - men tre fjärdedelar av rektorerna uppger att de inte har tid till pedagogiska diskussioner

14 Pedagogiskt ledarskap Vidta åtgärder för att lärarna ska känna ansvar för elevers resultat Samarbeta med lärare för att lösa ordningsproblem 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Observera undervisning Vidta åtgärder för att lärarna förbättrar sin undervisning TALIS-genomsnitt Sverige Vidta åtgärder för att främja samarbete mellan lärarna att utveckla ny undervisning

15 Vad har betydelse för självtillit och arbetstillfredsställelse? Svenska rektorers arbetstillfredsställelse ökar med: - minskad arbetsbelastning - möjligheter till att samarbeta i beslutsfattande - att kunna erbjuda lärare möjlighet till kompetensutveckling Svenska lärares självtillit ökar med: - erfarenhet i yrket och återkoppling på undervisningen Svenska lärares självtillit och arbetstillfredsställelse ökar med: - mentorskap och handledning - väl fungerande lärar-elevrelationer Kollegialt lärande ökar lärares självtillit och arbetstillfredsställelse.

16 Vad kan vi bygga vidare på? Rektorer i Sverige har en stark ledarskapsutbildning. Vi har mindre klasser och färre elever per lärare. Svenska rektorer och lärare trivs på sin nuvarande skola, är nöjda med sina insatser och upplever goda relationer med eleverna. Lärare känner sig väl förberedda för sitt arbete när det gäller ämneskunskaper, didaktik och praktik jämfört med genomsnittet. Svenska lärare upplever att de kan få eleverna att känna att de kan göra bra ifrån sig i skolarbetet.

17 TALIS

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan 1. Inledning Omkring 1880, när den tyske filosofen Friedrich Nietzsche var 38 år fick han problem

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer

Sammanställning av Årlig rapport nummer 1 för deltagande kommuner i Våromgången 2013 av SKL Matematik PISA 2015

Sammanställning av Årlig rapport nummer 1 för deltagande kommuner i Våromgången 2013 av SKL Matematik PISA 2015 2014-09-22 Sammanställning av Årlig rapport nummer 1 för deltagande kommuner i Våromgången 2013 av SKL Matematik PISA 2015 Avser tiden 2013 07 01-2014 06 30 1. Sammanfattning Alla deltagande kommuner har

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03 Utbildningen för nyanlända elever Skolinspektionens rapport 2014:03 Diarienummer 400-2012:5760 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Andra länders utbildningsnivå riskerar dra ifrån Sveriges

Andra länders utbildningsnivå riskerar dra ifrån Sveriges Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2012-11-22 2012/12 Andra länders utbildningsnivå riskerar dra ifrån Sveriges Sverige har länge tillhört

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen?

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen? Foto: Chris Ryan Vad är en lärare egentligen? Foto: Istockphoto Det här är inte en lärare Som lärare är du ständigt exponerad för omvärlden. Du betraktas och bedöms av eleverna och deras anhöriga, av rektorerna,

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02 Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Skolinspektionens rapport 2015:02 Diarienummer 400-2014:1138 Stockholm 2015 Foto: Bildbyrån Bananastock Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen

rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Skolinspektionens rapport 2010:15 Diarienummer 40-2010:71 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer