Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket"

Transkript

1 Skolan i Sverige och internationellt Helén Ängmo, överdirektör Skolverket

2 PISA åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

3 PISA - Resultatutvecklingen i Sverige Poäng Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

4 Skillnader hög- och lågpresterande elever PISA Skillnad i poäng mot OECD 0-10 p5 p10 p25 p50 p75 p90 p95 Skillnad i poäng mot OECD 0-10 p5 p10 p25 p50 p75 p90 p Matematik 2003 Matematik Läsförståelse 2000 Läsförståelse 2012

5 PISA 2012 Vad kan vi lära av andra länder? Länder som presterat högt under lång tid: Sydkorea, Kanada och Finland Länder som gått från låg till hög nivå: Tyskland, Polen och Estland

6 PISA 2012 Återkommande drag i högpresterande länder Resursfördelningen Utbildning värderas högt Lärarna Varje skola lyckas

7 Reformer i andra länder trender enligt OECD Satsningar för Early Childhood Education IT och digital utveckling Hållbar utveckling Kvalitetsuppföljning Tvärvetenskap och kontakt med andra discipliner Samarbete med olika aktörer och arbetslivet

8 TALIS 2013

9 TALIS-resultat om svenska rektorer Svenska rektorer har en stark ledarskapsutbildning Hög omsättning på rektorer. Många är nya i yrket. Många erfarna rektorer byter skola relativt ofta. Mycket tid på administration, lite tid på det pedagogiska uppdraget. Gäller särskilt mindre erfarna rektorer. Få svenska rektorer undervisar. Det pedagogiska uppdraget behöver prioriteras.

10 TALIS-resultat om svenska lärare Bara 5 % upplever att yrket har hög status. (Finland: 59 %. OECD: 31 %.) Bara drygt hälften skulle välja att bli lärare igen. (Lägst bland alla länder). Men 9 av 10 tycker om att arbeta på sin nuvarande skola. Nöjda med sina insatser. Upplever goda relationer med eleverna och att de kan få eleverna att göra bra ifrån sig. Mindre kompetensutveckling, introduktion och mentorskap än i andra länder. Arbetar mer, men ägnar mindre tid åt undervisning och mer åt administration än i andra länder. Erfarna lärare arbetar ofta inte på utsatta skolor. Mer ogiltig frånvaro och glåpord än i andra länder.

11 Rapporter om TALIS

12 Skolverkets lägesbedömning 2015 Tre utvecklingsområden En undervisning som möter varje elev Rätt förutsättningar för lärare och rektorer En långsiktig styrning och ett förtydligat ansvarstagande

13 En undervisning som möter varje elev Ytterligare insatser behövs för att säkerställa skolans roll som mötesplats i samhället och minska skolsegregationen Huvudmännen behöver verka för och främja att skolor har en allsidig elevsammansättning Höga förväntningar på alla elever Tidiga stödinsatser

14 En undervisning som möter varje elev Nyanlända elevers rätt till likvärdig utbildning Stort behov av: fler lärare med kompetens i svenska som andraspråk, fler studiehandledare på modersmål och modersmålslärare, fler vuxna i skolan med modersmålskompetens, kompetensutveckling för alla lärare i språkutvecklande arbete i alla ämnen, digitala fjärrlösningar för att säkerställa tillgången till studiehandledning på modersmålet och modersmålsundervisning i hela landet. Skolverket föreslår regeringen att initiera en samordnande funktion för att snabbt och effektivt ta till vara nyanländas lärarkompetens och annan kompetens som kan komma till nytta i skolan.

15 Rätt förutsättningar för lärare och rektorer Den alarmerande bristen på behöriga lärare måste tas på största allvar. Det behövs en nationell kraftsamling för läraryrket. Skolverket förslår att regeringen utreder om det är möjligt att skapa fler, snabbare och mer flexibla vägar in i läraryrket utan att kraven sänks på dem som utbildas till lärare. Lärarlyftet bör permanentas. Ett varaktigt nationellt kompetensutvecklingsutbud.

16 Långsiktig styrning och förtydligat ansvarstagande Nationella utvecklingsinsatser ska vara systematiska och långsiktiga och knyta an till det lokala utvecklingsarbetet. Punktinsatser bör undvikas. Huvudmännen bör i större utsträckning fördela resurser på ett sätt som kompenserar för skillnader i skolors och elevers olika förutsättningar. Skolverket förslår regeringen att överväga om statligt utvecklingsstöd för ökad samordning och planering kan vara ett sätt att stärka regioners samlade utbud av gymnasieutbildning. Skolverket bör få förutsättningar att kontinuerligt och systematiskt se över skolans styrdokument.

17 OECD:s granskning av svensk skola Ur OECD:s förord Över hela världen sågs Sverige en gång som en förebild för utbildning av hög kvalitet, och har många av ingredienserna för att bli det igen. Sverige har använt PISA:s nedslående resultat till att främja en nationell debatt om hur kvaliteten i skolan kan förbättras. Tre prioriteringar för Sverige: - Skapa förutsättningar för kvalitet och likvärdighet. - Skapa kapacitet för undervisning genom en långsiktig strategi för kompetensförsörjning. - Stärka styrning och resultatuppföljning med fokus på förbättring.

18 Nya uppdrag till Skolverket (ex) Samverkan för bästa skola Stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever Nationella skolutvecklingsprogram

19 Skolkommissionen: Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet i svensk skola Syfte Höjda kunskapsresultat Förbättrad kvalitet i undervisningen Ökad likvärdighet i skolan Om kommissionen Professionen och forskningen Parlamentariskt sammansatt referensgrupp Delredovisning, januari 2016 Slutredovisning, januari 2017

20 Gymnasieutredningen: En attraktiv gymnasieutbildning för alla Bakgrund Gymnasieutbildning i det närmaste en förutsättning för att få jobb. Många saknar en fullföljd gymnasieutbildning. Intresset för yrkesprogram har sjunkit kraftigt sedan Gy-11 är en utgångspunkt, men justeringar behöver göras. Utredaren ska bl.a. föreslå hur alla kan påbörja och fullfölja gymnasiet (bl.a. bättre stöd), hur alla kan nå högskolebehörighet, modeller för starkare koppling mellan gymnasial utbildning och elevernas framtida arbetsmarknad eller fortsatta studier, ev. förändringar i programutbud, ev. förändringar av introduktionsprogrammen.

21 Programmen och eleverna i gymnasieskolan (2013)

22 Andra offentliga utredningar (ex.) Yrkesprogramsutredningen Utredningen om nationella prov Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA)

23 Tillsammans kan vi förbättra skolan

2015-09-01. Promemoria. Investeringar i skolan för mer kunskap

2015-09-01. Promemoria. Investeringar i skolan för mer kunskap Promemoria 2015-09-01 Investeringar i skolan för mer kunskap I skolan läggs grunden för resten av våra liv. En bra skolgång skapar stora valmöjligheter på arbetsmarknaden medan en dålig skolgång riskerar

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

Utbildningspolitiska riktlinjer

Utbildningspolitiska riktlinjer Utbildningspolitiska riktlinjer 1 2 Innehållsförteckning Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...7 Utbyggnad av högre utbildning...9 Kvalitet och effektivitet i högre utbildning...12 Utbildning för arbetslivet...15

Läs mer

2014-03-12. Läxhjälp i skolan för alla

2014-03-12. Läxhjälp i skolan för alla 2014-03-12 Läxhjälp i skolan för alla Läxhjälp i skolan för alla Skolan ska se varje elev och tidigt upptäcka den som behöver mer stöd. Alliansregeringen vill stärka kunskapsinriktningen i skolan, med

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 Inledning Vi moderater vill ha en skola som präglas av kunskap, arbetsro och trygghet, där varje elev ska kunna utveckla sin

Läs mer

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder TALIS 2013 Vad är TALIS? OECD:s Teaching And Learning International Survey Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder I Sverige deltog drygt 3300 lärare och

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Kommitté 11 - Utbildning

Kommitté 11 - Utbildning Kommitté - Utbildning Kommitté - Utbildning Stärk Sverige som kunskapsnation Ett lands välfärd och tillväxt är i hög grad ett resultat av dess utbildningssystem. Sveriges framtida välstånd är beroende

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lokala prioriteringar och nationella intressen. En rapport om skillnader i svensk skola. Borås

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lokala prioriteringar och nationella intressen. En rapport om skillnader i svensk skola. Borås RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lokala prioriteringar och nationella intressen En rapport om skillnader i svensk skola Borås Lokala prioriteringar och nationella intressen En rapport om skillnader i

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen

rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare

Läs mer

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet 30 skolor som lyckats Rapport från den moderata utbildningskommitténs skolresa 2013/14 Innehåll Sammanfattning 3 En positiv rapport från skolan 3 Inledning 4 Skolan

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan 1. Inledning Omkring 1880, när den tyske filosofen Friedrich Nietzsche var 38 år fick han problem

Läs mer

Utbildning bygger Sverige starkt

Utbildning bygger Sverige starkt Utbildning bygger Sverige starkt Inledning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap i skolan, högre kvalitet

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskning Rapport 2009:1 Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:1 Diarienummer 2008:350

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola 2015-06-12 1(18) Dnr 402 2014:4207 Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola Sammanfattning Sverige står inför en förväntad brist på utbildade behöriga lärare och förskollärare de

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2015-07-09 U2013/02553/S Statens skolverk 106 20 Stockholm U2013/01285/S U2015/00941/S U2015/00299/S U2015/03844/S Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Läs mer

2013-10-19. Framtidens rektor. - för höga resultat i en likvärdig skola

2013-10-19. Framtidens rektor. - för höga resultat i en likvärdig skola 2013-10-19 Framtidens rektor - för höga resultat i en likvärdig skola 2 (21) Innehållsförteckning Sammanfattning av förslag... 3 1. Inledning... 4 2. Rektor viktig för skolan... 4 3. Det pedagogiska ledarskapet

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning

Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning 1 (16) Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning Uppdraget och dess genomförande Regeringen har i regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens skolinspektion,

Läs mer

Skolans roll för företagens kompetensförsörjning

Skolans roll för företagens kompetensförsörjning JUNI 2014 Redo för jobbet? Skolans roll för företagens kompetensförsörjning Författare: Johan Olsson, Fredric Skälstad Innehåll Sammanfattning... 2 Skolan är avgörande för Sveriges företagsklimat.... 3

Läs mer