Välkommen till Pedagogiska samtal, Alla kan alltid bli bättre

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Pedagogiska samtal, Alla kan alltid bli bättre"

Transkript

1 Välkommen till Pedagogiska samtal, Alla kan alltid bli bättre Metoder för att ge dig fler och förfinade redskap i undervisningen.

2 Syfte Att ge dig nya och förfinade verktyg för att bemöta, coatcha och leda elever mot ökad måluppfyllelse. Att ge strategier som du kan lära ut till eleven Upplägg Kursen är uppdelad i sex moduler. Kursen innehåller strategier, tips, principer och förslag på observationer och samtal. Kursen genomförs i grupper som skolledaren utsett. Utse en ledare för dagens möte som ser till att man håller sig till temat, ger alla möjlighet att yttra sig och som tydliggör vad alla ska observera, prova och berätta om nästa gång ni träffas. Kommentar: Syftet är att gagna kvalitetsutveckling via samtal om pedagogik, kommunikation och forskningsrelaterade teorier i syfte att öka måluppfyllelsen. Pedagogyrket beforskas allt mer och metoder utvecklas för att ge våra barn den allra bästa undervisningen.

3 Träff 1 Inventera erfarenheterna Gå laget runt: Varje person berättar och/eller ger ett tips på hur lektionsmålen åskådliggörs för eleverna i samband med lektionsstarten. Pröva nya sätt: Var och en i gruppen beskriver något från de andras berättelse, som de avser pröva inför nästa träff. Extra uppgift: Inför lektion skriv ned på en lapp vilket mål du som lärare skall bedöma under lektionen, för att säkerställa att du inte bedömer annat. Att läsa inför nästa träff: Ett gemensamt arbete (Petter & Birgitta Cronberg)

4 Träff 2 Observera måldialog som fungerar Diskutera: Vilka elever aktiveras mer av att få tydliggjort målen i samband med lektionsstarten? Hur fungerade olika metoder för målformulering i samband med lektionsstarten? Förändrades elevernas förmåga till att fokusera och till att mer selektivt förhålla sig till arbetsmaterialet? Blir validiteten i bedömningen av eleverna högre då du tydliggjort för dig själv vilket/vilka mål du skall bedöma under lektionen. Kommentar: Efter att ha delat med sig av sina erfarenheter är det dags att identifiera metoder för måldialog där elevernas fokus och arbetsinsats ökar. Kan man identifiera detta har du större möjlighet att nå högre måluppfyllelse i klassrummet. Uppgift: För att träna elevernas förmåga att förstå skillnader i mål kvalitéer, uppmanas du att sambedöma en uppgift med dina elever. Observera dialogen mellan dig och eleverna, nedteckna dina reflektioner till nästa träff.

5 Träff 3 Sambedömning Diskutera: Hur uppfattade eleverna bedömningen när den gjordes tillsammans med läraren? Förstod eleverna vad som låg bakom bedömningen? Accepterade eleverna bedömningen? Tog eleverna med sig en ökad förståelse för vad som krävs för en viss kvalité i arbetet? Gav sambedömningen ökade möjligheter till en formativ bedömning? Blir validiteten i bedömningen av eleverna högre då du sambedömer med eleverna? Kommentar: Efter att ha delat med sig av sina erfarenheter är det dags att diskutera hur sambedömning skall nyttjas, är den lika viktig för alla elever? Om inte vilka elever har mest att vinna på sambedömning tillsammans med läraren? Uppgift: Läs själv- och kamratbedömning (Anders Jönsson)

6 Träff 4 Introduktion av Kamratbedömning Forskningen är entydig kring att kamratbedömning (och självbedömning)är en av de starkaste påverkansfaktorerna avseende elevers måluppfyllelse. När elevernas tränats i att bedöma sina resultat enskilt eller i grupp, vet vi att kvalitén i undervisningen ökar. Att introducera en ny metod bör ske med viss försiktighet och vi tror att vägen till självbedömning går via kamratbedömning. Diskutera: Hur tillämpar du kamratbedömning i din undervisning? Vilka erfarenheter/slutsatser har du dragit kring kamratbedömning? Uppgift: Låt eleverna kamratbedöma en uppgift som du redan bedömt, observera och dokumentera dialogen.

7 Träff 5 Fortsättning av Kamratbedömning Diskutera: Hur fungerade kamratbedömning av redan bedömd uppgift? Fördelar/svårigheter/tips/idéer. Uppgift: Ta fram en checklista med mål/ord för att kamratbedöma en uppgift. Låt sedan eleverna kamratbedöma varandra, du observerar och dokumenterar dialogen. Det finns färdiga matriser i skolverkets bedömningsstöd som kan vara bra att använda sig av.

8 Träff 6 Summera det formativa Diskutera: Hur fungerade kamratbedömning med checklista? Fördelar/svårigheter/tips/idéer. Uppgift: Ge varandra muntlig feedback på ert deltagande i den här kursen. Inlämna skriftligt gruppens feedback till skolledningen. Uppgift 2: Tacka varandra för tips/ideér ni tar med er från kursen!