PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014"

Transkript

1 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1

2 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet för skolans ledare? Det finns ett behov av att nyanserat diskutera rektors och förskolechefens ledning av en politiskt styrd pedagogisk verksamhet med uppgift att utveckla barns och ungdomars kunskaper och värden. Skollagen föreskriver att skolans ledarskap ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Forskningsanknytning och vetenskapliga förhållningssätt framhålls också i allt större utsträckning som centrala aspekter för skolans och förskolans ledarskap. Återkommande nationell konferens med akademisk hemvist Konferensserien anordnas i samverkan mellan de lärosäten som ger Rektorsprogrammet. Den utmärker sig dels genom dess akademiska hemvist och nationella utbredning hos landets lärosäten, och dels som en mötesplats mellan dem som forskar om och dem som utövar ledarskap i skola och förskola. De allra första konferenserna anordnas hösten 2014, och ambitionen är att årligen återkomma med nya konferenser. Detta reser viktiga frågor kring vad vetenskaplig grund för skolans ledare innebär, vilken forskning som har relevans för skolledarskap samt betydelsen av vetenskapliga förhållningssätt i ledares vardagliga arbete. Det reser också frågor kring i vilka avseenden ledarskap och vetenskaplighet går isär eller går ihop. Konferensserien Skolledaren och forskningen bildar ett viktigt forum för möten mellan vetenskap och ledarskap, mellan forskare och skolledare. Sid 2

3 KONFERENSENS ORTER OCH DATUM ARRANGERAS PÅ FYRA ORTER ARRANGÖRER KONFERENSAVGIFT KR INKL KAFFE/TE MM, LUNCHER OCH MIDDAG. UMEÅ SEP ARRANGERAS AV UPPSALA 30-1 SEP/OKT ARRANGERAS AV KARLSTAD 1-2 OKT ARRANGERAS AV HÄSSLEHOLM 2-3 OKT ARRANGERAS AV Sid 3

4 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER KONFERENSER 2014 I UMEÅ, UPPSALA, KARLSTAD OCH HÄSSLEHOLM: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är det ledarens väg framåt? Konferenserna 2014 reser viktiga frågor kring vad vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kan innebära för förskolans och skolans ledarskap. Vi frågar oss om dessa begrepp har någon praktiskt intressant betydelse, eller om de snarare utgör slogans för att legitimera och professionalisera skolans ledarskap. Under konferensen diskuteras och exemplifieras forskning med relevans för skolans ledarskap, och vi reser också frågor kring möjligheter, begränsningar och villfarelser i en tid då vetenskaplighet, ledarskap och skolutveckling ofta föreställs vandra framåt hand i hand. Samtliga konferenser kostar 3000 sek, i detta ingår luncher, fika samt middag. Konferensens första dag har i huvudsak samma uppläggning vid de fyra orterna. Under dagen får deltagarna delta i föreläsningar av etablerade forskare som kombineras med reflektion och erfarenhetsutbyten. Dagen avslutas med ett panelsamtal på temat: Vägen framåt?. Konferensens andra dag är mer lokalt utformad. I seminarieform får deltagarna lyssna till kollegor, och utbyta tankar med rektorer och förskolechefer som genomfört intressanta utvecklingsarbeten på sina skolor och förskolor. Seminarierna varvas med keynote-talare med högsta relevans för konferenstemat. Sid 4

5 PRESENTATION AV KEYNOTES UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER DAG 1 Helene Ärlestig Bengt Persson Helene föreläser om den svenska rektorn i ett internationellt perspektiv. Vad vet vi om svenska rektorer i jämförelse med rektorer i andra länder? Hur ser uppdrag, förutsättningar, utmaningarna och forskning om rektorer ut beroende på i vilket land man arbetar? Den här föreläsningen belyser likheter och olikheter mellan länder i hur man ser på rektors uppdrag och roll. Materialet bygger på ett projekt där forskare i 24 länder har beskrivit sitt sätt att se på rektor och rektors arbete och kommer att publiceras som: Ärlestig,H., Johansson,O., & Day,C. (eds.)(forthcoming 2014). Recent Research on Principals and Their Work: Cross Cultural Perspectives. Dordrescht: Springer. Pedagogiskt ledarskap och elever i behov av särskilt stöd I föreläsningen problematiseras begreppsparet normalitet och avvikelse liksom elever i behov av särskilt stöd ur ett historiskt och internationellt perspektiv. Vidare redovisas resultat från ett pågående forskningsprojekt där ett förändringsarbete baserat på aktuell forskning i syfte att skapa inkluderande lärandemiljöer med hög måluppfyllelse studeras. Särskilt fokuseras ledarskapets betydelse på såväl kommun- och skolnivå som i klassrummet. Karen Seashore School Leadership and Public Values Karen Seashore Louis is a Regents Professor and the Robert H. Beck Chair in the Department of Organizational Policy, Leadership, and Development at the University of Minnesota. She has also served as the Director of the Center for Applied Research and Educational Improvement at the University of Minnesota, Department Chair, and Associate Dean of the College of Education and Human Development. Her research focuses on school improvement and reform, school effectiveness, leadership in school settings, and the politics of knowledge use in education. Her recent books include Aligning Student Support with Achievement Goals: The Secondary School Principal s Guide (with Molly Gordon, 2006), Building Strong School Cultures: A Guide to Leading Change (with Sharon Kruse, 2009), Linking Leadership to Student Learning (with Kenneth Leithwood, 2011), and Educational Policy: Political Culture and Its Effects (2012). A Fellow of the American Educational Research Association, she also served as the Vice President of Division A, and as an Executive Board member of UCEA. She has received numerous awards, including the Lifetime Contributions to Staff Development award from the National Staff Development Association (2007), and the Campbell Lifetime Achievement Award from the University Council for Educational Administration (2009). Sid 5

6 PROGRAM 30 SEPTEMBER AGENDA DAG Kaffe/te. Konferensen öppnas av utbildningscheferna: Niclas Rönnström, Stockholms universitet. Lars Svedberg, Uppsala universitet. Ulf Nytell, Örebro universitet, Mälardalens högskola och Högskolan Dalarna Helene Ärlestig: Den svenska rektorn i ett internationellt perspektiv Bengt Persson: Pedagogiskt ledarskap och elever i behov av särskilt stöd Lunch Karen Seashore: School Leadership and Public Values Kaffe/te Paneldiskussion: Ingela Hyddmark, Forsknings och utvecklingskoordinator på Utbildningsförvaltningen i Stockholm Jonatan Block, Skolchef i Falun Niklas Westin, Chef för professionsutvecklingsenheten, Skolverket, Stockholm. Middag på Norrlands nation. Uppsalasångerskan ako bjuder på Monica Z, lite ABBA-allsång och skolans värsta och bästa låtar. Sid 6

7 PROGRAM 1 OKTOBER AGENDA DAG Eva Forsberg, Professor, Uppsala universitet: Evidensbaserad styrning och ledning. Kaffe/te. Skolledares exempel på framgångsrika utvecklingsarbeten baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Parallella seminarier Lunch Anna Ekström, Generaldirektör, Skolverket Skolledaren och forskningen är det vägen framåt? -vad kan vi lära av seminarierna? -olika vägar som leder framåt? Avslutande reflektioner i grupper som leds av utbildare och utbildningschefer i Rektorsprogrammet Kaffe/te. Sid 7

8 ARRANGÖRER INFORMATION SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN Konferensavgift: 3000 kr inkl kaffe/te mm, luncher och middag. Exkl. moms. Anmälan till konferensen senast 18 augusti på följande sida: Plats: Norrlands Nation, Västra Ågatan Uppsala. Logi finns förhandsbokade för konferensen och dessa går att boka fram till den 18 augusti. Hotel Uppsala enkelrum 1249 kr/natt exkl. moms. Clarion Hotel Gillet enkelrum moderate 1513 kr/natt, enkelrum standard 1692 kr/natt exkl. moms. Grand Hotell Hörnan enkelrum 1246 kr/natt exkl. moms. Scandic Uplandia enkelrum 1384 kr/natt exkl. moms. Scandic-Uplandia/ VI VÄLKOMNAR ER TILL SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 OLOF JOHANSSON, Umeå universitet. NICLAS RÖNNSTRÖM, Stockholms universitet. LARS SVEDBERG, Uppsala universitet. ULF NYTELL, ÖMD (Örebro universitet, Mälardalens högskola och Högskolan Dalarna). ANDERS ARNQVIST, Karlstads universitet. ELVI RICHARD och STEFAN SÄRNHOLM ERICSSON, Linnéuniversitetet. Sid 8

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

ATT LEDA EN PROFESSIONELL ORGANISATION

ATT LEDA EN PROFESSIONELL ORGANISATION SKOLANS LEDARKONVENT STOCKHOLM 2014 ATT LEDA EN PROFESSIONELL ORGANISATION Skolans ledarkonvent en konferens för dig som är förskolechef, skolledare eller skolchef 26-27 november 2014 Münchenbryggeriet,

Läs mer

REKTORSPROGRAMMETS RIKSKONFERENS 2015 15-16 JUNI KAU.SE/RUT

REKTORSPROGRAMMETS RIKSKONFERENS 2015 15-16 JUNI KAU.SE/RUT REKTORSPROGRAMMETS RIKSKONFERENS 2015 15-16 JUNI KAU.SE/RUT Tema Verksamhetsutveckling med fokus på barns och elevers lärande Svenska skolledare har ett viktigt uppdrag när det gäller att skapa goda förutsättningar

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

FORSKNING I KORTHET 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap

FORSKNING I KORTHET 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap FORSKNING I KORTHET 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap En kunskapsöversikt av Ulf Leo Forskning i korthet 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap en kunskapsöversikt Text: Ulf Leo Layout: Lena Lindberg

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

Konferensen Lika värde

Konferensen Lika värde KONFERENSEN LIKA VÄRDE FORUM FÖR SPECIALPEDAGOGIK l til Välkommen Konferensen Lika värde Årets mötesplats för dig som är intresserad av specialpedagogik och forskning. 3 4 februari 2014 i Örebro Konferensen

Läs mer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Regional Skolledarkonferens om specialpedagogiska utmaningar 14 oktober 2015 Scandic Crown Göteborg Välkommen till skolledarkonferens! För sjunde hösten i rad

Läs mer

Ledarskap i en komplex vardag UTVECKLINGS- PROCESSER SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE BEDÖMNING VETENSKAPLIG GRUND KOLLEGIALT LÄRANDE ELEVHÄLSA

Ledarskap i en komplex vardag UTVECKLINGS- PROCESSER SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE BEDÖMNING VETENSKAPLIG GRUND KOLLEGIALT LÄRANDE ELEVHÄLSA UTVECKLINGS- PROCESSER VETENSKAPLIG GRUND BEPRÖVAD ERFARENHET SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ELEVHÄLSA INKLUDERING KOLLEGIALT LÄRANDE BEDÖMNING LEDARSKAP SKOLLAGEN Ledarskap i en komplex vardag Skolledarkonferensen

Läs mer

Kollegial handledning och synligt lärande

Kollegial handledning och synligt lärande Konferens den 5-6 maj 2015, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm Delta i årets konferens som gör skillnad för skolans utveckling! Kollegial handledning och synligt lärande Gemensamt kollegialt lärande

Läs mer

2013-10-19. Framtidens rektor. - för höga resultat i en likvärdig skola

2013-10-19. Framtidens rektor. - för höga resultat i en likvärdig skola 2013-10-19 Framtidens rektor - för höga resultat i en likvärdig skola 2 (21) Innehållsförteckning Sammanfattning av förslag... 3 1. Inledning... 4 2. Rektor viktig för skolan... 4 3. Det pedagogiska ledarskapet

Läs mer

Rektorsutbildningen 2015

Rektorsutbildningen 2015 Rektorsutbildningen 2015 Litteratur för rektorsutbildningen Gleerups är en etablerad och ständigt växande aktör inom utgivning för högskola och universitet. Våra författare är verksamma universitetslärare

Läs mer

En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan.

En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan. n e g n i n s i v r e d n u i g n Framgå En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan. Skolinspektionen Dnr 2010:1284 Foto: Ryno Quantz, Monica Ryttmarker

Läs mer

Med plats för möten. Kurser hösten 2015. Kontakta oss om ni vill ha en lokal kurs! För mer info 08-16 07 25. info@fritidsforum.se

Med plats för möten. Kurser hösten 2015. Kontakta oss om ni vill ha en lokal kurs! För mer info 08-16 07 25. info@fritidsforum.se Med plats för möten :) @ & Kurser hösten 2015 För mer info 08-16 07 25. info@fritidsforum.se Kontakta oss om ni vill ha en lokal kurs! Innehåll Studieresa till The Door och fler unika mötesplatser, samt

Läs mer

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014 De femton första som anmäler sig får boken: Lärandebaserad skolutveckling av Hans-Åke Scherp ANMÄL DIG NU!! Fokus Förstelärare - med uppdrag att stärka och driva skolans pedagogiska utveckling mot högre

Läs mer

Vallöfte: Rektorslyftet blir permanent och obligatoriskt

Vallöfte: Rektorslyftet blir permanent och obligatoriskt Vallöfte: Rektorslyftet blir permanent och obligatoriskt - 50 miljoner kronor årligen till rektorers kompetensutveckling Ett bra ledarskap är viktigt för att utveckla och förbättra skolans resultat. Skolor

Läs mer

Framtidens förskola 2015 Systematiskt kvalitetsarbete som lyfter och gör skillnad i den praktiska verksamheten

Framtidens förskola 2015 Systematiskt kvalitetsarbete som lyfter och gör skillnad i den praktiska verksamheten Skräddarsytt program för dig som förskolechef! OBS! Nytt tillfälle Konferens 25-26 maj 2015 Bonnier Conference Center, Stockholm Framtidens förskola 2015 Systematiskt kvalitetsarbete som lyfter och gör

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Så marknadsför du Lärarförbundet 9-10. De fixade eget lärarmöte 2-3. Här är lärarnas löneliga 4. Nummer 1 Lärarfackligt

Så marknadsför du Lärarförbundet 9-10. De fixade eget lärarmöte 2-3. Här är lärarnas löneliga 4. Nummer 1 Lärarfackligt Nummer 1 Lärarfackligt För dig som är ombud i Lärarförbundet JANUARI 2013 På rätt kurs med Lärarförbundet Våren 2013 bjuder Lärarförbundet på en mängd möjligheter till inspiration och kompetensutveckling

Läs mer

Relationer Helhetssyn Framgångstankar!

Relationer Helhetssyn Framgångstankar! Relationer Helhetssyn Framgångstankar! Välkommen till årets Rikskonferens i Eskilstuna 14-16 maj! Tre nya spännande och givande fortbildningsdagar för gymnasieskolans IM- program väntar på dig. Vi vänder

Läs mer

SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS. www.forsa.nu

SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS. www.forsa.nu VAD INNEBÄR BRUKARINFLYTANDE? Vilka metoder används och vilka erfarenheter finns bland olika aktörer? Inom det sociala arbetets teori och praktik har begreppet brukarinflytande fått allt större genomslagskraft,

Läs mer

FÖRFATTARE: MONIKA STRANDBERG ARTIKEL NUMMER

FÖRFATTARE: MONIKA STRANDBERG ARTIKEL NUMMER SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Läranderonder Att undersöka, analysera och utveckla undervisning FÖRFATTARE: MONIKA STRANDBERG ARTIKEL NUMMER 14/2015 Skolportens numrerade

Läs mer

Bild i skolan 2015. talare

Bild i skolan 2015. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2015 Bildanalys och bildkommunikation fördjupa dina kunskaper och öka elevernas förståelse för bildens integrering med andra uttrycksformer Ta del av det senaste

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Jämför grundskolorprojektet

Jämför grundskolorprojektet UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Jämför grundskolorprojektet Ett projekt genomfört i samverkan mellan tillhandahållaravdelningen, grundskoleavdelningen och förvaltningsledningens stab Slutrapport Rapportförfattare:

Läs mer

Vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att genomföra det som vi vill

Vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att genomföra det som vi vill gothenburg studies in educational sciences 337 Vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att genomföra det som vi vill En studie om lärares möjligheter och hinder till förändring och förbättring i praktiken

Läs mer

Hållbart ledarskap i skolan

Hållbart ledarskap i skolan Hållbart ledarskap i skolan Slutrapport från ett projektarbete i Halland INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Forskningsöversikt 5 Fyra perspektiv på ledarskap 5 Översikt perspektivmodellen 7 Struktur,

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken 09.30 Skolverkets hållning kring begreppen vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens i praktiken.

Läs mer