Pohjolas båtförsäkringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pohjolas båtförsäkringar"

Transkript

1 Pohjolas båtförsäkringar 1

2 Måttskydd båtförsäkringar Produktbeskrivningen gäller från Innehåll Är dina försäkringar uppdaterade?... 3 Ett avtal, jämna premier... 3 Försäkrare och avtal... 3 Skydd enligt båt och bruk... 3 Vad båtförsäkringen täcker... 3 Syftet med båtförsäkringen... 4 Försäkringsobjekt... 4 Utrustning... 4 Var gäller båtförsäkringarna?... 4 Superkasko, Kasko eller Delkasko?... 4 Vad komponenterna i kaskoförsäkringarna täcker och inte täcker... 4 Båtskada... 4 Stöld och skadegörelse... 5 Brandskada... 5 Båtförsäkring... 5 Sliptagnings- och transportskada... 5 Avbrottsskada... 5 Ansvarsförsäkring för båt... 5 Rättsskyddsförsäkring för båt... 5 Rättsskyddsförsäkringen ersätter inte... 5 Skador som båtförsäkringen inte ersätter... 6 Avsiktligt förorsakade skador ersätts inte... 6 Försäkringen börjar och upphör... 6 Utebliven premie och andra uppsägningsgrunder... 6 Ägarbyte... 6 Faktorer som påverkar premien... 6 Minimipremie... 6 Bonus för skadefria år... 6 Möjlighet att vid sliptagning välja ett begränsat försäkringsskydd... 7 Andra rabatter på båtförsäkring... 7 Säkerhetsföreskrifter för undvikande av skador... 7 Gör så här!... 7 Ersättning av skador... 8 Utbetalning av ersättningar... 8 Gängse värde... 8 Inlösen till gängse värde... 8 Inlösen till nyvärdet... 8 Åldersavdrag... 8 Att söka ersättning... 9 Sökande av ändring i Pohjolas beslut... 9 Läs försäkringsvillkoren... 9 Hur Pohjola hanterar personuppgifter Register för skador och missbruk Kort försäkringsordlista OP-Pohjola. Fördel för livet Pohjolas servicenummer

3 Denna produktbeskrivning berättar om båtförsäkringar i Måttskydd Måttskydd är ett flexibelt försäkringsavtal. Inom ramen för ett enda försäkringsavtal kan du samla olika försäkringar som behövs för att göra tillvaron trygg för dig och ditt hem, din fritidsbostad och dina ägodelar. Måttskydd kan bestå av en enda försäkring eller flera, allt efter behov. Och när försäkringsbehoven ändras, går det lätt att göra ändringar i ditt avtal. Bland försäkringarna i Måttskydd kan du välja just dem du känner att du behöver. Måttskyddsförsäkringarna finns i olika varianter som kompletterar varandra. Är dina försäkringar uppdaterade? Motsvarar dina nya försäkringar riskerna? Du är välkommen att tillsammans med oss gå igenom dina egna och din familjs risker och försäkringar. När de faktiska riskerna har utretts, väljer du tillsammans med en expert de rätta försäkringarna med tanke på riskerna. Du vet vad du betalar för. Du vet vad du lämnar på ditt eget ansvar. Ett avtal, jämna premier Det räcker med ett enda avtal för de olika Måttskyddsförsäkringarna. De finns alla samlade i ett enda försäkringsbrev, där du ser vilka försäkringar du har för dina familjemedlemmar, ditt hem och annan egendom. Du får handlingar gällande försäkringsavtalet samt den årliga försäkringsposten efter eget val antingen på svenska eller på finska. I ditt Måttskyddsavtal ingår en enda premie, som du smidigt kan dela upp i delpremier. Om du betalar hela premien en gång om året, får du rabatt. Försäkrare och avtal Försäkringsgivare för båtförsäkringarna är Pohjola Försäkring Ab. Innehållet i försäkringsavtalet baserar sig på försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren. På försäkringsavtalet tillämpas lagen om försäkringsavtal och annan finsk lagstiftning. Uppgifterna i denna produktbeskrivning baserar sig på finsk lagstiftning. Du får handlingar gällande försäkringsavtalet antingen på svenska eller på finska. Personförsäkringar Skadeförsäkringar Reseförsäkringar Vårdkostnadsförsäkring Olycksfallsförsäkring - Vårdersättning - Dagersättning - Menersättning - Dödsfallsersättning Livförsäkring Invaliditetsförsäkring Mitthem-försäkring Vidsträckt hemförsäkring Hemförsäkring Brandförsäkring Värdeföremålsförsäkring Småbåtsförsäkring Båtförsäkringar Försäkringar för sällskapsdjur Hästförsäkringar Skogsförsäkring Skogsbrandförsäkring Familjens ansvarsförsäkring Familjens rättsskyddförsäkring Yrkesansvarsförsäkring Resenärförsäkring - Vårdersättning - Dagersättning - Menersättning - Dödsfallsersättning Resgodsförsäkring Reseansvarsförsäkring Reserättsskyddsförsäkring Skydd enligt båt och bruk Båtar och segling är en hobby som kräver både tur och skicklighet. Omsorg och förutseende motverkar många faror men trots det är olyckan framme ibland. Du har satsat mycket pengar på båten och därför behöver du en försäkring för att gardera dig mot tråkiga överraskningar: Superkasko, Kasko eller Delkasko. Bland dessa båtförsäkringar av olika omfattning kan du välja det alternativ som passar just dina behov. Roddbåtar och utombordare med en motor på högst 20 hk är det förnuftigast att inkludera i småbåtsförsäkringen i Måttskydd. Vad båtförsäkringen täcker Med en båtförsäkring kan man försäkra en segelbåt eller en motorbåt i nöjesbruk samt dess färdutrustning. Till båtförsäkringarna hör dessutom en ansvarsförsäkring och en rättsskyddsförsäkring, i vilka de försäkrade är båtens ägare, innehavare och förare, var och en i denna egenskap. 3

4 Syftet med båtförsäkringen Syftet med båtförsäkringen är att den i enlighet med villkoren skall ersätta skador som förorsakas försäkringsobjektet genom ett skadefall. Förutom direkta sakskador ersätts också andra kostnader som särskilt anges i villkoren. Försäkringsobjekt Försäkringsobjektet är den båt som nämns i försäkringsbrevet. Till försäkringsobjektet räknas båtens skrov, rigg, segel, motorer och färdutrustning, de anordningar och tillbehör som är väsentliga för användningen av båten, en högst 3,5 m lång jolle samt båtens bockar och presenningar. Självbyggda båtar, båtar som tidigare har varit i yrkesmässig användning, träbåtar som är över 25 år gamla och vissa andra båtar kan försäkras bara efter förhandsinspektion. Vissa båtar kan inte alls försäkras, till exempel roddbåtar och motorbåtar utan motor och inte heller husbåtar. Utrustning Radioapparater, musikanordningar, telefon, televisions-, video-, dvd-apparater och dataanordningar samt datorer omfattas av försäkringen endast om de är fästade i båten eller i en monteringsställning som finns i båten och dessutom kopplade till båtens strömkrets eller antenn. Försäkringen omfattar bara sådana telefoner som är fast monterade i båten och dessutom är kopplade antingen till båtens strömkrets eller till antenn. Dessutom skall radioapparater, musikanordningar och telefon vara avsedda för användning uteslutande i den båt som anges i försäkringsbrevet. Försäkringen omfattar inte båtens transportredskap, bojutrustning, bränsle och smörjmedel, andra kläder än flytdräkter och regnkläder, fiskeredskap och dykarutrustning, ljud- och bildupptagningar, filer i datamedier samt mobiltelefoner, med undantag av monteringsställning som hör till telefonen. Var gäller båtförsäkringarna? Båtförsäkringarna gäller på finska, svenska och danska territorialvatten, sjöar och vattendrag samt på norskt terriorialvatten ända till Trondheim, på Östersjön och i dess vikar och i Saima kanal och Kielkanalen samt på Kattegatt och Skagerakk, då båten förvaras och transporteras i ovan nämnda länder. Giltighetsområdet för båtförsäkringar med tillhörande ansvarsförsäkringar kan med ett tilläggsavtal och mot en tilläggspremie utvidgas till andra länder i Europa och utanför Europa. Med Europa avses i det här sammanhanget utöver den europeiska kontinenten dessutom Island, Madeiraöarna och Kanarieöarna, hela Medelhavet och Svarta havet. Med utanför Europa avses i det här sammanhanget ett område, där gränserna bildas av ett område som finns innanför Island, Kanarieöarna, Recife (den östligaste delen av Brasilien) Panamakanalen, Halifax (den östligaste delen av Kanada) och Island. Giltighetsområdet för rättsskyddsförsäkringarna för båt kan inte utvidgas. Båtförsäkringarna gäller inte då båten är uthyrd eller används i förvärvssyfte, om inte särskild överenskommelse har ingåtts om detta och antecknats i försäkringsbrevet. Försäkringarna gäller inte heller vid forsränning eller hastighetstävlingar för motorbåtar. Superkasko, Kasko eller Delkasko? Superkasko är den mest täckande försäkringen. Den ersätter också förlorade seglingsdagar om olyckan är framme. På Superkasko kan man få bonus upp till 70 %. När båten har Superkasko är det också lättare att få den inlöst till nyvärdet. Kasko är den vanligaste båtförsäkringen som täcker de vanliga färdriskerna såsom grundstötningar, sammanstötningar, stormar, skadegörelse, stöld och brand. Delkasko är ett billigare försäkringsalternativ. Delkasko ersätter skador till följd av stöld, skadegörelse och brand, men inte båtskador. I Delkasko ingår inte bonusrätt. Vad komponenterna i kaskoförsäkringarna täcker och inte täcker Båtskada Försäkringen ersätter skador på försäkringsobjektet till följd av grundstötning eller bottenkänning sammanstötning med fast eller flytande föremål storm eller oväder. Stormskador ersätts, om försäkringsfallet inträffade då den genomsnittliga vindstyrkan har överstigit 15 m/s enligt mätning av närmaste meteorologiska station och väderleksomständigheten har ett orsakssamband med försäkringsfallet. Dessutom skall tidpunkten då försäkringsfallet inträffade kunna anges exakt. Båtförsäkring SUPERKASKO KASKO DELKASKO avbrottsskada båtskada stöld och skadegörelse brandskada sliptagnings- och transportskada ansvarsförsäkring för båt rättsskyddsförsäkring för båt båtskada stöld och skadegörelse brandskada sliptagnings- och transportskada ansvarsförsäkring för båt rättsskyddsförsäkring för båt stöld och skadegörelse brandskada sliptagnings- och transportskada ansvarsförsäkring för båt rättsskyddsförsäkring för båt 4

5 Stöld och skadegörelse Försäkringen ersätter stöld och olovligt brukande eller försök till sådant av båten och av utrustning som omfattas av försäkringen och som finns i låst utrymme eller som är låst. Dessutom ersätts skador på försäkringsobjektet till följd av avsiktlig skadegörelse när gärningstidpunkten kan fastställas exakt. Brandskada Försäkringen ersätter brandskador till följd av eld som kommit lös, explosion eller åskslag. Försäkringen ersätter inte skador på elapparat eller motor enbart till följd av kortslutning. Skador som en explosion i motorn eller i någon annan anordning förorsakar bara på anordningen ersätts inte heller. Sliptagnings- och transportskada När båten är upplagd på land, transporteras eller förflyttas på land ersätter försäkringen skador på försäkringsobjektet till följd av storm eller oväder, när den genomsnittliga vindstyrkan är över 15 m/s och detta har ett orsakssamband med skadefallet sammanstötning vid sliptagning i samband med sjösättning eller upptagning, eller sammanstötning som båten eller transportmedlet vid transport råkar ut för. Dessa skador ersätts ur båtförsäkringen, om försäkringstagaren inte har rätt att få ersättning till exempel av transportföretaget. Avbrottsskada Ur försäkringen betalas ersättning för förlorade användningsdagar då förlusten förorsakats av båtskada, stöldskada och skada till följd av skadegörelse, brandskada eller sliptagningsoch transportskada. Ersättningen är den dagersättning som avtalas när försäkringen tecknas. Ersättning betalas bara för de dagar då båten inte har kunnat användas eller har varit stulen. Som förlorade användningsdagar räknas hela dygn från den dag då båten fördes till en reparationsverkstad eller då anmälan om brott gjordes till den dag då båten är klar att överlåtas från verkstaden eller då den försäkrade återfår båten eller får en ny båt i stället. Avbrottsförsäkring ingår bara i Superkasko och ur den betalas en dagersättning på 51 euro. För en båt som repareras och för förlust av båten till följd av stöldskada betalas ersättning för högst 30 dagar. Båten skall repareras under båtsäsongen I de fall där det är fråga om inlösning, betalas ersättning för högst 14 dagar. Om båten har varit föremål för tillgreppsbrott och återfinns oskadad, betalas ersättning för högst 30 dagar för på detta sätt uppkomna förlorade dagar. Ansvarsförsäkring för båt Ur ansvarsförsäkringen utbetalas för den försäkrades räkning skadestånd som lagen ålägger honom. Försäkrad är den som äger eller innehar den båt som anges i försäkringsbrevet samt den som för båten med ägarens eller innehavarens tillstånd, var och en i denna egenskap. Skadeståndsskyldig är enligt skadeståndslagen den som av vållande förorsakar skada. Om skadan är sådan att skadevållaren inte hade kunnat förhindra den genom vanlig kunskap och vanlig omsorg, uppstår ingen ersättningsskyldighet. Då ersätts skadan inte heller ur ansvarsförsäkringen. Om skadan har vållats uppsåtligt eller genom grov oaktsamhet, uppkommer ersättningsskyldighet, men försäkringen ersätter inte sådana skador. Ansvarsförsäkringen för båt täcker sak- och personskador som åsamkas utomstående. Skador som ett barn förorsakar ersätts även om barnet på grund av sin ålder inte ännu är ersättningsskyldigt och skador som ett barn som inte har fyllt 12 år har förorsakat ersätts också om de är uppsåtliga. Ur ansvarsförsäkringen ersätts inte skador som förorsakas dem som är försäkrade med denna försäkring eller egendom som de innehar eller vattenskidare som den försäkrade båten drar. Skador som förorsakas i förvärvsarbete ersätts inte heller. Dessa och andra begränsningar beskrivs i detalj i försäkringsvillkoren. Pohjola utreder för din räkning om du är skadeståndsskyldig och förhandlar med den som yrkar på ersättning samt sköter vid behov också en eventuell rättegång. Då måste du genast överlämna saken åt Pohjola och inte träffa några överenskommelser på eget bevåg. Ersättningens maximibelopp är vid personskador euro och vid egendomsskador euro. Ansvarsförsäkringen innehåller en självrisk som är 150 euro. Rättsskyddsförsäkring för båt Rättsskyddsförsäkringen ersätter sådana nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som förorsakas båtens ägare, innehavare eller förare. Den försäkrade skall på förhand skriftligt meddela Pohjola när han vill använda försäkringen. Ersättning betalas ut bara om ärendet handhas av en advokat eller en annan jurist. Tvisten, yrkandet eller åtalet skall grunda sig på en händelse som har inträffat under försäkringens giltighetstid. Flera tvister som härrör ur ett sammanhang betraktas som ett försäkringsfall. Maximiersättningen är euro per skadefall. Den försäkrade har en självrisk på 15 %, dock minst 200 euro. Om motparten ådöms att betala den försäkrades rättegångskostnader, skall de överföras till Pohjola. Rättsskyddsförsäkringen ersätter inte Rättsskyddsförsäkringen ersätter inte motpartens rättegångskostnader som den försäkrade döms att betala. Kostnaderna ersätts emellertid om konsumentombudsmannen eller hans medarbetare har biträtt den försäkrade vid rättegång eller om det gäller ett tvistemål där den försäkrades motpart till största delen har underlåtit att iaktta ett beslut som konsumenttvistenämnden, Försäkringsnämnden eller något motsvarande organ har meddelat. Rättsskyddsförsäkringen ersätter inte heller kostnader i bl.a. följande fall: Då saken är av ringa betydelse för den försäkrade. Då ett åtal som allmän åklagare driver gäller ett brott vid användning av båten, till exempel fylleri i sjötrafik. Då saken ansluter sig till den försäkrades arbete, yrkesutövning, närings- eller förvärvsverksamhet och inte gäller ägande, innehav eller framförande av båten. Då de som är försäkrade är motparter. Då tvisten gäller ersättningar ur rättsskyddsförsäkringen. Kostnader för tillvaratagande av rättsliga intressen kan också ersättas ur en rättsskyddsförsäkring som ingår i en hem-, reseoch företagsförsäkring. 5

6 Skador som båtförsäkringen inte ersätter Superkasko, Kasko och Delkasko ersätter inte -skador som förorsakas av konstruktions-, tillverknings-, monterings- eller materialfel på båten, dess anordningar eller utrustning, skador som förorsakas av tekniska fel på motorn eller anordningar, av fel på motorn eller anordningar på grund av oriktigt bränsle eller av fel i kyl- eller smörjsystemet, skador som förorsakas genom slitage, skavning, röta o.d., atomskador. Ersättning betalas inte för värdeminskning, ändringar och förbättringar i samband med reparationer och inte heller för reparation eller transport till förhöjda priser. Avsiktligt förorsakade skador ersätts inte Ersättningen kan nedsättas eller kravet på ersättning avslås om den försäkrade eller en person som identifieras med honom (eller någon annan när någondera är närvarande eller känner till saken) förorsakar skadefallet avsiktligt, av grov oaktsamhet eller genom grov oaktsamhet i sjötrafik, genom att köra eller hantera försäkringsobjektet efter intag av alkohol, annat rusmedel eller båda så att hans förmåga att handla felfritt har försämrats. Försäkringen börjar och upphör Försäkringarna träder i kraft enligt avtalet. Om man inte separat har avtalat om när försäkringen träder i kraft, träder försäkringen i allmänhet i kraft när ansökan lämnats in. En förutsättning är att bolaget kan bevilja försäkringen. Försäkringen gäller antingen på viss tid eller tills vidare, tills försäkringstagaren eller Pohjola säger upp den eller tills båten får en ny ägare. Försäkringstagaren kan när som helst säga upp försäkringen. Uppsägningen skall ske skriftligt. Premie uppbärs för den tid som försäkringen har varit i kraft. Utebliven premie och andra uppsägningsgrunder Om premien inte betalas på utsatt tid, kan Pohjola säga upp hela Måttskyddsavtalet att upphöra om två veckor. Om premien betalas inom dessa två veckor, fortsätter försäkringen. Pohjola har rätt att ta ut dröjsmålsränta samt ersättning för indrivningskostnader. Pohjola kan säga upp försäkringen att upphöra under pågående försäkringsperiod också därför att försäkringstagaren har lämnat oriktiga upplysningar, underlåtit att iaktta säkerhetsföreskrifter eller förorsakat skador uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Fareökning är också en grund för uppsägning från Pohjolas sida. Ägarbyte Försäkringen upphör när äganderätten till försäkringsobjektet övergår till någon annan. Vid byte av ägare gäller båtförsäkringen, rättsskyddsförsäkringen och avbrottsförsäkringen undantagna, i 14 dagar efter äganderättens övergång till förmån för den ägare som följer närmast efter försäkringstagaren, såvida den nya ägaren inte har tecknat en försäkring för båten. Faktorer som påverkar premien På premien för båtförsäkringen inverkar bl.a. båtens kvalitet, motorns effekt, försäkringsskyddets omfattning, självrisken, motorernas antal samt med ett separat avtal ett utvidgat giltighetsområde samt hyres- eller charterbruk. Minimipremie Premien debiteras för den tid försäkringen är i kraft. Den består emellertid minst av den minimipremie som nämns i försäkringsbrevet. Bonus för skadefria år Superkasko och Kasko som ger rätt till bonus ger dig efter skadefria försäkringsperioder bonus på 10 % per år. Till bonus berättigar en minst 180 dagar lång försäkringsperiod inom vilken ur försäkringen inte har betalts ersättning som inverkar på bonusen. För Superkasko är bonus högst 70 % och för Kasko högst 60 %. Försäkringar utan bonus har en större självrisk än försäkringar med bonus. Så här Super- Kasko samlas bonus kasko efter första året 10 % 10 % efter andra året 20 % 20 % efter tredje året 30 % 30 % efter fjärde året 40 % 40 % efter femte året 50 % 50 % efter sjätte året 60 % 60 % efter sjunde året 70 % 60 % Vid skadefall minskas bonus om ersättning betalas ur båtskadeförsäkringen. Ersättningar som betalas ut på grund av stöld, brand eller skadegörelse påverkar inte bonus. Efter en skada som ersatts sjunker bonus med två klasser. Exempel: Om bonusen under innevarande försäkringsperiod är 40 % och det sker en skada som ersätts, minskas bonus för följande försäkringsperiod till 20 %. 6

7 Möjlighet att vid sliptagning välja ett begränsat försäkringsskydd För en båt som är försäkrad med Superkasko eller Kasko kan du välja ett begränsat försäkringsskydd för den tid båten är upplagd på land, till exempel under vintern. Under den sliptagningsperiod som meddelats i försäkringen motsvarar försäkringsskyddet skyddet i Delkasko, det vill säga båtskadeskyddet är inte i kraft. Inte heller i fråga om Superkasko är försäkringsskyddet i kraft. För den sliptagningsperiod som antecknats i försäkringen samlas ingen bonus. Exempel 1: För en båt som har försäkrats med Kasko har antecknats ett begränsat skydd som motsvarar Delkasko under sliptagningen från början av oktober till slutet av april. I november faller ett ruttet träd över båten. Skadan ersätts inte. Exempel 2: För en båt som har försäkrats med Kasko har antecknats ett begränsat skydd som motsvarar Delkasko under sliptagningen från början av oktober till slutet av april. I januari fäller en vinterstorm ett träd över båten. Skadan ersätts. Andra rabatter på båtförsäkringar Besiktningsrabatt En besiktningsrabatt på 20 % beviljas på premierna för Superkasko och Kasko för segelbåtar och motorsegelbåtar som är besiktigade i klass 1, 2 eller 3 enligt Finlands Seglarförbunds bestämmelser. Samma rabatt beviljas för motorbåtar som är besiktigade i klass 1, 2 eller 3 enligt Finlands Motorbåtsförbunds bestämmelser. Den försäkrade har en tilläggssjälvrisk på 15 % av skadebeloppet om en besiktningsrabatt har lämnats och det i en skadesituation konstateras att båten inte har besiktats. Ökning av självrisken Årspremien för Superkasko och Kasko kan sänkas genom en ökning av självrisken vid båtskada. Med bonus Rabatt Utan bonus Rabat självrisk självrisk 150 euro euro 52 % 250 euro 7 % 840 euro 62 % 335 euro 17 % euro 72 % euro 75 % euro 78 % Grundsjälvrisken vid båtskada är 150 euro. Genom att öka självrisken till 335 euro, erhålls 17 % rabatt på årspremien. Om självrisken är 840 euro, erhålls 62 % rabatt på årspremien. Självrisken vid stöld-, skadegörelse-, brand-, sliptagnings-, transport- och ansvarskador är 150 euro. Självrisken vid rättsskyddsskada är 15 %, dock minst 200 euro. I avbrottsskyddet för Superkasko ingår inte någon självrisk. Vid avbrottsskada ingår en dagersättning på 51 euro som betalas för högst 30 dagar. Vid skada som inträffar till sjöss mellan den 1 november och den 31 mars ingår en tilläggssjälvrisk på 25 % av skadebeloppet. Koncentreringsrabatt 7 % Kunder som samlar sina försäkringar hos Pohjola får en ytterligare koncentreringsrabatt på 7 %. Rabatt på engångspremie Du kan välja betalningssätt på det sätt du önskar: du kan betala i en eller i flera poster. När du betalar i en post får du en rabatt på 2,5 % på betalningssättet. Säkerhetsföreskrifter för undvikande av skador Försäkringsvillkoren innehåller säkerhetsföreskrifter. De informerar om säkerhetsåtgärder som syftar att förhindra uppkomsten av skador och minska dem. Antalet skador påverkar på lång sikt hela premienivån. En direkt fördel av att minska skadorna får du på basis av skadefria försäkringsperioder i form av bonus. Om säkerhetsföreskrifterna försummas kan det leda till att ersättningen minskas eller ditt krav på ersättning avslås. Gör så här! Båten och utrustningen skall vara i sjövärdigt skick. Sörj för tillräcklig bemanning. Håll båten länspumpad. Se till att båten är förtöjd. Båtens förare skall iaktta den omsorg som avses i lagen och förfara så att han inte stör andras färdsel på vattnet. Båtens förare skall ha färdighet och förmåga att föra båten. En motorbåt som skall registreras får köras endast av en person som har fyllt 15 år. Om du låter någon annan köra båten, ska du kontrollera hans identitet och att han uppfyller dessa krav. Båtar som är kortare än fem meter skall låsas vid en brygga eller något annat fast föremål, om båten inte är på ett inhägnat båtklubbsområde. När båten förvaras i en släpvagn skall den låsas fast i släpvagnen och släpvagnen låsas, om den inte förvaras på ett låst och inhägnat område. I båten skall det finnas sådan brandskyddsutrustning som lagen och besiktningsvillkoren föreskriver. Reservbränsle för motorn skall i båten förvaras i behållare som är avsedda för detta ändamål och godkända av myndigheterna. Bränsle- och flytgassystem och andra anordningar skall installeras enligt gällande bestämmelser och myndighetsföreskrifter. Använd fristående värme bara under kontinuerlig uppsikt. I en båt som är under byggnad skall det finnas minst två eldsläckare på 2 kg var av klass B2. För uppvärmning av båten eller arbetsutrymmet får katalytvärmare eller värmare som fungerar med låga eller frilagda motståndstrådar inte användas. När båten förvaras på land skall den vara upplagd eller stöttad så att inte tjäle, isens rörelser eller en höjning av vattenståndet med en meter kan skada den. Använd materiel som har godkänts av myndigheterna vid upptagning, sjösättning och flyttning av båten. Iaktta gällande bestämmelser och myndigheternas föreskrifter när båten transporteras på land. Anmäl genast transport- eller förvaringsskador till den som utför transporten, eller om skadan inte syns utanpå båten, så snart som möjligt efter det att du har upptäckt skadan. 7

8 Ersättning av skador Försäkringstagaren skall vidta åtgärder för att avvärja eller begränsa en skada samt delta i utredningen av skadan. Ersättningen kan nedsättas eller kravet på ersättning avslås om försäkringstagaren eller den som identifieras med honom försummar dessa skyldigheter. Försäkringstagaren eller en person som identifieras med honom skall delta i utredningen av skadan på skadeplatsen samt medverka till att skadans verkliga orsak och upphovsman klarläggs. Försäkringstagaren eller en person som identifieras med honom skall utan dröjsmål skriftligt anmäla skadefallet till försäkringsbolaget och till bolaget lämna de handlingar och uppgifter som är av betydelse för utredningen av skadefallet. Försäkringsbolaget skall beredas tillfälle att inspektera den skadade båten innan någon reparation påbörjas. Utbetalning av ersättningar Ersättning ur båtförsäkringen kan betalas ut på olika sätt: Pohjola kan betala reparationskostnaderna eller en på förhand överenskommen engångsersättning. Pohjola kan lösa in försäkringsobjektet till dess nyvärde eller gängse värde på det sätt som beskrivs nedan. Pohjola kan ersätta försäkringsobjektet med ett likadant eller likvärdigt objekt eller en del av ett sådant. Gängse värde Den högsta gränsen för ersättningsskyldighet är försäkringsobjektets gängse värde eller en del av det, dock högst försäkringsbeloppet för objektet. Med gängse värde avses det kontantpris som, i den marknadssituation som rådde vid skadetidpunkten, hade kunnat fås för båten. Inlösen till gängse värde Försäkringsbolaget har rätt att lösa in försäkringsobjektet till dess gängse värde, när skadebeloppet uppskattas överstiga två tredjedelar av detta. Inlösen till nyvärdet En svårt skadad båt eller ett annat försäkringsojekt kan lösas in till sitt nyvärde. Då skall försäkringsobjektet vara nytt och inköpt obegagnat och det får ha gått högst två år sedan inköpet. Båten skall också ha varit båtförsäkrad under samma tid och i samma försäkringstagares ägo. Skadebeloppet skall vid Superkaskoförsäkring uppskattas överstiga hälften och vid Kasko- och Delkaskoförsäkring två tredjedelar av kontantförsäljningspriset för ett nytt likadant försäkringsobjekt. Inlösenpriset är detsamma som kontantförsäljningspriset för ett nytt likadant objekt vid den tidpunkt då skadan inträffade eller då ett sådant objekt senast funnits till salu. 8

9 Åldersavdrag Om det inte är möjligt eller om det inte lönar sig att reparera försäkringsobjektet, görs det ett åldersavdrag från anskaffningspriset på ett motsvarande nytt objekt. Åldersavdraget beräknas för utombordsmotorer och andra objekt från det andra användningsåret enligt följande: utombordsmotorer 10 % båtsuffletter, räddningsflottar, tyger och madrasser i inredningen, storsegel, genua och fock som tillverkats av dacrontyg 10 % uppvärmnings- och luftkonditioneringsanordningar 10 % elektroniska och optiska tillbehör och anordningar, radio-, televisions-, video- och dvdapparater 10 % dataanordningar och datorer jämte kringutrustning 20 % batterier och andra än ovannämnda segel 20 % Avdraget uträknas genom att man multiplicerar procenttalet med antalet hela kalenderår som följer efter ibruktagningsåret. Åldersavdraget uppgår dock högst till 70 %. Objekt som är över 15 år gamla värderas emellertid enligt sitt gängse värde. Exempel Sven körde på grund med sin båt 2009 med den följd att den utombordsmotor som han köpt 2004 skadades så att den blev oreparerbar. Priset för att köpa en ny motor var vid skadetidpunkten euro. Båtförsäkringen ersatte: e e (åldersavdrag 4 x 10 %) e e (självrisk) e Att söka ersättning En skriftlig ansökan om ersättning skall läggas fram hos försäkringsbolaget inom ett år från det att ersättningssökanden har fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning. Den som söker ersättning skall till försäkringsbolaget överlämna sådana handlingar och uppgifter som behövs för utredning av skadorna. Försäkringsbolagen har ett gemensamt datasystem för skadeförsäkringar, med hjälp av vilket man i samband med skadereglering kan kontrollera skador som anmälts till olika bolag. Sökande av ändring i Pohjolas beslut Om du inte är nöjd med Pohjolas beslut lönar det sig i allmänhet för dig att i första hand kontakta den handläggare som handlagt ärendet i Pohjola. Tillsammans med handläggaren kan du bl.a. försäkra dig om att Pohjola har fått alla de uppgifter som är nödvändiga för ett beslut i ärendet. Om du fortfarande är av annan åsikt om ersättningsbeslutet kan du skriftligen hänskjuta ärendet till handläggning av Pohjolas kundombudsman. Efter handläggningen kontaktar han dig antingen per telefon eller skriftligen. Kundombudsmannens adress är Pohjola Försäkring Ab Kundombudsmannen Labbackavägen 1, Pohjola fax eller Om det inte går att nå samförstånd, kan du kontakta Försäkrings- och finansrådgivningen, som ger råd och hjälper i försäkringsärenden. Byråns tjänster är kostnadsfria. Man kan i ett ärende också be om ett utlåtande av Försäkringsnämnden eller konsumenttvistenämnden. Frågor till Försäkrings- och finansrådgivningen samt begäran om utlåtande av Försäkringsnämnden kan formuleras fritt. En begäran om utlåtande skall emellertid alltid göras skriftligen. En konsument kan anföra besvär till konsumenttvistenämnden. Besväret skall anföras skriftligen, helst på nämndens blankett. Innan ärendet hänskjuts till konsumenttvistenämnden lönar det sig ofta att förhandla med den kommunala konsumentrådgivaren. Försäkringsnämnden och konsumenttvistenämnden är alternativa besvärsvägar. Behandlingen av ett ärende i nämnderna är kostnadsfri. Besluten är rekommendationer. Försäkrings- och finansrådgivningenn Porkalagatan 1, Helsingfors tfn (09) , fax (09) Konsumenttvistenämnden Tavastvägen 3 B, Helsingfors tfn , fax Du kan även väcka talan i ärendet på rättslig väg antingen vid tingsrätten på din hemort eller vid Helsingfors tingsrätt. Talan skall väckas inom tre år från det att du fick meddelande om beslutet. Behandlingen av ett ärende i nämnderna förlänger inte den nämnda tidsfristen på tre år. Innan ett sjöförsäkringsärende kan hänskjutas till behandling i en domstol, skall en dispaschör ha gett en utredning av ersättningen i ärendet. Försäkringsbolagen övervakas av Försäkringsinspektionen. Försäkringsinspektionen PB 103, Helsingfors Tfn Läs försäkringsvillkoren Denna produktbeskrivning redogör för huvuddragen i båtförsäkringarna, för vilka Pohjola Försäkring Ab är försäkringsgivare. Studera försäkringsvillkoren som ger en exakt beskrivning av försäkringsavtalets innehåll. Skador ersätts enligt villkoren. Pohjola kan vid övergången till en ny försäkringsperiod göra smärre ändringar i försäkringsvillkoren och premierna medan försäkringen är i kraft. Försäkringstagaren skall få besked om ändringarna senast 30 dagar före början av en ny försäkringsperiod. Försäkringen fortsätter från början av den nya försäkringsperioden om försäkringstagaren inte säger upp den skriftligt. 9

10 Hur Pohjola hanterar personuppgifter Vid skötsel av försäkringsärenden hanterar Pohjola sina kunders personuppgifter enligt personuppgiftslagen och försäkringslagstiftningen och svarar för att integritetsskyddet för kunderna följs vid hanteringen av personuppgifter. Pohjola införskaffar uppgifterna från kunden själv, av honom eller henne befullmäktigade personer eller instanser, från offentliga register som förs av myndigheter samt från kreditregister. Pohjola använder också sitt kundregister vid marknadsföring riktad till kunderna. Pohjola överlåter inte uppgifter om sina kunder till utomstående utan kundens samtycke om inte överlåtelsen av uppgifter baserar sig på lagbestämmelse. Ytterligare information om hanteringen av personuppgifter får du av Andelsbanken, Pohjolas svenskspråkiga telefontjänst och på vår webbplats där du också kan läsa om registerbeskrivningarna för personregistren. Register för skador och missbruk Försäkringsbolagen har ett gemensamt datasystem för skadeförsäkringar, med hjälp av vilket man i samband med skadereglering kan kontrollera skador och konstaterat missbruk som anmälts till olika bolag. Med hjälp av dessa register motarbetas kriminalitet riktad mot försäkringsbolagen. Kort försäkringsordlista Bonus är en premierabatt som beviljas på basis av skadefria år. Båtförsäkringen har alternativ med och utan bonus. Självrisk är den del av skadan som försäkringstagaren själv ska bära. Självrisken dras av från skadebeloppet innan ersättningen betalas ut. Säkerhetsföreskrifter är anvisningar som ingår i försäkringsbrevet eller försäkringsvillkoren eller andra skriftliga anvisningar som försäkringsbolaget ger om hur den försäkrade egendomen ska skyddas. Om säkerhetsföreskrifterna inte iakttas, kan ersättningen minskas eller kravet på ersättning avslås helt och hållet. Försäkrad är den till vars förmån försäkringen gäller. Försäkringstagare är den som ingår ett försäkringsavtal med försäkringsgivaren, dvs. med försäkringsbolaget. OP-Pohjola. Fördel för livet. Är dina egna och din familjs försäkringar i skick? Låt oss kontrollera ditt försäkringsskydd och dina förmåner samtidigt som du försäkrar din båt. Det lönar sig att koncentrera försäkringarna. Som preferenskund hos Pohjola får du betydande förmåner också i ditt Måttskyddsavtal. Fler förmåner får du om du dessutom koncentrerar dina bankärenden till Andelsbanken. Din försäkring samlar dessutom K-Plussa-poäng. Utöver koncentreringsrabatterna kan du betala premierna i Måttskydd med OP-bonus. Du kommer väl ihåg att i samband med att du tecknar en försäkring nämna om eventuellt medlemskap, det kan vara värt reda pengar. Pohjolas servicenummer Försäkrings- och ersättningstjänsten Skadejouren 24 h Bilskador och skador i hemmet Skadejour vid resor Europeiskas Emergency Service Vid samtal från utlandet Spara numren i din mobiltelefon! För att försäkra oss om att vi har uppfattat rätt och för att utveckla kvaliteten på vår kundservice bandar vi en del av samtalen till telefontjänsten. När försäkringstagaren är ett företag identifieras med försäkringstagaren: bolagsman i ett öppet bolag, ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag, aktieägare som äger över hälften av aktierna i ett aktiebolag, hos försäkringstagaren anställd person som disponerar den försäkrade egendomen. Försäkringsperiod är den avtalade giltighetstid för försäkringen som anges i försäkringsbrevet. Fortlöpande försäkringar gäller vanligtvis under en årslång försäkringsperiod i taget. En fortlöpande försäkring fortsätter från försäkringsperiod till försäkringsperiod om den inte sägs upp. 10

11 Det är trevligt att få en räkning som redan är betalad med OP-bonus. Allt fler av Andelsbankens kunder betalar till exempel sin hemförsäkring med bonus som de fått för sina bankärenden. Det kallas koncentreringsförmåner. Läs mer på adressen op.fi/ bonuskunder eller kom på besök. 11 Pohjola Försäkring Ab, Labbackavägen 1, Pohjola. Hemort: Helsingfors, huvudbransch: försäkringsverksamhet Bolaget har införts i handelsregistret, FO-nummer

12

Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM. Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015

Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM. Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015 Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF HEMFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Hemförsäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2009 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Några ord om din försäkring För bil som du använder i trafiken är du tvungen att ha en trafikförsäkring. Den ersätter de skador som

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se/skane Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se/skane Du kan aldrig skydda dig helt mot olyckor men

Läs mer

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP55138 17 april 2012 1 (1) SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37

Läs mer

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck

Läs mer

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt Happy CARE - Produktförsäkring Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Giganttis Produktförsäkring Din räddning när oturen är framme Varför Produktförsäkring? En trygghet

Läs mer

villkoren för resgods- och reseansvarsförsäkring

villkoren för resgods- och reseansvarsförsäkring Försäkringsvillkor Resgods- och reseansvarsförsäkring Företag och organisationer Gäller fr.o.m. 1.1.2010 Innehållsförteckning 1 Försäkrade och ersättningsmottagare 1 1.1 Försäkrade 1 1.2 Ersättningsmottagare

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 2015-07-01. Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon

ALLMÄNNA VILLKOR 2015-07-01. Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon ALLMÄNNA VILLKOR 2015-07-01 Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon 2 A Inledning Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon 2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR LASTBIL OCH SLÄPFORDON INNEHÅLL A. INLEDNING

Läs mer

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar Företagsbil - För- och efterköpsinformation Detta är en kortfattad version av de fullständiga försäkringsvillkoren, Företagsbil och Allmänna Villkor Konsument, som gäller för din motorfordonsförsäkring.

Läs mer

Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa

Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa Gäller för resor köpta från och med den 1 januari 2009. Försäkring nr: TH0110-1 Reseförsäkringen gäller för följande

Läs mer

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet VARFÖR TRYGGHETSAVTAL? En trygghet för din nya produkt som innebär: SKYDD MOT OLYCKSHÄNDELSER Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

Villkor. Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006

Villkor. Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006 Villkor Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006 1 Visa Business Card gör jobbet enklare. Där andra inbjuder till lyx och förströelse erbjuder vi varken mer eller mindre

Läs mer

Rättskyddsförsäkringsvillkor för privatperson VILLKOR YOI 714.7, gäller från 1.1.2015

Rättskyddsförsäkringsvillkor för privatperson VILLKOR YOI 714.7, gäller från 1.1.2015 Rättskyddsförsäkringsvillkor för privatperson VILLKOR YOI 714.7, gäller från 1.1.2015 Innehållet i Rättsskyddsförsäkringen för privatperson sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och

Läs mer

Försäkringsvillkor. Bil Januari 2012. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor. Bil Januari 2012. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2012 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När din bil är avställd

Läs mer

Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom

Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom Swedbanks kort Visa Business Card utgivet av EnterCard Sverige AB Försäkringsnummer 502017-7753NF17 Kort som omfattas: I villkorstexten är försäkringsgivaren

Läs mer

Försäkringsvillkor bil

Försäkringsvillkor bil Försäkringsvillkor bil Konsument Januari 2010 Ring oss gärna på: 0770-110 220 Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När din bil

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 27 december 2010 1 (18) B4 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning - övrig information 2 Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 2 Korrekt försäkring? 2

Läs mer

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel TRYGGHETS- AVTAL Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel 1 ELECTRO WORLDS TRYGGHETSAVTAL Nöjda kunder är det viktigaste för oss och det får man genom en snabb och smidig hantering samt genom att erbjuda

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade

Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade Förköpsinformation 10 2010-03-01:1 Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade Länsförsäkringar erbjuder dig som är äldre eller funktionshindrad en hemförsäkring som ger ett bra ekonomisk skydd för dina

Läs mer

Innehåll. Information om din försäkring 3. A Var och för vilka försäkringen gäller 5. B Aktsamhetskrav 5. C Självrisker 6

Innehåll. Information om din försäkring 3. A Var och för vilka försäkringen gäller 5. B Aktsamhetskrav 5. C Självrisker 6 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C Självrisker 6 D Försäkrad egendom och högsta ersättningsbelopp 6 E Värderings- och ersättningsregler

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

ICA Banken. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01

ICA Banken. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01 ICA Banken Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg

Läs mer

Fordonsförsäkring. Försäkringsvillkor 2014-10-02

Fordonsförsäkring. Försäkringsvillkor 2014-10-02 Fordonsförsäkring Försäkringsvillkor 2014-10-02 Innehåll A. Din försäkrings giltighet....5 Vilka fordon försäkringen gäller för....5 Vad ingår i försäkringen....5 Var försäkringen gäller....6 B. Trafikförsäkring....7

Läs mer

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren

Läs mer

Försäkringsvillkor Motor. Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring

Försäkringsvillkor Motor. Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor Motor Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg

Läs mer

Försäkringsvillkor för Företagsägd bil

Försäkringsvillkor för Företagsägd bil Allmänna villkor 2011-11-01 Försäkringsvillkor för Företagsägd bil Gäller för Personbil, Lätt lastbil, Lätt släp, Hyrbil, Husvagn för uthyrning och Husbil för uthyrning. 2 Försäkringsvillkor för företagsägd

Läs mer

SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012

SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012 SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012 Här har vi samlat allt som vår villahemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer