Pohjolas båtförsäkringar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pohjolas båtförsäkringar"

Transkript

1 Pohjolas båtförsäkringar 1

2 Måttskydd båtförsäkringar Produktbeskrivningen gäller från Innehåll Är dina försäkringar uppdaterade?... 3 Ett avtal, jämna premier... 3 Försäkrare och avtal... 3 Skydd enligt båt och bruk... 3 Vad båtförsäkringen täcker... 3 Syftet med båtförsäkringen... 4 Försäkringsobjekt... 4 Utrustning... 4 Var gäller båtförsäkringarna?... 4 Superkasko, Kasko eller Delkasko?... 4 Vad komponenterna i kaskoförsäkringarna täcker och inte täcker... 4 Båtskada... 4 Stöld och skadegörelse... 5 Brandskada... 5 Båtförsäkring... 5 Sliptagnings- och transportskada... 5 Avbrottsskada... 5 Ansvarsförsäkring för båt... 5 Rättsskyddsförsäkring för båt... 5 Rättsskyddsförsäkringen ersätter inte... 5 Skador som båtförsäkringen inte ersätter... 6 Avsiktligt förorsakade skador ersätts inte... 6 Försäkringen börjar och upphör... 6 Utebliven premie och andra uppsägningsgrunder... 6 Ägarbyte... 6 Faktorer som påverkar premien... 6 Minimipremie... 6 Bonus för skadefria år... 6 Möjlighet att vid sliptagning välja ett begränsat försäkringsskydd... 7 Andra rabatter på båtförsäkring... 7 Säkerhetsföreskrifter för undvikande av skador... 7 Gör så här!... 7 Ersättning av skador... 8 Utbetalning av ersättningar... 8 Gängse värde... 8 Inlösen till gängse värde... 8 Inlösen till nyvärdet... 8 Åldersavdrag... 8 Att söka ersättning... 9 Sökande av ändring i Pohjolas beslut... 9 Läs försäkringsvillkoren... 9 Hur Pohjola hanterar personuppgifter Register för skador och missbruk Kort försäkringsordlista OP-Pohjola. Fördel för livet Pohjolas servicenummer

3 Denna produktbeskrivning berättar om båtförsäkringar i Måttskydd Måttskydd är ett flexibelt försäkringsavtal. Inom ramen för ett enda försäkringsavtal kan du samla olika försäkringar som behövs för att göra tillvaron trygg för dig och ditt hem, din fritidsbostad och dina ägodelar. Måttskydd kan bestå av en enda försäkring eller flera, allt efter behov. Och när försäkringsbehoven ändras, går det lätt att göra ändringar i ditt avtal. Bland försäkringarna i Måttskydd kan du välja just dem du känner att du behöver. Måttskyddsförsäkringarna finns i olika varianter som kompletterar varandra. Är dina försäkringar uppdaterade? Motsvarar dina nya försäkringar riskerna? Du är välkommen att tillsammans med oss gå igenom dina egna och din familjs risker och försäkringar. När de faktiska riskerna har utretts, väljer du tillsammans med en expert de rätta försäkringarna med tanke på riskerna. Du vet vad du betalar för. Du vet vad du lämnar på ditt eget ansvar. Ett avtal, jämna premier Det räcker med ett enda avtal för de olika Måttskyddsförsäkringarna. De finns alla samlade i ett enda försäkringsbrev, där du ser vilka försäkringar du har för dina familjemedlemmar, ditt hem och annan egendom. Du får handlingar gällande försäkringsavtalet samt den årliga försäkringsposten efter eget val antingen på svenska eller på finska. I ditt Måttskyddsavtal ingår en enda premie, som du smidigt kan dela upp i delpremier. Om du betalar hela premien en gång om året, får du rabatt. Försäkrare och avtal Försäkringsgivare för båtförsäkringarna är Pohjola Försäkring Ab. Innehållet i försäkringsavtalet baserar sig på försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren. På försäkringsavtalet tillämpas lagen om försäkringsavtal och annan finsk lagstiftning. Uppgifterna i denna produktbeskrivning baserar sig på finsk lagstiftning. Du får handlingar gällande försäkringsavtalet antingen på svenska eller på finska. Personförsäkringar Skadeförsäkringar Reseförsäkringar Vårdkostnadsförsäkring Olycksfallsförsäkring - Vårdersättning - Dagersättning - Menersättning - Dödsfallsersättning Livförsäkring Invaliditetsförsäkring Mitthem-försäkring Vidsträckt hemförsäkring Hemförsäkring Brandförsäkring Värdeföremålsförsäkring Småbåtsförsäkring Båtförsäkringar Försäkringar för sällskapsdjur Hästförsäkringar Skogsförsäkring Skogsbrandförsäkring Familjens ansvarsförsäkring Familjens rättsskyddförsäkring Yrkesansvarsförsäkring Resenärförsäkring - Vårdersättning - Dagersättning - Menersättning - Dödsfallsersättning Resgodsförsäkring Reseansvarsförsäkring Reserättsskyddsförsäkring Skydd enligt båt och bruk Båtar och segling är en hobby som kräver både tur och skicklighet. Omsorg och förutseende motverkar många faror men trots det är olyckan framme ibland. Du har satsat mycket pengar på båten och därför behöver du en försäkring för att gardera dig mot tråkiga överraskningar: Superkasko, Kasko eller Delkasko. Bland dessa båtförsäkringar av olika omfattning kan du välja det alternativ som passar just dina behov. Roddbåtar och utombordare med en motor på högst 20 hk är det förnuftigast att inkludera i småbåtsförsäkringen i Måttskydd. Vad båtförsäkringen täcker Med en båtförsäkring kan man försäkra en segelbåt eller en motorbåt i nöjesbruk samt dess färdutrustning. Till båtförsäkringarna hör dessutom en ansvarsförsäkring och en rättsskyddsförsäkring, i vilka de försäkrade är båtens ägare, innehavare och förare, var och en i denna egenskap. 3

4 Syftet med båtförsäkringen Syftet med båtförsäkringen är att den i enlighet med villkoren skall ersätta skador som förorsakas försäkringsobjektet genom ett skadefall. Förutom direkta sakskador ersätts också andra kostnader som särskilt anges i villkoren. Försäkringsobjekt Försäkringsobjektet är den båt som nämns i försäkringsbrevet. Till försäkringsobjektet räknas båtens skrov, rigg, segel, motorer och färdutrustning, de anordningar och tillbehör som är väsentliga för användningen av båten, en högst 3,5 m lång jolle samt båtens bockar och presenningar. Självbyggda båtar, båtar som tidigare har varit i yrkesmässig användning, träbåtar som är över 25 år gamla och vissa andra båtar kan försäkras bara efter förhandsinspektion. Vissa båtar kan inte alls försäkras, till exempel roddbåtar och motorbåtar utan motor och inte heller husbåtar. Utrustning Radioapparater, musikanordningar, telefon, televisions-, video-, dvd-apparater och dataanordningar samt datorer omfattas av försäkringen endast om de är fästade i båten eller i en monteringsställning som finns i båten och dessutom kopplade till båtens strömkrets eller antenn. Försäkringen omfattar bara sådana telefoner som är fast monterade i båten och dessutom är kopplade antingen till båtens strömkrets eller till antenn. Dessutom skall radioapparater, musikanordningar och telefon vara avsedda för användning uteslutande i den båt som anges i försäkringsbrevet. Försäkringen omfattar inte båtens transportredskap, bojutrustning, bränsle och smörjmedel, andra kläder än flytdräkter och regnkläder, fiskeredskap och dykarutrustning, ljud- och bildupptagningar, filer i datamedier samt mobiltelefoner, med undantag av monteringsställning som hör till telefonen. Var gäller båtförsäkringarna? Båtförsäkringarna gäller på finska, svenska och danska territorialvatten, sjöar och vattendrag samt på norskt terriorialvatten ända till Trondheim, på Östersjön och i dess vikar och i Saima kanal och Kielkanalen samt på Kattegatt och Skagerakk, då båten förvaras och transporteras i ovan nämnda länder. Giltighetsområdet för båtförsäkringar med tillhörande ansvarsförsäkringar kan med ett tilläggsavtal och mot en tilläggspremie utvidgas till andra länder i Europa och utanför Europa. Med Europa avses i det här sammanhanget utöver den europeiska kontinenten dessutom Island, Madeiraöarna och Kanarieöarna, hela Medelhavet och Svarta havet. Med utanför Europa avses i det här sammanhanget ett område, där gränserna bildas av ett område som finns innanför Island, Kanarieöarna, Recife (den östligaste delen av Brasilien) Panamakanalen, Halifax (den östligaste delen av Kanada) och Island. Giltighetsområdet för rättsskyddsförsäkringarna för båt kan inte utvidgas. Båtförsäkringarna gäller inte då båten är uthyrd eller används i förvärvssyfte, om inte särskild överenskommelse har ingåtts om detta och antecknats i försäkringsbrevet. Försäkringarna gäller inte heller vid forsränning eller hastighetstävlingar för motorbåtar. Superkasko, Kasko eller Delkasko? Superkasko är den mest täckande försäkringen. Den ersätter också förlorade seglingsdagar om olyckan är framme. På Superkasko kan man få bonus upp till 70 %. När båten har Superkasko är det också lättare att få den inlöst till nyvärdet. Kasko är den vanligaste båtförsäkringen som täcker de vanliga färdriskerna såsom grundstötningar, sammanstötningar, stormar, skadegörelse, stöld och brand. Delkasko är ett billigare försäkringsalternativ. Delkasko ersätter skador till följd av stöld, skadegörelse och brand, men inte båtskador. I Delkasko ingår inte bonusrätt. Vad komponenterna i kaskoförsäkringarna täcker och inte täcker Båtskada Försäkringen ersätter skador på försäkringsobjektet till följd av grundstötning eller bottenkänning sammanstötning med fast eller flytande föremål storm eller oväder. Stormskador ersätts, om försäkringsfallet inträffade då den genomsnittliga vindstyrkan har överstigit 15 m/s enligt mätning av närmaste meteorologiska station och väderleksomständigheten har ett orsakssamband med försäkringsfallet. Dessutom skall tidpunkten då försäkringsfallet inträffade kunna anges exakt. Båtförsäkring SUPERKASKO KASKO DELKASKO avbrottsskada båtskada stöld och skadegörelse brandskada sliptagnings- och transportskada ansvarsförsäkring för båt rättsskyddsförsäkring för båt båtskada stöld och skadegörelse brandskada sliptagnings- och transportskada ansvarsförsäkring för båt rättsskyddsförsäkring för båt stöld och skadegörelse brandskada sliptagnings- och transportskada ansvarsförsäkring för båt rättsskyddsförsäkring för båt 4

5 Stöld och skadegörelse Försäkringen ersätter stöld och olovligt brukande eller försök till sådant av båten och av utrustning som omfattas av försäkringen och som finns i låst utrymme eller som är låst. Dessutom ersätts skador på försäkringsobjektet till följd av avsiktlig skadegörelse när gärningstidpunkten kan fastställas exakt. Brandskada Försäkringen ersätter brandskador till följd av eld som kommit lös, explosion eller åskslag. Försäkringen ersätter inte skador på elapparat eller motor enbart till följd av kortslutning. Skador som en explosion i motorn eller i någon annan anordning förorsakar bara på anordningen ersätts inte heller. Sliptagnings- och transportskada När båten är upplagd på land, transporteras eller förflyttas på land ersätter försäkringen skador på försäkringsobjektet till följd av storm eller oväder, när den genomsnittliga vindstyrkan är över 15 m/s och detta har ett orsakssamband med skadefallet sammanstötning vid sliptagning i samband med sjösättning eller upptagning, eller sammanstötning som båten eller transportmedlet vid transport råkar ut för. Dessa skador ersätts ur båtförsäkringen, om försäkringstagaren inte har rätt att få ersättning till exempel av transportföretaget. Avbrottsskada Ur försäkringen betalas ersättning för förlorade användningsdagar då förlusten förorsakats av båtskada, stöldskada och skada till följd av skadegörelse, brandskada eller sliptagningsoch transportskada. Ersättningen är den dagersättning som avtalas när försäkringen tecknas. Ersättning betalas bara för de dagar då båten inte har kunnat användas eller har varit stulen. Som förlorade användningsdagar räknas hela dygn från den dag då båten fördes till en reparationsverkstad eller då anmälan om brott gjordes till den dag då båten är klar att överlåtas från verkstaden eller då den försäkrade återfår båten eller får en ny båt i stället. Avbrottsförsäkring ingår bara i Superkasko och ur den betalas en dagersättning på 51 euro. För en båt som repareras och för förlust av båten till följd av stöldskada betalas ersättning för högst 30 dagar. Båten skall repareras under båtsäsongen I de fall där det är fråga om inlösning, betalas ersättning för högst 14 dagar. Om båten har varit föremål för tillgreppsbrott och återfinns oskadad, betalas ersättning för högst 30 dagar för på detta sätt uppkomna förlorade dagar. Ansvarsförsäkring för båt Ur ansvarsförsäkringen utbetalas för den försäkrades räkning skadestånd som lagen ålägger honom. Försäkrad är den som äger eller innehar den båt som anges i försäkringsbrevet samt den som för båten med ägarens eller innehavarens tillstånd, var och en i denna egenskap. Skadeståndsskyldig är enligt skadeståndslagen den som av vållande förorsakar skada. Om skadan är sådan att skadevållaren inte hade kunnat förhindra den genom vanlig kunskap och vanlig omsorg, uppstår ingen ersättningsskyldighet. Då ersätts skadan inte heller ur ansvarsförsäkringen. Om skadan har vållats uppsåtligt eller genom grov oaktsamhet, uppkommer ersättningsskyldighet, men försäkringen ersätter inte sådana skador. Ansvarsförsäkringen för båt täcker sak- och personskador som åsamkas utomstående. Skador som ett barn förorsakar ersätts även om barnet på grund av sin ålder inte ännu är ersättningsskyldigt och skador som ett barn som inte har fyllt 12 år har förorsakat ersätts också om de är uppsåtliga. Ur ansvarsförsäkringen ersätts inte skador som förorsakas dem som är försäkrade med denna försäkring eller egendom som de innehar eller vattenskidare som den försäkrade båten drar. Skador som förorsakas i förvärvsarbete ersätts inte heller. Dessa och andra begränsningar beskrivs i detalj i försäkringsvillkoren. Pohjola utreder för din räkning om du är skadeståndsskyldig och förhandlar med den som yrkar på ersättning samt sköter vid behov också en eventuell rättegång. Då måste du genast överlämna saken åt Pohjola och inte träffa några överenskommelser på eget bevåg. Ersättningens maximibelopp är vid personskador euro och vid egendomsskador euro. Ansvarsförsäkringen innehåller en självrisk som är 150 euro. Rättsskyddsförsäkring för båt Rättsskyddsförsäkringen ersätter sådana nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som förorsakas båtens ägare, innehavare eller förare. Den försäkrade skall på förhand skriftligt meddela Pohjola när han vill använda försäkringen. Ersättning betalas ut bara om ärendet handhas av en advokat eller en annan jurist. Tvisten, yrkandet eller åtalet skall grunda sig på en händelse som har inträffat under försäkringens giltighetstid. Flera tvister som härrör ur ett sammanhang betraktas som ett försäkringsfall. Maximiersättningen är euro per skadefall. Den försäkrade har en självrisk på 15 %, dock minst 200 euro. Om motparten ådöms att betala den försäkrades rättegångskostnader, skall de överföras till Pohjola. Rättsskyddsförsäkringen ersätter inte Rättsskyddsförsäkringen ersätter inte motpartens rättegångskostnader som den försäkrade döms att betala. Kostnaderna ersätts emellertid om konsumentombudsmannen eller hans medarbetare har biträtt den försäkrade vid rättegång eller om det gäller ett tvistemål där den försäkrades motpart till största delen har underlåtit att iaktta ett beslut som konsumenttvistenämnden, Försäkringsnämnden eller något motsvarande organ har meddelat. Rättsskyddsförsäkringen ersätter inte heller kostnader i bl.a. följande fall: Då saken är av ringa betydelse för den försäkrade. Då ett åtal som allmän åklagare driver gäller ett brott vid användning av båten, till exempel fylleri i sjötrafik. Då saken ansluter sig till den försäkrades arbete, yrkesutövning, närings- eller förvärvsverksamhet och inte gäller ägande, innehav eller framförande av båten. Då de som är försäkrade är motparter. Då tvisten gäller ersättningar ur rättsskyddsförsäkringen. Kostnader för tillvaratagande av rättsliga intressen kan också ersättas ur en rättsskyddsförsäkring som ingår i en hem-, reseoch företagsförsäkring. 5

6 Skador som båtförsäkringen inte ersätter Superkasko, Kasko och Delkasko ersätter inte -skador som förorsakas av konstruktions-, tillverknings-, monterings- eller materialfel på båten, dess anordningar eller utrustning, skador som förorsakas av tekniska fel på motorn eller anordningar, av fel på motorn eller anordningar på grund av oriktigt bränsle eller av fel i kyl- eller smörjsystemet, skador som förorsakas genom slitage, skavning, röta o.d., atomskador. Ersättning betalas inte för värdeminskning, ändringar och förbättringar i samband med reparationer och inte heller för reparation eller transport till förhöjda priser. Avsiktligt förorsakade skador ersätts inte Ersättningen kan nedsättas eller kravet på ersättning avslås om den försäkrade eller en person som identifieras med honom (eller någon annan när någondera är närvarande eller känner till saken) förorsakar skadefallet avsiktligt, av grov oaktsamhet eller genom grov oaktsamhet i sjötrafik, genom att köra eller hantera försäkringsobjektet efter intag av alkohol, annat rusmedel eller båda så att hans förmåga att handla felfritt har försämrats. Försäkringen börjar och upphör Försäkringarna träder i kraft enligt avtalet. Om man inte separat har avtalat om när försäkringen träder i kraft, träder försäkringen i allmänhet i kraft när ansökan lämnats in. En förutsättning är att bolaget kan bevilja försäkringen. Försäkringen gäller antingen på viss tid eller tills vidare, tills försäkringstagaren eller Pohjola säger upp den eller tills båten får en ny ägare. Försäkringstagaren kan när som helst säga upp försäkringen. Uppsägningen skall ske skriftligt. Premie uppbärs för den tid som försäkringen har varit i kraft. Utebliven premie och andra uppsägningsgrunder Om premien inte betalas på utsatt tid, kan Pohjola säga upp hela Måttskyddsavtalet att upphöra om två veckor. Om premien betalas inom dessa två veckor, fortsätter försäkringen. Pohjola har rätt att ta ut dröjsmålsränta samt ersättning för indrivningskostnader. Pohjola kan säga upp försäkringen att upphöra under pågående försäkringsperiod också därför att försäkringstagaren har lämnat oriktiga upplysningar, underlåtit att iaktta säkerhetsföreskrifter eller förorsakat skador uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Fareökning är också en grund för uppsägning från Pohjolas sida. Ägarbyte Försäkringen upphör när äganderätten till försäkringsobjektet övergår till någon annan. Vid byte av ägare gäller båtförsäkringen, rättsskyddsförsäkringen och avbrottsförsäkringen undantagna, i 14 dagar efter äganderättens övergång till förmån för den ägare som följer närmast efter försäkringstagaren, såvida den nya ägaren inte har tecknat en försäkring för båten. Faktorer som påverkar premien På premien för båtförsäkringen inverkar bl.a. båtens kvalitet, motorns effekt, försäkringsskyddets omfattning, självrisken, motorernas antal samt med ett separat avtal ett utvidgat giltighetsområde samt hyres- eller charterbruk. Minimipremie Premien debiteras för den tid försäkringen är i kraft. Den består emellertid minst av den minimipremie som nämns i försäkringsbrevet. Bonus för skadefria år Superkasko och Kasko som ger rätt till bonus ger dig efter skadefria försäkringsperioder bonus på 10 % per år. Till bonus berättigar en minst 180 dagar lång försäkringsperiod inom vilken ur försäkringen inte har betalts ersättning som inverkar på bonusen. För Superkasko är bonus högst 70 % och för Kasko högst 60 %. Försäkringar utan bonus har en större självrisk än försäkringar med bonus. Så här Super- Kasko samlas bonus kasko efter första året 10 % 10 % efter andra året 20 % 20 % efter tredje året 30 % 30 % efter fjärde året 40 % 40 % efter femte året 50 % 50 % efter sjätte året 60 % 60 % efter sjunde året 70 % 60 % Vid skadefall minskas bonus om ersättning betalas ur båtskadeförsäkringen. Ersättningar som betalas ut på grund av stöld, brand eller skadegörelse påverkar inte bonus. Efter en skada som ersatts sjunker bonus med två klasser. Exempel: Om bonusen under innevarande försäkringsperiod är 40 % och det sker en skada som ersätts, minskas bonus för följande försäkringsperiod till 20 %. 6

7 Möjlighet att vid sliptagning välja ett begränsat försäkringsskydd För en båt som är försäkrad med Superkasko eller Kasko kan du välja ett begränsat försäkringsskydd för den tid båten är upplagd på land, till exempel under vintern. Under den sliptagningsperiod som meddelats i försäkringen motsvarar försäkringsskyddet skyddet i Delkasko, det vill säga båtskadeskyddet är inte i kraft. Inte heller i fråga om Superkasko är försäkringsskyddet i kraft. För den sliptagningsperiod som antecknats i försäkringen samlas ingen bonus. Exempel 1: För en båt som har försäkrats med Kasko har antecknats ett begränsat skydd som motsvarar Delkasko under sliptagningen från början av oktober till slutet av april. I november faller ett ruttet träd över båten. Skadan ersätts inte. Exempel 2: För en båt som har försäkrats med Kasko har antecknats ett begränsat skydd som motsvarar Delkasko under sliptagningen från början av oktober till slutet av april. I januari fäller en vinterstorm ett träd över båten. Skadan ersätts. Andra rabatter på båtförsäkringar Besiktningsrabatt En besiktningsrabatt på 20 % beviljas på premierna för Superkasko och Kasko för segelbåtar och motorsegelbåtar som är besiktigade i klass 1, 2 eller 3 enligt Finlands Seglarförbunds bestämmelser. Samma rabatt beviljas för motorbåtar som är besiktigade i klass 1, 2 eller 3 enligt Finlands Motorbåtsförbunds bestämmelser. Den försäkrade har en tilläggssjälvrisk på 15 % av skadebeloppet om en besiktningsrabatt har lämnats och det i en skadesituation konstateras att båten inte har besiktats. Ökning av självrisken Årspremien för Superkasko och Kasko kan sänkas genom en ökning av självrisken vid båtskada. Med bonus Rabatt Utan bonus Rabat självrisk självrisk 150 euro euro 52 % 250 euro 7 % 840 euro 62 % 335 euro 17 % euro 72 % euro 75 % euro 78 % Grundsjälvrisken vid båtskada är 150 euro. Genom att öka självrisken till 335 euro, erhålls 17 % rabatt på årspremien. Om självrisken är 840 euro, erhålls 62 % rabatt på årspremien. Självrisken vid stöld-, skadegörelse-, brand-, sliptagnings-, transport- och ansvarskador är 150 euro. Självrisken vid rättsskyddsskada är 15 %, dock minst 200 euro. I avbrottsskyddet för Superkasko ingår inte någon självrisk. Vid avbrottsskada ingår en dagersättning på 51 euro som betalas för högst 30 dagar. Vid skada som inträffar till sjöss mellan den 1 november och den 31 mars ingår en tilläggssjälvrisk på 25 % av skadebeloppet. Koncentreringsrabatt 7 % Kunder som samlar sina försäkringar hos Pohjola får en ytterligare koncentreringsrabatt på 7 %. Rabatt på engångspremie Du kan välja betalningssätt på det sätt du önskar: du kan betala i en eller i flera poster. När du betalar i en post får du en rabatt på 2,5 % på betalningssättet. Säkerhetsföreskrifter för undvikande av skador Försäkringsvillkoren innehåller säkerhetsföreskrifter. De informerar om säkerhetsåtgärder som syftar att förhindra uppkomsten av skador och minska dem. Antalet skador påverkar på lång sikt hela premienivån. En direkt fördel av att minska skadorna får du på basis av skadefria försäkringsperioder i form av bonus. Om säkerhetsföreskrifterna försummas kan det leda till att ersättningen minskas eller ditt krav på ersättning avslås. Gör så här! Båten och utrustningen skall vara i sjövärdigt skick. Sörj för tillräcklig bemanning. Håll båten länspumpad. Se till att båten är förtöjd. Båtens förare skall iaktta den omsorg som avses i lagen och förfara så att han inte stör andras färdsel på vattnet. Båtens förare skall ha färdighet och förmåga att föra båten. En motorbåt som skall registreras får köras endast av en person som har fyllt 15 år. Om du låter någon annan köra båten, ska du kontrollera hans identitet och att han uppfyller dessa krav. Båtar som är kortare än fem meter skall låsas vid en brygga eller något annat fast föremål, om båten inte är på ett inhägnat båtklubbsområde. När båten förvaras i en släpvagn skall den låsas fast i släpvagnen och släpvagnen låsas, om den inte förvaras på ett låst och inhägnat område. I båten skall det finnas sådan brandskyddsutrustning som lagen och besiktningsvillkoren föreskriver. Reservbränsle för motorn skall i båten förvaras i behållare som är avsedda för detta ändamål och godkända av myndigheterna. Bränsle- och flytgassystem och andra anordningar skall installeras enligt gällande bestämmelser och myndighetsföreskrifter. Använd fristående värme bara under kontinuerlig uppsikt. I en båt som är under byggnad skall det finnas minst två eldsläckare på 2 kg var av klass B2. För uppvärmning av båten eller arbetsutrymmet får katalytvärmare eller värmare som fungerar med låga eller frilagda motståndstrådar inte användas. När båten förvaras på land skall den vara upplagd eller stöttad så att inte tjäle, isens rörelser eller en höjning av vattenståndet med en meter kan skada den. Använd materiel som har godkänts av myndigheterna vid upptagning, sjösättning och flyttning av båten. Iaktta gällande bestämmelser och myndigheternas föreskrifter när båten transporteras på land. Anmäl genast transport- eller förvaringsskador till den som utför transporten, eller om skadan inte syns utanpå båten, så snart som möjligt efter det att du har upptäckt skadan. 7

8 Ersättning av skador Försäkringstagaren skall vidta åtgärder för att avvärja eller begränsa en skada samt delta i utredningen av skadan. Ersättningen kan nedsättas eller kravet på ersättning avslås om försäkringstagaren eller den som identifieras med honom försummar dessa skyldigheter. Försäkringstagaren eller en person som identifieras med honom skall delta i utredningen av skadan på skadeplatsen samt medverka till att skadans verkliga orsak och upphovsman klarläggs. Försäkringstagaren eller en person som identifieras med honom skall utan dröjsmål skriftligt anmäla skadefallet till försäkringsbolaget och till bolaget lämna de handlingar och uppgifter som är av betydelse för utredningen av skadefallet. Försäkringsbolaget skall beredas tillfälle att inspektera den skadade båten innan någon reparation påbörjas. Utbetalning av ersättningar Ersättning ur båtförsäkringen kan betalas ut på olika sätt: Pohjola kan betala reparationskostnaderna eller en på förhand överenskommen engångsersättning. Pohjola kan lösa in försäkringsobjektet till dess nyvärde eller gängse värde på det sätt som beskrivs nedan. Pohjola kan ersätta försäkringsobjektet med ett likadant eller likvärdigt objekt eller en del av ett sådant. Gängse värde Den högsta gränsen för ersättningsskyldighet är försäkringsobjektets gängse värde eller en del av det, dock högst försäkringsbeloppet för objektet. Med gängse värde avses det kontantpris som, i den marknadssituation som rådde vid skadetidpunkten, hade kunnat fås för båten. Inlösen till gängse värde Försäkringsbolaget har rätt att lösa in försäkringsobjektet till dess gängse värde, när skadebeloppet uppskattas överstiga två tredjedelar av detta. Inlösen till nyvärdet En svårt skadad båt eller ett annat försäkringsojekt kan lösas in till sitt nyvärde. Då skall försäkringsobjektet vara nytt och inköpt obegagnat och det får ha gått högst två år sedan inköpet. Båten skall också ha varit båtförsäkrad under samma tid och i samma försäkringstagares ägo. Skadebeloppet skall vid Superkaskoförsäkring uppskattas överstiga hälften och vid Kasko- och Delkaskoförsäkring två tredjedelar av kontantförsäljningspriset för ett nytt likadant försäkringsobjekt. Inlösenpriset är detsamma som kontantförsäljningspriset för ett nytt likadant objekt vid den tidpunkt då skadan inträffade eller då ett sådant objekt senast funnits till salu. 8

9 Åldersavdrag Om det inte är möjligt eller om det inte lönar sig att reparera försäkringsobjektet, görs det ett åldersavdrag från anskaffningspriset på ett motsvarande nytt objekt. Åldersavdraget beräknas för utombordsmotorer och andra objekt från det andra användningsåret enligt följande: utombordsmotorer 10 % båtsuffletter, räddningsflottar, tyger och madrasser i inredningen, storsegel, genua och fock som tillverkats av dacrontyg 10 % uppvärmnings- och luftkonditioneringsanordningar 10 % elektroniska och optiska tillbehör och anordningar, radio-, televisions-, video- och dvdapparater 10 % dataanordningar och datorer jämte kringutrustning 20 % batterier och andra än ovannämnda segel 20 % Avdraget uträknas genom att man multiplicerar procenttalet med antalet hela kalenderår som följer efter ibruktagningsåret. Åldersavdraget uppgår dock högst till 70 %. Objekt som är över 15 år gamla värderas emellertid enligt sitt gängse värde. Exempel Sven körde på grund med sin båt 2009 med den följd att den utombordsmotor som han köpt 2004 skadades så att den blev oreparerbar. Priset för att köpa en ny motor var vid skadetidpunkten euro. Båtförsäkringen ersatte: e e (åldersavdrag 4 x 10 %) e e (självrisk) e Att söka ersättning En skriftlig ansökan om ersättning skall läggas fram hos försäkringsbolaget inom ett år från det att ersättningssökanden har fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning. Den som söker ersättning skall till försäkringsbolaget överlämna sådana handlingar och uppgifter som behövs för utredning av skadorna. Försäkringsbolagen har ett gemensamt datasystem för skadeförsäkringar, med hjälp av vilket man i samband med skadereglering kan kontrollera skador som anmälts till olika bolag. Sökande av ändring i Pohjolas beslut Om du inte är nöjd med Pohjolas beslut lönar det sig i allmänhet för dig att i första hand kontakta den handläggare som handlagt ärendet i Pohjola. Tillsammans med handläggaren kan du bl.a. försäkra dig om att Pohjola har fått alla de uppgifter som är nödvändiga för ett beslut i ärendet. Om du fortfarande är av annan åsikt om ersättningsbeslutet kan du skriftligen hänskjuta ärendet till handläggning av Pohjolas kundombudsman. Efter handläggningen kontaktar han dig antingen per telefon eller skriftligen. Kundombudsmannens adress är Pohjola Försäkring Ab Kundombudsmannen Labbackavägen 1, Pohjola fax eller Om det inte går att nå samförstånd, kan du kontakta Försäkrings- och finansrådgivningen, som ger råd och hjälper i försäkringsärenden. Byråns tjänster är kostnadsfria. Man kan i ett ärende också be om ett utlåtande av Försäkringsnämnden eller konsumenttvistenämnden. Frågor till Försäkrings- och finansrådgivningen samt begäran om utlåtande av Försäkringsnämnden kan formuleras fritt. En begäran om utlåtande skall emellertid alltid göras skriftligen. En konsument kan anföra besvär till konsumenttvistenämnden. Besväret skall anföras skriftligen, helst på nämndens blankett. Innan ärendet hänskjuts till konsumenttvistenämnden lönar det sig ofta att förhandla med den kommunala konsumentrådgivaren. Försäkringsnämnden och konsumenttvistenämnden är alternativa besvärsvägar. Behandlingen av ett ärende i nämnderna är kostnadsfri. Besluten är rekommendationer. Försäkrings- och finansrådgivningenn Porkalagatan 1, Helsingfors tfn (09) , fax (09) Konsumenttvistenämnden Tavastvägen 3 B, Helsingfors tfn , fax Du kan även väcka talan i ärendet på rättslig väg antingen vid tingsrätten på din hemort eller vid Helsingfors tingsrätt. Talan skall väckas inom tre år från det att du fick meddelande om beslutet. Behandlingen av ett ärende i nämnderna förlänger inte den nämnda tidsfristen på tre år. Innan ett sjöförsäkringsärende kan hänskjutas till behandling i en domstol, skall en dispaschör ha gett en utredning av ersättningen i ärendet. Försäkringsbolagen övervakas av Försäkringsinspektionen. Försäkringsinspektionen PB 103, Helsingfors Tfn Läs försäkringsvillkoren Denna produktbeskrivning redogör för huvuddragen i båtförsäkringarna, för vilka Pohjola Försäkring Ab är försäkringsgivare. Studera försäkringsvillkoren som ger en exakt beskrivning av försäkringsavtalets innehåll. Skador ersätts enligt villkoren. Pohjola kan vid övergången till en ny försäkringsperiod göra smärre ändringar i försäkringsvillkoren och premierna medan försäkringen är i kraft. Försäkringstagaren skall få besked om ändringarna senast 30 dagar före början av en ny försäkringsperiod. Försäkringen fortsätter från början av den nya försäkringsperioden om försäkringstagaren inte säger upp den skriftligt. 9

10 Hur Pohjola hanterar personuppgifter Vid skötsel av försäkringsärenden hanterar Pohjola sina kunders personuppgifter enligt personuppgiftslagen och försäkringslagstiftningen och svarar för att integritetsskyddet för kunderna följs vid hanteringen av personuppgifter. Pohjola införskaffar uppgifterna från kunden själv, av honom eller henne befullmäktigade personer eller instanser, från offentliga register som förs av myndigheter samt från kreditregister. Pohjola använder också sitt kundregister vid marknadsföring riktad till kunderna. Pohjola överlåter inte uppgifter om sina kunder till utomstående utan kundens samtycke om inte överlåtelsen av uppgifter baserar sig på lagbestämmelse. Ytterligare information om hanteringen av personuppgifter får du av Andelsbanken, Pohjolas svenskspråkiga telefontjänst och på vår webbplats där du också kan läsa om registerbeskrivningarna för personregistren. Register för skador och missbruk Försäkringsbolagen har ett gemensamt datasystem för skadeförsäkringar, med hjälp av vilket man i samband med skadereglering kan kontrollera skador och konstaterat missbruk som anmälts till olika bolag. Med hjälp av dessa register motarbetas kriminalitet riktad mot försäkringsbolagen. Kort försäkringsordlista Bonus är en premierabatt som beviljas på basis av skadefria år. Båtförsäkringen har alternativ med och utan bonus. Självrisk är den del av skadan som försäkringstagaren själv ska bära. Självrisken dras av från skadebeloppet innan ersättningen betalas ut. Säkerhetsföreskrifter är anvisningar som ingår i försäkringsbrevet eller försäkringsvillkoren eller andra skriftliga anvisningar som försäkringsbolaget ger om hur den försäkrade egendomen ska skyddas. Om säkerhetsföreskrifterna inte iakttas, kan ersättningen minskas eller kravet på ersättning avslås helt och hållet. Försäkrad är den till vars förmån försäkringen gäller. Försäkringstagare är den som ingår ett försäkringsavtal med försäkringsgivaren, dvs. med försäkringsbolaget. OP-Pohjola. Fördel för livet. Är dina egna och din familjs försäkringar i skick? Låt oss kontrollera ditt försäkringsskydd och dina förmåner samtidigt som du försäkrar din båt. Det lönar sig att koncentrera försäkringarna. Som preferenskund hos Pohjola får du betydande förmåner också i ditt Måttskyddsavtal. Fler förmåner får du om du dessutom koncentrerar dina bankärenden till Andelsbanken. Din försäkring samlar dessutom K-Plussa-poäng. Utöver koncentreringsrabatterna kan du betala premierna i Måttskydd med OP-bonus. Du kommer väl ihåg att i samband med att du tecknar en försäkring nämna om eventuellt medlemskap, det kan vara värt reda pengar. Pohjolas servicenummer Försäkrings- och ersättningstjänsten Skadejouren 24 h Bilskador och skador i hemmet Skadejour vid resor Europeiskas Emergency Service Vid samtal från utlandet Spara numren i din mobiltelefon! För att försäkra oss om att vi har uppfattat rätt och för att utveckla kvaliteten på vår kundservice bandar vi en del av samtalen till telefontjänsten. När försäkringstagaren är ett företag identifieras med försäkringstagaren: bolagsman i ett öppet bolag, ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag, aktieägare som äger över hälften av aktierna i ett aktiebolag, hos försäkringstagaren anställd person som disponerar den försäkrade egendomen. Försäkringsperiod är den avtalade giltighetstid för försäkringen som anges i försäkringsbrevet. Fortlöpande försäkringar gäller vanligtvis under en årslång försäkringsperiod i taget. En fortlöpande försäkring fortsätter från försäkringsperiod till försäkringsperiod om den inte sägs upp. 10

11 Det är trevligt att få en räkning som redan är betalad med OP-bonus. Allt fler av Andelsbankens kunder betalar till exempel sin hemförsäkring med bonus som de fått för sina bankärenden. Det kallas koncentreringsförmåner. Läs mer på adressen op.fi/ bonuskunder eller kom på besök. 11 Pohjola Försäkring Ab, Labbackavägen 1, Pohjola. Hemort: Helsingfors, huvudbransch: försäkringsverksamhet Bolaget har införts i handelsregistret, FO-nummer

12

Produktbeskrivning, gäller från 1.1.2015.

Produktbeskrivning, gäller från 1.1.2015. Båtförsäkring Produktbeskrivning, gäller från 1.1.2015. Försäkringar på nätet I vår nättjänst kan du teckna försäkringar söka ersättning göra ändringar i dina försäkringar läsa och spara dina försäkringsbrev.

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktfaktan ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet till de

Läs mer

Pohjolas båtförsäkringar i Måttskydd

Pohjolas båtförsäkringar i Måttskydd Pohjolas båtförsäkringar i Måttskydd 1016981_venevak_ruots_Luonnos4.indd 1 1.12.2010 13:44:56 Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2011. Pohjolas båtförsäkringar i Måttskydd Använd nättjänsterna I nättjänsten

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008. Terminalförsäkring Produktbeskrivning AKT 03 GODSTRAFIK OCH LOGISTIK Terminalförsäkring En terminalförsäkring ger företag som idkar terminalverksamhet

Läs mer

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring Produktbeskrivningen gäller från 1.6.2016. NewLife-försäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av

Läs mer

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Försäkringshandledning Försäkringar för snöskoter, terränghjuling, moped, mopedbil, traktor, husvagn och lätt släpvagn gäller från 16.5.2015 Heltäckande SKYDD MED

Läs mer

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF HÄSTFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Försäkringens

Läs mer

Nyckelskyddsförsäkring

Nyckelskyddsförsäkring Ifall det förekommer skillnader i de olika språkversionerna, tillämpas den finskspråkiga versionen. Nyckelskyddsförsäkring Försäkringsvillkoren är ikraft från 1.12.2012 och dessa tillämpas från 1.12.2012

Läs mer

Fordonsförsäkring Produktfakta

Fordonsförsäkring Produktfakta Fordonsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2017 NewLife-försäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett

Läs mer

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Försäkringar för ditt hobby- och museifordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Pohjolas Bilskydd Produktbeskrivning gäller från 1.7.2014 Innehåll Trafikförsäkringen ersätter skador som du förorsakat

Läs mer

START VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Från180. 6 mån. Endast från din återförsäljare

START VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Från180. 6 mån. Endast från din återförsäljare Kundtjänst: Volvia Försäkringar Tfn 09 5044 5290 volvia@volvia.fi www.volvia.fi VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. 65330 10/2014 FÖRSÄKRINGSERBJUDANDE ENDAST FRÅN VOLVO-ÅTERFÖRSÄLJARE START Från180

Läs mer

Försäkringar för ditt fordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014

Försäkringar för ditt fordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Försäkringar för ditt fordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Pohjolas Bilskydd trafikförsäkring och kasko för ditt fordon Produktbeskrivningen gäller från 1.7.2014. Innehåll Trafikförsäkringen

Läs mer

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013 Försäkringar för ditt hobby- och museifordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013 Produktbeskrivning gäller från 1.1.2013. Innehåll Trafikförsäkringen ersätter skador som du förorsakat någon annan...

Läs mer

Vad ingår i försäkringen Sjöskada Uppläggnings- och transportskada Brand, blixt och explosion Stöld och skadegörelse Ansvar Rättsskydd

Vad ingår i försäkringen Sjöskada Uppläggnings- och transportskada Brand, blixt och explosion Stöld och skadegörelse Ansvar Rättsskydd Båt - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av de försäkringsvillkor, Båt 2007 och Allmänna

Läs mer

De bästa SKYDDET FÖR DIN SKOG. Försäkringshandledning If Skogsförsäkring, gäller från 1.1.2015

De bästa SKYDDET FÖR DIN SKOG. Försäkringshandledning If Skogsförsäkring, gäller från 1.1.2015 De bästa SKYDDET FÖR DIN SKOG Försäkringshandledning If Skogsförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF SKOGSFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till... 3 If Skogsförsäkring som skydd för din skog...

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder 1 Pohjolas Bilskydd Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2010 Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Innehållsförteckning Trafik- och

Läs mer

SKYDD i livets motvindar. Försäkringshandledning If Båtförsäkring, gäller från

SKYDD i livets motvindar. Försäkringshandledning If Båtförsäkring, gäller från SKYDD i livets motvindar Försäkringshandledning If Båtförsäkring, gäller från 21.5.2016 Som skydd för din BÅT FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi Båtförsäkringen är en försäkring för

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995 Ö55 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995 Allmänna avtalsvillkoren grundar sig på försäkringsavtalslagen (543/94). Lagens stadganden reglerar avtalsförhållandet mellan kunden och försäkringsbolaget

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner 1 Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Produktbeskrivningen gäller från 1.3.2008 Innehållsförteckning Ett Bilskyddsavtal

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Försäkringsvillkor. Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den 2013-04-16

Försäkringsvillkor. Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den 2013-04-16 Försäkringsvillkor Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2 Gäller från den 2013-04-16 Försäkringsgivare är Accept Försäkringsaktiebolag (516401-6577) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmän

Läs mer

Båtförsäkring. Produktbeskrivning Försäkringsvillkor

Båtförsäkring. Produktbeskrivning Försäkringsvillkor Båtförsäkring Produktbeskrivning Försäkringsvillkor Båtförsäkring Produktbeskrivningen och försäkringsvillkoren gäller från 1.1.2017. Våra försäkringstjänster finns alltid tillgängliga skadehjalpen.op.fi

Läs mer

Vi vet vad som krävs

Vi vet vad som krävs BÅTförsäkringAR MEDELHAVET Vi vet vad som krävs MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ HELSINGFORS Alandias medelhavsförsäkring innehåller: Sjöskada Du får ersättning om båten skadas vid grundstötning, kollision,

Läs mer

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING Produktfakta ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING 1.1.2015 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta dig

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

Det bästa kyddet FÖR DIN BIL

Det bästa kyddet FÖR DIN BIL Det bästa kyddet FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 21.5.2016 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST

Läs mer

Skydd I LIVETS MOTVINDAR. Försäkringshandledning If Båtförsäkring, gäller från 1.1.2015

Skydd I LIVETS MOTVINDAR. Försäkringshandledning If Båtförsäkring, gäller från 1.1.2015 Skydd I LIVETS MOTVINDAR Försäkringshandledning If Båtförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF BÅTFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 If Båtförsäkring som

Läs mer

Pohjola Hästförsäkringar

Pohjola Hästförsäkringar Pohjola Hästförsäkringar Pohjola Hästförsäkringar Produktbeskrivningen gäller från 1.8.2009. Innehållsförteckning POHJOLA HÄSTFÖRSÄKRINGAR... 3 HÄSTFÖRSÄKRINGAR HÖR TILL MÅTTSKYDD FÖR HEMMET OCH FAMILJEN...

Läs mer

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01 Babyproffsens Barnvagnsförsäkring Villkor 2010-03-01 Barnvagnsförsäkring 2 Barnvagnsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för...3 2. Försäkringens omfattning...3 3. Säkerhetsföreskrift/ aktsamhetskrav...3

Läs mer

UNIKA BMW FÖRSÄKRING.

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. BMW Försäkring www.bmwvakuutus.fi Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att

Läs mer

Motorbåtsförsäkringen 2015-01-01 Insurance Company of Hannover (Motorbåtsförsäkring) Svedea båtförsäkring

Motorbåtsförsäkringen 2015-01-01 Insurance Company of Hannover (Motorbåtsförsäkring) Svedea båtförsäkring Jämför båtförsäkringar Båtförsäkringarna är relativt lika. Alla försäkringar i jämförelsen innehåller ersättning vid sjöskada, stöld och skadegörelse, brand, samt skador vid transport och uppläggning.

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION PÅ BÅTÄGARENS SIDA SEDAN 1938. Förköpsinformation Sverige 2015-04-01 1

VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION PÅ BÅTÄGARENS SIDA SEDAN 1938. Förköpsinformation Sverige 2015-04-01 1 VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION PÅ BÅTÄGARENS SIDA SEDAN 1938. Förköpsinformation Sverige 2015-04-01 1 Vi vet vad som krävs Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning av Alandias båtförsäkring.

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Finland 01-02-2015 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Våra försäkringar är flexibelt utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring och kaskoförsäkring

Läs mer

Pohjolas hästförsäkringar

Pohjolas hästförsäkringar Pohjolas hästförsäkringar Produktbeskrivning från 1.1.2012 INNEHÅLL Koncentrera så får du förmåner...2 Uppgifter som behövs...3 Hästförsäkringar...4 Ta väl hand om din häst...6 Om en skada inträffar...6

Läs mer

INLÖSNING i bil- och trafikförsäkring

INLÖSNING i bil- och trafikförsäkring INLÖSNING i bil- och trafikförsäkring Försäkrings- och finansrådgivningen 2011, Mira Aarre 2 En krockad bil kan inlösas med stöd av trafikförsäkringen eller den frivilliga bilförsäkringen, ofta kallad

Läs mer

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Gäller från 2017-02-01 Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION

VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION Försäkringsaktiebolaget Alandia, på båtägarens sida sedan 1938. Förköpsinformation Sverige 2014-04-01 1 Vi vet vad som krävs Den här broschyren ger en översiktlig

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Rättsskyddsförsäkring R 1. För försäkringen gäller

Läs mer

De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 16.5.2015

De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 16.5.2015 De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 16.5.2015 Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

Vad ingår i försäkringen Sjöskada Uppläggnings- och transportskada Brand, blixt och explosion Stöld och skadegörelse Ansvar Rättsskydd

Vad ingår i försäkringen Sjöskada Uppläggnings- och transportskada Brand, blixt och explosion Stöld och skadegörelse Ansvar Rättsskydd Båt - Förköpsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som du har rätt att få innan du köper försäkringen. Det är viktigt att du läser den. Det är en kortfattad översikt

Läs mer

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Försäkringshandledning Försäkringar för snöskoter, terränghjuling, moped, mopedbil, traktor, husvagn och lätt släpvagn gäller från 1.1.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2011. Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Bilskydd är ett försäkringsavtal

Läs mer

PRODUKTBESKRIVNING. Gäller från 23.5.2013 GRUPPFÖRSÄKRINGEN TAIMITURVA

PRODUKTBESKRIVNING. Gäller från 23.5.2013 GRUPPFÖRSÄKRINGEN TAIMITURVA PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 23.5.2013 GRUPPFÖRSÄKRINGEN TAIMITURVA Pohjolas gruppförsäkring utgör en fast del av det Taimiturva-tjänsteavtal som Metsäliitto Osuuskunta beviljat. Med avtalet tryggas

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom Husvagnsförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder trygga försäkringar till förmånliga priser och bra service. Självklart ska du ha en bra försäkring som gör att du kan känna dig fullständigt

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Sverige 2015-04-01 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). 2 När försäkringen

Läs mer

SG Equipment Finance

SG Equipment Finance SG Equipment Finance entreprenad skogs- och grävmaskin samt övriga motorredskap Försäkringen för motorredskap är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från

Läs mer

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Välj båtförsäkring med omsorg Vi vet vad som krävs HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Robert Rostedt Dags att lära gammal hund sitta Så fort det ges tillfälle till lite ledighet beger jag mig

Läs mer

Vad kan Margareta få för hjälp från Trygg-Hansa?

Vad kan Margareta få för hjälp från Trygg-Hansa? Specialförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försä - kringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se.

Läs mer

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3 OP-fondförsäkring PRODUKTFAKTA FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husvagnsförsäkring ger ett bra skydd för din husvagn. Du kan välja mellan halv- och helförsäkring. Dragfordonets trafikförsäkring

Läs mer

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkringarna är utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett mer omfattande

Läs mer

Båtförsäkring Försäkringsvillkor

Båtförsäkring Försäkringsvillkor Båtförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DEFINITION PÅ BEGREPP SOM ANVÄNDS I FÖRSÄKRINGSVILLKOREN SAKFÖRSÄKRING 1 Försäkringens innehåll 2 Försäkringens ändamål 3 Försäkringsobjekt

Läs mer

låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning allmänt 1. försäkringsskydd och behörighets villkor

låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning allmänt 1. försäkringsskydd och behörighets villkor låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning Allmänt 1 Försäkringens innehåll 1 Försäkrade, försäkringstagare och förmånstagare 1 1. Försäkringskydd och behörighetsvillkor 1

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

UF Ett år som företagare handledning för lärare

UF Ett år som företagare handledning för lärare 1 UF Ett år som företagare handledning för lärare BEHOVET AV FÖRSÄKRINGAR Allt möjligt kan hända inom företagsverksamhet, precis som i det normala livet. I ett företag kan skador orsakas exempelvis av

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING 2008 10 01 Tv-Fotografernas förening I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot

Läs mer

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01 allmänna villkor KONSUMENTförsäkring Allmänna villkor Konsument 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehåll Lagar... 3 Avtalet och premiebetalning... 3 Försäkringstid... 3 Förnyelse av försäkring... 3 Uppsägning

Läs mer

AVEC spar- & PLACErings Försäkring

AVEC spar- & PLACErings Försäkring Produktfakta AVEC SPAR- & PLACErings FÖRSÄKRING 1.1.2015 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta

Läs mer

För- och efterköpsinformation. Båtförsäkring. 1 maj 2014. Båtassistans ingår. - din räddare i sjönöden

För- och efterköpsinformation. Båtförsäkring. 1 maj 2014. Båtassistans ingår. - din räddare i sjönöden För- och efterköpsinformation Båtförsäkring 1 maj 2014 Båtassistans ingår - din räddare i sjönöden En pålitlig och rejäl båtförsäkring Klappar ditt hjärta för en fernissad skönhet eller kanske för en trivsam

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Fritidshusförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du ha sommarparadiset i säkert förvar. Nu finns en prisvärd fritidshusförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i

Läs mer

SKYDD i livets motvindar. Försäkringshandledning If Båtförsäkring, gäller från

SKYDD i livets motvindar. Försäkringshandledning If Båtförsäkring, gäller från SKYDD i livets motvindar Försäkringshandledning If Båtförsäkring, gäller från 1.10.2017 BÅTEN PÅ SJÖN utan bekymmer Älskar du friheten i att segla eller att susa fram i en motorbåt? Vi delar din passion

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING DATA N69:2 ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 2.3 Extrakostnadsförsäkring 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 2.3.2 När försäkringen gäller

Läs mer

VD/STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA. Särskilt försäkringsvillkor VVD 2012:1 Giltigt från 2012-08-01

VD/STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA. Särskilt försäkringsvillkor VVD 2012:1 Giltigt från 2012-08-01 VD/STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA Särskilt försäkringsvillkor Särskilt försäkringsvillkor Dessa bestämmelser ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Indelning och numrering har gjorts

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

OP-pensionsförsäkring

OP-pensionsförsäkring OP-pensionsförsäkring Produktfakta för OP-pensionsförsäkring INNEHÅLL Det lönar sig att spara för en tilläggspension 3 Lagstadgad arbetspension 3 En OP-pensionsförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning

Läs mer

FÖRSÄKRINGAR FÖR DIN BÅT

FÖRSÄKRINGAR FÖR DIN BÅT Måttskydd försäkringsvillkor 1.1.2013 FÖRSÄKRINGAR FÖR DIN BÅT INNEHÅLLSFÖRTECKNING BÅTFÖRSÄKRING... 2 10 Allmänt... 2 11 Försäkringsobjekt... 2 12 Försäkringarnas giltighet... 2 13 Försäkringsbelopp...

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2012. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var gäller försäkringarna i Bilskydd?...4 Trafikförsäkringen ersätter skador

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.1.2011 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR...2 YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP...2 YL 2 INFORMATION SOM SKA LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS...2 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt...2

Läs mer

Fordonsförsäkring Produktfakta

Fordonsförsäkring Produktfakta Fordonsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser axaa:1

Allmänna avtalsbestämmelser axaa:1 Allmänna avtalsbestämmelser axaa:1 01.03.2010 www.omsen.ax AXAA:1 ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER Allmänt försäkringsvillkor Gäller från 01.03.2010 INNEHÅLL 1 Vem försäkringen gäller för 2 2 Information innan

Läs mer

Fritidsbåtsförsäkring

Fritidsbåtsförsäkring FÖRSÄKRING Fritidsbåtsförsäkring Kort om försäkringen Vardias fritidsbåtsförsäkring kan tecknas för värde upp till 500 000 kr. Försäkringen gäller både för ansvar och egendomsskydd och du kan även teckna

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01 ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING Allmänna villkor Konsument 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Lagar...3 Avtalet och premiebetalning...3 Försäkringstid...3 Förnyelse av försäkring...3 Uppsägning

Läs mer

FORDONSFÖRSÄKRING Produktfakta

FORDONSFÖRSÄKRING Produktfakta Aktia Skadeförsäkring FORDONSFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

Tilläggsanordningsextra. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2014.

Tilläggsanordningsextra. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2014. Tilläggsanordningsextra PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2014. Anknyter till försäkringsvillkoren för A-Försäkrings och OP Försäkrings (nedan försäkringsbolaget) Tilläggsanordningsextra 1.1.2014. Tilläggsanordningsextra

Läs mer

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE Skydd för din bil och alla i bilen. Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får någon annanstans.

Läs mer

Flytande motorfordonsförsäkring

Flytande motorfordonsförsäkring Flytande motorfordonsförsäkring Försäkringen är speciellt utformad för bilhandlare, bilverkstäder och andra företag som ansvarar för egna och kunders fordon. Flytande motorfordonsförsäkring är tvådelad

Läs mer

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01 FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR KONSULTANSVAR N60:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll sid 6.1 Konsultansvarsförsäkring 3 6.1.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet

Läs mer

Försäkringsvillkor. Märkesförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den

Försäkringsvillkor. Märkesförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den Försäkringsvillkor Märkesförsäkring för mopeder av klass 1 & 2 Gäller från den 2015-08-26 Försäkringsgivare är Accept Försäkringsaktiebolag (516401-6577) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2

Läs mer

01.01.2010. FÖRETAGS- FÖRSÄKRINGar

01.01.2010. FÖRETAGS- FÖRSÄKRINGar 01.01.2010 FÖRETAGS- FÖRSÄKRINGar 2 Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

Läs mer

Kattavaa turvaa autollesi

Kattavaa turvaa autollesi Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 Kattavaa turvaa autollesi OMFATTANDE ja kaikille VAIHTO+ autossa FÖRSÄKRING Ger skydd mukana för din bil oleville. och alla i bilen. Helposti ja edullisesti

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 2 Bostadsrättsförsäkring Du, det droppar från taket i mitt kök, är det något som du kan förklara? Fredrik ska precis låsa upp dörren till den lägenhet han hyr av sin kompis Peter

Läs mer