Fordonsförsäkring Produktfakta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fordonsförsäkring Produktfakta"

Transkript

1 Fordonsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet till de väsentligaste delarna. Beskrivningen, som gäller konsumenter och med dessa jämförbara näringsidkare är inte uttömmande. Därför bör du också bekanta dig med försäkringsvillkoren. Folksam Skadeförsäkring Ab, PB 549 (Märaholmskajen 3), Helsingfors, FO-nummer Hemort: Helsingfors, Tfn ,

2 FORDONSFÖRSÄKRING Den här produktbeskrivningen gäller fordon i privatbruk och innehåller den information du behöver för att kunna välja den försäkring, som bäst motsvarar dina behov. Trafikförsäkringens bonusskala I broschyren redogör vi för de viktigaste delarna i försäkringsskyddet. Broschyren är inte uttömmande och därför ska du också läsa försäkringsvillkoren. Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag och ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående. Den ersätter även skador som du orsakar på annans egendom, men inte skador på din egen bil. Bilförsäkringen är en frivillig försäkring, som ersätter skador som kan uppstå på din egen bil. Det finns fyra olika alternativ att välja mellan. Superkasko ger det mest omfattande försäkringsskyddet. TRAFIKFÖRSÄKRING I en trafikolycka där du är skyldig part ersätter din trafikförsäkring skador på motpartens fordon eller annan egendom. Dessutom ersätts också alla eventuella personskador, både motpartens, dina egna och passagerarnas. Alla personer som skadas i trafiken får m.a.o. ersättning oberoende av vems felet är. En fotgängare, som blivit påkörd, får både person- och egendomsskador ersatta från trafikförsäkringen. Trafikförsäkringen ersätter: skada på motpartens fordon, om din bil varit orsak till olyckan förarens, passagerarnas och utomståendes personskador skada på annans egendom utanför bilen som skadats i olyckan. Trafikförsäkringen ersätter till exempel inte: skador på den egna bilen varor som transporterats i din bil stöld, skadegörelse kostnader för bogsering av den egna bilen från olycksplatsen. Vad kostar trafikförsäkringen? För varje år som du kör skadefritt får du högre bonus på trafikförsäkringen upp till 75 %. En minst 10 år lång körperiod med 70 % bonus på trafikförsäkringen ger rätt till Exclusive Bonus 75 %. Försäkringsbolaget vill på det här sättet premiera en trygg körstil. Obs! Trafikkaskoförsäkringar som säljs via finansieringsinstitut är inte bonusberättigade. BILFÖRSÄKRING Bilförsäkringen ersätter skador på din egen bil. Vi erbjuder fyra olika alternativ med olika omfattande försäkringsskydd. Du kan välja mellan Brand- och stöldförsäkring, Utvidgad brand- och stöldförsäkring, Kasko eller Superkasko. Vi rekommenderar Superkasko eller Kasko för alla som har en bil av nyare årsmodell. Superkasko och Kasko ersätter: skador på den egna bilen vid en kollision eller avkörning skador på den egna bilen ifall bilen blivit påkörd av fordon som inte kan påträffas skador då skadefallet är oklart eller regleringen drar ut på tiden, t.ex. om utländska fordon är inblandade brand, stöld, inbrott, skadegörelse stöld av fast installerad utrustning, t.ex. navigator. Superkasko och Kasko ersätter till exempel inte: skador p.g.a. att motorn får ett tekniskt fel (bogsering till närmaste verkstad ersätts) skada som omfattas av bilens garanti skada som beror på slitage och ålder, t.ex. rostskador bagage och annat lösöre (ersätts från hemförsäkringen) om bilen sjunkit genom isen vid rattfylleri kan skadeersättningen nedsättas eller avslås. Inträffar det en skadehändelse som ersätts från försäkringen sjunker din bonus och försäkringspremien blir dyrare. Då du byter bil kan du överföra din bonus till den nya trafikförsäkringen. Notera att bonus inte kan överföras till något annat slag av fordon, till exempel motorcykel. Premien för trafikförsäkringen är beroende av bland annat följande faktorer: bilens märke och modell cylindervolym försäkringstagarens hemkommun bonus.

3 Fyra alternativ för din bil 1. Brand- och stöldförsäkring Den här försäkringen ger ett begränsat skydd. Typiska skadefall som ersätts är brand- och stöldskador och kollision med älg. Försäkringen innehåller inte skydd för kollisionsskador. 2. Utvidgad brand- och stöldförsäkring Det här alternativet ger ett lite mer omfattande skydd. Förutom de skador som ersätts från Brand- och stöldförsäkringen ersätts också skadegörelse samt ifall din bil skadas på grund av att du utanför tätort kör av vägen då du väjer för älg, ren eller hjort. 3. Kasko Kaskoförsäkringen rekommenderas för den som har en rätt ny bil eller är beroende av bilen som transportmedel. Kaskon ersätter kollisionsskador på den egna bilen samt skador på grund av körning av vägen, brand, stöld och skadegörelse. Om din bil skadas så illa att den ersätts genom inlösen får du en helt ny bil om bilen är nyare än 1 år, körd under km och reparationskostnaderna beräknas bli minst 50 % av en ny bils värde. 4. Superkasko Superkasko är det mest omfattande alternativet. Den omfattar även en avbrottsförsäkring, som vid behov kan väljas bort. Om din bil skadas så illa att den ersätts genom inlösen får du en helt ny bil om bilen är nyare än 2 år, körd under km och reparationskostnaderna beräknas bli minst 40 % av en ny bils värde. OBS! Glas- och avbrottsförsäkring ingår inte i s.k. trafikkaskoförsäkringar, som säljs via finansieringsinstitut. Brukstöld och inbrott är fall där din bil blir stulen eller någon bryter sig in i den och skadar den under inbrottsförsöket. Skadegörelse med skadegörelse avses att någon uppsåtligt skadar bilen utan tydliga avsikter att t.ex. bryta sig in. Älgkrock direkt sammanstötning med älg, hjort eller ren. Dikeskörning körning av vägen vid väjning för älg, hjort eller ren utanför tätort. Rättsskydd juristhjälp upp till det belopp som nämns i försäkringsbrevet i tviste- och brottmål eller ansökningsärenden som gäller den försäkrade bilen. Avbrottsförsäkring försäkringen betalar en viss dagsersättning för den förlorade användningstid då bilen står på verkstad till följd av en på försäkringen ersättningsbar skada. Exempel: En dyster måndag Som vanligt har du bråttom att köra barnen till dagis och själv hinna till jobbet i tid. Du är helt beroende av bilen för att få den dagliga logistiken att fungera. Då märker du att någon under natten har skadat bilen genom att vrida loss alla speglar och slå sönder alla sidoglas. Kaskoförsäkringen ersätter förstås skadorna, men hur blir det under den tid då bilen står på verkstad? Avbrottsförsäkringen ersätter den överenskomna dagsersättningen. Ersättningen kan du använda till exempel för hyrbilskostnader. Försäkringsbolaget har samarbetspartners som du förmånligt kan hyra en bil hos. OM RESAN AVBRYTS I de flesta bilförsäkringsalternativ ingår en bilräddningsförsäkring. Ifall din bil plötsligt får ett motorstopp eller resan avbryts på grund av en bilolycka, ersätter försäkringen kostnaderna för bogsering till närmaste verkstad. Dessutom ersätts förarens och passagerarnas extra rese- och inkvarteringskostnader upp till 300 euro för resor inom Finland. Vid utlandsresa ersätts motsvarande kostnader enligt överenskommelse utan fastställd övre gräns. Kollision som kollisionsskador räknas olyckor som direkt drabbat din egen bil genom krock, körning av vägen eller genom annan plötslig yttre omständighet. Glasförsäkring en merskyddsförsäkring som ersätter skada som uppkommit av ett direkt slag mot fönsterglas. Med fönsterglas avses vindrutor, dörrfönster och bakrutor. Brand bränder är skador som orsakats på grund av att eld kommit lös. Bilräddning du behöver inte lämna din bil vid vägen. På nästa sida beskrivs hur du ska göra ifall resan avbryts. Bilräddningsförsäkringen ersätter: då resan avbryts på grund av trafikolycka eller plötsligt motorstopp kostnader för bärgning och transport till närmaste verkstad extra reskostnader enligt billigaste transportmedel. Bilräddningsförsäkringen ersätter till exempel inte: då bilen stannar på grund av bränslebrist eller motsvarande slarv resa med taxi, om buss eller tåg kan anlitas. Gör så här vid skada: Lämna inte bilen obevakad på landsvägen. Ring skadeförsäkringsbolagets nödtjänst tfn eller kontakta ett lokalt bärgningsföretag som transporterar bilen till närmaste verkstad. Bärgningsföretaget fakturerar skadeförsäkringsbolaget direkt. Vänta tills bärgningsbilen kommer.

4 Fortsätt resan med billigaste transportmedel. Vad kostar bilförsäkringen? Premien för bilförsäkringen är beroende av bland annat följande faktorer: bilens märke och modell samt årsmodell cylindervolym försäkringstagarens hemkommun bonus försäkringsform och självriskalternativ du valt Bonus På bilförsäkringen med lägsta självrisken 150 får du 60 % bonus på kaskoförsäkringen och 70 % bonus på superkaskoförsäkringen. Vid skadefall sjunker din bonus med 20 % och stiger därefter igen med 10 % per år. Då du byter bil överförs din intjänade bonus till försäkringen för din nya bil. Alternativen Brand- och stöld samt Utvidgad brand och stöld omfattas inte av bonussystemet. Självrisker Vid varje skada betalar du själv en andel av kostnaderna, grundsjälvrisken är 150 euro (2012). I bilförsäkringsalternativen kan du välja mellan olika höga självriskandelar. Ju högre självrisk du väljer, desto lägre premie betalar du. Försäkringar med förhöjd självrisk omfattas inte av bonussystemet. Avställning Om du inte kommer att använda bilen under en längre tid kan du anmäla den som avställd. För den tid då bilen är avställd får du återbäring på premien för Superkasko-, Kasko- och Utvidgad brand- och stöldförsäkringen. Anmälan om avställning ska göras till Trafiksäkerhetsverket Trafi på besiktningskontoret, eller på Trafis webbplats. Det är förbjudet att använda en bil som är anmäld som avställd. FÖRMÅNER Duorabatt Då du tecknar både bil- och trafikförsäkring hos oss får du 5 % rabatt på bilförsäkringen. Enratsrabatt Då du betalar försäkringen i en rat får du 5 % rabatt. Förnyelserabatt Då trafikförsäkringen har varit i kraft under ett år får du 3 % förnyelserabatt. Åldersrabatt På Kasko- och Superkaskoförsäkringar beviljas 15 % rabatt då bilen är äldre än 5 år. För Superkasko beviljas 5 % rabatt redan då bilen är äldre än 2 år. Reparation av stenskott i vindrutan Sådana reparationer, som kan göras utan att glaset byts ut, ersätts utan självrisk från Kasko och Superkasko. Nybilsrabatt Högst 2 år gamla bilar får 10 % rabatt på Kasko- och Superkaskoförsäkringen. Nödservice dygnet runt Skadeförsäkringsbolaget har en telefontjänst, som hjälper våra kunder i nödsituationer dygnet runt alla dagar om året. Ring om resan avbryts på grund av tekniskt fel på bilen eller en trafikolycka och du behöver hjälp med bärgning eller transport till verkstad att begränsa uppkomsten av tilläggsskador arrangemang av hemresa. Skadeförsäkringsbolagets nödservice är gratis och vi ger till exempel information om när man bör kalla polis till platsen och hur man gör skadeanmälan. Direkta ersättningsärenden avgörs inte av nödservicen. NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME 1. Rädda liv 2. Förhindra att ytterligare skada uppstår 3. Tillkalla hjälp vid behov 4. Gör skadeanmälan Om motparten är skyldig: Anteckna motpartens namn och bilens registernummer samt eventuella vittnen. Gör skadeanmälan tillsammans med motparten redan på olycksplatsen och sänd den till motpartens försäkringsbolag. Det är viktigt att motparten undertecknar skadeanmälan. Om du själv är skyldig: Fyll i skadeanmälan och sänd den till skadeförsäkringsbolaget. Om det är oklart vem som är skyldig: Kalla polisen till platsen. Anteckna motpartens namn och bilens registernummer samt eventuella vittnen. Båda parterna gör var sin skadeanmälan och sänder den till sitt eget försäkringsbolag. Lämna in din bil till verkstaden. Meddela verkstaden vilket försäkringsbolag som har hand om skadefallet. Observera att inga reparationer får utföras förrän försäkringsbolaget har granskat skadan. Reparation och inlösen Bilförsäkringen ersätter i första hand reparationskostnaderna eller motsvarande belopp. Om fordonet inte kan repareras till en skälig kostnad får ägaren en ersättning som motsvarar fordonets gängse värde. Då bör fordonet överlåtas till försäkringsbolaget. BRA ATT VETA OM FÖRSÄKRINGAR Nedan redogör vi för några termer och begrepp.

5 Försäkringsavtal En försäkring är ett bindande avtal mellan försäkringsbolaget och försäkringstagaren. Försäkringstagaren och den försäkrade ska, innan försäkringen beviljas, ge riktiga och fullständiga uppgifter som svar på försäkringsbolagets frågor. På basis av uppgifterna kan försäkringsbolaget bedöma risken och hjälpa försäkringstagaren att hitta ett lämpligt försäkringsskydd. Skadeförsäkringsbolaget har rätt att säga upp bilförsäkringen med en månads uppsägningstid om försäkringstagaren har lämnat bristfälliga eller felaktiga uppgifter och om försäkringen inte alls hade beviljats, om de uppgifter bolaget fick hade varit riktiga och fullständiga. Försäkringsbrev Då en ny försäkringsperiod börjar eller om du gör ändringar i försäkringen får du ett nytt försäkringsbrev. Av försäkringsbrevet framgår försäkringens centrala innehåll.läs försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren, och kontrollera att ditt försäkringsskydd är rätt. Uppsägning av försäkringen Om du av någon anledning inte vill ha kvar din bilförsäkring har du rätt att när som helst under försäkringsperioden säga upp försäkringen skriftligen. Skadeförsäkringsbolaget har också rätt att, med en månads uppsägningstid, säga upp bilförsäkringen vid försäkringsperiodens utgång. Försäkringsbolagets ansvar upphör även vid utgången av försäkringsperioden ifall premien inte är betald i sin helhet. Skaderegister Från och med den 1 januari 2002 överlåter försäkringsbolaget uppgifter om skador som bolaget fått anmälan om till försäkringsbolagens gemensamma skaderegister. Samtidigt kontrollerar vi vilka skador som anmälts till andra försäkringsbolag. Vi använder uppgifterna bara i samband med handläggningen av ersättningar.i syftet att bekämpa brott som riktar sig mot försäkringsbolag. Missnöje med ersättningsbeslut Om du är missnöjd med försäkringsbolagets ersättningsbeslut, finns det olika sätt att söka ändring i beslutet. Om försäkringsbolaget inte gör självrättelse med stöd av tilläggsutredning, kan du vända dig till FINE (försäkrings- och finansrådgivning) eller Trafikskadenämnden eller begära ett utlåtande av Försäkringsnämnden. Du kan också hänföra ärendet till Konsumenttvistenämnden eller till domstol. Läs även försäkringsvillkoren.

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2011. Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Bilskydd är ett försäkringsavtal

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2012. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var gäller försäkringarna i Bilskydd?...4 Trafikförsäkringen ersätter skador

Läs mer

Unika Vaihto+ Försäkring

Unika Vaihto+ Försäkring Unika Vaihto+ Försäkring Försäkringshandledningen gäller från 1.4.2011 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter Kaskoförsäkringen?

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner 1 Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Produktbeskrivningen gäller från 1.3.2008 Innehållsförteckning Ett Bilskyddsavtal

Läs mer

UNIKA FORD FÖRSÄKRING

UNIKA FORD FÖRSÄKRING UNIKA FORD FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING

ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

Hemförsäkring Produktfakta

Hemförsäkring Produktfakta Hemförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2015 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen.

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. FÖRSÄKRINGSHANDLEDNING. GÄLLER FRÅN 1.7.2013 EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE. Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får

Läs mer

Försäkringar för ditt fordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014

Försäkringar för ditt fordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Försäkringar för ditt fordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Pohjolas Bilskydd trafikförsäkring och kasko för ditt fordon Produktbeskrivningen gäller från 1.7.2014. Innehåll Trafikförsäkringen

Läs mer

Bilförsäkring. Gäller från 2014-01-01

Bilförsäkring. Gäller från 2014-01-01 Bilförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Bilförsäkring Gäller från 2014-01-01 Bilförsäkring Med vår bilförsäkring får du ett bra skydd för dig och din bil. Du kan få ett skydd som gäller vid trafikolyckor,

Läs mer

Bilförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Bilförsäkring. Gäller från 2015-01-01 BILFÖRSÄKRING FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Bilförsäkring Gäller från 2015-01-01 Bilförsäkring Med vår bilförsäkring får du ett bra skydd för dig och din bil. Du kan få ett skydd som gäller vid trafikolyckor,

Läs mer

UNIKA FORD FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN

UNIKA FORD FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 UNIKA FORD FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens skyddsnivå

Läs mer

Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN

Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens

Läs mer

UNIKA BMW FÖRSÄKRING.

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. BMW Försäkring www.bmwvakuutus.fi Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig

Läs mer

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Vakuutusopas voimassa 16.5.2015 alkaen FÖRSÄKRINGSHANDLEDNINGEN GÄLLER FRÅN 16.5.2015 VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar

Läs mer

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Försäkringshandledning Försäkringar för snöskoter, terränghjuling, moped, mopedbil, traktor, husvagn och lätt släpvagn gäller från 16.5.2015 Heltäckande SKYDD MED

Läs mer

Triumph Försäkring. Gäller från 2015-05-01

Triumph Försäkring. Gäller från 2015-05-01 TRIUMPH FÖRSÄKRING Triumph Försäkring Gäller från 2015-05-01 Med vår motorcykelförsäkring får du ett bra skydd. Vi hjälper dig att få rätt försäkring för dig och din motorcykel. Det här är endast en översiktlig

Läs mer

GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. UNIKA OPEL FÖRSÄKRING

GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. UNIKA OPEL FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 UNIKA OPEL FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. www.opelvakuutus.fi

Läs mer

De bäst kydde FÖR DIN BIL

De bäst kydde FÖR DIN BIL De bäst kydde FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 16.5.2015 Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens skyddsnivå

Läs mer

bilförsäkringar om dig och din bil.

bilförsäkringar om dig och din bil. förköpsinformation besök salusans var.se ansök redan idag bilförsäkringar om dig och din bil. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan

Läs mer

Bilförsäkring Försäkringsvillkor 31 H

Bilförsäkring Försäkringsvillkor 31 H Bilförsäkring Försäkringsvillkor 31 H Gäller från 1.1.2013 Innehåll: 10. Försäkringens innehåll 20. Sakförsäkring 21. Ändamålet med försäkringen 22. Föremål för försäkringen 22.6 Värderingstabell 23. Försäkringens

Läs mer

START VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Från180. 6 mån. Endast från din återförsäljare

START VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Från180. 6 mån. Endast från din återförsäljare Kundtjänst: Volvia Försäkringar Tfn 09 5044 5290 volvia@volvia.fi www.volvia.fi VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. 65330 10/2014 FÖRSÄKRINGSERBJUDANDE ENDAST FRÅN VOLVO-ÅTERFÖRSÄLJARE START Från180

Läs mer

Försäkring för taxi För både bilen och verksamheten

Försäkring för taxi För både bilen och verksamheten Sida 1/8 I Försäkring för taxi Kontakta oss Kundservice: 0771-111 700 vardagar kl 07.30-18 Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Taxi 2015-07-01 För- och

Läs mer

Kattavaa turvaa autollesi

Kattavaa turvaa autollesi Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 Kattavaa turvaa autollesi OMFATTANDE ja kaikille VAIHTO+ autossa FÖRSÄKRING Ger skydd mukana för din bil oleville. och alla i bilen. Helposti ja edullisesti

Läs mer

Volkswagen Försäkring

Volkswagen Försäkring Volkswagen Försäkring VOLKSWAGEN erbjuder prisvärda och innovativa bilmodeller. Volkswagen Försäkring är också unik på många sätt, med en service-, garanti-, och ersättningsnivå utöver det vanliga. Dessutom

Läs mer

Volvia Bilförsäkringsvillkor VILLKOR AUV 641.1, gäller från 1.1.2010.

Volvia Bilförsäkringsvillkor VILLKOR AUV 641.1, gäller från 1.1.2010. Volvia Bilförsäkringsvillkor VILLKOR AUV 641.1, gäller från 1.1.2010. Volvia Bilförsäkringens innehåll sammanställs av försäkringsbrevet och dessa försäkringsvillkor. INNEHÅLL 1 Allmänt...3 1.1 Syftet

Läs mer

Bilförsäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil

Bilförsäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil Sida 1/6 I Personbil och lätt lastbil Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor

Läs mer

Pohjolas båtförsäkringar

Pohjolas båtförsäkringar Pohjolas båtförsäkringar 1 Måttskydd båtförsäkringar Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2010 Innehåll Är dina försäkringar uppdaterade?... 3 Ett avtal, jämna premier... 3 Försäkrare och avtal... 3 Skydd

Läs mer

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE Skydd för din bil och alla i bilen. Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får någon annanstans.

Läs mer