Pohjolas hästförsäkringar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pohjolas hästförsäkringar"

Transkript

1 Pohjolas hästförsäkringar

2 Produktbeskrivning från INNEHÅLL Koncentrera så får du förmåner...2 Uppgifter som behövs...3 Hästförsäkringar...4 Ta väl hand om din häst...6 Om en skada inträffar...6 Vad ersätter hästförsäkringarna inte?...6 Bra att veta om dina rättigheter...7 OP-Pohjolas kundservice Försäkringar på nätet Enklast tecknar du försäkringar i vår nätbutik. Berätta vad du vill försäkra så rekommenderar vi olika alternativ och berättar vad de kostar. Gå in på sidan op.fi eller pohjola.fi och logga in i nättjänsten med dina egna bankkoder. I nättjänsten kan du också göra ändringar i de försäkringar du redan har och ansöka om ersättning. Kom till Andelsbanken eller ring oss Pohjolas försäkrings- och ersättningstjänst * Boka tid till kontoren via OP telefontjänsten (på finska) Koncentrera så får du förmåner Du vet väl att premierna för Måttskydd och Bilskydd samlar OP-bonus? Med bonus kan du betala premier för dina försäkringar för hemmet, familjen och fordon. När du koncentrerar dina ärenden till oss kan du förutom värdefull OP-bonus också få rejäla rabatter. Du får också en klar uppfattning om din ekonomi, för du kan sköta både dina bank- och försäkringsärenden via op.fi behändigt med samma koder. Läs mer på adressen op.fi/förmåner. En ägarkund i Andelsbanken eller kund i Helsingfors OP Bank vars bank- och/eller försäkringsärenden uppgår till minst euro per månad får OP-bonus. * Samtal till Pohjolas servicenummer kostar från anslutningar i fasta nätet 0,0828 euro/samtal samt 0,12 euro/minut och från inhemska mobiltelefonanslutningar 0,0828 euro/samtal samt 0,12 euro/minut (23 % moms ingår). Samtal till OP telefontjänsten kostar lika mycket som ett normalt telefonsamtal enligt din telefonoperatörs tariff. För att försäkra oss om att vi har uppfattat rätt och för att utveckla kvaliteten på Pohjolas kundservice bandar vi en del av samtalen till telefontjänsten. Försäkringarna i Måttskydd beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Innehållet i försäkringen framgår i sin helhet av försäkringsvillkoren. Skador ersätts i enlighet med villkoren. 2

3 Gardera dig mot skador Om du förlorar din häst eller den blir sjuk eller skadar sig, eller om en utomstående kräver ersättning för en olycka som skett leder det till utgifter. En häst kan till all tur försäkras med tanke på många olika situationer.!!! Hästen dör, blir stulen eller försvinner. Du är ersättningsskyldig för en skada som hästen förorsakat. En insjuknad eller skadad häst behöver vård. Uppgifter som behövs För att försäkra din häst behöver du följande uppgifter: hästens födelsetid hästens UELN-nummer eller registernummer inköpspriset eller det gängse värdet den maximiersättning du vill ha för vårdkostnadsförsäkringen: eller euro en utredning över hästens hälsotillstånd ett läkarutlåtande om hästens hälsotillstånd om inköpspriset är över euro du senare höjer försäkringsbeloppet till över euro du senare höjer maximiersättningen i vårdkostnadsförsäkringen från euro till euro. du vill utvidga vårdkostnadsförsäkringen för ditt sto till att omfatta kostnader för att ta föl Hälsodeklaration Du ska fylla i en hälsodeklaration när du tecknar en försäkring. Vilket hälsotillståndet för din häst är när du ansöker om försäkringen har betydelse för hur omfattande den försäkring är som vi kan bevilja. Om din häst tidigare har konstaterats ha någon sjukdom, skada eller något men kan det hända att vi begränsar ersättningens omfattning när det gäller dessa. 3

4 Hästförsäkringar Hurdana hästar kan man försäkra? tävlingshästar hobbyhästar ridhästar travhästar föl ponnyer arbetshästar avelshästar hemmahästar. Varje försäkring har åldersgränser för beviljandet. Du ser dem uppe i tabellen. Försäkringarna upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken din häst fyller 22 år. Djurförsäkring ifall det värsta skulle hända Den mångsidigaste djurförsäkringen ersätter om hästen avlider till följd av en sjukdom eller ett olycksfall, eller om veterinären anser att det är nödvändigt att avliva den på grund av sjukdom eller en olycksfallsskada. Den här djurförsäkringen för sjukdom och olycksfall kan du komplettera med en vårdkostnadsförsäkring. Ett annat alternativ är att teckna en djurförsäkring bara för den händelse att hästen avlider på grund av skador den fått vid ett olycksfall eller för att veterinären anser att det är nödvändigt att avliva den. I djurförsäkringen ingår det alltid en djuransvarsförsäkring som ersätter om hästen förorsakar skada för någon utomstående och den försäkrade hästens ägare, innehavare eller skötare enligt lag är ersättningsskyldig för skadan. Vad ersätts? Hur mycket ersätts? Självrisk Djurförsäkring för sjukdom och olycksfall och djuransvarsförsäkring för 10 dagar till 15 år gamla hästar Ersätter när hästen dör (eller veterinären avlivar den) pga. sjukdom eller olycksfallsskada. dör (eller veterinären avlivar den) i samband med förlossning eller kastning dvs. missfall. försvinner eller blir stulen och den inte återfås inom 1 mån. förorsakar någon utomstående en skada för vilken ägaren, innehavaren eller hästens skötare enligt lag är ersättningsansvarig. Gängse värde, dock högst försäkringsbeloppet*. Skyldighet att ersätta utomstående högst euro. Ingen självrisk. I fall av ersättningsskyldighet 150 euro. Djurförsäkring för olycksfall och djuransvarsförsäkring för 10 dagar till 21 år gamla hästar Ersätter när hästen dör (eller veterinären avlivar den) pga. en olycksfallsskada. försvinner eller blir stulen och den inte återfås inom 1 mån. förorsakar någon utomstående en skada för vilken ägaren, innehavaren eller hästens skötare enligt lag är ersättningsansvarig. Gängse värde, dock högst försäkringsbeloppet*. Skyldighet att ersätta utomstående högst euro. Ingen självrisk. I fall av ersättningsskyldighet 150 euro. * Efter det år då din häst fyller 16 år sjunker försäkringsbeloppet med 20 % årligen. (Gäller inte avelshästar) Brandförsäkring för häst Om din häst är 1 dag till 21 år gammal kan vi också försäkra den med bara en brandförsäkring. Den ersätter när brand, storm, blixtnedslag eller ett elektriskt fenomen förorsakar skada till följd av vilken hästen dör eller veterinären ordinerar avlivning. Brandförsäkringen är i kraft så länge som din häst lever. När är det nödvändigt att avliva en häst? Det är alltid veterinären som bestämmer när en häst ska avlivas av djurskyddsskäl. Avlivning är nödvändig då hästen har plågsamma, häftiga och oavbrutna smärtor som inte kan lindras genom någon form av vård och då det av djurskyddsskäl skulle vara uppenbart grymt att hålla den vid liv. Var gäller försäkringarna för hästen? Hästförsäkringarna gäller i Norden. Djurförsäkringen, djuransvarsförsäkringen och vårdkostnadsförsäkringen gäller tillfälligt, dvs. högst ett år utan avbrott, också i de övriga EU-länderna och i Schweiz. Vi kan vid behov utvidga giltighetsområdet för djurförsäkringen. 4

5 Försäkring för sjukdom och olycksfall Du kan komplettera djurförsäkringen för sjukdom och olycksfall med en lämplig vårdkostnadsförsäkring. Den ersätter kostnader i samband med att hästen insjuknar enligt följande tabell. Vad ersätts? Hur mycket ersätts? Självrisk Obs! Vårdkostnadsförsäkring för sjukdom och olycksfall för 10 dagar till15 år gamla hästar Ersätter följande kostnader då hästen insjuknar eller blir skadad: veterinärarvoden och resekostnader förbandsmaterial och läkemedel som ordinerats av veterinär kostnader för röntgen och laboratorieundersökningar sjukbeslag en gång per skadefall årddagsavgifter då hästen pga. sitt allmäntillstånd måste skötas på djurklinik i samband med en ersättningsgill skada. Under försäkringsperioden ersätts vårdkostnader sammanlagt upp till högst den valda maximiersättningen (1 700 eller euro), men inte mer än försäkringsbeloppet i djurförsäkringen. 25 % av kostnaderna för varje skada, dock minst det belopp som anges i försäkringsbrevet. Vi ersätter vårdkostnader för sjukdomar som börjat tidigast 14 dagar efter det att försäkringen trätt i kraft. Vårdkostnadsförsäkring för specificerad sjukdom och olycksfall för 10 dagar till15 år gamla hästar Ersätter om hästen: opereras pga. kolik. undersöks kliniskt, får dropp, sondning eller smärtstillande läkemedel och dessa ansluter sig till behandling av akut smärta vid korsförlamning eller kolik. under anestesi behandlas genom rullning för att lägesrätta tjocktarmen. fölar och ges förlossningshjälp eller undergår kejsarsnitt. får en sårskada, skadar sig och får en fraktur eller skada på benstommen (kostnaderna ersätts under högst 20 dagar). Under försäkringsperioden ersätts vårdkostnader sammanlagt upp till högst den valda maximiersättningen (1 700 eller euro), men inte mer än försäkringsbeloppet i djurförsäkringen. 25 % av kostnaderna för varje skada, dock minst det belopp som anges i försäkringsbrevet. Vi ersätter vårdkostnader för sjukdomar som börjat tidigast 14 dygn efter det att försäkringen trätt i kraft. En häst hade vårdats i flera år för ett kraftigt inflammatoriskt eksem. Läget förvärrades och prognosen för ett tillfrisknande var dålig. Veterinären ordinerade att hästen måste avlivas på grund av smärtorna. Ur den för hästen tecknade djurförsäkringen för dödsfall genom sjukdom och olycksfall ersattes försäkringsbeloppet för hästen. Ur vårdkostnadsförsäkringen ersattes vårdkostnaderna under alla år då hästen vårdades. Från ersättningen avdrogs självrisken som är 25 % av kostnaderna. Försäkring för kostnader för att ta föl Vårdkostnadsförsäkringen för ett sto (se vänster kolumn i den övre tabellen) kan utvidgas till att omfatta kostnader för att ta föl enligt följande: Vad ersätts? Hur mycket ersätts? Självrisk Obs! Utvidgning av vårdkostnadsförsäkringen för 3 till 18 år gamla ston* Ersätter kostnader för att ta föl (boknings-, språng- eller seminavgifter och fölavgifter) när fostret under den 8:e dräktighetsmånaden förloras pga. fosterdöd, kastning eller förlossningshinder. ett föl dör eller det på veterinärens ordination ovillkorligen måste avlivas inom 30 dagar från födseln till följd av sjukdom, olycksfall eller ett medfött fel. Som maximiersättning kan du välja 900 eller euro. Ersättningen kan dock vara högst 50 % av försäkringsbeloppet i djurförsäkringen för stoet. Ingen självrisk Man ska ansöka om en utvidgning före början av den 7:e dräktighetsmånaden. För det krävs en hälsodeklaration för stoet och ett utlåtande från en veterinär som gjort en dräktighetsundersökning. Försäkringen upphör när fölet är 30 dagar gammalt. * Om man samtidigt ansöker om en vårdkostnadsförsäkring för sjukdom eller olycksfall ska stoet vara 3 15 år gammalt. 5

6 Ta väl hand om din häst Hästar ska skötas i enlighet med djurskyddslagens och myndigheternas bestämmelser och i enlighet med säkerhetsföreskrifterna. Säkerhetsföreskrifterna innehåller bl.a. anvisningar om vaccinering och när veterinär ska uppsökas eller tillkallas och information om betydelsen av god skötsel och bra uppstallningsutrymmen överlag. Om en skada inträffar Om det trots att du följt säkerhetsföreskrifterna inträffar en skada, hjälper vi dig. Spara kvittona, veterinärutlåtandena och avräkningen från slakteriet och anteckna till vad de hänför sig. Gör genast en anmälan till polisen om din häst försvunnit eller blivit stulen och spara kvittot över anmälan. Fyll i en skadeanmälan genom att logga in i vår nättjänst på sidan op.fi eller pohjola.fi med dina egna bankkoder. Ansök om ersättning inom ett år från det att skadan inträffade eller följderna av den uppstod. Se också sida 7. Vad ersätter hästförsäkringarna inte? Ersättning betalas inte ur någon hästförsäkring om hästen plötsligt överansträngs och det uppstår en skada i en ledkapsel, ledhinna, ledbrosket eller i benet under ledbrosket, i ledband, senor eller ligament. Om hästen skadar sig allvarligt vid ett olycksfall och en ovannämnd skada uppstår, betalar vi emellertid ersättning. hästen vårdas för en komplikation som beror på en belastningsskada eller på en belastningsrelaterad muskelskada orsaken är en tillväxtstörning eller utvecklingsstörning eller komplikationer vid behandling av dessa hästen har ett lynnesfel, beteenderubbningar eller olater orsaken är komplikationer vid kastrering eller klapphingstoperation hästens vaccinationer är otillräckliga och den får stelkramp orsaken är tävlingsdeltagande som står i strid med tävlingsreglerna såsom användning av förbjudna läkemedel eller metoder (dopning) Djurförsäkringen ersätter inte heller om hästen dör eller måste avlivas om orsaken är ekonomisk kronisk sjukdom i luftvägarna eller en sådan sjukdom som förvärras. Djuransvarsförsäkringen ersätter inte skador som förorsakas hästens ägare, innehavare eller skötare eller en person som bor i samma hushåll som denna. en person som är anställd hos dig eller en jämförbar person till den del som denna är berättigad att få ersättning ur en lagstadgad olycksfalls- eller trafikförsäkring. egendom som är lånad eller under skötsel. Obs! Försäkringens ersättningsområde framgår i sin helhet av försäkringsvillkoren. Vårdkostnadsersättningen ersätter inte heller transport av hästen till veterinär nedsatt avelsförmåga eller nedsatt förmåga att bli dräktig behandling av brunststörningar eller andra könshormonsstörningar funktionella defekter i struphuvudet, om inte en predisponerande sjukdom konstaterats magnetröntgen komplikationer vid sådana sjukdomar, olycksfall eller åtgärder som inte hör till försäkringens ersättningsområde. Vårdkostnadsförsäkringen för specificerad sjukdom och olycksfall ersätter inte transport av hästen till veterinär förlossning, kastning eller komplikationer i anslutning till dessa behandling för ormbett, bisting eller bett av något annat djur kostnader för avlivning av hästen magnetröntgen och sjukbeslag undersökning eller behandling av magsår eller sandansamling eller annan långvarig sjukdom som ligger bakom kolik. 6

7 Bra att veta om dina rättigheter När försäkringen börjar gälla och när den upphör Din försäkring träder i kraft genast då vi mottagit din försäkringsansökan. Du kan också avtala att den träder i kraft senare. Om en försäkring inte kan beviljas ansvarar vi inte för skador. Försäkringen gäller tills vidare. Du kan säga upp din försäkring skriftligen när som helst. Om försäkringspremien inte har betalats inom utsatt tid, kan vi säga upp försäkringsavtalet så att det upphör efter två veckor. Vi tar också ut dröjsmålsränta och indrivningskostnader. Vi kan säga upp försäkringen, sänka ersättningen eller avslå ansökan om ersättning om försäkringstagaren eller den försäkrade: har givit felaktiga uppgifter inte har följt säkerhetsföreskrifterna har förorsakat en skada uppsåtligen eller av grov oaktsamhet till exempel har överlåtit egendom att användas av någon utomstående och därmed ökat skaderisken. När den häst du försäkrat byter ägare upphör försäkringen. Om den nya ägaren inte tecknat en försäkring för hästen fortsätter din avslutade försäkring att gälla för den nya ägaren i 14 dygn. Hur man ansöker om ersättning Ersättning ska sökas inom ett år från det att du har fått vetskap om försäkringen, den inträffade skadan och dess följder. Ersättning ska i varje händelse sökas inom tio år från det att skadan inträffat eller, om försäkringen har tecknats för personskada eller skadeståndsskyldighet, inom 10 år från det att skadepåföljden uppkommit. Hantering av konfidentiell information För hantering av person-, försäkrings- och skadeuppgifter finns en egen lagstiftning som vi följer. Vi skaffar information från offentliga register, av försäkringstagarna och av de instanser som de har befullmäktigat. Uppgifter om anmälda skador samlas i försäkringsbolagens gemensamma skade- och missbruksregister. Med hjälp av registret bekämpas kriminalitet som riktar sig mot försäkringsbolagen. Hur man söker ändring i ett ersättningsbeslut Om du tycker att ett beslut som vi avgett är bristfälligt eller felaktigt, ska du kontakta den person som handlagt ditt ärende och lämna eventuella kompletterande redogörelser. Om du efter att ha diskuterat med handläggaren fortfarande är missnöjd med vårt ersättningsbeslut, kan du på webbplatsen pohjola.fi/ asiakasasiamies fylla i en blankett (endast på finska) för begäran om rättelse hos Pohjolas kundombudsman. Du kan också sända in en begäran om rättelse per post, e-post eller fax. Pohjola Försäkring Ab Kundombudsmannen Labbackavägen 1, Pohjola fax eller Råd och hjälp med utredning I ersättnings- och försäkringsärenden får du förutom av vår kundombudsman också hjälp av Försäkrings- och finansrådgivningen. De nedan nämnda nämnderna ger vägledning och förhandlar om ditt ärende med oss. Av dem får du på en skriftlig begäran om utlåtande ett avgiftsfritt svar, som är en rekommendation till avgörande. Försäkrings- och finansrådgivningen och Försäkringsnämnden Porkalagatan Helsingfors tfn Innan man för ett ärende till Konsumenttvistenämnden är det bra att diskutera saken med den kommunala konsumentrådgivaren. Konsumenttvistenämnden PB Helsingfors tfn Domstolsbehandling Du kan hänskjuta ärendet till tingsrätten för avgörande, även om du inte har bett om ett utlåtande av någon nämnd. Ett eventuellt utlåtande av en nämnd binder inte heller domstolen. Dessutom utnyttjar vi uppgifterna vid marknadsföring, men vi överlåter inte uppgifter till utomstående om inte överlåtelsen baserar sig på en lag eller om vi inte kommit överens om detta med försäkringstagaren. 7 Du kan väcka talan i en tingsrätt på din hemort, på skadeorten eller i Helsingfors tingsrätt. Talan i tingsrätten ska väckas inom tre år från det att du fått skriftligt besked om vårt beslut. Försäkringsbolagen övervakas av Finansinspektionen Finansinspektionen PB Helsingfors tfn Pohjola Försäkring Ab, Adress: Labbackavägen 1, Pohjola Hemort: Helsingfors, huvudbransch: försäkringsverksamhet Handelsregistret: FO-nummer

8

Försäkringar för din häst. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från

Försäkringar för din häst. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från Försäkringar för din häst PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013 Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2013 INNEHÅLL Gardera dig mot skador... 3 Uppgifter som behövs... 3 Hästförsäkringar... 4 Om en skada

Läs mer

Pohjola Hästförsäkringar

Pohjola Hästförsäkringar Pohjola Hästförsäkringar Pohjola Hästförsäkringar Produktbeskrivningen gäller från 1.8.2009. Innehållsförteckning POHJOLA HÄSTFÖRSÄKRINGAR... 3 HÄSTFÖRSÄKRINGAR HÖR TILL MÅTTSKYDD FÖR HEMMET OCH FAMILJEN...

Läs mer

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF HÄSTFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Försäkringens

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

måttskydd hästförsäkringar

måttskydd hästförsäkringar måttskydd hästförsäkringar Försäkringsvillkor Gäller från 1.8.2009 103 010 1 5.09 (9.09) 500 innehållsförteckning hästförsäkringar gemensamma bestämmelser...3 1 det Försäkrade djuret...3 2 giltighet...3

Läs mer

Försäkring för häst. Produktbeskrivning Försäkringsvillkor

Försäkring för häst. Produktbeskrivning Försäkringsvillkor Försäkring för häst Produktbeskrivning Försäkringsvillkor FÖRSÄKRING FÖR HÄST Produktbeskrivningen och försäkringsvillkoren gäller från 1.1.2016. Våra försäkringstjänster finns alltid tillgängliga vahinkoapu.op.fi

Läs mer

Försäkring för häst. Produktbeskrivning Försäkringsvillkor

Försäkring för häst. Produktbeskrivning Försäkringsvillkor Försäkring för häst Produktbeskrivning Försäkringsvillkor FÖRSÄKRING FÖR HÄST PRODUKTBESKRIVNINGEN OCH FÖRSÄKRINGSVILLKOREN GÄLLER FRÅN 1.6.2017. Våra försäkringstjänster finns alltid tillgängliga skadehjalpen.op.fi

Läs mer

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring Produktbeskrivningen gäller från 1.6.2016. NewLife-försäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av

Läs mer

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2017 NewLife-försäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Får / Get Enskild. Gäller från

Försäkringsvillkor Agria Får / Get Enskild. Gäller från Försäkringsvillkor Agria Får / Get Enskild Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria

Läs mer

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013 Försäkringar för ditt hobby- och museifordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013 Produktbeskrivning gäller från 1.1.2013. Innehåll Trafikförsäkringen ersätter skador som du förorsakat någon annan...

Läs mer

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING Produktfakta ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING 1.1.2015 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta dig

Läs mer

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Försäkringar för ditt hobby- och museifordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Pohjolas Bilskydd Produktbeskrivning gäller från 1.7.2014 Innehåll Trafikförsäkringen ersätter skador som du förorsakat

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

VILLKOR FÖR OXIE-SKYTTS DJURFÖRSÄKRING

VILLKOR FÖR OXIE-SKYTTS DJURFÖRSÄKRING Oxie-Skytts Djurförsäkring VILLKOR FÖR OXIE-SKYTTS DJURFÖRSÄKRING Allmänna försäkringsvillkor 1 - Inträde i bolaget Den som vill inträda i bolaget skall därom avlämna egenhändigt undertecknad försäkringsansökan.

Läs mer

För- och efterköpsinformation häst

För- och efterköpsinformation häst 1 (5) För- och efterköpsinformation häst Detta är en information som vi enligt lag ska lämna innan köp. Informationen är en översikt av din försäkring och de villkor, Häst 2015, som gäller för din hästförsäkring.

Läs mer

Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt. Gäller från 1.3.2015

Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt. Gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt Gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt Innehåll Sjuk- och olycksfallsförsäkringar för hund och katt 3 Du kan välja tilläggsskydd

Läs mer

SOM SKYDD FÖR DITT SÄLLSKAPSDJUR

SOM SKYDD FÖR DITT SÄLLSKAPSDJUR If Djurförsäkring SOM SKYDD FÖR DITT SÄLLSKAPSDJUR Försäkringshandledning If Djurförsäkring gäller från 19.11.2016 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi DJURFÖRSÄKRINGEN är omsorg och omtanke

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning. Gäller från 2013-01-01

Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning. Gäller från 2013-01-01 Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria

Läs mer

Nyckelskyddsförsäkring

Nyckelskyddsförsäkring Ifall det förekommer skillnader i de olika språkversionerna, tillämpas den finskspråkiga versionen. Nyckelskyddsförsäkring Försäkringsvillkoren är ikraft från 1.12.2012 och dessa tillämpas från 1.12.2012

Läs mer

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008. Terminalförsäkring Produktbeskrivning AKT 03 GODSTRAFIK OCH LOGISTIK Terminalförsäkring En terminalförsäkring ger företag som idkar terminalverksamhet

Läs mer

h) Försäkringstagaren är skyldig att lämna korrekta uppgifter till ombudet vid försäkringens tecknande.

h) Försäkringstagaren är skyldig att lämna korrekta uppgifter till ombudet vid försäkringens tecknande. HÄSTFÖRSÄKRING Försäkringens omfattning 1 Försäkringen tecknas a) Häst kan försäkras från och med 10 dagars ålder. b) Häst kan nyförsäkras till och med det år den fyller 17 år. c) Från och med första januari

Läs mer

VILLKOR. Sveland Hjort. Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN

VILLKOR. Sveland Hjort. Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN VILLKOR Sveland Hjort Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN 2011-05-01 Välkommen till Sveland! Vi är naturligtvis mycket glada för att Du valt att försäkra Ditt djur i Sveland. Det är ett stort

Läs mer

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3 OP-fondförsäkring PRODUKTFAKTA FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna

Läs mer

HÄSTFÖRSÄKRING. Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från 2011-01-01. Försäkringens omfattning. 1 Försäkringen tecknas

HÄSTFÖRSÄKRING. Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från 2011-01-01. Försäkringens omfattning. 1 Försäkringen tecknas HÄSTFÖRSÄKRING Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från 2011-01-01. Alla ersättningsanspråk skall styrkas med giltiga kvitton och intyg i original. Dessa får inte vara äldre än 2 år från

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2012. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var gäller försäkringarna i Bilskydd?...4 Trafikförsäkringen ersätter skador

Läs mer

Agria Favorit. Gäller från 2012-04-01

Agria Favorit. Gäller från 2012-04-01 Agria Favorit Gäller från 2012-04-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 B Agria Veterinärvård... 3 C Agria Liv...4 2 A Välkommen till Agria Djurförsäkring A.1 Det här är försäkringsvillkoren

Läs mer

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Försäkringshandledning Försäkringar för snöskoter, terränghjuling, moped, mopedbil, traktor, husvagn och lätt släpvagn gäller från 16.5.2015 Heltäckande SKYDD MED

Läs mer

Försäkringar för ditt fordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014

Försäkringar för ditt fordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Försäkringar för ditt fordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Pohjolas Bilskydd trafikförsäkring och kasko för ditt fordon Produktbeskrivningen gäller från 1.7.2014. Innehåll Trafikförsäkringen

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2011. Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Bilskydd är ett försäkringsavtal

Läs mer

Fordonsförsäkring Produktfakta

Fordonsförsäkring Produktfakta Fordonsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Innehåll Fenniaskyddets olycksfalls- och sjukdomsskyddsförsäkringar

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Nöt Enskild

Försäkringsvillkor Agria Nöt Enskild Försäkringsvillkor Agria Nöt Enskild 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den försäkringstagare som anges på försäkringsbrevet i sin egenskap av ägare till djuret. Försäkringen gäller

Läs mer

Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring

Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring 1.1.2015 Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring Alandias heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte

Läs mer

Föl på väg. Gäller från 2013-01-01

Föl på väg. Gäller från 2013-01-01 Föl på väg Gäller från 2013-01-01 1 Försäkringar för avel och uppfödning I samarbete med ASVH, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, har Agria tagit fram försäkringar som är särskilt anpassade

Läs mer

HÄSTFÖRSÄKRING. Häst 2015. Gäller från 2015-01-01

HÄSTFÖRSÄKRING. Häst 2015. Gäller från 2015-01-01 HÄSTFÖRSÄKRING Häst 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll 1. Gemensamma bestämmelser för din Hästförsäkring... 3 1.1 Vem försäkringen gäller för... 3 1.2 När försäkringen gäller... 3 1.3 Var försäkringen

Läs mer

Agria Häst. Gäller från 2013-01-01

Agria Häst. Gäller från 2013-01-01 Agria Häst Gäller från 2013-01-01 1 Agria hästförsäkringar passar alla Agria Djurförsäkring har försäkringar för alla hästar och för alla hästägare. Försäkringarna är utformade så att du själv kan plocka

Läs mer

Fenniaskyddets försäkring för sällskapsdjur. Produktbroschyren gäller från

Fenniaskyddets försäkring för sällskapsdjur. Produktbroschyren gäller från Fenniaskyddets försäkring för sällskapsdjur Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets försäkring för sällskapsdjur Innehåll Sjukförsäkring för sällskapsdjur 3 Hälsodeklaration 4 Försäkringarnas

Läs mer

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Gäller från 1.4.2016 1 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Innehåll Kort om Fennia-Livskydd 3 Innehållet i Fennia-Livskydd

Läs mer

UF Ett år som företagare handledning för lärare

UF Ett år som företagare handledning för lärare 1 UF Ett år som företagare handledning för lärare BEHOVET AV FÖRSÄKRINGAR Allt möjligt kan hända inom företagsverksamhet, precis som i det normala livet. I ett företag kan skador orsakas exempelvis av

Läs mer

Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från

Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från HÄSTFÖRSÄKRING Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från 2010-01-01 Alla ersättningsanspråk skall styrkas med giltiga kvitton och intyg i original. Dessa får inte vara äldre än 2 år från

Läs mer

AVEC spar- & PLACErings Försäkring

AVEC spar- & PLACErings Försäkring Produktfakta AVEC SPAR- & PLACErings FÖRSÄKRING 1.1.2015 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta

Läs mer

Agria Hjort. Gäller från

Agria Hjort. Gäller från Agria Hjort Gäller från 2015-04-01 1 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Hjort Hjord 3 B Agria Hjort Enskild 4 FÄRGMARKERINGAR I VILLKORET För att beskriva de olika avsnitten i villkoret

Läs mer

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS - iv- och olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-02-01

Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland & PRO ger dig mervärden Kontakta oss! På vår hemsida www.sveland.se finner du information om företaget, villkor och blanketter med mera. Sveland Djurförsäkringar har försäkringslösningar

Läs mer

Försäkring för hund eller katt. Produktbeskrivning Försäkringsvillkor

Försäkring för hund eller katt. Produktbeskrivning Försäkringsvillkor Försäkring för hund eller katt Produktbeskrivning Försäkringsvillkor FÖRSÄKRING FÖR HUND ELLER KATT Produktbeskrivningen och försäkringsvillkoren gäller från 1.1.2016. Försäkringar på nätet www.op.fi www.pohjola.fi

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Olycksfallsförsäkring skydd för dig 4 Beviljande av försäkring samt giltighet 5 Stadigvarande bostadsort ska vara i Finland 6 Hur

Läs mer

Det bästa kyddet FÖR DIN BIL

Det bästa kyddet FÖR DIN BIL Det bästa kyddet FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 21.5.2016 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST

Läs mer

OP-pensionsförsäkring

OP-pensionsförsäkring OP-pensionsförsäkring Produktfakta för OP-pensionsförsäkring INNEHÅLL Det lönar sig att spara för en tilläggspension 3 Lagstadgad arbetspension 3 En OP-pensionsförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning

Läs mer

De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 16.5.2015

De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 16.5.2015 De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 16.5.2015 Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens

Läs mer

Veterinärvårdsförs kan tecknas fr.o.m - t.o.m. Livförsäkring kan tecknas fr.o.m - t.o.m

Veterinärvårdsförs kan tecknas fr.o.m - t.o.m. Livförsäkring kan tecknas fr.o.m - t.o.m Jämför hästförsäkring I alla hästförsäkringar finns många undantag för uppräknade sjukdomar. Försäkringen består i regel en livförsäkring och en veterinärvårdsförsäkring. Livbeloppet och maxbeloppet för

Läs mer

låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning allmänt 1. försäkringsskydd och behörighets villkor

låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning allmänt 1. försäkringsskydd och behörighets villkor låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning Allmänt 1 Försäkringens innehåll 1 Försäkrade, försäkringstagare och förmånstagare 1 1. Försäkringskydd och behörighetsvillkor 1

Läs mer

UNIKA BMW FÖRSÄKRING.

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. BMW Försäkring www.bmwvakuutus.fi Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR HUND OLYCKSFALL

SÄRSKILT VILLKOR HUND OLYCKSFALL SÄRSKILT VILLKOR HUND OLYCKSFALL 2013-07-01 Hund Olycksfall Särskilt villkor Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss! Vi ger dig gärna personliga råd om bästa försäkringsskydd.

Läs mer

Agria Trav och Galopp. Gäller från 2013 01 01

Agria Trav och Galopp. Gäller från 2013 01 01 Agria Trav och Galopp Gäller från 2013 01 01 3 Har du försäkrat din vinnare? Agria Djurförsäkring har försäkringar för alla hästar och för alla hästägare. Försäkringarna är utformade så att du själv kan

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

Försäkringar för nötkreatur

Försäkringar för nötkreatur Försäkringar för nötkreatur Försäkring och riskbedömning Att ha djur innebär också att ta risken att de skadar sig, dör eller blir sjuka. Nötkreatur är inget undantag. I lönsamhetsberäkningar inkluderas

Läs mer

Optimi Personförsäkring

Optimi Personförsäkring Optimi Personförsäkring Möt morgondagen med ett bekymmer mindre Med Mandatum Lifes Optimi Personförsäkring kan du komplettera ditt lagstadgade försäkringsskydd och underlätta morgondagen för dig själv

Läs mer

Försäkring för hundar

Försäkring för hundar Försäkring för hundar Hur mycket betyder din hund? Säkert är du mån om att din hund ska ha det bra. Det bästa du kan göra för att skydda den är att skaffa en riktigt bra försäkring. Folksams hör till de

Läs mer

Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa

Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa ett extra försäkringsskydd för både dig och din familj Alla vuxna i Sverige har genom

Läs mer

Agria Alpacka. Gäller från 2015-04-01

Agria Alpacka. Gäller från 2015-04-01 Agria Alpacka Gäller från 2015-04-01 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Alpacka Enskild 3 B Agria Alpacka Veterinärvård, tilläggsförsäkring 5 C Allmänna Bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar

Läs mer

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktfaktan ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet till de

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Kattförsäkring 2015-09-01

VILLKORSSAMMANFATTNING Kattförsäkring 2015-09-01 VILLKORSSAMMANFATTNING Kattförsäkring 2015-09-01 Våra försäkringsprodukter Våra kattförsäkringar ger skydd mot ekonomisk förlust om katten dör, måste avlivas eller behöver behandlas av veterinär. Det finns

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof

Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för slaktgrisproducent som föder upp slaktgrisar i specialiserade eller integrerade besättningar och som

Läs mer

Försäkring för katter

Försäkring för katter Försäkring för katter Ibland behövs mer än nio liv Även om din katt har nio liv, behövs en bra försäkring. Folksams hör till de bästa på marknaden. Både när det gäller ersättning och självrisk. Du försäkrar

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar. Gäller från 2016-01-01

Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar. Gäller från 2016-01-01 Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Allmänna Bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar A.1 När och hur gäller försäkringen 3 A.1.1 Försäkringsavtalet

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring

Privat olycksfallsförsäkring Privat olycksfallsförsäkring Produktbeskrivning www.tapiola.fi Gäller fr.o.m. 1.3.2002 Den privata olycksfallsförsäkringen är en frivillig personförsäkring som kompletterar det skydd samhället erbjuder.

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

GLB 620:1. Djur Nöt, enskild. Särskilt försäkringsvillkor gäller fr o m 1 januari 2016

GLB 620:1. Djur Nöt, enskild. Särskilt försäkringsvillkor gäller fr o m 1 januari 2016 GLB 620:1 Djur Nöt, enskild Särskilt försäkringsvillkor gäller fr o m 1 januari 2016 1 GLB620:1 Djur Nöt, enskild Särskilt villkor Gäller från 2016-01-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande ändringar

Läs mer

För din älskade. vovve Försäkring för hundar 1 januari 2009

För din älskade. vovve Försäkring för hundar 1 januari 2009 För din älskade vovve Försäkring för hundar 1 januari 2009 Hur mycket betyder din hund? Säkert är du mån om att din hund ska ha det bra. Det bästa du kan göra för att skydda den är att skaffa en riktigt

Läs mer

FÖRSÄKRINGSRESERVERING

FÖRSÄKRINGSRESERVERING FÖRSÄKRINGSRESERVERING Kontaktperson: FOLKSAM BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING Separat försäkring TAGARE Namn Personbeteckning Adress Postnummer Postanstalt Telefonnummer Försäkringstagaren är den person i

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukavbrottsförsäkring Gäller från 2007-01-01 A V 5 0 : 1 Sjukavbrottsförsäkring Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se Gäller från 2007-01-01 ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING

Läs mer

Ersättning för personskada

Ersättning för personskada Ersättning för personskada 2 En personskada har hänt Vad behöver du göra? Anvisningarna i denna broschyr gör inte anspråk på att vara fullständiga, men kan i de flesta skadefall tjäna som vägledning om

Läs mer

Om de olika språkversionerna avviker från varandra, tillämpas den finska versionen.

Om de olika språkversionerna avviker från varandra, tillämpas den finska versionen. Om de olika språkversionerna avviker från varandra, tillämpas den finska versionen. Nordea Finans TUOHI MasterCard Prisskyddsförsäkring Försäkringsvillkor gäller från och med 1.12.2012 och tillämpas för

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

De bäst kydde FÖR DIN BIL

De bäst kydde FÖR DIN BIL De bäst kydde FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 16.5.2015 Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens skyddsnivå

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

SJUKAVBROTTS- FÖRSÄKRING

SJUKAVBROTTS- FÖRSÄKRING GAV 850:1 SJUKAVBROTTS- FÖRSÄKRING allmänna villkor Gäller fr o m 2014-04-01 1 (7) 1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och

Läs mer

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE Skydd för din bil och alla i bilen. Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får någon annanstans.

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Försäkring för hund eller katt. Produktbeskrivning Försäkringsvillkor

Försäkring för hund eller katt. Produktbeskrivning Försäkringsvillkor Försäkring för hund eller katt Produktbeskrivning Försäkringsvillkor Försäkring för hund eller katt Produktbeskrivningen och försäkringsvillkoren gäller från 1.1.2017. Våra försäkringstjänster finns alltid

Läs mer

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Försäkringshandledning Försäkringar för snöskoter, terränghjuling, moped, mopedbil, traktor, husvagn och lätt släpvagn gäller från 1.1.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Alpacka Enskild. Gäller från 2014-01-01

Försäkringsvillkor Agria Alpacka Enskild. Gäller från 2014-01-01 Försäkringsvillkor Agria Alpacka Enskild Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Produktfakta för OP-fondförsäkring

Produktfakta för OP-fondförsäkring Produktfakta för OP-fondförsäkring 1 Fördelar med en OP-fondförsäkring ett enkelt sätt att komma in på placeringsmarknaden och sprida dina placeringar mångsidiga sortiment av OP-placeringsfonder som förvaltas

Läs mer

Försäkring för hästen 1 oktober 2005

Försäkring för hästen 1 oktober 2005 Försäkring för hästen 1 oktober 2005 Är din häst rätt försäkrad? Det är inte ovanligt att många hästar är för mycket eller för lite försäkrade. Folksams filosofi är inte att sälja försäkringar till varje

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks UNIK FÖRSÄKRING Varför? Medlemmen har upplevt att försäkringsbolagen inte ser de behov medlemmen har och p.g.a. pg detta bryr man sig inte om att teckna försäkringar. Unga ensamstående i åldern 18-25 saknar

Läs mer

Kattavaa turvaa autollesi

Kattavaa turvaa autollesi Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 Kattavaa turvaa autollesi OMFATTANDE ja kaikille VAIHTO+ autossa FÖRSÄKRING Ger skydd mukana för din bil oleville. och alla i bilen. Helposti ja edullisesti

Läs mer

PRIMUS. liv- och olycksfallsförsäkring. Försäkringshandledning Gäller från

PRIMUS. liv- och olycksfallsförsäkring. Försäkringshandledning Gäller från PRIMUS liv- och olycksfallsförsäkring Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2017 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

Allmänt ansvar. - för God Man och Förvaltare. Allmänt försäkringsvillkor

Allmänt ansvar. - för God Man och Förvaltare. Allmänt försäkringsvillkor Allmänt ansvar - för God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (7) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

kisse Försäkring för katter 1 januari 2009 För din älskade

kisse Försäkring för katter 1 januari 2009 För din älskade kisse Försäkring för katter 1 januari 2009 För din älskade Ibland behövs mer än nio liv Även om din katt har nio liv behövs en bra försäkring. Folksams hör till de bästa på marknaden. Både när det gäller

Läs mer

Produktbeskrivning, gäller från 1.1.2015.

Produktbeskrivning, gäller från 1.1.2015. Båtförsäkring Produktbeskrivning, gäller från 1.1.2015. Försäkringar på nätet I vår nättjänst kan du teckna försäkringar söka ersättning göra ändringar i dina försäkringar läsa och spara dina försäkringsbrev.

Läs mer

De bästa SKYDDET FÖR DIN SKOG. Försäkringshandledning If Skogsförsäkring, gäller från 1.1.2015

De bästa SKYDDET FÖR DIN SKOG. Försäkringshandledning If Skogsförsäkring, gäller från 1.1.2015 De bästa SKYDDET FÖR DIN SKOG Försäkringshandledning If Skogsförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF SKOGSFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till... 3 If Skogsförsäkring som skydd för din skog...

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof. Gäller från 2013-01-01

Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof. Gäller från 2013-01-01 Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 A.3

Läs mer