För- och efterköpsinformation. Båtförsäkring. 1 maj Båtassistans ingår. - din räddare i sjönöden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För- och efterköpsinformation. Båtförsäkring. 1 maj 2014. Båtassistans ingår. - din räddare i sjönöden"

Transkript

1 För- och efterköpsinformation Båtförsäkring 1 maj 2014 Båtassistans ingår - din räddare i sjönöden

2 En pålitlig och rejäl båtförsäkring Klappar ditt hjärta för en fernissad skönhet eller kanske för en trivsam familjebåt? Oavsett vad som ligger vid bryggan, vem längtar inte efter att få packa sjömanssäcken, sätta på ungarna flytvästen och kasta loss. Vi vill att du ska kunna njuta av livet till sjöss utan att behöva oroa dig för vad som skulle hända om om du får slut på bränsle eller skador på båten. Med en bra båtförsäkring kan du känna dig långt tryggare. Vår båtförsäkring gäller året runt, både till sjöss och på land. En viktig fördel är att båtförsäkringen innehåller Båtassistans som bland annat ger dig tillgång till en dygnet runt-bemannad larmcentral. Veckla upp och läs mer I den här broschyren finns kortfattad information om båtförsäkringens villkor och om vilka ersättningar du kan få från försäkringen. Här ger vi dig den information som vi enligt lag ska lämna innan du köper din försäkring.

3 Innehållet i din båtförsäkring Egendomsskador och händelser som vi ersätter Sjöskada Uppläggnings- och transportskada Brand Stöld och skadegörelse I båtförsäkringen ingår också Båtassistans Ansvarsförsäkring Rättsskyddsförsäkring Krisförsäkring Självrisker Grundsjälvrisken är kronor. Om du väljer en högre självrisk, 5 000, eller kronor, får du rabatt på din premie med cirka 10, 20 eller 25 procent. Rättskyddsförsäkringens självrisk är 20 procent av kostnaden, men lägst kronor. Båtassistans och Krisförsäkring har ingen självrisk Minska självrisken genom att förebygga skador Skada Om din utombordsmotor blir stulen, reduceras självrisken med kronor om motorn är stöldskyddsmärkt på ett sätt som vi har godkänt. Om hela båten stjäls, reduceras grundsjälvrisken med kronor om båten var utrustad med aktiverat söklarm eller spårsändare som vi har godkänt. Detta gäller inte vid stöldförsök. Sjöskada Vid grundstötning reduceras grundsjälvrisken med kronor om segelbåten var utrustad med kölskydd som vi har godkänt. 10 % samlingsrabatt Du får du 10 procents rabatt på båtförsäkringen om du har din bostad försäkrad hos oss.

4 Båtassistans - din räddare i sjönöden Livet till sjöss är fantastiskt men det kan också gå tufft till därute på fjärden. En pålitlig och rejäl båtförsäkring ökar tryggheten betydligt. Med vår båtförsäkring får du tillgång till Båtassistans. Med Båtassistans kan du lättare koppla av, både på bryggan och i kojen. Allt det här ingår i Båtassistans: Larmcentral bemannad dygnet runt Kostnader för: bogsering eller lossdragning kostnader för leverans av bränsle och reservdelar hemtransport av förare och passagerare motorkonsultation vid motorstopp felavhjälpning på plats. I dessa vatten gäller Båtassistans Båtassistans gäller i Sverige och den svenska sjöräddningsregionen. Den gäller också i Danmark, Finland och Norge samt dessa länders territorialvatten söder om polcirkeln. Båtassistans gäller även i Östersjön med angränsande vikar och hav. Du kan också få hjälp av Båtassistans i Kattegatt och Skagerack öster om linjen Hanstholm-Lindesnes. Hjälp inför köpet När du köper en försäkring kan du få råd och hjälp av Konsumenternas Försäkringsbyrå eller av konsumentvägledarna i din kommun.

5 Foto: Matton Öppna och läs mer om försäkringen

6 Viktiga nummer Anmäl skada: Vardagar , övriga tider Folksam jour. Folksam jour: Inom Sverige: Utanför Sverige: Båtassistans: Dygnet runt alla dagar. Kundservice: Vardagar , helger eller besök folksam.se för mer information.

7 Innehåll Översiktlig information...4 Var och för vem försäkringen gäller Vad är försäkrat....4 Självrisker...4 Det här får du ersättning för...4 Sjöskada...4 Uppläggnings- och transportskada...4 Undantag vid sjö-, uppläggningsoch transportskador... 5 Brand Stöld och skadegörelse... 5 Allmänna begränsningar... 5 Generellt aktsamhetskrav... 5 Om du inte uppfyller aktsamhetskraven... 5 Båtassistans Ansvarsförsäkring...6 Rättskyddsförsäkring...6 Krisförsäkring Högsta ersättningsbelopp i kronor...6 Värdering och ersättning...6 Merkostnader vid skada på båt...7 Allmän information...7 Försäkringsbelopp och premie Anmäl ändrade förhållanden...7 Om skada inträffar...7 Vi vill att du ska vara nöjd...7 Försäkringens giltighet...7 Ångerrätt...7 Information om Folksams behandling av personuppgifter...8 Gemensamt skadeanmälningsregister...8 Försäkringsgivare....8 Detta häfte ger en översiktlig information om hur försäkringen gäller. Vi vill göra dig uppmärksam på att det är de fullständiga villkoren som gäller. Kontakta oss om du vill ha de fullständiga försäkringsvillkoren. De finns också att hämta på folksam.se

8 4 Översiktlig information Det är de fullständiga försäkringsvillkoren som tillsammans med försäkringsbeskedet utgör avtalet mellan dig och oss. I försäkringen finns vissa begränsningar och så kallade aktsamhetskrav, det vill säga krav på försiktighet. Vissa av dem finns beskrivna i det här häftet, men vi vill göra dig uppmärksam på att det är de fullständiga villkoren som gäller. Kontakta oss om du vill ha dem eller hämta dem på folksam.se. Var och för vem försäkringen gäller Försäkringen gäller inom Norden och i de nordiska ländernas territorialvatten. Den gäller också i Östersjön med angränsande hav och vikar samt på en del internationella vatten enligt skiss. Vill du utöka försäkringens giltighetsområde, kan du teckna en tilläggsförsäkring. Observera att momentet båtassistans gäller inom ett särskilt geografiskt område, se sid 5, Båtassistans. Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och ägare av den försäkrade fritidsbåten. Försäkringen gäller också om någon annan med ditt tillstånd använder båten. Vad är försäkrat Försäkringen gäller för den fritidsbåt som anges på försäkringsbeskedet samt för utrustning, oregistrerad trailer, tillbehör och släpjolle. Den gäller för bockar, vaggor och andra tillbehör då de används under uppläggningstiden. Försäkringen gäller också för personligt lösöre. Du får inte använda båten i förvärvsverksamhet eller hyra ut den yrkesmässigt. För att motorn/motorerna ska omfattas av försäkringen ska motornummer/serienummer ha angetts i förväg innan skada inträffat. Självrisker Grundsjälvrisken är kronor. Rättsskydd gäller med en självrisk på 20 procent av kostnaden, lägst kronor. Båtassistans gäller utan självrisk. Om du har valt en högre självrisk är det den som gäller vid varje skadetillfälle. Har skadan inträffat då båten ligger kvar i sjön under perioden 1 november 31 mars gäller dubbel självrisk. Vid skada på enbart personligt lösöre eller vid ansvarsskada är självrisken alltid kronor. Det här får du ersättning för Försäkringen gäller för ett stort antal skadehändelser. Här är några av de vanligaste. Sjöskada När båten ligger i sjön får du ersättning för skada direkt orsakad av grundstötning, kollision, strandning eller kantring annan plötslig, oförutsedd och utifrån kommande händelse masthaveri. För att du ska få ersättning, måste du vara försiktig. Vi har några aktsamhetskrav, till exempel ska du utföra förtöjning och förankring så att den motstår det väder som kan förekomma ska du länsa båten ska båten stå under normal tillsyn och vara i sjövärdigt skick samt föra skeppsljus enligt gällande föreskrifter.

9 5 Uppläggnings- och transportskada Då båten står på land, vid sjö- och torrsättning samt vid transporter på land ersätter försäkringen skador direkt orsakade av en plötslig, oförutsedd och utifrån kommande händelse. Vid av- eller påmastning ersätter försäkringen skada på båt, mast eller rigg. För att du ska få ersättning, måste du vara försiktig. Vi har några aktsamhetskrav. När båten är uppställd på land ska den vara ordentligt uppallad, stöttad och täckt och stå under normal tillsyn. Under transport ska båten vara ordentligt stöttad och surrad. Undantag vid sjö-, uppläggningsoch transportskador Försäkringen ersätter inte skador orsakade av konstruktions-, tillverknings- eller materialfel skador orsakade av självförstörelse skador som består av nedsmutsning, missfärgning eller repor i ytskikt maskinhaveri på motor, drev eller backslag som inte direkt beror på någon sjöskadehändelse ovan. Brand Skador genom brand, blixt, kortslutning eller explosion ersätts. För att du ska få ersättning, måste du vara försiktig. Vi har några aktsamhetskrav, till exempel har båten en motor större än 20 hk ska det finnas en godkänd och funktionsduglig pulversläckare med standard SS-EN3 (minst två kilo) är båten längre än 10 meter ska det finnas minst två pulversläckare ska lösa bränslekärl inte fyllas på inombords ska evakueringsrör och bränsletank finnas och mynna utombords. Stöld och skadegörelse Försäkringen ersätter stöld eller andra tillgreppsbrott samt skador som uppstått genom försök till dessa brott eller genom uppsåtlig skadegörelse. Försäkringen ersätter inte om någon i ditt hushåll eller någon annan som har tillgång till båten använder den utan lov. Den ersätter inte heller om föremålen, med undantag för mast och bom, förvaras i lokal som flera har nyckel till bedrägeri och/eller förskingringsbrott. För att du ska få ersättning, måste du vara försiktig. Vi har några aktsamhetskrav, till exempel ska personligt lösöre samt avmonterat tillbehör (gäller inte mast och bom) som du förvarar i båten vara inlåst ska utombordsmotor som är monterad på båten vara fastbultad eller fastlåst med ett lås som är godkänt av oss måste motorbåt med utombordsmotor låsas fast i bryggan då den ligger i hemmahamn får du inte förvara personligt lösöre, lös utrustning eller utombordsmotor i båten, då båten är uppställd på land. Allmänna begränsningar Försäkringen gäller inte då båten övergått till ny ägare vid träning för eller vid deltagande i hastighetstävling för motorbåtar då båten är rekvirerad av civil eller militär myndighet eller då skadan är direkt eller indirekt orsakad av kvarstad, beslag eller annan åtgärd av svensk eller utländsk myndighet. Generellt aktsamhetskrav Du ska se till att båten inte framförs av förare som gör sig skyldig till sjöfylleri eller grovt sjöfylleri. Om du inte uppfyller aktsamhetskraven Om du inte uppfyller aktsamhetskraven riskerar du att få minskad ersättning eller ingen ersättning alls.

10 6 Båtassistans Båtassistans hjälper dig om du till exempel går på grund eller av andra skäl inte kan ta dig vidare. Båtassistans ersätter nedanstående kostnader i samband med att din båt blivit obrukbar tillföljd av en plötslig och oförutsedd händelse. Kostnader för lossdragning eller bogsering av båten till närmaste reparatör ersätts med maximalt kronor. Kostnad för transport av förare och besättning på billigaste sätt till resans utgångspunkt ersätts med maximalt kronor. Kostnader för transport av bränsle, reservdelar och dykare ut till båten ersätts med maximalt kronor. Kostnader för motorkonsultation vid motorstopp eller felavhjälpning på plats. Giltighetsområde Båtassistans gäller inom svensk sjöräddningsregion och i Sverige, Danmark, Finland och Norge samt dessa länders territorialvatten söder om polcirkeln. Östersjön med därtill angränsande vikar och hav. Kattegatt och Skagerack öster om linjen Hanstholm- Lindesnes. Undantag Vi ersätter inte a) Kostnader som uppstår när båten befinner sig vid hemmahamn eller stadigvarande förtöjningsplats. b) Kostnader som uppstår när båten är uppställd/transporteras på land. Ansvarsförsäkring Försäkringen gäller om du, i egenskap av båtägare, eller någon annan som använder båten med ditt tillstånd krävs på skadestånd. Den gäller inte om du orsakat en skada med uppsåt, det vill säga med avsikt. Vi utreder om du är skadeståndsskyldig och förhandlar med den som kräver skadestånd. Vid eventuell rättegång för vi din talan och ersätter rättegångskostnaderna. Försäkringen ersätter inte skadeståndskrav för skador som drabbar någon av dem som försäkringen gäller för för skador på egendom som du eller någon annan som försäkringen gäller för hyr eller lånar för skador på egendom som du eller någon annan som försäkringen gäller för förvarar, transporterar, reparerar eller bearbetar för skador på egendom som du mer än helt tillfälligt har tagit befattning med för skador orsakade av att du underlåtit att röja eller forsla bort vrak för skador som uppstår då båten övergått till ny ägare. Rättsskyddsförsäkring Rättsskyddsförsäkringen gäller för ombudsoch rättegångskostnader om du råkar i tvist (dock inte för tvist som enbart kan prövas av administrativa myndigheter eller allmänna förvaltningsdomstolar). Det gäller även i tvist som kan prövas av dispaschör. Krisförsäkring Om du drabbas av psykisk ohälsa efter en ersättningsbar skada, får du tio behandlingar hos en psykolog. Värdering och ersättning Vi ersätter din ekonomiska förlust och hur den beräknas framgår av försäkringsvillkoren. Vi ersätter däremot inte affektionsvärdet. Du får inte någon ersättning för att du inte kunnat använda båten. Vi har rätt att avgöra om skadan ska ersättas kontant, repareras eller ersättas med motsvarande egendom. Vi har rätt att bestämma var du ska köpa egendomen eller vem som ska utföra reparationen. Vi betalar inte ersättning för eventuell värdeminskning efter reparation.

11 7 Högsta ersättningsbelopp i kronor Täcknings- och ställningsmateriel Oregistrerad trailer Personligt lösöre ombord Merkostnad vid skada på båt Ansvarsförsäkring 35 miljoner Rättsskyddsförsäkring Merkostnader vid skada på båt Försäkringen ersätter kostnad för provisorisk reparation vid nödläge kostnad för förflyttning av båten i samband med en skada som är ersättningsbar från egendomsskyddet kostnad för röjning som du är skyldig till enligt lag, dock endast under förutsättning att vi ersatt totalförlust av båten resa till hemorten i Sverige om du råkar ut för en skada som är ersättningsbar från egendomsskyddet. Alternativt betalar vi merkostnad för logi på platsen om reparationen beräknas ta längre tid än tre arbetsdagar. Allmän information Försäkringsbelopp och premie Försäkringen och premien bygger på de uppgifter som du har lämnat till oss. Försäkringsbeloppet ska motsvara det sammanlagda marknadsvärdet för din båt inklusive utrustning, tillbehör och släpjolle med eventuell motor. Du kan själv påverka din premie genom att välja självrisk i de fall det är möjligt. Anmäl ändrade förhållanden Om något förhållande som finns angivet i avtalet mellan dig och oss förändras och detta påverkar risken ska du meddela oss detta så fort du kan. Annars riskerar du att helt eller delvis stå utan försäkringsskydd. Om skada inträffar Anmäl till oss vad som hänt så snart som möjligt. Du når oss på vardagar , på telefon Övrig tid, kontakta Folksam Jour inom Sverige , inom Norden Om du är i behov av assistans ring , dygnet runt alla dagar. Vi vill att du ska vara nöjd Ta i första hand kontakt med din handläggare om du har frågor. Då har du möjlighet att få förklaringar och kompletterande upplysningar. Adress och telefonnummer finns på brevet från din handläggare samt på ditt försäkringsbesked. Om du skulle vilja gå vidare med ditt ärende, har du rätt att få det prövat. Kundombudsmannen Folksam, telefon , Allmänna reklamationsnämnden, telefon Sveriges dispaschörer, Konsumenternas försäkringsbyrå ger kostnadsfri information och råd men prövar inte enskilda försäkringstvister, telefon Kommunal konsumentvägledning finns i många kommuner och ger kostnadsfri hjälp i försäkringsärenden. Försäkringens giltighet Ditt försäkringsavtal förnyas automatiskt för ett år i taget om det inte sagts upp av dig eller av oss. Under försäkringstiden kan du säga upp avtalet bland annat vid skada eller om beho-

12 8 vet upphört. Vi kan säga upp avtalet om premien inte betalas i rätt tid. Ångerrätt När du tecknar försäkring genom ett distansavtal eller vid hemförsäljning har du rätt att ångra köpet inom 14 dagar. Tiden räknas från det att avtalet ingåtts och du vid distansavtal fått information och avtalsvillkor eller vid hemförsäljning fått information om ångerrätt med ångerblankett. Har du redan hunnit betala försäkringen återbetalar vi pengarna inom 30 dagar med ett avdrag för den tid försäkringen har gällt. Information om Folksams behandling av personuppgifter Folksam ömsesidig sakförsäkring är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter. De används för till exempel premieberäkning, statistik, marknadsföring, skadereglering och förebyggande av skador. Dina adressuppgifter och grundläggande sparande- och försäkringsuppgifter hanteras i ett för Folksambolagen gemensamt kundregister för administration, bland annat för automatisk adressuppdatering, samordning av information till dig samt för marknadsföring. Uppgifterna lämnar du huvudsakligen själv, men de kan kompletteras med uppgifter från registerkällor, som folkbokföringsregister, fastighetsregister och kreditupplysningsregister. Om du upptäcker fel i registrerade uppgifter, ta kontakt med oss. För utdrag ur Folksams register skriver du till: Registerutdrag, Folksam, Stockholm. Gemensamt skadeanmälningsregister Folksam har rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) registrera anmälda skador med anledning av denna försäkring. Personuppgiftsansvarig för GSR är GSR AB, Box 14171, Stockholm. Försäkringsgivare Försäkringsgivare är Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer , adress Stockholm, telefon Folksams verksamhet står under tillsyn av Finansinspektionen och vår marknadsföring följer svensk lag.

13

14 S Foto: Andreas Lind

Försäkringsvillkor 1 januari 2008. SjöSäker båtförsäkring

Försäkringsvillkor 1 januari 2008. SjöSäker båtförsäkring Försäkringsvillkor 1 januari 2008 SjöSäker båtförsäkring Innehåll Översiktlig information... 4 Var försäkringen gäller och för vem... 5 Självrisker... 5 Försäkringsbelopp... 5 Allmänna begränsningar...

Läs mer

Försäkringsvillkor Båt. Gäller från 1 januari 2010

Försäkringsvillkor Båt. Gäller från 1 januari 2010 Försäkringsvillkor Båt Gäller från 1 januari 2010 Innehåll Översiktlig information... 4 Var försäkringen gäller och för vem... 5 Självrisker... 5 Försäkringsbelopp... 5 Allmänna begränsningar... 5 Försäkringsvillkor...

Läs mer

OKQ8 Bilförsäkring 1 januari 2011. för dig som. är på väg. I samarbete med Folksam

OKQ8 Bilförsäkring 1 januari 2011. för dig som. är på väg. I samarbete med Folksam OKQ8 Bilförsäkring 1 januari 2011 för dig som är på väg I samarbete med Folksam Säkert på väg Folksam och OKQ8 har tillsammans tagit fram OKQ8 Bilförsäkring som ger dig och dina passagerare ett bra skydd

Läs mer

För dig som är. på väg. 1 januari 2011

För dig som är. på väg. 1 januari 2011 För dig som är på väg 1 januari 2011 Säkert på väg Har du en Toyota? I så fall låter du säkert en Toyotaspecialist serva din bil. Och på samma sätt kan du försäkra din bil hos någon som är bra på att försäkra

Läs mer

Lexus In Business Bilförsäkring. 1 oktober 2014

Lexus In Business Bilförsäkring. 1 oktober 2014 Lexus In Business Bilförsäkring 1 oktober 2014 2 Foto: Andreas Lind 3 Säkert på väg Har ditt företag en Lexus? I så fall låter du säkert en auktoriserad Lexus-verkstad serva din bil. Och på samma sätt

Läs mer

Vad ingår i försäkringen Sjöskada Uppläggnings- och transportskada Brand, blixt och explosion Stöld och skadegörelse Ansvar Rättsskydd

Vad ingår i försäkringen Sjöskada Uppläggnings- och transportskada Brand, blixt och explosion Stöld och skadegörelse Ansvar Rättsskydd Båt - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av de försäkringsvillkor, Båt 2007 och Allmänna

Läs mer

Hemförsäkring. för medlemmar och grupper. För- och efterköpsinformation

Hemförsäkring. för medlemmar och grupper. För- och efterköpsinformation Hemförsäkring för medlemmar och grupper 2012 För- och efterköpsinformation Hem ljuva hem En hemtrevlig bostad med skön atmosfär är något som de flesta av oss vill ha. En varm plats för återhämtning, samvaro

Läs mer

Bostadsrättsförsäkring. För- och efterköpsinformation

Bostadsrättsförsäkring. För- och efterköpsinformation Bostadsrättsförsäkring 2014 För- och efterköpsinformation Hem ljuva hem En hemtrevlig bostad med skön atmosfär är något som de flesta av oss vill ha. En varm plats för återhämtning, samvaro och vila. Här

Läs mer

Vissa föremål har en högsta gräns för ersättning om vi inte kommit överens om annat:

Vissa föremål har en högsta gräns för ersättning om vi inte kommit överens om annat: Förköpsinformation Båt 10 I den här broschyren får du en översiktlig beskrivning av båtförsäkringen. Den fullständiga villkorstexten hittar du i villkoret Båt 2010. Du kan läsa det på bohusassuransen.se

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 13. Båtförsäkring. Gäller från 2013-02-01

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 13. Båtförsäkring. Gäller från 2013-02-01 FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 13 Båtförsäkring Gäller från 2013-02-01 Länsförsäkringars Båtförsäkring ditt ankare i stormen! Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning av din båtförsäkring. Den fullständiga

Läs mer

Båtförsäkring För dig och din båt

Båtförsäkring För dig och din båt Sida 1/6 I Båtförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Sjöassistans: 0752-434 000 Fullständiga villkor:

Läs mer

Nr: 2013-01. försäkrings villkor

Nr: 2013-01. försäkrings villkor Nr: försäkrings villkor Öckerö Sockens ÖMSESIDIGA Båtförsäkringsbolag ösb 1889-2013 Öckerö Sockens Ömsesidiga Båtförsäkringsbolag, är ett bolag som försäkrar de flesta slags båtar. Bolaget är ägt av försäkringstagarna

Läs mer

Särskild information i enlighet med Försäkringsavtalslagen (SFS 2005:104) samt översiktlig information om din båtförsäkring.

Särskild information i enlighet med Försäkringsavtalslagen (SFS 2005:104) samt översiktlig information om din båtförsäkring. men gäller även som helförsäkring under giltighetstiden som är tre månader. Hemtagning av båt kan ske på egen köl eller transporteras till lands eller sjöss Trailer, brand- och stöldförsäkring för trailer

Läs mer

Båt. försäkringsvillkor april 2010 Boat

Båt. försäkringsvillkor april 2010 Boat Båt försäkringsvillkor april 2010 Boat Här har vi samlat allt som vår båtförsäkring omfattar. Läs försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell skada.

Läs mer

Båtförsäkring. ASSURANSEN Donsö Hamnväg 33 430 82 Donsö Tel 031-97 25 62 Mobil 0708-10 71 74 E-post assuransen@telia.com www.assuransen.

Båtförsäkring. ASSURANSEN Donsö Hamnväg 33 430 82 Donsö Tel 031-97 25 62 Mobil 0708-10 71 74 E-post assuransen@telia.com www.assuransen. Båtförsäkring Förköps-/Efterköpsinformation Detta är en sammanfattning av våra villkor av den 1 mars 2011. De fullständiga villkoren kan erhållas efter förfrågan. ASSURANSEN Donsö Hamnväg 33 430 82 Donsö

Läs mer

BÅT. Försäkringsvillkor januari 2015

BÅT. Försäkringsvillkor januari 2015 BÅT Försäkringsvillkor januari 2015 Här har vi samlat allt som vår båtförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Försäkringsvillkor för båt. Gäller från 2010-04-01

Försäkringsvillkor för båt. Gäller från 2010-04-01 Försäkringsvillkor för båt Gäller från 2010-04-01 Försäkringsvillkor Moderna Försäkringar Gäller från 2010-04-01 (MF 2010-04-01) Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sak AB Styrelsens säte: Stockholm,

Läs mer

Det ledande båtförsäkringsbolaget

Det ledande båtförsäkringsbolaget Det ledande båtförsäkringsbolaget Din båt Vårt gemensamma intresse 2012 Goda Nyheter 2012! Det ska löna sig att vara kund länge hos Atlantica. Nu får du som har haft båten försäkrad hos Atlantica: Atlantica

Läs mer

ATLANTICA VILLKOR. Villkor Båtförsäkring 2008-01-01

ATLANTICA VILLKOR. Villkor Båtförsäkring 2008-01-01 ATLANTICA VILLKOR Villkor Båtförsäkring 2008-01-01 2 ATLANTICA VILLKOR Affärsidé Din båt Vårt gemensamma intresse Att genom att utveckla vårt renommé som engagerade båt- och försäkringsspecialister vara

Läs mer

Försäkringsvillkor för båt. Gäller från 2010-07-01. Villkor Båtförsäkring

Försäkringsvillkor för båt. Gäller från 2010-07-01. Villkor Båtförsäkring Försäkringsvillkor för båt Gäller från 2010-07-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket Org.nr.

Läs mer

Villkor båt 13. Båtförsäkring. Gäller från 2013-02-01

Villkor båt 13. Båtförsäkring. Gäller från 2013-02-01 Villkor båt 13 Båtförsäkring Gäller från 2013-02-01 Innehåll A Omfattning 3 B Aktsamhetskrav 4 C Självrisker 4 D Försäkrad egendom 4 E Egendomsskador 5 E 1 Sjöskada 5 E 2 Uppläggnings- och transportskada

Läs mer

Båtförsäkring för näringsidkare

Båtförsäkring för näringsidkare Båtförsäkring för näringsidkare Allmänt försäkringsvillkor Ord som skrivs med kursiv stil förklaras i Definitioner 1. Försäkringsformer Ifs båtförsäkring kan vara en helförsäkring eller enbart en separat

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sida Försäkringsformer 2 Undantag och begränsningar 3 Självrisker 4 Försäkringsbelopp och premie 4 Försäkrad egendom 5 Aktsamhetskrav 6 Egendomsskador: Sjöskada 7 Uppläggnings- och

Läs mer

Villkor Båtförsäkring 2014-03-01 ATLANTICA VILLKOR 1

Villkor Båtförsäkring 2014-03-01 ATLANTICA VILLKOR 1 Villkor Båtförsäkring 2014-03-01 ATLANTICA VILLKOR 1 2 ATLANTICA VILLKOR Affärsidé Din båt Vårt gemensamma intresse Genom att verka i och leva med aktörer och kunder inom båtlivet skall vi försäkra båtar

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING RTC försäkring 2015-01-01

VILLKORSSAMMANFATTNING RTC försäkring 2015-01-01 VILLKORSSAMMANFATTNING RTC försäkring 2015-01-01 Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se. Vill du ha de hemskickade,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 2014-05-01. Försäkringsvillkor för båt

ALLMÄNNA VILLKOR 2014-05-01. Försäkringsvillkor för båt ALLMÄNNA VILLKOR 2014-05-01 Försäkringsvillkor för båt 2 Försäkringsvillkor för båt Försäkringsvillkor för båt 3 BÅTFÖRSÄKRING INNEHÅLL A. DIN FÖRSÄKRINGS GILTIGHET Vad försäkringen gäller för 5 Var försäkringen

Läs mer

Villkor Båtförsäkring 2011-02-01 ATLANTICA VILLKOR 1

Villkor Båtförsäkring 2011-02-01 ATLANTICA VILLKOR 1 Villkor Båtförsäkring 2011-02-01 ATLANTICA VILLKOR 1 2 ATLANTICA VILLKOR Affärsidé Din båt Vårt gemensamma intresse Genom att utveckla vårt renommé som engagerade båt- och försäkringsspecialister vara

Läs mer

Båt 13 Gäller från 2014-01-01

Båt 13 Gäller från 2014-01-01 Båt 13 Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Omfattning 3 B Aktsamhetskrav 4 C Självrisker 4 D Försäkrad egendom 4 E Egendomsskador 5 E 1 Sjöskada 5 E 2 Uppläggnings- och transportskada 6 E 3 Brand 6 E 4 Stöld

Läs mer

VILLKOR Motorbåtsförsäkring

VILLKOR Motorbåtsförsäkring VILLKOR MOTORBÅTSFÖRSÄKRING 2015-01-01 1 VILLKOR Motorbåtsförsäkring 2015-01-01 2 VILLKOR MOTORBÅTSFÖRSÄKRING 2015-01-01 Svedea är ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment

Läs mer

Försäkringsvillkor. Fritidsbåt 2014-12-15

Försäkringsvillkor. Fritidsbåt 2014-12-15 Försäkringsvillkor Fritidsbåt 2014-12-15 Innehåll A Allmänna försäkringsvillkor... 3 A1 Vilka fritidsbåtar försäkringen gäller för... 3 A2 Vem försäkringen gäller för... 3 A3 Var försäkringen gäller...

Läs mer