Bostadsrättsförsäkring. För- och efterköpsinformation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsförsäkring. För- och efterköpsinformation"

Transkript

1 Bostadsrättsförsäkring 2014 För- och efterköpsinformation

2 Hem ljuva hem En hemtrevlig bostad med skön atmosfär är något som de flesta av oss vill ha. En varm plats för återhämtning, samvaro och vila. Här samlar vi minnen från resor och foton på vänner, barn och barnbarn. Det finns givna platser för älsklingsfåtöljen, cykeln, tv:n och favoritmusiken. Allt det där som skapar känslan av hemma. Hör av dig till oss på Vi kan allt om försäkringar och hjälper dig gärna. Precis det du behöver Du som bor i bostadsrätt behöver både en hemförsäkring och en bostadsrättsförsäkring. Med vår bostadsrättsförsäkring får du precis det skydd du behöver för den fasta inredningen i din bostadsrätt. Det kan exempelvis handla om parkettgolv, handfat eller köksbänk som skadas vid brand, läckage eller översvämning. I försäkringen ingår också ett otursskydd Allrisk som ger ersättning vid plötsliga och oförutsedda händelser, till exempel om du råkar spilla ut färg på golvet. Veckla upp och läs mer Här finns kortfattad information om villkoren och de ersättningar du kan få från försäkringen. De fullständiga villkoren som gäller från och med kan du hitta på folksam.se eller få från vår kundservice. Du har laglig rätt att få denna information innan du bestämmer dig. Hjälp inför köpet När du köper en försäkring kan du få råd och hjälp av Konsumenternas försäkringsbyrå eller av konsumentvägledarna i din kommun. Anita Ericson Försäkringsexpert

3 För den fasta inredningen i din bostadsrätt Bostadsrättsförsäkring Brand, blixt eller explosion Läckage Rån, stöld eller skadegörelse Storm och hagel Vi ersätter Skador som beror på att hela eller delar av hemmet skadas av en brand, att blixten slår ner eller något exploderat. Extra kostnader som du får om bostaden inte kan användas när den repareras. Skador som beror på ett läckage i värme-, vatten- eller avloppsledning i lägenheten. Om akvariet går sönder och läcker ut vatten. Läckage i badrum. Extra kostnader som du får om bostaden inte kan användas när den repareras. Skadegörelse på lägenheten eller på tomtmark. Stöld av fasta byggnadstillbehör. Kostnader för att reparera skador på huset eller tomten. Skador på glasrutor i fönster, dörrar, inglasad balkong eller altan. Skador på lägenheten om den skadas på grund av storm. Skador på lägenheten som orsakats av hagel. Vi ersätter inte Skador av sot från levande ljus. Om skadan inträffat genom ett sprängningsarbete. Skador på yt- och tätskikt i våtrum om det är där läckaget uppstått. Skador på lägenheten som uppstått under en längre tid, till exempel röta, svamp eller rost. Skador på lägenheten som beror på läckage från ventilationskanal, stuprör, tak, takränna eller liknande. Skador på den anordning som läckt. Skador genom att vatten vid regn, snösmältning eller högvatten kommer upp ur avloppsbrunn eller avloppsledning. Skada på växthus eller drivbänkar. Skador på glas i växthus och drivbänkar. Puts, revetering eller skorstensbeklädnad om det inte är ett träd eller liknande som fallit och orsakat skadan. Skador på båthus, sjöbodar, badhytter, fristående carportar, växthus eller tält. Skador på tomtmark. Skador på växthus eller tält vid hagel. Annat som kan hända Rättsskyddsförsäkring om du hamnar i tvist Vi ersätter Ombuds- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist i egenskap av privatperson. Tvisten ska kunna prövas av allmän domstol som ett tvistemål. Vi ersätter inte kostnader för tvist som Har med ditt jobb att göra. Uppstått på grund av skador som du orsakat med uppsåt det vill säga med vilje. Har med bodelning att göra. Ansvarsförsäkring om du krävs på skadestånd Vi ersätter Om du som privatperson, krävs på skadestånd för att du har skadat någon annan eller hans/hennes egendom. Vi utreder om du är skadeståndsskyldig och förhandlar med den som kräver skadestånd. Om det blir en rättegång företräder vi dig och betalar rättegångskostnaderna. Vi ersätter inte skadeståndskrav för Händelser som har med ditt jobb att göra. Skador som orsakats med uppsåt det vill säga med vilje. Skador som drabbat någon som försäkringen gäller för. Föräldrars ansvar enligt 3 kap. 5 skadeståndslagen. Tips från experten Det finns pengar att spara om du också har eller tecknar din hemförsäkring hos oss. Har du hemmet försäkrat hos oss får du rabatt på flera andra försäkringar, bland annat bilförsäkring. Och med både bil och hem försäkrade i samma bolag slipper du betala dubbla självrisker om det blir inbrott i bilen och saker försvinner. Du kan få Folksampris på bland annat skyddsprodukter, till exempel brandvarnare och brandsläckare. Anita Ericson Försäkringsexpert

4 Hushållsmaskiner och installationsskador Översvämning Vilda djur Andra naturskador Borätt Extra Skador på hushållsmaskiner eller installationsskador - till exempel diskmaskinen, kylen och frysen. Skador på lägenheten som orsakats av en översvämning när vatten strömmat in i huset genom till exempel ventil eller avlopp. Skador om vilda djur eller fåglar tagit sig in i bostaden. Skada orsakad av till exempel jordskred och jordras. Skador på lägenheten på grund av plötslig och oförutsedd händelse, till exempel om barnen ritar på tapeterna eller ni spiller ut färg på golvet. Tomtskador på grund av plötslig och oförutsedd händelse. Om du drabbas av en större skada begränsar vi åldersavdraget till kronor. Den förhöjda självrisken vid översvämning. Du slipper åldersavdrag för hushållsmaskiner som är yngre än fyra år. Upp till kronor. Skada på ytskikt inklusive tätskikt som inte var funktionsdugligt vid skadetillfället. Skada på elslingor i våtrumsgolv. Skada orsakad av rost eller frätning på installation som är äldre än 15 år. Skador på båthus, sjöbodar, badhytter, växthus eller tält. Skador på tomtmark. Skador av insekter, råttor, möss eller andra smågnagare. Skador på byggnad eller tomtmark på grund av sättning i mark eller grund, sprängning eller liknande arbeten, vatteneller vågerosion. Skador som uppkommit genom självsprickor eller åldersförändring oavsett om skadan visar sig successivt eller plötsligt. Frostskador på växter i trädgården. Skador orsakade av felaktig konstruktion, felaktigt utförande eller materialfel. Skada genom djur eller insekter. Åldersavdrag på byggnadsdelar som är helt avskrivna. Om hushållsmaskiner går sönder Vi ersätter om hushållsmaskiner, som kyl, frys eller tvättmaskin, går sönder. Har du dessutom Borätt Extra slipper du åldersavdraget om maskinen är yngre än fyra år. Kontakta oss Ta kontakt med oss med jämna mellanrum. Ditt försäkringsbehov förändras och du ska alltid ha rätt försäkringar, varken för många eller för få. Vi hjälper dig gärna eller folksam.se

5 Visste du att varje år drabbas ungefär Folksamkunder av en vattenskada? Vi betalar ut cirka 300 miljoner kronor till dem. Samla dina försäkringar och få ett bättre pris! Om du har din hemförsäkring för bostadsrätt hos oss, får du rabatt på flera andra försäkringar, till exempel för din bil, katt eller hund. folksam.se/dinarabatter En grön framtid Vi ställer höga miljökrav på de leverantörer som reparerar efter en skada. De ska använda miljögodkända material i så stor utsträckning som möjligt. Vi har också krav på oss själva och de företag vi investerar våra kunders sparpengar i. Vi var det första försäkringsbolaget i världen som skrev in miljöåtaganden i försäkringsvillkoren. Med hjälp av våra tester och jämförelser av bland annat bilar och utomhusfärger kan du själv göra miljövänliga val. Läs mer på folksam.se Vanliga skador i bostadsrätt Trygg med rätt försäkringar Martina Ringvall har hemförsäkring hos oss via sitt medlemskap i facket. Hon bor med sin man Mark och deras barn i en lägenhet i Uppsala. Eftersom hon redan har en hemförsäkring via facket, behöver hon komplettera med en bostadsrättsförsäkring som gäller den fasta inredningen i bostadsrätten. Foto: Andreas Lind Det brinner! När familjen Wallin kommer hem efter en helg på landet möts de av en mardrömssyn. Hela huset står i lågor och trots massiv insats av brandkåren går det inte att rädda mer än halva byggnaden. Mitt i allt elände är de ändå glada att försäkringen betalar ersättning för lägenheten. Från Bostadsrättsförsäkring Ersättning för att återställa lägenheten kr Familjen får också ersättning från hemförsäkringen för alla förstörda saker. 36% 32% 13% 19% Maskin* Vatten Glas Övrigt * Till exempel kyl- och frysskåp, diskmaskin, tvättmaskin och spis. Du som...bor i bostadsrätt behöver både hemförsäkring och bostadsrättsförsäkring. Foto: Clive Tompsett Visste du att du får ersättning om akvariet går sönder och läcker ut vatten som skadar parkettgolvet.

6 Om försäkringen Försäkringen ger ersättning i många situationer där du och din familj råkar ut för oväntade och ovälkomna kostnader. Det kan handla om både små och stora förluster från en skadad glasruta till att hela hemmet brinner upp. Vi hjälper er att ersätta det som förstörts. Dessutom ingår rättsskydd och en ansvarsförsäkring. Var gäller försäkringen? Försäkringen gäller i din bostadsrättslägenhet, på den adress som anges i försäkringsbeskedet. Vad är försäkrat? Bostadsrättsförsäkringen gäller för den fasta inredning du själv ansvarar för i din bostadsrättslägenhet. Allmän information Det är de fullständiga försäkringsvillkoren tillsammans med försäkringsbeskedet som utgör avtalet mellan oss. I försäkringen finns vissa begränsningar och så kallade aktsamhetskrav, det vill säga krav på försiktighet. Vissa av dem finns beskrivna i det här häftet, men vi vill göra dig uppmärksam på att det är de fullständiga villkoren som gäller. Försäkringen och premien bygger på de uppgifter som du har lämnat till oss. Försäkringens giltighet Ditt försäkringsavtal förnyas automatiskt för ett år i taget om det inte sagts upp av dig eller av oss. Under försäkringstiden kan du säga upp avtalet bland annat vid skada eller om behovet upphört, till exempel om du flyttat. Vi kan säga upp avtalet om premien inte betalas i rätt tid. Ångerrätt När du tecknar försäkring genom ett distansavtal eller vid hemförsäljning, det vill säga på nätet eller om vi ringt upp dig, så har du rätt att ångra köpet inom 14 dagar. Tiden räknas från det att avtalet ingåtts och du vid distansavtal fått information och avtalsvillkor eller vid hemförsäljning fått information om ångerrätt med ångerblankett. Har du redan hunnit betala försäkringen återbetalar vi pengarna inom 30 dagar med ett avdrag för den tid försäkringen har gällt. Information om Folksams behandling av personuppgifter Folksam ömsesidig sakförsäkring är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter. De används för till exempel premieberäkning, statistik, marknadsföring, skadereglering och förebyggande av skador. Dina adressuppgifter och grundläggande sparande- och försäkringsuppgifter hanteras i ett för Folksambolagen gemensamt kundregister för administration, bland annat för automatisk adressuppdatering, samordning av information till dig samt för marknadsföring. Uppgifterna lämnar du huvudsakligen själv, men de kan kompletteras med uppgifter från registerkällor, som folkbokföringsregister, fastighetsregister och kreditupplysningsregister. Om du upptäcker fel i registrerade uppgifter, vänd dig till ditt närmaste Folksamkontor eller ring oss. För utdrag ur Folksams register skriver du till: Registerutdrag, Folksam, Stockholm. Anmäl ändrade förhållanden! Om något förhållande som finns angivet i avtalet mellan dig och oss förändras och detta påverkar risken ska du meddela oss detta så fort du kan. Annars riskerar du att helt eller delvis stå utan försäkringsskydd. Gemensamt skadeanmälningsregister Folksam har rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) registrera anmälda skador med anledning av denna försäkring. Personuppgiftsansvarig för GSR är Sveriges Försäkringsförbund, Box 24043, Stockholm. Försäkringsgivare Försäkringsgivare är Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer , adress Stockholm, telefon Folksams verksamhet står under tillsyn av Finansinspektionen och vår marknadsföring följer svensk lag. Vi vill att du ska vara nöjd! Vi lyssnar och svarar gärna på dina frågor ring din handläggare så hjälper hon eller han till. Om du inte är nöjd med vårt beslut och vill gå vidare med ditt ärende har du rätt att få det prövat. Kundombudsmannen Folksam, telefon Allmänna reklamationsnämnden, telefon Tingsrätten, Konsumenternas försäkringsbyrå ger kostnadsfri information och råd men prövar inte enskilda försäkringstvister, telefon Kommunal konsumentvägledning finns i många kommuner och ger kostnadsfri hjälp i försäkringsärenden. Värdering och ersättning Om du drabbats av en skada så ersätter vi din ekonomiska förlust. Även om vi förstår att en älskad ägodel kan vara värd mycket mer än vad det skulle kosta att köpa motsvarande sak i samma skick så kan vi aldrig kompensera det. I försäkringsvillkoren kan du se vilka principer och tabeller vi använder när vi avgör hur mycket ersättning du ska få. Vi avgör om skadan ska ersättas kontant, repareras eller ersättas med motsvarande egendom. Vi har också rätt att bestämma var du ska köpa egendomen eller vem som ska utföra reparationen. Vi betalar inte ersättning för eventuell värdeminskning efter reparation. Värdering av skador på lägenhet Om en skadad lägenhet repareras eller byggs upp inom två år, får du ersättning för vad det kostar. För vissa byggnadsdelar, till exempel VA-installationer och ytskikt gör vi avdrag på kostnader för material och arbete enligt en tabell i villkoren. Självrisker När en skada inträffat får du oftast stå för en del av kostnaden själv en så kallad självrisk. Grundsjälvrisken är kronor. Öppna och läs mer. Det här är din för- och efterköpsinformation. Viktiga telefonnummer på baksidan

7 Bra att veta Om olyckan är framme är det viktigt att du tar kontakt med oss så fort som möjligt. Ju snabbare desto lättare är det för oss att hjälpa till. Ett tips är att lägga in våra nummer i mobilen. Kontakta oss Kundservice Under kontorstid svarar vi på frågor och hjälper dig att bli rätt försäkrad. Om skada inträffar Hit anmäler du din skada under kontorstid. Du kan också anmäla din skada direkt på folksam.se Folksam Jour Hit kan du ringa på kvällar och helger. S Omslagsfoto: Andreas Lind Läs mer om våra försäkringar på folksam.se

Hemförsäkring. för medlemmar och grupper. För- och efterköpsinformation

Hemförsäkring. för medlemmar och grupper. För- och efterköpsinformation Hemförsäkring för medlemmar och grupper 2012 För- och efterköpsinformation Hem ljuva hem En hemtrevlig bostad med skön atmosfär är något som de flesta av oss vill ha. En varm plats för återhämtning, samvaro

Läs mer

Lexus In Business Bilförsäkring. 1 oktober 2014

Lexus In Business Bilförsäkring. 1 oktober 2014 Lexus In Business Bilförsäkring 1 oktober 2014 2 Foto: Andreas Lind 3 Säkert på väg Har ditt företag en Lexus? I så fall låter du säkert en auktoriserad Lexus-verkstad serva din bil. Och på samma sätt

Läs mer

För dig som är. på väg. 1 januari 2011

För dig som är. på väg. 1 januari 2011 För dig som är på väg 1 januari 2011 Säkert på väg Har du en Toyota? I så fall låter du säkert en Toyotaspecialist serva din bil. Och på samma sätt kan du försäkra din bil hos någon som är bra på att försäkra

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 2 Bostadsrättsförsäkring Du, det droppar från taket i mitt kök, är det något som du kan förklara? Fredrik ska precis låsa upp dörren till den lägenhet han hyr av sin kompis Peter

Läs mer

Allmänt villkor. Villaförsäkring. Gäller från 2010-12-01

Allmänt villkor. Villaförsäkring. Gäller från 2010-12-01 Allmänt villkor Villaförsäkring Gäller från 2010-12-01 Villaförsäkring Innehåll 1. Allmänt om försäkringen 1.1. Försäkringstiden...5 1.2. Betalningsvillkoren...5 1.3 Administrativa avgifter...5 1.4. Upplysningsplikt...5

Läs mer

Fritidsbostadsförsäkring

Fritidsbostadsförsäkring Fritidsbostadsförsäkring 2 Fritidsbostadsförsäkring Men vad är det här, låset är ju uppbrutet. Lottie öppnar försiktigt dörren till familjens gula trätorp, dit hon åkt med sin man Stefan och deras dotter

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd med ett bra grundskydd

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd med ett bra grundskydd

Läs mer

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus Hemförsäkring Villa För dig som bor i eget hus Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att

Läs mer

Hem och Bostadsrättsförsäkring

Hem och Bostadsrättsförsäkring Sida 1/6 I Hem och Bostadsrättsförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-31 10 00 Skadeservice: 0771-31 10 00 Fullständiga villkor: aktsam.se/villkor Hem-, Bostadsrätts- och Villahemförsäkring Försäkringsvillkor

Läs mer

Sveland Fritidshusförsäkring

Sveland Fritidshusförsäkring Sveland Fritidshusförsäkring Sveland Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring för ännu bättre avkoppling Fritidshusförsäkringen ger dig en bra trygghet för till exempel sommarstället

Läs mer

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

HEMFÖRSÄKRING. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. HEMFÖRSÄKRING För dig

Läs mer

Sveland Villa VILLKOR. Allmänt villkor Villaförsäkring GÄLLER FRÅN 2009-01-01

Sveland Villa VILLKOR. Allmänt villkor Villaförsäkring GÄLLER FRÅN 2009-01-01 VILLKOR Sveland Villa Allmänt villkor Villaförsäkring GÄLLER FRÅN 2009-01-01 Innehåll 1. Allmänt om försäkringen 1.1. Försäkringstiden...4 1.2. Betalningsvillkoren...4 1.3. Upplysningsplikt...4 1.4. Registrering

Läs mer

Hemförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Hemförsäkring. Gäller från 2015-01-01 HEMFÖRSÄKRING VÄSTERBOTTEN FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Hemförsäkring Gäller från 2015-01-01 Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett ekonomiskt skydd egendomsskydd,

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM. Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem

HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM. Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2013-01-01 Hemförsäkring i samarbete med Trelleborgshem

Läs mer

Teckna hemförsäkring genom ditt medlemskap

Teckna hemförsäkring genom ditt medlemskap Teckna hemförsäkring genom ditt medlemskap 2 Hemförsäkring genom ditt medlemskap en förmånlig och omfattande försäkring Din fackliga organisation och Folksam har tecknat ett avtal som ger dig möjlighet

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med MKB

Hemförsäkring i samarbete med MKB hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2012-01-01 Hemförsäkring i samarbete med MKB Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett

Läs mer

Försäkra villan och hemmet

Försäkra villan och hemmet Försäkra villan och hemmet Vill du ha några av marknadens mest heltäckande försäkringsvillkor* för villan och hemmet, som sträcker sig långt utanför hemmets väggar? Då ska du välja VillahemPLUS. Den innehåller

Läs mer

Hemförsäkring. genom Cymko Förvaltning. Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett

Hemförsäkring. genom Cymko Förvaltning. Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2013-01-01 Hemförsäkring genom Cymko Förvaltning Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Försäkringslösningen för fritidshus finns i två varianter FritidshusBAS och FritidshusPLUS. I den senare ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för tomt

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM. Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem

HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM. Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem HEMFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2015-01-01 Hemförsäkring i samarbete med Trelleborgshem

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem

Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem HEMFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2015-01-01 Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna

Läs mer

Villaförsäkring. Villaförsäkring (byggnad och tomt)

Villaförsäkring. Villaförsäkring (byggnad och tomt) Villaförsäkring Med din Villaförsäkring hos oss får du en trygg och omfattande försäkring som dessutom är miljömärkt med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Det innebär att försäkringen

Läs mer

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt HEMFÖRSÄKRING För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt 2 Hemförsäkring Vad är det som luktar, utbrister Karin när hon och sambon Anders burit ut matkassarna ur hissen. Kommer det från oss? Anders

Läs mer

Hemförsäk ring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. För vem försäkringen gäller. Premien.

Hemförsäk ring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. För vem försäkringen gäller. Premien. Hemförsäkring Hemförsäk ring hemförsäkring En trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du hyr eller lånar.

Läs mer

Försäkra hemmet. Per 150401

Försäkra hemmet. Per 150401 Försäkra hemmet Vill du ha några av marknadens mest heltäckande försäkringsvillkor* för villan och hemmet? Då ska du välja HemPLUS. Den innehåller bland annat en omfattande reseförsäking och ersätter stöld

Läs mer

Sveland Hemförsäkring

Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Hemförsäkring en trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du

Läs mer

Försäkra hemmet. * Per 140402

Försäkra hemmet. * Per 140402 Försäkra hemmet Vill du ha några av marknadens mest heltäckande försäkringsvillkor* för villan och hemmet? Då ska du välja HemPLUS. Den innehåller bland annat en omfattande reseförsäkring och ersätter

Läs mer