Motorbåtsförsäkringen Insurance Company of Hannover (Motorbåtsförsäkring) Svedea båtförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motorbåtsförsäkringen 2015-01-01 Insurance Company of Hannover (Motorbåtsförsäkring) Svedea båtförsäkring"

Transkript

1 Jämför båtförsäkringar Båtförsäkringarna är relativt lika. Alla försäkringar i jämförelsen innehåller ersättning vid sjöskada, stöld och skadegörelse, brand, samt skador vid transport och uppläggning. Ansvarsförsäkring och rättskydd ingår också. Viktiga saker att jämföra: Självriskerna Maxbeloppen för släpjolle, stöttnings/täckningsmaterial, samt båtvagn Om försäkringen gäller vid privat uthyrning och kappsegling

2 Försäkringsgivare och försäkringsvillkor Försäkringarna kan i vissa fall säljas av ett bolag fast det är ett annat försäkringsbolag som är den egentliga försäkringsgivaren. Här redovisar vi vilka försäkringsbolag /försäkringsgivare som står risken, dvs betalar ut ersättning vid eventuell skada. Bolag Aktuellt villkor Det villkor som översikten baseras på. Försäkringsgivare Försäkringsgivare är det bolag som försäkringstagaren ingår avtal med och som betalar försäkringsersättning vid inträffad skada. Finansinspektionen har tillsyn över försäkringsgivares verksamhet. Alandia (Helförsäkring) Båtförsäkringsvillkor Försäkringsaktiebolaget Alandia Villkor Båtförsäkring Moderna Försäkringar Sak AB (Filial till Tryg Forsikring A/S Danmark) Dina Försäkringar Båt Dina Försäkringar AB Folksam Båtförsäkring 1 januari 2015 Folksam ömsesidig sakförsäkring If Båt försäkringsvillkor januari 2015 If Skadeförsäkring If (Stor båtförsäkring) Båt försäkringsvillkor januari 2015 If Skadeförsäkring Länsförsäkringar Båt 13, Respektive länsförsäkringsbolag Moderna Försäkringsvillkor för båt Tryg Forsikring A/S Motorbåtsförsäkringen Insurance Company of Hannover (Motorbåtsförsäkring) Segelbåtsförsäkringen Insurance Company of Hannover (Segelbåtsförsäkring) Svenska Sjö Villkor 1 april 2015 Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag Trygg-Hansa Försäkringsvillkor för båt Trygg Hansa Försäkringsaktiebolag Vardia Fritidsbåt Vardia Insurance Group ASA WaterCircles Fritidsbåt If Skadeförsäkringsbolag Ab, med säte i Helsingfors

3 Vad gäller försäkringen för Försäkringen ersätter sjöskada, skadegörelse, brand- och stöldskador, skador vid transport och uppläggning. Den innehåller även en ansvarsförsäkringen och en rättsskyddsförsäkring om du som ägare eller brukare av båten blir skadeståndsskyldig eller hamnar i en rättstvist. Bolag Alandia (Helförsäkring) Ansvarsförsäkring maxbelopp/skadeti llfälle Personskada 20 Mkr sakskada 10 Mkr Totalt ca 30 Mkr varav sakskada ca 10 Mkr Dina Försäkringar Personskada 5 Mkr sakskada 2 Mkr Folksam Sammanlagt max 35 Mkr If Sammanlagt max 5 Mkr If (Stor båtförsäkring) Länsförsäkringar Moderna Svedea båtförsäkring (Motorbåtsförsäkring ) Svedea båtförsäkring (Segelbåtsförsäkring ) Sammanlagt max 5 Mkr Totalt 35 Mkr varav sakskada 12 Mkr Personskada 3 Mkr sakskada 1 Mkr Totalt ca 30 Mkr varav sakskada ca 10 Mkr Totalt ca 30 Mkr varav sakskada ca 10 Mkr Brand-, blixt- & explosionsskada Rättsskydd maxbelopp kr Försäkringen gäller inte vid tvist med Alandia. Sjöskada, uppläggnings-, transportskada kr kr kr kr kr kr kr kr kr Svenska Sjö Personskada 33 Mkr kr sakskada 10 Mkr Trygg-Hansa Sammanlagt högst kr 10 Mkr Vardia WaterCircles Sammanlagt max 5 Mkr kr Stöld & skadegörelse

4 Vad försäkringen gäller för (fortsättning) Maskinskada ersätter plötslig och oförutsedd skada på t ex motor, backslag och drev. Avbrottsersättning/stillestånd betalas om den försäkrade båten blir obrukbar p g a en skada som ur försäkringen. Bolag Maskinskada Avbrottsersättning/stillestånd Alandia (Helförsäkring), i tilläggsförsäkring Maskinskada Kan tecknas för utrustning som är upp till 8 år gammal och gäller upp till 12 år. Samma självrisk som vid sjöskada., i tilläggsförsäkring Exklusiv eller Nej Exklusiv Motor Exklusiv kan tecknas för segel- och inombordsmotorbåtar som inte är äldre än 10 år och vars marknadsvärde är minst kr. Exklusiv Motor kan tecknas för båt som inte är äldre än 10 år vid teckningstillfället och vars marknadsvärde är minst kr och gäller t o m det försäkringsår då motorn är 15 år. Självrisken för båda är samma som vid sjöskada, dock högst kr. För båda krävs att båten är CE-godkänd. Dina Försäkringar Nej Nej Folksam Nej Nej If Nej Nej If (Stor båtförsäkring) Länsförsäkringar Gäller upp t o m att motorn är 12 år räknat från tillverkningsåret. Ersättning lämnas med högst 30 % av båtens försäkringsbelopp, dock högst kr. Självrisken varierar mellan kr beroende av motorstyrka., i tilläggsförsäkring Båt-MER Gäller för motor som är högst 8 år gammal. Grundsjälvrisken gäller. Moderna Nej Nej (Motorbåtsförsäkring) (Segelbåtsförsäkring) Svenska Sjö, ingår i försäkring XXL Gäller för båt högst som är högst 10 års vid tecknandet och gäller upp till 20 år. Samma självrisk som vid sjöskada, dock högst kr., ingår i försäkring XXL Gäller för båt högst som är högst 10 års vid tecknandet och gäller upp till 20 år. Samma självrisk som vid sjöskada, dock högst kr., i Hel (medlem) och Hel Plus Gäller upp till 5 år gamla motorer. Vid Hel Plus och tilläggsförsäkring upp till 14 år gamla motorer. Trygg-Hansa, i Heförsäkring och Heförsäkring samt Nej Uökad Båtförsäkring Ersätter inte skada på motor äldre än 5 år. I Utökad maskinskada inte skada på motor äldre än 10 år. Vardia Nej Nej WaterCircles Nej Nej, i tilläggsförsäkring Uppehåll efter skada - stillestånd Engångsbelopp om kr när reparationstiden är minst 15 arbetsdagar och skadan inträffat mellan den 1 maj och 31 augusti., vid stöld av hela båten eller huvudmotor under maj t o m augusti Ersättning betalas längst under 30 dagar. Ersättningen varierar mellan 130 kr/dygn 450 kr/dygn beroende på försäkringsbelopp., i tilläggsförsäkring Båt-MER Betalas vid ersättningsbar skada 1 maj 30 september. Betalas längst under 30 dagar med 250 kr/dag., ingår i försäkring XL och XXL 500 kr/dag fr om den tjugonde stilleståndsdagen efter att båten kommit till reparatör. Högsta ersättning är., ingår i försäkring XL och XXL 500 kr/dag fr om den tjugonde stilleståndsdagen efter att båten kommit till reparatör. Högsta ersättning är. Ingår i Hel Plus Betalas under perioden 1 maj 30 augusti fr.o.m 15:e dagen och längst under 30 dagar med 500 kr/dag.

5 Var och när gäller försäkringen Försäkringarna gäller vanligtvis i Sverige, Danmark, Finland; Norge och dess territorialvatten söder om polcirkeln, i Östersjön med angränsande hav och vikar och i Kattegatt och Skagerack öster om linjen Hanstholm - Lindsnes. I de flesta båtförsäkringar finns möjlighet att utöka giltighetsområdet. Här redovisar vi också i vilka bolag det krävs en tilläggsförsäkring för att försäkringen ska gälla då du hyr ut båten privat. Bolag Gäller om båten i sjön vintertid Gäller vid kappsegling Gäller vid Möjlighet utöka privat uthyrning giltighetsområdet Med privat uthyrning menas att du hyr ut båten själv och alltså inte använder båtuthyrningsföretag/för medling. Observera att försäkringen inte gäller om den som hyr båten försvinner med den. Alandia (Helförsäkring) Nej Ej vid försäkring BAS. Gäller ej om båten är uthyrd. Om du hyr ut din båt mer än 3 veckor per år privat måste du teckna en tilläggsförsäkring för den tid båten är uthyrd, annars gäller inte försäkringen. Dina Försäkringar Nej Folksam If, men max 5 veckor/år Nej If (Stor båtförsäkring), men max 5 veckor/år Nej Länsförsäkringar Moderna Nej, men max 3 veckor per år Nej (Motorbåtsförsäkring) (Segelbåtsförsäkring) Ej aktuellt Nej, tilläggsförsäkring kan tecknas Nej, tilläggsförsäkring kan tecknas Svenska Sjö Nej Ett större giltighetsområde än ovan ingår i Hel (medlem) och Hel Plus. Trygg-Hansa Nej, tilläggsförsäkring kan tecknas Vardia, förutom rigghaveri Nej WaterCircles, om det framgår av Nej

6 Maxbelopp Försäkringen omfattar båten, normal utrustning till båten samt i begränsad omfattning personligt lösöre. Här redovisas de maxbelopp som kan utbetalas för släpjolle, stöttnings- Inget bolag har något maxbelopp för livflotte. Observera att i flera bolag utbetalas endast ett maxbelopp totalt /täckningsmaterial samt båtvagn som skadas vid samma tillfälle. Bolag Båtvagn maxbelopp kr Släpjolle maxbelopp kr Alandia (Helförsäkring) Dina Försäkringar - endast stöld-/brandskada kr- endast brandskada Om tillverknings- och motornummer angetts i., om angiven i Inklusive motor. Folksam kr - brand samt under uppläggningstid Ingen beloppsbegränsning If Ersätts ej En släpjolle max 4 m lång utombordsmoter på max 4 hk med sammanlagt max. If (Stor båtförsäkring) Länsförsäkringar Moderna (Motorbåtsförsäkring) (Segelbåtsförsäkring) vid stöld av oregistrerad båtvagn Stöttnings-/täckningsmaterial maxbelopp kr - endast stöld-/brandskada kr En släpjolle max 4 m lång utombordsmoter på max 4 hk med sammanlagt max kr En släpjolle med utombordsmotor max 10 hk eller segelyta på högst 10 kvm med sammanlagt max. Ersätts ej, tilläggsförsäkring Framgår av krävs, om angiven i Inklusive motor., om angiven i Inklusive motor. Svenska Sjö om fäst vid båten eller vid brand och stöld kr i Hel Plus eller tilläggsförsäkring Trygg-Hansa En släpjolle max 4 m lång utombordsmoter på max 4 hk med sammanlagt max. Vardia Ersätts ej En släpjolle max 4 m lång utombordsmoter på max 4 hk med sammanlagt max kr - brand samt under uppläggningstid kr kr - endast stöld- /brandskada om fäst vid båten eller vid brand och stöld endast brandskada

7 WaterCircles En släpjolle max 4 m lång utombordsmoter på max 4 hk med sammanlagt max kr

8 Självrisker Vid sjöskada, brand, stöld och skadegörelse tar försäkringsbolaget ut en grundsjälvrisk. I vissa moment är självrisken högre hos några av bolagen. Här redovisar vi de självrisker som gäller vid om båten skadas i samband med privat uthyrning, om båten ligger kvar i vattnet vintertid, vid kappsegling och om rättsskyddsförsäkringen utnyttjas. Bolag Grundsjälvrisk Självrisk om båten i sjön vintertid Alandia (Helförsäkring) Ingår i LONG. Vald självrisk Självrisk rättsskyddet 20 % av 20 % av kr Dina Försäkringar kr kr 20 % av kr Folksam If If (Stor båtförsäkring) Länsförsäkringar. Går även att välja 5, 10 eller kr kr kr Självrisken kan variera något mellan de olika Länförsäkringsbolag en. Dubbel vald självrisk 20 % av 25 % av den valda självrisken 25 % av den valda självrisken kr Självrisken kan variera något mellan de olika Länförsäkringsbolag en. 20 % av kr Moderna Dubbel självrisk 20 % av skadekostnaden, lägst Svedea båtförsäkring (Motorbåtsförsäkring ) Svedea båtförsäkring (Segelbåtsförsäkring ) Svenska Sjö kr; vid sjöskada kr Hos Svenska Sjö kan du välja en högre grundsjälvrisk på kr, kr eller kr för att få en lägre försäkringspremie. Självrisken vid sjöskada blir då kr, kr respektive kr. Dubbel vald självrisk 20 % av Dubbel vald självrisk 20 % av Grundsjälvrisken kr kr + 20 % av kostnaderna Trygg-Hansa kr kr 20 % av kostnaderna WaterCircles Går även att välja 5 000, eller 25 % av den valda självrisken Självrisk vid kappsegling Vald grundsjälvrisk + 10 % av skadekostnaden + 15 % av kostnaden kr om internationell tävling kr kr + 10 % av skadekostnaden vid skada på mast, rigg och roder. Ingår ej i grundskyddet Ej aktuellt 1 % av det försäkrade båtvärdet dock lägst 500 kr och högst kr Självrisk vid privat uthyrning Ingår ej i grundskyddet kr kr kr kr utöver ordinarie självrisk Ingår ej i grundskyddet. Självrisken i tilläggsförsäkringen är den valda grundsjälvrisken. Ingår ej i grundskyddet. Självrisken i tilläggsförsäkringen är den valda grundsjälvrisken. Ordinarie självrisk kr kr Ingår ej i grundskyddet Det framgår av om försäkringen gäller vid uthyrning. Gör den det är självrisken kr kr

Hemförsäkring FÖRSÄKRING. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för?

Hemförsäkring FÖRSÄKRING. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för? FÖRSÄKRING Hemförsäkring Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller lånar.

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

Hemförsäkring. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för?

Hemförsäkring. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för? Avbrudd Ansatt Prosjet Reise Hemförsäkring Verdi Innbo Traktor Veteranbil Snøscooter Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet.

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem gäller försäkringen

Läs mer

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt HEMFÖRSÄKRING För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt 2 Hemförsäkring Vad är det som luktar, utbrister Karin när hon och sambon Anders burit ut matkassarna ur hissen. Kommer det från oss? Anders

Läs mer

Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade

Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade Förköpsinformation 10 2010-03-01:1 Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade Länsförsäkringar erbjuder dig som är äldre eller funktionshindrad en hemförsäkring som ger ett bra ekonomisk skydd för dina

Läs mer

Stor villahemförsäkring

Stor villahemförsäkring Stor villahemförsäkring Vår villahemförsäkring ger ett bra skydd för ditt hus och dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Villahemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller lånar. Ett personligt

Läs mer

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck

Läs mer

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med Trygga försäkringar för dig som är medlem i fackförbundet ST I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för hela familjen till medlemspris Tack vare ett samarbete mellan ST och Trygg-Hansa kan du som är medlem

Läs mer

Villaförsäkring. Villaförsäkring (byggnad och tomt)

Villaförsäkring. Villaförsäkring (byggnad och tomt) Villaförsäkring Med din Villaförsäkring hos oss får du en trygg och omfattande försäkring som dessutom är miljömärkt med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Det innebär att försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor Motor. Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring

Försäkringsvillkor Motor. Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor Motor Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se/skane Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se/skane Du kan aldrig skydda dig helt mot olyckor men

Läs mer

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel TRYGGHETS- AVTAL Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel 1 ELECTRO WORLDS TRYGGHETSAVTAL Nöjda kunder är det viktigaste för oss och det får man genom en snabb och smidig hantering samt genom att erbjuda

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 2015-07-01. Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon

ALLMÄNNA VILLKOR 2015-07-01. Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon ALLMÄNNA VILLKOR 2015-07-01 Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon 2 A Inledning Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon 2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR LASTBIL OCH SLÄPFORDON INNEHÅLL A. INLEDNING

Läs mer

Hemförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Hemförsäkring. Gäller från 2015-01-01 HEMFÖRSÄKRING VÄSTERBOTTEN FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Hemförsäkring Gäller från 2015-01-01 Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett ekonomiskt skydd egendomsskydd,

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i Finansförbundet. I samarbete med

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i Finansförbundet. I samarbete med Trygga försäkringar för dig som är medlem i Finansförbundet I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för hela familjen till medlemspris Tack vare ett samarbete mellan Finansförbundet och Trygg-Hansa kan du

Läs mer

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2009 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Några ord om din försäkring För bil som du använder i trafiken är du tvungen att ha en trafikförsäkring. Den ersätter de skador som

Läs mer

Försäkring för serviceverksamhet

Försäkring för serviceverksamhet Försäkring för serviceverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för serviceverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING. Hem 2012. Gäller från 2012-01-01

HEMFÖRSÄKRING. Hem 2012. Gäller från 2012-01-01 HEMFÖRSÄKRING Hem 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehållsförteckning Detta villkor ingår i en serie av villkor för boendeförsäkring (hem-, villahem-, villa- och fritidhusförsäkring). Villkoren är indelade

Läs mer

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag!

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! Innan äventyret börjar Snabb hjälp när du behöver den som

Läs mer

Innehåll. Information om din försäkring 3. A Var och för vilka försäkringen gäller 5. B Aktsamhetskrav 5. C Självrisker 6

Innehåll. Information om din försäkring 3. A Var och för vilka försäkringen gäller 5. B Aktsamhetskrav 5. C Självrisker 6 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C Självrisker 6 D Försäkrad egendom och högsta ersättningsbelopp 6 E Värderings- och ersättningsregler

Läs mer

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt Happy CARE - Produktförsäkring Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Giganttis Produktförsäkring Din räddning när oturen är framme Varför Produktförsäkring? En trygghet

Läs mer

ICA Banken. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01

ICA Banken. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01 ICA Banken Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg

Läs mer

Extra trygghet? Ingen självrisk Kostnadsfria reparationer Inget åldersavdrag Trygghetsförsäkring

Extra trygghet? Ingen självrisk Kostnadsfria reparationer Inget åldersavdrag Trygghetsförsäkring t? e h g g y r t Extra lvrisk ä j s n e g n tioner a I r a p e r dsfria Kostna rsavdrag lde Inget å Trygghetsförsäkring VARFÖR TRYGGHETSFÖRSÄKRING? Skydd mot olyckshändelser Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar Företagsbil - För- och efterköpsinformation Detta är en kortfattad version av de fullständiga försäkringsvillkoren, Företagsbil och Allmänna Villkor Konsument, som gäller för din motorfordonsförsäkring.

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet VARFÖR TRYGGHETSAVTAL? En trygghet för din nya produkt som innebär: SKYDD MOT OLYCKSHÄNDELSER Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer