Folksam (Bas) Folksam ömsesidig sakförsäkring Hem och villa Folksam (Stor) Folksam ömsesidig sakförsäkring Hem och villa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folksam (Bas) Folksam ömsesidig sakförsäkring Hem och villa 2013-01-01 Folksam (Stor) Folksam ömsesidig sakförsäkring Hem och villa 2013-01-01"

Transkript

1 Jämför villaförsäkringar Alla villaförsäkringar täcker brand, läckage och översvämning, men det finns viktiga skillnader när det gäller till exempel ersättning vid läckage i badrum, åldersavdrag och självrisker vid översvämning, naturskador. Viktiga saker att jämföra: Ersättning för yt- och tätskikt i badrum Maximalt åldersavdrag Skydd för hussvamp Självrisk vid läckage, jordskred, och översvämning

2 Försäkringsgivare och försäkringsvillkor Det är försäkringsgivaren som betalar ersättning vid skada. Bolag Försäkringsgivare Försäkringsgivare är det bolag som försäkringstagaren ingår avtal med och som betalar försäkringsersättning vid inträffad skada. Finansinspektionen har tillsyn över försäkringsgivarnas verksamhet. Aktuellt villkor vid nyteckning Jämförelsen baseras på det villkor som anges nedan. Aktsam Försäkringsbolaget Aktsam Hem-, Bostadsrätts- och Villahemförsäkring Dina Försäkringar Lokala Dinabolaget och Dina Försäkring Villahem 2012, AB Folksam (Bas) Folksam ömsesidig sakförsäkring Hem och villa Folksam (Stor) Folksam ömsesidig sakförsäkring Hem och villa Gjensidige Försäkring Gjensidige Forsikring ASA, Norge, svensk filial Hem- & Villahemförsäkring ICABanken Moderna Försäkringar (Filial till Tryg Forsikring A/S Danmark) Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring If (Stor VillaHem) If Skadeförsäkring AB VillaHem Försäkringsvillkor 1 maj 2012 If If Skadeförsäkring AB VillaHem Försäkringsvillkor 1 maj 2012 LF Stockholm Länsförsäkringar Stockholm Villahemförsäkring Moderna (Large) Moderna Försäkringar (Filial till Tryg Hem, villa och fritidshus Forsikring A/S Danmark) Moderna Moderna Försäkringar (Filial till Tryg Hem, villa och fritidshus Forsikring A/S Danmark) SalusAnsvar Svenska Konsumentförsäkringar AB Hem, villahem, fritidshus Solid Försäkringar Solid Försäkringar Villahemförsäkring Sveland Sveland Sakförsäkring AB Hem-, Villahem- och Fritidshusförsäkring Tre Kronor Plus (via Swedbank) Tre Kronor Försäkring AB Hem-, villahem- och fritidshusförsäkring Trygg-Hansa Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag Boendeförsäkring Vardia Scandinavian Insurance Group AS Hem-, Villahem- och Fritidshusförsäkring WaterCircles If Skadeförsäkringsbolag Ab, med säte i Helsingfors Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring

3 Brand och läckage m m Alla villaförsäkringar ersätter läckage genom rör och anordningar, men skillnader finns vid läckage genom yt- och tätskikt i våtutrymme. Bolag Skador av brand, explosion, sot, frätande gas Normalt ersätts inte skada till följd av sprängningsarbete, skador genom sot från levande ljus och mindre omfattande glödskador, exempelvis från en cigarett. Skador på installationer, t ex rör Här avses installation för vatten, värme, avlopp, (spillvatten), ventilation, gas eller elektricitet. Försäkringsbolagen gör undantag för elvärmeslingor i våtutrymme som har golvbrunn. Läckage genom rör eller anordning Med anordning menas t ex värmepanna, expansionskärl, varmvattenberedare, tvättställ, tvätt- och diskmaskin. Ersättning för yt- och tätskikt som läckage skett genom Vanligen ersätts inte kostnaden för yt- och tätskikt när läckage går genom dem. Om det ersätts krävs att arbetet var utfört enligt gällande branschregler vid byggtillfället. Med ytskikt avses t ex kakel eller klinker. Tätskiktet ligger då under detta. En plastmatta kan utgöra både yt- och tätskikt. Aktsam Dina Försäkringar Folksam (Bas) Folksam (Stor) Gjensidige Försäkring ICABanken Ytskiktet kan försäkras genom tilläggsförsäkring Allrisk för. If (Stor VillaHem) Ersätter även skador på en av vatten som trängt in genom yttertak eller fasad (ovan mark). Både ytskikt och tätskikt. If Både ytskikt och tätskikt om arbetet är utfört av behörig installatör som utfärdat kvalitetsintyg. LF Stockholm Tillägg Allrisk Villa omfattar både yt- och tätskikt om arbetet utförts av behörig installatör som utfärdat kvalitetsdokument. Moderna (Large) Ersätter ytskikt som är installerat enligt gällande bygg- och branschregler vid installationstillfället. Tätskikt ersätts dock inte. Moderna SalusAnsvar Solid Försäkringar Sveland Tre Kronor Plus (via Swedbank) Om skadan bedöms som plötslig och oförutsedd, kan även yt- och tätskikt ersättas. Trygg-Hansa Yt- och tätskikt kan däremot försäkras genom tilläggsförsäkringen HusPlus (för plötslig och oförutsedd skada). Vardia Yt- och tätskiktet kan däremot försäkras genom tilläggsförsäkring Allrisk Villa.

4 WaterCircles Ytskiktet kan däremot försäkras genom tilläggsförsäkring Allrisk.

5 Naturskador Villaförsäkring ersätter om en skadas genom extrema väderförhållanden. I vissa fall ersätts även tomtmarken dock inte om marken skadas till följd av t ex skyfall/snösmältning. Bolag Stormskador (över 21 m/s) Blixt- och hagelskador på Översvämning pga skyfall/snösmältning Du kan få ersättning för skador i samband med skyfall/snösmältning om en skadas genom att vatten rinner in från markytan, ventil, dörröppning, fönster eller tränger upp ur avloppsledning. Tomtmark ersätts inte. Med skyfall menas att det regnar minst 1 mm/minut eller 50 mm/dygn. Aktsam Dina Försäkringar Folksam (Bas) Folksam (Stor) Gjensidige Försäkring ICABanken If (Stor VillaHem) If LF Stockholm Moderna (Large) Moderna Bostadshus skadat pga snötryck Taket på bostadshuset måste bryta samman på grund av snötryck. Inget bolag ersätter när altantak, balkongtak, verandatak eller liknande tak bryter samman.

6 SalusAnsvar Solid Försäkringar Sveland Tre Kronor Plus (via Swedbank) + Om händelsen kan anses som plötslig och oförutsedd ersätts även skador vid lägre vindstyrka. Max ersättning kr. Trygg-Hansa Vardia WaterCircles

7 Skador på glas, skadegörelse m.m. Dessa skador ersätts av de flesta bolag. Skador på växthus och drivbänk ersätts dock oftast inte. Försäkringen ersätter skador på som uppkommer till följd av trafikolycka, om du inte kan få ersättning från trafikförsäkringen. Bolag Skador på glasrutor Uppsåtlig skadegörelse på Skador på under uppförande Aktsam -Högsta ersättning för verktyg och maskiner kr. Dina Försäkringar Folksam (Bas) Folksam (Stor) Gjensidige Försäkring ICABanken If (Stor VillaHem) If LF Stockholm Moderna (Large) Moderna SalusAnsvar Solid Försäkringar Sveland Tre Kronor Plus (via Swedbank) -Högsta ersättning för verktyg och maskiner kr. Trygg-Hansa För att få ersättning för verktyg och maskiner måste du ha tilläggsförsäkringen HusPlus. Högsta ersättning är kr. Vardia WaterCircles Byggnad skadad av fordon

8 Sanering, hyresbortfall m.m. Villaförsäkringen gäller för sanering vid angrepp av t ex pälsängrar, kackerlackor, råttor, getingar och andra skadedjur. Allt fler bolag ersätter numera även reparation efter angrepp av husbock, hästmyra och hussvamp. Bolag Sanering mot ohyra Husbock/hästmyror bekämpning och reparation Aktsam Avser endast levande skadedjur. Hussvamp Max ersättning kr eller ens marknadsvärde om detta är lägre. Dina Försäkringar, max 4 Mkr Börjar gälla efter godkänd besiktning eller efter sex månader. Folksam (Bas), max 4 Mkr, fullvärde Om villaförsäkringen har beloppsbegränsning gäller denna även för hussvampförsäkringen. Folksam (Stor), max 4 Mkr, fullvärde Om villaförsäkringen har beloppsbegränsning gäller denna även för hussvampsförsäkringen. Gjensidige Försäkring, max 4 Mkr ICABanken If (Stor VillaHem) Börjar gälla efter godkänd besiktning eller efter sex månader. If Börjar gälla efter godkänd besiktning eller efter sex månader. LF Stockholm Kan ingå Ingår bara om det särskilt anges i försäkringsbrevet. Moderna (Large) Sanering av lösöre vid angrepp av vägglöss ingår. Börjar gälla sex månader efter försäkringens begynnelsedag. Börjar gälla sex månader efter försäkringens begynnelsedag. Maxbelopp kr eller ens marknadsvärde om detta är lägre. Börjar gälla sex månader efter försäkringens begynnelsedag. Maxbelopp kr eller ens marknadsvärde om detta är lägre. Moderna Börjar gälla sex månader efter försäkringens begynnelsedag. SalusAnsvar, max 4 Mkr Om villaförsäkringen har beloppsbegränsning gäller denna även för hussvampförsäkringen. Solid Försäkringar Sveland Börjar gälla efter utförd besiktning eller sex månader från det att en försäkrades. Maxbelopp 1 miljon kr eller ens marknadsvärde om detta är lägre. Ersättning för hyresbortfall för uthyrd villa

9 Tre Kronor Plus (via Swedbank) Trygg-Hansa Ingen ersättning vid angrepp inom 6 månader från tecknande. Maxbelopp kr eller ens marknadsvärde om detta är lägre. Avser endast levande skadedjur. Börjar gälla efter godkänd besiktning eller senast efter 6 månader. Maxbelopp kr eller ens marknadsvärde om detta är lägre. Vardia Ingår inte i grundförsäkringen, men kan tecknas som tillägg. WaterCircles Avser endast levande skadedjur.

10 Maxbelopp ansvarsförsäkring, rättsskydd, tomtskada Ansvarsförsäkringen och rättsskyddet gäller för dig i egenskap av fastighetsägare. Ansvarsförsäkringen kan betala ersättning om du blir skadeståndskyldig och rättsskyddsförsäkringen kan betala kostnader för juridiskt ombud om du råkar i tvist med någon. Bolag Ansvarsförsäkring person/sakskada Om du i egenskap av fastighetsägare skulle skada en annan person eller orsaka skada på annans egendom kan ditt försäkringsbolag utreda om du är skadeståndskyldig och för din räkning betala skadestånd, upp till maxbeloppet. Rättsskydd Rättsskyddsförsäkringen kan betala dina kostnader för juridisk hjälp om du i egenskap av fastighetsägare eller innehavare av tomträtt hamnar i tvist med någon. Tomtmark naturskador I villaförsäkringen innebär begreppet naturskador vissa uppräknade händelser, t ex jordskalv, jordskred, bergras och laviner. Däremot ersätts inte tomtmark som skadas genom översvämning pga skyfall/snösmältning m m. Aktsam Alternativt tomtmarkens dubbla om detta värde är högre. Tomtmark ej naturskador Alternativt tomtmarkens dubbla om detta värde är högre. Dina Försäkringar Ersättning vid skada orsakad genom oberäknad utsrömning av olja från villa tank är 10 prisbasbelopp. Folksam (Bas) Tomtmarkens dubbla Alternativt kr om detta ger högre ersättning. Folksam (Stor) Tomtmarkens dubbla Alternativt kr om detta ger högre ersättning Gjensidige Försäkring Vid resa utanför Norden är högsta ersättningsbelopp kr Alternativt tomtmarkens dubbla om detta värde är högre. ICABanken Tomtmarkens dubbla If (Stor VillaHem) För varje tvist gäller; arvode till ombud max 100 tim, utredningskostnad max kr och vittnesersättning max kr. If För varje tvist gäller; arvode till ombud max 100 tim, utredningskostnad max kr och vittnesersättning max kr Tomtmarkens dubbla LF Stockholm Vid oljeskada på tomtmark är högsta ersättningsbelopp kr. Moderna (Large) Moderna SalusAnsvar Tomtmarkens dubbla Alternativt kr om detta ger högre ersättning. Solid Försäkringar Sveland Tomtmarkens dubbla Sanering av oljeskada på tomtmark ersätts med högst kr. Tomtmarkens dubbla

11 Tre Kronor Plus (via Swedbank) Tomtmarkens dubbla Vid plötsliga oförutsedda händelser max Trygg-Hansa kr Bevisning ersätts med högst kr. Tomtmarkens dubbla Vardia Tomtmarkens dubbla WaterCircles Tomtmarkens dubbla Tomtmarkens dubbla Vid plötsliga oförutsedda händelser max Tomtmarkens dubbla Tomtmarkens dubbla Alternativt tomtmarkens dubbla om detta värde är högre. Tomtmarkens dubbla

12 Självrisker Du får vanligen betala lägst den grundsjälvrisk som gäller för försäkringen. För vissa skadetyper är självrisken högre och ibland beräknas den som en andel av den totala kostnaden. Här tar vi endast upp självrisker för ett par vanliga skadetyper. Bolag Grundsjälvrisk Läckage Vid läckageskador finns olika självrisknivåer. Vid läckage genom våtisolering är självrisken ungefär dubbelt så hög som den i tabellen. Beror läckaget på rör som frusit sönder är självrisken oftast 10 % av kostnaden, lägst bolagets läckagesjälvrisk, vanligen max kr. Översvämning m.m. Översvämning i bostaden pga skyfall eller snösmältning innebär ofta högre självrisk. Rättsskydd Utnyttjar du rättsskyddet blir din självrisk en procentuell andel av kostnaderna. Du måste dock alltid betala minst försäkringens grundsjälvrisk. Aktsam % av kostnaden Dina Försäkringar % av kostn, min 20% av kostnaden Vid läckage pga frysning är självrisken 10% av skadebeloppet, dock lägst kr och högst kr Folksam (Bas) % av kostn, min 20% av kostnaden Folksam (Stor) % av kostn, min 20% av kostnaden Gjensidige Försäkring % av skadebeloppet, min % av kostnaden ICABanken % av kostnaden, lägst If (Stor VillaHem) Vid läckage pga frysning är självrisken alltid kr. If Vid läckage pga frysning är självrisken alltid kr. LF Stockholm Vid läckage pga frysning är självrisken 10% av skadebeloppet, lägst kr och högst kr. Moderna (Large) % av kostnaden, minst kr Moderna % av kostnaden, minst kr 10 % av kostnaden, lägst % av kostnaden % av kostnaden % av kostnaden 10 % av kostnaden, minst kr. Vid naturskadorna jordras och bergras m.m. är självrisken inte förhöjd utan grundsjälvrisken gäller. 10 % av kostnaden, minst kr. Vid översvämning betalas endast grundsjälvrisken. 10 % av kostnaden, minst kr. 20 % av kostnaden 20 % av kostnaden 20 % av kostnaden SalusAnsvar % av kostn, min 20% av kostnaden Vid översvämning genom golvbrunn inomhus (baktrycksskada) kr. Vid annan översvämning 10% av kostnaden men minst kr. Vid jordras, jordskred, bergras och lavin gäller grundsjälvrisk. Solid Försäkringar % av kostnaden, lägst 20% av kostnaden Sveland % av kostnaden Tre Kronor Plus (via Swedbank) Vid läckage som beror på rör som frusit sönder är självrisken kr % av kostnaden

13 Trygg-Hansa Vid läckage pga frysning är självrisken kr. Vardia % av kostn, min WaterCircles % av kostnaden, minst % av kostnaden 10 % av kostn, min % av kostnaden, minst % av kostnaden 25% av kostnaden

14 Åldersavdrag Åldersavdrag innebär att du måste betala en del av material- och arbetskostnaden själv när en äldre sdel eller installation byts ut mot en ny. Avdraget kan bli upp till 80 eller 100 procent av kostnaderna beroende på bolag och vad som skadats. Det finns också en övre gräns för hur stort det sammanlagda åldersavdraget per skada får vara. Bolag Maximalt åldersavdrag Aktsam Dina Försäkringar Folksam (Bas) Bättre regler för åldersavdrag om tecknar Folksam Stor Folksam (Stor) Gjensidige Försäkring Om allrisktillägg tecknats är maximalt åldersavdrag kr. ICABanken Om allrisktillägg tecknats är maximalt åldersavdrag kr vid totalbrand om en återuppförs. If (Stor VillaHem) kr för skadade sdelar. If Bättre regler för åldersavdrag om du tecknar Stor VillaHem. LF Stockholm kr Bättre regler för åldersavdrag om du tecknat tilläggsförsäkringen Allrisk Villa. Moderna (Large) kr för skadade sdelar. Moderna kr Bättre regler för åldersavdrag om du tecknar Moderna Large. SalusAnsvar Bättre regler för åldersavdag om du tecknat tilläggsförsäkringen HUSEXTRA. Solid Försäkringar Sveland Tre Kronor Plus (via Swedbank) Inget åldersavdrag vid totalskada. Trygg-Hansa Bättre regler för åldersavdrag om du tecknat tilläggsförsäkringen HusPlus. Vardia WaterCircles

15 Tilläggsförsäkring - allrisk Utöver villaförsäkringens grundskydd kan du hos de flesta bolag teckna en tilläggsförsäkring. Den gäller för plötsliga och oförutsedda skador på en och hos vissa bolag även skador på tomten. Bolag Namn Allriskskydd för och tomtmark Allrisktillägget kan ersätta om en/tomtmar k blir skadad genom en plötslig och oförutsedd händelse. Aktsam Allrisk villa för Dina Försäkringar Folksam (Bas) Folksam (Stor) Gjensidige Försäkring ICABanken If (Stor VillaHem) If Allrisk för Tillägg kan inte tecknas, men ingår i Villaförsäkring Stor Husextra Husextra ingår i villaförsäkring Stor Allriskförsäkring Allriskförsäkring för Otur (ingår automatiskt i StorVillahem) Tillägg kan inte tecknas, men ingår i StorVillahem för Lägre självrisk vid vissa skador Tilläggsförsäkringen kan göra att du betalar en lägre självrisk vid vissa skador., max naturskador t.ex. översvämning, jordrörelser och skyfall., max naturskador Jordrörelse, översvämning, dammbrott samt hus under uppförande, om- eller till Lägre åldersavdrag vid vissa skador Med åldersavdrag menas avskrivning/värdemi nskning på grund av ålder. Tilläggsförsäkringen kan göra att åldersavdraget blir lägre än annars., max vid skador på Gäller inte för skada på installation och hushållsmaskin för för, varav för tomtmark endast för för villaen och för annan och tomtmark. LF Stockholm Allrisk Villa kr för villa, kr för annan och för tomtmark. Moderna (Large) Moderna "Allriskförsäkring för " och "Huskombi" ingår i Moderna Large. Allriskförsäkring för, max kr vid översvämning, max översvämning, max kr vid skador på sdelar, max vid skador på sdelar., max vid totalbrand, max kr för skadade sdelar kr för kr för SalusAnsvar HusExtra för, grundsjälvrisk vid läckage (ej pga frysning) och översvämning., max översvämning (Allriskförsäkring för )., max översvämning., max översvämning, max kr vid skador på ej helt avskrivna sdelar., max kr vid skada på sdel (Huskombi)., max kr vid totalbrand., max för skador på sdelar Extra skadehändelser som ersätts Dessa händelser ersätts inte av det vanliga allriskskyddet för villa (se kolumn till vänster). Skada på av vätska som strömmat från ventilationssystem och rökkanal, samt skador på som orsakats av vilda djur. Ersätter merkostnad p.g.a. nya branchregler. Vid läckage i våtrum ersätts även yt- och tätskiktet om skadan orsakats av plötslig oförutsedd händelse. Vid läckage kan ytskikt i badrum ersättas. Utökat skydd vid läckage genom tak eller väggar. Hus som är skadat till 75% räknas som totalskadat. Utökat skydd vid läckage genom yttertak samt för läckande yt- och tätskikt i våtrum. Angrepp av äkta hussvamp omfattas. Utökat skydd för läckande ytskikt i våtrum. Kostnad för låsbyte ersätts om den förlorade nyckeln kan spåras till bostaden. Ersätter merkostnad pga nya branschregler upp till kr.

16 Solid Försäkringar Allriskförsäkring endast för Sveland HusPlus endast för Tre Kronor Plus (via Swedbank) Trygg-Hansa Allrisk (ingår automatiskt i Plusförsäkring) Utökad Byggnadsförsäkring för för Vardia Allrisk villa för, max naturskador markrörelser, jordskalv och översvämning., max naturskador markrörelser, jordskalv och översvämning., max naturskador t.ex. jordrörelser, skyfall, snösmältning och frysning Delar av den förhöjda självrisken ersätts vid naturskador t.ex. översvämning, jordrörelser och skyfall., max kr vid skada på fullvärdeförsäkrad., 0 vid totalskada, max vid delskada, max kr för skadade sdelar, max vid totalbrand WaterCircles Allrisk för, vid totalbrand Följdskador på grund av läckage genom yttertak. Läckande yt- och tätskikt i våtrum. Merkostnader pga nya branschregler. Utökat skydd vid läckage genom yttertak samt för läckande tät- och ytskikt i våtrum. Även viss merkostnad pga nya branschregler. Vid läckage i våtrum kan även yt- och tätskiktet ersättas Vid läckage kan ytskikt i badrum ersättas

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01 BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG Gäller från 2012-08-01 Särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2012-08-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Motorbåtsförsäkringen 2015-01-01 Insurance Company of Hannover (Motorbåtsförsäkring) Svedea båtförsäkring

Motorbåtsförsäkringen 2015-01-01 Insurance Company of Hannover (Motorbåtsförsäkring) Svedea båtförsäkring Jämför båtförsäkringar Båtförsäkringarna är relativt lika. Alla försäkringar i jämförelsen innehåller ersättning vid sjöskada, stöld och skadegörelse, brand, samt skador vid transport och uppläggning.

Läs mer

Villkorssammanfattning fritidshus

Villkorssammanfattning fritidshus Kort om fritidshusförsäkringen Vem gäller försäkringen för? Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och för dina familjemedlemmar. Vad gäller försäkringen för? Din fritidshusförsäkring gäller

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Fritidshusförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du ha sommarparadiset i säkert förvar. Nu finns en prisvärd fritidshusförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG GJK 744:2 BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor för Fastighet

Läs mer

Fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring - Kortfattad information om din försäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du

Läs mer

Bostadsrättstillägg Villkor VBT 2015 2015-01-01

Bostadsrättstillägg Villkor VBT 2015 2015-01-01 Bostadsrättstillägg Villkor VBT 2015 2015-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. Var försäkringen gäller 3 3. Försäkrad egendom 3 3.1 Försäkringen omfattar 3 4. Försäkringsform

Läs mer

BOSTADSRÄTTSTILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01

BOSTADSRÄTTSTILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01 BOSTADSRÄTTSTILLÄGG Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01 Särskilt försäkringsvillkor Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Försäkringsvillkor: GJK 744:4 Gäller från

Försäkringsvillkor: GJK 744:4 Gäller från Bostadsrättstillägg Försäkringsvillkor: GJK 744:4 Gäller från 2009-10-01 Innehåll 1 Vem försäkringen gäller för 3 4 Vad som är försäkrat respektive inte försäkrat 3 5 Vad försäkringen gäller för 3 7 Försäkringsbelopp

Läs mer

Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring

Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern.

Läs mer

Fritidshusförsäkring FÖRSÄKRING

Fritidshusförsäkring FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem

Läs mer

Villa- & Fritidshus- försäkring 2018

Villa- & Fritidshus- försäkring 2018 Innehåller förköpsinformation Vi kan försäkringar, sparande och pension Villa- & Fritidshus- försäkring 2018 Försäkringen för både slott och koja. En ganska vanlig missuppfattning är att hemförsäkringen

Läs mer

Bostadsrättstillägg HSB745

Bostadsrättstillägg HSB745 Bostadsrättstillägg HSB745 I tillägg till Försäkring för fastighet och fastighetsförvaltning PS900 Gäller från och med 2016-07-01 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för... 3 2. När försäkringen gäller...

Läs mer

Sveland Fritidshusförsäkring

Sveland Fritidshusförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på sveland.se Sveland Fritidshusförsäkring

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem gäller försäkringen

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem gäller försäkringen

Läs mer

Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning

Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det

Läs mer

Sveland Fritidshusförsäkring

Sveland Fritidshusförsäkring Sveland Fritidshusförsäkring Sveland Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring för ännu bättre avkoppling Fritidshusförsäkringen ger dig en bra trygghet för till exempel sommarstället

Läs mer

Bostadsrättstillägg HSB745

Bostadsrättstillägg HSB745 Bostadsrättstillägg HSB745 I tillägg till Försäkring för fastighet och fastighetsförvaltning PS900 Gäller från och med 2016-01-01 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: FritidshusBAS och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd

Läs mer

FÖRSÄKRINGSINFORMATION

FÖRSÄKRINGSINFORMATION Brf Sädesärlan 6 FÖRSÄKRINGSINFORMATION Förening har tecknat en Fastighetsförsäkring med bostadsrättstillägg som gäller för samtliga medlemmar i föreningen, försäkringen löper på årsbasis med förnyelsedatum

Läs mer

10 % Villaägarnas Villahemförsäkring Flex - bra om det händer något. Bara för medlemmar i Villaägarna

10 % Villaägarnas Villahemförsäkring Flex - bra om det händer något. Bara för medlemmar i Villaägarna Bara för medlemmar i Villaägarna Kombinationsrabatt Villaägarnas Villahemförsäkring Flex - bra om det händer något. I försäkringen ingår bl a Rättsskydd upp till 270 000 kr ID-skydd LagfartsXtra Ersättning

Läs mer

fritidshusförsäkring

fritidshusförsäkring fritidshusförsäkring 2 Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring 3 Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring för ännu bättre avkoppling Fritidshusförsäkringen ger dig en bra trygghet för till exempel sommarstället

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem gäller försäkringen

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd med ett bra grundskydd

Läs mer

Försäkring FritidshusBAS och FritidshusPLUS

Försäkring FritidshusBAS och FritidshusPLUS Förköpsinformation Försäkring FritidshusBAS och Hos oss kan du välja mellan två varianter av försäkring för ditt fritidshus. FritidshusBAS ger ett bra grundskydd. ger ett utökat skydd, med bland annat

Läs mer

HSB bostadsrättstilläggsförsäkring Gäller för försäkringar tecknade eller förnyade fr. o.m 2008-09-01 och gäller tillsvidare

HSB bostadsrättstilläggsförsäkring Gäller för försäkringar tecknade eller förnyade fr. o.m 2008-09-01 och gäller tillsvidare HSB bostadsrättstilläggsförsäkring Gäller för försäkringar tecknade eller förnyade fr. o.m 2008-09-01 och gäller tillsvidare Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB HSB bostadsrättstilläggsförsäkring

Läs mer

Senaste försäkringsupphandlingen

Senaste försäkringsupphandlingen Etablerades 1988 Tillstånd från Finansinspektionen Ansvarsförsäkringsplikt Oberoende försäkringsförmedlare Kontakt med alla Svenska skadeförsäkringsgivare och några utländska Vi företräder vår kund Vår

Läs mer

Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning

Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det

Läs mer

Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning

Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Polisförbundet Försäkring Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra

Läs mer

Tryg Forsikring A/S Danmark)

Tryg Forsikring A/S Danmark) Jämför bilförsäkringar I Jämförelser med poäng är det enkelt att jämföra bilförsäkringar. Du får snabbt en överblick av det viktigaste i de flesta bolags försäkringsinnehåll och hur vi har bedömt det.

Läs mer

Försäkringsvillkor. Försäkringsnummer SP118846. Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00

Försäkringsvillkor. Försäkringsnummer SP118846. Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 Försäkringsvillkor Försäkringsnummer SP118846 2 juni 2014 1 (1) Brf Rosenlinden Att: Ekonomiansvarig Ynglingav 20 B Nb 177 57 JÄRFÄLLA Vi har i detta brev bifogat de försäkringsvillkor som gäller för er

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING ÖB 028:1 SÄRSKILT VILLKOR BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 1. Försäkrad egendom 1.1 Bostadsrättslägenhet Försäkringen gäller för bostadsrättshavarens lägenhet på adressen som anges som försäkringsställe i försäkringsbrevet.

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 3 februari 2014 1 (5) Följande villkor är inkluderade: Försäkring för bostadsrätt och ägarlägenhet 2 1 Vem försäkringen gäller för 2 2 När försäkringen gäller 2 3 Var

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING V 066:11 T:BRF 1:4 SÄRSKILT VILLKOR BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 1 Försäkrad egendom 1.1 Bostadsrätts- Försäkringen gäller för bostadsrättsinnehavarens lägenhet på adressen som lägenhet anges som försäkringsställe

Läs mer

Priset för försäkringen bestäms av flera faktorer exempelvis husets byggnadsyta, byggnadsår och hustyp. Valet av självrisk har också betydelse.

Priset för försäkringen bestäms av flera faktorer exempelvis husets byggnadsyta, byggnadsår och hustyp. Valet av självrisk har också betydelse. Villa - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av de försäkringsvillkor, Villa 2012 och

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd med ett bra grundskydd

Läs mer

Fritidshusförsäkring. hämta på trygghansa.se.

Fritidshusförsäkring. hämta på trygghansa.se. Fritidshusförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se.

Läs mer

Fritidsbostadsförsäkring

Fritidsbostadsförsäkring Fritidsbostadsförsäkring 2 Fritidsbostadsförsäkring Men vad är det här, låset är ju uppbrutet. Lottie öppnar försiktigt dörren till familjens gula trätorp, dit hon åkt med sin man Stefan och deras dotter

Läs mer

Villkorstillägg till Villahemförsäkring L Skadedjur med mera

Villkorstillägg till Villahemförsäkring L Skadedjur med mera L SKADEDJUR MED MERA VILLKOR Villkorstillägg till Villahemförsäkring L Skadedjur med mera Gäller från 2013-01-01 L Skadedjur med mera L.1 SANERING MOT BOSTADSOHYRA L.1.1 Försäkringen gäller För sanering

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Försäkringslösningen för fritidshus finns i två varianter FritidshusBAS och FritidshusPLUS. I den senare ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för tomt

Läs mer

För säkerhets skull Gårdsförsäkring med skydd för både egendom och drift

För säkerhets skull Gårdsförsäkring med skydd för både egendom och drift För säkerhets skull Gårdsförsäkring med skydd för både egendom och drift Om någon vet vad din försäkring ska täcka, är det vi Att driva ett lantbruks- eller skogsföretag handlar om engagemang och hårt

Läs mer

Gjensidiges Villahemförsäkring

Gjensidiges Villahemförsäkring Vår villahemförsäkring ger dig trygghet och ro i sinnet när olyckan är framme. I försäkringen ingår bl.a. Assistans vid ID-stöld sersättning upp till 250 000 kr, ersättning även vid vårdnadstvist Reseskydd

Läs mer

Välkommen! Kortfattat om din Fastighetsförsäkring. HSB BRF Femman i Uppsala C/O HSB Uppsala Mikael Norell Box Uppsala

Välkommen! Kortfattat om din Fastighetsförsäkring. HSB BRF Femman i Uppsala C/O HSB Uppsala Mikael Norell Box Uppsala HSB BRF Femman i Uppsala C/O HSB Uppsala Mikael Norell Box 1103 7141 Uppsala 2017-04-07 Välkommen! Kortfattat om din Fastighetsförsäkring Speciellt anpassad försäkring för er som fastighetsägare, nedan

Läs mer

Förköpsinformation Fritidshusförsäkring

Förköpsinformation Fritidshusförsäkring Förköpsinformation Fritidshusförsäkring För- och efterköpsinformation Här finner du en kortfattad beskrivning av försäkringen, som du enligt lag har rätt till. Fullständiga villkor finner du på vår hemsida

Läs mer

Förköpsinformation Fritidshusförsäkring

Förköpsinformation Fritidshusförsäkring Förköpsinformation Fritidshusförsäkring För- och efterköpsinformation Här finner du en kortfattad beskrivning av försäkringen, som du enligt lag har rätt till. Fullständiga villkor finner du på vår hemsida

Läs mer

Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning

Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det

Läs mer

Förköpsinformation Fritidshusförsäkring

Förköpsinformation Fritidshusförsäkring Förköpsinformation Fritidshusförsäkring För- och efterköpsinformation Här finner du en kortfattad beskrivning av försäkringen, som du enligt lag har rätt till. Fullständiga villkor finner du på vår hemsida

Läs mer

Priset för försäkringen bestäms av flera faktorer exempelvis husets byggnadsyta, byggnadsår och hustyp. Valet av självrisk har också betydelse.

Priset för försäkringen bestäms av flera faktorer exempelvis husets byggnadsyta, byggnadsår och hustyp. Valet av självrisk har också betydelse. Villa Förköpsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som du har rätt att få innan du köper försäkringen. Det är viktigt att du läser den. Det är en kortfattad översikt

Läs mer

Polisförbundets fritidshusförsäkring

Polisförbundets fritidshusförsäkring Polisförbundets fritidshusförsäkring En medlemsförmån som tryggar semesternöjet Ett fritidshus ska vara en källa till avkoppling. Därför är vår medlemsförsäkring för fritidshus utformad för att minimera

Läs mer

Förköpsinformation Fritidshusförsäkring

Förköpsinformation Fritidshusförsäkring Förköpsinformation Fritidshusförsäkring För- och efterköpsinformation Här finner du en kortfattad beskrivning av försäkringen, som du enligt lag har rätt till. Fullständiga villkor finner du på vår hemsida

Läs mer

Förköpsinformation Fritidshusförsäkring

Förköpsinformation Fritidshusförsäkring Förköpsinformation Fritidshusförsäkring För- och efterköpsinformation Här finner du en kortfattad beskrivning av försäkringen, som du enligt lag har rätt till. Fullständiga villkor finner du på vår hemsida

Läs mer

Förköpsinformation Fritidshusförsäkring

Förköpsinformation Fritidshusförsäkring Förköpsinformation Fritidshusförsäkring För- och efterköpsinformation Här finner du en kortfattad beskrivning av försäkringen, som du enligt lag har rätt till. Fullständiga villkor finner du på vår hemsida

Läs mer

Fastighetsförsäkring

Fastighetsförsäkring Fastighetsförsäkring Med Fastighetsförsäkringen får du ett bra skydd som täcker in det mesta du behöver för ett tryggt fastighetsägande. Försäkringen innehåller Egendomsskydd, Hyresförlust, Ansvars- och

Läs mer

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks UNIK FÖRSÄKRING Varför? Medlemmen har upplevt att försäkringsbolagen inte ser de behov medlemmen har och p.g.a. pg detta bryr man sig inte om att teckna försäkringar. Unga ensamstående i åldern 18-25 saknar

Läs mer

Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag:

Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag: Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag: Genomgång av villkor enligt nedan med inriktning på att identifiera

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 2 Bostadsrättsförsäkring Du, det droppar från taket i mitt kök, är det något som du kan förklara? Fredrik ska precis låsa upp dörren till den lägenhet han hyr av sin kompis Peter

Läs mer

Förköpsinformation Villabyggnad

Förköpsinformation Villabyggnad Villabyggnad FÖRNYELSE Sida 3 (7) Denna försäkring är en frivillig gruppförsäkring med ICA Banken som gruppföreträdare. Viktigt att veta om villkoren för ditt försäkringsskydd Detta är inte de fullständiga

Läs mer

Fritidshus - Försäkringsinformation

Fritidshus - Försäkringsinformation Fritidshus - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av de försäkringsvillkor, Fritidshus

Läs mer

Kortfattad information om din Villahemförsäkring För boende i eget hus. Premien

Kortfattad information om din Villahemförsäkring För boende i eget hus. Premien Villahemförsäkring Hem Villahem Fritidshus Olycksfall Objekt Långresa Bil Släp Husvagn Husbil Cykel Båt MC Barn ID tyveri Kortfattad information om din Villahemförsäkring För boende i eget hus Vår villahemförsäkring

Läs mer

Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning

Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Polisförbundet Försäkring Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra

Läs mer

Förköpsinformation Fritidshusförsäkring

Förköpsinformation Fritidshusförsäkring Förköpsinformation Fritidshusförsäkring För- och efterköpsinformation Här finner du en kortfattad beskrivning av försäkringen, som du enligt lag har rätt till. Fullständiga villkor finner du på vår hemsida

Läs mer

Villaförsäkring. Förköpsinformation Gäller från Förköpsinformation Villaförsäkring Länsförsäkringar Gävleborg

Villaförsäkring. Förköpsinformation Gäller från Förköpsinformation Villaförsäkring Länsförsäkringar Gävleborg Villaförsäkring Förköpsinformation Gäller från 2016-01-01 Var gäller försäkringen? Villaförsäkringen gäller för den fastighet som anges som försäkringsställe i försäkringsbrevet. Vem omfattas av försäkringen?

Läs mer

Förköpsinformation Fritidshusförsäkring

Förköpsinformation Fritidshusförsäkring Förköpsinformation Fritidshusförsäkring För - och efterköps inf ormat ion Här finner du en kortfattad beskrivning av försäkringen, som du enligt lag har rätt till. Fullständiga villkor finner du på vår

Läs mer

Villkorssammanfattning Hemförsäkring

Villkorssammanfattning Hemförsäkring Villkorssammanfattning Hemförsäkring Speciellt anpassad för dig som bor i bostadsrätt Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet.

Läs mer

HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB

HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB HSB Gemensamt Bostadsrättstillägg // Version 1 1 HSB bostadsrättsförsäkring Försäkringsvillkor 1 januari 2007 1. Försäkrad

Läs mer

Förköpsinformation Fritidshusförsäkring

Förköpsinformation Fritidshusförsäkring Förköpsinformation Fritidshusförsäkring För - och efterköps inf ormat ion Här finner du en kortfattad beskrivning av försäkringen, som du enligt lag har rätt till. Fullständiga villkor finner du på vår

Läs mer

Fritidshusförsäkring FH2014. Fritidshusförsäkring. Gäller från 2014-01-01

Fritidshusförsäkring FH2014. Fritidshusförsäkring. Gäller från 2014-01-01 Fritidshusförsäkring FH14 Fritidshusförsäkring Gäller från 14-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller B Aktsamhetskrav C Självrisker 6 D Försäkrad egendom

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) ba461b34-bdb9-4834-930b-3ac2c33bf9ab Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01.

Läs mer

23 Januari 2017 FÖRSÄKRINGSKUNSKAP FÖR RVR. Helen von Schenck - Skadeinspektör

23 Januari 2017 FÖRSÄKRINGSKUNSKAP FÖR RVR. Helen von Schenck - Skadeinspektör 23 Januari 2017 FÖRSÄKRINGSKUNSKAP FÖR RVR Helen von Schenck - Skadeinspektör LAG OM SKYDD MOT OLYCKA Vad händer efter staten och kommunens ansvar för räddningsinsats? FÖRSÄKRINGSMARKNADEN Sak och egendomsförsäkring

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husvagnsförsäkring ger ett bra skydd för din husvagn. Du kan välja mellan halv- och helförsäkring. Dragfordonets trafikförsäkring

Läs mer

Fritidshusförsäkring folksam.se. Folksam Stockholm. Gäller från och med 1 januari 2017 För- och efterköpsinformation

Fritidshusförsäkring folksam.se. Folksam Stockholm. Gäller från och med 1 januari 2017 För- och efterköpsinformation S 10180 17-01 Foto: Carina Gran Fritidshusförsäkring 0771-950 950 folksam.se Folksam 106 60 Stockholm 0771-950 950 folksam.se Gäller från och med 1 januari 2017 För- och efterköpsinformation Frihet att

Läs mer

VILLAFÖRSÄKRING Villa 2016

VILLAFÖRSÄKRING Villa 2016 VILLAFÖRSÄKRING Villa 2016 Gäller från 2016-01-01 Innehåll Några ord om din försäkring... 3 Viktigt om din försäkring... 3 Ordlista... 3 Vem svarar för försäkringsskyddet... 3 Om skada inträffar... 4 1.

Läs mer

BRA VILLKOR ÄR A OCH O

BRA VILLKOR ÄR A OCH O 16 villaägaren BRA VILLKOR ÄR A OCH O Bara 5 % av dem som klagar på sitt försäkringsbolag hos ARN får rätt, så det är ovärderligt att göra ett bra val redan från början för att få god hjälp om olyckan

Läs mer

Förköpsinformation Fritidshusförsäkring

Förköpsinformation Fritidshusförsäkring Förköpsinformation Fritidshusförsäkring För- och efterköpsinformation Här finner du en kortfattad beskrivning av försäkringen, som du enligt lag har rätt till. Fullständiga villkor finner du på vår hemsida

Läs mer

Förköpsinformation Fritidshusförsäkring

Förköpsinformation Fritidshusförsäkring Förköpsinformation Fritidshusförsäkring För- och efterköpsinformation Här finner du en kortfattad beskrivning av försäkringen, som du enligt lag har rätt till. Fullständiga villkor finner du på vår hemsida

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Villahemförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Villahemförsäkring Villkorssammanfattning Villahemförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår villahemförsäkring ger ett bra skydd för ditt hus och dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Villahemförsäkringen gäller även

Läs mer

Villahemförsäkring. För boende i eget hus. Bättre reseskydd med kortet! Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid

Villahemförsäkring. För boende i eget hus. Bättre reseskydd med kortet! Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid Villahemförsäkring För boende i eget hus Vår villahemförsäkring ger ett bra skydd för ditt hus och dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Villahemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller

Läs mer

Förköpsinformation Smart Senior kortfattad information hem- och villaförsäkring.

Förköpsinformation Smart Senior kortfattad information hem- och villaförsäkring. Förköpsinformation Smart Senior kortfattad information hem- och villaförsäkring. KORTFATTAD INFORMATION HEM & VILLAFÖRSÄKRING Här finner du en kortfattad information, förköpsinformation, om våra hem- och

Läs mer

Försäkringsvillkor 1 januari 2006. Fritidshus

Försäkringsvillkor 1 januari 2006. Fritidshus Försäkringsvillkor 1 januari 2006 Fritidshus Innehållsförteckning Översiktlig information..................... 3 Försäkringsvillkor........................ 8 Var och för vem försäkringen gäller...........

Läs mer

Förköpsinformation Fritidshusförsäkring

Förköpsinformation Fritidshusförsäkring Förköpsinformation Fritidshusförsäkring För- och efterköpsinformation Här finner du en kortfattad beskrivning av försäkringen, som du enligt lag har rätt till. Fullständiga villkor finner du på vår hemsida

Läs mer

Bostadsrättsförsäkring. För- och efterköpsinformation

Bostadsrättsförsäkring. För- och efterköpsinformation Bostadsrättsförsäkring 2014 För- och efterköpsinformation Hem ljuva hem En hemtrevlig bostad med skön atmosfär är något som de flesta av oss vill ha. En varm plats för återhämtning, samvaro och vila. Här

Läs mer

När du fått en skada på din bostadsrätt

När du fått en skada på din bostadsrätt När du fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med den här broschyren hoppas vi kunna ge dig svar

Läs mer

Villahemförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Egendomsskydd - hus och ägodelar. Villahemförsäkringen gäller inte för allt

Villahemförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Egendomsskydd - hus och ägodelar. Villahemförsäkringen gäller inte för allt Villahemförsäkring för- OCH EFTERköpsinformation Villahemförsäkring Villahemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett ekonomiskt skydd - egendomsskydd, reseskydd,

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) ffec032c-f720-4dc8-aa52-5fc9f400f78e Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01.

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Gäller från 2014-01-01

Fritidshusförsäkring. Gäller från 2014-01-01 Fritidshusförsäkring FH14 Villkor Fritidshusförsäkring Gäller från 2014-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C Självrisker 6 D Försäkrad

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) 8ae32df6-0cc5-43bd-8019-8509215b27f2 Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01.

Läs mer

Villkorssammanfattning villahem

Villkorssammanfattning villahem Villkorssammanfattning villahem Kortfattad information om din försäkring Kort om villahemförsäkringen Denna villkorssammanfattning gäller för både villahemförsäkring och för dig som endast försäkrat själva

Läs mer

Polisförbundets Villahemförsäkring

Polisförbundets Villahemförsäkring Polisförbundets Villahemförsäkring Vår villahemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för ditt hus och dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Villahemförsäkringen gäller även

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring - Kollektiv. Innehållsförteckning

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring - Kollektiv. Innehållsförteckning Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring - Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. Innehållsförteckning A. Egendomsförsäkring... 2 01. Vem försäkringen

Läs mer

Villkorssammanfattning villahem Kortfattad information om din försäkring Fullständiga villkor finns på www.stockholmsforsakring.se

Villkorssammanfattning villahem Kortfattad information om din försäkring Fullständiga villkor finns på www.stockholmsforsakring.se Kort om försäkringen Denna villkorssammanfattning gäller för både försäkring och för dig som endast försäkrat själva villabyggnaden (detta framgår av ditt försäkringsbrev. Har du försäkring så står det

Läs mer

Villahemförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Villahemförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Villahemförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du känna dig extra trygg hemma. Och borta! Nu finns en prisvärd villahemförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i

Läs mer

Villaförsäkring. Supervilla och Superhem eller vanlig Villa- och Hemförsäkring?

Villaförsäkring. Supervilla och Superhem eller vanlig Villa- och Hemförsäkring? Villaförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder dig som medlem i Skattebetalarnas Förening trygga försäkringar till förmånliga priser och en bra service. Supervilla och Superhem eller vanlig

Läs mer

Villa 2012. Gäller från 2012-01-01

Villa 2012. Gäller från 2012-01-01 Villaförsäkring Villa 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehållsförteckning Detta villkor ingår i en serie av villkor för boendeförsäkring (hem-, villahem-, villa- och fritidhusförsäkring). Villkoren är indelade

Läs mer

Villaförsäkring. Villaförsäkring (byggnad och tomt) Egendomsskydd (stöld, brand, läckage, naturskador, hushållsmaskiner, installationer, etc.

Villaförsäkring. Villaförsäkring (byggnad och tomt) Egendomsskydd (stöld, brand, läckage, naturskador, hushållsmaskiner, installationer, etc. Villaförsäkring Vår Villaförsäkring ger dig ett bra försäkringsskydd så att du kan känna dig trygg och slipper oroa dig för oförutsägbara händelser och skador i din bostad. Utöver detta är vår Villaförsäkring

Läs mer

VILLAHEMFÖRSÄKRING KORTFATTAD INFORMATION OM VILLAHEMFÖRSÄKRING

VILLAHEMFÖRSÄKRING KORTFATTAD INFORMATION OM VILLAHEMFÖRSÄKRING VILLAHEMFÖRSÄKRING KORTFATTAD INFORMATION OM VILLAHEMFÖRSÄKRING Dina ägodelar är försäkrade upp till 1 miljon kronor Hjälp dygnet runt vid skada Påverka priset själv genom att välja självrisknivå 10% rabatt

Läs mer