Våra båtförsäkringar. Tillsammans skyddar vi din båt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våra båtförsäkringar. Tillsammans skyddar vi din båt"

Transkript

1 Våra båtförsäkringar Tillsammans skyddar vi din båt

2 Vi försäkrar båtar för 10 miljarder. Men är inte större än våra kunder Alandia Båtförsäkring föddes på Åland, ett örike mitt i Östersjön. Det finns ingen bättre uppväxtmiljö för ett båtförsäkringsbolag. Här kretsar det mesta kring sjöfarten. Hemma på nordiska farvatten I dag arbetar vi på flera marknader startade vi samarbetet med Svenska Kryssarklubbens Medelhavssektion och 1996 öppnade vårt första kontor i Sverige. Ganska snart blev vi en av marknadsledarna när det gäller beboeliga fritidsbåtar. Vi försäkrar fritidsbåtar i Sverige, Finland, Norge och på Åland till ett värde som överstiger 10 miljarder SEK. Förklaringen till framgången är att vi själva är båtmänniskor. Vi har samma syn som våra kunder på hur ett båtförsäkrings- bolag ska agera. Det syns i försäkringsvillkoren och märks i vårt bemötande. Vi arbetar också förebyggande genom samarbete med våra kunder. Tillsammans skyddar vi din båt. Läs broschyren och hör gärna av dig till oss. Du är också välkommen till våra kontor i Stockholm och Göteborg. Är du på seglats i Östersjön är du självklart välkommen att lägga till vid kontoren i Mariehamn och Helsingfors. INNEHÅLL 2. Hemma på nordiska farvatten 4. Goda skäl att välja Alandia 6. Nyhet! Försäkring för utombordare och vattenskoter 8. Våra båtförsäkringar 10. Ersättningar och begränsningar 12. Märkesförsäkringar 14. Särskilda tillägg 3

3 Vald på goda grunder På Alandia Båtförsäkring är vi helt koncentrerade på båtförsäkringar. Genom vår specialisering har vi byggt upp en unik kompetens. Vi försäkrar idag tusentals större fartyg och fritidsbåtar. Inte minst när olyckan är framme värderas vår kunskap och erfarenhet högt. Men vi nöjer oss inte med det. Vi var det första försäkringsbolaget i Norden som fick ett ISO kvalitetscertifikat och är i dag Nordens största marina försäkringsbolag. Du får bonus för skadefria år på upp till 25 % av ordinarie försäkringspremie. Dessutom halveras din självrisk vid sjöskada efter erhållen full bonus och därefter skadefrihet i två år. Efter ytterligare tre år reduceras självrisken vid sjöskada med 75%. Självrisken vid brand- eller stöldskada är då 0 kr. Via vår skadejour kommer du alltid i kontakt med oss. Vi finns tillgängliga när du som bäst behöver oss, dygnet runt. Vi är själva båtmänniskor och vet hur vi skulle vilja bli bemötta vid en skada eller förlust. Vi betalar halva din medlemsavgift i Sjöräddningssällskapet. Vi sänker premien och reducerar självrisken om båten förses med elektroniskt stöldskydd, startspärr eller positionslarm. Läs mer om ytterligare förmåner och hur du dessutom får bidrag för stöldförebyggande utrustning på Ledorden inom Alandia Båtförsäkring är Kompetens, Engagemang, Pålitlighet och Stabilitet, förkortat K.E.P.S. Kompetens Vi är specialiserade på båtförsäkring och det ger oss en kompetens inom området som är svårslagen. Sammanlagt har personalen mer än 100 års erfarenhet av båtförsäkring. Engagemang Eftersom vi alla är båtintresserade är vi också engagerade i jobbet. Och engagemanget avtar inte sedan du tecknat försäkringen och kanske råkat ut för ett haveri. Pålitlighet Vi vill att marknaden uppfattar oss som pålitliga. Vi var det första försäkringsbolaget i Norden som erhöll ett ISO kvalitetscertifikat. Vi lägger vikt vid att gå igenom och förklara vad försäkringsvillkoren innebär och vi tar ansvar för våra löften. Att våra kunder bedömer oss som pålitliga anser vi är den bästa marknadsföringen vi kan få. Stabilitet Alandia-Bolagen har varit verksamma inom sjö- och marinförsäkring i 70 år. Traditioner, kunskap och ett nordiskt nätverk i kombination med stark solvens gör oss till ett tryggt val. Goda skäl att välja Alandia 4 5

4 Nytt för i år! Utombordare i alla storlekar är välkomna Vattenskotern som vilken annan båt som helst Nyhet! Försäkring för utombordare och vattenskoter Vi har tidigare huvudsakligen varit inriktade på båtar med inombordare men nu tar vi ytterligare ett steg med Alandia utombordarförsäkring. Försäkringen gäller för båten, motorn och den utrustning som köpts för att användas till båten. Särskilt om du har en lite äldre båt ska du titta närmare på vår försäkring. Premiesättningen gör att vi är riktigt bra på båtar där motorn är några år gammal. Ju äldre motorn på båten är desto förmånligare premie. Vid delskada är avskrivningen på delar bland de lägsta på marknaden när gammal utrustning ersätts med ny. Om du föredrar att låta utombordsmotorn sitta kvar på båten under vintern, går det bra om den är fastlåst med godkänt stöldskydd. Läs mer om våra försäkringar för utombordare och vattenskoter på Vår vattenskoterförsäkring är framtagen för dig som vill ha en riktig försäkring till din skoter, en försäkring med lika förstklassiga villkor som för fritidsbåtar. Det betyder att vi reglerar en eventuell skada utifrån våra ordinarie båtförsäkringsvillkor med några få undantag. Det ger trygghet och du slipper konstiga skrivningar eller pålagor. Din vattenskoter är till exempel även försäkrad mot stöld när du transporterar den. Försäkringen är anpassad för skandinaviska farvatten och framförallt för dig som är ansvarsfull skoterägare. Du kan själv påverka din premie genom att välja självrisk i tre olika nivåer. Vad vi däremot är noggrannare med är att vattenskotern är försedd med startspärr, att den är fastlåst när du inte använder den och att du är aktsam när skotern körs på grunt vatten. Det räcker med vanligt sunt förnuft med andra ord. 6 7

5 Våra båtförsäkringar Fullständiga försäkringsvillkor hittar du på Alandia Båtförsäkring är en av marknadsledarna när det gäller beboeliga båtar i Sverige. Inget svenskt försäkringsbolag ger heller högre ersättning än vi. Vår grundförsäkring består av tre delar; en båtskade-, en ansvars- och en rättsskyddsförsäkring. Till grundförsäkringen kan särskilda tillägg tecknas. 2. Ansvarsförsäkringen Försäkrade är den i försäkringsbrevet nämnda försäkringstagaren i dennes egenskap av ägande- eller nyttjanderättsinnehavare, samt de som med försäkringstagarens tillstånd innehar, brukar eller befinner sig på båten. Försäkringen ersätter Ansvarsskada: Försäkringen ersätter personeller sakskada som förorsakats tredje man och för vilken den försäkrade enligt gällande lagstiftning är ansvarig. Högsta belopp för ersättning ifrån ansvarsförsäkringen vid personskada är SEK och vid sakskada SEK. 3. Rättsskyddsförsäkringen Försäkrade är den i försäkringsbrevet nämnda försäkringstagaren i dennes egenskap av ägande- eller nyttjanderättsinnehavare, samt de som med försäkringstagarens tillstånd innehar eller brukar båten. Försäkringen ersätter Rättsskydd: Försäkringen ersätter skäliga kostnader för juridisk hjälp vid tvister angående den försäkrade båten. Det kan gälla skada, reparation, köp eller försäljning. Försäkringsaktiebolaget Alandia betalar vid varje tvist högst 3 prisbasbelopp från rättsskyddsförsäkringen. Våra båtförsäkringar 1. Båtskadeförsäkringen Båtförsäkringen omfattar båtens skrov, rigg, segel, motor samt den normala utrustning som behövs för att framföra och använda båten. Försäkringstagaren ansvarar för att försäkringsbeloppet motsvarar den försäkrade egendomens marknadsvärde. Med försäkrade båttillbehör avses fast monterad eller lös utrustning som används för att underlätta framförandet och användandet av båten. Till båttillbehör räknas bl a: Elektronisk navigations- och kommunikationsutrustning som t ex radar, GPS, plotter, digitalt sjökort, ekolod, VHF, mobiltelefon, fastmonterad TV, video, radio, CD, DVD eller dator för navigationsändamål. Elektronisk utrustning ersätts i grundförsäkringen med maximalt SEK. Beloppet kan höjas genom en tilläggsförsäkring. Säkerhetsutrustning som t ex flytväst, flytjacka, överlevnadsdräkt, livflotte, nödraket, mistlur och handbrandsläckare. Släpjolle med tillhörande utombordsmotor för att eventuell utombordsmotor och jolle ska omfattas av försäkringen krävs att motor- och tillverkningsnummer framgår av försäkringsbrevet. Släpjolle med tillhörande utombordsmotor ersätts i grundförsäkringen med maximalt SEK. Beloppet kan höjas genom en tilläggsförsäkring. Uppläggningsmateriel som t ex bockar, vaggor, presenningar och övrig täckningsmateriel. Uppläggningsmateriel ersätts endast vid brand och stöld. Högsta ersättningsbelopp är SEK. Personliga tillhörigheter och övriga båttillbehör Personliga tillhörigheter är t ex regn- och sjöställ eller annan egendom för privat bruk. Övriga båttillbehör är t ex kikare, verktyg, reservdelar, uppläggningsvagn, båtlift i vattnet, uppläggningsmaterial som t ex bockar, vaggor, presenningar och övrigt täckningsmateriel. Personliga tillhörigheter och övriga båttillbehör ersätts i grundförsäkringen med maximalt SEK. Beloppet kan höjas och framgår då av försäkringsbrevet. Uppläggningsvagn, täckningsmaterial och båtlift ersätts endast vid brand eller stöld. Försäkringen ersätter Sjöskada: Försäkringen ersätter skada uppkommen genom en plötslig, oförutsedd och oavsiktlig händelse såsom t ex grundstötning, kollision, kantring, strandning, storm eller av att vatten tränger in. Transport- och uppläggningsskada: Försäkringen ersätter t ex skada vid sjö- eller torrsättning, av- eller påriggning, lyft, förflyttning, transport eller uppläggning. Brand: Försäkringen ersätter skada uppkommen genom brand, blixtnedslag eller explosion. Stöld: Försäkringen ersätter skada uppkommen genom stöld, stöldförsök eller skadegörelse. Giltighetsområde Alandias båtförsäkring är i kraft i Finlands, Sveriges och Danmarks vattendrag och territorialvatten samt i Norges dito upp till polcirkeln. Dessutom i Östersjöns vikar och i Saima kanal samt i Kattegatt och Skagerak intill linjen Lindesnes Hanstholm. Under perioden maj september utgör linjen mellan Lindesnes Helgoland Cuxhaven Kielkanalen yttre gräns mot väster! Alandias båtförsäkring gäller också vid båtens förvaring på land och dess transport i och direkt mellan Sverige, Finland, Norge och Danmark. Fördelning av premien (% av årspremien) Din premie fördelas i förhållande till uppburen risk. Det innebär bland annat att du under vintermånaderna betalar lägre premier. Vid eventuell återbetalning av premie används samma princip. Beräkning av ersättningen giltighetsområde: Alandias båtförsäkring Tilläggsförsäkring Utrustningens ålder upp till: 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år Därefter minskning/år Minsta ersättning Mast och rigg 100 % 100 % 100 % 100 % 97 % 3 % 50 % Raka axlar, fasta propellrar till dessa och liknande utrustning 100 % 100 % 100 % 100 % 97 % 3 % 50 % Kompletta alternativt delar till motorer*, reglage, instrument, backslag, drev, propellrar till drev, ställbara propellrar, 100 % 95 % 90 % 85 % 80 % 5 % 50 % ankarspel, bogpropellrar samt gummijoll Elektroniska instrument med tillbehör, radioutrustning inkl. högtalare, fasta telefoner, värmare, kylskåp och liknande utrustning Kolfibermast och -bom 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 5 % 30 % Segel av normalmaterial (t.ex. dacron, bomull) Upptagningsvagn och livflotte Segel av kevlar, mylar och liknande Kapell, täckningsmateriel, batteri 100 % 80 % 60 % 40 % 30 % - 30 % Dynor, säten och mattor 100 % 100 % 100 % 97 % 94 % 3 % 50 % *Motorer äldre än 15 år ersätts dock med marknadsvärde jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 8 9

6 Om olyckan är framme: Ersättningar och begränsningar Ersättningar och begränsningar Rädda liv och förhindra ytterligare skada. Påkalla hjälp: Allmänt nödnummer 112 VHF kanal 16 Kontakta Alandia Båtförsäkring, jour dygnet runt tel vid akut skada. Utbetalning av ersättning Alandia uppfyller sin ersättningsskyldighet genom att betala reparationskostnader, erlägga kontantersättning, inlösa båten eller genom att anskaffa båtdel eller likartad båt av motsvarande värde. Ersättningar utan avdrag av självrisk Avvärjnings- och bärgningskostnader godkända av Alandia. Kostnader för röjning av vrak godkända av Alandia. Kostnader för stöld och skadegörelse som inträffat på bevakat båtklubbsområde. Kostnader för besiktning godkända av Alandia. Ersättningar med åldersavdrag Om den försäkrade utrustningen är äldre än 1 år, och inte kan ersättas med begagnad likvärdig utrustning tillämpas s k åldersavdrag för beräkning av ersättningen i enlighet med tabellen på sid 9. Exempel på begränsningar i båtskadeförsäkringen Försäkringen är inte i kraft då båten används i förvärvssyfte, hyrs eller chartras ut, deltar i kappsegling, ej heller ersätts sjöskador, sjösättnings- eller upptagningsskador under perioden 15 november till 15 mars. Tillägg kan tecknas. Försäkringen är inte i kraft då båten deltar i tävling för motorbåtar. Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats båten på grund av konstruktions-, installations-, tillverknings- eller materialfel, normal förslitning, undermålig reparation, bristande underhåll, korrosion, rötangrepp eller av att batterisyra runnit ut. Inte heller ersätts motorn på grund av tekniskt fel, s k maskinskada eller på grund av explosion i denna eller avgassystemet, ej heller ersätts elektriska installationer på grund av kortslutning. Stulen olåst eller ej med genomgående bultar monterad utombordsmotor ersätts inte. Ur försäkringen ersätts inte skada som förorsakats på grund av att utrustning tappats, på grund av förorenat vatten, felaktig bränsleblandning, nedsmutsning eller på grund av förskingring av båten. Försäkringen ersätter inte kostnader som föranletts av att båten på grund av skadan inte har kunnat användas. Exempel på begränsningar i ansvarsförsäkringen Ansvarsförsäkringen ersätter inte skada som förorsakas de ombordvarande, inte heller egendom som den försäkrade hyrt eller lånat. Ur försäkringen ersätts inte skada som förorsakats vattenskidåkare eller annan utövare av vattensport som dragits av den försäkrade båten. Exempel på begränsningar i rättsskyddsförsäkringen Rättskyddsförsäkringen gäller inte för tvist i s k småmål, eller tvist som gäller delägarskap. Ersättning betalas inte för rättegångskostnader som du ålagts betala till motpart eller staten efter dispaschörs, domstols eller skiljemans prövning av tvist. Försäkringen gäller inte i tvist där Alandia är den försäkrades motpart. Vid dessa tillfällen prövas frågan av ARN och vi rättar oss efter deras beslut. Egendom som inte omfattas av försäkringen: Bränslen eller smörjmedel, boj, bojkätting, fast förtöjningsanordning i land, registrerad båtvagn, livsmedel, kläder, drycker, tobak, föremål av ädelmetall, smycken, solglasögon, armbandsur, konstföremål, fotografier, film- och bandupptagningar, värdepapper, pengar, djur, snickeriverktyg, dyk-, fiske-, vattensport- och campingutrustning, kamera, videokamera, portabel mp3-, cd- och dvd-spelare, handdator, mjukvara och spelkonsol

7 Läs mer om fördelarna med våra Märkesförsäkringar på NIMBUS MAXI CENTER NORD WEST YACHTS AB FLIPPER MARIN AB NORD MARIN AB Kawasaki INA MARIN AB SEALINE FORBINABÅTAR AB / GF MARIN HALLBERG RASSY VARVS AB RTC BÅTKONTAKTEN AB GULVES Bavia Yacht AB Märkesförsäkringar Våra Märkesförsäkringar Alandia Båtförsäkring samarbetar med de ledande tillverkarna och återförsäljarna av fritidsbåtar. För båttyper som vi har goda erfarenheter av, har vi tagit fram så kallade Märkesförsäkringar med speciellt anpassade förmåner och premier. Linjett NC 331 NC 38 NC 44 NC 321 NC 35 NC 37 NC 39 NC 42 NC 515 Alandia samarbetar dessutom med många i branschen välkända marinhandlare Seacastle AB 12 13

8 Skräddarsy din båtförsäkring Grundförsäkringen ger fullt tillräckligt skydd för de allra flesta. Har du särskilda behov kan du skräddarsy ditt försäkringsbehov med valfria tillägg. Särskilda tillägg Vinter i sjön Förläng säsongen. Låt försäkringen gälla även sjö-, sjösättningsoch upptagningsskador från 15 november till och med 15 mars. Giltighet i annat geografiskt område Till grundförsäkringen lägger du enkelt till utökat geografiskt giltighetsområde för både användning i vatten, förvaring på land respektive transport av båten. Transportförsäkring Vi erbjuder även separata transportförsäkringar för t ex en båt som du köpt utomlands och som ska transporteras hem. För kappseglare Låt försäkringen gälla även under officiella kappseglingar. Uthyrning och charter Skräddarsy försäkringen så att den gäller även när du hyr ut, eller chartrar ut, båten. Höj försäkringsbeloppet för släpjolle respektive utrustning och båttillbehör Har du en släpjolle med utombordsmotor som är värd mer än SEK (30000 SEK för dig med märkesförsäkring), elektronik värd mer än SEK eller andra båttillbehör värda mer än SEK, kan dessa tilläggförsäkras till ett högre värde. Höj ansvarsbeloppet Ansvarsbeloppet kan höjas ända upp till euro (ca SEK). Ersättning för stillestånd Bygg ut försäkringen så att du ersätts för stillestånd på grund av giltig skada längre tid än femton arbetsdagar. Gardera dig för maskinskada Försäkringen kan också täcka tekniskt fel på motor och drivlina samt explosion i motor och avgassystem. Marin (Kasko) Vi kan också erbjuda försäkring för kommersiella fartyg och skepp. P&I, Redaransvarsförsäkring För dig som använder din båt kommersiellt men i begränsad omfattning finns nu denna speciella ansvarsförsäkring som väl täcker det globala begränsningsbeloppet

9 Stockholm Postadress: Hamnvägen 8, SE Täby Besöksadress: Viggbyholms småbåtshamn Tel , fax E-post: Göteborg Postadress: Box 8023, SE Västra Frölunda, Göteborg Besöksadress: Lilla Önneredsvägen 66 Tel , fax E-post: Helsingfors Postadress: Båtbyggarvägen 7, FIN Helsingfors Besöksadress: Båtbyggarvägen 7 Tel +358 (0) , fax (0) E-post: Huvudkontor i Mariehamn Postadress: PB 121, AX Mariehamn Besöksadress: Ålandsvägen 31 Tel +358 (0) , fax +358 (0) E-post: Tillsammans skyddar vi din båt MARIDEA 2010

Våra båtförsäkringar. www.alandia.com. Tillsammans skyddar vi din båt

Våra båtförsäkringar. www.alandia.com. Tillsammans skyddar vi din båt Våra båtförsäkringar www.alandia.com Tillsammans skyddar vi din båt INNEHÅLL 2. Båtförsäkringar med omtanke 4. Östersjöns sjöfartshistoria är vår 6. Goda skäl att välja Alandia båtförsäkring 8. Försäkringens

Läs mer

Vi vet vad som krävs

Vi vet vad som krävs BÅTförsäkringAR MEDELHAVET Vi vet vad som krävs MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ HELSINGFORS Alandias medelhavsförsäkring innehåller: Sjöskada Du får ersättning om båten skadas vid grundstötning, kollision,

Läs mer

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Välj båtförsäkring med omsorg Vi vet vad som krävs HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Robert Rostedt Dags att lära gammal hund sitta Så fort det ges tillfälle till lite ledighet beger jag mig

Läs mer

Motorbåtsförsäkringen 2015-01-01 Insurance Company of Hannover (Motorbåtsförsäkring) Svedea båtförsäkring

Motorbåtsförsäkringen 2015-01-01 Insurance Company of Hannover (Motorbåtsförsäkring) Svedea båtförsäkring Jämför båtförsäkringar Båtförsäkringarna är relativt lika. Alla försäkringar i jämförelsen innehåller ersättning vid sjöskada, stöld och skadegörelse, brand, samt skador vid transport och uppläggning.

Läs mer

Fritidsbåtsförsäkring

Fritidsbåtsförsäkring FÖRSÄKRING Fritidsbåtsförsäkring Kort om försäkringen Vardias fritidsbåtsförsäkring kan tecknas för värde upp till 500 000 kr. Försäkringen gäller både för ansvar och egendomsskydd och du kan även teckna

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS.

VI VET VAD SOM KRÄVS. VI VET VAD SOM KRÄVS. Vi ger varje båtägare rätt skydd och rätt hjälp till rätt pris. Vid en olycka vet våra kunder att de kan lita på oss. Vi lämnar ingen på landbacken. För oss är varje enskild båt den

Läs mer

Fritidsbåtsförsäkring

Fritidsbåtsförsäkring Fritidsbåtsförsäkring Kort om försäkringen Vardias fritidsbåtsförsäkring kan tecknas för värde upp till 500 000 kr. Försäkringen gäller både för ansvar och egendomsskydd och du kan även teckna tilläggsförsäkringarna

Läs mer

Fritidsbåtsförsäkring

Fritidsbåtsförsäkring Fritidsbåtsförsäkring Kort om försäkringen Vardias fritidsbåtsförsäkring kan tecknas för värde upp till 500 000 kr. Försäkringen gäller både för ansvar och egendomsskydd och du kan även teckna tilläggsförsäkringarna

Läs mer

Fritidsbåtsförsäkring

Fritidsbåtsförsäkring Fritidsbåtsförsäkring Kort om försäkringen Vardias fritidsbåtsförsäkring kan tecknas för värde upp till 500 000 kr. Försäkringen gäller både för ansvar och egendomsskydd och du kan även teckna tilläggsförsäkringarna

Läs mer

Båtförsäkring. ASSURANSEN Donsö Hamnväg 33 430 82 Donsö Tel 031-97 25 62 Mobil 0708-10 71 74 E-post assuransen@telia.com www.assuransen.

Båtförsäkring. ASSURANSEN Donsö Hamnväg 33 430 82 Donsö Tel 031-97 25 62 Mobil 0708-10 71 74 E-post assuransen@telia.com www.assuransen. Båtförsäkring Förköps-/Efterköpsinformation Detta är en sammanfattning av våra villkor av den 1 mars 2011. De fullständiga villkoren kan erhållas efter förfrågan. ASSURANSEN Donsö Hamnväg 33 430 82 Donsö

Läs mer

Vissa föremål har en högsta gräns för ersättning om vi inte kommit överens om annat:

Vissa föremål har en högsta gräns för ersättning om vi inte kommit överens om annat: Förköpsinformation Båt 10 I den här broschyren får du en översiktlig beskrivning av båtförsäkringen. Den fullständiga villkorstexten hittar du i villkoret Båt 2010. Du kan läsa det på bohusassuransen.se

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION PÅ BÅTÄGARENS SIDA SEDAN 1938. Förköpsinformation Sverige 2015-04-01 1

VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION PÅ BÅTÄGARENS SIDA SEDAN 1938. Förköpsinformation Sverige 2015-04-01 1 VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION PÅ BÅTÄGARENS SIDA SEDAN 1938. Förköpsinformation Sverige 2015-04-01 1 Vi vet vad som krävs Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning av Alandias båtförsäkring.

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION

VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION Försäkringsaktiebolaget Alandia, på båtägarens sida sedan 1938. Förköpsinformation Sverige 2014-04-01 1 Vi vet vad som krävs Den här broschyren ger en översiktlig

Läs mer

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktfaktan ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet till de

Läs mer

Båtförsäkring För dig och din båt

Båtförsäkring För dig och din båt Sida 1/6 I Båtförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Sjöassistans: 0752-434 000 Fullständiga villkor:

Läs mer

För- och efterköpsinformation. Båtförsäkring. 1 maj 2014. Båtassistans ingår. - din räddare i sjönöden

För- och efterköpsinformation. Båtförsäkring. 1 maj 2014. Båtassistans ingår. - din räddare i sjönöden För- och efterköpsinformation Båtförsäkring 1 maj 2014 Båtassistans ingår - din räddare i sjönöden En pålitlig och rejäl båtförsäkring Klappar ditt hjärta för en fernissad skönhet eller kanske för en trivsam

Läs mer

Båtförsäkringsvillkor

Båtförsäkringsvillkor Försäkringsaktiebolaget Alandia Båtförsäkringsvillkor Sverige 2013-04-01 Vi vet vad som krävs Innehåll 4 Försäkringens omfattning och giltighet A Försäkringens omfattning B Försäkringens giltighet 6 Båtskadeförsäkring

Läs mer

Vad ingår i försäkringen Sjöskada Uppläggnings- och transportskada Brand, blixt och explosion Stöld och skadegörelse Ansvar Rättsskydd

Vad ingår i försäkringen Sjöskada Uppläggnings- och transportskada Brand, blixt och explosion Stöld och skadegörelse Ansvar Rättsskydd Båt - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av de försäkringsvillkor, Båt 2007 och Allmänna

Läs mer

VI HAR EN BÅTFÖRSÄKRING TILL DIN BÅT. Din båt vårt gemensamma intresse! För fullständiga villkor se www.atlantica.se 1

VI HAR EN BÅTFÖRSÄKRING TILL DIN BÅT. Din båt vårt gemensamma intresse! För fullständiga villkor se www.atlantica.se 1 VI HAR EN BÅTFÖRSÄKRING TILL DIN BÅT Din båt vårt gemensamma intresse! För fullständiga villkor se www.atlantica.se 1 Atlantica ger dig mer! Förbättringar och Nyheter 2015 NYHET Allriskförsäkring vilket

Läs mer

Båtförsäkringsvillkor

Båtförsäkringsvillkor Försäkringsaktiebolaget Alandia Båtförsäkringsvillkor Sverige 2012-04-01 Vi vet vad som krävs Innehåll 4 Försäkringens omfattning och giltighet A Försäkringens omfattning B Försäkringens giltighet 6 Båtskadeförsäkring

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION

VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION på båtägarens sida sedan 1938. Förköpsinformation Sverige 2017-04-01 1 Vi vet vad som krävs Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning av Alandias båtförsäkring.

Läs mer

BÅTFÖRSÄKRINGSVILLKOR

BÅTFÖRSÄKRINGSVILLKOR Försäkringsaktiebolaget Alandia BÅTFÖRSÄKRINGSVILLKOR MEDELHAVET 1.3.2009 Reviderat 2013 Vi vet vad som krävs Innehållsförteckning sida 4-5 Försäkringens omfattning och giltighet A Försäkringens omfattning

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16. Båt 16. Båtförsäkring. Gäller från 2016-02-01

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16. Båt 16. Båtförsäkring. Gäller från 2016-02-01 FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16 Båt 16 Båtförsäkring Gäller från 2016-02-01 Brunskogs försäkringsbolags Båtförsäkring ditt ankare i stormen! Gäller från 2016-02-01 Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning

Läs mer

Pantaenius FÖRDelar. bekymmersfri. Med säkerhet. Få en offert!

Pantaenius FÖRDelar. bekymmersfri. Med säkerhet. Få en offert! Pantaenius FÖRDelar Med säkerhet bekymmersfri Få en offert! Innehåll Pantaenius nummer 1 på båtförsäkringar 3 En bra känsla med Pantaenius 4 Dina fördelar när det gäller båtförsäkring 6 Pantaenius alltid

Läs mer

Båtförsäkringsvillkor Finland

Båtförsäkringsvillkor Finland Försäkringsaktiebolaget Alandia www.alandia.fi Finland 1.3.2011 Tillsammans skyddar vi din båt Innehåll sida 4 4 1. Försäkringens omfattning och giltighet 4 1.1 Försäkringens omfattning 4 1.2 Försäkringens

Läs mer

I Båtförsäkring. Vad kan Roland och Carina få för hjälp från Trygg-Hansa?

I Båtförsäkring. Vad kan Roland och Carina få för hjälp från Trygg-Hansa? Båtförsäkring Information före och efter köp. Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. Sidan

Läs mer

Välkommen till försäkringsbolaget med hjärtat i sjöfarten. på båtägarens sida sedan 1938.

Välkommen till försäkringsbolaget med hjärtat i sjöfarten. på båtägarens sida sedan 1938. Välkommen till försäkringsbolaget med hjärtat i sjöfarten. på båtägarens sida sedan 1938. Hos oss FÅr du alltid snabb hjälp och du behöver aldrig oroa dig över en massa om och men. Som Nordens ledande

Läs mer

Båtförsäkring på mina villkor

Båtförsäkring på mina villkor Båtförsäkring på mina villkor Ledande specialister på båtförsäkring sedan 1967. Ägs och drivs av Sveriges organiserade båtägare. Båtförsäkring på mina villkor Välkommen till ditt eget försäkringsbolag.

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING RTC försäkring 2015-01-01

VILLKORSSAMMANFATTNING RTC försäkring 2015-01-01 VILLKORSSAMMANFATTNING RTC försäkring 2015-01-01 Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se. Vill du ha de hemskickade,

Läs mer

Vad ingår i försäkringen Sjöskada Uppläggnings- och transportskada Brand, blixt och explosion Stöld och skadegörelse Ansvar Rättsskydd

Vad ingår i försäkringen Sjöskada Uppläggnings- och transportskada Brand, blixt och explosion Stöld och skadegörelse Ansvar Rättsskydd Båt - Förköpsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som du har rätt att få innan du köper försäkringen. Det är viktigt att du läser den. Det är en kortfattad översikt

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

Båtförsäkringsvillkor för Skandinavien

Båtförsäkringsvillkor för Skandinavien Försäkringsbolaget Alandias Båtförsäkringsvillkor för Skandinavien 2010 04 01 www.alandia.com Tillsammans skyddar vi din båt Bästa försäkringstagare! I din hand håller du Försäkringsaktiebolaget Alandias

Läs mer

Ett helt koncept för ett smidigt båtliv

Ett helt koncept för ett smidigt båtliv Det ledande båtförsäkringsbolaget Din båt Vårt gemensamma intresse - Atlantica Assistans hjälper dig - Maskinskadeförsäkring ger ersättning även efter att garantin gått ut - Rabatt på premien vid vinterförvaring

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16. Båtförsäkring. Gäller från

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16. Båtförsäkring. Gäller från FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16 Båtförsäkring Gäller från 2016-07-01 BohusAssuransens Båtförsäkring ditt ankare i stormen! Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning av din båtförsäkring som du har laglig

Läs mer

BåTföRSÄKRIngS- VIllKOR

BåTföRSÄKRIngS- VIllKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. BåTföRSÄKRIngS- VIllKOR försäkringsaktiebolaget AlAnDIA, på BåTÄgAREnS SIDA SEDAn 1938. Båtförsäkringsvillkor Sverige 2014-04-01 1 Bästa båtägare! Alandia Båtförsäkring ger dig som

Läs mer

BÅTFÖRSÄKRINGSVILLKOR

BÅTFÖRSÄKRINGSVILLKOR Försäkringsaktiebolaget Alandia BÅTFÖRSÄKRINGSVILLKOR FINLAND 1.3.2012 Vi vet vad som krävs Innehållsförteckning sida 4 1. Försäkringens omfattning och giltighet 1.1 Försäkringens omfattning 1.2 Försäkringens

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 13. Båtförsäkring. Gäller från 2013-05-01

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 13. Båtförsäkring. Gäller från 2013-05-01 FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 13 Båtförsäkring Gäller från 2013-05-01 1 Länsförsäkringars Båtförsäkring ditt ankare i stormen! Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning av din båtförsäkring som du har

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

VI HAR EN BÅTFÖRSÄKRING TILL DIN BÅT!

VI HAR EN BÅTFÖRSÄKRING TILL DIN BÅT! VI HAR EN BÅTFÖRSÄKRING TILL DIN BÅT! Din båt Vårt gemensamma intresse För fullständiga villkor se www.atlantica.se 1 2 För fullständiga villkor se www.atlantica.se Välj Sveriges ledande båtförsäkringsbolag

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 13. Båtförsäkring. Gäller från 2013-02-01

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 13. Båtförsäkring. Gäller från 2013-02-01 FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 13 Båtförsäkring Gäller från 2013-02-01 Länsförsäkringars Båtförsäkring ditt ankare i stormen! Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning av din båtförsäkring. Den fullständiga

Läs mer

Pantaenius FÖRDelar. Detta finner du bara hos Pantaenius

Pantaenius FÖRDelar. Detta finner du bara hos Pantaenius Pantaenius FÖRDelar Detta finner du bara hos Pantaenius Innehåll Pantaenius nummer 1 på båtförsäkringar 3 Dina fördelar när det gäller Pantaenius 4 Dina fördelar när det gäller Pantaenius båtförsäkring

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Sverige 2015-04-01 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

Nr: 2013-01. försäkrings villkor

Nr: 2013-01. försäkrings villkor Nr: försäkrings villkor Öckerö Sockens ÖMSESIDIGA Båtförsäkringsbolag ösb 1889-2013 Öckerö Sockens Ömsesidiga Båtförsäkringsbolag, är ett bolag som försäkrar de flesta slags båtar. Bolaget är ägt av försäkringstagarna

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Finland 01-02-2015 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom Husvagnsförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder trygga försäkringar till förmånliga priser och bra service. Självklart ska du ha en bra försäkring som gör att du kan känna dig fullständigt

Läs mer

Pantaenius. båtförsäkringar. Pantaenius båtförsäkringar vi erbjuder trygghet sedan mer än 100 år

Pantaenius. båtförsäkringar. Pantaenius båtförsäkringar vi erbjuder trygghet sedan mer än 100 år Pantaenius Specialist på båtförsäkringar Pantaenius båtförsäkringar vi erbjuder trygghet sedan mer än 100 år Kära båtentusiaster och kunder! Pantaenius Europaledande inom båtförsäkring. Från båtfolk till

Läs mer

Försäkringsvillkor. Fritidsbåt 2014-12-15

Försäkringsvillkor. Fritidsbåt 2014-12-15 Försäkringsvillkor Fritidsbåt 2014-12-15 1 Innehåll A Allmänna försäkringsvillkor... 3 A1 Vilka fritidsbåtar försäkringen gäller för... 3 A2 Vem försäkringen gäller för... 3 A3 Var försäkringen gäller...

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 13. Båtförsäkring. Gäller från 2013-02-01

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 13. Båtförsäkring. Gäller från 2013-02-01 FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 13 Båtförsäkring Gäller från 2013-02-01 Vår Båtförsäkring ditt ankare i stormen! Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning av din båtförsäkring. Den fullständiga villkorstexten

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015.04.15. Förköpsinformation Information vid distansavtal

Gäller fr.o.m. 2015.04.15. Förköpsinformation Information vid distansavtal Gäller fr.o.m. 2015.04.15 Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation och Information vid distansavtal Denna produkt är en försäkring framtagen i samarbete med Crescent. Det försäkrade

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Fritidshusförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du ha sommarparadiset i säkert förvar. Nu finns en prisvärd fritidshusförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i

Läs mer

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Våra försäkringar är flexibelt utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring och kaskoförsäkring

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR PÅ BÅTÄGARENS SIDA SEDAN VI VET VAD SOM KRÄVS. BÅTFÖRSÄKRINGS- VILLKOR. Båtförsäkringsvillkor Sverige

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR PÅ BÅTÄGARENS SIDA SEDAN VI VET VAD SOM KRÄVS. BÅTFÖRSÄKRINGS- VILLKOR. Båtförsäkringsvillkor Sverige VI VET VAD SOM KRÄVS. BÅTFÖRSÄKRINGS- VILLKOR PÅ BÅTÄGARENS SIDA SEDAN 1938. VI VET VAD SOM KRÄVS. BÅTFÖRSÄKRINGS- VILLKOR Försäkringsaktiebolaget Alandia, på båtägarens sida sedan 1938. Båtförsäkringsvillkor

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Sportfiskarnas båtförsäkring

VILLKORSSAMMANFATTNING Sportfiskarnas båtförsäkring VILLKORSSAMMANFATTNING Sportfiskarnas båtförsäkring 2016-01-01 Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se. Vill du ha

Läs mer

K 314:3 Båtförsäkring

K 314:3 Båtförsäkring Allmänna försäkringsvillkor 1/7 K 314:3 Båtförsäkring Försäkringsvillkor gäller från och med 2014-05-01 Allmänna försäkringsvillkor 1. Vilka båtar villkoret gäller för Villkoren i detta häfte gäller för

Läs mer

BÅTFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor

BÅTFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor BÅTFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor Gäller från 1.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DEFINITION PÅ BEGREPP SOM ANVÄNDS I FÖRSÄKRINGSVILLKOREN SAKFÖRSÄKRING 1 Försäkringens innehåll 2 Försäkringens ändamål 3 Försäkringsobjekt

Läs mer

Villkor Båtförsäkring 2015-04-01 ATLANTICA VILLKOR 1

Villkor Båtförsäkring 2015-04-01 ATLANTICA VILLKOR 1 Villkor Båtförsäkring 2015-04-01 ATLANTICA VILLKOR 1 2 ATLANTICA VILLKOR Affärsidé Din båt Vårt gemensamma intresse Genom att verka i och leva med aktörer och kunder inom båtlivet skall vi försäkra båtar

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Vattenskoterförsäkring 2014-01-22

VILLKORSSAMMANFATTNING Vattenskoterförsäkring 2014-01-22 VILLKORSSAMMANFATTNING Vattenskoterförsäkring 2014-01-22 Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se. Vill du ha dem hemskickade

Läs mer

Villkorssammanfattning fritidshus

Villkorssammanfattning fritidshus Kort om fritidshusförsäkringen Vem gäller försäkringen för? Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och för dina familjemedlemmar. Vad gäller försäkringen för? Din fritidshusförsäkring gäller

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Personbil och lätt lastbil

Personbil och lätt lastbil Personbil och lätt lastbil Försäkringen för personbil och lätt lastbil är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

B Å T f ö r s ä k r i n g Båt 2007

B Å T f ö r s ä k r i n g Båt 2007 B Å T f ö r s ä k r i n g Båt 2007 Gäller från 2007-05-01 Innehåll Några ord om din försäkring... 3 1. Båtförsäkring... 4 1.1 Vem gäller försäkringen för...4 1.2 Var gäller försäkringen...4 1.3 Allmänna

Läs mer

Villkor Båtförsäkring 2009-02-01 ATLANTICA VILLKOR 1

Villkor Båtförsäkring 2009-02-01 ATLANTICA VILLKOR 1 Villkor Båtförsäkring 2009-02-01 ATLANTICA VILLKOR 1 2 ATLANTICA VILLKOR Affärsidé Din båt Vårt gemensamma intresse Genom att utveckla vårt renommé som engagerade båt- och försäkringsspecialister vara

Läs mer

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkringarna är utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett mer omfattande

Läs mer

SG Equipment Finance

SG Equipment Finance SG Equipment Finance transport tung lastbil och släp Försäkringen för tung lastbil och släp är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring

Läs mer

Vad kan Margareta få för hjälp från Trygg-Hansa?

Vad kan Margareta få för hjälp från Trygg-Hansa? Specialförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försä - kringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se.

Läs mer

Särskild information i enlighet med Försäkringsavtalslagen (SFS 2005:104) samt översiktlig information om din båtförsäkring.

Särskild information i enlighet med Försäkringsavtalslagen (SFS 2005:104) samt översiktlig information om din båtförsäkring. men gäller även som helförsäkring under giltighetstiden som är tre månader. Hemtagning av båt kan ske på egen köl eller transporteras till lands eller sjöss Trailer, brand- och stöldförsäkring för trailer

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Brig försäkring

VILLKORSSAMMANFATTNING Brig försäkring VILLKORSSAMMANFATTNING Brig försäkring 2015-01-01 Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se. Vill du ha de hemskickade,

Läs mer

FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015

FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015 Nyheter FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015 Vi inför ny indelning av körsträcka för personbil och lätt lastbil. Vi har förbättrat villkoren på flera punkter, bl a gäller vagnförsäkringen

Läs mer

ATLANTICA VILLKOR. Villkor Båtförsäkring 2008-01-01

ATLANTICA VILLKOR. Villkor Båtförsäkring 2008-01-01 ATLANTICA VILLKOR Villkor Båtförsäkring 2008-01-01 2 ATLANTICA VILLKOR Affärsidé Din båt Vårt gemensamma intresse Att genom att utveckla vårt renommé som engagerade båt- och försäkringsspecialister vara

Läs mer

PANTAENIUS. Försäkring för motorbåtar

PANTAENIUS. Försäkring för motorbåtar Försäkring för motorbåtar Bästa båtägare Som motorbåtsägare har du självklart speciella krav på din försäkring. Pantaenius idé är, att erbjuda det bästa möjliga försäkringsskyddet för dig och din båt

Läs mer

Snabbguide. för Mercury båtförsäkring

Snabbguide. för Mercury båtförsäkring Snabbguide för Mercury båtförsäkring 2012 1 Innehåll Försäkringsvärdet sid 5 Var gäller försäkringen sid 5 Nordsjötillägg sid 5 Medelhavstillägg sid 5 Tilläggsförsäkringar sid 6 Exklusiv motor sid 6 Atlantica

Läs mer

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Personbilsförsäkring Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta

Läs mer

SKYDD i livets motvindar. Försäkringshandledning If Båtförsäkring, gäller från

SKYDD i livets motvindar. Försäkringshandledning If Båtförsäkring, gäller från SKYDD i livets motvindar Försäkringshandledning If Båtförsäkring, gäller från 1.10.2017 BÅTEN PÅ SJÖN utan bekymmer Älskar du friheten i att segla eller att susa fram i en motorbåt? Vi delar din passion

Läs mer

INFORMATION OM KONSTNÄRSFÖRSÄKRING FÖR STUDERANDEMEDLEMMAR GRUNDALTERNATIV

INFORMATION OM KONSTNÄRSFÖRSÄKRING FÖR STUDERANDEMEDLEMMAR GRUNDALTERNATIV INFORMATION OM KONSTNÄRSFÖRSÄKRING FÖR STUDERANDEMEDLEMMAR GRUNDALTERNATIV EGENDOM (brand/inbrott/vatten) - maskinerier/varor* 50 000 kr - ritningar/arkivalier/datainformation 2,0 basbelopp - skada på

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Tjänste bil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjligheter som

Läs mer

Båtförsäkring. Förköpsinformation. Januari 2016

Båtförsäkring. Förköpsinformation. Januari 2016 Båtförsäkring Förköpsinformation. Januari 2016 Ett bra försäkringsskydd är nödvändigt för din trygghet i vardagen. Nordea och If har tillsammans tagit fram försäkringar för dig som är kund i Nordea. Försäkringsgivare

Läs mer

BåTföRSÄKRIngS- VIllKOR

BåTföRSÄKRIngS- VIllKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. BåTföRSÄKRIngS- VIllKOR på BåTÄgAREnS SIDA SEDAn 1938. VI VET VAD SOM KRÄVS. BÅTFÖRSÄKRINGS- VILLKOR Försäkringsaktiebolaget Alandia, på båtägarens sida sedan 1938. Båtförsäkringsvillkor

Läs mer

Villkor för Båtförsäkring Gäller från 2010-01- 01

Villkor för Båtförsäkring Gäller från 2010-01- 01 Villkor för Båtförsäkring Gäller från 2010-01- 01 Villkor för Båtförsäkring Gäller från 2010-01- 01 Innehåll sida A Var och för vem försäkringen gäller......................................... 2 B Aktsamhetskrav...............................................................................

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 2014-05-01. Försäkringsvillkor för båt

ALLMÄNNA VILLKOR 2014-05-01. Försäkringsvillkor för båt ALLMÄNNA VILLKOR 2014-05-01 Försäkringsvillkor för båt 2 Försäkringsvillkor för båt Försäkringsvillkor för båt 3 BÅTFÖRSÄKRING INNEHÅLL A. DIN FÖRSÄKRINGS GILTIGHET Vad försäkringen gäller för 5 Var försäkringen

Läs mer

lagstadgad olycksfallsförsäkring

lagstadgad olycksfallsförsäkring lagstadgad olycksfallsförsäkring Med specialistkunskap om sjöfartens behov På ett stormigt hav är erfarenhet guld värd. Finlands enda sjöförsäkringsbolag Alandia Försäkring har sitt ursprung i den åländska

Läs mer

Beroende på hur ditt lantbruk ser ut har du olika behov av skydd för din verksamhet. Maskinpark och produktionsbyggnader som ofta byggts upp under

Beroende på hur ditt lantbruk ser ut har du olika behov av skydd för din verksamhet. Maskinpark och produktionsbyggnader som ofta byggts upp under 01.02.2016 LANTÖMS Beroende på hur ditt lantbruk ser ut har du olika behov av skydd för din verksamhet. Maskinpark och produktionsbyggnader som ofta byggts upp under många år kan förstöras på ett ögonblick.

Läs mer

Villkor Båtförsäkring 2014-03-01 ATLANTICA VILLKOR 1

Villkor Båtförsäkring 2014-03-01 ATLANTICA VILLKOR 1 Villkor Båtförsäkring 2014-03-01 ATLANTICA VILLKOR 1 2 ATLANTICA VILLKOR Affärsidé Din båt Vårt gemensamma intresse Genom att verka i och leva med aktörer och kunder inom båtlivet skall vi försäkra båtar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sida Försäkringsformer 2 Undantag och begränsningar 3 Självrisker 4 Försäkringsbelopp och premie 4 Försäkrad egendom 5 Aktsamhetskrav 6 Egendomsskador: Sjöskada 7 Uppläggnings- och

Läs mer

Guide: ME-medlemsförsäkring

Guide: ME-medlemsförsäkring Guide: ME-medlemsförsäkring Branschförsäkringen som tryggar medlemmens hela verksamhet I SAMARBETE MED Sidan 2 Jobbet som görs Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husvagnsförsäkring ger ett bra skydd för din husvagn. Du kan välja mellan halv- och helförsäkring. Dragfordonets trafikförsäkring

Läs mer

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare Kurspass 7 Säkerhet Fakta Grundutbildning Vilket ansvar har jag som ledare Ni som ledare har tagit ett ansvar för barn genom att bli ledare för en grupp. Barnens föräldrar har lämnat över ansvaret till

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

Försäkring för båthandel

Försäkring för båthandel Försäkring för båthandel Särskilt försäkringsvillkor De allmänna försäkringsvillkoren, Båtförsäkring för näringsidkare, K 727, gäller om de inte upphävs av detta försäkringsvillkor. Ord som skrivs med

Läs mer

Offert Verksamhetsansvar

Offert Verksamhetsansvar Offert Verksamhetsansvar 2 (8) Verksamhetsansvar Självrisk Var försäkringen gäller När försäkringen gäller 10 000 000 kr 20 000 000 kr Norden Vid skada som inträffar under avtalstiden (Inträffande, se

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sida Försäkringsformer 1 Undantag och begränsningar 2 Självrisker 3 Försäkringsbelopp och premie 3 Försäkrad egendom 4 Aktsamhetskrav 5 Egendomsskador: Sjöskada 6 Uppläggnings- och

Läs mer

Villkor Båtförsäkring 2011-02-01 ATLANTICA VILLKOR 1

Villkor Båtförsäkring 2011-02-01 ATLANTICA VILLKOR 1 Villkor Båtförsäkring 2011-02-01 ATLANTICA VILLKOR 1 2 ATLANTICA VILLKOR Affärsidé Din båt Vårt gemensamma intresse Genom att utveckla vårt renommé som engagerade båt- och försäkringsspecialister vara

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-04-01 BÅTFÖRSÄKRING

FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-04-01 BÅTFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-04-01 BÅTFÖRSÄKRING 2 Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor 3 BÅTFÖRSÄKRING INNEHÅLL A. DIN FÖRSÄKRINGS GILTIGHET Var försäkringen gäller 5 Vem försäkringen gäller för 6 Självrisk

Läs mer

Försäkringsvillkor för båt. Gäller från 2010-04-01

Försäkringsvillkor för båt. Gäller från 2010-04-01 Försäkringsvillkor för båt Gäller från 2010-04-01 Försäkringsvillkor Atlantica Båtförsäkring Gäller från 2010-04-01 (MF 2010-04-01) Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring

Läs mer

Försäkringsvillkor för båt. Gäller från 2010-04-01

Försäkringsvillkor för båt. Gäller från 2010-04-01 Försäkringsvillkor för båt Gäller från 2010-04-01 Försäkringsvillkor Moderna Försäkringar Gäller från 2010-04-01 (MF 2010-04-01) Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sak AB Styrelsens säte: Stockholm,

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki vattenskoterförsäkring 2015-02-27

VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki vattenskoterförsäkring 2015-02-27 VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki vattenskoterförsäkring 2015-02-27 Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se. Vill du

Läs mer