FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015"

Transkript

1 Nyheter FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015 Vi inför ny indelning av körsträcka för personbil och lätt lastbil. Vi har förbättrat villkoren på flera punkter, bl a gäller vagnförsäkringen nu för fler händelser. Det extra skyddet i Hyrbilsförsäkringen har utökat på flera sätt. Avbrottsförsäkringen för taxi har också utökats med extra skydd. I några fall har vi infört nya begränsningar. Nyheterna finns också sammanställda per fordonsslag i egna dokument som kan vara enklare att ta del av om du t ex bara vill se vad som är nytt för tung lastbil. NY INDELNING AV KÖRSTRÄCKAN Personbil- och lätt lastbil, dock inte uthyrningsbil. Vi har förbättrat vår prissättning så att premien blir bättre anpassad till var och ens årliga körsträcka enligt följande Högst mil mil mil mil mil mil mil Över mil Det kan följa med ett svarskort med förnyelsen som kan användas om den körsträcka vi föreslagit på försäkringsbrevet inte är riktig. Det går också bra att ringa och sända e-svarskort på NYA ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖRETAGSMOTOR If-8183:42 Informationen är kortfattad! Nummer nedan avser villkorspunkt där du kan se hela texten. (+) innebär förbättring för den försäkrade. (<) pekar på ny väsentlig begränsning. Stöld - ny säkerhetsföreskrift för personbil och taxi (<) Krav på spårningsutrustning med larmcentralkoppling p.g.a. stöldrisken för bil med ett marknadsvärde i Sverige högre än kr. Om föreskriften inte följs minskas ersättningen i regel med 100 %. Brand - kortslutning Brand Försäkringen gäller inte längre för skada genom kortslutning, då det i praktiken visat sig svårt att fastställa om sådan händelse varit skadeorsaken. Detta gäller för andra fordon än buss, lastbil med totalvikt över 3,5 ton, släp med totalvikt från 3 ton och motorredskap. If Skadeförsäkring AB (publ), HK: Barks väg 15, Solna. PA: STOCKHOLM. Säte: STH, Org.nr: (6)

2 Maskin - personbil och lätt lastbil 3.5 Maskin Vi har höjt körsträckegränsen från till mil. Åldersgränsen är 8 år. (+) Gäller för fler komponenter, bl a omfattas drivningsbatteri i elbil nu. (+) h) Om man tankar fel bränsle gäller inte försäkringen längre för det tidigare var giltigheten begränsad p g a säkerhetsföreskrift. (<) Se också om våra nyheter för vagn- och hyrbilsförsäkringen längre ned Normalavdraget om säkerhetsföreskrifterna inte följs är höjt från 20 till 50 %. (<) Om försäkringstagaren inte kan visa att tidigare ägare av bilen har följt fabrikantens servicerekommendationer tillkommer en extra självrisk om 50 % av skadevärderingsbeloppet. (<) Vagn Lastanordning Skada som lastanordningen orsakar lastbil och släp genom lasten, utan att det är fel på lastanordningen, är nu undantaget. (<) Kan istället omfattas av Fellastning och fel i lasten. Flera inifrån kommande skador omfattas nu (+) Fellastning och fel i lasten i lastutrymme på lastbil Feltankning i personbil, lätt lastbil och husbil som inte används i yrkesmässig uthyrning eller sådan personoch godsbefordran Skada vid transport av djur i lastutrymme på lastbil avsedd för detta Interiörolycka - olyckshändelse i personbil, även taxi, lastbil, buss, husbil och husvagn, som inte används i yrkesmässig uthyrning, som leder till skada eller förorening på dess insida. Inte i lastutrymme för lastbil. Gäller inte om skadan omfattas av annan punkt i vagnvillkoren eller lösöre och vattenskada för husvagn och husbil. Skadevärderingsbeloppet är begränsat till 125 % av basbeloppet ( kr år 2015) Nytt undantag f) Lastförskjutning i lastbil och släp utan att fordonet kört av vägen eller först har skadats på annat sätt p.g.a. händelsen, hänförs genom undantaget till nya Fellastning och fel i lasten Nya säkerhetsföreskrifter j) Last, utom levande djur. k) Fordon som används för transport av levande djur Nya extra självrisker e) Fellastning och fel i lasten - höjs. f) Feltankning - höjs. g) Interiörolycka sänks utom för husvagn och husbil. If Skadeförsäkring AB (publ), HK: Barks väg 15, Solna. PA: STOCKHOLM. Säte: STH, Org.nr: (6)

3 Kasko Maskin för motorredskap Kasko t ex brand, stöld och vagn Avskrivning vid maskinskadereparation Vi har ändrat reglerna så att avskrivning inte längre görs för reparationskostnad (+) görs med lägre andel per driftstimme (+) görs p.g.a. ålder oavsett antal driftstimmar. (<) Begränsad ersättning För personbil, även taxi, som är yngre än 20 år är skadevärderingsbeloppet begränsat till kr om inte annat högre skadevärderingsbelopp anges på försäkringsbrevet. (<) För fordon som är 20 år och äldre är skadevärderingsbeloppet begränsat till 2 basbelopp för moped, motorcykel, terrängskoter, släp med totalvikt under 3 ton samt husvagn och 6 basbelopp för övriga fordon (2 Bb = kr, 6 Bb = kr år 2015). Begränsningen för äldre fordon är ny för alla slags fordon utom personbil, lastbil, husbil och MC. (<) Hyrbil & extra skydd Personbil och lätt lastbil inte uthyrningsbil. Hyrbilsförsäkringens avbrottsersättning (+) Gäller nu också vid maskinskada enligt maskinvillkoren även om bilen är för gammal eller har körts för långt och om den både är yngre än 15 år räknat från första registreringen samt har körts högst km. annat driftsstopp även i Sverige, utan begränsningar för bilens ålder och körsträcka! Högsta ersättningstid är som tidigare 45 dagar vid skada och vid driftsstopp högst 5 dagar Vid kontant avbrottsersättning beror ersättningen nu på vilken körsträcka det anges för försäkringen. Beloppen vid kontant avbrottsersättning har också höjts kraftigt och beror även på bilens totalvikt. Vi har också inflationssäkrat dem genom att koppla dem till basbeloppet Om det anges för försäkringen att bilen används i yrkesmässig godsbefordran eller trafikskola kan högre avbrottsersättning gälla. Hyrbilsförsäkringens extra skydd självriskreducering Egen bil Liksom tidigare gäller försäkringen vid kollision med djur uppsåtlig skadegörelse av tredje man annan händelse enligt vagn om den inträffar utanför Sverige. Ersättningen är högst kr för den del av självrisken som överstiger kr, gäller även vagnskadegarantisjälvrisk. Ersättning betalas också på samma sätt för skälig skadekostnad om både försäkring och vagnskadegaranti saknas Hyrd bil (+) Självriskreducering gäller nu också i vissa fall för den tilläggskostnad, motsvarande självrisk, som försäkringstagaren I-nytt - ny KKL och nya allmänna villkor v2.docx 3 (6)

4 kan vara skyldig att betala vid skada enligt hyresavtalet. Ersättning betalas för den del av tilläggskostnaderna som överstiger summan av de självrisker, inkl vagnskadegarantisjälvrisk, som skulle ha gällt för den försäkrade bilen om samma sak hade hänt med den. Ersättningsbeloppet är högst kr. Hyrbilsförsäkringens extra skydd nyckelförlust (+) Gäller förlust av bilens startnyckel respektive nyckelkort som innehåller elektronisk startspärrfunktion vid högst ett tillfälle under försäkringsåret. Ersättning lämnas för kostnad för ny nyckel samt in- och avprogrammering av nycklarna hos auktoriserad märkesverkstad eller återförsäljare, med den del av kostnaden som överstiger kr. Högsta ersättning är kr. Hyrbilsförsäkringens extra skydd garantikomplettering (+) Om Ifs vagnförsäkring är bättre bilens vagnskadegaranti kan ersättningen i vissa fall kompletteras genom detta extra skydd. Det kan t ex gälla feltankning och interiörskada i våra villkor. Skadevärderingsbeloppet enligt vagnvillkoren är begränsat till 125 % av basbeloppet. Självrisken är kr. Extra självrisk kan tillkomma enligt vagnvillkoren. Avbrott för tung lastbil och släp Ersättningsbelopp (+) Vi har höjt ersättningsbeloppen med 12 %. Avbrott för buss (+) Vi har sänkt antalet karensdagar i vissa fall. Om försäkringstagaren omfattas av både allmän ansvars och egendomsförsäkring i If (t.ex. Åkarförsäkring), så minskas karenstiden med 2 dagar. Om det är första avbrottsskadan på 24 månader med fordonet, där If ska betala ersättning, så minskas karenstiden med 2 dagar. Är bägge förutsättningarna uppfyllda så sänks karenstiden med 4 dagar I-nytt - ny KKL och nya allmänna villkor v2.docx 4 (6)

5 Avbrott & Extra skydd för taxi Avbrottsförsäkringens avbrottsersättning (+) Vi har sänkt antalet karensdagar i vissa fall. Om försäkringstagaren omfattas av både allmän ansvars- och egendomsförsäkring i If (t.ex. Åkarförsäkring), så minskas karenstiden med 1 dygn. Om det är första avbrottsskadan på 24 månader med bilen, där If ska betala ersättning, så minskas karenstiden med 1 dygn. Är bägge förutsättningarna uppfyllda så sänks karenstiden med 1 dygn. Avbrottsförsäkringens extra skydd självriskreducering (+) Försäkringen gäller vid kollision med djur. Ersättningen är högst kr för den del av självrisken som överstiger kr, gäller även vagnskadegarantisjälvrisk. Ersättning betalas också på samma sätt för skälig skadekostnad om både försäkring och vagnskadegaranti saknas. Avbrottsförsäkringens extra skydd nyckelförlust (+) Gäller förlust av bilens startnyckel respektive nyckelkort som innehåller elektronisk startspärrfunktion vid högst ett tillfälle under försäkringsåret. Ersättning lämnas för kostnad för ny nyckel samt in- och avprogrammering av nycklarna hos auktoriserad märkesverkstad eller återförsäljare, med den del av kostnaden som överstiger kr. Högsta ersättning är kr. Avbrottsförsäkringens extra skydd garantikomplettering (+) Om Ifs vagnförsäkring är bättre bilens vagnskadegaranti kan ersättningen i vissa fall kompletteras genom detta extra skydd. Det kan t ex gälla interiörskada i våra villkor. Skadevärderingsbeloppet enligt vagnvillkoren är begränsat till 125 % av basbeloppet ( kr år 2015). Självrisken är kr. Extra självrisk kan tillkomma enligt vagnvillkoren. Bulkansvar via motor Tung lastbil Var försäkringen gäller Försäkringen gäller i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Endast rättning. Giltighetsområdet har fallit bort i edition 40 och 41 av villkoret I-nytt - ny KKL och nya allmänna villkor v2.docx 5 (6)

6 Åkarförsäkring försäkring för företagets ansvar och egendom via motor Taxi, buss, tung lastbil och motorredskap Företagsförsäkring på fordonets försäkringsbrev med ansvars-, rättsskydds-, egendoms- och oljeskadeförsäkring avsedd för åkerier och maskinentreprenörer som har högst två åkerifordon respektive motorredskap. Passar även om företaget har flera sådana fordon om 3 basbelopp i försäkringsbelopp för egendom är tillräckligt Vi har höjt försäkringsbeloppet i egendomsförsäkringen från 1 till 2 basbelopp vid en försäkring och från 2 till 3 basbelopp vid flera (2 Bb = , 3 Bb = kr år 2015). Åkarförsäkringen måste dock ingå i försäkringen för alla sådana fordon, som försäkringstagaren har, om de inte är avställda, annars uppstår underförsäkring. If Skadeförsäkring (publ) Företag, Pris & Produkt motor I-nytt - ny KKL och nya allmänna villkor v2.docx 6 (6)

1: 15/ 2: 20/ 15/ 50 % 15/ 50 % 1+2: 5/ 3+4: 10/ 5+6+7: 15 %, (200 rep) 35 % sk, (200 rep)/ { ingår inte } 35 % sk, (200 rep)/ { ingår inte }

1: 15/ 2: 20/ 15/ 50 % 15/ 50 % 1+2: 5/ 3+4: 10/ 5+6+7: 15 %, (200 rep) 35 % sk, (200 rep)/ { ingår inte } 35 % sk, (200 rep)/ { ingår inte } Våra försäkringsalternativ 1 maj 2015 Översikt för alla fordon för dig med förkunskap! Detta är en förenklad beskrivning. Vad som framgår av försäkringsbrev och villkor gäller. Om inte annat framgår gäller

Läs mer

SG Equipment Finance

SG Equipment Finance SG Equipment Finance transport tung lastbil och släp Försäkringen för tung lastbil och släp är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring

Läs mer

Företagets egendom och ansvar m.m.

Företagets egendom och ansvar m.m. Företagets egendom och ansvar m.m. företagsmotor åkarförsäkring, rörelseförsäkring, transportöransvarsförsäkring, bulkansvarsförsäkring och entreprenöransvarsförsäkring. Åkerier och maskinentreprenörer

Läs mer

FLYTANDE FÖRSÄKRING MOTOR

FLYTANDE FÖRSÄKRING MOTOR Särskilt villkor 1 maj 2015 FLYTANDE FÖRSÄKRING MOTOR FORDONSHANDEL, VERKSTADS- OCH GARAGEFÖRETAG M.FL. För Försäkringen gäller också våra allmänna villkor företagsmotor, se baksidan. Skador ersätts alltid

Läs mer

SG Equipment Finance

SG Equipment Finance SG Equipment Finance entreprenad skogs- och grävmaskin samt övriga motorredskap Försäkringen för motorredskap är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från

Läs mer

Flytande motorfordonsförsäkring

Flytande motorfordonsförsäkring Flytande motorfordonsförsäkring Försäkringen är speciellt utformad för bilhandlare, bilverkstäder och andra företag som ansvarar för egna och kunders fordon. Flytande motorfordonsförsäkring är tvådelad

Läs mer

Motorfordonsförsäkring

Motorfordonsförsäkring Motorfordonsförsäkring motorfordon, släpfordon och motorredskap allmänna villkor företagsmotor 1 mars 2009 Här har vi samlat det mesta som vår motorförsäkring kan omfatta. I vissa fall finns det kompletterande

Läs mer

Motorfordonsförsäkring

Motorfordonsförsäkring Motorfordonsförsäkring motorfordon, släpfordon och motorredskap allmänna villkor företagsmotor 1 januari 2006 Här har vi samlat det mesta som vår motorförsäkring kan omfatta. I vissa fall finns det kompletterande

Läs mer

100 % fokus på dig som kör Ford.

100 % fokus på dig som kör Ford. 100 % fokus på dig som kör Ford. Vill du ha ett bra pris på din bilförsäkring utan att dra ner på trygghet, kvalitet och service? Då ligger Ford Försäkring bra till. Som en del av varumärket Ford ser vi

Läs mer

Sveland Företagsägd bil Försäkring för både fordon och verksamhet -gäller för Personbil, Lätt lastbil och Lätt släp

Sveland Företagsägd bil Försäkring för både fordon och verksamhet -gäller för Personbil, Lätt lastbil och Lätt släp Sveland Företagsägd bil Försäkring för både fordon och verksamhet -gäller för Personbil, Lätt lastbil och Lätt släp Sveland Företagsägd bil Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Volkswagen Försäkring

Volkswagen Försäkring Volkswagen Försäkring VOLKSWAGEN erbjuder prisvärda och innovativa bilmodeller. Volkswagen Försäkring är också unik på många sätt, med en service-, garanti-, och ersättningsnivå utöver det vanliga. Dessutom

Läs mer

Försäkring för serviceverksamhet

Försäkring för serviceverksamhet Försäkring för serviceverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för serviceverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

En skräddarsydd försäkring för dig som kör Subaru.

En skräddarsydd försäkring för dig som kör Subaru. En skräddarsydd försäkring för dig som kör Subaru. Oslagbart pris i sex månader för nya och begagnade bilar. Bara fördelar med Subaru försäkring. Du som kör Subaru har möjlighet att välja en försäkring

Läs mer

Försäkring för tjänsteföretag

Försäkring för tjänsteföretag Försäkring för tjänsteföretag Det här är en branschanpassad försäkring för tjänsteföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

MOTORFORDONS- FÖRSÄKRING

MOTORFORDONS- FÖRSÄKRING GJ 1:9 MOTORFORDONS- FÖRSÄKRING FÖR MOTORFORDON, SLÄPFORDON OCH MOTORREDSKAP allmänna villkor Här har vi samlat det mesta som vår motorförsäkring kan omfatta. Notera att det i vissa fall finns kompletterande

Läs mer

Självrisk. Självrisk. Ã Viktiga begränsningar

Självrisk. Självrisk. Ã Viktiga begränsningar Motorfordon Försäkringsinformation Detta är en kortfattad version av de fullständiga försäkringsvillkoren, Motor 2015 och Allmänna Villkor Konsument, som gäller för din motorfordonsförsäkring. Vid skada

Läs mer

Motorfordonsförsäkring P 600 Motorfordonsförsäkring

Motorfordonsförsäkring P 600 Motorfordonsförsäkring P 600 FÖR MOTORFORDON, SLÄPFORDON OCH MOTORREDSKAP Sida 2 av 62 De viktigaste delarna Försäkringsvillkoret innehåller en rad bestämmelser. Vi har valt ut några viktiga som du bör läsa på en gång. Observera

Läs mer

MOTORFORDONS- FÖRSÄKRING

MOTORFORDONS- FÖRSÄKRING GJ 1:6 MOTORFORDONS- FÖRSÄKRING FÖR MOTORFORDON, SL ÄPFORDON OCH MOTORREDSK AP allmänna villkor Här har vi samlat det mesta som vår motorförsäkring kan omfatta. Notera att det i vissa fall finns kompletterande

Läs mer

Försäkring för både fordon och verksamhet gäller för Personbil, Lätt lastbil, Lätt släp och Hyrbil

Försäkring för både fordon och verksamhet gäller för Personbil, Lätt lastbil, Lätt släp och Hyrbil Företagsägd bil Försäkring för både fordon och verksamhet gäller för Personbil, Lätt lastbil, Lätt släp och Hyrbil 2 Företagsägd bil Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Det här är en branschanpassad försäkring för bygg- och anläggningsbranschen. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och

Läs mer

CITROËN FÖRSÄKRING FÖRSÄKRA DIG OM EN RIKTIGT BRA AFFÄR

CITROËN FÖRSÄKRING FÖRSÄKRA DIG OM EN RIKTIGT BRA AFFÄR CITROËN FÖRSÄKRING FÖRSÄKRA DIG OM EN RIKTIGT BRA AFFÄR Du som kör Citroën kan konsten att få valuta för pengarna. Du har dessutom valt en bil med en alldeles egen karaktär. För dig finns Citroën Försäkring

Läs mer

Försäkring för installations-, reparations- och underhållsverksamhet

Försäkring för installations-, reparations- och underhållsverksamhet Försäkring för installations-, reparations- och underhållsverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för installations-, reparations- och underhållsverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat

Läs mer

Försäkring för hotell och restaurangverksamhet

Försäkring för hotell och restaurangverksamhet Försäkring för hotell och restaurangverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för hotell och restaurangverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda

Läs mer

Motorfordonsförsäkring

Motorfordonsförsäkring GJ 1:11 Motorfordonsförsäkring För motorfordon, släpfordon och motorredskap Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 2015-02-01 Här har vi samlat det mesta som vår motorförsäkring kan omfatta. Notera att

Läs mer

Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på

Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på vår försäkringsgivares hemsida www.gjensidige.se. Villkoren

Läs mer

På goda villkor. Audi Försäkring

På goda villkor. Audi Försäkring På goda villkor. Audi Försäkring Privatperson: Fri kvalitetsförsäkring i 3 månader. När du köper din Audi hos någon av våra återförsäljare kan du samtidigt teckna Audis egen bilförsäkring kostnadsfritt

Läs mer

Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag.

Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Taxi Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Så här fungerar din försäkring: Vår ambition är att du alltid ska vara

Läs mer

En smartare försäkring.

En smartare försäkring. En smartare försäkring. Det finns ett smart sätt att ta hand om din bil. Opel Försäkring. Det är en försäkring som lever upp till både dina och våra högt ställda krav på säkerhet och kvalitet. Vi som har

Läs mer

bilförsäkringar om dig och din bil.

bilförsäkringar om dig och din bil. förköpsinformation besök salusans var.se ansök redan idag bilförsäkringar om dig och din bil. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan

Läs mer

En skräddarsydd försäkring för dig

En skräddarsydd försäkring för dig En skräddarsydd försäkring för dig som kör KIA Bara fördelar Du som kör KIA har möjlighet att välja en försäkring som är skräddarsydd för din bil och som därför ger dig många fördelar. Vi har nära kontakt

Läs mer