lagstadgad olycksfallsförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "lagstadgad olycksfallsförsäkring"

Transkript

1 lagstadgad olycksfallsförsäkring Med specialistkunskap om sjöfartens behov

2 På ett stormigt hav är erfarenhet guld värd. Finlands enda sjöförsäkringsbolag Alandia Försäkring har sitt ursprung i den åländska sjöfarts traditionen. Allt sedan Redarnas Ömsesidiga Försäkrings bolag grundades av en grupp åländska redare år 1938 har vi funnits till för och levt med den finländska sjöfarten. Under åren har verksamheten utökats med dotterbolagen Alandia, Liv-Alandia och Pensions-Alandia som är specialiserade på marin-, båt-, frivilliga person- och lagstadgade pensionsförsäkringar. Vi är idag det enda sjöförsäkringsbolaget i Finland. Koncernens moder bolag Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag (RÖF) erbjuder två typer av försäkringar: fartygskasko samt lagstadgad olycksfalls försäkring primärt för rederiernas sjö- och landpersonal.

3 Redarnas eget försäkringsbolag Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag är som namnet anger ett ömsesidigt bolag. Detta innebär att bolaget ägs och styrs av sina försäkringstagare. Syftet med ett ömsesidigt bolag är inte att skapa vinst för bolagets ägare, utan i stället att förse ägarkunderna med bästa möjliga försäkringsskydd i kombination med förmånliga premienivåer. Eftersom de rederier som är försäkrade hos oss även är våra ägare och många av dem är representerade i våra styrande organ, kan vi helt naturligt kalla oss för redarnas eget försäkringsbolag. Specialister på sjöfartens behov Våra produkter är anpassade för sjöfartens behov. Förutom den lagstadgade olycksfallsförsäkringen erbjuder vi de fritids olycksfallsförsäkringar som redaren i enlighet med sjöfartsbranschens kollektivavtal ska teckna. Förutsättningen för dessa försäkringar är i de flesta fall finsk flagg. I vissa fall kan den lagstadgade olycksfallsförsäkringen tillämpas även på finländska s k utsända arbetstagare som arbetar på fartyg under utländsk flagg. För fartyg under finsk flagg som tilllämpar s k blandbesättningsavtal kan vi även stå till tjänst med lämpliga försäkringslösningar. Helhetslösningar och personlig service Det finns många goda skäl att välja Alandia Försäkring som försäkringsgivare. Ledorden inom vårt bolag är kompetens, engagemang, pålitlighet och stabilitet. Vi ser våra kund förhållanden som långsiktiga åtaganden, och vi strävar till att i vår dagliga verksamhet arbeta på ett sådant sätt att det skapar ett mervärde för våra kunder att ha sina försäkringar placerade just hos oss. Vi erbjuder våra kunder snabb och personlig service utgående från kundens individuella behov. Vår lilla organisation möjliggör att försäkrings- och skadeärendena oftast handläggs av en bekant kontakt person. Med över 70 års erfarenhet av sjöförsäkringar är vi inom Alandia Försäkring specialister på sjöfartens risker. Vi olycksfallsförsäkrar idag besättningen på majoriteten av de finskflaggade passagerar- och fraktfartygen samt även många rederiers landpersonal. Vår marknadsandel inom denna försäkringsgren är därmed totalt sett liten, men däremot är vi klart marknadsledande inom den nisch där vi valt att vara verksamma. För redare som koncentrerar försäkringarna för både sina fartyg och sin personal till vårt bolag skapas ytterligare synergieffekter. Vi brukar ibland beskriva fartygen som sjöfartens hårdvara och personalen som mjukvaran, och hos oss kan redaren på ett smidigt sätt få ett försäkringsskydd för helheten.

4 Effektiv skaderegleringsservice gynnar alla parter Då en skada inträffat erbjuder vi naturligtvis fullständig skaderegleringsservice på både svenska och finska. Våra skadereglerare har en för försäkringsbranschen unik specialkunskap gällande sjöfartens särpräglade arbetsförhållanden, kollektivavtal och avlöningssystem. Snabbhet, sakkunskap, lyhördhet och flexibilitet är viktiga principer i vår skade hantering. Därmed kan vi genom vår skaderegleringsservice medverka till att de problem och ekonomiska bortfall som ett olycksfall kan medföra minimeras så långt det är möjligt, både för den skadade arbetstagaren och för arbetsgivaren. Skadeförebyggande verksamhet enligt kundernas önskemål Det framhålls ofta att ett företags viktigaste resurs är dess personal. Genom att tillsammans med våra försäkringstagare arbeta med skadeförebyggande verksamhet vill vi bidra till säkerhet och välmående bland de personer som är försäkrade hos oss. Vi gör årligen en omfattande statistiksammanställning till samtliga större kunder som underlag för analys och fortsatt arbetarskyddsarbete. Vartannat år ordnar vi ett kundseminarium med föreläsningar som anknyter till skadeförebyggande verksamhet. Årligen utser vi även Årets tryggaste arbetsplats bland våra försäkrade i avsikt att uppmuntra till positivt tänkande gällande möjligheterna att minska riskerna för olycksfall. Dessutom bidrar vi på olika andra sätt till skadeförebyggande verksamhet i enlighet med kundernas specifika önskemål. Vi har ett nära samarbete med Alandia Marine, som erbjuder ett omfattande utbud av sjöförsäkringsprodukter. Hos oss kan redaren alltså få ett komplett försäkringsskydd för sin verksamhet.

5 Korta fakta om lagstadgad olycksfallsförsäkring APRIL KOMMUNIKATION 2013 Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen är en viktig del av den anställningsrelaterade sociala tryggheten för arbetstagare i Finland, och ger ett omfattande ekonomiskt skydd vid arbetsoförmåga pga olycksfall eller yrkessjukdom. Arbetsgivaren är skyldig att teckna denna försäkring för sina anställda, men kan själv välja vilket försäkringsbolag han anlitar. Försäkringen ersätter arbetsolycksfall, vissa andra i olycksfallsförsäkringslagen definierade skador samt yrkessjukdomar. Ersättningsformerna fastställs i lagen om olycksfallsförsäkring. Ersättningen kan omfatta bl a sjukvårdskostnader, dagpenning, rehabilitering, menersättning, olycksfallspension och familjepension. I Finland inträffar årligen ca arbetsolycksfall. Fler talet av dessa medför lyckligtvis endast mindre skador och en kortare sjukfrånvaro. I dessa fall ersätts vårdkostnader och dagpenning för tiden för arbetsoförmåga. Om olycksfallet leder till att arbetstagaren inte längre kan utföra sitt tidigare arbete utreder försäkringsbolaget möjligheterna till rehabilitering, och bekostar en eventuell omskolning till ett nytt yrke. Ifall arbetsoförmågan blir bestående betalas olycksfallspension som grundar sig på den skadades inkomster. Om en arbetstagare omkommer till följd av ett olycksfall betalas familjepension till de efterlevande. Grundprincipen gällande premiesättningen för den lagstadgade olycksfallsförsäkringen är att premien ska stå i proportion till risken för olycksfall och yrkessjukdomar. Varje försäkringsbolag har dock sina egna premieberäkningsgrunder. Därför kan försäkringspremien variera från bolag till bolag. För små arbetsgivare fastställs premien utgående från hela landets skadestatistik. För större arbetsgivare kan man tillämpa olika s k specialtarifferingssystem, där den egna skadeutvecklingen påverkar premiens storlek i större eller mindre utsträckning. Gemensamt för samtliga tarifferingssystem där kundens egen skadeutveckling beaktas är att färre och billigare skador ger lägre premier, och därmed skapas en stark koppling till arbetarskyddsarbetet. Fritidsolycksfallsförsäkringarnas tariff beräknar vi utgående från hela landets skadestatistik, eftersom arbetsgivaren i dessa fall inte har möjlighet att påverka skadeutvecklingen med sin egen arbetarskyddsverksamhet. Om arbetsgivaren har kompletterat den lagstadgade olycksfallsförsäkringen med en fritidsolycksfallsförsäkring för sina anställda är ovan nämnda ersättningar aktuella även efter ett fritidsolycksfall, dock så att ersättningarna samordnas med sjukförsäkringens ersättningar. Våra premieberäkningsgrunder är anpassade till sjöfartsbranschens behov, och vi hjälper naturligtvis våra kunder att hitta den lämpligaste lösningen för just dem. Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Besöksadress: Ålandsvägen 31, Mariehamn, postadress: Pb 121, Mariehamn FO-nummer , Hemort Mariehamn tel (018) , telefax (018) ,

Förvaltande organ 30

Förvaltande organ 30 BOLAGSPRESENTATION 211 Presentation av Alandia-Bolagens kompetens Innehåll VD har ordet 4 Marin Samarbetspartner med erfarenhet 6 LO Specialister på sjöfartens behov 1 Båt Med passion för båtar och sjöliv

Läs mer

Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag. Checklista för välbefinnande på arbetsplatsen

Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag. Checklista för välbefinnande på arbetsplatsen Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Checklista för välbefinnande på arbetsplatsen Innehållsförteckning 3 Alandia som försäkringsgivare Specialister på sjöfartens behov Arbetsolycksfall sker varje dag

Läs mer

Olycksfallsförsäkring för företagare

Olycksfallsförsäkring för företagare Olycksfallsförsäkring för företagare försäkringshandledning gäller från 1.1.2009 Skydd för företagare i ägande ställning som står utanför den lagstadgade olycksfallsförsäkringen samt för deras familjemedlemmar

Läs mer

Trafikförsäkringen behöver förändras

Trafikförsäkringen behöver förändras Trafikförsäkringen NFT behöver 2/2008 förändras Trafikförsäkringen behöver förändras av Patricia Seidel Garpedal m.fl. Patricia Seidel Garpedal patricia.seidel-garpedal @lansforsakringar.se Ett av de stora

Läs mer

LPA-trygghet även för fritiden

LPA-trygghet även för fritiden LPA-trygghet även för fritiden Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. Försäkringar för kropp och själ RÄTT FÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SVENSKA NAPRAPATFÖRBUNDET

MEDLEMSFÖRSÄKRING. Försäkringar för kropp och själ RÄTT FÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SVENSKA NAPRAPATFÖRBUNDET MEDLEMSFÖRSÄKRING RÄTT FÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SVENSKA NAPRAPATFÖRBUNDET Försäkringar för kropp och själ Trygghet är att veta att du inte står ensam om något skulle hända, vare sig det gäller jobbet

Läs mer

LPA-trygghet för stipendiater

LPA-trygghet för stipendiater LPA-trygghet för stipendiater Betryggande välfärd LPA Allt du behöver veta om LPA-tryggheten! LPA försäkrar stipendiater...3 LPA-trygghet för stipendiater...3 Försäkringsskyldighet...4 Arbete utomlands...6

Läs mer

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar Kursbok till deltagarna som går utbildningen om forsakringar 1 2 innehåll 4 Facket försäkrar 6 Lagstadgade försäkringar 7 Avtals försäkringar 8 Medlems försäkringar 10 Ar bet slös 12 Sjuk 15 Arbet sskada

Läs mer

Rätt skydd för företagaren

Rätt skydd för företagaren Rätt skydd för företagaren försäkringshandledning gäller från 1.1.2009 Det är viktigt att en företagare kan koncentrera sig på sin egen affärsverksamhet. Störningar i verksamheten och överraskande kostnader

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller ihop värnar vi

Läs mer

Compliance och internationella försäkringar för näringslivet

Compliance och internationella försäkringar för näringslivet ERV sätter fokus på : Compliance och internationella försäkringar för näringslivet Vad innebär det för ditt företag? Compliance ur ett försäkringsperspektiv vid affärsresor och utlandsstationering Vad

Läs mer

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Fördelar för er som företagskunder Vi försäkrar allt från mindre verksamheter till större industrier. Med hög service, kvalitet

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 2 Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller

Läs mer

LPA-trygghet för försäkrade

LPA-trygghet för försäkrade LPA-trygghet för försäkrade Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan!

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan! Försäkring Trygghet för Svenska kyrkan! Därför försäkring i eget försäkringsbolag Kyrkans eget försäkringsbolag har den närhet och erfarenhet som önskas och krävs till lägsta möjliga kostnad. Vi erbjuder

Läs mer

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se ITP i egen regi Handbok www.pripensionsgaranti.se Produktion: Fortunatus Finansiell Kommunikation och Information Form och original: Allendeform Skribent: Fredrik Lilieblad Foto: Guillermo Allende och

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Nettopremier ett nytt prissättningssystem

Nettopremier ett nytt prissättningssystem PROMEMORIA Datum 2006-06-13 Författare Friné Johnsson Gabriella Lanciotti Dnr 06-5498-306 Nettopremier ett nytt prissättningssystem Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167]

Läs mer

Trygghet vid arbetsskada Om lagstadgad och kollektivavtalad arbetsskadeförsäkring

Trygghet vid arbetsskada Om lagstadgad och kollektivavtalad arbetsskadeförsäkring Trygghet vid arbetsskada Om lagstadgad och kollektivavtalad arbetsskadeförsäkring Om AFA Försäkring AFA Försäkring administrerar kollektivavtalade försäkringar på uppdrag av arbetsmarknadens parter. Försäkringarna

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

LPA-trygghet vid nedsatt arbetsförmåga

LPA-trygghet vid nedsatt arbetsförmåga LPA-trygghet vid nedsatt arbetsförmåga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Moderna Försäkringar 2000

Moderna Försäkringar 2000 Moderna Försäkringar 2000 1 2 Innehåll VD Lars Nordstrand har ordet 4 5 Del av en dynamisk grupp 6 7 Specialistkunskap och teknik bäddar för framgång: BÅTFÖRSÄKRING 8 9 FÖRETAGSFÖRSÄKRING 9 10 KONSUMENTFÖRSÄKRING

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen Försäkra SAMMANFATTNING Det förekommer att konsumenterna har ett felaktigt eller dåligt försäkringsskydd, antingen i form av för mycket eller för lite skydd. De flesta konsumenter uppger också att de tycker

Läs mer

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER = fler medlemmar Vill ni öka nyttan med att vara medlem i er organisation? MEDLEMSFÖRMÅNER ÄR VIKTIGA. PLUS är ett koncept för att hjälpa intressestyrda organisationer att öka upplevd medlemsnytta inom

Läs mer

Att prissätta olika risker är inte diskriminering

Att prissätta olika risker är inte diskriminering 2011-11-22 Ståndpunkts-PM: Att prissätta olika risker är inte diskriminering 1 (9) Sammanfattning Privat försäkringsverksamhet handlar om att identifiera och prissätta risker. Riskbedömning är en metod

Läs mer

Försäkra. Omfattningen av skadeförsäkringar

Försäkra. Omfattningen av skadeförsäkringar Försäkra SAMMANFATTNING Det förekommer att konsumenterna har ett felaktigt eller dåligt försäkringsskydd, antingen i form av för mycket eller för lite skydd. De flesta konsumenter uppger också att de tycker

Läs mer

Försäkringar för livet BLIWA LIVFÖRSÄKRING

Försäkringar för livet BLIWA LIVFÖRSÄKRING Försäkringar för livet BLIWA LIVFÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2010 RUBRISERING Innehåll Tre skäl att välja Bliwa 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Bliwas affärsområden 6 Bliwamodellen för trygghet och hälsa

Läs mer