Vad gör du när du misstänker yrkessjukdom eller om det inträffar ett olycksfall? Essi Manner/Märta Strömberg-Nygård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad gör du när du misstänker yrkessjukdom eller om det inträffar ett olycksfall? Essi Manner/Märta Strömberg-Nygård 9.5.2012"

Transkript

1 Vad gör du när du misstänker yrkessjukdom eller om det inträffar ett olycksfall? Essi Manner/Märta Strömberg-Nygård

2 Vad behandlas? Försäkringstrygghet och ersättningar som baserar sig på lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Ersättningsprocessen i olycksfalls- och yrkessjukdomsärenden Hur kan du för din egen del påverka ersättningsprocessen i lantbruksföretagarens olycksfallsärenden eller vid misstanke om yrkessjukdom?

3 Olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Ersätter i LFÖPL-företagararbete: inträffade olycksfall skador som uppstått under en kort tid yrkessjukdomar som arbetet förorsakat

4 OFLA-arbete jordbruksarbete skogsarbete fiske renskötsel stipendiatarbete även arbetsresor inte annat förtjänstarbete och inte arbete i privata hushållet

5 OFLA-arbete också maskinarbete med lantbruksmaskiner arbete som hör till binäringar (jordbruksbeskattat) bytesarbete resor som hör ihop med lantbruksarbetet yrkeskurser, lantbruksutställningar företagets bokföring tvätt och lagning av arbetskläder påklädning av arbetskläder tvättning efter arbetet

6 OFLA-fritidsolycksfallsförsäkring ersätter olycksfall och skador som uppstått under en kort tid inte skador som uppstått av rörelse inte yrkessjukdomar inte andra sjukdomar inte trafikskador Inga begränsningar vad gäller idrottsgren (förutom motorsport som omfattas av trafikförsäkringslagen)

7 Privathushåll och fritid är t.ex.: byggande eller reparering av gårdens bostadbyggnad vanlig matlagning för familjen i företaget vård av barn och åldringar städning och uppvärmning av bostadsbyggnad vedhuggning för uppvärmande av bostad hobbyn. t.ex. sport, jakt, bär- och svampplockning Ersättning endast från fritidsförsäkring

8 Skada som ersätts Ett olycksfall är plötsligt oväntat oavsiktligt orsakat av en yttre faktor en ensklid arbetsrörelse som förorsakar smärta i muskel eller sena (ersätts inte från fritidsförsäkringen)

9 Yrkessjukdom Yrkessjukdom En sjukdom som sannolikt främst är orsakad av en faktor som förekommer i arbetet biologisk- mögelsporer - dammlunga kemisk - djurepitel - astma, snuva, eksem fysikalisk - ljudexponering - nedsatt hörsel När sjukdomen konstaterats= första läkarbesöket

10 Kostnader för yrksessjukdomsundersökningar för att utreda eventuell yrkessjukdom ersätts nödvändiga kostnader för undersökningar fastän sjukdomen inte skulle vara yrkessjukdom läkararvoden sjukhuskostnader resekostnader

11 Ersättningar Sjukvård Resekostnader Kostnader för skötsel av hemmet Kostnader för undersökningar Dagpenning Olycksfallspension Menersättning- för bestående men Mentillägg och klädtillägg (svårt skadade) Rehabilitering- medicinsk och yrkesinriktad (omskolning, näringsunderstöd) Familjepension Begravningshjälp

12 Sjukvård läkararvoden sjukhuskostnader fysikalisk vård mediciner och sjukvårdsmaterial hjälpmedel proteser försäkringsintyg med till läkaren-> kostnadsfri vård recept och kvitton till LPA eller LPA- ombudsmannen

13 Gått sönder vid olycksfallet Bl.a. glasögon hörapparat tandprotes proteser ersätts om det uppstått kroppsskada kvitton till LPA skattefritt

14 Dagpenning Minst tre dagars arbetsoförmåga utöver dagen för olycksfallet Arbetsförmågan nedsatt % Betalas räknat från dagen efter olycksfallet för alla veckodagar i högst ett år Storleken beror på LFÖPL-arbetsinkomsten (1/360) andra förvärvsinkomster (företagararbete, stipendiatarbete, arbete som anställd) årsarbetsförtjänsten i en frivillig försäkring (1/360) graden av arbetsoförmåga

15 Olycksfallspension Om arbetsoförmågan varar i mer än ett år Börjar efter dagpenningperioden Arbetsförmågan nedsatt % Arbetsförmågan nedsatt på grund av ett olycksfall eller en yrkessjukdom Även bedömning av förmågan att skaffa inkomster av annat arbete Betalas så länge arbetsoförmågan fortgår Storleken beror på årsarbetsförtjänsten graden av arbetsoförmåga

16 Övriga ersättningar Menersättning Betalas efter dagpenningsperioden Bestående men, invaliditetsklasserna 1 20 Beroende på svårighetsgraden 1,15 60 % av minimiårsarbetsförtjänsten Mentillägg Svår skada, behöver hjälp av en annan person Betalas som tillägg till pension eller dagpenning Klädtillägg Om en protes eller något annan hjälpmedel orsakar onormalt klädslitage

17 Kostnader för skötsel av hemmet den skadade klarar inte av pga skada att sköta hem och barn (de verkliga tilläggskostnaderna ersätts) högst för ett år räkningar och kvitton till LPA skattefritt lantbrukets vikariehjälp ersätts inte

18 Rehabiliteringssystem Företagshälsovården -arbetsförmågan FPA - medicinsk och yrkesinriktad LPA LFÖPL yrkesinriktad OFLA medicinsk och yrkesinriktad

19 OFLA-rehabilitering Medicinsk rehabilitering Undersökning för att utreda rehabiliteringsbehov Rehabilitering i öppen vård eller på institution, fysioterapi eller annan terapi Hjälpmedel för att upprätthålla funktionsförmågan Ombyggnad av bostaden Motoriserade andningsskydd, skyddshandskar Anpassningsträning eller annan liknande rehabilitering; t.ex. astmakurser eller kurser för sådana som fått allergisk snuva eller eksem Inte förebyggande

20 20 Rehabiliteringskurs LPA kallar alla som fått andningsskydd på kurs 3 14 dygn I Andningsförbundet Heli rf:s rehabiliteringscenter Verve (Uleåborg och St Michel) och Norrvalla för kurstiden ersätts inkomstbortfall och resekostnader helpension

21 OFLA - yrkesinriktad rehabilitering Yrkesinriktad utbildning, läroavtal 1 4 års utbildning, full olycksfallspension för utbildningstiden, skolmaterial samt resekostnader Näringsunderstöd- räntefritt lån och/eller bidrag - för att skaffa arbetsredskap - för att grunda ett nytt företag - för att göra ändringar i det gamla företaget

22 Att söka till OFLA-rehabilitering Initiativ till rehabilitering - vårdinstansen, företagaren själv, LPA (initiativskyldighet) - ingen skild ansökan Försäkringsbranschens rehabilitering rf - rehabiliteringsutredningar, rekommendationer, råd och uppföljning

23 Ersättningsprocessen i olycksfalls- och yrkessjukdomsärenden När olycksfall inträffar eller om det finns misstanke om yrkessjukdom borde kunden söka sig till läkare och ta med försäkringsintyget Kunden ska fylla i skadeanmälan själv eller hos ombudsmannen Beskriva noggrant hur, var och under vilka omständigheter olycksfallet inträffade eller eller i hurudana arbeten symptom på eventuell yrkessjukdom uppstår Bifoga till skadeanmälan läkarintyg, recept och kvitton (orginal) Fylla i reseräkningen på baksidan av skadeanmälan Skicka handlingarna till LPA I LPAs e-tjänst kan man följa med hur behandlingen av ärendet framskrider

24 Om kunder har försäkringsintyget med sig vid läkarbesöket får man kostnadsfri vård och vårdinstansen skickar handlingarna till LPA Kunden skickar till LPA läkarintyg, recept, kvitton i orginal och reseräkning Om kunder inte har försäkringsintyget med sig blir man tvungen att först betala kostnaderna själv. Ersättning för kostnaderna kan man söka från LPA mot kvitton. Kunden bör fylla i skadeanmälan eller försäkringsintyg och skicka det till LPA. Man bifogar läkarintyg, recept, kvitton i orginal och reseräkning.

25 Ersättningsprocessen vid fritidsolycksfall Kunden bör fylla i skadeanmälan endera själv eller hos ombudmannen Beskriva noggrant hur, när och under vilka omständigheter olycksfallet inträffade Bifoga till skadeanmälan läkarintyg, recept och kvitton i orginal Fyll i reseräkningen på baksidan av skadeanmälan Kostnader som uppstått pga skadan betalar man först själv. Esättning för kostnaderna kan man söka från LPA mot kvitton. I LPAs e-tjänst kan man följa med hur behandlingen av ärendet framksrider

26 Beslut om ersättning När skadeanmälan och bilagor som behövs, t.ex. läkarintyg och undersökningsresultat, kommit till LPA, kan ärendet avgöras och ersättningsbeslut ges Vid misstanke om yrkessjukdom kan det ta månader t.o.m. år innan beslut kan fattas beroende på hur undersökningarna framskrider. När LPA fått undersökningsresultaten kan beslut i ärendet fattas.

LPA-trygghet för försäkrade

LPA-trygghet för försäkrade LPA-trygghet för försäkrade Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Förutom olycksfall i arbetet ersätter olycksfallsförsäkringen också yrkessjukdomar, men de tas inte upp här.

Förutom olycksfall i arbetet ersätter olycksfallsförsäkringen också yrkessjukdomar, men de tas inte upp här. INGEN ERSÄTTNING VARFÖR? Vad ersätts som arbetsolycksfall? För vilka skador betalas ersättning? Varför upphör ersättningen? Den här broschyren innehåller allmän information om arbetsolycksfallsförsäkringen

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse 2013

Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 ALLMÄNT År 2013 var Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) 44:e verksamhetsår. Behandlingen av ansökningarna löpte smidigt under året och behandlingstiderna

Läs mer

Hemförsäkring Produktfakta

Hemförsäkring Produktfakta Hemförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2015 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring?

Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring? Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring? - Vad har vi lärt av Freja? 2011-09-01 Daniel Eriksson Produktdirektör Kunderna äger Folksam Vårt övergripande mål är att ha branschens mest nöjda kunder Vår

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Försäkringar för barn sidan 2 FÖR BARNETS bästa Ditt barns välbefinnande är det viktigaste för dig

Läs mer

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Broschyrer 7swe (2014) Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 7swe (2014) UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

Frivillig gruppförsäkring för dig som är medlem i SRF eller anställd i ett SRF-anslutet företag Försäkringsinformation 2006-06-01

Frivillig gruppförsäkring för dig som är medlem i SRF eller anställd i ett SRF-anslutet företag Försäkringsinformation 2006-06-01 Frivillig gruppförsäkring för dig som är medlem i SRF eller anställd i ett SRF-anslutet företag Som medlem och anställd har du genom denna försäkring möjlighet att komplettera det skydd som lag och eventuella

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

gruppförsäkring Villkor Gruppförsäkring Gäller från 2010-01-01

gruppförsäkring Villkor Gruppförsäkring Gäller från 2010-01-01 gruppförsäkring Villkor Gruppförsäkring Gäller från 2010-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 4 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 4 A.2 Vem försäkringen gäller för 4 A.3 När försäkringen gäller 4 A.4 Utbetalning

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Social trygghet för dig med diabetes

Social trygghet för dig med diabetes 2015 Social trygghet för dig med diabetes Utgivare: Diabetesförbundet i Finland rf Författare: Riitta Vuorisalo Redaktör: Johanna Häme-Sahinoja Layout: Aino Myllyluoma Översättning: Margareta Gustafsson

Läs mer

Villkor Gruppförsäkring

Villkor Gruppförsäkring Villkor GF 900:7 Villkor Gruppförsäkring Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring Barnförsäkring Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet

Läs mer

kollektiv olycksfallsförsäkring

kollektiv olycksfallsförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. kollektiv olycksfallsförsäkring

Läs mer

Insplanet Barnförsäkring

Insplanet Barnförsäkring Insplanet Barnförsäkring - rätt försäkring till rätt pris - Besök oss på www.insplanet.com eller ring 08-51 000 000 1 barnförsäkring olyckor och sjukdomar kan hända vem som helst, när som helst. Med vår

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring Kollektiv olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskriv ning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar du på vår webbplats

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen. Framgång tillsammans.

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen. Framgång tillsammans. Pohjolas Måttskydd Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Framgång tillsammans. Försäkringar på nätet Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2012. Enklast tecknar du försäkringar i vår

Läs mer

Försäkringsvillkor för Olycksfall

Försäkringsvillkor för Olycksfall 1 Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för de personer eller för de grupper av personer som anges i försäkringsbrevet om de är bosatta och folkbokförda i Sverige eller har sin huvudsakliga sysselsättning

Läs mer

Olycksfallsförsäkring heltid

Olycksfallsförsäkring heltid 1 Olycksfallsförsäkring heltid (OFH Euro Accident) Giltighet Försäkringen galler vid olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden. Vid anmälan om skada erfordras att ansvarig person för verksamheten

Läs mer

Försäkring för händelser i livet

Försäkring för händelser i livet Försäkring för händelser i livet Produktöversikt Olycksfall Olycksfallsförsäkring Sjukdom Sjukförsäkring Diagnosförsäkring Förtidskapital Sjukvårdsförsäkring Dödsfall Livförsäkring Familjeskydd Barn Gravidförsäkring

Läs mer

Personalförsäkring. Olycksfall. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.)

Personalförsäkring. Olycksfall. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) Personalförsäkring Olycksfall Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR... 3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 3 3 VAR

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008. Gäller från 2008-06-01

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008. Gäller från 2008-06-01 BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008 Gäller från 2008-06-01 Innehåll Några ord om din försäkring...3 A. Barn- och ungdomsförsäkring...4 A.1 Försäkringsavtalet...4 A.2 Försäkrad...4 A.3 Självrisk...4 A.4

Läs mer

Gruppförsäkring, GF 900:5. Villkor för Gruppförsäkring. Gäller från 2012-01-01

Gruppförsäkring, GF 900:5. Villkor för Gruppförsäkring. Gäller från 2012-01-01 Gruppförsäkring, GF 900:5 Villkor för Gruppförsäkring Gäller från 2012-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar

Läs mer

Resenärförsäkring. Företag och organisationer

Resenärförsäkring. Företag och organisationer Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2011 Resenärförsäkring Företag och organisationer Innehåll 1 Försäkrade och ersättningsmottagare 2 1.1 Försäkrade 2 1.2 Ersättningsmottagare 2 2 Försäkringens giltighet

Läs mer

Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa försäkringsvillkor Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa (oba 1) gäller från 2007-10-01 Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa försäkringarnas syfte Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa ger den försäkrade

Läs mer

Trygghet för hela familjen

Trygghet för hela familjen GRUPPFÖRSÄKRING Trygghet för hela familjen Movestics gruppförsäkring kan ge dig och dina efterlevande skydd vid bland annat olycksfall, sjukdom och dödsfall. Vi erbjuder försäkring till både dig, din partner

Läs mer