Anskaffningsbeslut avseende upphandling av försäkringsprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anskaffningsbeslut avseende upphandling av försäkringsprogram 2015-2020"

Transkript

1 1(5) Verksamhetsstyrning och ekonomi Finansiering och kalkylering Handläggare Peter Fransson Trafiknämnden , punkt 5 TN Anskaffningsbeslut avseende upphandling av försäkringsprogram Ärendebeskrivning Förvaltningen föreslår att upphandling av förvaltningens försäkringsbehov för de kommande fem åren genomförs avseende ansvarsförsäkring, terrorismförsäkring och vd- & styrelseansvarsförsäkring. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 11 november 2014 Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta att uppdra åt förvaltningschefen, eller den han utser, att att genomföra upphandling avseende försäkringsprogram i enlighet med detta tjänsteutlåtande, utarbeta och fastställa förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut, teckna upphandlingskontrakt i anslutning till upphandlingen, samt att efter att kontraktet överlåtits till AB Storstockholms Lokaltrafik, inom ramen för förvaltningsuppdraget avseende bolaget förvalta kontraktet, varvid ändringar och tillägg till upphandlingskontraktet som ryms inom fastställd budget ska fattas i enlighet med gällande beslutsordning. Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Försäkring är en väsentlig del av trafikförvaltningens nuvarande och kommande riskfinansiering. Analys av trafikförvaltningens behov av försäkring genomförs löpande. Val av försäkringsbelopp och självrisker optimeras, så att de värden som inte kan

2 2(5) hanteras i budgeten försäkras. Genom försäkringarna kommer trafikförvaltningen att erhålla försäkringsersättning vid skada. Bakgrund AB Storstockholms Lokaltrafiks ( SL ) styrelse beslutade den 5 oktober 2010 att upphandla försäkringsskydd åt bolaget. Upphandlingen omfattade ansvarsförsäkring, egendomsförsäkring, terrorismförsäkring, motorfordonsförsäkring, tjänstereseförsäkring och olycksfallsförsäkring. De olika försäkringarna upphandlades var för sig och avsågs löpa på 2 år med två års förlängning. Kostnaden beräknades totalt till ca 30 miljoner kr/år, dvs. totalt 120 miljoner kronor för de fyra åren. Försäkringsavtalet går ut den 30 april 2015 vad avser terrorismförsäkringen och 31 maj 2015 vad avser resterande försäkringar. Alla förlängningsmöjligheter är utnyttjade. Egendomsförsäkringen förlängdes inte år 2013 mot bakgrund av allt för kraftiga premieökningar och upphandlades därför på nytt för ett år med avtalsstart och med möjlighet till ett års förlängning. Överväganden Upphandlingsstrategi Den nuvarande uppdelningen av försäkringsprogrammet är väl avvägd och kan anses optimera köp på försäkringsmarknaden. I denna upphandling föreslås att ansvarsförsäkring, terrorismförsäkring och vd- och styrelseansvarsförsäkring upphandlas. Olycksfallsförsäkring, motorfordonsförsäkring och tjänstereseförsäkring hanteras framöver genom SLL:s försäkringsprogram. Egendomsförsäkringen upphandlas nästa gång under år 2015 för att träda ikraft Trafikförvaltningens behov av ansvars- och terrorismförsäkring skiljer sig mot övriga förvaltningar inom SLL. Då inga synergieffekter kan uppnås genom samordning med SLL föreslås försökringen handlas upp separat enligt detta anskaffningsbeslut. Vad avser vd- och styrelseansvarsförsäkring, så har SL behov av ett högre försäkringsbelopp än vad övriga bolag inom SLL har. Försäkringen är därför inte lämplig att hanteras och samordnas inom SLL:s försäkringsprogram utan det föreslås att även denna försäkring upphandlas separat.

3 3(5) Försäkringsbehov och försäkringsmarknaden Ansvarsförsäkring Idag finns ett flertal aktörer som skulle kunna vara intresserade av den kommande ansvarsförsäkringsupphandlingen. Konkurrensen anses vara god. Terrorism Trafikförvaltningens terrorismförsäkring är idag placerad genom den lösning som Tågoperatörerna har för spårbunden trafik i Sverige. AB Storstockholms Lokaltrafik är medlem i Tågoperatörerna, vilket innebär att Trafikförvaltningen kommer att erhålla ett anbud från Tågoperatörerna i denna upphandling. Tågoperatörerna har upphandlat sin lösning i konkurrens på den internationella försäkringsmarknaden. Tågoperatörerna är en sammanslutning av alla Tågoperatörer i Sverige som bl a gemensamt skapat denna försäkringslösning som lämnar anbud i kommande upphandling. Förfallodagen för denna försäkring är 1 maj Kapaciteten för terrorismförsäkring avseende den Svenska marknaden utöver den gemensamma lösningen inom Tågoperatörerna är begränsad, dock kan det finnas möjligheter till placering på Londonmarknaden. Anvarsexcesser Trafikförvaltningens ansvarsexcesser är idag placerade via Zurich och Tågoperatörerna. Marknaden för dessa ansvarsförsäkringar kan anses vara god, såväl i Sverige som på den internationella försäkringsmarknaden. VD-/styrelseansvarsförsäkring Trafikförvaltningen har idag en egen vd-/styrelseansvarsförsäkring, Då SL har väsentligt högre försäkringsbelopp än vad övriga bolag inom SLL har så föreslås att denna upphandlas separat för bolaget. Marknaden för denna försäkring är idag god och möjligheten att erhålla bra anbud är således även den god. Tjänstereseförsäkring

4 4(5) Trafikförvaltningen har idag en egen tjänstereseförsäkring, samtidigt som SLL har tecknat en tjänstereseförsäkring. I detta ärende föreslås att denna försäkring hädanefter kommer hanteras via SLL:s försäkringsprogram. Olycksfallsförsäkring Trafikförvaltningen har idag en egen olycksfallsförsäkring, samtidigt som SLL har tecknat en olycksfallsförsäkring. I detta ärende föreslås att denna försäkring hädanefter kommer att hanteras via SLL:s försäkringsprogram. Motorfordonsförsäkring Trafikförvaltningen har idag en egen motorfordonsförsäkring, samtidigt som SLL har tecknat en motorfordonsförsäkring. I detta ärende föreslås att denna försäkring hädanefter kommer hanteras via SLL:s försäkringsprogram. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Det nuvarande försäkringsprogrammet som föreslås upphandlas har följande kostnad per år; Försäkringsgivare Moment Premie/SEK Avtalsstart Moderna Försäkringar Ansvar SEK Tågoperatörerna Terrorism SEK Zürich Ansvar Excess SEK Tågoperatörerna Ansvar Excess SEK Zürich vd-styrelseansvar SEK Totalt SEK Det nuvarande försäkringsprogrammets premie förväntas öka med ca procent vad gäller ansvarsprogrammet och något mindre vad avser terrorism. Premien för vd- och styrelseansvarsförsäkringen förväntas bli oförändrad. Ovanstående baseras på nyligen genomförda upphandlingar inom denna bransch och med hänsyn taget till nu tillgänglig skadestatistik för branschen som helhet. Dock måste det understrykas att försäkringsbranschens syn på Trafikförvaltningen som risk kan påverka premieökningen mer eller mindre. Det har förekommit flera stora skador inom tågbranschen under senaste åren såväl på egendoms- som på ansvarsförsäkringssidan, vilket har gjort att premierna generellt har stigit.

5 5(5) Om man ser isolerat till trafikförvaltningens skadestatistik är det en stor frekvens av mindre skador. Det kan dock konstateras att genom skadeförebyggande arbete är trenden minskande. Antalet skador i förhållande till premien är också på en acceptabel nivå. Det är svårt att estimera premierna i den kommande upphandlingen, varför procentsiffrorna enligt ovan är ungefärliga. Sociala konsekvenser Inga konsekvenser att redovisa. Konsekvenser för miljön Inga konsekvenser att redovisa. Anders Lindström Förvaltningschef Håkan Nilsson Avdelningschef Verksamhetsstyrning och ekonomi

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av elenergi för avtal från och med år 2015

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av elenergi för avtal från och med år 2015 1(3) avdelningen Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 Ragna.Forslund@sll.se ANSKAFFNINGSBESLUT 2013-11-05 nämnden 2013-11-12, punkt 21 SL-2013-0753 Anskaffningsbeslut avseende upphandling av elenergi

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-03-22 1 (5) Identitet TN 1204-0101 Handläggare Fredrik Cavalli Björkman Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett Bakgrund Tekniktjänst SL

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:59 LS 1105-0669 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Minskning av aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltrafik och avveckling av Lidingöbolaget Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:3 1 (14) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingskontorets

Läs mer

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland ID574 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO: medlemsförsäkringar är till delar unika i sin omfattning. Olycksfallsförsäkringen

Läs mer

Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning om vårdjättar som misstänks för olagligt samarbete

Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning om vårdjättar som misstänks för olagligt samarbete HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-08-28 P 13 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Thomas Österberg p [XX] Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning

Läs mer

Datum 2013-02-20. Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen

Datum 2013-02-20. Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KS 9 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Jan Malmberg Datum 2013-02-20 Diarienummer KSN-2013-0341 Kommunstyrelsen Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen Förslag till

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0383 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-12 1 (2) HSN 1412-1673 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 7 Förslag till revidering av förbundsordning för

Läs mer

Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer i Mälaren

Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer i Mälaren 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-05 Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 10 Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Servicenämnden handlingar 2014-04-07

Servicenämnden handlingar 2014-04-07 Servicenämnden handlingar 2014-04-07 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Servicenämnden 2014-03-31 1(1) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Torsgatan 1 Sammanträdesdatum

Läs mer

Hemförsäkringar för alla ur ett ekonomiskt perspektiv!

Hemförsäkringar för alla ur ett ekonomiskt perspektiv! Hemförsäkringar för alla ur ett ekonomiskt perspektiv! Författare: Marcus Arvesjö 2014-01-04 Marcus Arvesjö Förord I har jag arbetat vidare på mitt examensarbete vid Företagsekonomiska Institutet i Stockholm

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Beslut med anledning av förstudie inriktning för köp och validering av biljett

Beslut med anledning av förstudie inriktning för köp och validering av biljett 1(7) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-16 Version Trafiknämnden 2015-04-14, punkt 5 Ärende/Dok. id. 2014-0256 Beslut med anledning

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling från kommunalt företag).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling från kommunalt företag). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 01-084 PM-2 2001-12-12 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling från kommunalt företag).

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab 2014-10-22 Dnr 2014/0626 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelseordföranden i Landstingen

Läs mer

SAMARBETSAVTAL - GRUNDARE

SAMARBETSAVTAL - GRUNDARE 2013-01-09 SAMARBETSAVTAL - GRUNDARE Regionalt samordnad upphandlingsverksamhet Stockholms inköpscentral 1. Avtalets parter SKL Kommentus Inköpscentral AB (556819-4798) Hornsgatan 15 117 99 Stockholm Nacka

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014

Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-12 LS 1408-0921 Landstingsstyrelsen Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av ambulanshelikoptertjänst

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av ambulanshelikoptertjänst Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-14 1 (5) HSN 1301-0051 Handläggare: Nils Edsmalm Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2014-06-17 P 19 Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0296 Landstingsstyrelsen Motion 2015:5 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om att landstingets finansiella placeringar ska

Läs mer

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen Försäkra SAMMANFATTNING Det förekommer att konsumenterna har ett felaktigt eller dåligt försäkringsskydd, antingen i form av för mycket eller för lite skydd. De flesta konsumenter uppger också att de tycker

Läs mer

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 21 maj 2015 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling av följande

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Kommunstyrelsen Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Fakta om ränteswappar En ränteswap är ett räntederivat som i sitt praktiska utförande innebär ett avtal om byte av ränta. För en låntagare

Läs mer

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2008. English Summary, pages 30 33

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2008. English Summary, pages 30 33 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2008 English Summary, pages 30 33 Om S:t Erik Försäkring S:t Erik Försäkring är ett försäkringsbolag som har till uppgift att skydda Stockholms stads tillgångar och verksamheter.

Läs mer

Införande av portabel patientbunden utrustning för egentest av pk-värde

Införande av portabel patientbunden utrustning för egentest av pk-värde Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-05-22 p 6 1 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-04-18 HSN 1204-0385 Handläggare: Marika Berggrund Mats Ek Införande av portabel patientbunden utrustning

Läs mer