Snabbguide. för Mercury båtförsäkring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbguide. för Mercury båtförsäkring"

Transkript

1 Snabbguide för Mercury båtförsäkring

2 Innehåll Försäkringsvärdet sid 5 Var gäller försäkringen sid 5 Nordsjötillägg sid 5 Medelhavstillägg sid 5 Tilläggsförsäkringar sid 6 Exklusiv motor sid 6 Atlantica Assistans sid 7 Trailerförsäkring sid 7 Jolle sid 7 Uthyrning sid 8 Båtolycksfall sid 8 Personlig lösegendom sid 18 Omfattning på försäkringen sid 9 Självrisker sid 9 LONG eller BAS sid 10 Helförsäkring BAS sid 10 Helförsäkring LONG sid 10 Skadereglering sid 10 För vem gäller försäkringen? sid 10 Gränser och Begränsningar sid 11 Teckningsförbud sid 11 Ex. På båtar som normalt inte försäkras sid 11 Rabatter för stöldförebyggande åtgärder sid 12 Söksystem sid 12 Elektronisk startspärr sid 12 Securmark sid 12 Vinterförvaring/Vinterservice sid 12 Vanliga frågor om båtförsäkring sid 13 Lojalitetsprogram sid 14 Lagar och rättigheter sid 14 2

3 Hej och välkommen till Snabbguiden för Mercury försäkringen! Vi hoppas att denna lilla snabbguide skall hjälpa dig att svara på frågor kring själva försäkringen, premier, krav och omfattningar. Brunswick marine äger och marknadsför Mercury och Atlantica/Moderna Försäkringar är försäkringsgivare, därför hänvisar vi kunder som ringer direkt till Atlantica till er som är återförsäljare för Mercury båtförsäkring. Behöver du som ombud hjälp med tecknande av försäkringen är du alltid välkommen att höra av dig. Du hittar oss på Knappa in ditt ombudsnummer i stället för försäkrings/personummer så ställs du i vår VIP kö och kommer fram fortare. 3

4 Mercury båtförsäkring är en specialförsäkring som ställer ett antal krav på båtens utrustning för att kunden överhuvudtaget skall få teckna den. Den går bara att teckna för privatpersoner och för båtar med Mercury utombordsmotorer samt för båtar med inombordsmotorer som distribueras av Mercury. Lägsta valbara självrisk är kronor för sjö-, transport-, upptagnings-, brand- och stöldskador. Båten skall låsas med klass 3 hänglås och kätting vid hemmabryggan samt att alla båtar skall ha en låsbygel av klass 3. Dessa krav gör att kunden kan få fler fördelar bland annat en mer förmånlig försäkringspremie. 20% vinterförvaringsrabatt på försäkringspremien när utombordaren vinterförvaras inlåst hos marin verkstad. Exklusiv motor ingår i försäkringen om service har utförts av auktoriserad verkstad enligt serviceboken och är registrerad i brunswicks register. Villkoren för att teckna tilläggsförsäkringen Exklusiv motor måste vara uppfyllda; värde minst kronor och båten får inte vara äldre än tio år vid tecknandet. Atlantica Assistans ingår utan kostnad i Atlanticas försäkring för privatbåtar som är värda minst kronor och där båt eller motor inte är äldre än tio år. Kan tilläggsförsäkras för 450 kronor per år för båtar eller motor som är äldre än 10 år eller värda under kronor. 4

5 På kommande sidor finns information om våra försäkringar och de följer samma ordning som vår ombudsinloggning. Logga in Vi hänvisar till vårt separata dokument om inloggningen på Atlanticas premiesnurra. Försäkringsvärdet Det värde som båten skall försäkras för och det skall motsvara marknadsvärdet på båten vid ev försäljning. Kunden tjänar inte på att sätta ett för högt värde då Atlantica vid en totalskada går ut och frågar marinhandlarna om marknadsvärdet. OBS! Vid ny båt (max 12 månader) måste försäkringsvärdet vara nyanskaffningsvärdet. Försäkringsvärdet är det maxvärde som kunden kan få vid en totalskada. Nordsjötillägg Upp till 200 dagar 0,5% av årspremien/dag på LONG nivå, minidebitering 21 dagar. 201 eller fler dagar ger dubbel årspremie. Medelhavstillägg Dubbel årspremie. I båda fallen gäller vissa krav på bemanning och utrustning. Båten får ej vara under 30 fot, inte vara värd mindre än kronor samt inte äldre än 15 år. Självrisken är oftast 1% av försäkringsvärdet dock minst kronor. Dessa tillägg går inte att teckna via webben utan tecknas via Atlanticas kundtjänst på Tr omsö Var gäller försäkringen? Mercury försäkringen har ett stort giltighetsområde som standard: Sverige, Danmark, Finland, Norge och dessa länders territorialvatten söder om polcirkeln, hela Östersjön med angränsande hamnar, vikar och hav, Kattegatt och Skagerack öster om linjen Hanstholm Lindesnes. För lämplig båt kan man utöka detta giltighetsområde mot ett premietillägg till helförsäkringen. Kunden kan välja mellan Nordsjön (inklusive kanaler i Europa) eller Medelhavet som inkluderar Nordsjön och vägen ned till Medelhavet. Lindesnes Bergen H anstholm Tr ondheim Oslo Göteborg Östersund Haparanda Umeå H elsingfors Stockholm Esbjerg Köpenhamn 5

6 Tilläggsförsäkringar Kunden kan utöka sitt skydd genom att göra tillägg på sin helförsäkring LONG eller BAS. För tilläggsförsäkringarna gäller samma säkerhetsföreskrifter, aktsamhetskrav, begränsningar samt värderings- och ersättningsregler som enligt villkoret i övrigt. Exklusiv motor Exklusiv motor kan tecknas för båtar med inombordare eller utombordare, som vid teckningstillfället inte är äldre än 10 år och gäller till och med det försäkringsår då motorn är 15 år. Försäkringsvärdet på hela ekipaget (båt och motor) måste vid försäkringens tecknande vara minst kronor. - skada på del eller komponent som är äldre än den försäkrade motorn - skada på båten under tid som den är uthyrd - skada som sker utanför ordinarie geografiskt område även om du utökat giltighetsområdet. - skada på båt som används, eller har använts, yrkesmässigt Självrisker Exklusiv motor gäller med samma självrisk som vid sjöskada på kundens vanliga helförsäkring, dock högst kronor. Ingår i Mercury försäkringen För att Exklusiv Motor skall gälla skall motorn servas efter motorleverantörens rekommendation hos auktoriserad Mercuryåterförsäljare samt att den registreras i Brunswicks garantiregister. Försäkringen ersätter: - skada på motor och backslag/drev, motorinstrument, el-komponenter samt kablar till motorinstrument orsakad av plötslig och oförutsedd händelse, inklusive igensatta vattenintag, förutsatt att den skadade delen inte är äldre än den försäkrade motorn. Exklusiv motor försäkringen ersätter inte: - skada orsakad av förslitning, åldersförändring, korrosion, röta eller bristande underhåll och vård - skada orsakad av is, snö, frost eller mögel vare sig skadan inträffat plötsligt eller successivt - skada orsakad av felaktig eller ickefackmannamässig installation 6

7 Atlantica Assistans Atlantica Assistans ingår för privatbåtar värda minst kronor och som inte är äldre än tio år. Kan tilläggsförsäkras för 450 kronor per år för båtar eller motorer som är äldre än 10 år eller värda under kronor. Vid vissa tillfällen kan man behöva bogsering av båten eller hemtransport av sig själv om båten blivit funktionsoduglig på annan ort än hemmahamnen även om det inte inträffat en ersättningsbar skada från något annat moment i försäkringen. Med Atlantica Assistans får man tillgång till en dygnet-runt-bemannad larmcentral som ombesörjer bogsering, hemtransport eller leverans av reservdelar/bränsle vid behov. För Atlantica Assistans gäller samma säkerhetsföreskrifter, aktsamhetskrav, begränsningar som enligt Atlanticas villkor i övrigt. Atlantica Assistans gäller utan självrisk. Atlantica Assistans utförs med hjälp av Sjöassistans olika räddningsenheter. Försäkringen ersätter skada som direkt orsakats av plötslig och oförutsedd händelse: - kostnad för bogsering av båten till närmaste reparatör ersätts med maximalt kr. - kostnad för transport av förare och besättning på billigaste sätt till resans utgångspunkt ersätts med maximalt kronor - kostnad för transport av bränsle och reservdelar ut till båten ersätts med maximalt kronor. Nedsättning av ersättningen Försäkringsersättning kan sättas ned eller helt utebli om Atlantica inte kontaktas innan avhjälpning av skada påbörjas. Försäkringen ersätter inte skada - när båten är uthyrd - när båten används i yrkesmässig trafik även om kaskoförsäkring för yrkestrafik är beviljad - utanför normalt täckningsområde, se sid 7 i försäkringsvillkoret - kostnad som uppstår när båten befinner sig i hemmahamn eller annan stadigvarande förtöjningsplats. Atlanticas ansvar Atlantica förmedlar kontakten mellan båtägaren och bogseringsenhet inom svenskt farvatten. Om bogseringsresurs inte står att finna samt inom övrigt giltighetsområde svarar Atlantica för skäliga kostnader, dock maximalt enligt ovan. Trailerförsäkring För att försäkringen ska gälla ska du som ombud eller försäkringstagaren ha meddelat oss tillverknings- eller registrerings-numret på trailern samt att båten skall vara försäkrad hos oss. Fabrikstillverkade vagnar utan identitet ska märkas med till exempel personnummer på ett permanent sätt. Försäkringen gäller för: - stöld - brand Självrisk Vid skada på enbart trailern är självrisken kronor om inte annat avtalats. Det framgår i så fall av kundens försäkringsbrev. Tilläggspremie Ingår i Mercuryförsäkringen till ett värde av kronor däröver 25 kronor/1 000 kronor i försäkringsvärde Säkerhetsföreskriftskrav - trailern ska vara låst med ett av SSF (Svenska Stöldskyddsföreningen) godkänt trailerlås. Kätting och hänglås klass 3 kan användas om man låser trailern i fast föremål eller genom hjulfälgen - Vid vinterförvaring kan hjulen monteras av från trailern och den betraktas då som vagga och behöver ej låsas. 7

8 Jolle Jolle utan motor eller med motor under 20 hk och med ett värde på upp till kronor kan ingå i helförsäkringen för inombordsmotorbåt, men måste då uppges och finnas inskriven i försäkringsbrevet. Jolle med högre värde kan tilläggsförsäkras mot ett premietillägg och självrisken är normalt kronor. Tilläggspremie Beräknas direkt på webben. Lägg in det totala värdet på jollen. Uthyrning Om kunden hyr ut sin båt via båtuthyrningsföretag eller förmedlingsföretag måste kunden teckna en tilläggsförsäkring för den tid båten är uthyrd, annars gäller inte försäkringen. Med tilläggsförsäkring gäller försäkringen enligt de normala försäkringsvillkoren förutom tilläggsförsäkringen Exklusiv och Olycksfall som ej gäller vid uthyrning. Extra självrisk Utöver den normala självrisken tillkommer en självrisk på kronor vid skada när båten är uthyrd. Tilläggspremie 2% av helförsäkringens årspremie/dag på LONG nivå; dock minst 7 dagar. För helårsuthyrning gäller 100% av helförsäkringens årspremie. Båtolycksfall Försäkringen ersätter försäkringstagare som har sin fritidsbåt försäkrad hos Atlantica. Den gäller för personskador på förare och passagerare som har direkt samband med bruk av den försäkrade båten. Maximalt antal personer som försäkringen gäller för är det som framgår av båtens CE-skylt, Blå Skylt eller produktskylt från tillverkare. Om sådan skylt saknas, tas uppgift från schablontabell och skrivs in på försäkringsbrevet. Maximalt antal personer som kan täckas av försäkringen är 12. Aktsamhetskrav/Begränsning - om maximalt antal personer i båten vid olyckstillfället överskred det tillåtna reduceras ersättningen i förhållande till överbelastningen. Försäkringen gäller inte: - när båten är stulen, under stöldförsök eller annat tillgreppsbrott - när båten är uthyrd - när föraren är påverkad av alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel - om olyckan orsakats av för många personer i båten - i samband med sjö- och torrsättning för annan än försäkringstagaren och dennes familj. Ersättningsbelopp: Vid invaliditet Ersättning utgår vid fastställd medicinsk invaliditet i förhållande till graden av invaliditet. Högsta ersättningsbelopp är kronor vid 100 % invaliditet. Invaliditetsgraden bestäms med ledning av försäkringsbranschens tabell»gradering av medicinsk invaliditet 1996«. Rätt till ersättning föreligger om minst ett år förflutit sedan olycksfallet och en bestående invaliditetsgrad på minst 10% har inträtt inom tre år efter den tidpunkt då olycksfallet inträffade. Vid sjukhusvistelse Vid sjukhusvistelse som överstiger 72 timmar lämnas ersättning med kronor. Vid dödsfall Vid dödsfall lämnas ersättning med kronor om dödsfallet inträffar inom två år från olyckstillfället och har direkt samband med detta. Båtolycksfall ingår i Mercury försäkringen 8

9 Personlig lösegendom För Inombordsmotorbåtar ingår personlig lösegendom med samma belopp som för vald självrisk för brand och stöld. För övriga båtar ingår kronor. Önskar kunden ett högre belopp går det att höja mot premietillägg. Självrisk vid skada på enbart personlig lösegendom är kronor. Tillläggspremie 25 kronor/1 000 kronor i försäkringsvärde. Obs! Kan endast tecknas via Atlanticas kundtjänst Omfattningar på försäkringen Mercury har helförsäkring LONG eller BAS. Självrisker Självrisken är den del av skadan som försäkringstagaren betalar själv. Ju högre självrisk desto lägre blir premien. Grundsjälvrisken är alltid kronor men i vissa fall har vi avtalat andra självriskalternativ. Detta framgår då av försäkringsbrevet. Självrisken för rättsskyddet är 20% av kostnaden, dock lägst kronor och ansvarssjälvrisken är kronor. Extra självrisk Utöver den självrisk som anges i försäkringsbrevet avdrages en extra självrisk på 15% av den totala skadekostnaden, lägst kronor om skadan orsakas: - av att vatten plötsligt och oförutsett tränger in genom skrovet, genomföringar, anslutna rörledningar eller slangar till dessa Utöver den självrisk som anges i försäkringsbrevet avdrages en extra självrisk vid skada under uthyrning på kronor. Utombordsmotorer under 40 hk skall monteras av vintertid. Motorer från 40 hk och uppåt kan få sitta kvar på båten men då avdrages en extra självrisk på kronor om motorn blivit stulen. Lägre självrisk Montering av Securemark, vilket är ett krav i Mercury försäkringen, och som är godkända av Atlantica medför självriskbefrielse vid stöld/stöldförsök av hela båten. 9

10 LONG eller BAS Kunden skall välja hur länge båten skall ligga i sjön. Helförsäkring BAS Gäller precis som en vanlig helförsäkring under perioden 1/4 15/10. Under resten av året gäller den enbart för skador på land. BAS har 15% lägre premie än vår Helförsäkring LONG. För vem gäller försäkringen? Båtförsäkringen gäller för fritidsskeppare och ägare till den försäkrade båten. Lånar försäkringstagaren ut båten till någon annan gäller försäkringen för den personen även vid ansvars- och rättskyddsskador. Observera att det alltid är ägaren som har ansvaret för att se till att korrekta uppgifter, rätt försäkringsbelopp för båt, motor och utrustning lämnats i försäkringen. Omfattning: Ansvarsskada, brandskada, stöldskada, rättsskydd, uppläggnings- och transportskada, sjöskada. Helförsäkring LONG LONG är helförsäkringen som gäller året runt oavsett om båten ligger i sjön eller står på land. Omfattning: Ansvarsskada, brandskada, stöldskada, rättsskydd, uppläggnings- och transportskada, sjöskada. Skadereglering Snabbare skadereglering, vid stöld av motor regleras skadan direkt och vid stöld av hela båten inom 14 dagar. Från det att kompletta skadehandlingar har inkommit. 10

11 Gränser och Begränsningar Försäkringen gäller vid de flesta tillfällen. Nedan redogörs för de tillfällen försäkringen inte gäller och för begränsningar i vissa fall. Viktigt att veta! Försäkringen gäller inte - om båten byter ägare - om båten används i förvärvssyfte - om uthyrd båt deltar i kappsegling - om motorbåt deltar i hastighetstävling - för skada uppkommen då båten är rekvirerad av civila eller militära myndigheter eller för skada som är direkt eller indirekt förorsakad av kvarstad, beslag eller annan åtgärd av svensk eller utländsk myndighet - för annan skada än ansvarsskada som försäkringstagaren eller annan person som med försäkringstagarens tillåtelse använder båten eller dess utrustning orsakat under påverkan av alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel. Försäkringen gäller dock om försäkringstagare kan visa att skadan uppkommit oberoende av att denne varit påverkad - för skada som leverantör eller annan ansvarar för enligt lag, garanti eller liknande åtagande - för egendom som försäkringstagaren enligt svensk/eu lag inte har rätt att inneha eller använda - för skada orsakad av att försäkringstagaren använt båten på annat sätt eller i annat fartområde än vad som sägs i CE-klassningen för båttypen. Försäkringen gäller dock om försäkringstagaren kan visa att skadan uppkommit oberoende av i vilket fartområde eller sätt försäkringstagaren använt båten - för förlust som kan uppstå om skadeutredning, reparationsåtgärd eller betalning av ersättning fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution, uppror eller på grund av myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse - för skada på egendom eller vid skadeståndsskyldighet, om skadan direkt eller indirekt orsakats av atomkärnprocess - för skada som har samband med krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror. Försäkringen gäller dock i vissa fall, förutsättningarna är då: att skadan hänt utanför Sverige och inom sju dagar efter oroligheternas utbrott att båten fanns i det drabbade området före utbrottet och oavbrutet fram till den dag då skadan hände samt att försäkringstagaren inte deltagit i händelserna, inte fungerat som rapportör eller liknande och inte låtit någon annan använda båten för sådana ändamål. Teckningsförbud De flesta båttyper kan försäkras i Atlantica. Vi har dock vissa krav som gör att en del objekt inte kan försäkras som fritidsbåt. Exempel på båttyper som normalt inte försäkras - utombordsmotorbåtar med motorstyrka överstigande CE-godkännande - båtar som gör över 40 knop men som ej är godkända för det enligt vårt båtregister 11

12 Rabatter med stöldförebyggande åtgärder Här ser du vad kunden kan utrusta båten med för att få lägre premier och självrisker. Krav Typ Namn Premierabatt Självrisk Övrigt Låsanordning Låst båt Ja Reduceras med kronor vid Kräver låsutrustning SSF godkänd, stöld/stöldförsök av hela båten. klass 3;låsbygel, kätting och lås. Elektronisk Nautilock, Mobwatcher 15% Elimineras vid stöld/stöldförsök Ger 25% rabatt på premien i kombination med ett startspärr Defa, Volvo Penta av hela båten i sjön. söksystem. Kravet gäller båtar med 40 hk och uppåt och i sjön. Söksystem För aktuell lista gå in Elimineras vid stöld/stöldförsök Ger 25% rabatt på premien i kombination med startspärr. på 15% av hela båten. Kravet gäller båtar med 40 hk och uppåt och att systemet är aktivt Larm Av SSF godkänt - Reduceras med kronor vid Gäller i sjön. stöld/stöldförsök. Vidarekopplat larm - - Elimineras vid inbrott. Gäller när larmet är aktivit. Krav Märkning Securmark Ja - - Vinterförvaring - 20% - Gäller när utombordaren vinterförvars hos marin verkstad. Söksystem Söksystem som installeras i båten ger båtägaren eller larmcentralen signaler om att båten flyttas på ett otillbörligt sätt samt vart den är på väg. Det gör att båten kan spåras upp på ett effektivt sätt. Tekniken är VHF radiopejling, GSMöverförda GPS-signaler eller lokalisering av GSM-signaler via GSM-stationer kombinerat med VHF pejling. Vi på Atlantica ger premierabatt på 15% (dock högst 25% i kombination med startspärr) samt självriskeliminiering vid stöld eller stöldförsök på hela båten om du använder ett av oss godkänt söksystem. Kunden får även självriskeliminiering vid inbrott om vidarekopplat larm finns. På fliken våra försäkringar/-säkerhet och stöldskydd, finns en aktuell lista över godkända system. Vinterförvaring av motor Mercuryförsäkringen erbjuder 20% rabatt på försäkringspremien när utombordaren vinterförvaras inlåst hos marin verkstad. Elektronisk startspärr Atlantica ger 15% rabatt på försäkringspremien samt självriskeliminering vid stöld eller stöldförsök av hela båten när kunden installerat en godkänd startspärr och båten ligger i sjön. Godkända startspärrar: NautiLock IV, Defa, VolvoPenta och Mobwatcher. Securmark Securmark är en permanent stöldskyddsmärkning som underlättar identifieringen och verkar avskräckande på tjuven. Båt och motor märks med en unik IDgravyr som är omöjlig att ta bort utan att det syns. Tusentals mikropunkter appliceras på både båt och motor. Dessa är närmast osynliga om man inte belyser dem med UV-ljus. Securemark är ett krav för att få teckna Mercuryförsäkringen. 12

13 Vanliga frågor från båtägare om båtförsäkring Vad menas med marknadsvärdet på en båt? Det är det värde i kr som båten skulle kosta om du köpte den vid försäkringstillfället. Vid ny båt (max 12 månader) måste försäkringsvärdet vara nyanskaffningsvärdet. Försäkringsvärdet är det värde som försäkringstagaren max kan få vid ersättning av hela båten. Hur länge får båten ligga i sjön? Vid BAS mellan 1/4 till 15/10 och med LONG kan båten ligga i sjön hela året. Är den försäkrad på vintern? Vid BAS är den försäkrad i sjön under perioden 1/4 till 15/10 och resten av året gäller försäkringen på land. LONG gäller hela året i sjön eller på land. Vilka söksystem och startspärrar godkänner Atlantica? På sid 12 i denna snabbguide hittar du en tabell över vilka rabatter vi har. På se /säkerhet och stöldskydd hittar du vilka söksystem som vi godkänt. Hemsidan uppdateras kontinuerligt då det kommer mycket nytt inom detta område. Vad är skillnaden mellan hemmabryggans region och giltighetsområde, var man får åka med båten? Geografiskt område = det område där båten har sin hemmahamn till exempel Strömstad- Kungsbacka. Giltighetsområde= det område där försäkringen täcker skador; Sverige, Danmark, Finland, Norge och i respektive länders territorialvatten söder om polcirkeln, Östersjön med angränsande hamnar, vikar och hav, Kattegatt och Skagerack öster om linjen Hanstholm - Lindesnes. Har ni månadsbetalning/autogiro? Nej, i dagsläget har vi det inte, men vi tittar på hur vi skall kunna lösa det. Får man rabatt för nautisk kompetens/medlem i båtklubb? Nej. Får jag låna ut båten till familjemedlem/bekant? Ja, båtförsäkringen gäller när ägaren lånar ut båten. Vad är det som ingår i båtvärdet och vad är personligt lösöre? I båtvärdet räknas det som tillhör båten till exempel navigationsutrustning, VHF, handburen GPS, livflotte och flytvästar, se sid 7 i villkoret. Personligt lösöre är regnställ, dyk- och vattenskidutrustning, flytjackor, portabel CD, fiskeredskap och verktyg, se villkoret sid 7. 13

14 Lojalitetsprogram Försäkringstagarna hos Atlantica får extra förmåner ju längre tid de varit kund hos oss. Vid ett års skadefrihet får kunden 10% rabatt och det har du som ombud möjlighet att ge dem direkt vid tecknandet. Efter tre år får kunden behålla skadefrihetsrabatten även om det inträffar en skada. Efter fem år utan skador slipper kunden betala 50% av självrisken och efter 10 år reduceras självrisken med 75%. Skadan måste dock överstiga ordinarie självrisk. Atlantica Assistans gratis till kund som varit skadefri 5 år oavsett hur gammal båten är. Om kunden ska byta båt får han ta med sig sina skadefria år och bonus till den nya båten. Kunden har hela 12 månader på sig efter att försäkringen från den tidigare båten har upphört. Lagar och rättigheter Du som ombud för Atlantica måste känna till den översiktliga informationen kring båtförsäkringen, Distans och hemförsäljningslagen, Försäkringsavtalslagen och Personuppgiftslagen samt vart kunden vänder sig om han eller hon är missnöjd. Allt detta hittar du längst bak i vår försäljningsbroschyr. Som anknuten försäkringsförmedlare måste du dessutom ha kännedom om Lagen om försäkringsförmedling. Så här kommer du i kontakt med oss Kundtjänst tel E-post kundtjänst Vår kundtjänst har öppet vardagar året runt Skadejour dygnet runt. Under kontorstid ringer du Övrig tid ringer du vår jourtelefon E-post skador Atlantica Assistans dygnet runt Vid förfrågningar från utlandet Kundtjänst , Skadejour Atlantica Göteborg Box 2251 Box 7830 Atlantica Stockholm Göteborg STOCKHOLM Telefon

Snabbguide. för Hondas märkesförsäkring

Snabbguide. för Hondas märkesförsäkring 2013 Snabbguide för Hondas märkesförsäkring 1 Innehåll Välkommen sid 3 Försäkringsvärdet sid 4 Var gäller försäkringen sid 4 Tilläggsförsäkringar sid 5 Motor Exklusiv sid 5 Atlantica Assistans sid 6 Trailerförsäkring

Läs mer

Snabbguide. för Mercury båtförsäkring

Snabbguide. för Mercury båtförsäkring Snabbguide för Mercury båtförsäkring 2013 1 Innehåll Välkommen sid 3 Försäkringsvärdet sid 5 Var gäller försäkringen sid 5 Tilläggsförsäkringar sid 6 Motor Exklusiv sid 6 Atlantica Assistans sid 6 Trailerförsäkring

Läs mer

VI HAR EN BÅTFÖRSÄKRING TILL DIN BÅT. Din båt vårt gemensamma intresse! För fullständiga villkor se www.atlantica.se 1

VI HAR EN BÅTFÖRSÄKRING TILL DIN BÅT. Din båt vårt gemensamma intresse! För fullständiga villkor se www.atlantica.se 1 VI HAR EN BÅTFÖRSÄKRING TILL DIN BÅT Din båt vårt gemensamma intresse! För fullständiga villkor se www.atlantica.se 1 Atlantica ger dig mer! Förbättringar och Nyheter 2015 NYHET Allriskförsäkring vilket

Läs mer

VI HAR EN BÅTFÖRSÄKRING TILL DIN BÅT!

VI HAR EN BÅTFÖRSÄKRING TILL DIN BÅT! VI HAR EN BÅTFÖRSÄKRING TILL DIN BÅT! Din båt Vårt gemensamma intresse För fullständiga villkor se www.atlantica.se 1 2 För fullständiga villkor se www.atlantica.se Välj Sveriges ledande båtförsäkringsbolag

Läs mer

Ett helt koncept för ett smidigt båtliv

Ett helt koncept för ett smidigt båtliv Det ledande båtförsäkringsbolaget Din båt Vårt gemensamma intresse - Atlantica Assistans hjälper dig - Maskinskadeförsäkring ger ersättning även efter att garantin gått ut - Rabatt på premien vid vinterförvaring

Läs mer

Motorbåtsförsäkringen 2015-01-01 Insurance Company of Hannover (Motorbåtsförsäkring) Svedea båtförsäkring

Motorbåtsförsäkringen 2015-01-01 Insurance Company of Hannover (Motorbåtsförsäkring) Svedea båtförsäkring Jämför båtförsäkringar Båtförsäkringarna är relativt lika. Alla försäkringar i jämförelsen innehåller ersättning vid sjöskada, stöld och skadegörelse, brand, samt skador vid transport och uppläggning.

Läs mer

Det ledande båtförsäkringsbolaget

Det ledande båtförsäkringsbolaget Det ledande båtförsäkringsbolaget Din båt Vårt gemensamma intresse 2012 Goda Nyheter 2012! Det ska löna sig att vara kund länge hos Atlantica. Nu får du som har haft båten försäkrad hos Atlantica: Atlantica

Läs mer

Försäkringar för båtfolk

Försäkringar för båtfolk Försäkringar för båtfolk 2011 1 Välkommen till båtfolket på Atlantica! Fritidsbåten är till för njutning och avkoppling. Tiden som båten används är bland det viktigaste som finns i livet. Vår båtsäsong

Läs mer

Villkor Båtförsäkring 2014-03-01 ATLANTICA VILLKOR 1

Villkor Båtförsäkring 2014-03-01 ATLANTICA VILLKOR 1 Villkor Båtförsäkring 2014-03-01 ATLANTICA VILLKOR 1 2 ATLANTICA VILLKOR Affärsidé Din båt Vårt gemensamma intresse Genom att verka i och leva med aktörer och kunder inom båtlivet skall vi försäkra båtar

Läs mer

Villkor Båtförsäkring 2011-02-01 ATLANTICA VILLKOR 1

Villkor Båtförsäkring 2011-02-01 ATLANTICA VILLKOR 1 Villkor Båtförsäkring 2011-02-01 ATLANTICA VILLKOR 1 2 ATLANTICA VILLKOR Affärsidé Din båt Vårt gemensamma intresse Genom att utveckla vårt renommé som engagerade båt- och försäkringsspecialister vara

Läs mer

Vad ingår i försäkringen Sjöskada Uppläggnings- och transportskada Brand, blixt och explosion Stöld och skadegörelse Ansvar Rättsskydd

Vad ingår i försäkringen Sjöskada Uppläggnings- och transportskada Brand, blixt och explosion Stöld och skadegörelse Ansvar Rättsskydd Båt - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av de försäkringsvillkor, Båt 2007 och Allmänna

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16. Båt 16. Båtförsäkring. Gäller från 2016-02-01

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16. Båt 16. Båtförsäkring. Gäller från 2016-02-01 FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16 Båt 16 Båtförsäkring Gäller från 2016-02-01 Brunskogs försäkringsbolags Båtförsäkring ditt ankare i stormen! Gäller från 2016-02-01 Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning

Läs mer

Villkor Båtförsäkring 2009-02-01 ATLANTICA VILLKOR 1

Villkor Båtförsäkring 2009-02-01 ATLANTICA VILLKOR 1 Villkor Båtförsäkring 2009-02-01 ATLANTICA VILLKOR 1 2 ATLANTICA VILLKOR Affärsidé Din båt Vårt gemensamma intresse Genom att utveckla vårt renommé som engagerade båt- och försäkringsspecialister vara

Läs mer

Försäkringar för båtfolk

Försäkringar för båtfolk Försäkringar för båtfolk 2010 1 Välkommen till båtfolket på Atlantica! Fritidsbåten är till för njutning och avkoppling. Tiden som båten används är bland det viktigaste som finns i livet. Vår båtsäsong

Läs mer

Fritidsbåtsförsäkring

Fritidsbåtsförsäkring Fritidsbåtsförsäkring Kort om försäkringen Vardias fritidsbåtsförsäkring kan tecknas för värde upp till 500 000 kr. Försäkringen gäller både för ansvar och egendomsskydd och du kan även teckna tilläggsförsäkringarna

Läs mer

Vi vet vad som krävs

Vi vet vad som krävs BÅTförsäkringAR MEDELHAVET Vi vet vad som krävs MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ HELSINGFORS Alandias medelhavsförsäkring innehåller: Sjöskada Du får ersättning om båten skadas vid grundstötning, kollision,

Läs mer

Välkommen till båtfolket på Atlantica!

Välkommen till båtfolket på Atlantica! Försäkringar för båtfolk 2009 1 Välkommen till båtfolket på Atlantica! Alla vi som arbetar här, älskar båtar och lever för båtar. Ett anställningskrav inom Atlantica sedan nittio år tillbaka. Har du samma

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING RTC försäkring 2015-01-01

VILLKORSSAMMANFATTNING RTC försäkring 2015-01-01 VILLKORSSAMMANFATTNING RTC försäkring 2015-01-01 Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se. Vill du ha de hemskickade,

Läs mer

ATLANTICA VILLKOR. Villkor Båtförsäkring 2008-01-01

ATLANTICA VILLKOR. Villkor Båtförsäkring 2008-01-01 ATLANTICA VILLKOR Villkor Båtförsäkring 2008-01-01 2 ATLANTICA VILLKOR Affärsidé Din båt Vårt gemensamma intresse Att genom att utveckla vårt renommé som engagerade båt- och försäkringsspecialister vara

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015.04.15. Förköpsinformation Information vid distansavtal

Gäller fr.o.m. 2015.04.15. Förköpsinformation Information vid distansavtal Gäller fr.o.m. 2015.04.15 Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation och Information vid distansavtal Denna produkt är en försäkring framtagen i samarbete med Crescent. Det försäkrade

Läs mer

Båtförsäkring För dig och din båt

Båtförsäkring För dig och din båt Sida 1/6 I Båtförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Sjöassistans: 0752-434 000 Fullständiga villkor:

Läs mer

I Båtförsäkring. Vad kan Roland och Carina få för hjälp från Trygg-Hansa?

I Båtförsäkring. Vad kan Roland och Carina få för hjälp från Trygg-Hansa? Båtförsäkring Information före och efter köp. Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. Sidan

Läs mer

För- och efterköpsinformation. Båtförsäkring. 1 maj 2014. Båtassistans ingår. - din räddare i sjönöden

För- och efterköpsinformation. Båtförsäkring. 1 maj 2014. Båtassistans ingår. - din räddare i sjönöden För- och efterköpsinformation Båtförsäkring 1 maj 2014 Båtassistans ingår - din räddare i sjönöden En pålitlig och rejäl båtförsäkring Klappar ditt hjärta för en fernissad skönhet eller kanske för en trivsam

Läs mer

Båtförsäkring på mina villkor

Båtförsäkring på mina villkor Båtförsäkring på mina villkor Ledande specialister på båtförsäkring sedan 1967. Ägs och drivs av Sveriges organiserade båtägare. Båtförsäkring på mina villkor Välkommen till ditt eget försäkringsbolag.

Läs mer

Villkor Båtförsäkring 2015-04-01 ATLANTICA VILLKOR 1

Villkor Båtförsäkring 2015-04-01 ATLANTICA VILLKOR 1 Villkor Båtförsäkring 2015-04-01 ATLANTICA VILLKOR 1 2 ATLANTICA VILLKOR Affärsidé Din båt Vårt gemensamma intresse Genom att verka i och leva med aktörer och kunder inom båtlivet skall vi försäkra båtar

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16. Båtförsäkring. Gäller från

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16. Båtförsäkring. Gäller från FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16 Båtförsäkring Gäller från 2016-07-01 BohusAssuransens Båtförsäkring ditt ankare i stormen! Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning av din båtförsäkring som du har laglig

Läs mer

Fritidsbåtsförsäkring

Fritidsbåtsförsäkring Fritidsbåtsförsäkring Kort om försäkringen Vardias fritidsbåtsförsäkring kan tecknas för värde upp till 500 000 kr. Försäkringen gäller både för ansvar och egendomsskydd och du kan även teckna tilläggsförsäkringarna

Läs mer

Fritidsbåtsförsäkring

Fritidsbåtsförsäkring FÖRSÄKRING Fritidsbåtsförsäkring Kort om försäkringen Vardias fritidsbåtsförsäkring kan tecknas för värde upp till 500 000 kr. Försäkringen gäller både för ansvar och egendomsskydd och du kan även teckna

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 13. Båtförsäkring. Gäller från 2013-05-01

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 13. Båtförsäkring. Gäller från 2013-05-01 FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 13 Båtförsäkring Gäller från 2013-05-01 1 Länsförsäkringars Båtförsäkring ditt ankare i stormen! Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning av din båtförsäkring som du har

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 13. Båtförsäkring. Gäller från 2013-02-01

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 13. Båtförsäkring. Gäller från 2013-02-01 FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 13 Båtförsäkring Gäller från 2013-02-01 Länsförsäkringars Båtförsäkring ditt ankare i stormen! Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning av din båtförsäkring. Den fullständiga

Läs mer

Fritidsbåtsförsäkring

Fritidsbåtsförsäkring Fritidsbåtsförsäkring Kort om försäkringen Vardias fritidsbåtsförsäkring kan tecknas för värde upp till 500 000 kr. Försäkringen gäller både för ansvar och egendomsskydd och du kan även teckna tilläggsförsäkringarna

Läs mer

Särskild information i enlighet med Försäkringsavtalslagen (SFS 2005:104) samt översiktlig information om din båtförsäkring.

Särskild information i enlighet med Försäkringsavtalslagen (SFS 2005:104) samt översiktlig information om din båtförsäkring. men gäller även som helförsäkring under giltighetstiden som är tre månader. Hemtagning av båt kan ske på egen köl eller transporteras till lands eller sjöss Trailer, brand- och stöldförsäkring för trailer

Läs mer

Vissa föremål har en högsta gräns för ersättning om vi inte kommit överens om annat:

Vissa föremål har en högsta gräns för ersättning om vi inte kommit överens om annat: Förköpsinformation Båt 10 I den här broschyren får du en översiktlig beskrivning av båtförsäkringen. Den fullständiga villkorstexten hittar du i villkoret Båt 2010. Du kan läsa det på bohusassuransen.se

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 13. Båtförsäkring. Gäller från 2013-02-01

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 13. Båtförsäkring. Gäller från 2013-02-01 FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 13 Båtförsäkring Gäller från 2013-02-01 Vår Båtförsäkring ditt ankare i stormen! Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning av din båtförsäkring. Den fullständiga villkorstexten

Läs mer

Vad ingår i försäkringen Sjöskada Uppläggnings- och transportskada Brand, blixt och explosion Stöld och skadegörelse Ansvar Rättsskydd

Vad ingår i försäkringen Sjöskada Uppläggnings- och transportskada Brand, blixt och explosion Stöld och skadegörelse Ansvar Rättsskydd Båt - Förköpsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som du har rätt att få innan du köper försäkringen. Det är viktigt att du läser den. Det är en kortfattad översikt

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Brig försäkring

VILLKORSSAMMANFATTNING Brig försäkring VILLKORSSAMMANFATTNING Brig försäkring 2015-01-01 Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se. Vill du ha de hemskickade,

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Välj båtförsäkring med omsorg Vi vet vad som krävs HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Robert Rostedt Dags att lära gammal hund sitta Så fort det ges tillfälle till lite ledighet beger jag mig

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS.

VI VET VAD SOM KRÄVS. VI VET VAD SOM KRÄVS. Vi ger varje båtägare rätt skydd och rätt hjälp till rätt pris. Vid en olycka vet våra kunder att de kan lita på oss. Vi lämnar ingen på landbacken. För oss är varje enskild båt den

Läs mer

Försäkringsvillkor för båt. Gäller från 2010-04-01

Försäkringsvillkor för båt. Gäller från 2010-04-01 Försäkringsvillkor för båt Gäller från 2010-04-01 Försäkringsvillkor Atlantica Båtförsäkring Gäller från 2010-04-01 (MF 2010-04-01) Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Vattenskoterförsäkring 2014-01-22

VILLKORSSAMMANFATTNING Vattenskoterförsäkring 2014-01-22 VILLKORSSAMMANFATTNING Vattenskoterförsäkring 2014-01-22 Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se. Vill du ha dem hemskickade

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SAMTRYGG TRYGGHETSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Försäkringsvillkor för Samtryggs trygghetsförsäkring I Egendomsförsäkring 1. Vem försäkringen

Läs mer

Båtförsäkring. ASSURANSEN Donsö Hamnväg 33 430 82 Donsö Tel 031-97 25 62 Mobil 0708-10 71 74 E-post assuransen@telia.com www.assuransen.

Båtförsäkring. ASSURANSEN Donsö Hamnväg 33 430 82 Donsö Tel 031-97 25 62 Mobil 0708-10 71 74 E-post assuransen@telia.com www.assuransen. Båtförsäkring Förköps-/Efterköpsinformation Detta är en sammanfattning av våra villkor av den 1 mars 2011. De fullständiga villkoren kan erhållas efter förfrågan. ASSURANSEN Donsö Hamnväg 33 430 82 Donsö

Läs mer

Försäkringsvillkor för båt. Gäller från 2010-04-01

Försäkringsvillkor för båt. Gäller från 2010-04-01 Försäkringsvillkor för båt Gäller från 2010-04-01 Försäkringsvillkor Moderna Försäkringar Gäller från 2010-04-01 (MF 2010-04-01) Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sak AB Styrelsens säte: Stockholm,

Läs mer

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktfaktan ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet till de

Läs mer

Villaägarnas Båtförsäkring

Villaägarnas Båtförsäkring Förköpsinformation Information vid distansavtal Villaägarnas Båtförsäkring Gäller fr.o.m. 2015.03.01 Förköpsinformation och Information vid distansavtal Allmän information Detta är en kort sammanfattning

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Sportfiskarnas båtförsäkring

VILLKORSSAMMANFATTNING Sportfiskarnas båtförsäkring VILLKORSSAMMANFATTNING Sportfiskarnas båtförsäkring 2016-01-01 Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se. Vill du ha

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILT VILLKOR ALLRISKFÖRSÄKRING EGENDOM 2009 05 01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren samt

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION PÅ BÅTÄGARENS SIDA SEDAN 1938. Förköpsinformation Sverige 2015-04-01 1

VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION PÅ BÅTÄGARENS SIDA SEDAN 1938. Förköpsinformation Sverige 2015-04-01 1 VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION PÅ BÅTÄGARENS SIDA SEDAN 1938. Förköpsinformation Sverige 2015-04-01 1 Vi vet vad som krävs Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning av Alandias båtförsäkring.

Läs mer

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Personbilsförsäkring Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki vattenskoterförsäkring 2015-02-27

VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki vattenskoterförsäkring 2015-02-27 VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki vattenskoterförsäkring 2015-02-27 Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se. Vill du

Läs mer

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If!

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Offert 22 februari 2008 Mikael Edlund Himlastigen 56 906 41 UMEÅ 1BP78 Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Vi har nöjet att lämna förslag på försäkringslösning och offert

Läs mer

Båtförsäkring. Förköpsinformation. Januari 2016

Båtförsäkring. Förköpsinformation. Januari 2016 Båtförsäkring Förköpsinformation. Januari 2016 Ett bra försäkringsskydd är nödvändigt för din trygghet i vardagen. Nordea och If har tillsammans tagit fram försäkringar för dig som är kund i Nordea. Försäkringsgivare

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

Förköpsinformation om försäkring

Förköpsinformation om försäkring Förköpsinformation om försäkring Försäkra dig om en trygg bilfärd För att du ska ha ett så bra skydd som möjligt när du hyr bil hos Budget erbjuder vi ett antal försäkringar som gör din resa tryggare.

Läs mer

Pantaenius. båtförsäkringar. Pantaenius båtförsäkringar vi erbjuder trygghet sedan mer än 100 år

Pantaenius. båtförsäkringar. Pantaenius båtförsäkringar vi erbjuder trygghet sedan mer än 100 år Pantaenius Specialist på båtförsäkringar Pantaenius båtförsäkringar vi erbjuder trygghet sedan mer än 100 år Kära båtentusiaster och kunder! Pantaenius Europaledande inom båtförsäkring. Från båtfolk till

Läs mer

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom Husvagnsförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder trygga försäkringar till förmånliga priser och bra service. Självklart ska du ha en bra försäkring som gör att du kan känna dig fullständigt

Läs mer

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen?

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen? Husbilsförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik, halv- och helförsäkring och kan lägga till tilläggsförsäkringar. Vem gäller

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Villkor Båtförsäkring ATLANTICA VILLKOR 1

Villkor Båtförsäkring ATLANTICA VILLKOR 1 Villkor Båtförsäkring 2012-01-01 ATLANTICA VILLKOR 1 2 ATLANTICA VILLKOR Affärsidé Din båt Vårt gemensamma intresse Genom att utveckla vårt renommé som engagerade båt- och försäkringsspecialister vara

Läs mer

Försäkringsvillkor för båt. Gäller från 2010-07-01. Villkor Båtförsäkring

Försäkringsvillkor för båt. Gäller från 2010-07-01. Villkor Båtförsäkring Försäkringsvillkor för båt Gäller från 2010-07-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket Org.nr.

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husvagnsförsäkring ger ett bra skydd för din husvagn. Du kan välja mellan halv- och helförsäkring. Dragfordonets trafikförsäkring

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION

VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION Försäkringsaktiebolaget Alandia, på båtägarens sida sedan 1938. Förköpsinformation Sverige 2014-04-01 1 Vi vet vad som krävs Den här broschyren ger en översiktlig

Läs mer

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande Personuppgifter Willis AB åtar sig att behandla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204), PUL. Willis AB behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för fullgörande av våra

Läs mer

En skräddarsydd försäkring för dig

En skräddarsydd försäkring för dig En skräddarsydd försäkring för dig som kör KIA Bara fördelar Du som kör KIA har möjlighet att välja en försäkring som är skräddarsydd för din bil och som därför ger dig många fördelar. Vi har nära kontakt

Läs mer

100 % fokus på dig som kör Ford.

100 % fokus på dig som kör Ford. 100 % fokus på dig som kör Ford. Vill du ha ett bra pris på din bilförsäkring utan att dra ner på trygghet, kvalitet och service? Då ligger Ford Försäkring bra till. Som en del av varumärket Ford ser vi

Läs mer

Försäkringsvillkor. Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den 2013-04-16

Försäkringsvillkor. Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den 2013-04-16 Försäkringsvillkor Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2 Gäller från den 2013-04-16 Försäkringsgivare är Accept Försäkringsaktiebolag (516401-6577) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmän

Läs mer

FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015

FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015 Nyheter FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015 Vi inför ny indelning av körsträcka för personbil och lätt lastbil. Vi har förbättrat villkoren på flera punkter, bl a gäller vagnförsäkringen

Läs mer

Båtförsäkring. Förköpsinformation - villkor Gäller från

Båtförsäkring. Förköpsinformation - villkor Gäller från Båtförsäkring Förköpsinformation - villkor 1051001 Gäller från 2017-06-01 Förköpsinformation Båtförsäkring Detta är en kortfattad information om vår båtförsäkring, som du enligt lag har rätt att få i samband

Läs mer

Nr: 2013-01. försäkrings villkor

Nr: 2013-01. försäkrings villkor Nr: försäkrings villkor Öckerö Sockens ÖMSESIDIGA Båtförsäkringsbolag ösb 1889-2013 Öckerö Sockens Ömsesidiga Båtförsäkringsbolag, är ett bolag som försäkrar de flesta slags båtar. Bolaget är ägt av försäkringstagarna

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Våra försäkringar är flexibelt utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring och kaskoförsäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor. Märkesförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den

Försäkringsvillkor. Märkesförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den Försäkringsvillkor Märkesförsäkring för mopeder av klass 1 & 2 Gäller från den 2015-08-26 Försäkringsgivare är Accept Försäkringsaktiebolag (516401-6577) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2

Läs mer

Ansökan Tilläggsförsäkringar 2014

Ansökan Tilläggsförsäkringar 2014 Ansökan Tilläggsförsäingar 2014 Företagets namn Organisationsnummer Adress Postnummer & ort Kontaktperson Verksamhet Telefon E-post Medlem i TOMER Ja, medlemsnummer Nej, se nedan. För dig som inte är medlem

Läs mer

Pantaenius FÖRDelar. bekymmersfri. Med säkerhet. Få en offert!

Pantaenius FÖRDelar. bekymmersfri. Med säkerhet. Få en offert! Pantaenius FÖRDelar Med säkerhet bekymmersfri Få en offert! Innehåll Pantaenius nummer 1 på båtförsäkringar 3 En bra känsla med Pantaenius 4 Dina fördelar när det gäller båtförsäkring 6 Pantaenius alltid

Läs mer

3.2 Utanför Sverige Försäkringen gäller också utanför Sverige, under förutsättning att uthyraren gett sitt skriftliga godkännande.

3.2 Utanför Sverige Försäkringen gäller också utanför Sverige, under förutsättning att uthyraren gett sitt skriftliga godkännande. 1. ALLMÄN INFORMATION Detta är en egendomsförsäkring med 20 000 kronor i högsta ersättningsbelopp Alla fordon är helförsäkrade och har ersättningsskyldighet för varje skademoment. Hyresmannen ska betala

Läs mer

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING Färg Möbler och Interiörs företagsförsäkring FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Färg Möbler och Interiörs medlemmar och den ger

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

RESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment RESEFÖRSÄKRING Grupprabatt 15% Barnrabatt 50% 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar

Läs mer

Husbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Vardia Försäkring har utsetts till Årets sakförsäkringsbolag på Insurance Awards 2012.

Husbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Vardia Försäkring har utsetts till Årets sakförsäkringsbolag på Insurance Awards 2012. FÖRSÄKRING Husbilsförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik, halv- och helförsäkring och kan lägga till tilläggsförsäkringar.

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

Viktiga begränsningar

Viktiga begränsningar Taxi Försäkringen för taxi är flexibelt utformad för att täcka varje taxiföretags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande skydd för bilen och företaget.

Läs mer

Kompletterande Olycksfalls- och dödsfallsförsäkring

Kompletterande Olycksfalls- och dödsfallsförsäkring Kompletterande Olycksfalls- och dödsfallsförsäkring Gäller från 2014-10-01 Vem gäller försäkringen för Försäkringen gäller för dig som via Sparbanken har en gällande hemförsäkring, villahemförsäkring eller

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

Flytande motorfordonsförsäkring

Flytande motorfordonsförsäkring Flytande motorfordonsförsäkring Försäkringen är speciellt utformad för bilhandlare, bilverkstäder och andra företag som ansvarar för egna och kunders fordon. Flytande motorfordonsförsäkring är tvådelad

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING

SENIORRESEFÖRSÄKRING FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2014-03-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sida Försäkringsformer 2 Undantag och begränsningar 3 Självrisker 4 Försäkringsbelopp och premie 4 Försäkrad egendom 5 Aktsamhetskrav 6 Egendomsskador: Sjöskada 7 Uppläggnings- och

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01 ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING Allmänna villkor Konsument 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Lagar...3 Avtalet och premiebetalning...3 Försäkringstid...3 Förnyelse av försäkring...3 Uppsägning

Läs mer

VILLKOR. Sveland Hjort. Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN

VILLKOR. Sveland Hjort. Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN VILLKOR Sveland Hjort Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN 2011-05-01 Välkommen till Sveland! Vi är naturligtvis mycket glada för att Du valt att försäkra Ditt djur i Sveland. Det är ett stort

Läs mer

En smartare försäkring.

En smartare försäkring. En smartare försäkring. Det finns ett smart sätt att ta hand om din bil. Opel Försäkring. Det är en försäkring som lever upp till både dina och våra högt ställda krav på säkerhet och kvalitet. Vi som har

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12.

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Adekvat

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Tjänste bil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjligheter som

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION

VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION på båtägarens sida sedan 1938. Förköpsinformation Sverige 2017-04-01 1 Vi vet vad som krävs Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning av Alandias båtförsäkring.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SPECIALFÖRSÄKRING N39:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 4 Speciella försäkringar - Egendom 3 4.3 Specialförsäkring 3 4.3.1 Vem f örsäkringen

Läs mer

Motorlinan. försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck

Motorlinan. försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck Motorlinan försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck Försäkringen är framtagen i samarbete mellan If och Göteborgs Försäkringsmäklare Per Dahlkvist AB. Samtliga företagskunder har rätt

Läs mer