Tryg Forsikring A/S Danmark)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tryg Forsikring A/S Danmark)"

Transkript

1 Jämför bilförsäkringar I Jämförelser med poäng är det enkelt att jämföra bilförsäkringar. Du får snabbt en överblick av det viktigaste i de flesta bolags försäkringsinnehåll och hur vi har bedömt det. Det framgår också hur nöjda bolagens kunder är (enligt Svenskt kvalitetsindex mätning). Du kan också få prisuppgifter från några försäkringsbolag. Vill du själv välja vilka bolag du vill jämföra klickar du i stället på Fördjupning. Då visas inte våra bedömningar men istället några fler bolag (bilmärkesförsäkringar). Så har vi satt poäng Det är vi på Konsumenternas Försäkringsbyrå som har satt poäng. Vi har utgått från våra fördjupade jämförelser, som i detalj redovisar bolagens villkor. Därefter har vi dels tagit hänsyn till hur viktig varje del är, dels betygssatt dem bolagen emellan. Till exempel har vi i avsnittet Maskinskada ansett att det är viktigare hur länge maskinskadan gäller än om du har rätt till hyrbil. Fem (5) poäng betyder att det är det bästa som finns på marknaden. Svenskt kvalitetsindex (SKI) mäter kundnöjdhet Varje år gör SKI mätningar av kundnöjdhet inom försäkringsbranschen. De uppgifter som vi visar i vår jämförelse är det senaste SKI-resultatet bland bilförsäkringskunder. Alla bolag är inte med i mätningarna, eftersom vissa bolag har en för liten marknadsandel. Dessa bolag är markerade med ett streck i jämförelsen. Senaste undersökningen kan du läsa här. Poängen ska enligt SKI tolkas på följande sätt: 0-59 Missnöjda kunder, Nöjda kunder, Mycket nöjda kunder. Prisuppgifter För närvarande är följande bolag med och lämnar pris: Aktsam, Dina Försäkringar, Gjensidige, Länsförsäkringar, Trygg-Hansa, SalusAnsvar och Solid Försäkringar. Arbete pågår för att fler bolag ska vara med. Observera att priset baseras på den lägsta självrisken hos varje bolag. Priset för en helförsäkring är till exempel baserad på varje bolags lägsta självrisk för vagnskada. Alla våra antaganden hittar du i prisformuläret. If Stor Bilförsäkring kan tecknas som halvförsäkring bara om bilen omfattas av en vagnskadegaranti. I övriga fall tecknas den enbart som helförsäkring. Moderna (Bilförsäkring Large) kan tecknas som hel- eller halvförsäkring och inte som enbart trafikförsäkring. Tilläggsförsäkringar och bilmärkesförsäkringar endast i fördjupningen I Jämförelser med poäng visas inte tilläggsförsäkringar eller bilmärkesförsäkringar. Du hittar uppgifter om i vår fördjupning, men kan inte få pris eller poäng på dem.

2 Försäkringsgivare och försäkringsvillkor Det är försäkringsgivaren som betalar ersättning vid skada. Bolag Försäkringsgivare Försäkringsgivare är det bolag som försäkringstagaren ingår avtal med och som betalar försäkringsersättning vid inträffad skada. Finansinspektionen har tillsyn över försäkringsgivares verksamhet. Aktuellt villkor Översikten baseras på det villkor som anges nedan Aktsam Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag Bilförsäkring Dina Försäkringar Dina Försäkring AB Motor Folksam Folksam ömsesidig sakforsäkring Folksam Bilförsäkring 1 januari 2013 Gjensidige Försäkring Gjensidige forsikring ASA, Norge, svensk filial Personbil & Lätt lastbil 1 jan 2010 ICABanken Moderna Försäkringar (Filial till Tryg Forsikring A/S Danmark) Motorförsäkring Försäkringsvillkor If (Stor Bilförsäkring) If Skadeförsäkring AB Villkor för Motorfordon april 2013 If If Skadeförsäkring AB Villkor för Motorfordon april 2013 Länsförsäkringar Respektive Länsförsäkringsbolag Motorfordonsförsäkring Moderna Moderna Försäkringar Sak AB (Filial till Motor Tryg Forsikring A/S Danmark) Moderna (Bilförsäkring Large) Moderna Försäkringar Sak AB (Filial till Motor Tryg Forsikring A/S Danmark) OKQ8 Bilförsäkring (Folksam) Folksam ömsesidig sakforsäkring OKQ8 Försäkringsvillkor 1 januari 2013 Redo Sveland Sakförsäkring AB Allmänt villkor Bilförsäkring Redo + Gjensidige forsikring ASA, Norge, svensk Personbil & Lätt lastbil 1 jan 2010 filial SalusAnsvar Svenska Konsumentförsäkringar AB Bil 1 maj 2012 Solid Försäkringar Solid Försäkringar SPF Sveland Sveland Sakförsäkring AB Personbil, Lätt Lastbil, Släpvagn Tre Kronor Plus (via Swedbank) Tre Kronor Försäkring AB Fordonsförsäkring Du som inte är kund i Swedbank, kontakta ett lokalt Swedbankkontor. Du som är ansluten till Swedbanks telefonbank, ring Trygg-Hansa Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag Motorfordonsförsäkring Vardia Scandinavian Insurance Group AS Vardia Motorförsäkring för personbil, lätt lastbil, släp, husvagn och husbil WaterCircles If Skadeförsäkringsbolag Ab, med säte i Helsingfors Motorfordon

3 Trafik Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag. Den ersätter alla personskador samt sakskador du vållar med bilen. Bolag Trafik Självrisk om föraren är vållande Tänk på att du även får betala en ytterligare självrisk vid vagnskada. Extra självrisk om föraren är under 24 år Aktsam Obligatorisk kr om Aktsam inte meddelats att förare under 24 år framför fordonet. Dina Försäkringar Obligatorisk Gäller endast om annan än försäkringstagaren kört fordonet, och att denna förare var under 24 år när skadan inträffade. Endast en självrisk vid samtidig trafik- och vagnskada. Självrisk vid vissa brott t.ex. rattfylleri Maximal självrisk för trafikförsäkringen är 10 % av prisbasbeloppet (för 2013 blir det kr). Vissa bolag har en lägre självrisk. Tänk på att du även får betala en ytterligare självrisk vid vagnskada Folksam Obligatorisk Gjensidige Försäkring Obligatorisk ICABanken Obligatorisk If (Stor Bilförsäkring) Obligatorisk Ungdomssjälvrisken gäller till föraren fyllt 25 år. If Obligatorisk Hos If kan du också teckna försäkringen TrafikXtra. Den omfattar utöver trafikförsäkring även stöld eller tillgrepp av hela fordonet (inte skada vid inbrott eller inbrottsförsök) samt räddnings- och rättsskyddsförsäkring. Ungdomssjälvrisken gäller till föraren fyllt 25 år. Länsförsäkringar Obligatorisk Gäller inte försäkringstagare med minst 20 skadefria år. Moderna Obligatorisk Ungdomssjälvrisk tas endast ut om föraren är någon annan än försäkringstagren själv, dennes make/maka, sambo eller registrerad partner. Ingen självrisk vid kollision med djur Moderna (Bilförsäkring Large) OKQ8 Bilförsäkring (Folksam) Obligatorisk Ungdomssjälvrisk tas endast ut om föraren är någon annan än försäkringstagren själv, dennes make/maka, sambo eller registrerad partner. Ingen självrisk vid kollision med djur Obligatorisk Redo Obligatorisk Försäkringstagaren kan välja självrisknivå. Redo + Obligatorisk SalusAnsvar Obligatorisk Solid Försäkringar Obligatorisk

4 Sveland Obligatorisk Försäkringstagaren kan välja självrisknivå. Tre Kronor Plus (via Obligatorisk Swedbank) Trygg-Hansa Obligatorisk Vardia Obligatorisk 0 kr kan väljas. Ungdomssjälvrisken gäller till föraren fyllt 25 år WaterCircles Obligatorisk 4 450

5 Stöld Stöldförsäkringen ingår i halvförsäkring och ersätter skador genom stöld eller tillgrepp. Bolag Bilradio, cd och liknande, maxbelopp larm/ej larm Fabriksmonterad ljud och bild utrustning maxbelopp Bilradio, cd, biltelefon, informations- och kommunikationssyst em för data, navigering, TV och video, som är fast monterad i bilen. Hjul utan hjullås Självrisk vid stöld av bil eller utrustning Aktsam / Ingen begränsning Ingen begränsning kr om spårsändare. Dina Försäkringar / Högre belopp kan försäkras. Ingen begränsning Med hjullås högst kr. Ingen begränsning för originalmonterade hjul. Folksam / Ingen begränsning Ingen vid stöld av hela bilen. Gjensidige Försäkring / Ingen begränsning Högst med hjullås. Beloppsbegränsning en gäller inte fabriksmonterade orginalhjul. ICABanken / Ingen begränsning Ingen vid stöld av hela bilen. If (Stor Bilförsäkring) / Ingen begränsning Oavsett om hjullås används eller inte. Dock ingen för hjul som köpts av återförsäljare för aktuellt märke/modell. If / Ingen begränsning Oavsett om hjullås används eller inte. Dock ingen för hjul som köpts av återförsäljare för aktuellt märke/modell kr om spårsändare eller växelspakslås Tilläggsförsäkring Bilextra sänker grundsjälvrisken med 50%. Sänkning sker sammanlagt högst 2 gånger per försäkringsår vid brand-, glas- (vid glaslagning ingen självrisk), stöld-, maskin-, räddningseller rättsskyddsskada kr om larm eller spårsändare Självrisken fördubblas vid andra och tredubblas fr o m tredje skadan under samma försäkringsår. Halva grundsjälvrisken om larm eller startspärr Ingen grundsjälvrisk om godkänt larm var aktiverat. Ingen grundsjälvrisk om det vid stöld av hela fordonet finns startspärr eller spårningssystem Ingen grundsjälvrisk om godkänt larm var aktiverat. Ingen grundsjälvrisk om det vid stöld av hela fordonet finns startspärr eller spårningssystem. Extra självrisk vid stöld av olåst bil Bolagen tar antingen ut en extra självrisk eller sätter ned ersättningen med en procentsats. Detta gäller om bilen ej är låst med godkänt ratt- eller växelspaklås. 25% av kostnaden Vanligen 25% av kostnaden Vanligen 25 % av kostnaden, lägst kr

6 Länsförsäkringar / Ingen begränsning Ingen Vid stöld av bilradio, band- och om hjullås monterats skivspelare och eller vid stöld av hela bilen. kommunikationsutru stning är självrisken 30 % av skadekostnaden. Gäller inte originalutrustning. Halv självrisk om larm och ingen självrisk om spårsändare. Moderna / Ingen begränsning Ingen vid stöld av hela bilen. Moderna (Bilförsäkring Large) OKQ8 Bilförsäkring (Folksam) / Ingen begränsning Ingen vid stöld av hela bilen / Ingen begränsning Ingen vid stöld av hela bilen Självrisken fördubblas vid fler än två stöldskador innevarande försäkringsår och ett försäkringsår bakåt. 0 kr i grundsjälvrisk om spårsändare. Halva grundsjälvrisken om larm Självrisken fördubblas vid fler än två stöldskador innevarande försäkringsår och ett försäkringsår bakåt. 0 kr i grundsjälvrisk om spårsändare. Halva grundsjälvrisken om larm. 10 % av kostnaden, minst kr Vanligen 25 % av kostnaden Vanligen 25 % av kostnaden Vanligen 25 % av kostnaden, lägst kr Redo / Ingen begränsning Ingen begränsning Försäkringstagaren kan välja självrisknivå. Självrisken fördubblas vid andra och tredje skadan och tredubblas från fjärde skadan under samma försäkringsår. 0 kr om spårsändare. Redo / Ingen begränsning Med hjullås högst kr. SalusAnsvar / Ingen begränsning Ingen vid stöld av hela bilen. Solid Försäkringar / Högst med hjullås. Beloppsbegränsning en gäller inte fabriksmonterade orginalhjul med hjullås kr om larm eller spårsändare. Vanligen 25 % av kostnaden Vanligen 25 % av kostnaden, lägst kr Självrisken fördubblas fr o m andra skadan och tredubblas fr o m fjärde skadan under samma försäkringsår. 0 kr om spårsändare

7 Sveland / Ingen begränsning Ingen begränsning Försäkringstagaren kan välja självrisknivå. Självrisken fördubblas vid andra och tredje skadan och tredubblas från fjärde skadan under samma försäkringsår. 0 kr om spårsändare. Tre Kronor Plus (via Swedbank) Vanligen 25% av kostnaden / Ingen begränsning Ingen begränsning Vanligen 25% av kostnaden Trygg-Hansa / Ingen begränsning Ingen begränsning kr om spårsändare. Vardia / Ingen begränsning Saknas larm tas en extra självrisk på kr ut. En extra självrisk på kr tas ut om immobilizer saknas vid stöld/tillgrepp av hela bilen. En extra självrisk på kr från och med andra skadan under samma försäkringsår. 0 kr vid godkänt larm. 0 kr vid stöld/tillgrepp av hela bilen om immobilizer finns. WaterCircles / Ingen begränsning Oavsett om hjullås används eller inte. Ingen vid stöld av hela bilen Självrisken fördubblas vid andra och tredubblas fr o m tredje skadan under samma försäkringsår. Halva grundsjälvrisken vid stöld av hela bilen om immobilizer. Vanligen 25% av kostnaden Vanligen 50 % av kostnaden 6 000

8 Maskinskada Maskinskadeförsäkringen ingår i halvförsäkring och ersätter skador på t ex motor och växellåda. Hos några bolag ersätts också skada på fabriksmonterade informations- och kommunikationssystem, t ex radio, cd/video-spelare, TV och GPS. Bolag Gäller upp till Gäller för direktimporterad bil Aktsam Dina Försäkringar Folksam Gjensidige Försäkring 8 år eller mil 8 år eller mil 8 år eller mil 8 år eller mil ICABanken 8 år eller mil, dock endast fabriksny bil If (Stor Bilförsäkring) 10 år eller mil If Länsförsäkringar 8 år eller mil 8 år eller mil Informations- och kommunikationssy stem Ersättning vid skada på fabriksmonterat informations- och kommunikationssyst em. Ersätter batteri för drivning av el- och hybridbilar Självrisk beroende av körda mil, lägst - högst % av kostnaden , till hybridbilar Tilläggsförsäkring Bilextra sänker grundsjälvrisken med 50%. Sänkning sker sammanlagt högst 2 gånger per försäkringsår vid brand-, glas- (vid glaslagning ingen självrisk), stöld-, maskin-, räddningseller rättsskyddsskada., dock endast fabriksny bil Maskinskadesjälvris ken för direktimporterad bil är kr Maskinsjälvrisken för direktimporterad bil är 3000/6000 kr Ej för komponent som avviker från motsvarande bil som importerats av svensk generalagent. Moderna 8 år eller mil Moderna (Bilförsäkring Large) OKQ8 Bilförsäkring (Folksam) Redo 6 år eller mil, dock endast fabriksny bil För direkimporterad bil höjs självrisken med kr. Höjs ej om bilen importerats fabriksny eller som flyttgods år eller mil år eller mil, till hybridbilar Redo + 8 år eller mil, dock endast fabriksny bil SalusAnsvar 8 år eller mil Solid Försäkringar 8 år eller mil Försäkringstagaren kan välja självrisknivå. Om bilen är äldre än 5 år eller körts mer än mil höjs självrisken med kr , till hybridbilar

9 Sveland Tre Kronor Plus (via Swedbank) Trygg-Hansa 6 år eller mil 8 år eller mil 8 år eller mil Vardia 8 år eller mil, dock endast fabriksny bil WaterCircles 8 år eller mil, dock endast fabriksny bil Försäkringstagaren kan välja självrisknivå. Om bilen är äldre än 5 år eller körts mer än mil höjs självrisken med kr., till hybridbilar

10 Brand och glas Brandförsäkringen ersätter skador genom brand, åsknedslag och explosion. Glasförsäkringen ersätter skador på vind-, sido- och bakruta. Bolag Brand Självrisk - brand Glas Självrisk - glas Aktsam Ingår i halvförsäkring Ingår i halvförsäkring kr. Dina Försäkringar Ingår i halvförsäkring Ingår i halvförsäkring 35% av kostnaden, lägst och högst kr 200 kr. Folksam Ingår i halvförsäkring Enbart brand Tilläggsförsäkring Bilextra sänker grundsjälvrisken med 50%. Sänkning sker sammanlagt högst 2 gånger per försäkringsår vid brand-, glas- (vid glaslagning ingen självrisk), stöld-, maskin-, räddnings- eller rättsskyddsskada. Ingår i halvförsäkring kr. Tilläggsförsäkring Bilextra sänker grundsjälvrisken med 50%. Sänkning sker sammanlagt högst 2 gånger per försäkringsår vid brand-, glas-, stöld-, maskin-, räddnings- eller rättsskyddsskada. Gjensidige Försäkring Ingår i halvförsäkring Ingår i halvförsäkring 35 % av kostnaden lägst Vid samma reparationstillfälle får man laga tre stenskott. Självrisk 200 kr. ICABanken Ingår i halvförsäkring Ingår i halvförsäkring 35 % av kostnaden lägst kr. If (Stor Bilförsäkring) Ingår i Stor Bilförsäkring Ingår i Stor Bilförsäkring repareras av If godkänd reparatör sänks självrisken till 200 kr. If Ingår i halvförsäkring Ingår i halvförsäkring repareras av If godkänd reparatör sänks självrisken till 200 kr. Länsförsäkringar Ingår i halvförsäkring Ingår i halvförsäkring 35% av kostnaden, lägst 200 kr. Moderna Ingår i halvförsäkring Ingår i halvförsäkring 35 % av kostnaden lägst 0 kr. Moderna (Bilförsäkring Large) OKQ8 Bilförsäkring (Folksam) Ingår i halvförsäkring Ingår i halvförsäkring 35 % av kostnaden, lägst 0 kr. Ingår i halvförsäkring Enbart brand. Redo Ingår i halvförsäkring Försäkringstagaren kan välja självrisknivå Ingår i halvförsäkring kr. Ingår i halvförsäkring Försäkringstagaren kan välja självrisknivå. 200 kr/stenskott. Redo + Ingår i halvförsäkring Ingår i halvförsäkring 35% av kostnaden, lägst Vid samma reparationstillfälle får man laga tre stenskott. Självrisk 200 kr.

11 SalusAnsvar Ingår i halvförsäkring Enbart brand Ingår i halvförsäkring kr. Solid Försäkringar Ingår i halvförsäkring Ingår i halvförsäkring Sveland Ingår i halvförsäkring Försäkringstagaren kan välja självrisknivå. Tre Kronor Plus (via Swedbank) Ingår i halvförsäkring Försäkringstagaren kan välja självrisknivå. 200 kr/stenskott. Ingår i halvförsäkring Ingår i halvförsäkring kr. Trygg-Hansa Ingår i halvförsäkring Ingår i halvförsäkring kr / stenskott. Vardia Ingår i halvförsäkring Ingår i halvförsäkring 35 % av kostnaden, lägst kr per stenskott. WaterCircles Ingår i halvförsäkring Ingår i halvförsäkring 35 % av kostnaden, lägst kr.

12 Räddning och rättsskydd Räddningsförsäkringen betalar transport av förare, passagerare och fordon. Rättsskyddsförsäkringen, som också ingår i halvförsäkring, betalar advokat och rättegångskostnader i vissa tvister. Bolag Räddning Självrisk - räddning Rättsskydd Självrisk - rättsskydd Aktsam Ingår i halvförsäkring % av kostnaden Dina Försäkringar Ingår i halvförsäkring % av kostnaden Folksam Ingår i halvförsäkring Tilläggsförsäkring Bilextra sänker grundsjälvrisken med 50%. Sänkning sker sammanlagt högst 2 gånger per försäkringsår vid brand-, glas- (vid glaslagning ingen självrisk), stöld-, maskin-, räddnings- eller rättsskyddsskada % av kostnaden Tilläggsförsäkring Bilextra sänker grundsjälvrisken med 50%. Sänkning sker sammanlagt högst 2 gånger per försäkringsår vid brand-, glas- (vid glaslagning ingen självrisk), stöld-, maskin-, räddnings- eller rättsskyddsskada. Gjensidige Försäkring Ingår i halvförsäkring % av kostnaden ICABanken Ingår i halvförsäkring % av kostnaden If (Stor Bilförsäkring) Ingår i Stor Bilförsäkring % av kostnaden If Ingår i halvförsäkring % av kostnaden Länsförsäkringar Ingår i halvförsäkring % av kostnaden Moderna Ingår i halvförsäkring % av kostnaden Moderna (Bilförsäkring Large) Ingår i halvförsäkring % av kostnaden OKQ8 Bilförsäkring (Folksam) Ingår i halvförsäkring Ingen självrisk om du har OKQ8 Assistansförsäkring. Gäller max 3 gånger/år. Redo Ingår i halvförsäkring Försäkringstagaren kan välja självrisknivå % av kostnaden % av kostnaden, dock lägst vald självrisk kr. Redo + Ingår i halvförsäkring % av kostnaden, lägst SalusAnsvar Ingår i halvförsäkring % av kostnaden Solid Försäkringar Ingår i halvförsäkring % av kostnaden Sveland Ingår i halvförsäkring Försäkringstagaren kan välja självrisknivå. Tre Kronor Plus (via Swedbank) % av kostnaden, dock lägst vald självrisk kr. Ingår i halvförsäkring % av kostnaden Trygg-Hansa Ingår i halvförsäkring % av kostnaden Vardia Ingår i halvförsäkring % av kostnaden WaterCircles Ingår i halvförsäkring % av kostnaden

13 Vagnskada Vagnskadeförsäkringen betalar skador på bilen vid trafikolycka, yttre olyckshändelse eller skadegörelse. Bolag Vagnskada Självrisk lägst/högst Du kan själv välja självrisknivå. Extra självrisk när föraren är under 24 år Aktsam Ingår i helförsäkring 3 000/ kr om Aktsam inte meddelats att förare under 24 år framför fordonet. Dina Försäkringar Ingår i helförsäkring 2 500/6 000 Gäller endast om annan än försäkringstagaren kört fordonet, och att denna förare var under 24 år när skadan inträffade. Endast en självrisk vid samtidig trafik- och vagnskada. Folksam Ingår i helförsäkring 3 000/6 000 Ingen självrisk vid kollision med annat fordon utomlands eller kollision med djur. Halv självrisk vid skadegörelse av tredje man. Ingen extra självrisk vid kollision med djur. Gjensidige Försäkring Ingår i helförsäkring Förhöjd självrisk med kr utöver grundsjälvrisken om försäkringen rabatterats på grund av att ingen under 24 år ska köra bilen, men så ändå skett ICABanken Ingår i helförsäkring / Ingen självrisk vid kollision med djur. If (Stor Bilförsäkring) Ingår i Stor Bilförsäkring om vagnskadegaranti saknas 3 000/6 000 Ingen självrisk vid vagnskada utomlands, kollision med djur eller skadegörelse av tredje man. Endast en självrisk vid samtidig trafik- och vagnskada. Ungdomssjälvrisken gäller till föraren fyllt 25 år. If Ingår i helförsäkring 3 000/6 000 Endast en självrisk vid samtidig trafik- och vagnskada. Ungdomssjälvrisken gäller till föraren fyllt 25 år. Länsförsäkringar Ingår i helförsäkring 3 000/5 000 Endast en självrisk vid samtidig trafik- och vagnskada. Moderna Ingår i helförsäkring 3 500/ Ingen självrisk vid kollision med djur. Moderna (Bilförsäkring Large) Ingår i helförsäkring 3 500/ Ingen självrisk vid kollision med djur. OKQ8 Bilförsäkring (Folksam) Ingår i helförsäkring 3 000/6 000 Ingen självrisk vid kollision med annat fordon utomlands eller kollision med djur. Redo Ingår i helförsäkring 3 000/9 000 Självrisken fördubblas vid andra och tredje skadan och tredubblas från fjärde skadan under samma försäkringsår. Ungdomssjälvrisk tas endast ut om föraren är någon annan än försäkringstagren själv, dennes make/maka, sambo eller registrerad partner. Ingen självrisk vid kollision med djur. Ungdomssjälvrisk tas endast ut om föraren är någon annan än försäkringstagren själv, dennes make/maka, sambo eller registrerad partner. Ingen självrisk vid kollision med djur. Endast en självrisk vid samtidig trafik- och vagnskada. Endast en självrisk vid samtidig trafik- och vagnskada. Redo + Ingår i helförsäkring 4 000/4 000 SalusAnsvar Ingår i helförsäkring 3 000/6 000 Endast en självrisk vid samtidig trafik- och vagnskada. Ingen extra självrisk vid kollision med djur. Solid Försäkringar Ingår i helförsäkring 3 000/9 000

14 Sveland Ingår i helförsäkring 3 000/9 000 Endast en självrisk vid samtidig trafik- och vagnskada. Tre Kronor Plus (via Swedbank) Ingår i helförsäkring Ingen självrisk vid vagnskada utomlands, kollision med djur eller skadegörelse av tredje man. Självrisken höjs med kr om någon annan än försäkringstagaren, dennes maka/make eller sambo kör bilen. Trygg-Hansa Ingår i helförsäkring 3 000/ Endast en självrisk vid samtidig trafik- och vagnskada. Vardia Ingår i helförsäkring 3 000/8 000 Ungdomssjälvrisken gäller till föraren fyllt 25 år. WaterCircles Ingår i helförsäkring 3 500/10 000

15 Annan plötslig och oförutsedd händelse Vissa försäkringsbolag ersätter skador på bilen som har orsakats av andra plötsliga och oförutsedda händelser. Till exempel kan skador på grund av utspilld mat inne i bilen omfattas. Bolag Plötslig och oförutsedd händelse Aktsam Dina Försäkringar, ingår i halvförsäkring Folksam, som tilläggaförsäkring (Bilextra) Gjensidige Försäkring, ingår i halvförsäkring ICABanken, som tilläggsförsäkring (Allrisk Bil) If (Stor Bilförsäkring) If Länsförsäkringar, ingår i halvförsäkring Moderna, som tilläggsförsäkring Allrisk Bil Moderna (Bilförsäkring Large), ingår i halvförsäkring OKQ8 Bilförsäkring (Folksam) Redo Redo +, ingår i halvförsäkring SalusAnsvar, ingår i halvförsäkring Solid Försäkringar Sveland Tre Kronor Plus (via Swedbank), ingår i helförsäkring Trygg-Hansa, ingår i halvförsäkring Vardia, som tilläggsförsäkring (Allrisk bil) WaterCircles, ingår i halvförsäkring

16 Hyrbil Vanligen ingår inte rätt till hyrbil utan tiläggsförsäkring måste tecknas. Bolag Rätt till hyrbil ingår i halv- och helförsäkring Aktsam Dina Försäkringar Folksam Gjensidige Försäkring ICABanken If (Stor Bilförsäkring), 60 dagar If Länsförsäkringar Moderna Moderna (Bilförsäkring Large), 60 dagar OKQ8 Bilförsäkring (Folksam) Redo Redo + SalusAnsvar Solid Försäkringar Sveland Tre Kronor Plus (via Swedbank), 45 dagar Trygg-Hansa Vardia WaterCircles

17 Nyvärde Ersättnings- och värderingsreglerna framgår i villkoren. Enligt försäkringsvillkoret är det försäkringsbolaget som avgör ersättningsform. Är bilen ny kan du enligt försäkringsvillkoret ha rätt till nyvärdesersättning. Bolag Nyvärdesersättning Innebär att om bilen stjäls eller skadas ersätts den med en ny bil av samma eller likvärdig fabrikat, typ och årsmodell om: -bilen yngre än 1 år/max mil/seriemässigt tillverkad -beräknad reparationskostnad överstiger 50% av bilens nypris vid skadetillfället. Aktsam Dina Försäkringar Folksam Gjensidige Försäkring ICABanken If (Stor Bilförsäkring) -du är första ägare, Nyvärdeserättningen betalas om: - bilen är yngre än 2 år/max mil/seriemässigt tillverkad - beräknad reparationskostnad överstiger - för bil yngre än 1 år/max mil 50% av bilens nypris vid skadetillfället - för bil yngre än 2 år/max mil 80% av bilens markadsvärde If Länsförsäkringar Moderna Moderna (Bilförsäkring Large) OKQ8 Bilförsäkring (Folksam) Redo Redo + SalusAnsvar Solid Försäkringar Sveland Tre Kronor Plus (via Swedbank) Trygg-Hansa Vardia WaterCircles Om kraven för nyvärdesersättning inte är uppfyllda och reparationskostnaden beräknas överstiga 80% av bilens marknadsvärde betalas ersättning med 120% av marknadsvärdet. Gäller vid vid stöld, vagnsskada eller vagnskadegaranti

18 Tilläggsförsäkring Tilläggsförsäkringen ger rätt till hyrbil samt kan ge rätt till självriskreducering vid vissa skador. Bolag Aktsam Dina Försäkringar Folksam Hyrbil under reparationstid, längst antal dagar Du betalar vanligen 25% av hyreskostnaden (dygns- och kilometerkostnaden). 45 dagar (Xtraförsäkring) 45 dagar (Hyrbilsförsäkring) Du betalar 1/3-del av hyreskostnaden (dygnsoch kilometerkostnaden) 45 dagar (Hyrbilsförsäkring) Reducerad självrisk vid kollision med djur Reducerad självrisk vid skadegörelse Övriga tilläggsförsäkringar (X-traförsäkring) (X-traförsäkring) Assistansförsäkring, i tillägg Djurkollisionsförsäkring Ingår i vagnskadeförsäkring Ingår i vagnskadeförsäkring Ingår i vagnskadeförsäkring Ytterligare reducering i tillägg Bilextra. Bild- och ljudutrustningsförsäkring Har ett begränsat skydd på kr i grundförsäkringen. Folksam Assistans Gjensidige Försäkring 45 dagar (Hyrbilsskydd) Assistansskydd och Trafikolycksfallsförsäkrin g ICABanken 45 dagar (Hyrbil) Ingår i vagnskadeförsäkring, i tillägg Kombi If (Stor Bilförsäkring) 60 dagar ingår i Stor Ingår i Stor Bilförsäkring Ingår i Stor Bilförsäkring - Bilförsäkring If 45 dagar(bilxtra), i tillägg BilXtra, i tillägg BilXtra - Länsförsäkringar 45 dagar (MER) - Moderna 60 dagar (Hyrbil) Ingår i vagnskadeförsäkring Moderna (Bilförsäkring Large) OKQ8 Bilförsäkring (Folksam) 60 dagar ingår i halvförsäkring 45 dagar (Hyrbilsförsäkring) Ingår i vagnskadeförsäkring Ingår i vagnskadeförsäkring Redo 45 dagar (Hyrbil), i tillägg Självriskförsäkring Redo + 45 dagar (Hyrbilsskydd), i tillägg Extraskydd vid djurkollision SalusAnsvar 45 dagar (BilExtra) Ingår i vagnskadeförsäkring Solid Försäkringar Sveland Tre Kronor Plus (via Swedbank) 45 dagar (Landsvägsoch familjepaketet) 45 dagar (Hyrbilsförsäkring) 45 dagar ingår i halvförsäkring, som tillägg (Landsvägspaketet), i tillägg Självriskförsäkring Trygg-Hansa 65 dagar (Hyrbil), i tillägg Självriskreduceringsförsä kring, i tillägg Kombi Ingår i halvförsäkring, i tillägg Självriskförsäkring, i tillägg Extraskydd vid uppsåtlig skadegörelse, i tillägg BilExtra, som tillägg (Citypaketet), i tillägg Självriskförsäkring, ingår i halvförsäkring, ingår i halvförsäkring - Trafikolycksfall och krishjälp som alltid ingår samt Assistans som ingår i Kombi Trafikolycksfall och krishjälp samt Assistans Assistans OKQ8 Assistans Vägassistans Assistansskydd samt Trafikolycksfallsförsäkrin g Assistans - Vägassistans, i tillägg RehabTrafik Självriskreduceringsförsä kring Vardia 45 dagar (Hyrbil), i tillägg Djurkollision, i tillägg Allrisk bil Trafikolycksfall, Assistans samt Parkeringsskada WaterCircles 45 dagar (Miljöhyrbil) Ingår i halvförsäkring Olycksfall och Krishjälp, Vägassistans samt Superbil

Motorbåtsförsäkringen 2015-01-01 Insurance Company of Hannover (Motorbåtsförsäkring) Svedea båtförsäkring

Motorbåtsförsäkringen 2015-01-01 Insurance Company of Hannover (Motorbåtsförsäkring) Svedea båtförsäkring Jämför båtförsäkringar Båtförsäkringarna är relativt lika. Alla försäkringar i jämförelsen innehåller ersättning vid sjöskada, stöld och skadegörelse, brand, samt skador vid transport och uppläggning.

Läs mer

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Personbilsförsäkring Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Tjänste bil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjligheter som

Läs mer

Personbilsförsäkring

Personbilsförsäkring Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Personbilsförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid

Personbilsförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Personbilsförsäkring. Omfattning

Personbilsförsäkring. Omfattning Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar

Läs mer

Personbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid

Personbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid FÖRSÄKRING Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du

Läs mer

Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring

Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt

Läs mer

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom Husvagnsförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder trygga försäkringar till förmånliga priser och bra service. Självklart ska du ha en bra försäkring som gör att du kan känna dig fullständigt

Läs mer

Personbilsförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid

Personbilsförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar

Läs mer

100 % fokus på dig som kör Ford.

100 % fokus på dig som kör Ford. 100 % fokus på dig som kör Ford. Vill du ha ett bra pris på din bilförsäkring utan att dra ner på trygghet, kvalitet och service? Då ligger Ford Försäkring bra till. Som en del av varumärket Ford ser vi

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Bilförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med

Läs mer

Bilförsäkring FÖRSÄKRING. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien

Bilförsäkring FÖRSÄKRING. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien FÖRSÄKRING Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan

Läs mer

Bilförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien

Bilförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Förköpsinformation Företagsägd Bilförsäkring

Förköpsinformation Företagsägd Bilförsäkring Telefon: 010-490 09 98 E-post: info@safetownforsakring.se Hemsida: www.safetownforsakring.se Förköpsinformation Företagsägd Bilförsäkring För- och efterköpsinformation Här finner du en kortfattad beskrivning

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Villkorssammanfattning Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt

Läs mer

Bilförsäkring Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid Premien

Bilförsäkring Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid Premien Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Personbil och lätt lastbil

Personbil och lätt lastbil Personbil och lätt lastbil Försäkringen för personbil och lätt lastbil är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik-, halv- och helförsäkring

Läs mer

Försäkringsinformation Carplusförsäkring

Försäkringsinformation Carplusförsäkring Försäkringsinformation Carplusförsäkring Avtalsnummer 0600000000-00000 Registreringsnummer Fabrikat Avtalstid tre år f.o.m. Max körsträcka under avtalstiden 45 000 km Villkor LF Villkor för Motorfordon

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

Bilförsäkring. Villkorssammanfattning. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien

Bilförsäkring. Villkorssammanfattning. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien Villkorssammanfattning Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar

Läs mer

Polisförbundets Bilförsäkring

Polisförbundets Bilförsäkring Polisförbundets Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Som medlem i Polisförbundet får du dessutom ett utökat skydd på köpet. En medlemsförmån som ger

Läs mer

Försäkringsinformation Carplusförsäkring

Försäkringsinformation Carplusförsäkring Avtalsnummer 06000 13457-00000 Registreringsnummer Fabrikat Nissan XXX Avtalstid tre år f.o.m. Max körsträcka under avtalstiden 45 000 km Villkor LF Villkor för Motorfordon Försäkringstagare DnbNor Brukare

Läs mer

Motorlinan. försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck

Motorlinan. försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck Motorlinan försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck Försäkringen är framtagen i samarbete mellan If och Göteborgs Försäkringsmäklare Per Dahlkvist AB. Samtliga företagskunder har rätt

Läs mer

Husbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Vardia Försäkring har utsetts till Årets sakförsäkringsbolag på Insurance Awards 2012.

Husbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Vardia Försäkring har utsetts till Årets sakförsäkringsbolag på Insurance Awards 2012. FÖRSÄKRING Husbilsförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik, halv- och helförsäkring och kan lägga till tilläggsförsäkringar.

Läs mer

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen?

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen? Husbilsförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik, halv- och helförsäkring och kan lägga till tilläggsförsäkringar. Vem gäller

Läs mer

En smartare försäkring.

En smartare försäkring. En smartare försäkring. Det finns ett smart sätt att ta hand om din bil. Opel Försäkring. Det är en försäkring som lever upp till både dina och våra högt ställda krav på säkerhet och kvalitet. Vi som har

Läs mer

Stor Personbilsförsäkring

Stor Personbilsförsäkring Stor Personbilsförsäkring Annlegsmaskin Taxi Bil Auto Campingbil Campingvogn Ulykke Arbeidsulykke Ufør Hytte Hus Næringseiendom Avbrudd Ansatt Prosjet Vår stora bilförsäkring ger ett extra bra skydd för

Läs mer

Förköpsinformation Bilförsäkring

Förköpsinformation Bilförsäkring Förköpsinformation Bilförsäkring För- och efterköpsinformation Här finner du en kortfattad beskrivning av försäkringen, som du enligt lag har rätt till. Fullständiga villkor finner du på vår hemsida eller

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husvagnsförsäkring ger ett bra skydd för din husvagn. Du kan välja mellan halv- och helförsäkring. Dragfordonets trafikförsäkring

Läs mer

Endast för dig som kör BMW.

Endast för dig som kör BMW. Endast för dig som kör BMW. Du har valt din bil med omsorg. För oss är bilaffären bara början på en lång relation där försäkringen är en viktig och självklar del. Därför har vi skapat en försäkring till

Läs mer

Förköpsinformation Husbilsförsäkring

Förköpsinformation Husbilsförsäkring Förköpsinformation Husbilsförsäkring För- och efterköpsinformation Här finner du en kortfattad beskrivning av försäkringen, som du enligt lag har rätt till. Fullständiga villkor finner du på vår hemsida

Läs mer

CITROËN FÖRSÄKRING FÖRSÄKRA DIG OM EN RIKTIGT BRA AFFÄR

CITROËN FÖRSÄKRING FÖRSÄKRA DIG OM EN RIKTIGT BRA AFFÄR CITROËN FÖRSÄKRING FÖRSÄKRA DIG OM EN RIKTIGT BRA AFFÄR Du som kör Citroën kan konsten att få valuta för pengarna. Du har dessutom valt en bil med en alldeles egen karaktär. För dig finns Citroën Försäkring

Läs mer

En skräddarsydd försäkring för dig som kör Subaru.

En skräddarsydd försäkring för dig som kör Subaru. En skräddarsydd försäkring för dig som kör Subaru. Oslagbart pris i sex månader för nya och begagnade bilar. Bara fördelar med Subaru försäkring. Du som kör Subaru har möjlighet att välja en försäkring

Läs mer

En skräddarsydd försäkring för dig

En skräddarsydd försäkring för dig En skräddarsydd försäkring för dig som kör KIA Bara fördelar Du som kör KIA har möjlighet att välja en försäkring som är skräddarsydd för din bil och som därför ger dig många fördelar. Vi har nära kontakt

Läs mer

Folksam (Bas) Folksam ömsesidig sakförsäkring Hem och villa 2013-01-01 Folksam (Stor) Folksam ömsesidig sakförsäkring Hem och villa 2013-01-01

Folksam (Bas) Folksam ömsesidig sakförsäkring Hem och villa 2013-01-01 Folksam (Stor) Folksam ömsesidig sakförsäkring Hem och villa 2013-01-01 Jämför villaförsäkringar Alla villaförsäkringar täcker brand, läckage och översvämning, men det finns viktiga skillnader när det gäller till exempel ersättning vid läckage i badrum, åldersavdrag och självrisker

Läs mer

Husbilsförsäkring Villkorssammanfattning

Husbilsförsäkring Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring Villkorssammanfattning Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan Trafik-, Halv-

Läs mer

En bra bil ska ha en lika bra försäkring

En bra bil ska ha en lika bra försäkring En bra bil ska ha en lika bra försäkring Livet kan när som helst ta nya vägar och då är det bra med en bil som är redo att hänga med. Och en bilförsäkring. Vi har nära kontakt med Nissans egna verkstäder

Läs mer

Personbil & lätt lastbil

Personbil & lätt lastbil Personbil & lätt lastbil Vår ambition är att du alltid ska vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för företagsägda personbilar, lätta lastbilar och släp anpassas efter din verksamhet. Vi håller

Läs mer

Volkswagen Försäkring

Volkswagen Försäkring Volkswagen Försäkring VOLKSWAGEN erbjuder prisvärda och innovativa bilmodeller. Volkswagen Försäkring är också unik på många sätt, med en service-, garanti-, och ersättningsnivå utöver det vanliga. Dessutom

Läs mer

Taxi. Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag.

Taxi. Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Taxi Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Vi håller ditt företag rullande. På Moderna Försäkringar gör vi bara det

Läs mer

en skräddarsydd Försäkring för dig som kör M{zd{. M{zd{ Försäkring

en skräddarsydd Försäkring för dig som kör M{zd{. M{zd{ Försäkring en skräddarsydd Försäkring för dig som kör M{zd{. M{zd{ Försäkring zoo}-zoo} o} zoo}-zoo} Bara fördelar med M{zd{ Försäkring Du som kör Mazda har möjlighet att välja en försäkring som är skräddarsydd för

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar

Läs mer

Bilförsäkring. Gäller från 2011-01-01

Bilförsäkring. Gäller från 2011-01-01 Bilförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Bilförsäkring Gäller från 2011-01-01 1 Bilförsäkring Med vår bilförsäkring får du ett bra skydd för dig och din bil. Du kan välja mellan den obligatoriska trafikförsäkringen

Läs mer

Den självklara försäkringen för dig som kör Saab.

Den självklara försäkringen för dig som kör Saab. Den självklara försäkringen för dig som kör Saab. Allt börjar i Trollhättan. Varje gång en ny Saab ligger på ritbordet i Trollhättan åker vi dit. Vi vet var lås ska placeras för att minska inbrottsrisken,

Läs mer

Förköpsinformation Bilförsäkring

Förköpsinformation Bilförsäkring Förköpsinformation Bilförsäkring För- och efterköpsinformation Här finner du en kortfattad beskrivning av försäkringen, som du enligt lag har rätt till. Fullständiga villkor finner du på vår hemsida eller

Läs mer

Viktiga begränsningar

Viktiga begränsningar Taxi Försäkringen för taxi är flexibelt utformad för att täcka varje taxiföretags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande skydd för bilen och företaget.

Läs mer

VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?

VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN? BILFÖRSÄKRING Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Våra försäkringar är flexibelt utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring och kaskoförsäkring

Läs mer

Försäkringsinformation Mekonomenförsäkring

Försäkringsinformation Mekonomenförsäkring Försäkringsinformation Mekonomenförsäkring Avtalsnummer 0600018331-00000 Registreringsnummer Avtalstid tre år f.o.m. Max körsträcka under avtalstiden 45 000 km Villkor LF Villkor för Motorfordon Försäkringstagare

Läs mer

På goda villkor. Audi Försäkring

På goda villkor. Audi Försäkring På goda villkor. Audi Försäkring Privatperson: Fri kvalitetsförsäkring i 3 månader. När du köper din Audi hos någon av våra återförsäljare kan du samtidigt teckna Audis egen bilförsäkring kostnadsfritt

Läs mer

Bilförsäkringen som för våra medlemmar framåt

Bilförsäkringen som för våra medlemmar framåt GARANT Bil Bilförsäkringen som för våra medlemmar framåt När bilen är mer eller mindre ditt kontor, din verkstad eller om du använder den för ren transport, drabbas affärerna hårt när något händer med

Läs mer

KONSUMENT FÖRETAG. Ingen självrisk med fabriksmonterat originallarm Råkar du ut för stöld i bilen bjuder vi på självrisken.

KONSUMENT FÖRETAG. Ingen självrisk med fabriksmonterat originallarm Råkar du ut för stöld i bilen bjuder vi på självrisken. SEAT FÖRSÄKRING KONSUMENT FÖRETAG SEAT Försäkring Din SEAT-modell lockar med sin sportighet och design. Vår försäkring är också unik på många sätt, med en service-, garanti- och ersättningsnivå utöver

Läs mer

bilförsäkringar om dig och din bil.

bilförsäkringar om dig och din bil. förköpsinformation besök salusans var.se ansök redan idag bilförsäkringar om dig och din bil. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan

Läs mer

Flytande motorfordonsförsäkring

Flytande motorfordonsförsäkring Flytande motorfordonsförsäkring Försäkringen är speciellt utformad för bilhandlare, bilverkstäder och andra företag som ansvarar för egna och kunders fordon. Flytande motorfordonsförsäkring är tvådelad

Läs mer

Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag.

Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Taxi Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Så här fungerar din försäkring: Vår ambition är att du alltid ska vara

Läs mer

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkringarna är utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett mer omfattande

Läs mer

Bilförsäkring. Gäller från 2013-01-01

Bilförsäkring. Gäller från 2013-01-01 Bilförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Bilförsäkring Gäller från 2013-01-01 Bilförsäkring Med vår bilförsäkring får du ett bra skydd för dig och din bil. Du kan få ett skydd som gäller vid trafikolyckor,

Läs mer

För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil

För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil Gäller från 1 februari 2015 För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil Gäller från 1 februari 2015 Försäkringen är uppbyggd så att du kan utforma

Läs mer

BILförsäkring. Din bil ska försäkras från dag ett. Var försäkringen gäller. Premien. Vem kan teckna försäkringen? Försäkringens giltighet

BILförsäkring. Din bil ska försäkras från dag ett. Var försäkringen gäller. Premien. Vem kan teckna försäkringen? Försäkringens giltighet Bilförsäkring Bilförsäk BILförsäk ring BILförsäkring Din bil ska försäkras från dag ett När du köper bil ska du tänka på att teckna försäkring direkt, eftersom du enligt lag måste ha trafikförsäkring från

Läs mer

Bilförsäkring. Gäller från 2014-01-01

Bilförsäkring. Gäller från 2014-01-01 Bilförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Bilförsäkring Gäller från 2014-01-01 Bilförsäkring Med vår bilförsäkring får du ett bra skydd för dig och din bil. Du kan få ett skydd som gäller vid trafikolyckor,

Läs mer

Sammanfattning av Försäkringsvillkor If rulla vidare-försäkring för Mazda-ägare, december 2015.

Sammanfattning av Försäkringsvillkor If rulla vidare-försäkring för Mazda-ägare, december 2015. Sammanfattning av Försäkringsvillkor If rulla vidare-försäkring för Mazda-ägare, december 2015. Detta är en sammanfattning av villkoret för bilförsäkring. Här kan du snabbt och enkelt informera dig om

Läs mer

Bussförsäkring En komplett försäkring för mindre bussföretag.

Bussförsäkring En komplett försäkring för mindre bussföretag. Bussförsäkring En komplett försäkring för mindre bussföretag. FÖRSÄKRING Rätt försäkring håller företaget rullande Omnis försäkring är en komplett bussförsäkring för de mindre bussföretagen. Tillsammans

Läs mer

Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Vad är försäkrat? Välj omfattning efter ditt behov

Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Vad är försäkrat? Välj omfattning efter ditt behov Förköpsinformation Det här är en sammanfattning av vad vår bilförsäkring omfattar. Försäkringen innehåller också viktiga begränsningar, dessa framgår under rubriken Viktiga begränsningar i bilförsäkringen.

Läs mer

Buss Rätt försäkring håller företaget rullande. Därför kan vår försäkring för buss anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och inriktning.

Buss Rätt försäkring håller företaget rullande. Därför kan vår försäkring för buss anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och inriktning. Buss Rätt försäkring håller företaget rullande. Därför kan vår försäkring för buss anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och inriktning. Vi håller ditt företag rullande. På Moderna Försäkringar

Läs mer

KVD Bilförsäkring Personbil

KVD Bilförsäkring Personbil BILFÖRSÄKRING FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION KVD Bilförsäkring Personbil Gäller från 2016-01-01 KVD Bilförsäkring Personbil Med vår bilförsäkring får du ett bra skydd för dig och din bil. Du kan få ett

Läs mer

Bilförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Bilförsäkring. Gäller från 2015-01-01 BILFÖRSÄKRING FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Bilförsäkring Gäller från 2015-01-01 Bilförsäkring Med vår bilförsäkring får du ett bra skydd för dig och din bil. Du kan få ett skydd som gäller vid trafikolyckor,

Läs mer

FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015

FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015 Nyheter FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015 Vi inför ny indelning av körsträcka för personbil och lätt lastbil. Vi har förbättrat villkoren på flera punkter, bl a gäller vagnförsäkringen

Läs mer

Mopedförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Mopedförsäkring. Gäller från 2015-01-01 MOPEDFÖRSÄKRING FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION Mopedförsäkring Gäller från 2015-01-01 Mopedförsäkring Med våra mopedförsäkringar får du ett bra skydd för dig och din moped. Detta är endast en översiktlig

Läs mer

Förköpsinformation Husvagnsförsäkring

Förköpsinformation Husvagnsförsäkring Förköpsinformation Husvagnsförsäkring För- och efterköpsinformation Här finner du en kortfattad beskrivning av försäkringen, som du enligt lag har rätt till. Fullständiga villkor finner du på vår hemsida

Läs mer

Sammanfattning av Försäkringsvillkor bil, företag, december 2015.

Sammanfattning av Försäkringsvillkor bil, företag, december 2015. Sammanfattning av Försäkringsvillkor bil, företag, december 2015. Detta är en sammanfattning av villkoret för bilförsäkring. Här kan ni snabbt och enkelt få information om det väsentligaste innehållet

Läs mer

SVARSKORT Fyll i och posta idag så återkommer vi med prisförslag! SAMMA KVALITET SOM DIN BMW. BMW Originalförsäkring. Svarspost 20190446

SVARSKORT Fyll i och posta idag så återkommer vi med prisförslag! SAMMA KVALITET SOM DIN BMW. BMW Originalförsäkring. Svarspost 20190446 betalar portot SVARSKORT Fyll i och posta idag så återkommer vi med prisförslag! Svarspost 20190446 VÄLJ 110 EN00BILFÖRSÄKRING AV Stockholm SAMMA KVALITET SOM DIN BMW ex tr Ju al s åg t n sjä u lv ris

Läs mer

Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning

Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Vår lastbilsförsäkring ger ett bra skydd för dig, din lastbil, ditt släp och dina medtrafikanter. Försäkringen

Läs mer

Sammanfattning av Försäkringsvillkor bil, konsument, december 2015.

Sammanfattning av Försäkringsvillkor bil, konsument, december 2015. Sammanfattning av Försäkringsvillkor bil, konsument, december 2015. Detta är en sammanfattning av villkoret för bilförsäkring. Här kan du snabbt och enkelt informera dig om det väsentligaste innehållet

Läs mer

För- och efterköpsinformation

För- och efterköpsinformation För- och efterköpsinformation Försäkring för personbil, lätt lastbil och lätta släp Gäller från 1 april 2016 För- och efterköpsinformation Försäkring för personbil, lätt lastbil och lätta släp Gäller från

Läs mer

Viktig information! 1-års vagnskadeförsäkring ingår i priset för denna Suzuki-mc

Viktig information! 1-års vagnskadeförsäkring ingår i priset för denna Suzuki-mc Viktig information! 1-års vagnskadeförsäkring ingår i priset för denna Suzuki-mc Grattis till ditt val av denna Suzuki-mc Detta är en mc av årsmodell 2006 som levereras med en vagnskadeförsäkring i samband

Läs mer

Sammanfattning av Försäkringsvillkor Bil, december 2015.

Sammanfattning av Försäkringsvillkor Bil, december 2015. Sammanfattning av Försäkringsvillkor Bil, december 2015. Detta är en sammanfattning av villkoret för bilförsäkring. Här kan du snabbt och enkelt informera dig om det väsentligaste innehållet i försäkringen.

Läs mer

Som åkare är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för lastbil anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och

Som åkare är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för lastbil anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och Lastbil Som åkare är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för lastbil anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och inriktning. Så här fungerar din försäkring: Vår ambition

Läs mer

DIN BIL ÄR. med TryggaMil Försäkring. 50 % rabatt första halvåret!

DIN BIL ÄR. med TryggaMil Försäkring. 50 % rabatt första halvåret! DIN BIL ÄR EXTRAUTRUSTAD med TryggaMil Försäkring 50 % rabatt första halvåret! Fördelar med TryggaMil Helförsäkring ingår i två veckor Tillsammans med din bilåterförsäljare har vi utrustat din nya bil

Läs mer

Terränghjuling. Gäller från 2015-01-01

Terränghjuling. Gäller från 2015-01-01 TERRÄNGHJULING FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION Terränghjuling Gäller från 2015-01-01 Terränghjuling Vår terränghjulingsförsäkring ger ett bra skydd. Vi hjälper dig att få rätt försäkring för dig och din

Läs mer

Släpvagnsförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Släpvagnsförsäkring. Gäller från 2015-01-01 SLÄPVAGNSFÖRSÄKRING FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION Släpvagnsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Släpvagnsförsäkring Med vår släpvagnsförsäkring får du ett bra skydd för dig och din släpvagn. Detta är endast

Läs mer

Rätt försäkring håller företaget rullande. Därför kan vår försäkring för buss anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och inriktning.

Rätt försäkring håller företaget rullande. Därför kan vår försäkring för buss anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och inriktning. Buss Rätt försäkring håller företaget rullande. Därför kan vår försäkring för buss anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och inriktning. Så här fungerar din försäkring: Vår ambition är att

Läs mer

SG Equipment Finance

SG Equipment Finance SG Equipment Finance transport tung lastbil och släp Försäkringen för tung lastbil och släp är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring

Läs mer

Polisförbundets bilförsäkring En medlemsförmån som tål en krock

Polisförbundets bilförsäkring En medlemsförmån som tål en krock Polisförbundets bilförsäkring En medlemsförmån som tål en krock Oavsett hur långt och ofta du kör är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför har vi tagit fram en bilförsäkring för medlemmar, som enkelt

Läs mer

Peugeot Försäkring. Ett lika tryggt som givet val för din Peugeot. Peugeot Försäkring TryggaMil 1

Peugeot Försäkring. Ett lika tryggt som givet val för din Peugeot. Peugeot Försäkring TryggaMil 1 Peugeot Försäkring TryggaMil 1 Peugeot Försäkring TryggaMil Ett lika tryggt som givet val för din Peugeot Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig

Läs mer

Företagsägd personbil, lätt lastbil och lätt släp För dig och ditt företagsägda fordon

Företagsägd personbil, lätt lastbil och lätt släp För dig och ditt företagsägda fordon Sida 1/7 I Företagsägd personbil, Kontakta oss Kundservice: 0771-111 700 vardagar kl 07.30-18 Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Företagsägd bil 2015-07-01

Läs mer

Din bilförsäkring några ord på vägen

Din bilförsäkring några ord på vägen Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. Din bilförsäkring några

Läs mer

Uthyrningsfordon. Gäller från 2014-04-01

Uthyrningsfordon. Gäller från 2014-04-01 uthyrnings FoRdonSFöRSÄkRinG FöRköpS- och efterköpsinformation Uthyrningsfordon Gäller från 2014-04-01 Uthyrningsfordon Med vår försäkring för uthyrningsfordon (personbil, lätt lastbil, husbil och husvagn)

Läs mer

Sveland Bilförsäkring

Sveland Bilförsäkring Sveland Bilförsäkring Bilförsäkring Din bil ska försäkras från dag ett När du köper bil ska du tänka på att teckna försäkring direkt, eftersom du enligt lag måste ha trafikförsäkring från den dag du blir

Läs mer

Stiftelse (1979) Stadgar: oberoende informera, vägleda och hjälpa konsumenter i försäkringsfrågor. Inte ombud.

Stiftelse (1979) Stadgar: oberoende informera, vägleda och hjälpa konsumenter i försäkringsfrågor. Inte ombud. 1 2 Stiftelse (1979) Stadgar: oberoende informera, vägleda och hjälpa konsumenter i försäkringsfrågor. Inte ombud. Jurister ger kostnadsfri vägledning, vardagar 09:00 12:00. Hjälp till självhjälp. Tolka

Läs mer

Produkt- och förköpsinformation Bil och Lätt lastbil

Produkt- och förköpsinformation Bil och Lätt lastbil Produkt- och förköpsinformation Bil och Lätt lastbil Försäkringen för bil och lätt lastbil kan du anpassa till just dina behov och körvanor. Du kan välja allt från den obligatoriska trafikförsäkringen

Läs mer

Sammanfattning av Försäkringsvillkor Bil, december 2015.

Sammanfattning av Försäkringsvillkor Bil, december 2015. Sammanfattning av Försäkringsvillkor Bil, december 2015. Detta är en sammanfattning av villkoret för bilförsäkring. Här kan du snabbt och enkelt informera dig om det väsentligaste innehållet i försäkringen.

Läs mer