Tryg Forsikring A/S Danmark)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tryg Forsikring A/S Danmark)"

Transkript

1 Jämför bilförsäkringar I Jämförelser med poäng är det enkelt att jämföra bilförsäkringar. Du får snabbt en överblick av det viktigaste i de flesta bolags försäkringsinnehåll och hur vi har bedömt det. Det framgår också hur nöjda bolagens kunder är (enligt Svenskt kvalitetsindex mätning). Du kan också få prisuppgifter från några försäkringsbolag. Vill du själv välja vilka bolag du vill jämföra klickar du i stället på Fördjupning. Då visas inte våra bedömningar men istället några fler bolag (bilmärkesförsäkringar). Så har vi satt poäng Det är vi på Konsumenternas Försäkringsbyrå som har satt poäng. Vi har utgått från våra fördjupade jämförelser, som i detalj redovisar bolagens villkor. Därefter har vi dels tagit hänsyn till hur viktig varje del är, dels betygssatt dem bolagen emellan. Till exempel har vi i avsnittet Maskinskada ansett att det är viktigare hur länge maskinskadan gäller än om du har rätt till hyrbil. Fem (5) poäng betyder att det är det bästa som finns på marknaden. Svenskt kvalitetsindex (SKI) mäter kundnöjdhet Varje år gör SKI mätningar av kundnöjdhet inom försäkringsbranschen. De uppgifter som vi visar i vår jämförelse är det senaste SKI-resultatet bland bilförsäkringskunder. Alla bolag är inte med i mätningarna, eftersom vissa bolag har en för liten marknadsandel. Dessa bolag är markerade med ett streck i jämförelsen. Senaste undersökningen kan du läsa här. Poängen ska enligt SKI tolkas på följande sätt: 0-59 Missnöjda kunder, Nöjda kunder, Mycket nöjda kunder. Prisuppgifter För närvarande är följande bolag med och lämnar pris: Aktsam, Dina Försäkringar, Gjensidige, Länsförsäkringar, Trygg-Hansa, SalusAnsvar och Solid Försäkringar. Arbete pågår för att fler bolag ska vara med. Observera att priset baseras på den lägsta självrisken hos varje bolag. Priset för en helförsäkring är till exempel baserad på varje bolags lägsta självrisk för vagnskada. Alla våra antaganden hittar du i prisformuläret. If Stor Bilförsäkring kan tecknas som halvförsäkring bara om bilen omfattas av en vagnskadegaranti. I övriga fall tecknas den enbart som helförsäkring. Moderna (Bilförsäkring Large) kan tecknas som hel- eller halvförsäkring och inte som enbart trafikförsäkring. Tilläggsförsäkringar och bilmärkesförsäkringar endast i fördjupningen I Jämförelser med poäng visas inte tilläggsförsäkringar eller bilmärkesförsäkringar. Du hittar uppgifter om i vår fördjupning, men kan inte få pris eller poäng på dem.

2 Försäkringsgivare och försäkringsvillkor Det är försäkringsgivaren som betalar ersättning vid skada. Bolag Försäkringsgivare Försäkringsgivare är det bolag som försäkringstagaren ingår avtal med och som betalar försäkringsersättning vid inträffad skada. Finansinspektionen har tillsyn över försäkringsgivares verksamhet. Aktuellt villkor Översikten baseras på det villkor som anges nedan Aktsam Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag Bilförsäkring Dina Försäkringar Dina Försäkring AB Motor Folksam Folksam ömsesidig sakforsäkring Folksam Bilförsäkring 1 januari 2013 Gjensidige Försäkring Gjensidige forsikring ASA, Norge, svensk filial Personbil & Lätt lastbil 1 jan 2010 ICABanken Moderna Försäkringar (Filial till Tryg Forsikring A/S Danmark) Motorförsäkring Försäkringsvillkor If (Stor Bilförsäkring) If Skadeförsäkring AB Villkor för Motorfordon april 2013 If If Skadeförsäkring AB Villkor för Motorfordon april 2013 Länsförsäkringar Respektive Länsförsäkringsbolag Motorfordonsförsäkring Moderna Moderna Försäkringar Sak AB (Filial till Motor Tryg Forsikring A/S Danmark) Moderna (Bilförsäkring Large) Moderna Försäkringar Sak AB (Filial till Motor Tryg Forsikring A/S Danmark) OKQ8 Bilförsäkring (Folksam) Folksam ömsesidig sakforsäkring OKQ8 Försäkringsvillkor 1 januari 2013 Redo Sveland Sakförsäkring AB Allmänt villkor Bilförsäkring Redo + Gjensidige forsikring ASA, Norge, svensk Personbil & Lätt lastbil 1 jan 2010 filial SalusAnsvar Svenska Konsumentförsäkringar AB Bil 1 maj 2012 Solid Försäkringar Solid Försäkringar SPF Sveland Sveland Sakförsäkring AB Personbil, Lätt Lastbil, Släpvagn Tre Kronor Plus (via Swedbank) Tre Kronor Försäkring AB Fordonsförsäkring Du som inte är kund i Swedbank, kontakta ett lokalt Swedbankkontor. Du som är ansluten till Swedbanks telefonbank, ring Trygg-Hansa Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag Motorfordonsförsäkring Vardia Scandinavian Insurance Group AS Vardia Motorförsäkring för personbil, lätt lastbil, släp, husvagn och husbil WaterCircles If Skadeförsäkringsbolag Ab, med säte i Helsingfors Motorfordon

3 Trafik Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag. Den ersätter alla personskador samt sakskador du vållar med bilen. Bolag Trafik Självrisk om föraren är vållande Tänk på att du även får betala en ytterligare självrisk vid vagnskada. Extra självrisk om föraren är under 24 år Aktsam Obligatorisk kr om Aktsam inte meddelats att förare under 24 år framför fordonet. Dina Försäkringar Obligatorisk Gäller endast om annan än försäkringstagaren kört fordonet, och att denna förare var under 24 år när skadan inträffade. Endast en självrisk vid samtidig trafik- och vagnskada. Självrisk vid vissa brott t.ex. rattfylleri Maximal självrisk för trafikförsäkringen är 10 % av prisbasbeloppet (för 2013 blir det kr). Vissa bolag har en lägre självrisk. Tänk på att du även får betala en ytterligare självrisk vid vagnskada Folksam Obligatorisk Gjensidige Försäkring Obligatorisk ICABanken Obligatorisk If (Stor Bilförsäkring) Obligatorisk Ungdomssjälvrisken gäller till föraren fyllt 25 år. If Obligatorisk Hos If kan du också teckna försäkringen TrafikXtra. Den omfattar utöver trafikförsäkring även stöld eller tillgrepp av hela fordonet (inte skada vid inbrott eller inbrottsförsök) samt räddnings- och rättsskyddsförsäkring. Ungdomssjälvrisken gäller till föraren fyllt 25 år. Länsförsäkringar Obligatorisk Gäller inte försäkringstagare med minst 20 skadefria år. Moderna Obligatorisk Ungdomssjälvrisk tas endast ut om föraren är någon annan än försäkringstagren själv, dennes make/maka, sambo eller registrerad partner. Ingen självrisk vid kollision med djur Moderna (Bilförsäkring Large) OKQ8 Bilförsäkring (Folksam) Obligatorisk Ungdomssjälvrisk tas endast ut om föraren är någon annan än försäkringstagren själv, dennes make/maka, sambo eller registrerad partner. Ingen självrisk vid kollision med djur Obligatorisk Redo Obligatorisk Försäkringstagaren kan välja självrisknivå. Redo + Obligatorisk SalusAnsvar Obligatorisk Solid Försäkringar Obligatorisk

4 Sveland Obligatorisk Försäkringstagaren kan välja självrisknivå. Tre Kronor Plus (via Obligatorisk Swedbank) Trygg-Hansa Obligatorisk Vardia Obligatorisk 0 kr kan väljas. Ungdomssjälvrisken gäller till föraren fyllt 25 år WaterCircles Obligatorisk 4 450

5 Stöld Stöldförsäkringen ingår i halvförsäkring och ersätter skador genom stöld eller tillgrepp. Bolag Bilradio, cd och liknande, maxbelopp larm/ej larm Fabriksmonterad ljud och bild utrustning maxbelopp Bilradio, cd, biltelefon, informations- och kommunikationssyst em för data, navigering, TV och video, som är fast monterad i bilen. Hjul utan hjullås Självrisk vid stöld av bil eller utrustning Aktsam / Ingen begränsning Ingen begränsning kr om spårsändare. Dina Försäkringar / Högre belopp kan försäkras. Ingen begränsning Med hjullås högst kr. Ingen begränsning för originalmonterade hjul. Folksam / Ingen begränsning Ingen vid stöld av hela bilen. Gjensidige Försäkring / Ingen begränsning Högst med hjullås. Beloppsbegränsning en gäller inte fabriksmonterade orginalhjul. ICABanken / Ingen begränsning Ingen vid stöld av hela bilen. If (Stor Bilförsäkring) / Ingen begränsning Oavsett om hjullås används eller inte. Dock ingen för hjul som köpts av återförsäljare för aktuellt märke/modell. If / Ingen begränsning Oavsett om hjullås används eller inte. Dock ingen för hjul som köpts av återförsäljare för aktuellt märke/modell kr om spårsändare eller växelspakslås Tilläggsförsäkring Bilextra sänker grundsjälvrisken med 50%. Sänkning sker sammanlagt högst 2 gånger per försäkringsår vid brand-, glas- (vid glaslagning ingen självrisk), stöld-, maskin-, räddningseller rättsskyddsskada kr om larm eller spårsändare Självrisken fördubblas vid andra och tredubblas fr o m tredje skadan under samma försäkringsår. Halva grundsjälvrisken om larm eller startspärr Ingen grundsjälvrisk om godkänt larm var aktiverat. Ingen grundsjälvrisk om det vid stöld av hela fordonet finns startspärr eller spårningssystem Ingen grundsjälvrisk om godkänt larm var aktiverat. Ingen grundsjälvrisk om det vid stöld av hela fordonet finns startspärr eller spårningssystem. Extra självrisk vid stöld av olåst bil Bolagen tar antingen ut en extra självrisk eller sätter ned ersättningen med en procentsats. Detta gäller om bilen ej är låst med godkänt ratt- eller växelspaklås. 25% av kostnaden Vanligen 25% av kostnaden Vanligen 25 % av kostnaden, lägst kr

6 Länsförsäkringar / Ingen begränsning Ingen Vid stöld av bilradio, band- och om hjullås monterats skivspelare och eller vid stöld av hela bilen. kommunikationsutru stning är självrisken 30 % av skadekostnaden. Gäller inte originalutrustning. Halv självrisk om larm och ingen självrisk om spårsändare. Moderna / Ingen begränsning Ingen vid stöld av hela bilen. Moderna (Bilförsäkring Large) OKQ8 Bilförsäkring (Folksam) / Ingen begränsning Ingen vid stöld av hela bilen / Ingen begränsning Ingen vid stöld av hela bilen Självrisken fördubblas vid fler än två stöldskador innevarande försäkringsår och ett försäkringsår bakåt. 0 kr i grundsjälvrisk om spårsändare. Halva grundsjälvrisken om larm Självrisken fördubblas vid fler än två stöldskador innevarande försäkringsår och ett försäkringsår bakåt. 0 kr i grundsjälvrisk om spårsändare. Halva grundsjälvrisken om larm. 10 % av kostnaden, minst kr Vanligen 25 % av kostnaden Vanligen 25 % av kostnaden Vanligen 25 % av kostnaden, lägst kr Redo / Ingen begränsning Ingen begränsning Försäkringstagaren kan välja självrisknivå. Självrisken fördubblas vid andra och tredje skadan och tredubblas från fjärde skadan under samma försäkringsår. 0 kr om spårsändare. Redo / Ingen begränsning Med hjullås högst kr. SalusAnsvar / Ingen begränsning Ingen vid stöld av hela bilen. Solid Försäkringar / Högst med hjullås. Beloppsbegränsning en gäller inte fabriksmonterade orginalhjul med hjullås kr om larm eller spårsändare. Vanligen 25 % av kostnaden Vanligen 25 % av kostnaden, lägst kr Självrisken fördubblas fr o m andra skadan och tredubblas fr o m fjärde skadan under samma försäkringsår. 0 kr om spårsändare

7 Sveland / Ingen begränsning Ingen begränsning Försäkringstagaren kan välja självrisknivå. Självrisken fördubblas vid andra och tredje skadan och tredubblas från fjärde skadan under samma försäkringsår. 0 kr om spårsändare. Tre Kronor Plus (via Swedbank) Vanligen 25% av kostnaden / Ingen begränsning Ingen begränsning Vanligen 25% av kostnaden Trygg-Hansa / Ingen begränsning Ingen begränsning kr om spårsändare. Vardia / Ingen begränsning Saknas larm tas en extra självrisk på kr ut. En extra självrisk på kr tas ut om immobilizer saknas vid stöld/tillgrepp av hela bilen. En extra självrisk på kr från och med andra skadan under samma försäkringsår. 0 kr vid godkänt larm. 0 kr vid stöld/tillgrepp av hela bilen om immobilizer finns. WaterCircles / Ingen begränsning Oavsett om hjullås används eller inte. Ingen vid stöld av hela bilen Självrisken fördubblas vid andra och tredubblas fr o m tredje skadan under samma försäkringsår. Halva grundsjälvrisken vid stöld av hela bilen om immobilizer. Vanligen 25% av kostnaden Vanligen 50 % av kostnaden 6 000

8 Maskinskada Maskinskadeförsäkringen ingår i halvförsäkring och ersätter skador på t ex motor och växellåda. Hos några bolag ersätts också skada på fabriksmonterade informations- och kommunikationssystem, t ex radio, cd/video-spelare, TV och GPS. Bolag Gäller upp till Gäller för direktimporterad bil Aktsam Dina Försäkringar Folksam Gjensidige Försäkring 8 år eller mil 8 år eller mil 8 år eller mil 8 år eller mil ICABanken 8 år eller mil, dock endast fabriksny bil If (Stor Bilförsäkring) 10 år eller mil If Länsförsäkringar 8 år eller mil 8 år eller mil Informations- och kommunikationssy stem Ersättning vid skada på fabriksmonterat informations- och kommunikationssyst em. Ersätter batteri för drivning av el- och hybridbilar Självrisk beroende av körda mil, lägst - högst % av kostnaden , till hybridbilar Tilläggsförsäkring Bilextra sänker grundsjälvrisken med 50%. Sänkning sker sammanlagt högst 2 gånger per försäkringsår vid brand-, glas- (vid glaslagning ingen självrisk), stöld-, maskin-, räddningseller rättsskyddsskada., dock endast fabriksny bil Maskinskadesjälvris ken för direktimporterad bil är kr Maskinsjälvrisken för direktimporterad bil är 3000/6000 kr Ej för komponent som avviker från motsvarande bil som importerats av svensk generalagent. Moderna 8 år eller mil Moderna (Bilförsäkring Large) OKQ8 Bilförsäkring (Folksam) Redo 6 år eller mil, dock endast fabriksny bil För direkimporterad bil höjs självrisken med kr. Höjs ej om bilen importerats fabriksny eller som flyttgods år eller mil år eller mil, till hybridbilar Redo + 8 år eller mil, dock endast fabriksny bil SalusAnsvar 8 år eller mil Solid Försäkringar 8 år eller mil Försäkringstagaren kan välja självrisknivå. Om bilen är äldre än 5 år eller körts mer än mil höjs självrisken med kr , till hybridbilar

9 Sveland Tre Kronor Plus (via Swedbank) Trygg-Hansa 6 år eller mil 8 år eller mil 8 år eller mil Vardia 8 år eller mil, dock endast fabriksny bil WaterCircles 8 år eller mil, dock endast fabriksny bil Försäkringstagaren kan välja självrisknivå. Om bilen är äldre än 5 år eller körts mer än mil höjs självrisken med kr., till hybridbilar

10 Brand och glas Brandförsäkringen ersätter skador genom brand, åsknedslag och explosion. Glasförsäkringen ersätter skador på vind-, sido- och bakruta. Bolag Brand Självrisk - brand Glas Självrisk - glas Aktsam Ingår i halvförsäkring Ingår i halvförsäkring kr. Dina Försäkringar Ingår i halvförsäkring Ingår i halvförsäkring 35% av kostnaden, lägst och högst kr 200 kr. Folksam Ingår i halvförsäkring Enbart brand Tilläggsförsäkring Bilextra sänker grundsjälvrisken med 50%. Sänkning sker sammanlagt högst 2 gånger per försäkringsår vid brand-, glas- (vid glaslagning ingen självrisk), stöld-, maskin-, räddnings- eller rättsskyddsskada. Ingår i halvförsäkring kr. Tilläggsförsäkring Bilextra sänker grundsjälvrisken med 50%. Sänkning sker sammanlagt högst 2 gånger per försäkringsår vid brand-, glas-, stöld-, maskin-, räddnings- eller rättsskyddsskada. Gjensidige Försäkring Ingår i halvförsäkring Ingår i halvförsäkring 35 % av kostnaden lägst Vid samma reparationstillfälle får man laga tre stenskott. Självrisk 200 kr. ICABanken Ingår i halvförsäkring Ingår i halvförsäkring 35 % av kostnaden lägst kr. If (Stor Bilförsäkring) Ingår i Stor Bilförsäkring Ingår i Stor Bilförsäkring repareras av If godkänd reparatör sänks självrisken till 200 kr. If Ingår i halvförsäkring Ingår i halvförsäkring repareras av If godkänd reparatör sänks självrisken till 200 kr. Länsförsäkringar Ingår i halvförsäkring Ingår i halvförsäkring 35% av kostnaden, lägst 200 kr. Moderna Ingår i halvförsäkring Ingår i halvförsäkring 35 % av kostnaden lägst 0 kr. Moderna (Bilförsäkring Large) OKQ8 Bilförsäkring (Folksam) Ingår i halvförsäkring Ingår i halvförsäkring 35 % av kostnaden, lägst 0 kr. Ingår i halvförsäkring Enbart brand. Redo Ingår i halvförsäkring Försäkringstagaren kan välja självrisknivå Ingår i halvförsäkring kr. Ingår i halvförsäkring Försäkringstagaren kan välja självrisknivå. 200 kr/stenskott. Redo + Ingår i halvförsäkring Ingår i halvförsäkring 35% av kostnaden, lägst Vid samma reparationstillfälle får man laga tre stenskott. Självrisk 200 kr.

11 SalusAnsvar Ingår i halvförsäkring Enbart brand Ingår i halvförsäkring kr. Solid Försäkringar Ingår i halvförsäkring Ingår i halvförsäkring Sveland Ingår i halvförsäkring Försäkringstagaren kan välja självrisknivå. Tre Kronor Plus (via Swedbank) Ingår i halvförsäkring Försäkringstagaren kan välja självrisknivå. 200 kr/stenskott. Ingår i halvförsäkring Ingår i halvförsäkring kr. Trygg-Hansa Ingår i halvförsäkring Ingår i halvförsäkring kr / stenskott. Vardia Ingår i halvförsäkring Ingår i halvförsäkring 35 % av kostnaden, lägst kr per stenskott. WaterCircles Ingår i halvförsäkring Ingår i halvförsäkring 35 % av kostnaden, lägst kr.

12 Räddning och rättsskydd Räddningsförsäkringen betalar transport av förare, passagerare och fordon. Rättsskyddsförsäkringen, som också ingår i halvförsäkring, betalar advokat och rättegångskostnader i vissa tvister. Bolag Räddning Självrisk - räddning Rättsskydd Självrisk - rättsskydd Aktsam Ingår i halvförsäkring % av kostnaden Dina Försäkringar Ingår i halvförsäkring % av kostnaden Folksam Ingår i halvförsäkring Tilläggsförsäkring Bilextra sänker grundsjälvrisken med 50%. Sänkning sker sammanlagt högst 2 gånger per försäkringsår vid brand-, glas- (vid glaslagning ingen självrisk), stöld-, maskin-, räddnings- eller rättsskyddsskada % av kostnaden Tilläggsförsäkring Bilextra sänker grundsjälvrisken med 50%. Sänkning sker sammanlagt högst 2 gånger per försäkringsår vid brand-, glas- (vid glaslagning ingen självrisk), stöld-, maskin-, räddnings- eller rättsskyddsskada. Gjensidige Försäkring Ingår i halvförsäkring % av kostnaden ICABanken Ingår i halvförsäkring % av kostnaden If (Stor Bilförsäkring) Ingår i Stor Bilförsäkring % av kostnaden If Ingår i halvförsäkring % av kostnaden Länsförsäkringar Ingår i halvförsäkring % av kostnaden Moderna Ingår i halvförsäkring % av kostnaden Moderna (Bilförsäkring Large) Ingår i halvförsäkring % av kostnaden OKQ8 Bilförsäkring (Folksam) Ingår i halvförsäkring Ingen självrisk om du har OKQ8 Assistansförsäkring. Gäller max 3 gånger/år. Redo Ingår i halvförsäkring Försäkringstagaren kan välja självrisknivå % av kostnaden % av kostnaden, dock lägst vald självrisk kr. Redo + Ingår i halvförsäkring % av kostnaden, lägst SalusAnsvar Ingår i halvförsäkring % av kostnaden Solid Försäkringar Ingår i halvförsäkring % av kostnaden Sveland Ingår i halvförsäkring Försäkringstagaren kan välja självrisknivå. Tre Kronor Plus (via Swedbank) % av kostnaden, dock lägst vald självrisk kr. Ingår i halvförsäkring % av kostnaden Trygg-Hansa Ingår i halvförsäkring % av kostnaden Vardia Ingår i halvförsäkring % av kostnaden WaterCircles Ingår i halvförsäkring % av kostnaden

13 Vagnskada Vagnskadeförsäkringen betalar skador på bilen vid trafikolycka, yttre olyckshändelse eller skadegörelse. Bolag Vagnskada Självrisk lägst/högst Du kan själv välja självrisknivå. Extra självrisk när föraren är under 24 år Aktsam Ingår i helförsäkring 3 000/ kr om Aktsam inte meddelats att förare under 24 år framför fordonet. Dina Försäkringar Ingår i helförsäkring 2 500/6 000 Gäller endast om annan än försäkringstagaren kört fordonet, och att denna förare var under 24 år när skadan inträffade. Endast en självrisk vid samtidig trafik- och vagnskada. Folksam Ingår i helförsäkring 3 000/6 000 Ingen självrisk vid kollision med annat fordon utomlands eller kollision med djur. Halv självrisk vid skadegörelse av tredje man. Ingen extra självrisk vid kollision med djur. Gjensidige Försäkring Ingår i helförsäkring Förhöjd självrisk med kr utöver grundsjälvrisken om försäkringen rabatterats på grund av att ingen under 24 år ska köra bilen, men så ändå skett ICABanken Ingår i helförsäkring / Ingen självrisk vid kollision med djur. If (Stor Bilförsäkring) Ingår i Stor Bilförsäkring om vagnskadegaranti saknas 3 000/6 000 Ingen självrisk vid vagnskada utomlands, kollision med djur eller skadegörelse av tredje man. Endast en självrisk vid samtidig trafik- och vagnskada. Ungdomssjälvrisken gäller till föraren fyllt 25 år. If Ingår i helförsäkring 3 000/6 000 Endast en självrisk vid samtidig trafik- och vagnskada. Ungdomssjälvrisken gäller till föraren fyllt 25 år. Länsförsäkringar Ingår i helförsäkring 3 000/5 000 Endast en självrisk vid samtidig trafik- och vagnskada. Moderna Ingår i helförsäkring 3 500/ Ingen självrisk vid kollision med djur. Moderna (Bilförsäkring Large) Ingår i helförsäkring 3 500/ Ingen självrisk vid kollision med djur. OKQ8 Bilförsäkring (Folksam) Ingår i helförsäkring 3 000/6 000 Ingen självrisk vid kollision med annat fordon utomlands eller kollision med djur. Redo Ingår i helförsäkring 3 000/9 000 Självrisken fördubblas vid andra och tredje skadan och tredubblas från fjärde skadan under samma försäkringsår. Ungdomssjälvrisk tas endast ut om föraren är någon annan än försäkringstagren själv, dennes make/maka, sambo eller registrerad partner. Ingen självrisk vid kollision med djur. Ungdomssjälvrisk tas endast ut om föraren är någon annan än försäkringstagren själv, dennes make/maka, sambo eller registrerad partner. Ingen självrisk vid kollision med djur. Endast en självrisk vid samtidig trafik- och vagnskada. Endast en självrisk vid samtidig trafik- och vagnskada. Redo + Ingår i helförsäkring 4 000/4 000 SalusAnsvar Ingår i helförsäkring 3 000/6 000 Endast en självrisk vid samtidig trafik- och vagnskada. Ingen extra självrisk vid kollision med djur. Solid Försäkringar Ingår i helförsäkring 3 000/9 000

14 Sveland Ingår i helförsäkring 3 000/9 000 Endast en självrisk vid samtidig trafik- och vagnskada. Tre Kronor Plus (via Swedbank) Ingår i helförsäkring Ingen självrisk vid vagnskada utomlands, kollision med djur eller skadegörelse av tredje man. Självrisken höjs med kr om någon annan än försäkringstagaren, dennes maka/make eller sambo kör bilen. Trygg-Hansa Ingår i helförsäkring 3 000/ Endast en självrisk vid samtidig trafik- och vagnskada. Vardia Ingår i helförsäkring 3 000/8 000 Ungdomssjälvrisken gäller till föraren fyllt 25 år. WaterCircles Ingår i helförsäkring 3 500/10 000

15 Annan plötslig och oförutsedd händelse Vissa försäkringsbolag ersätter skador på bilen som har orsakats av andra plötsliga och oförutsedda händelser. Till exempel kan skador på grund av utspilld mat inne i bilen omfattas. Bolag Plötslig och oförutsedd händelse Aktsam Dina Försäkringar, ingår i halvförsäkring Folksam, som tilläggaförsäkring (Bilextra) Gjensidige Försäkring, ingår i halvförsäkring ICABanken, som tilläggsförsäkring (Allrisk Bil) If (Stor Bilförsäkring) If Länsförsäkringar, ingår i halvförsäkring Moderna, som tilläggsförsäkring Allrisk Bil Moderna (Bilförsäkring Large), ingår i halvförsäkring OKQ8 Bilförsäkring (Folksam) Redo Redo +, ingår i halvförsäkring SalusAnsvar, ingår i halvförsäkring Solid Försäkringar Sveland Tre Kronor Plus (via Swedbank), ingår i helförsäkring Trygg-Hansa, ingår i halvförsäkring Vardia, som tilläggsförsäkring (Allrisk bil) WaterCircles, ingår i halvförsäkring

16 Hyrbil Vanligen ingår inte rätt till hyrbil utan tiläggsförsäkring måste tecknas. Bolag Rätt till hyrbil ingår i halv- och helförsäkring Aktsam Dina Försäkringar Folksam Gjensidige Försäkring ICABanken If (Stor Bilförsäkring), 60 dagar If Länsförsäkringar Moderna Moderna (Bilförsäkring Large), 60 dagar OKQ8 Bilförsäkring (Folksam) Redo Redo + SalusAnsvar Solid Försäkringar Sveland Tre Kronor Plus (via Swedbank), 45 dagar Trygg-Hansa Vardia WaterCircles

17 Nyvärde Ersättnings- och värderingsreglerna framgår i villkoren. Enligt försäkringsvillkoret är det försäkringsbolaget som avgör ersättningsform. Är bilen ny kan du enligt försäkringsvillkoret ha rätt till nyvärdesersättning. Bolag Nyvärdesersättning Innebär att om bilen stjäls eller skadas ersätts den med en ny bil av samma eller likvärdig fabrikat, typ och årsmodell om: -bilen yngre än 1 år/max mil/seriemässigt tillverkad -beräknad reparationskostnad överstiger 50% av bilens nypris vid skadetillfället. Aktsam Dina Försäkringar Folksam Gjensidige Försäkring ICABanken If (Stor Bilförsäkring) -du är första ägare, Nyvärdeserättningen betalas om: - bilen är yngre än 2 år/max mil/seriemässigt tillverkad - beräknad reparationskostnad överstiger - för bil yngre än 1 år/max mil 50% av bilens nypris vid skadetillfället - för bil yngre än 2 år/max mil 80% av bilens markadsvärde If Länsförsäkringar Moderna Moderna (Bilförsäkring Large) OKQ8 Bilförsäkring (Folksam) Redo Redo + SalusAnsvar Solid Försäkringar Sveland Tre Kronor Plus (via Swedbank) Trygg-Hansa Vardia WaterCircles Om kraven för nyvärdesersättning inte är uppfyllda och reparationskostnaden beräknas överstiga 80% av bilens marknadsvärde betalas ersättning med 120% av marknadsvärdet. Gäller vid vid stöld, vagnsskada eller vagnskadegaranti

18 Tilläggsförsäkring Tilläggsförsäkringen ger rätt till hyrbil samt kan ge rätt till självriskreducering vid vissa skador. Bolag Aktsam Dina Försäkringar Folksam Hyrbil under reparationstid, längst antal dagar Du betalar vanligen 25% av hyreskostnaden (dygns- och kilometerkostnaden). 45 dagar (Xtraförsäkring) 45 dagar (Hyrbilsförsäkring) Du betalar 1/3-del av hyreskostnaden (dygnsoch kilometerkostnaden) 45 dagar (Hyrbilsförsäkring) Reducerad självrisk vid kollision med djur Reducerad självrisk vid skadegörelse Övriga tilläggsförsäkringar (X-traförsäkring) (X-traförsäkring) Assistansförsäkring, i tillägg Djurkollisionsförsäkring Ingår i vagnskadeförsäkring Ingår i vagnskadeförsäkring Ingår i vagnskadeförsäkring Ytterligare reducering i tillägg Bilextra. Bild- och ljudutrustningsförsäkring Har ett begränsat skydd på kr i grundförsäkringen. Folksam Assistans Gjensidige Försäkring 45 dagar (Hyrbilsskydd) Assistansskydd och Trafikolycksfallsförsäkrin g ICABanken 45 dagar (Hyrbil) Ingår i vagnskadeförsäkring, i tillägg Kombi If (Stor Bilförsäkring) 60 dagar ingår i Stor Ingår i Stor Bilförsäkring Ingår i Stor Bilförsäkring - Bilförsäkring If 45 dagar(bilxtra), i tillägg BilXtra, i tillägg BilXtra - Länsförsäkringar 45 dagar (MER) - Moderna 60 dagar (Hyrbil) Ingår i vagnskadeförsäkring Moderna (Bilförsäkring Large) OKQ8 Bilförsäkring (Folksam) 60 dagar ingår i halvförsäkring 45 dagar (Hyrbilsförsäkring) Ingår i vagnskadeförsäkring Ingår i vagnskadeförsäkring Redo 45 dagar (Hyrbil), i tillägg Självriskförsäkring Redo + 45 dagar (Hyrbilsskydd), i tillägg Extraskydd vid djurkollision SalusAnsvar 45 dagar (BilExtra) Ingår i vagnskadeförsäkring Solid Försäkringar Sveland Tre Kronor Plus (via Swedbank) 45 dagar (Landsvägsoch familjepaketet) 45 dagar (Hyrbilsförsäkring) 45 dagar ingår i halvförsäkring, som tillägg (Landsvägspaketet), i tillägg Självriskförsäkring Trygg-Hansa 65 dagar (Hyrbil), i tillägg Självriskreduceringsförsä kring, i tillägg Kombi Ingår i halvförsäkring, i tillägg Självriskförsäkring, i tillägg Extraskydd vid uppsåtlig skadegörelse, i tillägg BilExtra, som tillägg (Citypaketet), i tillägg Självriskförsäkring, ingår i halvförsäkring, ingår i halvförsäkring - Trafikolycksfall och krishjälp som alltid ingår samt Assistans som ingår i Kombi Trafikolycksfall och krishjälp samt Assistans Assistans OKQ8 Assistans Vägassistans Assistansskydd samt Trafikolycksfallsförsäkrin g Assistans - Vägassistans, i tillägg RehabTrafik Självriskreduceringsförsä kring Vardia 45 dagar (Hyrbil), i tillägg Djurkollision, i tillägg Allrisk bil Trafikolycksfall, Assistans samt Parkeringsskada WaterCircles 45 dagar (Miljöhyrbil) Ingår i halvförsäkring Olycksfall och Krishjälp, Vägassistans samt Superbil

Motorbåtsförsäkringen 2015-01-01 Insurance Company of Hannover (Motorbåtsförsäkring) Svedea båtförsäkring

Motorbåtsförsäkringen 2015-01-01 Insurance Company of Hannover (Motorbåtsförsäkring) Svedea båtförsäkring Jämför båtförsäkringar Båtförsäkringarna är relativt lika. Alla försäkringar i jämförelsen innehåller ersättning vid sjöskada, stöld och skadegörelse, brand, samt skador vid transport och uppläggning.

Läs mer

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Personbilsförsäkring Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta

Läs mer

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Personbilsförsäkring Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta

Läs mer

Försäkringsinformation Carplusförsäkring

Försäkringsinformation Carplusförsäkring Försäkringsinformation Carplusförsäkring Avtalsnummer 0600000000-00000 Registreringsnummer Fabrikat Avtalstid tre år f.o.m. Max körsträcka under avtalstiden 45 000 km Villkor LF Villkor för Motorfordon

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar

Läs mer

Bilförsäkring FÖRSÄKRING. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien

Bilförsäkring FÖRSÄKRING. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien FÖRSÄKRING Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan

Läs mer

Bilförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien

Bilförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Motorförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2012-01-01

Motorförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2012-01-01 Motorförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 2012-01-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket Org.nr.

Läs mer

Personbilsförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid

Personbilsförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Bilförsäkring Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid Premien

Bilförsäkring Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid Premien Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

För dig som är. på väg. 1 januari 2011

För dig som är. på väg. 1 januari 2011 För dig som är på väg 1 januari 2011 Säkert på väg Har du en Toyota? I så fall låter du säkert en Toyotaspecialist serva din bil. Och på samma sätt kan du försäkra din bil hos någon som är bra på att försäkra

Läs mer

100 % fokus på dig som kör Ford.

100 % fokus på dig som kör Ford. 100 % fokus på dig som kör Ford. Vill du ha ett bra pris på din bilförsäkring utan att dra ner på trygghet, kvalitet och service? Då ligger Ford Försäkring bra till. Som en del av varumärket Ford ser vi

Läs mer

På goda villkor. Audi Försäkring

På goda villkor. Audi Försäkring På goda villkor. Audi Försäkring Privatperson: Fri kvalitetsförsäkring i 3 månader. När du köper din Audi hos någon av våra återförsäljare kan du samtidigt teckna Audis egen bilförsäkring kostnadsfritt

Läs mer

Försäkringsvillkor. Motorfordon 2011-02-01

Försäkringsvillkor. Motorfordon 2011-02-01 Försäkringsvillkor Motorfordon 2011-02-01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för privat personbil, lätt lastbil, släpvagn, husbil och husvagn... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka fordon försäkringen

Läs mer

Folksam (Bas) Folksam ömsesidig sakförsäkring Hem och villa 2013-01-01 Folksam (Stor) Folksam ömsesidig sakförsäkring Hem och villa 2013-01-01

Folksam (Bas) Folksam ömsesidig sakförsäkring Hem och villa 2013-01-01 Folksam (Stor) Folksam ömsesidig sakförsäkring Hem och villa 2013-01-01 Jämför villaförsäkringar Alla villaförsäkringar täcker brand, läckage och översvämning, men det finns viktiga skillnader när det gäller till exempel ersättning vid läckage i badrum, åldersavdrag och självrisker

Läs mer

Volkswagen Försäkring

Volkswagen Försäkring Volkswagen Försäkring VOLKSWAGEN erbjuder prisvärda och innovativa bilmodeller. Volkswagen Försäkring är också unik på många sätt, med en service-, garanti-, och ersättningsnivå utöver det vanliga. Dessutom

Läs mer

Försäkringsvillkor bil

Försäkringsvillkor bil Försäkringsvillkor bil Företag April 2013 Ring oss gärna på: 0770-110 210 Innehåll Sid Några ord om försäkringen 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på bilförsäkringen 2 När bilen är avställd

Läs mer

Försäkringsvillkor Motor

Försäkringsvillkor Motor Försäkringsvillkor Motor Gäller från 2013-02-01 Försäkringsgivare Moderna Försäkringar Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket Org.nr. 516403-8662 Filial till Tryg

Läs mer

KONSUMENT FÖRETAG. Ingen självrisk med fabriksmonterat originallarm Råkar du ut för stöld i bilen bjuder vi på självrisken.

KONSUMENT FÖRETAG. Ingen självrisk med fabriksmonterat originallarm Råkar du ut för stöld i bilen bjuder vi på självrisken. SEAT FÖRSÄKRING KONSUMENT FÖRETAG SEAT Försäkring Din SEAT-modell lockar med sin sportighet och design. Vår försäkring är också unik på många sätt, med en service-, garanti- och ersättningsnivå utöver

Läs mer

Försäkringsvillkor Bil Konsument April 2013

Försäkringsvillkor Bil Konsument April 2013 Försäkringsvillkor Bil Konsument April 2013 Ring oss gärna på: 0770-110 140 Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När din bil är

Läs mer

Försäkringsvillkor bil

Försäkringsvillkor bil Försäkringsvillkor bil Konsument April 2013 Ring oss gärna på: 0770-110 360 Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När din bil är

Läs mer

Försäkringsvillkor Bil Konsument April 2013

Försäkringsvillkor Bil Konsument April 2013 Försäkringsvillkor Bil Konsument April 2013 Ring oss gärna på: 0770-110 150 Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När din bil är

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR BIL Konsument April 2013

FÖRSÄKRINGSVILLKOR BIL Konsument April 2013 FÖRSÄKRINGSVILLKOR BIL Konsument April 2013 Ring oss gärna på 0770-110 220 ENJOYNEERING Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När

Läs mer

Sveland Företagsägd bil Försäkring för både fordon och verksamhet -gäller för Personbil, Lätt lastbil och Lätt släp

Sveland Företagsägd bil Försäkring för både fordon och verksamhet -gäller för Personbil, Lätt lastbil och Lätt släp Sveland Företagsägd bil Försäkring för både fordon och verksamhet -gäller för Personbil, Lätt lastbil och Lätt släp Sveland Företagsägd bil Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

ICA Banken Motorförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01

ICA Banken Motorförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01 ICA Banken Motorförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01 Försäkringsgivare Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg Forsikring A/S Erhvervs-

Läs mer

En skräddarsydd försäkring för dig som kör Subaru.

En skräddarsydd försäkring för dig som kör Subaru. En skräddarsydd försäkring för dig som kör Subaru. Oslagbart pris i sex månader för nya och begagnade bilar. Bara fördelar med Subaru försäkring. Du som kör Subaru har möjlighet att välja en försäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2009 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Några ord om din försäkring För bil som du använder i trafiken är du tvungen att ha en trafikförsäkring. Den ersätter de skador som

Läs mer

En skräddarsydd försäkring för dig

En skräddarsydd försäkring för dig En skräddarsydd försäkring för dig som kör KIA Bara fördelar Du som kör KIA har möjlighet att välja en försäkring som är skräddarsydd för din bil och som därför ger dig många fördelar. Vi har nära kontakt

Läs mer

Triumph Försäkring. Gäller från 2015-05-01

Triumph Försäkring. Gäller från 2015-05-01 TRIUMPH FÖRSÄKRING Triumph Försäkring Gäller från 2015-05-01 Med vår motorcykelförsäkring får du ett bra skydd. Vi hjälper dig att få rätt försäkring för dig och din motorcykel. Det här är endast en översiktlig

Läs mer

Endast för dig som kör BMW.

Endast för dig som kör BMW. Endast för dig som kör BMW. Du har valt din bil med omsorg. För oss är bilaffären bara början på en lång relation där försäkringen är en viktig och självklar del. Därför har vi skapat en försäkring till

Läs mer