Snabbguide. för Mercury båtförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbguide. för Mercury båtförsäkring"

Transkript

1 Snabbguide för Mercury båtförsäkring

2 Innehåll Välkommen sid 3 Försäkringsvärdet sid 5 Var gäller försäkringen sid 5 Tilläggsförsäkringar sid 6 Motor Exklusiv sid 6 Atlantica Assistans sid 6 Trailerförsäkring sid 7 Jolle sid 7 Uthyrning sid 8 Båtolycksfall sid 8 Personlig lösegendom sid 8 Omfattning på försäkringen sid 9 Helförsäkring BAS sid 9 Helförsäkring LONG sid 9 Båtansvarsförsäkring sid 9 Självrisker sid 9 För vem gäller försäkringen sid 10 Gränser och Begränsningar sid 11 Rabatter för stöldförebyggande åtgärder sid 12 Söksystem sid 12 Vinterförvaring/Vinterservice sid 12 Elektronisk startspärr sid 12 Securmark sid 12 Argument för att få båtägaren att välja Atlantica sid 13 Vanliga frågor om båtförsäkring sid 14 Lojalitetsprogram sid 15 Lagar och rättigheter sid 15 2

3 Hej och välkommen till Snabbguiden för Mercury försäkringen! Vi hoppas att denna lilla snabbguide skall hjälpa dig att svara på frågor kring själva försäkringen, premier, krav och omfattningar. Brunswick marine äger och marknadsför Mercury och Atlantica/Moderna Försäkringar är försäkringsgivare, därför hänvisar vi kunder som ringer direkt till Atlantica till er som är återförsäljare för Mercury båtförsäkring. Behöver du som ombud hjälp med tecknande av försäkringen är du alltid välkommen att höra av dig. Du hittar oss på Knappa in ditt ombudsnummer i stället för försäkrings/personummer så ställs du i vår VIP kö och kommer fram fortare. För fullständiga villkor se: 3

4 Mercury båtförsäkring är en specialförsäkring som ställer ett antal krav på båtens utrustning för att kunden överhuvudtaget skall på teckna den. Den går bara att teckna för privatpersoner och för båtar med Mercury utombordsmotorer samt för båtar med inombordsmotorer som distribueras av Mercury. Lägsta valbara självrisk är kronor för sjö-, transport-, upptagnings-, brand- och stöldskador. Båten skall låsas med klass 3 hänglås och kätting vid hemmabryggan samt att alla båtar skall ha en låsbygel av klass 3. Dessa krav gör att kunden kan få fler fördelar bland annat en mer förmånlig försäkringspremie. 20% vinterförvaringsrabatt på försäkringspremien när utombordaren vinterförvaras inlåst hos marin verkstad. Exklusiv motor ingår i försäkringen om service har utförts av auktoriserad verkstad enligt serviceboken och är registrerad i Brunswicks garanti register. Villkoren för att teckna tilläggsförsäkringen Exklusiv motor måste vara uppfyllda; värde minst kronor och båten får inte vara äldre än tio år vid tecknandet. Atlantica Assistans ingår utan kostnad i Atlanticas försäkring för privatbåtar som är värda minst kronor och där båt eller motor inte är äldre än tio år. Dessutom gratis för Atlantica kunder som varit skadefria i minst 5 år. Kan tilläggsförsäkras för 450 kronor per år för båtar eller motor som är äldre än 10 år eller värda under kronor. 4

5 På kommande sidor finns information om våra försäkringar som följer samma ordning som vår ombudsinloggning. Logga in Vi hänvisar till vårt separata dokument om själva inloggningen på Atlanticas premiesnurra. Försäkringsvärdet Det värde som båten skall försäkras för skall motsvara marknadsvärdet på båten vid ev försäljning. Kunden tjänar inte på att sätta ett för högt värde då Atlantica vid en totalskada går ut och frågar marinhandlarna om marknadsvärdet. OBS! Vid ny båt (max 12 månader) måste försäkringsvärdet vara nyanskaffningsvärdet. Försäkringsvärdet är det maxvärde som kunden kan få vid en totalskada. Var gäller försäkringen? Mercurys märkesförsäkring har ett stort giltighetsområde som standard: Sverige, Danmark, Finland och respektive länders territorialvatten, Norges fastland och dess territorialvatten, Östersjön med alla hamnar, vikar och hav, Kattegatt och Skagerack öster om linjen Hanstholm Lindesnes. För lämplig båt kan man utöka detta giltighetsområde mot ett premietillägg till helförsäkringen. Kunden kan välja mellan Nordsjön (inklusive kanaler i Europa) eller Europaförsäkring som inkluderar Nordsjön. Tr omsö Haparanda Tr ondheim Östersund Umeå Bergen Oslo H elsingfors Stockholm Lindesnes H anstholm Göteborg Esbjerg Köpenhamn 5

6 Tilläggsförsäkringar Kunden kan utöka sitt skydd genom att göra tillägg på sin helförsäkring LONG eller BAS. För tilläggsförsäkringarna gäller samma säkerhetsföreskrifter, aktsamhetskrav, begränsningar samt värderings- och ersättningsregler enligt villkoret i övrigt. Motor Exklusiv Motor Exklusiv är en tilläggsförsäkring som kan tecknas för motor som inte är äldre än 10 år vid teckningstillfället och gäller till och med det försäkringsår då motorn är 15 år. Åldersreglerna gäller från det datum då motorn togs i bruk. Försäkringsvärdet på hela ekipaget (båt och motor) måste vid försäkringens tecknande vara minst kr. Motorn skall ha serietillverkats i marinutförande, vara fackmannamässigt installerad och garantiregistrerad i Norden. Ingår i Mercury försäkringen För att Motor Exklusiv skall gälla skall motorn servas efter motorleverantörens rekommendation hos auktoriserad Mercuryåterförsäljare samt att den registreras i Brunswicks garantiregister. Försäkringen ersätter: - skada på motor och backslag/drev, motorinstrument, el-komponenter samt kablar till motorinstrument orsakad av plötslig och oförutsedd händelse, inklusive igensatta vattenintag, förutsatt att den skadade delen inte är äldre än den försäkrade motorn. Försäkringen ersätter inte: - skada orsakad av felaktig eller ickefackmannamässig installation - skada orsakad av felaktig dimensionering, anpassning eller materialval av följande komponenter vid motorbyte: *tank och dess slangar till och från motorn samt sugröret i tanken *nipplar, kranar och filter *elsystem, batterikablar och huvudström brytare *vattenintag samt slangar och kranar till dessa *avgasledningar *motorrumsventilationen - skada på del eller komponent som är äldre än den försäkrade motorn - skada orsakad av förslitning, åldersförändring, korrosion eller röta - skada på båten under tid som den är uthyrd - skada som sker utanför ordinarie geografiskt område även om du utökat giltighetsområdet - skada på båt som används, eller har använts, yrkesmässigt Självrisker Motor Exklusiv gäller med samma självrisker som vid sjöskada på kundens vanliga helförsäkring, dock högst kronor. Till detta kan komma extra självrisker enligt sid 6 i Atlanticas Villkor. Atlantica Assistans Vid vissa tillfällen kan man behöva bogsering av båten eller hemtransport av sig själv om båten blivit funktionsoduglig på annan ort än hemmahamnen, även om det inte inträffat en ersättningsbar skada från något annat moment i försäkringen. Atlantica Assistans ingår utan kostnad för privatbåtar som är värda minst kronor och inte är äldre än 10 år. Dessutom gratis för Atlantica kunder som varit skadefria i minst 5 år. Övriga kan tilläggsförsäkra Atlantica Assistans, kostar då 450 kronor per år. Med Atlantica Assistans får man tillgång till 6

7 en dygnet-runt-bemannad larmcentral som ombesörjer bogsering, hemtransport eller leverans av reservdelar/bränsle vid behov. För Atlantica Assistans gäller samma säkerhetsföreskrifter, aktsamhetskrav, begränsningar som enligt Atlanticas villkor i övrigt. Atlantica Assistans gäller utan självrisk. Atlantica Assistans utförs bland annat med hjälp av Sjöassistans olika räddningsenheter. Försäkringen ersätter skada som direkt orsakats av plötslig och oförutsedd händelse: - kostnad för bogsering av båten till närmaste reparatör ersätts med maximalt kronor - kostnad för transport av förare och besättning på billigaste sätt till resans utgångspunkt ersätts med maximalt kronor - kostnad för transport av bränsle och reservdelar ut till båten ersätts med maximalt kronor. Nedsättning av ersättningen Försäkringsersättning kan sättas ned eller helt utebli om Atlantica inte kontaktas innan avhjälpning av skada påbörjas. Försäkringen ersätter inte skada - när båten är uthyrd - när båten används i yrkesmässig trafik - utanför normalt täckningsområde, se sidan 5 i snabbguiden. - kostnad som uppstår när båten befinner sig i hemmahamn eller annan stadigvarande förtöjningsplats. Atlanticas ansvar Atlantica förmedlar kontakten mellan båtägaren och bogseringsenhet inom svenskt farvatten. Om bogseringsresurs inte står att finna inom det ordinarie giltighetsområde svarar Atlantica för skäliga kostnader, dock maximalt enligt ovan. Trailerförsäkring För att försäkringen ska gälla ska du som ombud ha meddelat oss tillverknings- eller registreringsnumret på trailern. Fabrikstillverkade vagnar utan identitet ska märkas med till exempel personnummer på ett permanent sätt. Det går även bra med Securmark märkning. Försäkringen gäller för: - stöld - brand Självrisk Vid skada på enbart trailern är självrisken kronor om inte annat avtalats. Det framgår i så fall på kundens försäkringsbrev. Trailer Trailer försäkring ingår i Mercuryförsäkringen till ett värde av kronor däröver 25 kronor/1 000 kronor i försäkringsvärde Säkerhetsföreskriftskrav - trailern ska vara låst med ett av SSF (Svenska Stöldskyddsföreningen) godkänt trailerlås. Kätting och hänglås klass 3 kan användas om man låser trailern i fast föremål eller genom hjulfälgen - Vid vinterförvaring kan hjulen monteras av från trailern och den betraktas då som vagga och behöver ej låsas. Jolle Jolle utan motor eller med motor upp till 20 hk och med ett värde på upp till kronor kan ingå i helförsäkringen för segel- eller inombordsmotorbåt, men måste då uppges och finnas inskriven i försäkringsbrevet. Jolle med högre värde kan tilläggsförsäkras mot ett 7

8 premietillägg. Självrisken är normalt kronor. Tilläggspremie Beräknas direkt på webben. Lägg in det totala värdet på jollen. Uthyrning Om kunden hyr ut sin båt via båtuthyrningsföretag eller förmedlingsföretag eller privat i mer än 3 veckor/år måste kunden teckna en tilläggsförsäkring för den tid båten är uthyrd, annars gäller inte försäkringen. Med tilläggsförsäkring gäller försäkringen enligt de normala försäkringsvillkoren förutom tilläggsförsäkringarna Exklusiv, Motor Exklusiv, Atlantica Assistans och Båtolycksfall. Extra självrisk Utöver den normala självrisken tillkommer en självrisk på kronor vid skada när båten är uthyrd. Tilläggspremie 2% av helförsäkringens årspremie/dag, dock minst 7 dagar. Uträkningen baseras alltid på LONGpremie. För helårsuthyrning gäller 100% av helförsäkringens årspremie. Båtolycksfall Försäkringen ersätter försäkringstagare som har sin fritidsbåt (ej Småbåt) försäkrad hos Atlantica. Den gäller för personskador på förare och passagerare som har direkt samband med bruk av den försäkrade båten. Maximalt antal personer som försäkringen gäller för är det som framgår av båtens CE-skylt, Blå Skylt eller produktskylt från tillverkare. Om sådan skylt saknas, tas uppgift från schablontabell och skrivs in på försäkringsbrevet. Båtolycksfall ingår i Mercury försäkringen Personlig lösegendom För segel- och inombordsmotorbåtar ingår personlig lösegendom med samma belopp som för vald självrisk för brand och stöld, dock alltid minst kronor. För övriga båtar utom Småbåt ingår kronor. Önskar kunden ett högre belopp går det att höja mot premietillägg. Självrisk vid skada på enbart personlig lösegendom är kronor. 8

9 Omfattningar på försäkringen LONG eller BAS Kunden skall välja hur länge båten skall ligga i sjön. Helförsäkring BAS Gäller precis som en vanlig helförsäkring under perioden 1/4 15/10. Under resten av året gäller den enbart för skador på land. BAS har 15% lägre premie än vår Helförsäkring LONG. Omfattning: Ansvarsskada, brandskada, stöldskada, rättsskydd, uppläggnings- och transportskada, sjöskada. Helförsäkring LONG LONG är helförsäkringen som gäller året runt oavsett om båten ligger i sjön eller står på land. Omfattning: Ansvarsskada, brandskada, stöldskada, rättsskydd, uppläggnings- och transportskada, sjöskada. Om inte helförsäkring LONG eller BAS skulle passa kunden finns det fler alternativ och tillägg att välja mellan. Båtansvarsförsäkring Denna försäkring skyddar kunden ekonomiskt mot skadeståndskrav från tredje man och avser det som har med båtens brukande att göra. Gäller för ägaren, föraren och besättningen av den försäkrade båten. Den gäller också för annan person som har ägarens tillstånd att bruka båten. Omfattning: Ansvarsskada. Självrisker När kunden valt omfattning är det dags att välja självrisk. Självrisken är den del av skadan som försäkringstagaren betalar själv. Ju högre självrisk desto lägre blir premien. Valbara självrisker framgår i premieberäkningen. Självrisken vid ansvarsskada är alltid kronor. Självrisken för rättsskyddet är 20% av skadebeloppet, dock lägst kronor. Extra självrisk Utöver den självrisk som anges i försäkringsbrevet avdrages en extra självrisk på 15% av den totala skadekostnaden, lägst kronor om skadan orsakas: - av att vatten plötsligt och oförutsett tränger in genom skrovet, genomföringar, anslutna rörledningar eller slangar till dessa - vid sjunkskada - genom annan plötslig och oförutsedd skada på mast, rigg och segel under gång - vid kappsegling anordnad av förbund eller förening. Den extra självrisken gäller inte ansvarsskador. - vid skada i sjön orsakad av is, snö eller frost gäller en extra självrisk på 25% av skadebeloppet under förutsättning att aktsamhetskraven är uppfyllda 9

10 Utöver den självrisk som anges i försäkringsbrevet och andra eventuella extra självrisker, avdrages en extra självrisk vid skada under uthyrning på kronor. Utombordsmotorer under 40 hk skall monteras av vintertid. Motorer från 40 hk och uppåt kan få sitta kvar på båten, men då avdrages en extra självrisk på kronor om motorn blir stulen. För vem gäller försäkringen? Båtförsäkringen gäller för fritidsskeppare och ägare till den försäkrade båten. Lånar försäkringstagaren ut båten till någon annan gäller försäkringen för den personen även vid ansvars- och rättskyddsskador. Observera att det alltid är ägaren som har ansvaret att se till att korrekta uppgifter och rätt försäkringsbelopp för båt, motor och utrustning lämnats i försäkringen. Lägre självrisk montering av startspärr som är godkänd av Atlantica medför självriskreduktion med kronor vid stöld/stöldförsök av båten när den ligger i vattnet. montering av Atlantica godkänt aktiverat söksystem medför självriskreduktion med kronor vid stöld eller stöldförsök av hela båten samt motorn om söksystemet är monterat i den del som stulits eller varit utsatt för stöldförsök. montering av vidarekopplat och aktiverat larm ger självriskbefrielse vid inbrott i båten. självrisken reduceras vid stöld/stöld försök i sjön med kronor om båten är försedd med av oss godkänd stöldförebyggande utrustning som till exempel godkänt stöldlarm, löstagbarratt, hydraulstyrningslås eller Award elektronisk märkning. Kodade låsmuttrar för drev eller växelhus, ger motsvarande reducering vid stöld i sjön och på land. om du vidtagit en aktiv stöldförebyggande åtgärd som leder till att det stulna återfinns betalar du ingen självrisk. Om du redan betalat din självrisk när det stulna återfinns återbetalar vi i sådana fall självrisken. 10

11 Gränser och Begränsningar Försäkringen gäller vid de flesta tillfällen. Nedan redogörs för de tillfällen försäkringen inte gäller och för begränsningar i vissa fall. Viktigt att veta! Försäkringen gäller inte - om båten byter ägare - om båten används i förvärvssyfte, kan ibland tecknas men måste då prövas och framgå av försäkringsbrevet - om uthyrd båt deltar i kappsegling - om motorbåt deltar i hastighetstävling - för skada uppkommen då båten är rekvirerad av civila eller militära myndigheter eller för skada som är direkt eller indirekt förorsakad av kvarstad, beslag eller annan åtgärd av svensk eller utländsk myndighet - för skada som leverantör eller annan ansvarar för enligt lag, garanti eller liknande åtagande - för egendom som försäkringstagaren enligt svensk/eu lag inte har rätt att inneha eller använda - för skada orsakad av att försäkringstagaren använt båten på annat sätt eller i annat fartområde än vad som sägs i CE-klassningen för båttypen. Försäkringen gäller dock om försäkringstagaren kan visa att skadan uppkommit oberoende av i vilket fartområde eller sätt försäkringstagaren använt båten - för förlust som kan uppstå om skadeutredning, reparationsåtgärd eller betalning av ersättning fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution, uppror eller på grund av myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse - för skada på egendom eller vid skadeståndsskyldighet, om skadan direkt eller indirekt orsakats av atomkärnprocess - för skada som har samband med krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror. Försäkringen gäller dock i vissa fall, förutsättningarna är då: att skadan hänt utanför Sverige och inom sju dagar efter oroligheternas utbrott att båten fanns i det drabbade området före utbrottet och oavbrutet fram till den dag då skadan hände, samt att försäkringstagaren inte deltagit i händelserna, inte fungerat som rapportör eller liknande och inte låtit någon annan använda båten för sådana ändamål. Om du har vållat skadan eller förvärrat dess följder genom grov vårdslöshet, medvetet risktagande eller under påverkan av alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel kan ersättningen sättas ned eller helt förvägras. 11

12 Rabatter för skadeförebyggande åtgärder Här ser du vad kunden kan utrusta båten med för att få lägre premier och självrisker. a Typ Namn Premierabatt Självriskreduceringar Övrigt krav Låsanordning Låst båt Ja Kräver låsutrustning SSF godkänd, klass 3; låsbygel, kätting och lås. Elektronisk Nautilock, Ja Självriskreducering med kr Ger rabatt på premien i komstartspärr Defa, Volvo Penta, vid stöld/stöldförsök av hela båten. bination med ett söksystem. Yamaha, Mobwatcher, Gäller i sjön. Gäller när systemet Coastkey, Yachtsafe är aktivt. akrav Söksystem För aktuell lista gå in Ja Självriskreducering med kr Ger rabatt på premien på vid stöld/stöldförsök av hela båten. i kombination med startspärr Gäller när systemet är aktivt Låsanordning Kodade låsmuttrar - Reduceras med kronor vid Gäller under hela året stöld/stöldförsök av drev eller växelhus Larm Av SSF godkänt - Reduceras med kronor vid Gäller i sjön stöld/stöldförsök Vidarekopplat larm - Elimineras vid inbrott Gäller när larmet är aktivt Låsanordning Hydraulstyrningslås - Reduceras med kronor vid Gäller i sjön stöld/stöldförsök av hela båten Stöldförsvårande Snap-off ratt - Reduceras med kronor vid Gäller i sjön stöld/stöldförsök av hela båten Märkning Award - Reduceras med kronor vid Gäller i sjön stöld/stöldförsök av hela båten Märkning Securmark 5% - - Fullservice- 10% Gäller när båten vinterförvaras kundsrabatt inomhus eller utomhus inom inhägnat område med drev/växelhus borttaget. hos marinverkstad med fullservice. Söksystem Söksystem som installeras i båten ger båtägaren eller larmcentralen signaler om att båten flyttas på ett otillbörligt sätt samt vart den är på väg. Det gör att båten kan spåras upp på ett effektivt sätt. Tekniken är VHF radiopejling, GSM-överförda GPS-signaler eller lokalisering av GSM-signaler via GSM-stationer kombinerat med VHF pejling. Vi på Atlantica ger premierabatt samt självriskreducering vid stöld eller stöldförsök på hela båten om du använder ett av oss godkänt söksystem. Kunden får även självriskreducering vid inbrott om vidarekopplat larm finns. På fliken säkerhet och stöldskydd, söksystem, finns en aktuell lista över våra godkända system. Vinterförvaring/Vinterservice Mercuryförsäkringen erbjuder 20% rabatt när båt eller motor vinterförvaras inomhus hos auktoriserad Mercury/Mercruiser återförsäljare, marin verkstad eller varv. Securmark Securmark är en permanent stöldskyddsmärkning som underlättar identifieringen och verkar avskräckande på tjuven. Tusentals mikropunkter appliceras på båt och/eller motor. Dessa är närmast osynliga om man inte belyser dem med UV-ljus. Utombordsmotor märks med en unik ID-gravyr som är omöjlig att ta bort utan att det syns. Elektronisk startspärr Atlantica ger rabatt på försäkringspremien samt självriskreducering med kr vid stöld eller stöldförsök av hela båten när kunden installerat en godkänd startspärr. Gäller när båten ligger i sjön. Godkända startspärrar: NautiLock IV, Defa, VolvoPenta, Yamaha, Coastkey, Yachtsafe och Mobwatcher. 12

13 Argument för att få båtägaren att välja Atlantica Många kunder vill ha en lägre premie och det finns några saker man kan tänka på. - kunden kan höja sin självrisk och får då en lägre premie - kunden väljer att sätta in ett söksystem och/ eller en startspärr och får då en rabatt på premien - påminna kunden om att kontrollera försäkringsvärdet på båten vartannat år så att det inte ligger för högt och därav ger en högre premie - sjötiden BAS/LONG - via Atlanticas lojalitetsprogram kan kund som har många skadefria år sänka sin självrisk, se i Atlanticas Villkor: - Atlantica Assistans 13

14 Vanliga frågor från båtägare om båtförsäkring - Vad menas med marknadsvärdet på en båt? Det är det värde i kr som båten skulle kosta om du köpte den vid försäkringstillfället. Vid nybåt (max 12 månader) måste försäkringsvärdet vara nyanskaffningsvärdet. Försäkrings värdet är det värde som försäkringstagaren maximalt kan få vid ersättning av hela båten. -Hur länge får båten ligga i sjön? Vid BAS mellan 1/4 till 15/10 och med LONG kan båten ligga i sjön hela året. - Är den försäkrad på vintern? Vid BAS är den försäkrad i sjön under perioden 1/4 till 15/10 och resten av året gäller försäkringen på land. LONG gäller hela året i sjön eller på land. - Vilka söksystem och startspärrar godkänner Atlantica? På sid 13 i denna snabbguide hittar du en tabell över vilka rabatter vi har. På hittar du vilka startspärrar och söksystem som vi godkänt. Hemsidan uppdateras kontinuerligt då det kommer mycket nytt inom detta område. - Har ni månadsbetalning/autogiro? Ja, vi har det from februari Ger Atlantica rabatt för nautisk kompetens/ medlem i båtklubb? Nej, kunden får inte rabatt för nautisk kompetens eller medlemskap i vilken båtklubb som helst. Däremot så får kunden rabatt som medlem i KSSS eller Viamare men då måste du ta hjälp av Atlanticas kundtjänst. -Får jag låna ut båten till familjemedlem/ bekant? Ja, båtförsäkringen gäller när ägaren lånar ut båten. - Vad är det som ingår i båtvärdet och vad är personligt lösöre? I båtvärdet räknas det som tillhör båten, till exempel navigationsutrustning, VHF, fastmonterad eller handburen GPS, livflotte och flytvästar. Personligt lösöre är regnställ, dyk- och vatten skidutrustning, flytjackor, TV, Video, portabel CD, fiskeredskap och verktyg. - Vad är skillnaden mellan hemmabryggans region och giltighetsområde, var får man åka med båten? Hemmabryggans region=det område där båten har sin hemmahamn till exempel Strömstad- Kungsbacka. Giltighetsområde=det område där försäkringen täcker skador; Sverige, Danmark, Finland, respektive länders territorialvatten, Norges fastland och dess territorial vatten, Östersjön med angränsade hamnar, vikar och hav, Kattegatt och Skageracki öster om linjen Hanstholm - Lindesnes. 14

15 Lojalitetsprogram Försäkringstagarna hos Atlantica får extra förmåner ju längre tid de varit kund hos oss. Vid ett års skadefrihet får kunden 10% rabatt och det har du som ombud möjlighet att ge dem direkt vid tecknandet. Efter tre år får kunden behålla skadefrihetsrabatten även om det inträffar en skada. Efter fem år utan skador slipper kunden betala 50% av självrisken och efter 10 år reduceras självrisken med 75%. Skadan måste dock överstiga ordinarie självrisk. Nu får kunden behålla sina skadefria år och rabatter även om båt och motor blir stulen efter 5 års skadefrihet (gäller första stölden). Atlantica assistans gratis till kund som varit skadefri minst 5 år oavsett hur gammal båten är. Om kund ska byta båt får han ta med sig sina skadefria år och bonus till den nya båten. Kunden har 12 månader på sig att teckna en ny försäkring från att den gamla upphört. Lagar och rättigheter Du som ombud för Atlantica måste känna till den översiktliga informationen kring båtförsäkringen, Distans och hemförsäljningslagen, Försäkringsavtalslagen och Personuppgiftslagen samt vart kunden vänder sig om han eller hon är missnöjd. Allt detta hittar du på Som anknuten försäkringsförmedlare måste du dessutom ha kännedom om Lagen om försäkringsförmedling. Så här kommer du i kontakt med oss Kundtjänst tel E-post kundtjänst Vår kundtjänst har öppet vardagar året runt Knappa in ditt ombudsnummer istället för försäkrings/personummer så ställs du i vår VIP kö och kommer fram fortare. Skadejour dygnet runt. Under kontorstid ringer du Övrig tid ringer du vår jourtelefon E-post skador Atlantica Assistans Från utlandet: Atlantica Göteborg Atlantica Stockholm Box 2251 Box Göteborg STOCKHOLM 15

Villkor Båtförsäkring 2014-03-01 ATLANTICA VILLKOR 1

Villkor Båtförsäkring 2014-03-01 ATLANTICA VILLKOR 1 Villkor Båtförsäkring 2014-03-01 ATLANTICA VILLKOR 1 2 ATLANTICA VILLKOR Affärsidé Din båt Vårt gemensamma intresse Genom att verka i och leva med aktörer och kunder inom båtlivet skall vi försäkra båtar

Läs mer

ATLANTICA VILLKOR. Villkor Båtförsäkring 2008-01-01

ATLANTICA VILLKOR. Villkor Båtförsäkring 2008-01-01 ATLANTICA VILLKOR Villkor Båtförsäkring 2008-01-01 2 ATLANTICA VILLKOR Affärsidé Din båt Vårt gemensamma intresse Att genom att utveckla vårt renommé som engagerade båt- och försäkringsspecialister vara

Läs mer

Det ledande båtförsäkringsbolaget

Det ledande båtförsäkringsbolaget Det ledande båtförsäkringsbolaget Din båt Vårt gemensamma intresse 2012 Goda Nyheter 2012! Det ska löna sig att vara kund länge hos Atlantica. Nu får du som har haft båten försäkrad hos Atlantica: Atlantica

Läs mer

VI HAR EN BÅTFÖRSÄKRING TILL DIN BÅT. Din båt vårt gemensamma intresse! För fullständiga villkor se www.atlantica.se 1

VI HAR EN BÅTFÖRSÄKRING TILL DIN BÅT. Din båt vårt gemensamma intresse! För fullständiga villkor se www.atlantica.se 1 VI HAR EN BÅTFÖRSÄKRING TILL DIN BÅT Din båt vårt gemensamma intresse! För fullständiga villkor se www.atlantica.se 1 Atlantica ger dig mer! Förbättringar och Nyheter 2015 NYHET Allriskförsäkring vilket

Läs mer

Försäkringsvillkor för båt. Gäller från 2010-04-01

Försäkringsvillkor för båt. Gäller från 2010-04-01 Försäkringsvillkor för båt Gäller från 2010-04-01 Försäkringsvillkor Moderna Försäkringar Gäller från 2010-04-01 (MF 2010-04-01) Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sak AB Styrelsens säte: Stockholm,

Läs mer

Nr: 2013-01. försäkrings villkor

Nr: 2013-01. försäkrings villkor Nr: försäkrings villkor Öckerö Sockens ÖMSESIDIGA Båtförsäkringsbolag ösb 1889-2013 Öckerö Sockens Ömsesidiga Båtförsäkringsbolag, är ett bolag som försäkrar de flesta slags båtar. Bolaget är ägt av försäkringstagarna

Läs mer

Särskild information i enlighet med Försäkringsavtalslagen (SFS 2005:104) samt översiktlig information om din båtförsäkring.

Särskild information i enlighet med Försäkringsavtalslagen (SFS 2005:104) samt översiktlig information om din båtförsäkring. men gäller även som helförsäkring under giltighetstiden som är tre månader. Hemtagning av båt kan ske på egen köl eller transporteras till lands eller sjöss Trailer, brand- och stöldförsäkring för trailer

Läs mer

VILLKOR Motorbåtsförsäkring

VILLKOR Motorbåtsförsäkring VILLKOR MOTORBÅTSFÖRSÄKRING 2015-01-01 1 VILLKOR Motorbåtsförsäkring 2015-01-01 2 VILLKOR MOTORBÅTSFÖRSÄKRING 2015-01-01 Svedea är ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment

Läs mer

Båtförsäkring För dig och din båt

Båtförsäkring För dig och din båt Sida 1/6 I Båtförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Sjöassistans: 0752-434 000 Fullständiga villkor:

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sida Försäkringsformer 2 Undantag och begränsningar 3 Självrisker 4 Försäkringsbelopp och premie 4 Försäkrad egendom 5 Aktsamhetskrav 6 Egendomsskador: Sjöskada 7 Uppläggnings- och

Läs mer

Villkor Motorbåtsförsäkringen

Villkor Motorbåtsförsäkringen VILLKOR MOTORBÅTSFÖRSÄKRINGEN 2013-01-01 1 Villkor Motorbåtsförsäkringen 2013-01-01 2 VILLKOR MOTORBÅTSFÖRSÄKRINGEN 2013-01-01 Svedea Båtförsäkring är ett affärsområde inom Svedea Spe Att bli nummer ett

Läs mer

Båt. försäkringsvillkor april 2010 Boat

Båt. försäkringsvillkor april 2010 Boat Båt försäkringsvillkor april 2010 Boat Här har vi samlat allt som vår båtförsäkring omfattar. Läs försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell skada.

Läs mer

BÅT. Försäkringsvillkor januari 2015

BÅT. Försäkringsvillkor januari 2015 BÅT Försäkringsvillkor januari 2015 Här har vi samlat allt som vår båtförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Försäkringsvillkor FPB 2015.04.15 BÅTFÖRSÄKRING

Försäkringsvillkor FPB 2015.04.15 BÅTFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor FPB 2015.04.15 BÅTFÖRSÄKRING Produktinformation Detta häfte innehåller de fullständiga villkoren, gällande från 15 april 2015. Denna produkt är en försäkring för privatägda motor- och

Läs mer

Båtförsäkringsvillkor

Båtförsäkringsvillkor Försäkringsaktiebolaget Alandia Båtförsäkringsvillkor Sverige 2013-04-01 Vi vet vad som krävs Innehåll 4 Försäkringens omfattning och giltighet A Försäkringens omfattning B Försäkringens giltighet 6 Båtskadeförsäkring

Läs mer

Vissa föremål har en högsta gräns för ersättning om vi inte kommit överens om annat:

Vissa föremål har en högsta gräns för ersättning om vi inte kommit överens om annat: Förköpsinformation Båt 10 I den här broschyren får du en översiktlig beskrivning av båtförsäkringen. Den fullständiga villkorstexten hittar du i villkoret Båt 2010. Du kan läsa det på bohusassuransen.se

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 2014-05-01. Försäkringsvillkor för båt

ALLMÄNNA VILLKOR 2014-05-01. Försäkringsvillkor för båt ALLMÄNNA VILLKOR 2014-05-01 Försäkringsvillkor för båt 2 Försäkringsvillkor för båt Försäkringsvillkor för båt 3 BÅTFÖRSÄKRING INNEHÅLL A. DIN FÖRSÄKRINGS GILTIGHET Vad försäkringen gäller för 5 Var försäkringen

Läs mer

BåTföRSÄKRIngS- VIllKOR

BåTföRSÄKRIngS- VIllKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. BåTföRSÄKRIngS- VIllKOR försäkringsaktiebolaget AlAnDIA, på BåTÄgAREnS SIDA SEDAn 1938. Båtförsäkringsvillkor Sverige 2014-04-01 1 Bästa båtägare! Alandia Båtförsäkring ger dig som

Läs mer

Försäkringsvillkor 1 januari 2008. SjöSäker båtförsäkring

Försäkringsvillkor 1 januari 2008. SjöSäker båtförsäkring Försäkringsvillkor 1 januari 2008 SjöSäker båtförsäkring Innehåll Översiktlig information... 4 Var försäkringen gäller och för vem... 5 Självrisker... 5 Försäkringsbelopp... 5 Allmänna begränsningar...

Läs mer

Vad ingår i försäkringen Sjöskada Uppläggnings- och transportskada Brand, blixt och explosion Stöld och skadegörelse Ansvar Rättsskydd

Vad ingår i försäkringen Sjöskada Uppläggnings- och transportskada Brand, blixt och explosion Stöld och skadegörelse Ansvar Rättsskydd Båt - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av de försäkringsvillkor, Båt 2007 och Allmänna

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 13. Båtförsäkring. Gäller från 2013-02-01

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 13. Båtförsäkring. Gäller från 2013-02-01 FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 13 Båtförsäkring Gäller från 2013-02-01 Länsförsäkringars Båtförsäkring ditt ankare i stormen! Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning av din båtförsäkring. Den fullständiga

Läs mer

Båtförsäkring. ASSURANSEN Donsö Hamnväg 33 430 82 Donsö Tel 031-97 25 62 Mobil 0708-10 71 74 E-post assuransen@telia.com www.assuransen.

Båtförsäkring. ASSURANSEN Donsö Hamnväg 33 430 82 Donsö Tel 031-97 25 62 Mobil 0708-10 71 74 E-post assuransen@telia.com www.assuransen. Båtförsäkring Förköps-/Efterköpsinformation Detta är en sammanfattning av våra villkor av den 1 mars 2011. De fullständiga villkoren kan erhållas efter förfrågan. ASSURANSEN Donsö Hamnväg 33 430 82 Donsö

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING RTC försäkring 2015-01-01

VILLKORSSAMMANFATTNING RTC försäkring 2015-01-01 VILLKORSSAMMANFATTNING RTC försäkring 2015-01-01 Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se. Vill du ha de hemskickade,

Läs mer

Villkor båt 13. Båtförsäkring. Gäller från 2013-02-01

Villkor båt 13. Båtförsäkring. Gäller från 2013-02-01 Villkor båt 13 Båtförsäkring Gäller från 2013-02-01 Innehåll A Omfattning 3 B Aktsamhetskrav 4 C Självrisker 4 D Försäkrad egendom 4 E Egendomsskador 5 E 1 Sjöskada 5 E 2 Uppläggnings- och transportskada

Läs mer

Båt 13 Gäller från 2014-01-01

Båt 13 Gäller från 2014-01-01 Båt 13 Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Omfattning 3 B Aktsamhetskrav 4 C Självrisker 4 D Försäkrad egendom 4 E Egendomsskador 5 E 1 Sjöskada 5 E 2 Uppläggnings- och transportskada 6 E 3 Brand 6 E 4 Stöld

Läs mer

Båtförsäkring för näringsidkare

Båtförsäkring för näringsidkare Båtförsäkring för näringsidkare Allmänt försäkringsvillkor Ord som skrivs med kursiv stil förklaras i Definitioner 1. Försäkringsformer Ifs båtförsäkring kan vara en helförsäkring eller enbart en separat

Läs mer

Båtförsäkring 2013-04-01. Fritidsbåt. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2013-04-01

Båtförsäkring 2013-04-01. Fritidsbåt. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2013-04-01 Fritidsbåt Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2013-04-01 Försäkringsgivare är Vardia Insurance Group ASA, org.nr. 994 288 962. Styrelsens säte Oslo, Norge. www.vardia.com Grundläggande principer

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-04-01 BÅTFÖRSÄKRING

FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-04-01 BÅTFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-04-01 BÅTFÖRSÄKRING 2 Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor 3 BÅTFÖRSÄKRING INNEHÅLL A. DIN FÖRSÄKRINGS GILTIGHET Var försäkringen gäller 5 Vem försäkringen gäller för 6 Självrisk

Läs mer

Företagsägd båt. Innehåll 2009-11-05

Företagsägd båt. Innehåll 2009-11-05 6c694cb8-3179-400e-acee-32e939170b35 Företagsägd båt Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION

VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION Försäkringsaktiebolaget Alandia, på båtägarens sida sedan 1938. Förköpsinformation Sverige 2014-04-01 1 Vi vet vad som krävs Den här broschyren ger en översiktlig

Läs mer