OKQ8 Bilförsäkring 1 januari för dig som. är på väg. I samarbete med Folksam

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OKQ8 Bilförsäkring 1 januari 2011. för dig som. är på väg. I samarbete med Folksam"

Transkript

1 OKQ8 Bilförsäkring 1 januari 2011 för dig som är på väg I samarbete med Folksam

2 Säkert på väg Folksam och OKQ8 har tillsammans tagit fram OKQ8 Bilförsäkring som ger dig och dina passagerare ett bra skydd till en förmånlig premie. Du som är medlem i OK får återbäring i enlighet med OK föreningens beslut. Ingen annan bilförsäkring ger dig pengar tillbaka på inbetald premie. Folksam hanterar varje år mer än trafikskador. Det ger en stor samlad kunskap om hur skador uppstår och hur de kan undvikas. Folksams trafikforskning bygger till största delen på analyser av verkligt inträffade olyckor. I den kända rapporten Hur säker är bilen? framgår olika bilmodellers säkerhet. Rapporten hittar du på folksam.se. Där finns även många goda råd om hur barnen åker säkert. Miljöfrågorna är viktiga för Folksam. Vi ställer höga miljökrav både på oss själva och på de leverantörer som reparerar kundernas skador. Här finns möjlighet att påverka i rätt riktning, så varför låta bli? Försäkra det du bryr dig om

3 Med mycket innehåll Här är en översiktlig information om hur bilförsäkringen gäller. Trafikförsäkring måste du ha enligt lag. I halvförsäkringen ingår allt utom vagnskada, i helförsäkringen ingår alla delar. Vill du ha ett bättre skydd så bygger du på med våra tilläggsförsäkringar. Lagstadgad Trafik Halvförsäkring Helförsäkring Tillägg Avställning Trafik Trafik OKQ8 Brand Brand Brand Assistans Glas Glas Glas Hyrbils- Stöld försäkring Stöld Stöld Rättsskydd Maskin/elektronik Maskin/elektronik Begränsad Räddning Räddning vagnskada Rättsskydd Rättsskydd Vagnskada Omfattning Grundsjälvrisker Trafik kronor Brand kronor Glas kronor Glaslagning 200 kronor Stöld kronor Maskin/elektronik kronor Efter km kronor Räddning kronor Med tillval Folksam Assistans 0 kronor Rättsskydd 20 procent av kostnaden, dock lägst kronor Vagnskada kronor alternativt kronor Tillägg OKQ8 Assistans se sidan 6 Hyrbilsförsäkring se sidan 6

4 Trygg när det gäller När något oförutsett inträffar behöver du en rejäl bilförsäkring. OKQ8 Bilförsäkring ger dig och dina passagerare ett gott skydd och många fördelar. Återbäring på premien Du slipper vagnskadesjälvrisk vid kollision med djur Ingen vagnskadesjälvrisk vid kollision med fordon utomlands Vi anlitar av oss miljögodkända verkstäder Alltid originaldelar vid reparation Skadejour dygnet runt, året runt Skadeanmälan på internet och skadereglering på telefon Autogiro utan extra kostnad Folksampris på bilbarnstolar Säker bil ger billigare försäkring Bilens säkerhetsnivå har stor betydelse och är avgörande för hur det går om olyckan skulle vara framme. Hos oss får säkra bilar billigare försäkring. Fler försäkringar lönar sig Har du både hemmet och bilen försäkrade i Folksam får du rabatt. Vi premierar dig som har flera försäkringar hos oss. Vill du veta mer? Pris, teckna och mer information se folksam.se. Du är också välkommen att ringa OKQ8 Försäkringar , vardagar , helger

5 Foto: Clive Tompsett eller redan är framme.

6 OKQ8 Bilförsäkring Översiktlig information om bilförsäkringen... 3 Trafikförsäkring... 3 Egendomsskydd... 3 Värdering... 3 Brandförsäkring Glasruteförsäkring...4 Stöldförsäkring...4 Maskin- och elektronikskadeförsäkring.. 4 Vagnskadeförsäkring Avställningsförsäkring Räddningsförsäkring... 5 Rättsskyddsförsäkring....6 Tilläggsförsäkringar...6 OKQ8 Assistans...6 Hyrbilsförsäkring...6 Allmän information...6 Försäkringsbelopp och premie....6 Anmäl ändrade förhållanden....6 Om skada inträffar...6 Vi vill att du ska vara nöjd....7 Försäkringens giltighet....7 Ångerrätt...7 Information om Folksams behandling av personuppgifter...7 Gemensamt skadeanmälnings register....7 Försäkringsgivare...7 Detta häfte ger en översiktlig information om bilförsäkringen. Vi vill göra dig uppmärksam på att det är de fullständiga villkoren som gäller. Kontakta oss om du vill ha de fullständiga försäkringsvillkoren. De finns också att hämta på folksam.se

7 3 Översiktlig information om bilförsäkringen Det är de fullständiga försäkringsvillkoren som tillsammans med försäkringsbeskedet utgör avtalet mellan dig och oss. I försäkringen finns vissa begränsningar och så kallade aktsamhetskrav, det vill säga krav på försiktighet. Vissa av dem finns beskrivna i det här häftet, men vi vill göra dig uppmärksam på att det är de fullständiga villkoren som gäller. Kontakta oss om du vill ha dem eller hämta dem på folksam.se. Försäkringen gäller i EES-länderna och i andra länder som är anslutna till systemet med grönt kort. Den gäller också under transport mellan dessa länder. Avställningsförsäkringen gäller bara i Sverige. Trafikförsäkring Försäkringen ersätter personskador på både förare och passagerare och dessutom på personer som blir påkörda och skadade. Den ersätter i vissa fall även skador på andra fordon samt på annan egendom utanför bilen som ägs av någon annan än dig. Skador på din egen bil eller egendom i den ersätts däremot inte genom din trafikförsäkring. De bestämmelser som gäller för trafikförsäkringen finns i trafikskadelagen. I vissa fall gäller en högre självrisk, till exempel om föraren är under 24 år. Bonus i trafikförsäkring: Att köra skadefritt ger dig bonus vilket innebär att du får lägre premie. Egendomsskydd Egendomsskyddet gäller för dig som försäkringstagare och ägare av den försäkrade bilen. Det gäller också om ägaren till bilen är din make/registrerad partner eller sambo, förutsatt att ni är folkbokförda och bosatta på samma adress. Egendomsskyddet gäller alltså inte om någon annan äger bilen. Egendomsskyddet ersätter skador på bilen och normal utrustning som hör till den. I egendomsskyddet kan det ingå: brand-, glasrute-, stöld-, vagnskade- samt maskin- och elektronikskadeför säkring. Fabriksmonterad utrustning ersätts utan beloppsbegränsning. För eftermonterad ut rust ning, till exempel bilradio, dvd-spelare, gps eller annan liknande utrustning för kommunikation och information kan du få högst kronor i ersättning, förutsatt att utrustningen är konstruerad för att enbart användas i bilen. Om bilen blir stulen och saknar godkänt och aktiverat larm kan du få högst kronor i ersättning för sådan utrustning. I beloppsbegränsningarna ingår också tillbehör till ersättningsbar utrustning. Om hjul, både däck och fälg, inte tillhandahålls av återförsäljare för aktuellt fabrikat och modell, begränsas ersättningen till maximalt kronor. Du får ingen ersättning för skador som hänt under tävling, träning, uppvisning, övningskörning eller liknande användning av bilen inom inhägnat tävlingsområde samt annat avlyst område eller väg avsett för sådan användning som hänt under hastighetskörning med bilen, till exempel streetrace eller ban körning på eller stöld av kassettband, dvd/cdskivor, Ipod eller mobiltelefoner. Gemensamma aktsamhetskrav för egendomsskyddet Du ska se till att bilen inte körs av förare som saknar giltigt körkort eller som kan göra sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri. Du ska se till att vid övningskörning såväl lärare som elev uppfyller de regler som gäller vid övningskörning. Om du inte har följt aktsamhetskravet kan ersättningen minskas eller helt utebli. Värdering Du kan få ersättning för din ekonomiska förlust, men inte för affektionsvärdet. I försäkringsvillkoren kan du läsa hur ersättningen

8 4 räknas fram. Vi har rätt att avgöra om din skada ska ersättas kontant, repareras eller ersättas med närmast motsvarande egendom och vilken reparationsmetod som ska användas. Ersättning för eventuell värdeminskning efter reparation ersätts inte. Se till att du följer våra anvisningar om inköpsställe eller reparation och var noggrann med att alltid ha vårt medgivande innan du beställer reparation. Vi betalar inte merkostnader som uppkommit på grund av att du inte följt våra anvisningar. Brandförsäkring Försäkringen gäller för skada genom brand. Kortslutning av elektriska kablar kan ersättas från maskin- och elektronikskadeförsäkringen. Begränsningar och undantag, till exempel Du får ingen ersättning för skador som kan ersättas från vagnskadeförsäkring (endast själva brandskadan ersätts). Aktsamhetskrav Elektriska kablar, bränsleledningar och komponenter ska vara fackmannamässigt monterade. För att värma eller torka bilen får du bara använda anordning som vi har godkänt och du måste följa tillverkarens anvisningar. Om du inte har följt aktsamhetskravet kan ersättningen minskas eller helt utebli. Glasruteförsäkring Försäkringen gäller för skada på rutor som spräckts eller krossats. Begränsningar och undantag, till exempel Du får inte ersättning för skada på glastak/ lucka och strålkastarglas. Du får ingen ersättning för skada som hänt vid kollision, vältning eller när bilen körts av vägen. Då gäller i stället vagnskadeförsäkringen. Stöldförsäkring Försäkringen gäller för skada genom stöld eller tillgrepp av fortskaffningsmedel samt för skador som uppstått vid försök till dessa brott. Den gäller också för skada som uppstått genom uppsåtlig skadegörelse i samband med sådan händelse. Begränsningar och undantag, till exempel Om monterade hjul saknar hjullås, kan du få högst kronor i ersättning. Du får ingen ersättning för skada om någon som tillhör ditt hushåll, eller om någon annan som har tillgång till bilen, tar den och använder den utan lov. Aktsamhetskrav Egendom som förvaras i bilen och inte är fast monterad ska vara inlåst i bilen när du lämnar den. Fordonsdel eller utrustning som inte är fast monterad ska förvaras i låst garage eller annan låst lokal som du ensam har tillgång till. Om du inte har följt aktsamhetskravet kan ersättningen minskas eller helt utebli. Bilen ska låsas med ratt- eller växellås när den lämnas. Nyckeln får inte lämnas kvar i bilen eller i närheten av den och ska i övrigt förvaras på ett säkert sätt. Nyckeln får inte förses med uppgifter om namn, adress eller registreringsnummer. Om du förlorar nyckeln till din bil och den är utrustad med start spärr ska du se till att nyckeln blir avkodad. Kravet på låsning gäller inte när bilen förvaras i låst garage eller annan låst lokal som du ensam har tillgång till eller när bilen förvaras i allmänt garage, där du måste lämna ifrån dig nyckeln till stöldskyddet. Kravet på låsning gäller inte heller när du har bilen på verkstad för reparation eller service. Om du inte har följt aktsamhetskravet kan ersättningen minskas eller helt utebli.

9 5 Maskin- och elektronikskadeförsäkring Försäkringen gäller för skada eller fel på till exempel motor, startmotor, grenrör, generator, viss fabriksmonterad elektronisk utrustning och elektriska kablar. Begränsningar och undantag, till exempel Försäkringen gäller för bilar som är högst åtta år gamla och har körts högst kilometer. Försäkringen upphör när någon av dessa gränser passerats. Aktsamhetskrav Du ska se till att tillverkarens bestämmelser om service och underhåll på bilen följs och är fackmannamässigt utfört. Du måste också se till att bilens kylsystem innehåller tillräckligt med frostskyddsmedel och att felaktigt bränsle inte används i bilen. Kompo nenter som avviker från bilens serie mässiga utförande, är trimmade eller inte uppfyller biltillverkarens krav, får inte användas. Om du inte har följt aktsamhetskraven kan ersättningen minskas eller helt utebli. Vagnskadeförsäkring Vagnskadeförsäkringen gäller för skador på din bil genom trafikolycka, annan yttre olyckshändelse eller genom uppsåtlig skade görelse av någon utomstående. En bra sak med vagnskadeförsäkringen är att du inte behöver betala någon självrisk om du krockar med ett djur. Samma sak gäller för självrisken på vagnskadegarantin förutsatt att din bil är halvförsäkrad hos oss. En annan bra sak är att du slipper grundsjälvrisk vid kollision med annat fordon vid utlandsresa. I vissa fall gäller en högre självrisk, till exempel om föraren var under 24 år. Begränsningar och undantag, till exempel Du får inte ersättning för skada på fordonsdel med konstruktions-, fabri kations- eller materialfel, om skadan orsakades av felet som beror på slitage eller bristfälligt under håll genom rost, frätning, köld, väta eller fukt som beror på explosion i motor, ljuddämpare, däck eller slangar. Aktsamhetskrav Du ska se till att bilen inte körs när körförbud meddelats av polis eller annan behörig besiktningsman. Om du inte har följt aktsamhetskravet kan ersättningen minskas eller helt utebli. fordonets däck uppfyller de krav, till exempel mönsterdjup och säsongsdäck som ställs i författningar och föreskrifter. Om du inte har följt aktsamhetskravet höjs självrisken med kronor utöver grundsjälvrisken. Bonus i vagnskadeförsäkring: Att köra skadefritt ger dig bonus vilket innebär att du får lägre premie. Avställningsförsäkring Försäkringen gäller när bilen är avställd i Vägtrafikregistret och inte används. Brand-, glas-, stöld- och rättsskyddsförsäkring ingår. Vagnskadeförsäkring ingår också, men inte för skada genom trafikolycka. Räddningsförsäkring Försäkringen ersätter person- och fordonstransporter i samband med vissa nödsituationer, till exempel om din bil stulits, skadats eller fått driftstopp. Om du har OK/Q8 Assistans slipper du självrisken. Begränsningar och undantag, till exempel Du får ingen ersättning för kostnader för förarens hemtransport om hon eller han drabbas av olycksfall, akut sjukdom eller har avlidit. Inte heller för passagerare. kostnader som uppstått om orsaken till driftstoppet är bränslebrist. Aksamhetskrav Du ska se till att bilen inte körs av förare som saknar giltigt körkort eller som kan göra sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri.

10 6 vid övningskörning såväl lärare som elev uppfyller de regler som gäller vid övningskörning. Du ska också se till att bilen inte körs när körförbud meddelats av polis eller annan behörig besiktningsman. Om du inte har följt aktsamhetskraven kan ersättningen minskas eller helt utebli. Rättsskyddsförsäkring Försäkringen gäller för ombuds- och rättegångskostnader om du råkar i tvist med anledning av till exempel trafikolycka, bilköp, reparation eller försäljning av din bil. Tvisten ska kunna prövas av allmän domstol. Försäkringen gäller även för vissa brottmål. Du kan få högst kronor i ersättning. Tilläggsförsäkringar OKQ8 Assistans OKQ8 Assistans gäller om din bil blir stående, till exempel på grund av trafikolycka, oförut sett tekniskt fel, bränslebrist, punktering eller förlust av bilnycklar. Du kan till exempel få hjälp med reparation på plats, bärgning, hyr bil och hotellrum. OKQ8 Assistans gäller utan självrisk och betalar också självrisken på räddningsförsäkringen i den vanliga bilförsäk ringen. Du får ersättning för upp till tre skador/händelser per försäkringsår. Var noga med att skaffa ett medgivande från OKQ8 Stopservice innan du beställer service. Utan det riskerar du avdrag på ersättningen, för vi betalar inte merkostnader som uppkommit på grund av att du inte följt våra anvisningar. Hyrbilsförsäkring När du inte kan använda din bil på grund av en skada som är ersättningsbar från egendomsskyddet eller vagnskadegaranti, får du hämta ut en likvärdig hyrbil. Du får hyra bilen från den dag skadan inträffade och för den tid som är rimlig för reparation av din egen bil eller för att skaffa en likvärdig. Du kan få ersättning i högst 45 dagar. Vi anvisar biluthyrningsföretag och betalar 75 procent av dygns och kilometerkostnaden. Om skadan har inträffat utomlands betalar vi hela dygns- och kilometerkostnaden. Avstår du från att hyra bil får du i stället 100 kronor per dag. Gemensamma aktsamhetskrav för OKQ8 Assistans och Hyrbilsförsäkring Du ska se till att bilen inte körs av förare som saknar giltigt körkort eller som kan göra sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri. Om du inte har följt aktsamhetskravet kan ersättningen minskas eller helt utebli. vid övningskörning såväl lärare som elev uppfyller de regler som gäller vid övningskörning. Du ska också se till att bilen inte körs när körförbud meddelats av polis eller annan behörig besiktningsman. Om du inte har följt aktsamhetskravet kan ersättningen minskas eller helt utebli. Allmän information Försäkringsbelopp och premie Försäkringen och premien bygger på de uppgifter som du har lämnat till oss. Premien påverkas bland annat av hur mycket du kör per år. Anmäl ändrade förhållanden Om något förhållande som finns angivet i avtalet mellan dig och oss förändras och detta påverkar risken ska du meddela oss detta så fort du kan. Annars riskerar du att helt eller delvis stå utan försäkringsskydd. Om skada inträffar Anmäl till oss vad som hänt så snart som möjligt. Du når oss på på telefon , måndagar mellan , tisdag-torsdag , fredagar Vid akut skada övrig tid, kontakta OKQ8 Stopservice inom Sverige på telefon , utanför Sverige Utanför Sverige kan du också få hjälp av våra

11 7 larmcentraler, Falck TravelCare på tele fon eller vid personskada SOS International på telefon som har öppet dygnet runt. Vi vill att du ska vara nöjd Ta i första hand kontakt med din handläggare om du har frågor. Då har du möjlighet att få förklaringar och kompletterande upplysningar. Adress och telefonnummer finns på brevet från din handläggare och på ditt försäkringsbesked. Om du skulle vilja gå vidare med ditt ärende, har du rätt att få det prövat. OKQ8 Bilförsäkringsskadeprövningsnämnd, telefon Kundombudsmannen Folksam, telefon Allmänna reklamationsnämnden, telefon Tingsrätten, Konsumenternas försäkringsbyrå ger kostnadsfri information och råd men prövar inte enskilda försäkringstvister, telefon Kommunal konsumentvägledning finns i många kommuner och ger kostnadsfri hjälp i försäkringsärenden. Försäkringens giltighet Ditt försäkringsavtal förnyas automatiskt för ett år i taget om det inte sagts upp av dig eller av oss. Under försäkringstiden kan du säga upp avtalet bland annat vid skada eller om behovet upphört. Vi kan säga upp avtalet om premien inte betalas i rätt tid. Ångerrätt När du tecknar försäkring genom ett distansavtal eller vid hemförsäljning har du rätt att ångra köpet inom 14 dagar. Tiden räknas från det att avtalet ingåtts och du vid distansavtal fått information och avtalsvillkor eller vid hemförsäljning fått information om ångerrätt med ångerblankett. Har du redan hunnit betala försäkringen återbetalar vi pengarna inom 30 dagar med ett avdrag för den tid försäkringen har gällt. Information om Folksams behandling av personuppgifter Det Folksambolag du har avtal med är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter. Uppgifterna används för till exempel premieberäkning, statistik, marknadsföring, skadereglering och förebyggande av skador. Dina adressuppgifter samt grundläggande sparande- och försäkringsuppgifter hanteras i ett för Folksambolagen gemensamt kundregister för administration, bland annat för automatisk adressuppdatering, samordning av information till dig samt för marknadsföring. Om du upptäcker fel i registrerade uppgifter, vänd dig till ditt närmaste Folksamkontor. För utdrag ur Folksams register skriver du till: Registerutdrag, Folksam, Stockholm. Gemensamt skadeanmälnings register Folksam har rätt att registrera anmälda skador i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) med anledning av denna försäkring. Personuppgiftsansvarig för GSR är Sveriges Försäkringsförbund, Box 24043, Stockholm Försäkringsgivare Försäkringsgivare är Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer , adress Stockholm, telefon Folksams verksamhet står under tillsyn av Finansinspektionen och vår marknadsföring följer svensk lag.

12 Mer än bara bensin Till förmånliga priser levererar vi pellets, villaolja, el och telefoni till ditt hem. För mer information kontakta vår kundservice på eller besök okq8.se/privat.

13 Mer än bara bensin Till förmånliga priser levererar vi pellets, villaolja, el och telefoni till ditt hem. För mer information kontakta vår kundservice på eller besök okq8.se/privat.

14 S Omslagsfoto: Andreas Carlsson

För dig som är. på väg. 1 januari 2011

För dig som är. på väg. 1 januari 2011 För dig som är på väg 1 januari 2011 Säkert på väg Har du en Toyota? I så fall låter du säkert en Toyotaspecialist serva din bil. Och på samma sätt kan du försäkra din bil hos någon som är bra på att försäkra

Läs mer

Lexus In Business Bilförsäkring. 1 oktober 2014

Lexus In Business Bilförsäkring. 1 oktober 2014 Lexus In Business Bilförsäkring 1 oktober 2014 2 Foto: Andreas Lind 3 Säkert på väg Har ditt företag en Lexus? I så fall låter du säkert en auktoriserad Lexus-verkstad serva din bil. Och på samma sätt

Läs mer

Försäkringsvillkor 1 januari 2011. Toyota Bilförsäkring I samarbete med Folksam

Försäkringsvillkor 1 januari 2011. Toyota Bilförsäkring I samarbete med Folksam Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Toyota Bilförsäkring I samarbete med Folksam S9176.indd 1 2010-12-30 10:00:23 Toyota Bilförsäkring i samarbete med Folksam Toyota Bilförsäkring är en skräddarsydd försäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor Bil

Försäkringsvillkor Bil gäller från 1 maj 2012 Försäkringsvillkor Bil sakförsäkring Innehåll Översiktlig information... 4 Allmänna försäkringsvillkor...9 Vilka fordon villkoren gäller för...9 Vad som ingår i försäkringen...9

Läs mer

Försäkringsvillkor Fordon. Gäller från 1 maj 2011

Försäkringsvillkor Fordon. Gäller från 1 maj 2011 Försäkringsvillkor Fordon Gäller från 1 maj 2011 Innehållsförteckning Översiktlig information... 4 Allmänna försäkringsvillkor... 10 Vilka fordon försäkringen gäller för... 10 Vad som ingår i försäkringen...

Läs mer

AON BilTotal. Tilläggsförsäkring för personbil och lätt lastbil Försäkringsvillkor 1 januari 2013

AON BilTotal. Tilläggsförsäkring för personbil och lätt lastbil Försäkringsvillkor 1 januari 2013 AON BilTotal Tilläggsförsäkring för personbil och lätt lastbil Försäkringsvillkor 1 januari 2013 3 Innehåll Översiktlig information...5 Allmänna villkor...8 Vilka fordon försäkringen gäller för...8 Vem

Läs mer

Fordon. Försäkringsvillkor 1 januari 2015. Husvagn Husbil Lätt motorcykel Moped Släpvagn Terrängskoter Terränghjuling Snöskoter Traktor S 3001 15-01

Fordon. Försäkringsvillkor 1 januari 2015. Husvagn Husbil Lätt motorcykel Moped Släpvagn Terrängskoter Terränghjuling Snöskoter Traktor S 3001 15-01 Fordon Försäkringsvillkor 1 januari 2015 Husvagn Husbil Lätt motorcykel Moped Släpvagn Terrängskoter Terränghjuling Snöskoter Traktor S 3001 15-01 3 Innehåll A Översiktlig information...4 A.1 Ångerrätt...

Läs mer

Sveland Bilförsäkring

Sveland Bilförsäkring Sveland Bilförsäkring Bilförsäkring Din bil ska försäkras från dag ett När du köper bil ska du tänka på att teckna försäkring direkt, eftersom du enligt lag måste ha trafikförsäkring från den dag du blir

Läs mer

Bilförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Bilförsäkring. Gäller från 2015-01-01 BILFÖRSÄKRING FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Bilförsäkring Gäller från 2015-01-01 Bilförsäkring Med vår bilförsäkring får du ett bra skydd för dig och din bil. Du kan få ett skydd som gäller vid trafikolyckor,

Läs mer

Din bilförsäkring några ord på vägen

Din bilförsäkring några ord på vägen Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. Din bilförsäkring några

Läs mer

OKQ8 BackUp. Tilläggsförsäkring för personbil, lätt lastbil och mc Försäkringsvillkor 1 januari 2013

OKQ8 BackUp. Tilläggsförsäkring för personbil, lätt lastbil och mc Försäkringsvillkor 1 januari 2013 OKQ8 BackUp Tilläggsförsäkring för personbil, lätt lastbil och mc Försäkringsvillkor 1 januari 2013 3 Innehåll Översiktlig information...5 Allmänna villkor...8 Vilka fordon försäkringen gäller för...8

Läs mer

din bilförsäkring några ord på vägen

din bilförsäkring några ord på vägen din bilförsäkring några ord på vägen Information före och efter köp. Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständing information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta

Läs mer

Fullständigt försäkringsvillkor Gäller från 2010-04-01

Fullständigt försäkringsvillkor Gäller från 2010-04-01 Fullständigt försäkringsvillkor Gäller från 2010-04-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sak AB Styrelsens säte: Stockholm, Orgnr: 516406-0070 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Försäkringsbrev...4 Var försäkringen

Läs mer

Bilförsäkring. Gäller från 2014-01-01

Bilförsäkring. Gäller från 2014-01-01 Bilförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Bilförsäkring Gäller från 2014-01-01 Bilförsäkring Med vår bilförsäkring får du ett bra skydd för dig och din bil. Du kan få ett skydd som gäller vid trafikolyckor,

Läs mer

ICA Banken Motorförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-08-01

ICA Banken Motorförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-08-01 ICA Banken Motorförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 2013-08-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, fi lial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg Forsikring A/S Erhvervs-

Läs mer

Försäkringsvillkor. Motorfordon 2011-02-01

Försäkringsvillkor. Motorfordon 2011-02-01 Försäkringsvillkor Motorfordon 2011-02-01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för privat personbil, lätt lastbil, släpvagn, husbil och husvagn... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka fordon försäkringen

Läs mer

Motorförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2012-01-01

Motorförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2012-01-01 Motorförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 2012-01-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket Org.nr.

Läs mer

Personbil och lätt lastbil

Personbil och lätt lastbil Personbil och lätt lastbil Information före och efter köp. Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se.

Läs mer

Bostadsrättsförsäkring. För- och efterköpsinformation

Bostadsrättsförsäkring. För- och efterköpsinformation Bostadsrättsförsäkring 2014 För- och efterköpsinformation Hem ljuva hem En hemtrevlig bostad med skön atmosfär är något som de flesta av oss vill ha. En varm plats för återhämtning, samvaro och vila. Här

Läs mer

Hemförsäkring. för medlemmar och grupper. För- och efterköpsinformation

Hemförsäkring. för medlemmar och grupper. För- och efterköpsinformation Hemförsäkring för medlemmar och grupper 2012 För- och efterköpsinformation Hem ljuva hem En hemtrevlig bostad med skön atmosfär är något som de flesta av oss vill ha. En varm plats för återhämtning, samvaro

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Bilförsäkring 2015-01-01

VILLKORSSAMMANFATTNING Bilförsäkring 2015-01-01 VILLKORSSAMMANFATTNING Bilförsäkring 2015-01-01 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se. Vill du

Läs mer

Försäkringsvillkor. Motorfordon 2014-12-15

Försäkringsvillkor. Motorfordon 2014-12-15 Försäkringsvillkor Motorfordon 2014-12-15 1 Innehåll Försäkringsvillkor för privat personbil, lätt lastbil, släpvagn, husbil och husvagn... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka fordon försäkringen

Läs mer

Fordonsförsäkring. Försäkringsvillkor 2014-10-02

Fordonsförsäkring. Försäkringsvillkor 2014-10-02 Fordonsförsäkring Försäkringsvillkor 2014-10-02 Innehåll A. Din försäkrings giltighet....5 Vilka fordon försäkringen gäller för....5 Vad ingår i försäkringen....5 Var försäkringen gäller....6 B. Trafikförsäkring....7

Läs mer

Triumph Försäkring. Gäller från 2015-05-01

Triumph Försäkring. Gäller från 2015-05-01 TRIUMPH FÖRSÄKRING Triumph Försäkring Gäller från 2015-05-01 Med vår motorcykelförsäkring får du ett bra skydd. Vi hjälper dig att få rätt försäkring för dig och din motorcykel. Det här är endast en översiktlig

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring motor 2013 01 01. Försäkringsgivare: Solid Försäkring AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482

Försäkringsvillkor M Försäkring motor 2013 01 01. Försäkringsgivare: Solid Försäkring AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482 Försäkringsvillkor M Försäkring motor 2013 01 01 Försäkringsgivare: Solid Försäkring AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482 1 Försäkringsvillkor för privat personbil, lätt lastbil och lätt

Läs mer

Försäkringsinformation Carplusförsäkring

Försäkringsinformation Carplusförsäkring Försäkringsinformation Carplusförsäkring Avtalsnummer 0600000000-00000 Registreringsnummer Fabrikat Avtalstid tre år f.o.m. Max körsträcka under avtalstiden 45 000 km Villkor LF Villkor för Motorfordon

Läs mer

Santander bilförsäkring

Santander bilförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på www.santander.se/bilforsakring. Santander

Läs mer

Fordonsförsäkring. Försäkringsvillkor 2012-07-01

Fordonsförsäkring. Försäkringsvillkor 2012-07-01 Fordonsförsäkring Försäkringsvillkor 2012-07-01 Innehåll A. Din försäkrings giltighet............... 5 Vilka fordon försäkringen gäller för............ 5 Vad ingår i försäkringen.....................

Läs mer

Försäkringsvillkor Motor

Försäkringsvillkor Motor Försäkringsvillkor Motor Gäller från 2013-02-01 Försäkringsgivare Moderna Försäkringar Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket Org.nr. 516403-8662 Filial till Tryg

Läs mer

INFORMATION OM BILFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED DNB FINANS

INFORMATION OM BILFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED DNB FINANS Sid 1 [6] INFORMATION OM BILFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED DNB FINANS Finanspaketet omfattas av en obligatorisk gruppskadeförsäkring som DNB Finans tecknat hos Trygg-Hansa försäkringsaktiebolag. Det här är

Läs mer