För dig som är. på väg. 1 januari 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För dig som är. på väg. 1 januari 2011"

Transkript

1 För dig som är på väg 1 januari 2011

2 Säkert på väg Har du en Toyota? I så fall låter du säkert en Toyotaspecialist serva din bil. Och på samma sätt kan du försäkra din bil hos någon som är bra på att försäkra Toyotabilar. Toyota Bilförsäkring har utvecklats i samarbete mellan Toyota och Folksam just för att möta de behov och krav som du har rätt att ställa på din försäkring. Toyota Bilförsäkring ger dig en maskinskadeförsäkring som gäller ända upp till km eller tio år. Dessutom ingår hyrbilsförsäkring. Vi har även slopat självrisken vid djurkollision.

3 Med mycket innehåll Här är en översiktlig information om hur bilförsäkringen gäller. Trafikförsäkring måste du ha enligt lag. I halvförsäkringen ingår allt utom vagnskada, i helförsäkringen ingår alla delar. Vill du ha ett bättre skydd så bygger du på med våra tilläggsförsäkringar. Lagstadgad Halvförsäkring Helförsäkring Tillägg Trafik Trafik Brand Glas Stöld Maskin/elektronik Räddning Rättsskydd Hyrbil Trafik Bilextra Brand Folksam Assistans* Glas Stöld Maskin/elektronik Räddning Rättsskydd Hyrbil Vagnskada Avställning Brand Glas Stöld Rättsskydd Begränsad vagnskada * om din Toyota saknar Toyota Eurocare Omfattning Trafik Brand Glas Glaslagning Stöld Maskin/elektronik Efter km Räddning Med tillval Folksam Assistans Rättsskydd Hyrbil Vagnskada Tillägg Bilextra Folksam Assistans Grundsjälvrisker kronor kronor kronor 200 kronor kronor kronor kronor kronor 0 kronor 20 procent av kostnaden, dock lägst kronor se sidan kronor alternativt kronor se sidan 6 se sidan 7

4 Trygg när det gäller När något oförutsett inträffar behöver du en bra bilförsäkring. Toyota Bilförsäkring ger dig och dina passagerare ett gott skydd och många fördelar. Hyrbilsförsäkring ingår Du slipper vagnskadesjälvrisk vid kollison med djur Ingen vagnskadesjälvrisk vid kollision med fordon utomlands Lägre självrisk vid skadegörelse Med godkänt larm slipper du grundsjälvrisken vid stöld Utökat maskinskadeskydd upp till km/tio år Alltid reparation på auktoriserad Toyotaverkstad Alltid originaldelar vid reparation Skadejour dygnet runt, året runt Skadeanmälan på internet och skadereglering på telefon Autogiro utan extra kostnad Folksampris på bilbarnstolar Fler försäkringar lönar sig Har du både hemmet och bilen försäkrade i Folksam får du rabatt. Vi premierar dig som har flera försäkringar hos oss. Vill du veta mer? Pris, teckna och mer information se folksam.se. Du är också välkommen att ringa Toyota Bilförsäkring , vardagar , helger

5 Foto: Clive Tompsett eller redan är framme.

6 Toyota Bilförsäkring i samarbete med Folksam Översiktlig information om bilförsäkringen Trafikförsäkring Egendomsskydd Värdering Brandförsäkring Glasruteförsäkring Stöldförsäkring Självriskbefrielse Maskin- och elektronikskadeförsäkring... 5 Vagnskadeförsäkring Avställningsförsäkring Räddningsförsäkring Rättsskyddsförsäkring Hyrbilsförsäkring Tilläggsförsäkringar Bilextra Folksam Assistans Allmän information Försäkringsbelopp och premie Anmäl ändrade förhållanden Om skada inträffar Vi vill att du ska vara nöjd Försäkringens giltighet Ångerrätt Information om Folksams behandling av personuppgifter Gemensamt skadeanmälningsregister Försäkringsgivare Detta häfte ger en översiktlig information om bilförsäkringen. Vi vill göra dig uppmärksam på att det är de fullständiga villkoren som gäller. Kontakta oss om du vill ha de fullständiga försäkringsvillkoren. De finns också att hämta på folksam.se

7 Översiktlig information om bilförsäkringen Det är de fullständiga försäkringsvillkoren som tillsammans med försäkringsbeskedet utgör avtalet mellan dig och oss. I försäkringen finns vissa begränsningar och så kalllade aktsamhetskrav, det vill säga krav på försiktighet. Vissa av dem finns beskrivna i det här häftet, men vi vill göra dig uppmärksam på att det är de fullständiga villkoren som gäller. Kontakta oss om du vill ha dem eller hämta dem på folksam.se. Försäkringen gäller i EES-länderna och i andra länder som är anslutna till systemet med grönt kort. Den gäller också under transport mellan dessa länder. Avställningsförsäkringen gäller bara i Sverige. Trafikförsäkring Försäkringen ersätter personskador på både förare och passagerare och dessutom på personer som blir påkörda och skadade. Den ersätter i vissa fall även skador på andra fordon samt på annan egendom utanför bilen som ägs av någon annan än dig. Skador på din egen bil eller egendom i den ersätts däremot inte genom din trafikförsäkring. De bestämmelser som gäller för trafikförsäkringen finns i trafikskadelagen. I vissa fall gäller en högre självrisk, till exempel om föraren var under 24 år. Bonus i trafikförsäkring: Att köra skadefritt ger dig bonus vilket innebär att du får lägre premie. Egendomsskydd Egendomsskyddet gäller för dig som försäkringstagare och ägare av den försäkrade bilen. Det gäller också om ägaren till bilen är din make/registrerad partner eller sambo, förutsatt att ni är folkbokförda och bosatta på samma adress. Egendomsskyddet gäller alltså inte om någon annan äger bilen. Egendomsskyddet ersätter skador på bilen och normal utrustning som hör till den. I egendomsskyddet kan det ingå: brand-, glasrute-, stöld-, vagnskade- samt maskinoch elektronikförsäkring. Fabriksmonterad utrustning ersätts utan beloppsbegränsning. För eftermonterad utrustning, till exempel bilradio, dvd-spelare, gps eller annan liknande utrustning för kommunikation och information kan du få högst kronor i ersättning, förutsatt att utrustningen är konstruerad för att enbart användas i bilen. Om bilen blir stulen och saknar godkänt och aktiverat larm kan du få högst kronor i ersättning för sådan utrustning. I beloppsbegränsningarna ingår också tillbehör till ersättningsbar utrustning. Om hjul, både däck och fälg, inte tillhanda hålls av återförsäljare för aktuellt fabrikat och modell, begränsas ersättningen till maximalt kronor. Du får ingen ersättning för skador som hänt under tävling, träning, uppvisning, övningskörning eller liknande användning av bilen inom inhägnat tävlingsområde samt annat avlyst område eller väg avsett för sådan användning som hänt under hastighetskörning med bilen, till exempel streetrace eller bankörning på eller stöld av kassettband, dvd/cd-skivor, Ipod eller mobiltelefoner. Gemensamma aktsamhetskrav för egendomsskyddet Du ska se till att bilen inte körs av förare som saknar giltigt körkort eller som kan göra sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri vid övningskörning såväl lärare som elev uppfyller de regler som gäller vid övningskörning. Om du inte har följt aktsamhetskraven kan ersättningen minskas eller helt utebli. 3

8 4 Värdering Du kan få ersättning för din ekonomiska förlust, men inte för affektionsvärdet. I försäkringsvillkoren kan du läsa hur ersättningen räknas fram. Vi har rätt att avgöra om din skada ska ersättas kontant, repareras eller ersättas med närmast motsvarande egendom och vilken reparationsmetod som ska användas. Ersättning för eventuell värdeminskning efter reparation ersätts inte. Se till att du följer våra anvisningar om inköpsställe eller reparation och var noggrann med att alltid ha vårt medgivande innan du beställer reparation. Vi betalar inte merkostnader som uppkommit på grund av att du inte följt våra anvisningar. Brandförsäkring Försäkringen gäller för skada genom brand. Kortslutning av elektriska kablar kan ersättas från maskin- och elektronikskadeförsäkringen. Begränsningar och undantag, till exempel Du får ingen ersättning för skador som kan ersättas från vagnskadeförsäkring (endast själva brandskadan ersätts). Aktsamhetskrav Elektriska kablar, bränsleledningar och komponenter ska vara fackmannamässigt monterade. För att värma eller torka bilen får du bara använda anordning som vi har godkänt och du måste följa tillverkarens anvisningar. Om du inte har följt aktsamhetskraven, kan ersättningen minskas eller helt utebli. Glasruteförsäkring Försäkringen gäller för skada på rutor som spräckts eller krossats. Begränsningar och undantag, till exempel Du får inte ersättning för skada på glastak/lucka och strålkastarglas. Du får ingen ersättning för skada som hänt vid kollision, vältning eller när bilen körts av vägen. Då gäller i stället vagnskade försäkringen. Stöldförsäkring Försäkringen gäller för skada genom stöld eller tillgrepp av fortskaffningsmedel samt för skador som uppstått vid försök till dessa brott. Den gäller också för skada som uppstått genom uppsåtlig skadegörelse i samband med sådan händelse. Begränsningar och undantag, till exempel Om monterade hjul saknar hjullås, kan du få högst kronor i ersättning. Du får ingen ersättning för skada om någon som tillhör ditt hushåll, eller om någon annan som har tillgång till bilen, tar den och använder den utan lov. Aktsamhetskrav Egendom som förvaras i bilen och inte är fast monterad ska vara inlåst i bilen när du lämnar den. Fordonsdel eller utrustning som inte är fast monterad ska förvaras i låst garage eller annan låst lokal som du ensam har tillgång till. Om du inte har följt detta kan ersättningen minskas eller helt utebli. Bilen ska låsas med ratt- eller växellås när den lämnas. Nyckeln får inte lämnas kvar i bilen eller i närheten av den och ska i övrigt förvaras på ett säkert sätt. Nyckeln får inte förses med uppgifter om namn, adress eller registreringsnummer. Om du förlorar nyckeln till din bil och den är utrustad med startspärr ska du se till att nyckeln blir avkodad. Kravet på låsning gäller inte när bilen förvaras i låst garage eller annan låst lokal som du ensam har tillgång till eller när bilen förvaras i allmänt garage, där du måste lämna ifrån dig nyckeln till stöldskyddet. Kravet på låsning gäller inte heller när du har bilen på verkstad för reparation eller service. Om du inte har följt aktsamhetskraven, kan ersättningen minskas eller helt utebli. Självriskbefrielse Du slipper grundsjälvrisken vid stöld eller tillgrepp av bilen och utrustning som förvaras inlåst i bilen under förutsättning att

9 5 bilen var utrustad med av oss godkänt billarm som vid skadetillfället var i funktion och aktiverat bilen var parkerad i låst garage eller annan låst lokal som du ensam har tillgång till bilen var parkerad i låst säkerhetsbur som vi har godkänt. Du slipper även grundsjälvrisken vid stöld eller tillgrepp om din bil var försett med annat, av oss godkänt extra stöldskydd. Detta gäller inte vid stöld av utrustning eller försök till detta. Maskin- och elektronikskadeförsäkring Försäkringen gäller för skada eller fel på till exempel motor, startmotor, grenrör, generator, viss fabriksmonterad elektronisk utrustning och elektriska kablar. Begränsningar och undantag, till exempel Försäkringen gäller för bilar som är högst tio år gamla och har körts högst kilometer. Försäkringen upphör när någon av dessa gränser passerats. Aktsamhetskrav Du ska se till att tillverkarens bestämmelser om service och underhåll på bilen följs och är fackmannamässigt utfört. Du måste också se till att bilens kylsystem innehåller tillräckligt med frostskyddsmedel och att felaktigt bränsle inte används i bilen. Komponenter som avviker från bilens seriemässiga utförande, är trimmade eller inte uppfyller biltillverkarens krav, får inte användas. Om du inte har följt aktsamhetskravet kan ersättningen minskas eller helt utebli. Vagnskadeförsäkring Vagnskadeförsäkringen gäller för skador på din bil genom trafikolycka, annan yttre olyckshändelse eller genom uppsåtlig skadegörelse av någon utomstående. En bra sak med vagnskadeförsäkringen är att du inte behöver betala någon självrisk om du krockar med ett djur. Samma sak gäller för självrisken på vagnskadegarantin förutsatt att din bil är halvförsäkrad hos oss. En annan bra sak är att du slipper grundsjälvrisk vid kollision med annat fordon vid utlandsresa. I vissa fall gäller en högre självrisk, till exempel om föraren var under 24 år. I din försäkring ingår även uppsåtlig skade görelse. Med det menas att om din bil blir utsatt för uppsåtlig skadegörelse av utomstående så betalar vi halva vagnskadesjälvrisken för bil som är vagnskadeförsäkrad hos oss. Om din bil omfattas av vagnskadegaranti så betalar vi den del som överstiger kronor. Vi betalar inte ersättning för skador som kan ersättas från stöldförsäkringen. Begränsningar och undantag, till exempel Du får inte ersättning för skada på fordonsdel med konstruktions-, fabrikations- eller materialfel, om skadan orsakades av felet som beror på slitage eller bristfälligt underhåll genom rost, frätning, köld, väta eller fukt som beror på explosion i motor, ljuddämpare, däck eller slangar. Aktsamhetskrav Du ska se till att bilen inte körs när körförbud meddelats av polis eller annan behörig besiktningsman. Om du inte har följt aktsamhetskravet kan ersättningen minskas eller helt utebli fordonets däck uppfyller de krav, till exempel mönsterdjup och säsongsdäck som ställs i författningar och föreskrifter. Om du inte har följt aktsamhetskravet höjs självrisken med kronor utöver grundsjälvrisken. Bonus i vagnskadeförsäkring: Att köra skadefritt ger dig bonus vilket innebär att du får lägre premie.

10 6 Avställningsförsäkring Försäkringen gäller när bilen är avställd i Vägtrafikregistret och inte används. Brand-, glas-, stöld- och rättsskyddsförsäkring ingår. Vagnskadeförsäkring ingår också, men inte för skada genom trafikolycka. Räddningsförsäkring Försäkringen ersätter person- och fordonstransporter i samband med vissa nödsituationer, till exempel om din bil stulits, skadats eller fått driftstopp. Om du har Folksam Assistans slipper du självrisken. Begränsningar och undantag, till exempel Du får ingen ersättning för kostnader för förarens hemtransport om hon eller han drabbas av olycksfall, akut sjukdom eller har avlidit. Inte heller för passagerare kostnader som uppstått om orsaken till driftstoppet är bränslebrist. Aksamhetskrav Du ska se till att bilen inte körs av förare som saknar giltigt körkort eller som kan göra sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri. vid övningskörning såväl lärare som elev uppfyller de regler som gäller vid övningskörning. Du ska också se till att bilen inte körs när körförbud meddelats av polis eller annan behörig besiktningsman. Om du inte har följt aktsamhetskravet kan ersättningen minskas eller helt utebli. Rättsskyddsförsäkring Försäkringen gäller för ombuds- och rättegångskostnader om du råkar i tvist med anledning av till exempel en trafikolycka, bilköp, reparation eller försäljning av din bil. Tvisten ska kunna prövas av allmän domstol. Försäkringen gäller även för vissa brottmål. Du kan få högst kronor i ersättning. Hyrbilsförsäkring När du inte kan använda din bil på grund av en skada som är ersättningsbar från egendomsskyddet eller vagnskadegaranti, får du hämta ut en likvärdig hyrbil. Du får hyra bilen från den dag skadan inträffade och för den tid som är rimlig för reparation av din egen bil eller för att skaffa en likvärdig. Du kan få ersättning i högst 45 dagar. Vi anvisar biluthyrningsföretag och betalar 75 procent av dygns- och kilometerkostnaden. Om skadan har inträffat utomlands betalar vi hela dygnsoch kilometerkostnaden. Avstår du från att hyra bil får du i stället 100 kronor per dag. Tilläggsförsäkringar Bilextra Ibland behöver man en extra trygghet för sin bil. Bilextra är en försäkring som kan ge dig ersättning för vissa skador utöver skyddet i bilförsäkringen. Vi ersätter inte skador genom påverkan av djur eller insekter eller skada orsakad av slitage eller vanvård. Vi ersätter inte skada på grund av tekniskt fel Skada i bilens kupé och bagageutrymme samt skada på takbox och lasthållare Du kan få ersättning för plötsliga och oförutsedda skador på bilens inredning i kupén eller i bagageutrymmet. Du kan även få ersättning för skador på takbox eller lasthållare. Du kan få ända upp till kronor i ersättning. Självrisk kronor. Om skadan i kupén beror på sjukdom så betalar du ingen självrisk. Halvering av självrisken vid ersättningsbar skada från halvförsäkringen (dock ej trafik). Om bilen drabbas av en ersättningsbar skada som ersätts genom brand-, glas-, stöld-, maskin/elektronik-, rättskydd- eller räddningsförsäkringen, betalar vi halva grundsjälvrisken. Om du lagar en glasruta, slipper du självrisken helt. Du kan nyttja detta högst två gånger per försäkringsår.

11 7 Ytterliggare självriskreducering vid uppsåtlig skadegörelse Om din bil utsätts för skadegörelse av utomstående betalar vi: för bil med vagnskadeförsäkring i Folksam hälften av den vagnskadesjälvrisk som du annars skulle betalat. för bil med vagnskadegaranti hälften av den vagnskadegarantisjälvrisk som du annars skulle betalat högst 3000 kronor om bilen saknar vagnskadegaranti eller vagnskadeförsäkring. Nyckelförlust Vi betalar ersättning om du förlorar din bilnyckel. Vi ersätter ny nyckel samt nödvändig omkodning eller avkodning. Högsta ersättning är kronor. Du kan nyttja detta högst en gång per försäkringsår. Feltankning Vid feltankning ersätter vi kostnader för rengöring av bränsletank, ledningar och filter. Vi ersätter också eventuell självrisk för bärgning. Folksam Assistans Du som inte redan har Toyota Eurocare Vägassistans eller Toyota Trygghetsassistans har möjlighet att göra tillägg till din försäkring. Folksam Assistans gäller om din bil blir stående, till exempel på grund av trafikolycka, oförutsett tekniskt fel, bränslebrist, punktering eller förlust av bilnycklar. Du kan till exempel få hjälp med reparation på plats, bärgning, hyrbil och hotellrum. Folksam Assistans gäller utan självrisk och betalar också självrisken på räddningsförsäkringen i den vanliga bilförsäkringen. Du får ersättning för upp till tre skador/händelser per försäkringsår. Var noga med att skaffa ett medgivande från Folksam Jour innan du beställer service. Utan det riskerar du avdrag på ersättningen, för vi betalar inte merkostnader som uppkommit på grund av att du inte följt våra anvisningar. Gemensamma aktsamhetskrav förhyrbilsförsäkring, Bilextra och Folksam Assistans Du ska se till att bilen inte körs av förare som saknar giltigt körkort eller som kan göra sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri. Om du inte har följt aktsamhetskravet kan ersättningen minskas eller helt utebli vid övningskörning såväl lärare som elev uppfyller de regler som gäller vid övningskörning. Du ska också se till att bilen inte körs när körförbud meddelats av polis eller annan behörig besiktningsman. Om du inte har följt aktsamhetskravet kan ersättningen minskas eller helt utebli. Allmän information Försäkringsbelopp och premie Försäkringen och premien bygger på de uppgifter som du har lämnat till oss. Premien påverkas bland annat av hur mycket du kör per år. Anmäl ändrade förhållanden Om något förhållande som finns angivet i avtalet mellan dig och oss förändras och detta påverkar risken ska du meddela oss detta så fort du kan. Annars riskerar du att helt eller delvis stå utan försäkringsskydd. Om skada inträffar Anmäl till oss vad som hänt så snart som möjligt. Du når oss på måndagar mellan , tisdag-torsdag , fredagar på telefon Vid akut skada övrig tid, kontakta Folksam Jour inom Sverige , utanför Sverige Utanför Sverige kan du också få hjälp av våra larmcentraler, Falck TravelCare på telefon eller vid personskada SOS International på telefon som har öppet dygnet runt.

12 8 Vi vill att du ska vara nöjd Ta i första hand kontakt med din handläggare om du har frågor. Då har du möjlighet att få förklaringar och kompletterande upplysningar. Adress och telefonnummer finns på brevet från din handläggare och på ditt försäkringsbesked. Om du skulle vilja gå vidare med ditt ärende har du rätt att få det prövat. Toyota Bilförsäkrings skadeprövningsnämnd, telefon Kundombudsmannen Folksam, telefon Allmänna reklamationsnämnden, telefon Tingsrätten, Konsumenternas försäkringsbyrå ger kostnadsfri information och råd men prövar inte enskilda försäkringstvister, telefon Kommunal konsumentvägledning finns i många kommuner och ger kostnadsfri hjälp i försäkringsärenden. Försäkringens giltighet Ditt försäkringsavtal förnyas automatiskt för ett år i taget om det inte sagts upp av dig eller av oss. Under försäkringstiden kan du säga upp avtalet bland annat vid skada eller om behovet upphört. Vi kan säga upp avtalet om premien inte betalas i rätt tid. Ångerrätt När du tecknar försäkring genom ett distansavtal eller vid hemförsäljning har du rätt att ångra köpet inom 14 dagar. Tiden räknas från det att avtalet ingåtts och du vid distansavtal fått information och avtalsvillkor eller vid hemförsäljning fått information om ångerrätt med ångerblankett. Har du redan hunnit betala försäkringen återbetalar vi pengarna inom 30 dagar med ett avdrag för den tid försäkringen har gällt. Information om Folksams behandling av personuppgifter Det Folksambolag du har avtal med är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter. Uppgifterna används för till exempel premieberäkning, statistik, marknadsföring, skadereglering och förebyggande av skador. Dina adressuppgifter samt grundläggande sparande- och försäkringsuppgifter hanteras i ett för Folksambolagen gemensamt kundregister för administration, bland annat för automatisk adressuppdatering, samordning av information till dig samt för marknadsföring. Om du upptäcker fel i registrerade uppgifter, vänd dig till ditt närmaste Folksamkontor. För utdrag ur Folksams register skriver du till: Registerutdrag, Folksam, Stockholm. Gemensamt skadeanmälningsregister Folksam har rätt att registrera anmälda skador i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) med anledning av denna försäkring. Personuppgiftsansvarig för GSR är Sveriges Försäkringsförbund, Box 24043, Stockholm. Försäkringsgivare Försäkringsgivare är Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer , adress Stockholm, telefon Folksams verksamhet står under tillsyn av Finansinspektionen och vår marknadsföring följer svensk lag.

13 Foto: Clive Tompsett

14 S

Försäkringsvillkor. Motorfordon 2011-02-01

Försäkringsvillkor. Motorfordon 2011-02-01 Försäkringsvillkor Motorfordon 2011-02-01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för privat personbil, lätt lastbil, släpvagn, husbil och husvagn... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka fordon försäkringen

Läs mer

Fordonsförsäkring. Försäkringsvillkor 2014-10-02

Fordonsförsäkring. Försäkringsvillkor 2014-10-02 Fordonsförsäkring Försäkringsvillkor 2014-10-02 Innehåll A. Din försäkrings giltighet....5 Vilka fordon försäkringen gäller för....5 Vad ingår i försäkringen....5 Var försäkringen gäller....6 B. Trafikförsäkring....7

Läs mer

din bilförsäkring några ord på vägen

din bilförsäkring några ord på vägen din bilförsäkring några ord på vägen Information före och efter köp. Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständing information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta

Läs mer

Din bilförsäkring några ord på vägen

Din bilförsäkring några ord på vägen Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. Din bilförsäkring några

Läs mer

Hemförsäkring. för medlemmar och grupper. För- och efterköpsinformation

Hemförsäkring. för medlemmar och grupper. För- och efterköpsinformation Hemförsäkring för medlemmar och grupper 2012 För- och efterköpsinformation Hem ljuva hem En hemtrevlig bostad med skön atmosfär är något som de flesta av oss vill ha. En varm plats för återhämtning, samvaro

Läs mer

Försäkringsvillkor Motor

Försäkringsvillkor Motor Försäkringsvillkor Motor Gäller från 2013-02-01 Försäkringsgivare Moderna Försäkringar Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket Org.nr. 516403-8662 Filial till Tryg

Läs mer

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2009 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Några ord om din försäkring För bil som du använder i trafiken är du tvungen att ha en trafikförsäkring. Den ersätter de skador som

Läs mer

MOTORFORDON MF56. Villkor för Motorfordon. Gäller från 2015-01-01

MOTORFORDON MF56. Villkor för Motorfordon. Gäller från 2015-01-01 MOTORFORDON MF56 Villkor för Motorfordon Gäller från 2015-01-01 Innehåll 1 Här gäller din försäkring 3 2 Trafikförsäkring 3 3 Kaskoförsäkring 4 32 Vagnskadeförsäkring 5 33 Brandförsäkring 6 34 Glasförsäkring

Läs mer

Bilförsäkring. Allmänt villkor. Gäller från 2011-09-01

Bilförsäkring. Allmänt villkor. Gäller från 2011-09-01 Bilförsäkring Allmänt villkor Gäller från 2011-09-01 Bilförsäkring villkor 2011-0 9-01 Innehåll A. Din försäkrings giltighet 4 A.1 Hur du kan kombinera din försäkring 4 A.2 Klassificering av motorfordon

Läs mer

Bilhandel och bilverkstad 2009-05-01

Bilhandel och bilverkstad 2009-05-01 Bilhandel och bilverkstad 2009-05-01 2/24 Innehåll Översiktlig information... 3 Allmänna försäkringsvillkor... 6 Trafikförsäkring... 8 Egendomsskydd Kaskoförsäkring... 9 Vagnskadeförsäkring... 9 Brandförsäkring...

Läs mer

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar Företagsbil - För- och efterköpsinformation Detta är en kortfattad version av de fullständiga försäkringsvillkoren, Företagsbil och Allmänna Villkor Konsument, som gäller för din motorfordonsförsäkring.

Läs mer

Försäkringsvillkor Bil Konsument April 2013

Försäkringsvillkor Bil Konsument April 2013 Försäkringsvillkor Bil Konsument April 2013 Ring oss gärna på: 0770-110 140 Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När din bil är

Läs mer

Försäkringsvillkor bil

Försäkringsvillkor bil Försäkringsvillkor bil Konsument April 2013 Ring oss gärna på: 0770-110 360 Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När din bil är

Läs mer

Försäkringsvillkor Bil Konsument April 2013

Försäkringsvillkor Bil Konsument April 2013 Försäkringsvillkor Bil Konsument April 2013 Ring oss gärna på: 0770-110 150 Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När din bil är

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR BIL Konsument April 2013

FÖRSÄKRINGSVILLKOR BIL Konsument April 2013 FÖRSÄKRINGSVILLKOR BIL Konsument April 2013 Ring oss gärna på 0770-110 220 ENJOYNEERING Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När

Läs mer

Försäkringsvillkor bil

Försäkringsvillkor bil Försäkringsvillkor bil Konsument Januari 2010 Ring oss gärna på: 0770-110 220 Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När din bil

Läs mer

Försäkringsvillkor bil

Försäkringsvillkor bil Försäkringsvillkor bil Företag April 2013 Ring oss gärna på: 0770-110 210 Innehåll Sid Några ord om försäkringen 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på bilförsäkringen 2 När bilen är avställd

Läs mer

BILFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-01-01

BILFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-01-01 BILFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-01-01 PERSONUPPGIFTSLAGEN PERSONUPPGIFTSLAGEN I Villkor för Bilförsäkring 2006-01-01 A. DIN FÖRSÄKRINGS GILTIGHET A.1 Hur du kan kombinera din bilförsäkring 4 A.2

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Fullständiga försäkringsvillkor Personbil, Lätt lastbil, Släp, Husvagn och Husbil

Mekonomen BilLivetförsäkring. Fullständiga försäkringsvillkor Personbil, Lätt lastbil, Släp, Husvagn och Husbil Fullständiga försäkringsvillkor Personbil, Lätt lastbil, Släp, Husvagn och Husbil Mekonomen BilLivetförsäkring Fullständiga försäkringsvillkor för Personbil, Lätt lastbil, Släp, Husvagn och Husbil Gäller

Läs mer

Försäkringsvillkor. Bil Januari 2012. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor. Bil Januari 2012. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2012 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När din bil är avställd

Läs mer

100 % fokus på dig som kör Ford.

100 % fokus på dig som kör Ford. 100 % fokus på dig som kör Ford. Vill du ha ett bra pris på din bilförsäkring utan att dra ner på trygghet, kvalitet och service? Då ligger Ford Försäkring bra till. Som en del av varumärket Ford ser vi

Läs mer

Santander bilförsäkring

Santander bilförsäkring FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2014-05-01 Santander bilförsäkring i samarbete med Trygg-Hansa Försäkringsvillkor 3 FÖRSÄKRINGSVILLKOR INNEHÅLL A. DIN FÖRSÄKRINGS GILTIGHET 5 1. Hur du kan kombinera din försäkring

Läs mer

RENAULT FÖRSÄKRING. Har du tecknat vårt Tilläggspaket är du helgarderad om du skulle råka ut för en ersättningsbar skada. renault tilläggspaket

RENAULT FÖRSÄKRING. Har du tecknat vårt Tilläggspaket är du helgarderad om du skulle råka ut för en ersättningsbar skada. renault tilläggspaket FÖRSÄKRINGSVILLKOR PRIVATÄGDA PERSONBILAR GÄLLER FR O M 1 JANUARI 2014 1 BRA ATT VETA OM RENAULT FÖRSÄKRING. Vårt mål är att ge dig ett bekymmersfritt bilägande och vi vill därför att du tar dig tid och

Läs mer

Försäkringsvillkor bil

Försäkringsvillkor bil SIMPLY CLEVER Försäkringsvillkor bil Företag januari 2012 Ring oss gärna: 0770-110 350 Innehåll Sid Några ord om försäkringen 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på bilförsäkringen 2 När bilen

Läs mer

LITE EXTRA BRA INFORMATION OM er FÖRSÄKRING

LITE EXTRA BRA INFORMATION OM er FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖRETAGSÄGDA PERSONBILAR OCH LÄTTA LASTBILAR GÄLLER FR O M 1 JANUARI 2014 1 LITE EXTRA BRA INFORMATION OM er FÖRSÄKRING BRA ATT VETA OM RENAULT FÖRSÄKRING Vårt mål är att ge er ett bekymmersfritt

Läs mer

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar Lastbil och släp Försäkringsinformation Detta är en kortfattad version av de fullständiga försäkringsvillkoren, Lastbil och släp 2012 och Allmänna Villkor Konsument, som gäller för din motorfordonsförsäkring.

Läs mer

Personbilsförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid

Personbilsförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Volkswagen Försäkring

Volkswagen Försäkring Volkswagen Försäkring VOLKSWAGEN erbjuder prisvärda och innovativa bilmodeller. Volkswagen Försäkring är också unik på många sätt, med en service-, garanti-, och ersättningsnivå utöver det vanliga. Dessutom

Läs mer

Bilförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien

Bilförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

På goda villkor. Audi Försäkring

På goda villkor. Audi Försäkring På goda villkor. Audi Försäkring Privatperson: Fri kvalitetsförsäkring i 3 månader. När du köper din Audi hos någon av våra återförsäljare kan du samtidigt teckna Audis egen bilförsäkring kostnadsfritt

Läs mer