Försäkringar för ditt fordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringar för ditt fordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014"

Transkript

1 Försäkringar för ditt fordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från

2 Pohjolas Bilskydd trafikförsäkring och kasko för ditt fordon Produktbeskrivningen gäller från Innehåll Trafikförsäkringen ersätter skador som du förorsakat någon annan... 3 Välj kasko enligt ditt fordon Faktorer som inverkar på priset på försäkringen... 6 Sköt om ditt fordon och dig själv... 7 Hur man ansöker om ersättning... 7 När försäkringen börjar gälla och när den upphör... 7 Koncentrera dina ärenden till oss, så får du förmåner. Du kan sköta dina bank- och försäkringsärenden på op.fi med samma koder. För premier för Bilskydd och Måttskydd samlas OPbonus* som används för att betala premier för exempelvis hemmet, familjen och fordon. Du kan få betydande rabatter på bank- och försäkringstjänster. * En ägarkund i Andelsbanken eller kund i Helsingfors OP Bank vars egna eller vars familjs bank- och/eller försäkringsärenden sammanlagt är minst euro per månad får OP-bonus. Läs mer på op.fi/formaner. Försäkringar på nätet I vår nättjänst kan du teckna försäkringar söka ersättning göra ändringar i dina försäkringar läsa och spara dina försäkringsbrev. Ring oss eller besök närmaste Andelsbank Pohjolas försäkrings- och ersättningstjänst * Boka tid genom att ringa din andelsbank. OP telefontjänsten (på finska)* Skadejour 24 tim. Skador på bilen och hemmet * Skadejour vid resor Europeiskas Emergency Service Allvarliga sjukdoms- och olycksfall Europeiskas läkarjour SOS International, Köpenhamn * Samtal till 010-nummer kostar från finländska abonnemang i det fasta nätet 0,0835 /samtal + 0,07 /minut och från mobiltelefonabonnemang 0,0835 /samtal och 0,17 /minut. Samtal till OP-telefontjänsten (på finska) kostar lika mycket som ett normalt telefonsamtal enligt din telefonoperatörs tariff. (i priserna ingår 24 % moms). Våra kundsamtal bandas för att säker ställa att skötseln av bank- och försäkringsärenden sker tryggt. Logga in i nättjänsten på sidan eller med dina nätbankskoder. I denna produktbeskrivning beskriver vi det centrala innehållet i försäkringen och de viktigaste begränsningarna. Läs också i genom ditt försäkringsbrev och försäkringsvillkoren. Pohjola Försäkring Ab ersätter eventuella skador i enlighet med dem. 2

3 Trafikförsäkring En trafikförsäkring är obligatorisk. En sådan ska finnas för fordon som används på områden som är avsedda för trafik på gårdsområden vid hus och skolor på parkeringsplatser i terräng och på is samt på områden där du överhuvudtaget kan röra dig med fordon. Vi ersätter ur trafikförsäkringen egendomsskador som förorsakas motparten, till exempel en bil eller cykel som skadats i en kollision kostnader till följd av att personer skadats eller förolyckats skador på kläder som burits av passagerarna eller på kläder och personliga bruksföremål som passagerarna haft med sig. Trafikförsäkringen ersätter bl.a. inte skador på ditt eget fordon, jämför kasko din egendom i ditt fordon. Trafikförsäkringens startbonus för bilar är 0 % och för motorcyklar 20 %. Fordonet måste vara i trafik minst 120 dagar under försäkringsperioden, för att bonus ska öka. Du kan överföra bonus för trafikförsäkringen t.ex. från din gamla bil till en ny bil, men inte t.ex. från en bil till en motorcykel. När du byter försäkringsbolag överförs försäkrings- och skadehistorian för trafikförsäkringen till det nya bolaget. Vi ber dig lägga märke till att bonuspraxis kan variera mellan olika bolag. Obs! Till exempel en oregistrerad fyrhjuling ska försäkras med en trafikförsäkring, för du kan med en sådan förorsaka skada på person eller egendom. För oregistrerade fordon finns det ingen bonus i trafikförsäkringen. Trafikförsäkringen gäller i länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES. En skada som du har förorsakat ersätts antingen enligt lagarna på skadeplatsen eller enligt den finska trafikförsäkringslagen, om den ger ett bättre skydd. Trafikförsäkringen gäller också i övriga länder som undertecknat avtalet om grönt kort, Green Card. I dessa stater ersätts skador som du förorsakat enligt lagstiftningen i det land där skadan inträffade. Ersättningsbeloppen och -praxisen kan vara otillräckliga för föraren och passagerarna. Om du till exempel reser till Ryssland, rekommenderar vi att du och passagerarna i ditt fordon har en resenär- och olycksfallsförsäkring. Bonusen stiger Ny försäkring Bonus på trafikförsäkring 70 % 65 % 60 % 55 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 0 % 0 % Bonusen sjunker, om under samma försäkringsperiod - 1 skada - 2 skador 1 skadefritt försäkringsår: När du är på väg utomlands, ring ; beställ ett Green Card kontrollera försäkringarna och deras giltighet. Om du inte är antecknad som fordonets ägare eller innehavare i registerutdraget, behöver du dessutom en fullmakt av ägaren till fordonet på att du har rätt att använda det. Krisskydd Krisskydd är ett valbart tilläggsskydd. Vi ersätter dina anhöriga eller den förmånstagare som du utsett med euro, om du som försäkringstagare omkommer i en trafikolycka, i vilken din bil som försäkrats med krisskydd är delaktig. Om en familjemedlem till dig omkommer eller skadas i en trafikolycka, i vilken din bil som försäkrats med krisskydd är delaktig, betalar vi på motsvarande sätt kristerapi tio sessioner, högst euro skäliga övernattnings- och resekostnader för högst två familjemedlemmar från hemorten till den ort där den skadade familjemedlemmen vårdas och tillbaka, högst euro kostnader för hemhjälp, högst 500 euro och i konvalescensersättning 100 euro. I krisskyddet finns ingen självrisk och det gäller endast i Finland. Vi beviljar inte Krisskydd för husbilar eller exportregistrerade fordon. 3

4 Välj kasko enligt ditt fordon Personbil Paketbil Lastbil, max kg Skydd Superkasko Lättkasko Delkasko För din nya eller relativt nya bil, vars ålder är 0 15 år. För din bil som är begagnad och värd högst euro och vars ålder är 6 19 år. Kollision x x För din bil för vilken du inte behöver ett skydd i händelse av kollision. Åldern på din bil kan vara 0 25 år. Älg x x x Brand x x x Stöld x x x Rättsskydd x x x Ansvars för utlandet x x x Skadegörelse x x Bilservice x x Parkering Glas Avbrott Superinlösning för personbilar Finansiering Obs! Din exportregistrerade bil kan du försäkra med trafikförsäkring och Superkasko utan den ovan beskrivna valbara tilläggsskydd. Registrerade motorcyklar som används i vägtrafik Husbilar, max kg Mopedbilar Mopeder Fyrhjulingar Snöskotrar Husvagnar Släpvagnar, max kg Skydd Helkasko Delkasko Kollision För ditt nya eller relativt nya fordon, vars ålder är 0 15 år. För ditt fordon för vilket du inte behöver ett skydd i händelse av kollision. Åldern på ditt fordon kan vara 0 25 år. Älg x x Brand x x Stöld x x Rättsskydd x x Ansvar för utlandet x x Skadegörelse x mopedbilar Bilservice Parkering Glas Avbrott Nyvärdesskydd Finansiering Ingår för motorcyklar för husbilar för mopedbilar. för motorcyklar för husbilar. för husbilar. för motorcyklar för husbilar. för motorcyklar. x för motorcyklar för husbilar för mopedbilar. Obs! En oregistrerad motorcykel kan försäkras utöver med trafikförsäkringen dessutom med Delkasko utan ovan beskrivna valbara tilläggsskydd. Du kan försäkra en traktor, som är 0 50 år gammal och som inte är i produktionsbruk mot brand, stöld och rättsskyddsskada. Kaskoförsäkringarna gäller i hela Europa och i länder utanför Europa som ingått Green Card-avtalet med följande undantag. I Ryssland gäller försäkringen endast inom den europeiska delen av Ryssland. Avtala separat om stöldförsäkring av din personbil och motorcykel, om du är på väg med din bil till Ryssland, Vitryssland, Ukraina eller Moldavien. Stöldskyddet i Delkasko gäller inte i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Vitryssland, Ukraina eller Moldavien. Giltighetsområdet för stöldskyddet i Delkasko kan inte utvidgas. Du kan ansluta ett bilräddningsskydd till Delkasko för bilen. Det gäller i Finland, Sverige, Norge och Danmark samt vid transport mellan dessa länder. Självrisken är större utomlands. Vid sakskador som sker utanför Norden dubbleras din självrisk. Om din personbil eller motorcykel stjäls i Estland, Lettland, Litauen eller Polen, är självrisken 20 % av skadebeloppet, dock minst 600 euro. Kasko är en frivillig försäkring. Vi ersätter ur kasko skador som gäller ditt fordon fast utrustning eller utrustning som endast är avsedd att användas i fordonet och som ingår i riktpriset för ditt fordon vinter- eller sommardäck som läggs undan för förvaring. Vid skador på fasta ljud- och bildåtergivningsanordningar ersätter vi ur Super- och Helkasko högst euro och ur Lätt- och Delkasko högst 700 euro. Förvara utrustning som inte är fastmonterad i fordonet i ett låst utrymme och lås fast utrustningen i en fast konstruktion om den förvaras i ett gemensamt garage. 4

5 Vad ersätter skydden i kasko? Skydd Vi ersätter Självrisk Obs! Kollision Stöld skadorna, om någon händelse plötsligt skadar ditt fordon, t.ex. en kollision eller sammanstötning, avkörning, vältning, vägras eller ett träd som faller under storm. då man i ditt låsta fordon gjort ett inbrott, ditt fordon olovligt har tagits eller försökts ta i bruk och du i ärendet gjort en polisanmälan. 5 Se i ditt försäkringsbrev den avtalade självrisken Bonusrätt- och förlust s Kontrollera att skyddet är giltigt när du reser utomlands, s. 4. Självrisken är 450 euro, om en fyrhjuling eller en fyrhjuling som registrerats som traktor stjäls någon annanstans än från ett låst utrymme. Älg skador på ditt fordon, om det kolliderar med ett hjortdjur. 150 Vi ersätter ur Superkasko också en sammanstötning med andra vilda djur, t.ex. mårdhundar. Brand Skadegörelse Rättsskydd Bilservice Ansvar för utlandet Parkering Glas Avbrott skadorna, om ditt fordon brinner. T.ex. elutrustningen i ditt fordon får kortslutning och förorsakar en eldsvåda. om en utomstående (dock ej ett annat fordon) med avsikt orsakar skadegörelse på ditt fordon. skäliga advokat- och bevisningskostnader då den försäkrade är - svarande vid grovt äventyrande av trafiksäkerheten - målsägande och ersättningssökande i brottmål - kärande eller svarande i tvistemål som gäller ägande, reparation, service eller försäkringsersättning av det försäkrade fordonet. Försäkringsbelopp euro kostnader för reparation på skadeplatsen, bogsering och lyftning upp på vägen eller andra kostnader, t.ex. övernattningskostnader, tåg- eller bussbiljett för högst priset för hemresan eller om din resa avbryts på grund av att ditt fordon har fått ett fel eller en skada eller ditt fordon har använts utan tillstånd. skador som inträffar i ett land utanför EES och som undertecknat avtalet om grönt kort, exempelvis Ryssland, om du är den skyldiga parten till trafikskadan och du blir personligen ersättningsansvarig och ersättningen överskrider den ersättning som fastställts i frågavarande lands trafikförsäkringslag. Maximiersättningen i personskador är euro och i sakskador euro. när en okänd part krockar med ditt parkerade fordon och skadar det. om en vind-, bak- eller sidoruta går sönder genom ett slag som träffat den direkt. den dagersättning som du valt vid försäkringstidpunkten, 40 euro eller 90 euro, och som du får för högst 30 dagar, om ditt fordon är inne för reparation på grund av en skada som ersätts ur försäkringen. Super inlösning din bil till kontantförsäljningspriset (högst 3 år och körd högst km), när vår reparationskostnadskalkyl är mer än 50 % av priset för en ny motsvarande bil. Kaskoförsäkringen ska ha varit i kraft från det att fordonet var nytt. Vi kan inlösa din begagnade bil till gängse pris förhöjt med upp till 30 %, om vår reparationskostnadskalkyl är över 60 % av det gängse värdet på bilen före skadan. Ersättningsbeloppet är emellertid högst anskaffningspriset. Nyvärdes skydd Finansiering din motorcykel (högst 3 år) till kontantförsäljningspriset när vår reparationskostnadskalkyl är mer än 50 % av priset på en ny motsvarande motorcykel. Kaskoförsäkringen ska ha varit i kraft från det att fordonet var nytt. fordonets ägare, t.ex. en bilfirma eller finansbolag för förlust av eller skada på fordonet i vissa situationer, om ersättning i övrigt avslås i enlighet med våra villkor % av kostnaderna, minst 200 / skadefall Ingen självrisk Försäkringen ska i brottmål gälla då det påstådda brottet begåtts och i tvistemål då det avtal, den händelse eller annan omständighet som tvisten beror på har uppstått. Om din bilfärd avbryts utomlands, kan du med hjälp av bilräddningsskyddet i Superkasko få en hyrbil. 150 Försäkringen gäller inte i Iran, Tunisien och Marocko. 150 Vi förutsätter att du på ett tillförlitligt sätt kan redogöra för olycksplatsen och tidpunkten. 150 euro om rutan byts och 0 euro om rutan repareras utan att det byts. Utan självrisk, självrisk 3 dygn, varvid du får ersättning från den 4:e dagen. Självrisken för det skydd, till vilket skadan hänför sig. Självrisken för det skydd, till vilket skadan hänför sig. Självrisken för det skydd, till vilket skadan hänför sig. Kasko ersätter till exempel inte skador som beror på tillverkningsfel, slitage, bristfälligt underhåll eller oaktsam hantering skador förorsakade av bristfällig cirkulation av olja eller kylvätska eller fel bränsle om det blir kortslutning i en generator, elmotor, ett bilbatteri eller någon annan elanordning och de skadas skador, då målarfärg, rök eller damm sprids ut över fordonet om en last, en person, ett djur eller ett föremål i fordonet förorsakar skada skador genom inverkan av vatten om fordonet körs på en väg eller ett område som är täckt av vatten skador som förorsakas vid tävling, vid träning för en tävling eller på en motorbana mobiltelefoner, fristående musikanordningar, utrustning och konstruktioner avsedda för tävlingsbruk, dekorations- och specialmålning och tejpning skador som ska ersättas på basis av en garanti, ett fel i varan eller ett produktansvar.

6 Bonus i kollisionsskyddet minskar endast till 60 procent, om du under minst fem år efter varandra har haft 70 % bonus hos oss och en skada inträffar. Bonus för Kasko med kollisionsskydd 8 år 70 % 7 år 60 % 6 år 50 % 5 år 40 % 4 år 30 % 3 år 20 % 2 år 10 % 1 år 0 % Du får efter skadefria perioder 10 %-enheter bonus per år. En skada minskar bonusen i kollisionsskyddet med 20 %-enheter. Skador förorsakade av stormar och hagelskurar minskar inte din bonus. Ett kollisionsskydd utan bonusrätt kan du få till de flesta fordonen. Vi ger gärna mer info! Faktorer som inverkar på priset på försäkringen Premiestorleken baserar sig på fordonets egenskaper märke och karosstyp på bilen egenvikt eller totalvikt cylindervolym förhållande vikt effekt, kw/kg ålder och kommun där du använder fordon. och på dina egna uppgifter och dina val din ålder som försäkringstagare den bonus som eventuellt har samlats för trafikförsäkringen omfattningen av den kasko som du valt den självrisk du valt för kollisionsskyddet. Premien justeras årligen då de faktorer som inverkar på premien ändras. Startbonus i kollisionsskyddet är alltid minst 60 %. Du får som bonus i kollisionsskyddet genast 70 %, om du som bonus i trafikförsäkringen har samlat minst 30 %. Det här förutsätter, att en skada som ersatts inte nyligen har minskat din bonus i din kasko. Åretruntpremiesättning. Du kan köra med en registrerad motorcykel, mopedbil, moped, fyrhjuling, snöskoter eller använda din husvagn alltid då väderleksförhållandena tillåter det. Trafikförsäkringen och kaskoförsäkringen gäller året runt, men vi har i premiesättning en beaktat, att skaderisken varierar med årstiderna. 6

7 Sköt om ditt fordon och dig själv Säkerhetsföreskrifterna i försäkringsvillkoren hjälper till att förhindra och minska skador. De tar upp frågor gällande låsning, brandsäkerhet och tryggt beteende i trafiken. Obs! Om det visar sig att säkerhetsföreskrifterna inte har följts eller om en skada har förorsakats avsiktligen eller av grov oaktsamhet kan vi sänka ersättningen eller låta bli att betala ut ersättning helt och hållet. Vi minskar eller avslår ersättningen, om fordonet körs under påverkan av alkohol eller annat berusningsmedel eller utan körrätt. Ansökan om ersättning Det är lätt att ansöka om ersättning. Om en skada inträffar, läs anvisningarna och gör en skadeanmälan på adressen eller www. pohjola.fi eller ring vårt nummer Ersättning ska sökas inom ett år från det att du har fått vetskap om försäkringen, den inträffade skadan och dess följder. Ersättning ska i varje fall sökas senast inom 10 år från det att skadan har skett. Du får ersättning enligt vad ditt fordon eller en del av det var värt precis före skadetidpunkten. Den högsta gränsen för ersättning är det gängse värdet på fordonet eller en del av det, dvs. kontantförsäljningspriset vid det vid skadetidpunkten rådande marknadsläget. Vi inlöser ditt fordon till gängse pris, om reparationskostnaderna uppgår till mer än 70 % av fordonets gängse värde vid skadetidpunkten. Obs! Superinlösning eller nyvärdesskydd, s. 5. När försäkringen börjar gälla och när den upphör samt minimipremie Trafikförsäkringen ska vara i kraft redan när fordonet registreras. Trafikförsäkringen träder i kraft vid den tidpunkt som antecknats i försäkringsansökan, tidigast det datum då ansökan undertecknats. Den kan inte tecknas retroaktivt. I vissa situationer förutsätter vi att premien för den första försäkringsperioden betalas på förhand. Kasko träder i regel i kraft enligt avtal. Om försäkringen inte kan beviljas, t.ex. om du har obetalda premier, svarar vi inte för skador. Försäkringen gäller tillsvidare, tills du säger upp den skriftligen. Under försäkringsperioden kan vi ta ut en försäkringsspecifik minimipremie. En försäkring kan sägas upp om försäkringstagaren eller den försäkrade har givit felaktiga uppgifter inte har följt säkerhetsföreskrifterna har förorsakat en skada uppsåtligen eller av grov oaktsamhet till exempel har överlåtit egendom att användas av någon utomstående och därmed ökat skaderisken. Ange ägar- och innehavaruppgifterna för fordonet korrekt. Den huvudsakliga användaren av fordonet ska registreras som fordonets innehavare och fordonets ägare som ägare. Fordonet kan försäkras endast av fordonets innehavare eller ägare. Om man anger fel uppgifter kan ersättningen minskas eller helt avslås. Om försäkringsräkningen inte har betalats inom utsatt tid, kan vi säga upp kaskoförsäkringen och krisskyddet att upphöra två veckor efter det att meddelandet om uppsägning har avsänts. Vi tar också ut dröjsmålsränta och indrivningskostnader. Trafikförsäkringspremien kan vi driva in genom utsökning. Till försäkringen kan årligen komma förändringar Vi har inför övergången till en ny försäkringsperiod rätt att göra ändringar i försäkringsvillkoren, premierna och övriga avtalsvillkor, då grunden för ändringen utgörs av ny eller ändrad lagstiftning eller en myndighetsföreskrift en oförutsedd förändring i omständigheterna, t.ex. internationell kris förändring i försäkringens skadekostnad Observera att på premien kan vid teckningstidpunkten inverka olika premiesättningsfaktorer, och på basis av dem kan premien ändras också under försäkringens giltighetstid. Dessutom har vi rätt att i försäkringsvillkoren och övriga avtalsvillkor göra mindre ändringar som inte påverkar avtalets huvudsakliga innehåll. Ägarbyte När ditt fordon övergår till en ny ägare, förblir trafikförsäkringen i kraft i 7 dagar, dvs. den tid under vilken fordonet ska försäkras och registreras på nytt. Kaskoförsäkringen upphör, då fordonet får ny ägare. Kaskoförsäkringen upphör inte när innehavaren av ett fordon som köpts på avbetalning blir ägare till fordonet. När en bil tas tillfälligt ur trafik Du kan tillfälligt ta din bil ur trafik genom att fylla i en registreringsanmälan på trafi.fi. Uppgiften förmedlas via dem till oss. Under den tid bilen är ur trafik får du köra bilen endast till en på förhand bokad besiktning och därifrån till reparation eller förvaring. För den tid bilen är ur trafik betalar du för gällande skydd och för skötselkostnader för trafikförsäkringen och kasko. Om det i din kaskoförsäkring ingår brand-, stöld-, skadegörelse-, rätts-, parkerings- och glasskydd eller superinlösning, gäller dessa också under den tid bilen är ur trafik. Om det i din kaskoförsäkring ingår ett kollisionsskydd, ersätter vi skador som en storm eller hagelskur förorsakar din bil, även om kollisionsskyddet i övrigt inte gäller under en avställningstid. 7 Pohjola Försäkring Ab, Labbackavägen 1, Pohjola, Hemort: Helsingfors, huvudbransch: Skadeförsäkringsbolagens verksamhet, FO-nummer Bolaget är infört i handelsregistret.

8 Du får råd gällande ersättningar och försäkringar av Försäkrings- och finansrådgivningen, tfn , Du kan söka ändring i försäkrings- och ersättningsbeslut hos vår konsumentombudsman, Försäkringsnämnden, tfn , Konsumenttvistenämnden, tfn , trafikskadenämnden, Du kan också föra saken till domstol inom tre år från det att du fick besked om vårt beslut. Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt För hantering av person-, försäkrings- och skadeuppgifter finns en egen lagstiftning som vi följer. Uppgifter om skador samlas hos försäkringsbolagens gemensamma skade- och missbruksregister för att bl.a. avvärja brottslighet. Framgång tillsammans.

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Försäkringar för ditt hobby- och museifordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Pohjolas Bilskydd Produktbeskrivning gäller från 1.7.2014 Innehåll Trafikförsäkringen ersätter skador som du förorsakat

Läs mer

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013 Försäkringar för ditt hobby- och museifordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013 Produktbeskrivning gäller från 1.1.2013. Innehåll Trafikförsäkringen ersätter skador som du förorsakat någon annan...

Läs mer

Försäkringar för ditt fordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från

Försäkringar för ditt fordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från Försäkringar för ditt fordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2013 Pohjolas Bilskydd trafikförsäkring och kasko för ditt fordon Produktbeskrivningen gäller från 1.7.2013. Innehåll Trafikförsäkringen

Läs mer

Försäkringar för ditt fordon. Produktbeskrivning

Försäkringar för ditt fordon. Produktbeskrivning Försäkringar för ditt fordon Produktbeskrivning Bilskydd trafikförsäkring och kasko för ditt fordon Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2017. Våra försäkringstjänster finns alltid tillgängliga vahinkoapu.op.fi

Läs mer

Försäkringar för ditt fordon. Produktguide

Försäkringar för ditt fordon. Produktguide Försäkringar för ditt fordon Produktguide Bilskydd trafikförsäkring och kaskoförsäkring Produktguide från 1.6.2017. OP är det rätta valet 1 Uppmuntran 3 En till säker trafikkultur I OPs nya trafikförsäkring

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2012. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var gäller försäkringarna i Bilskydd?...4 Trafikförsäkringen ersätter skador

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2011. Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Bilskydd är ett försäkringsavtal

Läs mer

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Försäkringshandledning Försäkringar för snöskoter, terränghjuling, moped, mopedbil, traktor, husvagn och lätt släpvagn gäller från 16.5.2015 Heltäckande SKYDD MED

Läs mer

De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 16.5.2015

De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 16.5.2015 De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 16.5.2015 Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens

Läs mer

Det bästa kyddet FÖR DIN BIL

Det bästa kyddet FÖR DIN BIL Det bästa kyddet FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 21.5.2016 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST

Läs mer

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Försäkringshandledning Försäkringar för snöskoter, terränghjuling, moped, mopedbil, traktor, husvagn och lätt släpvagn gäller från 1.1.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA

Läs mer

UNIKA BMW FÖRSÄKRING.

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. BMW Försäkring www.bmwvakuutus.fi Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att

Läs mer

START VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Från180. 6 mån. Endast från din återförsäljare

START VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Från180. 6 mån. Endast från din återförsäljare Kundtjänst: Volvia Försäkringar Tfn 09 5044 5290 volvia@volvia.fi www.volvia.fi VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. 65330 10/2014 FÖRSÄKRINGSERBJUDANDE ENDAST FRÅN VOLVO-ÅTERFÖRSÄLJARE START Från180

Läs mer

De bäst kydde FÖR DIN BIL

De bäst kydde FÖR DIN BIL De bäst kydde FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 16.5.2015 Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens skyddsnivå

Läs mer

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE Skydd för din bil och alla i bilen. Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får någon annanstans.

Läs mer

Kattavaa turvaa autollesi

Kattavaa turvaa autollesi Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 Kattavaa turvaa autollesi OMFATTANDE ja kaikille VAIHTO+ autossa FÖRSÄKRING Ger skydd mukana för din bil oleville. och alla i bilen. Helposti ja edullisesti

Läs mer

FORDONsFÖRSÄKRINGAR GUIDE

FORDONsFÖRSÄKRINGAR GUIDE 2010 FORDONsFÖRSÄKRINGAR GUIDE Med våra försäkringar får du ett bra skydd för både dig och ditt fordon. Förutom den obligatoriska trafikförsäkringen rekommenderar vi alltid att du också tecknar en frivillig

Läs mer

Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN

Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens

Läs mer

UNIKA BMW FÖRSÄKRING.

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. BMW Försäkring www.bmwvakuutus.fi Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder 1 Pohjolas Bilskydd Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2010 Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Innehållsförteckning Trafik- och

Läs mer

Det bästa skyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från

Det bästa skyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från Det bästa skyddet FÖR DIN MOTORCYKEL Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 1.1.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR

Läs mer

Fordonsförsäkring Produktfakta

Fordonsförsäkring Produktfakta Fordonsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

FÖRSÄKRINGSHANDLEDNINGEN GÄLLER FRÅN Renault Försäkring. Bilförsäkringen, som du inte behöver fundera på.

FÖRSÄKRINGSHANDLEDNINGEN GÄLLER FRÅN Renault Försäkring. Bilförsäkringen, som du inte behöver fundera på. FÖRSÄKRINGSHANDLEDNINGEN GÄLLER FRÅN 1.1.2017 Renault Försäkring. Bilförsäkringen, som du inte behöver fundera på. 2 Njut av friheten att köra. Vi tar hand om dina försäkringar. Bästa service för din Renault.

Läs mer

VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING.

VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Försäkringshandledningen gäller från 20.5.2017 2 Varje kund hos Volvia Försäkringar kör en Volvo. Vi tror att Volvia Försäkring är den bästa försäkringen för

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner 1 Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Produktbeskrivningen gäller från 1.3.2008 Innehållsförteckning Ett Bilskyddsavtal

Läs mer

PRODUKTFAKTA FORDON 1

PRODUKTFAKTA FORDON 1 PRODUKTFAKTA FORDON 1 Gäller fr.o.m. 1.5.2016 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fordonsförsäkring 5 Trafikförsäkring 6 Oförsäkrade fordon 6 Bonus sänker premien 7 Om du inte använder ditt fordon 8 Vad ersätter trafikförsäkringen?

Läs mer

GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. UNIKA OPEL FÖRSÄKRING

GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. UNIKA OPEL FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 UNIKA OPEL FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. www.opelvakuutus.fi

Läs mer

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN. Försäkringshandledningen gäller från

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN. Försäkringshandledningen gäller från BMW Financial Services När du älskar att köra. UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Försäkringshandledningen gäller från 1.10.2017. www.bmwvakuutus.fi VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM

Läs mer

Det bästa skyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från

Det bästa skyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från Det bästa skyddet FÖR DIN MOTORCYKEL Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 1.10.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR

Läs mer

Fordonsförsäkring Produktfakta

Fordonsförsäkring Produktfakta Fordonsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 2.4.2017 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Unika Ford Försäkring GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN

Unika Ford Försäkring GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Unika Ford Försäkring GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Försäkringshandledningen gäller från 1.10.2017 VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens skyddsnivå

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Vakuutusopas voimassa 16.5.2015 alkaen FÖRSÄKRINGSHANDLEDNINGEN GÄLLER FRÅN 20.2.2016 VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar

Läs mer

Fordonsförsäkring Produktfakta

Fordonsförsäkring Produktfakta Fordonsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 2.4.2017 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Tjänste bil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjligheter som

Läs mer

Det bästa skyddet FÖR DIN BIL. Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från

Det bästa skyddet FÖR DIN BIL. Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från Det bästa skyddet FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 1.10.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST

Läs mer

Tryggt UTOMLANDS MED BIL. Utomlands med bil, gäller från 1.1.2016

Tryggt UTOMLANDS MED BIL. Utomlands med bil, gäller från 1.1.2016 Tryggt UTOMLANDS MED BIL Utomlands med bil, gäller från 1.1.2016 Allmänna nödnumret I EUROPA 112 IF BILERSÄTTNINGSTJÄNST Vardagar kl. 8 18 finsk tid telefon +358 10 19 18 18 fax +358 10 514 1080 e-post

Läs mer

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Personbilsförsäkring Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

Fordonsförsäkring Produktfakta

Fordonsförsäkring Produktfakta Fordonsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015

FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015 Nyheter FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015 Vi inför ny indelning av körsträcka för personbil och lätt lastbil. Vi har förbättrat villkoren på flera punkter, bl a gäller vagnförsäkringen

Läs mer

FORDONSFÖRSÄKRING Produktfakta

FORDONSFÖRSÄKRING Produktfakta Aktia Skadeförsäkring FORDONSFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

INLÖSNING i bil- och trafikförsäkring

INLÖSNING i bil- och trafikförsäkring INLÖSNING i bil- och trafikförsäkring Försäkrings- och finansrådgivningen 2011, Mira Aarre 2 En krockad bil kan inlösas med stöd av trafikförsäkringen eller den frivilliga bilförsäkringen, ofta kallad

Läs mer

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktfaktan ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet till de

Läs mer

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE Skydd för din bil och alla i bilen. Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får någon annanstans.

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor

Trafikförsäkringsvillkor Trafikförsäkringsvillkor GÄLLER FR.O.M. 1.11.2010 Innehåll 1. TILLÄMPNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN-------------------------------------------------------------------- 1 2. FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkringarna är utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett mer omfattande

Läs mer

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Våra försäkringar är flexibelt utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring och kaskoförsäkring

Läs mer

Personbilsförsäkring

Personbilsförsäkring Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Personbilsförsäkring. Omfattning

Personbilsförsäkring. Omfattning Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF HÄSTFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Försäkringens

Läs mer

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen?

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen? Husbilsförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik, halv- och helförsäkring och kan lägga till tilläggsförsäkringar. Vem gäller

Läs mer

Fennias fordonsförsäkringar

Fennias fordonsförsäkringar Fennias fordonsförsäkringar Produktbroschyren gäller från 15.2.2016 TRAFIKFÖRSÄKRING FENNIAKASKO Fennias fordonsförsäkringar Innehåll Trafikförsäkring 3 Vad är ett motorfordon 3 Vad trafikförsäkringen

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

FÖRSÄKRINGAR FÖR DITT HOBBY- OCH MUSEIFORDON

FÖRSÄKRINGAR FÖR DITT HOBBY- OCH MUSEIFORDON Försäkringsvillkor för hobby- och museifordon i bilskydd 1.1.2014 FÖRSÄKRINGAR FÖR DITT HOBBY- OCH MUSEIFORDON INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR HOBBY- OCH MUSEIFORDON I BILSKYDD... 2 1 FÖRSÄKRINGENS

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husvagnsförsäkring ger ett bra skydd för din husvagn. Du kan välja mellan halv- och helförsäkring. Dragfordonets trafikförsäkring

Läs mer

Produktbeskrivning, gäller från 1.1.2015.

Produktbeskrivning, gäller från 1.1.2015. Båtförsäkring Produktbeskrivning, gäller från 1.1.2015. Försäkringar på nätet I vår nättjänst kan du teckna försäkringar söka ersättning göra ändringar i dina försäkringar läsa och spara dina försäkringsbrev.

Läs mer

Motorlinan. försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck

Motorlinan. försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck Motorlinan försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck Försäkringen är framtagen i samarbete mellan If och Göteborgs Försäkringsmäklare Per Dahlkvist AB. Samtliga företagskunder har rätt

Läs mer

100 % fokus på dig som kör Ford.

100 % fokus på dig som kör Ford. 100 % fokus på dig som kör Ford. Vill du ha ett bra pris på din bilförsäkring utan att dra ner på trygghet, kvalitet och service? Då ligger Ford Försäkring bra till. Som en del av varumärket Ford ser vi

Läs mer

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008. Terminalförsäkring Produktbeskrivning AKT 03 GODSTRAFIK OCH LOGISTIK Terminalförsäkring En terminalförsäkring ger företag som idkar terminalverksamhet

Läs mer

Husbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Vardia Försäkring har utsetts till Årets sakförsäkringsbolag på Insurance Awards 2012.

Husbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Vardia Försäkring har utsetts till Årets sakförsäkringsbolag på Insurance Awards 2012. FÖRSÄKRING Husbilsförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik, halv- och helförsäkring och kan lägga till tilläggsförsäkringar.

Läs mer

BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR

BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR Försäkringvillkor fr.o.m 1.1.2015 AU YR 15 BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR... 2 10 Allmänt... 2 20 Försäkringsobjekt... 2 21 Försäkringens giltighetsområde... 2 22 Skador

Läs mer

Tryggt UTOMLANDS MED BIL. Utomlands med bil, gäller från 1.1.2015

Tryggt UTOMLANDS MED BIL. Utomlands med bil, gäller från 1.1.2015 Tryggt UTOMLANDS MED BIL Utomlands med bil, gäller från 1.1.2015 UTOMLANDS MED BIL Innehåll Försäkringarna i ordning........................................ 4 Bilservice utomlands ger skydd... 5 Då du

Läs mer

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från Ö 700 E

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från Ö 700 E Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2017 Ö 700 E www.omsen.ax TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2017 Ö 700 E INNEHÅLL VIKTIG INFORMATION 1 1. OMFATTNING 3 2. NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik-, halv- och helförsäkring

Läs mer

Personbil och lätt lastbil

Personbil och lätt lastbil Personbil och lätt lastbil Försäkringen för personbil och lätt lastbil är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande

Läs mer

Personbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid

Personbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid FÖRSÄKRING Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du

Läs mer

Flytande motorfordonsförsäkring

Flytande motorfordonsförsäkring Flytande motorfordonsförsäkring Försäkringen är speciellt utformad för bilhandlare, bilverkstäder och andra företag som ansvarar för egna och kunders fordon. Flytande motorfordonsförsäkring är tvådelad

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FORDON

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FORDON FÖRSÄKRINGSVILLKOR FORDON 1 Gäller fr.o.m. 1.5.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FORDONSFÖRSÄKRINGAR 4 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 6 2 FÖRSÄKRINGSOBJEKT 6 2.1 Begränsningar 6 3 FÖRSÄKRINGSSKYDD 7 3.1

Läs mer

Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring

Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring Viktigt att komma ihåg Din husbil ska försäkras från dag ett När du köper husbil ska du tänka på att teckna försäkring direkt,

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom Husvagnsförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder trygga försäkringar till förmånliga priser och bra service. Självklart ska du ha en bra försäkring som gör att du kan känna dig fullständigt

Läs mer

Viktiga begränsningar

Viktiga begränsningar Taxi Försäkringen för taxi är flexibelt utformad för att täcka varje taxiföretags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande skydd för bilen och företaget.

Läs mer

UNIKA FORD FÖRSÄKRING

UNIKA FORD FÖRSÄKRING UNIKA FORD FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

Pohjolas hästförsäkringar

Pohjolas hästförsäkringar Pohjolas hästförsäkringar Produktbeskrivning från 1.1.2012 INNEHÅLL Koncentrera så får du förmåner...2 Uppgifter som behövs...3 Hästförsäkringar...4 Ta väl hand om din häst...6 Om en skada inträffar...6

Läs mer

En skräddarsydd försäkring för dig

En skräddarsydd försäkring för dig En skräddarsydd försäkring för dig som kör KIA Bara fördelar Du som kör KIA har möjlighet att välja en försäkring som är skräddarsydd för din bil och som därför ger dig många fördelar. Vi har nära kontakt

Läs mer

En skräddarsydd försäkring för dig som kör Subaru.

En skräddarsydd försäkring för dig som kör Subaru. En skräddarsydd försäkring för dig som kör Subaru. Oslagbart pris i sex månader för nya och begagnade bilar. Bara fördelar med Subaru försäkring. Du som kör Subaru har möjlighet att välja en försäkring

Läs mer

En smartare försäkring.

En smartare försäkring. En smartare försäkring. Det finns ett smart sätt att ta hand om din bil. Opel Försäkring. Det är en försäkring som lever upp till både dina och våra högt ställda krav på säkerhet och kvalitet. Vi som har

Läs mer

unika mini försäkring

unika mini försäkring unika mini försäkring Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

Unika Vaihto+ Försäkring

Unika Vaihto+ Försäkring Unika Vaihto+ Försäkring Försäkringshandledningen gäller från 1.4.2011 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter Kaskoförsäkringen?

Läs mer

Endast för dig som kör BMW.

Endast för dig som kör BMW. Endast för dig som kör BMW. Du har valt din bil med omsorg. För oss är bilaffären bara början på en lång relation där försäkringen är en viktig och självklar del. Därför har vi skapat en försäkring till

Läs mer

CITROËN FÖRSÄKRING FÖRSÄKRA DIG OM EN RIKTIGT BRA AFFÄR

CITROËN FÖRSÄKRING FÖRSÄKRA DIG OM EN RIKTIGT BRA AFFÄR CITROËN FÖRSÄKRING FÖRSÄKRA DIG OM EN RIKTIGT BRA AFFÄR Du som kör Citroën kan konsten att få valuta för pengarna. Du har dessutom valt en bil med en alldeles egen karaktär. För dig finns Citroën Försäkring

Läs mer

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING

ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

Nyckelskyddsförsäkring

Nyckelskyddsförsäkring Ifall det förekommer skillnader i de olika språkversionerna, tillämpas den finskspråkiga versionen. Nyckelskyddsförsäkring Försäkringsvillkoren är ikraft från 1.12.2012 och dessa tillämpas från 1.12.2012

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

Orubbliga Subaru Försäkring

Orubbliga Subaru Försäkring Orubbliga Subaru Försäkring Försäkringshandledningen gäller från 1.7.2012 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter Kaskoförsäkringen?

Läs mer

BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR BILSKYDD

BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR BILSKYDD BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR BILSKYDD Gäller från 1.1.2012 1 133 245 1 8.11 10 000 INNEHÅLL ORDLISTA...2 BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR BILSKYDD...3 1 ALLMÄNT...3 1.1 Syftet med försäkringen...3 1.2 Försäkringsformer...3

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Bilförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Villkorssammanfattning Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar

Läs mer

Personbilsförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid

Personbilsförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Personbilsförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid

Personbilsförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR LII , gäller från

TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR LII , gäller från 1 FÖRSÄKRINGSVILLKORENS TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 1 2 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE... 1 3 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL... 1 4 FÖRSÄKRINGSAVTALET... 1 4.1 Försäkringstagarens upplysningsplikt innan ett försäkringsavtal

Läs mer

Försäkringar för din häst. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från

Försäkringar för din häst. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från Försäkringar för din häst PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013 Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2013 INNEHÅLL Gardera dig mot skador... 3 Uppgifter som behövs... 3 Hästförsäkringar... 4 Om en skada

Läs mer

Försäkringar för ditt fordon

Försäkringar för ditt fordon Bilförsäkringsvillkor för bilskydd 1.7.2014 Försäkringar för ditt fordon INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bilförsäkringsvillkor för bilskydd... 2 1 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL OCH SYFTE... 2 2 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE...

Läs mer

Personbil & lätt lastbil

Personbil & lätt lastbil Personbil & lätt lastbil Vår ambition är att du alltid ska vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för företagsägda personbilar, lätta lastbilar och släp anpassas efter din verksamhet. Vi håller

Läs mer