Pohjola Hästförsäkringar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pohjola Hästförsäkringar"

Transkript

1 Pohjola Hästförsäkringar

2 Pohjola Hästförsäkringar Produktbeskrivningen gäller från Innehållsförteckning POHJOLA HÄSTFÖRSÄKRINGAR... 3 HÄSTFÖRSÄKRINGAR HÖR TILL MÅTTSKYDD FÖR HEMMET OCH FAMILJEN... 3 Hästförsäkringar i Måttskydd är... 3 DJURFÖRSÄKRING... 4 Djurförsäkring vid dödsfall till följd av sjukdom och olycksfall och vid försvinnande eller stöld... 4 Djurförsäkring vid dödsfall till följd av olycksfall och vid försvinnande eller stöld... 4 Ersättning som utbetalas ur försäkringen... 4 DJURANSVARSFÖRSÄKRING... 4 VÅRDKOSTNADSFÖRSÄKRING... 4 Vårdkostnadsförsäkring i händelse av att häst insjuknar eller råkar ut för olycksfall... 4 Vårdkostnadsförsäkring vid specificerade sjukdomar och olycksfall... 5 SKYDD FÖR KOSTNADER FÖR ATT TA ETT FÖL... 6 Ersättning som utbetalas för att ta ett föl... 6 Upphörande... 6 BRANDFÖRSÄKRING FÖR HÄST... 6 SKÖT HÄSTEN VÄL... 6 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE... 6 FÖRSÄKRINGSBELOPP OCH MAXIMIERSÄTTNING... 7 Sänkning av försäkringsbeloppet... 7 SJÄLVRISK... 7 FÖRSÄKRINGEN BÖRJAR OCH UPPHÖR... 7 PREMIEBETALNING... 7 ÄGARBYTE... 7 SÅ TECKNAR DU EN FÖRSÄKRING FÖR DIN HÄST... 7 SÅ HÄR GÖR DU ÄNDRINGAR I FÖRSÄKRINGEN FÖR DIN HÄST... 8 SÅ ANSÖKER DU OM ERSÄTTNING... 8 HUR MAN SÖKER ÄNDRING I POHJOLAS BESLUT OM ERSÄTTNING... 8 LÄS IGENOM FÖRSÄKRINGSVILLKOREN... 9 HANTERING AV PERSONUPPGIFTER... 9 SKADE- OCH MISSBRUKSREGISTER... 9 OP-POHJOLA. FÖRDEL FÖR LIVET... 9 POHJOLAS SERVICENUMMER... 9 FRÅN OFÖDDA FÖL TILL 15-ÅRIGA HÄSTAR

3 Hästförsäkringar hör till Måttskydd för hemmet och familjen Du kan med hästförsäkringen i Måttskydd försäkra både en häst och ett föl i händelse av dess förlust eller död. Du kan välja mellan olika försäkringsalternativ, som vi nedan berättar närmare om. Försäkringarna regleras av försäkringsvillkoren i hästförsäkringen i Måttskydd och försäkringsvillkoren i Måttskydd (brandförsäkring för häst), utgående från vilka skadorna ersätts. Hästförsäkringarna beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skydd för hästar Med hästförsäkringarna i Måttskydd kan du försäkra olika slags hästar: ridhästar och travhästar, tävlings-, hobby-, arbets-, avels- och hemmahästar samt föl. Du kan försäkra en häst mot dödsfall, stöld och försvinnande samt vårdkostnader till följd av sjukdom och olycksfall eller mot skadestånd som förorsakats av innehav av häst. Du kan också teckna ett tilläggsskydd som omfattar kostnader för att ta föl. Hästförsäkringar i Måttskydd är djurförsäkring djuransvarsförsäkring vårdkostnadsförsäkring brandförsäkring för häst. I en djurförsäkring ingår alltid en djuransvarsförsäkring. En vårdkostnadsförsäkring kan tecknas för en häst, som har eller för vilken samtidigt tecknas en djurförsäkring som omfattar sjukdomar och olycksfall. Vårdkostnadsförsäkringen som omfattar sjukdomar och olycksfall kan utvidgas att ersätta kostnader för att ta föl. Försäkringen ersätter skador, som har inträffat under försäkringens giltighetstid. För att ersättning ska betalas för en skada som förorsakats på grund av sjukdom förutsätts att försäkringen har varit i kraft minst 14 dygn då sjukdomen bryter ut. Hästförsäkringar Försäkrad Skada Ersättning Djurförsäkring Specificerad häst Sjukdomar och olycksfall Djurförsäkring Olycksfall Djuransvarsförsäkring Vårdkostnadsförsäkring Sjukdomar och olycksfall* Vårdkostnadsförsäkring Specificerade sjukdomar och olycksfall* Specificerad häst Ägare, skötare och innehavare av specificerad häst Död genom olycksfall eller p.g.a. sjukdom; försvinnande; stöld Död genom olycksfall; försvinnande eller stöld Skada som förorsakats utomstående till följd av att man har häst Gängse värde, högst försäkringsbeloppet Gängse värde, högst försäkringsbeloppet Lagenligt skadestånd Specificerad häst Olycksfall eller sjukdom Vårdkostnader utgående från betalda räkningar Specificerad häst Sjukdom eller olycksfall som specificerats i försäkringsvillkoren Vårdkostnader utgående från betalda räkningar Kostnader för att ta ett föl ** Specificerat sto Förlust av foster eller földöd Bokningsavgifter, språngavgifter eller seminavgifter samt fölavgifter Brandförsäkring för häst Specificerad häst Skador till följd av brand, blixtnedslag, elektriskt fenomen och storm Gängse värde, högst försäkringsbeloppet * tilläggsskydd, kan beviljas endast tillsammans med en giltig djurförsäkring i vilken ingår skydd vid sjukdom och olycksfall ** Vårdkostnadsförsäkring i vilken ingår sjukdom och olycksfall kan utvidgas till ett tidsbestämt tilläggsskydd i händelse av kostnader för att ta ett föl. 3

4 Djurförsäkring Du kan mellan två olika djurförsäkringar välja det alternativ som är mest lämpligt för din häst. Det mer omfattande skyddet täcker hästdöd som förorsakats av sjukdom eller olycksfall samt om hästen försvinner eller stjäls. Det mer begränsande skyddet täcker endast hästdöd som förorsakats av olycksfall samt om hästen försvinner eller stjäls. Djurförsäkring vid dödsfall till följd av sjukdom och olycksfall och vid försvinnande eller stöld Inte ens med god omsorg kan man undvika sjukdomar eller olycksfall. En häst är ett värdefullt djur och därför lönar det sig att försäkra hästen mot dödsfall med en hästförsäkring i Måttskydd. Din häst ersätts också om den försvinner eller stjäls och den inte fås tillbaka inom en månad. Djurförsäkringen ersätter, om hästen dött till följd av en sjukdom eller ett olycksfall insjuknat eller på grund av ett olycksfall skadats så svårt att den på ordination av veterinär ovillkorligen måste avlivas stjäls eller försvinner. Avlivning anses vara nödvändig då hästen har plågsamma, häftiga och oavbrutna smärtor som inte kan lindras genom någon form av vård och då det skulle vara uppenbart grymt att hålla djuret vid liv. Djurförsäkringen ersätter emellertid inte dödsfall eller avlivning om orsaken till att hästen dog eller avlivades är en skada i en ledkapsel, ledhinna, ledbrosket eller i benet under ledbrosket, ledband, senor eller ligament komplikationer vid behandling av en belastningsskada eller en belastningsrelaterad muskelskada ekonomiska skäl tävlingsdeltagande som står i strid med tävlingsreglerna som till exempel användning av förbjudna läkemedel eller metoder (dopning) kronisk sjukdom i luftvägarna eller en sådan sjukdom som blir akut tillväxtstörning eller utvecklingsstörning eller komplikationer vid behandling av dessa lynnesfel, beteenderubbningar eller olater stelkramp, om hästen är otillräckligt vaccinerad komplikationer vid kastrering eller klapphingstoperation sjukdom som brutit ut innan 14 dagar förflutit från det att försäkringen trätt i kraft. Djurförsäkring vid dödsfall till följd av olycksfall och vid försvinnande eller stöld En djurförsäkring som tecknats i händelse av ett olycksfall ersätter vid hästens död, om den beror på ett olycksfall. Djurförsäkringen ersätter också om hästen försvinner eller stjäls. Djurförsäkringen ersätter, om hästen dör till följd av olycksfall skadas på grund av ett olycksfall så svårt att den på ordination av veterinär ovillkorligen måste avlivas stjäls eller försvinner Avlivning anses vara nödvändig då hästen har plågsamma, häftiga och oavbrutna smärtor som inte kan lindras genom någon form av vård och då det skulle vara uppenbart grymt att hålla djuret vid liv. Djurförsäkringen ersätter emellertid inte dödsfall eller avlivning om orsaken till att hästen dog eller avlivades är en skada i en ledkapsel, ledhinna, ledbrosket eller i benet under ledbrosket, ledband, senor eller ligament. komplikationer vid behandling av en belastningsskada eller en belastningsrelaterad muskelskada ekonomiska skäl komplikationer vid kastrering eller klapphingstoperation tävlingsdeltagande som står i strid med tävlingsreglerna som till exempel användning av förbjudna läkemedel eller metoder (dopning). Ersättning som utbetalas ur försäkringen Ur djurförsäkringen betalas i ersättning djurets gängse värde, dock högst försäkringsbeloppet. Ersättning för en häst som försvunnit eller blivit stulen ersätts om hästen inte återfåtts inom en månad från det att den försvann eller blev stulen. Djuransvarsförsäkring På basis av djuransvarsförsäkringen betalas skadeersättning om person- eller sakskada orsakats utomstående till följd av innehav av häst, och ägaren, skötaren eller innehavaren av den försäkrade hästen enligt lag är skyldig att ersätta skadan. En skada föranledd av ett barn ersätts även om barnet inte med hänsyn till sin ålder skulle vara ersättningsskyldigt, och en skada som ett barn under 12 år ger upphov till ersätts även om skadan åstadkommits med avsikt. Ansvarsförsäkringen ersätter inte bl.a. skador, som förorsakas den försäkrade eller någon som stadigvarande bor i samma hushåll som denne en hos den försäkrade anställd eller härmed jämförbar person till den del som denne är berättigad att få ersättning ur en lagstadgad olycksfalls- eller trafikförsäkring skador på egendom som den försäkrade eller en person som stadigvarande bor i samma hushåll som han har till låns eller annars i sin besittning, inte ens om egendomen tillhör någon annan. I fall som omfattas av försäkringen utreder Pohjola om du är ersättningsskyldig och förhandlar med den som kräver ersättning förutsatt att du genast låter Pohjola ta hand om ärendet och inte ingår några avtal på egen hand. Vårdkostnadsförsäkring Du kan för din häst välja en vårdkostnadsförsäkring bland två alternativ. Den mer omfattande försäkringen täcker vårdkostnader om din häst insjuknar eller råkar ut för olycksfall, medan det mer begränsade alternativet enbart täcker specificerade, i villkoren nämnda, vårdkostnader till följd av sjukdomar och olycksfall. Vårdkostnadsförsäkring i händelse av att häst insjuknar eller råkar ut för olycksfall Vårdkostnadsförsäkringen ersätter vårdkostnader för den försäkrade hästen till följd av sjukdom eller olycksfall då undersökningen och behandlingen av sjukdomen eller skadan har utförts eller ordinerats av en veterinär samt är nödvändig. Som maximiersättning i vårdkostnadsförsäkringen kan du välja antingen euro eller euro. 4

5 Undersökningarna och behandlingarna ska vara förenliga med den allmänt accepterade veterinärmedicinska uppfattningen och vara nödvändiga för behandlingen av sjukdomen eller skadan i fråga. Av dessa vårdkostnader ersätts avgifter för undersöknings- och vårdåtgärder utförda av veterinär veterinärens resekostnader kostnader för förbandsmaterial och läkemedel som säljs på apotek med tillstånd av läkemedelsverket avgifter för röntgen- och laboratorieundersökningar sjukbeslag som ordinerats av veterinär ersätts en gång per sjukdom eller olycksfall. Dessutom ersätts vårddagsavgifter på djurklinik för de vårddagar då hästens allmäntillstånd är sådant att det kräver vård på klinik och det är fråga om vård som ersätts ur försäkringen. Vårdkostnader ersätts emellertid inte om orsaken till dessa är en skada i en ledkapsel, ledhinna, ledbrosket eller i benet under ledbrosket, ledband, senor eller ligament behandling av belastningsskador eller komplikationer i samband med den nedsatt avelsförmåga eller nedsatt förmåga att bli dräktig behandling av brunststörningar eller andra könshormonsstörningar tillväxtstörning eller utvecklingsstörning eller komplikationer vid behandling av dessa lynnesfel, beteenderubbningar eller olater kastrering eller klapphingstoperation eller komplikationer i samband med dessa funktionella defekter i struphuvudet, om inte en predisponerande sjukdom konstaterats magnetröntgen stelkramp, om hästen är otillräckligt vaccinerad användning av läkemedel eller metoder som inverkar på hästens prestationsförmåga (dopning) och som är förbjudna enligt reglerna för trav- och ridtävlingar komplikationer vid sådana sjukdomar, olycksfall eller åtgärder som inte hör till försäkringens ersättningsområde sjukdom som brutit ut innan 14 dagar förflutit från det att försäkringen trätt i kraft. Försäkringen ersätter inte heller transportkostnader för hästen. Vårdkostnader som uppstått under försäkringsperioden ersätts upp till maximiersättning (3 400/1 700 euro år 2009) eller upp till försäkringsbeloppet i djurförsäkringen för hästen, om försäkringsbeloppet är mindre än maximiersättningen. Vårdkostnader som uppstått efter det att försäkringen har upphört ersätts inte. Självrisk, försäkringsbelopp och maximiersättning framgår ur försäkringsbrevet för ifrågavarande häst. Vårdkostnadsförsäkring vid specificerade sjukdomar och olycksfall Om du anser att ovan beskrivna vårdkostnadsförsäkring är ett för omfattande skydd för din häst, kan du teckna en vårdkostnadsförsäkring som ger skydd mot specificerade sjukdomar eller olycksfall. Vårdkostnadsförsäkringen ersätter endast kostnader som förorsakats av nedan uppräknade sjukdomar och olycksfall. Försäkringsfall som ersätts: kostnader som förorsakats av kolikoperation klinisk undersökning, dropp eller sondning och smärtlindring vid behandling av korsförlamning eller akut smärta på grund av kolik kostnader för behandling av en häst genom rullning som utförs under anestesi för att lägesrätta tjocktarmen förlossningshjälp som givits ett sto eller kostnader för kejsarsnitt sårskador som förorsakats av olycksfall. Behandling av dessa ersätts för en tid av högst 20 dagar från det att behandlingen påbörjades benbrott och skador i benstommen som förorsakats av olycksfall. Behandling av dessa ersätts för en tid av högst 20 dagar från det att behandlingen påbörjades. Vårdkostnader som ersätts, då vården och undersökningen har ordinerats och utförts av veterinär samt är nödvändiga: avgifter för undersöknings- och vårdåtgärder utförda av veterinär veterinärens resekostnader kostnader för förbandsmaterial och läkemedel som säljs på apotek med tillstånd av läkemedelsverket avgifter för röntgen- och laboratorieundersökningar. Dessutom ersätts vårddagsavgifter på djurklinik för de vårddagar då hästens allmäntillstånd är sådant att det kräver vård på klinik och det är fråga om vård som ersätts ur försäkringen. Vårddagsavgifter ersätts inte vid behandling av akut smärta vid korsförlamning eller kolik och inte heller vid behandling genom rullning. Vårdkostnader ersätts inte, om orsaken till dessa är ormbett, bisting eller bett eller sting av något annat djur kastrering eller komplikationer i samband med den avlivning av hästen magnetröntgen och sjukbeslag stelkramp, om hästen är otillräckligt vaccinerad sjukdom eller skada som beror på bristfällig skötsel undersökning eller behandling av magsår eller sandansamling eller annan långvarig sjukdom som ligger bakom kolik tillväxtstörning eller utvecklingsstörning eller komplikationer vid behandling av dessa lynnesfel, beteenderubbningar eller olater användning av läkemedel eller metoder som inverkar på hästens prestationsförmåga (dopning) och som är förbjudna enligt reglerna för trav- och ridtävlingar komplikationer vid sådana sjukdomar, olycksfall eller åtgärder som inte hör till försäkringens ersättningsområde sjukdom som brutit ut innan 14 dagar förflutit från det att försäkringen trätt i kraft. Försäkringen ersätter inte heller transportkostnader för hästen. Vårdkostnader som uppstått under försäkringsperioden ersätts upp till maximiersättning (3 400/1 700 euro år 2009) eller upp till försäkringsbeloppet i djurförsäkringen, om försäkringsbeloppet är mindre än maximiersättningen. Vårdkostnader som uppstått efter det att försäkringen har upphört ersätts inte. Självrisk, försäkringsbelopp och maximiersättning framgår ur försäkringsbrevet för ifrågavarande häst. 5

6 Exempel på ersättningar i djurförsäkringen och vårdkostnadsförsäkringen En häst hade vårdats i flera år på grund av ett kraftigt inflammatoriskt eksem, som förekom i synnerhet på ett område kring benen och manen. Huden varade nästan kontinuerligt, trots behandling med antibiotika och andra behandlingar. I slutskedet varade benen kontinuerligt och var så sjuka att en lokal vård av dem inte gav något resultat. På grund av den dåliga prognosen och hästens smärtor avlivades hästen på ordination av veterinären. Djurförsäkring, sjukdomar och olycksfall, i ersättning hästens försäkringsbelopp euro. Vårdkostnadsförsäkring, sjukdomar och olycksfall, vårdkostnader för 6 år totalt euro -25 % i självrisk = 1 087,50 euro. Djurförsäkring, olycksfall, ersätter inte avlivning av häst, eftersom det inte var fråga om en nödvändig avlivning på grund av ett olycksfall. Vårdkostnadsförsäkring, specificerade sjukdomar och olycksfall, ersätter inte vårdkostnader, eftersom man inte utgående från den ersätter allergier och hudsjukdomar. Skydd för kostnader för att ta ett föl Ett tidsbestämt skydd för kostnader för att ta ett föl kan tecknas för ett sto som är 3 18 år, och som har en giltig djur- och vårdkostnadsförsäkring för sjukdomar och olycksfall. Försäkringen ersätter kostnader för att ta ett föl vid förlust av foster under den åttonde dräktighetsmånaden eller därefter till följd av fosterdöd, kastning eller förlossningshinder om ett föl dör inom 30 dagar från födseln till följd av sjukdom, olycksfall eller ett medfött fel om ett föl inom 30 dagar från födseln insjuknar eller till följd av ett olycksfall skadas så allvarligt att det på ordination av veterinär ovillkorligen måste avlivas. Försäkringen ersätter inte kostnader för att ta ett föl, som förorsakas av att i fall av földöd vid tvillings- eller flerbörd minst ett föl blir vid liv veterinären inte kunnat konstatera något kastat foster eller ett kastat fosters ålder orsaken till förlusten av ett foster är att moderstoet dött eller avlivats innan denna utvidgning tecknades. Vid förlust av alla foster eller om fölen dör eller måste avlivas, betalas i ersättning kostnaderna för att ta ett (1) föl. Kostnader för att ta föl av ett och samma sto ersätts högst två gånger. Ersättning som utbetalas för att ta ett föl I ersättning betalas upp till högst den i försäkringsbrevet nämnda maximiersättningen (1 800 / 900 euro år 2009) för bokningsavgifter, språngavgifter eller seminavgifter samt föl- avgifter. Ersättningen för kostnader för att ta föl uppgår emellertid till högst 50 % av försäkringsbeloppet i djurförsäkringen för stoet vid skadetidpunkten. Upphörande Utvidgningen av vårdkostnadsförsäkringen som ersätter kostnader för att ta föl upphör när fölet uppnår 30 dagars ålder. Brandförsäkring för häst Brandförsäkringen för häst ersätter då en häst dör eller om en häst på veterinärs ordination måste avlivas, då skadan har förorsakats av brand, blixtnedslag, elektriskt fenomen eller storm. Sköt hästen väl Läs igenom säkerhetsföreskrifterna som finns i försäkringsvillkoren. Följden av att säkerhetsföreskrifterna inte iakttas kan vara att ersättningen nedsätts eller uteblir. Säkerhetsföreskrifterna i hästförsäkringarna innehåller bland annat anvisningar om vaccinering och när veterinär ska uppsökas eller tillkallas i händelse av att hästen skadas eller insjuknar. Lagen om djursjukdomar och djurskyddslagen samt övriga myndighetsbestämmelser ska också efterföljas vid skötseln av hästen. Hästen ska hållas i ett rymligt, skyddande och rent rum och luftkonditioneringen ska vara rätt dimensionerad och tillräckligt effektiv. Försäkringens giltighetsområde Försäkringarna gäller i Norden. Djur-, vårdkostnads- och djuransvarsförsäkringen gäller tillfälligt också i EU-länderna och i Schweiz. Med tillfälligt avses en vistelse på högst ett år utan avbrott. Genom ett tilläggsavtal kan giltighetsområdet för djurförsäkringen utvidgas. Från ofödda föl till 15-åriga hästar Djur-, djuransvars- och vårdkostnadsförsäkringen kan tecknas för en häst som är minst 10 dagar och högst 15 år gammal. En djurförsäkring som omfattar olycksfall kan tecknas för en häst som är högst 21 år. Hästförsäkringarna upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade hästen fyller 22 år. Hästens ålder angiven i år räknas från den 1 januari det år då den föddes. Ett tidsbestämt skydd för kostnader för att ta ett föl kan tecknas för ett sto som är 3 18 år gammalt, och som har en giltig djur- och vårdkostnadsförsäkring för sjukdomar och olycksfall. Skydd för kostnader för att ta ett föl ska sökas före ingången av den 7 dräktighetsmånaden. För det djur som ska försäkras ska ges en skriftlig hälsodeklaration, på basis av vilken Pohjola fattar beslut om beviljandet av försäkringen. Det är viktigt att hälsouppgifterna är korrekta. Om det senare i t.ex. en ersättningssituation framgår att kunden har uppgett felaktiga eller bristfälliga uppgifter kan hela försäkringen återkallas och ersättningarna lämnas obetalda. Om det sökta försäkringsbeloppet överstiger euro eller försäkringsbeloppet i den giltiga försäkringen höjs till över euro, krävs även ett veterinärutlåtande. Ett vete- 6

7 rinärutlåtande krävs också om maximiersättningen i en giltig vårdkostnadsförsäkring höjs från euro till euro. En försäkring kan beviljas även om den häst som ska försäkras inte är fullt friskt. Till försäkringen kan nämligen fogas ett individuellt begränsande villkor, enligt vilket det t.ex. inte betalas ut ersättning ur försäkringen för kostnader som föranleds av en sjukdom, ett lyte eller ett men som hästen har sedan tidigare och som har antecknats i försäkringsbrevet. Brandförsäkring kan tecknas för en häst som är mellan 1 dag och 21 år gammal. Då du ansöker om en brandförsäkring behöver du inte fylla i en hälsodeklaration. Försäkringen gäller till hästens död. OBS! Då du tecknar en försäkring för din häst ska du välja ett tillräckligt skydd samt rätt försäkringsbelopp och en maximiersättning i vårdkostnadsförsäkringen. Om du senare ansöker om utvidgning eller förhöjning av försäkringsbeloppet eller maximiersättningen kan det gå så att förhöjning inte längre lyckas, om det av hälsodeklarationen för din häst eller av veterinärens utlåtande framgår sjukdomar eller olycksfall som utgör hinder för en förhöjning. Försäkringsbelopp och maximiersättning Premien baserar sig på försäkringsbeloppet. Försäkringsbeloppet för hästen baserar sig på dess gängse värde. Försäkringsbeloppet kan ändras om värdet på hästen förändras. Ansvarsförsäkringen har ett fast försäkringsbelopp som inte är beroende av försäkringsbeloppet för hästen. Försäkringsbeloppet är euro Vårdkostnader som uppstått under försäkringsperioden ersätts upp till maximiersättning (3 400/1 700 euro år 2009) eller upp till försäkringsbeloppet i djurförsäkringen, om försäkringsbeloppet är mindre än maximiersättningen. Vårdkostnader som uppstått efter det att försäkringen har upphört ersätts inte. Sänkning av försäkringsbeloppet Försäkringsbeloppet i djurförsäkringen för häst sänks årligen efter den försäkringsperiod då hästen fyllt 16 år. Den årliga sänkningen på det gällande försäkringsbeloppet är 20 %. Sänkningen av försäkringsbeloppet gäller inte avelshästar. Försäkringsbeloppet sänks inte för hästar under 900 euro och för ponnyer inte under 600 euro. Pohjola har också i övrigt rätt att sänka på försäkringsbeloppet för en häst. Pohjola meddelar om sänkningen skriftligt minst 14 dagar i förväg. Självrisk I den tidsbestämda utvidgningen av djurförsäkringen eller vårdkostnadsförsäkringen finns inte någon självrisk för att ta ett föl. Självrisken i vårdkostnadsförsäkringen utgör 25 % av kostnaderna (år 2009), dock minst det eurobelopp som kunden har valt. Självrisken i ansvarsförsäkringen är 150 euro (år 2009) per skada. Försäkringen börjar och upphör Försäkringarna träder i kraft enligt avtalet. Om det inte finns någon särskild överenskommelse om när försäkringen ska träda i kraft, börjar den i allmänhet gälla när kunden har lämnat in sin ansökan. Förutsatt att bolaget kan bevilja försäkringen. Försäkringstagaren kan när som helst säga upp försäkringen. Uppsägningen ska göras skriftligt. Premiebetalning Du får årligen ett försäkringsbrev. I försäkringsbrevet finns alla dina försäkringar som ingår i Måttskydd om du har sammanfört dem alla till ett och samma avtal. I ditt Måttskyddsavtal kan det utöver hästförsäkringar ingå t.ex. hem- och personförsäkringar. Kontrollera hela ditt försäkringsskydd i försäkringsbrevet. Du kan kartlägga ditt försäkringsbehov tillsammans med en av våra experter. Du kan välja det betalningssätt som passar dig bäst: betala allt på en gång eller dela upp premien i delpremier. Om du väljer att betala hela premien på en gång får du en rabatt på 2,5 procent. Du får 20 % rabatt på premien för djurförsäkringen, om ditt hemlösöre är försäkrat med en Mitthem-försäkring, en vidsträckt hemförsäkring eller en hemförsäkring som ingår i samma Måttskyddsavtal som djurförsäkringen. Om minst tre hästar är försäkrade i samma Måttskyddsavtal, får du för varje djurförsäkring en grupprabatt på 15 %. Om din häst dessutom är endast i avelsbruk, får du 5 % rabatt på premien i djurförsäkringen. Ovan nämnda rabatter gäller djurförsäkringen vid sjukdomar och olycksfall samt djurförsäkringen vid olycksfall. Om försäkringspremien inte har betalts inom utsatt tid, kan Pohjola säga upp hela Måttskyddsavtalet så att det upphör två veckor senare. Om premien betalas under denna två veckors period, fortsätter avtalet. Pohjola har rätt att uppbära dröjsmålsränta och ersättning för indrivningskostnader. Pohjola kan säga upp försäkringen att upphöra under försäkringsperioden även av den anledningen att försäkringstagaren har lämnat oriktiga uppgifter, inte iakttagit säkerhetsföreskrifterna eller avsiktligt eller av grov oaktsamhet förorsakat skada. Pohjola kan också säga upp en försäkring på grund av fareökning. Ägarbyte När äganderätten till den försäkrade hästen övergår till en annan, upphör försäkringen av denna. Djurförsäkringen gäller dock till förmån för den nya ägaren 14 dygn efter överföringen av äganderätten, om den nya ägaren inte har tecknat någon försäkring för hästen. Så tecknar du en försäkring för din häst Kontakta något av våra kontor eller någon av våra representanter. Då du ansöker om en hästförsäkring kommer man att begära uppgifter om bl.a. hästens ålder, födelsetid, hälsotillstånd och försäkringsbeloppet. När du ansöker om ett tidsbestämt skydd för kostnader att ta ett föl, behöver vi utöver en hälsodeklaration dessutom ett veterinärutlåtande om dräktighetskontrollen. 7

8 Om hästen har införskaffats utomlands ska du också uppge från vilket land hästen kommit, hur gammal den var då den fördes in i landet och vilken köpesumman var. Så här gör du ändringar i försäkringen för din häst För en förhöjning av försäkringsbeloppet eller maximiersättningen för hästen samt för en utvidgning av skyddet behövs alltid en ny hälsodeklaration. Om det nya, sökta försäkringsbeloppet i djurförsäkringen överstiger euro eller försäkringsbeloppet i den giltiga försäkringen höjs till över euro eller ett försäkringsbelopp som är över euro förhöjs, krävs ett veterinärutlåtande. Ett veterinärutlåtande krävs också om maximiersättningen i en giltig vårdkostnadsförsäkring höjs från euro till euro. Exempel: En häst är försäkrad för euro och det nya, ansökta försäkringsbeloppet är euro. Då krävs både en hälsodeklaration och ett veterinärutlåtande. Så ansöker du om ersättning Gör en skadeanmälan så fort som möjligt. Då du ansöker om vårdkostnadsersättning ska du foga följande handlingar till skadeanmälan en specifikation av veterinärarvodet av vilken den häst som givits vård, sjukdomen eller skadan, vårdåtgärderna samt veterinärens resekostnader framgår kvitton i original på betalda vårdkostnader. slakteriets avräkning. Gällande kostnader för att ta föl ska följande handlingar fogas till skadeanmälan ett veterinärutlåtande över att ett kastat foster konstaterats och fostrets ålder eller ett veterinärutlåtande över orsaken till att ett föl dött eller nödvändigheten av att det måste avlivas och kvitton i original på betalda kostnader för att ta föl. Om hästen försvunnit eller blivit stulen ska detta omedelbart anmälas till polismyndigheterna. En kopia av polisanmälan ska fogas till skadeanmälan. Ett veterinärutlåtande över dödsorsaken eller nödvändigheten av eller orsaken till att hästen måste avlivas samt slakteriets avräkning ska fogas till skadeanmälan, då du ansöker om ersättning för att en häst har dött. Ansökan om ersättning ska i skriftlig form tillställas försäkringsbolaget senast inom ett år från det att den som söker ersättning har fått veta att han kan få det, och i vilket fall som helst senast inom 10 år från det att skadan inträffade. Hur man söker ändring i Pohjolas beslut om ersättning Det är i allmänhet bäst att först ta kontakt med den handläggare som handhaft försäkringsärendet i försäkringsbolaget. Tillsammans med handläggaren kan du bl.a. försäkra dig om att försäkringsbolaget har fått alla uppgifter som behövs för att avgöra ärendet. Om du efter att ha diskuterat med handläggaren fortfarande är missnöjd med Pohjolas ersättningsbeslut, kan du skriftligt föra ärendet till behandling hos kundombudsmannen. Efter att kundombudsmannen handlagt ärendet kontaktar han dig antingen per telefon eller skriftligt. Adressen till kundombudsmannen är Pohjola Försäkring Ab Kundombudsmannen Labbackavägen 1, Pohjola fax Om ni inte når samförstånd, kan du kontakta Försäkrings- och finansrådgivningen, som ger råd och bistår konsumenter samt näringsidkare och yrkesutövare i försäkringsärenden. Du kan också be om ett utlåtande av Försäkringsnämnden eller Konsumenttvistenämnden. Precis som begäran om utlåtande av Försäkrings- och finansrådgivningen kan formuleras fritt, ställs inga formella krav heller när det gäller att kontakta Försäkringsnämnden. Men en begäran om utlåtande ska dock alltid göras skriftligt. Konsumenttvistenämnden handlägger klagomål från konsumenter. Ett klagomål ska avfattas skriftligt, helst på nämndens egen blankett. Det är bra att diskutera ärendet med den kommunala konsumentrådgivaren innan man för ärendet till Konsumenttvistenämnden. Försäkringsnämnden och Konsumenttvistenämnden är alternativa besvärsvägar. Försäkrings- och finansrådgivningen och Försäkringsnämnden Porkalagatan 1, Helsingfors telefon (09) , fax (09) Konsumenttvistenämnden Tavastvägen 3, Helsingfors telefon , fax Du kan också, i enlighet med de anvisningar för sökande av ändring som bifogats beslutet, hänskjuta ärendet till tingsrätten på din hemort eller till Helsingfors tingsrätt. Talan ska väckas inom tre år från det att du fick kännedom om beslutet. Handläggning av ärendet i någon av nämnderna förlänger inte den nämnda tidsfristen på tre år. Försäkringsbolagen övervakas av Finansinspektionen Mikaelsgatan 8 A, Helsingfors Växel , fax

9 Läs igenom försäkringsvillkoren I den här produktbeskrivningen beskrivs hästförsäkringarna i Måttskydd i huvuddrag. Läs också igenom försäkringsvillkoren, där definieras innehållet i försäkringarna exakt. Skadorna ersätts enligt dessa villkor. Pohjola kan medan försäkringen är i kraft ändra försäkringsvillkoren och premierna samt de övriga avtalsvillkoren på de grunder som anges i villkoren. Om t.ex. skadekostnaderna ökar kan det resultera i att försäkringspremierna höjs eller att villkoren blir strängare. Försäkringstagarna meddelas om förändringar senast 30 dagar före övergången till en ny försäkringsperiod. Försäkringen fortsätter i ändrad form från den nya försäkringsperioden om försäkringstagaren inte säger upp försäkringen skriftligt. Hantering av personuppgifter Vid skötsel av försäkringsärenden hanterar Pohjola sina kunders personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och försäkringslagstiftningen och svarar för att integritetsskyddet för kunderna följs vid hanteringen av personuppgifter. Uppgifterna införskaffas från kunderna själva, av dem befullmäktigade personer eller instanser, från offentliga register som förs av myndigheter samt från kreditregister. Pohjola använder också sitt kundregister vid marknadsföring riktad till kunderna. Uppgifter överlåts inte till utomstående utan kundens samtycke om inte överlåtelsen av uppgifter baserar sig på lagbestämmelse. Ytterligare information om hanteringen av personuppgifter får du på våra kontor, den svenskspråkiga telefontjänsten och på vår webbplats där du också kan läsa om registerbeskrivningarna för personregistren. OP-Pohjola. Fördel för livet. Är dina och din familjs försäkringar i skick? Låt oss kontrollera ditt försäkringsskydd och dina förmåner samtidigt som du försäkrar din häst. Det lönar sig att koncentrera sina försäkringar. Som preferenskund får du betydande förmåner. Fler förmåner får du om du dessutom koncentrerar dina bankärenden till Andelsbanken eller till Helsingfors OP Bank. Dina försäkringar samlar dessutom K-Plussa-poäng. Du kan också betala premierna i Måttskydd med OP-bonus. Kom ihåg att nämna eventuella medlemskap när du tecknar en försäkring, det kan vara värt reda pengar. Pohjolas servicenummer Försäkrings- och ersättningstjänst Skadejour - Skador på bil och i hemmet (dygnet runt) Skadejour vid resor - Euro-Finland Claims Service (dygnet runt) Samtal från utlandet Spara de här numren i din mobiltelefon! För att försäkra oss om att vi har uppfattat rätt och för att utveckla kvaliteten på Pohjolas kundservice bandar vi en del av samtalen till telefontjänsten. Skade- och missbruksregister Försäkringsbolagen har ett gemensamt datasystem för skadeförsäkringar, där man i samband med skadereglering kan kontrollera skador som anmälts till olika bolag och även missbruk som uppdagats. Med hjälp av dessa register bekämpas den kriminalitet som riktar sig mot försäkringsbolagen. Pohjola Försäkring Ab, Adress: Labbackavägen 1, Pohjola Hemort: Helsingfors, huvudbransch: försäkringsverksamhet Handelsregistret: FO-nummer

10

Pohjolas hästförsäkringar

Pohjolas hästförsäkringar Pohjolas hästförsäkringar Produktbeskrivning från 1.1.2012 INNEHÅLL Koncentrera så får du förmåner...2 Uppgifter som behövs...3 Hästförsäkringar...4 Ta väl hand om din häst...6 Om en skada inträffar...6

Läs mer

Försäkringar för din häst. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från

Försäkringar för din häst. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från Försäkringar för din häst PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013 Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2013 INNEHÅLL Gardera dig mot skador... 3 Uppgifter som behövs... 3 Hästförsäkringar... 4 Om en skada

Läs mer

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF HÄSTFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Försäkringens

Läs mer

måttskydd hästförsäkringar

måttskydd hästförsäkringar måttskydd hästförsäkringar Försäkringsvillkor Gäller från 1.8.2009 103 010 1 5.09 (9.09) 500 innehållsförteckning hästförsäkringar gemensamma bestämmelser...3 1 det Försäkrade djuret...3 2 giltighet...3

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

Försäkring för häst. Produktbeskrivning Försäkringsvillkor

Försäkring för häst. Produktbeskrivning Försäkringsvillkor Försäkring för häst Produktbeskrivning Försäkringsvillkor FÖRSÄKRING FÖR HÄST PRODUKTBESKRIVNINGEN OCH FÖRSÄKRINGSVILLKOREN GÄLLER FRÅN 1.6.2017. Våra försäkringstjänster finns alltid tillgängliga skadehjalpen.op.fi

Läs mer

Försäkring för häst. Produktbeskrivning Försäkringsvillkor

Försäkring för häst. Produktbeskrivning Försäkringsvillkor Försäkring för häst Produktbeskrivning Försäkringsvillkor FÖRSÄKRING FÖR HÄST Produktbeskrivningen och försäkringsvillkoren gäller från 1.1.2016. Våra försäkringstjänster finns alltid tillgängliga vahinkoapu.op.fi

Läs mer

För- och efterköpsinformation häst

För- och efterköpsinformation häst 1 (5) För- och efterköpsinformation häst Detta är en information som vi enligt lag ska lämna innan köp. Informationen är en översikt av din försäkring och de villkor, Häst 2015, som gäller för din hästförsäkring.

Läs mer

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring Produktbeskrivningen gäller från 1.6.2016. NewLife-försäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av

Läs mer

h) Försäkringstagaren är skyldig att lämna korrekta uppgifter till ombudet vid försäkringens tecknande.

h) Försäkringstagaren är skyldig att lämna korrekta uppgifter till ombudet vid försäkringens tecknande. HÄSTFÖRSÄKRING Försäkringens omfattning 1 Försäkringen tecknas a) Häst kan försäkras från och med 10 dagars ålder. b) Häst kan nyförsäkras till och med det år den fyller 17 år. c) Från och med första januari

Läs mer

VILLKOR. Sveland Hjort. Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN

VILLKOR. Sveland Hjort. Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN VILLKOR Sveland Hjort Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN 2011-05-01 Välkommen till Sveland! Vi är naturligtvis mycket glada för att Du valt att försäkra Ditt djur i Sveland. Det är ett stort

Läs mer

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2017 NewLife-försäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett

Läs mer

VILLKOR FÖR OXIE-SKYTTS DJURFÖRSÄKRING

VILLKOR FÖR OXIE-SKYTTS DJURFÖRSÄKRING Oxie-Skytts Djurförsäkring VILLKOR FÖR OXIE-SKYTTS DJURFÖRSÄKRING Allmänna försäkringsvillkor 1 - Inträde i bolaget Den som vill inträda i bolaget skall därom avlämna egenhändigt undertecknad försäkringsansökan.

Läs mer

Agria Favorit. Gäller från 2012-04-01

Agria Favorit. Gäller från 2012-04-01 Agria Favorit Gäller från 2012-04-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 B Agria Veterinärvård... 3 C Agria Liv...4 2 A Välkommen till Agria Djurförsäkring A.1 Det här är försäkringsvillkoren

Läs mer

Nyckelskyddsförsäkring

Nyckelskyddsförsäkring Ifall det förekommer skillnader i de olika språkversionerna, tillämpas den finskspråkiga versionen. Nyckelskyddsförsäkring Försäkringsvillkoren är ikraft från 1.12.2012 och dessa tillämpas från 1.12.2012

Läs mer

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008. Terminalförsäkring Produktbeskrivning AKT 03 GODSTRAFIK OCH LOGISTIK Terminalförsäkring En terminalförsäkring ger företag som idkar terminalverksamhet

Läs mer

Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt. Gäller från 1.3.2015

Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt. Gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt Gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt Innehåll Sjuk- och olycksfallsförsäkringar för hund och katt 3 Du kan välja tilläggsskydd

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Får / Get Enskild. Gäller från

Försäkringsvillkor Agria Får / Get Enskild. Gäller från Försäkringsvillkor Agria Får / Get Enskild Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria

Läs mer

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING Produktfakta ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING 1.1.2015 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta dig

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

HÄSTFÖRSÄKRING. Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från 2011-01-01. Försäkringens omfattning. 1 Försäkringen tecknas

HÄSTFÖRSÄKRING. Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från 2011-01-01. Försäkringens omfattning. 1 Försäkringen tecknas HÄSTFÖRSÄKRING Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från 2011-01-01. Alla ersättningsanspråk skall styrkas med giltiga kvitton och intyg i original. Dessa får inte vara äldre än 2 år från

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning. Gäller från 2013-01-01

Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning. Gäller från 2013-01-01 Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria

Läs mer

Veterinärvårdsförs kan tecknas fr.o.m - t.o.m. Livförsäkring kan tecknas fr.o.m - t.o.m

Veterinärvårdsförs kan tecknas fr.o.m - t.o.m. Livförsäkring kan tecknas fr.o.m - t.o.m Jämför hästförsäkring I alla hästförsäkringar finns många undantag för uppräknade sjukdomar. Försäkringen består i regel en livförsäkring och en veterinärvårdsförsäkring. Livbeloppet och maxbeloppet för

Läs mer

Försäkring för hund eller katt. Produktbeskrivning Försäkringsvillkor

Försäkring för hund eller katt. Produktbeskrivning Försäkringsvillkor Försäkring för hund eller katt Produktbeskrivning Försäkringsvillkor FÖRSÄKRING FÖR HUND ELLER KATT Produktbeskrivningen och försäkringsvillkoren gäller från 1.1.2016. Försäkringar på nätet www.op.fi www.pohjola.fi

Läs mer

SOM SKYDD FÖR DITT SÄLLSKAPSDJUR

SOM SKYDD FÖR DITT SÄLLSKAPSDJUR If Djurförsäkring SOM SKYDD FÖR DITT SÄLLSKAPSDJUR Försäkringshandledning If Djurförsäkring gäller från 19.11.2016 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi DJURFÖRSÄKRINGEN är omsorg och omtanke

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Nöt Enskild

Försäkringsvillkor Agria Nöt Enskild Försäkringsvillkor Agria Nöt Enskild 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den försäkringstagare som anges på försäkringsbrevet i sin egenskap av ägare till djuret. Försäkringen gäller

Läs mer

låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning allmänt 1. försäkringsskydd och behörighets villkor

låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning allmänt 1. försäkringsskydd och behörighets villkor låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning Allmänt 1 Försäkringens innehåll 1 Försäkrade, försäkringstagare och förmånstagare 1 1. Försäkringskydd och behörighetsvillkor 1

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

Agria Hjort. Gäller från

Agria Hjort. Gäller från Agria Hjort Gäller från 2015-04-01 1 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Hjort Hjord 3 B Agria Hjort Enskild 4 FÄRGMARKERINGAR I VILLKORET För att beskriva de olika avsnitten i villkoret

Läs mer

HÄSTFÖRSÄKRING. Häst 2015. Gäller från 2015-01-01

HÄSTFÖRSÄKRING. Häst 2015. Gäller från 2015-01-01 HÄSTFÖRSÄKRING Häst 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll 1. Gemensamma bestämmelser för din Hästförsäkring... 3 1.1 Vem försäkringen gäller för... 3 1.2 När försäkringen gäller... 3 1.3 Var försäkringen

Läs mer

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013 Försäkringar för ditt hobby- och museifordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013 Produktbeskrivning gäller från 1.1.2013. Innehåll Trafikförsäkringen ersätter skador som du förorsakat någon annan...

Läs mer

Fenniaskyddets försäkring för sällskapsdjur. Produktbroschyren gäller från

Fenniaskyddets försäkring för sällskapsdjur. Produktbroschyren gäller från Fenniaskyddets försäkring för sällskapsdjur Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets försäkring för sällskapsdjur Innehåll Sjukförsäkring för sällskapsdjur 3 Hälsodeklaration 4 Försäkringarnas

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-02-01

Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland & PRO ger dig mervärden Kontakta oss! På vår hemsida www.sveland.se finner du information om företaget, villkor och blanketter med mera. Sveland Djurförsäkringar har försäkringslösningar

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från

Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från HÄSTFÖRSÄKRING Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från 2010-01-01 Alla ersättningsanspråk skall styrkas med giltiga kvitton och intyg i original. Dessa får inte vara äldre än 2 år från

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Kattförsäkring 2015-09-01

VILLKORSSAMMANFATTNING Kattförsäkring 2015-09-01 VILLKORSSAMMANFATTNING Kattförsäkring 2015-09-01 Våra försäkringsprodukter Våra kattförsäkringar ger skydd mot ekonomisk förlust om katten dör, måste avlivas eller behöver behandlas av veterinär. Det finns

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Innehåll Fenniaskyddets olycksfalls- och sjukdomsskyddsförsäkringar

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR HUND OLYCKSFALL

SÄRSKILT VILLKOR HUND OLYCKSFALL SÄRSKILT VILLKOR HUND OLYCKSFALL 2013-07-01 Hund Olycksfall Särskilt villkor Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss! Vi ger dig gärna personliga råd om bästa försäkringsskydd.

Läs mer

Föl på väg. Gäller från 2013-01-01

Föl på väg. Gäller från 2013-01-01 Föl på väg Gäller från 2013-01-01 1 Försäkringar för avel och uppfödning I samarbete med ASVH, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, har Agria tagit fram försäkringar som är särskilt anpassade

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

Agria Häst. Gäller från 2013-01-01

Agria Häst. Gäller från 2013-01-01 Agria Häst Gäller från 2013-01-01 1 Agria hästförsäkringar passar alla Agria Djurförsäkring har försäkringar för alla hästar och för alla hästägare. Försäkringarna är utformade så att du själv kan plocka

Läs mer

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Försäkringshandledning Försäkringar för snöskoter, terränghjuling, moped, mopedbil, traktor, husvagn och lätt släpvagn gäller från 16.5.2015 Heltäckande SKYDD MED

Läs mer

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Försäkringar för ditt hobby- och museifordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Pohjolas Bilskydd Produktbeskrivning gäller från 1.7.2014 Innehåll Trafikförsäkringen ersätter skador som du förorsakat

Läs mer

Försäkringar för nötkreatur

Försäkringar för nötkreatur Försäkringar för nötkreatur Försäkring och riskbedömning Att ha djur innebär också att ta risken att de skadar sig, dör eller blir sjuka. Nötkreatur är inget undantag. I lönsamhetsberäkningar inkluderas

Läs mer

Pohjolas båtförsäkringar

Pohjolas båtförsäkringar Pohjolas båtförsäkringar 1 Måttskydd båtförsäkringar Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2010 Innehåll Är dina försäkringar uppdaterade?... 3 Ett avtal, jämna premier... 3 Försäkrare och avtal... 3 Skydd

Läs mer

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS - iv- och olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

Tandvårdsförsäkring. Förebygga. Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag.

Tandvårdsförsäkring. Förebygga. Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag. Tandvårdsförsäkring Förebygga Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag. Detta produktblad innehåller en sammanfattning av de viktigaste delarna från försäkringsvillkoren avseende

Läs mer

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3 OP-fondförsäkring PRODUKTFAKTA FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring

Privat olycksfallsförsäkring Privat olycksfallsförsäkring Produktbeskrivning www.tapiola.fi Gäller fr.o.m. 1.3.2002 Den privata olycksfallsförsäkringen är en frivillig personförsäkring som kompletterar det skydd samhället erbjuder.

Läs mer

GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE

GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE 1.1.2015 De centrala arbetsmarknadsorganisationerna har träffat överenskommelse om anordnandet av grupplivförsäkringsskydd för arbetstagare. Försäkring bör tecknas

Läs mer

Faktura Hästförsäkring KD073528-2634-01. Hej! Dina betalningsuppgifter:

Faktura Hästförsäkring KD073528-2634-01. Hej! Dina betalningsuppgifter: Faktura Hästförsäkring KD073528-2634-01 WIKANDER LINDER, CAMILLA EVA-LENA BARSEBÄCKSVÄGEN 186 261 93 LANDSKRONA 4SL 30 maj 2007 Hej! Tack för att du väljer If för din Hästförsäkring. Som If Plus-kund betyder

Läs mer

Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring

Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring 1.1.2015 Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring Alandias heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte

Läs mer

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009 Avbeställningsförsäkring Czech Airlines Försäkringsvillkor, april 2009 Svensk filial av försäkringsbolaget Chartis Europe SA, Registrerat 1 i Frankrike under 552 128 795 R.C.S. Nanterre VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

KATTFÖRSÄKRING. Katt 2016. Gäller från 2016-01-01

KATTFÖRSÄKRING. Katt 2016. Gäller från 2016-01-01 KATTFÖRSÄKRING Katt 2016 Gäller från 2016-01-01 Innehåll 1. Gemensamma bestämmelser för din kattförsäkring... 3 1.1 Vem försäkringen gäller för... 3 1.2 När försäkringen gäller... 3 1.3 Var försäkringen

Läs mer

FÖRSÄKRINGSRESERVERING

FÖRSÄKRINGSRESERVERING FÖRSÄKRINGSRESERVERING Kontaktperson: FOLKSAM BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING Separat försäkring TAGARE Namn Personbeteckning Adress Postnummer Postanstalt Telefonnummer Försäkringstagaren är den person i

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

GLB 620:1. Djur Nöt, enskild. Särskilt försäkringsvillkor gäller fr o m 1 januari 2016

GLB 620:1. Djur Nöt, enskild. Särskilt försäkringsvillkor gäller fr o m 1 januari 2016 GLB 620:1 Djur Nöt, enskild Särskilt försäkringsvillkor gäller fr o m 1 januari 2016 1 GLB620:1 Djur Nöt, enskild Särskilt villkor Gäller från 2016-01-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande ändringar

Läs mer

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Försäkringar för barn sidan 2 FÖR BARNETS bästa Ditt barns välbefinnande är det viktigaste för dig

Läs mer

De bästa SKYDDET FÖR DIN SKOG. Försäkringshandledning If Skogsförsäkring, gäller från 1.1.2015

De bästa SKYDDET FÖR DIN SKOG. Försäkringshandledning If Skogsförsäkring, gäller från 1.1.2015 De bästa SKYDDET FÖR DIN SKOG Försäkringshandledning If Skogsförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF SKOGSFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till... 3 If Skogsförsäkring som skydd för din skog...

Läs mer

Försäkring för hund eller katt. Produktbeskrivning Försäkringsvillkor

Försäkring för hund eller katt. Produktbeskrivning Försäkringsvillkor Försäkring för hund eller katt Produktbeskrivning Försäkringsvillkor Försäkring för hund eller katt Produktbeskrivningen och försäkringsvillkoren gäller från 1.1.2017. Våra försäkringstjänster finns alltid

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING (SIJVAK0416)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING (SIJVAK0416) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING (SIJVAK0416) Gäller från 4.4.2016 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING (SIJVAK0416) Försäkringsgivare är OP-Livförsäkrings Ab (nedan försäkringsbolaget). Försäkringen

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995 Ö55 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995 Allmänna avtalsvillkoren grundar sig på försäkringsavtalslagen (543/94). Lagens stadganden reglerar avtalsförhållandet mellan kunden och försäkringsbolaget

Läs mer

HÄSTFÖRSÄKRING. Häst Gäller från

HÄSTFÖRSÄKRING. Häst Gäller från HÄSTFÖRSÄKRING Häst 2008 Gäller från 2008-04-01 Innehåll 1. Gemensamma bestämmelser för din Hästförsäkring...3 1.1 Vem försäkringen gäller för...3 1.2 När försäkringen gäller...3 1.3 Var försäkringen gäller...3

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01 allmänna villkor KONSUMENTförsäkring Allmänna villkor Konsument 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehåll Lagar... 3 Avtalet och premiebetalning... 3 Försäkringstid... 3 Förnyelse av försäkring... 3 Uppsägning

Läs mer

VILLKOR. Sveland Djur. Allmänt villkor Djurförsäkring GÄLLER FRÅN 2011-01-01

VILLKOR. Sveland Djur. Allmänt villkor Djurförsäkring GÄLLER FRÅN 2011-01-01 VILLKOR Sveland Djur Allmänt villkor Djurförsäkring GÄLLER FRÅN 2011-01-01 Innehåll Allmänna villkor Vem försäkringen gäller för...4 Försäkringstiden...4 Var försäkringen gäller...4 Pris- och villkorsändring...4

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid Ingen självrisk Råd och tips på vår föräldrasajt www.tryggabarn.nu Snabb skadeservice ofta kan vi reglera

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor 21e

Trafikförsäkringsvillkor 21e Trafikförsäkringsvillkor 21e 1.1.2013 Innehåll 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Försäkringens innehåll 4 Försäkringsavtal 5 Försäkringsansvarets begynnande

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

Produktfakta. ALANDIA Personskydd 1.1.2015

Produktfakta. ALANDIA Personskydd 1.1.2015 Produktfakta ALANDIA Personskydd 1.1.2015 Ekonomisk trygghet är en viktig del av livets grundtrygghet. Oväntade händelser, såsom sjukdom eller olycksfall, rubbar lätt familjens ekonomiska balans. Alandia

Läs mer

START VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Från180. 6 mån. Endast från din återförsäljare

START VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Från180. 6 mån. Endast från din återförsäljare Kundtjänst: Volvia Försäkringar Tfn 09 5044 5290 volvia@volvia.fi www.volvia.fi VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. 65330 10/2014 FÖRSÄKRINGSERBJUDANDE ENDAST FRÅN VOLVO-ÅTERFÖRSÄLJARE START Från180

Läs mer

kisse Försäkring för katter 1 januari 2009 För din älskade

kisse Försäkring för katter 1 januari 2009 För din älskade kisse Försäkring för katter 1 januari 2009 För din älskade Ibland behövs mer än nio liv Även om din katt har nio liv behövs en bra försäkring. Folksams hör till de bästa på marknaden. Både när det gäller

Läs mer

AKTIA PERSONSKYDD PRODUKTFAKTA FR.O.M Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2

AKTIA PERSONSKYDD PRODUKTFAKTA FR.O.M Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 AKTIA PERSONSKYDD PRODUKTFAKTA FR.O.M. 1.1.2015 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller namnändring

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Mjölk. Gäller från 2013-10-01

Försäkringsvillkor Agria Mjölk. Gäller från 2013-10-01 Försäkringsvillkor Agria Mjölk Gäller från 2013-10-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria Mjölk... 3

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

AVEC spar- & PLACErings Försäkring

AVEC spar- & PLACErings Försäkring Produktfakta AVEC SPAR- & PLACErings FÖRSÄKRING 1.1.2015 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ 2 Spara till dig själv och till dina efterlevande När du går i pension upphör det efterlevandeskydd som du har genom kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. För att

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Förköpsinformation. Detta gäller för Vitalas Olycksfallsförsäkring: Hushållsnära tjänster. Sjukhusvistelse. Tandskador

Förköpsinformation. Detta gäller för Vitalas Olycksfallsförsäkring: Hushållsnära tjänster. Sjukhusvistelse. Tandskador Förköpsinformation är ett samarbete mellan försäkringsbolaget AIG och Vitalas. Produkten kan tecknas av Vitalas kunder i åldern 18-80 år och gäller till 85 års ålder. Försäkringen innehåller ersättning

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014 De allmänna avtalsvillkoren grundar sig på lagen om försäkringsavtal (543/94). På försäkringsavtalet tillämpas också sådana bestämmelser i lagen om försäkringsavtal som inte presenteras nedan. I de allmänna

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar. Gäller från 2016-01-01

Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar. Gäller från 2016-01-01 Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Allmänna Bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar A.1 När och hur gäller försäkringen 3 A.1.1 Försäkringsavtalet

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Godkänd hovslagare och andra hovslagare

Godkänd hovslagare och andra hovslagare Syftet med detta kortfattade PM är att bringa litet klarhet i vissa frågor som följde på artikeln i Ridsport 2014-03-20. Tanken är att ni ska ha en utgångspunkt när ni får frågor. Trots antalet sidor är

Läs mer

Fordonsförsäkring Produktfakta

Fordonsförsäkring Produktfakta Fordonsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01 ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING Allmänna villkor Konsument 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Lagar...3 Avtalet och premiebetalning...3 Försäkringstid...3 Förnyelse av försäkring...3 Uppsägning

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

Beroende på hur ditt lantbruk ser ut har du olika behov av skydd för din verksamhet. Maskinpark och produktionsbyggnader som ofta byggts upp under

Beroende på hur ditt lantbruk ser ut har du olika behov av skydd för din verksamhet. Maskinpark och produktionsbyggnader som ofta byggts upp under 01.02.2016 LANTÖMS Beroende på hur ditt lantbruk ser ut har du olika behov av skydd för din verksamhet. Maskinpark och produktionsbyggnader som ofta byggts upp under många år kan förstöras på ett ögonblick.

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.11.2010 Allmänna avtalsvillkor Företag och samfund Innehållsförteckning 1. Några centrala begrepp 3 2. Givande av information innan avtalet ingås 3 2.1 s informationsplikt

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR KRISSKYDDSFÖRSÄKRINGEN I BILSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR KRISSKYDDSFÖRSÄKRINGEN I BILSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR KRISSKYDDSFÖRSÄKRINGEN I BILSKYDD För privathushåll Gäller från 24.10.2005 103 159 1 10.08(5.10) innehåll Försäkringsvillkor för Krisskyddsförsäkring...3 1 Försäkringens syfte...3

Läs mer

För- och efterköpsinformation hund

För- och efterköpsinformation hund 1 (5) För- och efterköpsinformation hund Detta är en information som vi enligt lag ska lämna innan köp. Informationen är en översikt av din försäkring och de villkor, Hund 2015, som gäller för din hundförsäkring.

Läs mer

Agria Alpacka. Gäller från 2015-04-01

Agria Alpacka. Gäller från 2015-04-01 Agria Alpacka Gäller från 2015-04-01 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Alpacka Enskild 3 B Agria Alpacka Veterinärvård, tilläggsförsäkring 5 C Allmänna Bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar

Läs mer

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Gäller från 2017-02-01 Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof

Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för slaktgrisproducent som föder upp slaktgrisar i specialiserade eller integrerade besättningar och som

Läs mer

Återbetalningsskydd för kredit låntagarens grundskydd

Återbetalningsskydd för kredit låntagarens grundskydd Återbetalningsskydd för kredit låntagarens grundskydd Tänk redan i dag på en trygg morgondag och förbered dig på de största riskerna för en låntagare. Om de realiseras kan de rubba familjens liv på många

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Senior - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLS

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer