START VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Från mån. Endast från din återförsäljare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "START VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Från180. 6 mån. Endast från din återförsäljare"

Transkript

1 Kundtjänst: Volvia Försäkringar Tfn VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING /2014 FÖRSÄKRINGSERBJUDANDE ENDAST FRÅN VOLVO-ÅTERFÖRSÄLJARE START Från180 6 mån. Endast från din återförsäljare Försäkringsgivare: If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland, FO-nummer If Skadeförsäkring AB (publ), Stockholm, Sverige, Org. nr Försäkringshandledningen gäller från Kolla prislistan >

2 FÖRMÅNLIGT ENDAST FRÅN DIN VOLVO-ÅTERFÖRSÄLJARE Varje kund hos Volvia Försäkringar kör en Volvo. Vi tror att Volvia Försäkring är den bästa försäkringen för din nya Volvo. Den har tagits fram enkom för din bil. HELTÄCKANDE SKYDD FÖR DIN VOLVO Trafikförsäkring + Helkasko I Helkasko ingår: Kollisionsskydd, Inlösningsskydd, Vindruteskydd, Parkeringsskydd, Naturfenomenskydd, 5 dygns Kontinuitetsskydd, Brandskydd, Stöldskydd, Skadegörelseskydd, Djurskydd, Rättsskydd, Ansvarsskydd utomlands, Bilserviceskydd och Finansieringsskydd. Bonus Pris/6 mån. 75 % % % % % % % % % Bästa service för din Volvo. Många goda skäl att försäkra din Volvo med Volvia Försäkring: din bil repareras alltid vid en sakkunnig reparationsverkstad hos din Volvo-återförsäljare vid reparation används endast Volvo-originaldelar som kund hos Volvia Försäkringar får du Ifs kundförmåner, eftersom Volvia Försäkring hör till de försäkringar som beviljas av If som vår kund får du tillgång till en behändig webbtjänst If Foldern där du kan sköta dina försäkringsoch ersättningsärenden enkelt och tryggt. Försäkringen är en del av trygghetsupplevelsen. Att äga en bra bil är en övergripande upplevelse. Försäkringens andel i denna helhet är att du som bilägare ska känna dig säker och trygg. Som ditt försäkringsbolag tar Volvia Försäkringar hand om dig och din bil. Du hittar oss där du behöver oss mest hos din Volvia-återförsäljare. Det är många gånger behändigare att mötas på reparationsverkstaden än hos försäkringsbolaget. Du behöver inte vänta, utan vi hjälper dig på platsen såväl med att göra skadeanmälan som att hyra bil. Samtidigt kan du också diskutera andra ärenden som gäller din bil med oss. 3

3 Volvia Försäkrings kundförmåner Din bonus kvarstår vid många skador som du inte själv kan inverka på. Då bilen repareras kan du vara säker på att endast Volvo-originaldelar används. Alla reparationer utförs vid en Volvo-märkesverkstad. Du kan uträtta alla ärenden hos din Volvo-återförsäljare. Volvo-återförsäljarna och -märkesverkstäderna fungerar som representanter för Volvia, vilket innebär smidigare betjäning. Vindruteskydd ingår i Kollisionsskyddet (inga bonusförluster, 0 självrisk vid reparation och självrisk vid utbyte av vindrutan). Inlösningsskyddet garanterar att du får en rejäl ersättning, om fordonet inte kan repareras och går till inlösning. Foga Inlösningsskydd till din Volvia Försäkring. Ifs kundförmåner för Volvia-kunder Nya If Förmånsprogram belönar Du kan ansluta dig till If Förmånsprogram, där förmånerna ökar med din kundrelation. Du får upp till 15 % rabatt på försäkringarna. För skadefria år samlar du hela 40 euro om året på If Självriskkonto, ända upp till 200 euro. If Mästerförarförmån Bonusen på din trafikförsäkring stiger till 75 % när du kört fyra år i följd utan skador med 70 % i bonus. Bonusen sjunker inte efter den första skadan. If Flerbilsförmån När du har minst två person- eller paketbilar försäkrade i ditt If Avtal, får du 5 % i prisförmån på trafikoch kaskoförsäkringspremierna. Mästerförarförmån för unga Som ung mästerförare som ännu inte fyllt 27 år får du efter fyra skadefria försäkringsperioder 20 % i tilläggsbonus på trafikförsäkringen. K-Plussa-poäng på dina försäkringspremier Du får K-Plussa-poäng för alla försäkringspremier som privatkund. Registrera ditt K-Plussa-kort hos If med det snaraste. Behändig ärendehantering Din Volvia Försäkring är en del av If Avtalet. Du ser alla dina försäkringar på ett och samma försäkringsbrev och du kan betala dem på en faktura i hela sex räntefria poster. Smidig skadehantering De kunder som haft en skada ger oss 4,5 av 5 i snittbetyg. Vi tycker det berättar om en skadehantering som den borde vara. Läs om hur du får mer rabatt på premierna för Volvia Försäkring Vi beviljar 10 % rabatt på försäkringspremien, om bilen inte körs av personer under 25 år. Vi beviljar 5 % rabatt på försäkringspremien, om du kör mindre än km om året med din bil. 4 5

4 FÖRSÄKRINGSALTERNATIV HELKASKO Självrisk Tilläggsskydd Volvia Försäkring är ett enkelt och tryggt val för din Volvo. Valet av försäkring kan ofta kännas svårt. Därför har vi försökt göra det så enkelt som möjligt för dig genom att samla huvudpunkterna i de olika typerna av försäkringar på samma sida, så att du kan jämföra försäkringarna med varandra. Du kan alltid ringa oss, om du har frågor om våra försäkringar. Vi står gärna till tjänst. Trafikförsäkring. Den lagstadgade trafikförsäkringen ersätter de skadades personskador. Dessutom ersätter försäkringen skador på den oskyldiga partens egendom. Helkasko. I Helkasko ingår Kollisionsskydd, som bl.a. ersätter skador på din bil till följd av att du krockat eller någon annan yttre och oväntad orsak. I Helkasko ingår också Vindrute-, Parkerings-, Naturfenomen-, Brand-, Stöld-, Skadegörelse-, Djur- och Rättsskydd samt Bilserviceskydd, Ansvarsskydd utomlands och 5 dygns Kontinuitetsskydd. Du kan dessutom komplettera Helkasko med Inlösningsskydd och ett förlängt 15 dagars Kontinuitetsskydd. Delkasko. I Delkasko ingår Skadegörelse-, Djur-, Rättsskydd och Bilserviceskydd samt Ansvarsskydd utomlands. Delkasko omfattar nästan alla sådana situationer som du inte själv har orsakat. Paketförsäkring. Då ett finansieringsbolag äger bilen, kan du som innehavare behändigt betala Trafikförsäkringen och Helkasko på samma faktura i samband med de månatliga avbetalningsposterna eller leasingavgifterna. Det lyckas med Volvia Paketförsäkring. I Paketförsäkringen står finansieringsbolaget som försäkringstagare och den utökar inte trafikförsäkringens bonus. Kollisionsskydd Vindruteskydd Parkeringsskydd Naturfenomenskydd 5 dygns Kontinuitetsskydd Brandskydd Stöldskydd Skadegörelseskydd Djurskydd Rättsskydd Bilserviceskydd Ansvarsskydd utomlands DELKASKO Brandskydd Stöldskydd Skadegörelseskydd Djurskydd Rättsskydd Bilserviceskydd Ansvarsskydd utomlands PAKETFÖRSÄKRING Trafikförsäkring Kollisionsskydd Vindruteskydd Parkeringsskydd Naturfenomenskydd Brandskydd Stöldskydd Skadegörelseskydd Djurskydd Rättsskydd Bilserviceskydd Ansvarsskydd utomlands 0 / 15 % 500 Självrisk 15 % 500 Självrisk / 15 % 500 Inlösningsskydd Kontinuitetsskydd Finansieringsskydd I försäkringen ingår också Inlösningsskydd 5 dygns Kontinuitetsskydd Finansieringsskydd 6

5 Volvia Försäkring är ett heltäckande försäkringsskydd för din Volvo. Trafikförsäkring. Trafikförsäkringen ersätter personoch egendomsskador som orsakas till följd av att ditt fordon använts i trafik i enlighet med trafikförsäkringslagen. Försäkringen ersätter inte skador på ditt eget fordon och inte heller förarens, ägarens eller innehavarens egendom. Trafikförsäkringen gäller i EESländerna och Green Card-länderna. Kaskoförsäkring. Försäkringens objekt är din bil jämte standardutrustning, sedvanlig tilläggsutrustning samt efterinstallerad hemelektronik och navigeringsapparater upp till det maximibelopp som anges i försäkringsvillkoren. Försäkringen omfattar inte delar som är avsedda för tävlingsbruk och inte heller tejpningar och specialmålningar. Kaskoförsäkringen gäller i Europa och i de länder som hör till Green Cardsystemet. Ansvarsförsäkringsskydden utomlands gäller i de Green Cardländer som inte hör till EES. Kollisionsskydd. kollision, utkörning, att fordonet vält, skada som orsakats av ett okänt fordon eller någon annan yttre, plötslig och oförutsedd skada Vindruteskydd. skada till följd av ett direkt slag mot bilens glasruta som minskar trafiksäkerheten Brandskydd. brandskada till följd av eld eller blixtnedslag Stöldskydd. stöld eller olovligt brukande av ett låst fordon eller dess utrustning Skadegörelseskydd. uppsåtlig skadegörelse på fordonet ersätter inte skada som orsakats med ett annat fordon Djurskydd. skada på bilen till följd av sammanstötning med ett djur Parkeringsskydd. skada som ett okänt fordon orsakat din parkerade bil Naturfenomenskydd. plötslig och oförutsedd skada på din bil t.ex. till följd av en hagelskur eller en gren som fallit på bilen Kontinuitetsskydd 5 dygn. bogsering till verkstad och ersättande bil för högst fem dygn, om körningen avbrutits i Finland till följd av att bilen fått ett tekniskt fel, skadats eller stulits nödvändiga rese- och boendekostnader upp till 500 euro Rättsskydd. nödvändiga och skäliga advokatoch rättegångskostnader i tvisteoch brottmål som ansluter sig till fordonet upp till euro omfattar inte motpartens rättegångskostnader som den försäkrade dömts att betala Bilserviceskydd. bogsering till verkstad, om körningen avbrutits i Finland till följd av att bilen fått ett tekniskt fel, skadats eller stulits nödvändiga rese- och boendekostnader upp till 500 euro Ansvarsskydd utomlands. skador som drabbat utomstående och för vilka föraren i ditt fordon är ansvarig maximiersättning vid personskador euro, vid sakskador euro Tilläggsskydd. Följande tilläggsskydd kan fogas till Helkasko: Inlösningsskydd det kontanta försäljningspriset för ett nytt likadant fordon, om din bil är högst tre år gammal, har körts högst km, reparationskostnaderna uppskattas till över 50 % av priset för en ny bil och du är bilens första ägare eller innehavare i annat fall det gängse priset förhöjt med 30 %, om reparationskostnaderna uppskattas till över 60 % av det gängse priset för en bil som skaffats som begagnad högst det gängse priset vid anskaffningstidpunkten Förlängt Kontinuitetsskydd ersättande bil i 15 dagar, om körningen har avbrutits i Finland till följd av att bilen fått ett fel, skadats eller kört av vägen eller om bilen har stulits Finansieringsskydd ersättning till fordringsägare för fordran som vid tidpunkten för skadan inte förfallit till betalning eller ersättning till leasinguthyraren, om ersättning förvägras eller sänks t.ex. till följd av försummelse av säkerhetsföreskrifter 8 9

6 Volvia Bonus: Lägre försäkringspremier. Trafikförsäkringens bonus. Din trafikförsäkringsbonus fastställs enligt din försäkrings- och skadehistoria samt försäkringsvillkoren. Bonusen stiger i regel med 5 % om året till högst 75 %. Efter en skada sjunker bonusen med högst 20 %. Kaskoförsäkringens bonus. Kaskoförsäkringens bonus är som mest 70 %, och du får full bonus när du tar en ny försäkring. Efter en skada som ersatts från Kollisionsskyddet sjunker bonusen med 20 % och stiger efter ett skadefritt år åter med 10 % om året. Delkasko och Paketförsäkringen har ingen bonus. Ersättning. Vi ersätter i första hand reparationskostnaderna för din bil eller motsvarande belopp. Din bil kan också lösas in till gängse pris eller i enlighet med villkoren för Inlösningsskyddet, om den inte går att reparera till skäliga kostnader. Med gängse pris avses det kontanta pris som kunde ha fåtts för din bil vid tidpunkten för skadan. Då det gängse priset fastställs beaktas marknadssituationen och fordonets individuella skick. Från ersättningen görs avdrag för den självrisk som anges i ditt försäkringsbrev. Vid skador som inträffat utanför Norden och på områden för hastighets- eller övningskörning tillämpas förhöjd självrisk. Begränsningar. Försäkringen ersätter t.ex. inte: inre skador på bilen, såsom skador som beror på ett tekniskt fel eller bristfällig olje- eller kylvätskecirkulation långsamt uppkommande skador, såsom slitage, anfrätning och korrosion skador som uppstått vid körning på väg som är under vatten eller på is utanför godkända vintervägar skada som uppstått vid deltagande i hastighetstävling eller träning inför sådan minskning i bilens värde. Anmäl skada till Volvia utan dröjsmål. Kaskoförsäkringen ersätter inte skada som har orsakats uppsåtligen, av grov oaktsamhet eller under påverkan av alkohol eller andra droger. De säkerhetsföreskrifter som ges i försäkringsvillkoren ska iakttas. Om säkerhetsföreskrifterna försummas, kan det leda till att ersättningen nedsätts eller att ingen ersättning alls betalas ut. Dina försäkringar upphör, om du säljer din bil eller säger upp dina försäkringar skriftligen. Om du inte betalar kaskoförsäkringens premie senast på förfallodagen, har If rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter det att meddelandet om uppsägningen har sänts. Försäkringsbolaget kan under de förutsättningar som nämns i försäkringsvillkoren göra ändringar i avtalets innehåll eller premierna då en ny försäkringsperiod börjar. Vi meddelar dig om eventuella ändringar separat

GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. UNIKA OPEL FÖRSÄKRING

GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. UNIKA OPEL FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 UNIKA OPEL FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. www.opelvakuutus.fi

Läs mer

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING

ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

UNIKA FORD FÖRSÄKRING

UNIKA FORD FÖRSÄKRING UNIKA FORD FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen.

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. FÖRSÄKRINGSHANDLEDNING. GÄLLER FRÅN 1.7.2013 EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE. Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får

Läs mer

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015 Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF RESEFÖRSÄKRING Innehåll Trevlig resa reseförsäkringen är väl i ordning!...................... 3 Reseförsäkringen

Läs mer

Båtförsäkringsvillkor VILLKOR VEN 400.10, gäller från 1.1.2015

Båtförsäkringsvillkor VILLKOR VEN 400.10, gäller från 1.1.2015 Båtförsäkringsvillkor VILLKOR VEN 400.10, gäller från 1.1.2015 Båtförsäkringens innehåll sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och de allmänna avtalsvillkoren. INNEHÅLL Begrepp som

Läs mer

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Försäkringar för barn sidan 2 FÖR BARNETS bästa Ditt barns välbefinnande är det viktigaste för dig

Läs mer

100 % fokus på dig som kör Ford.

100 % fokus på dig som kör Ford. 100 % fokus på dig som kör Ford. Vill du ha ett bra pris på din bilförsäkring utan att dra ner på trygghet, kvalitet och service? Då ligger Ford Försäkring bra till. Som en del av varumärket Ford ser vi

Läs mer

Pohjolas båtförsäkringar

Pohjolas båtförsäkringar Pohjolas båtförsäkringar 1 Måttskydd båtförsäkringar Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2010 Innehåll Är dina försäkringar uppdaterade?... 3 Ett avtal, jämna premier... 3 Försäkrare och avtal... 3 Skydd

Läs mer

Endast för dig som kör BMW.

Endast för dig som kör BMW. Endast för dig som kör BMW. Du har valt din bil med omsorg. För oss är bilaffären bara början på en lång relation där försäkringen är en viktig och självklar del. Därför har vi skapat en försäkring till

Läs mer

En bra bil ska ha en lika bra försäkring

En bra bil ska ha en lika bra försäkring En bra bil ska ha en lika bra försäkring Livet kan när som helst ta nya vägar och då är det bra med en bil som är redo att hänga med. Och en bilförsäkring. Vi har nära kontakt med Nissans egna verkstäder

Läs mer

En skräddarsydd försäkring för dig

En skräddarsydd försäkring för dig En skräddarsydd försäkring för dig som kör KIA Bara fördelar Du som kör KIA har möjlighet att välja en försäkring som är skräddarsydd för din bil och som därför ger dig många fördelar. Vi har nära kontakt

Läs mer

En skräddarsydd försäkring för dig som kör Subaru.

En skräddarsydd försäkring för dig som kör Subaru. En skräddarsydd försäkring för dig som kör Subaru. Oslagbart pris i sex månader för nya och begagnade bilar. Bara fördelar med Subaru försäkring. Du som kör Subaru har möjlighet att välja en försäkring

Läs mer

Triumph Försäkring. Gäller från 2015-05-01

Triumph Försäkring. Gäller från 2015-05-01 TRIUMPH FÖRSÄKRING Triumph Försäkring Gäller från 2015-05-01 Med vår motorcykelförsäkring får du ett bra skydd. Vi hjälper dig att få rätt försäkring för dig och din motorcykel. Det här är endast en översiktlig

Läs mer

Din bilförsäkring några ord på vägen

Din bilförsäkring några ord på vägen Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. Din bilförsäkring några

Läs mer

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013.

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring Abp, filial i Finland. Volvia bil- och trafikförsäkringar meddelas av If Skadeförsäkring

Läs mer

en skräddarsydd Försäkring för dig som kör M{zd{. M{zd{ Försäkring

en skräddarsydd Försäkring för dig som kör M{zd{. M{zd{ Försäkring en skräddarsydd Försäkring för dig som kör M{zd{. M{zd{ Försäkring zoo}-zoo} o} zoo}-zoo} Bara fördelar med M{zd{ Försäkring Du som kör Mazda har möjlighet att välja en försäkring som är skräddarsydd för

Läs mer

Volkswagen Försäkring

Volkswagen Försäkring Volkswagen Försäkring VOLKSWAGEN erbjuder prisvärda och innovativa bilmodeller. Volkswagen Försäkring är också unik på många sätt, med en service-, garanti-, och ersättningsnivå utöver det vanliga. Dessutom

Läs mer

Lexus In Business Bilförsäkring. 1 oktober 2014

Lexus In Business Bilförsäkring. 1 oktober 2014 Lexus In Business Bilförsäkring 1 oktober 2014 2 Foto: Andreas Lind 3 Säkert på väg Har ditt företag en Lexus? I så fall låter du säkert en auktoriserad Lexus-verkstad serva din bil. Och på samma sätt

Läs mer

din bilförsäkring några ord på vägen

din bilförsäkring några ord på vägen din bilförsäkring några ord på vägen Information före och efter köp. Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständing information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta

Läs mer

Försäkring för budbil För din verksamhet och din budbil

Försäkring för budbil För din verksamhet och din budbil Sida 1/6 I Försäkring för budbil Kontakta oss Kundservice: 0771-111 700 vardagar kl 07.30-18 Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Budbil 2015-07-01 För-

Läs mer

Försäkring för taxi För både bilen och verksamheten

Försäkring för taxi För både bilen och verksamheten Sida 1/8 I Försäkring för taxi Kontakta oss Kundservice: 0771-111 700 vardagar kl 07.30-18 Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Taxi 2015-07-01 För- och

Läs mer

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar Företagsbil - För- och efterköpsinformation Detta är en kortfattad version av de fullständiga försäkringsvillkoren, Företagsbil och Allmänna Villkor Konsument, som gäller för din motorfordonsförsäkring.

Läs mer

Personbil och lätt lastbil

Personbil och lätt lastbil Personbil och lätt lastbil Information före och efter köp. Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se.

Läs mer

På goda villkor. Audi Försäkring

På goda villkor. Audi Försäkring På goda villkor. Audi Försäkring Privatperson: Fri kvalitetsförsäkring i 3 månader. När du köper din Audi hos någon av våra återförsäljare kan du samtidigt teckna Audis egen bilförsäkring kostnadsfritt

Läs mer

Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM. Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015

Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM. Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015 Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF HEMFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Hemförsäkringen

Läs mer

Sveland Bilförsäkring

Sveland Bilförsäkring Sveland Bilförsäkring Bilförsäkring Din bil ska försäkras från dag ett När du köper bil ska du tänka på att teckna försäkring direkt, eftersom du enligt lag måste ha trafikförsäkring från den dag du blir

Läs mer

KONSUMENT FÖRETAG. Ingen självrisk med fabriksmonterat originallarm Råkar du ut för stöld i bilen bjuder vi på självrisken.

KONSUMENT FÖRETAG. Ingen självrisk med fabriksmonterat originallarm Råkar du ut för stöld i bilen bjuder vi på självrisken. SEAT FÖRSÄKRING KONSUMENT FÖRETAG SEAT Försäkring Din SEAT-modell lockar med sin sportighet och design. Vår försäkring är också unik på många sätt, med en service-, garanti- och ersättningsnivå utöver

Läs mer

01.06.2012 HEMÖMS FÖRSÄKRING

01.06.2012 HEMÖMS FÖRSÄKRING 01.06.2012 HEMÖMS FÖRSÄKRING Hemöms din trygghet i vardagen Hemförsäkringen för mer än bara hem Ekonomisk trygghet är en viktig del av vår grundtrygghet. Oväntade händelser kan lätt rubba balansen. Vår

Läs mer