Fordonsförsäkring Produktfakta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fordonsförsäkring Produktfakta"

Transkript

1 Fordonsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet till de väsentligaste delarna. Beskrivningen, som gäller konsumenter och med dessa jämförbara näringsidkare, är inte uttömmande. Därför bör du också bekanta dig med försäkringsvillkoren. Folksam Skadeförsäkring Ab, PB 549 (Märaholmskajen 3), Helsingfors, FO-nummer

2 1. FORDONSFÖRSÄKRING Den här produktbeskrivningen gäller fordon i privat bruk och innehåller den information du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. I produktbeskrivningen redogör vi för de viktigaste delarna i försäkringsskyddet. Beskrivningen är inte uttömmande och därför ska du också läsa försäkringsvillkoren. Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag och ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående. Den ersätter även skador som du orsakar på annans egendom, men inte skador på ditt eget fordon. Bilförsäkringen är en frivillig försäkring, som ersätter skador som kan uppstå på ditt eget fordon. Bilförsäkringsalternativen är Maxikasko, Kasko, Utvidgad brand- och stöldförsäkring samt Brand- och stöldförsäkring. För motorcyklar är Superkasko den mest omfattande frivilliga försäkringen. 2. TRAFIKFÖRSÄKRING I en trafikolycka där du är skyldig part ersätter din trafikförsäkring skador på motpartens fordon eller annan egendom. Dessutom ersätts också eventuella personskador, både motpartens, dina egna och passagerarnas. Alla personer som skadas i trafiken får med andra ord ersättning oberoende av vem som orsakat skadan. En fotgängare, som blivit påkörd, får både person- och egendomsskador ersatta från trafikförsäkringen. Trafikförsäkringen ersätter: skada på motpartens fordon, om din bil varit orsak till olyckan förarens, passagerarnas och utomståendes personskador skada på annans egendom utanför bilen som skadats i olyckan. Trafikförsäkringen ersätter till exempel inte: skador på den egna bilen varor som transporterats i din bil stöld, skadegörelse kostnader för bogsering av den egna bilen från olycksplatsen Vad kostar trafikförsäkringen? Premien för trafikförsäkringen är beroende av bland annat följande faktorer: fordonets märke och ålder innehavarens ålder försäkringstagarens hemkommun bonus Trafikförsäkringens bonus Trafikförsäkringens bonus baserar sig på din personliga skadehistorik, dvs. den försäkrade tiden och inträffade skador. Du får samma bonus på samtliga bilar som du har försäkrade hos oss, när du tecknar försäkringarna samtidigt Fastställande av startbonus Vid fastställande av startbonusen för din försäkring beaktar vi all skadehistorik som du har för dina tidigare bilar, även sådan skadehistorik som finns i andra försäkringsbolag. Om du inte har haft tidigare skador, är startbonusen alltid minst 25 %. Om du inte vill att skadehistoriken används för att fastställa trafikbonus så är startbonusen 0 % Fastställande av startbonus för motorcyklar Vid fastställande av startbonus för din motorcykel beaktar vi all den skadehistorik som du har för dina tidigare motorcyklar, även skadehistorik som finns hos andra försäkringsbolag Bonusökning En förutsättning för att bonus ska höjas efter en skadefri försäkringsperiod är att bilen har varit i bruk minst 140 dagar. För motorcyklar krävs 90 bruksdagar för att bonus ska höjas efter en skadefri försäkringsperiod Skadans inverkan på bonus Inträffar det en skada som ersätts från försäkringen sjunker din bonus och försäkringspremien blir dyrare. Din bonus minskar inte om du har ett gällande bonusskydd i trafikförsäkringen Maxbonus och Bonusskydd Trafikförsäkringens maxbonus är 80 % för både bilar och motorcyklar. När maxbonus har uppnåtts träder trafikförsäkringens bonusskydd automatiskt i kraft. Bonusen sjunker inte på grund av en skada då bonusskyddet tillämpas. Efter ett skadefall så träder bonusskyddet ikraft på nytt efter två år av skadefri körning Bonussystemets Expressfil Efter fyra år i rad av skadefri körning, förflyttas du till vår Expressfil och belönas med en tilläggsbonus, som är extra +5 % per år. I Expressfilen når du även maxbonusen snabbare. Nya chaufförer utan tidigare skadehistorik kan därmed uppnå maxbonus redan efter 7 år Trafikförsäkringens bonus då försäkringstagaren är ett företag Bonustabell A tillämpas även på företagskunders trafikförsäkringar, om det försäkrade fordonet är en personbil. Det här innebär att även som företagskund kan du få bonus upp till 80 % på trafikförsäkringen för din personbil. Då du uppnår maxbonus träder bonusskyddet automatiskt i kraft, vilket innebär att en enskild skada inte påverkar trafikförsäkringens bonus. Efter ett skadefall så träder bonusskyddet ikraft på nytt efter två år av skadefri körning. 1 Bonus beaktas i trafikförsäkringens premie för bilar och motorcyklar.

3 På andra bonusberättigade trafikförsäkringar tillämpas bonustabell B, med maxbonus 75%. Trafikförsäkringens bonustabell A 3. BILFÖRSÄKRING Bilförsäkringen ersätter skador på ditt eget fordon. Vi erbjuder fyra olika alternativ med olika omfattande försäkringsskydd. Du kan välja mellan Brand- och stöldförsäkring, Utvidgad brand- och stöldförsäkring, Kasko eller Maxikasko. Vi rekommenderar Maxikasko eller Kasko för alla som har en bil av nyare årsmodell. Maxikasko och Kasko ersätter till exempel: skador på den egna bilen vid en kollision eller avkörning skador på den egna bilen ifall bilen blivit påkörd av fordon som inte kan påträffas skador då skadefallet är oklart eller regleringen drar ut på tiden, t.ex. om utländska fordon är inblandade brand, stöld, inbrott, skadegörelse stöld av fast installerad utrustning, t.ex. navigator. Denna bonustabell gäller privatkunders bonusberättigade trafikförsäkringar samt företagskunders trafikförsäkringar för personbil. Trafikförsäkringens bonustabell B Maxikasko och Kasko ersätter till exempel inte: skador p.g.a. att motorn får ett tekniskt fel (bogsering till närmaste verkstad ersätts) skada som omfattas av bilens garanti skada som beror på slitage och ålder, t.ex. rostskador bagage och annat lösöre (ersätts från hemförsäkringen) om bilen sjunkit genom isen vid rattfylleri kan skadeersättningen nedsättas eller avslås 3.1. Vad kostar bilförsäkringen? Premien för bilförsäkringen är beroende av bland annat följande faktorer: bilens märke och ålder bilens värde innehavarens ålder försäkringstagarens hemkommun bonus försäkringsform och självriskalternativ du valt 3.2. Bilförsäkringens bonus På Maxikasko och Kasko för din personbil får du genast 70 % bonus om du väljer det lägsta självriskalternativet, 150 euro. Vid skadefall sjunker din bonus med 20 % och stiger därefter igen med 10 % per år. Alternativen Brand och stöld samt Utvidgad brand och stöld omfattas inte av bonussystemet. Denna bonustabell gäller företagskunders bonusberättigade trafikförsäkringar, med undantag av trafikförsäkringar för personbil Självrisker Vid varje skada betalar du själv en andel av kostnaderna, grundsjälvrisken är 150 euro (2017). I bilförsäkringsalternativen kan du välja mellan olika självriskandelar. Försäkringar med förhöjd självrisk omfattas inte av bonussystemet.

4 3.2. Fyra alternativ för din bil & ett för motorcykel 1. Brand- och stöldförsäkring Den här försäkringen ger ett begränsat skydd. Typiska skadefall som ersätts är brand- och stöldskador och sammanstötning med älg. Försäkringen innehåller inte skydd för kollisionsskador. 2. Utvidgad brand- och stöldförsäkring Det här alternativet ger ett lite mer omfattande skydd. Förutom de skador som ersätts från Brand- och stöldförsäkringen ersätts också skadegörelse samt ifall din bil skadas på grund av att du utanför tätort kör av vägen då du väjer för älg, ren eller hjort. 3. Kasko Kaskoförsäkringen rekommenderas för den som har en rätt ny bil eller är beroende av bilen som transportmedel. Kaskon ersätter kollisionsskador på den egna bilen samt skador på grund av körning av vägen, brand, stöld och skadegörelse Vad innebär de olika skydden? Kollision som kollisionsskador räknas olyckor som orsakats ditt eget fordon genom krock, körning av vägen eller genom annan plötslig yttre omständighet Glasförsäkring en tilläggsförsäkring som ersätter skada som uppkommit av ett direkt slag mot fönsterglas. Med fönsterglas avses vindrutor, dörrfönster och bakrutor Brand bränder är skador som orsakats på grund av att eld kommit lös Bilräddning du behöver inte lämna ditt fordon vid vägen. I punkt 3.4. beskrivs hur du ska göra ifall resan avbryts Stöld och inbrott som stöldskada avses om ditt fordon blir stulen, men försäkringen ersätter också ifall någon bryter sig in i det och skadar det under inbrottsförsöket. Om din bil skadas så illa att den ersätts genom inlösen får du en helt ny bil om bilen är nyare än 1 år, körd under km och reparationskostnaderna beräknas bli minst 50 % av en ny bils värde. 4. Maxikasko Maxikasko är det mest omfattande alternativet och kan väljas om det försäkrade fordonet är en personbil i privat bruk. Om din bil skadas så illa att den ersätts genom inlösen får du en helt ny bil om bilen är nyare än 3 år, körd under km och reparationskostnaderna beräknas bli minst 50 % av en ny bils värde Skadegörelse med skadegörelse avses att någon uppsåtligt skadar fordonet utan tydliga avsikter att t.ex. bryta sig in Älgkrock direkt sammanstötning med älg, hjort eller ren Dikeskörning vid väjning för hjortdjur försäkringen ersätter körning av vägen vid väjning för älg, hjort eller ren utanför tätort Rättsskydd juristhjälp upp till det belopp som nämns i försäkringsbrevet i tviste- och brottmål eller ansökningsärenden som gäller den försäkrade bilen Avbrottsförsäkring försäkringen betalar en viss dagsersättning för den förlorade användningstid då fordonet står på verkstad till följd av en ur försäkringen ersättningsbar skada Hyrbilsförsäkring försäkringen är en tilläggsförsäkring till Maxikasko och ersätter kostnader för användning av hyrbil, om resan avbryts på grund av en ersättningsbar skada eller ett tekniskt fel Parkeringsskydd försäkringen ersätter skador som har orsakats av att ett okänt fordon har stött samman med din parkerade bil. 5. Superkasko för motorcykel Superkasko för motorcyklar ger dig ett omfattande skydd för din motorcykel. Prissättningen är baserad på körsäsong, vilket betyder att vi har beaktat att motorcykeln i allmänhet inte används under vintern. Därmed kostar försäkringen mindre för de månader då motorcykeln inte används Naturfenomen försäkringen ersätter till exempel om bilens yttre skadas av hagel eller om vinden fällt ett träd på bilen. Försäkringen ersätter också skador som uppstått på grund av översvämning då bilen varit parkerad Utvidgat skydd vid inlösen - försäkringen ger ett bättre skydd vid skador som ersätts genom inlösen. Du får en helt ny bil om den skadade bilen är nyare än tre år, körd under km och reparationskostnaderna beräknas bli minst 50 % av en ny bils värde.

5 Ifall dessa kriterier inte uppfylls men reparationskostnaderna förväntas bli minst 60 % av bilens gängse värde, så inlöses bilen till det gängse värde den hade omedelbart före skadan förhöjt med 30 % Ansvarsförsäkring för motorfordon utomlands försäkringen kompletterar trafikförsäkringen och ersätter skador som orsakats utomstående eller passagerare i din bil, då du är personligen är skadeståndsansansvarig för skadan Om resan avbryts I de flesta bilförsäkringsalternativ ingår en bilräddningsförsäkring. Ifall ditt fordon plötsligt får ett motorstopp eller resan avbryts på grund av en bilolycka, ersätter försäkringen kostnaderna för bogsering till närmaste verkstad. Dessutom ersätts förarens och passagerarnas extra rese- och inkvarteringskostnader upp till 300 euro för resor inom Finland. Vid utlandsresa ersätts motsvarande kostnader enligt överenskommelse utan fastställd övre gräns. Bilräddningsförsäkringen ersätter: då resan avbryts på grund av trafikolycka eller plötsligt motorstopp kostnader för bärgning och transport till närmaste verkstad extra reskostnader enligt billigaste transportmedel. Bilräddningsförsäkringen ersätter till exempel inte: då bilen stannar på grund av bränslebrist eller motsvarande slarv resa med taxi, om buss eller tåg kan anlitas. Gör så här vid skada: Lämna inte bilen obevakad på landsvägen. Ring skadeförsäkringsbolagets nödtjänst tfn eller kontakta ett lokalt bärgningsföretag som transporterar bilen till närmaste verkstad. Bärgningsföretaget fakturerar skadeförsäkringsbolaget direkt. Vänta tills bärgningsbilen kommer. Fortsätt resan med billigaste transportmedel. 4. AVSTÄLLNING Om du inte använder ditt fordon under en längre tid, kan du göra en avställningsanmälan. Om ditt fordon har en frivillig bilförsäkring betalar du mindre för försäkringen under avställningsperioden. Ditt fordon är ändå utsatt för vissa risker även då du inte kör med det. Därför är skydden för bland annat brand, stöld och skadegörelse fortfarande i kraft under avställningen. Avställningstiden beaktas i trafikförsäkringspremierna gällande person- och paketbilar, lastbilar, bussar och campingbilar. I premierna för den frivilliga bilförsäkringen beaktas avställningstiden för alla fordon, med undantag av produkterna Körsäsongsförsäkring för motorcykel och Frivillig bilförsäkring för museifordon. Som privatkund kan du göra avställningsanmälan via Folksams Kundportal.. Då du använder dig av vår e-tjänst förmedlas informationen direkt till Trafiksäkerhetsverket (Trafi). Samtidigt får vi in de uppgifter vi behöver för att uppdatera din försäkring. Avställningsanmälan kan också göras via Trafi.fi, på Folksams kontor eller på ett besiktningskontor. Det är förbjudet att använda ett fordon som är anmält som avställt. 5. FÖRMÅNER 5.1. Duorabatt Då du tecknar både bil- och trafikförsäkring hos oss får du 5 % rabatt på bilförsäkringen Enratsrabatt Då du betalar försäkringen i en rat får du 5 % rabatt Gröna värden Utsläppssnåla personbilar får 5 % rabatt på den frivilliga försäkringen Reparation av stenskott i vindrutan Sådana reparationer, som kan göras utan att glaset byts ut, ersätts utan självrisk från Kasko och Maxikasko Nödservice dygnet runt Skadeförsäkringsbolaget har en telefontjänst, som hjälper våra kunder i nödsituationer dygnet runt alla dagar om året. Ring om resan avbryts på grund av tekniskt fel på bilen eller en trafikolycka och du behöver hjälp med bärgning eller transport till verkstad att begränsa uppkomsten av tilläggsskador arrangemang av hemresa. Skadeförsäkringsbolagets nödservice är gratis och vi ger till exempel information om när man bör kalla polis till platsen och hur man gör skadeanmälan. Direkta ersättningsärenden avgörs inte av nödservicen. 6. NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME 1. Rädda liv 2. Förhindra att ytterligare skada uppstår 3. Tillkalla hjälp vid behov 4. Gör skadeanmälan 6.1. Om motparten är skyldig Anteckna motpartens namn och bilens registernummer samt eventuella vittnen. Gör skadeanmälan tillsammans med motparten redan på olycksplatsen och sänd den till motpartens

6 försäkringsbolag. Det är viktigt att motparten undertecknar skadeanmälan Om du själv är skyldig: Fyll i skadeanmälan och sänd den till skadeförsäkringsbolaget Om det är oklart vem som är skyldig: Kalla polisen till platsen. Anteckna motpartens namn och bilens registernummer samt eventuella vittnen. Båda parterna gör var sin skadeanmälan och sänder den till sitt eget försäkringsbolag. Lämna in din bil till verkstaden. Meddela verkstaden vilket försäkringsbolag som har hand om skadefallet. Observera att inga reparationer får utföras förrän försäkringsbolaget har granskat skadan Reparation och inlösen Bilförsäkringen ersätter i första hand reparationskostnaderna eller motsvarande belopp. Om fordonet inte kan repareras till en skälig kostnad får ägaren en ersättning som motsvarar fordonets gängse värde. Då bör fordonet överlåtas till försäkringsbolaget. 7. BRA ATT VETA OM FÖRSÄKRINGAR Nedan redogör vi för några termer och begrepp. Skadeförsäkringsbolaget har också rätt att, med en månads uppsägningstid, säga upp bilförsäkringen vid försäkringsperiodens utgång. Försäkringsbolagets ansvar upphör även vid utgången av försäkringsperioden ifall premien inte är betald i sin helhet Skaderegister Från och med den 1 januari 2002 överlåter försäkringsbolaget uppgifter om skador som bolaget fått anmälan om till försäkringsbolagens gemensamma skaderegister. Samtidigt kontrollerar vi vilka skador som anmälts till andra försäkringsbolag. Vi använder uppgifterna bara i samband med handläggningen av ersättningar.i syftet att bekämpa brott som riktar sig mot försäkringsbolag Missnöje med ersättningsbeslut Om du är missnöjd med försäkringsbolagets ersättningsbeslut, finns det olika sätt att söka ändring i beslutet. Om försäkringsbolaget inte gör självrättelse med stöd av tilläggsutredning, kan du vända dig till FINE (försäkringsoch finansrådgivning) eller Trafikskadenämnden eller begära ett utlåtande av Försäkringsnämnden. Du kan också hänföra ärendet till Konsumenttvistenämnden eller till domstol. Läs även försäkringsvillkoren Försäkringsavtal En försäkring är ett bindande avtal mellan försäkringsbolaget och försäkringstagaren. Försäkringstagaren och den försäkrade ska, innan försäkringen beviljas, ge riktiga och fullständiga uppgifter som svar på försäkringsbolagets frågor. På basis av uppgifterna kan försäkringsbolaget bedöma risken och hjälpa försäkringstagaren att hitta ett lämpligt försäkringsskydd. Skadeförsäkringsbolaget har rätt att säga upp bilförsäkringen med en månads uppsägningstid om försäkringstagaren har lämnat bristfälliga eller felaktiga uppgifter och om försäkringen inte alls hade beviljats, om de uppgifter bolaget fick hade varit riktiga och fullständiga Försäkringsbrev Då en ny försäkringsperiod börjar eller om du gör ändringar i försäkringen får du ett nytt försäkringsbrev. Av försäkringsbrevet framgår försäkringens centrala innehåll. Läs försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren, och kontrollera att ditt försäkringsskydd är rätt Uppsägning av försäkringen Om du av någon anledning inte vill ha kvar din bilförsäkring har du rätt att när som helst under försäkringsperioden säga upp försäkringen skriftligen.

Fordonsförsäkring Produktfakta

Fordonsförsäkring Produktfakta Fordonsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 2.4.2017 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Fordonsförsäkring Produktfakta

Fordonsförsäkring Produktfakta Fordonsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Fordonsförsäkring Produktfakta

Fordonsförsäkring Produktfakta Fordonsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

FORDONSFÖRSÄKRING Produktfakta

FORDONSFÖRSÄKRING Produktfakta Aktia Skadeförsäkring FORDONSFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

FORDONsFÖRSÄKRINGAR GUIDE

FORDONsFÖRSÄKRINGAR GUIDE 2010 FORDONsFÖRSÄKRINGAR GUIDE Med våra försäkringar får du ett bra skydd för både dig och ditt fordon. Förutom den obligatoriska trafikförsäkringen rekommenderar vi alltid att du också tecknar en frivillig

Läs mer

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Försäkringshandledning Försäkringar för snöskoter, terränghjuling, moped, mopedbil, traktor, husvagn och lätt släpvagn gäller från 16.5.2015 Heltäckande SKYDD MED

Läs mer

De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 16.5.2015

De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 16.5.2015 De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 16.5.2015 Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens

Läs mer

START VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Från180. 6 mån. Endast från din återförsäljare

START VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Från180. 6 mån. Endast från din återförsäljare Kundtjänst: Volvia Försäkringar Tfn 09 5044 5290 volvia@volvia.fi www.volvia.fi VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. 65330 10/2014 FÖRSÄKRINGSERBJUDANDE ENDAST FRÅN VOLVO-ÅTERFÖRSÄLJARE START Från180

Läs mer

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Försäkringshandledning Försäkringar för snöskoter, terränghjuling, moped, mopedbil, traktor, husvagn och lätt släpvagn gäller från 1.1.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA

Läs mer

De bäst kydde FÖR DIN BIL

De bäst kydde FÖR DIN BIL De bäst kydde FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 16.5.2015 Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens skyddsnivå

Läs mer

Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN

Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens

Läs mer

UNIKA BMW FÖRSÄKRING.

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. BMW Försäkring www.bmwvakuutus.fi Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig

Läs mer

Det bästa skyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från

Det bästa skyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från Det bästa skyddet FÖR DIN MOTORCYKEL Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 1.1.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN. Försäkringshandledningen gäller från

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN. Försäkringshandledningen gäller från BMW Financial Services När du älskar att köra. UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Försäkringshandledningen gäller från 1.10.2017. www.bmwvakuutus.fi VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM

Läs mer

Det bästa skyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från

Det bästa skyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från Det bästa skyddet FÖR DIN MOTORCYKEL Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 1.10.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Tjänste bil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjligheter som

Läs mer

UNIKA BMW FÖRSÄKRING.

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. BMW Försäkring www.bmwvakuutus.fi Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att

Läs mer

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013 Försäkringar för ditt hobby- och museifordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013 Produktbeskrivning gäller från 1.1.2013. Innehåll Trafikförsäkringen ersätter skador som du förorsakat någon annan...

Läs mer

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Våra försäkringar är flexibelt utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring och kaskoförsäkring

Läs mer

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktfaktan ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet till de

Läs mer

Unika Ford Försäkring GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN

Unika Ford Försäkring GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Unika Ford Försäkring GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Försäkringshandledningen gäller från 1.10.2017 VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens skyddsnivå

Läs mer

GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. UNIKA OPEL FÖRSÄKRING

GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. UNIKA OPEL FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 UNIKA OPEL FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. www.opelvakuutus.fi

Läs mer

Det bästa kyddet FÖR DIN BIL

Det bästa kyddet FÖR DIN BIL Det bästa kyddet FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 21.5.2016 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST

Läs mer

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkringarna är utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett mer omfattande

Läs mer

Personbil och lätt lastbil

Personbil och lätt lastbil Personbil och lätt lastbil Försäkringen för personbil och lätt lastbil är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande

Läs mer

FÖRSÄKRINGSHANDLEDNINGEN GÄLLER FRÅN Renault Försäkring. Bilförsäkringen, som du inte behöver fundera på.

FÖRSÄKRINGSHANDLEDNINGEN GÄLLER FRÅN Renault Försäkring. Bilförsäkringen, som du inte behöver fundera på. FÖRSÄKRINGSHANDLEDNINGEN GÄLLER FRÅN 1.1.2017 Renault Försäkring. Bilförsäkringen, som du inte behöver fundera på. 2 Njut av friheten att köra. Vi tar hand om dina försäkringar. Bästa service för din Renault.

Läs mer

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Vakuutusopas voimassa 16.5.2015 alkaen FÖRSÄKRINGSHANDLEDNINGEN GÄLLER FRÅN 20.2.2016 VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar

Läs mer

Försäkringsinformation Carplusförsäkring

Försäkringsinformation Carplusförsäkring Avtalsnummer 06000 13457-00000 Registreringsnummer Fabrikat Nissan XXX Avtalstid tre år f.o.m. Max körsträcka under avtalstiden 45 000 km Villkor LF Villkor för Motorfordon Försäkringstagare DnbNor Brukare

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING.

VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Försäkringshandledningen gäller från 20.5.2017 2 Varje kund hos Volvia Försäkringar kör en Volvo. Vi tror att Volvia Försäkring är den bästa försäkringen för

Läs mer

Det bästa skyddet FÖR DIN BIL. Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från

Det bästa skyddet FÖR DIN BIL. Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från Det bästa skyddet FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 1.10.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST

Läs mer

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Försäkringar för ditt hobby- och museifordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Pohjolas Bilskydd Produktbeskrivning gäller från 1.7.2014 Innehåll Trafikförsäkringen ersätter skador som du förorsakat

Läs mer

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Personbilsförsäkring Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta

Läs mer

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE Skydd för din bil och alla i bilen. Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får någon annanstans.

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

Viktiga begränsningar

Viktiga begränsningar Taxi Försäkringen för taxi är flexibelt utformad för att täcka varje taxiföretags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande skydd för bilen och företaget.

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE Skydd för din bil och alla i bilen. Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får någon annanstans.

Läs mer

Kattavaa turvaa autollesi

Kattavaa turvaa autollesi Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 Kattavaa turvaa autollesi OMFATTANDE ja kaikille VAIHTO+ autossa FÖRSÄKRING Ger skydd mukana för din bil oleville. och alla i bilen. Helposti ja edullisesti

Läs mer

Motorlinan. försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck

Motorlinan. försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck Motorlinan försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck Försäkringen är framtagen i samarbete mellan If och Göteborgs Försäkringsmäklare Per Dahlkvist AB. Samtliga företagskunder har rätt

Läs mer

Alla måste betala trafikförsäkring.

Alla måste betala trafikförsäkring. Alla måste betala trafikförsäkring. Trafikförsäkringen är ditt skydd om olyckan slår till. Tänk dig att du helt utan skuld blir påkörd av en bilförare som saknar trafikförsäkring. Då vore det inte rätt

Läs mer

Flytande motorfordonsförsäkring

Flytande motorfordonsförsäkring Flytande motorfordonsförsäkring Försäkringen är speciellt utformad för bilhandlare, bilverkstäder och andra företag som ansvarar för egna och kunders fordon. Flytande motorfordonsförsäkring är tvådelad

Läs mer

100 % fokus på dig som kör Ford.

100 % fokus på dig som kör Ford. 100 % fokus på dig som kör Ford. Vill du ha ett bra pris på din bilförsäkring utan att dra ner på trygghet, kvalitet och service? Då ligger Ford Försäkring bra till. Som en del av varumärket Ford ser vi

Läs mer

SG Equipment Finance

SG Equipment Finance SG Equipment Finance transport tung lastbil och släp Försäkringen för tung lastbil och släp är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring

Läs mer

Försäkringar för ditt fordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014

Försäkringar för ditt fordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Försäkringar för ditt fordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Pohjolas Bilskydd trafikförsäkring och kasko för ditt fordon Produktbeskrivningen gäller från 1.7.2014. Innehåll Trafikförsäkringen

Läs mer

Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag.

Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Taxi Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Så här fungerar din försäkring: Vår ambition är att du alltid ska vara

Läs mer

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen?

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen? Husbilsförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik, halv- och helförsäkring och kan lägga till tilläggsförsäkringar. Vem gäller

Läs mer

Bilförsäkringen som för våra medlemmar framåt

Bilförsäkringen som för våra medlemmar framåt GARANT Bil Bilförsäkringen som för våra medlemmar framåt När bilen är mer eller mindre ditt kontor, din verkstad eller om du använder den för ren transport, drabbas affärerna hårt när något händer med

Läs mer

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor 22A

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor 22A Trafikförsäkring Försäkringsvillkor 22A Gäller från 2.4.2017 Innehåll 1. Försäkringsvillkorens tillämpningsområde... 1 2. Försäkringens giltighetsområde... 1 3. Försäkringens innehåll... 1 4. Försäkringsavtal...

Läs mer

SG Equipment Finance

SG Equipment Finance SG Equipment Finance entreprenad skogs- och grävmaskin samt övriga motorredskap Försäkringen för motorredskap är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Bilförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med

Läs mer

Som åkare är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för lastbil anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och

Som åkare är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för lastbil anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och Lastbil Som åkare är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för lastbil anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och inriktning. Så här fungerar din försäkring: Vår ambition

Läs mer

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom Husvagnsförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder trygga försäkringar till förmånliga priser och bra service. Självklart ska du ha en bra försäkring som gör att du kan känna dig fullständigt

Läs mer

Personbilsförsäkring. Omfattning

Personbilsförsäkring. Omfattning Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Försäkringsinformation Carplusförsäkring

Försäkringsinformation Carplusförsäkring Försäkringsinformation Carplusförsäkring Avtalsnummer 0600000000-00000 Registreringsnummer Fabrikat Avtalstid tre år f.o.m. Max körsträcka under avtalstiden 45 000 km Villkor LF Villkor för Motorfordon

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husvagnsförsäkring ger ett bra skydd för din husvagn. Du kan välja mellan halv- och helförsäkring. Dragfordonets trafikförsäkring

Läs mer

Personbilsförsäkring

Personbilsförsäkring Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Försäkring för budbil

Försäkring för budbil Försäkring för budbil Förköpsinformation - villkor Motorfordonsförsäkring Gäller från 2017-05-01 För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil Här får du information om Gjensidiges Försäkring för

Läs mer

Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning

Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Vår lastbilsförsäkring ger ett bra skydd för dig, din lastbil, ditt släp och dina medtrafikanter. Försäkringen

Läs mer

En skräddarsydd försäkring för dig

En skräddarsydd försäkring för dig En skräddarsydd försäkring för dig som kör KIA Bara fördelar Du som kör KIA har möjlighet att välja en försäkring som är skräddarsydd för din bil och som därför ger dig många fördelar. Vi har nära kontakt

Läs mer

KVD Bilförsäkring Personbil

KVD Bilförsäkring Personbil BILFÖRSÄKRING FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION KVD Bilförsäkring Personbil Gäller från 2016-01-01 KVD Bilförsäkring Personbil Med vår bilförsäkring får du ett bra skydd för dig och din bil. Du kan få ett

Läs mer

PRODUKTFAKTA FORDON 1

PRODUKTFAKTA FORDON 1 PRODUKTFAKTA FORDON 1 Gäller fr.o.m. 1.5.2016 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fordonsförsäkring 5 Trafikförsäkring 6 Oförsäkrade fordon 6 Bonus sänker premien 7 Om du inte använder ditt fordon 8 Vad ersätter trafikförsäkringen?

Läs mer

Mopedförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Mopedförsäkring. Gäller från 2015-01-01 MOPEDFÖRSÄKRING FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION Mopedförsäkring Gäller från 2015-01-01 Mopedförsäkring Med våra mopedförsäkringar får du ett bra skydd för dig och din moped. Detta är endast en översiktlig

Läs mer

Taxi. Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag.

Taxi. Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Taxi Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Vi håller ditt företag rullande. På Moderna Försäkringar gör vi bara det

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Villkorssammanfattning Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt

Läs mer

Bilförsäkring Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid Premien

Bilförsäkring Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid Premien Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

förköps- och efterköpsinformation Taxi Gäller från 2014-04-01

förköps- och efterköpsinformation Taxi Gäller från 2014-04-01 taxiförsäkring förköps- och efterköpsinformation Taxi Gäller från 2014-04-01 Taxi Med vår taxiförsäkring får du ett bra skydd för dig och din taxi. Du kan välja mellan den obligatoriska trafikförsäkringen

Läs mer

Terränghjuling. Gäller från 2015-01-01

Terränghjuling. Gäller från 2015-01-01 TERRÄNGHJULING FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION Terränghjuling Gäller från 2015-01-01 Terränghjuling Vår terränghjulingsförsäkring ger ett bra skydd. Vi hjälper dig att få rätt försäkring för dig och din

Läs mer

CITROËN FÖRSÄKRING FÖRSÄKRA DIG OM EN RIKTIGT BRA AFFÄR

CITROËN FÖRSÄKRING FÖRSÄKRA DIG OM EN RIKTIGT BRA AFFÄR CITROËN FÖRSÄKRING FÖRSÄKRA DIG OM EN RIKTIGT BRA AFFÄR Du som kör Citroën kan konsten att få valuta för pengarna. Du har dessutom valt en bil med en alldeles egen karaktär. För dig finns Citroën Försäkring

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar

Läs mer

Personbil & lätt lastbil

Personbil & lätt lastbil Personbil & lätt lastbil Vår ambition är att du alltid ska vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för företagsägda personbilar, lätta lastbilar och släp anpassas efter din verksamhet. Vi håller

Läs mer

För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil

För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil Gäller från 1 februari 2015 För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil Gäller från 1 februari 2015 Försäkringen är uppbyggd så att du kan utforma

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2011. Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Bilskydd är ett försäkringsavtal

Läs mer

Bilförsäkring FÖRSÄKRING. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien

Bilförsäkring FÖRSÄKRING. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien FÖRSÄKRING Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan

Läs mer

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1 Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 2 Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor reparationskostnaden,

Läs mer

unika mini försäkring

unika mini försäkring unika mini försäkring Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION. Snöskoter. Gäller från 2015-01-01

FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION. Snöskoter. Gäller från 2015-01-01 SNÖSKOTER FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION Snöskoter Gäller från 2015-01-01 Snöskoter Med vår snöskoterförsäkring får du ett bra skydd för dig och din snöskoter. Detta är endast en översiktlig information.

Läs mer

Bilförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien

Bilförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från Ö 700 E

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från Ö 700 E Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2017 Ö 700 E www.omsen.ax TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2017 Ö 700 E INNEHÅLL VIKTIG INFORMATION 1 1. OMFATTNING 3 2. NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER

Läs mer

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

en skräddarsydd Försäkring för dig som kör M{zd{. M{zd{ Försäkring

en skräddarsydd Försäkring för dig som kör M{zd{. M{zd{ Försäkring en skräddarsydd Försäkring för dig som kör M{zd{. M{zd{ Försäkring zoo}-zoo} o} zoo}-zoo} Bara fördelar med M{zd{ Försäkring Du som kör Mazda har möjlighet att välja en försäkring som är skräddarsydd för

Läs mer

Tung lastbil. Gäller från 2014-04-01

Tung lastbil. Gäller från 2014-04-01 tung LastbiLsFörsÄkring Förköps- och efterköpsinformation Tung lastbil Gäller från 2014-04-01 Tung lastbil Med vår försäkring för tung lastbil får du ett bra skydd för dig och din lastbil. Du kan välja

Läs mer

Släpvagnsförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Släpvagnsförsäkring. Gäller från 2015-01-01 SLÄPVAGNSFÖRSÄKRING FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION Släpvagnsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Släpvagnsförsäkring Med vår släpvagnsförsäkring får du ett bra skydd för dig och din släpvagn. Detta är endast

Läs mer

Polisförbundets Bilförsäkring

Polisförbundets Bilförsäkring Polisförbundets Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Som medlem i Polisförbundet får du dessutom ett utökat skydd på köpet. En medlemsförmån som ger

Läs mer

Personbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid

Personbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid FÖRSÄKRING Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du

Läs mer

En bra bil ska ha en lika bra försäkring

En bra bil ska ha en lika bra försäkring En bra bil ska ha en lika bra försäkring Livet kan när som helst ta nya vägar och då är det bra med en bil som är redo att hänga med. Och en bilförsäkring. Vi har nära kontakt med Nissans egna verkstäder

Läs mer

UNIKA FORD FÖRSÄKRING

UNIKA FORD FÖRSÄKRING UNIKA FORD FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

Unika Vaihto+ Försäkring

Unika Vaihto+ Försäkring Unika Vaihto+ Försäkring Försäkringshandledningen gäller från 1.4.2011 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter Kaskoförsäkringen?

Läs mer

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF HÄSTFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Försäkringens

Läs mer

ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING

ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på

Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på vår försäkringsgivares hemsida www.gjensidige.se. Villkoren

Läs mer

En skräddarsydd försäkring för dig som kör Subaru.

En skräddarsydd försäkring för dig som kör Subaru. En skräddarsydd försäkring för dig som kör Subaru. Oslagbart pris i sex månader för nya och begagnade bilar. Bara fördelar med Subaru försäkring. Du som kör Subaru har möjlighet att välja en försäkring

Läs mer

FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015

FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015 Nyheter FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015 Vi inför ny indelning av körsträcka för personbil och lätt lastbil. Vi har förbättrat villkoren på flera punkter, bl a gäller vagnförsäkringen

Läs mer

En smartare försäkring.

En smartare försäkring. En smartare försäkring. Det finns ett smart sätt att ta hand om din bil. Opel Försäkring. Det är en försäkring som lever upp till både dina och våra högt ställda krav på säkerhet och kvalitet. Vi som har

Läs mer

Orubbliga Subaru Försäkring

Orubbliga Subaru Försäkring Orubbliga Subaru Försäkring Försäkringshandledningen gäller från 1.7.2012 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter Kaskoförsäkringen?

Läs mer

Nyckelskyddsförsäkring

Nyckelskyddsförsäkring Ifall det förekommer skillnader i de olika språkversionerna, tillämpas den finskspråkiga versionen. Nyckelskyddsförsäkring Försäkringsvillkoren är ikraft från 1.12.2012 och dessa tillämpas från 1.12.2012

Läs mer

Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar).

Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar). Vagnskadegaranti Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor Vagnskadegarantin gäller i tre år, för denna fabriksnya Porsche, från och med första registreringsdatum enligt registreringsbeviset. Om bilen skadas

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar

Läs mer

Triumph Försäkring. Gäller från 2015-05-01

Triumph Försäkring. Gäller från 2015-05-01 TRIUMPH FÖRSÄKRING Triumph Försäkring Gäller från 2015-05-01 Med vår motorcykelförsäkring får du ett bra skydd. Vi hjälper dig att få rätt försäkring för dig och din motorcykel. Det här är endast en översiktlig

Läs mer