Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013"

Transkript

1 Försäkringar för ditt hobby- och museifordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från

2 Produktbeskrivning gäller från Innehåll Trafikförsäkringen ersätter skador som du förorsakat någon annan... 3 Kasko ersätter skador på ditt eget fordon Faktorer som inverkar på priset på försäkringen... 5 Sköt om ditt fordon och dig själv... 5 Ansökan om ersättning... 6 När försäkringen börjar gälla och när den upphör... 6 Koncentrera dina ärenden, så får du förmåner. Du kan sköta dina bank- och försäkringsärenden på op.fi med samma koder. För försäkringspremier för Bilskydd och Måttskydd samlas OP-bonus som används för att betala försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon. Du kan få kännbara rabatter. Du får OP-bonus då du är antingen ägarkund i Andelsbanken kund i Helsingfors OP Bank och dina bank- och/eller försäkringsärenden är minst euro/mån. Läs mer på adressen op.fi/formaner. Ring oss eller besök närmaste Andelsbank Pohjolas försäkrings- och ersättningstjänst * Boka tid genom att ringa din andelsbank OP telefontjänsten (på finska) * Skadejour 24 tim. Skador på bilen och hemmet * Skadejour vid resor Europeiskas Emergency Service Allvarliga sjukdoms- och olycksfall Europeiskas läkarjour SOS International, Köpenhamn * Samtal till 010-nummer kostar från finländska abonnemang i det fasta nätet 0,0835 /samtal + 0,07 /minut och från mobiltelefonabonnemang 0,0835 /samtal och 0,17 /minut. Samtal till OP-telefontjänsten (på finska) kostar lika mycket som ett normalt telefonsamtal enligt din telefonoperatörs tariff. (i priserna ingår 24 % moms). Våra kundsamtal bandas för att säker ställa att skötseln av bank- och försäkringsärenden sker tryggt. I produktbeskrivningen beskrivs det centrala innehållet i försäkringen och de viktigaste begränsningarna. Detaljerad information finns i försäkringsvillkoren. Försäkringarna beviljas av Pohjola Försäkring Ab. 2

3 Pohjolas Bilskydd trafikförsäkring och kasko för ditt fordon För ditt hobby- och museifordon behöver du Bilskydd, dvs. ett försäkringsavtal, till vilket du utöver den obligatoriska trafikförsäkringen kan välja ett lämpligt kasko, dvs. en bilförsäkring. Med hobbyfordon avser vi minst 20 år gamla fordon i vilka högst 35 % av delarna har bytts ut personbilar (ej husbilar) paketbilar motorcyklar lastbilar (högst kg). Ett museifordon ska vara registrerat som ett museifordon. Trafikförsäkring En trafikförsäkring är obligatorisk. En sådan ska finnas för fordon som används på områden som är avsedda för trafik på gårdsområden vid hus och skolor på parkeringsplatser i terräng och på is samt på områden där du överhuvudtaget kan röra dig med fordon. Vi ersätter ur trafikförsäkringen egendomsskador som förorsakas motparten, till exempel en bil eller cykel som skadats i en kollision kostnader till följd av att personer skadats eller förolyckats skador på kläder som burits av passagerarna eller på kläder och personliga bruksföremål som passagerarna haft med sig. Trafikförsäkringen ersätter bl.a. inte skador på ditt eget fordon, jämför kasko din egendom i ditt fordon. Trafikförsäkringen gäller i länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES. En skada som du har förorsakat ersätts antingen enligt lagarna på skadeplatsen eller enligt den finska trafikförsäkringslagen, om den ger ett bättre skydd. Trafikförsäkringen gäller också i övriga länder som undertecknat avtalet om grönt kort, Green Card. I dessa stater ersätts skador som du förorsakat enligt lagstiftningen i det land där skadan inträffade. Ersättningsbeloppen och -praxisen kan vara otillräckliga för föraren och passagerarna. Om du till exempel reser till Ryssland, rekommenderar vi att du och passagerarna i ditt fordon har en resenär- och olycksfallsförsäkring. Trafikförsäkringens startbonus för hobbyfordon är 0 %. Startbonus för hobbymotorcyklar är 20 %. Hobbyfordonet måste vara i trafik minst 120 dagar under försäkringsperioden, för att bonus ska öka. Bonusen stiger Ny försäkring Bonus på trafikförsäkring 70 % 65 % 60 % 55 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 0 % 0 % Bonusen sjunker, om under samma försäkringsperiod - 1 skada - 2 skador 1 skadefritt försäkringsår: Du kan överföra bonus för trafikförsäkringen t.ex. från din gamla bil till en ny bil, men inte t.ex. från en bil till en motorcykel. När du byter försäkringsbolag överförs försäkrings- och skadehistorian för trafikförsäkringen till det nya bolaget. Vi ber dig lägga märke till att bonuspraxis kan variera mellan olika bolag Obs! Trafikförsäkringen för museifordon har ingen bonusrätt. När du är på väg utomlands, ring ; beställ ett Green Card kontrollera försäkringarna och deras giltighet. Om du inte är antecknad som fordonets ägare eller innehavare i registerutdraget, behöver du dessutom en fullmakt av ägaren till fordonet på att du har rätt att använda det. 3

4 Kasko Kasko är en frivillig försäkring. Vi ersätter ur kasko skador som gäller ditt fordon fast utrustning eller utrustning som endast är avsedd att användas i fordonet och som ingår i riktpriset för ditt fordon vinter- eller sommardäck som läggs undan för förvaring. Förvara utrustning som inte är fastmonterad i fordonet i ett låst utrymme och lås fast utrustningen i en fast konstruktion om den förvaras i ett gemensamt garage. Välj kasko enligt ditt fordon och dina behov Vi rekommenderar Omfattande Hobbykasko för ditt hobbyfordon (se definition s. 3) Omfattande Museikasko för ditt fordon som registrerats som ett museifordon. I omfattande kaskon ingår bland annat skydd i händelse av kollision, skadegörelse och avbruten resa. Alternativen är Begränsat Hobbykasko och Begränsat Museikasko, vilka inte ersätter skador till följd av bland annat kollision och skadegörelse. Kaskoförsäkringarna gäller i hela Europa och utanför Europa i länder som ingått Green Card-avtalet med undantag av Ryssland, där försäkringen gäller endast inom den europeiska delen av Ryssland. Avtala separat om stöldförsäkring av din personbil och motorcykel, om du är på väg med din bil till Ryssland, Vitryssland, Ukraina eller Moldavien. Stöldskyddet i Begränsat Hobbykasko och Begränsat Museikasko gäller inte i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Vitryssland, Ukraina eller Moldavien. Giltighetsområdet för stöldskyddet i Begränsat Hobbykasko och Begränsat Museikasko kan inte utvidgas. Du kan ansluta ett bilräddningsskydd till Begränsat Hobbykasko och Begränsat Museikasko. Det gäller i Finland, Sverige, Norge och Danmark samt vid transport mellan dessa länder. Självrisken är större utomlands. Vid sakskador som sker utanför Norden dubbleras din självrisk. Om din personbil eller motorcykel stjäls i Estland, Lettland, Litauen eller Polen, är självrisken 20 % av skadebeloppet, dock minst 600 euro. Vi ersätter... Självrisk Omfattande Hobbykasko och Omfattande Museikasko Begränsat Hobbykasko och Begränsat Museikasko Kollision Stöld skadorna, om någon händelse plötsligt skadar ditt fordon, t.ex. en kollision eller sammanstötning, avkörning, vältning, vägras eller ett träd som faller under storm. om ditt låsta fordon blir stulet, har utsatts för stöldförsök, försvinner eller har använts utan tillstånd och du gör en polisanmälan. Obs! Kontrollera att skyddet är giltigt när du reser utomlands s. 4. I Omfattande Hobbykasko som du valt. I Omfattande Museikasko 150. Obs! bonusrätt- och förlust s. 5. ja 150 ja ja Älg skador på ditt fordon, om det kolliderar med ett hjortdjur. 150 ja ja Brand Skadegörelse Rättsskydd Bilräddning skadorna, om ditt fordon brinner. T.ex. elutrustningen i ditt fordon får kortslutning och förorsakar en eldsvåda. om en utomstående (dock ej ett annat fordon) med avsikt orsakar skadegörelse på ditt fordon. skäliga advokat- och rättegångskostnader i tvistemål, brottmål och ansökningsärenden, som ansluter sig till ägandet, framförandet och innehavet av ditt fordon under försäkringens giltighetstid. kostnader för reparation på skadeplatsen, bogsering och lyftning upp på vägen eller andra kostnader, t.ex. övernattningskostnader, tåg- eller bussbiljett för högst priset för hemresan eller om din resa avbryts på grund av att ditt fordon har fått ett fel eller en skada eller ditt låsta fordon stjäls eller har använts utan tillstånd. 150 ja ja 150 ja 15 % av kostnaderna, minst 200 /skadefall (försäkringsbelopp ) ja ja Ingen självrisk. ja valbar Obs! Vid skador på fasta ljud- och bildåtergivningsanordningar ersätter vi ur Omfattande Hobby- och Museikasko högst euro och ur Begränsat Hobby- och Museikasko högst 700 euro. 4

5 Startbonus i kollisionsskyddet för hobbyfordon är 60 %. Du får efter skadefria perioder 10 %-enheter bonus per år. Den högsta bonusen är 70 %. En skada minskar bonusen i kollisionsskyddet med 20 %-enheter. Skador förorsakade av stormar och hagelskurar minskar inte din bonus. Obs! Kaskoförsäkringarna för museifordon har ingen bonusrätt. När du flyttar över försäkringarna för din bil eller motorcykel från ett annat bolag till oss, får du som bonus i kollisionsskyddet genast 70 %, om du har minst 30 % bonus på trafikförsäkringen. Och även om du inte skulle ha samlat någon bonus alls, får du som bonus i kollisionsskyddet i alla händelser 60 %. Det här förutsätter, att en skada som ersatts inte nämnvärt har minskat din bonus för trafikförsäkringen. Bonus för kasko med kollisionsskydd 8 år 70 % 7 år 60 % 6 år 50 % 5 år 40 % 4 år 30 % 3 år 20 % 2 år 10 % 1 år 0 % * Om du under minst 5 år efter varandra har haft 70 % bonus hos oss och det sker en skada, minskar bonusen endast till 60 %. Kasko ersätter till exempel inte skador som beror på tillverkningsfel, slitage, bristfälligt underhåll eller oaktsam hantering skador förorsakade av bristfällig cirkulation av olja eller kylvätska eller fel bränsle om det blir kortslutning i en generator, elmotor, ett bilbatteri eller någon annan elanordning och de skadas skador, då målarfärg, rök eller damm sprids ut över fordonet om en last, en person, ett djur eller ett föremål i fordonet förorsakar skada skador genom inverkan av vatten om fordonet körs på en väg eller ett område som är täckt av vatten skador som förorsakas vid tävling, vid träning för en tävling eller på en motorbana mobiltelefoner, fristående musikanordningar, utrustning och konstruktioner avsedda för tävlingsbruk, dekorationsoch specialmålning och tejpning bogsering av fordonet, om det inte startar skador som ska ersättas på basis av en garanti, ett fel i varan eller ett produktansvar. * Faktorer som inverkar på priset på försäkringen Premiestorleken baserar sig på fordonets egenskaper fordonets värde märke på bilen totalvikt på paket- och lastbilar cylindervolym ålder och hemkommun. och på dina egna uppgifter och dina val din ålder som försäkringstagare den bonus som eventuellt har samlats för trafikförsäkringen och kollisionsskyddet i kaskoförsäkringen omfattningen av den kasko som du valt den självrisk du valt för kollisionsskyddet. Den försäkringsspecifika minimipremie som debiteras för försäkringsperioden är 14 euro. Håll dina uppgifter uppdaterade Meddela oss om förändringar; t.ex. om du flyttar eller byter fordon. Sköt om ditt fordon och dig själv Säkerhetsföreskrifterna i försäkringsvillkoren hjälper till att förhindra och minska skador. De tar upp frågor som gäller låsning, brandsäkerhet och tryggt beteende i trafiken. Om nycklarna till fordonet förkommer, förhindra att fordonet används med t.ex. en mekanisk låsningsutrustning och för startspärren till omkodning. Om du reparerar ditt fordon själv eller i t.ex. ditt garage, ska du se till att där finns bl.a. brandsläckare, brandfilt och bevakning. Obs! Om det visar sig att säkerhetsföreskrifterna inte har följts eller om en skada har förorsakats avsiktligen eller av grov oaktsamhet kan vi sänka ersättningen eller låta bli att betala ut ersättning helt och hållet. Vi minskar eller avslår ersättningen, om bilen körs under påverkan av alkohol eller annat berusningsmedel eller utan körrätt. 5

6 Det är lätt att ansöka om ersättning Om en skada inträffar, läs anvisningarna och gör en skadeanmälan på adressen eller eller ring vårt nummer Ersättning ska sökas inom ett år från det att du har fått vetskap om försäkringen, den inträffade skadan och dess följder. Ersättning ska i varje fall sökas senast inom 10 år från det att skadan har skett. Du får ersättning enligt vad ditt fordon eller en del av det var värt precis före skadetidpunkten. Den högsta gränsen för ersättning är det gängse värdet på fordonet eller en del av det, dvs. kontantförsäljningspriset vid det vid skadetidpunkten rådande marknadsläget, dock högst det värde på fordonet som i försäkringsbrevet antecknats som beräkningsgrund för premien. När försäkringen börjar gälla och när den upphör Trafikförsäkringen ska vara i kraft redan när fordonet registreras. Trafikförsäkringen träder i kraft vid den tidpunkt som antecknats i försäkringsansökan, tidigast det datum då ansökan undertecknats. Den kan inte tecknas retroaktivt. I vissa situationer förutsätter vi att premien för den första försäkringsperioden betalas på förhand. Kasko träder i regel i kraft enligt avtal. Om försäkringen inte kan beviljas, t.ex. om du har obetalda premier, svarar vi inte för skador. Försäkringen gäller tillsvidare, tills du säger upp den skriftligen. En försäkring kan sägas upp om försäkringstagaren eller den försäkrade har givit felaktiga uppgifter inte har följt säkerhetsföreskrifterna har förorsakat en skada uppsåtligen eller av grov oaktsamhet till exempel har överlåtit egendom att användas av någon utomstående och därmed ökat skaderisken. Om försäkringsräkningen inte har betalats inom utsatt tid, kan vi säga upp kaskoförsäkringen och krisskyddet att upphöra två veckor efter det att meddelandet om uppsägning har avsänts. Vi tar också ut dröjsmålsränta och indrivningskostnader. Trafikförsäkringspremien kan vi driva in genom utsökning. Ägarbyte När ditt fordon övergår till en ny ägare, förblir trafikförsäkringen i kraft i 7 dagar, dvs. den tid under vilken fordonet ska försäkras och registreras på nytt. Kaskoförsäkringen upphör, då fordonet får ny ägare. Om den nya ägaren inte har tecknat en försäkring för fordonet, gäller den kaskoförsäkring som du sagt upp för den nya ägarens del i 14 dygn, med undantag för avbrotts- och rättsskyddet. Kaskoförsäkringen upphör inte när innehavaren av ett fordon som köpts på avbetalning blir ägare till fordonet. När ett fordon ställs av tillfälligt Du kan tillfälligt ställa av din hobbybil genom att fylla i en registreringsanmälan Informationen förmedlas via dem till oss. Under den tid bilen är avställd får du köra bilen endast till en på förhand bokad besiktning och därifrån till reparation eller förvaring. För den tid bilen är avställd betalar du för gällande skydd och för skötselkostnaderna för trafikförsäkringen och kaskoförsäkringen. Om det i din kaskoförsäkring ingår brand-, stöld-, skadegörelse- och rättsskydd, gäller dessa också under avställningstiden och stilleståndstiden. Vi betalar dessutom ersättning om en storm eller en kraftig hagelskur skadar en bil som du har ställt av. Ur Hobbykosko och trafikförsäkringen för din hobbymotorcykel får du gottgörelse för avställningstiden, om den har varit avställd minst 30 dagar och du har meddelat oss detta. Du får råd gällande ersättningar och försäkringar av Försäkrings- och finansrådgivningen, tfn , Du kan söka ändring i ersättningsbeslut hos vår konsumentombudsman, Försäkringsnämnden, tfn , Konsumenttvistenämnden, tfn , trafikskadenämnden, Du kan också föra saken till domstol inom tre år från det att du fick besked om vårt beslut. Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt För hantering av person-, försäkrings- och skadeuppgifter finns en egen lagstiftning som vi följer. Uppgifter om skador samlas hos försäkringsbolagens gemensamma skade- och missbruksregister för att bl.a. avvärja brottslighet. Framgång tillsammans.

Försäkringar för ditt fordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014

Försäkringar för ditt fordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Försäkringar för ditt fordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Pohjolas Bilskydd trafikförsäkring och kasko för ditt fordon Produktbeskrivningen gäller från 1.7.2014. Innehåll Trafikförsäkringen

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2012. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var gäller försäkringarna i Bilskydd?...4 Trafikförsäkringen ersätter skador

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2011. Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Bilskydd är ett försäkringsavtal

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner 1 Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Produktbeskrivningen gäller från 1.3.2008 Innehållsförteckning Ett Bilskyddsavtal

Läs mer

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen.

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. FÖRSÄKRINGSHANDLEDNING. GÄLLER FRÅN 1.7.2013 EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE. Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får

Läs mer

Unika Vaihto+ Försäkring

Unika Vaihto+ Försäkring Unika Vaihto+ Försäkring Försäkringshandledningen gäller från 1.4.2011 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter Kaskoförsäkringen?

Läs mer

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

UNIKA FORD FÖRSÄKRING

UNIKA FORD FÖRSÄKRING UNIKA FORD FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING

ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

Pohjolas båtförsäkringar

Pohjolas båtförsäkringar Pohjolas båtförsäkringar 1 Måttskydd båtförsäkringar Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2010 Innehåll Är dina försäkringar uppdaterade?... 3 Ett avtal, jämna premier... 3 Försäkrare och avtal... 3 Skydd

Läs mer

De bäst kydde FÖR DIN BIL

De bäst kydde FÖR DIN BIL De bäst kydde FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 16.5.2015 Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens skyddsnivå

Läs mer

UNIKA FORD FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN

UNIKA FORD FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 UNIKA FORD FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens skyddsnivå

Läs mer

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Försäkringshandledning Försäkringar för snöskoter, terränghjuling, moped, mopedbil, traktor, husvagn och lätt släpvagn gäller från 16.5.2015 Heltäckande SKYDD MED

Läs mer

Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN

Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens

Läs mer

UNIKA BMW FÖRSÄKRING.

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. BMW Försäkring www.bmwvakuutus.fi Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig

Läs mer

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Vakuutusopas voimassa 16.5.2015 alkaen FÖRSÄKRINGSHANDLEDNINGEN GÄLLER FRÅN 16.5.2015 VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar

Läs mer

START VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Från180. 6 mån. Endast från din återförsäljare

START VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Från180. 6 mån. Endast från din återförsäljare Kundtjänst: Volvia Försäkringar Tfn 09 5044 5290 volvia@volvia.fi www.volvia.fi VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. 65330 10/2014 FÖRSÄKRINGSERBJUDANDE ENDAST FRÅN VOLVO-ÅTERFÖRSÄLJARE START Från180

Läs mer

Volvia Bilförsäkringsvillkor VILLKOR AUV 641.1, gäller från 1.1.2010.

Volvia Bilförsäkringsvillkor VILLKOR AUV 641.1, gäller från 1.1.2010. Volvia Bilförsäkringsvillkor VILLKOR AUV 641.1, gäller från 1.1.2010. Volvia Bilförsäkringens innehåll sammanställs av försäkringsbrevet och dessa försäkringsvillkor. INNEHÅLL 1 Allmänt...3 1.1 Syftet

Läs mer

GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. UNIKA OPEL FÖRSÄKRING

GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. UNIKA OPEL FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 UNIKA OPEL FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. www.opelvakuutus.fi

Läs mer

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE Skydd för din bil och alla i bilen. Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får någon annanstans.

Läs mer

Kattavaa turvaa autollesi

Kattavaa turvaa autollesi Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 Kattavaa turvaa autollesi OMFATTANDE ja kaikille VAIHTO+ autossa FÖRSÄKRING Ger skydd mukana för din bil oleville. och alla i bilen. Helposti ja edullisesti

Läs mer

Kaskoförsäkringsvillkor för BMW Försäkring

Kaskoförsäkringsvillkor för BMW Försäkring Kaskoförsäkringsvillkor för BMW Försäkring villkor abm 690.9, gäller från 19.5.2012 Försäkringsskyddet i BMW Försäkring sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och de allmänna avtalsvillkoren.

Läs mer

Bilförsäkring Försäkringsvillkor 31 H

Bilförsäkring Försäkringsvillkor 31 H Bilförsäkring Försäkringsvillkor 31 H Gäller från 1.1.2013 Innehåll: 10. Försäkringens innehåll 20. Sakförsäkring 21. Ändamålet med försäkringen 22. Föremål för försäkringen 22.6 Värderingstabell 23. Försäkringens

Läs mer

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen. Framgång tillsammans.

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen. Framgång tillsammans. Pohjolas Måttskydd Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Framgång tillsammans. Försäkringar på nätet Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2012. Enklast tecknar du försäkringar i vår

Läs mer

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015 Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF RESEFÖRSÄKRING Innehåll Trevlig resa reseförsäkringen är väl i ordning!...................... 3 Reseförsäkringen

Läs mer

Båtförsäkring Försäkringsvillkor

Båtförsäkring Försäkringsvillkor Båtförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DEFINITION PÅ BEGREPP SOM ANVÄNDS I FÖRSÄKRINGSVILLKOREN SAKFÖRSÄKRING 1 Försäkringens innehåll 2 Försäkringens ändamål 3 Försäkringsobjekt

Läs mer

100 % fokus på dig som kör Ford.

100 % fokus på dig som kör Ford. 100 % fokus på dig som kör Ford. Vill du ha ett bra pris på din bilförsäkring utan att dra ner på trygghet, kvalitet och service? Då ligger Ford Försäkring bra till. Som en del av varumärket Ford ser vi

Läs mer

En skräddarsydd försäkring för dig

En skräddarsydd försäkring för dig En skräddarsydd försäkring för dig som kör KIA Bara fördelar Du som kör KIA har möjlighet att välja en försäkring som är skräddarsydd för din bil och som därför ger dig många fördelar. Vi har nära kontakt

Läs mer

En skräddarsydd försäkring för dig som kör Subaru.

En skräddarsydd försäkring för dig som kör Subaru. En skräddarsydd försäkring för dig som kör Subaru. Oslagbart pris i sex månader för nya och begagnade bilar. Bara fördelar med Subaru försäkring. Du som kör Subaru har möjlighet att välja en försäkring

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer