Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder"

Transkript

1 Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

2 Produktbeskrivningen gäller från Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Bilskydd är ett försäkringsavtal för vilket du utöver den obligatoriska trafikförsäkringen kan välja en lämplig bilförsäkring, dvs. kasko för fordon för privatpersoner. Använd din nättjänst I nättjänsten kan du teckna försäkringar, göra ändringar i dina försäkringar och ansöka om ersättning. Med dina bankkoder sköter du dina ärenden när du vill på webbplatsen op.fi/ forsakringar eller pohjola.fi. Kontrollera ditt försäkringsskydd i olika skeden i livet och minst en gång om året. På så sätt betalar du bara för vad du behöver och du vet vad du lämnar på ditt eget ansvar. Kom till Andelsbanken eller ring oss Du kan teckna Bilskyddsförsäkringar i Andelsbankerna, bilaffärer, bilbesiktningsställen och via Pohjolas telefontjänst. I de flesta Andelsbanker kan du vid sidan av försäkringar också sköta registreringen av ditt fordon. Pohjolas försäkrings- och ersättningstjänst* Boka tid till kontoren via OP telefontjänst (på finska)** Skadejouren står till tjänst dygnet runt Skador på bil och i hemmet Skadejour vid resor 24 h/dygn - Europeiskas Emergency Service Allvarliga sjukdoms- och olycksfall Europeiskas läkarjour SOS International, Köpenhamn Koncentrera dina försäkringar till Pohjola Om du har till exempel en hemförsäkring, en trafikförsäkring och en bilförsäkring, dvs. en kaskoförsäkring, är du preferenskund hos Pohjola. Du får försäkringar för hemmet, familjen och fordon förmånligare. När du försäkrar hemlösöret, dvs. egendom i hemmet i Pohjola, får du vårdkostnads-, rese-, skogs- och hästförsäkringar förmånligare, och din fortlöpande reseförsäkring gäller till 80 års ålder. Som preferenskund får du avgiftsfritt ett större försäkringsbelopp till livförsäkringen. För kvinnor är höjningen 45 % och för män 30 %. Vi erbjuder föräldrar till barn under ett års ålder en avgiftsfri livförsäkring på euro för ett år. Koncentrera dina bankärenden till Andelsbanken När du koncentrerar dina bankärenden till Andelsbanken, kan du få försäkringar ännu förmånligare. Dessutom kan du få OPbonus, med vilka du också betalar försäkringar i Pohjola. I bästa fall kvittas försäkringspremierna helt med bonus. Det samlas OP-bonus för bank- och försäkringsärenden. OPbonus samlas automatiskt då du är ägarkund i Andelsbanken eller kund i Helsingfors OP Bank och dina eller din familjs bankärenden sammanlagt uppgår till minst euro i månaden. Du får mer information i Andelsbanken. Du är automatiskt OPbonuskund då det samlas bonus för dig. OP-bonuskunder får vid 70 års ålder förmåner som hör till preferenskunder i Pohjola redan med två slags försäkringar, till exempel hem- och olycksfallsförsäkringen. Du minns väl att du hos oss också får K-Plussa-poäng. Kontakta oss och utnyttja alla förmåner! * Samtal till Pohjolas servicenummer kostar 8,28 c/samtal + 12,00 c/minut (23 % moms ingår). ** Samtal till OP telefontjänsten kostar lika mycket som ett normalt telefonsamtal enligt din telefonoperatörs tariff. Samtal till de andra 010-numren kostar i Finland med fast telefon 8,28 c/samtal+ 5,95 c/min och med mobiltelefon 8,28 c/samtal + 17,04 c/min (23 % moms ingår). Försäkringarna för Bilskydd beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Innehållet i försäkringen framgår i sin helhet i försäkringsvillkoren. Skador ersätts i enlighet med villkoren. 2

3 Innehållsförteckning Var gäller försäkringarna i Bilskydd?...4 Hur försäkringen börjar gälla och upphör...4 Trafikförsäkringen ersätter skador som förorsakats någon annan...5 Kasko ersätter skador på det egna fordonet...6 Superkasko, Lättkasko eller Delkasko för bilar...6 För övriga fordon Helkasko eller Delkasko...7 Vad ersätter skydden i kasko?...8 Inlösning av fordon och skydd för detta...9 Vad inverkar på priset på försäkringen? Bonus för krockfria år Hur överförs och fastställs bonus? Sköt om ditt fordon och dig själv En skada har inträffat vad gör du? Vad ersätts inte ur trafikförsäkringen och kasko? Bra att veta om oss och om dina rättigheter

4 Var gäller försäkringarna i Bilskydd? Trafikförsäkring Trafikförsäkringen gäller i länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). En trafikskada som har förorsakats av ett i Finland trafikförsäkrat fordon ersätts antingen enligt lagstiftningen på skadeplatsen eller enligt den finska trafikförsäkringslagen, om den ger ett bättre skydd. Trafikförsäkringen gäller också i övriga länder som undertecknat avtalet om grönt kort (Green Card). I dessa stater ersätts skador enligt lagstiftningen i det land där skadan har inträffat. Ersättningsbeloppen och -praxisen kan vara otillräckliga för föraren och passagerarna, och det rekommenderas därför att man tecknar ett tilläggsskydd i form av en resenär- och olycksfallsförsäkring för resor till exempelvis Ryssland. Till trafikförsäkringen kan anslutas ett frivilligt Krisskydd som gäller endast i Finland. Bilförsäkring, dvs. kasko Bilförsäkringarna, dvs. kaskoförsäkringarna, gäller i hela Europa och utanför Europa i länder som undertecknat avtalet om grönt kort med följande undantag. I Ryssland gäller försäkringen endast på den europeiska delen av Ryssland. Stöldskyddet för personbilar och motorcyklar gäller inte i Ryssland, Vitryssland, Ukraina eller Moldavien om inte ett separat avtal ingåtts om detta. Stöldskyddet för husbilar gäller emellertid också i dessa länder. Stöldskyddet i Delkasko för personbilar och motorcyklar gäller inte i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Vitryssland, Ukraina eller Moldavien. Giltighetsområdet för stöldskyddet i Delkasko kan inte utvidgas. Bilräddningsskyddet i anslutning till Delkasko gäller endast i Finland, Sverige, Norge och Danmark samt vid transport mellan dessa länder. På väg utomlands kontakta oss i god tid före resan Om du reser utanför de nordiska länderna, kontakta oss i god tid före resan för att få reda på giltigheten för och omfattningen av din försäkring. Ett grönt kort med uppgift om trafikförsäkringens giltighet beställer du enkelt på sidan pohjola.fi. Kontrollera också att till exempel resenär-, resgods- och olycksfallsförsäkringarna är uppdaterade. Självrisken är större utomlands Vid sakskador som sker utanför Norden dubbleras självrisken. Om en stöldskada på en personbil eller en motorcykel inträffar i Estland, Lettland, Litauen eller Polen, är självrisken 20 % av skadebeloppet, dock minst 600 euro. Med vems fordon reser du utomlands? Om du inte är antecknad som fordonets ägare eller innehavare i registerutdraget, behöver du en fullmakt av fordonets ägare för resor utomlands. Håll ditt Bilskydd uppdaterat Meddela oss genast om det sker förändringar; när du flyttar, byter fordon, lägger till eller tar bort skydd eller ändrar självrisken osv. De uppgifter som gäller försäkringen ska vara korrekta. Om det senare framgår att de uppgifter som du gett är felaktiga eller bristfälliga, kan vi sänka ersättningen, avslå den helt och hållet eller häva avtalet. Hur försäkringen börjar gälla och upphör Hur försäkringen börjar gälla Du kan teckna Bilskydd i Andelsbankerna, på Pohjolas servicenummer , på sidan pohjola.fi, i bilaffären eller via någon av våra representanter. I de flesta Andelsbanker kan du också sköta registrering av fordon. Trafikförsäkringen ska vara i kraft redan när fordonet registreras. Trafikförsäkringen träder i kraft vid den tidpunkt som antecknats i försäkringsansökan, tidigast det datum då ansökan undertecknats. Det kan inte göras retroaktivt. I vissa situationer förutsätter vi att premien för den första försäkringsperioden betalas på förhand. Kasko träder i regel i kraft enligt avtalet. Obetalda premier hos Pohjola kan utgöra ett hinder för beviljande. Hur försäkringen upphör När ett fordon övergår till en ny ägare eller försäkringarna överförs till ett annat försäkringsbolag, hålls trafikförsäkringen i kraft i sju dagar, dvs. den tid under vilken fordonet ska försäkras och registreras på nytt. När fordonet byter ägare gäller kaskoförsäkringen, med undantag av avbrotts- och rättsskydden, för den följande ägarens räkning i 14 dygn räknat från överföringen av äganderätten, om den nya ägaren inte har tecknat en ny försäkring för fordonet. Kaskoförsäkringen upphör inte när innehavaren av ett fordon som köpts på avbetalning blir fordonets ägare. 4

5 Trafikförsäkringen ersätter skador som förorsakats någon annan Varje motorfordon ska ha en trafikförsäkring, eftersom du i trafiken inte bara kan orsaka dig själv skada, utan också någon annan. Ett fordon kan inte registreras utan trafikförsäkring. En trafikförsäkring måste tecknas i många situationer, även om fordonet inte skulle registreras, t.ex. för en fyrhjuling. Med Bilskydd kan följande fordon i privatbruk försäkras person- och paketbilar samt lastbilar på högst kg motorcyklar mopeder, snöskotrar och mopedbilar samt fyrhjulingar traktorer husbilar på högst kg husvagnar och släpvagnar på högst kg Du är på en bilresa med en vän. Ni råkar ut för en trafikolycka som du konstateras vara skyldig till. Din och motpartens bilar skadas och bogseras till reparationsverkstaden. Personer i vardera bilen ådrar sig personskador. I motpartens bil fanns en barnvagn som gick sönder. Också din väns glasögon och din mobiltelefon går sönder. Ur trafikförsäkringen ersätts kostnader för bogsering och reparation av motpartens bil. Också ersättning för stilleståndstid kan betalas till motparten. Personskador som passagerarna och du ådragit dig ersätts. Glasögonen och barnvagnen ersätts, men din mobiltelefon ersätts inte ur trafikförsäkringen. Din hemförsäkring kan eventuellt ersätta den. Trafikförsäkringen ersätter inte skadorna på din bil. De ersätts ur din bilförsäkring, dvs. din kaskoförsäkring. Fordonet ska ha en trafikförsäkring när det används på områden som är avsedda för trafik på gårdsplanen till hus och skolor, på parkeringsplatser vid köpcentra på områden där man i allmänhet kan röra sig, t.ex. i terräng eller på is, mm. Vad ersätter trafikförsäkringen? Trafikförsäkringen ersätter skador på personer i det egna fordonet samt person- och egendomsskador som åsamkats den oskyldiga parten och övriga delaktiga. Också skador på kläder som burits av passagerarna eller på kläder och personliga bruksföremål som passagerarna haft med sig ersätts. Trafikförsäkringen ersätter inte egendom som finns i det skyldiga fordonet eller övrig skadad egendom som tillhör föraren i eller ägaren till det skyldiga fordonet. Krisskydd en tilläggsförsäkring till trafikförsäkringen Med ett frivilligt Krisskydd kompletterar du skyddet i trafikförsäkringen. När ett fordon som försäkrats med Krisskydd blir delaktigt i en trafikolycka ersätts anhöriga eller en förordnad förmånstagare med euro, om försäkringstagaren förolyckas. Om någon familjemedlem förolyckas eller skadas, ersätts följande kostnader: kristerapi, 10 terapisessioner för högst euro skäliga övernattnings- och resekostnader för högst två familjemedlemmar från hemorten till den ort där den skadade försäkrade vårdas och tillbaka, högst euro kostnader för hemhjälp, högst 500 euro ersättning för konvalescens på 100 euro. I Krisskydd ingår ingen självrisk. 5

6 Kasko ersätter skador på det egna fordonet För skador på det egna fordonet behöver du en frivillig bilförsäkring, dvs. en kaskoförsäkring, eftersom din trafikförsäkring inte ersätter dem i någon som helst situation. Fordon försäkras inklusive utrustning Ett fordon försäkras inklusive i riktpriset ingående utrustning, vinter- och sommardäck medräknat. Till försäkringen hör dessutom fast monterad tilläggsanordning och utrustning. I fråga om motorcyklar och snöskotrar, mopeder och fyrhjulingar är även hjälm och hjälmtelefon försäkrade när de är i användning. Om jag förvarar skidboxen och vinterdäcken i garaget? När du förvarar fordonets utrustning separat från fordonet, se till att skyddet är ett låst utrymme i vilket man inte kan ta sig in utan nycklar utan att bryta sig in. I ett gemensamt garage ska utrustningen vara låst vid en fast konstruktion i byggnaden. Brand- och stöldskydden gäller då i fråga om utrustningen. Se också till att kvittona på tilläggsutrustningen finns i säkert förvar. Hur är det med musikinstrument, dekorationslackering och annan utrustning? Radioapparater och musikanordningar som är fast monterade i fordonet är försäkrade med Super- och Helkasko upp till ett maximalt ersättningsbelopp på euro och med Lätt- och Delkasko upp till 700 euro. Mobiltelefoner ingår inte i försäkringen, medan fasta hands free -apparater däremot ingår. Speciallackeringar, exempelvis dekorationslackeringar eller tejpningar, och tävlingsutrustning är inte försäkrade. Superkasko, Lättkasko eller Delkasko för bilar För en person-, paket- eller lastbil (högst kg) kan du välja en lämplig Super-, Lätt- eller Delkasko som passar bilens ålder och värde samt dina egna behov. Superkasko är den mest vältäckande och avsedd särskilt för nya och relativt nya bilar. I en Lättkasko är det bara priset som är lätt. Den är avsedd för 6 15 år gamla bilar, vilkas värde är högst euro (maximiersättningen i Lättkasko). Den mest begränsade och förmånligaste är Delkasko, i vilken inte ingår kollisionsskydd, men till vilken kan anslutas skadegörelseskydd och bilräddningsskydd. Försäkringar för person-, paket- och lastbilar Trafikförsäkring Krisskydd Bilens ålder 0 15 år Bilens ålder 6 15 år Bilens ålder 0 25 år Värde < euro Superkasko Lättkasko Delkasko Kollision Kollision Älg Älg Älg Brand Brand Brand Stöld Stöld Stöld Rättsskydd Rättsskydd Rättsskydd Skadegörelse Skadegörelse Bilräddning Bilräddning Valbara tilläggsskydd: Avbrottsskydd Superinlösning Glasskydd Valbara tilläggsskydd: Skadegörelse Bilräddning Finansieringsförsäkring Finansieringsförsäkring 6

7 För övriga fordon Helkasko eller Delkasko För motorcyklar, mopeder, mopedbilar, fyrhjulingar, snöskotrar, husbilar, husvagnar och lätta släpvagnar kan du välja en lämplig Helkasko eller Delkasko som passar fordonets ålder och dina behov enligt tabellen nedan. Helkasko är den mest vältäckande för 0 15 år gamla fordon. Till Helkasko för motorcyklar och husbilar kan du ansluta Avbrottsskydd och för motorcyklar Nyvärdesskydd. Delkasko är den minst omfattande och förmånligaste. Hel- eller Delkasko för andra fordon Trafikförsäkring Motorcyklar och husbilar (max kg) samt mopedbilar* Mopeder, fyrhjulingar, snöskotrar, husvagnar och andra släpvagnar (max kg) och traktorer** 0-15 år 0-25 år 0-15 år 0-25 år Helkasko Delkasko Helkasko Delkasko Kollision Älg Brand Stöld Rättsskydd Skadegörelse Bilräddning Älg Brand Stöld Rättsskydd Kollision Älg Brand Stöld Rättsskydd Skadegörelse Älg Brand Stöld Rättsskydd Valbara tilläggsskydd: Avbrottsskydd Nyvärdesskydd för motorcyklar Valbara tilläggsskydd: Bilräddning Skadegörelseskydd endast för mopedbilar* Finansieringsförsäkring Finansieringsförsäkring * För mopedbilar kan du välja Helkasko endast utan tilläggsskydd. Till Delkasko för mopedbilar får du om du vill också bilräddning och skadegörelseskydd. ** I Bilskydd kan du försäkra en traktor som inte är i produktionsbruk endast med Delkasko. I Delkasko har traktorer brand-, stöldoch rättsskydd, däremot inte älgskydd eller kollisionsskydd. Finansieringsförsäkring En finansieringsförsäkring kan anslutas till en Super-, Lätt- och Helkasko för ett fordon som finansierats genom t.ex. avbetalning. Den ger ett tilläggsskydd åt bilaffären, finansieringsbolaget, leasinguthyraren och panthavaren. Ur den ersätts fordonets ägare för förlust av eller skada på fordonet i vissa situationer, om ersättning i övrigt avslås i enlighet med villkoren. Bruksmånaderna beaktas vid åretruntpremiesättning I trafikförsäkringen och i Helkasko finns en åretruntpremiesättning för motorcyklar, snöskotrar, fyrhjulingar, mopeder och mopedbilar samt i Helkasko för husvagnar. Prissättningen graderar premierna enligt de vanligaste bruksmånaderna för fordonet. Till exempel i fråga om premier för motorcyklar ligger tyngdpunkten på sommarmånaderna och i fråga om snöskotrar på motsvarande sätt på vintermånaderna. Någon separat anmälan om avställningstid behöver alltså inte göras och fordonet kan användas genast när väderleksförhållandena tillåter det. 7

8 Vad ersätter skydden i kasko? Vad ersätts? Självrisk Att observera Kollisionsskydd Ersätter en skada som direkt förorsakats fordonet genom kollision, sammanstötning, körning av vägen, vältning, genom vägras eller genom någon annan plötslig yttre orsak som skadar försäkringsobjektet. Stormen fäller ett träd över det parkerade fordonet eller bilen backar mot en stolpe på parkeringsplatsen. En bil som förblivit okänd krockar med en annan bil på parkeringsplatsen. För bilar och motorcyklar 150 euro eller 300 euro. I en försäkring utan bonus 450 euro eller 600 euro. Som självrisk för en motorcykel eller fyrhjuling kan du välja 450 euro eller 600 euro. För mopeder 150 euro eller 300 euro. För mopedbilar och lättfyrhjulingar som godkänts för vägtrafik 300 euro, 450 euro eller 600 euro. Älgskydd Skador som har berott på sammanstötning med ett hjortdjur. Hjortdjur är bl.a. älgar, dovhjortar, renar och rådjur. 150 euro Ur Superkasko ersätts också en sammanstötning med vilda djur, t.ex. mårdhundar. Notera att skador som förorsakats av väjning inte ersätts ur älgskyddet utan ur kollisionsskyddet. Om kortslutningen inte förorsakar eldsvåda, utan skadar en elapparat, ersätts inte skadan. Skadan ersätts om fordonet inte har hittats inom 30 dagar räknat från det att försvinnandet polisanmälts och vi har fått en kopia av anmälan. Brandskydd Brandskador som har förorsakats av eld som kommit lös eller av kortslutning i fordonets elektriska utrustning. Skador som har förorsakats genom att ett fordon som förvarats låst eller i ett låst utrymme förlorats eller skadats, om orsaken varit stöld, bruksstöld, olovligt bruk eller försök därtill. 150 euro Stöldskydd 150 euro Skadegörelseskydd En skada som förorsakats fordonet genom uppsåtlig skadegörelse om gärningstidpunkten och gärningsplatsen kan fastställas noggrant och en polisanmälan har gjorts i ärendet. En kundvagn rullar iväg på en parkeringsplats och stöter samman med en främmande bil. Det är inte skadegörelse, eftersom det inte var avsiktligt. 150 euro Ur skadegörelseskyddet ersätts inte skador som förorsakats med ett annat fordon. Rättsskydd Till fordonets ägare, innehavare eller förare betalas nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader till följd av tvistemål eller åtal. Tvistemålet eller åtalet ska basera sig på en händelse som inträffat under försäkringens giltighetstid. 15 % av kostnaderna, minst 200 euro/skadefall Försäkringsbeloppet är euro. Meddela oss på förhand om du vill utnyttja försäkringen. Bilräddningsskydd Avbrottsskydd Lyftning av fordonet upp på vägen och bogsering till närmaste verkstad samt kostnader för reparation på skadeplatsen, om ditt fordon får motorstopp till exempel på grund av motorfel eller kollision. Dessutom ersätts andra nödvändiga kostnader för övernattning eller fortsättning av resan i Superkasko upp till 500 euro och i andra upp till 200 euro (högst priset för hemresan). Förlorade användningsdagar som förorsakats av kollisions-, älg-, skadegörelse-, brand-, glas- eller stöldskador som inte ersätts med stöd av trafikförsäkringen. Fönsterglas som gått sönder till följd av ett plötsligt slag. Ingen självrisk 0 eller 3 dygn Bilräddningsskyddet i Superkasko för en personbil gör det möjligt att använda en hyrbil vid skador utomlands. Du kan ansluta Avbrottsskydd till Superkasko. Som dagersättning kan du välja 40 euro eller 90 euro. Ersättning betalas för högst 30 dagar (vid inlösning 14 dagar). Glasskydd 150 euro Du kan ansluta glasskydd till Superkasko. Superinlösning Löser in en bil som skadats till bättre villkor än normalt. Självrisken för det skydd, till vilket skadan hänför sig Du kan ansluta Superinlösning till Superkasko. Se vidstående sida. Nyvärdesskydd Löser in en motorcykel som skadats till bättre villkor än normalt. Självrisken för det skydd, till vilket skadan hänför sig Du kan ansluta Nyvärdesskyddet till Helkasko. Se omstående sida. 8

9 Inlösning av fordon och skydd för detta Ett fordon inlöses, om reparationskostnaderna uppgår till mer än 70 % av fordonets gängse värde före skadan. Inlösningspriset är det gängse värdet. Superinlösning för bilar Du kan välja Superinlösningsskydd som en del av Superkasko för din bil. Om din bil fått en skada eller om den skadats genom en olyckshändelse löser vi in den till bättre villkor än normalt. Vi kan lösa in en ny eller en relativt ny bil till kontantpriset, om kaskoförsäkringen har varit i kraft från början bilen, bortsett från en tid på högst sex månader under vilken ägande- eller besittningsrätten innehafts av en enda bilaffär, endast har varit i försäkringstagarens ägo eller besittning efter det att den första gången registrerades bilen är högst tre år gammal bilen är körd högst kilometer Pohjolas beräkning av reparationskostnaden är mer än 50 % av priset för en ny motsvarande bil. Nyvärdesskydd för motorcyklar Till Helkasko för en motorcykel på över 125 cm³ kan man välja Nyvärdesskydd, som gör det möjligt att lösa in en motorcykel som skadats till bättre villkor än normalt. Vi kan lösa in motorcykeln till kontantpriset, om motorcykeln, bortsett från en tid på högst sex månader under vilken ägande- eller besittningsrätten innehafts av en enda fordonsaffär, endast har varit i försäkringstagarens ägo eller besittning efter det att den första gången registrerades motorcykeln är högst tre år gammal Pohjolas beräkning av reparationskostnaden är mer än 50 % av kontantpriset på en ny motsvarande motorcykel. Skaffar du en ny husbil eller husvagn? När du försäkrar din nya husbil eller husvagn med Helkasko, ingår i det en möjlighet till nyvärdesinlösning. Vi löser in en husbil eller husvagn som är högst ett år gammal och körd högst km såsom en ny bil i den ovan nämnda Superinlösningen. Om ovan nämnda kriterier inte uppfylls, löser vi in en begagnad bil till gängse pris förhöjt med upp till 30 %, dock högst för det gängse priset vid inköpsögonblicket. En förutsättning är, att kaskoförsäkringen har varit i kraft från början Pohjolas beräkning av reparationskostnaden är över 60 % av det gängse värdet på bilen före skadan. 9

10 Vad inverkar på priset på försäkringen? De uppgifter som behövs för att försäkra fordonet inverkar också på priset: märke och modell på fordonet cylindervolym eller cylindervolym och vikt förhållande vikt effekt (kw/kg) fordonets hemkommun försäkringstagarens ålder och kön bonus för trafikförsäkring och kollisionsskyddet i kasko det kasko och de tilläggsskydd som du valt självrisken i kollisionsskyddet. Bonus för krockfria år Bonus är en gottgörelse på premien som ges för skadefria försäkringsperioder. För att bonus ska öka, måste fordonet vara i trafik under försäkringsperioden minst 120 dagar (användningsdagar). Bonus på trafikförsäkringen gottgörs från grundpremien för trafikförsäkringen och bonusen på kasko från premien för kollisionsskyddet. Bonus på trafikförsäkring Trafikförsäkringens startbonus för bilar är 0 %. Det första skadefria året höjer försäkringen till en bonusklass på 10 %. Efter de följande skadefria åren växer bonus med 5 %-enheter. En ny trafikförsäkring för motorcyklar börjar från 20 %. Bonus på trafikförsäkring En skada som inträffar under försäkringsperioden sänker bonusen enligt bifogade tariff. De flesta skador under samma försäkringsperiod sänker bonusen mer. Bonus för kasko med kollisionsskydd I kollisionsskyddet för Super-, Lätt- och Helkasko får du efter skadefria perioder 10 %-enheter bonus per år. Den högsta bonusen är 70 %. Skadan sänker bonus med 20 %-enheter, men om orsaken är en storm eller hagelskur, görs inget bonusavdrag. Super-, Lätt- och Helkasko får du också utan bonusrätt. Bonus för kasko med kollisionsskydd 8 år 70 % 7 år 60 % 6 år 50 % 5 år 40 % 4 år 30 % 3 år 20 % * Bonusen stiger Ny försäkring 70 % 65 % 60 % 55 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 0 % 0 % Bonusen sjunker, om under samma försäkringsperiod - 1 skada - 2 skador 1 skadefritt försäkringsår: 2 år 10 % 1 år 0 % * Om du under minst fem år efter varandra har haft 70 % bonus hos oss och det sker en skada, minskar bonusen endast till 60 %. Hur överförs och fastställs bonus? När du till exempel byter bil överförs bonusen från den gamla bilen till den nya, men inte t.ex. till en motorcykel, utan till ett motsvarande fordon som används på samma sätt. När du byter försäkringsbolag överförs trafikförsäkringens försäkrings- och skadehistoria till det nya bolaget. Beakta, att bonus på trafikförsäkringen bestäms på basis av bl.a. användningsdagar och att bonuspraxisen kan variera mellan olika bolag. Förmåner i kasko När du har trafikförsäkringsbonus 0 25 %, får du som bonus i kollisionsskyddet i Super-, Lätt- eller Helkasko genast 60 %. Om du har fått % bonus på trafikförsäkringen, får du som bonus i kollisionsskyddet i kasko 70 %. En förutsättning är att den skada som ersatts inte har minskat bonusen på din kasko. 10

11 Hur tar jag bilen tillfälligt ur trafik? Om bilen inte används tillfälligt görs en registreringsanmälan till fordonsregistret. Du kan göra en skriftlig anmälan på sidan trafi.fi, på bilbesiktningsstationer och i de flesta Andelsbanker. Uppgift om detta förmedlas till försäkringsbolaget. Under den tid bilen är ur trafik får den flyttas endast till en på förhand bokad besiktning och därifrån till reparation eller förvaring. För vad betalar jag när bilen är ur trafik? För den tid bilen är ur trafik behöver fordonsskatt inte betalas. I kasko gäller brand-, stöld-, skadegörelse-, rätts-, glasskydd och Superinlösning, om dessa ingår i den kaskoförsäkring som du valt. För den här tiden betalar du för gällande skydd och för trafikförsäkringen samt för vårdkostnader i kasko. Betalning av försäkring och minimipremie Premierna ska betalas senast på förfallodagen. Om en premie inte har betalats inom utsatt tid, säger vi upp kaskoförsäkringen och Krisskyddet i anslutning till trafikförsäkringen inom 14 dagar efter det att uppsägningsmeddelandet har avsänts, om du inte betalar premien inom den tiden. För dröjsmål uppbär vi dröjsmålsränta enligt räntelagen och ersättning för betalningspåminnelser. Trafikförsäkringspremien kan drivas in genom utsökning. Den försäkringsspecifika minimipremie som debiteras för en försäkringsperiod är 14 euro. Då du betalar premien på en gång får du 2,5 % rabatt. Har du koncentrerat dina bank- och försäkringsärenden till OP-Pohjola? Du vet väl att du kan betala försäkringsräkningar med den bonus som samlas genom bankärenden och försäkringspremier. Sköt om ditt fordon och dig själv Säkerhetsföreskrifterna ger spelregler för hur man kan öka säkerheten. I dem redogörs för vad man kan göra för att förebygga eller minska en skada. Det att du har följt dem är av betydelse när du ansöker om ersättning. Om säkerhetsföreskrifterna inte har följts och det har inverkan på uppkomsten av skadan kan ersättningen minskas eller helt utebli. I försäkringsvillkoren finns viktiga säkerhetsföreskrifter. Här följer ett sammandrag, det lönar sig att läsa det! Se till att föraren har körkort. Kör inte om du är sjuk eller trött. Fordonet ska följa bestämmelserna och det ska hållas i skick. Se till att däck och bromsar följer bestämmelserna och fungerar. Om nycklarna förkommer ska startspärren omkodas och användningen förhindras med t.ex. en mekanisk låsningsutrustning. Ett fordon som fått motorstopp ska omedelbart flyttas till en säker plats. Fordonet ska vara under regelbunden uppsikt. Värm bilen med godkända anordningar. Det är inte tillåtet att placera ett täcke i utrymmet mellan motorhuven och motorn. I den lokal fordonet förvaras får inte användas öppen eld. Ordna med bevakning och utrustning för handbrandsläckning på reparationsplatsen. Vid svetsning ska överdrag och andra antändliga konstruktioner avlägsnas från ett tillräckligt stort område. 11

12 En skada har inträffat vad gör du? Om en skada trots alla försiktighetsåtgärder skulle inträffa, får du hjälp av oss. Bilskadejour Bilskadejouren står till din tjänst dygnet runt, var du än befinner dig. Skadejouren kan till exempel svara på följande frågor: Vad gör jag om bilen slocknar mitt i natten på en ödemarkssträcka? Om min bil blir stulen? När ska jag kalla på polis? Förhindra ytterligare skador och samla information När en skada har inträffat är det din skyldighet som förare att se till att skadan begränsas och att förebygga ytterligare skador. Det är också din skyldighet att delta i utredningen av skadan; anteckna på skadeplatsen registernummer, försäkringsbolag för motpartens fordon och förarens personuppgifter. Skador och ersättningsansökan När en skada inträffar ska du ringa vårt servicenummer och fråga till vilken reparationsverkstad du kan föra eller låta bogsera fordonet. Reparationsverkstaden uppskattar reparationskostnaden och beställer skadeinspektion. Reparationsverkstaden får tillstånd att fakturera, när ett ersättningsbeslut har fattats utgående från skadeanmälan och skadeinspektionen samt nödvändiga redogörelser. Du betalar självrisken till reparationsverkstaden. Om du är skyldig till en trafikskada eller skadan på ditt fordon sköts ur kasko, fyll i skadeanmälan i nättjänsten op.fi/ forsakring. Om du inte är kund i Andelsbanken, logga in i tjänsten på webbplatsen pohjola.fi. Du sköter ditt ärende behändigt också per telefon Om du är oskyldig part i en trafikskada, behöver du inte göra en skadeanmälan, eftersom den skyldige parten ska göra en skadeanmälan till sitt eget försäkringsbolag. Ifall frågan om vem som är skyldig drar ut på tiden, kan du komma överens om reparation av ditt fordon först med oss. Hur mycket var fordonet värt vid skadetidpunkten? Ersättning betalas enligt värdet på egendomen vid skadetidpunkten. Den högsta gränsen för ersättning är det gängse värdet på fordonet eller en del av det. Som gängse värde betraktas kontantpriset på marknaden för fordonet i fråga vid skadetidpunkten. Vi löser in fordonet på bättre villkor, om du har tecknat en Superinlösning eller ett Nyvärdesskydd, s

13 Vad ersätts inte ur trafikförsäkringen och kasko? Ersättningar utbetalas i enlighet med försäkringsvillkoren. Ersättningen kan nedsättas eller kravet på ersättning avslås helt och hållet om säkerhetsföreskrifterna har försummats eller om skadan har vållats uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet; till exempel genom grovt äventyrande av trafiksäkerheten, genom att framföra fordonet under påverkan av alkohol eller något annat rusmedel eller utan körrätt. Skadan kan eventuellt också repareras utgående från någon garanti eller något produktansvar. Nedan följer ett sammandrag av de allmänna begränsningarna gällande trafikförsäkringen och kasko. I villkoren för Bilskydd presenteras begränsningarna mer omfattande och noggrannare. Skadorna ersätts enligt villkoren. Trafikförsäkringen ersätter inte... skada riktad mot det egna fordonet skada som riktar sig mot egendom i fordonet eller annan egendom som tillhör föraren, innehavaren eller fordonets ägare ett djur som går på vägen utan uppsikt. För en ren betalas dock ersättning till ägaren. Kom ändå ihåg att... om du har kasko med skydd för skadan i fråga, får du ersättning. om ditt hemlösöre är försäkrat eller om du har en resgodsförsäkring kan du eventuellt få ersättning eller om du har en värdeföremålsförsäkring för hobbyredskap. om ett sällskapsdjurs ägare har hemlösöret försäkrat i Pohjola, är sällskapsdjuret försäkrat upp till euro (i Easy-paketet euro) och familjens ansvarsförsäkring hjälper, om ditt djur orsakar skada på utomstående. Kasko ersätter till exempel inte... skador som beror på tillverkningsfel, slitage, bristfälligt underhåll eller oaktsam hantering. skador som orsakats av last, person, djur eller föremål som befunnit sig i fordonet. skador till följd av att fordonet har övergivits. skador på billacket på grund av utsläpp av lack, rök och damm. skador till följd av deltagande i tävling eller träning inför sådan om det inte är fråga om en i försäkringsvillkoren fastställd styrd körövning på motorbana eller på ett område som har avstängts för trafik. mobiltelefoner, fristående musikanordningar, utrustning och konstruktioner avsedda för tävlingsbruk, dekorationsoch speciallackering och tejpning. 13

14 Bra att veta om oss och om dina rättigheter Pohjola Försäkring Ab i korthet Vi är den största skadeförsäkraren i Finland. Vi är dotterbolag till Pohjola Bank Abp och en del av OP-Pohjola-gruppen. Vi har cirka 1,8 miljoner företags- och privatkunder i Finland. Pohjola Försäkring Ab grundades Vi handlägger årligen nästan trafikskador, av vilka vi ersätter över 95 %. Försäkringsbolagen övervakas av Finansinspektionen Finansinspektionen PB Helsingfors tfn Hantering av personuppgifter För hantering av person- och försäkrings- samt skadeuppgifter finns en egen lagstiftning, som vi följer. Vi samlar uppgifter ur offentliga register och som försäkringstagare ger du oss uppgifter och befullmäktigar instanser, därifrån vi får uppgifter. Uppgifterna kan användas vid marknadsföring, men vi överlåter inte uppgifterna till utomstående, förutom i de fall då överlåtandet av uppgifterna baserar sig på lag eller överenskommelse med dig. Försäkringsuppgifter och missbruk till försäkringsbolagens gemensamma register Uppgifter om anmälda skador samlas hos försäkringsbolagens gemensamma skade- och missbruksregister. Med hjälp av registret bekämpas kriminalitet som riktar sig mot försäkringsbolagen. Hur man söker ändring i Pohjolas beslut Om du tycker att vårt beslut är bristfälligt eller felaktigt, kan du kontakta den person som handlagt ditt ärende och lämna denne eventuella kompletterande redogörelser. Om du efter att ha kontaktat handläggaren fortfarande är missnöjd med vårt ersättningsbeslut, kan du skriftligen föra ärendet till behandling hos Pohjolas kundombudsman. Råd och hjälp med utredning I ersättnings- och andra försäkringsärenden får du hjälp av Försäkrings- och finansrådgivningen direkt och dessutom av kundombudsmannen. Du kan också hänskjuta ditt ärende direkt till nedan nämnda nämnder eller till en domstol för behandling. Försäkrings- och finansrådgivningen och Försäkringsnämnden Porkalagatan Helsingfors tfn Nämndens rekommendation till avgörande I ärenden gällande kasko kan du från Försäkringsnämnden eller alternativt Konsumenttvistenämnden be om ett avgiftsfritt utlåtande. Trafikskadenämnden ger utlåtanden i ärenden som gäller trafikskador. En begäran om utlåtande ska göras skriftligen. Utlåtandena utgör rekommendationer. Det är bra att diskutera ärendet med den kommunala konsumentrådgivaren innan man för ärendet till Konsumenttvistenämnden. Konsumenttvistenämnden PB Helsingfors tfn Trafikskadenämnden Bulevarden 54 A Helsingfors Domstolsbehandling Du kan hänskjuta ärendet till en tingsrätt för avgörande oavsett om du har bett eller inte har bett om en rekommendation till avgörande av den ovannämnda nämnden. Talan kan väckas antingen vid tingsrätten på din hemort i Finland eller vid tingsrätten på skadeorten eller vid Helsingfors tingsrätt. Ett eventuellt nämndeavgörande binder inte domstolen. Talan i tingsrätten ska väckas mot försäkringsbolaget inom tre år från det att du fått skriftligt besked om vårt beslut. Pohjola Försäkring Ab Kundombudsmannen Labbackavägen 1, Pohjola fax eller 14

15 Pohjola Försäkring Ab, Labbackavägen 1, Pohjola Hemort: Helsingfors, huvudbransch: försäkringsverksamhet Bolaget har införts i handelsregistret, FO-nummer

16

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2012. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var gäller försäkringarna i Bilskydd?...4 Trafikförsäkringen ersätter skador

Läs mer

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013 Försäkringar för ditt hobby- och museifordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013 Produktbeskrivning gäller från 1.1.2013. Innehåll Trafikförsäkringen ersätter skador som du förorsakat någon annan...

Läs mer

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Försäkringar för ditt hobby- och museifordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Pohjolas Bilskydd Produktbeskrivning gäller från 1.7.2014 Innehåll Trafikförsäkringen ersätter skador som du förorsakat

Läs mer

Försäkringar för ditt fordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014

Försäkringar för ditt fordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Försäkringar för ditt fordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Pohjolas Bilskydd trafikförsäkring och kasko för ditt fordon Produktbeskrivningen gäller från 1.7.2014. Innehåll Trafikförsäkringen

Läs mer

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Försäkringshandledning Försäkringar för snöskoter, terränghjuling, moped, mopedbil, traktor, husvagn och lätt släpvagn gäller från 16.5.2015 Heltäckande SKYDD MED

Läs mer

Det bästa kyddet FÖR DIN BIL

Det bästa kyddet FÖR DIN BIL Det bästa kyddet FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 21.5.2016 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST

Läs mer

De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 16.5.2015

De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 16.5.2015 De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 16.5.2015 Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens

Läs mer

START VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Från180. 6 mån. Endast från din återförsäljare

START VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Från180. 6 mån. Endast från din återförsäljare Kundtjänst: Volvia Försäkringar Tfn 09 5044 5290 volvia@volvia.fi www.volvia.fi VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. 65330 10/2014 FÖRSÄKRINGSERBJUDANDE ENDAST FRÅN VOLVO-ÅTERFÖRSÄLJARE START Från180

Läs mer

Försäkringar för ditt fordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från

Försäkringar för ditt fordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från Försäkringar för ditt fordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2013 Pohjolas Bilskydd trafikförsäkring och kasko för ditt fordon Produktbeskrivningen gäller från 1.7.2013. Innehåll Trafikförsäkringen

Läs mer

UNIKA BMW FÖRSÄKRING.

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. BMW Försäkring www.bmwvakuutus.fi Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att

Läs mer

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Försäkringshandledning Försäkringar för snöskoter, terränghjuling, moped, mopedbil, traktor, husvagn och lätt släpvagn gäller från 1.1.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder 1 Pohjolas Bilskydd Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2010 Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Innehållsförteckning Trafik- och

Läs mer

De bäst kydde FÖR DIN BIL

De bäst kydde FÖR DIN BIL De bäst kydde FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 16.5.2015 Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens skyddsnivå

Läs mer

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE Skydd för din bil och alla i bilen. Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får någon annanstans.

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner 1 Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Produktbeskrivningen gäller från 1.3.2008 Innehållsförteckning Ett Bilskyddsavtal

Läs mer

Kattavaa turvaa autollesi

Kattavaa turvaa autollesi Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 Kattavaa turvaa autollesi OMFATTANDE ja kaikille VAIHTO+ autossa FÖRSÄKRING Ger skydd mukana för din bil oleville. och alla i bilen. Helposti ja edullisesti

Läs mer

VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING.

VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Försäkringshandledningen gäller från 20.5.2017 2 Varje kund hos Volvia Försäkringar kör en Volvo. Vi tror att Volvia Försäkring är den bästa försäkringen för

Läs mer

FÖRSÄKRINGSHANDLEDNINGEN GÄLLER FRÅN Renault Försäkring. Bilförsäkringen, som du inte behöver fundera på.

FÖRSÄKRINGSHANDLEDNINGEN GÄLLER FRÅN Renault Försäkring. Bilförsäkringen, som du inte behöver fundera på. FÖRSÄKRINGSHANDLEDNINGEN GÄLLER FRÅN 1.1.2017 Renault Försäkring. Bilförsäkringen, som du inte behöver fundera på. 2 Njut av friheten att köra. Vi tar hand om dina försäkringar. Bästa service för din Renault.

Läs mer

Fordonsförsäkring Produktfakta

Fordonsförsäkring Produktfakta Fordonsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN

Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens

Läs mer

UNIKA BMW FÖRSÄKRING.

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. BMW Försäkring www.bmwvakuutus.fi Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig

Läs mer

Det bästa skyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från

Det bästa skyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från Det bästa skyddet FÖR DIN MOTORCYKEL Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 1.1.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR

Läs mer

Försäkringar för ditt fordon. Produktbeskrivning

Försäkringar för ditt fordon. Produktbeskrivning Försäkringar för ditt fordon Produktbeskrivning Bilskydd trafikförsäkring och kasko för ditt fordon Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2017. Våra försäkringstjänster finns alltid tillgängliga vahinkoapu.op.fi

Läs mer

PRODUKTFAKTA FORDON 1

PRODUKTFAKTA FORDON 1 PRODUKTFAKTA FORDON 1 Gäller fr.o.m. 1.5.2016 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fordonsförsäkring 5 Trafikförsäkring 6 Oförsäkrade fordon 6 Bonus sänker premien 7 Om du inte använder ditt fordon 8 Vad ersätter trafikförsäkringen?

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

Försäkringar för ditt fordon. Produktguide

Försäkringar för ditt fordon. Produktguide Försäkringar för ditt fordon Produktguide Bilskydd trafikförsäkring och kaskoförsäkring Produktguide från 1.6.2017. OP är det rätta valet 1 Uppmuntran 3 En till säker trafikkultur I OPs nya trafikförsäkring

Läs mer

Tryggt UTOMLANDS MED BIL. Utomlands med bil, gäller från 1.1.2016

Tryggt UTOMLANDS MED BIL. Utomlands med bil, gäller från 1.1.2016 Tryggt UTOMLANDS MED BIL Utomlands med bil, gäller från 1.1.2016 Allmänna nödnumret I EUROPA 112 IF BILERSÄTTNINGSTJÄNST Vardagar kl. 8 18 finsk tid telefon +358 10 19 18 18 fax +358 10 514 1080 e-post

Läs mer

Det bästa skyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från

Det bästa skyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från Det bästa skyddet FÖR DIN MOTORCYKEL Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 1.10.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR

Läs mer

GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. UNIKA OPEL FÖRSÄKRING

GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. UNIKA OPEL FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 UNIKA OPEL FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. www.opelvakuutus.fi

Läs mer

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN. Försäkringshandledningen gäller från

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN. Försäkringshandledningen gäller från BMW Financial Services När du älskar att köra. UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Försäkringshandledningen gäller från 1.10.2017. www.bmwvakuutus.fi VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM

Läs mer

Fordonsförsäkring Produktfakta

Fordonsförsäkring Produktfakta Fordonsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 2.4.2017 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

FORDONsFÖRSÄKRINGAR GUIDE

FORDONsFÖRSÄKRINGAR GUIDE 2010 FORDONsFÖRSÄKRINGAR GUIDE Med våra försäkringar får du ett bra skydd för både dig och ditt fordon. Förutom den obligatoriska trafikförsäkringen rekommenderar vi alltid att du också tecknar en frivillig

Läs mer

Unika Ford Försäkring GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN

Unika Ford Försäkring GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Unika Ford Försäkring GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Försäkringshandledningen gäller från 1.10.2017 VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens skyddsnivå

Läs mer

Fordonsförsäkring Produktfakta

Fordonsförsäkring Produktfakta Fordonsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 2.4.2017 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Vakuutusopas voimassa 16.5.2015 alkaen FÖRSÄKRINGSHANDLEDNINGEN GÄLLER FRÅN 20.2.2016 VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

Det bästa skyddet FÖR DIN BIL. Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från

Det bästa skyddet FÖR DIN BIL. Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från Det bästa skyddet FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 1.10.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF HÄSTFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Försäkringens

Läs mer

INLÖSNING i bil- och trafikförsäkring

INLÖSNING i bil- och trafikförsäkring INLÖSNING i bil- och trafikförsäkring Försäkrings- och finansrådgivningen 2011, Mira Aarre 2 En krockad bil kan inlösas med stöd av trafikförsäkringen eller den frivilliga bilförsäkringen, ofta kallad

Läs mer

Fordonsförsäkring Produktfakta

Fordonsförsäkring Produktfakta Fordonsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

FORDONSFÖRSÄKRING Produktfakta

FORDONSFÖRSÄKRING Produktfakta Aktia Skadeförsäkring FORDONSFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor

Trafikförsäkringsvillkor Trafikförsäkringsvillkor GÄLLER FR.O.M. 1.11.2010 Innehåll 1. TILLÄMPNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN-------------------------------------------------------------------- 1 2. FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Pohjolas hästförsäkringar

Pohjolas hästförsäkringar Pohjolas hästförsäkringar Produktbeskrivning från 1.1.2012 INNEHÅLL Koncentrera så får du förmåner...2 Uppgifter som behövs...3 Hästförsäkringar...4 Ta väl hand om din häst...6 Om en skada inträffar...6

Läs mer

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE Skydd för din bil och alla i bilen. Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får någon annanstans.

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Tjänste bil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjligheter som

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR BILSKYDD

BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR BILSKYDD BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR BILSKYDD Gäller från 1.1.2012 1 133 245 1 8.11 10 000 INNEHÅLL ORDLISTA...2 BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR BILSKYDD...3 1 ALLMÄNT...3 1.1 Syftet med försäkringen...3 1.2 Försäkringsformer...3

Läs mer

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkringarna är utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett mer omfattande

Läs mer

Fennias fordonsförsäkringar

Fennias fordonsförsäkringar Fennias fordonsförsäkringar Produktbroschyren gäller från 15.2.2016 TRAFIKFÖRSÄKRING FENNIAKASKO Fennias fordonsförsäkringar Innehåll Trafikförsäkring 3 Vad är ett motorfordon 3 Vad trafikförsäkringen

Läs mer

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008. Terminalförsäkring Produktbeskrivning AKT 03 GODSTRAFIK OCH LOGISTIK Terminalförsäkring En terminalförsäkring ger företag som idkar terminalverksamhet

Läs mer

BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR

BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR Försäkringvillkor fr.o.m 1.1.2015 AU YR 15 BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR... 2 10 Allmänt... 2 20 Försäkringsobjekt... 2 21 Försäkringens giltighetsområde... 2 22 Skador

Läs mer

Nyckelskyddsförsäkring

Nyckelskyddsförsäkring Ifall det förekommer skillnader i de olika språkversionerna, tillämpas den finskspråkiga versionen. Nyckelskyddsförsäkring Försäkringsvillkoren är ikraft från 1.12.2012 och dessa tillämpas från 1.12.2012

Läs mer

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Våra försäkringar är flexibelt utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring och kaskoförsäkring

Läs mer

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Personbilsförsäkring Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta

Läs mer

Flytande motorfordonsförsäkring

Flytande motorfordonsförsäkring Flytande motorfordonsförsäkring Försäkringen är speciellt utformad för bilhandlare, bilverkstäder och andra företag som ansvarar för egna och kunders fordon. Flytande motorfordonsförsäkring är tvådelad

Läs mer

Försäkringar för ditt fordon

Försäkringar för ditt fordon Bilförsäkringsvillkor för bilskydd 1.7.2014 Försäkringar för ditt fordon INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bilförsäkringsvillkor för bilskydd... 2 1 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL OCH SYFTE... 2 2 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE...

Läs mer

Personbil och lätt lastbil

Personbil och lätt lastbil Personbil och lätt lastbil Försäkringen för personbil och lätt lastbil är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande

Läs mer

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring Produktbeskrivningen gäller från 1.6.2016. NewLife-försäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av

Läs mer

Unika Vaihto+ Försäkring

Unika Vaihto+ Försäkring Unika Vaihto+ Försäkring Försäkringshandledningen gäller från 1.4.2011 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter Kaskoförsäkringen?

Läs mer

UNIKA FORD FÖRSÄKRING

UNIKA FORD FÖRSÄKRING UNIKA FORD FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

Tryggt UTOMLANDS MED BIL. Utomlands med bil, gäller från 1.1.2015

Tryggt UTOMLANDS MED BIL. Utomlands med bil, gäller från 1.1.2015 Tryggt UTOMLANDS MED BIL Utomlands med bil, gäller från 1.1.2015 UTOMLANDS MED BIL Innehåll Försäkringarna i ordning........................................ 4 Bilservice utomlands ger skydd... 5 Då du

Läs mer

unika mini försäkring

unika mini försäkring unika mini försäkring Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor 21e

Trafikförsäkringsvillkor 21e Trafikförsäkringsvillkor 21e 1.1.2013 Innehåll 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Försäkringens innehåll 4 Försäkringsavtal 5 Försäkringsansvarets begynnande

Läs mer

FÖRSÄKRINGAR FÖR DITT HOBBY- OCH MUSEIFORDON

FÖRSÄKRINGAR FÖR DITT HOBBY- OCH MUSEIFORDON Försäkringsvillkor för hobby- och museifordon i bilskydd 1.1.2014 FÖRSÄKRINGAR FÖR DITT HOBBY- OCH MUSEIFORDON INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR HOBBY- OCH MUSEIFORDON I BILSKYDD... 2 1 FÖRSÄKRINGENS

Läs mer

Orubbliga Subaru Försäkring

Orubbliga Subaru Försäkring Orubbliga Subaru Försäkring Försäkringshandledningen gäller från 1.7.2012 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter Kaskoförsäkringen?

Läs mer

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING

ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

Säkerhet handlar om förutseende

Säkerhet handlar om förutseende Säkerhet handlar om förutseende Handbok för dig som råkar ut för trafikskada utomlands Gäller från 1.5.2011 Var förutseende och känn dig trygg I trafiken kan en skada överraska även en framsynt resenär

Läs mer

100 % fokus på dig som kör Ford.

100 % fokus på dig som kör Ford. 100 % fokus på dig som kör Ford. Vill du ha ett bra pris på din bilförsäkring utan att dra ner på trygghet, kvalitet och service? Då ligger Ford Försäkring bra till. Som en del av varumärket Ford ser vi

Läs mer

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen?

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen? Husbilsförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik, halv- och helförsäkring och kan lägga till tilläggsförsäkringar. Vem gäller

Läs mer

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från Ö 700 E

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från Ö 700 E Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2017 Ö 700 E www.omsen.ax TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2017 Ö 700 E INNEHÅLL VIKTIG INFORMATION 1 1. OMFATTNING 3 2. NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER

Läs mer

Folksam. Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21F. Gäller fr.o.m. 2.9.2015

Folksam. Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21F. Gäller fr.o.m. 2.9.2015 Folksam Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21F Gäller fr.o.m. 2.9.2015 INNEHÅLL 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Försäkringens innehåll 4 Försäkringsavtal

Läs mer

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktfaktan ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet till de

Läs mer

Viktiga begränsningar

Viktiga begränsningar Taxi Försäkringen för taxi är flexibelt utformad för att täcka varje taxiföretags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande skydd för bilen och företaget.

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husvagnsförsäkring ger ett bra skydd för din husvagn. Du kan välja mellan halv- och helförsäkring. Dragfordonets trafikförsäkring

Läs mer

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen.

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. FÖRSÄKRINGSHANDLEDNING. GÄLLER FRÅN 15.11.201 EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE. Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får

Läs mer

FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015

FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015 Nyheter FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015 Vi inför ny indelning av körsträcka för personbil och lätt lastbil. Vi har förbättrat villkoren på flera punkter, bl a gäller vagnförsäkringen

Läs mer

STILLESTÅNDSERSÄTTNING OCH KOSTNADER FÖR FLYTTNING AV BUSSAR 2015

STILLESTÅNDSERSÄTTNING OCH KOSTNADER FÖR FLYTTNING AV BUSSAR 2015 STILLESTÅNDSERSÄTTNING OCH KOSTNADER FÖR FLYTTNING AV BUSSAR 2015 Dessa normer skall tillämpas på stilleståndstid som börjat efter 31.12.2014. I fall stilleståndstiden går över två kalenderår, betalas

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.1.2011 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR...2 YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP...2 YL 2 INFORMATION SOM SKA LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS...2 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt...2

Läs mer

En smartare försäkring.

En smartare försäkring. En smartare försäkring. Det finns ett smart sätt att ta hand om din bil. Opel Försäkring. Det är en försäkring som lever upp till både dina och våra högt ställda krav på säkerhet och kvalitet. Vi som har

Läs mer

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen.

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. FÖRSÄKRINGSHANDLEDNING. GÄLLER FRÅN 1.7.2013 EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE. Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får

Läs mer

Viktiga begränsningar

Viktiga begränsningar Buss Ifs försäkring för buss är utformad för att passa varje bussägares försäkringsbehov. Försäkringen är flexibelt uppbyggd och kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande skydd

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

En skräddarsydd försäkring för dig

En skräddarsydd försäkring för dig En skräddarsydd försäkring för dig som kör KIA Bara fördelar Du som kör KIA har möjlighet att välja en försäkring som är skräddarsydd för din bil och som därför ger dig många fördelar. Vi har nära kontakt

Läs mer

Endast för dig som kör BMW.

Endast för dig som kör BMW. Endast för dig som kör BMW. Du har valt din bil med omsorg. För oss är bilaffären bara början på en lång relation där försäkringen är en viktig och självklar del. Därför har vi skapat en försäkring till

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR LII , gäller från

TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR LII , gäller från 1 FÖRSÄKRINGSVILLKORENS TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 1 2 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE... 1 3 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL... 1 4 FÖRSÄKRINGSAVTALET... 1 4.1 Försäkringstagarens upplysningsplikt innan ett försäkringsavtal

Läs mer

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom Husvagnsförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder trygga försäkringar till förmånliga priser och bra service. Självklart ska du ha en bra försäkring som gör att du kan känna dig fullständigt

Läs mer

Personbilsförsäkring. Omfattning

Personbilsförsäkring. Omfattning Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Pohjolas båtförsäkringar

Pohjolas båtförsäkringar Pohjolas båtförsäkringar 1 Måttskydd båtförsäkringar Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2010 Innehåll Är dina försäkringar uppdaterade?... 3 Ett avtal, jämna premier... 3 Försäkrare och avtal... 3 Skydd

Läs mer

Unika Vaihto+ Försäkring

Unika Vaihto+ Försäkring Kattavaa turvaa autollesi ja kaikille autossa mukana oleville. Unika Vaihto+ Försäkring Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Helposti ja edullisesti autonoston yhteydessä. Hinta alkaen 23 /kk

Läs mer

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 www.omsen.ax TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2008 Ö 700 D Innehåll 1. Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2. Försäkringens giltighetsområde

Läs mer

+46 771 24 80 00 LEXUS EURO ASSISTANCE 24 ÄR RÄDDAREN I NÖDEN. 24 TIMMAR OM DYGNET, 365 DAGAR OM ÅRET.

+46 771 24 80 00 LEXUS EURO ASSISTANCE 24 ÄR RÄDDAREN I NÖDEN. 24 TIMMAR OM DYGNET, 365 DAGAR OM ÅRET. EURO ASSISTANCE 24 HJÄLPEN ÄR NÄRA! FULL BEREDSKAP DYGNET RUNT. I SVERIGE RING: 0771 24 80 00 ÄR DU UTOMLANDS, RING: +46 771 24 80 00 LEXUS EURO ASSISTANCE 24 ÄR RÄDDAREN I NÖDEN. 24 TIMMAR OM DYGNET,

Läs mer

Personbilsförsäkring

Personbilsförsäkring Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

CITROËN FÖRSÄKRING FÖRSÄKRA DIG OM EN RIKTIGT BRA AFFÄR

CITROËN FÖRSÄKRING FÖRSÄKRA DIG OM EN RIKTIGT BRA AFFÄR CITROËN FÖRSÄKRING FÖRSÄKRA DIG OM EN RIKTIGT BRA AFFÄR Du som kör Citroën kan konsten att få valuta för pengarna. Du har dessutom valt en bil med en alldeles egen karaktär. För dig finns Citroën Försäkring

Läs mer

De bästa SKYDDET FÖR DIN SKOG. Försäkringshandledning If Skogsförsäkring, gäller från 1.1.2015

De bästa SKYDDET FÖR DIN SKOG. Försäkringshandledning If Skogsförsäkring, gäller från 1.1.2015 De bästa SKYDDET FÖR DIN SKOG Försäkringshandledning If Skogsförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF SKOGSFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till... 3 If Skogsförsäkring som skydd för din skog...

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

Motorlinan. försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck

Motorlinan. försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck Motorlinan försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck Försäkringen är framtagen i samarbete mellan If och Göteborgs Försäkringsmäklare Per Dahlkvist AB. Samtliga företagskunder har rätt

Läs mer

Husvagns- och husbilsförsäkring. Gäller från 2016-01-01

Husvagns- och husbilsförsäkring. Gäller från 2016-01-01 HUSVAGNS- OCH HUSBILSFÖRSÄKRING FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Husvagns- och husbilsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Husvagns- och husbilsförsäkring Med vår husvagns- och husbilsförsäkring får du ett bra

Läs mer