Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hugin & Munin Information från ODIN Fonder"

Transkript

1 September 2010 Hugin & Munin Information från Fonder år Nordiska värden i sikte Totalt sett har Norden klarat sig bättre än övriga aktiemarknader under det senaste året, men Norden har inte riktigt följt med i utvecklingen. Som andelsägare kan du vara säker på att vi håller fast vid vår värdeorienterade investeringsfilosofi, även under perioder när fonden utvecklas sämre än referensindex. Vi har lång erfarenhet av att analysera företag och identifiera värdebolag och vi är övertygade om att Nordens portfölj har en betydande uppsida från dagens nivåer. Avkastningen i aktiefonder kommer gradvis. Tidigare har vi sett att efter perioder då Norden utvecklats sämre än marknaden i övrigt, har fonden kommit tillbaka starkt och gett en hög avkastning. Börsfall under augusti Börserna steg under juli, främst beroende på att företagen redovisade starka rapporter för det andra kvartalet. Under augusti föll dock aktiekurserna återigen tillbaka. I USA slutade S&P 500-indexet ned 4,5 procent, i Europa sjönk börserna med 2,4 procent (MSCI Europe) och i Norden sjönk börserna med 3,0 procent (MSCI Nordic Countries). På Oslobörsen sjönk index med 1,9 procent (alla index mätt i lokal valuta). Nedgångarna förklaras till stor del av att makrostatistiken var svagare än analytikernas förväntningar. Tempot minskar i USA I takt med att stimulanspaketen minskar, ser det ut som om den ekonomiska återhämtningen i USA försvagas. Nyligen justerades BNP-tillväxten för det andra kvartalet ner från 2,4 till 1,6 procent (på årsbasis). Den underliggande trenden visar på en svag bostadsmarknad, en svag arbetsmarknad och en ansträngd kreditmarknad. På ett möte med världens centralbankschefer under augusti, meddelade den amerikanska centralbankschefen Ben Bernanke att tillväxten under det andra kvartalet kommer att vara måttlig, men att det finns goda förutsättningar för en högre tillväxt under För att stimulera en ökad tillväxt meddelade centralbankschefen att styrräntan kommer att hållas kvar på en osedvanligt låg nivå. Kontrollerad inbromsning i Kina Makrostatistiken från Kina visar på en något lägre tillväxttakt för industrin och detaljhandeln. Vi ser också att fastighetspriserna fortsätter att falla. Utvecklingen är ett tydligt tecken på att myndigheterna vill dämpa den höga tillväxten. BNP i Kina föll från 11,9 procent under det första kvartalet till 10,3 procent under det andra kvartalet (på årsbasis). Nedgången behöver

2 Avkastning hittills i år: Norden: -7,7 % Finland: -0,1 % Norge: -9,2 % Sverige: 2,0 % Europa: -12,2 % inte betyda att landet går in i en period med låg tillväxt, utan det ska snarare ses som ett försök att nå en långsiktigt hållbar tillväxttakt, d.v.s. en kontrollerad inbromsning. Det ser bättre ut i Europa Europa har generellt sett överraskat positivt under den senaste tiden och BNP-siffrorna för det andra kvartalet överträffade analytikernas förväntningar (1,9 procent mot förväntade 1,7 procent på årsbasis). De stora exportföretagen går mycket bra och Tyskland tillsammans med några av våra nordiska länder är de som driver på tillväxten. Utmaningen för Europa är den höga arbetslösheten och att konsumenterna håller hårt i plånboken. Det är också osäkert vilka långsiktiga effekter som de aviserade offentliga budgetnedskärningarna kommer att få. Tidigare har vi flera gånger sett att budgetnedskärningar fungerat som en drivkraft för ökad produktivitet och vi tror att så kommer att bli fallet även denna gång. Goda förutsättningar för global tilväxt Även om utsikterna för tillväxten är något mer osäkra än tidigare, menar vi att det finns goda förutsättningar för global tillväxt, främst beroende på tillväxten i Kina, vissa länder i Asien, Latinamerika och i delar av Europa. Vi tror inte att världsekonomin står inför en ny stor nedgång, en s.k. doubledip. Vi tror dock att det finns utmaningar framöver och att svängningarna på börserna kommer att var större än normalt. Det kommer att vara särskilt intressant att följa den amerikanska arbetsmarknadsstatistiken. En förbättrad arbetsmarknad är viktig för att amerikanerna ska börja spara mindre och konsumera mer. Detta kommer i sin tur att öka efterfrågan på produkter från de nordiska företagen och ge en ökad framtidstro. Totalt sett går det bra för Norden De nordiska ekonomierna har utvecklats i lite olika riktning under det senaste året. Sverige, Finland och Danmark har gynnats av en stark exportindustri. Vi har sett bra resultatoch kursutveckling inom verkstadsoch teknikbranscherna, men även inom delar av läkemedelsbranschen, entreprenadindustrin och industriell shipping (i synnerhet A.P. Möller - Maersk). I Norge har många företag inom oljeservicesektorn haft en tuff period efter olyckan i Mexikanska golfen. Även många oljeproducerande bolag har haft det tungt på börsen. Detta är lite märkligt eftersom olyckan i sig kommer att innebära färre oljeborrningar framöver, vilket ger förutsättningar för ett högre oljepris. Totalt sett har Norden klarat sig bättre än övriga marknader under det senaste året. När rapporterna presenterades 120 Olika marknaders utveckling hittills i år - lokal valuta 130 Nordiska marknaderna hittills i år - lokal valuta Fond Europa SMB: Index -9,9 % Norden Europa 80 Norge Sverige Världen USA Danmark Finland Fond Index 2010 har så här långt varit ett år som präglats av stora svängningar på världens börser. Norden som region har klarat sig bra med en uppgång på 6,9 procent vid utgången av augusti. Källa: Reuters EcoWin. Börserna i Sverige, Finland och Danmark har stigit så här långt i år. Börsen i Norge har utvecklats i motsatt riktning, främst beroende på en dålig utveckling för oljebranschen. Källa: Reuters EcoWin. Så investerar vi är en aktiv förvaltare som kan investera fritt, oavsett bolagets storlek eller vikt i ett marknadsindex. Vi investerar i bolag som vi anser har de egenskaper som behövs för att bli morgondagens vinnare. Vårt jobb som fondförvaltare är att ge våra andelsägare del i bolagens värdeökning. förstår vi betydelsen av att ta egna, självständiga investeringsbeslut. Våra investeringsbeslut tas mot bakgrund av grundliga bolagsanalyser i branscher och marknader som vi har god kännedom om och där vi vet vad som skapar resultaten. Vi är långsiktiga ägare och vårt agerande påverkas inte av kortsiktiga svängningar i marknaden. Ända sedan starten har vi följt samma investeringsfilosofi. Vi fördrar så kallade värdebolag framför tillväxtbolag. Detta är bolag med solid omsättning och god resultatutveckling som är undervärderade i förhållande till estimaten för långsiktiga resultat och bokförda värden. Att bolagen faktiskt tjänar pengar och har reella värden, minskar risken för potentiella luftslott bland värdebolagen. Vi tror att det är möjligt att hitta många nya solida, undervärderade bolag bolag vi tror kommer att bli morgondagens vinnare. Ända sedan starten har vi följt samma investeringsfilosofi.

3 för det andra kvartalet, presenterade flertalet av de nordiska företagen rapporter som överträffade marknadens förväntningar. Företagen redovisade en högre omsättning och väsentligt högre marginaler. Bland de norska företagen var det 58 procent av bolagen som överträffade marknadens förväntningar. Motsvarande siffror för Sverige, Finland och Danmark var 52, 63 och 44 procent (källa: SEB Enskilda). Norden har haft det tufft Norden har utvecklats sämre än marknaden under perioden. Det beror främst på den stora andelen norska aktier (cirka 50 procent av fondens medel är idag investerade i norska företag). Den höga exponeringen mot Norge beror inte på att vi har en särskild förkärlek för norska bolag. Det beror helt enkelt på att vi idag ser störst potential i de norska bolagen. Det är inte de norska bolagen som gått bra på börsen under det senaste året, utan vinnarna hittar vi i andra nordiska länder. I vissa fall är dessa bolag nu lika högt värderade som före finanskrisen Vissa företags värderingar stämmer dåligt överens med s filosofi om att investera i undervärderade bolag som redovisar bra resultat, har starka balansräkningar och en hög utdelningskapacitet. Just nu hittar vi de allra intressantaste aktierna bland de nordiska investmentbolagen. Wilh. Wilhelmsen Holding och Aker är två företag som vi tror särskilt mycket på. Dessa aktier handlas idag med historiskt höga rabatter. Nils Petter Hollekim Ansvarig förvaltare för Norden, Sverige och Fastighet. Vi har även investerat i några av de större sparbankerna i Norge Spare- Bank 1 SMN, SpareBank 1 SR-Bank och Sparebanken Vest. Dessa banker har under lång tid gett en hög avkastning på eget kapital och handlas idag med 20 procents rabatt i förhållande till övriga nordiska banker. Fonden har en stor andel företag med verksamhet inom oljeservice och oljeproduktion. Kurserna i dessa bolag har fallit mycket efter olyckan i Mexikanska golfen enligt vår uppfattning för mycket. Historiskt hög rabatt Nordens portfölj värderas idag med en historiskt hög rabatt i förhållande till den nordiska marknaden om man tittar på alla viktiga nyckeltal. Rabatten när det gäller resultat och bokförda värden är på över 20 procent. Den förväntade utdelningskapaciteten för Norden under 2011 är över 50 procent högre än för referensindex. Även detta är en rekordhög nivå. Förr eller senare kommer värdena att synliggöras och då kommer fonden att ge en bra avkastning. Avkastning hittills i år: Global: -0,9 % Global SMB: -0,9 % Maritim: -6,9 % Offshore: -14,3 % Fastighet: 4,1 % Forvaltning/källa: och OBI s förvaltare Jarl Ulvin Alexandra Morris Truls Haugen Nils Petter Hollekim Lars Mohagen Oddbjørn Dybvad Vegard Søraunet Hur köper jag fond andelar? Du blir andelsägare hos Fonder genom att göra en engångsinsättning eller genom att starta ett månadssparande via autogiro. Nya kunder behöver fylla i en tecknings anmälan som skickas tillsammans med en vidimerad kopia av legitimation. Teckningsanmälan Blanketter för teckningsanmälan finns att hämta på vår webbplats Om du hellre vill ha den skickad per post, kontaktar du vår kundservice på telefon E-post:

4 Avkastningshistorik per 31 augusti 2010 Startdatum mån Hittills i år 12 mån 3 åren 5 åren 10 åren Sedan start AKTIEFOND Norden VINX Benchmark Cap NOK NI Finland OMX Helsinki Cap GI Norge Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) Sverige OMXSB Cap GI Europa MSCI Europe net Index USD Europa SMB MSCI Europe net Small Cap Index USD -4,7 % -7,7 % 6,4 % -12,4 % -0,1 % 8,8 % 13,9 % -3,0 % 2,7 % 11,3 % -8,1 % 4,2 % 3,5 % 9,6 % -3,5 % -0,1 % 10,3 % -8,8 % 5,8 % 13,9 % 21,9 % -2,5 % -0,1 % 8,2 % -7,8 % 4,8 % 5,0 % 10,7 % -7,0 % -9,2 % 9,5 % -12,2 % -0,3 % 7,2 % 18,7 % -3,3 % -10,5 % 18,2 % -10,8 % 1,1 % 5,4 % 11,9 % -4,8 % 2,0 % 13,7 % -5,6 % 7,2 % 13,1 % 17,9 % -4,2 % 7,4 % 15,0 % -3,4 % 7,4 % 3,7 % 11,9 % -5,1 % -12,2 % 1,1 % -17,4 % -3,1 % -3,1 % -1,7 % -1,8 % -7,6 % 0,4 % -9,9 % -0,0 % -1,0 % 0,5 % -3,8 % -9,9 % -1,9 % -17,2 % -0,6 % -0,6 % 2,7 % -2,1 % -1,2 % 6,7 % -9,8 % 1,5 % 4,9 % 6,6 % Global MSCI World Net Index Global SMB MSCI World Net Small Cap Index Maritim MSCI World Gross Marine Index Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index * Fastighet Carnegie Sweden Real Estate Index * -1,5 % -0,9 % 16,7 % -8,5 % -1,3 % -0,6 % 0,5 % -1,8 % -4,0 % 5,4 % -7,5 % -0,7 % -3,1 % -1,2 % -2,7 % -0,9 % 8,8 % -10,7 % -2,6 % 1,2 % 2,1 % -2,7 % 1,0 % 11,8 % -4,8 % 0,3 % 3,0 % 5,5 % -7,1 % -6,9 % 6,0 % -20,9 % -1,1 % 16,4 % 14,0 % -5,9 % 20,1 % 10,6 % -16,7 % -2,1 % 3,5 % 2,9 % -1,8 % -14,3 % 4,4 % -15,0 % 0,7 % 7,1 % 7,4 % -3,9 % -10,6 % 2,5 % -12,5 % -0,7 % -0,0 % 0,2 % 0,1 % 4,1 % 21,4 % -2,4 % 6,8 % 16,5 % 16,7 % 1,4 % 11,1 % 20,0 % -4,9 % 3,1 % 11,2 % 11,4 % 1) Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i Roburs Europafond. 2) Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i Roburs Småbolagsfond Europa. 3) Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i Templeton Global Fund A. 4) Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i Templeton Global Smaller Companies Fund. *Referensindexet är inte utdelningsjusterat. Startdatum Hittills i år mån Yield per år Räntekänslighet Sedan start totalt RÄNTEFOND Moneymarket EUR ,6 % 0,2 % 2,0 % 0,1 Index 0,7 % 0,1 % Penningmarknad SEK ,3 % 0,0 % 1,3 % 0,2 Index 0,2 % 0,0 % 4,8 % 7,9 % 5,0 % 4,4 % har i Hugin & Munin återgivit källor som värderas som pålitliga. kan emellertid inte garantera att informationen från källorna vare sig är precisa eller kompletta. Uttalanden i denna Hugin & Munin reflekterar s marknadssyn vid tidpunkten då den framställdes. Anställda i Forvaltning/ Fonder kan handla för egen räkning i flera typer av finansiella instrument. Detta innebära att anställda i Forvaltning/ Fonder kan äga värdepapper i företag som nämns i Hugin & Munin liksom andelar i s värdepappersfonder. Anställdas egenhandel ska ske i överensstämmelse med Forvaltnings interna riktlinjer för anställdas egenhandel. Dessa riktlinjer är utarbetade i överensstämmelse med norska värdepappershandelslagen och Verdipapirfond enes Forenings branschstandard. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bl.a. på marknadsutvecklingen, förvaltarens kunnande, fondens risk samt kostnader vid teckning, förvaltning och inlösen. Avkastningen kan bli negativ som en följd av kursfall. Fonder, filial till Forvaltning AS, Norge Box 238, Stockholm Besöksadress Stureplan 13 Organisationsnummer: Telefon: Fax

5 I MÅNADENS TEMA I Norden Finland Rullande tioårsperioder Norge Sverige Maritim Offshore Fastighet Perioder totalt Positiva perioder 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bättre än index 77% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bättre än bank 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Snittavkastning fond 14,11% 17,82% 13,15% 17,87% 21,74% 5,82% 15,11% Alla tal är baserade på avkastning i NOK Aktier fortfarande bäst på lång sikt Under de senaste tio åren har aktiemarknaden utvecklats så pass dåligt att det finns de som anser att det är lurendrejeri att påstå att aktiefonder är en lönsam sparform på lång sikt. Det är självklart inte lurendrejeri att rekommendera aktiefonder för långsiktigt sparande. Tvärtom bör du vara mycket skeptisk om någon rekommenderar någon annan sparform för långsiktigt sparande. Det finns flera faktorer som talar för aktiefonder. Bäst möjligheter Det är fortfarande så att aktiemarknaden ger dig bäst möjligheter till meravkastning (avkastning som överstiger bankräntan) i jämförelse med andra sparformer. Ju längre placeringshorisonten är, desto större är sannolikheten för meravkastning. Det finns dock inga garantier. Om det skulle finnas sådana garantier skulle det i praktiken vara riskfritt att placera i aktier, och det skulle innebära att själva grundförutsättningen för meravkastning försvinner. Aktiemarknaden kan ge en negativ avkastning även under längre perioder, något som vi nu smärtsamt får uppleva. Tyvärr är dessa nedgångar en naturlig del av aktiemarknaden och det är priset som vi måste betala för att få möjligheten till meravkastning. En tröst är att nedgångarna hör till undantagen. Det är faktiskt så att under 95 procent av alla rullande tioårsperioder de senaste 40 åren, så har den genomsnittliga aktiefonden gett en positiv avkastning (källa: Verdipapirfondenes Forening). I tabellen högst upp kan du se att s aktiefonder har gett en positiv avkastning under samtliga rullande tioårsperioder. Vi har tagit med alla fonder där vi själva ansvarat för förvaltningen under tio år eller mer. Flexibilitet En annan fördel med aktiefonder är att de är likvida. Det innebär att du när som helst kan sälja dina andelar och få kontanter till ett pris som fastställs på en öppen väl fungerade marknad. Detta ger dig en flexibilitet något som är mycket viktigt när det gäller långsiktigt sparande. Det är få förunnat att veta hur livet kommer att se ut om tio år eller ännu längre fram i tiden. Bra riskspridning Aktiefonder ger en bra riskspridning i olika företag, branscher, länder och världsdelar. Att balansera risken mellan branscher och regioner är inte lätt och det är en av förvaltarens viktigaste uppgifter. Professionell förvaltning När du sparar i aktiefonder får du en professionell förvaltning. Det innebär att du slipper beräkna vinster, förluster och skatt på de transaktioner som görs förvaltaren gör detta jobb åt dig. Ändå viktigare är att du slipper göra egna analyser och välja ut de värdepapper som du ska investera i. Det finns oändligt många placeringsalternativ och det finns många fallgropar i synnerhet för småspararna. Att ta fram en väldiversifierad portfölj som innehåller bra värdepapper kräver både tid, kunskap och erfarenhet. håller fast vid sin investeringsfilosofi använder sig av en värdeorienterad investeringsfilosofi under både goda och dåliga tider. Vi investerar i undervärderade bolag som har bra produkter, ett starkt kassaflöde, en stark balansräkning och en hög utdelningskapacitet. kommer alltid att löpande och öppet informera om såväl goda som dåliga resultat. Förhoppningsvis är detta till glädje för dig, men ibland kan det säkert även leda till frustration när det går dåligt på börsen. Vi försöker att vara ärliga i vår kommunikation för att du ska känna dig trygg. Vår förvaltningsstrategi har under lång tid visat sig vara mycket lönsam. Du som andelsägare kan vara säker på att vi håller fast vid denna förvaltningsstrategi även när det blåser motvind. På finns mer information om sparande i aktiefonder. Du är också välkommen att kontakta oss om du har frågor. Telefonnumret är:

6 Porto betalt s aktiefonder har elva egenförvaltade aktiefonder. Allt från aktiefonder som investerar i enbart ett land eller i en bransch till breda nordiska, europeiska eller globala aktiefonder. Globalfonder: Global Global SMB Fonderna kan fritt investera i bolag över hela världen. Riskprofil i jämförelse med s övriga fondutbud: låg/medel Länder fonder: Finland Norge Sverige Fonderna kan investera i bolag som är börsnoterade eller har sitt huvudkontor eller sitt ursprung i de respektiva länder. Riskprofil i jämförelse med s övriga fondutbud: hög Regionfonder: Europa Europa SMB Norden Fonderna kan investera i bolag som är börsnoterade eller har sitt huvudkontor eller sitt ursprung i Europa/Norden. Riskprofil i jämförelse med s övriga fondutbud: medel Sektorfonder: Maritim Offshore Fastighet Fonderna investerar enbart i en bransch och påverkas därför helt av den branschens utveckling. Riskprofil i jämförelse med s övriga fondutbud: hög I har vi en enkel tumregel för när du skall investera: Investera i fonder då du har råd. Detta kan låta enkelt, men om du försöker träffa tillfälliga nedgångar eller toppar, är sannolikheten att misslyckas stor. Vår rekommendation är därför att spara regelbundet och att öppna ett månatligt sparavtal. Den uppnådda avkastningen är beroende av hur länge du sparar och fondens kursutveckling. Genom regelbundet månatligt sparande uppnår du en fördelaktig genomsnittlig anskaffningskurs. Med andra ord köper du varken på toppen eller på botten - men du får flera andelar för samma belopp då kurserna sjunker. Val av fond Avkastningen är vanligtvis den viktigaste orsaken till att investera i aktiefonder. Generellt sett kan man förvänta sig en högre avkastning genom att investera i en aktiefond än från till exempel bankdepositioner, men man måste också acceptera variationer i placeringens värde, vilka hänför sig till förändringar i marknadsvärdena på de tillgångar fonden investerat i. Historiskt sett har aktiemarknaden avkastat i genomsnitt 3-6 procentenheter mera än bankdepositioner. Vi rekommenderar en investeringstid i aktiefonder på minst fem år. Om du överväger ett sparavtal eller en investering i endast en fond, rekommenderar vi i första hand någon av våra fonder med ett brett mandat: Global Europa Norden Vår rekommendation baserar sig på att ovannämnda fonder kan placera fritt på olika marknader oberoende av företagsstorlek eller bransch. Det finns dock många orsaker till att investera i flera av våra fonder. Tilläggsinformation om våra aktiefonder finns på vår hemsida s fonder kan tecknas antingen som en engångsteckning eller som regelbundet sparande. Minimibeloppet vid engångsteckningar är SEK och genom ett månadssparande 500 SEK per månad. Hur köper jag fondandelar? Du blir andelsägare genom att göra en engångsinsättning eller genom att starta ett månadssparande via direktdebitering. OBS! I enlighet med gällande penningtvättslagstiftning måste du även sända oss en vidimerad kopia av din legitimation. Teckningsblanketter Teckningsblanketter och tilläggsinformation finns att hämta på vår webbplats eller om du hellre vill ha den skickad per post, kontaktar du vår kundservice på telefon: eller på e-post: Fonder, filial till Forvaltning AS, Norge Box 238, Stockholm Besöksadress Stureplan 13 Organisationsnummer: Telefon: Fax

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2010 Hugin & Munin Information från Fonder Nordiska värden i sikte Totalt sett har Norden klarat sig bättre än övriga aktiemarknader under det senaste året, men Norden har inte riktigt följt

Läs mer

Hugin &Munin Information från ODIN Fonder

Hugin &Munin Information från ODIN Fonder December 2010 Hugin &Munin Information från ODIN Fonder 20 år i Finland ODIN älskar Finland och finska företag. Vi har gjort det länge och vi tror att denna kärlek går en ljus framtid till mötes. Aktiefonden

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Mars 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Förväntningarnas marknad Aktiemarknaden är en förväntansmarknad som ligger steget före en konjunkturväxling. I USA började kursfallet hösten 2007, flera

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Februari 2010 Hugin & Munin Information från ODIN er På jakt efter företag som lämnar utdelning ODIN är en aktiv förvaltare och investerar i just de företag som vi anser kommer att ge våra fondsparare

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Juni 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Spel om förväntningar skapar möjligheter Ökat fokus på företagens kvartalsresultat ger större fluktuationer på aktiemarknaden. Ju mer kortsiktig omgivningen

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Januari 2010 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Börsen stiger 2009 kan sammanfattas som ett mycket bra börsår. Nio av ODINs elva aktiefonder utvecklades bättre än de referensindex som fonderna

Läs mer

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren.

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Februari 2011 Hugin & Munin ODINs marknadskommentarer Frihet utanför buren Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Först och främst handlar det om att

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder April 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Fortsatt tro på oljeservice Oljeserviceföretagen har fallit markant i takt med lågkonjunkturen i världsekonomin och det kraftigt fallande oljepriset.

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder April 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Fortsatt tro på oljeservice Oljeserviceföretagen har fallit markant i takt med lågkonjunkturen i världsekonomin och det kraftigt fallande oljepriset.

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Juli 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Ljusare tider på aktiemarknaden? De flesta av världens börser sammanfattar första halvåret med en uppgång. Även ODINs aktiefonder utvecklades bra under

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Oktober 2010 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder år 1990-2010 Hotet från piratkopieringen Konkurrensen från billiga kopior hotar lönsamheten i många ledande företag. Paradoxalt nog är de mest kopierade

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Januari 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Marknadsstörningar ger möjligheter Företagens resultattillväxt avtog något under andra halvåret 2007, men värderingen av företagen är fortsatt försiktig

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Maj 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Hur går det för ODIN Europa? De europeiska företagen har gått igenom en period fylld av utmaningar i kölvattnet av oron på finansmarknaderna. Det har

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2007 Hugin & Munin Information från ODIN er Företagens resultat väger tyngst Augusti 2007 kommer att bli ihågkommen som en orolig månad på världens börser. I dessa stormiga tider är det viktigt

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Maj 2010 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Recreated PMS Endast de bästa får plats ODIN Global har över 50 000 företag att välja mellan, men portföljen består endast av 33 företag. Vår ambition

Läs mer

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011 Lars Mohagen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 28,4 procent för ODIN Maritim. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Februari 2008 Hugin & Munin Information från ODIN er Oro för recession präglade börserna Sällan har vi sett så stora dagliga börssvängningar under januari. Svängningarna var till stor del drivna av osäkerheten

Läs mer

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,8procent för ODIN Fastighet. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,3 procent för ODIN Norden. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Juli 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Utmanande aktiemarknader Börsåret 2008 har hittills växlat mellan perioder med oro och osäkerhet och perioder med tilltro och förhoppningar. Som aktiefondförvaltare

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Januari 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Osäkerhet, men börserna vänder först 2008 har gått till historien som ett av de sämsta åren någonsin på aktiemarknaden. Ofta läggs grunden för god

Läs mer

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter 2010 slutade med en uppgång på 8,9 procent för ODIN Global SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Oktober 2009 Hugin & Munin Information från ODIN er Mittens rike Efter en dryg vecka på resande fot i Kina är intrycken många. I Kina finns det enorma möjligheter, men också många fallgropar för utländska

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Oktober 2007 Hugin & Munin Information från ODIN er Spännande möjligheter i öst Efter övertagningen av ODIN Global och ODIN Global SMB kan ODIN investera i undervärderade bolag runtom i världen. Framöver

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Har det östeuropeiska investeringståget gått? Lägre tillväxt i världsekonomin och politisk oro påverkar de östeuropeiska företagen negativt. Finns

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Oktober 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Amerikansk storm på börserna Den internationella finanskrisen har nått nya höjder. I september gick investeringsbanker i konkurs, kreditmarknaden

Läs mer

ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011. Alexandra Morris

ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011. Alexandra Morris ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011 Alexandra Morris 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 5,1 procent för ODIN Europa. Fondens referensindex sjönk under motsvarande period

Läs mer

ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011 Jarl Ulvin 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 14,9 procent för ODIN Norge. Fondens referensindex steg under motsvarande period med 12,8

Läs mer

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,6 procent för ODIN Sverige. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder December 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Följer de långa trenderna De långa trenderna i världsekonomin består även om vi periodvis går igenom dåliga tider. Åtgärdspaketen innebär möjligheter

Läs mer

Hugin & Munin. Om vi vidgar perspektivet på det som sker finner vi att orsakerna till oron ligger längre tillbaka i tiden.utlåningsivriga banker i

Hugin & Munin. Om vi vidgar perspektivet på det som sker finner vi att orsakerna till oron ligger längre tillbaka i tiden.utlåningsivriga banker i Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder September 2011 Disciplin i oroliga tider Vi håller fast vid vår investeringsprocess oavsett om marknaderna stiger eller faller. Men det betyder inte att

Läs mer

ODIN på global värdejakt

ODIN på global värdejakt April 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder ODIN på global värdejakt Genom övertagandet av ODIN Global och ODIN Global SMB kan vi fritt investera i undervärderade företag runt om i världen. På

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011 Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder Oktober 2011 Minskad fart men inget Armageddon Till skillnad från vad vi hoppades före sommaren avtog inte oron på börserna under tredje kvartalet snarare

Läs mer

ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010. Truls Haugen

ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010. Truls Haugen ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,00 procent för ODIN Europa SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 32,7 procent för ODIN Finland. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013 Makronyheter Den amerikanska skuldnivå präglade finansmarknaderna under förra veckan: Kommer amerikanska politiker verkligen riskera att USA åsidosätter sina

Läs mer

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer - April 2011

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer - April 2011 Hugin & Munin ODINs marknadskommentarer - April 2011 Fortsatt tro på stigande börser Första kvartalet präglades av en rad överraskande händelser som bidrog till stora svängningar på börserna. Vi räknar

Läs mer

ODIN Global Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 25,55 procent för ODIN Global. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Hugin & Munin. Förklaringen till de kraftiga kursrasen. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011

Hugin & Munin. Förklaringen till de kraftiga kursrasen. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011 Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011 Minskad fart men inget Armageddon Till skillnad från vad vi hoppades före sommaren avtog inte oron på börserna under tredje kvartalet snarare

Läs mer

Därför. ODINs aktiefonder

Därför. ODINs aktiefonder Därför ODINs aktiefonder Sparande i aktiefonder Att få högre avkastning på sparpengarna handlar om en sak: än man annars skulle få. ODIN Fonder Södra Hesperiagatan 10, 00100 Helsingfors Tfn 09 4735 5100

Läs mer

Årsrapport 2010. ODINs aktiefonder. Januari 2011

Årsrapport 2010. ODINs aktiefonder. Januari 2011 Årsrapport 21 ODINs aktiefonder Januari 2 Innehåll Omslagsbild: Hamnøy i Lofoten, Norge Fotograf: Asle Svarverud 3 Ett händelserikt år 4-6 Marknadskommentar från ODINs förvaltare 7 Förstärkt förvaltarteam

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

1990-2010. Halvårsrapport ODIN Fonder 2010

1990-2010. Halvårsrapport ODIN Fonder 2010 år 199 - I JULI Halvårsrapport ODIN Fonder Innehåll 3 Ett skakigt första halvår på börsen 4-6 Marknadskommentar från ODINs förvaltare 8-11 Förvaltarnas kommentarer 12 En aktiv förvaltare i Norden 13 Avkastning

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden Stadgar för värdepappersfonden ODIN Norden 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Norden är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd krets

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Hugin & Munin. Augusti och september präglades av djupt missmod, men i oktober har vi sett tecken på försiktig börsoptimism.

Hugin & Munin. Augusti och september präglades av djupt missmod, men i oktober har vi sett tecken på försiktig börsoptimism. Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder - November 2011 Fågel Fenix reser sig ur Nordsjön Augusti och september präglades av djupt missmod, men i oktober har vi sett tecken på försiktig börsoptimism.

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 33-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 33-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 33-2013 Är det värsta över? Den ekonomiska tillväxten i västvärlden är tillbaka om vi ska tro färsk statistik från det andra kvartalet. Avkastning respektive börs,

Läs mer

Halvårsrapport. ODIN Fonder 2007

Halvårsrapport. ODIN Fonder 2007 Halvårsrapport ODIN Fonder 2007 I JULI 2007 I Innehåll I I3I I4-7I I8-9I I10-13I I14I I15I I16-17I I18-19I I20-21I I22-23I I24-25I I26-27I I28-29I I30-31I I32-33I I34-35I I36-37I I38I Fler egenförvaltade

Läs mer

Hugin & Munin. 12 procent i lokal valuta. Än värre ser det ut för MSCI Eurozone, som har fallit 18 procent. Knappast några resultat att hurra för.

Hugin & Munin. 12 procent i lokal valuta. Än värre ser det ut för MSCI Eurozone, som har fallit 18 procent. Knappast några resultat att hurra för. Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder December 2011 Därför tror vi på Europa trots allt Europa är enligt vår uppfattning fortsatt en fruktbar region för långsiktiga placeringar. Skuldkrisen

Läs mer

ODIN Fastighet I (Eiendom I)

ODIN Fastighet I (Eiendom I) ODIN Fastighet I (Eiendom I) Fondkommentar april 2014 Stabila resultat hittills i år Låga räntor och god ekonomi Kursuppgång följer kapitaluppbyggnad Låga räntor och god ekonomi ger uppsving ODIN Eiendom

Läs mer

Hugin & Munin Weekly Market Briefing 20-2014

Hugin & Munin Weekly Market Briefing 20-2014 Hugin & Munin Weekly Market Briefing 20-2014 Veckan som gick Börserna var i toppform i början av veckan, men efter nedslående siffror gällande tillväxten i eurozonen backade de under torsdagen. I Norge

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Årsrapport 2009 ODIN Fonder

Årsrapport 2009 ODIN Fonder Årsrapport 29 ODIN Fonder I JANUARI 21 Innehåll 3 Ett bra år för börsen 4-6 Marknadskommentar från ODINs förvaltare - Förvaltarnas kommentarer 12-13 ODIN fyller 2 år 14 Avkastning 15-1 Styrelsens årsberättelse

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer - Maj 2011. Oljefyndighet i Norge skapar optimism

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer - Maj 2011. Oljefyndighet i Norge skapar optimism Hugin & Munin ODINs marknadskommentarer Maj 2011 Oljefyndighet i Norge skapar optimism Drygt 30 procent av den olja som ska förbrukas 2020 måste komma från oljefält som ännu inte är utvecklade eller hittade.

Läs mer

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Bergen, 19. februari 2013 Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) förvaltar fonderna Holberg Global Index (Index) och Holberg

Läs mer

ODIN Energi. Fondkommentar november 2015

ODIN Energi. Fondkommentar november 2015 ODIN Energi Fondkommentar november 2015 ODIN Offshore blir ODIN Energi Den 30 november 2015 fusionerades ODIN Maritim in i ODIN Offshore och ODIN Offshore bytte samtidigt namn till ODIN Energi. ODIN Energi

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global Stadgar för värdepappersfonden ODIN Global 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Global är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitaltillskott från en obestämd krets

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

- Portföljuppdatering för

- Portföljuppdatering för - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år N/A N/A 2012 (EUR, %) Utveckling Risk Save Earth Fund +13,8 9,4 MSCI World Net +14,0 9,9 Överavkastning +-0,2 Kort om fonden Placeringsinriktning Save Earth

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder November 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Värde-comeback i luften Börserna världen över föll kraftigt under oktober månad, påverkade av en fortsatt oro kopplad till finanskrisens omfattning.

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Årsrapport. ODIN Fonder 2008 I JANUARI 2009 I

Årsrapport. ODIN Fonder 2008 I JANUARI 2009 I Årsrapport ODIN Fonder 2 I JANUARI 29 I Innehåll I3I I4-6I I7I I-I I12I I13I I14-17I I1I I19-2I I21-22I I23-24I I25-26I I27-2I I29-3I I31-32I I33-34I I35-36I I37-3I I39-4I I41I I42I Dags att öka sparandet

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Statusrapport Maj 2016 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Data för maj 2016 Krona senaste månaden 0,04 % Jämförelseindex senaste månaden -0,05 % Krona

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Offshore

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Offshore Stadgar för värdepappersfonden ODIN Offshore 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Offshore är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd krets

Läs mer