Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren."

Transkript

1 Februari 2011 Hugin & Munin ODINs marknadskommentarer Frihet utanför buren Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Först och främst handlar det om att tänka själv. Vi vill ha väldigt få begränsningar när det gäller var och hur vi ska hitta de dolda pärlorna inom våra investeringsmandat. När vi letar efter nya portföljbolag letar vi helt enkelt efter bra verksamhet till ett bra pris. Vi gör våra egna värderingar av bolagen efter att ha analyserat bolagens fundamenta. Detta tar tid och frihet handlar således också om att ha tid att göra grundliga analyser. Alla investerare hävdar att de köper billiga aktier, att säga något annat vore ju att idiotförklara sig själv. Men hur många är det som endast tittar på enkla nyckeltal, den senaste analysen av bolaget eller helt enkelt hoppas att aktiekursen ska stiga? Vi har friheten att sätta vår egen dagordning när vi letar efter kvalitetsbolag. Allmän eufori för en spännande bransch med fantastiska framtidsutsikter lockar inte oss. På samma sätt låter vi oss inte skrämmas av dåligt underbyggda domedagsprofetior. Vi letar efter kvalitetsbolag som fortlöpande levererar en hög kapitalavkastning och har ett bestående försprång gentemot sina konkurrenter. Bolag som skyddas av inträdesbarriärer och där ledningen har visat en förmåga att generera ett bra kassaflöde. Kvalitetsbolag som uppfyller våra höga krav är ofta allt för högt värderade. Vi investerar endast i bolag där relationen mellan bolagets marknadsvärde och vår egen värdering är fördelaktig. Men vad är det som gör våra värderingar annorlunda? Glömmer fundamentala faktorer Aktier är felvärderade under vissa perioder. Det beror ofta på att marknaden ägnar för lite uppmärksamhet åt hur mycket fritt kassaflöde som bolagen genererar. Det är kassaflödet som styr

2 Avkastning hittills i år: ODIN Norden: -1,0 % ODIN Finland: 0,7 % ODIN Norge: -2,5 % ODIN Sverige: 1,3 % ODIN Europa: 0,2 % ODIN Europa SMB: 0,3 % aktiekurserna på lång sikt. Vår positiva syn på ett bolag kan bero på att vi ser att bolaget har ett bra rörelsekapital (korta betalningstider eller förskottsbetalningar) eller att bolaget har underhållskostnader som under en längre tid är lägre än de årliga avskrivningarna. Vi söker efter bolag med starka balansräkningar och bra kapitaldisciplin. Om ett bolag är skuldfritt undervärderar ofta marknaden potentialen i balansräkningen. En stark balansräkning ger utrymme för högre utdelningar samt återköp och makulering av egna aktier. En stark balansräkning kan också användas för att köpa tillväxt, men här är vi mer försiktiga. Många bolag, framförallt i tillväxtekonomierna, slösar pengar på mindre bra investeringar eftersom de vill infria marknadens förväntningar på en hög tillväxt. Vi föredrar bolag som prioriterar kapitalavkastning framför tillväxt. Kvalitativa värderingar När det sker genomgripande förändringar ser vi ofta att marknaden undervärderar de enskilda bolagens kvaliteter. Investerarna är till exempel inte villiga att omvärdera amerikanska Whirlpool. Vi anser att bolaget är kraftigt undervärderat eftersom de flesta ser bolaget som en exponering mot den amerikanska konsumenten. I själva verket är det en exponering mot den brasilianska konsumenten. Över 60 procent av rörelseresultatet för det tredje kvartalet kom från Brasilien. Vi gjorde samma analys av Aggreko eftersom bolaget handlades på Londonbörsen. Uthyrning av strömaggregat var inte populärt bland investerarna när finanskrisen slog till och det fanns en överkapacitet på ström i Europa och USA. Investerarna glömde dock bort att drivkraften i Aggrekos verksamhet var bolagets satsning på tillväxtekonomierna och då framförallt Afrika. Idag har dock investerarna insett detta och bolaget har blivit för populärt. Idag återspeglar börsvärdet de underliggande värdena som vi ser i bolaget. Dolda pärlor i konglomerat Ofta tappar investerare och analytiker intresset för bolag som innehåller olika typer av verksamheter. Det gör att det är lättare att hitta dolda pärlor bland dessa bolag. Sydafrikanska Bidvest är ett exempel. Bolaget har verksamhet inom allt från fiskhandel till bilförsäljning. Då är det lätt att missa att deras tjänsteverksamhet genererar mycket hög avkastning på investerat kapital. En annan pärla hittar vi i kinesiska Texwinca. Detaljhandelskedjan Baleno, som Texwinca äger, är en direkt exponering mot den kinesiska konsumenten. Värderingen ligger dock inte i närheten av andra kinesiska konsumentbolag. Olika placeringshorisont Marknaden tycks genomgående tänka kortsiktigt vilket ofta leder till felvärderingar. Fundamentala underliggande faktorer kommer ofta i skymundan av rykten och spekulationer. Detta kortsiktiga tänkande innebär möjligheter för investerare som har en längre placeringshorisont. Ett bolag som inte lever upp till marknadens förväntningar när det gäller vinst per aktie får ofta stryk på börsen. Men huruvida bolaget infriade förväntningarna när det gäller vinst per aktie eller ej säger ofta väldigt lite om hur bolagets värde har utvecklats. Bra långsiktiga investeringar och omstruktureringskostnader som är viktiga för bolagets kostnader eller intäkter på lång sikt, kan leda till att bolaget redovisar en låg vinst per aktie under vissa kvartal. Utanför likaväl En del marknader analyseras mer än andra men på de flesta marknader finns det sektorer som får mindre uppmärksamhet. Detta gör det lättare att hitta undervärderade bolag som andra analytiker och investerare inte har på sin radarskärm. Om man ser till tillväxtekonomierna och så kallade Frontier Markets är det generellt sett mycket färre analytiker som bevakar bolagen än i de mogna ekonomierna. Som global förvaltare hittar vi därför många spännande bolag som fortfarande är okända för väldigt många. Brist på sunt förnuft De små och medelstora bolagen får ofta inte vara med i viktiga index trots att de har högre tillväxtpotential. I Indien till exempel så sker över 70 procent av de utländska investeringarna i de 30 största bolagen. Detta leder givetvis till höga värderingar. För ODIN Global och ODIN Emerging Markets är våra inne-

3 hav i Indien 50 procent lägre värderade än de bolag som ingår i Indiens viktigaste index (om vi tittar på p/e-talen}. Inom konsumentbranschen är det svårare att finna värden i dessa marknader. Vår exponering mot konsumenten i tillväxtländerna går därför via telekom, bank eller indirekt genom västliga konsumentbolag med en stor andel av sin försäljning i dessa länder. Om man köper index exponerar man sig mot högt värderade bolag med höga värderingar och en dag kommer dessa bolag inte infria marknadens högt ställda förväntningar. Integritet Rädsla och girighet är två starka känslor. Det är långt ifrån alla som har tillräcklig integritet i sina egna analyser så att de vågar stå raka i ryggen när det stormar på aktiemarknaderna. Om vår förvaltning hade påverkats av känslor och problem i makroekonomin hade vi inte kunnat köpa många kvalitetsbolag när finanskrisen härjade som värst. Man måste också kunna behålla lugnet när aktiekurserna skenar och många bolag blir alldeles för högt värderade. Om man tänker utanför indexburen har man friheten att ta sådana beslut. Vegard Søraunet Förvaltare för ODIN Global, ODIN Global SMB och ODIN Emerging Markets Avkastning hittills i år: ODIN Global: -3,5 % ODIN Global SMB: -2,6 % ODIN Maritim: -2,2 % ODIN Offshore: -0,4 % ODIN Fastighet: 1,8 % ODINs förvaltningsteam Källa: ODIN Forvaltning och OBI Jarl Ulvin Alexandra Morris Truls Haugen Nils Petter Hollekim Jarle Sjo Oddbjørn Dybvad Vegard Søraunet

4 Avkastningshistorik per Startdatum mån Hittills i år 12 mån 3 åren 5 åren 10 åren Sedan start AKTIEFOND ODIN Norden VINX Benchmark Cap NOK NI ODIN Finland OMX Helsinki CAP GI ODIN Norge Oslo Børs sindex (OSEFX) ODIN Sverige OMXSB Cap GI ODIN Europa 1) MSCI Europe net ODIN Europa SMB 2) MSCI Europe net Small Cap ODIN Global 3) MSCI World Net ODIN Global SMB 4) MSCI World Net Small Cap ODIN Maritim MSCI World Gross Marine ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector * ODIN Fastighet Carnegie Sweden Real Estate * -1,0 % -1,0 % 22,8 % 1,8 % 1,1 % 11,2 % 14,6 % 0,2 % 0,2 % 33,6 % 5,1 % 5,2 % 5,9 % 10,3 % 0,7 % 0,7 % 28,5 % 6,7 % 6,2 % 15,9 % 22,5 % 1,6 % 1,6 % 28,6 % 3,6 % 5,9 % 7,8 % 11,5 % -2,5 % -2,5 % 24,3 % 1,4 % 2,6 % 10,7 % 18,8 % -3,2 % -3,2 % 24,6 % 3,4 % 4,2 % 8,0 % 12,1 % 1,3 % 1,3 % 41,7 % 13,9 % 7,3 % 15,1 % 19,2 % 0,1 % 0,1 % 43,2 % 12,8 % 8,3 % 5,7 % 12,9 % 0,2 % 0,2 % 20,2 % -1,3 % -2,6 % -0,9 % -0,4 % 1,1 % 1,1 % 16,4 % -1,7 % -0,2 % -0,3 % 0,7 % 0,3 % 0,3 % 22,5 % 0,2 % 0,4 % 2,7 % 4,1 % -0,2 % -0,2 % 26,7 % 4,1 % 2,1 % 6,0 % 7,3 % -3,5 % -3,5 % 21,8 % 1,9 % -0,9 % -0,3 % 0,7 % -0,8 % -0,8 % 20,9 % 1,0 % -0,5 % -1,5 % -0,9 % -2,6 % -2,6 % 19,8 % 0,5 % -2,5 % 1,8 % 2,3 % -2,3 % -2,3 % 32,3 % 7,8 % 0,7 % 4,7 % 6,1 % -2,2 % -2,2 % 16,2 % -8,6 % 1,0 % 19,7 % 15,0 % -2,2 % -2,2 % 26,2 % -4,3 % -1,3 % 5,5 % 3,4 % -0,4 % -0,4 % 21,1 % -2,5 % 1,5 % 10,4 % 8,9 % 5,4 % 5,4 % 40,0 % 4,4 % 1,1 % 3,6 % 2,7 % 1,8 % 1,8 % 43,8 % 12,4 % 9,8 % 17,7 % 17,7 % -1,1 % -1,1 % 61,0 % 12,4 % 6,7 % 12,5 % 12,8 % 1) Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i Roburs Europafond. 2) Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i Roburs Småbolagsfond Europa. 3) Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i Templeton Global Fund A. 4) Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i Templeton Global Smaller Companies Fund. * Referensindexet är inte utdelningsjusterat. RÄNTEFOND Startdatum Hittills i år mnd Yield p.a. Räntekänslighet Sedan start flat ODIN Moneymarket EUR ,4 % 0,4 % 3,9 % 0,2 4,5 % EUR003M INDEX 0,1 % 0,1 % 8,4 % ODIN har i Hugin & Munin återgivit källor som värderas som pålitliga. ODIN kan emellertid inte garantera att informationen från källorna vare sig är precisa eller kompletta. Uttalanden i denna Hugin & Munin reflekterar ODINs marknadssyn vid tidpunkten då den framställdes. Anställda i ODIN Forvaltning/ODIN er kan handla för egen räkning i flera typer av finansiella instrument. Detta innebära att anställda i ODIN Forvaltning/ODIN er kan äga värdepapper i företagsom nämns i Hugin & Munin liksom andelar i ODINs värdepappersfonder. Anställdas egenhandel ska ske i överensstämmelse med ODIN Forvaltnings interna riktlinjer för anställdas egenhandel. Dessariktlinjer är utarbetade i överensstämmelse med norska värdepappershandelslagen och Verdipapirfondenes Forenings branschstandard. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bl.a. på marknadsutvecklingen,förvaltarens kunnande,fondens risk samt kostnader vid teckning, förvaltningoch inlösen. Avkastningen kan bli negativ som en följd av kursfall. Så här investerar vi ODIN är en aktiv förvaltare som fritt kan investera i bolag, oberoende av vikt i ett marknadsindex. Vi investerar i bolag som vi anser har de egenskaper som behövs för att bli «morgondagens vinnare». Vårt jobb som fondförvaltare är att göra andelsägarna delaktiga i bolagens värdeökning. På ODIN förstår vi vikten av att göra egna, självständiga investeringsval.våra investeringar görs mot bakgrund av grundliga bolagsanalyser inom branscher och på marknader som vi känner till och förstår - där vi vet vad som skapar resultaten. Vi är långsiktiga ägare som klarar kortsiktiga störningar i marknaden. Vi föredrar så kallade värdebolag framför tillväxtbolag. Det är bolag med en solid omsättning och god resultatutveckling, som är undervärderade i förhållande till bedömningarna av den långsiktiga resultatutvecklingen och bokförda värden. Att bolagen faktiskt gör vinst och har reella värden gör att det normalt finns få potentiella luftslott bland värdebolagen. Det är bra att läsa rapporter om olika länder och om politiska förändringar.men att se det med egna ögon ger ännu bättre kunskap och djupare förståelse. En viktig del av jobbet för ODINs förvaltare består i att resa runt och besöka olika marknader och bolag. I samtal med bolagens ledningar får vi mer kunskap och ökad förståelse för den kultur de är verksamma i. Sådan kunskap utgör en viktig del av den totala analys vi gör av de bolag vi bedömer om vi ska investera i. Vi tror att det hela tiden går att upptäcka bra, undervärderade bolag - bolag som vi tror blir «morgondagens vinnare». Ända sedan ODIN etablerades har vi följt samma investeringsfilosofi. Filosofin, i kombination med gott förvaltarhantverk, har gett andelsägarna i ODINs aktiefonder hög meravkastning under många år. Resultaten kan du se i avkastningsöversikten.

5 ODINs aktiefonder ODIN har elva egenförvaltade aktiefonder. Allt från aktiefonder som investerar i enbart ett land eller i en bransch till breda nordiska, europeiska eller globala aktiefonder. er med globala mandat: ODIN Global ODIN Global SMB Europeiska fonder: ODIN Europa ODIN Europa SMB Nordiska fonder: ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige Sektorfonder: ODIN Offshore ODIN Maritim ODIN Fastighet I I ODIN har vi en enkel tumregel för när du skall investera: Investera i fonder då du har råd. Detta kan låta enkelt, men om du försöker träffa tillfälliga nedgångar eller toppar, är sannolikheten att misslyckas stor. Vår rekommendation är därför att spara regelbundet och att öppna ett månatligt sparavtal. Hur mycket du placerar, hur länge du sparar, aktiemarknadens utveckling och förvaltarens skicklighet är faktorer som avgör värdet på din investering. Med månadssparande finns ytterligare en poäng - nämligen hur du sparar. Både upp- och nedgångar på börsen utnyttjas: en månad då börsvärdet är lågt blir fondandelarna billiga och sparsumman räcker till fler andelar. När börsen så småningom börjar stiga ökar värdet på fondandelarna. Val av fond Avkastningen är vanligtvis den viktigaste orsaken till att investera i aktiefonder. Generellt sett kan man förvänta sig en högre avkastning av en aktiefond än av till exempel ett bankkonto över tid. Men man måste också acceptera variationer i placeringens värde, vilka hänför sig till förändringar i marknadsvärdena på de tillgångar fonden investerat i. Historiskt sett har aktiemarknaden avkastat i genomsnitt 3-6 procentenheter mera än bankdepositioner. Vi rekommenderar en investeringstid i aktiefonder på minst fem år. Om du överväger ett månadssparande eller en investering i endast en fond, föreslår vi i första hand någon av våra fonder med ett brett mandat: ODIN Global eller ODIN Global SMB ODIN Europa eller ODIN Europa SMB ODIN Norden Vår rekommendation baserar sig på att ovannämnda fonder kan placera fritt på olika marknader oberoende av företagsstorlek eller bransch. Det finns dock många flera anledningar till att investera i flera av våra fonder. Ytterligare information om våra aktiefonder finns på vår webbplats ODIN fonder kan tecknas antingen som en engångsteckning eller som regelbundet sparande. Minimibeloppet vid engångsteckningar är 500 euro. Hur köper jag fondandelar? Du blir andelsägare genom att göra en engångsinsättning eller genom att starta ett månadssparande. OBS! Enligt lagen om identifiering av kunder måste nya kunder sända oss en kopia av sitt identitetsbevis. Teckningsblanketter Teckningsblanketter och tilläggsinformation finns att hämta på vår webbplats eller om du hellre vill ha den skickad per post, kontaktar du vår kundservice på telefon: eller på e-post: ODIN er, Södra Hesperiagatan 10, Helsingfors Telefon: Fax: E-post: Hemsida: FO-nummer: Bolaget är ett helägt dotterbolag till ODIN Forvaltning AS

Årsrapport. ODIN Fonder 2008 I JANUARI 2009 I

Årsrapport. ODIN Fonder 2008 I JANUARI 2009 I Årsrapport ODIN Fonder 2 I JANUARI 29 I Innehåll I3I I4-6I I7I I-I I12I I13I I14-17I I1I I19-2I I21-22I I23-24I I25-26I I27-2I I29-3I I31-32I I33-34I I35-36I I37-3I I39-4I I41I I42I Dags att öka sparandet

Läs mer

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009 Skandia Link våra fonder VÅR/SOMMAR 29 innehåll sid vi har engagemang för ditt sparande 1 välj det alternativ som passar dig bäst 2 förändringar i Skandias investeringserbjudande 4 årets hedgefond öppnas

Läs mer

ODIN skapar värde för framtiden

ODIN skapar värde för framtiden Årsrapport 213 ODINs aktiefonder Februari 214 ODIN skapar värde för framtiden Innehåll 3 Kommentar från VD 4-5 Marknadskommentar 6-7 ODINs investeringsprocess 8-9 Styrelsens årsberättelse för 213 1 Notinformation

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

mot nya destinationer

mot nya destinationer N U M M E R 1 april 2012 S K A G E N F O N D E R. S E 10 Kortsiktighetens värde Aktier byter händer i rasande fart - det kan vara positivt för långsiktiga investerare SKAGEN Kon-Tiki mot nya destinationer

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder

Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder 214 ODIN skapar värde för framtiden I 1 I Innehåll 3 Kommentar från VD 4-5 Marknadskommentar 6 Så investerar vi 8 Avkastningsöversikt 9-11 Styrelsens

Läs mer

Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj 2012. Fondstatistik april 2012:

Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj 2012. Fondstatistik april 2012: Marknadsbrev maj 2012 Försikti a fondaffärer i april April är över för den här gången och för Stockholmsbörsens del blev det en hel del svängningar. Under årets tre första månader såg vi rusning till aktiefonder,

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Svängig, synkroniserad marknad. Årsrapport 2011. 8 Kriser ger möjligheter. 10 Fem budord för värdeinvesterare. 16 Guld värt. 18 Bakom eurokrisen

Svängig, synkroniserad marknad. Årsrapport 2011. 8 Kriser ger möjligheter. 10 Fem budord för värdeinvesterare. 16 Guld värt. 18 Bakom eurokrisen Årsrapport 2011 8 Kriser ger möjligheter Portföljförvaltarna köper när andra tvingas att sälja 10 Fem budord för värdeinvesterare Det räcker inte att hitta bolag med låg värdering 16 Guld värt God bolagsstyrning

Läs mer

Välkommen till ett annorlunda fondbolag Konsten att använda sunt förnuft

Välkommen till ett annorlunda fondbolag Konsten att använda sunt förnuft En lægprædikant holder gudstjeneste på Skagen Sønderstrand,, 1877. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum (beskuren). Välkommen till ett annorlunda fondbolag Konsten att

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen En specialrapport från Bullstreet - Maj 2012 5 STEG MOT 1 MILJON ibolaget tar över världen Bästa köp just nu Företagsuppdateringar Bullstreets 10 budord Snabbgranskning av företagen Vi blickar framåt Apple

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Ha lvå 1 rsr a pp ort Enkelt är effektivt! Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare

Läs mer

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION Version 11.2 1 INNEHÅLL 3 Inledning FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE NR 9 4-5 Fondportföljer Portfölj Dynamisk, sid 4 Portfölj Trygg, sid

Läs mer

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov ROBURS ÅRSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2001 Proffsförvaltning av företagets kapital Varför väljer så många företag Robur? Möte med förvaltarna Vad ligger bakom fondernas utveckling 2001 och hur kommer det

Läs mer

Det enkla och trygga fondvalet till pension

Det enkla och trygga fondvalet till pension Det enkla och trygga fondvalet till pension Nya fonder skräddarsydda för pensionssparande Nu lanserar vi tillsammans med tre fondbolag nya fonder som är skräddarsydda för pensionssparande. Syftet är att

Läs mer

Marknadsrapport NUMMER 1 APRIL 2013 www.skagenfonder.se

Marknadsrapport NUMMER 1 APRIL 2013 www.skagenfonder.se Marknadsrapport NUMMER 1 APRIL 2013 www.skagenfonder.se Håll fokus Det bästa sättet att hantera risk är att hålla huvudet kallt >5 Impotenta centralbanker Torgeir Høien om centralbanker som glömt sin främsta

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter Hugin & Munin Special Report ODIN om Fastigheter Oktober 2012 Inledning Fastigheter är världens största tillgångsklass. För många privatpersoner är bostaden den största och i många fall enda investeringen.

Läs mer

Aktiekunskapskurs. Lektion 1-17. Undervisningsmaterial och lektionsplanering

Aktiekunskapskurs. Lektion 1-17. Undervisningsmaterial och lektionsplanering Aktiekunskapskurs Lektion 1-17 Undervisningsmaterial och lektionsplanering 1 Ung Privatekonomi Det du håller i din hand är en lektionsplanering för lektioner inom ämnet Aktiekunskap. Planeringen finns

Läs mer

NUMMER 2 MAJ 2008 SKAGENFONDER.SE

NUMMER 2 MAJ 2008 SKAGENFONDER.SE NUMMER 2 MAJ 28 SKAGENFONDER.SE 5 Nyheter i kort Torgeir Høien om kreditkrisen. Ny förvaltare på SKAGEN. Kon-Tiki sex år. 6 SKAGEN:s väg till framgång...det var ämnet för SKAGEN Fonders vd Per Wennberg

Läs mer

Bråkiga politiker och euforiska marknader

Bråkiga politiker och euforiska marknader Marknadsbrev november 2013 Bråkiga politiker och euforiska marknader Bråkiga politiker och euforiska marknader: Hösten har dominerats av politiska låsningar. Särskilt fokus har riktats mot det amerikanska

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år.

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. Mina damer och herrar, 2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. I början av 2010 kunde vi konstatera

Läs mer

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Marknadsbrev juni-juli 2014 Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Vad avgör humöret på obligationsmarknaden? Trots att konjunkturen har fortsatt att röra sig i rätt riktning har långa obligationsräntor

Läs mer