Hugin & Munin. Om vi vidgar perspektivet på det som sker finner vi att orsakerna till oron ligger längre tillbaka i tiden.utlåningsivriga banker i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hugin & Munin. Om vi vidgar perspektivet på det som sker finner vi att orsakerna till oron ligger längre tillbaka i tiden.utlåningsivriga banker i"

Transkript

1 Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder September 2011 Disciplin i oroliga tider Vi håller fast vid vår investeringsprocess oavsett om marknaderna stiger eller faller. Men det betyder inte att vi förhåller oss passiva till kursförändringar. D et blev varken en lugn eller en optimistisk start på höstterminen Augusti präglades tvärtom av kursfall och mycket stora svängningar på flertalet börser. Dessutom steg efterfrågan på guld och andra säkra tillgångar som statsobligationer. Det sistnämnda kan te sig ganska ironiskt, eftersom problemen med stora statsskulder i Europa och USA är en viktig källa till oron. Vad är det egentligen som händer? Oron under augusti utlöstes av en förtroendekris. Många trodde och hoppades att amerikanska och europeiska politiker skulle leverera efterlängtade lösningar på problemen med såväl det amerikanska statsskuldstaket som räddningspaketet för Grekland. Men på båda sidor av Atlanten fumlade politikerna med bollen. De fumlade faktiskt så mycket att många investerare tappade tron på att de skulle lyckas möta utmaningarna. Om vi vidgar perspektivet på det som sker finner vi att orsakerna till oron ligger längre tillbaka i tiden.utlåningsivriga banker i väst finansierade en systematisk uppbyggnad av de amerikanska konsumenternas skuldsättning. På vår sida av Atlanten har stater i Europas periferi levt över sina tillgångar i alltför många år. I många fall har skuldnivån blivit för hög och frågan alla nu sliter med är hur man ska minska skulden så att den blir hanterbar. En del av skulden kommer sannolikt inte att återbetalas och den räkningen lär gräva ett djupt hål i plånboken för såväl konsumenter som banker och investerare i banker. Oron för vem som till slut måste betala var orsaken till finanskrisen 2008, och det är alltjämt den största utmaningen för världsekonomin. Vad gör ODIN? Under perioder med stor osäkerhet och kraftiga svängningar får vi ofta frågor om vad vi gör för att hantera situationen. Vi anser att det sista man bör göra i ett läge präglat av ökad osäkerhet är att företa genomgripande förändringar i en långsiktig investeringsstrategi. En planerad anpassning är det enda sättet att undgå de psykologiska fallgropar som många investerare faller i som att låta sig styras av rädsla eller girighet. Inom ODIN har vi en genomarbetad och rationellt grundad strategi för förvaltningen som på förhand klargör hur vi ska handskas med marknadssvängningar. Marknadens rörelser på kort sikt kan ingen kontrollera eller förutspå med säkerhet, men över tid kommer de bästa företagen att generera bäst avkastning för ägarna. Oberoende av marknadens rörelser koncentrerar vi inom ODIN oss först och främst på investeringsprocessen den ständiga jakten på, och urvalet av, kvalitetsföretag till våra portföljer.

2 Ett generellt kursfall på marknaden innebär inte alltid förändringari aktieportföljerna. De företag som har bäst utsikter före ett brett kursfall har ofta de bästa utsikterna även mitt i och efter ett sådant generellt marknadsfall/tapp/nedgång?. Om kursfallet däremot beror på att de företagsspecifika framtidsutsikterna har ändrats, kan detta ha betydelse för oss som analyserar aktier. För att fånga upp relevanta förändringar övervakar vi fortlöpande alla enskilda företag i våra portföljer och på våra kandidatlistor. Om aktiekursen eller de fundamentala förhållandena ändras mycket, utlöser det en ny genomgång av vår företagsanalys för att uppdatera vår syn på företaget. Därför är det viktigt att skilja mellan de grundförutsättningar som påverkar företagsvärdena och de tekniska omständigheter och stämningar som på kort sikt styr aktiekursen. Vi vet att aktiekurserna följer företagsvärdena över tid. Under de senaste månaderna har stor uppmärksamhet riktats mot de svårigheter som banksektorn i USA och Europa haft att tampas med. De banker i tillväxtekonomier som vi har innehav i har dock alltjämt mycket goda grundläggande förutsättningar, trots den senaste tidens kursfall. Banker i väst Inom ODIN Global har vi de senaste åren medvetet hållit oss undan europeiska och amerikanska bankaktier. Den aktietypen har fått mycket stryk på börserna den senaste tiden. Oron gäller bankernas balansräkningar och särskilt deras låneåtaganden mot allt från stater längs Medelhavets stränder till amerikanska huslån. Dessa banker befinner sig därmed i epicentrum för den finansiella jordbävning som drabbade oss 2008, och vars efterdyningar vi fortsatt brottas med, nämligen skulduppbyggnaden i västvärldens ekonomier. Om förlusterna på dåliga lån blir för stora, kan bankerna få problem. Svagare tillväxtutsikter i ekonomin, vilket många nu räknar med, minskar låntagarnas förmåga att betala sina amorteringar. Därför har mörka moln återigen tornat upp sig över bankernas problemåtaganden. Vi menar att många banker i västvärlden hittills har förskonats från en nödvändig utrensning av dåliga lån med nedskrivningar och påfyllnad av eget kapital i kölvattnet. En sådan process är naturligt nog betungande både för bankerna själva och för myndigheterna, som genom att ställa krav bidrar till att synliggöra problemets omfattning. Av den orsaken har man hittills valt att skjuta problemet framför sig, i hopp om att komma ur det med hjälp av ekonomisk tillväxt. Men aktiemarknaden har i stor utsträckning genomskådat bankernas problem och skickataktiekurserna långt ner i källaren. Resultatet är att dessa bankaktier är mycket lågt värderade, vilket inte betyder att de nu är billiga. Vi anser att värderingen inte kompenserar för risken att bankernas balansräkningar krymper. jämfört med banker i öst Kontrasten till banker i framväxande ekonomier är stor. Inom ODIN Global har vi investerat i flera stabila banker i tillväxtländer. Dessa banker driver det vi anser är god gammaldags bankverksamhet där insättningar finansierar utlåningen. God kapitaltäckning, tillfredsställande säkerheter samt sund kredittillväxt har gjort att vi ser banker i tillväxtekonomier som väsentligt mer intressanta än deras konkurrenter i väst. En del av dessa banker är också attraktivt värderade och ingår därför i våra portföljer. Trots hög kvalitet och lockande värderingar har dessa banker inte sluppit undan marknadsoron de senaste månaderna (se figur), men kursfallen har i långt mindre utsträckning berott på spekulationer om den enskilda bankens balansräkning. Snarare är det generella faktorer som stigande inflation och högre räntor med påföljande lägre kredittillväxt som drabbat bankerna i regionen. Vi ser nu klara tecken på att inflationstrycket i tillväxtekonomierna avtar, vilket kan bidra till att vända trenden. Vi anser därför fortsatt att våra utvalda banker i tillväxtekonomierna hör till de aktier som har bäst framtidsutsikter på den globala aktiemarknaden. Låt oss titta närmare på en av dem. Turkisk förebild Turkiska Garantibank har med sina knappt 900 kontor och tio miljoner kunder en viktig position i både ODIN Global och ODIN Emerging Markets. Garantibank är överkapitaliserad och har mer insättningar än utlåning. Redan här skiljer sig banken från sina rivaler i väst. Budgeterad utlåningstillväxt ligger mellan 25 och 30 procent för innevarande år och avkastningen på eget kapital ligger långt över 20 procent. Kvaliteten på utlåningen är heller inget att skämmas över utlåningsförlusterna ligger under de nivåer man finner i västvärldens bankvärld, och avsättningarna för att täcka förlusterna är solida. Siffrorna för Så investerar vi ODIN är en aktiv förvaltare som kan investera fritt, oavsett bolagets storlek eller vikt i ett marknadsindex. Vi investerar i bolag som vi anser har de egenskaper som behövs för att bli morgondagens vinnare. Vårt jobb som fondförvaltare är att ge våra andelsägare del i bolagens värdeökning. I ODIN förstår vi betydelsen av att ta egna, självständiga investeringsbeslut. Våra investeringsbeslut tas mot bakgrund av grundliga bolagsanalyser i branscher och marknader som vi har god kännedom om och där vi vet vad som skapar resultaten. Vi är långsiktiga ägare och vårt agerande påverkas inte av kortsiktiga svängningar i marknaden. Vi fördrar så kallade värdebolag framför tillväxtbolag. Detta är bolag med solid omsättning och god resultatutveckling som är undervärderade i förhållande till estimaten för långsiktiga resultat och bokförda värden.

3 det andra kvartalet 2011, som presenterades för några veckor sedan, var dessutom bättre än vi och resten av marknaden hade väntat. Bankens finansiella nyckeltal är mycket starka och dessutom ligger Garantibank i framkant i fråga om teknisk utveckling. Banken är en förebild för västliga banker som vill utnyttja ny teknik för att erbjuda sina kunder de mest avancerade banktjänsterna. Vi bedömer att Garantibanks verkliga värde ligger runt tio turkiska lira per aktie, och det är flera faktorer som troligen kommer att bidra till att fler investerare får upp ögonen för det värdet framöver. Från dagens marknadspris på sex lira har vi därmed en potentiell uppsida på nästan 70 procent. Stabilitet genom oro Vi har fler motsvarande exempel som Garantibank i portföljerna. För sådana företag är de senaste veckornas marknadsoro bara ett tillfälligt bakslag i deras fundamentalt sett mycket ljusa framtidsutsikter. Att vi inte säljer utan håller fast vid aktierna när marknaden är orolig är inte detsamma som att vara passiv. Tvärtom är vi aktivt stillasittande, och köper mer när vi kan till det vi uppfattar som bra priser i förhållande till en sannolik värdeutveckling på längre sikt. Processen att hitta de bästa företagen är krävande och vidareutvecklas fortlöpande, men långsiktigt goda investeringskriterier ändrar sig inte i takt med stigande eller fallande marknadskurser. Oddbjørn Dybvad Ansvarig förvaltare för ODIN Emerging Markets, ODIN Global och ODIN Global SMB. Figuren ovan visar kursutvecklingen för de två största bankerna i Europa, de två största bankerna i USA och de två största bankerna i ODIN Global, Banco do Brasil och Turkiye Garanti Bankasi, under de senaste fem åren. Att bolagen faktiskt tjänar pengar och har reella värden, minskar risken för potentiella luftslott bland värdebolagen. Det är nyttigt att läsa rapporter om bolag och den omvärld de är verksamma i. Att se det med egna ögon ger dock en ännu djupare kunskap och bättre förståelse. En viktig del av våra förvaltares arbete är att resa runt och besöka olika marknader och bolag. I samtal med bolagens ledningar lär vi oss mer om bolagen och de marknader de är aktiva i. Sådan kunskap utgör en viktig del av den totala analysen vi gör av bolaget vi överväger att investera i. Vi tror att det är möjligt att hitta många nya solida, undervärderade bolag bolag vi tror kommer att bli morgondagens vinnare. Ända sedan starten har vi följt samma investeringsfilosofi. Filosofin, i kombination med förvaltarnas goda hantverk, har gett andelsägarna hög meravkastning under många år. Resultaten kan du själv se i avkastningsöversikten på nästa sida.

4 Avkastningshistorik per 31 augusti 2011 Startdatum mån Hittills i år 12 mån 3 åren 5 åren 10 åren Sedan start AKTIEFOND ODIN Norden ,5 % 18,8 % 3,0 % 4,2 % 4,4 % 8,4 % 13,0 % VINX Benchmark Cap NOK NI ODIN Finland ,9 % 12,0 % 16,5 % 22,4 % 3,1 % 9,9 % 1,5 % 0,8 % 0,9 % 6,0 % 11,1 % 8,9 % 20,1 % OMX Helsinki Cap GI ODIN Norge ,7 % 10,0 % 18,4 % 20,6 % 7,4 % 0,5 % 2,2 % 5,2 % 0,8 % 3,7 % 7,5 % 8,3 % 9,8 % 17,7 % Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) ODIN Sverige ,7 % 9,2 % 13,8 % 16,9 % 8,6 % 2,1 % 4,8 % 4,9 % 1,3 % 7,6 % 11,8 % 11,8 % 16,9 % OMXSB Cap GI ODIN Europa ,9 % 12,4 % 15,2 % 12,0 % 0,2 % 5,4 % 6,0 % 5,1 % 2,7 % 6,8 % 6,5 % 0,7 % 11,2 % 1,1 % MSCI Europe net Index USD ODIN Europa SMB ,7 % 12,0 % 10,5 % 16,7 % 5,3 % 1,6 % 4,7 % 6,1 % 4,2 % 5,8 % 0,2 % 3,2 % 0,0 % 2,6 % MSCI Europe net Small Cap Index USD ODIN Global ,1 % 7,6 % 12,6 % 11,1 % 0,4 % 1,6 % 0,2 % 1,9 % 3,3 % 5,2 % 1,2 % 6,1 % 0,3 % MSCI World Net Index ODIN Global SMB ,7 % 7,8 % 9,5 % 13,6 % 1,4 % 5,0 % 1,7 % 1,9 % 2,7 % 4,9 % 1,3 % 0,1 % 1,2 % 1,5 % MSCI World Net Small Cap Index ODIN Emerging Markets ,0 % 11,2 % 11,0 % 17,3 % 3,9 % 9,5 % 3,4 % 1,8 % 1,1 % 3,3 % 6,3 % 5,3 % 4,7 % MSCI Daily TR Net Emerging Markets USD ODIN Maritim ,4 % 15,1 % 15,4 % 26,2 % 7,9 % 11,2 % 3,9 % 17,5 % 5,2 % 6,3 % 10,1 % 14,6 % 8,0 % 12,4 % MSCI World Gross Marine Index ODIN Offshore ,1 % 10,2 % 28,1 % 13,7 % 21,4 % 11,0 % 14,8 % 10,1 % 4,9 % 2,7 % 3,1 % 10,1 % 1,2 % 7,7 % Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index * ODIN Eiendom (Fastighet) ,2 % 4,7 % 8,9 % 3,2 % 19,2 % 18,4 % 7,4 % 10,4 % 1,5 % 6,8 % 6,3 % 16,0 % 1,8 % 16,9 % Carnegie Sweden Real Estate Index * ODIN Eiendom I (Fastighet I) ,5 % 4,8 % 9,3 % 4,0 % 16,9 % 11,4 % 4,2 % 11,9 % 11,9 % Carnegie Sweden Real Estate Index * 2,5 % 9,3 % 4,0 % 1) Från till var fonden en fondifond som uteslutande investerade i Roburs Europafond. 2) Från till var fonden en fondifond som uteslutande investerade i Roburs Småbolagsfond Europa. 3) Från till var fonden en fondifond som uteslutande investerade i Templeton Global Fund A. 4) Från till var fonden en fondifond som uteslutande investerade i Templeton Global Smaller Companies Fund. *Referensindexet är inte utdelningsjusterat. Startdatum Hittills i år mån Yield per år Räntekänslighet Sedan start totalt RÄNTEFOND ODIN Moneymarket EUR Index 0,9 % 0,2 % ODIN Penningmarknad SEK Index 1,2 % 0,2 % ODIN har i Hugin & Munin återgivit källor som värderas som pålitliga. ODIN kan emellertid inte garantera att informationen från källorna vare sig är precisa eller kompletta. Uttalanden i denna Hugin & Munin reflekterar ODINs marknadssyn vid tidpunkten då den framställdes. Anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan handla för egen räkning i flera typer av finansiella instrument. Detta innebära att anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan äga värdepapper i företag som nämns i Hugin & Munin liksom andelar i ODINs värdepappersfonder. Anställdas egenhandel ska ske i överensstämmelse med ODIN Forvaltnings interna riktlinjer för anställdas egenhandel. Dessa riktlinjer är utarbetade i överensstämmelse med norska värdepappershandelslagen och Verdipapirfondenes Forenings branschstandard. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bl.a. på marknadsutvecklingen, förvaltarens kunnande, fondens risk samt kostnader vid teckning, förvaltning och inlösen. Avkastningen kan bli negativ som en följd av kursfall. 0,3 % 1,2 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 4,3 % 9,4 % 4,3 % 9,4 % 6,5 %

5 MÅNADENS TEMA Aktier vinner, trots svagare utsikter Vad är egentligen alternativet till att äga aktier i dagsläget frågar sig en rutinerad värdeförvaltare, som snarare anser att det är läge att öka på sina aktieinvesteringar. S. lutet av augusti hade vi på ODIN Fonder det stora nöjet att ha besök av den världskände värdeinvesteraren Whitney Tilson. Tilson är en amerikansk hedgefundförvaltare och investeringsexpert som undervisar, håller föredrag och på regelbunden basis skriver i Financial Times. Under nästan två timmar berättade Tilson om hur han i egenskap av värdeförvaltare ser på världsekonomin, på volatiliteten i marknaden, på börspsykologi och på de möjligheter som öppnar sig för en äkta värdeinvesterare under tider av utbredd pessimism och extrem volatilitet. skilt lågt just nu, trots att flera av dem ger mer än dubbelt så mycket utdelning till aktieägarna jämfört med riskfria statsobligationer. Och endel av dessa bolag har en bättre rating än den amerikanska regeringen Vad är egentligen alternativet till aktier?, frågade Tilson. Avkastningen på den mest säkra statsobligationen från USA är 2 % per år i tio år. Om man räknar på vad aktier kommer avkasta under samma period, räknat från dagens värderingar och inkluderat utdelning, så anser Tilson att aktier är det enda rationella alternativet. Det är i perioder som denna som de stora namnen Enligt min uppfattning är det oansvarigt att långsiktibland värdeinvestorerna Warren Buffet och Charlie ga kapitalförvaltare som pensionsfonder och livbolag Munger, skapar grunderna för sin överlägsna lång köper tioåriga statsobligationer på rekordlåga räntor, siktiga avkastning. Men man får inte glömma att i medan det finns så många solida företagsinvestesådana här tider har riktigt duktiga värdeförvaltare ringar de hellre skulle kunna göra, sade Tilson. kunnat få leva med att uppvisa flera dåliga år innan det vänder, sade Tilson bland annat. Han menade Tilson talar, och resonnerar, naturligtvis om och utidock att det gäller att inte tappa fokus, nu mer än från sin hemmamiljö. Han investerar främst i amenågonsin är det viktigt att tänka långsiktigt. Visser rikanska bolag. Men hans resonemang kan även ligen tror Tilson inte på någon kursdubblering det tillämpas på andra marknader. Det gäller att kunna kommande året. Även om hans bedömning är att hitta pärlorna, och den konsten stavas företagsvärusa inte kommar gå in i någon ny recession, tror han dering preciserade Tilson. återhämtningen kommer att var långsam. 30 år av massiv uppbyggnad av offentlig och privat skuldsätt Tilson besitter även en stor kunskap kring ämnet ning i USA och Europa kommer att ta tid att rensa börspsykologi, och under seminariet medgav Tilson upp, påpekade Tilson. Investeringar just nu är alltså att även en rutinerad investerare som han själv kan inga kortsiktiga klipp, men för den långsiktiga spara gå i en del psykologiska fällor vad gäller investeringar. ren kan det onekligen finnas möjligheter. Så vad gör då den som vet med sig att företagsvärdering inte är ens starkaste kort, och som ofta låter Tilson uppmärksammade särskilt de möjligheter som känslorna dominera frågade Tilson publiken under finns just nu i ledande internationella företag. Nor seminariet? Håll dig borta från att handla aktier själv, malt får man som investerare betala ett högt pris för svarade han sen själv på sin fråga. Skönt då att du dessa företag eftersom de har en stark position och som kund hos ODIN Fonder överlåtit de tuffa beslulevererar en stark jämn kontantström till aktieägarna. ten till våra erfarna förvaltare! Otroligt nog prissätter marknaden dessa företag sär 6

6 ODINs aktiefonder Alla ODINs aktiefonder förvaltas aktivt enligt ODINs långsiktiga, värdeorienterade investeringsfilosofi. Utbudet ger dig möjligheten att skapa en portfölj som passar just dina behov och önskemål. Världen Genom ODIN Global och ODIN Global SMB äger vi ledande bolag från hela världen, medan ODIN Emerging Markets är fokuserad på bolag med exponering mot framväxande ekonomier ODIN Global ODIN Global SMB ODIN Emerging Markets Europa en region med stor mångfald där vi finner ett brett utbud av spännande och traditionsrika bolag som bland annat förvaltar några av världens starkaste varumärken ODIN Europa ODIN Europa SMB Norden en dynamisk region med en rad världsledande bolag i branscher som olja och oljeservice, gruvindustri, fisk, träindustri, verkstadsindustri och elektronik. ODIN Norden ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Finland Sektor offshore, shipping och fastighet är sektorer vi på ODIN är väl förtrogna med och som vi anser är speciellt attraktiva. ODIN Offshore ODIN Maritim ODIN Eiendom I Hur köper jag fondandelar? Du blir andelsägare hos ODIN Fonder genom att göra en engångsinsättning eller genom att starta ett månadssparande via autogiro. Nya kunder behöver fylla i en teckningsanmälan som skickas tillsammans med en vidimerad kopia av legitimation. Teckningsanmälan Blanketter för teckningsanmälan finns att hämta på vår webbplats Om du hellre vill ha den skickad per post, kontaktar du vår kundservice på telefon eller på epost ODIN Forvaltning AS Dronning Mauds gate 11, N0250 Oslo, P.O. Box 1771 Vika, N0122 Oslo Phone: Fax: Org.nr.: NO Selskapet er et heleid dotterselskap i Sparebank 1 Gruppen AS ODIN Fonder, filial till ODIN Forvaltning AS, Norge Stureplan 13, Stockholm, P.O. Box 238, Stockholm Phone: Fax: Org.nr.: Företaget är helägt av Sparebank Bank 1 Gruppen AS

Hugin &Munin Information från ODIN Fonder

Hugin &Munin Information från ODIN Fonder December 2010 Hugin &Munin Information från ODIN Fonder 20 år i Finland ODIN älskar Finland och finska företag. Vi har gjort det länge och vi tror att denna kärlek går en ljus framtid till mötes. Aktiefonden

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Mars 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Förväntningarnas marknad Aktiemarknaden är en förväntansmarknad som ligger steget före en konjunkturväxling. I USA började kursfallet hösten 2007, flera

Läs mer

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren.

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Februari 2011 Hugin & Munin ODINs marknadskommentarer Frihet utanför buren Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Först och främst handlar det om att

Läs mer

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011 Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder Oktober 2011 Minskad fart men inget Armageddon Till skillnad från vad vi hoppades före sommaren avtog inte oron på börserna under tredje kvartalet snarare

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Januari 2010 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Börsen stiger 2009 kan sammanfattas som ett mycket bra börsår. Nio av ODINs elva aktiefonder utvecklades bättre än de referensindex som fonderna

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Februari 2010 Hugin & Munin Information från ODIN er På jakt efter företag som lämnar utdelning ODIN är en aktiv förvaltare och investerar i just de företag som vi anser kommer att ge våra fondsparare

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder April 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Fortsatt tro på oljeservice Oljeserviceföretagen har fallit markant i takt med lågkonjunkturen i världsekonomin och det kraftigt fallande oljepriset.

Läs mer

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter 2010 slutade med en uppgång på 8,9 procent för ODIN Global SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,8procent för ODIN Fastighet. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2010 Hugin & Munin Information från Fonder år 1990-2010 Nordiska värden i sikte Totalt sett har Norden klarat sig bättre än övriga aktiemarknader under det senaste året, men Norden har inte riktigt

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Juni 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Spel om förväntningar skapar möjligheter Ökat fokus på företagens kvartalsresultat ger större fluktuationer på aktiemarknaden. Ju mer kortsiktig omgivningen

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Maj 2010 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Recreated PMS Endast de bästa får plats ODIN Global har över 50 000 företag att välja mellan, men portföljen består endast av 33 företag. Vår ambition

Läs mer

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011 Lars Mohagen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 28,4 procent för ODIN Maritim. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,3 procent för ODIN Norden. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder April 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Fortsatt tro på oljeservice Oljeserviceföretagen har fallit markant i takt med lågkonjunkturen i världsekonomin och det kraftigt fallande oljepriset.

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2010 Hugin & Munin Information från Fonder Nordiska värden i sikte Totalt sett har Norden klarat sig bättre än övriga aktiemarknader under det senaste året, men Norden har inte riktigt följt

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Maj 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Hur går det för ODIN Europa? De europeiska företagen har gått igenom en period fylld av utmaningar i kölvattnet av oron på finansmarknaderna. Det har

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Januari 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Marknadsstörningar ger möjligheter Företagens resultattillväxt avtog något under andra halvåret 2007, men värderingen av företagen är fortsatt försiktig

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Oktober 2010 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder år 1990-2010 Hotet från piratkopieringen Konkurrensen från billiga kopior hotar lönsamheten i många ledande företag. Paradoxalt nog är de mest kopierade

Läs mer

Hugin & Munin. 12 procent i lokal valuta. Än värre ser det ut för MSCI Eurozone, som har fallit 18 procent. Knappast några resultat att hurra för.

Hugin & Munin. 12 procent i lokal valuta. Än värre ser det ut för MSCI Eurozone, som har fallit 18 procent. Knappast några resultat att hurra för. Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder December 2011 Därför tror vi på Europa trots allt Europa är enligt vår uppfattning fortsatt en fruktbar region för långsiktiga placeringar. Skuldkrisen

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Juli 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Ljusare tider på aktiemarknaden? De flesta av världens börser sammanfattar första halvåret med en uppgång. Även ODINs aktiefonder utvecklades bra under

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Januari 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Osäkerhet, men börserna vänder först 2008 har gått till historien som ett av de sämsta åren någonsin på aktiemarknaden. Ofta läggs grunden för god

Läs mer

ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011. Alexandra Morris

ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011. Alexandra Morris ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011 Alexandra Morris 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 5,1 procent för ODIN Europa. Fondens referensindex sjönk under motsvarande period

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2007 Hugin & Munin Information från ODIN er Företagens resultat väger tyngst Augusti 2007 kommer att bli ihågkommen som en orolig månad på världens börser. I dessa stormiga tider är det viktigt

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Februari 2008 Hugin & Munin Information från ODIN er Oro för recession präglade börserna Sällan har vi sett så stora dagliga börssvängningar under januari. Svängningarna var till stor del drivna av osäkerheten

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013 Makronyheter Den amerikanska skuldnivå präglade finansmarknaderna under förra veckan: Kommer amerikanska politiker verkligen riskera att USA åsidosätter sina

Läs mer

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,6 procent för ODIN Sverige. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011 Jarl Ulvin 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 14,9 procent för ODIN Norge. Fondens referensindex steg under motsvarande period med 12,8

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Juli 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Utmanande aktiemarknader Börsåret 2008 har hittills växlat mellan perioder med oro och osäkerhet och perioder med tilltro och förhoppningar. Som aktiefondförvaltare

Läs mer

Hugin & Munin. Förklaringen till de kraftiga kursrasen. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011

Hugin & Munin. Förklaringen till de kraftiga kursrasen. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011 Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011 Minskad fart men inget Armageddon Till skillnad från vad vi hoppades före sommaren avtog inte oron på börserna under tredje kvartalet snarare

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Oktober 2009 Hugin & Munin Information från ODIN er Mittens rike Efter en dryg vecka på resande fot i Kina är intrycken många. I Kina finns det enorma möjligheter, men också många fallgropar för utländska

Läs mer

ODIN Global Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 25,55 procent för ODIN Global. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 32,7 procent för ODIN Finland. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010. Truls Haugen

ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010. Truls Haugen ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,00 procent för ODIN Europa SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Har det östeuropeiska investeringståget gått? Lägre tillväxt i världsekonomin och politisk oro påverkar de östeuropeiska företagen negativt. Finns

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Oktober 2007 Hugin & Munin Information från ODIN er Spännande möjligheter i öst Efter övertagningen av ODIN Global och ODIN Global SMB kan ODIN investera i undervärderade bolag runtom i världen. Framöver

Läs mer

ODIN på global värdejakt

ODIN på global värdejakt April 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder ODIN på global värdejakt Genom övertagandet av ODIN Global och ODIN Global SMB kan vi fritt investera i undervärderade företag runt om i världen. På

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 33-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 33-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 33-2013 Är det värsta över? Den ekonomiska tillväxten i västvärlden är tillbaka om vi ska tro färsk statistik från det andra kvartalet. Avkastning respektive börs,

Läs mer

Hugin & Munin Weekly Market Briefing 20-2014

Hugin & Munin Weekly Market Briefing 20-2014 Hugin & Munin Weekly Market Briefing 20-2014 Veckan som gick Börserna var i toppform i början av veckan, men efter nedslående siffror gällande tillväxten i eurozonen backade de under torsdagen. I Norge

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer - April 2011

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer - April 2011 Hugin & Munin ODINs marknadskommentarer - April 2011 Fortsatt tro på stigande börser Första kvartalet präglades av en rad överraskande händelser som bidrog till stora svängningar på börserna. Vi räknar

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Oktober 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Amerikansk storm på börserna Den internationella finanskrisen har nått nya höjder. I september gick investeringsbanker i konkurs, kreditmarknaden

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder December 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Följer de långa trenderna De långa trenderna i världsekonomin består även om vi periodvis går igenom dåliga tider. Åtgärdspaketen innebär möjligheter

Läs mer

ODIN Energi. Fondkommentar november 2015

ODIN Energi. Fondkommentar november 2015 ODIN Energi Fondkommentar november 2015 ODIN Offshore blir ODIN Energi Den 30 november 2015 fusionerades ODIN Maritim in i ODIN Offshore och ODIN Offshore bytte samtidigt namn till ODIN Energi. ODIN Energi

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

Månadsbrev april 2015

Månadsbrev april 2015 Månadsbrev april 2015 April präglades av viss turbulens orsakad av svagare statistik från USA och Kina. Samtidigt ledde ytterligare avregleringar och räntesänkningar i Kina till ett rally på den kinesiska

Läs mer

ODIN Fastighet I (Eiendom I)

ODIN Fastighet I (Eiendom I) ODIN Fastighet I (Eiendom I) Fondkommentar april 2014 Stabila resultat hittills i år Låga räntor och god ekonomi Kursuppgång följer kapitaluppbyggnad Låga räntor och god ekonomi ger uppsving ODIN Eiendom

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef Granit Basfonden Brexit Vid ingången av juni viktade Basfonden ner sin aktieexponering till 25 % från den tidigare nivån på 49 % och kommer fortsätta att minska exponeringen om rådande läge kvarstår. I

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 47-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 47-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 47-2013 Veckan som gick Flera av de stora marknaderna nådde nya toppnoteringar under föregående vecka. Dow Jones passerade för första gången 16.000 poäng. Utvecklingen

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef Granit Basfonden Brexit Vid ingången av juni viktade Basfonden ner sin aktieexponering till 25 % från den tidigare nivån på 49 % och kommer fortsätta att minska exponeringen om rådande läge kvarstår. I

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under februari. Månadsbrev Februari. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under februari. Månadsbrev Februari. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under februari Trädet började återigen växa Efter korrektionen i slutet av januari som kapade de största värderingstopparna såg vi, vilket vi beskrev i vårt förra månadsbrev återigen

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08%

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08% Strategi under juli Vinsterna höll och så gjorde börsen Vi skrev i det förra månadsbrevet att värderingarna generellt sett var mycket attraktiva förutsatt att förväntningarna på halvårsvinsterna infriades.

Läs mer

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond För dig som är förmedlare Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond Ny riskskala för fonder Folksam följer rekommendationen från EU:s European Securities and

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Global Skipsholding 2 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Skipsholding 2 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Skipsholding 2 AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Hugin & Munin. Augusti och september präglades av djupt missmod, men i oktober har vi sett tecken på försiktig börsoptimism.

Hugin & Munin. Augusti och september präglades av djupt missmod, men i oktober har vi sett tecken på försiktig börsoptimism. Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder - November 2011 Fågel Fenix reser sig ur Nordsjön Augusti och september präglades av djupt missmod, men i oktober har vi sett tecken på försiktig börsoptimism.

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Bergen, 19. februari 2013 Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) förvaltar fonderna Holberg Global Index (Index) och Holberg

Läs mer

Hugin & Munin. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Maj 2011. Oljefyndighet i Norge skapar optimism

Hugin & Munin. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Maj 2011. Oljefyndighet i Norge skapar optimism Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder - Maj 2011 Oljefyndighet i Norge skapar optimism Drygt 30 procent av den olja som ska förbrukas 2020 måste komma från oljefält som ännu inte är utvecklade

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 37-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 37-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 37-2013 ODIN Sverige Volvo rullar in i Kina ODIN har nyligen besökt Kina för att träffa Volvos kommande joint venture (JV)-partner, det statsägda Dongfeng Motor.

Läs mer

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260 US Balanserad 2 1 1 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 US Balanserad 0, 5, 6,5% 3,5% 41,4% 0, 6, 8, 9, 61,6% Skillnad 0, -0,6% -1,6% -5,6% -20, Aktier 55% 5 5% 3 7 varav

Läs mer

ANDELSÄGARENS MANUAL

ANDELSÄGARENS MANUAL TILL ATT BÖRJA MED Placeringsfonden Phoebus ANDELSÄGARENS MANUAL Seligson & Co Abp Anders Oldenburg 31.1.2002 Jag önskar alla andelsägare, eller prospektiva sådana, välkomna. Jag har skrivit den här manualen

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 16-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 16-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 16-2013 Kurserna ska ned det är vår I skrivande stund kan vi se tillbaka på en rad svaga börsdagar på de finansiella marknaderna. Priserna på flera viktiga råvaror

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 44-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 44-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 44-2013 Veckan som gick Varje ord från den amerikanska centralbanken («Fed») tolkas ingående och texten som kom från veckans centralbanksmöte var inget undantag.

Läs mer