Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hugin & Munin Information från ODIN Fonder"

Transkript

1 Februari 2010 Hugin & Munin Information från ODIN er På jakt efter företag som lämnar utdelning ODIN är en aktiv förvaltare och investerar i just de företag som vi anser kommer att ge våra fondsparare bäst avkastning på lång sikt. Vi letar bland annat efter företag som historiskt sett gett höga utdelningar. Den kända januarieffekten uteblev på börserna. Det hände mycket i december och det fanns många nyårsraketer, men under andra halvan av januari föll börserna tillbaka. I USA slutade S&P 500-indexet ned 3,6 procent för januari, i Europa sjönk MSCI Europe med 3,8 procent och Oslobörsen föll tillbaka med 0,6 %. Den nordiska aktiemarknaden var en ljuspunkt och MSCI Nordic Countries steg med 1,5 % (räknat i lokal valuta). Kina och Obama Det var framförallt två händelser som fick aktiemarknaderna att backa under januari. Först meddelade de kinesiska myndigheterna att de vill införa regleringar för bankernas utlåning. Under de senaste åren har aktiemarknaderna och privat equity-fonderna tillförts mycket kapital från bankerna. Det har dessutom lånats ut mycket pengar till fastighetsmarknaden. Genom att strama åt bankernas utlåning hoppas de kinesiska myndigheterna att ekonomiska bubblor kan undvikas eller begränsas. Det spekuleras också om att styrräntan kommer att höjas inom kort. Den andra orsaken till att börserna föll tillbaka var uttalanden från USA:s president, Barack Obama. Obama presenterade ett lagförslag som ska begränsa finansbranschens möjligheter att ta risker, något som fick börserna och råvarumarknaderna att backa. En väntad korrigering Vi på ODIN anser att börsnedgången är en tillfällig korrigering, något som ofta inträffar när aktiekurserna stigit under lång tid. Att korrigeringen utlöstes av händelser i USA och Kina är inte heller direkt överraskande. Idag ser vi tydliga tecken på att tillväxten kommer att öka i världsekonomin. De cykliska krafterna är starka och aktiviteten i ekonomin ökar på de flesta håll. Detta är orsaken till att vi tror att börsnedgången under andra halvan av januari inte var början på en ny nedgång. Ny rapportsäsong på gång Rapportsäsongen för det fjärde kvartalet har kommit igång i Norden och USA, och flera stora amerikanska företag har redovisat sina rapporter. De flesta företag redovisade siffror som var i nivå med eller något bättre än förväntningarna. I rapporterna berättar företagen att de fortfarande tror på en gradvis ökad ekonomisk aktivitet. I Norden är det särskilt spännande att se vad de företag som har starka balansräkningar säger om sin utdelningspolicy. Så här långt har de flesta företag föreslagit utdelningar som ligger i nivå med analytikernas förväntningar. I de fall där utdelningen överstigit förväntningarna, har det lett till ett ökat intresse för företagen och stigande aktiekurser.

2 Avkastning hittills i år: På jakt efter företag som lämnar dande del av totalavkastningen på utdelning aktieinvesteringen. ODIN Norden: 1,8 % För ODIN är företagens utdelningskapacitet ett av flera viktiga urvalskriterier Det finns många undersökningar som när vi letar efter nya innehav. Vanlig visar att fonder som innehåller många utdelning är det vanligaste sättet att företag som betalar en hög utdelning, överföra värde till aktieägarna. Förändringar ger en betydligt högre avkastning än i företagens utdelningsnivå är fonder med företag som har en låg ut- en viktig signal för marknaden. Ökad delningsnivå. Det går att läsa mer om utdelning i jämförelse med tidigare år detta på skapar vanligtvis förväntningar på att ODIN Finland: 4,0 % detta ska bestå. Företagen försöker så Exempel på nordiska företag som långt det är möjligt att aldrig sänka utdelningen, lämnar hög utdelning eftersom det kan ge signaler I ODINs nordiska fonder har vi ett stort om dåliga tider. Extrautdelning är ett inslag av företag med hög utdelningskapacitet bra sätt att överföra värde om företaget företag som fokuserar på att ha inte vill höja sin utdelningspolicy en långsiktig och bra utdelningspolicy. permanent. Den finska finanskoncernen Sampo är ett bra exempel på detta. Sampo har sin Ett alternativ till utdelning är återköp huvudverksamhet i försäkringsbolaget ODIN Norge: 3,2 % av aktier. Återköp tolkas ofta som att IF. De har också byggt upp en position företagsledningen anser att företaget i bankkoncernen Nordea och är är för lågt värderat på börsen. Om de nu Nordeas största aktieägare. Sampo aktier som återköps makuleras, innebär strävar efter att ha en hög och stabil det i praktiken att det blir färre aktier utdelningsnivå, där det finns möjlighet som får dela på framtida resultat, vilket till uppjusteringar. Företagens verksamhet leder till att aktien stiger. ger stabila vinster. Det innebär att företaget kan dela ut en stor del av vinsten. ODIN Sverige: 2,6 % Direktavkastningen har under de senaste åren legat på ca 5,5 %. För att leverera ytterligare värde till aktieägarna har också företagsledningen ibland beslutat om återköp av aktier. ODIN Europa: 0,2 % Utdelning är viktigt av flera olika orsaker: 1. Det säger något om företagets finansiella situation och kvaliteten på de resultat som redovisas. 2. Företag som har en hög och stabil utdelning, klarar sig ofta bättre när börsen faller. 3. På lång sikt så är utdelning en bety- Det svensk/engelska läkemedelsföretaget Astra Zeneca är ett annat företag som har förutsägbara och stabila vinster. De ODIN Europa SMB: 3,1 % Marknadsutveckling hittills i år i lokal valuta Marknadsutveckling under senaste 5 åren i lokal valuta Norge Norden Europa Värden USA Norge Norden Europa Värden USA Börsåret inleddes med en stor tro på den så kallade januarieffekten. Nu kan vi konstatera att det inte blev någon effekt. För hela månaden var det bara Norden som slutade upp. Källa: Reuters EcoWin. Även om börserna stigit mycket sedan botten, måste de amerikanska aktierna stiga 36 % för att tangera den tidigare toppnoteringen och de nordiska aktierna måste stiga hela 49 procent. Källa: Reuters EcoWin. Så här investerar vi ODIN är en aktiv förvaltare som fritt kan investera i bolag, oberoende av vikt i ett marknadsindex. Vi investerar i bolag som vi anser har de egenskaper som behövs för att bli «morgondagens vinnare». Vårt jobb som fondförvaltare är att göra andelsägarna delaktiga i bolagens värdeökning. På ODIN förstår vi vikten av att göra egna, självständiga investeringsval.våra investeringar görs mot bakgrund av grundliga bolagsanalyser inom branscher och på marknader som vi känner till och förstår - där vi vet vad som skapar resultaten. Vi är långsiktiga ägare som klarar kortsiktiga störningar i marknaden. Vi föredrar så kallade värdebolag framför tillväxtbolag. Det är bolag med en solid omsättning och god resultatutveckling, som är undervärderade

3 har länge haft stabila utdelningar. Vi anser att det finns möjligheter till förbättrade marginaler genom ytterligare kostnadsbesparingar. På lite längre sikt kommer också en rad nya produkter som vi tror kommer att ge högre vinster. Företaget har en mycket stark balansräkning och har möjlighet att höja utdelningsnivån ytterligare (idag är den fem procent). De har också föreslagit ett återköpsprogram som kommer att göra att direktavkastningen kommer att stiga till över sex procent på årsbasis. Oljeserviceföretaget Prosafe, som är en global aktör och världens största operatör av oljeplattformar, fokuserar också på utdelningen. Företaget har hög intjäning i förhållande till dagens aktiekurs och långa kontrakt på stora delar av sina oljeriggar. Det bör innebära att vinsterna och utdelningarna kommer att ligga på en hög nivå framöver. För 2010 förväntar sig analytikerna en total utdelning på 6,5 procent och det finns förväntningar på stigande utdelningar under de kommande åren. Som sista exempel kan vi nämna det norska försäkringsbolaget Protector, som säljer sakförsäkringar och försäkringar som garanterar äganderätten. Protector har förutsägbara och stabila vinster och växer samtidigt som man visar hög lönsamhet. De har en stark balansräkning och det finns utrymme för utdelningar. Protector har meddelat att man kommer att dela ut mellan 5 och 15 procent av företagets likvida medel. De analytiker som följer företaget räknar med en utdelning på en krona per aktie för räkenskapsåret 2010, vilket innebär en direktavkastning på nästan 10 procent. Nils Petter Hollekim Ansvarig förvaltare för ODIN Norden,ODIN Sverige och ODIN Fastighet Tydligt fokus på utdelning Över lång tid kan utdelningen utgöra en stor del av avkastningen när man investerar i aktier. Det vill vi utnyttja till fullo. En rad undersökningar har visat att fonder som innehåller många företag som lämnar hög utdelning ger bättre avkastning än marknaden som helhet. Aktien blir mindre volatil, vilket ger ett bättre skydd när börserna faller. Dessutom är de företag som lämnar hög utdelning ofta lågt värderade om man ser till resultat och bokfört värde. Du kan med andra ord både äta kakan och ha den kvar. Avkastning hittills i år: ODIN Global: -0,6 % ODIN Global SMB: 1,3 % ODIN Maritim: 8,0 % ODIN Offshore: 3,8 % ODIN Fastighet: 3,2 % Källa: ODIN Forvaltning och OBI ODINs förvaltarteam Jarl Ulvin Alexandra Morris Truls Haugen Nils Petter Hollekim Lars Mohagen Oddbjørn Dybvad Vegard Søraunet i förhållande till bedömningarna av den långsiktiga resultatutvecklingen och bokförda värden. Att bolagen faktiskt gör vinst och har reella värden gör att det normalt finns få potentiella luftslott bland värdebolagen. Det är bra att läsa rapporter om olika länder och om politiska förändringar.men att se det med egna ögon ger ännu bättre kunskap och djupare förståelse. En viktig del av jobbet för ODINs förvaltare består i att resa runt och besöka olika marknader och bolag. I samtal med bolagens ledningar får vi mer kunskap och ökad förståelse för den kultur de är verksamma i. Sådan kunskap utgör en viktig del av den totala analys vi gör av de bolag vi bedömer om vi ska investera i. Vi tror att det hela tiden går att upptäcka bra, undervärderade bolag - bolag som vi tror blir «morgondagens vinnare». Ända sedan ODIN etablerades har vi följt samma investeringsfilosofi. Filosofin, i kombination med gott förvaltarhantverk, har gett andelsägarna i ODINs aktiefonder hög meravkastning under många år. Resultaten kan du se i avkastningsöversikten.

4 Avkastningshistorik per Startdatum mån Hittills i år 12 mån 3 åren 5 åren 10 åren Sedan start AKTIEFOND ODIN Norden VINX Benchmark Cap NOK NI ODIN Finland OMX Helsinki CAP GI ODIN Norge Oslo Børs sindex (OSEFX) ODIN Sverige OMXSB Cap GI ODIN Europa 1) MSCI Europe net ODIN Europa SMB 2) MSCI Europe net Small Cap ODIN Global 3) MSCI World Net ODIN Global SMB 4) MSCI World Net Small Cap ODIN Maritim MSCI World Gross Marine ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector * ODIN Fastighet Carnegie Sweden Real Estate * 1,8 % 1,8 % 57,7 % -11,3 % 6,2 % 8,9 % 14,2 % 2,3 % 2,3 % 56,1 % -8,9 % 6,2 % 2,0 % 9,2 % 4,0 % 4,0 % 66,5 % -7,4 % 9,5 % 11,4 % 22,2 % 2,5 % 2,5 % 52,4 % -6,5 % 7,8 % 1,8 % 10,6 % 3,2 % 3,2 % 66,9 % -9,0 % 7,7 % 9,5 % 18,5 % 0,3 % 0,3 % 86,8 % -9,0 % 7,7 % 6,4 % 11,4 % 2,6 % 2,6 % 77,8 % -8,7 % 7,9 % 12,8 % 17,9 % 1,0 % 1,0 % 69,2 % -7,7 % 7,2 % 2,0 % 11,2 % 0,2 % 0,2 % 48,6 % -17,0 % 2,0 % -2,2 % -2,8 % -2,8 % 32,4 % -10,3 % 1,7 % -0,7 % 3,1 % 3,1 % 50,9 % -15,6 % 5,4 % 2,4 % 2,2 % 2,2 % 60,3 % -11,4 % 4,0 % 5,6 % -0,6 % -0,6 % 56,3 % -11,7 % -1,0 % -1,1 % -1,8 % -1,8 % 25,8 % -9,5 % 0,3 % -2,8 % 1,3 % 1,3 % 52,7 % -13,5 % -1,7 % 0,7 % -0,2 % -0,2 % 40,3 % -9,0 % 1,2 % 3,8 % 8,0 % 8,0 % 37,5 % -9,5 % 5,9 % 21,3 % 15,0 % 16,4 % 16,4 % 20,9 % -12,1 % 0,7 % 2,3 % 2,1 % 3,8 % 3,8 % 63,8 % -9,2 % 13,6 % 7,7 % 0,9 % 0,9 % 39,3 % -2,9 % 6,8 % -0,6 % 3,2 % 3,2 % 60,3 % -7,6 % 9,2 % 15,2 % 0,6 % 0,6 % 40,7 % -15,8 % 2,5 % 8,6 % 1) Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i Roburs Europafond. 2) Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i Roburs Småbolagsfond Europa. 3) Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i Templeton Global Fund A. 4) Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i Templeton Global Smaller Companies Fund. * Referensindexet är inte utdelningsjusterat. RÄNTEFOND Startdatum ODIN Moneymarket EUR Hittills i år mnd Yield p.a.* EUR003M INDEX 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % Ränte- Sedan start känslighet* flat 1,2 % 0,1 4,4 % 7,3 % * Tal per ODIN har i Hugin & Munin återgivit källor som värderas som pålitliga. ODIN kan emellertid inte garantera att informationen från källorna vare sig är precisa eller kompletta. Uttalanden i denna Hugin & Munin reflekterar ODINs marknadssyn vid tidpunkten då den framställdes. Anställda i ODIN Forvaltning/ODIN er kan handla för egen räkning i flera typer av finansiella instrument. Detta innebära att anställda i ODIN Forvaltning/ODIN er kan äga värdepapper i företagsom nämns i Hugin & Munin liksom andelar i ODINs värdepappersfonder. Anställdas egenhandel ska ske i överensstämmelse med ODIN Forvaltnings interna riktlinjer för anställdas egenhandel. Dessariktlinjer är utarbetade i överensstämmelse med norska värdepappershandelslagen och Verdipapirfondenes Forenings branschstandard. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bl.a. på marknadsutvecklingen,förvaltarens kunnande,fondens risk samt kostnader vid teckning, förvaltningoch inlösen. Avkastningen kan bli negativ som en följd av kursfall.

5 ODINs aktiefonder ODIN har elva egenförvaltade aktiefonder. Allt från aktiefonder som investerar i enbart ett land eller i en bransch till breda nordiska, europeiska eller globala aktiefonder. er med breda mandat: ODIN Global ODIN Global SMB ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Norden Länder fonder:: ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Finland Sektorfonder: ODIN Offshore ODIN Maritim ODIN Fastighet I ODIN har vi en enkel tumregel för när du skall investera: Investera i fonder då du har råd. Detta kan låta enkelt, men om du försöker träffa tillfälliga nedgångar eller toppar, är sannolikheten att misslyckas stor. Vår rekommendation är därför att spara regelbundet och att öppna ett månatligt sparavtal. Hur mycket du placerar, hur länge du sparar, aktiemarknadens utveckling och förvaltarens skicklighet är faktorer som avgör värdet på din investering. Med månadssparande finns ytterligare en poäng - nämligen hur du sparar. Både upp- och nedgångar på börsen utnyttjas: en månad då börsvärdet är lågt blir fondandelarna billiga och sparsumman räcker till fler andelar. När börsen så småningom börjar stiga ökar värdet på fondandelarna. Val av fond Avkastningen är vanligtvis den viktigaste orsaken till att investera i aktiefonder. Generellt sett kan man förvänta sig en högre avkastning av en aktiefond än av till exempel ett bankkonto över tid. Men man måste också acceptera variationer i placeringens värde, vilka hänför sig till förändringar i marknadsvärdena på de tillgångar fonden investerat i. Historiskt sett har aktiemarknaden avkastat i genomsnitt 3-6 procentenheter mera än bankdepositioner. Vi rekommenderar en investeringstid i aktiefonder på minst fem år. Om du överväger ett månadssparande eller en investering i endast en fond, föreslår vi i första hand någon av våra fonder med ett brett mandat: ODIN Global eller ODIN Global SMB ODIN Europa eller ODIN Europa SMB ODIN Norden Vår rekommendation baserar sig på att ovannämnda fonder kan placera fritt på olika marknader oberoende av företagsstorlek eller bransch. Det finns dock många flera anledningar till att investera i flera av våra fonder. Ytterligare information om våra aktiefonder finns på vår webbplats ODIN fonder kan tecknas antingen som en engångsteckning eller som regelbundet sparande. Minimibeloppet vid engångsteckningar är 500 euro och genom ett sparavtal 50 euro per månad. Hur köper jag fondandelar? Du blir andelsägare genom att göra en engångsinsättning eller genom att starta ett månadssparande via direktdebitering. OBS! Enligt lagen om identifiering av kunder måste nya kunder sända oss en kopia av sitt identitetsbevis. Teckningsblanketter Teckningsblanketter och tilläggsinformation finns att hämta på vår webbplats eller om du hellre vill ha den skickad per post, kontaktar du vår kundservice på telefon: eller på e-post: Kontaktinfo: ODIN er Södra Hesperiagatan 10, Helsingfors Tfn Fax FO: Internet: E-post:

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren.

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Februari 2011 Hugin & Munin ODINs marknadskommentarer Frihet utanför buren Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Först och främst handlar det om att

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Juni 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Spel om förväntningar skapar möjligheter Ökat fokus på företagens kvartalsresultat ger större fluktuationer på aktiemarknaden. Ju mer kortsiktig omgivningen

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder November 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Värde-comeback i luften Börserna världen över föll kraftigt under oktober månad, påverkade av en fortsatt oro kopplad till finanskrisens omfattning.

Läs mer

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011 Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder Oktober 2011 Minskad fart men inget Armageddon Till skillnad från vad vi hoppades före sommaren avtog inte oron på börserna under tredje kvartalet snarare

Läs mer

Årsrapport. ODIN Fonder 2008 I JANUARI 2009 I

Årsrapport. ODIN Fonder 2008 I JANUARI 2009 I Årsrapport ODIN Fonder 2 I JANUARI 29 I Innehåll I3I I4-6I I7I I-I I12I I13I I14-17I I1I I19-2I I21-22I I23-24I I25-26I I27-2I I29-3I I31-32I I33-34I I35-36I I37-3I I39-4I I41I I42I Dags att öka sparandet

Läs mer

ODIN skapar värde för framtiden

ODIN skapar värde för framtiden Årsrapport 213 ODINs aktiefonder Februari 214 ODIN skapar värde för framtiden Innehåll 3 Kommentar från VD 4-5 Marknadskommentar 6-7 ODINs investeringsprocess 8-9 Styrelsens årsberättelse för 213 1 Notinformation

Läs mer

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009 Skandia Link våra fonder VÅR/SOMMAR 29 innehåll sid vi har engagemang för ditt sparande 1 välj det alternativ som passar dig bäst 2 förändringar i Skandias investeringserbjudande 4 årets hedgefond öppnas

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 49-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 49-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 49-2013 Veckan som gick Efter de senaste toppnoteringarna på aktiemarknaderna såg vi en nedgång i de flesta marknaderna under förra veckan. Utvecklingen på utvalda

Läs mer

Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder

Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder 214 ODIN skapar värde för framtiden I 1 I Innehåll 3 Kommentar från VD 4-5 Marknadskommentar 6 Så investerar vi 8 Avkastningsöversikt 9-11 Styrelsens

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev!

Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev! maj 2009 Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev! Förra marknadsbrevet blev mycket uppskattat av våra kunder. Den här månaden har vi samlat en ny laddning färska analyser och tips från några av marknadens

Läs mer

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter Hugin & Munin Special Report ODIN om Fastigheter Oktober 2012 Inledning Fastigheter är världens största tillgångsklass. För många privatpersoner är bostaden den största och i många fall enda investeringen.

Läs mer

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år.

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. Mina damer och herrar, 2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. I början av 2010 kunde vi konstatera

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor.

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor. Marknadsbrev augusti 215 I väntan på tillväxt Oro för Kina har utlöst en global börsrekyl. Stimulanser i all ära men det behövs något mer för att börserna varaktigt ska fortsätta uppåt. Det behövs tillväxt.

Läs mer

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Marknadsbrev juni-juli 2014 Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Vad avgör humöret på obligationsmarknaden? Trots att konjunkturen har fortsatt att röra sig i rätt riktning har långa obligationsräntor

Läs mer

Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj 2012. Fondstatistik april 2012:

Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj 2012. Fondstatistik april 2012: Marknadsbrev maj 2012 Försikti a fondaffärer i april April är över för den här gången och för Stockholmsbörsens del blev det en hel del svängningar. Under årets tre första månader såg vi rusning till aktiefonder,

Läs mer

Bråkiga politiker och euforiska marknader

Bråkiga politiker och euforiska marknader Marknadsbrev november 2013 Bråkiga politiker och euforiska marknader Bråkiga politiker och euforiska marknader: Hösten har dominerats av politiska låsningar. Särskilt fokus har riktats mot det amerikanska

Läs mer

Viktiga frågor för fondbolagen

Viktiga frågor för fondbolagen ANFÖRANDE Datum: 2015-06-04 Talare: Martin Noréus Möte: Fondbolagens förening Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Svängig, synkroniserad marknad. Årsrapport 2011. 8 Kriser ger möjligheter. 10 Fem budord för värdeinvesterare. 16 Guld värt. 18 Bakom eurokrisen

Svängig, synkroniserad marknad. Årsrapport 2011. 8 Kriser ger möjligheter. 10 Fem budord för värdeinvesterare. 16 Guld värt. 18 Bakom eurokrisen Årsrapport 2011 8 Kriser ger möjligheter Portföljförvaltarna köper när andra tvingas att sälja 10 Fem budord för värdeinvesterare Det räcker inte att hitta bolag med låg värdering 16 Guld värt God bolagsstyrning

Läs mer

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Halvårsredogörelse Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Innehåll INLEDNING 3 VD-ord 4 Risk 5 Den starka början på svenska börsåret kom av sig 6 Marknadssyn AKTIEFONDER 7 Catella Reavinstfond 8 Catella

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

Det enkla och trygga fondvalet till pension

Det enkla och trygga fondvalet till pension Det enkla och trygga fondvalet till pension Nya fonder skräddarsydda för pensionssparande Nu lanserar vi tillsammans med tre fondbolag nya fonder som är skräddarsydda för pensionssparande. Syftet är att

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov ROBURS ÅRSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2001 Proffsförvaltning av företagets kapital Varför väljer så många företag Robur? Möte med förvaltarna Vad ligger bakom fondernas utveckling 2001 och hur kommer det

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Helårsrapport 2013 1 Enkelt är effektivt! Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Lu net före rapportstormen

Lu net före rapportstormen Marknadsbrev september 2010 Lu net före rapportstormen September har varit en tämligen lugn börsmånad. Börsen har pekat stadigt uppåt och tråkiga ekonomiska nyheter har vi till stor del sluppit under månaden.

Läs mer

Huvudpunkter... 3. Agastis marknadssyn... 4. Fondfokuslistan... 5. Internationella aktieindex... 6 USA... 7. Europa... 8. Tyskland...

Huvudpunkter... 3. Agastis marknadssyn... 4. Fondfokuslistan... 5. Internationella aktieindex... 6 USA... 7. Europa... 8. Tyskland... September 2014 Höjdpunkter Huvudpunkter... 3 Agastis marknadssyn... 4 Fondfokuslistan... 5 Internationella aktieindex... 6 USA... 7 Europa... 8 Tyskland... 9 Frankrike... 10 Norge... 11 Sverige... 12 Ryssland...

Läs mer