Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hugin & Munin Information från ODIN Fonder"

Transkript

1 November 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Värde-comeback i luften Börserna världen över föll kraftigt under oktober månad, påverkade av en fortsatt oro kopplad till finanskrisens omfattning. Mot slutet av månaden såg det dock ut att ljusna något. Trots räntesänkningar och ekonomiska räddningspaket föll börserna världen över kraftigt under oktober. S&P 500-indexet i USA slutade med en nedgång på 16,8 procent, Europa föll med 13,5 procent mätt genom MSCI Europe, medan Norden föll med 16,5 procent mätt genom MSCI Nordic Countries. På Oslo Børs föll Fondindex med 27,1 procent (allt mätt i lokal valuta). Man kan notera flera orsaker till att börsfallet fortsatte under förra månaden. Först och främst råder det stor osäkerhet kopplad till det praktiska genomförandet av de olika räddningspaketen något som gör att bankerna är återhållsamma med lån till företag och privatpersoner. Dessutom upplevde vi en del besvikelser kopplade till företagens resultat för tredje kvartalet och framtidsprognoserna. Slutligen har många investerare tvingats sälja för att skaffa likviditet eller begränsa förlusten det har drabbat aktiemarknaden hårt, som i praktiken har varit den enda likvida marknaden under krisen. Oktober månad avslutades dock med en börsuppgång. Indexen ovan steg med mellan 11 och 16 procent under de fyra sista dagarna i månaden. Detta kan vara en följd av att myndigheter och centralbanker världen över signalerar vilja och förmåga att vända den negativa trenden. Vi tror att de olika räddningspaketen, i kombination med signaler om ytterligare räddningspaket om så behövs, kommer att bidra till att normalisera bankverksamheten och se till att det blir enklare för företag och privatpersoner att låna pengar. När tilliten och likviditeten är tillbaka tror vi också att centralbankernas räntesänkningar kommer att bidra till lägre bolåneräntor för det stora flertalet och till att få i gång konsumtionen igen. Den amerikanska centralbanken har till och med uttalat att den sänker styrräntan till noll om så krävs. Värdebolag in i värmen? I januari konstaterade tidningen Affärsvärlden att värdebolag var ute i kylan. Huvudskälet var att värdeföretag ofta är cykliska företag inom råvaror, industri eller bankverksamhet företag som traditionellt sett går dåligt i perioder då uppgång avlöses av nedgång. Sedan januari har den trend som Affärsvärlden pekade på fortsatt företag som ansågs vara lågt värderade i förhållande till traditionella nyckeltal har blivit ännu billigare. Prissättning av många värdebolag ligger idag på historiskt låga nivåer sett till nyckeltal som till exempel P/E. Detta antagande bygger dock på att vi litar på bolagens vinstestimat (nämnaren i

2 Avkastning hittills i år: ODIN Norden: -45,4 % ODIN Finland: -42,5 % ODIN Norge: -51,3 % ODIN Sverige: -37,1 % ODIN Europa: -47,6 % P/E-talet). I ljuset av den senaste tidens utveckling är det uppenbart att analytikerna måste skriva ned prognoserna för framtida vinster mer än de hittills gjort. Vi tror att aktiemarknaden redan har tagit till sig detta värdet på flera nordiska och internationella aktiemarknader har halverats under det senaste året, vilket indikerar att mer pessimism är inräknat i dagens aktiekurser än det bör finnas grund för. En annan osäkerhetsfaktor är hur allvarlig situationen blir i Asien förutom de områden i världen som redan verkar befinna sig i en recession. Om Asien faller lika mycket som börserna i västvärlden har gjort kan man förvänta sig en längre period med svag utveckling. Vi tror att så inte kommer att ske. Samtidigt som BNP-prognoserna runt om i världen genomgående justerats ned för 2008 och 2009 ser vi tecken på förbättringar för Normalt är detta något aktiemarknaden tar till sig i god tid innan konjunkturen vänder. Nedgång följs av uppgång I grafiken nedan kan du se hur konjunkturcykler normalt förlöper och när tillväxt- och värdebolag har störst medvind. Idag rör vi oss kring en botten där marknaderna är desillusionerade och vare sig tillväxt- eller värdebolag lockar. Ofta förstärks så kallade bear markets av att många tvingas göra sig av med sina positioner exempelvis livbolag som måste täcka löpande åtaganden, högt belånade hedgefonder och andra investerare vars kreditorer kräver tvångsinlösningar. Detta är något vi har sett också den här gången. Mot slutet av en bear market har det normala också varit att marknaderna börjar fokusera på värdebolag bolag som är väl rustade att överleva oroliga tider och som är lågt värderade i förhållande till underliggande värden. Under liknande faser har ODIN, som värdeförvaltare, historiskt uppvisat ett bättre resultat än marknaden. Graham och Buffett 1934 formulerade Benjamin Graham värdeinvesteringens principer i boken Security Analysis. Boken anses fortfarande vara den bästa boken om värdeinvesteringar, och ODINs förvaltare har hämtat mycket inspiration från Grahams arbete. Under perioder när det råder rädsla och panik finns det alltid goda möjligheter för dem som fokuserar på fundamenta. Warren Buffett, som nyligen investerade i Goldman Sachs, förklarar det bra i följande citat: The sillier the markets behavior, the greater the opportunity for the buissness-like investor. Follow Graham and you will profit from folly rather than participate in it. Det är klarspråk från mannen som många anser är världens bästa investerare. Buffett rekommenderar också att man tänker som Graham. Under den senaste tiden har aktiemarknaderna fallit så mycket att Grahams principer på nytt har fått uppmärksamhet. Grahams kri- Bottom Early Stage Recovery Marknadsfaser Värde och tillväxt Mid-Stage Bull Market Peak of Bull Market Bear Market Fond Index ODIN Europa SMB: -46,4 % Growth/tillväxt Fond Index Value/värde Källa: Morgan Stanley Så Slik investerar investerer vi vi ODIN är en aktiv förvaltare som kan investera fritt, oavsett bolagets storlek eller vikt i ett marknadsindex. Vi investerar i bolag som vi anser har de egenskaper som behövs för att bli morgondagens vinnare. Vårt jobb som fondförvaltare är att ge våra andelsägare del i bolagens värdeökning. I ODIN förstår vi betydelsen av att ta egna, självständiga investeringsbeslut. Våra investeringsbeslut tas mot bakgrund av grundliga bolagsanalyser i branscher och marknader som vi har god kännedom om och där vi vet vad som skapar resultaten. Vi är långsiktiga ägare och vårt agerande påverkas inte av kortsiktiga svängningar i marknaden. Vi fördrar så kallade värdebolag framför tillväxtbolag. Detta är bolag med solid omsättning och god resultatutveckling som är undervärderade i förhållande till estimaten för långsiktiga resultat och bokförda värden.

3 terier för att välja företag lyder något förkortat så här: 1) Relevant storlek på företaget 2) Tillräckligt stark finansiell ställning 3) Vinststabilitet under de senaste tio åren 4) God utdelningshistorik under de senaste 20 åren 5) God vinstökning 6) Moderat pris i förhållande till vinsten 7) Moderat pris i förhållande till bokförda värden Genom att utnyttja kriterierna ovan ska man kunna hitta bra värdebolag bolag som värderas lägre än vad de underliggande värdena ger anledning till. Nils Petter Hollekim Ansvarig förvaltare ODIN Norden, ODIN Sverige och ODIN Fastighet i en undersökning testat Grahams förslag genom att beräkna P/E baserat på tio års genomsnittlig vinst istället för löpande eller framtida vinst. Resultatet är förbluffande och visar att en enkel P/E-strategi baserat på löpande vinst i genomsnitt slog marknaden med två till tre procentenheter varje år sedan Använder man tioårig Graham och Dodd P/E som underlag har man uppnått en genomsnittlig meravkastning på hela fem procentenheter. Avkastning hittills i år: ODIN Global: -42,8 % ODIN Global SMB: -48,6 % ODIN Maritim: -56,6 % ODIN Forvaltning/källa: ODIN och OBI En annan variant på samma tema, utarbetat av Graham och hans kollega David Dodd, betonar följande kriterier: Vinsten per aktie delat med aktiekursen ska vara minst det dubbla mot avkastningen på en AAA-obligation (de säkraste obligationerna). Vidare ska utdelningen vara minst 2/3 av avkastningen på AAA-obligationen. Och slutligen ska nettoskulden vara mindre än 2/3 av de bokförda värdena i företaget. Med utgångspunkt i JCFs databas hittar vi drygt 50 nordiska företag som uppfyller de här kriterierna. Med den osäkerhet som finns i dagens vinstprognoser kan det också vara klokt att använda den genomsnittliga vinsten per aktie som underlag istället för årets vinst per aktie. Då minskar risken för att bli sittande med företag som framstår som billiga bara för att deras cykliska vinst ligger på topp. Fungerar detta? Société Générale har Ju djupare vi borrar, desto säkrare känner vi oss med de bolagsval vi gör för andelsägarnas räkning. Till sist kan vi lägga till kriteriet för nettoskuld jämfört med bokförda värden. Då utesluter vi också företag som framstår som billiga ur ett vinstperspektiv, men som i en värld med starkt fokus på skuldsituation och finansiell handlingsfrihet har stora utmaningar. Tror på värde-comeback Efter att ha genomgått en period där värdebolag har utvecklats sämre än marknaden tror vi att fokus är på väg att återigen vridas mot värde. Genom att använda kriterierna ovan på ett stort antal bolag, som vi gör i ODINs olika aktiefonder, tror vi att det kommer att vara möjligt att skapa mycket god avkastning under den närmaste framtiden. Vi tror att det ligger en värde-comeback i luften, och det bör vara till fördel för tålmodiga investerare. ODIN Offshore: -51,0 % ODIN Fastighet: -36,4 % ODINs förvaltare Jarl Ulvin Alexandra Morris Truls Haugen Nils Petter Hollekim Lars Mohagen Oddbjørn Dybvad Vegard Søraunet Att bolagen faktiskt tjänar pengar och har reella värden, minskar risken för potentiella luftslott bland värdebolagen. Det är nyttigt att läsa rapporter om bolag och den omvärld de är verksamma i. Att se det med egna ögon ger dock en ännu djupare kunskap och bättre förståelse. En viktig del av våra förvaltares arbete är att resa runt och besöka olika marknader och bolag. I samtal med bolagens ledningar lär vi oss mer om bolagen och de marknader de är aktiva i. Sådan kunskap utgör en viktig del av den totala analysen vi gör av bolaget vi överväger att investera i. Vi tror att det är möjligt att hitta många nya solida, undervärderade bolag bolag vi tror kommer att bli morgondagens vinnare. Ända sedan starten har vi följt samma investeringsfilosofi. Filosofin, i kombination med förvaltarnas goda hantverk, har gett andelsägarna hög meravkastning under många år. Resultaten kan du själv se i avkastningsöversikten på nästa sida.

4 Avkastningshistorik per 31 oktober 2008 Etableringsdato mnd. Hittil i år 12 mnd 3 år 5 år 10 år Siden etablering AKTIEFOND ODIN Norden VINX Benchmark Cap NOK NI ODIN Finland ,2 % -45,4 % -49,2 % -9,4 % 10,6 % 9,4 % 13,5 % -17,6 % -42,8 % -46,8 % -5,9 % 6,5 % 7,3 % 8,4 % -16,9 % -42,5 % -49,4 % -5,3 % 8,4 % 12,1 % 21,5 % OMX Helsinki Cap GI ODIN Norge Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) ODIN Sverige OMXSB Cap GI ODIN Europa MSCI Europe net Index USD ODIN Europa SMB MSCI Europe net Small Cap Index USD ODIN Global MSCI World Net Index ODIN Global SMB MSCI World Net Small Cap Index ODIN Maritim MSCI World Gross Marine Index ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index * ODIN Fastighet Carnegie Sweden Real Estate Index * -12,8 % -37,9 % -42,9 % -2,4 % 8,5 % 6,9 % 10,1 % -20,7 % -51,3 % -52,3 % -10,7 % 13,0 % 11,1 % 18,4 % -28,9 % -56,8 % -58,5 % -11,7 % 7,2 % 5,8 % 10,3 % -19,2 % -37,1 % -43,0 % -5,0 % 6,6 % 14,8 % 16,5 % -19,0 % -39,5 % -44,4 % -6,1 % 4,9 % 4,9 % 9,5 % -20,7 % -47,6 % -52,4 % -12,0 % 1,5 % -4,4 % -11,5 % -34,0 % -36,8 % -5,1 % 4,3 % -0,8 % -23,4 % -46,4 % -54,1 % -9,2 % 6,2 % 0,6 % -19,1 % -42,6 % -48,7 % -9,3 % 4,0 % 3,7 % -18,9 % -42,8 % -46,8 % -14,2 % -3,5 % -3,5 % -8,9 % -26,1 % -29,3 % -6,0 % 1,6 % -2,7 % -21,2 % -48,6 % -53,9 % -17,1 % -5,6 % -2,1 % -13,1 % -27,8 % -33,9 % -9,2 % 1,5 % 3,4 % -29,2 % -56,6 % -61,0 % -6,7 % 18,5 % 23,3 % 14,8 % -22,8 % -42,6 % -55,2 % -9,1 % 2,2 % 4,1 % 1,6 % -26,3 % -51,0 % -49,1 % -3,6 % 23,6 % 6,8 % -27,1 % -39,6 % -36,3 % -3,7 % 12,4 % -0,4 % -18,5 % -36,4 % -40,8 % -4,8 % 10,9 % 14,1 % -16,4 % -36,8 % -44,7 % -10,2 % 5,0 % 7,7 % 1) Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i Roburs Europafond. 2) Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i Roburs Småbolagsfond Europa. 3) Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i Templeton Global Fund A. 4) Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i Templeton Global Smaller Companies Fund. * Referensindexet är inte utdelningsjusterat. ODIN har i Hugin & Munin återgivit källor som värderas som pålitliga. ODIN kan emellertid inte garantera att informationen från källorna vare sig är precisa eller kompletta. Uttalanden i denna Hugin & Munin reflekterar ODINs marknadssyn vid tidpunkten då den framställdes. Anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan handla för egen räkning i flera typer av finansiella instrument. Detta innebära att anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan äga värdepapper i företag som nämns i Hugin & Munin liksom andelar i ODINs värdepappersfonder. Anställdas egenhandel ska ske i överensstämmelse med ODIN Forvaltnings interna riktlinjer för anställdas egenhandel. Dessa riktlinjer är utarbetade i överensstämmelse med norska värdepappershandelslagen och Verdipapirfondenes Forenings branschstandard. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bl.a. på marknadsutvecklingen, förvaltarens kunnande, fondens risk samt kostnader vid teckning, förvaltning och inlösen. Avkastningen kan bli negativ som en följd av kursfall. Hur köper jag fondandelar? Du blir andelsägare hos ODIN Fonder genom att göra en engångsinsättning eller genom att starta ett månadssparande via autogiro. Nya kunder behöver fylla i en teckningsanmälan som skickas tillsammans med en vidimerad kopia av legitimation. Teckningsanmälan Blanketter för teckningsanmälan finns att hämta på vår webbplats Om du hellre vill ha den skickad per post, kontaktar du vår kundservice på telefon eller på e-post

5 I MÅNADENS TEMA I Från toppen till botten och tillbaka igen Ingen vet med säkerhet när botten nås på aktiemarknaderna eller hur lång tid det tar innan en marknadsnedgång har planat ut. Historien kan dock ge en viss fingervisning. I brist på bättre är det alltså historiska siffror som ger det bästa underlaget för att säga något om vad som kommer att hända i framtiden. Grafiken nedan visar hur de största marknadsfallen på Oslo Børs har utvecklats från toppen till botten och tillbaka till rekordnivåer (statistik från 1983). Snabbt ned snabbt upp Botten nåddes 1987 och 1998 efter kortvariga, men kraftiga fall. Det tog inte mer än tre respektive fem månader innan botten var nådd vid de båda tillfällena. Att återhämta sig efter fallet alltså att komma tillbaka till samma nivå som den förra toppen tog 15 respektive 17 månader. Sakta ned sakta upp Det tog betydligt längre tid att nå botten 1992 och respektive 29 månader. Det tog 17 respektive 23 månader att återhämta sig efter fallet. Det utdragna fallet från toppen till botten i början av årtusendet medförde tyvärr att många avskrev aktier och aktiefonder som ett lönsamt sätt att placera pengar. Den uppgång som följde, efter att toppnivån från 2000 hade tangerats, pekade dock i en annan riktning. Huvudindexet steg med ytterligare 116 procent innan den tillfälliga toppnoteringen 2007 nåddes. Vad händer den här gången? Idag talar mycket för att vi befinner oss i närheten av en ny botten. Hur lång tid kommer det då att ta för börserna att hämta in förlusterna? Eftersom vi inte vet vad morgondagen kan föra med sig måste vi luta oss emot historiska siffror. Det tog 15, 17, 17 respektive 23 månader att återhämta sig vid de fyra föregående marknadsfallen. För att återhämta sig från botten 1972 (inte med i grafiken) behövde börsen 19 månader (källa: First Securities och NHH-indexen). I genomsnitt tog det efter de fem marknadsfallen 18 månader att ta sig från botten och tillbaka till föregående rekord. Det är kanske den bästa uppskattningen av hur lång tid det kommer att ta den här gången. Tiden kommer att utvisa hur det blir Ned- och uppgångar med ett månadssparande Aktiefonder är konstruerade för långsiktigt kapitaluppbyggande. För de allra flesta är rådet att man bör placera pengar över tid med hjälp av ett sparavtal och realisera vinsten över tid med hjälp av ett uttagsavtal. Under en lång sparperiod (exempelvis sparande till pensioneringen) måste du klara av många större och mindre marknadsfall. Över tid är kompensationen högre förväntad avkastning än med andra investeringsinstrument historiskt har aktier gett fyra till sex procentenheter högre årlig avkastning än banksparande. Dessutom fungerar ett månadssparande så att ett marknadsfall bidrar till att du köper fler andelar från en månad till nästa än vad du annars skulle ha gjort. Det har du fördel av när kurserna stiger igen. Nya rekord kommer att följa Vi vet inte vad det är som utlöser ett marknadsfall innan det faktiskt har skett. Vi vet inte heller hur mycket börserna kommer att falla, hur fort de kommer att falla och hur fort de kommer att återhämta sig. Däremot vet vi att det alltid kommer nya rekord som drivs fram av det långsiktiga värdeskapandet i företagen. Det talar för att spara regelbundet och långsiktigt i aktiefonder. Oslo Børs från toppen till botten och tillbaka igen 1987 Toppen till botten: 3 mån Botten till toppen : 15 mån Totalt: 18 mån mån 17 mån 42 mån mån 17 mån 22 mån mån 23 mån 52 mån mån ? 15 mån? mån? mån

6 B PORTO BETALT ODINs aksjefond ODIN har elleve egenforvaltede aksjefond. Alt fra aksjefond som investerer i enkeltland og enkeltbransjer, til brede nordiske, europeiske og globale aksjefond. Globale fond: Våra fonder i korthet: Regionfonder ODIN Global ODIN Global SMB Fondene kan fritt investere i selskaper over ODIN Europa hele verden Fondenes risikoprofil er høy sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. Regionale fond: ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Norden ODIN Europa SMB Fondene kan investere i selskaper som er børsnotert eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Europa/Norden. Fondenes risikoprofil er høy sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. Valg av fond Hovedgrunnen til å spare i aksjefond er at du skal få høyere avkastning på sparepengene dine enn du ellers ville fått. Sparing i aksjefond gir over tid en høyere forventet avkastning enn for eksempel banksparing. Men, du må være klar over at verdien på plasseringen vil svinge i takt med variasjoner i markedsverdien til de verdipapirene ODINfondet Norden har investert i. Fonderna kan investera i bolag som är börsnoterade eller har sitt ursprung eller huvudkontor Historisk i den har region langsiktige som framgår plasseringer av fondnamnet. ODIN Europa SMB med begränsningen att bolagen ej får överskrida 1 % av börsvärdet i aksjemarkedet på den gitt börs en vid årlig vilken meravkastning på fire til seks prosentpoeng Fondenes risikoprofil er lav/middels sammenlignet med Fondenes risikoprofil er middels sammenlignet med andre den andre är aksjefond noterad forvaltet på. av ODIN. aksjefond forvaltet av ODIN. i forhold til tradisjonell banksparing. Vi Riskprofil i jämförelse med ODINs övriga fondutbud: medel anbefaler en tidshorisont på minimum fem år ved sparing i aksjefond. Land fond: Bransjefond: Länderfonder Dersom du kun skal ha én spare- ODIN Norge ODIN Maritim avtale, eller kun én investering i ett ODIN Sverige ODINOffshore Finland fond, ODINforeslår Norgevi et av våre fond med ODIN Finland ODIN Eiendom bredt investeringsmandat: Fondene kan fritt investere i selskaper som Fondene investerer kun i én bransje og Fonderna børsnotert kan eller investera har sitt hovedkontor i bolag som eller är börsnoterade således eller avhengig har sitt av denne ursprung bransjens eller huvudkontor i det land som framgår av fondnamnet. sin opprinnelse i det respektive land. utvikling. Riskprofil i jämförelse med ODINs övriga fondutbud: hög ODIN Global ODIN Europa ODIN Norden Årsaken til at vi trekker frem disse fondene, er at de kan investere i flere I ODIN har vi én enkel tommelfingerregel for når du bør investere i aksjefond: Når du markeder, uavhengig av selskapenes har Sektorfonder råd. Det høres kanskje enkelt ut, men prøver du å treffe midlertidige bunner og størrelse eller bransjetilknytning. topper, er sjansen stor for å mislykkes. Vår anbefaling er heller å spare jevnt over tid i en spareavtale, ODIN Maritim og innløse jevnt over tid i en uttaksavtale. ODIN Offshore Det ODIN finnes Fastighet imidlertid mange grunner til å plassere i flere av våre aksjefond. Du I utgangspunktet vil avkastningen du oppnår avhenge av hvor lenge du sparer og aksjefondets utvikling. I en spareavtale er det ytterligere ett poeng som dukker opp nemlig ODIN Maritim och ODIN Offshore kan investera i bolag globalt som i huvudsak är verksamma kan lese inom mer sektorerna om ODINs maritima ulike aksjefond transporter respektive produktion av olja/gas och service gentemot denna industri. ODIN på Fastighet kan investera i bolag hvordan du sparer. Ved å kjøpe andeler hver måned, oppnår du som regel en god som är börsnoterade eller har sitt ursprung eller huvudkontor i Norden och är verksamma inom fastighetssektorn. gjennomsnittskurs på andelene. Du går hverken inn på topp eller bunn med alle pengene og du kjøper flere andeler når markedet faller. Riskprofil i jämförelse med ODINs övriga fondutbud: hög ODINs aksjefond kjøper du enten som en engangsplassering eller som spareavtale. Minste engangsbeløp er kroner, mens minste beløp ved en spareavtale er 300 kroner. Globalfonder ODIN Global ODIN Global SMB Kjøp av fond Første Fonderna gang kan du investera tegner (kjøper) i bolag andeler över hela i ODINs världen. fond, ODIN må gjøres Global SMB Skal med du starte en uttaksavtale eller endre på en eksisterende spareavtale, 2 mrd USD må dette gjøres skriftlig på egen blankett. skriftlig. begränsningen Du kan skrive att bolagen ut blankett ej får for ha engangstegning ett börsvärde överskridande og spareavtale vid investeringstillfället. fra eller bestille blankettene via ODINs kunde og distributørservice på telefon Ferdig utfylt blankett sendes pr post eller via faks Husk Riskprofil i jämförelse med ODINs övriga fondutbud: låg/medel rett kopi av godkjent legitimasjon (sertifikat, pass eller bankkort). Som andelseier i ODINs fond kan du kjøpe og selge andeler, samt opprette spareavtaler via internett «Dine Fond» (VPS Investortjeneste). telefon Har du spørsmål rundt kjøp av andeler, ta kontakt med ODIN på 04. ODIN Fonder, filial till ODIN Forvaltning AS Box 238, Stockholm Besöksadress Stureplan 13 Telefon: Fax ODIN Fonder, filial till ODIN Forvaltning AS Box 238, Stockholm Besöksadress Stureplan 13 Telefon: Fax

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren.

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Februari 2011 Hugin & Munin ODINs marknadskommentarer Frihet utanför buren Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Först och främst handlar det om att

Läs mer

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011 Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder Oktober 2011 Minskad fart men inget Armageddon Till skillnad från vad vi hoppades före sommaren avtog inte oron på börserna under tredje kvartalet snarare

Läs mer

Årsrapport. ODIN Fonder 2008 I JANUARI 2009 I

Årsrapport. ODIN Fonder 2008 I JANUARI 2009 I Årsrapport ODIN Fonder 2 I JANUARI 29 I Innehåll I3I I4-6I I7I I-I I12I I13I I14-17I I1I I19-2I I21-22I I23-24I I25-26I I27-2I I29-3I I31-32I I33-34I I35-36I I37-3I I39-4I I41I I42I Dags att öka sparandet

Läs mer

ODIN skapar värde för framtiden

ODIN skapar värde för framtiden Årsrapport 213 ODINs aktiefonder Februari 214 ODIN skapar värde för framtiden Innehåll 3 Kommentar från VD 4-5 Marknadskommentar 6-7 ODINs investeringsprocess 8-9 Styrelsens årsberättelse för 213 1 Notinformation

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Svängig, synkroniserad marknad. Årsrapport 2011. 8 Kriser ger möjligheter. 10 Fem budord för värdeinvesterare. 16 Guld värt. 18 Bakom eurokrisen

Svängig, synkroniserad marknad. Årsrapport 2011. 8 Kriser ger möjligheter. 10 Fem budord för värdeinvesterare. 16 Guld värt. 18 Bakom eurokrisen Årsrapport 2011 8 Kriser ger möjligheter Portföljförvaltarna köper när andra tvingas att sälja 10 Fem budord för värdeinvesterare Det räcker inte att hitta bolag med låg värdering 16 Guld värt God bolagsstyrning

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Marknadsbrev juni-juli 2014 Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Vad avgör humöret på obligationsmarknaden? Trots att konjunkturen har fortsatt att röra sig i rätt riktning har långa obligationsräntor

Läs mer

Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder

Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder 214 ODIN skapar värde för framtiden I 1 I Innehåll 3 Kommentar från VD 4-5 Marknadskommentar 6 Så investerar vi 8 Avkastningsöversikt 9-11 Styrelsens

Läs mer

mot nya destinationer

mot nya destinationer N U M M E R 1 april 2012 S K A G E N F O N D E R. S E 10 Kortsiktighetens värde Aktier byter händer i rasande fart - det kan vara positivt för långsiktiga investerare SKAGEN Kon-Tiki mot nya destinationer

Läs mer

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009 Skandia Link våra fonder VÅR/SOMMAR 29 innehåll sid vi har engagemang för ditt sparande 1 välj det alternativ som passar dig bäst 2 förändringar i Skandias investeringserbjudande 4 årets hedgefond öppnas

Läs mer

NUMMER 2 MAJ 2008 SKAGENFONDER.SE

NUMMER 2 MAJ 2008 SKAGENFONDER.SE NUMMER 2 MAJ 28 SKAGENFONDER.SE 5 Nyheter i kort Torgeir Høien om kreditkrisen. Ny förvaltare på SKAGEN. Kon-Tiki sex år. 6 SKAGEN:s väg till framgång...det var ämnet för SKAGEN Fonders vd Per Wennberg

Läs mer

Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj 2012. Fondstatistik april 2012:

Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj 2012. Fondstatistik april 2012: Marknadsbrev maj 2012 Försikti a fondaffärer i april April är över för den här gången och för Stockholmsbörsens del blev det en hel del svängningar. Under årets tre första månader såg vi rusning till aktiefonder,

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år.

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. Mina damer och herrar, 2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. I början av 2010 kunde vi konstatera

Läs mer

Bråkiga politiker och euforiska marknader

Bråkiga politiker och euforiska marknader Marknadsbrev november 2013 Bråkiga politiker och euforiska marknader Bråkiga politiker och euforiska marknader: Hösten har dominerats av politiska låsningar. Särskilt fokus har riktats mot det amerikanska

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år PROGNOS. Den svenska ekonomin kommer att tappa fart nästa år. Trots det blir tillväxten troligtvis svagt positiv. Den bedömningen gör Cecilia Hermansson,

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

Marknadsrapport NUMMER 1 APRIL 2013 www.skagenfonder.se

Marknadsrapport NUMMER 1 APRIL 2013 www.skagenfonder.se Marknadsrapport NUMMER 1 APRIL 2013 www.skagenfonder.se Håll fokus Det bästa sättet att hantera risk är att hålla huvudet kallt >5 Impotenta centralbanker Torgeir Høien om centralbanker som glömt sin främsta

Läs mer

Reducerad risk. i aktiemarknaderna. Räntesänkningar att vänta från Bernanke. God riskspridning med månadssparande KRÖNIKAN sidan 2

Reducerad risk. i aktiemarknaderna. Räntesänkningar att vänta från Bernanke. God riskspridning med månadssparande KRÖNIKAN sidan 2 Fonders Marknadsrapport Nr 5 2007 God riskspridning med månadssparande KRÖNIKAN sidan 2 gör entré i Göteborg sidan 3 Global bättre än enskilda länder sidan 4 Höstens informationsträffar sidan 13 PORTFÖLJFÖRVALTARNAS

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 49-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 49-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 49-2013 Veckan som gick Efter de senaste toppnoteringarna på aktiemarknaderna såg vi en nedgång i de flesta marknaderna under förra veckan. Utvecklingen på utvalda

Läs mer

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter Hugin & Munin Special Report ODIN om Fastigheter Oktober 2012 Inledning Fastigheter är världens största tillgångsklass. För många privatpersoner är bostaden den största och i många fall enda investeringen.

Läs mer

Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev!

Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev! maj 2009 Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev! Förra marknadsbrevet blev mycket uppskattat av våra kunder. Den här månaden har vi samlat en ny laddning färska analyser och tips från några av marknadens

Läs mer

Bildtext lektion 7: Spara i fonder

Bildtext lektion 7: Spara i fonder Bildtext lektion 7: Spara i fonder Vad är en fond? (Bild 3) En fond är som en låda eller påse med en samling värdepapper. I lådan kan alla som vill, lägga sina sparpengar, sedan lämnas lådan till en förvaltare.

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Mars 2015

MARKNADSINSIKT. Mars 2015 MARKNADSINSIKT Mars 2015 Aktiemarknaden fortsätter sin starka trend och bara i år har stockholmsbörsen nu stigit med drygt 15 procent. Efter en exceptionellt stark börsuppgång väljer vi nu att vikta ned

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Juni 2015

MARKNADSINSIKT. Juni 2015 MARKNADSINSIKT Juni 2015 Även om flera aktiemarknader stängde på plus för maj så blev det trots allt en lite skakig resa. Efter en exceptionellt stark börsuppgång under första kvartalet har volatiliteten

Läs mer