Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hugin & Munin Information från ODIN Fonder"

Transkript

1 November 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Värde-comeback i luften Börserna världen över föll kraftigt under oktober månad, påverkade av en fortsatt oro kopplad till finanskrisens omfattning. Mot slutet av månaden såg det dock ut att ljusna något. Trots räntesänkningar och ekonomiska räddningspaket föll börserna världen över kraftigt under oktober. S&P 500-indexet i USA slutade med en nedgång på 16,8 procent, Europa föll med 13,5 procent mätt genom MSCI Europe, medan Norden föll med 16,5 procent mätt genom MSCI Nordic Countries. På Oslo Børs föll Fondindex med 27,1 procent (allt mätt i lokal valuta). Man kan notera flera orsaker till att börsfallet fortsatte under förra månaden. Först och främst råder det stor osäkerhet kopplad till det praktiska genomförandet av de olika räddningspaketen något som gör att bankerna är återhållsamma med lån till företag och privatpersoner. Dessutom upplevde vi en del besvikelser kopplade till företagens resultat för tredje kvartalet och framtidsprognoserna. Slutligen har många investerare tvingats sälja för att skaffa likviditet eller begränsa förlusten det har drabbat aktiemarknaden hårt, som i praktiken har varit den enda likvida marknaden under krisen. Oktober månad avslutades dock med en börsuppgång. Indexen ovan steg med mellan 11 och 16 procent under de fyra sista dagarna i månaden. Detta kan vara en följd av att myndigheter och centralbanker världen över signalerar vilja och förmåga att vända den negativa trenden. Vi tror att de olika räddningspaketen, i kombination med signaler om ytterligare räddningspaket om så behövs, kommer att bidra till att normalisera bankverksamheten och se till att det blir enklare för företag och privatpersoner att låna pengar. När tilliten och likviditeten är tillbaka tror vi också att centralbankernas räntesänkningar kommer att bidra till lägre bolåneräntor för det stora flertalet och till att få i gång konsumtionen igen. Den amerikanska centralbanken har till och med uttalat att den sänker styrräntan till noll om så krävs. Värdebolag in i värmen? I januari konstaterade tidningen Affärsvärlden att värdebolag var ute i kylan. Huvudskälet var att värdeföretag ofta är cykliska företag inom råvaror, industri eller bankverksamhet företag som traditionellt sett går dåligt i perioder då uppgång avlöses av nedgång. Sedan januari har den trend som Affärsvärlden pekade på fortsatt företag som ansågs vara lågt värderade i förhållande till traditionella nyckeltal har blivit ännu billigare. Prissättning av många värdebolag ligger idag på historiskt låga nivåer sett till nyckeltal som till exempel P/E. Detta antagande bygger dock på att vi litar på bolagens vinstestimat (nämnaren i

2 Avkastning hittills i år: ODIN Norden: -45,4 % ODIN Finland: -42,5 % ODIN Norge: -51,3 % ODIN Sverige: -37,1 % ODIN Europa: -47,6 % P/E-talet). I ljuset av den senaste tidens utveckling är det uppenbart att analytikerna måste skriva ned prognoserna för framtida vinster mer än de hittills gjort. Vi tror att aktiemarknaden redan har tagit till sig detta värdet på flera nordiska och internationella aktiemarknader har halverats under det senaste året, vilket indikerar att mer pessimism är inräknat i dagens aktiekurser än det bör finnas grund för. En annan osäkerhetsfaktor är hur allvarlig situationen blir i Asien förutom de områden i världen som redan verkar befinna sig i en recession. Om Asien faller lika mycket som börserna i västvärlden har gjort kan man förvänta sig en längre period med svag utveckling. Vi tror att så inte kommer att ske. Samtidigt som BNP-prognoserna runt om i världen genomgående justerats ned för 2008 och 2009 ser vi tecken på förbättringar för Normalt är detta något aktiemarknaden tar till sig i god tid innan konjunkturen vänder. Nedgång följs av uppgång I grafiken nedan kan du se hur konjunkturcykler normalt förlöper och när tillväxt- och värdebolag har störst medvind. Idag rör vi oss kring en botten där marknaderna är desillusionerade och vare sig tillväxt- eller värdebolag lockar. Ofta förstärks så kallade bear markets av att många tvingas göra sig av med sina positioner exempelvis livbolag som måste täcka löpande åtaganden, högt belånade hedgefonder och andra investerare vars kreditorer kräver tvångsinlösningar. Detta är något vi har sett också den här gången. Mot slutet av en bear market har det normala också varit att marknaderna börjar fokusera på värdebolag bolag som är väl rustade att överleva oroliga tider och som är lågt värderade i förhållande till underliggande värden. Under liknande faser har ODIN, som värdeförvaltare, historiskt uppvisat ett bättre resultat än marknaden. Graham och Buffett 1934 formulerade Benjamin Graham värdeinvesteringens principer i boken Security Analysis. Boken anses fortfarande vara den bästa boken om värdeinvesteringar, och ODINs förvaltare har hämtat mycket inspiration från Grahams arbete. Under perioder när det råder rädsla och panik finns det alltid goda möjligheter för dem som fokuserar på fundamenta. Warren Buffett, som nyligen investerade i Goldman Sachs, förklarar det bra i följande citat: The sillier the markets behavior, the greater the opportunity for the buissness-like investor. Follow Graham and you will profit from folly rather than participate in it. Det är klarspråk från mannen som många anser är världens bästa investerare. Buffett rekommenderar också att man tänker som Graham. Under den senaste tiden har aktiemarknaderna fallit så mycket att Grahams principer på nytt har fått uppmärksamhet. Grahams kri- Bottom Early Stage Recovery Marknadsfaser Värde och tillväxt Mid-Stage Bull Market Peak of Bull Market Bear Market Fond Index ODIN Europa SMB: -46,4 % Growth/tillväxt Fond Index Value/värde Källa: Morgan Stanley Så Slik investerar investerer vi vi ODIN är en aktiv förvaltare som kan investera fritt, oavsett bolagets storlek eller vikt i ett marknadsindex. Vi investerar i bolag som vi anser har de egenskaper som behövs för att bli morgondagens vinnare. Vårt jobb som fondförvaltare är att ge våra andelsägare del i bolagens värdeökning. I ODIN förstår vi betydelsen av att ta egna, självständiga investeringsbeslut. Våra investeringsbeslut tas mot bakgrund av grundliga bolagsanalyser i branscher och marknader som vi har god kännedom om och där vi vet vad som skapar resultaten. Vi är långsiktiga ägare och vårt agerande påverkas inte av kortsiktiga svängningar i marknaden. Vi fördrar så kallade värdebolag framför tillväxtbolag. Detta är bolag med solid omsättning och god resultatutveckling som är undervärderade i förhållande till estimaten för långsiktiga resultat och bokförda värden.

3 terier för att välja företag lyder något förkortat så här: 1) Relevant storlek på företaget 2) Tillräckligt stark finansiell ställning 3) Vinststabilitet under de senaste tio åren 4) God utdelningshistorik under de senaste 20 åren 5) God vinstökning 6) Moderat pris i förhållande till vinsten 7) Moderat pris i förhållande till bokförda värden Genom att utnyttja kriterierna ovan ska man kunna hitta bra värdebolag bolag som värderas lägre än vad de underliggande värdena ger anledning till. Nils Petter Hollekim Ansvarig förvaltare ODIN Norden, ODIN Sverige och ODIN Fastighet i en undersökning testat Grahams förslag genom att beräkna P/E baserat på tio års genomsnittlig vinst istället för löpande eller framtida vinst. Resultatet är förbluffande och visar att en enkel P/E-strategi baserat på löpande vinst i genomsnitt slog marknaden med två till tre procentenheter varje år sedan Använder man tioårig Graham och Dodd P/E som underlag har man uppnått en genomsnittlig meravkastning på hela fem procentenheter. Avkastning hittills i år: ODIN Global: -42,8 % ODIN Global SMB: -48,6 % ODIN Maritim: -56,6 % ODIN Forvaltning/källa: ODIN och OBI En annan variant på samma tema, utarbetat av Graham och hans kollega David Dodd, betonar följande kriterier: Vinsten per aktie delat med aktiekursen ska vara minst det dubbla mot avkastningen på en AAA-obligation (de säkraste obligationerna). Vidare ska utdelningen vara minst 2/3 av avkastningen på AAA-obligationen. Och slutligen ska nettoskulden vara mindre än 2/3 av de bokförda värdena i företaget. Med utgångspunkt i JCFs databas hittar vi drygt 50 nordiska företag som uppfyller de här kriterierna. Med den osäkerhet som finns i dagens vinstprognoser kan det också vara klokt att använda den genomsnittliga vinsten per aktie som underlag istället för årets vinst per aktie. Då minskar risken för att bli sittande med företag som framstår som billiga bara för att deras cykliska vinst ligger på topp. Fungerar detta? Société Générale har Ju djupare vi borrar, desto säkrare känner vi oss med de bolagsval vi gör för andelsägarnas räkning. Till sist kan vi lägga till kriteriet för nettoskuld jämfört med bokförda värden. Då utesluter vi också företag som framstår som billiga ur ett vinstperspektiv, men som i en värld med starkt fokus på skuldsituation och finansiell handlingsfrihet har stora utmaningar. Tror på värde-comeback Efter att ha genomgått en period där värdebolag har utvecklats sämre än marknaden tror vi att fokus är på väg att återigen vridas mot värde. Genom att använda kriterierna ovan på ett stort antal bolag, som vi gör i ODINs olika aktiefonder, tror vi att det kommer att vara möjligt att skapa mycket god avkastning under den närmaste framtiden. Vi tror att det ligger en värde-comeback i luften, och det bör vara till fördel för tålmodiga investerare. ODIN Offshore: -51,0 % ODIN Fastighet: -36,4 % ODINs förvaltare Jarl Ulvin Alexandra Morris Truls Haugen Nils Petter Hollekim Lars Mohagen Oddbjørn Dybvad Vegard Søraunet Att bolagen faktiskt tjänar pengar och har reella värden, minskar risken för potentiella luftslott bland värdebolagen. Det är nyttigt att läsa rapporter om bolag och den omvärld de är verksamma i. Att se det med egna ögon ger dock en ännu djupare kunskap och bättre förståelse. En viktig del av våra förvaltares arbete är att resa runt och besöka olika marknader och bolag. I samtal med bolagens ledningar lär vi oss mer om bolagen och de marknader de är aktiva i. Sådan kunskap utgör en viktig del av den totala analysen vi gör av bolaget vi överväger att investera i. Vi tror att det är möjligt att hitta många nya solida, undervärderade bolag bolag vi tror kommer att bli morgondagens vinnare. Ända sedan starten har vi följt samma investeringsfilosofi. Filosofin, i kombination med förvaltarnas goda hantverk, har gett andelsägarna hög meravkastning under många år. Resultaten kan du själv se i avkastningsöversikten på nästa sida.

4 Avkastningshistorik per 31 oktober 2008 Etableringsdato mnd. Hittil i år 12 mnd 3 år 5 år 10 år Siden etablering AKTIEFOND ODIN Norden VINX Benchmark Cap NOK NI ODIN Finland ,2 % -45,4 % -49,2 % -9,4 % 10,6 % 9,4 % 13,5 % -17,6 % -42,8 % -46,8 % -5,9 % 6,5 % 7,3 % 8,4 % -16,9 % -42,5 % -49,4 % -5,3 % 8,4 % 12,1 % 21,5 % OMX Helsinki Cap GI ODIN Norge Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) ODIN Sverige OMXSB Cap GI ODIN Europa MSCI Europe net Index USD ODIN Europa SMB MSCI Europe net Small Cap Index USD ODIN Global MSCI World Net Index ODIN Global SMB MSCI World Net Small Cap Index ODIN Maritim MSCI World Gross Marine Index ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index * ODIN Fastighet Carnegie Sweden Real Estate Index * -12,8 % -37,9 % -42,9 % -2,4 % 8,5 % 6,9 % 10,1 % -20,7 % -51,3 % -52,3 % -10,7 % 13,0 % 11,1 % 18,4 % -28,9 % -56,8 % -58,5 % -11,7 % 7,2 % 5,8 % 10,3 % -19,2 % -37,1 % -43,0 % -5,0 % 6,6 % 14,8 % 16,5 % -19,0 % -39,5 % -44,4 % -6,1 % 4,9 % 4,9 % 9,5 % -20,7 % -47,6 % -52,4 % -12,0 % 1,5 % -4,4 % -11,5 % -34,0 % -36,8 % -5,1 % 4,3 % -0,8 % -23,4 % -46,4 % -54,1 % -9,2 % 6,2 % 0,6 % -19,1 % -42,6 % -48,7 % -9,3 % 4,0 % 3,7 % -18,9 % -42,8 % -46,8 % -14,2 % -3,5 % -3,5 % -8,9 % -26,1 % -29,3 % -6,0 % 1,6 % -2,7 % -21,2 % -48,6 % -53,9 % -17,1 % -5,6 % -2,1 % -13,1 % -27,8 % -33,9 % -9,2 % 1,5 % 3,4 % -29,2 % -56,6 % -61,0 % -6,7 % 18,5 % 23,3 % 14,8 % -22,8 % -42,6 % -55,2 % -9,1 % 2,2 % 4,1 % 1,6 % -26,3 % -51,0 % -49,1 % -3,6 % 23,6 % 6,8 % -27,1 % -39,6 % -36,3 % -3,7 % 12,4 % -0,4 % -18,5 % -36,4 % -40,8 % -4,8 % 10,9 % 14,1 % -16,4 % -36,8 % -44,7 % -10,2 % 5,0 % 7,7 % 1) Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i Roburs Europafond. 2) Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i Roburs Småbolagsfond Europa. 3) Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i Templeton Global Fund A. 4) Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i Templeton Global Smaller Companies Fund. * Referensindexet är inte utdelningsjusterat. ODIN har i Hugin & Munin återgivit källor som värderas som pålitliga. ODIN kan emellertid inte garantera att informationen från källorna vare sig är precisa eller kompletta. Uttalanden i denna Hugin & Munin reflekterar ODINs marknadssyn vid tidpunkten då den framställdes. Anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan handla för egen räkning i flera typer av finansiella instrument. Detta innebära att anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan äga värdepapper i företag som nämns i Hugin & Munin liksom andelar i ODINs värdepappersfonder. Anställdas egenhandel ska ske i överensstämmelse med ODIN Forvaltnings interna riktlinjer för anställdas egenhandel. Dessa riktlinjer är utarbetade i överensstämmelse med norska värdepappershandelslagen och Verdipapirfondenes Forenings branschstandard. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bl.a. på marknadsutvecklingen, förvaltarens kunnande, fondens risk samt kostnader vid teckning, förvaltning och inlösen. Avkastningen kan bli negativ som en följd av kursfall. Hur köper jag fondandelar? Du blir andelsägare hos ODIN Fonder genom att göra en engångsinsättning eller genom att starta ett månadssparande via autogiro. Nya kunder behöver fylla i en teckningsanmälan som skickas tillsammans med en vidimerad kopia av legitimation. Teckningsanmälan Blanketter för teckningsanmälan finns att hämta på vår webbplats Om du hellre vill ha den skickad per post, kontaktar du vår kundservice på telefon eller på e-post

5 I MÅNADENS TEMA I Från toppen till botten och tillbaka igen Ingen vet med säkerhet när botten nås på aktiemarknaderna eller hur lång tid det tar innan en marknadsnedgång har planat ut. Historien kan dock ge en viss fingervisning. I brist på bättre är det alltså historiska siffror som ger det bästa underlaget för att säga något om vad som kommer att hända i framtiden. Grafiken nedan visar hur de största marknadsfallen på Oslo Børs har utvecklats från toppen till botten och tillbaka till rekordnivåer (statistik från 1983). Snabbt ned snabbt upp Botten nåddes 1987 och 1998 efter kortvariga, men kraftiga fall. Det tog inte mer än tre respektive fem månader innan botten var nådd vid de båda tillfällena. Att återhämta sig efter fallet alltså att komma tillbaka till samma nivå som den förra toppen tog 15 respektive 17 månader. Sakta ned sakta upp Det tog betydligt längre tid att nå botten 1992 och respektive 29 månader. Det tog 17 respektive 23 månader att återhämta sig efter fallet. Det utdragna fallet från toppen till botten i början av årtusendet medförde tyvärr att många avskrev aktier och aktiefonder som ett lönsamt sätt att placera pengar. Den uppgång som följde, efter att toppnivån från 2000 hade tangerats, pekade dock i en annan riktning. Huvudindexet steg med ytterligare 116 procent innan den tillfälliga toppnoteringen 2007 nåddes. Vad händer den här gången? Idag talar mycket för att vi befinner oss i närheten av en ny botten. Hur lång tid kommer det då att ta för börserna att hämta in förlusterna? Eftersom vi inte vet vad morgondagen kan föra med sig måste vi luta oss emot historiska siffror. Det tog 15, 17, 17 respektive 23 månader att återhämta sig vid de fyra föregående marknadsfallen. För att återhämta sig från botten 1972 (inte med i grafiken) behövde börsen 19 månader (källa: First Securities och NHH-indexen). I genomsnitt tog det efter de fem marknadsfallen 18 månader att ta sig från botten och tillbaka till föregående rekord. Det är kanske den bästa uppskattningen av hur lång tid det kommer att ta den här gången. Tiden kommer att utvisa hur det blir Ned- och uppgångar med ett månadssparande Aktiefonder är konstruerade för långsiktigt kapitaluppbyggande. För de allra flesta är rådet att man bör placera pengar över tid med hjälp av ett sparavtal och realisera vinsten över tid med hjälp av ett uttagsavtal. Under en lång sparperiod (exempelvis sparande till pensioneringen) måste du klara av många större och mindre marknadsfall. Över tid är kompensationen högre förväntad avkastning än med andra investeringsinstrument historiskt har aktier gett fyra till sex procentenheter högre årlig avkastning än banksparande. Dessutom fungerar ett månadssparande så att ett marknadsfall bidrar till att du köper fler andelar från en månad till nästa än vad du annars skulle ha gjort. Det har du fördel av när kurserna stiger igen. Nya rekord kommer att följa Vi vet inte vad det är som utlöser ett marknadsfall innan det faktiskt har skett. Vi vet inte heller hur mycket börserna kommer att falla, hur fort de kommer att falla och hur fort de kommer att återhämta sig. Däremot vet vi att det alltid kommer nya rekord som drivs fram av det långsiktiga värdeskapandet i företagen. Det talar för att spara regelbundet och långsiktigt i aktiefonder. Oslo Børs från toppen till botten och tillbaka igen 1987 Toppen till botten: 3 mån Botten till toppen : 15 mån Totalt: 18 mån mån 17 mån 42 mån mån 17 mån 22 mån mån 23 mån 52 mån mån ? 15 mån? mån? mån

6 B PORTO BETALT ODINs aksjefond ODIN har elleve egenforvaltede aksjefond. Alt fra aksjefond som investerer i enkeltland og enkeltbransjer, til brede nordiske, europeiske og globale aksjefond. Globale fond: Våra fonder i korthet: Regionfonder ODIN Global ODIN Global SMB Fondene kan fritt investere i selskaper over ODIN Europa hele verden Fondenes risikoprofil er høy sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. Regionale fond: ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Norden ODIN Europa SMB Fondene kan investere i selskaper som er børsnotert eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Europa/Norden. Fondenes risikoprofil er høy sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. Valg av fond Hovedgrunnen til å spare i aksjefond er at du skal få høyere avkastning på sparepengene dine enn du ellers ville fått. Sparing i aksjefond gir over tid en høyere forventet avkastning enn for eksempel banksparing. Men, du må være klar over at verdien på plasseringen vil svinge i takt med variasjoner i markedsverdien til de verdipapirene ODINfondet Norden har investert i. Fonderna kan investera i bolag som är börsnoterade eller har sitt ursprung eller huvudkontor Historisk i den har region langsiktige som framgår plasseringer av fondnamnet. ODIN Europa SMB med begränsningen att bolagen ej får överskrida 1 % av börsvärdet i aksjemarkedet på den gitt börs en vid årlig vilken meravkastning på fire til seks prosentpoeng Fondenes risikoprofil er lav/middels sammenlignet med Fondenes risikoprofil er middels sammenlignet med andre den andre är aksjefond noterad forvaltet på. av ODIN. aksjefond forvaltet av ODIN. i forhold til tradisjonell banksparing. Vi Riskprofil i jämförelse med ODINs övriga fondutbud: medel anbefaler en tidshorisont på minimum fem år ved sparing i aksjefond. Land fond: Bransjefond: Länderfonder Dersom du kun skal ha én spare- ODIN Norge ODIN Maritim avtale, eller kun én investering i ett ODIN Sverige ODINOffshore Finland fond, ODINforeslår Norgevi et av våre fond med ODIN Finland ODIN Eiendom bredt investeringsmandat: Fondene kan fritt investere i selskaper som Fondene investerer kun i én bransje og Fonderna børsnotert kan eller investera har sitt hovedkontor i bolag som eller är börsnoterade således eller avhengig har sitt av denne ursprung bransjens eller huvudkontor i det land som framgår av fondnamnet. sin opprinnelse i det respektive land. utvikling. Riskprofil i jämförelse med ODINs övriga fondutbud: hög ODIN Global ODIN Europa ODIN Norden Årsaken til at vi trekker frem disse fondene, er at de kan investere i flere I ODIN har vi én enkel tommelfingerregel for når du bør investere i aksjefond: Når du markeder, uavhengig av selskapenes har Sektorfonder råd. Det høres kanskje enkelt ut, men prøver du å treffe midlertidige bunner og størrelse eller bransjetilknytning. topper, er sjansen stor for å mislykkes. Vår anbefaling er heller å spare jevnt over tid i en spareavtale, ODIN Maritim og innløse jevnt over tid i en uttaksavtale. ODIN Offshore Det ODIN finnes Fastighet imidlertid mange grunner til å plassere i flere av våre aksjefond. Du I utgangspunktet vil avkastningen du oppnår avhenge av hvor lenge du sparer og aksjefondets utvikling. I en spareavtale er det ytterligere ett poeng som dukker opp nemlig ODIN Maritim och ODIN Offshore kan investera i bolag globalt som i huvudsak är verksamma kan lese inom mer sektorerna om ODINs maritima ulike aksjefond transporter respektive produktion av olja/gas och service gentemot denna industri. ODIN på Fastighet kan investera i bolag hvordan du sparer. Ved å kjøpe andeler hver måned, oppnår du som regel en god som är börsnoterade eller har sitt ursprung eller huvudkontor i Norden och är verksamma inom fastighetssektorn. gjennomsnittskurs på andelene. Du går hverken inn på topp eller bunn med alle pengene og du kjøper flere andeler når markedet faller. Riskprofil i jämförelse med ODINs övriga fondutbud: hög ODINs aksjefond kjøper du enten som en engangsplassering eller som spareavtale. Minste engangsbeløp er kroner, mens minste beløp ved en spareavtale er 300 kroner. Globalfonder ODIN Global ODIN Global SMB Kjøp av fond Første Fonderna gang kan du investera tegner (kjøper) i bolag andeler över hela i ODINs världen. fond, ODIN må gjøres Global SMB Skal med du starte en uttaksavtale eller endre på en eksisterende spareavtale, 2 mrd USD må dette gjøres skriftlig på egen blankett. skriftlig. begränsningen Du kan skrive att bolagen ut blankett ej får for ha engangstegning ett börsvärde överskridande og spareavtale vid investeringstillfället. fra eller bestille blankettene via ODINs kunde og distributørservice på telefon Ferdig utfylt blankett sendes pr post eller via faks Husk Riskprofil i jämförelse med ODINs övriga fondutbud: låg/medel rett kopi av godkjent legitimasjon (sertifikat, pass eller bankkort). Som andelseier i ODINs fond kan du kjøpe og selge andeler, samt opprette spareavtaler via internett «Dine Fond» (VPS Investortjeneste). telefon Har du spørsmål rundt kjøp av andeler, ta kontakt med ODIN på 04. ODIN Fonder, filial till ODIN Forvaltning AS Box 238, Stockholm Besöksadress Stureplan 13 Telefon: Fax ODIN Fonder, filial till ODIN Forvaltning AS Box 238, Stockholm Besöksadress Stureplan 13 Telefon: Fax

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Mars 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Förväntningarnas marknad Aktiemarknaden är en förväntansmarknad som ligger steget före en konjunkturväxling. I USA började kursfallet hösten 2007, flera

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Juni 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Spel om förväntningar skapar möjligheter Ökat fokus på företagens kvartalsresultat ger större fluktuationer på aktiemarknaden. Ju mer kortsiktig omgivningen

Läs mer

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren.

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Februari 2011 Hugin & Munin ODINs marknadskommentarer Frihet utanför buren Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Först och främst handlar det om att

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Februari 2010 Hugin & Munin Information från ODIN er På jakt efter företag som lämnar utdelning ODIN är en aktiv förvaltare och investerar i just de företag som vi anser kommer att ge våra fondsparare

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Januari 2010 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Börsen stiger 2009 kan sammanfattas som ett mycket bra börsår. Nio av ODINs elva aktiefonder utvecklades bättre än de referensindex som fonderna

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2010 Hugin & Munin Information från Fonder år 1990-2010 Nordiska värden i sikte Totalt sett har Norden klarat sig bättre än övriga aktiemarknader under det senaste året, men Norden har inte riktigt

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Maj 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Hur går det för ODIN Europa? De europeiska företagen har gått igenom en period fylld av utmaningar i kölvattnet av oron på finansmarknaderna. Det har

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder April 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Fortsatt tro på oljeservice Oljeserviceföretagen har fallit markant i takt med lågkonjunkturen i världsekonomin och det kraftigt fallande oljepriset.

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Januari 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Marknadsstörningar ger möjligheter Företagens resultattillväxt avtog något under andra halvåret 2007, men värderingen av företagen är fortsatt försiktig

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2007 Hugin & Munin Information från ODIN er Företagens resultat väger tyngst Augusti 2007 kommer att bli ihågkommen som en orolig månad på världens börser. I dessa stormiga tider är det viktigt

Läs mer

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,8procent för ODIN Fastighet. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,3 procent för ODIN Norden. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter 2010 slutade med en uppgång på 8,9 procent för ODIN Global SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Därför. ODINs aktiefonder

Därför. ODINs aktiefonder Därför ODINs aktiefonder Sparande i aktiefonder Att få högre avkastning på sparpengarna handlar om en sak: än man annars skulle få. ODIN Fonder Södra Hesperiagatan 10, 00100 Helsingfors Tfn 09 4735 5100

Läs mer

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 32,7 procent för ODIN Finland. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,6 procent för ODIN Sverige. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011 Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder Oktober 2011 Minskad fart men inget Armageddon Till skillnad från vad vi hoppades före sommaren avtog inte oron på börserna under tredje kvartalet snarare

Läs mer

ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010. Truls Haugen

ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010. Truls Haugen ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,00 procent för ODIN Europa SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden Stadgar för värdepappersfonden ODIN Norden 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Norden är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd krets

Läs mer

Årsrapport. ODIN Fonder 2008 I JANUARI 2009 I

Årsrapport. ODIN Fonder 2008 I JANUARI 2009 I Årsrapport ODIN Fonder 2 I JANUARI 29 I Innehåll I3I I4-6I I7I I-I I12I I13I I14-17I I1I I19-2I I21-22I I23-24I I25-26I I27-2I I29-3I I31-32I I33-34I I35-36I I37-3I I39-4I I41I I42I Dags att öka sparandet

Läs mer

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Bergen, 19. februari 2013 Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) förvaltar fonderna Holberg Global Index (Index) och Holberg

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global Stadgar för värdepappersfonden ODIN Global 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Global är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitaltillskott från en obestämd krets

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 37-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 37-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 37-2013 ODIN Sverige Volvo rullar in i Kina ODIN har nyligen besökt Kina för att träffa Volvos kommande joint venture (JV)-partner, det statsägda Dongfeng Motor.

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

ODIN Värdepappersfond - Aktiefond

ODIN Värdepappersfond - Aktiefond PROSPEKT Uppdaterat 10.11.2014 Översättning från norska ODIN Värdepappersfond - Aktiefond Det här prospektet gäller aktiefonder som förvaltas av ODIN Forvaltning AS. Särskilda prospekt har tagits fram

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Allmänt om bolaget 4 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Lanserade den första börshandlade fonden i Norden, redan år 2000 Först i världen med negativ exponering och hävstång Förvaltar ca 20 000 mkr fördelat på 10 fonder

Läs mer

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013 Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen 3 december 2013 Våra förhållningsregler sedan start se kunden i ögonen! Fokusering - enbart fondförvaltning och fokus på rätt aktieinnehav.

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 49-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 49-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 49-2013 Veckan som gick Efter de senaste toppnoteringarna på aktiemarknaderna såg vi en nedgång i de flesta marknaderna under förra veckan. Utvecklingen på utvalda

Läs mer

Kallelse till andelsägarstämma fusion och ändringar i stadgarna

Kallelse till andelsägarstämma fusion och ändringar i stadgarna Kallelse till andelsägarstämma fusion och ändringar i stadgarna I egenskap av andelsägare i värdepappersfonden ODIN Europa får du den här informationen om den planerade fusionen mellan ODIN Europa och

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Allmänt

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och förvaltning 5 Portföljöversikt

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Sverige/Världen Viktig information om fondfusion Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet. Handelsbanken Sverige/Världen

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 47-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 47-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 47-2013 Veckan som gick Flera av de stora marknaderna nådde nya toppnoteringar under föregående vecka. Dow Jones passerade för första gången 16.000 poäng. Utvecklingen

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Månadsbrev december 2014

Månadsbrev december 2014 Månadsbrev december 2014 GOTT NYTT ÅR! Summerar vi 2014 kan vi konstatera att flera av våra fonder levererade fina avkastningar trots att det var oroligt runt om i världen. Rysslandskris, Ukraina, fallande

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 44-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 44-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 44-2013 Veckan som gick Varje ord från den amerikanska centralbanken («Fed») tolkas ingående och texten som kom från veckans centralbanksmöte var inget undantag.

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

ODIN Fastighet I. Fondkommentar september 2015

ODIN Fastighet I. Fondkommentar september 2015 ODIN Fastighet I Fondkommentar september 2015 2 Fondens portfölj ODIN Fastighet I september 2015 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden hade en avkastning på 0,0 procent under den senaste

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Månadssparande i fonder

Månadssparande i fonder Månadssparande i fonder Månadsspara i fonder ett långsiktigt sparande som sköter sig självt Månadssparandet riktar sig till dig som söker ett långsiktigt sparande i fonder, men inte har tid att vara aktiv.

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB Innehåll Huvudpunkter... 4 Marknadsuppdatering... 5 Portföljuppdatering... 8 Försäljning av andelar... 10 3 Aktieägarbrev hösten 2009, Global Infrastruktur

Läs mer

Månadssparande i fonder

Månadssparande i fonder Månadssparande i fonder Månadsspara i fonder ett långsiktigt sparande som sköter sig självt Månadssparandet riktar sig till dig som söker ett långsiktigt sparande i fonder, men inte har tid att vara aktiv.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Private Equity I AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

DnB NOR Återhämtning / DnB NOR Återhämtning Plus

DnB NOR Återhämtning / DnB NOR Återhämtning Plus Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter Plus Teckningsperiod: 22 september 24 oktober 2008 Löptid: 7 november 2008 7 november 2011 Produkten är strukturerad av DnB NOR Markets och emitterad

Läs mer

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen 09/04/2015 Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen Vi vill med detta brev informera dig om att Handelsbanken Fonder kommer att sammanlägga Handelsbanken Sverige/Världen med Handelsbanken Globalfond

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

ODINs veckokommentar 21-2014

ODINs veckokommentar 21-2014 ODINs veckokommentar 21-2014 Veckan som gick Aktiemarknadsutvecklingen senaste veckan* Aktiemarknaderna reagerade positivt i slutet av veckan tack vare bra produktionssiffror i Kina och tro på en fortsatt

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer Placeringspolicy, etiska riktlinjer Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2012-06-15 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll Allmänt... 1 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Aktiespararnas Summer Campus 2009 22-24 juni i Tällberg, Dalarna 1 Utkommer den 19 augusti 2009 Ekerlids Förlag 2 Turbulenta

Läs mer