Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hugin & Munin Information från ODIN Fonder"

Transkript

1 November 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Värde-comeback i luften Börserna världen över föll kraftigt under oktober månad, påverkade av en fortsatt oro kopplad till finanskrisens omfattning. Mot slutet av månaden såg det dock ut att ljusna något. Trots räntesänkningar och ekonomiska räddningspaket föll börserna världen över kraftigt under oktober. S&P 500-indexet i USA slutade med en nedgång på 16,8 procent, Europa föll med 13,5 procent mätt genom MSCI Europe, medan Norden föll med 16,5 procent mätt genom MSCI Nordic Countries. På Oslo Børs föll Fondindex med 27,1 procent (allt mätt i lokal valuta). Man kan notera flera orsaker till att börsfallet fortsatte under förra månaden. Först och främst råder det stor osäkerhet kopplad till det praktiska genomförandet av de olika räddningspaketen något som gör att bankerna är återhållsamma med lån till företag och privatpersoner. Dessutom upplevde vi en del besvikelser kopplade till företagens resultat för tredje kvartalet och framtidsprognoserna. Slutligen har många investerare tvingats sälja för att skaffa likviditet eller begränsa förlusten det har drabbat aktiemarknaden hårt, som i praktiken har varit den enda likvida marknaden under krisen. Oktober månad avslutades dock med en börsuppgång. Indexen ovan steg med mellan 11 och 16 procent under de fyra sista dagarna i månaden. Detta kan vara en följd av att myndigheter och centralbanker världen över signalerar vilja och förmåga att vända den negativa trenden. Vi tror att de olika räddningspaketen, i kombination med signaler om ytterligare räddningspaket om så behövs, kommer att bidra till att normalisera bankverksamheten och se till att det blir enklare för företag och privatpersoner att låna pengar. När tilliten och likviditeten är tillbaka tror vi också att centralbankernas räntesänkningar kommer att bidra till lägre bolåneräntor för det stora flertalet och till att få i gång konsumtionen igen. Den amerikanska centralbanken har till och med uttalat att den sänker styrräntan till noll om så krävs. Värdebolag in i värmen? I januari konstaterade tidningen Affärsvärlden att värdebolag var ute i kylan. Huvudskälet var att värdeföretag ofta är cykliska företag inom råvaror, industri eller bankverksamhet företag som traditionellt sett går dåligt i perioder då uppgång avlöses av nedgång. Sedan januari har den trend som Affärsvärlden pekade på fortsatt företag som ansågs vara lågt värderade i förhållande till traditionella nyckeltal har blivit ännu billigare. Prissättning av många värdebolag ligger idag på historiskt låga nivåer sett till nyckeltal som till exempel P/E. Detta antagande bygger dock på att vi litar på bolagens vinstestimat (nämnaren i

2 Avkastning hittills i år: ODIN Norden: -45,4 % ODIN Finland: -42,5 % ODIN Norge: -51,3 % ODIN Sverige: -37,1 % ODIN Europa: -47,6 % P/E-talet). I ljuset av den senaste tidens utveckling är det uppenbart att analytikerna måste skriva ned prognoserna för framtida vinster mer än de hittills gjort. Vi tror att aktiemarknaden redan har tagit till sig detta värdet på flera nordiska och internationella aktiemarknader har halverats under det senaste året, vilket indikerar att mer pessimism är inräknat i dagens aktiekurser än det bör finnas grund för. En annan osäkerhetsfaktor är hur allvarlig situationen blir i Asien förutom de områden i världen som redan verkar befinna sig i en recession. Om Asien faller lika mycket som börserna i västvärlden har gjort kan man förvänta sig en längre period med svag utveckling. Vi tror att så inte kommer att ske. Samtidigt som BNP-prognoserna runt om i världen genomgående justerats ned för 2008 och 2009 ser vi tecken på förbättringar för Normalt är detta något aktiemarknaden tar till sig i god tid innan konjunkturen vänder. Nedgång följs av uppgång I grafiken nedan kan du se hur konjunkturcykler normalt förlöper och när tillväxt- och värdebolag har störst medvind. Idag rör vi oss kring en botten där marknaderna är desillusionerade och vare sig tillväxt- eller värdebolag lockar. Ofta förstärks så kallade bear markets av att många tvingas göra sig av med sina positioner exempelvis livbolag som måste täcka löpande åtaganden, högt belånade hedgefonder och andra investerare vars kreditorer kräver tvångsinlösningar. Detta är något vi har sett också den här gången. Mot slutet av en bear market har det normala också varit att marknaderna börjar fokusera på värdebolag bolag som är väl rustade att överleva oroliga tider och som är lågt värderade i förhållande till underliggande värden. Under liknande faser har ODIN, som värdeförvaltare, historiskt uppvisat ett bättre resultat än marknaden. Graham och Buffett 1934 formulerade Benjamin Graham värdeinvesteringens principer i boken Security Analysis. Boken anses fortfarande vara den bästa boken om värdeinvesteringar, och ODINs förvaltare har hämtat mycket inspiration från Grahams arbete. Under perioder när det råder rädsla och panik finns det alltid goda möjligheter för dem som fokuserar på fundamenta. Warren Buffett, som nyligen investerade i Goldman Sachs, förklarar det bra i följande citat: The sillier the markets behavior, the greater the opportunity for the buissness-like investor. Follow Graham and you will profit from folly rather than participate in it. Det är klarspråk från mannen som många anser är världens bästa investerare. Buffett rekommenderar också att man tänker som Graham. Under den senaste tiden har aktiemarknaderna fallit så mycket att Grahams principer på nytt har fått uppmärksamhet. Grahams kri- Bottom Early Stage Recovery Marknadsfaser Värde och tillväxt Mid-Stage Bull Market Peak of Bull Market Bear Market Fond Index ODIN Europa SMB: -46,4 % Growth/tillväxt Fond Index Value/värde Källa: Morgan Stanley Så Slik investerar investerer vi vi ODIN är en aktiv förvaltare som kan investera fritt, oavsett bolagets storlek eller vikt i ett marknadsindex. Vi investerar i bolag som vi anser har de egenskaper som behövs för att bli morgondagens vinnare. Vårt jobb som fondförvaltare är att ge våra andelsägare del i bolagens värdeökning. I ODIN förstår vi betydelsen av att ta egna, självständiga investeringsbeslut. Våra investeringsbeslut tas mot bakgrund av grundliga bolagsanalyser i branscher och marknader som vi har god kännedom om och där vi vet vad som skapar resultaten. Vi är långsiktiga ägare och vårt agerande påverkas inte av kortsiktiga svängningar i marknaden. Vi fördrar så kallade värdebolag framför tillväxtbolag. Detta är bolag med solid omsättning och god resultatutveckling som är undervärderade i förhållande till estimaten för långsiktiga resultat och bokförda värden.

3 terier för att välja företag lyder något förkortat så här: 1) Relevant storlek på företaget 2) Tillräckligt stark finansiell ställning 3) Vinststabilitet under de senaste tio åren 4) God utdelningshistorik under de senaste 20 åren 5) God vinstökning 6) Moderat pris i förhållande till vinsten 7) Moderat pris i förhållande till bokförda värden Genom att utnyttja kriterierna ovan ska man kunna hitta bra värdebolag bolag som värderas lägre än vad de underliggande värdena ger anledning till. Nils Petter Hollekim Ansvarig förvaltare ODIN Norden, ODIN Sverige och ODIN Fastighet i en undersökning testat Grahams förslag genom att beräkna P/E baserat på tio års genomsnittlig vinst istället för löpande eller framtida vinst. Resultatet är förbluffande och visar att en enkel P/E-strategi baserat på löpande vinst i genomsnitt slog marknaden med två till tre procentenheter varje år sedan Använder man tioårig Graham och Dodd P/E som underlag har man uppnått en genomsnittlig meravkastning på hela fem procentenheter. Avkastning hittills i år: ODIN Global: -42,8 % ODIN Global SMB: -48,6 % ODIN Maritim: -56,6 % ODIN Forvaltning/källa: ODIN och OBI En annan variant på samma tema, utarbetat av Graham och hans kollega David Dodd, betonar följande kriterier: Vinsten per aktie delat med aktiekursen ska vara minst det dubbla mot avkastningen på en AAA-obligation (de säkraste obligationerna). Vidare ska utdelningen vara minst 2/3 av avkastningen på AAA-obligationen. Och slutligen ska nettoskulden vara mindre än 2/3 av de bokförda värdena i företaget. Med utgångspunkt i JCFs databas hittar vi drygt 50 nordiska företag som uppfyller de här kriterierna. Med den osäkerhet som finns i dagens vinstprognoser kan det också vara klokt att använda den genomsnittliga vinsten per aktie som underlag istället för årets vinst per aktie. Då minskar risken för att bli sittande med företag som framstår som billiga bara för att deras cykliska vinst ligger på topp. Fungerar detta? Société Générale har Ju djupare vi borrar, desto säkrare känner vi oss med de bolagsval vi gör för andelsägarnas räkning. Till sist kan vi lägga till kriteriet för nettoskuld jämfört med bokförda värden. Då utesluter vi också företag som framstår som billiga ur ett vinstperspektiv, men som i en värld med starkt fokus på skuldsituation och finansiell handlingsfrihet har stora utmaningar. Tror på värde-comeback Efter att ha genomgått en period där värdebolag har utvecklats sämre än marknaden tror vi att fokus är på väg att återigen vridas mot värde. Genom att använda kriterierna ovan på ett stort antal bolag, som vi gör i ODINs olika aktiefonder, tror vi att det kommer att vara möjligt att skapa mycket god avkastning under den närmaste framtiden. Vi tror att det ligger en värde-comeback i luften, och det bör vara till fördel för tålmodiga investerare. ODIN Offshore: -51,0 % ODIN Fastighet: -36,4 % ODINs förvaltare Jarl Ulvin Alexandra Morris Truls Haugen Nils Petter Hollekim Lars Mohagen Oddbjørn Dybvad Vegard Søraunet Att bolagen faktiskt tjänar pengar och har reella värden, minskar risken för potentiella luftslott bland värdebolagen. Det är nyttigt att läsa rapporter om bolag och den omvärld de är verksamma i. Att se det med egna ögon ger dock en ännu djupare kunskap och bättre förståelse. En viktig del av våra förvaltares arbete är att resa runt och besöka olika marknader och bolag. I samtal med bolagens ledningar lär vi oss mer om bolagen och de marknader de är aktiva i. Sådan kunskap utgör en viktig del av den totala analysen vi gör av bolaget vi överväger att investera i. Vi tror att det är möjligt att hitta många nya solida, undervärderade bolag bolag vi tror kommer att bli morgondagens vinnare. Ända sedan starten har vi följt samma investeringsfilosofi. Filosofin, i kombination med förvaltarnas goda hantverk, har gett andelsägarna hög meravkastning under många år. Resultaten kan du själv se i avkastningsöversikten på nästa sida.

4 Avkastningshistorik per 31 oktober 2008 Etableringsdato mnd. Hittil i år 12 mnd 3 år 5 år 10 år Siden etablering AKTIEFOND ODIN Norden VINX Benchmark Cap NOK NI ODIN Finland ,2 % -45,4 % -49,2 % -9,4 % 10,6 % 9,4 % 13,5 % -17,6 % -42,8 % -46,8 % -5,9 % 6,5 % 7,3 % 8,4 % -16,9 % -42,5 % -49,4 % -5,3 % 8,4 % 12,1 % 21,5 % OMX Helsinki Cap GI ODIN Norge Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) ODIN Sverige OMXSB Cap GI ODIN Europa MSCI Europe net Index USD ODIN Europa SMB MSCI Europe net Small Cap Index USD ODIN Global MSCI World Net Index ODIN Global SMB MSCI World Net Small Cap Index ODIN Maritim MSCI World Gross Marine Index ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index * ODIN Fastighet Carnegie Sweden Real Estate Index * -12,8 % -37,9 % -42,9 % -2,4 % 8,5 % 6,9 % 10,1 % -20,7 % -51,3 % -52,3 % -10,7 % 13,0 % 11,1 % 18,4 % -28,9 % -56,8 % -58,5 % -11,7 % 7,2 % 5,8 % 10,3 % -19,2 % -37,1 % -43,0 % -5,0 % 6,6 % 14,8 % 16,5 % -19,0 % -39,5 % -44,4 % -6,1 % 4,9 % 4,9 % 9,5 % -20,7 % -47,6 % -52,4 % -12,0 % 1,5 % -4,4 % -11,5 % -34,0 % -36,8 % -5,1 % 4,3 % -0,8 % -23,4 % -46,4 % -54,1 % -9,2 % 6,2 % 0,6 % -19,1 % -42,6 % -48,7 % -9,3 % 4,0 % 3,7 % -18,9 % -42,8 % -46,8 % -14,2 % -3,5 % -3,5 % -8,9 % -26,1 % -29,3 % -6,0 % 1,6 % -2,7 % -21,2 % -48,6 % -53,9 % -17,1 % -5,6 % -2,1 % -13,1 % -27,8 % -33,9 % -9,2 % 1,5 % 3,4 % -29,2 % -56,6 % -61,0 % -6,7 % 18,5 % 23,3 % 14,8 % -22,8 % -42,6 % -55,2 % -9,1 % 2,2 % 4,1 % 1,6 % -26,3 % -51,0 % -49,1 % -3,6 % 23,6 % 6,8 % -27,1 % -39,6 % -36,3 % -3,7 % 12,4 % -0,4 % -18,5 % -36,4 % -40,8 % -4,8 % 10,9 % 14,1 % -16,4 % -36,8 % -44,7 % -10,2 % 5,0 % 7,7 % 1) Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i Roburs Europafond. 2) Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i Roburs Småbolagsfond Europa. 3) Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i Templeton Global Fund A. 4) Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i Templeton Global Smaller Companies Fund. * Referensindexet är inte utdelningsjusterat. ODIN har i Hugin & Munin återgivit källor som värderas som pålitliga. ODIN kan emellertid inte garantera att informationen från källorna vare sig är precisa eller kompletta. Uttalanden i denna Hugin & Munin reflekterar ODINs marknadssyn vid tidpunkten då den framställdes. Anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan handla för egen räkning i flera typer av finansiella instrument. Detta innebära att anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan äga värdepapper i företag som nämns i Hugin & Munin liksom andelar i ODINs värdepappersfonder. Anställdas egenhandel ska ske i överensstämmelse med ODIN Forvaltnings interna riktlinjer för anställdas egenhandel. Dessa riktlinjer är utarbetade i överensstämmelse med norska värdepappershandelslagen och Verdipapirfondenes Forenings branschstandard. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bl.a. på marknadsutvecklingen, förvaltarens kunnande, fondens risk samt kostnader vid teckning, förvaltning och inlösen. Avkastningen kan bli negativ som en följd av kursfall. Hur köper jag fondandelar? Du blir andelsägare hos ODIN Fonder genom att göra en engångsinsättning eller genom att starta ett månadssparande via autogiro. Nya kunder behöver fylla i en teckningsanmälan som skickas tillsammans med en vidimerad kopia av legitimation. Teckningsanmälan Blanketter för teckningsanmälan finns att hämta på vår webbplats Om du hellre vill ha den skickad per post, kontaktar du vår kundservice på telefon eller på e-post

5 I MÅNADENS TEMA I Från toppen till botten och tillbaka igen Ingen vet med säkerhet när botten nås på aktiemarknaderna eller hur lång tid det tar innan en marknadsnedgång har planat ut. Historien kan dock ge en viss fingervisning. I brist på bättre är det alltså historiska siffror som ger det bästa underlaget för att säga något om vad som kommer att hända i framtiden. Grafiken nedan visar hur de största marknadsfallen på Oslo Børs har utvecklats från toppen till botten och tillbaka till rekordnivåer (statistik från 1983). Snabbt ned snabbt upp Botten nåddes 1987 och 1998 efter kortvariga, men kraftiga fall. Det tog inte mer än tre respektive fem månader innan botten var nådd vid de båda tillfällena. Att återhämta sig efter fallet alltså att komma tillbaka till samma nivå som den förra toppen tog 15 respektive 17 månader. Sakta ned sakta upp Det tog betydligt längre tid att nå botten 1992 och respektive 29 månader. Det tog 17 respektive 23 månader att återhämta sig efter fallet. Det utdragna fallet från toppen till botten i början av årtusendet medförde tyvärr att många avskrev aktier och aktiefonder som ett lönsamt sätt att placera pengar. Den uppgång som följde, efter att toppnivån från 2000 hade tangerats, pekade dock i en annan riktning. Huvudindexet steg med ytterligare 116 procent innan den tillfälliga toppnoteringen 2007 nåddes. Vad händer den här gången? Idag talar mycket för att vi befinner oss i närheten av en ny botten. Hur lång tid kommer det då att ta för börserna att hämta in förlusterna? Eftersom vi inte vet vad morgondagen kan föra med sig måste vi luta oss emot historiska siffror. Det tog 15, 17, 17 respektive 23 månader att återhämta sig vid de fyra föregående marknadsfallen. För att återhämta sig från botten 1972 (inte med i grafiken) behövde börsen 19 månader (källa: First Securities och NHH-indexen). I genomsnitt tog det efter de fem marknadsfallen 18 månader att ta sig från botten och tillbaka till föregående rekord. Det är kanske den bästa uppskattningen av hur lång tid det kommer att ta den här gången. Tiden kommer att utvisa hur det blir Ned- och uppgångar med ett månadssparande Aktiefonder är konstruerade för långsiktigt kapitaluppbyggande. För de allra flesta är rådet att man bör placera pengar över tid med hjälp av ett sparavtal och realisera vinsten över tid med hjälp av ett uttagsavtal. Under en lång sparperiod (exempelvis sparande till pensioneringen) måste du klara av många större och mindre marknadsfall. Över tid är kompensationen högre förväntad avkastning än med andra investeringsinstrument historiskt har aktier gett fyra till sex procentenheter högre årlig avkastning än banksparande. Dessutom fungerar ett månadssparande så att ett marknadsfall bidrar till att du köper fler andelar från en månad till nästa än vad du annars skulle ha gjort. Det har du fördel av när kurserna stiger igen. Nya rekord kommer att följa Vi vet inte vad det är som utlöser ett marknadsfall innan det faktiskt har skett. Vi vet inte heller hur mycket börserna kommer att falla, hur fort de kommer att falla och hur fort de kommer att återhämta sig. Däremot vet vi att det alltid kommer nya rekord som drivs fram av det långsiktiga värdeskapandet i företagen. Det talar för att spara regelbundet och långsiktigt i aktiefonder. Oslo Børs från toppen till botten och tillbaka igen 1987 Toppen till botten: 3 mån Botten till toppen : 15 mån Totalt: 18 mån mån 17 mån 42 mån mån 17 mån 22 mån mån 23 mån 52 mån mån ? 15 mån? mån? mån

6 B PORTO BETALT ODINs aksjefond ODIN har elleve egenforvaltede aksjefond. Alt fra aksjefond som investerer i enkeltland og enkeltbransjer, til brede nordiske, europeiske og globale aksjefond. Globale fond: Våra fonder i korthet: Regionfonder ODIN Global ODIN Global SMB Fondene kan fritt investere i selskaper over ODIN Europa hele verden Fondenes risikoprofil er høy sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. Regionale fond: ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Norden ODIN Europa SMB Fondene kan investere i selskaper som er børsnotert eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Europa/Norden. Fondenes risikoprofil er høy sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. Valg av fond Hovedgrunnen til å spare i aksjefond er at du skal få høyere avkastning på sparepengene dine enn du ellers ville fått. Sparing i aksjefond gir over tid en høyere forventet avkastning enn for eksempel banksparing. Men, du må være klar over at verdien på plasseringen vil svinge i takt med variasjoner i markedsverdien til de verdipapirene ODINfondet Norden har investert i. Fonderna kan investera i bolag som är börsnoterade eller har sitt ursprung eller huvudkontor Historisk i den har region langsiktige som framgår plasseringer av fondnamnet. ODIN Europa SMB med begränsningen att bolagen ej får överskrida 1 % av börsvärdet i aksjemarkedet på den gitt börs en vid årlig vilken meravkastning på fire til seks prosentpoeng Fondenes risikoprofil er lav/middels sammenlignet med Fondenes risikoprofil er middels sammenlignet med andre den andre är aksjefond noterad forvaltet på. av ODIN. aksjefond forvaltet av ODIN. i forhold til tradisjonell banksparing. Vi Riskprofil i jämförelse med ODINs övriga fondutbud: medel anbefaler en tidshorisont på minimum fem år ved sparing i aksjefond. Land fond: Bransjefond: Länderfonder Dersom du kun skal ha én spare- ODIN Norge ODIN Maritim avtale, eller kun én investering i ett ODIN Sverige ODINOffshore Finland fond, ODINforeslår Norgevi et av våre fond med ODIN Finland ODIN Eiendom bredt investeringsmandat: Fondene kan fritt investere i selskaper som Fondene investerer kun i én bransje og Fonderna børsnotert kan eller investera har sitt hovedkontor i bolag som eller är börsnoterade således eller avhengig har sitt av denne ursprung bransjens eller huvudkontor i det land som framgår av fondnamnet. sin opprinnelse i det respektive land. utvikling. Riskprofil i jämförelse med ODINs övriga fondutbud: hög ODIN Global ODIN Europa ODIN Norden Årsaken til at vi trekker frem disse fondene, er at de kan investere i flere I ODIN har vi én enkel tommelfingerregel for når du bør investere i aksjefond: Når du markeder, uavhengig av selskapenes har Sektorfonder råd. Det høres kanskje enkelt ut, men prøver du å treffe midlertidige bunner og størrelse eller bransjetilknytning. topper, er sjansen stor for å mislykkes. Vår anbefaling er heller å spare jevnt over tid i en spareavtale, ODIN Maritim og innløse jevnt over tid i en uttaksavtale. ODIN Offshore Det ODIN finnes Fastighet imidlertid mange grunner til å plassere i flere av våre aksjefond. Du I utgangspunktet vil avkastningen du oppnår avhenge av hvor lenge du sparer og aksjefondets utvikling. I en spareavtale er det ytterligere ett poeng som dukker opp nemlig ODIN Maritim och ODIN Offshore kan investera i bolag globalt som i huvudsak är verksamma kan lese inom mer sektorerna om ODINs maritima ulike aksjefond transporter respektive produktion av olja/gas och service gentemot denna industri. ODIN på Fastighet kan investera i bolag hvordan du sparer. Ved å kjøpe andeler hver måned, oppnår du som regel en god som är börsnoterade eller har sitt ursprung eller huvudkontor i Norden och är verksamma inom fastighetssektorn. gjennomsnittskurs på andelene. Du går hverken inn på topp eller bunn med alle pengene og du kjøper flere andeler når markedet faller. Riskprofil i jämförelse med ODINs övriga fondutbud: hög ODINs aksjefond kjøper du enten som en engangsplassering eller som spareavtale. Minste engangsbeløp er kroner, mens minste beløp ved en spareavtale er 300 kroner. Globalfonder ODIN Global ODIN Global SMB Kjøp av fond Første Fonderna gang kan du investera tegner (kjøper) i bolag andeler över hela i ODINs världen. fond, ODIN må gjøres Global SMB Skal med du starte en uttaksavtale eller endre på en eksisterende spareavtale, 2 mrd USD må dette gjøres skriftlig på egen blankett. skriftlig. begränsningen Du kan skrive att bolagen ut blankett ej får for ha engangstegning ett börsvärde överskridande og spareavtale vid investeringstillfället. fra eller bestille blankettene via ODINs kunde og distributørservice på telefon Ferdig utfylt blankett sendes pr post eller via faks Husk Riskprofil i jämförelse med ODINs övriga fondutbud: låg/medel rett kopi av godkjent legitimasjon (sertifikat, pass eller bankkort). Som andelseier i ODINs fond kan du kjøpe og selge andeler, samt opprette spareavtaler via internett «Dine Fond» (VPS Investortjeneste). telefon Har du spørsmål rundt kjøp av andeler, ta kontakt med ODIN på 04. ODIN Fonder, filial till ODIN Forvaltning AS Box 238, Stockholm Besöksadress Stureplan 13 Telefon: Fax ODIN Fonder, filial till ODIN Forvaltning AS Box 238, Stockholm Besöksadress Stureplan 13 Telefon: Fax

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder December 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Följer de långa trenderna De långa trenderna i världsekonomin består även om vi periodvis går igenom dåliga tider. Åtgärdspaketen innebär möjligheter

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Mars 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Förväntningarnas marknad Aktiemarknaden är en förväntansmarknad som ligger steget före en konjunkturväxling. I USA började kursfallet hösten 2007, flera

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder April 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Fortsatt tro på oljeservice Oljeserviceföretagen har fallit markant i takt med lågkonjunkturen i världsekonomin och det kraftigt fallande oljepriset.

Läs mer

Hugin &Munin Information från ODIN Fonder

Hugin &Munin Information från ODIN Fonder December 2010 Hugin &Munin Information från ODIN Fonder 20 år i Finland ODIN älskar Finland och finska företag. Vi har gjort det länge och vi tror att denna kärlek går en ljus framtid till mötes. Aktiefonden

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Juni 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Spel om förväntningar skapar möjligheter Ökat fokus på företagens kvartalsresultat ger större fluktuationer på aktiemarknaden. Ju mer kortsiktig omgivningen

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Februari 2010 Hugin & Munin Information från ODIN er På jakt efter företag som lämnar utdelning ODIN är en aktiv förvaltare och investerar i just de företag som vi anser kommer att ge våra fondsparare

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Januari 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Osäkerhet, men börserna vänder först 2008 har gått till historien som ett av de sämsta åren någonsin på aktiemarknaden. Ofta läggs grunden för god

Läs mer

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren.

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Februari 2011 Hugin & Munin ODINs marknadskommentarer Frihet utanför buren Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Först och främst handlar det om att

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Januari 2010 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Börsen stiger 2009 kan sammanfattas som ett mycket bra börsår. Nio av ODINs elva aktiefonder utvecklades bättre än de referensindex som fonderna

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2010 Hugin & Munin Information från Fonder år 1990-2010 Nordiska värden i sikte Totalt sett har Norden klarat sig bättre än övriga aktiemarknader under det senaste året, men Norden har inte riktigt

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder April 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Fortsatt tro på oljeservice Oljeserviceföretagen har fallit markant i takt med lågkonjunkturen i världsekonomin och det kraftigt fallande oljepriset.

Läs mer

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,8procent för ODIN Fastighet. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Maj 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Hur går det för ODIN Europa? De europeiska företagen har gått igenom en period fylld av utmaningar i kölvattnet av oron på finansmarknaderna. Det har

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Januari 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Marknadsstörningar ger möjligheter Företagens resultattillväxt avtog något under andra halvåret 2007, men värderingen av företagen är fortsatt försiktig

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Juli 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Ljusare tider på aktiemarknaden? De flesta av världens börser sammanfattar första halvåret med en uppgång. Även ODINs aktiefonder utvecklades bra under

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2007 Hugin & Munin Information från ODIN er Företagens resultat väger tyngst Augusti 2007 kommer att bli ihågkommen som en orolig månad på världens börser. I dessa stormiga tider är det viktigt

Läs mer

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011 Lars Mohagen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 28,4 procent för ODIN Maritim. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,3 procent för ODIN Norden. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Februari 2008 Hugin & Munin Information från ODIN er Oro för recession präglade börserna Sällan har vi sett så stora dagliga börssvängningar under januari. Svängningarna var till stor del drivna av osäkerheten

Läs mer

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter 2010 slutade med en uppgång på 8,9 procent för ODIN Global SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

ODIN på global värdejakt

ODIN på global värdejakt April 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder ODIN på global värdejakt Genom övertagandet av ODIN Global och ODIN Global SMB kan vi fritt investera i undervärderade företag runt om i världen. På

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Maj 2010 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Recreated PMS Endast de bästa får plats ODIN Global har över 50 000 företag att välja mellan, men portföljen består endast av 33 företag. Vår ambition

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Oktober 2010 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder år 1990-2010 Hotet från piratkopieringen Konkurrensen från billiga kopior hotar lönsamheten i många ledande företag. Paradoxalt nog är de mest kopierade

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2010 Hugin & Munin Information från Fonder Nordiska värden i sikte Totalt sett har Norden klarat sig bättre än övriga aktiemarknader under det senaste året, men Norden har inte riktigt följt

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Juli 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Utmanande aktiemarknader Börsåret 2008 har hittills växlat mellan perioder med oro och osäkerhet och perioder med tilltro och förhoppningar. Som aktiefondförvaltare

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Oktober 2007 Hugin & Munin Information från ODIN er Spännande möjligheter i öst Efter övertagningen av ODIN Global och ODIN Global SMB kan ODIN investera i undervärderade bolag runtom i världen. Framöver

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Oktober 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Amerikansk storm på börserna Den internationella finanskrisen har nått nya höjder. I september gick investeringsbanker i konkurs, kreditmarknaden

Läs mer

Hugin & Munin. Om vi vidgar perspektivet på det som sker finner vi att orsakerna till oron ligger längre tillbaka i tiden.utlåningsivriga banker i

Hugin & Munin. Om vi vidgar perspektivet på det som sker finner vi att orsakerna till oron ligger längre tillbaka i tiden.utlåningsivriga banker i Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder September 2011 Disciplin i oroliga tider Vi håller fast vid vår investeringsprocess oavsett om marknaderna stiger eller faller. Men det betyder inte att

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Oktober 2009 Hugin & Munin Information från ODIN er Mittens rike Efter en dryg vecka på resande fot i Kina är intrycken många. I Kina finns det enorma möjligheter, men också många fallgropar för utländska

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Har det östeuropeiska investeringståget gått? Lägre tillväxt i världsekonomin och politisk oro påverkar de östeuropeiska företagen negativt. Finns

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011 Jarl Ulvin 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 14,9 procent för ODIN Norge. Fondens referensindex steg under motsvarande period med 12,8

Läs mer

ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011. Alexandra Morris

ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011. Alexandra Morris ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011 Alexandra Morris 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 5,1 procent för ODIN Europa. Fondens referensindex sjönk under motsvarande period

Läs mer

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 32,7 procent för ODIN Finland. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,6 procent för ODIN Sverige. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Därför. ODINs aktiefonder

Därför. ODINs aktiefonder Därför ODINs aktiefonder Sparande i aktiefonder Att få högre avkastning på sparpengarna handlar om en sak: än man annars skulle få. ODIN Fonder Södra Hesperiagatan 10, 00100 Helsingfors Tfn 09 4735 5100

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011 Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder Oktober 2011 Minskad fart men inget Armageddon Till skillnad från vad vi hoppades före sommaren avtog inte oron på börserna under tredje kvartalet snarare

Läs mer

ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010. Truls Haugen

ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010. Truls Haugen ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,00 procent för ODIN Europa SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

ODIN Global Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 25,55 procent för ODIN Global. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder December 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Följer de långa trenderna De långa trenderna i världsekonomin består även om vi periodvis går igenom dåliga tider. Åtgärdspaketen innebär möjligheter

Läs mer

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer - April 2011

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer - April 2011 Hugin & Munin ODINs marknadskommentarer - April 2011 Fortsatt tro på stigande börser Första kvartalet präglades av en rad överraskande händelser som bidrog till stora svängningar på börserna. Vi räknar

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013 Makronyheter Den amerikanska skuldnivå präglade finansmarknaderna under förra veckan: Kommer amerikanska politiker verkligen riskera att USA åsidosätter sina

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 33-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 33-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 33-2013 Är det värsta över? Den ekonomiska tillväxten i västvärlden är tillbaka om vi ska tro färsk statistik från det andra kvartalet. Avkastning respektive börs,

Läs mer

Hugin & Munin. 12 procent i lokal valuta. Än värre ser det ut för MSCI Eurozone, som har fallit 18 procent. Knappast några resultat att hurra för.

Hugin & Munin. 12 procent i lokal valuta. Än värre ser det ut för MSCI Eurozone, som har fallit 18 procent. Knappast några resultat att hurra för. Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder December 2011 Därför tror vi på Europa trots allt Europa är enligt vår uppfattning fortsatt en fruktbar region för långsiktiga placeringar. Skuldkrisen

Läs mer

Hugin & Munin Weekly Market Briefing 20-2014

Hugin & Munin Weekly Market Briefing 20-2014 Hugin & Munin Weekly Market Briefing 20-2014 Veckan som gick Börserna var i toppform i början av veckan, men efter nedslående siffror gällande tillväxten i eurozonen backade de under torsdagen. I Norge

Läs mer

Hugin & Munin. Förklaringen till de kraftiga kursrasen. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011

Hugin & Munin. Förklaringen till de kraftiga kursrasen. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011 Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011 Minskad fart men inget Armageddon Till skillnad från vad vi hoppades före sommaren avtog inte oron på börserna under tredje kvartalet snarare

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

ODIN Energi. Fondkommentar november 2015

ODIN Energi. Fondkommentar november 2015 ODIN Energi Fondkommentar november 2015 ODIN Offshore blir ODIN Energi Den 30 november 2015 fusionerades ODIN Maritim in i ODIN Offshore och ODIN Offshore bytte samtidigt namn till ODIN Energi. ODIN Energi

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

ODIN Fastighet I (Eiendom I)

ODIN Fastighet I (Eiendom I) ODIN Fastighet I (Eiendom I) Fondkommentar april 2014 Stabila resultat hittills i år Låga räntor och god ekonomi Kursuppgång följer kapitaluppbyggnad Låga räntor och god ekonomi ger uppsving ODIN Eiendom

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Årsrapport 2009 ODIN Fonder

Årsrapport 2009 ODIN Fonder Årsrapport 29 ODIN Fonder I JANUARI 21 Innehåll 3 Ett bra år för börsen 4-6 Marknadskommentar från ODINs förvaltare - Förvaltarnas kommentarer 12-13 ODIN fyller 2 år 14 Avkastning 15-1 Styrelsens årsberättelse

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden Stadgar för värdepappersfonden ODIN Norden 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Norden är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd krets

Läs mer

Halvårsrapport. ODIN Fonder 2007

Halvårsrapport. ODIN Fonder 2007 Halvårsrapport ODIN Fonder 2007 I JULI 2007 I Innehåll I I3I I4-7I I8-9I I10-13I I14I I15I I16-17I I18-19I I20-21I I22-23I I24-25I I26-27I I28-29I I30-31I I32-33I I34-35I I36-37I I38I Fler egenförvaltade

Läs mer

1990-2010. Halvårsrapport ODIN Fonder 2010

1990-2010. Halvårsrapport ODIN Fonder 2010 år 199 - I JULI Halvårsrapport ODIN Fonder Innehåll 3 Ett skakigt första halvår på börsen 4-6 Marknadskommentar från ODINs förvaltare 8-11 Förvaltarnas kommentarer 12 En aktiv förvaltare i Norden 13 Avkastning

Läs mer

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Bergen, 19. februari 2013 Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) förvaltar fonderna Holberg Global Index (Index) och Holberg

Läs mer

Årsrapport. ODIN Fonder 2008 I JANUARI 2009 I

Årsrapport. ODIN Fonder 2008 I JANUARI 2009 I Årsrapport ODIN Fonder 2 I JANUARI 29 I Innehåll I3I I4-6I I7I I-I I12I I13I I14-17I I1I I19-2I I21-22I I23-24I I25-26I I27-2I I29-3I I31-32I I33-34I I35-36I I37-3I I39-4I I41I I42I Dags att öka sparandet

Läs mer

Årsrapport 2010. ODINs aktiefonder. Januari 2011

Årsrapport 2010. ODINs aktiefonder. Januari 2011 Årsrapport 21 ODINs aktiefonder Januari 2 Innehåll Omslagsbild: Hamnøy i Lofoten, Norge Fotograf: Asle Svarverud 3 Ett händelserikt år 4-6 Marknadskommentar från ODINs förvaltare 7 Förstärkt förvaltarteam

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond För dig som är förmedlare Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond Ny riskskala för fonder Folksam följer rekommendationen från EU:s European Securities and

Läs mer

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef Granit Basfonden Brexit Vid ingången av juni viktade Basfonden ner sin aktieexponering till 25 % från den tidigare nivån på 49 % och kommer fortsätta att minska exponeringen om rådande läge kvarstår. I

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Hugin & Munin. Augusti och september präglades av djupt missmod, men i oktober har vi sett tecken på försiktig börsoptimism.

Hugin & Munin. Augusti och september präglades av djupt missmod, men i oktober har vi sett tecken på försiktig börsoptimism. Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder - November 2011 Fågel Fenix reser sig ur Nordsjön Augusti och september präglades av djupt missmod, men i oktober har vi sett tecken på försiktig börsoptimism.

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef Granit Basfonden Brexit Vid ingången av juni viktade Basfonden ner sin aktieexponering till 25 % från den tidigare nivån på 49 % och kommer fortsätta att minska exponeringen om rådande läge kvarstår. I

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global Stadgar för värdepappersfonden ODIN Global 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Global är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitaltillskott från en obestämd krets

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Europa SMB

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Europa SMB Stadgar för värdepappersfonden ODIN Europa SMB 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Europa SMB är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd

Läs mer

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders Tellus Midas Strategi under november Marknadsbrev November 2015 September215 2015 I I korthet: Avkastning Avkastning november: MIDAS MIDAS 0,71% 5,93% Bekräftelse av starkt säsongsmönster STOXX600 2,65%

Läs mer

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Aktiespararnas Summer Campus 2009 22-24 juni i Tällberg, Dalarna 1 Utkommer den 19 augusti 2009 Ekerlids Förlag 2 Turbulenta

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Månadsbrev april 2015

Månadsbrev april 2015 Månadsbrev april 2015 April präglades av viss turbulens orsakad av svagare statistik från USA och Kina. Samtidigt ledde ytterligare avregleringar och räntesänkningar i Kina till ett rally på den kinesiska

Läs mer