Hugin & Munin. 12 procent i lokal valuta. Än värre ser det ut för MSCI Eurozone, som har fallit 18 procent. Knappast några resultat att hurra för.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hugin & Munin. 12 procent i lokal valuta. Än värre ser det ut för MSCI Eurozone, som har fallit 18 procent. Knappast några resultat att hurra för."

Transkript

1 Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder December 2011 Därför tror vi på Europa trots allt Europa är enligt vår uppfattning fortsatt en fruktbar region för långsiktiga placeringar. Skuldkrisen går att lösa, Europa är mer än bara euroområdet och vi har fria händer att välja de allra bästa bolagen ur ett rikt utbud. Vi håller på att suggerera fram en negativ psykos. Jag har aldrig tidigare varit med om att det kommit så negativa tongångar från alla håll, inte ens under den förra finanskrisen. Alla vill gardera sig och se till att om det blir kris ska de åtminstone ha förutspått att den var på väg. Så sade Per Otto Dyb, den tyska Siemenskoncernens Norgechef, till DN.no när han nyligen presenterade det bästa årsresultatet genom tiderna. Siemens ett av de största globala bolagen i världen känner inte igen sig i den dystra framtidsbild som målas upp. Och det gör inte vi heller. Men det går inte att förneka att det har varit en tung höst för alla som främst har blicken riktad mot Europa. Från det att Greklands skuldkris briserade i somras och fram tills Italien och Spanien drogs med så att krisen i slutet av november hade spritt sig till resten av euroländerna backade Europaindexet MSCI AC Europe *All kursutveckling anges i lokal valuta. 12 procent i lokal valuta. Än värre ser det ut för MSCI Eurozone, som har fallit 18 procent. Knappast några resultat att hurra för. Men trots detta anser vi att Europa är ett mycket attraktivt investeringsområde för en aktiv fondförvaltare som ODIN. Skälen är tre: Det är möjligt att nå en politisk lösning. EU:s beslutsfattare börjar agera på ett sätt som ger hopp om att den låsta situationen ska gå att lösa. Med den stämning som rådde på marknaden i slutet av november skulle minsta antydan om en lösning kunna räcka för att utlösa en kraftig uppgång. Europa är inte bara euroområdet. Både politiskt och ekonomiskt är Europa en mångfacetterad region med världsledande företag som ger god exponering mot den globala tillväxten. Vi kan vara selektiva. På en makrodriven marknad stiger eller faller alla aktier över hela linjen och bra bolag dras med i raset tillsammans med de dåliga. Som aktiv förvaltare har vi i det här läget unika möjligheter att köpa bra bolag till ytterst attraktiva priser. Politiska motsättningar som går att lösa De euroländer som har ordning på sina statsfinanser känner sig svikna av partnerländerna vid Medelhavet, som i åratal har levt över sina tillgångar och inte lyckas reformera sina föråldrade samhällsstrukturer. Missnöjet har lett till starka krav på att länderna i fråga ska strama åt sina finanser och ett starkt motstånd mot att hjälpa dem genom en generösare penningpolitik. Men i synnerhet Tysklands befogade vrede över vissa euroländers ansvarslösa

2 agerande har möjligen gjort dem blinda för vad som händer om man kräver alltför stora nedskärningar i Italien, Spanien, Portugal och Grekland i dagens läge. Sätter man hårt mot hårt på de här länderna riskerar man med tanke på risken för recession i euroområdet att faktiskt skära av deras livlina och därigenom ödelägga hela den europeiska ekonomin. Och det vore inte särskilt lyckat. När allt kommer omkring måste även Tyskland erkänna att landet har tjänat en hel del på eurosamarbetet. Landet har till exempel gynnats av en konstlat låg valutakurs som satt fart på exportindustrin, och av det positiva kapitalinflödet till euroområdet. Tyskland måste också ta på sig en stor del av skulden för de obalanser som är resultatet av landets alltför stora handelsöverskott, med ett stort privat sparande och stark export. Tyskland tvekar inte att kräva budgetbalans av de andra euroländerna, men balans är ett måste även i utrikeshandeln. På sikt mår inte ekonomin bra om handelsbalansen dras med för stora underskott eller överskott. Skulle eurosamarbetet gå omkull kommer Tyskland helt klart att förlora på det, både ekonomiskt och politiskt. Landet borde därför visa större beredskap att hjälpa de skuldtyngda euroländerna, till exempel genom att låta ECB fungera som en lender of last resort även för stater inte bara för banker, så som fallet är nu. Stenhårda krav på nedskärningar och inflationsbekämpning när man befinner sig i en recession är inte nödvändigtvis rätt väg att gå. Men att erkänna sin del i skulden och göra det möjligt för ECB att stödköpa tillräckligt mycket statsobligationer sitter uppenbarligen långt inne hos tyska politiker och tjänstemän. Deras motvillighet är en viktig anledning till att krisen har blivit djupare och mer långvarig än nödvändigt. Även om positionerna tycks låsta finns dock tänkbara lösningar. I skrivande stund kommer signaler från Tyskland och Frankrike om en frivillig samordning av finanspolitiken inom euroområdet något som talar för att saker håller på att hända på politisk nivå. Tyskland har dessutom blivit allt mer isolerat i sitt motstånd till aktivare intervention från ECB. Det är ingen nyhet att det institutionella ramverket kring euron är svagt. För att nå en hållbar lösning på eurokrisen måste det ramverket förmodligen stärkas genom större samordning av finanspolitiken och införande av gemensamma euroobligationer. På sikt kan man då få en centralbank som i högre grad fungerar som andra. Krisen bär alltså fröet till ett nytt Europa ett som är mer integrerat och i grunden starkare. Men det kommer att dröja innan vi är där, och nu brinner det i knutarna. För närvarande finns det betydligt fler som vill sälja statsobligationer i euroområdet än som vill köpa, vilket driver upp räntorna till svindlande nivåer. Europas banker har dessutom en stark press på sig att stärka sina balansräkningar. När villiga investerare saknas och spararna flyr måste de begränsa sin utlåning. Det ger en åtstramning på kreditmarknaden som förmodligen är en viktig förklaring till att Europa nu är inne i en recession och åtstramning är definitivt inget recept på tillväxt. I väntan på hållbara politiska lösningar är det bara ECB som har de muskler som behövs för att bromsa förtroendekrisen och flykten från Europas banksektor och finansmarknader. Vi anser att ECB bör ingripa kraftigare, och så blir det nog så småningom. Med den extrema pessimism som råder på de europeiska börserna just nu skulle en sådan intervention kunna ge en våldsam positiv rekyl. Ett mångsidigt Europa Även om de 17 länderna i den hårt pressade eurozonen helt klart är Europas hårda kärna, finns faktiskt också tio EUländer som inte deltar i eurosamarbetet bland dem viktiga nationer som Storbritannien, Polen, Sverige och Tjeckien. Och Europa är inte bara EU. Än viktigare är att Europas företag på inget sätt är låsta av ländernas nationella gränser, utan i stor utsträckning bedriver verksamhet över hela världen. Det finns faktiskt fler multinationella bolag i Europa än i USA. Mångfalden är som tydligast i det breda lagret av mellanstora företag. Här har Europa ett stort antal kvalitetsbolag som grundar sig på solida traditioner och är världsledande i sina nischer. Den europeiska företagskulturen kännetecknas av god ägarstyrning och kapitaldisciplin samt av långsiktiga satsningar på hög kvalitet och varumärkesbyggande. Våra placeringar i Europa ger god exponering såväl mot tillväxt överallt i världen som mot den starka europeiska företagskulturen. Det är en bra kombination, inte minst med tanke på det låga pris man just nu får betala för härligheten. Bottenfiske med harpun Åtstramningen på kreditmarknaden under skuldkrisen nu i höst har framför allt gått ut över små och medelstora företag. Dessa är ofta beroende av banker för att finansiera nya projekt eller har svårt att få avsättning för sina skuldebrev på finansmarknaden i det rådande marknadsklimatet. Normalt är det bland små och medelstora företag vi hittar de intressantaste investeringsmöjligheterna, och de har gett god avkastning över tid. Men sedan skuldkrisen blev akut har vår överexponering i seg Så investerar vi ODIN är en aktiv förvaltare som kan investera fritt, oavsett bolagets storlek eller vikt i ett marknadsindex. Vi investerar i bolag som vi anser har de egenskaper som behövs för att bli morgondagens vinnare. Vårt jobb som fondförvaltare är att ge våra andelsägare del i bolagens värdeökning. I ODIN förstår vi betydelsen av att ta egna, självständiga investeringsbeslut. Våra investeringsbeslut tas mot bakgrund av grundliga bolagsanalyser i branscher och marknader som vi har god kännedom om och där vi vet vad som skapar resultaten. Vi är långsiktiga ägare och vårt agerande påverkas inte av kortsiktiga svängningar i marknaden. Vi fördrar så kallade värdebolag framför tillväxtbolag. Detta är bolag med solid omsättning och god resultatutveckling som är undervärderade i förhållande till estimaten för långsiktiga resultat och bokförda värden.

3 mentet tyngt portföljutvecklingen. Vi har därför justerat portföljerna i riktning mot större bolag med starka balansräkningar, stabila intäkter och god historisk utdelning. Dessa bolag är i stor utsträckning egenfinansierade eller har möjlighet att ta upp lån på finansmarknaderna till hyggliga villkor. Ett exempel är brittiska Unilever. Företaget har mycket stabila intäkter från sin världsomspännande verksamhet i dagligvarusektorn. Positioneringen gör dessutom att bolaget gynnas kraftigt av välstånds och konsumtionsökningen i tillväxtländerna. När marginalpressen från stigande råvarupriser nu börjar lätta är utsikterna ljusare än på länge. plocka blommor på en ö som håller på att sjunka i havet. Den makrodrivna oron gör att både bra och dåliga företag dras in i en negativ spiral eller psykos, som Siemens Norgechef kallade det. Men vi känner som sagt inte igen oss i den här negativa verklighetsbeskrivningen. Vi som inte tror att Europa är på väg att sjunka under ytan kan istället plocka bra aktier till mycket attraktiva priser. Priserna på den europeiska marknaden ligger nu på ungefär 1,2 gånger bokfört värde, att jämföra med ett långsiktigt historiskt genomsnitt på 2,16. Marknaden är med andra ord onormalt lågt prissatt nu i slutet av november. Därmed finns det också en ovanligt stor uppsida till den normalisering vi med all säkerhet kommer att få se på sikt. Alexandra Morris Ansvarig förvaltare för ODIN Europa och ODIN Europa SMB. Ett annat exempel är det världsledande tyska programvaruföretaget SAP. Företaget har en stark tillväxtpotential i Asien och gynnas också av den starka automatiseringstrenden i västvärlden, där fokus på kostnadskontroll leder till stora investeringar i logistik och styrsystem. Ett tredje exempel är den brittiska banken Standard Chartered. Vi har länge hållit oss borta från europeiska banker eftersom vi befarat att de har för många lik i garderoben, men Standard Chartered är en rejäl bank av det gamla snittet. Dessutom är banken främst verksam på tillväxtmarknaderna och inte i Europa. Där ökar behovet av banktjänster kraftigt i takt med att välståndet stiger. Standard Chartered får del av den här tillväxten, samtidigt som verksamheten är ytterst solid. Läget på den europeiska aktiemarknaden gör att man kan köpa aktier som denna till skrattretande låga priser. En förklaring är att marknaden just nu styrs av den starka oron för makroekonomin. För investerare som väljer ut enskilda aktier utifrån fundamental analys blir det lite som att Att bolagen faktiskt tjänar pengar och har reella värden, minskar risken för potentiella luftslott bland värdebolagen. Det är nyttigt att läsa rapporter om bolag och den omvärld de är verksamma i. Att se det med egna ögon ger dock en ännu djupare kunskap och bättre förståelse. En viktig del av våra förvaltares arbete är att resa runt och besöka olika marknader och bolag. I samtal med bolagens ledningar lär vi oss mer om bolagen och de marknader de är aktiva i. Sådan kunskap utgör en viktig del av den totala analysen vi gör av bolaget vi överväger att investera i. Vi tror att det är möjligt att hitta många nya solida, undervärderade bolag bolag vi tror kommer att bli morgondagens vinnare. Ända sedan starten har vi följt samma investeringsfilosofi. Filosofin, i kombination med förvaltarnas goda hantverk, har gett andelsägarna hög meravkastning under många år. Resultaten kan du själv se i avkastningsöversikten på nästa sida.

4 MÅNADENS TEMA Turbulens präglade osäkerhetens år 2012 närmar sig, och det har blivit dags att summera börsåret Skulle året summeras med ett enda ord skulle det nog tvunget vara: Osäkerhet får nog anses ha varit ett år som präglats av det enskilda moment som börsen tycker absolut minst om osäkerhet. Samtidigt har börsen styrts mindre av fundamenta och mer av makro än på mycket mycket, mycket länge. Börsen toppade vid årsskiftet , men redan i början av året fanns en oro för skuldkrisen inom EU. Det är främst den oron, ett ödesdigert och mycket kritiserat beslut som fattades av S&P samt oljerelaterade frågor som har präglat börsåret Våren 2011 kom att kallas den arabiska våren. En serie av demonstrationer med krav på demokratiska reformer i Nordafrika och på den arabiska halvön utgjorde startskottet för omfattande förändringar i det politiska klimatet. Utöver den generella politiska oron som inte direkt gynnar börserna har det geografiska området enorma oljetillgångar. Nästa dramatiska händelse inträffade i mars då en jordbävning och en efterföljande kärnkraftsolycka utanför Japan fick förödande konsekvenser. Utöver den enorma mänskliga tragedin som jordbävningen medförde, fick sig världens börser en törn då vidden av jordbävningens konsekvenser blev kända. Som ofta, med den här typen av händelser, återhämtade sig börsen ganska snabbt. Drygt ett år efter den förra Greklandskrisen, i april, blossade återigen en grekisk tragedi upp i. I maj nådde den grekiska 2årsräntan 25 procent. Samtidigt såg vi en nedgång i råvarupriserna, bland annat kom tydliga åtstramningar i Kina att sänka kopparpriset. I juli såg vi något av en sommarkrasch på börsen. Tiden sammanföll med att Federal Reserve upphörde med sina stödköp, men främst verkar makrostatistik ha tyngt sentimentet samtidigt som många länder gjorde åtstramningar. I augusti nedgraderade S&P USA:s kreditrating, ett tilltag som fått kraftig kritik. Börsen bottnade, och ungefär samtidigt började analytikerna dra ner estimaten för bolagens vinster Mitt i allt elände kom dock positiva nyheter från nordsjön under hösten. I oktober gjordes en riktigt stor oljefyndighet i Nordsjön på Avaldsnes/Aldous Majorfältet. Fyndet i sig var mycket stort, bland det största som gjorts, och fältet är beläget på grunt vatten nära land och befintlig infrastruktur. Nuförtiden finner man 6 överlag olja på svårbelägna platser, vilket genererar höga kostnader för att ta upp oljan. Fyndigheten i Nordsjön är dock ett undantag. Trots dessa dramatiska händelser är det främst Europa och dess politiker som haft störst påverkan på börsen under Hela hösten har handlat om krishanteringen inom EU där politikerna varit ett steg efter marknaden. Politikernas ovilja att vidta nödvändiga politiska åtgärder för att lösa skuldfrågorna inom EU har medfört att börserna surar rejält. Samtidigt påverkar det eurosamarbetet, vilket nu hänger löst. Och vi ser en liknande problematik i USA. Inte heller där har de politiska åtgärderna som behövs för att komma tillrätta efter finanskrisen helt genomförts. Så här långt är det Grekland som utpekats som den värsta syndabocken i Europa. Visserligen hade vi en rejäl börsuppgång under oktober efter att EU verkat ha hittat en lösning till Greklandsproblematiken. Men den glädjeyran lyckades den dåvarande grekiske premiärministern effektivt ta udden av. Den osäkerheten som följde den dåvarande grekiske premiärministerns blunder som senare ledde till att han lämnade sin post skickade ner börserna på nya bottennivåer. Den senaste tidens signaler är faktiskt ganska ljusa, julshoppingen i USA går över förväntan, recessionen verkar inte stampa utanför dörren, statistiken från Tyskland ser förvånansvärt bra ut och här i Sverige kan vi glädjas åt att börsbolagen har rapporterat hyfsade siffror även om de knappt vågar säga knappnål om framtiden. Och med den omvända logiken som fungerar på börsen brukar man säga att det är när det verkar som mörkast som det är läge att investera i aktier.

5 ODINs aktiefonder Alla ODINs aktiefonder förvaltas aktivt enligt ODINs långsiktiga, värdeorienterade investeringsfilosofi. Utbudet ger dig möjligheten att skapa en portfölj som passar just dina behov och önskemål. Världen Genom ODIN Global och ODIN Global SMB äger vi ledande bolag från hela världen, medan ODIN Emerging Markets är fokuserad på bolag med exponering mot framväxande ekonomier ODIN Global ODIN Global SMB ODIN Emerging Markets Europa en region med stor mångfald där vi finner ett brett utbud av spännande och traditionsrika bolag som bland annat förvaltar några av världens starkaste varumärken ODIN Europa ODIN Europa SMB Norden en dynamisk region med en rad världsledande bolag i branscher som olja och oljeservice, gruvindustri, fisk, träindustri, verkstadsindustri och elektronik. ODIN Norden ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Finland Sektor offshore, shipping och fastighet är sektorer vi på ODIN är väl förtrogna med och som vi anser är speciellt attraktiva. ODIN Offshore ODIN Maritim ODIN Eiendom I Hur köper jag fondandelar? Du blir andelsägare hos ODIN Fonder genom att göra en engångsinsättning eller genom att starta ett månadssparande via autogiro. Nya kunder behöver fylla i en teckningsanmälan som skickas tillsammans med en vidimerad kopia av legitimation. Teckningsanmälan Blanketter för teckningsanmälan finns att hämta på vår webbplats Om du hellre vill ha den skickad per post, kontaktar du vår kundservice på telefon eller på epost ODIN Forvaltning AS Dronning Mauds gate 11, N0250 Oslo, P.O. Box 1771 Vika, N0122 Oslo Phone: Fax: Org.nr.: NO Selskapet er et heleid dotterselskap i Sparebank 1 Gruppen AS ODIN Fonder, filial till ODIN Forvaltning AS, Norge Stureplan 13, Stockholm, P.O. Box 238, Stockholm Phone: Fax: Org.nr.: Företaget är helägt av Sparebank Bank 1 Gruppen AS

6 Avkastningshistorik per 30 november 2011 Startdatum mån Hittills i år 12 mån 3 åren 5 åren 10 åren Sedan start AKTIEFOND ODIN Norden ,4 % 23,4 % 16,4 % 8,4 % 6,6 % 8,8 % 12,6 % VINX Benchmark Cap NOK NI ODIN Finland ,6 % 3,1 % 15,0 % 26,8 % 9,3 % 21,3 % 13,6 % 10,3 % 1,2 % 4,2 % 5,9 % 10,3 % 8,9 % 19,5 % OMX Helsinki Cap GI ODIN Norge ,9 % 5,4 % 21,6 % 29,6 % 16,9 % 21,1 % 7,1 % 8,8 % 2,7 % 6,5 % 6,1 % 8,4 % 9,5 % 16,7 % Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) ODIN Sverige ,9 % 3,5 % 18,0 % 20,6 % 8,3 % 13,1 % 20,8 % 18,8 % 2,5 % 1,1 % 8,0 % 10,8 % 11,3 % 16,3 % OMXSB Cap GI ODIN Europa ,5 % 1,3 % 14,9 % 14,4 % 9,9 % 8,7 % 19,3 % 10,0 % 1,0 % 8,8 % 6,0 % 0,7 % 11,0 % 1,3 % MSCI Europe net Index USD ODIN Europa SMB ,1 % 4,3 % 9,2 % 21,6 % 6,0 % 13,6 % 3,8 % 8,0 % 4,6 % 8,6 % 0,1 % 3,1 % 0,1 % 2,0 % MSCI Europe net Small Cap Index USD ODIN Global ,8 % 1,7 % 16,3 % 9,5 % 10,6 % 6,4 % 13,2 % 14,1 % 4,4 % 3,6 % 5,0 % 0,8 % 5,6 % 0,5 % MSCI World Net Index ODIN Global SMB ,3 % 0,8 % 5,3 % 17,3 % 2,6 % 12,8 % 5,7 % 10,9 % 2,3 % 6,6 % 0,9 % 0,0 % 0,8 % 1,1 % MSCI World Net Small Cap Index ODIN Emerging Markets ,3 % 2,9 % 8,2 % 19,7 % 3,7 % 17,9 % 13,8 % 10,8 % 0,4 % 0,4 % 3,6 % 6,4 % 5,5 % 4,4 % MSCI Daily TR Net Emerging Markets USD ODIN Maritim ,1 % 7,5 % 17,0 % 37,2 % 15,1 % 32,0 % 16,4 % 2,4 % 3,2 % 10,1 % 9,8 % 13,7 % 7,6 % 11,1 % MSCI World Gross Marine Index ODIN Offshore ,9 % 3,0 % 34,1 % 20,3 % 33,4 % 12,2 % 4,5 % 8,7 % 8,4 % 5,8 % 3,3 % 11,3 % 0,7 % 6,8 % Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index * ODIN Eiendom (Fastighet) ,6 % 6,0 % 5,4 % 13,8 % 1,8 % 4,8 % 11,9 % 21,3 % 1,6 % 2,0 % 6,5 % 14,5 % 2,1 % 15,3 % Carnegie Sweden Real Estate Index * ODIN Eiendom I (Fastighet I) ,3 % 6,1 % 15,5 % 14,7 % 2,6 % 24,5 % 0,7 % 11,2 % 10,9 % 10,2 % Carnegie Sweden Real Estate Index * 4,3 % 15,5 % 8,9 % 1) Från till var fonden en fondifond som uteslutande investerade i Roburs Europafond. 2) Från till var fonden en fondifond som uteslutande investerade i Roburs Småbolagsfond Europa. 3) Från till var fonden en fondifond som uteslutande investerade i Templeton Global Fund A. 4) Från till var fonden en fondifond som uteslutande investerade i Templeton Global Smaller Companies Fund. *Referensindexet är inte utdelningsjusterat. ODIN har i Hugin & Munin återgivit källor som värderas som pålitliga. ODIN kan emellertid inte garantera att informationen från källorna vare sig är precisa eller kompletta. Uttalanden i denna Hugin & Munin reflekterar ODINs marknadssyn vid tidpunkten då den framställdes. Anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan handla för egen räkning i flera typer av finansiella instrument. Detta innebära att anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan äga värdepapper i företag som nämns i Hugin & Munin liksom andelar i ODINs värdepappersfonder. Anställdas egenhandel ska ske i överensstämmelse med ODIN Forvaltnings interna riktlinjer för anställdas egenhandel. Dessa riktlinjer är utarbetade i överensstämmelse med norska värdepappershandelslagen och Verdipapirfondenes Forenings branschstandard. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bl.a. på marknadsutvecklingen, förvaltarens kunnande, fondens risk samt kostnader vid teckning, förvaltning och inlösen. Avkastningen kan bli negativ som en följd av kursfall.

Hugin &Munin Information från ODIN Fonder

Hugin &Munin Information från ODIN Fonder December 2010 Hugin &Munin Information från ODIN Fonder 20 år i Finland ODIN älskar Finland och finska företag. Vi har gjort det länge och vi tror att denna kärlek går en ljus framtid till mötes. Aktiefonden

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Mars 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Förväntningarnas marknad Aktiemarknaden är en förväntansmarknad som ligger steget före en konjunkturväxling. I USA började kursfallet hösten 2007, flera

Läs mer

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011 Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder Oktober 2011 Minskad fart men inget Armageddon Till skillnad från vad vi hoppades före sommaren avtog inte oron på börserna under tredje kvartalet snarare

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

Hugin & Munin. Om vi vidgar perspektivet på det som sker finner vi att orsakerna till oron ligger längre tillbaka i tiden.utlåningsivriga banker i

Hugin & Munin. Om vi vidgar perspektivet på det som sker finner vi att orsakerna till oron ligger längre tillbaka i tiden.utlåningsivriga banker i Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder September 2011 Disciplin i oroliga tider Vi håller fast vid vår investeringsprocess oavsett om marknaderna stiger eller faller. Men det betyder inte att

Läs mer

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren.

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Februari 2011 Hugin & Munin ODINs marknadskommentarer Frihet utanför buren Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Först och främst handlar det om att

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Januari 2010 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Börsen stiger 2009 kan sammanfattas som ett mycket bra börsår. Nio av ODINs elva aktiefonder utvecklades bättre än de referensindex som fonderna

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Februari 2010 Hugin & Munin Information från ODIN er På jakt efter företag som lämnar utdelning ODIN är en aktiv förvaltare och investerar i just de företag som vi anser kommer att ge våra fondsparare

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2010 Hugin & Munin Information från Fonder år 1990-2010 Nordiska värden i sikte Totalt sett har Norden klarat sig bättre än övriga aktiemarknader under det senaste året, men Norden har inte riktigt

Läs mer

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,8procent för ODIN Fastighet. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder April 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Fortsatt tro på oljeservice Oljeserviceföretagen har fallit markant i takt med lågkonjunkturen i världsekonomin och det kraftigt fallande oljepriset.

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011 Lars Mohagen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 28,4 procent för ODIN Maritim. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter 2010 slutade med en uppgång på 8,9 procent för ODIN Global SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,3 procent för ODIN Norden. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Januari 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Marknadsstörningar ger möjligheter Företagens resultattillväxt avtog något under andra halvåret 2007, men värderingen av företagen är fortsatt försiktig

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Juni 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Spel om förväntningar skapar möjligheter Ökat fokus på företagens kvartalsresultat ger större fluktuationer på aktiemarknaden. Ju mer kortsiktig omgivningen

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Juli 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Ljusare tider på aktiemarknaden? De flesta av världens börser sammanfattar första halvåret med en uppgång. Även ODINs aktiefonder utvecklades bra under

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Maj 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Hur går det för ODIN Europa? De europeiska företagen har gått igenom en period fylld av utmaningar i kölvattnet av oron på finansmarknaderna. Det har

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Maj 2010 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Recreated PMS Endast de bästa får plats ODIN Global har över 50 000 företag att välja mellan, men portföljen består endast av 33 företag. Vår ambition

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2010 Hugin & Munin Information från Fonder Nordiska värden i sikte Totalt sett har Norden klarat sig bättre än övriga aktiemarknader under det senaste året, men Norden har inte riktigt följt

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2007 Hugin & Munin Information från ODIN er Företagens resultat väger tyngst Augusti 2007 kommer att bli ihågkommen som en orolig månad på världens börser. I dessa stormiga tider är det viktigt

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Januari 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Osäkerhet, men börserna vänder först 2008 har gått till historien som ett av de sämsta åren någonsin på aktiemarknaden. Ofta läggs grunden för god

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder April 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Fortsatt tro på oljeservice Oljeserviceföretagen har fallit markant i takt med lågkonjunkturen i världsekonomin och det kraftigt fallande oljepriset.

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011. Alexandra Morris

ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011. Alexandra Morris ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011 Alexandra Morris 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 5,1 procent för ODIN Europa. Fondens referensindex sjönk under motsvarande period

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Oktober 2010 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder år 1990-2010 Hotet från piratkopieringen Konkurrensen från billiga kopior hotar lönsamheten i många ledande företag. Paradoxalt nog är de mest kopierade

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Februari 2008 Hugin & Munin Information från ODIN er Oro för recession präglade börserna Sällan har vi sett så stora dagliga börssvängningar under januari. Svängningarna var till stor del drivna av osäkerheten

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Juli 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Utmanande aktiemarknader Börsåret 2008 har hittills växlat mellan perioder med oro och osäkerhet och perioder med tilltro och förhoppningar. Som aktiefondförvaltare

Läs mer

Hugin & Munin. Förklaringen till de kraftiga kursrasen. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011

Hugin & Munin. Förklaringen till de kraftiga kursrasen. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011 Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011 Minskad fart men inget Armageddon Till skillnad från vad vi hoppades före sommaren avtog inte oron på börserna under tredje kvartalet snarare

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013 Makronyheter Den amerikanska skuldnivå präglade finansmarknaderna under förra veckan: Kommer amerikanska politiker verkligen riskera att USA åsidosätter sina

Läs mer

ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011 Jarl Ulvin 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 14,9 procent för ODIN Norge. Fondens referensindex steg under motsvarande period med 12,8

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010. Truls Haugen

ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010. Truls Haugen ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,00 procent för ODIN Europa SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,6 procent för ODIN Sverige. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer - April 2011

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer - April 2011 Hugin & Munin ODINs marknadskommentarer - April 2011 Fortsatt tro på stigande börser Första kvartalet präglades av en rad överraskande händelser som bidrog till stora svängningar på börserna. Vi räknar

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 33-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 33-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 33-2013 Är det värsta över? Den ekonomiska tillväxten i västvärlden är tillbaka om vi ska tro färsk statistik från det andra kvartalet. Avkastning respektive börs,

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Oktober 2007 Hugin & Munin Information från ODIN er Spännande möjligheter i öst Efter övertagningen av ODIN Global och ODIN Global SMB kan ODIN investera i undervärderade bolag runtom i världen. Framöver

Läs mer

Månadsbrev Maj 2011. I korthet: MIDAS Fem största innehav: Palfinger 7,4% Temenos 6,9% Andritz 6,5% Imtech 6,2% Fuchs 6,0% Största positivt bidrag

Månadsbrev Maj 2011. I korthet: MIDAS Fem största innehav: Palfinger 7,4% Temenos 6,9% Andritz 6,5% Imtech 6,2% Fuchs 6,0% Största positivt bidrag Månadsbrev Maj 2011 Strategi under maj Andhämtningspaus gav korrektion Vi varnade i förra månadsbrevet för en andhämtningspaus på aktiemarknaderna efter de starka resultatrapporterna. Vilket skulle kunna

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Strategi under februari

Strategi under februari Månadsbrev Februari 2012 Strategi under februari Gryning i väster Det gryningsljus vi kunde skönja under januari tilltog i kraft under februari. Vi brukar ju se gryningsljuset komma från öster, men denna

Läs mer

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 32,7 procent för ODIN Finland. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL 8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL Det finns en rad olika saker att oro sig för. Många av dessa kan påverka finansiella marknader kortsiktigt. Lyfter vi dock blicken så ser vi en högre

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08%

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08% Strategi under juli Vinsterna höll och så gjorde börsen Vi skrev i det förra månadsbrevet att värderingarna generellt sett var mycket attraktiva förutsatt att förväntningarna på halvårsvinsterna infriades.

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Oktober 2009 Hugin & Munin Information från ODIN er Mittens rike Efter en dryg vecka på resande fot i Kina är intrycken många. I Kina finns det enorma möjligheter, men också många fallgropar för utländska

Läs mer

Hugin & Munin Weekly Market Briefing 20-2014

Hugin & Munin Weekly Market Briefing 20-2014 Hugin & Munin Weekly Market Briefing 20-2014 Veckan som gick Börserna var i toppform i början av veckan, men efter nedslående siffror gällande tillväxten i eurozonen backade de under torsdagen. I Norge

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

ODIN på global värdejakt

ODIN på global värdejakt April 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder ODIN på global värdejakt Genom övertagandet av ODIN Global och ODIN Global SMB kan vi fritt investera i undervärderade företag runt om i världen. På

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Har det östeuropeiska investeringståget gått? Lägre tillväxt i världsekonomin och politisk oro påverkar de östeuropeiska företagen negativt. Finns

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen i ekonomin Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen utlöstes i september 2008 Investmentfirman Lehman Brothers går omkull vilket blir startskottet på en global finanskris Men grunderna till krisen var helt

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

ODIN Global Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 25,55 procent för ODIN Global. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Sammanfattning 2018 ytterligare ett bra år? Hittills har decenniet inneburit ett långt rally

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April I korthet: Avkastning April: MIDAS 0,06% STOXX600-1,88% SSVX90 0,11%

Strategi under april. Månadsbrev April I korthet: Avkastning April: MIDAS 0,06% STOXX600-1,88% SSVX90 0,11% Månadsbrev April 2012 Strategi under april Så kom rekylen Så kom nu rekylen. Framförallt framkallad av oro på den politiska fronten. Oron för Grekland har åter blossat upp igen efter det temporära lugn

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Oktober 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Amerikansk storm på börserna Den internationella finanskrisen har nått nya höjder. I september gick investeringsbanker i konkurs, kreditmarknaden

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Hugin & Munin. Augusti och september präglades av djupt missmod, men i oktober har vi sett tecken på försiktig börsoptimism.

Hugin & Munin. Augusti och september präglades av djupt missmod, men i oktober har vi sett tecken på försiktig börsoptimism. Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder - November 2011 Fågel Fenix reser sig ur Nordsjön Augusti och september präglades av djupt missmod, men i oktober har vi sett tecken på försiktig börsoptimism.

Läs mer

Strategi under december

Strategi under december Strategi under december Återhämtning efter svag inledning December inleddes som bekant mycket svagt på aktiemarknaderna världen över, för att trots allt sluta positivt. Europa STOXX 600 kom att gå upp

Läs mer

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef Granit Basfonden Brexit Vid ingången av juni viktade Basfonden ner sin aktieexponering till 25 % från den tidigare nivån på 49 % och kommer fortsätta att minska exponeringen om rådande läge kvarstår. I

Läs mer

Strategi under september

Strategi under september Strategi under september Don t worry be happy I takt med insikt att den systematiska risken i Europa minskat dramatiskt, låga förväntningar, generellt låga värderingar och en utbombad banksektor fortsatte

Läs mer

ODIN Fastighet I (Eiendom I)

ODIN Fastighet I (Eiendom I) ODIN Fastighet I (Eiendom I) Fondkommentar april 2014 Stabila resultat hittills i år Låga räntor och god ekonomi Kursuppgång följer kapitaluppbyggnad Låga räntor och god ekonomi ger uppsving ODIN Eiendom

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under februari. Månadsbrev Februari. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under februari. Månadsbrev Februari. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under februari Trädet började återigen växa Efter korrektionen i slutet av januari som kapade de största värderingstopparna såg vi, vilket vi beskrev i vårt förra månadsbrev återigen

Läs mer

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 Marknad 2010-12-08 Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 1 Marknader idag Fokus skiftar till makro Marknaderna fortsätter att tveka, fokus på nya risker, Irland och Kina (Portugal&Spanien).

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 216 SVERIGE- BAROMETERN Sammanfattning 215 blev ännu ett starkt år för fastighetsbranschen. Stigande fastighetsvärden drev upp totalavkastningen till drygt 14

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef Granit Basfonden Brexit Vid ingången av juni viktade Basfonden ner sin aktieexponering till 25 % från den tidigare nivån på 49 % och kommer fortsätta att minska exponeringen om rådande läge kvarstår. I

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder December 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Följer de långa trenderna De långa trenderna i världsekonomin består även om vi periodvis går igenom dåliga tider. Åtgärdspaketen innebär möjligheter

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden Stadgar för värdepappersfonden ODIN Norden 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Norden är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd krets

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global Stadgar för värdepappersfonden ODIN Global 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Global är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitaltillskott från en obestämd krets

Läs mer