Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hugin & Munin Information från ODIN Fonder"

Transkript

1 Januari 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Marknadsstörningar ger möjligheter Företagens resultattillväxt avtog något under andra halvåret 2007, men värderingen av företagen är fortsatt försiktig och den globala ekonomiska tillväxten är solid. Detta innebär att ODIN är positivt till den allmänna marknadsutvecklingen under den närmaste framtiden. Med hela 2007 i backspegeln står det klart att utvecklingen för ODINs aktiefonder blev sämre än vi trodde i årets början. Under andra halvåret utvecklades aktiekurserna i många solida ODINbolag svagare än marknaden i övrigt vilket ledde till att flera av våra fonder låg efter index vid årsskiftet. En stark resultatökning har dock bidragit till att företagens balansräkningar totalt sett är mycket solida. Den globala ekonomiska tillväxten är fortsatt rekordstark och många företag har svårigheter att möta efterfrågan. Låg skuldsättning i företagens balansräkningar bidrar också till att effekterna av stigande räntor minskar. Med detta som ekonomisk bakgrund tror vi på en positiv utveckling för de bolag vi investerat i. Subprime-lånen förändrade stämningen En stark resultatökning bidrog till att aktiekurserna för bolag runt om i världen rörde sig i positiv riktning under första halvåret. Börsuppgången avbröts bara av kursraset som drabbade börserna i februari och mars. ODINs aktiefonder avslutade halvåret med en genomsnittlig uppgång på 11 procent. Andra halvåret präglades av snabba stämningsförändringar, stora störningar och stora kursfluktuationer på aktiemarknaderna. Utvecklingen drevs till stor del av spekulationer kring de amerikanska subprime-lånen och vilka följder de kan få för ekonomin. I USA har flera år med lättillgängliga krediter, i kombination med stigande bostadspriser, lett till ett större inslag av lån med låg säkerhet så kallade subprime-lån. Den här typen av lån har paketerats ihop och sålts vidare till andra banker och finansbolag. Stigande räntor på bostadslån har lett till att man inte kunnat klara avbetalningarna, vilket i sin tur har lett till ökade förluster inom finansbranschen. Detta har minskat bankernas förmåga och vilja att låna ut pengar. Vem som i slutändan måste betala räkningen och hur stor den blir är fortfarande oklart. Den amerikanska centralbanken (FED) har å sin sida signalerat att man kommer att öka likviditeten och sänka styrräntan ytterligare om effekterna av oron på kreditmarknaden visar sig påverka tillväxten i ekonomin. Under de senaste årens ränteuppgång har FED skaffat sig stort handlingsutrymme. Samtidigt ligger kärninflationen på en relativt komfortabel nivå. Efter tre räntesänkningar på sammanlagt en procentenhet under andra halvåret låg den amerikanska styrräntan på 4,25 procent vid årets slut.

2 Avkastning hittills i år: ODIN Norden: -4,31% ODIN Finland: -1,40% ODIN Norge: 7,01% ODIN Sverige: -14,90% ODIN Europa: -14,83% z Kortsiktiga störningar mot långsiktigt värdeskapande Aktiemarknaderna har en tendens att överdriva kursfluktuationerna i båda riktningarna. Fluktuationerna under andra halvåret var enligt vår uppfattning i många fall betydligt större än resultatutvecklingen ger fog för. Under hösten var den allmänna trenden att billiga företag blev billigare, medan dyra företag blev dyrare så kallade tillväxtföretag utvecklades bättre än värdeföretag. Tillväxtföretagen har ofta höga tillväxtförväntningar inbakade i aktiekurserna, medan värdeföretagen värderas med en avsevärd rabatt i förhållande till företagens underliggande värden. För att illustrera skillnaden mellan tillväxt och värde under 2007 kan vi titta på tillväxtindexet MSCI World Growth och värdeindexet MSCI World Value. Tillväxtindexet ökade med 13 procent, medan värdeindexet ökade med 1 procent. Flera av ODINs aktiefonder gick sämre än sina respektive referensindex under året som helhet vilket vi förstås inte är nöjda med. Vi anser dock att aktiekurserna för många av våra portföljbolag har drabbats alltför hårt under den senaste marknadsturbulensen. Kursen för bolag utan någon form av koppling till problemen på kreditmarknaden, varken direkt eller indirekt, har drabbats hårt. När vissa straffas alltför hårt kan uppgången bli desto behagligare Fortsatt god resultattillväxt Under de senaste åren har vi sett tvåsiffrig resultattillväxt bland de börsnoterade bolagen. Facit för företagens resultatutveckling under tredje kvartalet visar att tillväxten avtog något jämfört med tidigare kvartal. Den förväntade resultattillväxten för hela 2007 ligger på 2,6 procent för amerikanska bolag, 3,9 procent för europeiska bolag och 11,8 procent för nordiska bolag (siffror från JCF och SEB Enskilda). Aktiekurserna föll mer än resultatutvecklingen under andra halvåret gav fog för, vilket innebär att aktier framstår som billigare i dag än för ett halvår sedan. Det är också värt att notera att prognoserna för den framtida resultatutvecklingen pekar på fortsatt god tillväxt. Stark global tillväxt Kina och Indien svarar i dag för cirka 30 procent av den globala ekonomiska tillväxten. Internationella valutafonden (IMF) bedömer att världsekonomin kommer att växa med cirka 4,8 procent under Vid sidan av en ekonomisk tillväxt på omkring 10 procent i Kina och Indien ser vi uppjusteringar av tillväxtprognoserna i flera andra asiatiska länder. Detta sker trots att penningpolitiken stramats åt genom höjda räntor. Medelklassen växer i många asiatiska länder. Av det skälet förväntar vi oss att en allt större andel av tillväxten i de asiatiska ekonomierna kommer att vara konsumtionsdriven under de kommande åren. ODIN har valt att investera i bolag i både öst och väst för att kunna utnyttja den här trenden exempelvis genom våra investeringar i bland annat koreanska Samsung Electronics och tyska Adidas. Det sistnämnda företaget är huvudsponsor för OS i Peking ODIN Europa SMB: -11,36% Norska kronkursen under 2007 NOK/USD NOK/EUR Spotpris olja under jan 07 apr 07 jul 07 okt 07 Brent WTI Norska kronkursen under 2007 Under 2007 stärktes den norska kronan med 3,7 procent mot euron och med 12,7 procent mot dollarn. Detta påverkar totalavkastningen i aktiefonderna. Skalan är omvänd, stigande linje = stärkt krona. Källdata: Reuters EcoWin. Spotpris på olja under 2007 Oljepriset steg markant under Brentolja från Nordsjön nådde toppen i december med en notering nära 97 dollar fatet, medan amerikanska WTI toppade i november med 99 dollar fatet. Källdata: Reuters EcoWin.

3 Megatrender Inom ODIN har vi blicken riktad mot flera intressanta megatrender som vi anser kommer att vara dominerande under de kommande åren. Med megatrender menar vi starka underliggande drivkrafter som kommer att forma branscher och företag över tid. Vi försöker hitta de branscher som är bäst positionerade för att kapitalisera på de här drivkrafterna och investerar i bolag som vi anser befinner sig i attraktiva konkurrenspositioner. Här är tre megatrender som ODIN följer tätt: Energi: Ökad efterfrågan på energi är en av de megatrender vi följer. Olja och oljeservice är två centrala ledord på det här området. Oljepriset har stigit från 60 dollar fatet till cirka 90 dollar fatet under Oljemarknaden är pressad och trycket på att använda oljeservicetjänster- och utrustning för att hitta och producera mer olja är stort. Infrastruktur och transport: Ett investeringstema som hamnat lite i skymundan av de mer exotiska och populära investeringstemana, är behovet av underhåll och återuppbyggnad av infrastruktur i väst. Temat står sig enligt vår uppfattning väl under såväl dåliga som goda tider uppgraderingar av infrastrukturen måste göras ändå. Fisk och skaldjur: Konsumtionen av fisk och skaldjur ökar kraftigt samtidigt som utbudet av vildfångad fisk är begränsad. Detta kommer att skapa möjligheter för odlingsföretag som kan hantera de biologiska utmaningar som hänger samman med fiskodling. Jarl Ulvin Investeringsdirektör Ansvarig förvaltare för ODIN Norge, ODIN Global och ODIN Global SMB Värden kommer än en gång att driva aktiekurserna Ända sedan ODIN etablerades 1990 har våra aktiefonder förvaltats i enlighet med en värdeorienterad och indexoberoende investeringsfilosofi. Vi tror att den här filosofin är den bästa utgångspunkten för att skapa bra långsiktiga resultat för andelsägarna. Historien visar också att företag med solid omsättning och god resultatutveckling, som är attraktivt värderade i relation till framtida resultat, har gett högre avkastning än marknaden i övrigt. Den höga meravkastning som skapas i ODINs olika aktiefonder över tid underbygger detta (se avkastningsöversikten). Vid det nya årets början värderas ODINs aktiefonder med hög rabatt i förhållande till de marknader vi investerar i mätt i förhållande till olika nyckeltal. Vi anser att kurserna på värdeaktier allmänt har fallit för mycket under det senaste halvåret till stor del drivet av marknadsstörningar kopplade till följderna av subprimekrisen. Vi förväntar oss att marknaden på nytt kommer att rikta uppmärksamheten mot den typ av bolag där ODIN har ett stort ägande. Avkastning hittills i år: ODIN Global: -7,89% ODIN Global SMB: -9,42% ODIN Maritim: 41,82% ODIN Offshore: 14,44% ODIN Fastighet: -12,07% Källa: ODIN Forvaltning och OBI ODINs förvaltarteam Jarl Ulvin Alexandra Morris Truls Haugen Nils Petter Hollekim Lars Mohagen Oddbjørn Dybvad Vegard Søraunet

4 Avkastningshistorik per 31 december 2007 Startdatum Hittills i år Seneste 12 mån 3 åren 5 åren 10 åren Sedan start AKTIEFOND ODIN Norden VINX Benchmark Cap NOK NI * ODIN Finland OMX Helsinki CAP -4,31% -4,31% 23,25% 32,65% 11,38% 17,92% 4,76% 4,76% 21,77% 24,64% 12,66% 12,15% -1,40% -1,40% 24,79% 26,26% 15,95% 26,58% 3,44% 3,44% 19,10% 17,55% 7,64% 10,78% ODIN Norge Oslo Børs Fondsindex (OSEFX) * ODIN Sverige OMXSB Cap GI * ODIN Europa 1) MSCI Europe ODIN Europa SMB 2) MSCI Europe Small Cap ODIN Global 3) MSCI World Net Index* ODIN Global SMB 4) MSCI World Net Small Cap Index* ODIN Maritim MSCI World Gross Marine Index * ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index ODIN Fastighet Carnegie Sweden Real Estate Index 7,01% 7,01% 27,30% 37,82% 12,92% 23,73% 13,79% 13,79% 28,36% 31,90% 10,86% 15,66% -14,90% -14,90% 16,24% 23,21% 15,56% 21,67% -6,83% -6,83% 17,62% 21,40% 9,71% 14,28% -14,83% -14,83% 19,32% 15,69% 1,88% -0,29% -0,29% 12,77% 12,01% 0,85% -11,36% -11,36% 24,09% 25,18% 7,44% -9,65% -9,65% 15,88% 19,53% 7,92% -7,89% -7,89% 8,10% 9,41% 1,80% -2,16% -2,16% 9,95% 9,24% -0,42% -9,42% -9,42% 8,74% 11,92% 4,77% -9,75% -9,75% 8,15% 13,71% 6,78% 41,82% 41,82% 38,63% 53,99% 23,78% 23,15% 13,74% 13,74% 19,47% 25,48% 3,17% 5,85% 14,44% 14,44% 47,23% 45,32% 16,68% 37,07% 37,07% 31,79% 20,25% 4,86% -12,07% -12,07% 20,01% 25,29% 21,09% -25,96% -25,96% 9,84% 19,09% 13,67% 1) Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i Roburs Europafond. 2) Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i Roburs Småbolagsfond Europa. 3) Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i Templeton Global Fund A. 4) Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i Templeton Global Smaller Companies Fund. * Referensindexet är utdelningsjusterat. ODIN har i Hugin & Munin återgivit källor som värderas som pålitliga. ODIN kan emellertid inte garantera att informationen från källorna vare sig är precisa eller kompletta. Uttalanden i denna Hugin &Munin reflekterar ODINs marknadssyn vid tidpunkten då den framställdes. Anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan handla för egen räkning i flera typer av finansiella instrument. Detta innebära att anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan äga värdepapper i företagsom nämns i Hugin & Munin liksom andelar i ODINs värdepappersfonder. Anställdas egenhandel ska ske i överensstämmelse med ODIN Forvaltnings interna riktlinjer för anställdas egenhandel. Dessariktlinjer är utarbetade i överensstämmelse med norska värdepappershandelslagen och Verdipapirfondenes Forenings branschstandard. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bl.a. på marknadsutvecklingen,förvaltarens kunnande,fondens risk samt kostnader vid teckning,förvaltningoch inlösen. Avkastningen kan bli negativ som en följd av kursfall. Så här investerar vi ODIN är en aktiv förvaltare som fritt kan investera i bolag, oberoende av vikt i ett marknadsindex. Vi investerar i bolag som vi anser har de egenskaper som behövs för att bli «morgondagens vinnare».. Vårt jobb som fondförvaltare är att göra andelsägarna delaktiga i bolagens värdeökning. På ODIN förstår vi vikten av att göra egna, självständiga investeringsval.våra investeringar görs mot bakgrund av grundliga bolagsanalyser inom branscher och på marknader som vi känner till och förstår - där vi vet vad som skapar resultaten. Vi är långsiktiga ägare som klarar kortsiktiga störningar i marknaden. Vi föredrar så kallade värdebolag framför tillväxtbolag. Det är bolag med en solid omsättning och god resultatutveckling, som är undervärderade i förhållande till bedömningarna av den långsiktiga resultatutvecklingen och bokförda värden. Att bolagen faktiskt gör vinst och har reella värden gör att det normalt finns få potentiella luftslott bland värdebolagen. Det är bra att läsa rapporter om olika länder och om politiska förändringar.men att se det med egna ögon ger ännu bättre kunskap och djupare förståelse. En viktig del av jobbet för ODINs förvaltare består i att resa runt och besöka olika marknader och bolag. I samtal med bolagens ledningar får vi mer kunskap och ökad förståelse för den kultur de är verksamma i. Sådan kunskap utgör en viktig del av den totala analys vi gör av de bolag vi bedömer om vi ska investera i. Vi tror att det hela tiden går att upptäcka bra, undervärderade bolag - bolag som vi tror blir «morgondagens vinnare». Ända sedan ODIN etablerades har vi följt samma investeringsfilosofi. Filosofin, i kombination med gott förvaltarhantverk, har gett andelsägarna i ODINs aktiefonder hög meravkastning under många år. Resultaten kan du se i avkastningsöversikten.

5 ODINs aktiefonder ODIN har elva egenförvaltade aktiefonder. Allt från aktiefonder som investerar i enbart ett land eller i en bransch till breda nordiska, europeiska eller globala aktiefonder. Globalfonder: ODIN Global ODIN Global SMB Fonderna kan fritt investera i bolag över hela världen. låg/medel Länder fonder: ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige Fonderna kan investera i bolag som är börsnoterade eller har sitt huvudkontor eller sitt ursprung i de respektiva länder. hög Regionfonder: ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Norden Fonderna kan investera i bolag som är börsnoterade eller har sitt huvudkontor eller sitt ursprung i Europa/Norden. medel Sektorfonder: ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Fastighet Fonderna investerar enbart i en bransch och påverkas därför helt av den branschens utveckling. hög I ODIN har vi en enkel tumregel för när du skall investera: Investera i fonder då du har råd. Detta kan låta enkelt, men om du försöker träffa tillfälliga nedgångar eller toppar, är sannolikheten att misslyckas stor. Vår rekommendation är därför att spara regelbundet och att öppna ett månatligt sparavtal. Den uppnådda avkastningen är beroende av hur länge du sparar och fondens kursutveckling. Genom regelbundet månatligt sparande uppnår du en fördelaktig genomsnittlig anskaffningskurs. Med andra ord köper du varken på toppen eller på botten - men du får flera andelar för samma belopp då kurserna sjunker. Val av fond Avkastningen är vanligtvis den viktigaste orsaken till att investera i aktiefonder. Generellt sett kan man förvänta sig en högre avkastning genom att investera i en aktiefond än från till exempel bankdepositioner, men man måste också acceptera variationer i placeringens värde, vilka hänför sig till förändringar i marknadsvärdena på de tillgångar fonden investerat i. Historiskt sett har aktiemarknaden avkastat i genomsnitt 3-6 procentenheter mera än bankdepositioner. Vi rekommenderar en investeringstid i aktiefonder på minst fem år. Om du överväger ett sparavtal eller en investering i endast en fond, rekommenderar vi i första hand någon av våra fonder med ett brett mandat: ODIN Global ODIN Europa ODIN Norden Vår rekommendation baserar sig på att ovannämnda fonder kan placera fritt på olika marknader oberoende av företagsstorlek eller bransch. Det finns dock många orsaker till att investera i flera av våra fonder. Tilläggsinformation om våra aktiefonder finns på vår hemsida ODIN fonder kan tecknas antingen som en engångsteckning eller som regelbundet sparande. Minimibeloppet vid engångsteckningar är 500 euro och genom ett sparavtal 50 euro per månad. Hur köper jag fondandelar? Du blir andelsägare genom att göra en engångsinsättning eller genom att starta ett månadssparande via direktdebitering. OBS! Enligt lagen om identifiering av kunder måste nya kunder sända oss en kopia av sitt identitetsbevis. Teckningsblanketter Teckningsblanketter och tilläggsinformation finns att hämta på vår webbplats eller om du hellre vill ha den skickad per post, kontaktar du vår kundservice på telefon eller på e-post Fondtorget Ab Södra Hesperiagatan 10, Helsingfors Telefon: , Fax: FO-nummer: Internet:

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder April 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Fortsatt tro på oljeservice Oljeserviceföretagen har fallit markant i takt med lågkonjunkturen i världsekonomin och det kraftigt fallande oljepriset.

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Mars 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Förväntningarnas marknad Aktiemarknaden är en förväntansmarknad som ligger steget före en konjunkturväxling. I USA började kursfallet hösten 2007, flera

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Maj 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Hur går det för ODIN Europa? De europeiska företagen har gått igenom en period fylld av utmaningar i kölvattnet av oron på finansmarknaderna. Det har

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2007 Hugin & Munin Information från ODIN er Företagens resultat väger tyngst Augusti 2007 kommer att bli ihågkommen som en orolig månad på världens börser. I dessa stormiga tider är det viktigt

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Juni 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Spel om förväntningar skapar möjligheter Ökat fokus på företagens kvartalsresultat ger större fluktuationer på aktiemarknaden. Ju mer kortsiktig omgivningen

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Februari 2010 Hugin & Munin Information från ODIN er På jakt efter företag som lämnar utdelning ODIN är en aktiv förvaltare och investerar i just de företag som vi anser kommer att ge våra fondsparare

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Januari 2010 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Börsen stiger 2009 kan sammanfattas som ett mycket bra börsår. Nio av ODINs elva aktiefonder utvecklades bättre än de referensindex som fonderna

Läs mer

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren.

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Februari 2011 Hugin & Munin ODINs marknadskommentarer Frihet utanför buren Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Först och främst handlar det om att

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2010 Hugin & Munin Information från Fonder år 1990-2010 Nordiska värden i sikte Totalt sett har Norden klarat sig bättre än övriga aktiemarknader under det senaste året, men Norden har inte riktigt

Läs mer

Årsrapport. ODIN Fonder 2008 I JANUARI 2009 I

Årsrapport. ODIN Fonder 2008 I JANUARI 2009 I Årsrapport ODIN Fonder 2 I JANUARI 29 I Innehåll I3I I4-6I I7I I-I I12I I13I I14-17I I1I I19-2I I21-22I I23-24I I25-26I I27-2I I29-3I I31-32I I33-34I I35-36I I37-3I I39-4I I41I I42I Dags att öka sparandet

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder November 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Värde-comeback i luften Börserna världen över föll kraftigt under oktober månad, påverkade av en fortsatt oro kopplad till finanskrisens omfattning.

Läs mer

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011 Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder Oktober 2011 Minskad fart men inget Armageddon Till skillnad från vad vi hoppades före sommaren avtog inte oron på börserna under tredje kvartalet snarare

Läs mer

Därför. ODINs aktiefonder

Därför. ODINs aktiefonder Därför ODINs aktiefonder Sparande i aktiefonder Att få högre avkastning på sparpengarna handlar om en sak: än man annars skulle få. ODIN Fonder Södra Hesperiagatan 10, 00100 Helsingfors Tfn 09 4735 5100

Läs mer

I JANUARI 2007. ODIN Fonder

I JANUARI 2007. ODIN Fonder I JANUARI 2007 I Årsrapport 2006 ODIN Fonder I Innehåll I I3I I4-9I I10I I-13I I14I I15-16I I17-18I I19-20I I21-22I I23-24I I25-26I I27-28I I29-30I I31-32I I33I I34I Ännu ett bra år för andelsägare i ODINs

Läs mer

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,8procent för ODIN Fastighet. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter 2010 slutade med en uppgång på 8,9 procent för ODIN Global SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,3 procent för ODIN Norden. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder

Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder 214 ODIN skapar värde för framtiden I 1 I Innehåll 3 Kommentar från VD 4-5 Marknadskommentar 6 Så investerar vi 8 Avkastningsöversikt 9-11 Styrelsens

Läs mer

Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder

Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder 214 ODIN skapar värde för framtiden I 1 I Innehåll 3 Kommentar från VD 4-5 Marknadskommentar 6 Så investerar vi 8 Avkastningsöversikt 9-11 Styrelsens

Läs mer

ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010. Truls Haugen

ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010. Truls Haugen ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,00 procent för ODIN Europa SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 32,7 procent för ODIN Finland. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

Allt ljus på tillväxten

Allt ljus på tillväxten Marknadsbrev oktober 2015 Allt ljus på tillväxten Oro för tillväxten i världen har fått börserna på fall. Nu riktar vi blicken mot årets tredje rapportperiod för att se vad bolagen säger om saken. Vi går

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

Innehåll. Obligo Marknadssyn. November 2014 O B L I G O M A R K N A D S S Y N N O V E M B E R 2 0 1 4 S I D 1

Innehåll. Obligo Marknadssyn. November 2014 O B L I G O M A R K N A D S S Y N N O V E M B E R 2 0 1 4 S I D 1 Innehåll Obligo Marknadssyn November 2014 O B L I G O M A R K N A D S S Y N N O V E M B E R 2 0 1 4 S I D 1 Innehåll Höjdpunkter... 3 Obligos Marknadssyn... 4 Fondfokuslistan... 5 Internationella aktieindex...

Läs mer

Agasti Marknadssyn. Innehåll. Sammanställt av Obligo Investment Management Januari 2015

Agasti Marknadssyn. Innehåll. Sammanställt av Obligo Investment Management Januari 2015 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Januari 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I 2 0 1 5 S I D A 1 Innehåll Höjdpunkter... 3 Marknadssyn januari...

Läs mer

ODIN skapar värde för framtiden

ODIN skapar värde för framtiden Årsrapport 213 ODINs aktiefonder Februari 214 ODIN skapar värde för framtiden Innehåll 3 Kommentar från VD 4-5 Marknadskommentar 6-7 ODINs investeringsprocess 8-9 Styrelsens årsberättelse för 213 1 Notinformation

Läs mer

Bråkiga politiker och euforiska marknader

Bråkiga politiker och euforiska marknader Marknadsbrev november 2013 Bråkiga politiker och euforiska marknader Bråkiga politiker och euforiska marknader: Hösten har dominerats av politiska låsningar. Särskilt fokus har riktats mot det amerikanska

Läs mer

Det lackar mot jul...

Det lackar mot jul... Marknadsbrev november 2010 Det lackar mot jul... När jag skriver det här har Stockholmsbörsen precis passerat nytt årshögsta. Hittills i år har börsen stigit 19 procent och räknar man in utdelningarna

Läs mer

ODIN skapar värde för framtiden

ODIN skapar värde för framtiden Årsrapport 213 ODINs aktiefonder för institutionella kunder Februari 214 ODIN skapar värde för framtiden Innehåll 3 Kommentar från VD 4-5 Marknadskommentar 6-7 Varför ansvarsfulla investeringar är viktiga

Läs mer

ODIN skapar värde för framtiden

ODIN skapar värde för framtiden Årsrapport 213 ODINs aktiefonder Februari 214 ODIN skapar värde för framtiden Innehåll 3 Kommentar från CEO 4-5 Marknadskommentar 6-7 ODINs investeringsprocess 8-9 Styrelsens årsberättelse för 213 1 Notinformation

Läs mer