Årsrapport 2009 ODIN Fonder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport 2009 ODIN Fonder"

Transkript

1 Årsrapport 29 ODIN Fonder I JANUARI 21

2 Innehåll 3 Ett bra år för börsen 4-6 Marknadskommentar från ODINs förvaltare - Förvaltarnas kommentarer ODIN fyller 2 år 14 Avkastning 15-1 Styrelsens årsberättelse 19 Notinformation 2-21 ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige 2-29 ODIN Europa 3-31 ODIN Europa SMB ODIN Global ODIN Global SMB ODIN Maritim 3-39 ODIN Offshore 4-41 ODIN Fastighet 42 Revisionsberättelse 43 Kallelse till andelsägarstämma Denna årsrapport är en översättning från den norska originaltexten, och alla avkastningstal redovisas i NOK. ODIN Forvaltning är ett helägt dotterbolag till SpareBank 1 Gruppen AS Organisationsnummer: SpareBank 1 Gruppen AS ODIN Forvaltning AS ODIN Rahastot ODIN Fonder, filial till ODIN Forvaltning AS, Norge Merkur-Trykk Antal: 9 ODIN Forvaltning AS Dronning Mauds gate, N-25 Oslo, P.O. Box 1771 Vika, N-122 Oslo Telefon: Fax: ODIN Rahastot Södra Hesperigatan 1, FIN-1 Helsinki Telefon: +35 () Fax: + 35 () ODIN Fonder Stureplan 13, S-1 45 Stockholm. Box 23, S Stockholm Telefon: Fax:

3 Ett bra år för börsen 29 kan sammanfattas som ett bra år för börsen och ett bra år för ODIN. Nio av våra elva aktiefonder slog sina respektive referensindex och detta är något vi är mycket nöjda med. Vi räknar med att även 21 blir ett bra år för börsen. Samtidigt tror vi att de av ODINs fonder som utvecklades sämre än sina respektive referensindex under 29 (ODIN Norge och ODIN Europa SMB), kommer att få sin revansch under är också ett jubileumsår för ODIN. Tisdagen den 1 juni firar vi vår 2-årsdag. Det gör oss till en av Nordens mest erfarna aktiefondförvaltare. Vi har alltid förvaltat våra aktiefonder med en värdeorienterad investeringsstrategi. Det har gett en bra avkastning under lång tid för våra andelsägare. Vi är övertygade om att en värdeorienterad strategi kommer att ge det bästa resultatet även i framtiden. Du kan läsa mer om de 2 åren på sidan 12. Historiskt sett har det varit normalt att ta ut avgifter i samband med köp och försäljning av aktiefonder. Under det senaste året har dock dessa kostnader ifrågasatts. Måndagen den 21 december 29 valde vi därför att ta bort avgifterna i samband med köp och sälj av ODINs aktiefonder. Detta gynnar givetvis dig som kund. Vi tror även att detta kommer att göra ODINs aktiefonder ännu attraktivare. Aktiefonder får allt mer positiv uppmärksamhet i media. En av anledningarna är troligen att alternativa sparformer blivit mindre attraktiva. Vi på ODIN är glada över den positiva uppmärksamhet som våra sparprodukter får. Vi anser att aktiefonder är det bästa alternativet för långsiktigt sparande på aktiemarknaden. Aktiefonder är en bra lösning oavsett om du sparar till dig själv, dina barn eller barnbarn. Du kan räkna med att få en bra avkastning på ditt sparande om du är långsiktig. Det är enkelt och flexibelt att spara i aktiefonder och det finns ingen bindningstid. Aktiefonder ger dessutom ett bra konsumentskydd. Som alltid rekommenderar vi att man har minst fem års placeringshorisont vid sparande i aktiefonder. Som andelsägare i ODINs aktiefonder kan du vara säker på att vi alltid gör vårt yttersta för att uppfylla dina förväntningar. Vi är övertygade om att ODINs värdeorienterade investeringsstrategi i kombination med skickligare förvaltare, kommer att ge dig en bra avkastning på lång sikt. Leif Ola Rød, VD, ODIN Forvaltning AS ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 29 I 3 I

4 Kommentar från ODINs förvaltare (Notera: Alla avkastningstal nedan är angivna i NOK där inget annat anges) Börserna visar vägen 29 kan sammanfattas som ett mycket bra börsår. Nio av ODINs elva aktiefonder utvecklades bättre än de referensindex som fonderna jämförs med. Vi tror att börsen kommer att stiga även under 21. början av 29 trodde ODIN på I ett positivt börsår, med stadigt stigande kurser ju närmare vi kom år 21. Detta visade sig stämma mycket bra. Vi räknade med att världsekonomin stod inför en recession och inte en långvarig depression som en del ekonomer fruktade. Så här långt ser även det ut att ha stämt bra och precis som förväntat har vi sett att börserna även denna gång har legat i framkant av den ekonomiska utvecklingen. Rädslan försvinner Även om 29 var ett mycket bra börsår var det många börser som utvecklades svagt i början av året på grund av finanskrisen och rädslan för depression. Så här i efterhand kan vi konstatera att den sista delen av börsfallet var en kraftig överreaktion. Aktiekurserna föll mycket mer än vad som var motiverat ur ett fundamentalt perspektiv. När aktiekurserna faller för mycket och världsekonomin återigen stabiliseras, blir uppgången ofta extra kraftig. Fallande marknadsräntor, färre banker som gick i konkurs, och bättre makroekonomisk statistik gjorde att rädslan på aktiemarknaden gradvis minskade (se diagrammet med VIX-indexet). Detta ledde till att börserna steg stadigt under året. I USA slutade S&P 5-indexet upp 26,5 procent, i Europa steg börserna med 27,7procent mätt enligt MSCI Europe och i Norden steg börserna med 34,7 procent mätt enligt MSCI Nordic Countries. Oslobörsen steg hela 64, procent (alla siffror i lokal valuta). Underskattad tillväxt Trots att många har spått en lägre ekonomisk tillväxt, det som många kallar double dip (den ekonomiska uppgången stannar upp och en ny nedgång följer), har börserna stigit kraftigt. Har aktiemarknaderna prisat in för höga förväntningar på den ekonomiska utvecklingen framöver? Vi tror inte det. Historien visar att det är svårt att förutspå styrkan i ekonomiska ned- och uppgångar. Enligt analyser från Deutsche Bank, har framstående makroekonomer i USA underskattat den ekonomiska tillväxten under den första tolvmånadersperioden (efter att den ekonomiska botten passerats) med i genomsnitt en procent. Det är inte osannolikt att detta sker igen. Att makroekonomernas prognoser slår så fel, beror till stor del på att det finns faktorer som de ekonomiska modellerna inte tar hänsyn till. De ekonomiska drivkrafterna kan vara en sådan faktor. En ekonomi som utvecklas på ett visst sätt under en längre tid följer förr eller senare en trend. I USA föll den ekonomiska tillväxten från 2,4 procent per år under 27 till minus 2,5 procent under 29 (prognoser från OECD). För 21 förväntas tillväxten bli plus 2,5 procent. Lagernivåerna minskade kraftigt, bilförsäljningen sjönk mycket och bostadsbyggandet mer än halverades. Dessa faktorer drog ner tillväxten under 29. Det är cykliska ekonomiska faktorer som förändras med tiden och detta har lett till att arbetslösheten stigit kraftigt i USA. När lagernivåerna minskar kraftigt, bilparken blir allt äldre och bostadsbyggandet är långt under normala nivåer, krävs det endast små positiva förändringar i efterfrågan för att den ekonomiska tillväxten ska stiga på nytt. Viktiga ekonomiska indikatorer förbättrades stadigt under förra året. Detta ledde till att den förväntade ekonomiska tillväxten för 29 och kommande år justerades upp. Recession inte depression I början av 29 trodde vi att världsekonomin var på väg in i en recession, men att depressionen från 193-talet inte skulle upprepas. Vårt resonemang grundades på myndigheternas kraftfulla åtgärder i form av åtgärdspaket till bankerna, en ökad penningmängd, lägre styrräntor och en expansiv finanspolitik. Alla dessa åtgärder gav stöd till världsekonomin under en mycket svår period. Motsvarande åtgärder vidtogs inte på 193-talet. I inledningen av 29 var det också många som var oroliga för tillväxt I 4 I ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 29

5 ODINs förvaltare: F.v. Oddbjørn Dybvad, Nils Petter Hollekim, Håvard Opland, Alexandra Morris, Truls Haugen, Jarl Ulvin, Mi Kim, Vegard Søraunet och Lars Mohagen. Tomas Ramsälv saknades vid fotograferingen. ländernas beroende av västvärlden, men det visade sig att många av ekonomierna i Asien och Latinamerika var betydligt bättre rustade för nedgången än vad experterna trodde. Tillväxtekonomierna har också varit ledande under återhämtningen. Företagens balansräkningar har varit mycket starka under en längre tid och samtidigt har köpkraften hos konsumenterna ökat kraftigt. Detta har, tillsammans med myndigheternas stimulanspaket, i hög grad kompenserat för en lägre export till I-länderna. De stora ekonomierna i Asien leder den globala tillväxten. OECD räknar med en tillväxt i Kina på,3 procent under 29 och 1,2 procent under 21. I Indien tror OECD att tillväxten kommer att bli 6,1 procent under 29 och 7,3 procent under 21. Som en jämförelse förväntas en nedgång på 3,5 procent under 29 för hela OECD-området och en ökad tillväxt på 1,9 procent under 21. För eurozonen förväntas tillväxten vara negativ under 29 (-4 procent) och stiga med,9 procent under 21. Ljusning i den amerikanska ekonomin Marknaden var mycket orolig för USA under 29, men även här utvecklades ekonomin bättre än förväntat. Det ser ut som om botten i bostadsbyggandet har passerats och detaljhandeln utvecklas återigen i positiv riktning. Det finns dessutom tecken som tyder på att arbetsmarknaden står inför en vändpunkt. De amerikanska myndigheterna lägger ned mycket resurser på att bekämpa den höga arbetslösheten. I tillägg till redan befintliga stimulanspaket, godkände representanthuset en nytt stimulanspaket för arbetsmarknaden på 155 miljarder dollar i slutet av året. En förbättrad arbetsmarknad kommer att ha en positiv effekt på konsumenternas förväntningar och stärka deras köpkraft, vilket kommer att förbättra ekonomin ytterligare. Konsumenterna i USA har ökat sitt sparande. I oktober i fjol var sparräntan 4,4 procent, medan den under vissa perioder under 2 var under en procent. Samtidigt har staten stimulerat ekonomin med olika stödpaket, vilket lett till att statsskulden ökat kraftigt. Det sistnämnda är inte unikt för USA. OECD räknar med att I-länderna går mot ett totalt underskott på 24 procent av BNP under perioden 2-2. Japan är i en egen division med en statsskuld som närmar sig 2 procent av bruttonationalprodukten, vilket är högst av alla OECD-länder. Ett osäkerhetsmoment framöver är huruvida den amerikanska statskulden kommer att leda till att tillväxten dämpas. Förr eller senare måste skulden börja minska. Därför är det enormt viktigt att den privata sektorn återigen växer sig stark och inte behöver mer statliga stödpengar. Ett bra år för ODIN Efter ett dåligt år 2, där många av våra fonder gick sämre än sina referensindex, utvecklades våra fonder mycket bättre under 29. Nio av ODINs elva aktiefonder utvecklade sig bättre än referensindex och flera av dem betydligt bättre. Detta är något som vi är mycket glada över. Att ODIN Norge gick sämre än Oslobörsen som helhet, är emellertid något som vi är allt annat än nöjda med. Förklaringen till detta är bl.a. att några av våra portföljföretag inte steg på börsen trots att verksamheten utvecklades bra (t.ex. Kongsberg Gruppen AS). Dessutom var det flera enskilda storföretag som vi inte ägde som gick bra på börsen under 29. Vi var t.ex. inte investerade i DnB Nor, eftersom vi bedömde att risken för kreditförluster var för stor. Vi tror att ODIN ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 29 I 5 I

6 Kommentar från ODINs förvaltare Norge kommer tillbaka starkt. Du kan läsa mer om de olika fondernas utveckling från sidan och framåt. Fortsatt stigande börser? Vi går in i 21 med fortsatt låga räntor och stora finanspolitiska stimulanspaket. Åtgärderna började ge effekt under 29 och vi tror att effekterna förstärks ytterligare under 21. Det är mycket viktigt att följa vad som händer med dessa statliga stödpaket. Det finns två huvudscenarier: I det första minskas stimulansåtgärderna, räntorna ökar och investeringarna i bland annat infrastruktur minskar. Det kan leda till en minskad tillväxt, om den privata sektorn inte tar över stafettpinnen. I det andra, och enligt vår uppfattning mer sannolika scenariot, är rädslan för nya bakslag så stor att de kraftiga stimulanspaketen fortsätter under en längre period. Det kan leda till en kraftig tillväxt i världsekonomin och fortsatt stigande börser. Trots att enskilda länder har börjat höja styrräntorna lite, är räntorna globalt sett på en mycket låg nivå. Vi tror att centralbankerna och myndigheterna blev så pass skrämda av finanskrisen, att de väljer att hålla räntorna låga under en längre period även om detta kan leda till en högre inflation. Vi tror att detsamma kommer att gälla för finanspolitiken och att stödåtgärderna fortsätter till dess myndigheterna är säkra på att ekonomin har vänt. Företagens resultat för 29 var generellt sett bättre än förväntat. Det berodde till stor del på att de lyckades minska sina kostnader. Nu krävs det ökad omsättning för att resultaten ska förbättras. Vi tror att företagens försäljning kommer att öka i takt med att den makroekonomiska situationen förbättras. Detta bör ge en bra grund för fortsatt stigande börser. Några osäkerhetsfaktorer Även om vi är optimistiska inför 21, finns det osäkerhetsfaktorer som kan bromsa börsuppgången. Mot slutet av 29 ökade fokuseringen på statsfinanserna i flera länder. Först var det problemen kring statsägda Dubai World och därefter fick Grekland sänkt kreditbetyg av kreditvärderingsföretagen Fitch och Standard & Poor. Även om det är allvarligt att Grekland fick sitt kreditbetyg sänkt, är landet för litet för att det ska innebära några större effekter på världsekonomin. Men andra, och betydligt större ekonomier, som t.ex. Storbritannien och Japan, har nästan lika svaga statsfinanser som Grekland. Om kreditbetyget skulle sänkas för dessa länder, kommer de negativa effekterna bli betydligt större. Stor rabatt i ODINs aktiefonder Mycket av börsuppgången under 29 var en följd av den omotiverat stora nedgången under 2. Detta är en av anledningarna till att vi fortfarande tycker att många av våra portföljföretag är lågt värderade. Alla våra aktiefonder handlas med betydande rabatt i förhållande till portföljföretagens underliggande värden. Det gör att vi anser att det är en god idé att öka sparandet i ODINs aktiefonder. 25 Marknadsutveckling i lokal valuta senaste 5 åren 1 VIX-index / orosindex senaste 5 åren 1 Utvalda styrräntor senaste 5 åren Norge Europa Norden USA Norge Eurozonen Sverige USA Aktiemarknaderna återhämtar sig. Även om börserna steg mycket under 29, måste amerikanska S&P 5 stiga 33 procent för att nå den tidigare toppnoteringen, MSCI Europe måste stiga 35 procent och MSCI Nordic Countries måste stiga 53 procent. Oslobörsen, som steg 64, procent under 29, måste stiga 41 procent för att tangera den tidigare toppnoteringen. Källa: Reuters EcoWin. VIX-indexet, som visar osäkerheten på aktiemarkanden, nådde sin högsta nivå i oktober 2, då indexet låg över. Sedan dess har volatilitetsindexet, eller osäkerheten om man så vill, minskat kraftigt. I slutet av 29 var indexet nere i 2. Källa: Reuters EcoWin. Nu när vi inlett 21 är styrräntorna fortfarande rekordlåga. Vi på ODIN tror att centralbankerna väljer att hålla nere styrräntorna under en lång tid. Den amerikanska centralbankschefen har till och med uttryckligen sagt, att styrräntan kommer att ligga på en osedvanligt låg nivå under lång tid framöver. Detta talar för aktier och aktiefonder. Källa: Reuters EcoWin. ODIN har i marknadskommentaren återgivit källor som värderas som pålitliga. ODIN kan emellertid ej garantera att informationen från källorna vare sig är precisa eller kompletta. Uttalanden i denna årsrapport reflekterar ODINs marknadssyn vid tidpunkten då årsrapporten framställdes. I 6 I ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 29

7 Inga köp- och försäljningsavgifter Från och med den 21 december 29 blev det avgiftsfritt att köpa och sälja andelar i ODIN Fonder. ODIN Fonder har beslutat att ta bort tecknings- och försäljningsavgifterna för att möta konkurrensen i övriga Norden och Europa. Historiskt har det varit normalt att ta betalt för transaktioner i aktiefonder utanför Sverige, men under senare år har sådana kostnader pressats. Flera förvaltare och distributörer har reducerat teckningskostnaderna och de flesta svenska fondbolagen har tagit bort dem helt. Endast årlig förvaltningsavgift Med endast en fast förvaltningsavgift på 2 procent blir det tydligt för andelsägarna att se vad fonderna kostar. Vi tillämpar heller inte någon resultatbaserad avgift. Frågor kring ditt sparande? Om du har några frågor kring avgifter eller något annat som rör ditt sparande eller placeringar i aktiefonder, så kontakta oss gärna på telefon , eller per e-post på Dina Fonder Med VPS kontowebb Dina Fonder har du tillgång till dina placeringar dygnet runt. Du kan följa värdeutvecklingen, byta mellan ODINs olika aktiefonder och motta dina värdepappersbesked elektroniskt. Klicka på den svenska flaggan längst ned i det vänstra hörnet så får du text på svenska och inloggningsinstruktioner anpassade för en användare i Sverige. För att logga in använder du ditt användar-id (inte ditt svenska personnummer) och ditt lösenord. Om du saknar något av dessa så vänd dig till oss på ODIN Fonder på telefon eller via e-post på Håll dig uppdaterad på Beställer du en prenumeration på ODINs elektroniska nyhetstjänst skickar vi löpande vårt nyhetsbrev per e-post till dig. Här får du information om våra förvaltares syn på marknaden och andra nyheter och tjänster från ODIN Fonder. Gå in på och beställ nyhetsbrevet idag. ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 29 I 7 I

8 Förvaltarnas kommentarer Summering av 29 och utsikter 21 Ansvarig förvaltare: Nils Petter Hollekim Ansvarig förvaltare: Truls Haugen Ansvarig förvaltare: Jarl Ulvin ODIN Norden 29 slutade med en uppgång på 37,4 procent för ODIN Norden. Fondens referensindex steg under motsvarande period med 26, procent. Austevoll Seafood var en av de aktier som gick bäst i portföljen under året. Företaget har sin verksamhet inom pelagiskt fiske, produktion av fiskmjöl och fiskolja samt generell förädling av fisk. En annan aktie som utvecklades väl var rederiet Solstad Offshore, som utvinner olja och naturgas ute till havs. Även det finska entreprenadföretaget YIT gick bra under 29. Företagets verksamhet växer kraftigt i Ryssland. Bland de företag som gick dåligt under 29 finner vi bland annat rederiet Eitzen Chemical, som arbetar med kemikalietransporter, flygbolaget Finnair som har många flygningar till och från Asien, samt köttförädlingsföretaget Atria. Efter den kraftiga nedgången på börserna under 2, var 29 ett mycket bra börsår. De branscher och företag som föll mest under 2 kom tillbaka med besked. Detta gällde även företag som till en början hade mycket svaga balansräkningar. Efter att ha fått kapitaltillskott och en förbättrad soliditet steg många av dessa företag kraftigt på börsen. Mer defensiva placeringar, som t.ex. företag med mycket starka balansräkningar och hög utdelningskapacitet, fick lite uppmärksamhet under fjolåret. ODIN Norden har behållit sin höga andel av norska aktier i portföljen. De norska företagen har just nu den lägsta värderingen och de är exponerade mot energi- och råvarubranschen branscher som vi tror mycket på. Portföljen innehåller också många företag med mycket starka balansräkningar, där det finns stora möjligheter till höga utdelningar. Många av dessa företag följde inte med i fjolårets börsuppgång. Vi förväntar oss en omvärdering av dessa företag under 21. ODIN Finland 29 slutade med en uppgång på 36,3 procent för ODIN Finland. Fondens referensindex steg under motsvarande period med 21,6 procent. De aktier som gick bäst under fjolåret var främst de aktier som hade det tufft 2. Under 29 upplevde dessa företag en högre efterfrågan på sina huvudmarknader och de lyckades få kontroll på sina kostnader. För entreprenadföretaget YIT förbättrades den viktiga finska hemmamarknaden, samtidigt som fallet på den ryska marknaden bromsades upp. Förpackningsföretaget Huhtamäki redovisade bra resultat under året tack vare strategiska produkt- och marknadsåtgärder och bra kostnadskontroll. Däcktillverkaren Nokian Tyres tog sig igenom en tuff period där bilförsäljningen i Ryssland fallit som en sten, men nu ser ut att ha stabiliserats. Den finska aktiemarknaden var den klart sämsta av de nordiska marknaderna under 29. Detta berodde främst på att tunga aktier som Nokia, UPM, Stora, Fortum och Sampo gick dåligt under 29. ODIN Finland har utnyttjat detta tillfälle genom att öka innehaven i Fortum, Sampo och Nokia. Bland de få aktier som backade under året finner vi matföretagen Atria och LännenTehtaat samt flygbolaget Finnair. Atria har problem med sin ryska verksamhet och meddelade under december att den ryska verksamheten kommer att fortsätta vara olönsam även under 21. LännenTehtaat har fortfarande problem med sin seafoodverksamhet och Finnair drabbas negativt av ett lägre resande, främst bland affärsresenärerna. Makroekonomin ser betydligt bättre ut idag än för ett år sedan. Samtidigt finns det en osäkerhet kring vad som kommer att hända när de statliga stödåtgärderna försvinner och räntorna stiger. Företagens resultatutveckling kommer också vara en viktig faktor. 21 kommer sannolikt att bli ett mycket intressant år. ODIN Norge 29 slutade med en uppgång på 49,6 procent för ODIN Norge. Fondens referensindex steg under motsvarande period med 72,1 procent. Flera av fondens innehav utvecklades dåligt under 29, trots att verksamheten utvecklades i rätt riktning. Kongsberg Gruppen AS steg t.ex. 65 procentenheter mindre än referensindex under året. Detta trots en bra underliggande resultatutveckling och en förväntad resultattillväxt på 3 procent för 29. Aktien utgjorde mer än fem procent av fondens innehav under fjolåret. Vi tror att Kongsberg Gruppen AS kommer att få sin revansch. DOF och Ganger Rolf hängde inte heller med i börsuppgången. Bägge företagens verksamhet utvecklades dock väl under året och prissätts idag med en betydande rabatt om man ser till resultatutveckling och underliggande värden. Det fanns en del aktier som vi inte ägde under 29 och som gick mycket starkt på börsen, t.ex. DnB Nor som vi inte ville investera i därför att vi ansåg att risken för kreditförluster var för hög. Vi hade inte heller något innehav i Seadrill och Marine Harvest. Vi fick dock mycket bra utdelning på vår investering i Austevoll Seafood. Både Austevolls resultat och balansräkning förbättrades under året. Även villkoren för företagets verksamhet förbättrades väsentligt och Austevoll framstår idag som mycket lågt värderat. Vår investering i Nordic Semiconductor var också mycket lyckad och det ser nu ut som om företaget kommer att få sitt kommersiella genombrott. Även för TGS Nopec ser det mycket bra ut nu när marknaden för seismik ute till havs förbättrats. Historiskt sett har ODIN Norge haft en bra avkastning. Vi är självklart inte nöjda med att hamna så pass långt efter referensindex som vi gjorde under 29, men vi känner oss ändå övertygade om att fonden kommer att ge en bra avkastning framöver. Tålamod är nyckeln till framgång. Avkastning 29 (NOK): ODIN Norden 37,4% ODIN Finland 36,3% ODIN Norge 49,6% Benchmark Benchmark 72,1% Benchmark 26,% 21.6% I I ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 29

9 Förvaltarnas kommentarer Summering av 29 och utsikter 21 Ansvarig förvaltare: Nils Petter Hollekim Ansvarig förvaltare: Alexandra Morris Ansvarig förvaltare: Truls Haugen ODIN Sverige 29 slutade med en uppgång på 45,5 procent för ODIN Sverige. Fondens referensindex steg under motsvarande period med 35,3 procent. Det företag som bidrog mest till att fonden ökade i värde var investmentbolaget Kinnevik. Företaget har sina största innehav i börsnoterade företag som Tele 2, Millicom, MTG och Transcom. Entreprenadföretaget PEAB utvecklades också väl under året som gick. Företaget bygger kommersiella fastigheter och bostäder och har även en omfattande anläggningsverksamhet. Servettillverkaren Duni gick också bra under 29. Duni utvecklar, tillverkar och marknadsför bordsartiklar för engångsbruk t.ex. servetter och dukar. Företaget tillverkar också förpackningar för färdigmatsmarknaden. Hexpol som utvecklar och tillverkar polymerprodukter till värmeväxlings- och bilbranschen utvecklades också väl under 29. Företaget mer än tredubblade sitt marknadsvärde. Vi hade få företag med negativ utveckling under 29. Två undantag var Note som tillverkar elektronisk utrustning och Novotek som arbetar med produktionsoptimering. Stora innehav i läkemedelsföretaget Astra Zeneca, och investmentbolaget Investor, gav en liten, men positiv avkastning dock mycket lägre än den svenska aktiemarknaden som helhet. Under 2 fanns de stora förlorarna bland de små och medelstora företagen och under 29 fick dessa företag sin revansch. Även företag som hade behov av att stärka det egna kapitalet och som genomförde mer eller mindre frivilliga emissioner, gick starkt på börsen. De stabila företagen med starka balansräkningar och hög direktavkastning hängde inte med i börsuppgången. Vi tror att dessa företag kommer tillbaka och det kommer ODIN Sverige gynnas av. ODIN Europa 29 slutade med en uppgång på 22,9 procent för ODIN Europa. Fondens referensindex steg under motsvarande period med,3 procent. Fjolåret var ett mycket bra år för ODIN Europa, och de flesta aktierna i portföljen steg i värde. De företag som bidrog mest, var norska Petroleum Geo-Services, den finska däcktillverkaren Nokian Tyres och det italienska entreprenadföretaget Astaldi. Den aktie som gick allra bäst var bioteknikföretaget Clavis som steg hela 57 procent. Den kraftiga uppgången förklaras av att företaget träffade ett viktigt avtal för en av sina produkter. De aktier som gick bäst under 2 var de som gick sämst under 29, det vill säga läkemedelsföretagen Acino från Schweiz och norska Pronova. 29 var ett år då man inte skulle äga läkemedelsaktier, utan hellre cykliska aktier. Acino och Pronova är dock två mycket stabila företag med starka kassaflöden och vi tror att dessa företag kommer att utvecklas bra framöver. 21 kommer att bli ett spännande år. Om det går som vi tror så hittar världen fotfästet igen, och vi får en mer normal tillväxt i ekonomin. Detta kommer att leda till att företagens resultat förbättras och aktiekurserna stiger. ODIN Europa är en aktiefond som investerar brett i stabila europeiska företag. Som andelsägare kan du vara säker på att vi känner företagen väl, att vi besöker dem med jämna mellanrum och att vi gör allt för att fonden ska ge en så hög avkastning som möjligt. ODIN Europa SMB 29 slutade med en uppgång på 19,2 procent för ODIN Europa SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande period med 34,4 procent. Vi är mycket besvikna över fondens utveckling under 29. Avvikelsen mot referensindex beror främst på en övervikt i tyska aktier under en period när tyska aktier gick relativt dåligt. Krones, Vossloh och Demag Cranes var aktier som påverkade avkastningen mycket negativt. En annan förklaring är att flera av fondens norska aktier gick dåligt, bland annat Camillo Eitzen och TTS. Dessutom var fonden underviktad i Irland där de irländska bankerna steg mycket. Det ska dock sägas att speciella förhållanden rådde för referensindex under 29. Många av de stora börsbolagen föll så mycket under 2 och första kvartalet 29 att de definierades som småbolag. När konkursrisken i dessa företag minskade, steg dessa aktier väldigt mycket och drog med sig indexet upp. Under samma period gick även de allra minsta bolagen mycket bra. Vi har inte varit investerade i dessa bolag på grund av den dåliga likviditeten i aktierna. Fångst- och fiskodlingsföretaget Austevoll var en av de aktier som gick bäst under 29. Aktiekursen steg tack vare rekordhöga priser på fiskmjöl och ett högt pris på lax. Förpackningsföretaget Huhtamäki, som redovisade bra resultat under året, gick också bra under 29. Även entreprenadföretaget Astaldi och maskinuthyrningsföretaget Ramirent utvecklades väl under fjolåret. Bland de aktier som gick sämre hittar vi tyska Krones som tillverkar kranar för öl- och mineralvattenstillverkning. Pump- och bildelstillverkaren Interpump gick också dåligt under 29. Makroekonomin ser betydligt bättre ut idag än för ett år sedan. Samtidigt finns det en osäkerhet kring vad som kommer att hända när de statliga stödåtgärderna försvinner och räntorna stiger. Företagens resultatutveckling kommer också att vara en viktig faktor, och 21 blir ett intressant år. Avkastning 29 (NOK): ODIN Sverige 45,5% ODIN Europa 22,9% ODIN Europa SMB 19,2% Benchmark Benchmark 34,4% Benchmark 35,3%,3% ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 29 I 9 I

10 Förvaltarnas kommentarer Summering av 29 och utsikter 21 Ansvarig förvaltare: Oddbjørn Dybvad/Vegard Søraunet Förvaltare: Jarl Ulvin ODIN Global 29 slutade med en uppgång på 31,5 procent för ODIN Global. Fondens referensindex steg under motsvarande period med 9, procent. Fonden har en bred global exponering mot företag i både utvecklade ekonomier och tillväxtekonomier. Koreanska biltillverkaren Hyundai Motor var ett av de företag som utvecklats bäst under året som gick. Företaget upplever en stark efterfrågan på sina små och bensinsnåla bilar. Hyundai Motor tar marknadsandelar i väst och växer kraftigt på tillväxtmarknaderna, bland annat i Kina. Ett annat företag som gick bra under 29 var den kinesiska turbintillverkaren Dong Fang Electric. Vi besökte företaget i september i fjol och sålde vårt innehav under hösten. Även om framtidsutsikterna för företaget är ljusa, ser vi inte längre att det går att försvara företagets höga värdering. Vi har i stället valt att investera i några aktier som inte är lika populära. Två aktier som gick dåligt under året var den japanska speltillverkaren Nintendo och det amerikanska järnvägsföretaget Norfolk Southern. För Nintendos del beror nedgången på rädslan för ökad konkurrens från andra speltillverkare. Företaget är skuldfritt och har en kassa som utgör ca 4 procent av företagets marknadsvärde. Direktavkastningen ligger strax under 5 procent. Norfolk Southerns resultat för det tredje kvartalet antydde att volymerna på den amerikanska järnvägsmarknaden troligtvis nått botten. Vi anser att företaget är mycket lågt värderat och ökade vårt innehav i företaget under 29. ODIN Global äger aktier i många globala kvalitetsföretag som vi anser handlas långt under sina verkliga värden. Vi tror fortsatt att det är ett bra tillfälle att köpa ODIN Global för den som sparar på lång sikt. Ansvarig förvaltare: Vegard Søraunet/Oddbjørn Dybvad Förvaltare: Jarl Ulvin ODIN Global SMB 29 slutade med en uppgång på 26,5 procent för ODIN Global SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande period med 22,4 procent. Fondens exponering mot Asien, och i synnerhet Kina, gjorde att fonden utvecklades väl under förra året. Fiskeribranschen gick bra tack vare höga priser på lax och fiskmjöl och det gjorde att vi fick bra utdelning på våra investeringar i Salmar och Austevoll Seafood. Kinesiska Wasion Group var det företag som ökade fondens värde mest under 29. Företaget tillverkar mätutrustning för ström, gas och vatten. Delar av de kinesiska stimulanspaketen har öronmärkts för strömmätare, vilket gjort att företaget uppmärksammats av fler investerare. Vi köpte aktien under 27 då det var väldigt få analytiker och investerare som bevakade aktien. Schweiziska Sika utvecklades också väl under året som gick. Företaget tillverkar specialkemikalier som bland annat används vid renovering av broar. Sika fortsätter att ta marknadsandelar i tillväxtekonomier, samtidigt som de minskar sin kostnadsbas. På den negativa sidan hittar vi amerikanska SkyWest och tyska Vossloh. SkyWest är ett regionalt flygbolag i USA som flyger på fasta kontrakt för de största flygbolagen. Aktien gick dåligt under 29, bland annat på grund av att de stora flygbolagen genomförde kapacitetsminskningar. Tyska Vossloh, som tillverkar lok, fästanordningar för järnvägsräls och spårväxlare, gick också dåligt under 29. Företagets marknadsposition och solida produktutbud samt en hög tillväxt inom järnvägsbranschen, gör att vi fortfarande tror på företaget. Alla företag som finns med i portföljen har en bra potential om man ser till våra målkurser. Samtidigt fortsätter vi att jämföra våra portföljföretag med andra undervärderade kvalitetsföretag. Detta bör skapa en bra grund för en hög avkastning under de kommande åren. Ansvarig förvaltare: Lars Mohagen ODIN Maritim 29 slutade med en uppgång på 17,6 procent för ODIN Maritim. Fondens referensindex föll under motsvarande period med 14, procent. Efter nedgången i världsekonomin och de påföljande globala stimulansåtgärderna, är världsekonomin återigen på väg att bli mer normal. Aktie- och råvarumarknaderna har idag prisat in en utveckling med normala konjunktursvängningar och inte den depression som man fruktade under hösten 2. Globalt ser vi en stigande trend i både bruttonationalprodukten (BNP) och industriproduktionen. Den allra kraftigaste tillväxten ser vi i Asien, med Kina i spetsen. En relativt stor orderbok hos skeppsvarven, kombinerat med historiskt låga fraktrater inom de flesta shippingsegmenten, är huvudorsaken till att shippingbranschen är impopulär hos investerarna. Det är endast ett fåtal analytiker och strateger som i skrivande stund rekommenderar investeringar i denna bransch. Fartygspriserna har fallit med ca 5 procent sedan den förra toppen nåddes under sommaren 2. Företagens intjäning har också försämrats på grund av en stor nedgång i fraktraterna. Enligt vår uppfattning är alla negativa faktorer väl kända och har redan prisats in i aktiekurserna. Det betyder att det endast behövs små positiva nyheter för att vi ska få se kraftiga uppgångar i shippingaktierna. De bästa innehaven i portföljen under fjolåret var Dockwise, Stolt Nielsen och Golar LNG. Bland de företag som gick sämst kan vi nämna TTS Marine, American Shipping och Nippon Yusen. Vi anser att det är dags att rekommendera ODIN Maritim. Många shippingaktier handlas idag med en stor rabatt i förhållande till underliggande värden. Med positiva utsikter om makroekonomin och stora möjligheter till högre fraktrater, tror vi att det finns en stor potential i shippingaktierna. Utvecklingen av världsekonomin och skeppsvarvens orderböcker blir viktiga faktorer framöver. Avkastning 29 (NOK): 31,5% 26,5% 17,6% ODIN Global ODIN Global SMB ODIN Maritim Benchmark 9,% Benchmark 22,4% Benchmark -14,% I 1 I ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 29

11 Förvaltarnas kommentarer Summering av 29 och utsikter 21 Ansvarig förvaltare: Lars Mohagen ODIN Offshore 29 slutade med en uppgång på 5,3 procent för ODIN Offshore. Fondens referensindex steg under motsvarande period med 36,1 procent. Fjolåret kan bäst beskrivas som ett år där allt stadigt förbättrades. Det inleddes med avvaktande och skeptiska investerare, men under året kom optimismen och framtidstron tillbaka i takt med en förbättrad makroekonomi och stigande aktiekurser. Även oljepriset steg kraftigt under året, från ca 42 dollar fatet vid årets början till ca 72 dollar fatet vid årets slut. I takt med att världsekonomin återhämtat sig har efterfrågan på olja ökat och denna trend förväntas fortsätta under 21. Efter uppgången i oljepriset under 29 och förväntningarna på att oljepriset kommer att fortsätta stiga, är det mycket troligt att oljebolagens investeringar kommer att öka under 21. Oljebolagen har fortlöpande ökat sina investeringar under året. Under första halvåret tecknades väldigt få kontrakt, men under andra halvan av året lossnade det i synnerhet under de sista månaderna. Rapporterade kontrakt som tecknats inom subsea, supply, flytande produktion och rigg gör att det finns anledning att vara optimistisk. De bästa innehaven i portföljen under 29 var Pride, TGS Nopec och PGS. Nexus och Oceanteam är exempel på företag som gick dåligt under fjolåret. I ett större och längre perspektiv ser vi fortfarande flera utmaningar för oljeindustrin med låg reserversättning, minskad produktion och uttömning av mogna fält i kombination med en ökad efterfrågan. Detta talar för en ökad efterfrågan på oljeservicetjänster. Trots uppgången under 29 finns det fortfarande flera företag i portföljen som har attraktiva värderingar sett ur ett historiskt perspektiv. Med positiva förväntningar på världsekonomin och en ökad aktivitet hos oljebolagen, ser vi en stor potential på lite längre sikt. Ansvarig förvaltare: Nils Petter Hollekim ODIN Fastighet 29 slutade med en uppgång på 33,2 procent för ODIN Fastighet. Fondens referensindex steg under motsvarande period med 13,3 procent. Det företag som bidrog mest till att fonden ökade i värde var det norska fastighetsbolaget Olav Thon. Även det norska fastighetsbolaget Norwegian Property utvecklades väl efter en nyemission i juni. Företaget äger bland annat hotell i flera nordiska städer. Det svenska fastighetsbolaget Wallenstam, som har en jämn fördelning mellan hyreslägenheter och näringsfastigheter i Sveriges tre största städer, steg också på börsen under året. Det fanns få aktier som backade under året. Kungsleden, som säljer och förvaltar fastigheter, var en aktie som gick dåligt under 29. Kungsleden äger över 6 fastigheter, bland annat näringsfastigheter, offentliga byggnader som åldershem och skolor samt lagerbyggnader. Hufvudstaden, som köper och förvaltar centralt belägna näringsfastigheter i Stockholm och Göteborg, hade inte heller något bra år. Aktiernas negativa inverkan på fondens värde var dock relativt liten. En låg räntenivå och en uthyrningsgrad som blev lägre än förväntat, gjorde att de nordiska fastighetsbolagen kunde redovisa bra resultat under 29. Företagen har haft möjlighet att både stärka sina balansräkningar och ge stora utdelningar till sina aktieägare. Vi ser tecken på att fastighetsaffärerna ökar. Affärerna som genomfördes under 29 skedde på nivåer som innebär att företagen inom branschen inte behöver göra ytterligare nedskrivningar av fastighetsvärdena. Det finns dock fortfarande en osäkerhet kring utvecklingen av arbetslösheten och vilken effekt denna kommer att få på de allmänna hyresnivåerna. Så här investerar vi ODIN är en aktiv förvaltare som fritt kan investera i bolag, oberoende av vikt i ett marknadsindex. Vi investerar i bolag som vi anser har de egenskaper som behövs för att bli morgondagens vinnare. Vårt jobb som fondförvaltare är att göra andelsägarna delaktiga i bolagens värdeökning. På ODIN förstår vi vikten av att göra egna, självständiga investeringsval. Våra investeringar görs mot bakgrund av grundliga bolagsanalyser inom branscher och på marknader som vi känner till och förstår där vi vet vad som skapar resultaten. Vi är långsiktiga ägare som klarar kortsiktiga svägningar i marknaden. Vi föredrar så kallade värdebolag framför tillväxtbolag. Det är bolag med en solid omsättning och god resultatutveckling, som är undervärderade i förhållande till bedömningarna av den långsiktiga resultatutvecklingen och bokförda värden. Att bolagen faktiskt gör vinst och har reella värden gör att det normalt finns få potentiella luftslott bland värdebolagen. Det är bra att läsa rapporter om olika länder och om politiska förändringar. Men att se det med egna ögon ger ännu bättre kunskap och djupare förståelse. En viktig del av jobbet för ODINs förvaltare består i att resa runt och besöka olika marknader och bolag. I samtal med bolagens ledningar får vi mer kunskap och ökad förståelse för den kultur de är verksamma i. Sådan kunskap utgör en viktig del av den totala analys vi gör av de bolag vi bedömer om vi ska investera i. På kort sikt präglas aktiemarknaderna av störningar och irrationella kursrörelser. Aktiekurserna svänger mer än bolagsvärdena, vilket skapar möjligheter för aktiva förvaltare. Svängningarna gör att vi kan köpa aktier långt under det verkliga värdet och senare sälja dem till det verkliga värdet. Vi tror att det hela tiden går att upptäcka bra, undervärderade bolag bolag som vi tror blir morgondagens vinnare. Ända sedan ODIN etablerades har vi följt samma investeringsfilosofi. Filosofin, i kombination med gott förvaltarhantverk, har gett andelsägarna i ODINs aktiefonder hög meravkastning under många år. Resultaten kan du se i avkastningsöversikten på sidan 14. 5,3% 33,2% ODIN Offshore ODIN Fastighet Benchmark 36,1% Benchmark 13,3% ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 29 I I

12 32 16 I diagrammet ser du hur ODIN Norden har utvecklat sig sedan starten och viktiga händelser som har påverkat aktiemarknaderna. Mest iögonfallande är förmodligen svängningarna, bubblorna och kriserna. Därefter är det trendriktningen som är intressant den pekar stadigt uppåt. Sedan starten har ODIN Norden gett en årlig genomsnittlig avkastning på 13,3 procent. WordCom konkurs Bostadsmarknaden i USA börjar falla De nordiska aktiemarknaderna toppar Finanskrisen är ett faktum Asienkrisen ODIN Offshore och ODIN Fastighet etableras Terrorangrepp mot USA: 9/ ODIN Global och ODIN Global SMB övertas Irak invaderar Kuwait Gulfkriget ODIN Sverige och ODIN Maritim etableras IT-bubblan spricker Enron konkurs Kina-boomen startar ODIN Europa och ODIN Europa SMB övertas Lehman Brothers konkurs Ny uppgång i aktiemarknaderna startar 5 Bankkris i Norge ODIN Norge etableras ODIN Finland etableras ODIN Norden ODIN fyller 2 år Den 1 juni 21 firar ODIN 2 år. Det gör oss till en av Nordens mest erfarna aktiefondförvaltare. Nu ser vi fram emot de kommande 2 åren! Text: Eirik Krogstad Året var 199. Irak invaderade Kuwait, Västtyskland vann fotbolls-vm och Margaret Thatcher avgick som brittisk statsminister. 199 var också året då Independent Fund Management AS grundades, företaget som senare bytte namn till ODIN Fonder. Nordisk bakgrund Det är inte bara namnet som gör att många förknippar oss med Norden. ODINs äldsta aktiefond ODIN Norden, lanserades den 1 juli 199. I slutet av samma år hade också ODIN Finland lanserats. ODIN Norge och ODIN Sverige lanserades under 1992 respektive 1994 och därmed var den nordiska grunden lagd. Grundarnas långa erfarenhet av de nordiska aktiemarknaderna var utgångspunkten när våra första aktiefonder lanserades. De ekonomiska förutsättningarna i Norden var bra, det fanns en vilja att utveckla företag på lång sikt och vi såg många intressanta investeringsmöjligheter. Vårt intryck av Norden som en att- raktiv region att investera i har bara förstärkts med åren, säger ODINs vd Leif Ola Rød. ODIN var tidigt ute med att starta en branschfond. Det låg nära till hands att välja branscher där de norska företagen var (och fortfarande är) mycket starka. Under 1994 lanserades ODIN Maritim och under 2 startades oljeservicefonden ODIN Offshore. Bägge dessa fonder har gett en bra avkastning sedan de startade. I 12 I ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 29

13 En internationell förvaltare Idag förvaltar ODIN även breda europeiska och globala aktiefonder. Detta är inte heller någon tillfällighet. Vi insåg tidigt att många nordiska företag i praktiken redan var internationella företag, eftersom de hade stora delar av sin tillverkning och försäljning utomlands. Företagen arbetade globalt och det innebar att ODIN också måste vara en global förvaltare, även om fonderna som vi förvaltade (med undantag för branschfonderna) var nordiska. Det var därför en naturlig utveckling att starta Europafonder 24 och globalfonder 27. Vi är övertygade om att ODINs investeringsstrategi som har gett goda resultat i Norden under snart 2 år, också kommer att ge goda långsiktiga resultat på den europeiska och globala aktiemarknaden. Hög avkastning under lång tid Tabellerna visar avkastningen för ODINs aktiefonder i jämförelse med banksparande (3 månaders NIBOR) och olika referensindex. Det är avkastningen per månad som utgör grunden. Vi har räknat på sparperioder på fem och tio år för de av ODINs aktiefonder som vi förvaltat själva under tio år. Ju längre historik, desto fler sparperioder. ODIN Norge hade den 31 december totalt 151 sparperioder över fem år. I Fakta om ODIN Grundades 199 av Peter Edwall och Petter Goldenheim under namnet Independent Fund Management AS. Affärsidén var en aktiefond med en investeringsstrategi som var värdeorienterad och indexoberoende. Denna strategi är oförändrad. genomsnitt har dessa gett en genomsnittlig årlig avkastning på 16,5 procent. Det ger en årlig genomsnittlig meravkastning på 4,1 procentenheter i jämförelse med fondens referensindex och hela,3 procentenheter jämfört med banksparande. Genom att hålla fast vid vår investeringsstrategi har vi över tiden lyckats skapa bättre resultat än marknaden. Detta innebär dock inte att vi slappnar av och är nöjda. Vi är ödmjuka inför det förtroende som våra andelsägare gett oss och kommer att göra allt för att skapa bra resultat även i framtiden, avslutar Leif Ola Rød. Företaget byter namn till ODIN Fonder under 1992, för att understryka företagets nordiska tillhörighet. ODIN har varit helägt av SpareBank 1 Gruppen AS sedan år 2. ODIN har idag elva egenförvaltade fonder, med ett totalt förvaltat kapital på 25,9 miljarder NOK. Årlig genomsnittlig avkastning 5 års perioder 1 års perioder ODIN Norden 1,3% 14,5% Index 13,3% 12,3% Bank 5,6% 5,7% ODIN Finland 21,1% 1,3% Index 13,3%,% Bank 5,4% 5,6% ODIN Norge 16,5% 13,5% Index 12,4% 9,6% Bank 5,2% 5,4% ODIN Sverige 1,% 1,6% Index 1,4% 9,6% Bank 5,1% 5,1% ODIN Maritim 23,1% 22,% Index 4,4% 3,7% Bank 5,1% 5,1% ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Maritim 5 år 1 år 5 år 1 år 5 år 1 år 5 år 1 år 5 år 1 år Perioder totalt Positiva perioder Bättre än index Bättre än bank ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 29 I 13 I

14 Avkastning (NOK) Historisk avkastning per Total avkastning (NOK) Genomsnittlig årlig avkastning sedan start (NOK) Aktiefond Startdatum Fonden Benchmark 1) Avvikelse Fonden Benchmark 1) Avvikelse ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Europa 2 ) ODIN Europa SMB 2 ) ODIN Global 3 ) ODIN Global SMB 3 ) ODIN Maritim ODIN Offshore 1.. ODIN Fastighet* ,45% 372,% 676,37% 13,26%,24% 5,2% 369,63% 476,5% 3213,5% 21,5% 9,65%,41% 1765,63% 549,14% 1216,49% 1,17%,26% 6,91% 177,3% 391,75% 66,% 17,64%,6% 6,5% -19,57% -3,6% -16,51% -2,13% -,31% -1,2% 25,97% 72,3% -46,6% 2,3% 5,55% -3,24% -,95% -22,29% 13,34% -,92% -2,46% 1,54%,5% 49,6% -41,63%,77% 4,6% -3,29% 663,43% 15,43% 64,% 14,33%,95% 13,3% 1,24% -3,1% 14,5% 7,69% -,41%,1% 277,16% 121,71% 155,45% 15,24%,% 6,36% 1) Information om benchmark - se nedan. Benchmark är omräknat till NOK. 2) Notera att ODIN Europa och ODIN Europa SMB från t.o.m var fond-i-fond som uteslutande investerade i Swedbank Roburs Europafond respektive Swedbank Roburs Småbolagsfond Europa. 3) Notera att ODIN Global och ODIN Global SMB från t.o.m var fond-i-fond som uteslutande investerade i Templeton Global Fund A respektive Templeton Global Smaller Companies Fund. * Inkl. utdelning Avkastning 29 Avkastning (NOK) Aktiefond Fonden Benchmark 1) Avvikelse ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Global ODIN Global SMB ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Fastighet* 37,39% 26,2% 1,57% 36,33% 21,63% 14,71% 49,64% 72,1% -22,46% 45,52% 35,3% 1,22% 22,91%,25%,65% 19,24% 34,39% -15,15% 31,54%,97% 22,57% 26,53% 22,3% 4,14% 17,57% -13,95% 31,53% 5,32% 36,6% 14,26% 33,1% 13,27% 19,91% 1) Information om benchmark - se nedan. Benchmark är omräknat till NOK. * Inkl. utdelning Benchmarks Aktiefond Benchmarks ODIN Norden VINX Benchmark Cap NOK NI 1) ODIN Finland OMX Helsinki Cap GI 2) ODIN Norge Oslo Exchange Mutual Fund Index (OSEFX) 3) ODIN Sverige OMXSB Cap GI 4) ODIN Europa MSCI Europe net Index USD ODIN Europa SMB MSCI Europe net Small Cap Index USD ODIN Global MSCI World Net Index ODIN Global SMB MSCI World Net Small Cap Index ODIN Maritim MSCI World Gross Marine Index 5) ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index (OSX) 6) ODIN Fastighet Carnegie Sweden Real Estate Index 6) 1) Benchmark för ODIN Norden är, sedan.12.31, VINX Benchmark Cap NOK NI. För perioden till.12.3 används Carnegie Total Index Nordic. För perioden till används Alfred Berg Nordic Index som benchmark. 2) Benchmark för ODIN Finland är, sedan , OMX Helsinki Cap GI. För perioden till används OMX Helsinki Cap. 3) Benchmark för ODIN Norge är, sedan , Oslo Börs Fondindex. För perioden till används Oslo Börs Total Index. 4) Benchmark för ODIN Sverige är, sedan , OMXSB Cap GI. För perioden till används Stockholms Fondbörs General Index. 5) Benchmark för ODIN Maritim är, sedan , MSCI World Gross Marine Index. För perioden till används Orkla Enskildas Shipping Index. 6) Referensindexet är inte utdelningsjusterat. Anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan handla för egen räkning i flera typer av finansiella instrument. Detta innebär att anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan äga värdepapper i företag som nämns i denna årsrapport liksom andelar i ODINs värdepappersfonder. Anställdas egenhandel ska ske i överensstämmelse med ODIN Forvaltnings interna riktlinjer för anställdas egenhandel. Dessa riktlinjer är utarbetade i överensstämmelse med norska värdepappershandelslagen och Verdipapirfondenes Forenings branschstandard. I 14 I ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 29

15 Styrelsens årsberättelse för 29 ODINs egenförvaltade aktiefonder omfattar fonder i kategorierna Norgefonder (ODIN Norge), Sverigefonder (ODIN Sverige), Nordenfonder (ODIN Norden), Europafonder (ODIN Europa och ODIN Europa SMB), globalfonder (ODIN Global och ODIN Global SMB), andra regionala fonder (ODIN Finland) och branschfonder (ODIN Fastighet, ODIN Maritim och ODIN Offshore). Aktiefonderna förvaltas enligt en indexoberoende och värdeorienterad investeringsfilosofi. Fonderna har mandat att investera inom stadgarnas begränsningar. Målsättningen är att ge andelsägarna högsta möjliga absolutavkastning över tid. Fondernas mandat och kostnader har inte ändrats under 29. Vid utgången av år 29 förvaltade ODIN Forvaltning AS: NOK Fond 7 milj. ODIN Norden 1 55 milj. ODIN Finland 4 96 milj. ODIN Norge milj. ODIN Sverige milj. ODIN Europa 1 43 milj. ODIN Europa SMB 695 milj. ODIN Global 397 milj. ODIN Global SMB 64 milj. ODIN Maritim 2 2 milj. ODIN Offshore 13 milj. ODIN Fastighet Nordea Bank Norge ASA var depåmottagare för fonderna från till och med Från och med har Handelsbanken (org.nr ) varit depåmottagare för fonderna. Finansiell risk och riskstyrning Finansiell risk vid investeringar i aktiefonder beskrivs traditionellt som prisvolatilitet eller svängningar i fondens andelsvärde. Detta innebär att investeringar i aktier och aktiefonder alltid är förenat med viss risk i den bemärkelsen att värdet på andelarna kommer att variera från dag till dag över tid. Aktiefonder bör vara ett långsiktigt investeringsalternativ. Verdipapirfondenes forening rekommenderar en investeringshorisont på minst fem år. en indexoberoende investeringsfilosofi kommer utvecklingen att avvika från referensindex. Över tid blir resultatet att fonderna antingen utvecklas sämre eller bättre än referensindex. Den historiska avkastningen i ODINs olika aktiefonder finner du på sidan 14. Fondens indexoberoende, kombinerat med förvaltarens kunskap och erfarenhet, är viktiga förutsättningar för bra investeringsbeslut. Investeringsbesluten bygger på fundamental analys och görs med utgångspunkt i egna bolagsanalyser. Investeringarna sker i branscher som förvaltaren besitter god kunskap om och har djup insikt i. Dagliga rapporter till administrationen och förvaltaren ömbesörjer att portföljen hålls inom de interna och externa ramarna. Inlösningar under perioden Fonderna har inte mottagit extraordinärt stora inlösningar som har påverkat andelarnas värde under året. Företagets rutiner för teckning och inlösen säkrar andelsägarnas likabehandling. De största inlösningarna under 29 utgjorde: Fond % ODIN Norden 1,% ODIN Finland 1,77% ODIN Norge 1,6% ODIN Sverige 4,7% ODIN Europa 5,15% ODIN Europa SMB 1,6% ODIN Global 2,3% ODIN Global SMB 1,1% ODIN Maritim,61% ODIN Offshore,75% ODIN Fastighet,72% Fortsatt drift All aktivitet knuten till fonderna utförs av ODIN Forvaltning AS. De olika fonderna har på så vis inga anställda. Räkenskaperna för fonderna är avlagda under förutsättning om fortsatt drift. Förvaltningsbolaget ODIN Forvaltning AS har en sund ekonomisk och finansiell ställning. Fondernas utveckling jämförs med respektive fonds referensindex. Det står ODINs förvaltare fritt att sätta samman fondernas portföljer, oberoende av de referensindex som fonderna jämförs med. Eftersom fonderna förvaltas enligt ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 29 I 15 I

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Januari 2010 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Börsen stiger 2009 kan sammanfattas som ett mycket bra börsår. Nio av ODINs elva aktiefonder utvecklades bättre än de referensindex som fonderna

Läs mer

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,3 procent för ODIN Norden. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter 2010 slutade med en uppgång på 8,9 procent för ODIN Global SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Hugin &Munin Information från ODIN Fonder

Hugin &Munin Information från ODIN Fonder December 2010 Hugin &Munin Information från ODIN Fonder 20 år i Finland ODIN älskar Finland och finska företag. Vi har gjort det länge och vi tror att denna kärlek går en ljus framtid till mötes. Aktiefonden

Läs mer

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,8procent för ODIN Fastighet. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011 Lars Mohagen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 28,4 procent för ODIN Maritim. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Februari 2010 Hugin & Munin Information från ODIN er På jakt efter företag som lämnar utdelning ODIN är en aktiv förvaltare och investerar i just de företag som vi anser kommer att ge våra fondsparare

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Mars 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Förväntningarnas marknad Aktiemarknaden är en förväntansmarknad som ligger steget före en konjunkturväxling. I USA började kursfallet hösten 2007, flera

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011 Jarl Ulvin 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 14,9 procent för ODIN Norge. Fondens referensindex steg under motsvarande period med 12,8

Läs mer

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 32,7 procent för ODIN Finland. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder April 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Fortsatt tro på oljeservice Oljeserviceföretagen har fallit markant i takt med lågkonjunkturen i världsekonomin och det kraftigt fallande oljepriset.

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Juni 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Spel om förväntningar skapar möjligheter Ökat fokus på företagens kvartalsresultat ger större fluktuationer på aktiemarknaden. Ju mer kortsiktig omgivningen

Läs mer

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren.

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Februari 2011 Hugin & Munin ODINs marknadskommentarer Frihet utanför buren Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Först och främst handlar det om att

Läs mer

Årsrapport 2009 ODIN Fonder

Årsrapport 2009 ODIN Fonder Årsrapport 29 ODIN Fonder I JANUARI 21 Innehåll 3 Ett bra år för börsen 4-6 Marknadskommentar från ODINs förvaltare - Förvaltarnas kommentarer 12-13 ODIN fyller 2 år 14 Avkastning 15-1 Styrelsens årsberättelse

Läs mer

ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011. Alexandra Morris

ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011. Alexandra Morris ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011 Alexandra Morris 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 5,1 procent för ODIN Europa. Fondens referensindex sjönk under motsvarande period

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder April 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Fortsatt tro på oljeservice Oljeserviceföretagen har fallit markant i takt med lågkonjunkturen i världsekonomin och det kraftigt fallande oljepriset.

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2010 Hugin & Munin Information från Fonder år 1990-2010 Nordiska värden i sikte Totalt sett har Norden klarat sig bättre än övriga aktiemarknader under det senaste året, men Norden har inte riktigt

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Juli 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Ljusare tider på aktiemarknaden? De flesta av världens börser sammanfattar första halvåret med en uppgång. Även ODINs aktiefonder utvecklades bra under

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Januari 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Osäkerhet, men börserna vänder först 2008 har gått till historien som ett av de sämsta åren någonsin på aktiemarknaden. Ofta läggs grunden för god

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Maj 2010 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Recreated PMS Endast de bästa får plats ODIN Global har över 50 000 företag att välja mellan, men portföljen består endast av 33 företag. Vår ambition

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Januari 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Marknadsstörningar ger möjligheter Företagens resultattillväxt avtog något under andra halvåret 2007, men värderingen av företagen är fortsatt försiktig

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Maj 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Hur går det för ODIN Europa? De europeiska företagen har gått igenom en period fylld av utmaningar i kölvattnet av oron på finansmarknaderna. Det har

Läs mer

ODIN Global Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 25,55 procent för ODIN Global. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010. Truls Haugen

ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010. Truls Haugen ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,00 procent för ODIN Europa SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,6 procent för ODIN Sverige. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2010 Hugin & Munin Information från Fonder Nordiska värden i sikte Totalt sett har Norden klarat sig bättre än övriga aktiemarknader under det senaste året, men Norden har inte riktigt följt

Läs mer

Årsrapport 2010. ODINs aktiefonder. Januari 2011

Årsrapport 2010. ODINs aktiefonder. Januari 2011 Årsrapport 21 ODINs aktiefonder Januari 2 Innehåll Omslagsbild: Hamnøy i Lofoten, Norge Fotograf: Asle Svarverud 3 Ett händelserikt år 4-6 Marknadskommentar från ODINs förvaltare 7 Förstärkt förvaltarteam

Läs mer

1990-2010. Halvårsrapport ODIN Fonder 2010

1990-2010. Halvårsrapport ODIN Fonder 2010 år 199 - I JULI Halvårsrapport ODIN Fonder Innehåll 3 Ett skakigt första halvår på börsen 4-6 Marknadskommentar från ODINs förvaltare 8-11 Förvaltarnas kommentarer 12 En aktiv förvaltare i Norden 13 Avkastning

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Februari 2008 Hugin & Munin Information från ODIN er Oro för recession präglade börserna Sällan har vi sett så stora dagliga börssvängningar under januari. Svängningarna var till stor del drivna av osäkerheten

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Därför. ODINs aktiefonder

Därför. ODINs aktiefonder Därför ODINs aktiefonder Sparande i aktiefonder Att få högre avkastning på sparpengarna handlar om en sak: än man annars skulle få. ODIN Fonder Södra Hesperiagatan 10, 00100 Helsingfors Tfn 09 4735 5100

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Juli 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Utmanande aktiemarknader Börsåret 2008 har hittills växlat mellan perioder med oro och osäkerhet och perioder med tilltro och förhoppningar. Som aktiefondförvaltare

Läs mer

Hugin & Munin Weekly Market Briefing 20-2014

Hugin & Munin Weekly Market Briefing 20-2014 Hugin & Munin Weekly Market Briefing 20-2014 Veckan som gick Börserna var i toppform i början av veckan, men efter nedslående siffror gällande tillväxten i eurozonen backade de under torsdagen. I Norge

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2007 Hugin & Munin Information från ODIN er Företagens resultat väger tyngst Augusti 2007 kommer att bli ihågkommen som en orolig månad på världens börser. I dessa stormiga tider är det viktigt

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013 Makronyheter Den amerikanska skuldnivå präglade finansmarknaderna under förra veckan: Kommer amerikanska politiker verkligen riskera att USA åsidosätter sina

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

Strategi under december

Strategi under december Strategi under december Återhämtning efter svag inledning December inleddes som bekant mycket svagt på aktiemarknaderna världen över, för att trots allt sluta positivt. Europa STOXX 600 kom att gå upp

Läs mer

Årsrapport. ODIN Fonder 2008 I JANUARI 2009 I

Årsrapport. ODIN Fonder 2008 I JANUARI 2009 I Årsrapport ODIN Fonder 2 I JANUARI 29 I Innehåll I3I I4-6I I7I I-I I12I I13I I14-17I I1I I19-2I I21-22I I23-24I I25-26I I27-2I I29-3I I31-32I I33-34I I35-36I I37-3I I39-4I I41I I42I Dags att öka sparandet

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Oktober 2010 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder år 1990-2010 Hotet från piratkopieringen Konkurrensen från billiga kopior hotar lönsamheten i många ledande företag. Paradoxalt nog är de mest kopierade

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden Stadgar för värdepappersfonden ODIN Norden 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Norden är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd krets

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Oktober 2007 Hugin & Munin Information från ODIN er Spännande möjligheter i öst Efter övertagningen av ODIN Global och ODIN Global SMB kan ODIN investera i undervärderade bolag runtom i världen. Framöver

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Halvårsrapport. ODIN Fonder 2007

Halvårsrapport. ODIN Fonder 2007 Halvårsrapport ODIN Fonder 2007 I JULI 2007 I Innehåll I I3I I4-7I I8-9I I10-13I I14I I15I I16-17I I18-19I I20-21I I22-23I I24-25I I26-27I I28-29I I30-31I I32-33I I34-35I I36-37I I38I Fler egenförvaltade

Läs mer

ODIN Fastighet I (Eiendom I)

ODIN Fastighet I (Eiendom I) ODIN Fastighet I (Eiendom I) Fondkommentar april 2014 Stabila resultat hittills i år Låga räntor och god ekonomi Kursuppgång följer kapitaluppbyggnad Låga räntor och god ekonomi ger uppsving ODIN Eiendom

Läs mer

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011 Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder Oktober 2011 Minskad fart men inget Armageddon Till skillnad från vad vi hoppades före sommaren avtog inte oron på börserna under tredje kvartalet snarare

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global Stadgar för värdepappersfonden ODIN Global 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Global är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitaltillskott från en obestämd krets

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Oktober 2009 Hugin & Munin Information från ODIN er Mittens rike Efter en dryg vecka på resande fot i Kina är intrycken många. I Kina finns det enorma möjligheter, men också många fallgropar för utländska

Läs mer

Hugin & Munin. Om vi vidgar perspektivet på det som sker finner vi att orsakerna till oron ligger längre tillbaka i tiden.utlåningsivriga banker i

Hugin & Munin. Om vi vidgar perspektivet på det som sker finner vi att orsakerna till oron ligger längre tillbaka i tiden.utlåningsivriga banker i Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder September 2011 Disciplin i oroliga tider Vi håller fast vid vår investeringsprocess oavsett om marknaderna stiger eller faller. Men det betyder inte att

Läs mer

ODIN på global värdejakt

ODIN på global värdejakt April 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder ODIN på global värdejakt Genom övertagandet av ODIN Global och ODIN Global SMB kan vi fritt investera i undervärderade företag runt om i världen. På

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Har det östeuropeiska investeringståget gått? Lägre tillväxt i världsekonomin och politisk oro påverkar de östeuropeiska företagen negativt. Finns

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Oktober 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Amerikansk storm på börserna Den internationella finanskrisen har nått nya höjder. I september gick investeringsbanker i konkurs, kreditmarknaden

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer

I JANUARI 2007. ODIN Fonder

I JANUARI 2007. ODIN Fonder I JANUARI 2007 I Årsrapport 2006 ODIN Fonder I Innehåll I I3I I4-9I I10I I-13I I14I I15-16I I17-18I I19-20I I21-22I I23-24I I25-26I I27-28I I29-30I I31-32I I33I I34I Ännu ett bra år för andelsägare i ODINs

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder December 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Följer de långa trenderna De långa trenderna i världsekonomin består även om vi periodvis går igenom dåliga tider. Åtgärdspaketen innebär möjligheter

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Månadsbrev - Januari 2014 Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Access Fund 2014-01-31 Marknadssentimentet i hälsovårdssektorn var positivt under januari månad och MSCI

Läs mer

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders Tellus Midas Strategi under november Marknadsbrev November 2015 September215 2015 I I korthet: Avkastning Avkastning november: MIDAS MIDAS 0,71% 5,93% Bekräftelse av starkt säsongsmönster STOXX600 2,65%

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 Marknad 2010-12-08 Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 1 Marknader idag Fokus skiftar till makro Marknaderna fortsätter att tveka, fokus på nya risker, Irland och Kina (Portugal&Spanien).

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 33-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 33-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 33-2013 Är det värsta över? Den ekonomiska tillväxten i västvärlden är tillbaka om vi ska tro färsk statistik från det andra kvartalet. Avkastning respektive börs,

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer