Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hugin & Munin Information från ODIN Fonder"

Transkript

1 Juni 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Spel om förväntningar skapar möjligheter Ökat fokus på företagens kvartalsresultat ger större fluktuationer på aktiemarknaden. Ju mer kortsiktig omgivningen är, desto större möjligheter finns det för de långsiktiga investerarna. Maj var en månad med kursuppgång på världens börser. I USA steg indexet S&P 500 med 5,6 procent, Europa steg med 4,4 procent mätt genom MSCI Europe och Norden steg med 4,3 procent mätt genom MSCI Nordic Countries. På Oslobörsen gick fondindex upp med hela 16,5 procent (alla index mäts i lokal valuta). Även ODINs aktiefonder har gått bra på senare tid. Hittills i år ligger åtta av elva aktiefonder före sina respektive referensindex. Det är vi mycket nöjda med. Kortsiktigt fokus Idag ägs en aktie under i genomsnitt sex månader på New York-börsen. Vi måste gå tillbaka ända till 1930-talet för att hitta motsvarande kortsiktighet. Ju kortare tidsperspektiv investerarna har, desto mer oroar de sig för vad som händer vid presentationen av nästa kvartalsresultat. Större fluktuationer Ökat fokus på företagens kvartalsresultat ger större fluktuationer för aktiekurserna. När en aktie värderas utifrån resultatet per aktie för föregående kvartal är sannolikheten stor att det blir en felaktig värdering. Vi såg många exempel på detta under rapportperioden för fjärde kvartalet ifjol. Aktiekurserna för de företag som inte levde upp till analytikernas förväntningar eller uppfyllde den egna resultatprognosen föll kraftigt när resultatet presenterats. När siffrorna för första kvartalet i år har presenterats har tendensen varit den motsatta. Analytikerna har påverkats av företagens låga resultatprognoser för fjärde kvartalet och i många fall har prognoserna justerats ned för mycket. Det har i sin tur lett till att företagen i större utsträckning har lyckats uppfylla förväntningarna och aktiekurserna har stigit. Spel om förväntningar Om företagen uppfyller förväntningarna eller inte kan ses som ett slags spel om förväntningar. Spelet ger långsiktiga investerare som ODIN möjligheter att köpa felvärderade kvalitetsföretag. Inom ODIN anser vi att det bokförda resultatet aldrig återspeglar företagets värde (det är inte heller syftet med bokföringen). Vi fokuserar på företagens framtida kontantflöden det är vad som i slutändan avgör vad företagen är värda. Irrationella företag Företagen bidrar också till att fokus blir alltmer kortsiktigt, eftersom många

2 Avkastning hittills i år: ODIN Norden: 25,9 % ODIN Finland: 29,4 % ODIN Norge: 31,7 % ODIN Sverige: 32,4 % ODIN Europa: 14,9 % presenterar resultatprognoserna som resultat per aktie genomfördes en undersökning bland 400 amerikanska finanschefer ( The Economic Implications of Corporate Financial Reporting av Graham, Harvey och Rajgopal). Den vanligaste uppfattningen var att resultaten har störst betydelse för investerarna. I analyssyfte menade finanscheferna att motsvarande kvartal föregående år, och analytikernas samlade förväntningar, var de viktigaste faktorerna för aktiekursutvecklingen. Det mest uppseendeväckande i undersökningen var ändå att hela 80 procent var redo att sänka potentiellt värdeskapande kostnader för att leva upp till analytikernas prognoser! Detta kunde exempelvis handla om kostnader kopplade till forskning och utveckling, marknadsföring och underhåll. Drygt 50 procent av de tillfrågade ville också skjuta upp värdeskapande förvärv för att uppfylla marknadens kortsiktiga förväntningar. Undersökningen visar att marknadens kortsiktighet gjorde företagen mer benägna att agera irrationellt när det gäller det långsiktiga värdeskapandet.... men vissa byter riktning Flera företag har dock börjat förstå att det inte är kvartalsresultat per aktie som bör vara huvudfokus. General Electric är ett exempel. I april 2008 beslutade företaget att de skulle sluta med resultatprognoser baserat på resultat per aktie. Ledningen på olika nivåer i företaget hade blivit alltför koncentrerad på kortsiktiga mål, istället för på mer långsiktigt värdeskapande. Företagens värdedrivare Inom ODIN anser vi att en mer informativ resultatprognos från företagen kan bestå i att beskriva framtidsprognoserna baserat på företagens värdedrivare. Vilken omsättningsutveckling förväntar sig företagen? Vilka verksamhetsmarginaler förväntar sig företagen? Och hur mycket måste man investera i tillgångar och arbetande kapital för att företagen ska nå sina mål? Detta är information som ger mervärde för långsiktiga investerare! Vi hittar flera företag i våra egna portföljer som har tagit detta till sig. Schweiziska Sika är ett exempel. Förtaget, som är en nischleverantör av specialkemikalier, presenterar enbart halvårsrapporter. Orsaken är att de inte vill att för mycket störningar och kortsiktiga hänsyn ska hamna i fokus. För att ytterligare betona långsiktig heten presenterar Sika också konkreta mål för vad de vill uppnå framöver. Att den organiska omsättningsökningen ska ligga på mellan åtta och tio procent, att företagets verksamhetsmarginaler ska ligga omkring procent och att kontantflödet från verksamheten ska ligga mellan fyra och sex procent i förhållande till omsättningen, är tre exempel på detta. ODIN Europa SMB: 15,7 % Marknadsutveckling under de senaste 12 månaderna i lokal valuta Norge Norden Europa Världen USA Average Holding-period Fond Index Som du ser i grafiken håller vi på att återta förlorad mark. Hittills i år har amerikanska aktier stigit med tre procent, nordiska aktier med 16 procent, medan Oslobörsen har stigit med drygt 30 procent. Källdata: Reuters EcoWin. I grafiken visas genomsnittlig ägartid på aktier på New York-börsen (NYSE). Idag äger investerarna aktierna under i genomsnitt sex månader. Det är rekordkort. Källa: SG Global Strategy Research. Så här investerar vi ODIN är en aktiv förvaltare som fritt kan investera i bolag, oberoende av vikt i ett marknadsindex. Vi investerar i bolag som vi anser har de egenskaper som behövs för att bli «morgondagens vinnare». Vårt jobb som fondförvaltare är att göra andelsägarna delaktiga i bolagens värdeökning. På ODIN förstår vi vikten av att göra egna, självständiga investeringsval.våra investeringar görs mot bakgrund av grundliga bolagsanalyser inom branscher och på marknader som vi känner till och förstår - där vi vet vad som skapar resultaten. Vi är långsiktiga ägare som klarar kortsiktiga störningar i marknaden. Vi föredrar så kallade värdebolag framför tillväxtbolag. Det är bolag med en solid omsättning och god resultatutveckling, som är undervärderade

3 Det är vårt jobb som förvaltare att ha en kvalificerad uppfattning om huruvida Sika uppnår sina mål eller inte. Vi äger aktier i företaget genom ODIN Global SMB och aktierna utgör i skrivande stund nästan fyra procent av fonden. Orimliga förutsättningar? Ett företags värde beror på företagets förmåga att tjäna pengar på verksamheten. Ändå faller många investerare för frestelsen att handla aktier baserat på kortsiktiga vinstperspektiv. Många anser att det är för tidskrävande och föga meningsfullt att räkna på framtida kontantflöden under perioder då osäkerheten är särskilt stor. Vi anser det nyttigt att diskontera kontantflöden, eftersom man kan avläsa vilka förutsättningar som ligger till grund för dagens aktiekurser. Uttryckt på ett annat sätt: Man kan använda detta som en verklighetskontroll av de olika värdedrivarna. Vi ser att det i många fall finns orimliga förutsättningar inbakade i aktiekurserna när vi genomför de här övningarna idag. Ett exempel är irländska CRH, som vi äger aktier i både genom ODIN Europa och ODIN Global. Företaget tillverkar insatsfaktorer till byggnader och infrastruktur runt om i världen och har lyckats generera värden under både goda och dåliga tider. De senaste tjugo åren har den genomsnittliga verksamhetsmarginalen legat mellan åtta och tio procent. Den lägsta marginalen under perioden har legat på knappt åtta procent. Med utgångspunkt från dagens aktiekurs kan vi beräkna att aktiemarknaden förväntar sig att CRH ska ha en verksamhetsmarginal på omkring sex procent i framtiden. Alltså Vegard Søraunet Förvaltare ODIN Global och ODIN Global SMB Globalteamet: Jarl Ulvin är ansvarig förvaltare för ODIN Global och ODIN Global SMB. Med honom i globalteamet finns Oddbjørn Dybvad och Vegard Søraunet, förvaltare, och Mi Kim, analytiker. ODIN övertog förvaltningen av globalfonderna från Franklin Templeton den 12 juni väl under det företaget har levererat historiskt! Vi tror att marknaden värderar företaget för lågt. Kortsiktigheten styr. När marknaden normaliseras förväntar vi oss en omvärdering av företagets aktiekurs. Vägen framåt Under de senaste månaderna har vi sett flera makroekonomiska indikatorer som tyder på att det kan vara på väg att ljusna. Vi förväntar oss att våra portföljföretag ska gå stärkta ur lågkonjunkturen jämfört med konkurrenterna. Våra långsiktiga investeringsteman i globalfonderna är fortfarande desamma och vi ser att drivkrafterna bakom dem håller på att förverkligas i form av ökad vinst. Sedan bottennoteringen i november har ODIN Global och ODIN Global SMB utvecklats bra både i absoluta och relativa termer. För dem som har en längre tidshorisont på investeringarna gärna tre till fem år eller mer ser vi stora möjligheter att köpa globala kvalitetsföretag med unika marknadspositioner till kraftigt rabatterade priser. Avkastning hittills i år: ODIN Global: 16,1 % ODIN Global SMB: 21,6 % ODIN Maritim: 16,1 % ODIN Offshore: 41,9 % ODIN Fastighet: 13,7 % Källa: ODIN Forvaltning och OBI ODINs förvaltarteam Jarl Ulvin Alexandra Morris Truls Haugen Nils Petter Hollekim Lars Mohagen Oddbjørn Dybvad Vegard Søraunet i förhållande till bedömningarna av den långsiktiga resultatutvecklingen och bokförda värden. Att bolagen faktiskt gör vinst och har reella värden gör att det normalt finns få potentiella luftslott bland värdebolagen. Det är bra att läsa rapporter om olika länder och om politiska förändringar.men att se det med egna ögon ger ännu bättre kunskap och djupare förståelse. En viktig del av jobbet för ODINs förvaltare består i att resa runt och besöka olika marknader och bolag. I samtal med bolagens ledningar får vi mer kunskap och ökad förståelse för den kultur de är verksamma i. Sådan kunskap utgör en viktig del av den totala analys vi gör av de bolag vi bedömer om vi ska investera i. Vi tror att det hela tiden går att upptäcka bra, undervärderade bolag - bolag som vi tror blir «morgondagens vinnare». Ända sedan ODIN etablerades har vi följt samma investeringsfilosofi. Filosofin, i kombination med gott förvaltarhantverk, har gett andelsägarna i ODINs aktiefonder hög meravkastning under många år. Resultaten kan du se i avkastningsöversikten.

4 Avkastningshistorik per Startdatum Hittills i år 12 mån 3 åren 5 åren 10 åren Sedan start AKTIEFOND ODIN Norden VINX Benchmark Cap NOK NI ODIN Finland OMX Helsinki Cap GI ODIN Norge Oslo Børs Fondsindex (OSEFX) ODIN Sverige OMXSB Cap GI ODIN Europa MSCI Europe net Index USD ODIN Europa SMB MSCI Europe net Small Cap Index USD ODIN Global MSCI World Net Index ODIN Global SMB MSCI World Net Small Cap Index ODIN Maritim MSCI World Gross Marine Index ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index* ODIN Fastighet Carnegie Sweden Real Estate Index* 25,9 % -40,4 % -14,4 % 6,8 % 7,9 % 13,1 % 22,4 % -37,7 % -9,6 % 4,3 % 5,1 % 8,2 % 29,4 % -35,0 % -7,9 % 7,2 % 11,1 % 21,3 % 18,6 % -35,3 % -7,5 % 6,6 % 4,1 % 9,7 % 31,7 % -45,0 % -15,5 % 8,8 % 9,2 % 17,0 % 47,5 % -49,0 % -14,2 % 6,1 % 5,0 % 9,7 % 32,4 % -31,1 % -10,5 % 4,4 % 12,8 % 16,4 % 24,6 % -32,2 % -7,7 % 3,8 % 2,9 % 9,7 % 14,9 % -42,7 % -18,7 % -0,2 % -4,9 % 8,3 % -33,1 % -10,6 % 0,1 % -2,6 % 15,7 % -41,6 % -15,6 % 4,0 % 0,1 % 27,0 % -33,9 % -13,1 % 2,5 % 3,2 % 16,1 % -38,9 % -15,4 % -5,4 % -4,2 % 7,5 % -28,4 % -10,8 % -2,3 % -4,7 % 21,6 % -36,5 % -15,7 % -4,8 % -1,6 % 15,4 % -26,9 % -13,2 % -1,6 % 1,6 % 16,1 % -55,8 % -11,8 % 10,7 % 19,8 % 13,6 % 11,7 % -44,6 % -5,9 % 3,9 % 2,8 % 1,7 % 41,9 % -50,5 % -13,7 % 17,4 % 5,1 % 47,2 % -42,9 % -9,2 % 9,0 % -1,8 % 13,7 % -35,3 % -9,1 % 7,3 % 11,7 % -0,3 % -35,1 % -12,3 % 1,1 % 5,5 % 1) Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i Roburs Europafond. 2) Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i Roburs Småbolagsfond Europa. 3) Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i Templeton Global Fund A. 4) Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i Templeton Global Smaller Companies Fund. * Referensindexet är inte utdelningsjusterat. Startdatum Hittills i år mnd Yield p.a. Räntekänslighet Sedan start flat RÄNTEFOND ODIN Moneymarket EUR ,0 % 0,1 % 2,4 % 0,1 3,3 % EUR003M INDEX 1,3 % 0,2 % 6,3 % ODIN har i Hugin & Munin återgivit källor som värderas som pålitliga. ODIN kan emellertid inte garantera att informationen från källorna vare sig är precisa eller kompletta. Uttalanden i denna Hugin &Munin reflekterar ODINs marknadssyn vid tidpunkten då den framställdes. Anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan handla för egen räkning i flera typer av finansiella instrument. Detta innebära att anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan äga värdepapper i företagsom nämns i Hugin & Munin liksom andelar i ODINs värdepappersfonder. Anställdas egenhandel ska ske i överensstämmelse med ODIN Forvaltnings interna riktlinjer för anställdas egenhandel. Dessariktlinjer är utarbetade i överensstämmelse med norska värdepappershandelslagen och Verdipapirfondenes Forenings branschstandard. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bl.a. på marknadsutvecklingen,förvaltarens kunnande,fondens risk samt kostnader vid teckning,förvaltningoch inlösen. Avkastningen kan bli negativ som en följd av kursfall.

5 ODINs aktiefonder ODIN har elva egenförvaltade aktiefonder. Allt från aktiefonder som investerar i enbart ett land eller i en bransch till breda nordiska, europeiska eller globala aktiefonder. Globalfonder: ODIN Global ODIN Global SMB Fonderna kan fritt investera i bolag över hela världen. låg/medel Länder fonder: Regionfonder: ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Norden Fonderna kan investera i bolag som är börsnoterade eller har sitt huvudkontor eller sitt ursprung i Europa/Norden. medel Sektorfonder: Val av fond Avkastningen är vanligtvis den viktigaste orsaken till att investera i aktiefonder. Generellt sett kan man förvänta sig en högre avkastning genom att investera i en aktiefond än från till exempel bankdepositioner, men man måste också acceptera variationer i placeringens värde, vilka hänför sig till förändringar i marknadsvärdena på de tillgångar fonden investerat i. Historiskt sett har aktiemarknaden avkastat i genomsnitt 3-6 procentenheter mera än bankdepositioner. Vi rekommenderar en investeringstid i aktiefonder på minst fem år. ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige Fonderna kan investera i bolag som är börsnoterade eller har sitt huvudkontor eller sitt ursprung i de respektiva länder. hög ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Fastighet Fonderna investerar enbart i en bransch och påverkas därför helt av den branschens utveckling. hög Om du överväger ett sparavtal eller en investering i endast en fond, rekommenderar vi i första hand någon av våra fonder med ett brett mandat: ODIN Global ODIN Europa ODIN Norden I ODIN har vi en enkel tumregel för när du skall investera: Investera i fonder då du har råd. Detta kan låta enkelt, men om du försöker träffa tillfälliga nedgångar eller toppar, är sannolikheten att misslyckas stor. Vår rekommendation är därför att spara regelbundet och att öppna ett månatligt sparavtal. Den uppnådda avkastningen är beroende av hur länge du sparar och fondens kursutveckling. Genom regelbundet månatligt sparande uppnår du en fördelaktig genomsnittlig anskaffningskurs. Med andra ord köper du varken på toppen eller på botten - men du får flera andelar för samma belopp då kurserna sjunker. ODIN fonder kan tecknas antingen som en engångsteckning eller som regelbundet sparande. Minimibeloppet vid engångsteckningar är 500 euro och genom ett sparavtal 50 euro per månad. Vår rekommendation baserar sig på att ovannämnda fonder kan placera fritt på olika marknader oberoende av företagsstorlek eller bransch. Det finns dock många orsaker till att investera i flera av våra fonder. Tillläggsinformation om våra aktiefonder finns på vår hemsida Hur köper jag fondandelar? Du blir andelsägare genom att göra en engångsinsättning eller genom att starta ett månadssparande via direktdebitering. OBS! Enligt lagen om identifiering av kunder måste nya kunder sända oss en kopia av sitt identitetsbevis. Teckningsblanketter Teckningsblanketter och tilläggsinformation finns att hämta på vår webbplats eller om du hellre vill ha den skickad per post, kontaktar du vår kundservice på telefon: eller på e-post: Kontaktinfo: ODIN Fonder Södra Hesperiagatan 10, Helsingfors Tfn Fax FO: Internet: E-post:

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren.

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Februari 2011 Hugin & Munin ODINs marknadskommentarer Frihet utanför buren Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Först och främst handlar det om att

Läs mer

Årsrapport. ODIN Fonder 2008 I JANUARI 2009 I

Årsrapport. ODIN Fonder 2008 I JANUARI 2009 I Årsrapport ODIN Fonder 2 I JANUARI 29 I Innehåll I3I I4-6I I7I I-I I12I I13I I14-17I I1I I19-2I I21-22I I23-24I I25-26I I27-2I I29-3I I31-32I I33-34I I35-36I I37-3I I39-4I I41I I42I Dags att öka sparandet

Läs mer

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011 Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder Oktober 2011 Minskad fart men inget Armageddon Till skillnad från vad vi hoppades före sommaren avtog inte oron på börserna under tredje kvartalet snarare

Läs mer

ODIN skapar värde för framtiden

ODIN skapar värde för framtiden Årsrapport 213 ODINs aktiefonder Februari 214 ODIN skapar värde för framtiden Innehåll 3 Kommentar från VD 4-5 Marknadskommentar 6-7 ODINs investeringsprocess 8-9 Styrelsens årsberättelse för 213 1 Notinformation

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder

Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder 214 ODIN skapar värde för framtiden I 1 I Innehåll 3 Kommentar från VD 4-5 Marknadskommentar 6 Så investerar vi 8 Avkastningsöversikt 9-11 Styrelsens

Läs mer

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009 Skandia Link våra fonder VÅR/SOMMAR 29 innehåll sid vi har engagemang för ditt sparande 1 välj det alternativ som passar dig bäst 2 förändringar i Skandias investeringserbjudande 4 årets hedgefond öppnas

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

mot nya destinationer

mot nya destinationer N U M M E R 1 april 2012 S K A G E N F O N D E R. S E 10 Kortsiktighetens värde Aktier byter händer i rasande fart - det kan vara positivt för långsiktiga investerare SKAGEN Kon-Tiki mot nya destinationer

Läs mer

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter Hugin & Munin Special Report ODIN om Fastigheter Oktober 2012 Inledning Fastigheter är världens största tillgångsklass. För många privatpersoner är bostaden den största och i många fall enda investeringen.

Läs mer

Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj 2012. Fondstatistik april 2012:

Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj 2012. Fondstatistik april 2012: Marknadsbrev maj 2012 Försikti a fondaffärer i april April är över för den här gången och för Stockholmsbörsens del blev det en hel del svängningar. Under årets tre första månader såg vi rusning till aktiefonder,

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 49-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 49-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 49-2013 Veckan som gick Efter de senaste toppnoteringarna på aktiemarknaderna såg vi en nedgång i de flesta marknaderna under förra veckan. Utvecklingen på utvalda

Läs mer

Är avkastning allt? Is the return everything? Adam Bäcklin Martin Heyerdahl-Simonsen. Företagsekonomi C-uppsats

Är avkastning allt? Is the return everything? Adam Bäcklin Martin Heyerdahl-Simonsen. Företagsekonomi C-uppsats Adam Bäcklin Martin Heyerdahl-Simonsen Är avkastning allt? Is the return everything? Företagsekonomi C-uppsats Termin: Vårterminen 2010 Handledare: Christopher von Koch Sammanfattning Författare: Adam

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev!

Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev! maj 2009 Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev! Förra marknadsbrevet blev mycket uppskattat av våra kunder. Den här månaden har vi samlat en ny laddning färska analyser och tips från några av marknadens

Läs mer

Svängig, synkroniserad marknad. Årsrapport 2011. 8 Kriser ger möjligheter. 10 Fem budord för värdeinvesterare. 16 Guld värt. 18 Bakom eurokrisen

Svängig, synkroniserad marknad. Årsrapport 2011. 8 Kriser ger möjligheter. 10 Fem budord för värdeinvesterare. 16 Guld värt. 18 Bakom eurokrisen Årsrapport 2011 8 Kriser ger möjligheter Portföljförvaltarna köper när andra tvingas att sälja 10 Fem budord för värdeinvesterare Det räcker inte att hitta bolag med låg värdering 16 Guld värt God bolagsstyrning

Läs mer

Det enkla och trygga fondvalet till pension

Det enkla och trygga fondvalet till pension Det enkla och trygga fondvalet till pension Nya fonder skräddarsydda för pensionssparande Nu lanserar vi tillsammans med tre fondbolag nya fonder som är skräddarsydda för pensionssparande. Syftet är att

Läs mer

NUMMER 2 MAJ 2008 SKAGENFONDER.SE

NUMMER 2 MAJ 2008 SKAGENFONDER.SE NUMMER 2 MAJ 28 SKAGENFONDER.SE 5 Nyheter i kort Torgeir Høien om kreditkrisen. Ny förvaltare på SKAGEN. Kon-Tiki sex år. 6 SKAGEN:s väg till framgång...det var ämnet för SKAGEN Fonders vd Per Wennberg

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2014

East Capital Explorer Årsredovisning 2014 East Capital Explorer Årsredovisning 2014 East Capital Explorer East Capital Explorer är ett svenskt investeringsbolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Bolaget etablerades 2007 med det specifika syftet

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

Välkommen till ett annorlunda fondbolag Konsten att använda sunt förnuft

Välkommen till ett annorlunda fondbolag Konsten att använda sunt förnuft En lægprædikant holder gudstjeneste på Skagen Sønderstrand,, 1877. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum (beskuren). Välkommen till ett annorlunda fondbolag Konsten att

Läs mer

Bråkiga politiker och euforiska marknader

Bråkiga politiker och euforiska marknader Marknadsbrev november 2013 Bråkiga politiker och euforiska marknader Bråkiga politiker och euforiska marknader: Hösten har dominerats av politiska låsningar. Särskilt fokus har riktats mot det amerikanska

Läs mer

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Marknadsbrev juni-juli 2014 Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Vad avgör humöret på obligationsmarknaden? Trots att konjunkturen har fortsatt att röra sig i rätt riktning har långa obligationsräntor

Läs mer

Skillnader i avkastningen mellan en indexfond och aktivt förvaltade fonder åren 2000 2014

Skillnader i avkastningen mellan en indexfond och aktivt förvaltade fonder åren 2000 2014 Skillnader i avkastningen mellan en indexfond och aktivt förvaltade fonder åren 2000 2014 Marknadsutvecklingen av aktiefonder som placerar sina medel på Helsingforsbörsen Oscar von Bonsdorff Examensarbete

Läs mer

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov ROBURS ÅRSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2001 Proffsförvaltning av företagets kapital Varför väljer så många företag Robur? Möte med förvaltarna Vad ligger bakom fondernas utveckling 2001 och hur kommer det

Läs mer