ODIN på global värdejakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ODIN på global värdejakt"

Transkript

1 April 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder ODIN på global värdejakt Genom övertagandet av ODIN Global och ODIN Global SMB kan vi fritt investera i undervärderade företag runt om i världen. På så sätt kan vi skapa avkastning på den globala arenan. Mars var en månad som präglades av stora fluktuationer på världens börser. Nyheter kopplade till utvecklingen i den amerikanska ekonomin fick de största rubrikerna. I USA slutade det breda S&P 500-indexet med en nedgång på 0,4 procent, Europa slutade med en nedgång på 2,5 procent mätt genom MSCI Europe och Norden föll med 4,3 procent mätt genom MSCI Nordic Countries. På Oslo Børs gick fondindeks ned med 3,1 procent (allt mätt i lokal valuta). Ny räntesänkning i USA Negativa nyckeltal och indikatorer bidrog till att den amerikanska centralbanken (FED) sänkte styrräntan med 0,75 procentenheter under mars. Dessutom valde FED att kraftigt öka likviditetstillförseln till bankerna under månaden. Hittills i år har FED sänkt styrräntan med totalt två procentenheter till 2,25 procent. På räntemötet den 18 mars signalerade FED att ifall det blir nödvändigt är banken redo att fortsätta att sänka räntan för att få fart på ekonomin. Prissättningen på obligationsmarknaden tyder på att USA redan befinner sig i en recession. Samma sak gäller för valutamarknaderna. Den amerikanska aktiemarknaden räknar å sin sida med att sannolikheten för en recession är 60 procent. En recession definieras normalt som negativ ekonomisk tillväxt under två kvartal i följd och kan konstateras först i efterhand. Råvaror på högvarv De globala råvarumarknaderna har inte påverkats nämnvärt av rädslan för en recession. På de här marknaderna ser vi få tecken på avmattning. Priserna på jordbruksprodukter som bland annat majs har stigit kraftigt under det senaste året mot bakgrund av en kraftfull satsning på alternativ energi och ökande efterfrågan. Som en följd av prisökningen på råolja har oljederivat och substitut för olja stigit i pris något vi noterar när det gäller allt från priser på fiskolja till gummi. Priserna på koppar och aluminium har fortsatt uppåt och indikerar en stark efterfrågan från bland annat tillväxtekonomier. Fraktraterna, som är en ekonomisk temperaturmätare, är också höga i ett historiskt perspektiv. Investerar fritt Som med ODINs övriga aktiefonder kan vi i ODIN Global och ODIN Global SMB fritt investera i de bolag vi anser kommer att utvecklas bäst under de kommande åren. Som aktiefondförvaltare har ODIN främst fokus på resultatprognoserna för enskilda bolag. Mot bakgrund av den allmänna nedgången på marknaden under de senaste månaderna och de goda bolagsresultaten under fjärde kvartalet 2007 framstår nu, enligt vår uppfattning, ännu fler bolag som attraktivt värderade. På sikt vet vi att aktiemarknaden premierar bolag med god operationell förmåga.

2 Avkastning hittills i år (per ): Fond Index ODIN Norden 10,97% ODIN Finland 4,31% ODIN Norge 15,02% ODIN Sverige 5,66% ODIN Europa 14,56% Letar med ljus och lykta Vi får ofta frågor om hur vi går tillväga när vi letar efter portföljbolag till våra globala fonder världens aktiemarknader består trots allt av flera tusen börsnoterade bolag. Det finns många infallsvinklar när man letar efter intressanta kandidater. Som i våra övriga aktiefonder har vi valt en investeringsprocess som kan sammanfattas med följande ord: megatrender, branscher, bolag, ledning och värdering. Megatrender: Till att börja med letar vi efter bolag som är verksamma inom det vi anser är globala megatrender. Med megatrender menar vi starka ekonomiska drivkrafter som kommer att påverka investeringsflödena under de kommande åren. Ett exempel är ökat välstånd i stora, folkrika delar av världen. En stor del av det ökade välståndet går till bättre kosthållning, ökat proteinintag och ökad konsumtion av fisk och fläskkött. Det gör att tillverkare av foder till odlingsindustrin och fläskköttsproducenter framstår som intressanta kandidater. En annan megatrend vi följer nära är övergången till mer miljövänliga transportformer. Branscher och bolag: Inom megatrenderna studerar vi olika branscher som är väl positionerade. Därefter försöker vi hitta de mest välskötta företagen. Här är användandet av databaser och screeningverktyg viktigt för att filtrera bort bolag som inte är aktuella att investera i exempelvis bolag som är för dyra eller har för stora skulder. Ledning: Vi menar att det är viktigt att besöka de bolag vi investerar i för att få ett intryck av ledningen och organisationen kring dem. Att ledningen äger aktier och sitter i samma båt som våra andelsägare är uteslutande positivt. Värdering: Vi ägnar mycket tid åt att studera bolagens värdedrivare. Det gör att vi kan bedöma bolagens värde. Det hjälper föga om ett bolag är väl positionerat inom en attraktiv bransch och uppvisar goda resultat om detta redan återspeglas i aktiekursen. Om vi ska investera i bolaget måste vi kunna räkna hem en stabil uppgång från dagens aktiekurs. Du kan läsa mer om vad det är som driver värdena i bolagen (värderingen) i temaartikeln. Från megatrend till portföljbolag Ökat fokus på de miljömässiga vinsterna av att transportera människor och varor på räls samt ökad trängsel på infartsvägarna till storstäderna ökar viljan att investera i mindre förorenande och mer effektiva transportlösningar. Vi tror på en renässans för tågbranschen. I ODIN Global SMB har vi investerat i ett bolag som heter Wabtec. Bolaget tillverkar bromssystem för godståg och olika komponenter till tågset i tunnelbanesystem över hela världen. Bolaget säl- ODIN Europa SMB 7,69% Marknadsutveckling senaste 12 mån i lokal valuta Norge Europa Norden Världen Mars kan i grova drag delas in i två delar: fallande börser under månadens första hälft och stigande börser under månadens andra hälft. Hittills i år har marknaderna i grafen haft en nedgång på mellan tolv och sjutton procent. Källdata: Reuters Ecowin Styrränta USA senaste tio åren Styrräntan har sänkts med hela tre procentenheter sedan räntetoppen i september Förhoppningen är att en kombination av lägre ränta och ökad tillförsel av kapital till bankerna kommer att bidra till en börsuppgång. Källdata: Reuters Ecowin. Så investerar vi ODIN är en aktiv förvaltare som kan investera fritt, oavsett bolagets storlek eller vikt i ett marknadsindex. Vi investerar i bolag som vi anser har de egenskaper som behövs för att bli morgondagens vinnare. Vårt jobb som fondförvaltare är att ge våra andelsägare del i bolagens värdeökning. I ODIN förstår vi betydelsen av att ta egna, självständiga investeringsbeslut. Våra investeringsbeslut tas mot bakgrund av grundliga bolagsanalyser i branscher och marknader som vi har god kännedom om och där vi vet vad som skapar resultaten. Vi är långsiktiga ägare och vårt agerande påverkas inte av kortsiktiga svängningar i marknaden. Vi fördrar så kallade värdebolag framför tillväxtbolag. Detta är bolag med solid omsättning och god resultatutveckling som är undervärderade i förhållande till estimaten för långsiktiga resultat och bokförda värden. Att bolagen faktiskt tjänar pengar och har reella värden, minskar risken för potentiella luftslott bland värdebolagen.

3 jer allt från dörrar till luftkonditioneringsanläggningar för tunnelbanesystem samt kontroll- och övervakningssystem. Wabtec är ett internationellt bolag och växer starkt utanför USA. Så mycket som 40 procent av bolagets omsättning skapas utanför landets gränser. Ungefär hälften av bolagets omsättning är serviceintäkter. Bolagets kunskaper inom tågbranschen används också för att utveckla produkter för bland annat kraft- och gruvindustrierna. Bolaget är skuldfritt och omsättningstillväxten och marginalerna är goda. Aktien handlas i skrivande stund till omkring 38 dollar per aktie, medan vi anser att bolaget är värt omkring 55 dollar per aktie. I ODIN Global har vi investerat i Norfolk Southern, som är ett av tågbolagen på den amerikanska ostkusten. Större delen av bolagets omsättning genereras genom frakt av varor som kol och vete. Delar av omsättningen kommer från frakt av bilar. Företag inom tågbranschen blir rent allmänt allt mer konkurrenskraftiga jämfört med lastbilar som transportmedel. Lastbilstransporter omfattas fortsatt av ett kostnadstryck som en följd av ökade drivmedelspriser, nya krav på motorer och koldioxidutsläpp samt ökade köbildningar på vägarna. Detta ger goda förutsättningar för prisökningar för Norfolk Southern. Frakt av varor på räls är cirka fem gånger så bränsleeffektivt jämfört med frakt på väg mätt per tonmil. Norfolk Southern är det billigaste av de stora tågbolagen i USA och vi anser att bolaget är värt betydligt mer än dagens aktiekurs. Oddbjørn Dybvad Förvaltare ODIN Norge, ODIN Global och ODIN Global SMB Globalteamet: Jarl Ulvin är ansvarig förvaltare för ODIN Global och ODIN Global SMB. Med sig i globalteamet har han Oddbjørn Dybvad och Vegard Søraunet som förvaltare, samt Mi Kim som analytiker. ODIN övertog förvaltningen av globalfonderna från Franklin Templeton den 12 juni Stor rabatt i fonderna Hittills i år har den globala aktiemarknaden fallit med omkring 16 procent till stor del på grund av oron på bostads- och finansmarknaderna i USA. ODIN Global har under samma period fallit med 12 procent. ODIN Global SMB föll med 15 procent, medan fondens referensindex föll med 14 procent (mätt i NOK). Ingen vet i vilken riktning aktiemarknaden rör sig på kort sikt. Däremot vet vi att solida bolag som regel går helskinnade ur marknadsoro och att bolagens förmåga att skapa värden kommer att påverka aktiekurserna på längre sikt. ODIN Global och ODIN Global SMB värderas idag cirka 30 procent lägre än de marknader som de investerar i. Denna stora rabatt lovar i sig gott inför framtiden. Vi har hittat många bolag med bra affärsmodeller och starka balansräkningar som är verksamma på marknader med goda framtidsutsikter. Dessa bolag bör över tid prestera mycket bättre än marknaden i övrigt. Avkastning hittills i år: ODIN Global 13,35% ODIN Global SMB 16,80% ODIN Maritim 18,60% ODIN Offshore 15,36% ODIN Fastighet 0,56% ODINs förvaltare Jarl Ulvin Alexandra Morris Truls Haugen Nils-Petter Hollekim Lars Mohagen Oddbjørn Dybvad Vegard Søraunet Det är nyttigt att läsa rapporter om bolag och den omvärld de är verksamma i. Att se det med egna ögon ger dock en ännu djupare kunskap och bättre förståelse. En viktig del av våra förvaltares arbete är att resa runt och besöka olika marknader och bolag. I samtal med bolagens ledningar lär vi oss mer om bolagen och de marknader de är aktiva i. Sådan kunskap utgör en viktig del av den totala analysen vi gör av bolaget vi överväger att investera i. Vi tror att det är möjligt att hitta många nya solida, undervärderade bolag bolag vi tror kommer att bli morgondagens vinnare. Ända sedan starten har vi följt samma investeringsfilosofi. Filosofin, i kombination med förvaltarnas goda hantverk, har gett andelsägarna hög meravkastning under många år. Resultaten kan du själv se i avkastningsöversikten på nästa sida.

4 Avkastningshistorik per 31 mars 2008 Startdatum Hittills i år Senaste 12 mån Senaste 3 åren (per år) Senaste 5 åren (per år) Sedan start (per år ) Aktiefond ODIN Norden ,97% -18,13% 15,40% 32,52% 17,10% VINX Benchmark Cap NOK NI -13,05% -12,58% 15,12% 23,66% 11,30% ODIN Finland ,31% -12,70% 19,89% 27,53% 25,98% OMX Helsinki CAP * -11,01% -12,11% 13,09% 18,66% 10,00% ODIN Norge ,02% -14,10% 17,30% 37,46% 23,45% Oslo Børs Fondsindex (OSEFX) -18,31% -11,92% 18,38% 31,96% 15,24% ODIN Sverige ,66% -22,11% 12,86% 24,04% 20,89% OMXSB Cap GI -11,27% -19,21% 12,50% 21,02% 13,16% ODIN Europa 1) ,56% -27,57% 9,85% 15,33% 1,03% MSCI Europe * -16,87% -17,76% 5,58% 11,39% -0,28% ODIN Europa SMB 2) ,69% -23,95% 17,58% 26,28% 7,36% MSCI Europe Small Cap * -13,26% -25,02% 8,43% 19,28% 7,03% ODIN Global 3) ,35% -19,24% 2,39% 9,77% 1,13% MSCI World Net Index -16,64% -18,43% 3,46% 7,81% -1,47% ODIN Global SMB 4) ,80% -27,36% 1,14% 11,81% 3,48% MSCI World Net Small Cap Index -15,61% -25,74% 1,96% 12,10% 5,59% ODIN Maritim ,60% 7,10% 22,59% 49,00% 21,00% MSCI World Gross Marine Index -6,91% -5,73% 11,86% 23,10% 5,34% ODIN Offshore ,36% -5,07% 31,74% 44,55% 15,34% Philadelphia Stock Exch. Oil Service Sector Index * -15,57% 10,50% 19,22% 18,29% 3,99% ODIN Fastighet ,56% -14,59% 16,68% 27,89% 22,19% Carnegie Sweden Real Estate Index * 2,07% -26,29% 8,28% 21,98% 15,34% 1) Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i Roburs Europafond. 2) Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i Roburs Småbolagsfond Europa. 3) Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i Templeton Global Fund A. 4) Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i Templeton Global Smaller Companies Fund. * Referensindexet är inte utdelningsjusterat. ODIN har i Hugin & Munin återgivit källor som värderas som pålitliga. ODIN kan emellertid inte garantera att informationen från källorna vare sig är precisa eller kompletta. Uttalanden i denna Hugin & Munin reflekterar ODINs marknadssyn vid tidpunkten då den framställdes. Anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan handla för egen räkning i flera typer av finansiella instrument. Detta innebära att anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan äga värdepapper i företag som nämns i Hugin & Munin liksom andelar i ODINs värdepappersfonder. Anställdas egenhandel ska ske i överensstämmelse med ODIN Forvaltnings interna riktlinjer för anställdas egenhandel. Dessa riktlinjer är utarbetade i överensstämmelse med norska värdepappershandelslagen och Verdipapirfondenes Forenings branschstandard. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bl.a. på marknadsutvecklingen, förvaltarens kunnande, fondens risk samt kostnader vid teckning, förvaltning och inlösen. Avkastningen kan bli negativ som en följd av kursfall. Hur köper jag fondandelar? Du blir andelsägare hos ODIN Fonder genom att göra en engångsinsättning eller genom att starta ett månadssparande via autogiro. Nya kunder behöver fylla i en teckningsanmälan som skickas tillsammans med en vidimerad kopia av legitimation. Teckningsanmälan Blanketter för teckningsanmälan finns att hämta på vår webbplats Om du hellre vill ha den skickad per post, kontaktar du vår kundservice på telefon eller på e-post

5 MÅNADENS TEMA Behåll värdebolagen När det stormar på världens börser är det bra att veta att det verkliga värdet på de bolag man investerat i är betydligt högre än vad aktierna handlas för. Inom ODIN ägnar vi liten uppmärksamhet åt den kortsiktiga aktiekursutvecklingen. Vi har fokus på att hitta bästa möjliga värdering av de bolag vi investerar i. Aktiemarknaderna är i den bemärkelsen bara en arena där vi försöker köpa bolag långt under det verkliga värdet. Förr eller senare kommer det verkliga värdet att realiseras och komma den tålmodige investeraren till godo i form av god avkastning. Bolagens värdedrivare För att hitta värdet för ett bolag måste vi skapa oss en uppfattning om bolagets centrala värdedrivare. Nedan följer en genomgång av viktiga värdedrivare i det här avseendet. De gäller för alla typer av bolag, branscher och regioner och blir aldrig omoderna! Omsättningstillväxt: Bolag lever av att sälja varor och tjänster. Omsättningstillväxten är den viktigaste pådrivande faktorn för långsiktigt värdeskapande och den positiva aktiekursutveckling som följer av detta. Rent allmänt har bolag som är skyddade mot konkurrens genom unika produkter och tjänster bättre möjligheter att skapa en positiv omsättningstillväxt och få bra priser. Skyddet kan till exempel vara ingångshinder i form av marknadsposition, kapitalbehov, kunskap och patent. Verksamhetsmarginaler: Ett bolags verksamhetsmarginaler kan ökas genom att man får högre priser för bolagets produkter och/eller minskar kostnaderna. I motsats till omsättningstillväxt finns det en begränsning för hur länge ett bolag kan växa genom marginalökning. Alla bolag har en marginalnivå (tröskel) där kapitalkravet infrias. Kapitalkravet är den avkastning investerarna behöver för att investera i företaget. En marginal över tröskeln genererar aktieägarvärde. På samma sätt minskar en marginal under tröskeln aktieägarvärdena. Skattesats: Bolag betalar skatt. Skatt är en kontantutbetalning och skattesatsens nivå är en värdedrivare i nivå med andra kassaflöden. Ju mer skatt ett bolag betalar, desto mindre blir kvar till fordringsägare och aktieägare. Arbetskapital och investeringsbehov: För att ett bolag ska kunna växa behövs arbetskapital, kapital till underhåll och till nyinvesteringar. Ju mindre ett bolag måste binda upp i kapital för varje intäktskrona det genererar, desto mer kapital kan bolaget använda till värdeskapande dispositioner. Ändringar av fordringar, åtaganden och varulager leder till att kassaflödet ger en annan bild av bolagets finansiella position än bokslutet. Avkastningskrav: Ett bolag som inte klarar avkastningskravet skapar inte heller värde för aktieägarna. Så länge som avkastningskravet inte infrias är det värdeförstörande för bolaget att investera i verksamheten. Fluktuationer och tålamod Inom ODIN ägnar vi mycket tid åt att studera värdedrivarna. Det gör att vi kan bedöma bolagens värde. Vi vet att bolagens värden fluktuerar betydligt mindre än aktiekurserna. Den här kunskapen använder vi till att försöka köpa aktier långt under det verkliga värdet. Som tålmodiga investerare har vi tid att vänta på att aktiekursen ska återspegla det vi anser är bolagets verkliga värde. Stora värden i vitvaror För att illustrera hur man arbetar med värdedrivare i praktiken kan vi titta närmare på den amerikanska vitvarutillverkaren Whirlpool (ett av innehaven i ODIN Global). Vår uppfattning är att bolaget är väl positionerat för att skapa stora aktieägarvärden under de kommande åren. Bolagets omsättningstillväxt i Latinamerika är mycket bra och kommer så småningom att kompensera för den svaga amerikanska marknaden för vitvaror. Marginalerna håller på att förbättras. Synergieffekter, produktivitetsförbättringar och kostnadsnedskärningar kommer att stärka marginalerna ytterligare. Under de senaste 20 åren har kapitalbindningen minskat kraftigt och varulagret är så gott som obefintligt. Bolagets kassaflöde är mycket starkt och balansräkningen är solid. Efter att ha visat positiva resultat under fjärde kvartalet handlas aktien i skrivande stund till 91 dollar per aktie. Vi anser att aktiemarknaden värderar bolaget för lågt. Bolagets verkliga värde är enligt vår uppfattning 140 dollar per aktie. Om aktiemarknaden så småningom delar vår uppfattning kommer Whirlpool att bidra till att skapa god avkastning för fonden.

6 B PORTO BETALT Våra fonder i korthet: Regionfonder ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Norden Fonderna kan investera i bolag som är börsnoterade eller har sitt ursprung eller huvudkontor i den region som framgår av fondnamnet. ODIN Europa SMB med begränsningen att bolagen ej får överskrida 1 % av börsvärdet på den börs vid vilken den är noterad på. Riskprofil i jämförelse med ODINs övriga fondutbud: medel Länderfonder ODIN Sverige ODIN Finland ODIN Norge Fonderna kan investera i bolag som är börsnoterade eller har sitt ursprung eller huvudkontor i det land som framgår av fondnamnet. Riskprofil i jämförelse med ODINs övriga fondutbud: hög Sektorfonder ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Fastighet ODIN Maritim och ODIN Offshore kan investera i bolag globalt som i huvudsak är verksamma inom sektorerna maritima transporter respektive produktion av olja/gas och service gentemot denna industri. ODIN Fastighet kan investera i bolag som är börsnoterade eller har sitt ursprung eller huvudkontor i Norden och är verksamma inom fastighetssektorn. Riskprofil i jämförelse med ODINs övriga fondutbud: hög Globalfonder ODIN Global ODIN Global SMB Fonderna kan investera i bolag över hela världen. ODIN Global SMB med begränsningen att bolagen ej får ha ett börsvärde överskridande 2 mrd USD vid investeringstillfället. Riskprofil i jämförelse med ODINs övriga fondutbud: låg/medel ODIN Fonder, filial till ODIN Forvaltning AS Box 238, Stockholm Besöksadress Stureplan 13 Telefon: Fax

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Mars 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Förväntningarnas marknad Aktiemarknaden är en förväntansmarknad som ligger steget före en konjunkturväxling. I USA började kursfallet hösten 2007, flera

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder April 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Fortsatt tro på oljeservice Oljeserviceföretagen har fallit markant i takt med lågkonjunkturen i världsekonomin och det kraftigt fallande oljepriset.

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Januari 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Osäkerhet, men börserna vänder först 2008 har gått till historien som ett av de sämsta åren någonsin på aktiemarknaden. Ofta läggs grunden för god

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Juni 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Spel om förväntningar skapar möjligheter Ökat fokus på företagens kvartalsresultat ger större fluktuationer på aktiemarknaden. Ju mer kortsiktig omgivningen

Läs mer

Hugin &Munin Information från ODIN Fonder

Hugin &Munin Information från ODIN Fonder December 2010 Hugin &Munin Information från ODIN Fonder 20 år i Finland ODIN älskar Finland och finska företag. Vi har gjort det länge och vi tror att denna kärlek går en ljus framtid till mötes. Aktiefonden

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Februari 2010 Hugin & Munin Information från ODIN er På jakt efter företag som lämnar utdelning ODIN är en aktiv förvaltare och investerar i just de företag som vi anser kommer att ge våra fondsparare

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Januari 2010 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Börsen stiger 2009 kan sammanfattas som ett mycket bra börsår. Nio av ODINs elva aktiefonder utvecklades bättre än de referensindex som fonderna

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Januari 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Marknadsstörningar ger möjligheter Företagens resultattillväxt avtog något under andra halvåret 2007, men värderingen av företagen är fortsatt försiktig

Läs mer

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren.

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Februari 2011 Hugin & Munin ODINs marknadskommentarer Frihet utanför buren Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Först och främst handlar det om att

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Februari 2008 Hugin & Munin Information från ODIN er Oro för recession präglade börserna Sällan har vi sett så stora dagliga börssvängningar under januari. Svängningarna var till stor del drivna av osäkerheten

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2010 Hugin & Munin Information från Fonder år 1990-2010 Nordiska värden i sikte Totalt sett har Norden klarat sig bättre än övriga aktiemarknader under det senaste året, men Norden har inte riktigt

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Maj 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Hur går det för ODIN Europa? De europeiska företagen har gått igenom en period fylld av utmaningar i kölvattnet av oron på finansmarknaderna. Det har

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Juli 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Ljusare tider på aktiemarknaden? De flesta av världens börser sammanfattar första halvåret med en uppgång. Även ODINs aktiefonder utvecklades bra under

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder April 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Fortsatt tro på oljeservice Oljeserviceföretagen har fallit markant i takt med lågkonjunkturen i världsekonomin och det kraftigt fallande oljepriset.

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Juli 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Utmanande aktiemarknader Börsåret 2008 har hittills växlat mellan perioder med oro och osäkerhet och perioder med tilltro och förhoppningar. Som aktiefondförvaltare

Läs mer

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,8procent för ODIN Fastighet. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011 Lars Mohagen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 28,4 procent för ODIN Maritim. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter 2010 slutade med en uppgång på 8,9 procent för ODIN Global SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Maj 2010 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Recreated PMS Endast de bästa får plats ODIN Global har över 50 000 företag att välja mellan, men portföljen består endast av 33 företag. Vår ambition

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2007 Hugin & Munin Information från ODIN er Företagens resultat väger tyngst Augusti 2007 kommer att bli ihågkommen som en orolig månad på världens börser. I dessa stormiga tider är det viktigt

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2010 Hugin & Munin Information från Fonder Nordiska värden i sikte Totalt sett har Norden klarat sig bättre än övriga aktiemarknader under det senaste året, men Norden har inte riktigt följt

Läs mer

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,3 procent för ODIN Norden. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Oktober 2009 Hugin & Munin Information från ODIN er Mittens rike Efter en dryg vecka på resande fot i Kina är intrycken många. I Kina finns det enorma möjligheter, men också många fallgropar för utländska

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Oktober 2010 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder år 1990-2010 Hotet från piratkopieringen Konkurrensen från billiga kopior hotar lönsamheten i många ledande företag. Paradoxalt nog är de mest kopierade

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Har det östeuropeiska investeringståget gått? Lägre tillväxt i världsekonomin och politisk oro påverkar de östeuropeiska företagen negativt. Finns

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Oktober 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Amerikansk storm på börserna Den internationella finanskrisen har nått nya höjder. I september gick investeringsbanker i konkurs, kreditmarknaden

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder December 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Följer de långa trenderna De långa trenderna i världsekonomin består även om vi periodvis går igenom dåliga tider. Åtgärdspaketen innebär möjligheter

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Oktober 2007 Hugin & Munin Information från ODIN er Spännande möjligheter i öst Efter övertagningen av ODIN Global och ODIN Global SMB kan ODIN investera i undervärderade bolag runtom i världen. Framöver

Läs mer

ODIN Global Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 25,55 procent för ODIN Global. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011 Jarl Ulvin 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 14,9 procent för ODIN Norge. Fondens referensindex steg under motsvarande period med 12,8

Läs mer

Hugin & Munin. Om vi vidgar perspektivet på det som sker finner vi att orsakerna till oron ligger längre tillbaka i tiden.utlåningsivriga banker i

Hugin & Munin. Om vi vidgar perspektivet på det som sker finner vi att orsakerna till oron ligger längre tillbaka i tiden.utlåningsivriga banker i Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder September 2011 Disciplin i oroliga tider Vi håller fast vid vår investeringsprocess oavsett om marknaderna stiger eller faller. Men det betyder inte att

Läs mer

ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011. Alexandra Morris

ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011. Alexandra Morris ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011 Alexandra Morris 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 5,1 procent för ODIN Europa. Fondens referensindex sjönk under motsvarande period

Läs mer

ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010. Truls Haugen

ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010. Truls Haugen ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,00 procent för ODIN Europa SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,6 procent för ODIN Sverige. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 32,7 procent för ODIN Finland. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011 Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder Oktober 2011 Minskad fart men inget Armageddon Till skillnad från vad vi hoppades före sommaren avtog inte oron på börserna under tredje kvartalet snarare

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013 Makronyheter Den amerikanska skuldnivå präglade finansmarknaderna under förra veckan: Kommer amerikanska politiker verkligen riskera att USA åsidosätter sina

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Därför. ODINs aktiefonder

Därför. ODINs aktiefonder Därför ODINs aktiefonder Sparande i aktiefonder Att få högre avkastning på sparpengarna handlar om en sak: än man annars skulle få. ODIN Fonder Södra Hesperiagatan 10, 00100 Helsingfors Tfn 09 4735 5100

Läs mer

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer - April 2011

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer - April 2011 Hugin & Munin ODINs marknadskommentarer - April 2011 Fortsatt tro på stigande börser Första kvartalet präglades av en rad överraskande händelser som bidrog till stora svängningar på börserna. Vi räknar

Läs mer

Hugin & Munin. Förklaringen till de kraftiga kursrasen. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011

Hugin & Munin. Förklaringen till de kraftiga kursrasen. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011 Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011 Minskad fart men inget Armageddon Till skillnad från vad vi hoppades före sommaren avtog inte oron på börserna under tredje kvartalet snarare

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Hugin & Munin Weekly Market Briefing 20-2014

Hugin & Munin Weekly Market Briefing 20-2014 Hugin & Munin Weekly Market Briefing 20-2014 Veckan som gick Börserna var i toppform i början av veckan, men efter nedslående siffror gällande tillväxten i eurozonen backade de under torsdagen. I Norge

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

Hugin & Munin. 12 procent i lokal valuta. Än värre ser det ut för MSCI Eurozone, som har fallit 18 procent. Knappast några resultat att hurra för.

Hugin & Munin. 12 procent i lokal valuta. Än värre ser det ut för MSCI Eurozone, som har fallit 18 procent. Knappast några resultat att hurra för. Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder December 2011 Därför tror vi på Europa trots allt Europa är enligt vår uppfattning fortsatt en fruktbar region för långsiktiga placeringar. Skuldkrisen

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder November 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Värde-comeback i luften Börserna världen över föll kraftigt under oktober månad, påverkade av en fortsatt oro kopplad till finanskrisens omfattning.

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Halvårsrapport. ODIN Fonder 2007

Halvårsrapport. ODIN Fonder 2007 Halvårsrapport ODIN Fonder 2007 I JULI 2007 I Innehåll I I3I I4-7I I8-9I I10-13I I14I I15I I16-17I I18-19I I20-21I I22-23I I24-25I I26-27I I28-29I I30-31I I32-33I I34-35I I36-37I I38I Fler egenförvaltade

Läs mer

Årsrapport 2010. ODINs aktiefonder. Januari 2011

Årsrapport 2010. ODINs aktiefonder. Januari 2011 Årsrapport 21 ODINs aktiefonder Januari 2 Innehåll Omslagsbild: Hamnøy i Lofoten, Norge Fotograf: Asle Svarverud 3 Ett händelserikt år 4-6 Marknadskommentar från ODINs förvaltare 7 Förstärkt förvaltarteam

Läs mer

Årsrapport 2009 ODIN Fonder

Årsrapport 2009 ODIN Fonder Årsrapport 29 ODIN Fonder I JANUARI 21 Innehåll 3 Ett bra år för börsen 4-6 Marknadskommentar från ODINs förvaltare - Förvaltarnas kommentarer 12-13 ODIN fyller 2 år 14 Avkastning 15-1 Styrelsens årsberättelse

Läs mer

1990-2010. Halvårsrapport ODIN Fonder 2010

1990-2010. Halvårsrapport ODIN Fonder 2010 år 199 - I JULI Halvårsrapport ODIN Fonder Innehåll 3 Ett skakigt första halvår på börsen 4-6 Marknadskommentar från ODINs förvaltare 8-11 Förvaltarnas kommentarer 12 En aktiv förvaltare i Norden 13 Avkastning

Läs mer

Hugin & Munin. Augusti och september präglades av djupt missmod, men i oktober har vi sett tecken på försiktig börsoptimism.

Hugin & Munin. Augusti och september präglades av djupt missmod, men i oktober har vi sett tecken på försiktig börsoptimism. Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder - November 2011 Fågel Fenix reser sig ur Nordsjön Augusti och september präglades av djupt missmod, men i oktober har vi sett tecken på försiktig börsoptimism.

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 48-2013 Veckan som gick Aktiemarknaderna fortsatte upp under veckan, stärkta av utsikter om en fortsatt expansiv penningpolitik och låga räntor. Den amerikanska NASDAQ-indexen

Läs mer

ODIN Energi. Fondkommentar november 2015

ODIN Energi. Fondkommentar november 2015 ODIN Energi Fondkommentar november 2015 ODIN Offshore blir ODIN Energi Den 30 november 2015 fusionerades ODIN Maritim in i ODIN Offshore och ODIN Offshore bytte samtidigt namn till ODIN Energi. ODIN Energi

Läs mer

ODIN Fastighet I (Eiendom I)

ODIN Fastighet I (Eiendom I) ODIN Fastighet I (Eiendom I) Fondkommentar april 2014 Stabila resultat hittills i år Låga räntor och god ekonomi Kursuppgång följer kapitaluppbyggnad Låga räntor och god ekonomi ger uppsving ODIN Eiendom

Läs mer

Årsrapport. ODIN Fonder 2008 I JANUARI 2009 I

Årsrapport. ODIN Fonder 2008 I JANUARI 2009 I Årsrapport ODIN Fonder 2 I JANUARI 29 I Innehåll I3I I4-6I I7I I-I I12I I13I I14-17I I1I I19-2I I21-22I I23-24I I25-26I I27-2I I29-3I I31-32I I33-34I I35-36I I37-3I I39-4I I41I I42I Dags att öka sparandet

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 33-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 33-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 33-2013 Är det värsta över? Den ekonomiska tillväxten i västvärlden är tillbaka om vi ska tro färsk statistik från det andra kvartalet. Avkastning respektive börs,

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder December 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Följer de långa trenderna De långa trenderna i världsekonomin består även om vi periodvis går igenom dåliga tider. Åtgärdspaketen innebär möjligheter

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden Stadgar för värdepappersfonden ODIN Norden 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Norden är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd krets

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Årsrapport 2009 ODIN Fonder

Årsrapport 2009 ODIN Fonder Årsrapport 29 ODIN Fonder I JANUARI 21 Innehåll 3 Ett bra år för börsen 4-6 Marknadskommentar från ODINs förvaltare - Förvaltarnas kommentarer 12-13 ODIN fyller 2 år 14 Avkastning 15-1 Styrelsens årsberättelse

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Bergen, 19. februari 2013 Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) förvaltar fonderna Holberg Global Index (Index) och Holberg

Läs mer

Global Skipsholding 2 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Skipsholding 2 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Skipsholding 2 AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global Stadgar för värdepappersfonden ODIN Global 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Global är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitaltillskott från en obestämd krets

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 47-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 47-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 47-2013 Veckan som gick Flera av de stora marknaderna nådde nya toppnoteringar under föregående vecka. Dow Jones passerade för första gången 16.000 poäng. Utvecklingen

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 45-2013 Makrobilden Den europeiska centralbanken (ECB) sänkte styrräntan till 0,25% under förra veckan. En mycket låg inflation och en (för) stark euro bidrog till

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Mars 2010 Hugin & Munin Information från ODIN er år 1990-2010 Aktiemarknaden styrs av makroekonomin Sedan 2007 har aktiemarknaden i stor utsträckning styrts av det makroekonomiska klimatet. Detta har inte

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 44-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 44-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 44-2013 Veckan som gick Varje ord från den amerikanska centralbanken («Fed») tolkas ingående och texten som kom från veckans centralbanksmöte var inget undantag.

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer