Bruksanvisning Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Användarhandbok"

Transkript

1 För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok

2

3 INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag... 4 Friskrivningsklausul... 4 Om IP-adress... 5 Skillnader i prestanda/funktioner mellan olika modeller... 5 Modellspecifik information... 6 Viktiga säkerhetsanvisningar... 7 Information till användare om elektrisk och elektronisk utrustning... 7 Miljörådgivning till användare...7 Amnärkning gällande batteri- och/eller ackumulatorsymbol (Avser endast EU-länder)... 8 Viktiga säkerhetsanvisningar...9 Information till användare i Kalifornien Översikt över maskinen Maskinens delar...11 Utsida...11 Insida Vad är Smart Organizing Monitor? Konfigurera nätverksinställningar Växla LAN-typ med Web Image Monitor...15 Konfigurera IP-adressinställningar med hjälp av Web Image Monitor Konfigurera inställningarna för trådlöst LAN Fylla på papper Papper som stöds Ej rekommenderade papperstyper...23 Utskriftsområde...24 Fylla på papper...25 Fylla på papper i kassett Fylla på papper i sidoinmatningsfacket Ange pappersformat och papperstyp med hjälp av Smart Organizing Monitor Skriva ut dokument Grundläggande funktion Skriva ut på arkets båda sidor

4 Avbryta ett utskriftsjobb Om ett pappersformats- eller papperstypsfel uppstår Forsätta skriva ut med felmatchande papper Återställa utskriftsjobbet Konfigurera maskinen med hjälp av verktyg Använda Web Image Monitor Visa: Startsida...37 Byta gränssnittsspråk Meny...38 Ändra maskinens inställningar Inställningslista Använda Smart Organizing Monitor Kontrollera statusinformationen Konfigurera maskininställningarna...51 Skriva ut konfigurationssidan eller testsidan Uppdatera firmware Underhålla maskinen Byta skrivarpatron Försiktighetsåtgärder vid rengöring...57 Rengöra maskinens insida Troubleshooting Vanliga problem...59 Problem med pappersmatning...60 Ta bort papper som fastnat...61 Problem med utskriftskvaliteten...67 Kontrollera maskinens status Problem med att skriva ut...68 Utskriftsposition överensstämmer inte med bildskärmsposition Fel- och statusmeddelanden som visas på Smart Organizing Monitor Bilaga Anmärkningar avseende toner...73 Flytta och transportera maskinen Avfallshantering

5 Eventuella frågor...74 Förbrukningsartiklar Skrivarpatron...75 Specifikationer för maskinen Allmän funktion Specifikationer Specifikationer för skrivarfunktioner Varumärken INDEX

6 Hur handboken ska läsas Inledning Den här handboken innehåller detaljerade instruktioner och anmärkningar om drift och användning av den här maskinen. För din egen säkerhet, läs den här handboken noga innan du använder maskinen. Förvara handboken lättillgängligt för framtida referens. Förbjudet enligt lag Kopiera inte eller skriv ut något som har kopieringsförbud. Kopiering eller utskrift av följande är i allmänhet förbjudet. sedlar, skattemärken, obligationer, aktiebevis, bank- och postväxlar, checkar, pass, körkort. Föregående lista är bara ett exempel och inte allomfattande. Vi påtar oss inget ansvar för att den är fullständig eller exakt. Om du har frågor när det gäller den lagliga rätten att kopiera eller skriva ut vissa artiklar, tala med din advokat. Friskrivningsklausul Innehållet i denna handbok kan ändras utan föregående meddelande. I största möjliga mån och i enlighet med tillämplig lag är tillverkaren under inga omständigheter ansvarig för några skador som kan uppstå vid funktionsavbrott för maskinen, förlust av registrerad information, eller vid användning eller icke-användning, av denna produkt och användarhandböcker som medföljer maskinen. Var noga med att alltid kopiera eller säkerhetskopiera informationen som är registrerad i maskinen. Dokument eller information kan raderas vid användarfel eller funktionsstörning för denna maskin. Tillverkaren är inte under några omständigheter ansvarig för några dokument skapade i maskinen eller några resultat till följd av din tillämpning av registrerad information. För bästa möjliga utskriftskvalitet rekommenderar tillverkaren att du använder tillverkarens egen originaltoner. Tillverkaren är inte ansvarig för skador eller kostnader som uppstår till följd av användning av delar som inte är originaldelar tillsammans med era kontorsprodukter. Två olika måttenheter används i den här handboken. Vissa bilder eller förklaringar i den här handboken kan skilja sig från din produkt beroende på förbättringar eller uppdateringar av produkten. 4

7 Om IP-adress I den här handboken täcker "IP-adress" både IPv4- och IPv6-miljöer. Läs de instruktioner som är avser den miljö du använder. Skillnader i prestanda/funktioner mellan olika modeller Skillnaderna i prestanda/funktioner mellan olika modeller är följande: Typ 1 Typ 2 Modell SP 201N SP 201Nw Trådlöst LAN Ej tillgängligt Tillgängligt 5

8 Modellspecifik information Detta avsnitt beskriver hur du tar reda på vilken region din maskin tillhör. Det finns en etikett på maskinens baksida, placerad enligt bilden nedan. På etiketten finns uppgifter om vilken region din maskin tillhör. Läs etiketten. CTT110 Följande information är regionsspecifik. Läs informationen under regionssymbolen för din maskin. (huvudsakligen Europa och Asien) Om etiketten innehåller följande är din maskin en region A-modell: KOD XXXX V (huvudsakligen Nordamerika) Om etiketten innehåller följande är din maskin en region B-modell: KOD XXXX V Måtten i den här handboken anges i två enheter: meter och tum. Om din maskinmodell hör till region A används metersystemet som måttenhet. Om din maskinmodell hör till region B används tum som måttenhet. 6

9 Viktiga säkerhetsanvisningar Information till användare om elektrisk och elektronisk utrustning Användare i de länder där denna symbol som visas i det här avsnittet har specificerats i nationell lagstiftning angående insamling och hantering av elektronikavfall Våra produkter innehåller komponenter av hög kvalitet och de är utformade för att underlätta återvinning. Våra produkter eller produktförpackningar är märkta med nedanstående symbol. Symbolen visar att produkten inte får behandlas som vanligt avfall. Den måste återlämnas via avsedd återvinningscentral. Genom att följa anvisningar försäkrar du dig om att produkten hanteras korrekt och medverkar till att minska eventuell miljöpåverkan och människors ohälsa genom olämplig hantering. Produktåtervinning bidrar till att bevara naturresurser och skydda miljön. Mer information om hur produkten återvinns finns hos återförsäljaren. Alla övriga användare Kontakta återförsäljaren när produkten ska kasseras. Miljörådgivning till användare Användare i EU, Schweiz och Norge Förbrukningsvaror (kapacitet) Se Användarhandboken eller läs informationen på förbrukningsvarornas förpackning. Återvunnet papper Maskinen kan använda återvunnet papper som producerats enligt den europeiska standarden EN 12281:2002 eller standarden DIN De produkter som använder EP-teknik för utskrift kan 7

10 skriva ut på 64 g/m 2 -papper som innehåller mindre råmaterial och som därmed kan vara en betydande resursbesparing. Duplexutskrift (om tillämpligt) Duplexutskrift låter dig använda båda sidor av arket. Det minskar pappersförbrukningen. Vi rekommenderar att den här funktionen är aktiverad när du skriver ut. Återvinningsprogram för bläck- och tonerpatroner Bläck- och tonerpatroner för återvinning tas emot utan avgift från användare och enligt lokala bestämmelser. Mer information om återvinningsprogrammet finns på webbsidan nedan eller fråga din servicetekniker. https://www.ricoh-return.com/ Energieffektivitet Mängden energi en maskin förbrukar beror lika mycket på dess inställningar som på hur du använder den. Maskinen är designad så att du ska kunna minska dina energikostnader genom en övergång till Klar-läge när sista sidan skrivits ut. Vid behov kan maskinen skriva ut direkt ifrån detta läget. Om inga ytterligare utskrifter begärs och en angiven tidsperiod passerar övergår enheten till ett energisparläge. I energisparläge förbrukar maskinen mindre energi (watt). Om maskinen ska skriva ut igen behöver den lite längre tid att återhämta sig från ett energisparläge än från Klar-läget. För maximal energibesparing rekommenderar vi att standardinställningarna används. Produkter som följer Energy Star-kraven är alltid energieffektiva. Amnärkning gällande batteri- och/eller ackumulatorsymbol (Avser endast EUländer) I enlighet med Batteridirektiv 2006/66/EC Artikel 20 Information för slutanvändare bilaga II, ska batterier och ackumulatorer förses med ovanstående symbol. Denna symbol anger att begagnade batterier och ackumulatorer ska inlämnas i butiken eller på återvinningscentral och inte slängas i hushållsavfallet. I Europa finns särskilda insamlingssystem, inte bara för gamla elektriska och elektronsika produkter utan även för använda batterier och ackumulatorer. Se till att avyttra gamla batterier och ackumulatorer korrekt och enligt gällande normer och krav. 8

11 Viktiga säkerhetsanvisningar Information till användare i Kalifornien Perklorat - hanteras enligt speciella rekommendationer. Se: perchlorate 9

12 10

13 1. Översikt över maskinen Maskinens delar I det här avsnittet beskrivs de olika delarna på maskinens front och högra sida samt dess funktioner. Utsida CTT [Återställ jobb] (Job Reset) Tryck på denna tangent för att avbryta ett pågående utskriftsjobb. 2. [Start] Tryck på denna knapp för att återuppta utskrift om utskriften har avbrutits på grund av felaktiga pappersinställningar eller för att pappret har tagit slut. Du kan också trycka här för att skriva ut en testsida. (Genom att hålla knappen nedtryckt i två sekunder kan listan över nätverksinställningar skrivas ut.) Du kan även använda den här knappen för att skriva ut på baksidan av papper när du kör duplexutskrift eller påtvingad utskrift. 3. Strömindikator (Power) Denna indikator lyser blått när maskinen är påslagen. Den blinkar när ett utskriftsjobb tas emot och medan utskrift pågår. 11

14 1. Översikt över maskinen 4. Varningsindikator (Alert) Indikatorn lyser rött när maskinen får slut på papper eller förbrukningsmaterial, när pappersinställningar inte matchar drivrutinsinställningar eller när andra fel inträffar. 5. Ändguide Höj ändguiden så att pappret inte ramlar ut. 6. Frontlucka Öppna denna lucka för att ersätta förbrukningsartiklar eller ta bort ett papper som fastnat. 7. Sidoinmatningsfack Kassetten rymmer ett ark normalt papper. 8. Kassett 1 Kassetten rymmer max 150 pappersark. 9. Strömbrytare Använd denna för att slå på och stänga av strömmen till skrivaren. 10. Anslutning för strömkabel Anslut strömkabeln till maskinen här. Sätt in den andra änden i ett vägguttag i närheten. 11. Bakre luckan Öppna det här locket för att mata ut ark med utskriftssidan uppåt eller för att ta bort papper som fastnat. 12. USB-port Använd denna port för att ansluta maskinen till en dator via en USB-kabel. 13. Ethernetport Använd den här porten för att ansluta maskinen till ett nätverket med hjälp av en Ethernet-kabel. 14. Kassettlock Fäst det här locket när du ska förlänga kassetten. Insida 1 CTT065 12

15 Maskinens delar 1. Skrivarpatron Utbytbar förbrukningsartikel som krävs för att göra utskrifter på papper. För mer information om hur man byter skrivarpatron, se s. 55 "Byta skrivarpatron". 13

16 1. Översikt över maskinen Vad är Smart Organizing Monitor? Innan du kan använda det här verktyget måste du installera det på din dator med hjälp av medföljande CD-ROM-skiva. För mer information om hur du installerar Smart Organizing Monitor, se Handbok för installation av programvara. Smart Organizing Monitor har följande funktioner: Visar maskinens status Visar meddelanden om pappersstopp och andra fel. Inställningar för pappersformat och papperstyp Visar tillgängliga inställningar för pappersformat och papperstyp. Skriv ut test- och konfigurationssidor Skriver ut förteckning/rapport över maskinens inställningar och annan information. Ändra IPv4-adressen Används för att ange IPv4-adressen. Ändra systeminställningarna Används för att ändra inställningarna för anpassat pappersformat och andra inställningar på denna maskin. Ändra skrivarinställningarna Används för att ändra maskinens utskriftsinställningar som t.ex. [Ignorera fel:] och [I/O Timeout:]. Ange [Auto fortsätt:] för typ 2-modeller istället för [Ignorera fel:]. Ändra inställningar för trådlöst LAN Konfigurera inställningar för trådlöst LAN manuellt. För mer information om hur du använder Smart Organizing Monitor, se s. 37 "Konfigurera maskinen med hjälp av verktyg". 14

17 Konfigurera nätverksinställningar Konfigurera nätverksinställningar I detta avsnitt beskrivs hur man konfigurerar nätvärksinställningar. Inställningarna för ethernet och trådlöst LAN kan inte aktiveras samtidigt. Du kan installera drivrutiner och konfigurera nätverksinställningar med hjälp av den medföljande CD-ROM-skivan. För mer information, se Handbok för installation av programvara. Växla LAN-typ med Web Image Monitor Du kan välja antingen [Ethernet] eller [Trådlöst LAN]. Du behöver endast konfigurera den här inställningen för modellen av Typ Starta webbläsaren. 2. Ange "http://(machine's IP address)/" i adressfältet. 3. Klicka på [Logga in]. 4. Ange administratörslösenordet och klicka sedan på [Logga in]. Om du loggar in för första gången matar du in "admin133" som lösenord. 5. Klicka på [Gränssnittsinställningar]. 6. Ställ in [LAN-typ] på [Ethernet] eller [Trådlöst LAN]. 7. Klicka på [OK]. När en inställning har ändrats startar maskinen om automatiskt. Konfigurera IP-adressinställningar med hjälp av Web Image Monitor Konfigurationen av nätverksinställningar varierar beroende på om IP-adressinformationen har tilldelats automatiskt av nätverket (DHCP) eller manuellt. Med typ 2 väljer du [Trådlöst LAN] under [LAN-typ] för at upprätta den trådlösa LANanslutningen, eller välj [Ethernet] under [LAN-typ] för att upprätta kabelanslutet LAN. För mer information om hur du konfiguerar IPv4-adressen, se Handbok för installation av programvara. 15

18 1. Översikt över maskinen Ställa in maskinen för att ta emot en IPv6-adress automatiskt Nätverket måste omfatta en DHCP-server för att maskinen automatiskt ska kunna erhålla en IPv6- adress. Kontrollera att [IPv6] och [DHCPv6] står i läge [Aktivera] i [IPv6] i Web Image Monitor. Om [DHCPv6] står i läge [Aktivera] kan maskinen hämta IP-adressen automatiskt. Tilldelar maskinens IPv6-adress manuellt Den IPv6-adress som tilldelats maskinen får inte användas av någon annan enhet i samma nätverk. 1. Starta webbläsaren. 2. Ange "http://(machine's IP address)/" i adressfältet. 3. Klicka på [Logga in]. 4. Ange administratörslösenordet och klicka sedan på [Logga in]. Om du loggar in för första gången matar du in "admin133" som lösenord. 5. Klicka på [IPv6]. 6. Ställ [IPv6] i läge [Aktivera]. 7. Ställ [DHCPv6] i läge [Avaktivera]. 8. Ange IP-adressen i [Manuell konfigurationsadress]. 9. Ange prefixlängden i rutan efter snedstrecket till höger om [Manuell konfigurationsadress]. 10. Ange andra inställningar om det behövs. 11. Klicka på [OK]. Konfigurera inställningarna för trådlöst LAN Kontrollera att [LAN-typ] är inställd på [Trådlöst LAN] i [Gränssnittsinställningar] i Web Image Monitor. Skriv ut listan över nätverksinställningar om du vill ha den information som krävs för att konfigurera inställningarna innan du konfigurerar de trådlösa LAN-inställningarna. För mer information, se handbok för WiFi-inställningar. Kontrollera att Ethernet-kabeln inte är ansluten till maskinen. 16

19 Konfigurera nätverksinställningar För mer information om konfigurering av infrastrukturläget, se Anvisningar för inställning av WiFi. Konfigurera Ad-hoc-läge med Smart Organizing Monitor I ett Ad Hoc-nätverk måste varje enhet manuellt tilldelas en IP-adress för TCP/IP om det inte finns någon DHCP-server. Om ditt [Kommunikationsläge:] är inställt på [ Ad-Hoc-läge], [WPA2-PSK - AES] och [WPA/WPA2 Bl. läge] kan inte [Säkerhetsmetod:] väljas. 1. Koppla maskinen till datorn med en USB-kabel. 2. Klicka på [Alla program] i [Start]-menyn. 3. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 4. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 5. Om maskinen du använder inte är markerad klickar du på [Välj enhet...] och väljer sedan maskinens modell. 6. Klicka på [OK]. 7. På fliken [Användarverktyg] klickar du på [Skrivarkonfiguration]. 8. På fliken [WiFi] ska du ställa in [Kommunikationsläge:] på [ Ad-hoc-läge]. 9. I [SSID:] ska du ange SSID-värdet. Följande tecken kan användas: ASCII 0x20-0x7e (32 tecken). 10. Välj [Säkerhetsmetod:]. 11. Ange kanalnumret i rutan [Kanalnummer:]. 12. Ange lämpliga inställningar i [WEP-/WPA-/WPA2-inställningar]. Det maximala antalet tecken som kan anges i [WEP-nyckel/Lösenfras (PSK):] beror på inställningarna i [Nyckellängd:] och [Nyckelformat:]. Ange inställningarna enligt följande tabell: Säkerhetsmetod Nyckellängd Nyckelformat WEP-nyckel (Max antal tecken) Öppet system - utan kryptering *1 17

20 1. Översikt över maskinen Säkerhetsmetod Nyckellängd Nyckelformat WEP-nyckel (Max antal tecken) Öppet system WEP 64 bit ASCII 5 tecken Hexadecimal 10 tecken 128 bit ASCII 13 tecken Hexadecimal 26 tecken Delad nyckel WEP 64 bit ASCII 5 tecken Hexadecimal 10 tecken 128 bit ASCII 13 tecken Hexadecimal 26 tecken *1 Nyckellängd, nyckelformat och WEP-nyckel kan inte konfigureras. 13. Ange [WEP-nyckel/Lösenfras (PSK):]. 14. Om du behöver konfigurera IPv4-adressen klickar du på [IPv4-konfiguration]. IPv6-adressen kan endast konfigureras med Web Image Monitor. 15. Klicka på [OK]. När en inställning har ändrats startar maskinen om automatiskt. 16. Du kan med hjälp av WiFi-statusrapporten kontrollera om anslutningen har lyckats eller inte. Om [Statusrapport för trådlöst LAN:] är inställd på [På] skrivs en rapport ut som bekräftar att inställningen av trådlöst LAN har slutförts. Om det visas ett "OK" för "Anslutning" har anslutningen lyckats. Om det visas "Misslyckades" för "Anslutning" försöker du att konfigurera inställningarna på nytt. Ansluta i Ad-hoc-läge via kontrollpanelen 1. Kontrollera att Ethernet-kabeln inte är ansluten till maskinen. 2. Slå på maskinen. Gå till nästa steg när strömindikatorn har blinkat tre gånger. 3. Håll knappen [Återställ jobb] nertryckt. Om du håller knappen nedtryckt i minst två sekunder kommer strömindikatorn att börja blinka. 18

21 Konfigurera nätverksinställningar 4. Om du vill välja Ad-Hoc-läget trycker du på [Återställ jobb]. Om maskinen står i infrastrukturläge startar den om automatiskt efter steg 4 och växlar till Ad-hocläge. Om [Statusrapport för trådlöst LAN:] är inställd på [På] skrivs en rapport ut som bekräftar att inställningen av trådlöst LAN har slutförts. Om det visas ett "OK" för "Anslutning" har anslutningen lyckats. Om det visas "Misslyckades" för "Anslutning" försöker du att konfigurera inställningarna på nytt. När du konfigurerar [Öppet system - WEP] ser det ut som att anslutningen är etablerad även om du anger fel WEP-nyckel och anslutningen misslyckas. Om så är fallet anger du rätt WEP-nyckel. 19

22 20 1. Översikt över maskinen

23 2. Fylla på papper Papper som stöds Pappersformat A4 8 1 / 2 " 11 " (Letter) 8 1 / 2 " 14 " (Legal) B5 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " (Halvt Letter) 7 1 / 4 " 10 1 / 2 " (Executive) A5 A6 B6 16K ( mm) 16K ( mm) 16K ( mm) Anpassat pappersformat Följande pappersformat kan användas som anpassat pappersformat: Bredd Kassett 1: Cirka mm (3,9-8,5 tum) Sidoinmatningsfack: Cirka mm (3,6-8,5 tum) Längd Cirka mm (5,8-14 tum) Papperstyp Normalt papper (65-99 g/m 2 (17-26 lb.)) Återvunnet papper (75-90 g/m 2 (20-24 lb.)) Tunt papper (52-64 g/m 2 (14-17 lb.)) Tjockt papper ( g/m 2 (26,6-34 lb.)) Papperskapacitet Kassett ark (70 g/m 2, 19 lb.) 21

24 2. Fylla på papper Sidoinmatningsfack 1 ark (70 g/m 2, 19 lb.) 22

25 Ej rekommenderade papperstyper Ej rekommenderade papperstyper Använd inte följande papperstyper: Papper för bläckstråleskrivare Specialpapper för GelJet Böjt, vikt eller skrynkligt papper Rullat eller vridet papper Skrynkligt papper Fuktigt papper Smutsigt eller skadat papper Papper som är så torrt att det alstrar statisk elektricitet Papper som redan skrivits ut på, med undantag för papper med förtryckt brevhuvud. Fel är vanligast när papper som är utskrivet från annan maskin än en laserskrivare används (t.ex. monokroma kopiatorer och färgkopiatorer, bläckstråleskrivare etc.) Specialpapper som t.ex. termopapper och karbonpapper Papper som väger mer eller mindre än gränsvärdet Papper med urskärningar, hål, perforeringar eller relief Självhäftande etikettark där klistersidan inte skyddas Papper med gem eller häftklammer Var noga med att inte röra papperets yta när du fyller på det. Även sådant papper som passar för maskinen kan, om det förvarats fel, orsaka felmatning, dålig utskriftskvalitet eller funktionsfel. 23

26 2. Fylla på papper Utskriftsområde Diagrammet nedan visar papprets utskriftsområde. Från skrivardrivrutinen CHZ Utskriftsområde 2. Riktning 3. Cirka 4,2 mm (0,2 tum) 4. Cirka 4,2 mm (0,2 tum) Utskriftsområdet kan variera beroende på pappersformat och skrivardrivrutinens inställningar. Justera utskriftsläget genom att ange [Kassett 1: Registrering] eller [Sidoinmatningsfack: Registrering] på fliken [System] i Smart Organizing Monitor. 24

27 Fylla på papper Fylla på papper Lägg i en bunt papper i kassetten. När du fyller på papper konfigurerar du pappersformat och papperstyp för sidoinmatningsfacket och kassett 1. När du skriver ut ett dokument anger du pappersformat och papperstyp samt väljer papperskassett i skrivardrivrutinen så att de konfigurerade inställningarna kan användas för utskrift. Om du skriver ut testsidor när det finns papper i sidoinmatningsfacket matas pappret i sidoinmatningsfacket ut först. Fyll inte på papper i sidoinmatningsfacket medan maskinen värms upp. Fyll inte på papper i sidoinmatningsfacket när energisparläget är aktiverat. Böjda papper kan fastna. Släta ut böjt papper innan du fyller på det i kassetten. Fylla på papper i kassett 1 1. Dra försiktigt ut kassett 1 och lyft sedan bort den med båda händerna. CTT062 Placera kassetten på en plan yta. 25

28 2. Fylla på papper 2. Tryck ihop klämmorna på sidoguiderna och placera dem så att de passar standardformatet. CTT Tryck ihop den främre ändguiden och skjut den inåt så att den passar standardformatet. CTT Bläddra igenom pappersbunten innan du lägger den i kassetten. 5. Fyll på en ny pappersbunt med utskriftssidan nedåt. Kontrollera att pappersbunten inte når högre än den övre markeringen inuti kassetten. CTT075 26

29 Fylla på papper 6. Tryck försiktigt in kassett 1 rakt in i skrivaren. CTT029 För att undvika pappersstopp, kontrollera att kassetten är ordentligt isatt. För att mata ut arken med utskriftssidan uppåt öppnar du den bakre luckan. CTT094 Dra ut kassett 1 för att fylla på papper 1. Dra försiktigt ut kassett 1 och lyft sedan bort den med båda händerna. 2. Frigör låsen till förlängaren på kassettens båda sidor och dra sedan ut förlängaren. CTT077 Se till att förlängningens inre yta och skalan är i linje. 27

30 2. Fylla på papper Du kan justera längden på förlängaren i tre steg. När du använder papper i A4- eller Letter-format justerar du längden till det läge som är markerat med " " i kassetten. 3. Dra ut förlängaren och lås den. CTT Följ steg 2 till 6 i "Fylla på papper i kassett 1". 5. Sätt tillbaka kassettluckan. CTT095 Legal- eller anpassat papper som är längre än A4 måste fyllas på utan att fästa kassettlocket. 28

31 Fylla på papper Fylla på papper i sidoinmatningsfacket 1. Öppna sidoinmatningsfacket. CTT Skjut pappersguiderna utåt och lägg sedan i pappret med utskriftssidan uppåt. Tryck in pappret så långt det går. CTT Anpassa sidoguiderna efter papperets bredd. För att mata ut arken med utskriftssidan uppåt öppnar du den bakre luckan. CTT033 29

32 2. Fylla på papper CTT094 Ange pappersformat och papperstyp med hjälp av Smart Organizing Monitor Det förfarande som beskrivs i detta avsnitt är ett exempel baserat på Windows 7. Det faktiska förfarandet kan variera beroende på vilket operativsystem du använder. Ange papperstyp och pappersformat 1. Klicka på [Alla program] i [Start]-menyn. 2. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 4. Om maskinen du använder inte är markerad klickar du på [Välj enhet...] och väljer sedan maskinens modell. 5. Klicka på [OK]. 6. På fliken [Status] klickar du på [Ändra...]. 7. Välj pappersformat och papperstyp och klicka sedan på [OK]. 8. Klicka på [Stäng]. Ändra anpassat pappersformat 1. Klicka på [Alla program] i [Start]-menyn. 2. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 4. Om maskinen du använder inte är markerad klickar du på [Välj enhet...] och väljer sedan maskinens modell. 5. Klicka på [OK]. 6. På fliken [Användarverktyg] klickar du på [Skrivarkonfiguration]. 30

33 Fylla på papper 7. På fliken [System] väljer du [mm] eller [tum] i listan [Måttenhet:]. 8. I rutan [Horisontell: (100 till 216 mm)] anger du bredden. 9. I rutan [Vertikal: (148 till 356 mm)] anger du längden. 10. Klicka på [OK]. 11. Klicka på [Stäng]. Du kan inte ange pappersinställningarna i sidoinmatningsfacket via Smart Organizing Monitor. 31

34 32 2. Fylla på papper

35 3. Skriva ut dokument Grundläggande funktion Använd skrivardrivrutinen för att skriva ut ett dokument från din dator. 1. När du har skapat ett dokument öppnar du dialogrutan [Utskriftsinställningar] i det program där dokumentet skapades. 2. Ändra utskriftsinställningar efter behov. Följande utskriftsinställningar kan anges med hjälp av skrivardrivrutinen: Skriva ut flera sidor på ett ark Dela upp en enda sida på flera ark Skriva ut på arkets båda sidor Skriv inte ut blanka sidor Sortera utskrifter Spara skrivardrivrutininställningarna som en fil Återkalla och ta bort sparade inställningar för skrivaregenskaper Skriva ut på papper med anpassat format Skriva ut ett dokument med stort eller litet pappersformat Förstora och förminska dokumentformat Ändra utskriftens upplösning Spara toner vid utskrift Ändra rastermönster Stämpla text på utskrifter För mer information om varje inställningspost, klicka på [Hjälp]. 33

36 3. Skriva ut dokument 3. När inställningarna har ändrats, klicka på [OK]. 4. Skriv ut dokumentet med utskriftsfunktionen i det program som skapade dokumentet. Om ett papper fastnar stoppas utskriften halvvägs. Öppna den främre luckan, ta ur skrivarpatronen och ta sedan bort pappret som fastnat. Om pappret inte kan tas bort på detta sätt tar du bort det genom att öppna locket till fixeringsenheten. Utskriften återupptas automatiskt när luckan stängs. Om maskinen blir för varm vid utskrift stannar den. När maskinen svalnar fortsätter den automatiskt att skriva ut. Skriva ut på arkets båda sidor Denna funktion gäller inte sidoinmatningsfacket. 1. När du har skapat ett dokument öppnar du dialogrutan [Utskriftsinställningar] i det program där dokumentet skapades. 2. På fliken [Inställningar], i listrutan [Duplex:], anger du önskad bindningstyp. 3. När du eventuellt har gjort några ytterligare inställningar klickar du på [OK]. 4. Starta utskrift. Den här maskinen skriver först bara ut på arkets ena sida. Därefter visas ett meddelande på Smart Organisera monitor-skärmen där du ombeds vända på pappret och sedan ladda på nytt. 5. Ta bort alla utskrifter från utmatningsfacket och placera dem på nytt i kassett 1. För att skriva ut på baksidan av utskrifterna, vänd dem så att de ligger med den tomma sidan nedåt och placera dem i kassett 1. Stående CTT009 34

37 Grundläggande funktion Liggande CTT Tryck på [Start]. Om den bakre luckan är öppen matas papper ut bakifrån med utskriftssidan upp. Lägg de tryckta arken i rätt ordning igen. Avbryta ett utskriftsjobb Du kan avbryta utskriftsjobben med maskinens kontrollpanel eller via din dator, beroende på jobbets status. Avbryta ett utskriftsjobb innan utskrift har påbörjats 1. Dubbelklicka på skrivarikonen i aktivitetsfältet på din dator. 2. Välj det utskriftsjobb du vill avbryta, klicka på menyn [Dokument] och sedan på [Avbryt]. Om du avbryter ett utskriftsjobb som är under bearbetning kan utskriften fortsätta under ett par sidor innan den avbryts. Det kan ta en liten stund att avbryta ett stort utskriftsjobb. Avbryta ett utskriftsjobb under utskrift 1. Tryck på tangenten [Job Reset] (Återställ jobb). 35

38 3. Skriva ut dokument Om ett pappersformats- eller papperstypsfel uppstår Om pappersformatet eller papperstypen inte matchar inställningarna för utskriften rapporterar maskinen ett fel. Detta fel kan lösas på två sätt: Fortsätt utskriften med pappersformat som inte matchar Använd sidomatningsfunktionen för att ignorera felet och skriva ut med felmatchande papper. Återställ utskriftsjobbet Avbryt utskrift. Forsätta skriva ut med felmatchande papper Om pappret är för litet för utskriften kommer den tryckta bilden beskäras. 1. Om felmeddelandet visas på Smart Organizing Monitor, tryck på [Start]. Återställa utskriftsjobbet 1. Om felmeddelandet visas på Smart Organizing Monitor, tryck på [Stop/Clear] (Radera/ Stopp). 36

39 4. Konfigurera maskinen med hjälp av verktyg Använda Web Image Monitor Tillgängliga funktioner Med Web Image Monitor kan du genomföra följande via fjärrstyrning från en dator: Visar maskinens status Konfigurera nätverksinställningarna Ange administratörslösenordet Återställa maskinens konfiguration till fabriksinställningarna Webbläsare som stöds Internet Explorer 6 eller senare Firefox 3,0 eller senare Visa: Startsida När du öppnar maskinen med Web Image Monitor visas startsidan i webbläsarens fönster. 1. Starta webbläsaren. 2. Skriv in "https://(maskinens IP-adress)/" i adressfältet på din webbläsare för att få tillgång till maskinen. Om en DNS-server används och maskinens värdnamn har angetts kan du ange värdnamnet i stället för IP-adressen. Web Image Monitors startsida visas. Startsidan Varje sida i Web Image Monitor är indelad i följande områden: 37

40 4. Konfigurera maskinen med hjälp av verktyg SV CTT Menyfält När du väljer en menypost kommer dess innehåll att visas. 2. Rubrikområde (Header area) Dialogrutan för omkoppling mellan användarläge och administratörsläge samt respektive läges meny visas. Klicka på [Uppdatera] i övre högra hörnet i skärmbilden för att uppdatera enhetens information. Klicka på [Uppdatera] i webbläsaren för att uppdatera hela webbläsarfönstret. 3. Grundläggande information Här visas grundläggande uppgifter om maskinen. Om du använder en äldre version av webbläsare eller om webbläsaren inte har JavaScript och cookies avaktiverade kan visnings- och driftproblem uppstå. Om du använder en proxyserver, konfigurera webbläsarens inställningar efter behov. Den föregående sidan kanske inte visas trots att du klickar på tillbakaknappen i webbläsaren. Klicka i så fall på uppdatera i webbläsaren. Byta gränssnittsspråk Välj visningsspråk och klicka sedan på [Byt]. Meny I det här avsnittet beskrivs alternativen i webbläsarens meny. Gästläge I användarläget kan du kontrollera enhetens status, inställningar och status för utskriftsjobb men du kan inte ändra enhetens inställningar. 38

41 Använda Web Image Monitor 1. Gränssnittsinställningar Gränssnittsinställningar visas. 2. IPv4 IPv4-konfigurationen visas. 3. IPv6 IPv6-konfiguration visas. 4. Maskininformation Maskininformation visas. Administratörsläge I administratörsläge kan du konfigurera olika maskininställningar. 1. Gränssnittsinställningar Du kan ändra gränssnittsinställningar. 39

Användarhandbok. Läs detta först. Papper

Användarhandbok. Läs detta först. Papper Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Användarhandbok LaserJet Pro 100 färg MFP M175 Användarhandbok Copyright och licensavtal 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera,

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PSC 1510 ALL-IN-ONE. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PSC 1510 ALL-IN-ONE

Läs mer

HP ENVY 4500 e-all-in-one series

HP ENVY 4500 e-all-in-one series HP ENVY 4500 e-all-in-one series Innehåll 1 HP ENVY 4500 e-all-in-one series Hjälp... 1 2 Lär dig mer om HP ENVY 4500 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor... 5 Inställningar

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Intern Ethernet-skrivarserver för flera protokoll och trådlös Ethernet-skrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Den här bruksanvisningen för nätverksanvändare innehåller värdefull information

Läs mer

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Innehåll 1 Hjälp för HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lär dig mer om HP Officejet 4630 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor...

Läs mer

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one referenshandboken Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Dokumentationen får inte kopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt medgivande

Läs mer

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen Läs detta först Säkerhetsinformation Information om den här maskinen Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs

Läs mer

AR-M150/AR-M155 Online-manual

AR-M150/AR-M155 Online-manual AR-M150/AR-M155 Online-manual Med monterad RSPF/SPF Start Klicka på "Start". Inledning Denna manual beskriver skrivar- och skannerfunktionerna i det digitala multifunktionella systemet AR-M150/AR-M155.

Läs mer

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1 Trådlöst LAN-handbok Den här handboken beskriver hur du använder kameran för att skicka och ta emot bilder trådlöst. Anvisningar om hur du använder kameran, samt säkerhetsföreskrifter, hittar du i Användarhandbok

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Apple AirPort-nätverk

Apple AirPort-nätverk Apple AirPort-nätverk 1 Innehåll Kapitel 1 3 Komma igång 5 Ställa in en trådlös Apple-enhet för Internetanslutning med AirPort-verktyg 6 Öka räckvidden på AirPort-nätverket 6 Dela en USB-hårddisk som är

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN HANDBOK DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Grattis! Vi gratulerar dig till köpet av Data Tank Gateway. Data

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 14 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version optimail 30 MMI version Frankeringsmaskin Användarhandbok 2 optimail 30 display och tangentbord Display Multifunktionstangenter (Softkeys) Piltangenter Navigera Bläddra Höja / sänka värden Bekräfta inmatning

Läs mer

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 13 FileMaker Server - Hjälp 2010 2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som

Läs mer

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post Användarhandbok Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 5 Meddelande- och

Läs mer