Bruksanvisning Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Användarhandbok"

Transkript

1 För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok

2

3 INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag... 4 Friskrivningsklausul... 4 Om IP-adress... 5 Skillnader i prestanda/funktioner mellan olika modeller... 5 Modellspecifik information... 6 Viktiga säkerhetsanvisningar... 7 Information till användare om elektrisk och elektronisk utrustning... 7 Miljörådgivning till användare...7 Amnärkning gällande batteri- och/eller ackumulatorsymbol (Avser endast EU-länder)... 8 Viktiga säkerhetsanvisningar...9 Information till användare i Kalifornien Översikt över maskinen Maskinens delar...11 Utsida...11 Insida Vad är Smart Organizing Monitor? Konfigurera nätverksinställningar Växla LAN-typ med Web Image Monitor...15 Konfigurera IP-adressinställningar med hjälp av Web Image Monitor Konfigurera inställningarna för trådlöst LAN Fylla på papper Papper som stöds Ej rekommenderade papperstyper...23 Utskriftsområde...24 Fylla på papper...25 Fylla på papper i kassett Fylla på papper i sidoinmatningsfacket Ange pappersformat och papperstyp med hjälp av Smart Organizing Monitor Skriva ut dokument Grundläggande funktion Skriva ut på arkets båda sidor

4 Avbryta ett utskriftsjobb Om ett pappersformats- eller papperstypsfel uppstår Forsätta skriva ut med felmatchande papper Återställa utskriftsjobbet Konfigurera maskinen med hjälp av verktyg Använda Web Image Monitor Visa: Startsida...37 Byta gränssnittsspråk Meny...38 Ändra maskinens inställningar Inställningslista Använda Smart Organizing Monitor Kontrollera statusinformationen Konfigurera maskininställningarna...51 Skriva ut konfigurationssidan eller testsidan Uppdatera firmware Underhålla maskinen Byta skrivarpatron Försiktighetsåtgärder vid rengöring...57 Rengöra maskinens insida Troubleshooting Vanliga problem...59 Problem med pappersmatning...60 Ta bort papper som fastnat...61 Problem med utskriftskvaliteten...67 Kontrollera maskinens status Problem med att skriva ut...68 Utskriftsposition överensstämmer inte med bildskärmsposition Fel- och statusmeddelanden som visas på Smart Organizing Monitor Bilaga Anmärkningar avseende toner...73 Flytta och transportera maskinen Avfallshantering

5 Eventuella frågor...74 Förbrukningsartiklar Skrivarpatron...75 Specifikationer för maskinen Allmän funktion Specifikationer Specifikationer för skrivarfunktioner Varumärken INDEX

6 Hur handboken ska läsas Inledning Den här handboken innehåller detaljerade instruktioner och anmärkningar om drift och användning av den här maskinen. För din egen säkerhet, läs den här handboken noga innan du använder maskinen. Förvara handboken lättillgängligt för framtida referens. Förbjudet enligt lag Kopiera inte eller skriv ut något som har kopieringsförbud. Kopiering eller utskrift av följande är i allmänhet förbjudet. sedlar, skattemärken, obligationer, aktiebevis, bank- och postväxlar, checkar, pass, körkort. Föregående lista är bara ett exempel och inte allomfattande. Vi påtar oss inget ansvar för att den är fullständig eller exakt. Om du har frågor när det gäller den lagliga rätten att kopiera eller skriva ut vissa artiklar, tala med din advokat. Friskrivningsklausul Innehållet i denna handbok kan ändras utan föregående meddelande. I största möjliga mån och i enlighet med tillämplig lag är tillverkaren under inga omständigheter ansvarig för några skador som kan uppstå vid funktionsavbrott för maskinen, förlust av registrerad information, eller vid användning eller icke-användning, av denna produkt och användarhandböcker som medföljer maskinen. Var noga med att alltid kopiera eller säkerhetskopiera informationen som är registrerad i maskinen. Dokument eller information kan raderas vid användarfel eller funktionsstörning för denna maskin. Tillverkaren är inte under några omständigheter ansvarig för några dokument skapade i maskinen eller några resultat till följd av din tillämpning av registrerad information. För bästa möjliga utskriftskvalitet rekommenderar tillverkaren att du använder tillverkarens egen originaltoner. Tillverkaren är inte ansvarig för skador eller kostnader som uppstår till följd av användning av delar som inte är originaldelar tillsammans med era kontorsprodukter. Två olika måttenheter används i den här handboken. Vissa bilder eller förklaringar i den här handboken kan skilja sig från din produkt beroende på förbättringar eller uppdateringar av produkten. 4

7 Om IP-adress I den här handboken täcker "IP-adress" både IPv4- och IPv6-miljöer. Läs de instruktioner som är avser den miljö du använder. Skillnader i prestanda/funktioner mellan olika modeller Skillnaderna i prestanda/funktioner mellan olika modeller är följande: Typ 1 Typ 2 Modell SP 201N SP 201Nw Trådlöst LAN Ej tillgängligt Tillgängligt 5

8 Modellspecifik information Detta avsnitt beskriver hur du tar reda på vilken region din maskin tillhör. Det finns en etikett på maskinens baksida, placerad enligt bilden nedan. På etiketten finns uppgifter om vilken region din maskin tillhör. Läs etiketten. CTT110 Följande information är regionsspecifik. Läs informationen under regionssymbolen för din maskin. (huvudsakligen Europa och Asien) Om etiketten innehåller följande är din maskin en region A-modell: KOD XXXX V (huvudsakligen Nordamerika) Om etiketten innehåller följande är din maskin en region B-modell: KOD XXXX V Måtten i den här handboken anges i två enheter: meter och tum. Om din maskinmodell hör till region A används metersystemet som måttenhet. Om din maskinmodell hör till region B används tum som måttenhet. 6

9 Viktiga säkerhetsanvisningar Information till användare om elektrisk och elektronisk utrustning Användare i de länder där denna symbol som visas i det här avsnittet har specificerats i nationell lagstiftning angående insamling och hantering av elektronikavfall Våra produkter innehåller komponenter av hög kvalitet och de är utformade för att underlätta återvinning. Våra produkter eller produktförpackningar är märkta med nedanstående symbol. Symbolen visar att produkten inte får behandlas som vanligt avfall. Den måste återlämnas via avsedd återvinningscentral. Genom att följa anvisningar försäkrar du dig om att produkten hanteras korrekt och medverkar till att minska eventuell miljöpåverkan och människors ohälsa genom olämplig hantering. Produktåtervinning bidrar till att bevara naturresurser och skydda miljön. Mer information om hur produkten återvinns finns hos återförsäljaren. Alla övriga användare Kontakta återförsäljaren när produkten ska kasseras. Miljörådgivning till användare Användare i EU, Schweiz och Norge Förbrukningsvaror (kapacitet) Se Användarhandboken eller läs informationen på förbrukningsvarornas förpackning. Återvunnet papper Maskinen kan använda återvunnet papper som producerats enligt den europeiska standarden EN 12281:2002 eller standarden DIN De produkter som använder EP-teknik för utskrift kan 7

10 skriva ut på 64 g/m 2 -papper som innehåller mindre råmaterial och som därmed kan vara en betydande resursbesparing. Duplexutskrift (om tillämpligt) Duplexutskrift låter dig använda båda sidor av arket. Det minskar pappersförbrukningen. Vi rekommenderar att den här funktionen är aktiverad när du skriver ut. Återvinningsprogram för bläck- och tonerpatroner Bläck- och tonerpatroner för återvinning tas emot utan avgift från användare och enligt lokala bestämmelser. Mer information om återvinningsprogrammet finns på webbsidan nedan eller fråga din servicetekniker. https://www.ricoh-return.com/ Energieffektivitet Mängden energi en maskin förbrukar beror lika mycket på dess inställningar som på hur du använder den. Maskinen är designad så att du ska kunna minska dina energikostnader genom en övergång till Klar-läge när sista sidan skrivits ut. Vid behov kan maskinen skriva ut direkt ifrån detta läget. Om inga ytterligare utskrifter begärs och en angiven tidsperiod passerar övergår enheten till ett energisparläge. I energisparläge förbrukar maskinen mindre energi (watt). Om maskinen ska skriva ut igen behöver den lite längre tid att återhämta sig från ett energisparläge än från Klar-läget. För maximal energibesparing rekommenderar vi att standardinställningarna används. Produkter som följer Energy Star-kraven är alltid energieffektiva. Amnärkning gällande batteri- och/eller ackumulatorsymbol (Avser endast EUländer) I enlighet med Batteridirektiv 2006/66/EC Artikel 20 Information för slutanvändare bilaga II, ska batterier och ackumulatorer förses med ovanstående symbol. Denna symbol anger att begagnade batterier och ackumulatorer ska inlämnas i butiken eller på återvinningscentral och inte slängas i hushållsavfallet. I Europa finns särskilda insamlingssystem, inte bara för gamla elektriska och elektronsika produkter utan även för använda batterier och ackumulatorer. Se till att avyttra gamla batterier och ackumulatorer korrekt och enligt gällande normer och krav. 8

11 Viktiga säkerhetsanvisningar Information till användare i Kalifornien Perklorat - hanteras enligt speciella rekommendationer. Se: perchlorate 9

12 10

13 1. Översikt över maskinen Maskinens delar I det här avsnittet beskrivs de olika delarna på maskinens front och högra sida samt dess funktioner. Utsida CTT [Återställ jobb] (Job Reset) Tryck på denna tangent för att avbryta ett pågående utskriftsjobb. 2. [Start] Tryck på denna knapp för att återuppta utskrift om utskriften har avbrutits på grund av felaktiga pappersinställningar eller för att pappret har tagit slut. Du kan också trycka här för att skriva ut en testsida. (Genom att hålla knappen nedtryckt i två sekunder kan listan över nätverksinställningar skrivas ut.) Du kan även använda den här knappen för att skriva ut på baksidan av papper när du kör duplexutskrift eller påtvingad utskrift. 3. Strömindikator (Power) Denna indikator lyser blått när maskinen är påslagen. Den blinkar när ett utskriftsjobb tas emot och medan utskrift pågår. 11

14 1. Översikt över maskinen 4. Varningsindikator (Alert) Indikatorn lyser rött när maskinen får slut på papper eller förbrukningsmaterial, när pappersinställningar inte matchar drivrutinsinställningar eller när andra fel inträffar. 5. Ändguide Höj ändguiden så att pappret inte ramlar ut. 6. Frontlucka Öppna denna lucka för att ersätta förbrukningsartiklar eller ta bort ett papper som fastnat. 7. Sidoinmatningsfack Kassetten rymmer ett ark normalt papper. 8. Kassett 1 Kassetten rymmer max 150 pappersark. 9. Strömbrytare Använd denna för att slå på och stänga av strömmen till skrivaren. 10. Anslutning för strömkabel Anslut strömkabeln till maskinen här. Sätt in den andra änden i ett vägguttag i närheten. 11. Bakre luckan Öppna det här locket för att mata ut ark med utskriftssidan uppåt eller för att ta bort papper som fastnat. 12. USB-port Använd denna port för att ansluta maskinen till en dator via en USB-kabel. 13. Ethernetport Använd den här porten för att ansluta maskinen till ett nätverket med hjälp av en Ethernet-kabel. 14. Kassettlock Fäst det här locket när du ska förlänga kassetten. Insida 1 CTT065 12

15 Maskinens delar 1. Skrivarpatron Utbytbar förbrukningsartikel som krävs för att göra utskrifter på papper. För mer information om hur man byter skrivarpatron, se s. 55 "Byta skrivarpatron". 13

16 1. Översikt över maskinen Vad är Smart Organizing Monitor? Innan du kan använda det här verktyget måste du installera det på din dator med hjälp av medföljande CD-ROM-skiva. För mer information om hur du installerar Smart Organizing Monitor, se Handbok för installation av programvara. Smart Organizing Monitor har följande funktioner: Visar maskinens status Visar meddelanden om pappersstopp och andra fel. Inställningar för pappersformat och papperstyp Visar tillgängliga inställningar för pappersformat och papperstyp. Skriv ut test- och konfigurationssidor Skriver ut förteckning/rapport över maskinens inställningar och annan information. Ändra IPv4-adressen Används för att ange IPv4-adressen. Ändra systeminställningarna Används för att ändra inställningarna för anpassat pappersformat och andra inställningar på denna maskin. Ändra skrivarinställningarna Används för att ändra maskinens utskriftsinställningar som t.ex. [Ignorera fel:] och [I/O Timeout:]. Ange [Auto fortsätt:] för typ 2-modeller istället för [Ignorera fel:]. Ändra inställningar för trådlöst LAN Konfigurera inställningar för trådlöst LAN manuellt. För mer information om hur du använder Smart Organizing Monitor, se s. 37 "Konfigurera maskinen med hjälp av verktyg". 14

17 Konfigurera nätverksinställningar Konfigurera nätverksinställningar I detta avsnitt beskrivs hur man konfigurerar nätvärksinställningar. Inställningarna för ethernet och trådlöst LAN kan inte aktiveras samtidigt. Du kan installera drivrutiner och konfigurera nätverksinställningar med hjälp av den medföljande CD-ROM-skivan. För mer information, se Handbok för installation av programvara. Växla LAN-typ med Web Image Monitor Du kan välja antingen [Ethernet] eller [Trådlöst LAN]. Du behöver endast konfigurera den här inställningen för modellen av Typ Starta webbläsaren. 2. Ange "http://(machine's IP address)/" i adressfältet. 3. Klicka på [Logga in]. 4. Ange administratörslösenordet och klicka sedan på [Logga in]. Om du loggar in för första gången matar du in "admin133" som lösenord. 5. Klicka på [Gränssnittsinställningar]. 6. Ställ in [LAN-typ] på [Ethernet] eller [Trådlöst LAN]. 7. Klicka på [OK]. När en inställning har ändrats startar maskinen om automatiskt. Konfigurera IP-adressinställningar med hjälp av Web Image Monitor Konfigurationen av nätverksinställningar varierar beroende på om IP-adressinformationen har tilldelats automatiskt av nätverket (DHCP) eller manuellt. Med typ 2 väljer du [Trådlöst LAN] under [LAN-typ] för at upprätta den trådlösa LANanslutningen, eller välj [Ethernet] under [LAN-typ] för att upprätta kabelanslutet LAN. För mer information om hur du konfiguerar IPv4-adressen, se Handbok för installation av programvara. 15

18 1. Översikt över maskinen Ställa in maskinen för att ta emot en IPv6-adress automatiskt Nätverket måste omfatta en DHCP-server för att maskinen automatiskt ska kunna erhålla en IPv6- adress. Kontrollera att [IPv6] och [DHCPv6] står i läge [Aktivera] i [IPv6] i Web Image Monitor. Om [DHCPv6] står i läge [Aktivera] kan maskinen hämta IP-adressen automatiskt. Tilldelar maskinens IPv6-adress manuellt Den IPv6-adress som tilldelats maskinen får inte användas av någon annan enhet i samma nätverk. 1. Starta webbläsaren. 2. Ange "http://(machine's IP address)/" i adressfältet. 3. Klicka på [Logga in]. 4. Ange administratörslösenordet och klicka sedan på [Logga in]. Om du loggar in för första gången matar du in "admin133" som lösenord. 5. Klicka på [IPv6]. 6. Ställ [IPv6] i läge [Aktivera]. 7. Ställ [DHCPv6] i läge [Avaktivera]. 8. Ange IP-adressen i [Manuell konfigurationsadress]. 9. Ange prefixlängden i rutan efter snedstrecket till höger om [Manuell konfigurationsadress]. 10. Ange andra inställningar om det behövs. 11. Klicka på [OK]. Konfigurera inställningarna för trådlöst LAN Kontrollera att [LAN-typ] är inställd på [Trådlöst LAN] i [Gränssnittsinställningar] i Web Image Monitor. Skriv ut listan över nätverksinställningar om du vill ha den information som krävs för att konfigurera inställningarna innan du konfigurerar de trådlösa LAN-inställningarna. För mer information, se handbok för WiFi-inställningar. Kontrollera att Ethernet-kabeln inte är ansluten till maskinen. 16

19 Konfigurera nätverksinställningar För mer information om konfigurering av infrastrukturläget, se Anvisningar för inställning av WiFi. Konfigurera Ad-hoc-läge med Smart Organizing Monitor I ett Ad Hoc-nätverk måste varje enhet manuellt tilldelas en IP-adress för TCP/IP om det inte finns någon DHCP-server. Om ditt [Kommunikationsläge:] är inställt på [ Ad-Hoc-läge], [WPA2-PSK - AES] och [WPA/WPA2 Bl. läge] kan inte [Säkerhetsmetod:] väljas. 1. Koppla maskinen till datorn med en USB-kabel. 2. Klicka på [Alla program] i [Start]-menyn. 3. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 4. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 5. Om maskinen du använder inte är markerad klickar du på [Välj enhet...] och väljer sedan maskinens modell. 6. Klicka på [OK]. 7. På fliken [Användarverktyg] klickar du på [Skrivarkonfiguration]. 8. På fliken [WiFi] ska du ställa in [Kommunikationsläge:] på [ Ad-hoc-läge]. 9. I [SSID:] ska du ange SSID-värdet. Följande tecken kan användas: ASCII 0x20-0x7e (32 tecken). 10. Välj [Säkerhetsmetod:]. 11. Ange kanalnumret i rutan [Kanalnummer:]. 12. Ange lämpliga inställningar i [WEP-/WPA-/WPA2-inställningar]. Det maximala antalet tecken som kan anges i [WEP-nyckel/Lösenfras (PSK):] beror på inställningarna i [Nyckellängd:] och [Nyckelformat:]. Ange inställningarna enligt följande tabell: Säkerhetsmetod Nyckellängd Nyckelformat WEP-nyckel (Max antal tecken) Öppet system - utan kryptering *1 17

20 1. Översikt över maskinen Säkerhetsmetod Nyckellängd Nyckelformat WEP-nyckel (Max antal tecken) Öppet system WEP 64 bit ASCII 5 tecken Hexadecimal 10 tecken 128 bit ASCII 13 tecken Hexadecimal 26 tecken Delad nyckel WEP 64 bit ASCII 5 tecken Hexadecimal 10 tecken 128 bit ASCII 13 tecken Hexadecimal 26 tecken *1 Nyckellängd, nyckelformat och WEP-nyckel kan inte konfigureras. 13. Ange [WEP-nyckel/Lösenfras (PSK):]. 14. Om du behöver konfigurera IPv4-adressen klickar du på [IPv4-konfiguration]. IPv6-adressen kan endast konfigureras med Web Image Monitor. 15. Klicka på [OK]. När en inställning har ändrats startar maskinen om automatiskt. 16. Du kan med hjälp av WiFi-statusrapporten kontrollera om anslutningen har lyckats eller inte. Om [Statusrapport för trådlöst LAN:] är inställd på [På] skrivs en rapport ut som bekräftar att inställningen av trådlöst LAN har slutförts. Om det visas ett "OK" för "Anslutning" har anslutningen lyckats. Om det visas "Misslyckades" för "Anslutning" försöker du att konfigurera inställningarna på nytt. Ansluta i Ad-hoc-läge via kontrollpanelen 1. Kontrollera att Ethernet-kabeln inte är ansluten till maskinen. 2. Slå på maskinen. Gå till nästa steg när strömindikatorn har blinkat tre gånger. 3. Håll knappen [Återställ jobb] nertryckt. Om du håller knappen nedtryckt i minst två sekunder kommer strömindikatorn att börja blinka. 18

21 Konfigurera nätverksinställningar 4. Om du vill välja Ad-Hoc-läget trycker du på [Återställ jobb]. Om maskinen står i infrastrukturläge startar den om automatiskt efter steg 4 och växlar till Ad-hocläge. Om [Statusrapport för trådlöst LAN:] är inställd på [På] skrivs en rapport ut som bekräftar att inställningen av trådlöst LAN har slutförts. Om det visas ett "OK" för "Anslutning" har anslutningen lyckats. Om det visas "Misslyckades" för "Anslutning" försöker du att konfigurera inställningarna på nytt. När du konfigurerar [Öppet system - WEP] ser det ut som att anslutningen är etablerad även om du anger fel WEP-nyckel och anslutningen misslyckas. Om så är fallet anger du rätt WEP-nyckel. 19

22 20 1. Översikt över maskinen

23 2. Fylla på papper Papper som stöds Pappersformat A4 8 1 / 2 " 11 " (Letter) 8 1 / 2 " 14 " (Legal) B5 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " (Halvt Letter) 7 1 / 4 " 10 1 / 2 " (Executive) A5 A6 B6 16K ( mm) 16K ( mm) 16K ( mm) Anpassat pappersformat Följande pappersformat kan användas som anpassat pappersformat: Bredd Kassett 1: Cirka mm (3,9-8,5 tum) Sidoinmatningsfack: Cirka mm (3,6-8,5 tum) Längd Cirka mm (5,8-14 tum) Papperstyp Normalt papper (65-99 g/m 2 (17-26 lb.)) Återvunnet papper (75-90 g/m 2 (20-24 lb.)) Tunt papper (52-64 g/m 2 (14-17 lb.)) Tjockt papper ( g/m 2 (26,6-34 lb.)) Papperskapacitet Kassett ark (70 g/m 2, 19 lb.) 21

24 2. Fylla på papper Sidoinmatningsfack 1 ark (70 g/m 2, 19 lb.) 22

25 Ej rekommenderade papperstyper Ej rekommenderade papperstyper Använd inte följande papperstyper: Papper för bläckstråleskrivare Specialpapper för GelJet Böjt, vikt eller skrynkligt papper Rullat eller vridet papper Skrynkligt papper Fuktigt papper Smutsigt eller skadat papper Papper som är så torrt att det alstrar statisk elektricitet Papper som redan skrivits ut på, med undantag för papper med förtryckt brevhuvud. Fel är vanligast när papper som är utskrivet från annan maskin än en laserskrivare används (t.ex. monokroma kopiatorer och färgkopiatorer, bläckstråleskrivare etc.) Specialpapper som t.ex. termopapper och karbonpapper Papper som väger mer eller mindre än gränsvärdet Papper med urskärningar, hål, perforeringar eller relief Självhäftande etikettark där klistersidan inte skyddas Papper med gem eller häftklammer Var noga med att inte röra papperets yta när du fyller på det. Även sådant papper som passar för maskinen kan, om det förvarats fel, orsaka felmatning, dålig utskriftskvalitet eller funktionsfel. 23

26 2. Fylla på papper Utskriftsområde Diagrammet nedan visar papprets utskriftsområde. Från skrivardrivrutinen CHZ Utskriftsområde 2. Riktning 3. Cirka 4,2 mm (0,2 tum) 4. Cirka 4,2 mm (0,2 tum) Utskriftsområdet kan variera beroende på pappersformat och skrivardrivrutinens inställningar. Justera utskriftsläget genom att ange [Kassett 1: Registrering] eller [Sidoinmatningsfack: Registrering] på fliken [System] i Smart Organizing Monitor. 24

27 Fylla på papper Fylla på papper Lägg i en bunt papper i kassetten. När du fyller på papper konfigurerar du pappersformat och papperstyp för sidoinmatningsfacket och kassett 1. När du skriver ut ett dokument anger du pappersformat och papperstyp samt väljer papperskassett i skrivardrivrutinen så att de konfigurerade inställningarna kan användas för utskrift. Om du skriver ut testsidor när det finns papper i sidoinmatningsfacket matas pappret i sidoinmatningsfacket ut först. Fyll inte på papper i sidoinmatningsfacket medan maskinen värms upp. Fyll inte på papper i sidoinmatningsfacket när energisparläget är aktiverat. Böjda papper kan fastna. Släta ut böjt papper innan du fyller på det i kassetten. Fylla på papper i kassett 1 1. Dra försiktigt ut kassett 1 och lyft sedan bort den med båda händerna. CTT062 Placera kassetten på en plan yta. 25

28 2. Fylla på papper 2. Tryck ihop klämmorna på sidoguiderna och placera dem så att de passar standardformatet. CTT Tryck ihop den främre ändguiden och skjut den inåt så att den passar standardformatet. CTT Bläddra igenom pappersbunten innan du lägger den i kassetten. 5. Fyll på en ny pappersbunt med utskriftssidan nedåt. Kontrollera att pappersbunten inte når högre än den övre markeringen inuti kassetten. CTT075 26

29 Fylla på papper 6. Tryck försiktigt in kassett 1 rakt in i skrivaren. CTT029 För att undvika pappersstopp, kontrollera att kassetten är ordentligt isatt. För att mata ut arken med utskriftssidan uppåt öppnar du den bakre luckan. CTT094 Dra ut kassett 1 för att fylla på papper 1. Dra försiktigt ut kassett 1 och lyft sedan bort den med båda händerna. 2. Frigör låsen till förlängaren på kassettens båda sidor och dra sedan ut förlängaren. CTT077 Se till att förlängningens inre yta och skalan är i linje. 27

30 2. Fylla på papper Du kan justera längden på förlängaren i tre steg. När du använder papper i A4- eller Letter-format justerar du längden till det läge som är markerat med " " i kassetten. 3. Dra ut förlängaren och lås den. CTT Följ steg 2 till 6 i "Fylla på papper i kassett 1". 5. Sätt tillbaka kassettluckan. CTT095 Legal- eller anpassat papper som är längre än A4 måste fyllas på utan att fästa kassettlocket. 28

31 Fylla på papper Fylla på papper i sidoinmatningsfacket 1. Öppna sidoinmatningsfacket. CTT Skjut pappersguiderna utåt och lägg sedan i pappret med utskriftssidan uppåt. Tryck in pappret så långt det går. CTT Anpassa sidoguiderna efter papperets bredd. För att mata ut arken med utskriftssidan uppåt öppnar du den bakre luckan. CTT033 29

32 2. Fylla på papper CTT094 Ange pappersformat och papperstyp med hjälp av Smart Organizing Monitor Det förfarande som beskrivs i detta avsnitt är ett exempel baserat på Windows 7. Det faktiska förfarandet kan variera beroende på vilket operativsystem du använder. Ange papperstyp och pappersformat 1. Klicka på [Alla program] i [Start]-menyn. 2. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 4. Om maskinen du använder inte är markerad klickar du på [Välj enhet...] och väljer sedan maskinens modell. 5. Klicka på [OK]. 6. På fliken [Status] klickar du på [Ändra...]. 7. Välj pappersformat och papperstyp och klicka sedan på [OK]. 8. Klicka på [Stäng]. Ändra anpassat pappersformat 1. Klicka på [Alla program] i [Start]-menyn. 2. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 4. Om maskinen du använder inte är markerad klickar du på [Välj enhet...] och väljer sedan maskinens modell. 5. Klicka på [OK]. 6. På fliken [Användarverktyg] klickar du på [Skrivarkonfiguration]. 30

33 Fylla på papper 7. På fliken [System] väljer du [mm] eller [tum] i listan [Måttenhet:]. 8. I rutan [Horisontell: (100 till 216 mm)] anger du bredden. 9. I rutan [Vertikal: (148 till 356 mm)] anger du längden. 10. Klicka på [OK]. 11. Klicka på [Stäng]. Du kan inte ange pappersinställningarna i sidoinmatningsfacket via Smart Organizing Monitor. 31

34 32 2. Fylla på papper

35 3. Skriva ut dokument Grundläggande funktion Använd skrivardrivrutinen för att skriva ut ett dokument från din dator. 1. När du har skapat ett dokument öppnar du dialogrutan [Utskriftsinställningar] i det program där dokumentet skapades. 2. Ändra utskriftsinställningar efter behov. Följande utskriftsinställningar kan anges med hjälp av skrivardrivrutinen: Skriva ut flera sidor på ett ark Dela upp en enda sida på flera ark Skriva ut på arkets båda sidor Skriv inte ut blanka sidor Sortera utskrifter Spara skrivardrivrutininställningarna som en fil Återkalla och ta bort sparade inställningar för skrivaregenskaper Skriva ut på papper med anpassat format Skriva ut ett dokument med stort eller litet pappersformat Förstora och förminska dokumentformat Ändra utskriftens upplösning Spara toner vid utskrift Ändra rastermönster Stämpla text på utskrifter För mer information om varje inställningspost, klicka på [Hjälp]. 33

36 3. Skriva ut dokument 3. När inställningarna har ändrats, klicka på [OK]. 4. Skriv ut dokumentet med utskriftsfunktionen i det program som skapade dokumentet. Om ett papper fastnar stoppas utskriften halvvägs. Öppna den främre luckan, ta ur skrivarpatronen och ta sedan bort pappret som fastnat. Om pappret inte kan tas bort på detta sätt tar du bort det genom att öppna locket till fixeringsenheten. Utskriften återupptas automatiskt när luckan stängs. Om maskinen blir för varm vid utskrift stannar den. När maskinen svalnar fortsätter den automatiskt att skriva ut. Skriva ut på arkets båda sidor Denna funktion gäller inte sidoinmatningsfacket. 1. När du har skapat ett dokument öppnar du dialogrutan [Utskriftsinställningar] i det program där dokumentet skapades. 2. På fliken [Inställningar], i listrutan [Duplex:], anger du önskad bindningstyp. 3. När du eventuellt har gjort några ytterligare inställningar klickar du på [OK]. 4. Starta utskrift. Den här maskinen skriver först bara ut på arkets ena sida. Därefter visas ett meddelande på Smart Organisera monitor-skärmen där du ombeds vända på pappret och sedan ladda på nytt. 5. Ta bort alla utskrifter från utmatningsfacket och placera dem på nytt i kassett 1. För att skriva ut på baksidan av utskrifterna, vänd dem så att de ligger med den tomma sidan nedåt och placera dem i kassett 1. Stående CTT009 34

37 Grundläggande funktion Liggande CTT Tryck på [Start]. Om den bakre luckan är öppen matas papper ut bakifrån med utskriftssidan upp. Lägg de tryckta arken i rätt ordning igen. Avbryta ett utskriftsjobb Du kan avbryta utskriftsjobben med maskinens kontrollpanel eller via din dator, beroende på jobbets status. Avbryta ett utskriftsjobb innan utskrift har påbörjats 1. Dubbelklicka på skrivarikonen i aktivitetsfältet på din dator. 2. Välj det utskriftsjobb du vill avbryta, klicka på menyn [Dokument] och sedan på [Avbryt]. Om du avbryter ett utskriftsjobb som är under bearbetning kan utskriften fortsätta under ett par sidor innan den avbryts. Det kan ta en liten stund att avbryta ett stort utskriftsjobb. Avbryta ett utskriftsjobb under utskrift 1. Tryck på tangenten [Job Reset] (Återställ jobb). 35

38 3. Skriva ut dokument Om ett pappersformats- eller papperstypsfel uppstår Om pappersformatet eller papperstypen inte matchar inställningarna för utskriften rapporterar maskinen ett fel. Detta fel kan lösas på två sätt: Fortsätt utskriften med pappersformat som inte matchar Använd sidomatningsfunktionen för att ignorera felet och skriva ut med felmatchande papper. Återställ utskriftsjobbet Avbryt utskrift. Forsätta skriva ut med felmatchande papper Om pappret är för litet för utskriften kommer den tryckta bilden beskäras. 1. Om felmeddelandet visas på Smart Organizing Monitor, tryck på [Start]. Återställa utskriftsjobbet 1. Om felmeddelandet visas på Smart Organizing Monitor, tryck på [Stop/Clear] (Radera/ Stopp). 36

39 4. Konfigurera maskinen med hjälp av verktyg Använda Web Image Monitor Tillgängliga funktioner Med Web Image Monitor kan du genomföra följande via fjärrstyrning från en dator: Visar maskinens status Konfigurera nätverksinställningarna Ange administratörslösenordet Återställa maskinens konfiguration till fabriksinställningarna Webbläsare som stöds Internet Explorer 6 eller senare Firefox 3,0 eller senare Visa: Startsida När du öppnar maskinen med Web Image Monitor visas startsidan i webbläsarens fönster. 1. Starta webbläsaren. 2. Skriv in "https://(maskinens IP-adress)/" i adressfältet på din webbläsare för att få tillgång till maskinen. Om en DNS-server används och maskinens värdnamn har angetts kan du ange värdnamnet i stället för IP-adressen. Web Image Monitors startsida visas. Startsidan Varje sida i Web Image Monitor är indelad i följande områden: 37

40 4. Konfigurera maskinen med hjälp av verktyg SV CTT Menyfält När du väljer en menypost kommer dess innehåll att visas. 2. Rubrikområde (Header area) Dialogrutan för omkoppling mellan användarläge och administratörsläge samt respektive läges meny visas. Klicka på [Uppdatera] i övre högra hörnet i skärmbilden för att uppdatera enhetens information. Klicka på [Uppdatera] i webbläsaren för att uppdatera hela webbläsarfönstret. 3. Grundläggande information Här visas grundläggande uppgifter om maskinen. Om du använder en äldre version av webbläsare eller om webbläsaren inte har JavaScript och cookies avaktiverade kan visnings- och driftproblem uppstå. Om du använder en proxyserver, konfigurera webbläsarens inställningar efter behov. Den föregående sidan kanske inte visas trots att du klickar på tillbakaknappen i webbläsaren. Klicka i så fall på uppdatera i webbläsaren. Byta gränssnittsspråk Välj visningsspråk och klicka sedan på [Byt]. Meny I det här avsnittet beskrivs alternativen i webbläsarens meny. Gästläge I användarläget kan du kontrollera enhetens status, inställningar och status för utskriftsjobb men du kan inte ändra enhetens inställningar. 38

41 Använda Web Image Monitor 1. Gränssnittsinställningar Gränssnittsinställningar visas. 2. IPv4 IPv4-konfigurationen visas. 3. IPv6 IPv6-konfiguration visas. 4. Maskininformation Maskininformation visas. Administratörsläge I administratörsläge kan du konfigurera olika maskininställningar. 1. Gränssnittsinställningar Du kan ändra gränssnittsinställningar. 39

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar Modellnr. Serien SP 212/SP 213 Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och ad-hoc-läget för att upprätta

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...6 Inledning... 6 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Hur handboken ska läsas...5 Inledning...5

Läs mer

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge.

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Snabbguide Använd För att 3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Indikatorlampa Fast grönt Skrivarstatus Skrivaren är på, men i viloläge. För skrivarmodeller med tvåradig skärm Lär dig

Läs mer

Information till användare av trådlöst LAN

Information till användare av trådlöst LAN Information till användare av trådlöst LAN Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare av trådlöst LAN Den här handboken förklarar

Läs mer

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd För att 7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna

Läs mer

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Konfigurera maskinen med hjälp av verktyg. Underhålla maskinen

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Konfigurera maskinen med hjälp av verktyg. Underhålla maskinen Användarhandbok Översikt över maskinen Fylla på papper Skriva ut dokument Konfigurera maskinen med hjälp av verktyg Underhålla maskinen Felsökning Bilaga För säker och korrekt användning, läs avsnittet

Läs mer

Användarhandbok. Komma igång. Fylla på papper. Felsökning

Användarhandbok. Komma igång. Fylla på papper. Felsökning Användarhandbok Komma igång Fylla på papper Felsökning Söker du information som inte finns i den här handboken, se HTML-/PDF-filer på den medföljande CD-ROM-skivan Läs avsnittet Säkerhetsinformation i

Läs mer

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen INNEHÅLL 1. Till alla användare Introduktion... 3 Hur handboken ska läsas... 3 Varumärken... 4 Vad är RICOH Smart Device Connector?...

Läs mer

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Ladda material Det här kapitlet innehåller: "Material som stöds" på sida 2-2 "Lägga i material i fack 1" på sida 2-7 "Lägga i material i fack 2, 3 och 4" på sida 2-12 Copyright 2005 Xerox Corporation.

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kassettpappersinställningar Kopiatorns/ dokumentserverns funktioner Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

DX-C200P. Handbok för maskinvara. Bruksanvisning

DX-C200P. Handbok för maskinvara. Bruksanvisning DX-C200P Bruksanvisning Handbok för maskinvara 1 Översikt över skrivaren 2 Installera skrivare och tillval 3 Ansluta skrivaren 4 Konfiguration 5 Papper och andra media 6 Byta förbrukningsartiklar 7 Rengöra

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

DX-C200P. Handbok för programvara. Bruksanvisning

DX-C200P. Handbok för programvara. Bruksanvisning DX-C200P Bruksanvisning Handbok för programvara 1 Förbereda för utskrift 2 Installera skrivardrivrutinen 3 Andra utskriftsfunktioner 4 Direktutskrift från en digitalkamera (PictBridge) 5 Skrivarinställningar

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Det här avsnittet omfattar: "Felsökning av kvaliteten" på sidan 4-24 "Upprepade defekter" på sidan 4-29 Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög

Läs mer

Användarhandbok. Komma igång. Utskrift. Felsökning. Fylla på och ersätta förbrukningsmaterial

Användarhandbok. Komma igång. Utskrift. Felsökning. Fylla på och ersätta förbrukningsmaterial Användarhandbok Komma igång Utskrift Felsökning Fylla på och ersätta förbrukningsmaterial Söker du information som inte finns i den här handboken, se HTML-/PDF-filer på den medföljande CD-ROM-skivan Läs

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Snabbreferens. Skrivaröversikt. Snabbreferens

Snabbreferens. Skrivaröversikt. Snabbreferens Snabbreferens Skrivaröversikt 7 6 5 4 1 1 Utmatningsfack för 150 ark 2 Magasin för 250 ark 3 Magasin för 250 eller 550 ark (tillval) 4 Manuell matare 5 Framlucka 6 Kontrollpanelen 7 Pappersstöd 2 3 4 3

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för maskinvara

Bruksanvisning Handbok för maskinvara Bruksanvisning Handbok för maskinvara Läs detta först Platser för etiketterna VARNING och FÖRSIKTIGT...5 Handböcker till denna skrivare...7 Handbokens användning...8 Symboler...8 Namn på viktiga tillval...8

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE Wi-Fi Direct -guide Version 0 SWE Gällande modeller Denna bruksanvisning gäller följande modeller. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Beskrivning av anmärkningar Följande ikoner används

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Guide för utskriftskvalitet

Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 18 Guide för utskriftskvalitet Tecknen har ojämna kanter a Skriv ut en teckensnittslista för att kontrollera om teckensnitten du använder stöds av skrivaren. 1 På skrivarens kontrollpanel går

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP CM8000 COLOR MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Komma igång Juni 2002 www.lexmark.com Informationsmeddelande om överensstämmelse med Federal Communications Commission (FCC) Denna produkt överensstämmer med gränsvärdena för en

Läs mer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer LATHUND Varumärken HP ColorSmart II, HP PhotoREt II och HP ZoomSmart Scaling Technology är varumärken som tillhör Hewlett-Packard Company. Microsoft är

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator-/dokumentserverfunktioner Faxinställningar Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrering

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE Wi-Fi Direct -guide Version A SWE Gällande modeller Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Beskrivning av anmärkningar

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

ABCDE ABCDE ABCDE. Guide för utskriftskvalitet. Lokalisera problem med utskriftskvaliteten. Oregelbunden utskrift. Guide för utskriftskvalitet

ABCDE ABCDE ABCDE. Guide för utskriftskvalitet. Lokalisera problem med utskriftskvaliteten. Oregelbunden utskrift. Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 7 Guide för utskriftskvalitet Du kan lösa många problem med utskriftskvaliteten genom att byta ut förbruknings- eller serviceartiklar som håller på att ta slut eller är utslitna. Kontrollera

Läs mer

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp.

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp. OnLine manual Start Klicka på denna Start knapp. UTSKRIFT Denna manual beskriver skrivarfunktionerna i Toshiba e-studio 6 MFP. För information om de följande ämnena vänligen se; Användarmanualen för Toshiba

Läs mer

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning VANLIGA FRÅGOR 1 NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR, WINDOWS 2000/XP 2 Hastighet/duplex-inställningar för nätverkskort 3 Inställningar

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner Kapitel 1 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av router med ADSL-modem. Efter varje problembeskrivning finns det instruktioner som hjälper dig att lokalisera och lösa problemet.

Läs mer

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter Börja här 1 Viktig installationsinformation Användare av trådlöst eller icke-trådlöst nätverk: följ anvisningarna i den här installationsguiden om du vill lägga till HP All-in-One i ditt nätverk. Användare

Läs mer

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare Skrivarinställningar Det här avsnittet omfattar: "Visa strömsparläget" på sida 1-13 "Välja utmatningsalternativ" på sida 1-13 "Spärra inställningarna på frontpanelen" på sida 1-14 "Visa startsidan" på

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög kvalitet. Om det inträffar problem med utskriftskvaliteten kan du använda informationen i detta avsnitt

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas.

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. Snabbmanual Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. På CD-skivan som medföljde leveransen av maskinen finns

Läs mer

Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen. SP C221SF/C222SF Snabbguide Delarnas namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skannerfunktionen Använda faxfunktionen Felmeddelanden Avlägsna pappersstopp Felsökning Byta ut skrivarkassetter

Läs mer

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP ADSL Modem/Router, v.g. konsultera

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR 1. Touchpanelen På Grundmenyn finns 99% av kopieringsfunktionerna som kommer att användas. (Dubbelsidigt, Häftning, Färgläge) Fullfärg: Allt som kopieras kommer att

Läs mer

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide GelSprinter GXe3350N Snabbguide Installation av skrivare 1)Börja med att öppna förpackningen skrivaren anlände i. Tag ut skrivare och lägg kablage och övriga tillbehör åt sidan. Placera skrivaren på en

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

VARNING RISK FÖR SKADOR:

VARNING RISK FÖR SKADOR: Sida 1 av 19 Guide för utskrift Fylla på magasinet för 250 eller 550 ark VARNING RISK FÖR SKADOR: Fyll på varje fack separat för att minska risken för utrustningsinstabilitet. Låt alla andra fack vara

Läs mer

Bruksanvisning (Förkortad version) NPD4281-00 SV

Bruksanvisning (Förkortad version) NPD4281-00 SV Bruksanvisning (Förkortad version) NPD4281-00 SV Om denna manual Denna manual är en förkortad version av Bruksanvisningen. Se tabellen nedan för information om innehållet i Bruksanvisningen och delarna

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Skriv ut. Web Image Monitor. Fylla på papper och toner. Felsökning

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Skriv ut. Web Image Monitor. Fylla på papper och toner. Felsökning Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Skriv ut Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Söker du information som inte finns i den här

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

ÅTVID.NET Startinstruktioner

ÅTVID.NET Startinstruktioner ÅTVID.NET Startinstruktioner Dokumentet hjälper dig med nätverksinställningarna i PC:n Sida: 1(9) Innehållsförteckning Detta måste göras först sida 3 Konfiguration Windows 98 sida 3-5 Konfiguration Windows

Läs mer

AC1600 Smart WiFi Router

AC1600 Smart WiFi Router Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Kopiera Det här kapitlet innehåller: "Vanlig kopiering" på sida 3-2 "Justera kopieringsalternativ" på sida 3-3 "Grundinställningar" på sida 3-4 "Bildjusteringar" på sida 3-8 "Justeringar för bildplacering"

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-54 "Skriva ut flera sidor på ett enda ark (Ark per sida)" på sidan 2-55 "Skriva ut häften" på sidan 2-56 "Skriva

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...11 Så här läser du handboken...12 Symboler...12 Beskrivning för den angivna modellen...13 Använda tangenter...14 Förbereda

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Lagra utskriftsloggen i nätverket Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande symboler används i den här bruksanvisningen: I anmärkningar med rubriken Obs får

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Handbok Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Faxfunktioner Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrera adresser och användare

Läs mer

Pappersmeny. Pappersformat Papperskälla Pappersstruktur Papperstyp Pappersvikt Ersättningsformat Univ inställning

Pappersmeny. Pappersformat Papperskälla Pappersstruktur Papperstyp Pappersvikt Ersättningsformat Univ inställning I Papersmenyn kan du ange vilket papper som laddats i pappersmagasinen, samt vilken papperskälla och vilket utmatningsfack som normalt ska användas. Klicka på ett menyalternativ för mer information: 1

Läs mer

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Pappersmeny. Papperskälla. Tilldela typ/fack. Konfigurera fack. Papperstyp. Pappersvikt. Konfigurera universalarkmatare.

Pappersmeny. Papperskälla. Tilldela typ/fack. Konfigurera fack. Papperstyp. Pappersvikt. Konfigurera universalarkmatare. I n kan du ange vilket slags papper som finns i varje pappersmagasin, samt vilken papperskälla och vilket utmatningsfack som normalt ska användas. Klicka på ett menyalternativ för mer information: 1 Tilldela

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

och printerserver Cd-rom (med manual och garanti) Ethernetkabel (CAT5 UTP/rak kabel) 5V strömadapter

och printerserver Cd-rom (med manual och garanti) Ethernetkabel (CAT5 UTP/rak kabel) 5V strömadapter Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar DI-824VUP+ 1. Tack för att du köpt denna router för att dela din

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

DDST Unit Type A / Type B. Handbok för skrivare/skanner. Bruksanvisning

DDST Unit Type A / Type B. Handbok för skrivare/skanner. Bruksanvisning DDST Unit Type A / Type B Bruksanvisning Handbok för skrivare/skanner 1 2 3 4 5 6 Komma igång Installera programvaran Använda skrivarfunktionen Använda funktionen TWAIN-skanner Felsökning Bilaga Läs denna

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer