Bruksanvisning Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Användarhandbok"

Transkript

1 För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok

2

3 INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Hur handboken ska läsas...5 Inledning...5 Förbjudet enligt lag...5 Friskrivningsklausul...5 Modellspecifik information...6 Maskinens delar...7 Utsida...7 Insidan...8 Kontrollpanel...8 Installera drivrutin och program...11 Snabbinstallation...11 Uppgradera eller ta bort skrivardrivrutinen...11 InstalleraSmart Organizing Monitor...12 Vad ärsmart Organizing Monitor? Fylla på papper Papperstyper som stöds...15 Ej rekommenderade papperstyper...16 Utskriftsområde...17 Fylla på papper...19 Ange pappersformat och papperstyp med hjälp av Smart Organizing Monitor...21 Placering av original...22 Om original...22 Placera original på originalglaset Skriva ut dokument Grundläggande funktion...25 Skriva ut på arkets båda sidor...26 Avbryta ett utskriftsjobb...27 Om ett pappersformats- eller papperstypsfel uppstår...29 Forsätta skriva ut med felmatchande papper...29 Återställa utskriftsjobbet Kopiera original Grundläggande funktion

4 Avbryta en kopia...31 Förstora eller förmiska kopior...33 Ange förminska/förstora...33 Kopiera båda sidor av ett ID-kort till en sida av ett pappersark...35 Kopiera ett ID-kort...35 Ange skanningsinställningar...37 Justera bilddensiteten...37 Välja lämplig dokumenttyp för originalet Skanna från en dator Grundläggande funktioner...39 TWAIN-skanning...39 Grundläggande funktioner för WIA-skanning Konfigurera maskinen med hjälp av Smart Organizing Monitor Kontrollera systeminformationen...41 Kontrollera statusinformationen...41 Skriva ut konfigurationssidan...42 Konfigurera maskininställningarna...43 Flikinställningar...43 Updatera firmware Underhålla maskinen Byta skrivarpatron...45 Försiktighetsåtgärder vid rengöring...47 Rengöra maskinens insida...48 Rengöring av originalglaset Felsökning Vanliga problem...51 Problem med pappersmatning...52 Ta bort papper som fastnat...53 Problem med utskriftskvaliteten...56 Kontrollera maskinens status...56 Problem med att skriva ut...57 Utskriftsposition överensstämmer inte med bildskärmsposition...58 Problem med att kopiera

5 Problem med att skanna...60 Fel- och statusmeddelanden på kontrollpanelen...61 Koder på skärmen...61 Fel- och statusmeddelanden visas påsmart Organizing Monitor Bilaga Anmärkningar gällande toner...65 Flytta och transportera skrivaren...66 Avfallshantering...66 Eventuella frågor...66 Förbrukningsartiklar...67 Skrivarpatron...67 Specifikationer för maskinen...68 Allmän funktion Specifikationer...68 Specifikationer för skrivarfunktioner...69 Specifikationer för kopieringsfunktioner...69 Specifikationer för skannerfunktioner...70 Varumärken...71 INDEX

6 4

7 1. Översikt över maskinen Hur handboken ska läsas Inledning Den här handboken innehåller detaljerade instruktioner och anmärkningar om drift och användning av den här maskinen. För din egen säkerhet, läs den här handboken noga innan du använder maskinen. Förvara handboken lättillgängligt för framtida referens. Förbjudet enligt lag Kopiera inte eller skriv ut något som har kopieringsförbud. Kopiering eller utskrift av följande är i allmänhet förbjudet. sedlar, skattemärken, obligationer, aktiebevis, bank- och postväxlar, checkar, pass, körkort. Föregående lista är bara ett exempel och inte allomfattande. Vi påtar oss inget ansvar för att den är fullständig eller exakt. Om du har frågor när det gäller den lagliga rätten att kopiera eller skriva ut vissa artiklar, tala med din advokat. Friskrivningsklausul Innehållet i denna handbok kan ändras utan föregående meddelande. Under inga omständigheter kan företaget hållas ansvarigt för direkta, indirekta eller särskilda skador eller följdskador som orsakats p.g.a. felaktigt handhavande av maskinen. För bästa möjliga utskriftskvalitet rekommenderar tillverkaren att du använder tillverkarens egen originaltoner. Två olika måttenheter används i den här handboken. Vissa bilder eller förklaringar i den här handboken kan skilja sig från din produkt beroende på förbättringar eller uppdateringar av produkten. 5

8 1. Översikt över maskinen Modellspecifik information Detta avsnitt beskriver hur du tar reda på vilken region din maskin tillhör. Det finns en etikett på maskinens baksida, placerad enligt bilden nedan. På etiketten finns uppgifter om vilken region din maskin tillhör. Läs etiketten. CHZ966 Följande information är regionsspecifik. Läs informationen under regionssymbolen för din maskin. (huvudsakligen Europa och Asien) Om etiketten innehåller följande är din maskin en region A-modell: KOD XXXX -22, V (huvudsakligen Nordamerika) Om etiketten innehåller följande är din maskin en region B-modell: CODE XXXX -11, V Måtten i den här handboken anges i två enheter: meter och tum. Om din maskinmodell hör till region A används metersystemet som måttenhet. Om din maskinmodell hör till region B används tum som måttenhet. 6

9 Maskinens delar Maskinens delar I det här avsnittet beskrivs de olika delarna på maskinens front och högra sida samt dess funktioner. Utsida CHZ Kontrollpanel Innehåller skärm och tangenter för maskinstyrning. 2. Originalglaslock Öppna denna lucka för att placera original på exponeringsglaset. 3. Kassett Denna kassett kan innehålla max 50 pappersark. 4. Originalglas Placera original här, ark för ark. 5. Lucka för papperskassetten Öppna denna lucka och dra ut papperskassetten för påfyllning av papper. 6. Förlängning till utmatningsfack Dra ut denna förlängning för placering av utmatningspapper. 7. Frontlucka Öppna denna lucka för att dra ut utmatningsfacket före utskrift. 7

10 1. Översikt över maskinen 8. Underhållslucka Öppna denna lucka för att ersätta förbrukningsartiklar eller ta bort ett papper som fastnat. 9. USB-port Använd denna port för att ansluta maskinen till en dator via en USB-kabel. 10. Anslutning för strömkabel Anslut strömkabeln till maskinen här. Sätt in den andra änden i ett vägguttag i närheten. 11. Strömbrytare Använd denna för att slå på och stänga av strömmen till skrivaren. Insidan 1 CHZ Skrivarpatron Utbytbar förbrukningsartikel som krävs för att göra utskrifter på papper. Den måste bytas ut efter cirka 2000 utskrifter. För mer information om hur man byter skrivarpatron, se s.45 "Byta skrivarpatron". Kontrollpanel Den faktiska kontrollpanelen kan skilja sig från bilden nedan beroende på land. 8

11 Maskinens delar CHZ Skärm Visar antalet kopior och felkoden. 2. [Antal kopior] Använd denna knapp för att ändra antalet kopior. 3. Indikator för densitet Visar kopians utskriftsdensitet i tre nivåer. Utskriftsdensiteten avläses med hjälp av indikatorns tre olika nivåer. Vänster: Ljusare än normalt Mitten: Normal densitet Höger: Mörkare än normalt 4. [Densitet] Använd denna knapp för att justera kopians densitet. 5. [Kopiera ID-kort] Använd denna knapp för att göra en ID-kopia. 6. [Radera/Stopp] Tryck på denna knapp när maskinen är online för att avbryta ett pågående utskriftsjobb. 9

12 1. Översikt över maskinen 7. [Start] Använd denna knapp för att starta kopiering. 8. Strömindikator Denna indikator lyser blått när maskinen är påslagen. Den blinkar när ett utskriftsjobb tas emot samt när utskrift eller skanning pågår. 9. Varningsindikator Denna indikator lyser rött när maskinen får slut på papper eller förbrukningsmaterial, när pappersinställningarna inte matchar drivrutinsinställningarna eller när andra avvikelser inträffar. Den blinkar långsamt när maskinen börjar få slut på toner. 10

13 Installera drivrutin och program Installera drivrutin och program Du kan installera drivrutinen som krävs för den här maskinen med hjälp av medföljande CD-ROM-skiva. De operativsystem som är kompatibla med denna maskins drivrutiner och programvara är: Windows XP/Vista/7 och Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2. Det förfarande som beskrivs i detta avsnitt är ett exempel baserat på Windows 7. Det faktiska förfarandet kan variera beroende på vilket operativsystem du använder. Var noga med att koppla bort USB-kabeln och stänga av maskinen innan du påbörjar installationen. Snabbinstallation Använd snabbinstallaion för att installera skrivardrivrutinen, TWAIN-drivrutinen och WIA-drivrutinen från CD-ROM-skivan. 1. Stäng alla program utom den här handboken. 2. Sätt i CD-ROM-skivan i CD-ROM-enheten. 3. Klicka på [USB Quick Install] i CD-ROM-skivans meny. 4. Följ instruktionerna i installationsguiden. Uppgradera eller ta bort skrivardrivrutinen Uppgradera skrivardrivrutinen 1. På [Start]-menyn klickar du på [Enheter och skrivare]. 2. Högerklicka på ikonen för den skrivarmodell som du vill ändra, och klicka sedan på [Skrivaregenskaper]. 3. Klicka på fliken [Avancerat]. 4. Klicka på [Ny drivrutin...] och klicka sedan på [Nästa]. 5. Klicka på [Har disk...]. 6. Klicka [Bläddra...] för att välja plats för skrivardrivrutinen. 7. Klicka på [OK] och ange sedan skrivarmodellen. 8. Klicka på [Nästa]. 9. Klicka på [Slutför]. 11

14 1. Översikt över maskinen 10. Klicka på [OK] för att stänga fönstret skrivaregenskaper. 11. Starta om din dator. Ta bort skrivardrivrutinen 1. På [Start]-menyn klickar du på [Enheter och skrivare]. 2. Högerklicka på ikonen för den skrivare som du vill ta bort, och klicka sedan på [Ta bort enhet]. 3. Klicka på [Ja]. 4. Klicka på valfri skrivarikon och klicka sedan på [Egenskaper för skrivarserver]. 5. Gå till fliken [Drivrutiner]. 6. Klicka på knappen [Ändra inställningar för drivrutin] om den visas. 7. Klicka på [Ta bort...]. 8. Välj [Ta bort drivrutin och drivrutinspaketet.] och klicka sedan på [OK]. 9. Klicka på [Ja]. 10. Klicka på [Radera]. 11. Klicka på [OK]. 12. Klicka på [Stäng] för att stänga fönstret för skrivserverns egenskaper. InstalleraSmart Organizing Monitor Smart Organizing Monitor är ett verktyg som låter dig ändra maskininställningar eller titta på maskinens status från din dator. För mer information, se s.13 "Vad ärsmart Organizing Monitor?". 1. Stäng alla program utom den här handboken. 2. Sätt i CD-ROM-skivan i CD-ROM-enheten. 3. Klicka på [Smart Organizing Monitor] i CD-ROM-skivans meny. 4. Välj önskat språk för Smart Organizing Monitor. 5. Följ instruktionerna i installationsguiden. 12

15 Vad ärsmart Organizing Monitor? Vad ärsmart Organizing Monitor? Innan du kan använda det här verktyget måste du installera det på din dator med hjälp av medföljande CD-ROM-skiva. Smart Organizing Monitor har följande funktioner: Visar maskinens status Visar meddelanden om pappersstopp och andra fel. Inställningar för pappersformat och papperstyp Visar tillgängliga inställningar för pappersformat och papperstyp. Skriv ut test- och konfigurationssidor Skriver ut förteckning/rapport över maskinens inställningar och annan information. Ändra systeminställningarna Används för att ändra inställningarna för anpassat pappersformat och andra inställningar på denna maskin. Ändra skrivarinställningarna Används för att ändra maskinens utskriftsinställningar som t.ex. [Ignorera fel:] och [I/O Timeout:]. Ändra kopieringsinställningarna Används för att ändra maskinens kopieringsinställningar som t.ex. [Dokumenttyp:] och [Förstora/ förminska:]. För mer information om hur du använder Smart Organizing Monitor, se s.41 "Konfigurera maskinen med hjälp av Smart Organizing Monitor". 13

16 14 1. Översikt över maskinen

17 2. Fylla på papper Papperstyper som stöds Pappersformat A4 8 1 / 2 " 11 " (Letter) B5 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " (Halvt letter) 7 1 / 4 " 10 1 / 2 " (Executive) A5 A6 B6 16K ( mm) 16K ( mm) 16K ( mm) Anpassat pappersformat Följande pappersformat kan användas som anpassat pappersformat: Cirka mm (3,6-8,5 tum) på bredden Cirka mm (5,8-11,7 tum) på längden Papperstyp Normalt papper ( g/m 2 (20-24 lb.)) Återvunnet papper ( g/m 2 (20-24 lb.)) Tunnt papper (60-64 g/m 2 (16 lb.)) Tjockt papper (105 g/m 2 (28 lb.)) Papperskapacitet 50 ark (80 g/m 2, 20 lb.) 15

18 2. Fylla på papper Ej rekommenderade papperstyper Använd inte följande papperstyper: Papper för bläckstråleskrivare Specialpapper för GelJet Böjt, vikt eller skrynkligt papper Rullat eller vridet papper Skrynkligt papper Fuktigt papper Smutsigt eller skadat papper Papper som är så torrt att det alstrar statisk elektricitet Papper som redan skrivits ut på, med undantag för papper med förtryckt brevhuvud. Fel är vanligast när papper som är utskrivet från annan maskin än en laserskrivare används (t.ex. monokroma kopiatorer och färgkopiatorer, bläckstråleskrivare etc.) Specialpapper som t.ex. termopapper och karbonpapper Papper med en vikt som över- eller underskrider gränsvärdet Papper med urskärningar, hål, perforeringar eller relief Självhäftande etikettark där klistersidan inte skyddas Papper med gem eller häftklammer Var noga med att inte röra papperets yta när du fyller på det. Även sådant papper som passar för maskinen kan, om det förvarats fel, orsaka felmatning, dålig utskriftskvalitet eller funktionsfel. 16

19 Utskriftsområde Utskriftsområde Diagrammet nedan visar papprets utskriftsområde. Från skrivardrivrutinen CHZ Utskriftsområde 2. Riktning 3. Cirka 4,2 mm (0,2 tum) 4. Cirka 4,2 mm (0,2 tum) Utskriftsområdet kan variera beroende på pappersformat och skrivardrivrutinens inställningar. 17

20 2. Fylla på papper Kopiatorfunktion CHZ Utskriftsområde 2. Riktning 3. Cirka 4 mm (0,2 tum) 4. Cirka 3 mm (0,1 tum) Utskriftsområdet kan variera beroende på pappersformat. 18

21 Fylla på papper Fylla på papper Fyll papperskassetten på maskinens baksida med utskriftspapper. När du fyller på med papper, glöm inte att konfigurera pappersformat och papperstyp. När du skriver ut ett dokument, ange pappersformat och papperstyp i skrivardrivrutinen så att de inställningar som konfigureras när papper fylls på kan användas för utskrift. 1. Öppna locket till papperskassetten och dra ut kassetten. 1 2 CHZ När du har dragit ut papperskassetten, vicka den fram och tillbaka och fäst sedan ena änden vid maskinen. 1 2 CHZ006 19

22 2. Fylla på papper 3. Bläddra igenom pappersbunten innan du lägger den i kassetten. CBK Skjut pappersguiden utåt på båda sidor och skjut sedan in pappret med utskriftssidan uppåt så långt det går Justera pappersguiden på båda sidor så att den passar papprets bredd. CHZ007 CHZ008 20

23 Fylla på papper 6. Öppna frontluckan och kassettens förlängning. CHZ027 Ange pappersformat och papperstyp med hjälp av Smart Organizing Monitor Det förfarande som beskrivs i detta avsnitt är ett exempel baserat på Windows 7. Det faktiska förfarandet kan variera beroende på vilket operativsystem du använder. Ange papperstyp och pappersformat 1. Klicka på [Alla program] i [Start]-menyn. 2. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. På fliken [Status] klickar du på [Ändra...]. 5. Välj pappersformat och papperstyp och klicka sedan på [OK]. 6. Klicka på [Stäng]. Ändra anpassat pappersformat 1. Klicka på [Alla program] i [Start]-menyn. 2. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. På fliken [Användarverktyg] klickar du på [Skrivarkonfiguration]. 5. På fliken [System] väljer du [mm] eller [tum] i listan [Måttenhet:]. 6. I rutan [Horisontell: (90 till 216 mm)] anger du bredden. 7. I rutan [Vertikal: (148 till 297 mm)] anger du längden. 8. Klicka på [OK]. 9. Klicka på [Stäng]. 21

24 2. Fylla på papper Placering av original Detta avsnitt beskriver de originaltyper som du kan ange och hur de ska placeras. Om original Rekommenderade originalformat Originalglas Upp till 216 mm (8,5") i bredd, upp till 297 mm (11,7") i längd Bildområde som inte kan skannas Även om du placerar originalen korrekt kan det hända att några millimeter av originalets marginaler inte skannas. Marginaler vid användning av originalglaset CHZ Cirka 4,1 mm (0,2 tum) 2. Cirka 3 mm (0,1 tum) 3. Cirka 4 mm (0,2 tum) Placera original på originalglaset Placera inte original förrän all korrigeringsvätska eller toner har torkat. Det kan leda till märken på originalglaset som sedan visas på kopiorna. 22

25 Placering av original 1. Lyft på locket till originalglaset. 2. Placera originalet med texten ner mot originalglaset. Originalet ska placeras mot det bakre vänstra hörnet. 3. Sänk locket till originalglaset. CHZ009 Håll ner locket med handen om du använder tjocka, vikta eller inbundna original som gör att locket inte kan sänkas ner helt. 23

26 24 2. Fylla på papper

27 3. Skriva ut dokument Grundläggande funktion Använd skrivardrivrutinen för att skriva ut ett dokument från din dator. 1. När du har skapat ett dokument öppnar du dialogrutan [Utskriftsinställningar] i det program där dokumentet skapades. 2. Ändra utskriftsinställningar efter behov. Följande utskriftsinställningar kan anges med hjälp av skrivardrivrutinen: Skriva ut flera sidor på ett ark Dela upp en enda sida på flera ark Skriva ut på arkets båda sidor Skriv inte ut blanka sidor Sortera utskrifter Spara skrivardrivrutinens inställningar Återkalla och ta bort sparade inställningar för skrivaregenskaper Skriva ut på papper med anpassat format Skriva ut ett dokument med stort eller litet pappersformat Förstora och förminska dokumentformat Ändra utskriftens upplösning Spara toner vid utskrift Ändra rastermönster Stämpla text på utskrifter För mer information om varje inställningspost, klicka på [Hjälp]. 25

28 3. Skriva ut dokument 3. När inställningarna har ändrats, klicka på [OK]. 4. Skriv ut dokumentet med utskriftsfunktionen i det program som skapade dokumentet. Om ett pappersstopp inträffar avbryts utskriften efter att den den aktuella sidan har skrivits ut. Öppna underhållsluckan för att ta bort felmatat papper. Utskriften återupptas automatiskt när underhållsluckan stängs. Om du inte öppnade underhållsluckan för att ta bort det felmatade pappret, tryck på [Start] för att återuppta utskriften. Skriva ut på arkets båda sidor 1. När du har skapat ett dokument öppnar du dialogrutan [Utskriftsinställningar] i det program där dokumentet skapades. 2. På fliken [Inställningar], i listrutan [Duplex:], anger du önskad bindningstyp. 3. När du eventuellt har gjort några ytterligare inställningar klickar du på [OK]. 4. Starta utskrift. Den här maskinen skriver först bara ut på arkets ena sida. Därefter visas ett meddelande på Smart Organisera monitor-skärmen där du ombeds vända på pappret och sedan ladda på nytt. 5. Ta ut alla utskrifter från utmatningsfacket och placera dem på nytt i papperskassetten (inmatning). För att skriva ut på baksidan av utskrifterna, vänd dem så att de ligger med den tomma sidan uppåt och placera dem i papperskassetten. Stående CHZ921 26

29 Grundläggande funktion Liggande CHZ Tryck på [Start]. Avbryta ett utskriftsjobb Du kan avbryta utskriftsjobben med maskinens kontrollpanel eller via din dator, beroende på jobbets status. Avbryta ett utskriftsjobb innan utskrift har påbörjats 1. Dubbelklicka på skrivarikonen i aktivitetsfältet på din dator. 2. Välj det utskriftsjobb du vill avbryta, klicka på menyn [Dokument] och sedan på [Avbryt]. Om du avbryter ett utskriftsjobb som är under bearbetning kan utskriften fortsätta under ett par sidor innan den avbryts. Det kan ta en liten stund att avbryta ett stort utskriftsjobb. 27

30 3. Skriva ut dokument Avbryta ett utskriftsjobb under utskrift 1. Tryck på [Radera/Stopp]. CHZ955 28

31 Om ett pappersformats- eller papperstypsfel uppstår Om ett pappersformats- eller papperstypsfel uppstår Om pappersformatet eller papperstypen inte matchar inställningarna för utskriften rapporterar maskinen ett fel. Detta fel kan lösas på två sätt: Fortsätt utskriften med pappersformat som inte matchar Använd sidomatningsfunktionen för att ignorera felet och skriva ut med felmatchande papper. Återställ utskriftsjobbet Avbryt utskrift. Forsätta skriva ut med felmatchande papper Om pappret är för litet för utskriften kommer den tryckta bilden beskäras. 1. Om felkoden visas, tryck på [Start]. CHZ956 29

32 3. Skriva ut dokument Återställa utskriftsjobbet 1. Om felkoden visas, tryck på [Radera/Stopp]. CHZ955 30

33 4. Kopiera original Grundläggande funktion 1. Lägg originalet på originalglaset. 2. För att skriva ut flera kopior, tryck på [Antal kopior] tills önskat antal utskriftskopior visas. CHZ952 Genom att hålla ner knappen [Antal kopior] ökar du antalet i steg om Tryck på [Start]. CHZ956 Om ett pappersstopp inträffar avbryts utskriften efter att den den aktuella sidan har skrivits ut. Öppna underhållsluckan för att ta bort felmatat papper. Utskriften återupptas automatiskt när underhållsluckan stängs. Om du inte öppnade underhållsluckan för att ta bort det felmatade pappret, tryck på [Start] för att återuppta utskriften. Avbryta en kopia Om kopieringen avbryts medan maskinen skannar originalet avbryts kopieringen omedelbart och utskrift uteblir. 31

34 4. Kopiera original Om kopieringen avbryts under utskrift avbryts kopieringsprocessen efter att den aktuella sidan har skrivits ut. 1. Tryck på [Radera/Stopp]. CHZ955 32

35 Förstora eller förmiska kopior Förstora eller förmiska kopior Det finns två sätt att ställa in skalningsförhållandet: använda ett förinställt förhållande eller manuellt ange ett anpassat förhållande. Förinställt förhållande CES103 (främst Europa och Asien) 50%, 71%, 82%, 93%, 122%, 141%, 200% (Främst Nordamerika) 50%, 65%, 78%, 93%, 129%, 155%, 200% Anpassat förhållande CES % till 400 % i steg om 1%. Ange förminska/förstora Gör så här för att ange förminsknings- eller förstoringsförhållande för det aktuella jobbet från Smart Organizing Monitor. Det förfarande som beskrivs i detta avsnitt är ett exempel baserat på Windows 7. Det faktiska förfarandet kan variera beroende på vilket operativsystem du använder. 1. Klicka på [Alla program] i [Start]-menyn. 2. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 33

36 4. Kopiera original 4. På fliken [Användarverktyg] klickar du på [Skrivarkonfiguration]. 5. På fliken [Kopiering], välj förhållandet från listan [Förminska/Förstora:]. Om [Zoom: (25 till 400%)] har valts, ange förhållandet. 6. Klicka på [OK]. 7. Klicka på [Stäng]. 34

37 Kopiera båda sidor av ett ID-kort till en sida av ett pappersark Kopiera båda sidor av ett ID-kort till en sida av ett pappersark I det här avsnittet beskrivs hur man kopierar framsidan och baksidan av ett ID-kort eller liknande små dokumnent till en sida av ett pappersark. När du kopierar på A4-papper kan du kopiera dokument som är mindre än A5-format. På samma sätt kan du, när du kopierar på papper i Letter-format, kopiera dokument som är mindre än formatet Halvt Letter. För att använda denna funktion måste det pappersformat som används för utskrift vara inställt på A4 eller Letter. Fram Fram Bak Bak SV CES165 Kopiera ett ID-kort 1. Tryck på [Kopiera ID-kort]. CHZ954 35

38 4. Kopiera original 2. För att skriva ut flera kopior, tryck på [Antal kopior] tills önskat antal kopior visas. CHZ Placera originalet på originalglaset med framsidan nedåt och överkanten mot maskinens bakre del. Placera originalet i mitten av skanningsområdet A5/Halvt Letter. Baksida 4. Tryck på [Start]. SV CHZ023 CHZ Inom 30 sekunder, placera originalet på originalglaset med baksidan nedåt och överkanten mot maskinens bakre del. Tryck sedan på [Start]. 36

39 Ange skanningsinställningar Ange skanningsinställningar I detta avsnitt beskrivs hur du anger bilddensitet och skanningskvalitet för det aktuella jobbet. Justera bilddensiteten Det finns tre nivåer för bilddensitet. Ju högre densitetsnivå, desto mörkare utskrift. 1. Tryck på [Densitet] tills önskad densitetsnivå visas. CHZ953 Utskriftsdensiteten avläses med hjälp av indikatorns tre olika nivåer. Vänster: Ljusare än normalt Mitten: Normal densitet Höger: Mörkare än normalt Välja lämplig dokumenttyp för originalet Det finns tre olika dokumenttyper: Text Foto Välj detta alternativ när originalet innehåller endast text och inga fotografier eller bilder. Välj detta alternativ när originalet innehåller endast fotografier eller bilder. Använd detta läge för följande dokumenttyper: Text/Foto Fotografier Sidor som helt eller huvudsakligen består av fotografier eller bilder, exempelvis tidskrifter. Välj detta alternativ när originalet innehåller både text och fotografier eller bilder. 37

40 4. Kopiera original Ange originaltyp Gör så här för att ange originaltyp för aktuellt jobb från Smart Organizing Monitor. Det förfarande som beskrivs i detta avsnitt är ett exempel baserat på Windows 7. Förfarandet kan variera beroende på vilket operativsystem du använder. 1. Klicka på [Alla program] i [Start]-menyn. 2. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. På fliken [Användarverktyg] klickar du på [Skrivarkonfiguration]. 5. Under fliken [Kopiering] väljer du en dokumenttyp från listan [Dokumenttyp:]. 6. Klicka på [OK]. 7. Klicka på [Stäng]. 38

41 5. Skanna från en dator Grundläggande funktioner Skanna från en dator (TWAIN-skanning och WIA-skanning) gör det möjligt att använda maskinen från datorn och skanna in original till datorn direkt. TWAIN-skanning TWAIN-skanning kan användas om datorn kör ett TWAIN-kompatibelt program. 1. Placera originalet. 2. Öppna dialogrutan Egenskaper för den här maskinen med hjälp av ett TWAINkompatibelt program. 3. Konfigurera önskade skanningsinställningar och klicka sedan på [Skanna]. Inställningar du kan konfigurera i TWAIN-dialogrutan SV CHZ Originaltyp Beroende på ditt original, välj en inställning från listan över alternativ nedan. [Standard] (Autoväxling till fullfärg, 200dpi 200dpi) 39

42 5. Skanna från en dator [Foto] (Autoväxling till fullfärg, 600dpi 600dpi) [Arkivering] (Autoväxling till text, 200dpi 200dpi) [OCR] (Autoväxling till text, 400dpi 400dpi) 2. Original skan.metod Ange metod för skanning av original. 3. Justera bildkvalitet Du kan ändra bildkvaliteten. Skanningsinställningarna som kan justeras är följande: Rotering, Kurva, Ljusstyrka/Kontrast, Nivå, Färgbalans och Nyans/Mättnad. När [Auto] har valts tillämpas alla inställningars standardvärden. När [Manuell] har valts kan alla inställningar justeras efter behov. 4. Originalformat: Välj skanningsformat. Om du väljer [Anp. format...] ska du ange skanningsformatet direkt i textrutan. 5. Upplösning: Välj en upplösning från listan. Om [Text], [Text/Foto] eller [Foto] har valts i [Skanläge:] kan skanningsupplösningen inte vara 1200 dpi 1200 dpi eller högre. 6. Skanläge: Välj mellan [Fullfärg], [Gråskala], [Foto], [Text] och [Text/Foto]. 7. Välj läge Du kan spara upp till tio skanningsinställningar. Om du väljer [Standard] tillämpas maskinens standardvärde. Mer information finns i hjälpen för TWAIN-drivrutinen. Grundläggande funktioner för WIA-skanning 1. Placera originalet. 2. På [Start]-menyn klickar du på [Enheter och skrivare]. 3. Högerklicka på ikonen för den skrivarmodell som du vill använda och klicka på [Börja skanna]. 4. Konfigurera önskade skanningsinställningar och klicka sedan på [Skanna]. 5. Klicka på [Importera]. 40

43 6. Konfigurera maskinen med hjälp av Smart Organizing Monitor Kontrollera systeminformationen Maskinens tillstånd och status kan kontrolleras med hjälp av Smart Organizing Monitor. Kontrollera statusinformationen SV CHZ Bildområde Visar maskinens status med en ikon. 2. Statusområde Pappersformat Visar det pappersformat som har konfigurerats på maskinen. Papperstyp Visar den papperstyp som har konfigurerats på maskinen. Toner Återstående tonermängd visas i tio olika steg. Räknare Visar antalet sidor som maskinen har skrivit ut. 41

44 6. Konfigurera maskinen med hjälp av Smart Organizing Monitor 3. Meddelandeområde Visar maskinens status med ett meddelande. För mer information om felmeddelanden, se s.62 "Fel- och statusmeddelanden visas påsmart Organizing Monitor". Skriva ut konfigurationssidan 1. Klicka på [Alla program] i [Start]-menyn. 2. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. På fliken [Användarverktyg] väljer du [Konfigurationssida] i [Lista/Prov:]. 5. Klicka på [Skriv ut]. 42

45 Konfigurera maskininställningarna Konfigurera maskininställningarna Smart Organizing Monitor används för att ändra maskinens inställningar. 1. Klicka på [Alla program] i [Start]-menyn. 2. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. På fliken [Användarverktyg] klickar du på [Skrivarkonfiguration]. 5. Ändra inställningarna efter behov. 6. Klicka på [OK]. 7. Klicka på [Stäng]. Flikinställningar I det här avsnittet ges en översikt (flik för flik) över de maskininställningar som kan ändras med hjälp av Smart Organizing Monitor. För mer information om varje inställningsobjekt, se hjälpen för Smart Organizing Monitor. Systemflik Utskriftsflik Registrerar anpassade pappersformat. Justera utskriftens position eller densitet för att förbättra en otillfredsställande utskriftskvalitet. Aktivera eller inaktivera energisparläge och ange hur lång tid som ska ha gått innan maskinen växlar till detta läge. Uppdatera maskinens firmware. Konfigurera vad som ska ske då maskinens inställningar för pappersformat och/eller papperstyp inte överensstämmer med skrivardrivrutinens inställningar. Ange den tid som maskinen ska vänta i de fall den misslyckas med att ta emot en utskrift. Kopieringsflik Ange vilken typ av original som ska skannas. Konfigurera inställningar för tonerbesparing. Konfigurera inställningar för storleksanpassning. 43

46 6. Konfigurera maskinen med hjälp av Smart Organizing Monitor Updatera firmware Under inga omständigheter ska företaget hållas ansvarigt för skador av något slag som inträffat till följd av användning eller underlåtande av användning av denna programvara. Företaget skall inte heller hållas ansvarigt för eventuella tvister mellan kund och tredje part till följd av användning eller underlåtande av användning av denna programvara. För att säkerställa att en firmware-uppdatering har avslutats, skriv ut konfigurationssidan före och efter uppdateringen. Koppla aldrig från USB-kabeln medan en firmware-uppdatering pågår. Koppla från alla onödiga sladdar från maskinen medan du gör en firmware-uppdatering. Vid behov, ändra inställningarna för strömhantering på din dator i förväg så att datorn inte går in i vänteläge eller viloläge medan en firmware-uppdatering pågår. Ladda ner firmware från tillverkarens webbplats. För att uppdatera firmware, använd Smart Organizing Monitor från Windows. 1. Klicka på [Alla program] i [Start]-menyn. 2. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. På fliken [Användarverktyg] klickar du på [Skrivarkonfiguration]. 5. På fliken [System] klickar du på [Skrivarens firmware uppdateras...]. 6. Klicka på [OK]. 7. Ange platsen för DWN-filen och klicka sedan på [Öppna]. 8. När ett meddelande på Smart Organizing Monitor anger att uppdateringen är klar, stäng av maskinen och slå sedan på den igen. 44

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...6 Inledning... 6 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Ladda material Det här kapitlet innehåller: "Material som stöds" på sida 2-2 "Lägga i material i fack 1" på sida 2-7 "Lägga i material i fack 2, 3 och 4" på sida 2-12 Copyright 2005 Xerox Corporation.

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Kopiera Det här kapitlet innehåller: "Vanlig kopiering" på sida 3-2 "Justera kopieringsalternativ" på sida 3-3 "Grundinställningar" på sida 3-4 "Bildjusteringar" på sida 3-8 "Justeringar för bildplacering"

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge.

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Snabbguide Använd För att 3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Indikatorlampa Fast grönt Skrivarstatus Skrivaren är på, men i viloläge. För skrivarmodeller med tvåradig skärm Lär dig

Läs mer

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Komma igång Juni 2002 www.lexmark.com Informationsmeddelande om överensstämmelse med Federal Communications Commission (FCC) Denna produkt överensstämmer med gränsvärdena för en

Läs mer

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. FS-C1020MFP+ Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas

Läs mer

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd För att 7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

DDST Unit Type A / Type B. Handbok för skrivare/skanner. Bruksanvisning

DDST Unit Type A / Type B. Handbok för skrivare/skanner. Bruksanvisning DDST Unit Type A / Type B Bruksanvisning Handbok för skrivare/skanner 1 2 3 4 5 6 Komma igång Installera programvaran Använda skrivarfunktionen Använda funktionen TWAIN-skanner Felsökning Bilaga Läs denna

Läs mer

Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen. SP C221SF/C222SF Snabbguide Delarnas namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skannerfunktionen Använda faxfunktionen Felmeddelanden Avlägsna pappersstopp Felsökning Byta ut skrivarkassetter

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Det här avsnittet omfattar: "Felsökning av kvaliteten" på sidan 4-24 "Upprepade defekter" på sidan 4-29 Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

DX-C200P. Handbok för programvara. Bruksanvisning

DX-C200P. Handbok för programvara. Bruksanvisning DX-C200P Bruksanvisning Handbok för programvara 1 Förbereda för utskrift 2 Installera skrivardrivrutinen 3 Andra utskriftsfunktioner 4 Direktutskrift från en digitalkamera (PictBridge) 5 Skrivarinställningar

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP CM8000 COLOR MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög kvalitet. Om det inträffar problem med utskriftskvaliteten kan du använda informationen i detta avsnitt

Läs mer

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp.

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp. OnLine manual Start Klicka på denna Start knapp. UTSKRIFT Denna manual beskriver skrivarfunktionerna i Toshiba e-studio 6 MFP. För information om de följande ämnena vänligen se; Användarmanualen för Toshiba

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

DX-C200. Användarhandbok. Bruksanvisning

DX-C200. Användarhandbok. Bruksanvisning DX-C200 Bruksanvisning Användarhandbok 1 Översikt över maskinen 2 Komma igång 3 Använda skrivarfunktionen 4 Använda kopiatorfunktionen 5 Använda skannerfunktionen 6 Använda faxfunktionen 7 Konfigurera

Läs mer

Användarhandbok. Komma igång. Fylla på papper. Felsökning

Användarhandbok. Komma igång. Fylla på papper. Felsökning Användarhandbok Komma igång Fylla på papper Felsökning Söker du information som inte finns i den här handboken, se HTML-/PDF-filer på den medföljande CD-ROM-skivan Läs avsnittet Säkerhetsinformation i

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiering Bilaga

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiering Bilaga Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 2 3 Placera original Kopiering Bilaga Läs denna handbok noggrant innan du använder maskinen och förvara den i närheten av maskinen för framtida behov. För säker och

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning vid användning av skannerfunktionen Fylla

Läs mer

Snabbreferens. Skrivaröversikt. Snabbreferens

Snabbreferens. Skrivaröversikt. Snabbreferens Snabbreferens Skrivaröversikt 7 6 5 4 1 1 Utmatningsfack för 150 ark 2 Magasin för 250 ark 3 Magasin för 250 eller 550 ark (tillval) 4 Manuell matare 5 Framlucka 6 Kontrollpanelen 7 Pappersstöd 2 3 4 3

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sida 2-67 "Skriva ut flera sidor på ett enstaka ark (N-upp)" på sida 2-68 "Skriva ut häften" på sida 2-69 "Skriva ut negativa

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR 1. Touchpanelen På Grundmenyn finns 99% av kopieringsfunktionerna som kommer att användas. (Dubbelsidigt, Häftning, Färgläge) Fullfärg: Allt som kopieras kommer att

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Introduktion...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul...13 Handböcker till den här maskinen...14 Modellspecifik information...15 Tillvalslista...16

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Guide för utskriftskvalitet

Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 18 Guide för utskriftskvalitet Tecknen har ojämna kanter a Skriv ut en teckensnittslista för att kontrollera om teckensnitten du använder stöds av skrivaren. 1 På skrivarens kontrollpanel går

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

DX-C200P. Handbok för maskinvara. Bruksanvisning

DX-C200P. Handbok för maskinvara. Bruksanvisning DX-C200P Bruksanvisning Handbok för maskinvara 1 Översikt över skrivaren 2 Installera skrivare och tillval 3 Ansluta skrivaren 4 Konfiguration 5 Papper och andra media 6 Byta förbrukningsartiklar 7 Rengöra

Läs mer

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen INNEHÅLL 1. Till alla användare Introduktion... 3 Hur handboken ska läsas... 3 Varumärken... 4 Vad är RICOH Smart Device Connector?...

Läs mer

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas.

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. Snabbmanual Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. På CD-skivan som medföljde leveransen av maskinen finns

Läs mer

Användarhandbok. Komma igång. Utskrift. Felsökning. Fylla på och ersätta förbrukningsmaterial

Användarhandbok. Komma igång. Utskrift. Felsökning. Fylla på och ersätta förbrukningsmaterial Användarhandbok Komma igång Utskrift Felsökning Fylla på och ersätta förbrukningsmaterial Söker du information som inte finns i den här handboken, se HTML-/PDF-filer på den medföljande CD-ROM-skivan Läs

Läs mer

Använda webbtjänster för att skanna på nätverket (Windows Vista SP2 eller senare, Windows 7 och Windows 8)

Använda webbtjänster för att skanna på nätverket (Windows Vista SP2 eller senare, Windows 7 och Windows 8) Använda webbtjänster för att skanna på nätverket (Windows Vista SP2 eller senare, Windows 7 och Windows 8) Med hjälp av webbtjänstprotokollet kan användare med Windows Vista (SP2 eller senare), Windows

Läs mer

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide GelSprinter GXe3350N Snabbguide Installation av skrivare 1)Börja med att öppna förpackningen skrivaren anlände i. Tag ut skrivare och lägg kablage och övriga tillbehör åt sidan. Placera skrivaren på en

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för papper

Bruksanvisning Handbok för papper Bruksanvisning Handbok för papper Se till att du läser avsnittet Säkerhetsinformation i "Läs detta först" innan du använder maskinen för säker och korrekt användning. INNEHÅLL Inledning...3 1. Papprets

Läs mer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer LATHUND Varumärken HP ColorSmart II, HP PhotoREt II och HP ZoomSmart Scaling Technology är varumärken som tillhör Hewlett-Packard Company. Microsoft är

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-54 "Skriva ut flera sidor på ett enda ark (Ark per sida)" på sidan 2-55 "Skriva ut häften" på sidan 2-56 "Skriva

Läs mer

ABCDE ABCDE ABCDE. Guide för utskriftskvalitet. Lokalisera problem med utskriftskvaliteten. Oregelbunden utskrift. Guide för utskriftskvalitet

ABCDE ABCDE ABCDE. Guide för utskriftskvalitet. Lokalisera problem med utskriftskvaliteten. Oregelbunden utskrift. Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 7 Guide för utskriftskvalitet Du kan lösa många problem med utskriftskvaliteten genom att byta ut förbruknings- eller serviceartiklar som håller på att ta slut eller är utslitna. Kontrollera

Läs mer

VARNING RISK FÖR SKADOR:

VARNING RISK FÖR SKADOR: Sida 1 av 19 Guide för utskrift Fylla på magasinet för 250 eller 550 ark VARNING RISK FÖR SKADOR: Fyll på varje fack separat för att minska risken för utrustningsinstabilitet. Låt alla andra fack vara

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar Modellnr. Serien SP 212/SP 213 Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och ad-hoc-läget för att upprätta

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-42 "Skriva ut flera sidor till ett enskilt ark (N upp)" på sidan 2-43 "Skriva ut negativa och spegelvända bilder"

Läs mer

Pappersmeny. Papperskälla. Tilldela typ/fack. Konfigurera fack. Papperstyp. Pappersvikt. Konfigurera universalarkmatare.

Pappersmeny. Papperskälla. Tilldela typ/fack. Konfigurera fack. Papperstyp. Pappersvikt. Konfigurera universalarkmatare. I n kan du ange vilket slags papper som finns i varje pappersmagasin, samt vilken papperskälla och vilket utmatningsfack som normalt ska användas. Klicka på ett menyalternativ för mer information: 1 Tilldela

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Den information

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Efterbehandlingsmeny. Miniatyrer. Tomma sidor. N-upp granskning Sortera sidor Skiljeblad Separatorkälla Häftning Initierar häftning

Efterbehandlingsmeny. Miniatyrer. Tomma sidor. N-upp granskning Sortera sidor Skiljeblad Separatorkälla Häftning Initierar häftning Bestäm i n var utskriften ska matas ut. Klicka på ett menyalternativ för mer information: Tomma sidor Miniatyrer 1 Sortera kopior Kopior Dubbelsidig Dubbels. bindning Hålslagning Flersidig kant N-upp granskning

Läs mer

Pappersmeny. Pappersformat Papperskälla Pappersstruktur Papperstyp Pappersvikt Ersättningsformat Univ inställning

Pappersmeny. Pappersformat Papperskälla Pappersstruktur Papperstyp Pappersvikt Ersättningsformat Univ inställning I Papersmenyn kan du ange vilket papper som laddats i pappersmagasinen, samt vilken papperskälla och vilket utmatningsfack som normalt ska användas. Klicka på ett menyalternativ för mer information: 1

Läs mer

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COLOR LASERJET 8550MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Snabbguide NPD4499-00 SV

Snabbguide NPD4499-00 SV NPD4499-00 SV Kapitel 1 Introduktion Tack för att du har köpt den här produkten I den här snabbguiden Quick Guide () finner du en introduktion och bildbeskrivning av de grundläggande och mest använda funktionerna

Läs mer

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide LEOGICS digitalt ritbord Snabbinstallationsguide Välkommen Tack för ditt köp av LEOGICS PT-1001 digitala ritbord. Du kommer att upptäcka hur enkelt det är att kontrollera datorn med en digital penna i

Läs mer

Papper som stöds. Anvisningar för pappersanvändning. Phaser 7750 färglaserskrivare

Papper som stöds. Anvisningar för pappersanvändning. Phaser 7750 färglaserskrivare Papper som stöds Det här avsnittet omfattar: "Anvisningar för pappersanvändning" på sidan 2-5 "Anvisningar för pappersförvaring" på sidan 2-11 "Papper som kan skada skrivaren" på sidan 2-11 Följ anvisningarna

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 0 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC.

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Produktdelar Framsidan... 3 Baksida... 3 Inuti produkten... 4 Skannerdelar... 4 Kontrollpanel... 5

Produktdelar Framsidan... 3 Baksida... 3 Inuti produkten... 4 Skannerdelar... 4 Kontrollpanel... 5 Innehållsförteckning Produktdelar Framsidan.................................................................. 3 Baksida.................................................................... 3 Inuti produkten.............................................................

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 0 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC.

Läs mer

skrivare i hp LaserJet 1010 1012 1015 -serien användning

skrivare i hp LaserJet 1010 1012 1015 -serien användning skrivare i hp LaserJet 1010 1012 1015 -serien användning skrivare i hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 -serien användarhandbok Copyright-information Garanti Varumärken Copyright Hewlett-Packard

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopia. Fax. Skriv ut. Skanna. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopia. Fax. Skriv ut. Skanna. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopia Fax Skriv ut Skanna Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns i

Läs mer

AVANCERAD BRUKSANVISNING

AVANCERAD BRUKSANVISNING AVANCERAD BRUKSANVISNING DCP-7055 DCP-7055W DCP-7057 DCP-7057W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW Vissa modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version B SWE Bruksanvisningar och var de finns Vilken

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivare

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivare 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivare Klicka på ett ämne nedan om du letar efter svar på en fråga: HP Deskjet 6540-50 series Meddelanden Specialfunktioner Introduktion Ansluta till skrivaren Utskrift av foton

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Söker du information som inte finns i den

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-19 "Välja egenskaper för en enstaka utskrift (Mac)" på sidan 2-23 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan

Läs mer

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Konfigurera maskinen med hjälp av verktyg. Underhålla maskinen

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Konfigurera maskinen med hjälp av verktyg. Underhålla maskinen Användarhandbok Översikt över maskinen Fylla på papper Skriva ut dokument Konfigurera maskinen med hjälp av verktyg Underhålla maskinen Felsökning Bilaga För säker och korrekt användning, läs avsnittet

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Skriv ut. Web Image Monitor. Fylla på papper och toner. Felsökning

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Skriv ut. Web Image Monitor. Fylla på papper och toner. Felsökning Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Skriv ut Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Söker du information som inte finns i den här

Läs mer

Din manual LEXMARK Z1380 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3963239

Din manual LEXMARK Z1380 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3963239 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LEXMARK Z1380. Du hittar svar på alla dina frågor i LEXMARK Z1380 instruktionsbok (information,

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Bluetooth-enhet BU-20 Handbok för utskrift. Innehåll Före användning...2 Försiktighetsåtgärder...3 Utskrift...4

Bluetooth-enhet BU-20 Handbok för utskrift. Innehåll Före användning...2 Försiktighetsåtgärder...3 Utskrift...4 Bluetooth-enhet BU-20 Handbok för utskrift Innehåll Före användning....................................2 Försiktighetsåtgärder.................................3 Utskrift............................................4

Läs mer

Fiery Driver för Mac OS

Fiery Driver för Mac OS 2015 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 12 januari 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning...5 Använda Fiery Driver

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skrivare. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 2500 Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Bilaga Läs handboken noga innan du börjar

Läs mer

hp LaserJet 1000 Användning

hp LaserJet 1000 Användning hp LaserJet 1000 Användning HP LaserJet 1000 Series Printer Användarhandbok Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Med ensamrätt. Kopiering, anpassning eller översättning utan skriftligt tillstånd förbjuds,

Läs mer

2500 Series allt-i-ett

2500 Series allt-i-ett 2500 Series allt-i-ett Komma igång December 2006 www.lexmark.com Lexmark och Lexmark med diamantformad logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 0-04 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC.

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Snabbhandbok. User Guide XT3008SV0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles.

Snabbhandbok. User Guide XT3008SV0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles. User Guide XT3008SV0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles. Översatt av: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU GB 2008

Läs mer

FAX 1190L Bruksanvisning för programanvändare

FAX 1190L Bruksanvisning för programanvändare FAX 1190L Bruksanvisning för programanvändare Läs denna handbok noggrant innan du använder denna produkt och förvara den för framtida behov. För en säker och korrekt användning, läs igenom avsnittet Viktig

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Användarhandbok för 2600 Series

Användarhandbok för 2600 Series Användarhandbok för 2600 Series Januari 2009 www.lexmark.com Maskintyp(er): 4433, 4445 Modell(er): Olika, xxx, där "x" är ett alfanumeriskt tecken Innehåll Säkerhetsinformation...5 Inledning...6 Hitta

Läs mer

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare Skrivarinställningar Det här avsnittet omfattar: "Visa strömsparläget" på sida 1-13 "Välja utmatningsalternativ" på sida 1-13 "Spärra inställningarna på frontpanelen" på sida 1-14 "Visa startsidan" på

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer