Bruksanvisning Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Användarhandbok"

Transkript

1 För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok

2

3 INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Hur handboken ska läsas...5 Inledning...5 Förbjudet enligt lag...5 Friskrivningsklausul...5 Modellspecifik information...6 Maskinens delar...7 Utsida...7 Insidan...8 Kontrollpanel...8 Installera drivrutin och program...11 Snabbinstallation...11 Uppgradera eller ta bort skrivardrivrutinen...11 InstalleraSmart Organizing Monitor...12 Vad ärsmart Organizing Monitor? Fylla på papper Papperstyper som stöds...15 Ej rekommenderade papperstyper...16 Utskriftsområde...17 Fylla på papper...19 Ange pappersformat och papperstyp med hjälp av Smart Organizing Monitor...21 Placering av original...22 Om original...22 Placera original på originalglaset Skriva ut dokument Grundläggande funktion...25 Skriva ut på arkets båda sidor...26 Avbryta ett utskriftsjobb...27 Om ett pappersformats- eller papperstypsfel uppstår...29 Forsätta skriva ut med felmatchande papper...29 Återställa utskriftsjobbet Kopiera original Grundläggande funktion

4 Avbryta en kopia...31 Förstora eller förmiska kopior...33 Ange förminska/förstora...33 Kopiera båda sidor av ett ID-kort till en sida av ett pappersark...35 Kopiera ett ID-kort...35 Ange skanningsinställningar...37 Justera bilddensiteten...37 Välja lämplig dokumenttyp för originalet Skanna från en dator Grundläggande funktioner...39 TWAIN-skanning...39 Grundläggande funktioner för WIA-skanning Konfigurera maskinen med hjälp av Smart Organizing Monitor Kontrollera systeminformationen...41 Kontrollera statusinformationen...41 Skriva ut konfigurationssidan...42 Konfigurera maskininställningarna...43 Flikinställningar...43 Updatera firmware Underhålla maskinen Byta skrivarpatron...45 Försiktighetsåtgärder vid rengöring...47 Rengöra maskinens insida...48 Rengöring av originalglaset Felsökning Vanliga problem...51 Problem med pappersmatning...52 Ta bort papper som fastnat...53 Problem med utskriftskvaliteten...56 Kontrollera maskinens status...56 Problem med att skriva ut...57 Utskriftsposition överensstämmer inte med bildskärmsposition...58 Problem med att kopiera

5 Problem med att skanna...60 Fel- och statusmeddelanden på kontrollpanelen...61 Koder på skärmen...61 Fel- och statusmeddelanden visas påsmart Organizing Monitor Bilaga Anmärkningar gällande toner...65 Flytta och transportera skrivaren...66 Avfallshantering...66 Eventuella frågor...66 Förbrukningsartiklar...67 Skrivarpatron...67 Specifikationer för maskinen...68 Allmän funktion Specifikationer...68 Specifikationer för skrivarfunktioner...69 Specifikationer för kopieringsfunktioner...69 Specifikationer för skannerfunktioner...70 Varumärken...71 INDEX

6 4

7 1. Översikt över maskinen Hur handboken ska läsas Inledning Den här handboken innehåller detaljerade instruktioner och anmärkningar om drift och användning av den här maskinen. För din egen säkerhet, läs den här handboken noga innan du använder maskinen. Förvara handboken lättillgängligt för framtida referens. Förbjudet enligt lag Kopiera inte eller skriv ut något som har kopieringsförbud. Kopiering eller utskrift av följande är i allmänhet förbjudet. sedlar, skattemärken, obligationer, aktiebevis, bank- och postväxlar, checkar, pass, körkort. Föregående lista är bara ett exempel och inte allomfattande. Vi påtar oss inget ansvar för att den är fullständig eller exakt. Om du har frågor när det gäller den lagliga rätten att kopiera eller skriva ut vissa artiklar, tala med din advokat. Friskrivningsklausul Innehållet i denna handbok kan ändras utan föregående meddelande. Under inga omständigheter kan företaget hållas ansvarigt för direkta, indirekta eller särskilda skador eller följdskador som orsakats p.g.a. felaktigt handhavande av maskinen. För bästa möjliga utskriftskvalitet rekommenderar tillverkaren att du använder tillverkarens egen originaltoner. Två olika måttenheter används i den här handboken. Vissa bilder eller förklaringar i den här handboken kan skilja sig från din produkt beroende på förbättringar eller uppdateringar av produkten. 5

8 1. Översikt över maskinen Modellspecifik information Detta avsnitt beskriver hur du tar reda på vilken region din maskin tillhör. Det finns en etikett på maskinens baksida, placerad enligt bilden nedan. På etiketten finns uppgifter om vilken region din maskin tillhör. Läs etiketten. CHZ966 Följande information är regionsspecifik. Läs informationen under regionssymbolen för din maskin. (huvudsakligen Europa och Asien) Om etiketten innehåller följande är din maskin en region A-modell: KOD XXXX -22, V (huvudsakligen Nordamerika) Om etiketten innehåller följande är din maskin en region B-modell: CODE XXXX -11, V Måtten i den här handboken anges i två enheter: meter och tum. Om din maskinmodell hör till region A används metersystemet som måttenhet. Om din maskinmodell hör till region B används tum som måttenhet. 6

9 Maskinens delar Maskinens delar I det här avsnittet beskrivs de olika delarna på maskinens front och högra sida samt dess funktioner. Utsida CHZ Kontrollpanel Innehåller skärm och tangenter för maskinstyrning. 2. Originalglaslock Öppna denna lucka för att placera original på exponeringsglaset. 3. Kassett Denna kassett kan innehålla max 50 pappersark. 4. Originalglas Placera original här, ark för ark. 5. Lucka för papperskassetten Öppna denna lucka och dra ut papperskassetten för påfyllning av papper. 6. Förlängning till utmatningsfack Dra ut denna förlängning för placering av utmatningspapper. 7. Frontlucka Öppna denna lucka för att dra ut utmatningsfacket före utskrift. 7

10 1. Översikt över maskinen 8. Underhållslucka Öppna denna lucka för att ersätta förbrukningsartiklar eller ta bort ett papper som fastnat. 9. USB-port Använd denna port för att ansluta maskinen till en dator via en USB-kabel. 10. Anslutning för strömkabel Anslut strömkabeln till maskinen här. Sätt in den andra änden i ett vägguttag i närheten. 11. Strömbrytare Använd denna för att slå på och stänga av strömmen till skrivaren. Insidan 1 CHZ Skrivarpatron Utbytbar förbrukningsartikel som krävs för att göra utskrifter på papper. Den måste bytas ut efter cirka 2000 utskrifter. För mer information om hur man byter skrivarpatron, se s.45 "Byta skrivarpatron". Kontrollpanel Den faktiska kontrollpanelen kan skilja sig från bilden nedan beroende på land. 8

11 Maskinens delar CHZ Skärm Visar antalet kopior och felkoden. 2. [Antal kopior] Använd denna knapp för att ändra antalet kopior. 3. Indikator för densitet Visar kopians utskriftsdensitet i tre nivåer. Utskriftsdensiteten avläses med hjälp av indikatorns tre olika nivåer. Vänster: Ljusare än normalt Mitten: Normal densitet Höger: Mörkare än normalt 4. [Densitet] Använd denna knapp för att justera kopians densitet. 5. [Kopiera ID-kort] Använd denna knapp för att göra en ID-kopia. 6. [Radera/Stopp] Tryck på denna knapp när maskinen är online för att avbryta ett pågående utskriftsjobb. 9

12 1. Översikt över maskinen 7. [Start] Använd denna knapp för att starta kopiering. 8. Strömindikator Denna indikator lyser blått när maskinen är påslagen. Den blinkar när ett utskriftsjobb tas emot samt när utskrift eller skanning pågår. 9. Varningsindikator Denna indikator lyser rött när maskinen får slut på papper eller förbrukningsmaterial, när pappersinställningarna inte matchar drivrutinsinställningarna eller när andra avvikelser inträffar. Den blinkar långsamt när maskinen börjar få slut på toner. 10

13 Installera drivrutin och program Installera drivrutin och program Du kan installera drivrutinen som krävs för den här maskinen med hjälp av medföljande CD-ROM-skiva. De operativsystem som är kompatibla med denna maskins drivrutiner och programvara är: Windows XP/Vista/7 och Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2. Det förfarande som beskrivs i detta avsnitt är ett exempel baserat på Windows 7. Det faktiska förfarandet kan variera beroende på vilket operativsystem du använder. Var noga med att koppla bort USB-kabeln och stänga av maskinen innan du påbörjar installationen. Snabbinstallation Använd snabbinstallaion för att installera skrivardrivrutinen, TWAIN-drivrutinen och WIA-drivrutinen från CD-ROM-skivan. 1. Stäng alla program utom den här handboken. 2. Sätt i CD-ROM-skivan i CD-ROM-enheten. 3. Klicka på [USB Quick Install] i CD-ROM-skivans meny. 4. Följ instruktionerna i installationsguiden. Uppgradera eller ta bort skrivardrivrutinen Uppgradera skrivardrivrutinen 1. På [Start]-menyn klickar du på [Enheter och skrivare]. 2. Högerklicka på ikonen för den skrivarmodell som du vill ändra, och klicka sedan på [Skrivaregenskaper]. 3. Klicka på fliken [Avancerat]. 4. Klicka på [Ny drivrutin...] och klicka sedan på [Nästa]. 5. Klicka på [Har disk...]. 6. Klicka [Bläddra...] för att välja plats för skrivardrivrutinen. 7. Klicka på [OK] och ange sedan skrivarmodellen. 8. Klicka på [Nästa]. 9. Klicka på [Slutför]. 11

14 1. Översikt över maskinen 10. Klicka på [OK] för att stänga fönstret skrivaregenskaper. 11. Starta om din dator. Ta bort skrivardrivrutinen 1. På [Start]-menyn klickar du på [Enheter och skrivare]. 2. Högerklicka på ikonen för den skrivare som du vill ta bort, och klicka sedan på [Ta bort enhet]. 3. Klicka på [Ja]. 4. Klicka på valfri skrivarikon och klicka sedan på [Egenskaper för skrivarserver]. 5. Gå till fliken [Drivrutiner]. 6. Klicka på knappen [Ändra inställningar för drivrutin] om den visas. 7. Klicka på [Ta bort...]. 8. Välj [Ta bort drivrutin och drivrutinspaketet.] och klicka sedan på [OK]. 9. Klicka på [Ja]. 10. Klicka på [Radera]. 11. Klicka på [OK]. 12. Klicka på [Stäng] för att stänga fönstret för skrivserverns egenskaper. InstalleraSmart Organizing Monitor Smart Organizing Monitor är ett verktyg som låter dig ändra maskininställningar eller titta på maskinens status från din dator. För mer information, se s.13 "Vad ärsmart Organizing Monitor?". 1. Stäng alla program utom den här handboken. 2. Sätt i CD-ROM-skivan i CD-ROM-enheten. 3. Klicka på [Smart Organizing Monitor] i CD-ROM-skivans meny. 4. Välj önskat språk för Smart Organizing Monitor. 5. Följ instruktionerna i installationsguiden. 12

15 Vad ärsmart Organizing Monitor? Vad ärsmart Organizing Monitor? Innan du kan använda det här verktyget måste du installera det på din dator med hjälp av medföljande CD-ROM-skiva. Smart Organizing Monitor har följande funktioner: Visar maskinens status Visar meddelanden om pappersstopp och andra fel. Inställningar för pappersformat och papperstyp Visar tillgängliga inställningar för pappersformat och papperstyp. Skriv ut test- och konfigurationssidor Skriver ut förteckning/rapport över maskinens inställningar och annan information. Ändra systeminställningarna Används för att ändra inställningarna för anpassat pappersformat och andra inställningar på denna maskin. Ändra skrivarinställningarna Används för att ändra maskinens utskriftsinställningar som t.ex. [Ignorera fel:] och [I/O Timeout:]. Ändra kopieringsinställningarna Används för att ändra maskinens kopieringsinställningar som t.ex. [Dokumenttyp:] och [Förstora/ förminska:]. För mer information om hur du använder Smart Organizing Monitor, se s.41 "Konfigurera maskinen med hjälp av Smart Organizing Monitor". 13

16 14 1. Översikt över maskinen

17 2. Fylla på papper Papperstyper som stöds Pappersformat A4 8 1 / 2 " 11 " (Letter) B5 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " (Halvt letter) 7 1 / 4 " 10 1 / 2 " (Executive) A5 A6 B6 16K ( mm) 16K ( mm) 16K ( mm) Anpassat pappersformat Följande pappersformat kan användas som anpassat pappersformat: Cirka mm (3,6-8,5 tum) på bredden Cirka mm (5,8-11,7 tum) på längden Papperstyp Normalt papper ( g/m 2 (20-24 lb.)) Återvunnet papper ( g/m 2 (20-24 lb.)) Tunnt papper (60-64 g/m 2 (16 lb.)) Tjockt papper (105 g/m 2 (28 lb.)) Papperskapacitet 50 ark (80 g/m 2, 20 lb.) 15

18 2. Fylla på papper Ej rekommenderade papperstyper Använd inte följande papperstyper: Papper för bläckstråleskrivare Specialpapper för GelJet Böjt, vikt eller skrynkligt papper Rullat eller vridet papper Skrynkligt papper Fuktigt papper Smutsigt eller skadat papper Papper som är så torrt att det alstrar statisk elektricitet Papper som redan skrivits ut på, med undantag för papper med förtryckt brevhuvud. Fel är vanligast när papper som är utskrivet från annan maskin än en laserskrivare används (t.ex. monokroma kopiatorer och färgkopiatorer, bläckstråleskrivare etc.) Specialpapper som t.ex. termopapper och karbonpapper Papper med en vikt som över- eller underskrider gränsvärdet Papper med urskärningar, hål, perforeringar eller relief Självhäftande etikettark där klistersidan inte skyddas Papper med gem eller häftklammer Var noga med att inte röra papperets yta när du fyller på det. Även sådant papper som passar för maskinen kan, om det förvarats fel, orsaka felmatning, dålig utskriftskvalitet eller funktionsfel. 16

19 Utskriftsområde Utskriftsområde Diagrammet nedan visar papprets utskriftsområde. Från skrivardrivrutinen CHZ Utskriftsområde 2. Riktning 3. Cirka 4,2 mm (0,2 tum) 4. Cirka 4,2 mm (0,2 tum) Utskriftsområdet kan variera beroende på pappersformat och skrivardrivrutinens inställningar. 17

20 2. Fylla på papper Kopiatorfunktion CHZ Utskriftsområde 2. Riktning 3. Cirka 4 mm (0,2 tum) 4. Cirka 3 mm (0,1 tum) Utskriftsområdet kan variera beroende på pappersformat. 18

21 Fylla på papper Fylla på papper Fyll papperskassetten på maskinens baksida med utskriftspapper. När du fyller på med papper, glöm inte att konfigurera pappersformat och papperstyp. När du skriver ut ett dokument, ange pappersformat och papperstyp i skrivardrivrutinen så att de inställningar som konfigureras när papper fylls på kan användas för utskrift. 1. Öppna locket till papperskassetten och dra ut kassetten. 1 2 CHZ När du har dragit ut papperskassetten, vicka den fram och tillbaka och fäst sedan ena änden vid maskinen. 1 2 CHZ006 19

22 2. Fylla på papper 3. Bläddra igenom pappersbunten innan du lägger den i kassetten. CBK Skjut pappersguiden utåt på båda sidor och skjut sedan in pappret med utskriftssidan uppåt så långt det går Justera pappersguiden på båda sidor så att den passar papprets bredd. CHZ007 CHZ008 20

23 Fylla på papper 6. Öppna frontluckan och kassettens förlängning. CHZ027 Ange pappersformat och papperstyp med hjälp av Smart Organizing Monitor Det förfarande som beskrivs i detta avsnitt är ett exempel baserat på Windows 7. Det faktiska förfarandet kan variera beroende på vilket operativsystem du använder. Ange papperstyp och pappersformat 1. Klicka på [Alla program] i [Start]-menyn. 2. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. På fliken [Status] klickar du på [Ändra...]. 5. Välj pappersformat och papperstyp och klicka sedan på [OK]. 6. Klicka på [Stäng]. Ändra anpassat pappersformat 1. Klicka på [Alla program] i [Start]-menyn. 2. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. På fliken [Användarverktyg] klickar du på [Skrivarkonfiguration]. 5. På fliken [System] väljer du [mm] eller [tum] i listan [Måttenhet:]. 6. I rutan [Horisontell: (90 till 216 mm)] anger du bredden. 7. I rutan [Vertikal: (148 till 297 mm)] anger du längden. 8. Klicka på [OK]. 9. Klicka på [Stäng]. 21

24 2. Fylla på papper Placering av original Detta avsnitt beskriver de originaltyper som du kan ange och hur de ska placeras. Om original Rekommenderade originalformat Originalglas Upp till 216 mm (8,5") i bredd, upp till 297 mm (11,7") i längd Bildområde som inte kan skannas Även om du placerar originalen korrekt kan det hända att några millimeter av originalets marginaler inte skannas. Marginaler vid användning av originalglaset CHZ Cirka 4,1 mm (0,2 tum) 2. Cirka 3 mm (0,1 tum) 3. Cirka 4 mm (0,2 tum) Placera original på originalglaset Placera inte original förrän all korrigeringsvätska eller toner har torkat. Det kan leda till märken på originalglaset som sedan visas på kopiorna. 22

25 Placering av original 1. Lyft på locket till originalglaset. 2. Placera originalet med texten ner mot originalglaset. Originalet ska placeras mot det bakre vänstra hörnet. 3. Sänk locket till originalglaset. CHZ009 Håll ner locket med handen om du använder tjocka, vikta eller inbundna original som gör att locket inte kan sänkas ner helt. 23

26 24 2. Fylla på papper

27 3. Skriva ut dokument Grundläggande funktion Använd skrivardrivrutinen för att skriva ut ett dokument från din dator. 1. När du har skapat ett dokument öppnar du dialogrutan [Utskriftsinställningar] i det program där dokumentet skapades. 2. Ändra utskriftsinställningar efter behov. Följande utskriftsinställningar kan anges med hjälp av skrivardrivrutinen: Skriva ut flera sidor på ett ark Dela upp en enda sida på flera ark Skriva ut på arkets båda sidor Skriv inte ut blanka sidor Sortera utskrifter Spara skrivardrivrutinens inställningar Återkalla och ta bort sparade inställningar för skrivaregenskaper Skriva ut på papper med anpassat format Skriva ut ett dokument med stort eller litet pappersformat Förstora och förminska dokumentformat Ändra utskriftens upplösning Spara toner vid utskrift Ändra rastermönster Stämpla text på utskrifter För mer information om varje inställningspost, klicka på [Hjälp]. 25

28 3. Skriva ut dokument 3. När inställningarna har ändrats, klicka på [OK]. 4. Skriv ut dokumentet med utskriftsfunktionen i det program som skapade dokumentet. Om ett pappersstopp inträffar avbryts utskriften efter att den den aktuella sidan har skrivits ut. Öppna underhållsluckan för att ta bort felmatat papper. Utskriften återupptas automatiskt när underhållsluckan stängs. Om du inte öppnade underhållsluckan för att ta bort det felmatade pappret, tryck på [Start] för att återuppta utskriften. Skriva ut på arkets båda sidor 1. När du har skapat ett dokument öppnar du dialogrutan [Utskriftsinställningar] i det program där dokumentet skapades. 2. På fliken [Inställningar], i listrutan [Duplex:], anger du önskad bindningstyp. 3. När du eventuellt har gjort några ytterligare inställningar klickar du på [OK]. 4. Starta utskrift. Den här maskinen skriver först bara ut på arkets ena sida. Därefter visas ett meddelande på Smart Organisera monitor-skärmen där du ombeds vända på pappret och sedan ladda på nytt. 5. Ta ut alla utskrifter från utmatningsfacket och placera dem på nytt i papperskassetten (inmatning). För att skriva ut på baksidan av utskrifterna, vänd dem så att de ligger med den tomma sidan uppåt och placera dem i papperskassetten. Stående CHZ921 26

29 Grundläggande funktion Liggande CHZ Tryck på [Start]. Avbryta ett utskriftsjobb Du kan avbryta utskriftsjobben med maskinens kontrollpanel eller via din dator, beroende på jobbets status. Avbryta ett utskriftsjobb innan utskrift har påbörjats 1. Dubbelklicka på skrivarikonen i aktivitetsfältet på din dator. 2. Välj det utskriftsjobb du vill avbryta, klicka på menyn [Dokument] och sedan på [Avbryt]. Om du avbryter ett utskriftsjobb som är under bearbetning kan utskriften fortsätta under ett par sidor innan den avbryts. Det kan ta en liten stund att avbryta ett stort utskriftsjobb. 27

30 3. Skriva ut dokument Avbryta ett utskriftsjobb under utskrift 1. Tryck på [Radera/Stopp]. CHZ955 28

31 Om ett pappersformats- eller papperstypsfel uppstår Om ett pappersformats- eller papperstypsfel uppstår Om pappersformatet eller papperstypen inte matchar inställningarna för utskriften rapporterar maskinen ett fel. Detta fel kan lösas på två sätt: Fortsätt utskriften med pappersformat som inte matchar Använd sidomatningsfunktionen för att ignorera felet och skriva ut med felmatchande papper. Återställ utskriftsjobbet Avbryt utskrift. Forsätta skriva ut med felmatchande papper Om pappret är för litet för utskriften kommer den tryckta bilden beskäras. 1. Om felkoden visas, tryck på [Start]. CHZ956 29

32 3. Skriva ut dokument Återställa utskriftsjobbet 1. Om felkoden visas, tryck på [Radera/Stopp]. CHZ955 30

33 4. Kopiera original Grundläggande funktion 1. Lägg originalet på originalglaset. 2. För att skriva ut flera kopior, tryck på [Antal kopior] tills önskat antal utskriftskopior visas. CHZ952 Genom att hålla ner knappen [Antal kopior] ökar du antalet i steg om Tryck på [Start]. CHZ956 Om ett pappersstopp inträffar avbryts utskriften efter att den den aktuella sidan har skrivits ut. Öppna underhållsluckan för att ta bort felmatat papper. Utskriften återupptas automatiskt när underhållsluckan stängs. Om du inte öppnade underhållsluckan för att ta bort det felmatade pappret, tryck på [Start] för att återuppta utskriften. Avbryta en kopia Om kopieringen avbryts medan maskinen skannar originalet avbryts kopieringen omedelbart och utskrift uteblir. 31

34 4. Kopiera original Om kopieringen avbryts under utskrift avbryts kopieringsprocessen efter att den aktuella sidan har skrivits ut. 1. Tryck på [Radera/Stopp]. CHZ955 32

35 Förstora eller förmiska kopior Förstora eller förmiska kopior Det finns två sätt att ställa in skalningsförhållandet: använda ett förinställt förhållande eller manuellt ange ett anpassat förhållande. Förinställt förhållande CES103 (främst Europa och Asien) 50%, 71%, 82%, 93%, 122%, 141%, 200% (Främst Nordamerika) 50%, 65%, 78%, 93%, 129%, 155%, 200% Anpassat förhållande CES % till 400 % i steg om 1%. Ange förminska/förstora Gör så här för att ange förminsknings- eller förstoringsförhållande för det aktuella jobbet från Smart Organizing Monitor. Det förfarande som beskrivs i detta avsnitt är ett exempel baserat på Windows 7. Det faktiska förfarandet kan variera beroende på vilket operativsystem du använder. 1. Klicka på [Alla program] i [Start]-menyn. 2. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 33

36 4. Kopiera original 4. På fliken [Användarverktyg] klickar du på [Skrivarkonfiguration]. 5. På fliken [Kopiering], välj förhållandet från listan [Förminska/Förstora:]. Om [Zoom: (25 till 400%)] har valts, ange förhållandet. 6. Klicka på [OK]. 7. Klicka på [Stäng]. 34

37 Kopiera båda sidor av ett ID-kort till en sida av ett pappersark Kopiera båda sidor av ett ID-kort till en sida av ett pappersark I det här avsnittet beskrivs hur man kopierar framsidan och baksidan av ett ID-kort eller liknande små dokumnent till en sida av ett pappersark. När du kopierar på A4-papper kan du kopiera dokument som är mindre än A5-format. På samma sätt kan du, när du kopierar på papper i Letter-format, kopiera dokument som är mindre än formatet Halvt Letter. För att använda denna funktion måste det pappersformat som används för utskrift vara inställt på A4 eller Letter. Fram Fram Bak Bak SV CES165 Kopiera ett ID-kort 1. Tryck på [Kopiera ID-kort]. CHZ954 35

38 4. Kopiera original 2. För att skriva ut flera kopior, tryck på [Antal kopior] tills önskat antal kopior visas. CHZ Placera originalet på originalglaset med framsidan nedåt och överkanten mot maskinens bakre del. Placera originalet i mitten av skanningsområdet A5/Halvt Letter. Baksida 4. Tryck på [Start]. SV CHZ023 CHZ Inom 30 sekunder, placera originalet på originalglaset med baksidan nedåt och överkanten mot maskinens bakre del. Tryck sedan på [Start]. 36

39 Ange skanningsinställningar Ange skanningsinställningar I detta avsnitt beskrivs hur du anger bilddensitet och skanningskvalitet för det aktuella jobbet. Justera bilddensiteten Det finns tre nivåer för bilddensitet. Ju högre densitetsnivå, desto mörkare utskrift. 1. Tryck på [Densitet] tills önskad densitetsnivå visas. CHZ953 Utskriftsdensiteten avläses med hjälp av indikatorns tre olika nivåer. Vänster: Ljusare än normalt Mitten: Normal densitet Höger: Mörkare än normalt Välja lämplig dokumenttyp för originalet Det finns tre olika dokumenttyper: Text Foto Välj detta alternativ när originalet innehåller endast text och inga fotografier eller bilder. Välj detta alternativ när originalet innehåller endast fotografier eller bilder. Använd detta läge för följande dokumenttyper: Text/Foto Fotografier Sidor som helt eller huvudsakligen består av fotografier eller bilder, exempelvis tidskrifter. Välj detta alternativ när originalet innehåller både text och fotografier eller bilder. 37

40 4. Kopiera original Ange originaltyp Gör så här för att ange originaltyp för aktuellt jobb från Smart Organizing Monitor. Det förfarande som beskrivs i detta avsnitt är ett exempel baserat på Windows 7. Förfarandet kan variera beroende på vilket operativsystem du använder. 1. Klicka på [Alla program] i [Start]-menyn. 2. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. På fliken [Användarverktyg] klickar du på [Skrivarkonfiguration]. 5. Under fliken [Kopiering] väljer du en dokumenttyp från listan [Dokumenttyp:]. 6. Klicka på [OK]. 7. Klicka på [Stäng]. 38

41 5. Skanna från en dator Grundläggande funktioner Skanna från en dator (TWAIN-skanning och WIA-skanning) gör det möjligt att använda maskinen från datorn och skanna in original till datorn direkt. TWAIN-skanning TWAIN-skanning kan användas om datorn kör ett TWAIN-kompatibelt program. 1. Placera originalet. 2. Öppna dialogrutan Egenskaper för den här maskinen med hjälp av ett TWAINkompatibelt program. 3. Konfigurera önskade skanningsinställningar och klicka sedan på [Skanna]. Inställningar du kan konfigurera i TWAIN-dialogrutan SV CHZ Originaltyp Beroende på ditt original, välj en inställning från listan över alternativ nedan. [Standard] (Autoväxling till fullfärg, 200dpi 200dpi) 39

42 5. Skanna från en dator [Foto] (Autoväxling till fullfärg, 600dpi 600dpi) [Arkivering] (Autoväxling till text, 200dpi 200dpi) [OCR] (Autoväxling till text, 400dpi 400dpi) 2. Original skan.metod Ange metod för skanning av original. 3. Justera bildkvalitet Du kan ändra bildkvaliteten. Skanningsinställningarna som kan justeras är följande: Rotering, Kurva, Ljusstyrka/Kontrast, Nivå, Färgbalans och Nyans/Mättnad. När [Auto] har valts tillämpas alla inställningars standardvärden. När [Manuell] har valts kan alla inställningar justeras efter behov. 4. Originalformat: Välj skanningsformat. Om du väljer [Anp. format...] ska du ange skanningsformatet direkt i textrutan. 5. Upplösning: Välj en upplösning från listan. Om [Text], [Text/Foto] eller [Foto] har valts i [Skanläge:] kan skanningsupplösningen inte vara 1200 dpi 1200 dpi eller högre. 6. Skanläge: Välj mellan [Fullfärg], [Gråskala], [Foto], [Text] och [Text/Foto]. 7. Välj läge Du kan spara upp till tio skanningsinställningar. Om du väljer [Standard] tillämpas maskinens standardvärde. Mer information finns i hjälpen för TWAIN-drivrutinen. Grundläggande funktioner för WIA-skanning 1. Placera originalet. 2. På [Start]-menyn klickar du på [Enheter och skrivare]. 3. Högerklicka på ikonen för den skrivarmodell som du vill använda och klicka på [Börja skanna]. 4. Konfigurera önskade skanningsinställningar och klicka sedan på [Skanna]. 5. Klicka på [Importera]. 40

43 6. Konfigurera maskinen med hjälp av Smart Organizing Monitor Kontrollera systeminformationen Maskinens tillstånd och status kan kontrolleras med hjälp av Smart Organizing Monitor. Kontrollera statusinformationen SV CHZ Bildområde Visar maskinens status med en ikon. 2. Statusområde Pappersformat Visar det pappersformat som har konfigurerats på maskinen. Papperstyp Visar den papperstyp som har konfigurerats på maskinen. Toner Återstående tonermängd visas i tio olika steg. Räknare Visar antalet sidor som maskinen har skrivit ut. 41

44 6. Konfigurera maskinen med hjälp av Smart Organizing Monitor 3. Meddelandeområde Visar maskinens status med ett meddelande. För mer information om felmeddelanden, se s.62 "Fel- och statusmeddelanden visas påsmart Organizing Monitor". Skriva ut konfigurationssidan 1. Klicka på [Alla program] i [Start]-menyn. 2. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. På fliken [Användarverktyg] väljer du [Konfigurationssida] i [Lista/Prov:]. 5. Klicka på [Skriv ut]. 42

45 Konfigurera maskininställningarna Konfigurera maskininställningarna Smart Organizing Monitor används för att ändra maskinens inställningar. 1. Klicka på [Alla program] i [Start]-menyn. 2. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. På fliken [Användarverktyg] klickar du på [Skrivarkonfiguration]. 5. Ändra inställningarna efter behov. 6. Klicka på [OK]. 7. Klicka på [Stäng]. Flikinställningar I det här avsnittet ges en översikt (flik för flik) över de maskininställningar som kan ändras med hjälp av Smart Organizing Monitor. För mer information om varje inställningsobjekt, se hjälpen för Smart Organizing Monitor. Systemflik Utskriftsflik Registrerar anpassade pappersformat. Justera utskriftens position eller densitet för att förbättra en otillfredsställande utskriftskvalitet. Aktivera eller inaktivera energisparläge och ange hur lång tid som ska ha gått innan maskinen växlar till detta läge. Uppdatera maskinens firmware. Konfigurera vad som ska ske då maskinens inställningar för pappersformat och/eller papperstyp inte överensstämmer med skrivardrivrutinens inställningar. Ange den tid som maskinen ska vänta i de fall den misslyckas med att ta emot en utskrift. Kopieringsflik Ange vilken typ av original som ska skannas. Konfigurera inställningar för tonerbesparing. Konfigurera inställningar för storleksanpassning. 43

46 6. Konfigurera maskinen med hjälp av Smart Organizing Monitor Updatera firmware Under inga omständigheter ska företaget hållas ansvarigt för skador av något slag som inträffat till följd av användning eller underlåtande av användning av denna programvara. Företaget skall inte heller hållas ansvarigt för eventuella tvister mellan kund och tredje part till följd av användning eller underlåtande av användning av denna programvara. För att säkerställa att en firmware-uppdatering har avslutats, skriv ut konfigurationssidan före och efter uppdateringen. Koppla aldrig från USB-kabeln medan en firmware-uppdatering pågår. Koppla från alla onödiga sladdar från maskinen medan du gör en firmware-uppdatering. Vid behov, ändra inställningarna för strömhantering på din dator i förväg så att datorn inte går in i vänteläge eller viloläge medan en firmware-uppdatering pågår. Ladda ner firmware från tillverkarens webbplats. För att uppdatera firmware, använd Smart Organizing Monitor från Windows. 1. Klicka på [Alla program] i [Start]-menyn. 2. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. På fliken [Användarverktyg] klickar du på [Skrivarkonfiguration]. 5. På fliken [System] klickar du på [Skrivarens firmware uppdateras...]. 6. Klicka på [OK]. 7. Ange platsen för DWN-filen och klicka sedan på [Öppna]. 8. När ett meddelande på Smart Organizing Monitor anger att uppdateringen är klar, stäng av maskinen och slå sedan på den igen. 44

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Introduktion...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul...13 Handböcker till den här maskinen...14 Modellspecifik information...15 Tillvalslista...16

Läs mer

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. FS-C1020MFP+ Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas

Läs mer

Användarhandbok. Läs detta först. Papper

Användarhandbok. Läs detta först. Papper Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521 LASERJET PRO MFP Användarhandbok 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Användarhandbok Copyright och licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Användarhandbok NPD4134-01 SV

Användarhandbok NPD4134-01 SV NPD4134-01 SV Innehållsförteckning Upphovsmannarätt och varumärken Versioner av operativsystem Säkerhetsinstruktioner Viktiga säkerhetsinstruktioner... 11 Installera skrivaren... 11 Välja en plats för

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för kopiator

Bruksanvisning Handbok för kopiator Bruksanvisning Handbok för kopiator Inledning Denna bruksanvisning innehåller detaljerade instruktioner om hur du använder maskinen. För din egen säkerhet bör du läsa den här bruksanvisningen innan du

Läs mer

Användarhandbok NPD5068-00 SV

Användarhandbok NPD5068-00 SV NPD5068-00 SV Copyright och varumärken Copyright och varumärken Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett återvinningssystem eller överföras i någon form eller på

Läs mer

För användare med nedsatt synförmåga. Den här bruksanvisningen kan du läsa med text-till-tal -programvaran Screen Reader.

För användare med nedsatt synförmåga. Den här bruksanvisningen kan du läsa med text-till-tal -programvaran Screen Reader. Bruksanvisning Brother-laserskrivare HL-L8250CDN HL-L8350CDW För användare med nedsatt synförmåga Den här bruksanvisningen kan du läsa med text-till-tal -programvaran Screen Reader. Innan du kan använda

Läs mer

BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN. Brother-laserskrivare

BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN. Brother-laserskrivare Brother-laserskrivare BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN För användare med nedsatt synförmåga Denna bruksanvisning kan läsas av texttill-tal -programvaran Screen Reader. Innan du kan använda skrivaren måste

Läs mer

Användarhandbok NPD3936-00 SV

Användarhandbok NPD3936-00 SV NPD3936-00 SV Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett arkiveringssystem eller överföras på något sätt vare sig det görs mekaniskt, med kopiering, inspelning eller

Läs mer

BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren.

BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren. Riso ansvarar inte för eventuella skador eller utgifter som uppstår på grund av den här handbokens användning. Maskinen kan skilja sig från illustrationerna i handboken eftersom vi konstant förbättrar

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Handbok för enhet. 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga

Handbok för enhet. 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga Handbok för enhet 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken "Läs detta först" innan du använder

Läs mer

SP 5100N. Bruksanvisning

SP 5100N. Bruksanvisning SP 5100N Bruksanvisning Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder maskinen och ha anvisningarna till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning av maskinen ska du läsa säkerhetsinformationen

Läs mer

Användarhandbok NPD4505-00 SV

Användarhandbok NPD4505-00 SV NPD4505-00 SV Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett arkiveringssystem eller överföras på något sätt vare sig det görs mekaniskt, med kopiering, inspelning eller

Läs mer

Användarhandbok NPD3765-00 SV

Användarhandbok NPD3765-00 SV NPD3765-00 SV Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett arkiveringssystem eller överföras på något sätt vare sig det görs mekaniskt, med kopiering, inspelning eller

Läs mer

C530, C532 och C534. Användarhandbok

C530, C532 och C534. Användarhandbok C530, C532 och C534 Användarhandbok Juli 2006 www.lexmark.com Lexmark och Lexmark med diamantformad logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra

Läs mer

Användarhandbok för Macintosh Guide

Användarhandbok för Macintosh Guide Användarhandbok för Macintosh Guide Innehållsförteckning Allmänt om utskrift.................................3 Knappar och lampor..................................................... 3 Pappersfack.............................................................

Läs mer

AR-M150/AR-M155 Online-manual

AR-M150/AR-M155 Online-manual AR-M150/AR-M155 Online-manual Med monterad RSPF/SPF Start Klicka på "Start". Inledning Denna manual beskriver skrivar- och skannerfunktionerna i det digitala multifunktionella systemet AR-M150/AR-M155.

Läs mer

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1 Bruksanvisning Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Xerox Corporation är inte ansvarigt för några skador,

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den.

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning för Laser MFP innehåller information om

Läs mer

X790-serien. Användarhandbok

X790-serien. Användarhandbok X790-serien Användarhandbok September 2011 www.lexmark.com Maskintyp(er): 7562, 4917 Modell(er): 432, 436, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02, g91,

Läs mer

Bildläsare i4000 Plus-serien

Bildläsare i4000 Plus-serien Bildläsare i4000 Plus-serien Bruksanvisning A-61651_sv 5K3538 Bruksanvisning på installations-cd ÖVERSIKT 1-1 INSTALLATION 2-1 BILDLÄSNING 3-1 UTSKRIFT AV DOKUMENT 4-1 UNDERHÅLL 5-1 FELSÖKNING 6-1 BILAGOR

Läs mer

Din manual EPSON EPL-N2550 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560901

Din manual EPSON EPL-N2550 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560901 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EPSON EPL- N2550. Du hittar svar på alla dina frågor i EPSON EPL-N2550 instruktionsbok

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR PROGRAMANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR PROGRAMANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR PROGRAMANVÄNDARE MFC-7840W MFC-7440N MFC-7320 DCP-7045N DCP-7040 DCP-7030 Version C SWE Varumärken Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Läs mer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Användarhandbok LaserJet Pro 100 färg MFP M175 Användarhandbok Copyright och licensavtal 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera,

Läs mer

HP Deskjet D5500 Printer series. Hjälp för Windows

HP Deskjet D5500 Printer series. Hjälp för Windows HP Deskjet D5500 Printer series Hjälp för Windows HP Deskjet D5500 Printer series Innehåll 1 Hur gör jag?...3 2 Slutföra installationen av HP-skrivare Trådlös anslutning med installation med en knapptryckning

Läs mer