Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013

2 Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 3 Förtroendemannaorganisation... 4 Medlemsorganisationer... 4 Verksamhetsredovisning Statistik Några goda exempel från vår verksamhet Personal Ekonomiska förutsättningar Styrelsens slutord... 13

3 Ordförande har ordet! Nu är det dags att summera 2013 och Östgötaidrottens verksamhet under året som gått. Det har varit ett intressant och spännande år med en del utmaningar och mycket fokus på verksamhetsutveckling. Under året har vi arbetat med att öka vår samverkan med omvärlden och samhället i stort. Vi har bland annat träffat samtliga kommuner i Östergötland för att tillsammans med dem hitta nya möjligheter att utveckla idrottsfrågorna lokalt. Våra möten med regionförbundet Östsam och landstinget i Östergötland har inneburit liknande diskussioner, men då med mer fokus på hur vi kan utveckla hela vår region. Diskussionerna har både handlat om hur vi ska använda våra gemensamma resurser på bästa sätt och hur vi kan hitta nya samverkansmöjligheter. Konkreta exempel på ämnen vi tar upp på de här mötena är hur viktig idrottsrörelsen är för både folkhälsan och barn och ungdomars sociala utveckling, och därmed också hur avgörande det är att få ekonomiskt stöd till den här verksamheten. Vår förhoppning är att detta kommer att leda till att idrotten får ta en större plats i Östergötland, och att vi kan ge möjligheter till fler att utöva idrott tillsammans med andra. En del i detta handlar om att hitta en bra balans mellan elitsatsningarna och breddidrotten. Här har vi i Östgötaidrotten en viktig uppgift att fylla. Likaså när det gäller att skapa förutsättningar som ger både tjejer och killar samma möjligheter att utöva idrott på lika villkor. Vi har kommit en bit på väg, men vi har lång väg kvar innan vi har nått målet. Därför måste idrottsföreningarna hitta nya vägar för att vara lika attraktiva som kommersiella aktörer. Här behöver vi fortsätta att diskutera hur vi kan stärka det ideella engagemanget och ledarskapet. Det här är inte minst viktigt i dialogen med specialförbunden och vilket stöd de behöver från oss. Det handlar både om påverkan på beslutsfattare i samhället och att kunna erbjuda administrativa tjänster. Här ska man heller inte glömma hur viktigt idrottens bidrag är för att vi ska få ett samhälle med personer som mår bra och är så friska som möjligt. Därför är en fungerande idrottsverksamhet bra för samhället i stort, vilket vi ofta påpekar i våra möten med både näringslivet och offentliga aktörer. Jag vill särskilt nämna Idrottens Hus, som är ett integrationsprojekt i Klockaretorpet i Norrköping, där Östgötaidrotten tillsammans med Hyresbostäder, Norrköpings kommun, Norrköpings idrottsföreningar och boende i Klockaretorpet skapar mötesplatser för människor från många olika kulturer och med olika förutsättningar. Vi hoppas att det här kommer att följas av fler liknande satsningar på andra ställen i länet. Till sist vill jag tacka våra medarbetare som har bidragit med mycket engagemang, drivkraft och kompetens för att göra Östgötaidrotten ännu bättre. Vi är inte i mål, men har kommit en god bit på väg! Mattias Ottosson, Ordförande En annan balansgång som idrotten hela tiden får hantera är att få ideella och kommersiella krafter att samverka på ett bra sätt. En viktig aspekt för en väl fungerande idrottsverksamhet är att alla ska kunna vara med på ett eller annat sätt oavsett vilka förutsättningar varje person har. 3

4 Förtroendemannaorganisation Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Mattias Ottosson, t. o. m 31 aug Kerstin Krystadius, Linköping, t. o. m nov Jan Ögren Fjellestad, Norrköping, fr. o. m dec Marianne Andersson- Sager, Norrköping Per Jameson, Norrköping Mats E Johansson, Linköping Mats Johansson. Motala Susanne Lindh, Norrköping Susanne Stålhammar, Linköping Adjungerad tjänsteman Kjell Augustsson, t. o. m 31 aug Mattias Ottosson, fr. o. m 1 sept Valberedning Sammankallande Ledamöter Revisorer Auktoriserad revisor Godkänd revisor Revisor suppleanter Berryl Arwehell Jonas Svensson Åsa Hjärtstrand Kjell Sander Kjell Hansson Utses av Ernst & Young Sammanträden Styrelsen har under verksamhetsåret haft tolv (12) protokollförda sammanträden. Medlemsorganisationer SISU Idrottsutbildarna har 73 medlemsorganisationer, varav 71 är verksamma i Östergötland Medlemsorganisationer Akademisk idrott Amerikansk fotboll Badminton Bandy Bangolf Baseboll och Softboll Basket Biljard Bilsport Bob och rodel Bordtennis Boule Bowling Boxning Bridge Brottning Budo och kampsport Bågskytte Casting Curling Cykel Danssport Dart Draghund Dragkamp Dövidrott Flygsport Fotboll Friidrott Frisbee Fäktning Golf Gymnastik Gång och Vandring Handboll Handikappidrott Innebandy Ishockey Issegling Judo Kanot Karate Konståkning Klättring Motionsidrottsförbundet- Korpen Motorcykel Mångkamp Orientering Pistolskytteförbundet Racerbåt Ridsport Rodd Rugby Segling Simning Skidor Skidskytte Skolidrott Skridsko Skyttesport SLS Sportdykning Squash Styrkelyft Taekwon-do Tennis Triathlon Tyngdlyftning Varpa Vattenskidor Volleyboll Landhockey och Skateboard har inga föreningar i Östergötland. 4

5 Verksamhetsredovisning SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation. Vår verksamhet utgår ifrån idrottens behov av utveckling och styrs av den efterfrågan som finns. Vi jobbar för att stimulera människors lärande, stärka engagemanget och utveckla idrottens verksamhet på olika nivåer. Vi är där när idrotten lär! SISU Idrottsutbildarna är ett studieförbund och vår verksamhet består av folkbildning. Vi arbetar huvudsakligen med lärgruppen som pedagogisk metod och det är också inom lärgruppsverksamheten som föreningarna har de flesta utbildningstimmarna. En ny verksamhetsform 2013 är processarbete. Ett utvecklingsarbete lett av en processutbildad konsulent. Arbetsmaterialet Målstegen är ledstjärnan i det arbetet. SISU Idrottsutbildarna erbjuder även föreläsningar och kulturprogram inom en mängd olika områden. Både föreläsningar och kulturprogram är en mycket uppskattad form av utbildning och något kunskapstörstande föreningar och ledare gärna använder sig av som ett komplement till lärgruppen. SISU Idrottsutbildarna har under 2013 genomfört lärgrupper. Totalt har personer deltagit. genomfört 781 kulturprogram med deltagare, i samarbete med föreningar. genomfört 292 föreläsningar i föreningarna. Ett stort och varierat utbud, främst genomfört av SISU:s fackmän/utbildare personer, främst ledare, har deltagit. genomfört 323 kurser på förenings- eller kommunnivå personer har deltagit. genomfört verksamhet i 340 av 493 föreningar som 2012 fick statligt LOK-stöd dvs 69 %. En minskning med 8% jämfört med Minskningen beror på personalomsättning samt omstrukturering av fördelningen av idrottsföreningar hos konsulenterna mot ett tydligare idrottsansvar. I det arbete som utförts under 2013 vill vi särskilt lyfta fram Förenings- och Förbundsutveckling Idrottens föreningslära För att utveckla en förening är det ett måste att ha en fungerande styrelse. SISU Idrottsutbildarna erbjuder därför föreningarna möjlighet att vara med på Träningsläger för styrelsen, där ett antal personer från styrelsen avsätter en helg för att arbeta igenom sin vision, värdegrund och verksamhetsidé. När detta grundarbete är klart jobbar man vidare med verksamhetsområden, mål, strategi och handlingsplan. Vi har även fortsatt arbetet med att ta fram ett heltäckande utbildningsmaterial för idrottsföreningar kallat Föreningsträdet. Grunden för föreningsträdet är föreningsutveckling och de områden som ingår är ledarutbildning, aktivutbildning, föräldrautbildning och ett antal bildspel. SISU Idrottsutbildarna har under 2013 påbörjat ett utvecklingsarbete med Målstegen, oftast i form av Träningsläger för styrelsen i 26 nya föreningar. Målet var 25 nya IF. prioriterat föreningsutveckling, med ambitionen att stötta den person i föreningen som ska driva processen. stöttat intresserade SDF i deras utvecklingsarbete. Vi har idag ett fungerande samarbete med 22 SDF. Målet var 20 väl fungerande SDF-kontakter. etablerat ett samarbete med 2 nya SDF, skidor och badminton. Målet var 5 nya SDF. IdrottOnline IdrottOnline heter idrottens nya datasystem. Syftet med systemet är att underlätta kommunikationen och administrationen mellan föreningar och förbund, samt mellan föreningen och dess medlemmar. 5

6 I ett och samma verktyg kan man ha sin webbplats, medlemsregister, söka LOK-stöd och Idrottslyft och dessutom sköta all tävlingsadministration. SISU Idrottsutbildarna har stöttat föreningar och förbund med anpassade utbildningar såväl på hemmaplan i den egna föreningen som tillsammans med andra föreningar. Vi har även erbjudit support via telefon och e-post. SISU Idrottsutbildarna har under 2013 genomfört utbildning i IdrottOnline för 83 föreningar. Målet var 50 föreningar. Plattformen och GTU Plattformen är vår grundläggande ledarutbildning. Den vänder sig till dem som vill bli barnoch ungdomsledare för åldern 7-15 år och de ledare som ännu inte gått någon ledarutbildning. Praktiska övningar varvas med föreläsningar i barn och ungdomars utveckling, ledarskap och pedagogik. Utbildningen sträcker sig över idrottsgränserna och ger därför också ett bra erfarenhetsutbyte mellan olika idrotter. Utbildningen har nu hittat sin form och vi har under 2013 nått ut till föreningarna på ett bättre sätt än tidigare. Fortsättningen på Plattformen är GTU (Grundläggande Tränar Utbildning) som finns i 3 steg. Under året har vi genomfört steg 1. SISU Idrottsutbildarna har under 2013 genomfört Plattformen på 13 platser med 162 deltagare. Målet var 100 deltagare. genomfört GTU 1 på 1 plats med 10 deltagare. Målet var 2 platser. genomfört Åldersanpassad Fysisk träning på 1 plats med 10 deltagare. Idrottslyftet Inom ramen för regeringens idrottssatsning Idrottslyftet har SISU Idrottsutbildarna haft pengar att fördela till föreningarna i syfte att arbeta med Lever föreningen som Idrotten Vill. En annan del av Idrottslyftet är ledarförsörjning, det handlar om att stötta föreningarna i att rekrytera, utbilda och stimulera sina ledare. Unga ledare är ännu en del av Idrottslyftet. Det är en satsning på unga mellan 16 och 25 år, samt deras styrelse, för att skapa en miljö i föreningen för att rekrytera ledare. SISU Idrottsutbildarna har under 2013 stöttat 80 idrottsföreningar med :- Målet var 43 IF. Träningsläger för styrelsen En annan viktig del i en förening är styrelseutbildning. Här har SISU Idrottsutbildarna ett helt eget koncept Träningsläger för styrelsen. Ett antal personer från styrelsen avsätter en helg för att tillsammans arbeta med Föreningsjuridik, Ekonomi och Mål med mening. Arbetet genererar ofta i en skräddarsydd utvecklingsplan för föreningen och erfarenhetsutbytet blir en naturlig och uppskattad del av utbildningen. SISU Idrottsutbildarna har under 2013 genomfört processarbete bl. a i form av Träningsläger för styrelsen för 38 av distriktets idrottsföreningar. Temakvällar Våra temakvällar är ett komplement till övrig verksamhet. Här kan den aktive, ledaren eller funktionären delta för att bygga på sin kompetens inom ett visst område. Utbudet är stort. Under 2013 har det bl. a varit inom områden som Sociala medier, Framtidens IF, Trygga Idrottsmiljöer och Kost. SISU Idrottsutbildarna har under 2013 genomfört Utbildningskvällar för aktivitetsledare för deltagare. Målet var deltagare. genomfört Utbildningskvällar för organisationsledare för 511 deltagare. Målet var 800 deltagare. 6

7 Poolare Som ung ledare inom idrotten är det viktigt att man får både stöd, utbildning och praktisk erfarenhet för att utvecklas och vilja fortsätta som ledare. Vår satsning på unga idrottsledare har fortsatt främst i Norrköpingsområdet. Ytterligare ett antal unga idrottsledare har haft möjligheten att utvecklas som ledare genom poolararbetet under Poolarna, som är år, får ledarutbildning parallellt med att de är ute i föreningarna och lär barn och ungdomar om bl. a fair play, laganda och kost. SISU Idrottsutbildarna har under 2013 utbildat barn och ungdomar med hjälp av poolare. SISU Idrottsutbildarna har under 2013 nått utbildningstimmar. Målet var På grund av ett nytt beräkningssätt och en ny omräkningsmall går dessa siffror inte att jämföra med föregående år. Dock kan vi konstatera att verksamheten minskat en hel del jämfört med föregående år. Anledningen till detta är att flera konsulenter varit tjänstlediga delar av året. De konsulenter som inte kommit tillbaka har ersatts med nyanställda och det tar helt naturligt en tid för dem att komma in i sina nya arbetsuppgifter. Dessutom har vi omorganiserat verksamheten från kommunansvar till idrottsansvar för att kunna vara ett ännu bättre stöd för våra föreningar. Värdefullt Arbetet med värderingsfrågor har fortsatt. Satsningen Värdefull IF i Norrköping har 2013 utsett Norrköpings Basketbollförening till årets förening. I Motala har det skett en särskild satsning, Lysande förening. Tre föreningar som uppfyller kommunens krav på bl a policyarbete har utsetts. Dessa är Mjölby IBK, Mantorps FF och Mjölby AI FF. 7

8 Kvalitetsarbete Varför ska vi utvärdera det vi håller på med? Svaret är självklart för att få veta vad vi har åstadkommit. Vi vill veta om vår verksamhet gör skillnad och hur den gör skillnad. Når vi våra mål? Är vi det stöd som föreningar och förbund efterfrågar? Kvalitén på vår verksamhet är ett ständigt fokusområde eftersom det är viktigt för oss att bibehålla en hög kvalitativ nivå på verksamheten såväl internt som externt. När det handlar om den utåtriktade verksamheten så utvärderar vi regelbundet våra utbildningar, oftast genom en webbenkät eller en utvärdering direkt på plats vid utbildningstillfället. Riksstatistik Distrikt Utbildningstimmar totalt Varav Aktivitetsledare Varav Organisationsledare Blekinge Dalarna Gotland Gästrikland Halland Hälsningland Jämtland/Härjedalen Norrbotten Skåne Småland Stockholm Södermanland Uppland Värmland Väst När det gäller kvalitetsarbetet internt så arbetar vi på olika sätt. Vi har under året t. ex arbetat med EU-projektet Inkludera Mera. Ett projekt som syftar till att höja kompetensen i inkluderingsfrågor hos all personal. Allt för att kunna svara upp emot samhällets krav och förväntningar på oss på ett ännu bättre sätt och samtidigt kunna vara ett stöd för våra föreningar i dessa frågor. Kvalitén på det arbete vi levererar till föreningar och förbund är en av våra viktigaste framgångsfaktorer så därför är det en självklarhet för oss att delta i projekt av den här typen. Vi har även deltagit i en central medarbetarundersökning för att ta reda på hur vår personal Kommunstatistik LOK-stödsförening med utbildning Antal utbildningstimmar Linköping 104 (109) (20 073) Norrköping 96 (95) (36 295) Motala 32 (43) (12 264) Finspång 20 (25) (4 540) Mjölby 24 (30) (9 079) Kinda 9 (10) (4 446) Söderköping 8 (13) (2 688) Åtvidaberg 16 (19) (996) Ydre 10 (11) 942 (1 093) Vadstena 4 (5) 781 (1 135) Valdemarsvik 8 (8) 672 (519) Ödeshög 4 (6) 585 (701) Boxholm 5 (6) 218 (1 758) Totalt 340 (380) (95 551) Jämförande siffror för verksamhetsåret 2012 anges i parentes. Västerbotten Västergötland Västernorrland Västmanland Örebro län Östergötland Totalt Inga jämförbara siffror för 2012 på grund av nytt omräkningssystem och nya koefficienter för

9 trivs på sin arbetsplats, med sina arbetsuppgifter, hur de upplever att de utvecklas i sitt arbete, vad de anser om ledarskapet, hur jämställda vi är på arbetsplatsen m. m. Denna arbetsmiljöundersökning var också ett steg i vårt interna kvalitetsarbete. SISU Idrottsutbildarna Vi är där när idrotten lär! Några goda exempel från vår verksamhet Dolphins Ungdom Dolphins ungdom har under 2013 jobbat med att bli en Värdefull Idrottsförening, ett projekt i samverkan med Norrköpings kommun och SISU Idrottsutbildarna. I december 2013 blev sedan Dolphins ungdom utsedd till årets förening från både kommunen och från SISU Idrottsutbildarna. De har utbildat sina unga ledare i Plattformen, jobbat med alkoholpolicy, haft föreläsning i Världens bästa Idrottsförälder, genomfört kostutbildning för de aktiva i föreningen, idrottsskador för Utbildningstimmar/Idrott I storleksordning Placering Idrott (Placering 2012) 1 Fotboll (1) 2 Ridsport (2) 3 Ishockey (3) 4 Golf (7) 5 Innebandy (4) 6 Korpen (11) 7 Friidrott (8) 8 Handboll (5) 9 Gymnastik (16) 10 Basket (6) 11 Bandy (14) 12 Skyttesport (20) 13 Handikapp (15) 14 Tennis (24) 15 MC och snöskoter (12) 16 Simning (9) 17 Orientering (10) 18 Karate (19) 19 Bilsport (22) 20 Brottning (26) 21 Segling (13) 22 Skidor (18) 23 Danssport (21) 24 Amerikansk fotboll (25) 25 Bridge (45) 26 Budo och kampsport (47) 27 Rugby (38) 28 Frisbee (41) 29 Badminton (39) Placering Idrott (Placering 2012) 30 Triathlon (28) 31 Flygsport (23) 32 Gång och vandring (32) 33 Volleyboll (43) 34 Dragkamp (41) 35 Fäktning (45) 36 Konståkning (27) 37 Skolidrott (33) 38 Bowling (29) 39 Bordtennis (37) 40 Judo (50) 41 Kanot (35) 42 Skridsko (31) 43 Squash 53 6 (51) 44 Bågskytte (34) 45 Baseboll och softboll 45 2 (54) 45 Boxning (36) 47 Klättring 18 - (ny) 48 Cykel (44) 48 Styrkelyft 12 2 (54) 50 Taekwon-do (49) 51 Akademisk idrott (17) 52 Biljard 2 - (ny) Curling (30) Varpa - 62 (40) Dövidrott - 16 (48) Boule - 6 (51) Vattenskidor - 5 (53) Summa SDF-relaterade st.tim 52 idrotter 2013 mot 55 idrotter 2012! 9

10 ledare samt mental träning för ungdomarna, och det är bara några av alla de utbildningarna som Dolphins haft under året. Norrköping Friidrott Idrottsklubben Norrköping Friidrott (IKNF) har under 2013 påbörjat ett riktigt bra samarbete tillsammans med SISU Idrottsutbildarna. Under oktober åkte både ledare och styrelse till Yxnerum för att ha träningsläger tillsammans, som en nystart på föreningen. En helg som skedde i samverkan med Svenska Friidrottsförbundet. IKNF började sedan sitt arbete med att skapa förutsättningar för att ta emot fler barn och ungdomar i sin förening. De har jobbat med rollfördelning, verksamhetsområden, kommunikation och värdegrund och Hur är en bra IKNFare? Ett tecken på bra samarbete även från Svenska Friidrottsförbundet då förbundet vill att både SISU Idrottsutbildarna och IKNF ska hålla i ett seminarium i samband med Svenska Friidrottens Årsmöte i mars 2014, och där berätta om samarbetet. Finspångs Simklubb Finspångs Simklubb har tillsammans med SISU Idrottsutbildarna och Svenska Simförbundet börjat arbetet med föreningsutveckling under Från att knappt ha en styrelse i början av året och i stort sätt börjat bygga en förening från grunden har de tagit stora kliv under De har börjat strukturera sitt arbete i styrelsen och fördela roller samt inventerat olika typer av utbildningsbehov i föreningen, såväl aktivitetsledare som organisationsledare. Ett träningsläger för styrelsen är inbokat under 2014 för att fortsätta föreningsutvecklingsresan. att göra handbollen större och mer tillgänglig för så många som möjligt. Fokusområde under 2013/2014 är att sprida handbollens rolighet, rekrytera ledare och spelare samt utveckla nya områden. Ydre Ridklubb Föreningen har haft ett brett samarbete med SISU Idrottsutbildarna och jobbat med föreningsutveckling och teoriutbildning för barn och ungdomar i hästkunskap och ridlära. De har också haft teoriutbildning i tävlingskunskap och jobbat med arrangemangsplanering inför tävlingar. För sina framtida tävlingsryttare har de genomfört Grönt kort utbildning. Utöver allt detta har de också satsat på säkerhetsutbildning i stallet och säkerhet med häst samt genomfört instruktörsutbildning. Så här säger Malin Krig, som är ridskolechef i Ydre Ridklubb: Vi är alltid lika glada över det stöd vi på olika sätt får av SISU. Det hjälper oss att utveckla vår förening. Tack vare SISU:s information om bland annat Idrottslyftet har vi nu ett stort projekt igång som heter Lyskraft Ydre Ridklubb. Det är ett anläggningsprojekt som går ut på att byta till miljövänlig belysning i vårt ridhus, en fantastisk möjlighet för vår lilla klubb. RP Linköping Med hjälp av Idrottslyftet driver SISU Idrottsutbildarna tillsammans med 9 handbollsföreningar projektet Handbollsmål i sikte. Föreningarna är Mantorp IFHF, Ljungsbro HF, RP Linköping, Malmslätt HF, HK Opal, HF Linköpings Lejon, HK erping, Motala HK och Vadstena HF. Tillsammans bildar de ett nätverk som vill arbeta för ett tydligare samarbete mellan föreningarna i regionen och därigenom skapa en livskraftig och uthållig handbollsverksamhet. Syftet är 10

11 Personal Under året har följande personal tjänstgjort på SISU Idrottsutbildarna: Kjell Augustsson Mattias Ottosson Utbildningsenheten Clas Pantzar distriktsidrottschef, t. o. m 31 aug tf distriktidrottschef, fr. o. m 1 sept utbildningschef Norrköpings Lokalkontor Kjell Storm konsulent Ida Kregert Blomstrand konsulent Madelen Casta konsulent Linköpings Lokalkontor Eva Sevetin konsulent, tjänstledig 50 % fr. o. m 1 sept Carl Bäckström konsulent Elisabeth Wiström konsulent (50%) Mikael Kempe konsulent Jonas Pihl konsulent, provanställd fr. o. m 12 aug Motala Lokalkontor Karin Gren Dennis Lundqvist Hans Wetterhall Kristin Edepil konsulent, tjänstledig fr. o. m 1 sept konsulent, slutade 30 okt konsulent konsulent, provanställd fr. o. m 1 sept Administrativa enheten Marie Denitton administrativ chef Anneli Björkman grafisk kommunikation Karin Wiklund IT-ansvarig/IdrottOnline Anki Hellqvisth administration Ekonomiska förutsättningar SISU Idrottsutbildarnas statliga stöd baseras på de två senaste årens verksamhet. Ett faktum som inneburit att en ökad verksamhet såväl 2011 som 2012 resulterat i ett ökat statligt stöd för Under 2013 har vi dessutom erhållit ett extra stöd på kr som baseras på antalet utbildningstimmar, andel av statsanslaget, antal SF-föreningar samt procentuell ökning av det kommunala och regionala anslaget. På regional nivå är det idrottens avtal med Regionförbundet Östsam som ger oss regionalt stöd. Östsams stöd kanaliseras via Östergötlands Idrottsförbund och har för 2013 varit något lägre än Vad som dock är viktigt att påpeka att det regionala stödet inte är något bidrag. I stället är det i form av ett avtal där det regleras vilka insatser idrotten i länet förväntas göra. Det mest glädjande ur bidragssynpunkt är kanske att det lokala stödet till SISU Idrottsutbildarna fortsätter att öka. Vi tror och hoppas att vårt enträgna arbete med och för distriktets föreningar uppmärksammats av kommunerna och att de insett vilket stöd en offensiv utbildning av föreningarnas ledare är för hela kommunen. Vi tror också att vårt framtagande av specifika verksamhetsberättelser för varje kommun tydliggör de insatser som gjorts i samarbete med föreningarna. Centralt stöd till SISU Det centrala stödet till SISU har under de senast tre åren utvecklats enligt följande; 2011 (3 967 ) 2012 (4 149 ) 2013 ( ) Regionalt stöd till SISU Det regionala stödet till SISU har under de senaste tre åren utvecklats enligt följande; 2011 (1 325 ) 2012 (1 325 ) 2013 (1 125 ) Kommunalt stöd till SISU Det kommunala stödet till SISU har under de senaste tre åren utvecklats enligt följande; 2011 (1 430 ) 2012 (1 520 ) 2013 (1 665 ) 11

12 Idrottens studie-, bildnings- och utbildningsorganisation För verksamhetsåret 2013 fick SISU Idrottsutbildarna kr i statligt stöd ( kr 2012) Regional verksamhet För verksamhetsåret 2013 fick SISU Idrottsutbildarna kr i stöd från ÖSTSAM via Östergötlands Idrottsförbund. ( kr 2012) Kommunal verksamhet Verksamhetsåret 2013 hade SISU Idrottsutbildarna överenskommelse med samtliga 13 kommuner. Kommunernas bidrag till SISU Idrottsutbildarna 2013 var kr. ( kr 2012) 12

13 Styrelsens slutord Nu är det dags att lägga 2013 års verksamhet till handlingarna. Det har varit ett intensivt år med mycket fokus på förändringsarbete. Vi vill särskilt nämna några projekt och initiativ som Östgötaidrotten har drivit tillsammans med andra. Ett är FAR, som står för fysisk aktivitet på recept. Det är ett stort projekt som vi driver tillsammans med Länskorpen för att få läkare att skriva ut fysisk aktivitet på recept för att göra människor friskare. Det här har varit särskilt framgångsrikt i Motala. Ett annat är Sportis Camp, som handlar om att ge sommarlediga skolungdomar möjlighet att pröva på olika idrotter. Det här arbetet bedrivs tillsammans med ett stort antal idrottsföreningar runt om i länet. Vi har också ett utbyte med de andra distrikten som finns i vår region för att bygga upp gemensam kunskap och dela erfarenheter. Det är ett viktigt led i att nå vår vision om att bli Sveriges bästa idrottsstöd. Inkludera mera är ett projekt som vi har bedrivit med de andra distrikten. Det är ett arbete som fokuserar på frågor som mångfald, jämställdhet och HBTQ. Hur kan vi se till att alla grupper i samhället känner sig välkomna i idrottsrörelsen? Hur ska vi uppträda mot varandra inom idrottsrörelsen? Det här är frågor som har belysts i projektet, som har pågått under ett par år och avslutas inom kort. Inom integrationsområdet har Idrottens Hus i Klockaretorpet i Norrköping varit ett viktigt arbete för vår verksamhet. Att tillsammans med Hyresbostäder, Norrköpings kommun och Norrköpings idrottsföreningar skapa bra förutsättningar för mötesplatser för boende i området är ett sätt att arbeta med idrott och integration som ger tydliga resultat, vilket är mycket glädjande. Under året har också samverkan med andra varit i fokus. Här handlar det både om samhället i stort och om de olika specialförbunden och föreningarna. Vi har nu tagit ytterligare steg på vägen för att skapa bra förutsättningar för idrotten i stort och Östgötaidrotten i synnerhet. Antalet utbildningstimmar har gått ned under året, vilket blir en stor utmaning att vända på under Det här är mycket allvarligt, eftersom det försämrar våra ekonomiska möjligheter att verka. Därför blir det en av våra viktigaste uppgifter att vända på den här utvecklingen. En annan utmaning som vi befinner oss i är att skapa en modern organisation som kan möta framtidens utmaningar och förväntningar på ett bra sätt. Det här arbetet har inletts under 2013, och kommer nu att fortsätta med full kraft under hela Arbetet kommer att ske i nära samverkan med våra medlemmar, och vi hoppas att ni vill vara med på resan att göra Östgötaidrotten ännu bättre. Till sist vill vi också rikta ett stort tack till medarbetarna, som har arbetat med stort engagemang under ett utmanande och spännande år. Tillsammans ska vi göra verklighet att visionen att vara Sveriges bästa idrottsstöd. Linköping den 10 mars 2014 Mattias Ottosson Jan Ögren Fjellestad Kerstin Krystadius Susanne Lindh Mats Johansson Susanne Stålhammar Per Jameson Mats E Johansson Kjell Augustsson Mattias Ottosson ordförande tom 31 aug vice ordförande ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot adj sekreterare tom 31 aug adj sekreterare fr.o.m 1 sept 13

14 14 Anteckningar

15 SISU Idrottsutbildarna Linköping Box 11052, Linköping (växel) SISU Idrottsutbildarna Motala Repslagaregatan 3, Motala (växel) SISU Idrottsutbildarna Norrköping Wilhelm Wibergs gata 170, Norrköping (växel) E-post: Hemsida:

16

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Idrotten i siffror ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Facklig organisation (16 64 år) Idrotts- eller friluftsförening ( 16 år) Kultur-, musik-, danseller

Läs mer

// idrotten i siffror//

// idrotten i siffror// // idrotten i siffror// Idrotten i samhället Andel personer i åldern 16 84 år som är medlemmar i olika organisationer % 6 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

70* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Kansli.

70* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Kansli. IDROTTEN I SIFFROR IDROTTENS ORGANISATION RF = Riksidrottsförbundet SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialdistriktsidrottsförbund RF 7* SF 2 föreningar DF SDF Cirka 3 miljoner

Läs mer

Idrotten i samhället. Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på under rubriken Statistik. Idrott i TV* 2007

Idrotten i samhället. Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på  under rubriken Statistik. Idrott i TV* 2007 STATISTIK IDROTTEN I SIFFROR Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på www.rf.se under rubriken Statistik. Idrotten i samhället Personer i åldern 16 84 år som är medlemmar och/eller har förtroendeuppdrag

Läs mer

Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån

Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån Verksamhetsberättelse 2015 Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån Foto sid: 3: Arne Forsell, Bildbyrån 8: Johanna Lundberg, Bildbyrån 10: Lennart Månsson och Arne Forsell, Bildbyrån 11: Joel Marklund,

Läs mer

n n n n n % % % % 60 %

n n n n n % % % % 60 % % 6 % 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt Föräldra- Annan Ej medlem förbund förening förening kooperativ org. organisation samfund parti kooperativ n n n

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2014 Verksamhetsberättelse med årsredovisningar Innehåll 2014 ett turbulent år Idrotten fortsätter att beröra Uppgift och organisation RF 70 SF 20 000 föreningar DF SDF ca 3,2 miljoner medlemmar Styrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 3 Förtroendemannaorganisation... 4 Medlemsorganisationer... 5 Verksamhetsredovisning...6-8 Goda exempel... 9-13 Statistik... 14-16

Läs mer

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet För att få en bild av den barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs i Eskilstuna kommun har vi använt oss av olika källor.

Läs mer

K i v nno inn r o oc r o h mä h män ino n in m idrot idrotte t n e n

K i v nno inn r o oc r o h mä h män ino n in m idrot idrotte t n e n Kvinnor och män inom idrotten 2005 - statistik från Riksidrottsförbundet FoU-rapport 2006:5 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en

Läs mer

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Föredragningslista Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Hallands årsstämma 2015 Varbergs Stadshotell, lördagen den 28 mars kl 10.00 1. Stämman öppnas 2. Fastställande

Läs mer

UTBILDNINGAR VÅREN 2012

UTBILDNINGAR VÅREN 2012 UTBILDNINGAR VÅREN 2012 Foto : Björn Brännström www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm Vi är där när idrotten lär Vi är Stockholmsidrottens utbildningsorganisation. Det innebär att vi på olika sätt hjälper

Läs mer

Ett sammanfattande citat från fotboll

Ett sammanfattande citat från fotboll Idrottslyftet 2013 Ett sammanfattande citat från fotboll Efter att i dagarna tagit in goda exempel från alla distrikt för att framöver åka ut och göra reportage så är jag oerhört imponerad av allt bra

Läs mer

Statligt stöd till våra 70 idrotter

Statligt stöd till våra 70 idrotter Att samarbeta med Statligt stöd till våra 70 idrotter Basbidrag Storleksbidrag (antalet medlemmar) Verksamhetsbidrag - LOK stöd - Utbildning, SF + SISU Idrottsutbildarna - Elitstödet Stödorganisationer

Läs mer

Årsstämma Hallands Idrottsförbund 2015

Årsstämma Hallands Idrottsförbund 2015 Årsstämma Hallands Idrottsförbund 2015 Föredragningslista Hallands Idrottsförbunds årsstämma 2015 Varbergs Stadshotell, lördagen den 28 mars kl 10.00 1. Årsstämman öppnas 2. Fastställande av röstlängd

Läs mer

Andel (%) av befolkningen (6 80 år) som ägnar sig åt måttligt ansträngande*

Andel (%) av befolkningen (6 80 år) som ägnar sig åt måttligt ansträngande* i D r o T T e n i s i f f r o r Idrott och motion Andel (%) av befolkningen (6 8 år) som ägnar sig åt måttligt ansträngande* motion/idrott på fritiden år 216 3 % 25 2 15 1 5 < 1 ggr/mån./aldrig 1 3 ggr/mån.

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Pengar till klubben. verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet

Pengar till klubben. verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet Pengar till klubben verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet Presentation: Namn Din roll på klubben Vilken klubb kommer du ifrån Golfspelare nuläge Nuläge - Juniorer

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Vi är där när idrotten lär! Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 OM SISU IDROTTSUTBILDARNA SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna,

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2013 Gruppövning på aktiva föreläsningar 2013 2 Distriktsordförande och Distriktsidrottschef om verksamhetsåret 2013 Arbetet med kanslisamordningen

Läs mer

vecka 9-14 okt IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll

vecka 9-14 okt IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll vecka 9-14 okt. 2017 IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Foto: Emilia Bergmark-Jiménez Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll 41 Foto: Om inget annat anges

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen en resurs för Korpen en resurs och samarbetspartner för hela Korpen Att samarbeta med är enkelt Vad gör? är en stödorganisation för svensk idrott som finns i 21 distrikt över hela landet. SISU:s konsulenter

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010 Västernorrland 3 Distriktsordförande och Utbildningschef om verksamhetsåret 2010 2010 års verksamhet och räkenskaper redovisas årsvis och är föremål för diskussion

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Verksamhetsberättelse med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2014-2015 med årsredovisning 1 Innehållsförteckning sid Ordförande har ordet 3 Distriktidrottschefen om verksamheten 4 Vilka är vi 5 Uppgift och organisation 6 SISU idrottens eget

Läs mer

Idrotten i siffror 68* SF SDF föreningar. Östergötland IDROTTEN I SAMHÄLLET. Norrbotten. Västernorrland. Jämtland/ Härjedalen.

Idrotten i siffror 68* SF SDF föreningar. Östergötland IDROTTEN I SAMHÄLLET. Norrbotten. Västernorrland. Jämtland/ Härjedalen. RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 28 1 Idrotten i siffror IDROTTENS ORGANISATION RF = Riksidrottsförbundet SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialdistriktsidrottsförbund RF 68* SF

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel

Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel VI UTBILDAR OCH UTVECKLAR IDROTTEN! Hälsinglands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Hälsingland har som uppgift att utveckla, inspirera och stödja all idrott i distriktet. En stödjande organisation

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2012. Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken fick stöd av Idrottslyftet till sin nya träningslokal

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2012. Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken fick stöd av Idrottslyftet till sin nya träningslokal Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2012 Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken fick stöd av Idrottslyftet till sin nya träningslokal 2 Distriktsordförande och Distriktidrottschef om verksamhetsåret

Läs mer

VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA

VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA INNEHÅLL Föredragningslista 2 Röstlängd 3-4 VIF-styrelsens förslag till stadgeändringar 5 PROGRAM 17.30 Kaffe, registrering 18.30 Öppning av stämmorna Förhandlingar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 1 Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5-14 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5-14 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Kalmar 2016-11-30 Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Två organisationer under ett paraply Organisationen Smålandsidrottens verksamhetsidé: Smålandsidrotten ska inspirera

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2014

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2014 Foto: Thommy Sjölund Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2014 Utegym i Husum - Idrott hela livet 1 Distriktsordförande och Distriktsidrottschef om verksamhetsåret 2014 Arbetet med kanslisamordningen

Läs mer

Idrotten i samhället IDROTTEN I SIFFROR. > Personer i åldern 16 84 år som är medlemmar och/eller har förtroendeuppdrag

Idrotten i samhället IDROTTEN I SIFFROR. > Personer i åldern 16 84 år som är medlemmar och/eller har förtroendeuppdrag IDROTTEN I SIFFROR IDROTTEN I SIFFROR Idrotten i samhället > Personer i åldern 16 84 år som är medlemmar och/eller har förtroendeuppdrag Idrottsförening Kulturförening Friluftsförening Politiskt parti

Läs mer

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6.

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6. 21. Bidragsinformation 1. LOKstöd 2. SISU 3. RF anläggningsbidrag 4. Idrottslyftet 5. SISU Kulturarrangemang 6. Kommunala bidrag 7. Arvsfonden 8. Svenska Spel 9. RF avtal 1 1. LOKstöd Förkortningen LOK

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

111 Förenings- stödet! 1

111 Förenings- stödet! 1 111 Förenings- stödet! 1 222 Reviderad 2013-09-11 Innehåll: Inledning 3 Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) 4 Utbildningsstöd 6 Idrottslyftet- Allmänt 9 Idrottslyftet Rekrytera barn och ungdomar 10 Idrottslyftet

Läs mer

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands län Linköping 10581967 2013-07-12 560 000 3 SOLEL Östergötlands

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Hälsingeguldet 2012 tilldelas den alpine åkaren André Myhrer

Hälsingeguldet 2012 tilldelas den alpine åkaren André Myhrer HÄLSINGEGULDET 2012 Hälsingeguldet 2012 tilldelas den alpine åkaren André Myhrer Tre segrar i världscupen och två andraplatser, totalseger i slalomcupen och SM-guld. Ingen idrottare i Hälsingland kunde

Läs mer

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Ett år med Idrottslyftet Rapport om år 1 STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund...4 Handslaget...4 Riksdagsbeslut...5 RS inriktning/direktiv...5

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN LILLA EDET 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning sid

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSIDROTT

BARN- OCH UNGDOMSIDROTT Den svenska barn- och ungdomsidrotten vill bli bäst i värden. Detta ska uppnås genom att skapa trygga och säkra idrottsmiljöer där alla får samma möjligheter att utvecklas. Idrottsträningen ska bedrivas

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

Strategisk inriktning

Strategisk inriktning Idrottspolitik 2.0 Program för kvällen Inledning Mona Kanaan - Strategisk inriktning 2016-2019 Eskilstuna kommun Tema Utveckling och nya möjligheter: Idrotten utvecklar Eskilstuna (SI) Svensk idrotts strategi

Läs mer

Svenska Budo & Kampsportförbundet. - Analys intresse Kampsport i Sverige

Svenska Budo & Kampsportförbundet. - Analys intresse Kampsport i Sverige 2014 Svenska Budo & Kampsportförbundet - Analys intresse Kampsport i Sverige Innehållsförteckning Sidnummer Innehållsförteckning 2 Bakgrund/Metod 3 Innan du läser rapporten 4 Generellt sportintresse 5-6

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten

Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten Inledning I Centrum för idrottsforsknings (CIF) uppdrag ingår en regelbunden och långsiktig uppföljning av statens stöd till idrotten utifrån ett

Läs mer

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Utvecklar svensk ridsport Idrottslyftet är regeringens riktade satsning på barn- och ungdomsidrott. Här kan föreningar inom Svenska Ridsportförbundet läsa om hur ni

Läs mer

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten SDF konferens 22-23 november 2013 Dokumentation av grupparbeten Vi finns till för er! Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna arbetar för att stötta och serva föreningar och SDF. Vi vill vara

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU idrottsutbildarnas verksamhetsidé, värdegrund och vision: Att vara en eftertraktad resurs SOM stimulerar lärande stärker engagemang utvecklar

Läs mer

Verksamhets berättelse

Verksamhets berättelse Verksamhets berättelse 2010 Foto: Kerstin Ottemark Ordföranden har ordet Carin Engblom Tf Ordförande SISU idrottsutbildarna fick ett tråkigt slut på sitt verksamhetsår då vår ordförande Lars Björklund

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET Föreningslokaler och klubbstugor är SISU Idrottsutbildarnas hemmaplan. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse Foto omslag: Peter Holgersson, Bildbyrån Foto sid: 3. Amir Beganovic, Bildbyrån 6: Nils Jakobsson, Bildbyrån 8: Nils Jakobsson, Bildbyrån 9: Johanna Lundberg, Bildbyrån 12: Joel

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

SDF KONFERENS. 27-28 november 2015. Dokumentation

SDF KONFERENS. 27-28 november 2015. Dokumentation SDF KONFERENS 27-28 november 2015 Dokumentation IDROTTENS STRATEGIARBETE Livslångt idrottande - Svenskidrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening

Läs mer

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Närvarande Anna-Karin Mohlin, Monica Lindblom, Ulla Fernlund, Sven-Gunnar Karlsson, Esbjörn Lindgren, Leif-Göran Mosell, Gudrun Ekblom adjungerad

Läs mer

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet KULTUR & FRITID ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Ansökan lämnas till Kultur & Fritid, Box 41,221 00 Lund, senast 1 mars. FÖRENINGSUPPGIFTER Föreningens officiella adress Sökande förening Telefon

Läs mer

Vägarna till landslaget

Vägarna till landslaget Vägarna till landslaget Idrottsval och specialisering bland svenska elitidrottare Forum Idrott hela livet Örebro, 12-14/10, 2015 PG Fahlström Per Gerrevall, Mats Glemne & Susanne Linnér Linnéuniversitetet.

Läs mer

Genusfördelning inom 20 idrotter i Malmö 2002-2008. Utifrån LOK-stödet

Genusfördelning inom 20 idrotter i Malmö 2002-2008. Utifrån LOK-stödet Genusfördelning inom 2 idrotter i Malmö - Utifrån LOK-stödet Urval och indelning Vi har valt ut 2 av ca 45 olika idrotter som har varit aktiva inom Malmö Stad under perioden - och registrerats inom RF:s

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 3 INNEHÅLL Ordförande har ordet... Skånes Idrottsförbunds verksamhetsberättelse... 6 Utmärkelser och förtjänsttecken...

Läs mer

Vid stämman utdelades stipendiet Årets Utbildare 2012 till Hans Eric Bengtsson, IF Norvalla. Stämman delgavs motiveringen till utmärkelsen.

Vid stämman utdelades stipendiet Årets Utbildare 2012 till Hans Eric Bengtsson, IF Norvalla. Stämman delgavs motiveringen till utmärkelsen. Protokoll årsstämma 2013 Protokoll fört vid årsstämma för Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland, Hotel Tylösand, Halmstad, lördagen den 6 april 2013 klockan 10.00. Närvarande utöver röstberättigade

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Verksamhetsberättelse med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2014-2015 med årsredovisning 1 Innehållsförteckning sid Ordförande har ordet 3 Distriktidrottschefen om verksamheten 4 Vilka är vi 5 Uppgift och organisation 6 Prioriterade områden

Läs mer

Verksamheten i siffror 2015

Verksamheten i siffror 2015 SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET Verksamheten i siffror 215 Den lagidrott som växer mest till 22 SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET Version 216 5 18 Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 SF Rapport... 3 1.1 Deltagartillfällen

Läs mer

Dokumentation Rakt på sak

Dokumentation Rakt på sak Dokumentation Rakt på sak Under utvecklingsträffen den 25 26 mars genomfördes ett erfarenhetsutbyte med hjälp av metoden Rakt på sak. Nedan följer en sammanställning av vad som framkom. Under respektive

Läs mer

Idrott och fritid med GLÄDJE för alla

Idrott och fritid med GLÄDJE för alla Mål- och verksamhetsplan 2016 Idrott och fritid med GLÄDJE för alla Bild saknas Boccia Bordtennis Bänkpress Elhockey Floorhockey Fotboll Friidrott löpning Friidrott rullstol Goalball Innebandy Judo Kälkhockey

Läs mer

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 1 2 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Svensk idrott i samhället

Svensk idrott i samhället Svensk idrott i samhället Andel (%) personer i åldern 16 84 år som är medlemmar i olika organisationer 6 % 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt Föräldra-

Läs mer

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder.

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. Idrott för barn Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. - Idrott för barn skall ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Hur

Läs mer

ADMINISTRATION OCH IT Eget-Administration och IT IdrottOnline. ARRANGEMANG Arrangemang Eget-Arrangemang En cup En tävling

ADMINISTRATION OCH IT Eget-Administration och IT IdrottOnline. ARRANGEMANG Arrangemang Eget-Arrangemang En cup En tävling Kategorier och Studiematerial 131204 Viktig information! De som ligger härunder är de som finns som val i Utbildningsmodulen. Längst ner ligger de som är idrottsspecifika studieplaner att kunna välja på.

Läs mer

IdrottOnline klubb - Sök Idrottslyftet 100708. Sök Idrottslyftet

IdrottOnline klubb - Sök Idrottslyftet 100708. Sök Idrottslyftet Sök Idrottslyftet Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Hemsidan baseras på webbverktyget EPiServer,

Läs mer

Idrott som förändrar världen

Idrott som förändrar världen Idrott som förändrar världen Special Olympics sporrar och stimulerar För barn och unga med utvecklingsstörning kan det vara svårt att hitta en meningsfull fritid. I många fall leder det till isolering,

Läs mer

Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer

Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer Om fskf Bildades 1966 och är en regional samverkansorganisation för kommunala förvaltningschefer inom kultur, idrott och fritid i Stockholms län samt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 0 INNEHÅLL Ordförande har ordet... Skånes Idrottsförbunds verksamhetsberättelse... Utmärkelser och förtjänsttecken...

Läs mer

Nu lyfter vi ridsporten!

Nu lyfter vi ridsporten! Nu lyfter vi ridsporten! Fakta om ridsporten och Idrottslyftet år 5 MER RIDSPORT FÖR FLER Mer idrott för fler. Det är tanken bakom Idrottslyftet som nu går in på sitt femte verksamhetsår. Och öppnar nya

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR - NOLLMÄTNING

FRÅGEFORMULÄR - NOLLMÄTNING 2012-05-14 FRÅGEFORMULÄR - NOLLMÄTNING Korpen Hej! Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet (Korpen riks) genomför just nu en undersökning bland alla korpföreningar och nationella organisationer för att

Läs mer

Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011

Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011 Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011 Syftet med resan är att stärka föreningslivets drivande aktivitets- och organisationsledare. SISU avser att stimulera med utbildning och utvecklingsarbete där

Läs mer

Idrottsval och specialisering

Idrottsval och specialisering Idrottsval och specialisering Om våra toppidrottares vägar till landslaget RF:s elitidrottskonferens Göteborg, 11-12/5, 2015 PG Fahlström Per Gerrevall, Mats Glemne & Susanne Linnér Linnéuniversitetet.

Läs mer

Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten 2012

Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten 2012 Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten 2012 Inledning I Centrum för idrottsforsknings (CIF) uppdrag ingår en regelbunden och långsiktig uppföljning av statens stöd till idrotten utifrån

Läs mer

3. Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten

3. Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten 3. Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten Inledning I Centrum för idrottsforsknings (CIF) uppdrag ingår en regelbunden och långsiktig uppföljning av statens stöd till idrotten utifrån

Läs mer

Verksamhetsinriktning för. SISU Idrottsutbildarna 2010-2011

Verksamhetsinriktning för. SISU Idrottsutbildarna 2010-2011 Verksamhetsinriktning för SISU Idrottsutbildarna 2010-2011 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet

Mellansvenska Handbollförbundet Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 Av: Johan Johansson Uffe Nyström Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSPLAN OCH. Fastställd av årsmötet /11

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSPLAN OCH. Fastställd av årsmötet /11 VERKSAMHETSINRIKTNING OCH VERKSAMHETSPLAN Fastställd av årsmötet 2016 1/11 Verksamhetsidé SkBBF representerar och tar tillvara distriktets föreningars intressen. SkBBF samverkar med SBBF och stödjer föreningarna

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN VÅRGÅRDA 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé... 6

Läs mer

Önskade av idrottsorganisationer som medverkade vid workshops 2012. Första år för tillämpning är 2015

Önskade av idrottsorganisationer som medverkade vid workshops 2012. Första år för tillämpning är 2015 Önskade av idrottsorganisationer som medverkade vid workshops 2012 Första år för tillämpning är 2015 Elitidrott / Breddidrott / Motionsidrott I kategorierna ingår barn, ungdomar o. vuxna med barn avses

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2016 2018 Innehållsförteckning Bild 3-7 Bild 8-9 Riksidrottsförbundets strategidokument (antaget maj 2015), Tennisförbundets vision, mission, kärnvärderingar (antaget april 2014 ) Bild

Läs mer

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet IDROTTSLYFTET ÅR 1 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 1! 1/7 2007-30/6 2008 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

1 Stämman öppnas Parentation I inledningen hedras idrottsledare och aktiva i Halland som gått bort sedan förra stämman med en tyst minut.

1 Stämman öppnas Parentation I inledningen hedras idrottsledare och aktiva i Halland som gått bort sedan förra stämman med en tyst minut. Protokoll årsstämma 2013 Protokoll fört vid årsstämma för Hallands Idrottsförbund, Hotel Tylösand, Halmstad lördagen den 6 april 2013 klockan 10.00. Närvarande utöver röstberättigade ombud: Carl Fredrik

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN BOLLEBYGD 2013 Innehåll Inledning... 3 Kontakta oss... 4 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 5 Konsulentens roll... 6 Verksamhetsidé...

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer