VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

2 VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU idrottsutbildarnas verksamhetsidé, värdegrund och vision: Att vara en eftertraktad resurs SOM stimulerar lärande stärker engagemang utvecklar verksamheten GENOM mångsidigt utbud flexibla metoder pedagogisk kvalitet UTGÅNGSPUNKT Idrotten Vill Lärande är en livslång PROCESS utifrån idrottens BEHOV IDROTTEN är vår uppdragsgivare FOLKbildning öppenhet, ENGAGEMANG och trovärdighet ett samlat LAG KOMPETENS VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU Idrottsutbildarna längst ute i idrotten alltid vår uppdragsgivare vårt uppdrag.

3 3 SISU Idrottsutbildarna har lämnat folkbildningsfamiljen 2007 är året då SISU Idrottsutbildarna formellt lämnade folkbildningsfamiljen. Övriga studieförbund beslutade utesluta SISU Idrottsutbildarna ur Folkbildningsförbundet och statsbidraget kom direkt från Utbildningsdepartementet via Skolverket i stället för som tidigare från Folkbildningsrådet. Statsbidragets storlek har ökat. Men fortfarande är skillnaden stor när det gäller statsbidrag för folkbildning jämfört med övriga studieförbund. En bit på vägen mot rättvist samhällsstöd har ändå tagits. Dessa faktum har föranlett många insatser på kommun- och landstingsnivå. I möte med ansvariga tjänstemän och beslutsfattare har vi försökt bringa klarhet i det som hänt och framfört vår absoluta mening att studieförbundet SISU Idrottsutbildarna även fortsättningsvis är väl kvalificerat för ekonomiskt stöd i likhet med tidigare. Detta arbete har varit hyfsat framgångsrikt även om vi i dagsläget inte nått ända fram. Samtliga kommuner i Västernorrland är positiva till SISU Idrottsutbildarna och arbetar för att även fortsättningsvis stödja oss. Däremot kommer formerna för det med stor säkerhet att se annorlunda ut. När det gäller Landstinget har beslut fattats för 2007 som är i linje med tidigare års bidragsgivning. För 2008 pågår diskussioner om att göra en förändring vilket föranlett särskilda insatser i kontakterna med Landstingets företrädare. Under året har vi delvis fått nya förutsättningar för verksamhet. Den sedan länge etablerade folkbildningsverksamheten med studiecirklar och kulturverksamhet har rullat på om än i något mindre omfattning än tidigare. En särskild utbildningssatsning har genomförts med ett mycket omfattande kursutbud lokalt. För detta har vi erhållit särskilt statsbidrag. Under året har också arbetet påbörjats med att skapa det nya regelverket för statsbidragsberättigad utbildningsverksamhet för SISU Idrottsutbildarna. Här har både förtroendevalda och anställda involverats. Från och med 2008 ska dessa nya förutsättningar gälla. Ett steg närmare målsättningen ett bemannat kontor i varje kommun har tagits när vi under hösten öppnade ett nytt SISU-kontor med konsulent i Härnösand. Ett viktigt och strategiskt steg för att kunna möta idrotten ännu bättre. Den entusiasm och det engagemang från såväl personal som förtroendevalda för "det nya SISU Idrottsutbildarna" som vi mött har varit stort. Mycket tid har gått åt möten av olika slag för att klarlägga fakta eller diskutera framtid. Här har många bidragit. Förhoppningsvis går vi nu mot ett nyläge där SISU Idrottsutbildarna kan möta idrotten med nya möjligheter, bred kompetens och utökade resurser. Leif Bolin Distriktsordförande Lars Ekengren Utbildningschef

4 4 FOLKBILDNINGEN 2007 Under året har vårt utvecklings- och förändringsarbete fortsatt med ambitionen att kvalitetssäkra folkbildningsverksamheten. Varje ny cirkelledare har genom gått en cirkelledarutbildning. Utbildningen har genomförts av konsulenterna, föreningsvis alternativt individuellt. Totalt har vi utbildat 169 cirkelledare under året. Den totala folkbildningen har minskat med ca 4000 timmar jämfört med Nedgången var förutsägbar men något större än vi förväntade oss. Verksamheten har genomförts i 145 idrottsföreningar med en spridning i samtliga distriktets kommuner. Variationerna mellan kommunerna är stor och beror på flera faktorer. I kommuner där vi finns representerade med kontor och personal är verksamheten generellt mer omfattande. Bland medlemsorganisationerna/idrotterna har folkverksamheten varit mest omfattande i Fotboll, följt av Ridsport och Ishockey. Cirkel och annan folkbildningsverksamhet MÅL 2007 UTFALL studietimmar Studietimmar Kulturverksamhet MÅL 2007 UTFALL kulturprogram 1531 kulturprogram Utveckling studietimmar Studietimmar Studiecirklar Annan folkb.verksamhet Kulturprogram Totalt

5 5 Kulturverksamhet Kulturverksamheten har återigen ökat kraftigt under året. Vi genomförde totalt 1531 kulturprogram med deltagare. En ökning av antal kulturprogram med nära 50% jämfört med Det är den fortsatta satsningen på forumteater samt introduktionen av föreläsningar med bildspelsstöd, som är huvudförklaringen till detta. I både verksamhetsformerna Forumteater och Bildspel har vi i huvudsak arbetat med området värderingsfrågor. Vi har under året utbildat drygt 70 ungdomar till forumspelare och eller bildspelsledare. Dessa har framförallt arbetet med barn- och ungdomsgrupper både i samband med olika idrotters idrottsskolor under skollovstid och i enskild förening under ordinarie säsong. Vi kan konstatera att både forumteater och föreläsning med bildspelsstöd, som verksamhetsformer har mottagits mycket positivt av föreningar, dess ledare, deltagande barn och ungdomar. Särskild utbildningssatsning För en del av det totala statsbidraget till SISU Idrottsutbildarna fick distrikten på försommaren i uppdrag att genomföra en särskild utbildningssatsning för organisations- och aktivitetsledare hösten Utbildningar som skulle prioriteras var Klubben On Line och Plattformen (grundläggande barn- och ungdomsledarutbildning). Vi i Västernorrland planerade och inbjöd till ett gediget utbildningsprogram i länets samtliga kommuner. Trots den korta framförhållning som gavs genomfördes flertalet utbildningar om än med få deltagare i några fall. Ambitionen är att erbjuda ytterligare tillfällen att under 2008 delta i motsvarande utbildningsaktiviteter. Totalt har 34 utbildningar genomförts med drygt 155 deltagare. Grundläggande styrelse utbildning, klubben online, ordförande-, valberednings- och kassörsutbildningar, har vänt sig till organisationsledare. Utbildningar för aktivitetsledare som genomförts har varit plattformen, akut omhändertagande, massage o tejpning, leda barn o ungdomar, etik o idrott samt kost. Av utvärderingarna att döma har utbildningarna varit mycket positiva för föreningarna och deltagarna.

6 6 Antal kulturprogram per kommun Drama Film/foto Föreläsning Övriga Totalt Härnösand Antal program Deltagare Kramfors Antal program Deltagare Sollefteå Antal program Deltagare Sundsvall Antal program Deltagare Timrå Antal program Deltagare Ånge Antal program Deltagare Örnsköldsvik Antal program Deltagare SUMMA program SUMMA deltagare Kulturprogram

7 7 Total folkbildningsverksamhet per kommun (studietimmar) Studiecirklar Annan folkbild- Kulturprogram TOTALT bildningsverks. kulturpr. = 7,3 st.tim Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik TOTALT Utveckling studietimmar Studietimmar Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik TOTALT

8 8 Verksamhet i de olika målgrupperna (studietimmar) Utvecklings- Blandade funk- Rörelsehinder TOTALT störning tionshinder Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Sundsvall De 10 mest använda studiematerialen Studiematerial Antal arrangemang Studietimmar Ishockeyns ABC Egenprod. studiematerial Jens handbok för unga ryttare Grönt kort på väg till handikapp Midi Gnägg Mini Gnägg Policy Ryttarmärke Snöskoterboken Maxi Gnägg

9 9 Folkbildningsverksamhet per idrott Studie- Kultur- Studie- Kultur- Studie- Kultur- IDROTT timmar program timmar program timmar program Huvudförening Amerikansk Fotboll 15 Badminton Bandy Basket 10 2 Bilsport 17 Bordtennis 18 Boule 1 Bowling 36 Boxning 4 Brottning 9 1 Curling 6 Danssport Draghundsport Flygsport Fotboll Friidrott 12 1 Golf Gymnastik Gång o vandring 25 Handboll 2 Handikappidrott Innebandy Ishockey Judo 2 3 Konståkning Korpen Motorcykel Orientering Pistolskytte 26 Ridsport Segling Simning SISU Skidor Skolidrott Sportdykarförbundet 2 Sportskytte Övrigt Totalt:

10 10 FÖRENINGSUTVECKLING Föreningsutveckling är profilen i mycket av den utåtriktade verksamhet SISU Idrottsutbildarna gjort under året. Vi har mött över 150 idrottsföreningar i folkbildnings- och andra utbildningsaktiviteter, förutsättningslösa möten och diskussioner. Flera föreningar har efterfrågat processledning där vi med konsulentresurser mött deras behov. En processkväll har genomförts med Sundsvalls Tennisklubb med ett 20 tal deltagare. På uppdrag av förbundet SISU Idrottsutbildarna har vi lett två större uppdrag. Det första var tillsammans med Svenska Handikappförbundet, där vi ledde andra omgången av deras rekryteringskonferens. Föreningar från hela mellannorrland var representerade och rekryteringsfrågan diskuterades livligt. Föreningarna fick ett häfte att arbeta med för att spika sin plan för rekrytering av både ledare och aktiva. Det andra uppdraget var tillsammans med Svenska Handbollsförbundet, där vi ledde en aktivitet som handlade om det sociala ledarskapet. Deltagarna var från Hälsingland i söder och Umeå i norr, totalt 100 deltog i denna aktivitet. Här lyftes ledarskapets sociala dimension, allas rätt att vara med samt hur agerar vi som ledare när våra aktiva på något sätt har problem socialt. FÖRENINGSKUNSKAP Under året har vi genomfört 21 utbildningar med sammanlagt 152 deltagare inom området föreningskunskap. Dessa utbildningar har både arrangerats i förening samt kommunvis där flera föreningar deltagit. Antal utbildningar och deltagare (inom parantes) Styrelser Ordförande Kassörer Valberedning Klubben on line Härnösand 1 (7) 1 (13) (15) Kramfors 2 (13) 0 2 (11) 0 1 (8) Sollefteå Sundsvall 1 (9) 1 (2) 1 (10) 1 (5) 2 (14) Timrå 1 (6) Ånge 1 (8) 0 1 (5) 0 1 (8) Örnsköldsvik (9) 0 1 (9) TOTALT 6 (43) 2 (15) 6 (35) 1 (5) 6 (54)

11 11 JÄMSTÄLLDHET Under 2007 avslutade vi ett jämställdhetsprojekt med målet att arbeta fram en jämställdhetsplan för vår arbetsplats. I projektet som genomfördes i samverkan med distrikten Uppland, Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, diskuterades också på vilket sätt vi skulle kunna intressera idrotten i distriktet att aktivt arbeta för en mer jämställd idrott. Såväl distriktets styrelse och personal har utsett vardera två jämställdhetsansvariga. DET IDEELLA LEDARSKAPET Plattformen Idrottens gränsöverskridande Barn och Ungdomsledarutbildning Under 2007 förändrades utbildningen Plattformen något. Ett helt nytt deltagarmateriel producerades och en ny handledarutbildning genomfördes för alla blivande handledare.marknadsföringen har skett genom SISU Riks, SF; SDF, hemsidan, nyhetsbrevet och genom våra konsulenter Vårt mål var att genomföra 7 utbildningar i Västernorrland, vi genomförde 6 varav tre i Sundsvall, två i Sollefteå och en i Örnsköldsvik. Ytterligare en utbildning har startats i Ånge som slutförs Totalt har 53 deltagare genomgått utbildningen under året. Våra utvärderingar visar att denna utbildning är omtyckt och håller en hög kvalité. Ett stort tack till alla handledare som genomfört utbildningarna i vårt distrikt. När nu Plattformen har blivigt mer känd kommer den att bli ett naturligt utbildningsinslag i många SF och SDF, s utbildnings strategier. Ledarförsörjning SISU Idrottsutbildarna har haft uppdraget att inom Ledarförsörjningsprogrammet, som är en del av Handslagets fjärde år, stödja utbildningsaktiviteter för barn- och ungdomsledare. Vi har valt att prioritera stöd till folkbildningsverksamhet, föreläsningar, utbildningen Plattformen, cirkelledarutbildning och forumteaterutbildning. Under år fyra har vi gjort 152 handslag med 91 föreningar. Totalt har kronor fördelats.

12 12 PROJEKT OCH UPPDRAG Föreningsutveckling/Handslaget SISU Idrottsutbildarna har på uppdrag av Medelpads Fotbollsförbund fortsatt satsningen på föreningsutveckling genom Idrottslyftet i Medelpad. SISU Idrottsutbildarna har svarat för insatser som bl.a. inneburit deltagande i föreningsutvecklingskonferenser och genomförandet av olika aktiviteter. Totalt har tolv föreningar varit med i denna satsning. Syftet har varit att föreningarna fått fortsätta sitt arbete med att verka för att föreningsidén är tydlig, följer mål och riktlinjer för barn & ungdomsfotbollen, att medlemmarna känner till vad föreningen står för och att policyn följs upp. Verksamhetsplaner i föreningarna blir viktiga verktyg i detta arbete. Ett flertal processer har kommit igång i föreningarna detta år. Alla föreningar har varit inbjudna till en erfarenhetsutbytesdag under hösten, åtta föreningar deltog, där de fick ta del av en föreläsning kring föreningsutveckling. En utvärdering genomfördes vilken visade att flertalet var nöjda, men att allt arbete tog tid och man gärna ville arbeta vidare i dessa viktiga frågor med stöd av SISU Idrottsutbildarna. SDF-kursadministration och ekonomiredovisning På uppdrag av Västernorrlands Idrottsförbund har SISU Idrottsutbildarna svarat för redovisning av SDF-kursverksamheten under året. Här har vi också aktivt medverkat vid aktiviteter som syftat till att ta fram nya bidragskriterier för utbildningsbidraget. SISU Idrottsutbildarna har på uppdrag av Västernorrlands Idrottsförbund svarat för förbundets bokförings- och bokslutsarbete.

13 13 ORGANISATION FÖRTROENDEVALDA Distriktsstyrelsen Distriktsstyrelsen har genomfört 5 styrelsesammanträden under året. Styrelsen består av; Leif Bolin (ordförande), Ann-Christin Munther (vice ordförande), Ann-Kristin Wedin, Kristina Girhagen, Sven-Erik Forsgren, Sören Sjöberg och Pär Eriksson. Personalrepresentant har varit Ulf Gustavsson tom april och därefter Anna Edin. Ledamot i styrgruppen för Equalprojektet 1+1=3 Distriktsordförandekonferensen 2-5 februari i Dublin Ordförandesamråd 30/ 8, Stockholm Regional distriktsledningskonferens, Umeå 15-16/ 9 SDF-konferenser 4 och 5/ 9 i Örnsköldsvik respektive Sundsvall. Ångermanlands Ishockeyförbunds 60- årsjubileum den 14/ 10, Örnsköldsvik. Riksidrottsforum 10-12/ 11, Skövde Representation Ann-Christin Munther Sven-Erik Forsgren (Leif Bolin som FS-ledamot) Leif Bolin Leif Bolin Kristina Girhagen, Ann-Kristin Wedin och Pär Eriksson Pär Eriksson Ann-Christin Munther och Sören Sjöberg (Leif Bolin som FS-ledamot) Revisorer Lars Skoglund och Sven-Arne Staflund med Magnus Lundberg och Lars Halén som revisorssuppleanter. Valberedning Per-Erik Flodin, Rolf Johansson, Lisbet Svedberg och Lena Wallgren. Sammankallande är, Lisbet Svedberg. Distriktsstyrelsen Från vänster nedre raden; Ann-Christine Munther (v.ordf), Härnösand, Lei Bolin (ordf), Sundsvall, Pär Eriksson, Örnsköldsvik, Sören Sjöberg Timrå. Övre redan från vänster; Anna Edin (pers.repr), Sundsvall, Kristina Girhagen, Sollefteå, Sven-Erik Forsgren, Örnsköldsvik och Ann-Kristin Wedin, Sundsvall

14 14 PERSONAL OCH KANSLIER Kanslier Personal Distriktskontoret i Sundsvall Utbildningschef Lars Ekengren 33% tjänstgöringsgrad Verksamhetsledare Gunnar Wallberg 100% tjänstgöringsgrad i kombination med utb.konsulenttjänst Lena Berglund Föräldraledig 25%, tom därefter 100% Administrativ personal Lillemor Åslin Anna Edin 100% tjänstgöringsgrad 100% tjänstgöringsgrad Lokalkontoret i Sundsvall/ Ånge/ Timrå Utbildningskonsulenter Gunnar Wallberg 100% tjänstgöringsgrad Lena Berglund Föräldraledig 25% tom därefter 100% Magnus Forsberg 100% tjänstgöringsgrad Härnösand Utbildningskonsulent Andreas Johansson Kramfors/ Sollefteå Utbildningskonsulent Janne Hellström Örnsköldsvik Utbildningskonsulenter Ida Edlund from , 100% tjänstgörningsgrad 100% tjänstgöringsgrad 100% tjänstgöringsgrad Från vänster nedre raden; Gunnar Wallberg, Lillemor Åslin och Magnus Forsberg. Från vänster övre raden; Ida Edlund, Lars Ekengren, Andreas Johansson, Janne Hellström och Anna Edin.

15 15

16

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

V e r k samhetsberättelse 2004

V e r k samhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 MED ÅRSREDOVISNING Medlemsorganisationer Specialidrottsförbund (SF) Sveriges Akademiska Idrottsförbund Sveriges Amerikanska Fotbollförbund Svenska Badmintonförbundet Svenska

Läs mer

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Ett år med Idrottslyftet Rapport om år 1 STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund...4 Handslaget...4 Riksdagsbeslut...5 RS inriktning/direktiv...5

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

AU har ordet. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa! Gunnar Lindbom (ordförande) Carin Engblom (vice ordförande)

AU har ordet. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa! Gunnar Lindbom (ordförande) Carin Engblom (vice ordförande) SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011 2 SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011 AU har ordet Varje gång du öppnar tidningen, slår på dator, tv eller radio kan du se att idrotten

Läs mer

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Innehåll SISU Idrottsutbildarna Halland, Box 93, 301 03 Halmstad, tel. 035-17 74 00 Besöksadress: Spetsvinkelgatan

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund.

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund. Årsberättelse 2012 Innehåll 3 Styrelsens förord 5 Våra möten med SDF:n 6 Idrotten 14 Resurserna 21 Stöd & service 24 Umeå 2014 25 Medarbetarna 27 Förvaltningsberättelse 34 Revisionsberättelse 36 Bidrag

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Idrott mer än fysisk aktivitet När man skriver en betraktelse över det gångna året ligger det nära till hands att lyfta fram glädjeämnena - de stora framgångarna

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 Innehåll Förord 3 Inriktningsmål för verksamhetsperioden 4 Föreningen Skolidrottsförbundets byggsten 4 Årets Vuxenstöd 6 Organisationsutveckling

Läs mer

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2012 2013 Innehåll Förord 3 Alla föreningar har nu ett organisationsnummer 5 Organisationsutveckling 6 Breddverksamhet alla kan vara med 10 Utbildningsverksamhet

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp - Verksamhetsplan och styrgrupp Bärtan vi har många informella träffar, vi försöker samordna logistiken, samordnar träffar med andra projekt mm. Verksamhetsplanen, förändringar under tiden, något att luta

Läs mer

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan!

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! 1. Är ni flera i föreningen som behöver fylla på kunskap? Då kan en utbildning på plats hos er vara ett utmärkt alternativ till de öppna kurserna

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ordföranden har ordet...2-3 Styrelse och personal...4 Idrottsservice...5-7 Jubileumsåret...8 Idrottsgala...9 Motionsidrott...10-11

Läs mer

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn SV Gävleborg Årsmöteshandlingar 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn Förslag till dagordning vid SV Gävleborgs avdelningsstämma 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmofunktionärer 3. Fastställande av

Läs mer

KOLLEGIALA UTVÄRDERINGAR

KOLLEGIALA UTVÄRDERINGAR Vägvisare till KOLLEGIALA UTVÄRDERINGAR Jan Byström Gert Classon 2 Kollegiala utvärderingar ger kraft och engagemang SISU Idrottsutbildarna är ett kunskapsföretag i den bemärkelsen att SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisningar RF = Riksidrottsförbundet RS = riksidrottsstyrelsen SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialidrottsdistriktsförbund Riksidrottsförbundet

Läs mer

Administration Nedan beskrivna tjänster erbjuder Smålandsidrotten idag. Kryssa i ja/nej beroende på hur ditt SDF:s behov ser ut i framtiden.

Administration Nedan beskrivna tjänster erbjuder Smålandsidrotten idag. Kryssa i ja/nej beroende på hur ditt SDF:s behov ser ut i framtiden. SDF-enkät 2012 Total 36 inkomna svar Gymnastikförbundet Sydost Götalands Dartförbund Korpen Småland Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund Småland-Blekinge Danssportförbund Småland-Blekinge FSF Småland-Blekinge

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport delafolkbildning.wordpress.com ett projekt om folkbildning och digital delaktighet av och med länsbildningsförbunden i Blekinge, Kalmar och Kronoberg,

Läs mer