Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2014"

Transkript

1 Foto: Thommy Sjölund Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2014 Utegym i Husum - Idrott hela livet 1

2 Distriktsordförande och Distriktsidrottschef om verksamhetsåret 2014 Arbetet med kanslisamordningen har fortsatt med en positiv utveckling. En hel del av arbetet återstår men det har varit övervägande positiva tongångar bland personal och styrelsen. Under 2014 har det varit ett mellanår när det gäller EU-finansierade projekt vilket förhoppningsvis förändras under Samverkan med flera SDF och Specialidrottsförbund (friidrott och badminton) har varit positivt och förhoppningsvis kan detta utvecklas ytterligare. Verksamheten (lärgrupper, kurser och utvecklingsarbete) har ökat under året med 8% (snittet i riket 4%), antalet föreningskontakter är 336 föreningar (målet var 350). Tillsammans med Idrottsförbundet genomfördes en hel del aktiviteter under supervalåret. En del av det idrottspolitiska arbetet var inriktat på stödet från Landstinget till SISU Idrottsutbildarna. I slutet av 2014 kom beslutet att stödet till SISU under 2015 blir kr! Mycket positivt då det sedan 2008 har varit noll kronor. Distriktet gick in i året med en underbalanserad budget med kr och resultatet stannade vid ett överskott om kronor. Till stor del beroende på ökade intäkter genom flera deltagare i utbildningsverksamheten. En speciell satsning för att bli ett bättre stöd till länets elitidrottsföreningar har inletts där vi jobbar mer med hela föreningen. Detta leder förhoppningsvis till ett ännu större genomslag även på breddidrottsföreningarna. Målet för kommande period är att minst behålla verksamheten i föreningarna där vi har verksamhet i drygt 80% av föreningarna som har ungdomsverksamhet (de som söker statligt Lokalt aktivitetsstöd). Den fortsatta kanslisamverkan med Västernorrlands Idrottsförbund kommer också i framtiden att ge positiva effekter på utbildningsverksamheten i länet. Ulf Näslund Distriktsordförande Mats Hamberg Distriktsidrottschef 2

3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. Utbudet ska präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalitet, till konkurrenskraftiga priser för idrottsrörelsen Vår värdegrund Vår utgångspunkt är idrottsrörelsens gemensamma verksamhetsidé - Idrotten vill. Det är den idémässiga bas vi utgår ifrån i rollen som idrottens utbildningsorganisation. Vi ser lärandet som en livslång process där vi utgår från människors olika insikter, erfarenheter och förutsättningar. Dialogen, mötet och samtalet är centralt med en prägel av att lära av andra men också att lära varandra. Vi ska i all verksamhet utgå från idrottens behov. Vi ska inspirera och stimulera till att ständigt utveckla och förbättra idrotten till form och innehåll. Vi avstår från uppdrag utanför idrotten. SISU Idrottsutbildarnas primära uppgift är att vara en resurs i SF/MO:s lärande och utveckling. Den sekundära uppgiften är att vara en resurs för idrotten utanför MO (medlemsorganisationerna) Den samhällsfinansierande folkbildningsverksamheten har hos oss en särställning med särskilda avsikter och riktlinjer. Vår folkbildningsverksamhet utgår ifrån idrotten och dess behov. Öppenhet, engagemang och trovärdighet ska prägla vad vi säger och vårt sätt att vara. Detta gäller dels i relationen och samspelet med våra uppdragsgivare men också mellan individer och olika organisationsled inom SISU Idrottsutbildarna. Vår styrka bygger på att vi är ett samlat lag, med kraftfulla lagdelar, där vi har ett gemensamt ansvar för helheten och att nå vår vision. Idrotten finns över hela landet vilket innebär att förutsättningarna och behoven varierar. För oss är det viktigt med lokal anpassning samtidigt som vi värnar om helheten. I denna anda ska vi stötta, stimulera och stärka varandra. En avgörande framgångsfaktor är medarbetarnas kompetens och skicklighet samt ett engagerat förhållningssätt till uppdraget. Regelbunden kompetensutveckling är avgörande. Vision Vi är där när idrotten lär! 3

4 Värdegrundsarbete FOKUSERADE OMRÅDEN Under året har vi genomfört 833 Aktiva Föreläsningar i 46 olika idrottsföreningar. Då arbetar vi med värderingsfrågor för barn och ungdomar. Det handlar om kamratskap, attityd, självkänsla, demokrati, kost och sociala medier. Aktiviteterna sker framför allt i samband med olika idrottsskolor under sommaren under ledning av 60 unga ledare som vi utbildat. Vi har genomfört 62 föreningsanalyser under Då skattar föreningen först sin verksamhet utifrån 6 områden kopplat till Idrotten Vill. Därefter analyserar vi resultatet tillsammans med föreningen och de prioriterar områden som de vill och behöver utveckla. Analysen leder i flera fall till att föreningen jobbar vidare med värderingsfrågor i någon form. Det kan handla om föräldrautbildningar, policyarbete eller ledarutbildning. Hösten 2014 hade vi Idrottsbufféer i länets alla kommuner. Där fokuserade vi både på Idrotten Vill och Framtidens Idrottsförening. Det var också temat på några idrottsvisa konferenser under året med bland annat föreningar från innebandy, handikappidrott, fotboll, ishockey och friidrott. För att nå ut med budskapet i Idrotten Vill direkt i barn- och ungdomsverksamheten så har vi deltagit på fyra stora cuper i olika idrotter (handboll, badminton, innebandy och fotboll). Vi diskuterade innehållet i Utbildningsradions Idrottens Himmel och Helvete med föräldrar och idrottsledare med förhoppningen om fortsatt diskussion hemma i föreningen. Idrottens himmel och helvete ett bra samtalsunderlag Under 2014 har Utbildningsradion (UR) sänt programserien Idrottens himmel och helvete. I åtta tv-program i SVT och lika många uppföljande radioprogram i P4 belyses positiva och negativa exempel ur barn- och ungdomsidrotten. Serien visar exempel på idrottens styrka och utmaningar och har varit en bra en tändgnista för konstruktiva och utvecklande arbeten för att skapa en bättre barn- och ungdomsidrott i linje med de anvisningar som finns. SISU Idrottsutbildarna i Västernorrland har använt serien som en språngbräda för att komma ut i föreningarna och ta de viktiga diskussionerna kring engagemang, värdegrund, barnrättsperspektivet och andra intressanta ämnen. Vi besökte under året fem arrangemang, Selånger gruscup i fotboll, Sundsvalls handbollscup, Öbacka smashen i badminton, Mitt Nordic Cup i fotboll och ett seriesammandrag i innebandy. I Idrottens himmel och helvete-tröjor minglade vi runt bland föräldrar och ledare och diskuterade serien och på vilket sätt SISU Idrottsutbildarna kan stötta föreningarna. 4

5 UR:s programserie gjorde också att barn och ungdomsidrott debatterades flitigt i media. Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna har under 2014 medverkat i både tidningar, radio och TV. I Radio Västernorrland, Sundsvalls Tidning och Tidningen Ångermanland har vi bland annat pratat om hur en bra idrottsförälder ska vara. SVT:s Mittnytt bjöd in oss i studion för att prata om hur viktigt det är att värdegrunden diskuteras i idrottsföreningarna. Att vi lyft Idrottens himmel och helvete i våra egna kanaler, som exempelvis på våra hemsidor och i media har fått konkreta resultat. Bland annat fick vi via nyheten om serien på vår webb kontakt med en mamma som rapporterade om en förening där anvisningarna kring barn- och ungdomsidrott inte efterlevdes. Hennes brev till oss ledde i slutändan till ett arbete i föreningen kring föreningspolicy och värdegrund. Lena Andersson och Karin Sundquist VIF/SISU minglade runt bland föräldrar och ledare på Sundsvall cup i handboll och diskuterade Idrottens himmel och helvete och på vilket sätt SISU Idrottsutbildarna kan stötta föreningarna. 5

6 Mer fokus på Specialdistriktsförbunden (SDF) Barn och unga ska kunna hålla på med många olika idrotter så länge som möjligt. Det är målet med Samsyn Västernorrland. Ångermanlands Ishockeyförbund, Ångermanlands Fotbollförbund, Medelpads Ishockeyförbund, Medelpads Fotbollförbund och Västernorrlands Innebandyförbund har börjat ett arbete med syftet är att hitta gemensamma riktlinjer för underlätta samverkan mellan idrotter. Barnen och ungdomarnas idrottande ska sättas i främsta rummet. Målet är att barnen ska kunna hålla på med många idrotter så länge som möjligt. Samarbete och samverkan i alla led är slutmålet. SISU Idrottsutbildarna har i samverkan med Medelpads Fotbollförbund genomfört en ledarutbildning för ungdomsledare. De fick en god grund att stå på för att leda barn på fotbollsskolan. Västernorrlands Innebandyförbund har i samarbete med SISU Idrottsutbildarna arbetat för bättre samverkan mellan innebandyföreningarna och SDF:et. Under året har det varit fem träffar som innehållit både information, föreläsningar och diskussionsforum. Gemensamt har man uppmuntrat till att det i varje förening ska finnas en utbildningsansvarig, vilket nästan har uppnåtts. Ett långsiktigt mål är att med gemensamma krafter arbeta för att höja utbildningsnivån bland länets innebandyledare. Ett avtal har upprättats där SISU Idrottsutbildarna ansvarar för administrationen kring utbildningar och en gemensam utbildningsfolder har tagits fram. SISU Idrottsutbildarna har tillsammans med Medelpads Ishockeyförbund genomfört två rekryteringskvällar med ishockeyföreningarna i Medelpad där vi tittat på statistik, funderat över styrkor och svagheter och hur föreningarna kan bli bättre på att rekrytera aktiva till verksamheten. Föreningarna har fått med sig tips och idéer samt att samverkansområden definierades. En regionkonferens i badminton med SDF från Dalarna till Norrbotten genomfördes i Umeå i april Konferensen arrangerades på uppdrag av SF i egenskap av föreningsutvecklare. Samsyn Västernorrland Ångermanlands Ishockeyförbund, Ångermanlands Fotbollförbund, Medelpads Ishockeyförbund, Medelpads Fotbollförbund och Västernorrlands Innebandyförbund 6

7 Utbildning/Stöd Service Utgångspunkten är alltid Föreningen i fokus. I samverkan med idrottsföreningen genomföra bildningsinsatser för alla målgrupper utifrån behov. Vi ska vara och uppfattas som ett modernt och attraktivt studieförbund och genom hög kvalité i vårt arbete ska föreningar och SDF utvecklas utifrån behov där SISU Idrottsutbildarna varit en viktig del. Vi ska förbättra förutsättningarna för idrotten att utvecklas i Västernorrland Allt som SISU Idrottsutbildarna erbjuder, gör och stödjer ska utgå från vårt uppdrag att stimulera människors lärande. Bildning är det centrala begreppet där individer tillsammans lär av och med varandra. Detta sker här genom idrotten som ämnesområde, hur vi genom dialog och erfarenheter ger oss själva och andra mer kunskap som oftast attraherar en strävan att förkovra sig ytterligare. Under året har det genomförts 62 föreningsanalyser med stöd av ett verktyg inom Idrottslyftet- Idrottens Vill. Utifrån analysen ges en möjlig insikt vilka områden som kan behövas förändras eller förstärkas inom föreningen och på så sätt kan starta upp bildningsverksamhet genomförs statsbidragsberättigad verksamhet i 336 SF-föreningar (1 förening kan bestå av en eller fler idrotter/sf) Verksamheten uppnår till utbildningstimmar under 2014 samt 181 föreläsningar och 833 kulturarrangemang. Kulturarrangemangen är till 100% värdegrundsarbete som sker genom Aktiva föreläsningar med barngrupper

8 Likartat kursutbud SISU Idrottsutbildarnas erbjuder något som kallas centralt likartade kurser i hela landet. Tanken är att alla idrottsföreningar i Sverige ska ha tillgång till ett antal grundläggande kurser som ser likadana ut oavsett var i landet föreningen finns. De utbildningar som faller in under begreppet centralt likartade är Plattformen Idrottens grund-läggande barn- och ungdomsledarutbildning, Grundtränarutbildningen 1 och 2, Åldersanpassad fysisk träning, Idrottens föreningslära- grund, fortsättning och fördjupning samt IdrottOnline fördelade mellan administration- grund och fortsättning, hemsida- grund och fortsättning samt fördjupning. Vi försöker ha god framförhållning och presenterar därför kursutbudet i Västernorrland senast 31/10 för vårterminen och den 30/4 för höstterminen. Inbjudan till alla kurser finns på vår webbsida sisuidrottsutbildarna.se/vasternorrland. Under 2014 har det i Västernorrland genomförts: 59 IdrottOnline-utbildningar (någon av utbildningens 5 delar) 5 Plattformen-utbildningar 1 GTU 1 (Grundtränarutbildning 1) 4 Åldersanpassad fysisk träning 25 Idrottens Föreningslära (grundutbildning och fördjupningar i form av kassörsutbildningar och arbetsgivarutbildning). Utöver dessa kurser så genomförs även ett antal andra kurser som inte är likartade för hela landet, exempelvis Idrottsskador och dess behandling, knäkontroll-, och tejputbildningar. Vi får höga betyg Vi låter alla deltagare på våra kurser fylla i en utvärdering. Samtliga våra utbildningar får väldigt höga betyg. Det genomsnittliga helhetsbetyget för utbildningarna är ungefär fem på en sex gradig skala. Framförallt lyfter deltagarna fram engagemanget och den höga kunskapen hos våra utbildare. Plattformen är en bred barn- och ungdomsledarutbildning som ingår i det likartade Foto: KGZ kursutbudet. 8

9 I framkant med elitidrott Medelpads Elitidrottsnätverk Medelpads Elittränarnätverk har under 2014 bytt namn till Medelpads Elitidrottsnätverk. Detta för att nätverket idag, förutom tränare, även innehåller dietist, naprapater, sjukgymnaster och sportchefer. Under året har nätverket genomfört två egna träffar med föreläsning, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Den första träffen hade vi besök utav John Jansson, idrottspsykolog vid Umeå Universitet. John pratade om ledarskap ur ett psykologiskt perspektiv och berättade mycket om hur de jobbade med J-VM laget i ishockey som vann guld 2012 i Canada. Den andra träffen föreläste Sandra Persson om nutrition. Dessutom köpte nätverket platser till två föreläsningar som ingick i en serie av föreläsningar i samband med Sundsvall Dragons 75-års jubileum (Åke Fjällström, Bengt Wiström) Ett utökat samarbete med talangprogrammet Optimus innebär att från 2014 så bjuds tränare till de talanger som ingår i Optimus in till Elitidrottnätverkets träffar. Dessutom har Optimus ingått ett avtal med Teamed som innebär att deltagarna för stöd och hjälp vid eventuella skador, samt att Teamed har två platser i Elitidrottsnätverket. Elitidrottsvänligt lärosäte (EVL) Under 2014 fick universitet och högskolor söka för att bli Riksidrottsuniversitet (RIU) eller ett elitidrottsvänligt lärosäte (EVL). Mittuniversitetet sökte och kommer under 2015 erbjudas möjligheten att bli ett elitidrottsvänligt lärosäte (EVL). Det innebär framförallt att underlätta kombinationen av studier och elitsatsning inom idrotten. John Jansson, idrottspsykolog vid Umeå Universitet 9

10 PROJEKT och UPPDRAG Friidrottslyftet i Västernorrland Med Medelpads FIF och Ångermanlands FIF som projektägare finansierat av Idrottslyft från Svenska Friidrottsförbundet, Västernorrlands IF och de båda Specialdistriktsförbunden startade Friidrottslyftet Västernorrland i jan Projektets huvudfokus var föreningsutveckling och Idrotten vill. 16 föreningar deltog i projektet. I de större arenaföreningarna IF Vingarna, Sundsvalls FI, Timrå AIF, Brännans IF och N88 har det gjorts flera goda insatser och utvecklingsaktiviteter. Nystart med friidrott i Sollefteå GIF har varit en framgång. I feb 2014 genomfördes en mycket lyckad träff med 6 av föreningarna tillsammans med SDF i samband med XL-galan i Stockholm för att starkare och tillsammans kunna utveckla föreningarna och friidrotten i länet. Projektet avslutades 31 dec 2014 och samtliga SDF i UC Norrland (även Jämtland/Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten) hade då gått in i samtal med Svenska Friidrottsförbundet att med stöd av Idrottslyftet få starta ett första Kraftcentra för föreningsutveckling i Norrland. Vi hoppas att detta kan bli verklighet senast under föreningar har genomfört aktiviteter med SISU Idrottsutbildarna tränare har genomfört Svenska Friidrottsförbundets utbildning. - Friidrottskampen, en ny breddtävlingsform planerades och startades upp under Ca 160 deltagare genomförde 7 st helt nya enkla tävlingar i friidrott på 6 orter i länet. Yonathan Helsing, Sundsvalls Friidrottsförening Rankad 1:a i Sverige 2014 i P16 100m 10

11 Idrottslyftet Idrotten Vill Vi vill att idrotten gör som Idrotten Vill Uppdraget för Idrottslyftet inom SISU Idrottsutbildarna har nu i två år varit Idrotten Vill, idrottens idédokument. För att ha möjlighet till medel från Idrottslyftet-Idrotten Vill krävs att föreningen genomför en skattning i föreningen som sedan efterföljs av en analys tillsammans med en SISU konsulent. Analysen vägleder då om det finns några områden inom föreningen som bör stärkas eller förändras. Under året har det genomförts 62 föreningsanalyser med stöd av verktyget inom Idrottslyftet- Idrotten Vill. 44 föreningar har under 2014 blivit beviljade medel för en eller flera aktiviteter för att stärka sin förening och verksamhet inom ramen för Idrotten Vill. Arbetet med Idrotten Vill kan ha många infallsvinklar men där kanske den största utmaningen i Västernorrland just nu är att bibehålla den verksamhet i form av föreningar och utövare som finns idag. Trenden är att allt föreningar får svårare att utöva sin idrott, inte minst lagidrotterna. Det påverkar ända ner på barn och ungdomsnivå där förenings samverkan snart är mer regel än undantag. Kanske är vår nästa utmaning att förändra strukturen, går det att spela seniorfotboll i sjumanna lag istället? Ska bandyn spelas i sammandragsform istället för seriespel? Ska ishockey enbart spela på klubbnivå till tolv års ålder? 11

12 UTBILDNINGSVERKSAMHET per IDROTT Här redovisar vi den totala statsbidragsberättigade utbildningsverksamheten per medlemsorganisation/ idrott. Med SISU/VIF under kolumnen Idrott avser vi verksamhet där SISU Västernorrland eller Västernorrlands Idrottsförbund är anordnare och genomförare. Vid dessa utbildningar finns exempelvis deltagare från flera föreningar. Antal utbildningstimmar Antal utb. timmar Ubildn.timmar Lärgrupp Kurs Utv.arbete Föreläsn./ Kultur totalt Idrott Am. Fotboll Bridge SISU/ VIF Badminton Bandy Bangolf Base-o Softboll Basket Biljard Bilsport Bordtennis Boule Bowling Boxning Brottning Budo Bågskytte Casting Curling Cykel Danssport Draghund Dövidrott Flygsport Fotboll Friidrott Frisbee Fäktning

13 UTBILDNINGSVERKSAMHET per IDROTT Antal Antal utbildningstimmar utb.timmar Lärgrupp Kurs Utv.arbete Föreläsn./ Kultur Utbildn.timmar totalt Idrott Golf Gymnastik Handboll Handikapp Innebandy Ishockey Judo Kanot Karate Klättring Konståkning Korpen Motorcykel Orientering Ridsport Segling Simning Skateboard Skidor Skidskytte Skolidrott Skridsko Sportdykning Squash Skyttesport Styrkelyft Taekwon-do Tennis Triathlon Tyngdlyftn Vattenskidor Volleyboll TOTALT

14 UTBILDNINGSVERKSAMHET per KOMMUN Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Lärgrupp Arr Utb.tim. grund Deltagare Kurser Arr Utb.tim. grund Deltagare Utv.arbete Arr Utb.tim. grund Deltagare Föreläsning/kultur Arr Utb.tim. grund Totalt utb.tim Timrå Ånge Örnsköldsvik Totalt i distriktet Lärgrupp Arr Utb.tim. grund Deltagare Kurser Arr Utb.tim. grund Deltagare Utv.arbete Arr Utb.tim. grund Deltagare Föreläsning/kultur Arr Utb.tim. grund Totalt utb.tim

15 ORGANISATION FÖRTROENDEVALDA Distriktsstyrelsen Distriktsstyrelsen har genomfört 6 styrelsesammanträden under Styrelsen består av Ulf Näslund, ordförande, Ann- Christin Munther, vice ordförande, Pia Thoresson, Lena Eriksson, Anders Öhrn, Sven- Erik Forsgren och Pär Eriksson. Från stämman 2012 har vi haft en personunion i styrelsen, dvs samma styrelse för SISU Idrottsutbildarna och Västernorrlands Idrottsförbund. Personalrepresentant har varit Andreas Johansson. Revisorer Auktoriserade revisorer har varit Göran Ohlsson med Lars Nordenö som ersättare. Lekmannarevisorer har varit Bo Anders Öberg med Lars Sjölund som ersättare. Valberedning Walter Rönmark, sammankallande, Hans Backlund, Marie Lundstedt, Lena Schmidt och Jan Gradin. 15

16 PERSONAL OCH KONTOR Distriktskontoret i Sundsvall Utbildningschef Mats Hamberg Verksamhetsledare Andreas Johansson Administrativ personal Lillemor Åslin 50% tjänstgöringsgrad 100% tjänstgöringsgrad, i kombination med utbildningskonsulenttjänst 100% tjänstgöringsgrad Utbildningskonsulenter Gunnar Wallberg Lena Berglund Magnus Forsberg Lokalkontor- Sundsvall, Timrå, Ånge 100% tjänstgöringsgrad 100% tjänstgöringsgrad 100% tjänstgöringsgrad Utbildningskonsulent Andreas Johansson Härnösand 100% tjänstgöringsgrad Utbildningskonsulent Janne Hellström Kramfors/ Sollefteå 100% tjänstgöringsgrad Utbildningskonsulent Niklas Lundberg Örnsköldsvik 100% tjänstgöringsgrad 16

17 ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens art och inriktning SISU Idrottsutbildarna är ett studieförbund tillika idrottens utbildningsorganisation. Folkbildningsverksamheten är kärnan i verksamheten. Uppdrags- och projektverksamhet bedrivs i viss omfattning. Med lokalt placerade konsulenter i Sundsvall, Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik har vi möjlighet att möta idrottsföreningarnas behov av utbildning och utveckling. Medlemmar Förbundets medlemmar, idrottsföreningarna, uppgick vid årsskiftet 2014/2015 till 672 stycken föreningar, som omfattar totalt 62 idrotter organiserade i 70 Specialdistriktsidrottsförbund (SDF) + övriga medlemsorganisationer (Bridgeförbundet, Livräddningssällskapet och Pistolskytteförbundet). Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut Under 2014 har arbetet med att skapa ett gemensamt kansli tillsammans med Västernorrlands Idrottsförbund fortsatt. Distriktet gick in i året med en underbalanserad buget med kr och resultatet stannade vid ett överskott om kr. Till stor del beroende på ökade intäkter genom flera deltagare i utbildningsverksamheten. Det samlade stödet från kommunerna har ökat under 2014 med 12 %. Särskilda överenskommelser för två år finns med samtliga sju kommuner. Tillsammans med Idrottsförbundet genomfördes en hel del aktiviteter under "supervalåret". En del av det idrottspolitiska arbetet var inriktat på stödet från Landstinget till SISU Idrottsutbildarna. I slutet på 2014 kom beslutet att stödet till SISU Idrottsutbildarna under 2015 blir kr! Mycket positivt då det sedan 2008 har varit noll kronor. Verksamheten (lärgrupper, kurser och utvecklingsarbete) har ökat under året med 8 % (snittet i riket 4 %), antalet föreningskontakter är 336 föreningar (målet var 350). Framtida utveckling Vi skall fortsätta och utveckla samarbetet med SDF och SF. Målet när det gäller utbildningsverksamheten är att behålla verksamheten i ca 350 föreningar. Vi fortsätter satsningen på kompetensutveckling av personalen för att få fram spjutspetsar inom bland annat barn- och ungdomsverksamheten, föreningskunskap, ålderanpassad träning m m. Samverkan med länets elitidrottsföreningar skall öka där vi skräddarsyr ett stöd som båda parter har nytta av. Vi fortsätter att utveckla kanslisamverkan med Västernorrlands Idrottsförbund vilket tillsammans gör oss till en bättre stödorganisation för idrotten i Västernorrland. 17

18 Flerårsjämförelse Förbundets ekonomiska utveckling Nettoomsättning, tkr Offentliga bidrag, tkr Verksamhetens resultat, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda, st Nyckeltal Studietimmar/lärgrupp - kurs, utvecklingsarbete,, tim barnkultur Kultur och föreläsningar - kulturprogram**, st föreläsningar, st Samverkansföreningar, st Bidrag/studietimme - statligt, kr/tim kommunalt, kr/tim Eget kapital/tim, kr/tim Soliditet*, % * Eget Kapital/balansomslutning ** Nya Riktlinjer från SISU Riks 2013 medför att aktiva föreläsningar för barn under 12 år numera redovisas under verksamhetsformen Kulturprogram 18

19 FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att Balanserade vinstmedel Årets resultat i ny räkning överförs

20 Resultaträkning Not Intäkter Nettoomsättning Offentliga bidrag Summa intäkter Kostnader Förbundskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Kostnader Verksamhetsresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 9 Årets resultat

21 Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran 19 2 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Balanserat kapital Årets resultat Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 21

22 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Samma redovisningsprinciper som föregående år har tillämpats. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och små företag. Värderingsprinciper mm Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter Avskrivningsprinciper för tillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjande period. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid tagits hänsyn till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar. Inventarier 20%. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. 22

23 NOTER Not 1 Nettoomsättning Deltagarintäkter Försäljningsintäkter Övriga verksamhetsintäkter 1 0 Projektersättningar Administrativa intäkter mm 98 0 Summa Not 2 Offentliga bidrag Kommunala bidrag Statsbidrag Lönebidrag 0 19 Summa Not 3 Förbundskostnader Inköp av varor och material Inköp tjänster Summa Not 4 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Medelantal anställda Kvinnor 2 2 Män 4 5 Totalt

24 24 Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Arvoden styrelsen 9 11 Övriga arvoden* Löner anställda Summa löner och arvoden Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader anställda Totalt Sjukfrånvaro** - Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie - arbetstid% 0,0 0,0 Styrelsens könsfördelning Män% Kvinnor% * Ersättningar till föreläsare, kursledare, lärgruppsledare ** Andelen av den totala sjukfrånvaron under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer Not 5 Inventarier Ingående anskaffningsvärden Årets inköp Utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar

25 Utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga upplupna intäkter 0 8 Övriga förutbetalda kostnader Not 7 Kortfristiga placeringar Svensk Likviditetsfond Plus, nominellt kr Summa Likviditetsfond Plus är en Luxemburgregistrerad kort räntefond. Fonden placerar i räntebärande fondpapper och penningmarknadsinstrument, i huvudsak svenska staten, bostadsinstitut och företag. Fondens valutaexponering är främst mot svenska kronor (SEK). Den genomsnittliga durationen (löptiden) på fondens innehav ska uppgå till maximalt 360 dagar och risken i fonden är enligt Swedbank, mycket låg. 25

26 Not 8 Eget kapital Balanserat resultat Periodens resultat Totalt eget kapital Ingående balans Omf. föregående års resultat Årets resultat Utgående balans Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöner Upplupna sociala avgifter Förutbetalda intäkter 0 75 Övriga upplupna kostnader Summa

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 Idrottens Hus Box Sundsvall Telefon: E- post: 32

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2012. Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken fick stöd av Idrottslyftet till sin nya träningslokal

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2012. Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken fick stöd av Idrottslyftet till sin nya träningslokal Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2012 Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken fick stöd av Idrottslyftet till sin nya träningslokal 2 Distriktsordförande och Distriktidrottschef om verksamhetsåret

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Idrotten i siffror ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Facklig organisation (16 64 år) Idrotts- eller friluftsförening ( 16 år) Kultur-, musik-, danseller

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2013 Gruppövning på aktiva föreläsningar 2013 2 Distriktsordförande och Distriktsidrottschef om verksamhetsåret 2013 Arbetet med kanslisamordningen

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Verksamhetsinriktning för. SISU Idrottsutbildarna 2010-2011

Verksamhetsinriktning för. SISU Idrottsutbildarna 2010-2011 Verksamhetsinriktning för SISU Idrottsutbildarna 2010-2011 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 1 2 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet För att få en bild av den barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs i Eskilstuna kommun har vi använt oss av olika källor.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Vi är där när idrotten lär! Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Akademigården

Bostadsrättsföreningen Akademigården Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Akademigården Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Akademigården 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Akademigården,

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten SDF konferens 22-23 november 2013 Dokumentation av grupparbeten Vi finns till för er! Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna arbetar för att stötta och serva föreningar och SDF. Vi vill vara

Läs mer

Årsredovisning. Kvismardalens Vind ek för

Årsredovisning. Kvismardalens Vind ek för Årsredovisning för Kvismardalens Vind ek för 769610-7247 Räkenskapsåret 2013 1 ( 9) Styrelsen för Kvismardalens Vind ek för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010 Västernorrland 3 Distriktsordförande och Utbildningschef om verksamhetsåret 2010 2010 års verksamhet och räkenskaper redovisas årsvis och är föremål för diskussion

Läs mer

Eskilstuna Ölkultur AB

Eskilstuna Ölkultur AB Eskilstuna Ölkultur AB 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Korpen Stockholms Motionsidrottsförening

Korpen Stockholms Motionsidrottsförening 1(11) Korpen Stockholms Motionsidrottsförening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

org.nr. 769623-3357 Fastställelseintyg

org.nr. 769623-3357 Fastställelseintyg Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Stenkyrkafiber ekonomisk förening intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för

Läs mer

Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån

Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån Verksamhetsberättelse 2015 Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån Foto sid: 3: Arne Forsell, Bildbyrån 8: Johanna Lundberg, Bildbyrån 10: Lennart Månsson och Arne Forsell, Bildbyrån 11: Joel Marklund,

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB Årsredovisning för Kinnaborg Golf AB 556569-0160 Räkenskapsåret 2015 Kinnaborg Golf AB 1 (7) Styrelsen för Kinnaborg Golf AB får härmed avge årsredovinsing för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder.

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. Idrott för barn Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. - Idrott för barn skall ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Hur

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

Årsbokslut. Svensk Förening För Allmänmedicin

Årsbokslut. Svensk Förening För Allmänmedicin Årsbokslut för Svensk Förening För Allmänmedicin 802009-5397 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 12 31 Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2010-07-01-2011-12-31. Svensk Förening För

Läs mer

Årsredovisning. Marks Golfklubb

Årsredovisning. Marks Golfklubb Årsredovisning för Marks Golfklubb 865000-1749 Räkenskapsåret 2015 Marks Golfklubb 1 (9) Styrelsen för Marks Golfklubb får härmed avge åresredovinsing för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Väsentliga

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 2 (9) Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Tobo Golfklubb har nedtecknat följande verksamhetsberättelse för det gångna året. Styrelsens arbete under det gångna året har åter präglats av klubbens ekonomiska

Läs mer

Årsredovisning Brf Järven 8

Årsredovisning Brf Järven 8 Årsredovisning Brf Järven 8 Räkenskapsår 2013-01-01-2013-12-31 1 (10) Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Brf Järven 8 avger härmed följande årsredovisning. Alla belopp

Läs mer

IF FRISKIS & SVETTIS VISBY. Org.nr. 834001-2882 ÅRSREDOVISNING 2013

IF FRISKIS & SVETTIS VISBY. Org.nr. 834001-2882 ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för IF Friskis & Svettis Visby får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01- 01--2013-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

Årsredovisning för Skurups folkhögskola 2015

Årsredovisning för Skurups folkhögskola 2015 Årsredovisning för Skurups folkhögskola 2015 2 (12) Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten grundades 1888

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix

Årsbokslut. Föreningen Fenix Årsbokslut för Föreningen Fenix 802406-1239 Räkenskapsåret 2014 Föreningen Fenix 1 (7) Styrelsen för Föreningen Fenix får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Downföreningen

Årsredovisning. Svenska Downföreningen Årsredovisning för Svenska Downföreningen Räkenskapsåret 2009 Svenska Downföreningen 1(7) Styrelsen för Svenska Downföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747 ÅRSREDOVISNING för SingöAffären AB (publ.) Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för SingöAffären AB för perioden 1 maj 2011-30 april 2012. 1 av 8 Styrelsen och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Storuman Energi AB Org.nr 556801-1729

ÅRSREDOVISNING. för. Storuman Energi AB Org.nr 556801-1729 ÅRSREDOVISNING för Storuman Energi AB Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för Storuman Energi AB för perioden 1 januari 2015-31 december 2015. Styrelsen och

Läs mer

Svenska Budo & Kampsportförbundet. - Analys intresse Kampsport i Sverige

Svenska Budo & Kampsportförbundet. - Analys intresse Kampsport i Sverige 2014 Svenska Budo & Kampsportförbundet - Analys intresse Kampsport i Sverige Innehållsförteckning Sidnummer Innehållsförteckning 2 Bakgrund/Metod 3 Innan du läser rapporten 4 Generellt sportintresse 5-6

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Sveriges Energirådgivare FSE

Årsredovisning. Föreningen Sveriges Energirådgivare FSE Årsredovisning för Föreningen Sveriges Energirådgivare FSE 829501-5161 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 (7) Resultaträkning 2 (7) Balansräkning 3 (7) Tilläggsupplysningar

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Equity Dynamics AB (publ) Org nr 556524-3051. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Equity Dynamics AB (publ) Org nr 556524-3051. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Equity Dynamics AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2007 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Föredragningslista Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Hallands årsstämma 2015 Varbergs Stadshotell, lördagen den 28 mars kl 10.00 1. Stämman öppnas 2. Fastställande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Org nr 802005-7132 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovising. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Sid 2(6]) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning för. Brt Fågelbärslunden 769603-6784. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Arsredovisning för. Brt Fågelbärslunden 769603-6784. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Arsredovisning för Brt Fågelbärslunden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6 Redovisningsprinciper

Läs mer

// idrotten i siffror//

// idrotten i siffror// // idrotten i siffror// Idrotten i samhället Andel personer i åldern 16 84 år som är medlemmar i olika organisationer % 6 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Republikanska föreningen

Republikanska föreningen Årsredovisning för Republikanska föreningen 802411-5654 et 2015-01-01-2015-12-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Noter 7 Underskrifter 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Kruthusbacken i Solna

BRF Kruthusbacken i Solna Årsredovisning för BRF Kruthusbacken i Solna Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU idrottsutbildarnas verksamhetsidé, värdegrund och vision: Att vara en eftertraktad resurs SOM stimulerar lärande stärker engagemang utvecklar

Läs mer

70* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Kansli.

70* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Kansli. IDROTTEN I SIFFROR IDROTTENS ORGANISATION RF = Riksidrottsförbundet SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialdistriktsidrottsförbund RF 7* SF 2 föreningar DF SDF Cirka 3 miljoner

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Slite Utveckling AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolaget ska hyra eller förvärva fast egendom eller aktier

Läs mer

Animal Spirits Årsredovisning 2015. 2015-01-01-2015-12-31 sid 1 av 20

Animal Spirits Årsredovisning 2015. 2015-01-01-2015-12-31 sid 1 av 20 Animal Spirits Årsredovisning 2015 2015-01-01-2015-12-31 sid 1 av 20 Hej, Animal Spirits årsredovisning sammanfattar i bild, text och siffror vårt verksamhetsår, 1 januari - 31 december 2015. Under året

Läs mer

FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 150501-160430

FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 150501-160430 F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F Å r s m ö t e 2 0 1 6 Sida 1 2016-05-17 FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 150501-160430 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F

Läs mer

Årsredovisning. Creador AB

Årsredovisning. Creador AB Årsredovisning för Creador AB 556832-1680 Räkenskapsåret 2013 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för Creador AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för British Schools AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-09-01 -- 2015-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 2 (9) Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen för Tobo Golfklubb har nedtecknat följande verksamhetsberättelse för det gångna året. Styrelsen känner att Tobo GK är på rätt väg och vi börjar sakta simma över

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - tilläggsupplysningar 7 Om inte annat särskilt

Läs mer

Årsredovisning för. Ågesta Golfklubb 814000-0392. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Ågesta Golfklubb 814000-0392. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Ågesta Golfklubb Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen Årsredovisning för Brf Smålänningen Räkenskapsåret 2010 Brf Smålänningen 1(11) Styrelsen för Brf Smålänningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Dagordning årsstämma 2011 1. Upprättande

Läs mer

UTBILDNINGAR VÅREN 2012

UTBILDNINGAR VÅREN 2012 UTBILDNINGAR VÅREN 2012 Foto : Björn Brännström www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm Vi är där när idrotten lär Vi är Stockholmsidrottens utbildningsorganisation. Det innebär att vi på olika sätt hjälper

Läs mer

HSB: s Brf Sjötungan i Tyresö

HSB: s Brf Sjötungan i Tyresö Org.nr 712400-1467 Sida 1 av 13 HSB: s Brf Sjötungan i Tyresö Org no:712400-1467 Årsredovisning För räkenskapsåret 2003 Org.nr 712400-1467 Sida 2 av 13 Årsredovisning Styrelsen för HSB:s Brf Sjötungan

Läs mer

SDF KONFERENS. 27-28 november 2015. Dokumentation

SDF KONFERENS. 27-28 november 2015. Dokumentation SDF KONFERENS 27-28 november 2015 Dokumentation IDROTTENS STRATEGIARBETE Livslångt idrottande - Svenskidrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening

Läs mer

Årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Resultaträkning Not 2015 2014

Årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Resultaträkning Not 2015 2014 1 (6) Årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31 Styrelsen för Föreningen Fyrisgården avger härmed följande årsbokslut. Alla belopp redovisas i tusentals kronor. Resultaträkning Not 2015 2014

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pergolan 2

Årsredovisning. Brf Pergolan 2 Årsredovisning för Brf Pergolan 2 769621-5081 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Pergolan 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Brf Nr 1 Näset Lidingö

Brf Nr 1 Näset Lidingö Årsredovisning för Brf Nr 1 Näset Lidingö Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse Föreningen s Servicebolag Aktiebolag Org nr 556507-5487 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter

Läs mer

Brf Örebrohus 18 Verksamhetsberättelse, Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2006/2007

Brf Örebrohus 18 Verksamhetsberättelse, Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2006/2007 Brf Örebrohus 18 Verksamhetsberättelse, Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2006/2007 Innehåll: Verksamhetsberättelse sida 2 Resultaträkning sida 4 Balansräkning sida 5 Notförklaringar sida

Läs mer

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb Björklidens Golfklubb Årsredovisning och Koncernårsredovisning för Björklidens Golfklubb 897300-3844 Räkenskapsåret 2014 Björklidens Golfklubb 1(21) Styrelsen för ideella föreningen Björklidens Golfklubb

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Styrelsen för Dataföreningen i Sverige avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2012 Centrum för lättläst

Årsredovisning 2012 Centrum för lättläst Årsredovisning 2012 Centrum för lättläst 1 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 Ändamål enligt stadgar... 4 Ändamålsuppfyllelse... 4 Väsentliga händelser under året... 5 Väsentliga händelser efter årets

Läs mer

Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar. SISU-stämman beslutar bifalla FS förslag till stadgeändringar enligt nedan.

Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar. SISU-stämman beslutar bifalla FS förslag till stadgeändringar enligt nedan. 13:7 Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar : att SISU-stämman beslutar bifalla till stadgeändringar enligt nedan. 1 Kap Allmänna bestämmelser för Studieförbundet SISU Ändamål/verksamhetsidé Verksamhetsidé

Läs mer

BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31

BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 030 441 78 480 441 Mark Not 2 8 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 3 362 540 483 540 Insats SCB 3 500

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Brf Hamngatan 32 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Årets resultat 226 957 Dispositionsfond 673 383 Återstår

Läs mer

Idrotten i samhället. Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på under rubriken Statistik. Idrott i TV* 2007

Idrotten i samhället. Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på  under rubriken Statistik. Idrott i TV* 2007 STATISTIK IDROTTEN I SIFFROR Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på www.rf.se under rubriken Statistik. Idrotten i samhället Personer i åldern 16 84 år som är medlemmar och/eller har förtroendeuppdrag

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Technology Nexus AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Stenslottet 769607-6376. Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåller. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Stenslottet 769607-6376. Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåller. Förvaltningsberättelse Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Stenslottet 769607-6376 Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Innehåller Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar Revisionsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31 ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRENINGEN STOCKHOLMS KATTHEM ORG.NR 802015-4517

ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRENINGEN STOCKHOLMS KATTHEM ORG.NR 802015-4517 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRENINGEN STOCKHOLMS KATTHEM ORG.NR 802015-4517 Innehållsförteckning s FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten... 3 Ekonomi... 3 Verksamhetsresultat... 3 Omhändertagande

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011 1(19) Göteborgs Curlingklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret 2010-01-01- Styrelsen avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida - verksamheten 1 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 6 Höganäs Gymnastikförening

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm 802407-7508

Föreningen HOPP Stockholm 802407-7508 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF FENDERN Org. nr. ÅR 2014 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01-2014-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

Dels häleri, som innefattade undersökning, debattartikel och övriga medieaktiviteter samt informationskampanj.

Dels häleri, som innefattade undersökning, debattartikel och övriga medieaktiviteter samt informationskampanj. 1 /15 ÅRSREDOVISNING 2010 FÖR SVENSKA STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Svenska Stöldskyddsföreningen får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2007 Verksamhetsberättelse för SkottaNet Ekonomisk Förening Organisationsnummer 769611-2797 1. Funktionärer Verksamhetsåret 2007 Styrelsen

Läs mer

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida - verksamheten 1 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 6

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 IF Friskis&Svettis Helsingborg

Verksamhetsberättelse 2011 IF Friskis&Svettis Helsingborg Verksamhetsberättelse 2011 IF Friskis&Svettis Helsingborg Träning mitt i city Inledning Friskis&Svettis är en ideell idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål, ett leende. Tack vare engagerade

Läs mer

Idrott och fritid med GLÄDJE för alla

Idrott och fritid med GLÄDJE för alla Mål- och verksamhetsplan 2016 Idrott och fritid med GLÄDJE för alla Bild saknas Boccia Bordtennis Bänkpress Elhockey Floorhockey Fotboll Friidrott löpning Friidrott rullstol Goalball Innebandy Judo Kälkhockey

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KLOCKHAMMAREN Org. nr. ÅR 2014 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01-2014-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 1 Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5-14 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 15 juli 2009-31 december 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 15 juli 2009-31 december 2010 Styrelsen för WSPA Sverige Org nr 802447-4482 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 15 juli 2009-31 december 2010 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda

Läs mer

Styrelsen för Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna följande årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

Styrelsen för Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna följande årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 1 (7) ÅRSREDOVISNING för ANGA-KRÄKLINGBO FIBER EKONOMISK FÖRENING Verksamhetsåret 2014-01-01 2014-12-31 Styrelsen för Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 SOMMAREN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SOMMAREN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SOMMAREN Årsredovisning

Läs mer

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 OM SISU IDROTTSUTBILDARNA SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna,

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer