Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott"

Transkript

1 Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet För att få en bild av den barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs i Eskilstuna kommun har vi använt oss av olika källor. Främst gäller det uppgifter om genomförd verksamhet bland de bidragsberättigade föreningarna inom idrottsområdet som hämtats från Riksidrottsförbundet och bygger på de uppgifter som föreningarna själva lämnat. Via RF:s statistik kan vi göra sammanställningar över typ av idrottsverksamhet, åldersfördelning och jämställdhet. De största idrotterna i Eskilstuna 2010 Riksidrottsförbundet (RF) har under sitt paraply ett 70-tal olika specialidrotter. RF redovisar årligen verksamhetsvolymer för alla dessa idrotter. Uppgifterna baseras på de ansökningar föreningarna gör för att få statligt lokalt aktivitetsstöd. Åldersgränserna för statligt lokalt aktivitetsstöd är 7-20 år. Totalt sett har föreningar med hemvist i Eskilstuna kommun redovisat verksamhet till RF inom 45 olika idrotter. Det är ovanligt många idrotter för en enskild kommun även om kommunen tillhör de största i landet. Detta framgår också av den kommunjämförelse som redovisas senare i denna bilaga. Uppgifterna om verksamhetsvolym nedan avser antal deltagartillfällen totalt för pojkar och flickor. Med deltagartillfällen menas att om en förening genomför en träning med 10 deltagare registreras 10 deltagartillfällen. Idrott Antal deltagartillfällen Fotboll Friidrott Handboll Gymnastik Ridsport Basket Innebandy Simning Ishockey Boxning Tennis Karate Amerikansk fotboll Budo och kampsport Konståkning Danssport Triathlon Bangolf Korpen Orientering Bandy Bordtennis Skidor Badminton Handikappidrott

2 Idrott Antal deltagartillfällen Golf Skyttesport Bowling Volleyboll Judo Skolidrott Cykel 948 Tyngdlyftning 733 Klättring 634 Bågskytte 518 Taekwondo 460 Skridsko 409 Flygsport 375 Segling 325 Vattenskidor och Wakeboard 296 Sportdykning 282 Motorcykel och Snöskoter 249 Baseboll och Softboll 77 Bilsport 50 Issegling 16 Fotbollen är den klart största idrotten. Samma förhållande gäller i alla kommuner i landet. Vad som skiljer Eskilstuna från andra kommuner är friidrottens mycket stora verksamhet i relation till exempelvis innebandy, ridsport och ishockey. Ishockey är landets tredje största idrott men når i Eskilstuna endast en niondeplats på listan över kommunens största idrotter. Liksom i de flesta kommuner är ridsporten med på fem i topplistan, medan kampsporterna är relativt små i kommunen Jämställdhet Det förs ofta en livlig diskussion om hur idrotten lyckas i sitt jämställdhetsarbete. För att belysa situationen i Eskilstuna har vi valt att redovisa vilka idrotter i kommunen som har den största verksamhetsvolymen för flickor respektive pojkar. I tabellerna visas också fördelningen procentuellt sett mellan könen. Efter tabellerna ges en sammanfattande bild av idrottens jämställdhet i Eskilstuna. De största flickidrotterna 2010 Idrott Antal deltagartillfällen % flickverksamhet av total verksamhet Fotboll Friidrott Handboll Gymnastik Ridsport Basket Simning

3 Boxning Konståkning Tennis Innebandy Danssport Karate Ishockey Budo och Kampsport Orientering Volleyboll Som synes är fotbollen inte bara kommunens klart största idrott utan även den utan konkurrens största flickidrotten.. Andelen flickfotboll av den totala fotbollsverksamheten är 25 % vilket är lägre än rikssnittet där andelen är c:a 30 %. Det är vanligt i många kommuner att fotboll toppar listan över flickidrotter men det är absolut inte vanligt att friidrotten ligger på andra plats. Att handboll och gymnastik är större flickidrotter än ridsporten är heller inte vanligt. De största pojkidrotterna 2010 Idrott Antal deltagartillfällen % pojkverksamhet av total verksamhet Fotboll Friidrott Handboll Innebandy Basket Ishockey Boxning Simning Tennis Amerikansk fotboll Gymnastik Karate Budo och Kampsport Bandy Korpen Bordtennis Triathlon Bland pojkar i åldrarna 7-20 år dominerar fotbollen totalt. Det är en situation som gäller i alla kommuner om än inte i den här omfattningen. Att innebandy och handboll finns med bland de största idrotterna är också mycket vanligt. Vad som är speciellt för Eskilstuna är återigen friidrottens mycket stora verksamhetsvolym och att ishockeyn inte kommer högre på listan här ovan. 3

4 Könsfördelningen inom de största idrotterna i Eskilstuna kommun 2010 För att få en total bild av jämställdheten inom idrotten i kommunen redovisar vi situationen inom de största idrotterna som sökt och fått statligt stöd via Riksidrottsförbundet. Redovisningen sker i idrotternas inbördes storleksordning. Idrott Andel flickor % Andel pojkar % Deltagartillfällen totalt Fotboll Friidrott Handboll Gymnastik Ridsport Basket Innebandy Simning Ishockey Boxning Tennis Karate Amerikansk fotboll Budo och kampsport Konståkning Danssport Triathlon Bangolf Korpen Orientering Bandy Bordtennis Skidor Badminton Intressant att notera är att flickor står för en stor del av verksamheten i flera idrotter. Ridsport, konståkning och gymnastik har av tradition nästan alltid helt dominerats av flickor men även inom friidrott, handboll, simning och basket är könsfördelningen jämn. Intressant att notera är att flickor står för nästan 40 % av den boxningsverksamhet som bedrivs. Största orsaken till att pojkar dominerar totalt sett inom idrotten beror på de största idrotternas - fotboll, ishockey och innebandy - sneda könsfördelning. 4

5 Åldersgrupper som nås av föreningsverksamhet Idrottsverksamhetens fördelning på ålder och kön I Eskilstunas kommun fördelas barn- och ungdomsverksamheten enligt nedan: Deltagartillfällen för åldersgruppen över 21 år gäller utövare med funktionshinder. Ålder Antal deltagartillfällen %-andel flickor %-andel pojkar % av total verksamhet Summa Slutsats: Jämställdheten inom idrotten i Eskilstuna är densamma som i Sverige som helhet. För all idrottsverksamhet i landet redovisar RF en könsfördelning med 60 % pojkverksamhet och 40 % flickverksamhet av den totala verksamheten. I Eskilstuna är andelen flickverksamhet också 40 %, Föreningar med den största verksamheten 2010 När vi vill granska verksamheten på föreningsnivå tar vi återigen fakta från RF:s databaser. Vi kan där ta fram andelen flickverksamhet inom varje enskild förening. För att visa på betydelsen av det statliga lokala aktivitetsstödet - som i det närmaste tredubblats under de senaste tio åren- har vi också angett de belopp som utbetalats via RF. Förening Deltagartillfällen Statligt lokalt aktivitetsstöd Eskilstuna Friidrottsförening Idrottsföreningen Guif Al Salam Sportklubb Eskilstuna Basketbollklubb Eskilstuna City Fotbollklubb Eskilstuna Gymnastikförening Triangelns Idrottsklubb Gökstens Bollklubb IFK Eskilstuna Eskilstuna United Damfotbollförening Handbollklubben Eskil Torshälla Innebandyklubb Eskilstuna Linden Hockeyklubb Torshälla-Nyby Idrottssällskap Nyby-Torshälla Ridklubb Eskilstuna Boxningsklubb

6 Förening Deltagartillfällen Statligt lokalt aktivitetsstöd Hällbybrunns Idrottsförening Eskilstunaortens RF Gymmix Sports Club Eskilstuna Tunafors Sportklubb Skogstorps Gymnastik O IF Bollklubben Sport IF Friskis&Svettis Eskilstuna Tennisklubben Hobby Kvicksunds Sportklubb Eskilstuna Idrottsklubb Sharks Amerikanska Fotbollsförening Eskilstuna Simklubb Ärla Idrottsförening Goju-kai Karate-do Eskilstuna Råby-Rekarne Friidrottsförening Dansklubben Mälarbuggarna Nyfors Idrottsklubb Syrianska Eskilstuna Idrottsförening Jäders Idrottsförening Eskilstuna Handikapp-IF Eskilstuna Kickboxnings Klubb Idrottsklubben Standard Gillberga-Lista IF Eskilstuna Södra FF Korpförening Eskilstuna Eskilstuna Bandysällskap Eskilstuna Bordtennisklubb Fröslunda Bangolfklubb Eskilstuna Badmintonklubb Eskilstuna Karateklubb Stenkvista Gymnastik O IF Stora Sundby Gymnastik O IF Eskilstuna Golfklubb

7 Föreningar med den största flickverksamheten Förening Deltagartillfällen - flickor Eskilstuna Friidrottsförening Eskilstuna Gymnastikförening Eskilstuna United Damfotbollförening Gökstens Bollklubb Nyby-Torshälla Ridklubb Idrottsföreningen Guif Eskilstunaortens RF Eskilstuna Basketbollklubb IF Friskis & Svettis Eskilstuna Triangelns Idrottsklubb Gymmix Sports Club Eskilstuna Torshälla- Nyby Idrottssällskap Tunafors Sportklubb Eskilstuna Boxningsklubb Hällbybrunns Idrottsförening Föreningar med den största pojkverksamheten Förening Deltagartillfällen - pojkar Eskilstuna Friidrottsförening Al Salam Sportklubb Eskilstuna City Fotbollklubb Idrottsföreningen Guif IFK Eskilstuna Torshälla Innebandyklubb Triangelns Idrottsklubb Handbollklubben Eskil Eskilstuna Linden Hockeyklubb Eskilstuna Basketbollklubb Skogstorps Gymnastik O IF Eskilstuna Boxningsklubb Hällbybrunns Idrottsförening Torshälla- Nyby Idrottssällskap Bollklubben Sport

8 Deltagartillfällen enligt det statliga lokala aktivitetsstödet Jämförelser mellan fem kommuner Kommun Antal invånare Deltagartillfällen Tillfällen per invånare Invånare 7-20 år Tillfällen per 7-20 år Eskilstuna , ,96 Borås , ,88 Botkyrka , ,25 Gävle , ,41 Huddinge , ,00 I jämförelse med de övriga fyra kommunerna ligger Eskilstuna på ungefär samma nivå som tre av kommunerna när det gäller antalet deltagartillfällen per innevånare totalt. I den bidragsberättigade åldersgruppen 7 20 år genomförs i Eskilstuna kommun i genomsnitt 34 aktiviteter per individ och år. I följande tabeller redovisas deltagartillfällen för de största idrotterna i Eskilstuna och i fyra andra kommuner. Eskilstuna 45 idrotter Alla % Flickor % Pojkar % Fotboll % Fotboll % Fotboll % Friidrott % Friidrott % Friidrott % Handboll % Handboll % Handboll % Gymnastik % Gymnastik % Innebandy % Ridsport % Ridsport % Basket % Basket % Basket % Ishockey % Innebandy % Simning % Boxning % Simning % Boxning % Simning % Ishockey % Konståkning % Tennis % Boxning % Tennis % Amerikansk Fotboll % Borås 38 idrotter Alla % Flickor % Pojkar % Fotboll % Fotboll % Fotboll % Innebandy % Gymnastik % Innebandy % Simning % Simning % Ishockey % Tennis % Friidrott % Tennis % Ishockey % Tennis % Simning % Gymnastik % Ridsport % Basket % Friidrott % Innebandy % Bordtennis % Basket % Danssport % Handboll % Handboll % Konståkning % Karate % Bordtennis % Handboll % Boxning % 8

9 Botkyrka 24 idrotter Alla % Flickor % Pojkar % Fotboll % Fotboll % Fotboll % Innebandy % Ridsport % Innebandy % Handboll % Gymnastik % Ishockey % Ishockey % Handboll % Handboll % Tennis % Innebandy % Tennis % Karate % Tennis % Karate % Gymnastik % Karate % Boxning % Ridsport % Friidrott % Skolidrott % Boxning % Konståkning % Teakwondo % Skolidrott % Skolidrott % Gymnastik % Gävle 40 idrotter Alla % Flickor % Pojkar % Fotboll % Fotboll % Ishockey % Ishockey % Innebandy % Fotboll % Innebandy % Ridsport % Innebandy % Friidrott % Friidrott % Golf % Ridsport % Konståkning % Basket % Golf % Simning % Simning % Simning % Gymnastik % Budo/Kampsport % Basket % Basket % Tennis % Konståkning % Golf % Skidor % Budo/Kampsport % Ishockey % Judo % Huddinge 24 idrotter Alla % Flickor % Pojkar % Fotboll % Fotboll % Fotboll % Ishockey % Ridsport % Ishockey % Innebandy % Handboll % Innebandy % Handboll % Innebandy % Handboll % Ridsport % Friidrott % Basket % Friidrott % Gymnastik % Badminton % Basket % Basket % Friidrott % Badminton % Badminton % Karate % Gymnastik % Tennis % Brottning % Karate % Ishockey % Tennis % 9

Aktivitetsledare inom LOK-stödet

Aktivitetsledare inom LOK-stödet 2019-02-15 Aktivitetsledare DF-tillhörighet Östergötland Aktivitetsledare inom LOK-stödet Denna sammanställning visar fördelningen av kvinnor och män som ledare för LOK-aktiviteter. Diagrammen bygger på

Läs mer

ANTAL PERSONER I ÅLDERN ÅR SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER

ANTAL PERSONER I ÅLDERN ÅR SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER Idrotten i siffror ANTAL PERSONER I ÅLDERN 16 84 ÅR SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER Facklig organisation Idrottsförening Kulturförening Pensionärsförening Politiskt parti 0 500 000 1 000 000 1

Läs mer

Aktivitetsledare inom LOK-stödet

Aktivitetsledare inom LOK-stödet 2019-02-15 Aktivitetsledare DF-tillhörighet Skåne Aktivitetsledare inom LOK-stödet Denna sammanställning visar fördelningen av kvinnor och män som ledare för LOK-aktiviteter. Diagrammen bygger på LOK-stödet

Läs mer

Aktivitetsledare inom LOK-stödet

Aktivitetsledare inom LOK-stödet 2019-02-15 Aktivitetsledare DF-tillhörighet Alla Aktivitetsledare inom LOK-stödet Denna sammanställning visar fördelningen av kvinnor och män som ledare för LOK-aktiviteter. Diagrammen bygger på LOK-stödet

Läs mer

EXTRA DISTRIKTSTÄMMOR 18 mars 2015 i Bollnäs

EXTRA DISTRIKTSTÄMMOR 18 mars 2015 i Bollnäs Kallelse till EXTRA DISTRIKTSTÄMMOR 18 mars 2015 i Bollnäs Gästriklands Idrottsförbund (DF) har för avsikt att tillsammans med Hälsinglands Idrottsförbund gå samman och bilda ett länsövergripande Distriktsförbund.

Läs mer

Aktivitetsledare inom LOK-stödet

Aktivitetsledare inom LOK-stödet 2019-02-15 Aktivitetsledare DF-tillhörighet Västra Götaland Aktivitetsledare inom LOK-stödet Denna sammanställning visar fördelningen av kvinnor och män som ledare för LOK-aktiviteter. Diagrammen bygger

Läs mer

1 (7) Antidopingstatistik

1 (7) Antidopingstatistik (7) Antidopingstatistik 27--8 Antal dopingprov tagna i Sverige År Utanför tävling Tävling Internationella 98 982 983 984 985 986 987 988 989 99 99 992 993 994 995 996 997 998 999 2 2 22 23 24 25 26 27

Läs mer

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Idrotten i siffror ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Facklig organisation (16 64 år) Idrotts- eller friluftsförening ( 16 år) Kultur-, musik-, danseller

Läs mer

IDROTTEN I SIFFROR ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015. n Män n Kvinnor

IDROTTEN I SIFFROR ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015. n Män n Kvinnor IDROTTEN I SIFFROR IDROTTEN I SIFFROR ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Facklig organisation (16 64 år) Idrotts- eller friluftsförening ( 16 år) Kultur-,

Läs mer

Idrottsrörelsen i siffror

Idrottsrörelsen i siffror 2018 Idrottsrörelsen i siffror IDROTTSRÖRELSEN I SIFFROR ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER * Facklig organisation (16 64 år) Idrotts- eller friluftsförening ( 16 år)

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

Genusfördelning inom 20 idrotter i Malmö 2002-2008. Utifrån LOK-stödet

Genusfördelning inom 20 idrotter i Malmö 2002-2008. Utifrån LOK-stödet Genusfördelning inom 2 idrotter i Malmö - Utifrån LOK-stödet Urval och indelning Vi har valt ut 2 av ca 45 olika idrotter som har varit aktiva inom Malmö Stad under perioden - och registrerats inom RF:s

Läs mer

Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån

Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån Verksamhetsberättelse 2015 Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån Foto sid: 3: Arne Forsell, Bildbyrån 8: Johanna Lundberg, Bildbyrån 10: Lennart Månsson och Arne Forsell, Bildbyrån 11: Joel Marklund,

Läs mer

Ordförande och Distriktsidrottschef Uppgift och organisation Några nedslag i verksamheten Verksamheten i siffror De 10 största föreningarna De 10

Ordförande och Distriktsidrottschef Uppgift och organisation Några nedslag i verksamheten Verksamheten i siffror De 10 största föreningarna De 10 Ordförande och Distriktsidrottschef Uppgift och organisation Några nedslag i verksamheten Verksamheten i siffror De 10 största föreningarna De 10 största idrotterna Statsbidragsberättigad verksamhet per

Läs mer

Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter?

Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter? Ung livsstil December 2015 Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter? - En resultatredovisning bland mellanstadie-, högstadie- och gymnasieelever i Stockholms

Läs mer

Översyn av kommunens samlade stöd till föreningslivet i Huddinge Kommun

Översyn av kommunens samlade stöd till föreningslivet i Huddinge Kommun Översyn av kommunens samlade stöd till föreningslivet i Huddinge Kommun Preliminär rapport 2012 04 10 Hugo Blom Christer Fahlström Anders Lundkvist Skandinaviska Utvärderingsinstitutet www.utvarderingsringen.se

Läs mer

// idrotten i siffror//

// idrotten i siffror// // idrotten i siffror// Idrotten i samhället Andel personer i åldern 16 84 år som är medlemmar i olika organisationer % 6 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt

Läs mer

70* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Kansli.

70* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Kansli. IDROTTEN I SIFFROR IDROTTENS ORGANISATION RF = Riksidrottsförbundet SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialdistriktsidrottsförbund RF 7* SF 2 föreningar DF SDF Cirka 3 miljoner

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2014 Verksamhetsberättelse med årsredovisningar Innehåll 2014 ett turbulent år Idrotten fortsätter att beröra Uppgift och organisation RF 70 SF 20 000 föreningar DF SDF ca 3,2 miljoner medlemmar Styrelsens

Läs mer

68* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare.

68* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Idrotten i siffror IDROTTENS ORGANISATION RF = Riksidrottsförbundet SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialdistriktsidrottsförbund RF 68* SF DF SDF 2 föreningar Cirka 3 miljoner

Läs mer

Svenska Budo & Kampsportförbundet. - Analys intresse Kampsport i Sverige

Svenska Budo & Kampsportförbundet. - Analys intresse Kampsport i Sverige 2014 Svenska Budo & Kampsportförbundet - Analys intresse Kampsport i Sverige Innehållsförteckning Sidnummer Innehållsförteckning 2 Bakgrund/Metod 3 Innan du läser rapporten 4 Generellt sportintresse 5-6

Läs mer

Idrotten i samhället. Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på under rubriken Statistik. Idrott i TV* 2007

Idrotten i samhället. Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på  under rubriken Statistik. Idrott i TV* 2007 STATISTIK IDROTTEN I SIFFROR Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på www.rf.se under rubriken Statistik. Idrotten i samhället Personer i åldern 16 84 år som är medlemmar och/eller har förtroendeuppdrag

Läs mer

IDROTTSLYFTET 2017 ÅTERRAPPORTERING

IDROTTSLYFTET 2017 ÅTERRAPPORTERING IDROTTSLYFTET 2017 ÅTERRAPPORTERING DEN 12 JUNI 2018 Inledning Denna rapport är framtagen av Riksidrottsförbundets enhet för Uppföljning och Utvärdering och syftar till att kortfattat beskriva arbetet

Läs mer

n n n n n % % % % 60 %

n n n n n % % % % 60 % % 6 % 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt Föräldra- Annan Ej medlem förbund förening förening kooperativ org. organisation samfund parti kooperativ n n n

Läs mer

Presentationsrunda Namn och organisation

Presentationsrunda Namn och organisation 23 november 2015 Agenda Presentationsrunda namn och vad ni representerar Tomas Eriksson Strategi för Svensk Idrott 2025 RIM beslut maj 2015 Idrottslyft Integration Förändring årsmötesintervall Information

Läs mer

På vilket sätt kan Huddinge kommun stödja flickors idrottande för ökad jämlikhet mellan könen?

På vilket sätt kan Huddinge kommun stödja flickors idrottande för ökad jämlikhet mellan könen? 2012-11-19 På vilket sätt kan Huddinge kommun stödja flickors idrottande för ökad jämlikhet mellan könen? En rapport från Skandinaviska Utvärderingsinstitutet Utvärderingsringen Hugo Blom hugo@utvarderingsringen.se

Läs mer

K i v nno inn r o oc r o h mä h män ino n in m idrot idrotte t n e n

K i v nno inn r o oc r o h mä h män ino n in m idrot idrotte t n e n Kvinnor och män inom idrotten 2005 - statistik från Riksidrottsförbundet FoU-rapport 2006:5 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en

Läs mer

RAPPORT. Jämställd resursfördelning inom kultur- och fritidsområdet. Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2013-09-25, 66. KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET

RAPPORT. Jämställd resursfördelning inom kultur- och fritidsområdet. Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2013-09-25, 66. KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET RAPPORT Jämställd resursfördelning inom kultur- och fritidsområdet Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2013-09-25, 66. KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET Jämställd resursfördelning inom kultur- och fritidsområdet

Läs mer

Godkända Huvudman Skola Program Idrott Tillstånd Antal platser Dnr Alingsås kommun Alströmergym BF;BA;EC;FT;HA;HV;RL;VO;EK;ES;HU;NA;SA;TE,Lärling

Godkända Huvudman Skola Program Idrott Tillstånd Antal platser Dnr Alingsås kommun Alströmergym BF;BA;EC;FT;HA;HV;RL;VO;EK;ES;HU;NA;SA;TE,Lärling Alingsås kommun Alströmergym BF;BA;EC;FT;HA;HV;RL;VO;EK;ES;HU;NA;SA;TE,Lärling Fotboll ok SvFF 20 2010:01297 Alingsås kommun Alströmergym BF,BA,EC,FT,HA,HV,RL,VoEK,ES,HU,NA,SA,TE Handboll ok 12 2010:01297

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 1 Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5-14 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning

Läs mer

Önskade av idrottsorganisationer som medverkade vid workshops 2012. Första år för tillämpning är 2015

Önskade av idrottsorganisationer som medverkade vid workshops 2012. Första år för tillämpning är 2015 Önskade av idrottsorganisationer som medverkade vid workshops 2012 Första år för tillämpning är 2015 Elitidrott / Breddidrott / Motionsidrott I kategorierna ingår barn, ungdomar o. vuxna med barn avses

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Vi är där när idrotten lär! Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5-14 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning

Läs mer

Röstlängdsunderlag SISU

Röstlängdsunderlag SISU Röstlängdsunderlag SISU Förbund Ombud/Röster Amerikansk Fotboll 1 Badminton 3 Bandy 3 Bangolf 2 Baseboll och Softboll 1 Basket 4 Biljard 1 Bilsport 4 Bordtennis 4 Boule 3 Bowling 5 Boxning 3 Brottning

Läs mer

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Föredragningslista Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Hallands årsstämma 2015 Varbergs Stadshotell, lördagen den 28 mars kl 10.00 1. Stämman öppnas 2. Fastställande

Läs mer

Årsstämma Hallands Idrottsförbund 2015

Årsstämma Hallands Idrottsförbund 2015 Årsstämma Hallands Idrottsförbund 2015 Föredragningslista Hallands Idrottsförbunds årsstämma 2015 Varbergs Stadshotell, lördagen den 28 mars kl 10.00 1. Årsstämman öppnas 2. Fastställande av röstlängd

Läs mer

Verksamhets berättelse

Verksamhets berättelse Verksamhets berättelse 2010 Foto: Kerstin Ottemark Ordföranden har ordet Carin Engblom Tf Ordförande SISU idrottsutbildarna fick ett tråkigt slut på sitt verksamhetsår då vår ordförande Lars Björklund

Läs mer

UTBILDNINGAR VÅREN 2012

UTBILDNINGAR VÅREN 2012 UTBILDNINGAR VÅREN 2012 Foto : Björn Brännström www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm Vi är där när idrotten lär Vi är Stockholmsidrottens utbildningsorganisation. Det innebär att vi på olika sätt hjälper

Läs mer

RIKSIDOTTSFÖRBUNDET. Intervjumetod: Online - undersökning 30/09/2015 26/10/2015. Fältperiod: Ungdomar mellan 15-24 år i Sverige.

RIKSIDOTTSFÖRBUNDET. Intervjumetod: Online - undersökning 30/09/2015 26/10/2015. Fältperiod: Ungdomar mellan 15-24 år i Sverige. @ungdomsb RIKSIDOTTSFÖRBUNDET Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Online - undersökning 30/09/2015 26/10/2015 Ungdomar mellan 15-24 år i Sverige 6974 st. IDROTTSSEGMENTERING IDROTTSSEGMENTERING

Läs mer

Idrotten i samhället IDROTTEN I SIFFROR. > Personer i åldern 16 84 år som är medlemmar och/eller har förtroendeuppdrag

Idrotten i samhället IDROTTEN I SIFFROR. > Personer i åldern 16 84 år som är medlemmar och/eller har förtroendeuppdrag IDROTTEN I SIFFROR IDROTTEN I SIFFROR Idrotten i samhället > Personer i åldern 16 84 år som är medlemmar och/eller har förtroendeuppdrag Idrottsförening Kulturförening Friluftsförening Politiskt parti

Läs mer

Svensk Antidoping Samhälls- och idrottsbruk. Vad har gjorts? Vad vet vi? Om bruket bland idrottare Om bruket i övriga samhället Vad kan göras?

Svensk Antidoping Samhälls- och idrottsbruk. Vad har gjorts? Vad vet vi? Om bruket bland idrottare Om bruket i övriga samhället Vad kan göras? Svensk Antidoping Samhälls- och idrottsbruk Vad har gjorts? Vad vet vi? Om bruket bland idrottare Om bruket i övriga samhället Vad kan göras? Samhälle - Idrott Drogen Kroppen Prestationen Kick Banta Bygga

Läs mer

IQ Stars Ungdomar, Idrott & Alkohol

IQ Stars Ungdomar, Idrott & Alkohol Februari 2011 IQ Stars Ungdomar, Idrott & Alkohol I januari 2011 lanserade IQ och Riksidrottsförbundet en gemensam satsning för att få unga att avstå alkohol i samband med idrott - IQ Stars. Satsningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning sid

Läs mer

Kompetensutveckling evenemang

Kompetensutveckling evenemang Kompetensutveckling evenemang Innehåll: Fakta sid 3 Kartläggning sid 4 Reflektioner sid 4 Exempel på evenemang sid 6 Resultat sid 7 Exempel på utveckling sid 8 Eventarrangörer från idrotten sid 9 Kompetensutveckling

Läs mer

Redovisning av andel flickor respektive pojkar som deltar i olika fritidsaktiviteter

Redovisning av andel flickor respektive pojkar som deltar i olika fritidsaktiviteter 2015-02-17 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2015/54 Fritidsnämnden Redovisning av andel flickor respektive pojkar som deltar i olika fritidsaktiviteter Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen

Läs mer

BP 2020 SURF. Aktiviteter för alla åldrar. Brett utbud av aktiviteter, idrott, kultur, musik, etc

BP 2020 SURF. Aktiviteter för alla åldrar. Brett utbud av aktiviteter, idrott, kultur, musik, etc BP 2020 SURF Brett utbud av aktiviteter, idrott, kultur, musik, etc Aktiviteter för alla åldrar Skanör-Falsterbo blir en ort som många vill bo och vara i => vi skapar plattform för ett levande samhälle

Läs mer

Resultat från enkät om fritidsvanor Motala kommun 2011

Resultat från enkät om fritidsvanor Motala kommun 2011 Resultat från enkät om fritidsvanor Motala kommun 2011 Resultaten bygger på 291 godkända svar från 488 utsända enkäter till innevånare i Motala kommun i åldern 12 69 år, 60 % svar. Hur ofta har du gjort

Läs mer

Idrottsval och specialisering

Idrottsval och specialisering Idrottsval och specialisering Om våra toppidrottares vägar till landslaget RF:s elitidrottskonferens Göteborg, 11-12/5, 2015 PG Fahlström Per Gerrevall, Mats Glemne & Susanne Linnér Linnéuniversitetet.

Läs mer

Talangens väg till elit

Talangens väg till elit Talangens väg till elit Bakgrund Idrottsval Specialisering Riksidrottsförbundets Elitkonferens 10-11 november, 2013 PG Fahlström, Linnéuniversitetet pergoran.fahsltrom@lnu.se Disposition Talang och talangutveckling

Läs mer

Uppdrag i budget 2013 Genomlysning av befintliga idrottslokaler. KS 2014-34

Uppdrag i budget 2013 Genomlysning av befintliga idrottslokaler. KS 2014-34 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-03 66 Uppdrag i budget 2013 Genomlysning av befintliga idrottslokaler. KS 2014-34 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Idrotten i siffror i Strängnäs kommun 2014

Idrotten i siffror i Strängnäs kommun 2014 Idrotten i siffror i 214 För att få en tydlig bild hur det ser ut i idrottsföreningarna i genomfördes en undersökning under våren 215. Det skickades ut en enkät där föreningarna utifrån år 214 fick svara

Läs mer

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder.

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. Idrott för barn Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. - Idrott för barn skall ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Hur

Läs mer

Arrangemangsorter Individuella idrotter

Arrangemangsorter Individuella idrotter x Alpint Badminton Bangolf Bordtennis 1980 SPIK Trollhättan 1981 Ö-vik Alingsås 1982 Motala 1983 Hudiksvall 1984 Helsingborg Eskilstuna Trollhättan 1985 Kalmar Örebro Kristianstad Helsingborg Falun PGIK

Läs mer

Svensk Innebandys TV-/Mediarättigheter

Svensk Innebandys TV-/Mediarättigheter Bakgrund: Svensk Innebandy har de senaste åren ökat sin synlighet i media. Inför kommande säsong 2016/2017 löper sportens TV- och Webb-TV-avtal ut. Syfte: Svensk Innebandys skall öka sin synlighet och

Läs mer

Pengar till klubben. verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet

Pengar till klubben. verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet Pengar till klubben verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet Presentation: Namn Din roll på klubben Vilken klubb kommer du ifrån Golfspelare nuläge Nuläge - Juniorer

Läs mer

Ungdomars tävlings- och motionsvanor

Ungdomars tävlings- och motionsvanor Ungdomars tävlings- och motionsvanor En statistisk undersökning våren 2005 FoU-rapport 2005:6 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en

Läs mer

Medlem 7-20 år. Medlem 21+ år. pojkar

Medlem 7-20 år. Medlem 21+ år. pojkar mar mar KFN-2017-00264-75 Alnö Badminton Club 1 512 178 48 44 600 914 5 141 kr 5 712 kr 19 29 KFN-2017-00264-76 Alnö IF 27 912 1 977 584 175 16 565 11 347 94 901 kr 97 689 kr 311 273 KFN-2017-00264-77

Läs mer

SDF KONFERENS. 27-28 november 2015. Dokumentation

SDF KONFERENS. 27-28 november 2015. Dokumentation SDF KONFERENS 27-28 november 2015 Dokumentation IDROTTENS STRATEGIARBETE Livslångt idrottande - Svenskidrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Foto: Alexander Ohlson Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 3 Förtroendemannaorganisation... 4 Medlemsorganisationer... 5 Verksamhetsredovisning... 6-10 Statistik...

Läs mer

Vägarna till landslaget

Vägarna till landslaget Vägarna till landslaget Idrottsval och specialisering bland svenska elitidrottare Forum Idrott hela livet Örebro, 12-14/10, 2015 PG Fahlström Per Gerrevall, Mats Glemne & Susanne Linnér Linnéuniversitetet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Verksamhetsberättelse med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2014-2015 med årsredovisning 1 Innehållsförteckning sid Ordförande har ordet 3 Distriktidrottschefen om verksamheten 4 Vilka är vi 5 Uppgift och organisation 6 SISU idrottens eget

Läs mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där varje enskilt barn har ett värde och respekteras,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2017 Verksamhetsberättelse 2017 Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 3 Förtroendemannaorganisation... 4 Medlemsorganisationer... 5 Verksamhetsredovisning... 6-11 Statistik... 12-14 Personal... 14 SISU

Läs mer

Idrott och fritid med GLÄDJE för alla

Idrott och fritid med GLÄDJE för alla Mål- och verksamhetsplan 2016 Idrott och fritid med GLÄDJE för alla Bild saknas Boccia Bordtennis Bänkpress Elhockey Floorhockey Fotboll Friidrott löpning Friidrott rullstol Goalball Innebandy Judo Kälkhockey

Läs mer

Anteckningar från seminarium om Eskilstunas framtida idrottspolitik, 2 september 2015

Anteckningar från seminarium om Eskilstunas framtida idrottspolitik, 2 september 2015 Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (13) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret Anteckningar från seminarium om Eskilstunas framtida idrottspolitik, 2 september 2015 Den 2 september 2015

Läs mer

Ungas deltagande i olika idrottsgrenar - en fråga om socioekonomisk bakgrund?

Ungas deltagande i olika idrottsgrenar - en fråga om socioekonomisk bakgrund? Ungas deltagande i olika idrottsgrenar - en fråga om socioekonomisk bakgrund? Idrott och mångfald 12-13 februari 2013 Föreläsare: Stefan Wagnsson Idrottsvetenskap, Karlstads universitet Har alla samma

Läs mer

RIKSIDROTTSFÖRBUNDET Idrottsrörelsen i siffror 2018

RIKSIDROTTSFÖRBUNDET Idrottsrörelsen i siffror 2018 RIKSIDROTTSFÖRBUNDET Idrottsrörelsen i siffror 18 2 Idrott och motion Andel (%) av befolkningen (6 8 år) som ägnar sig åt måttligt ansträngande* motion/idrott på fritiden år 18 3 25 15 5 < 1 ggr/mån./aldrig

Läs mer

Anteckningar från paneldiskussion om barnrättsperspektivet inom idrotten, 15 oktober 2015

Anteckningar från paneldiskussion om barnrättsperspektivet inom idrotten, 15 oktober 2015 Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (11) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret Anteckningar från paneldiskussion om barnrättsperspektivet inom idrotten, 15 oktober 2015 Den 15 oktober 2015

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2012. Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken fick stöd av Idrottslyftet till sin nya träningslokal

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2012. Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken fick stöd av Idrottslyftet till sin nya träningslokal Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2012 Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken fick stöd av Idrottslyftet till sin nya träningslokal 2 Distriktsordförande och Distriktidrottschef om verksamhetsåret

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 3 Förtroendemannaorganisation... 4 Medlemsorganisationer... 4 Verksamhetsredovisning... 5-9 Statistik... 8-9 Några goda exempel från

Läs mer

Andel (%) av befolkningen (6 80 år) som ägnar sig åt måttligt ansträngande*

Andel (%) av befolkningen (6 80 år) som ägnar sig åt måttligt ansträngande* i D r o T T e n i s i f f r o r Idrott och motion Andel (%) av befolkningen (6 8 år) som ägnar sig åt måttligt ansträngande* motion/idrott på fritiden år 216 3 % 25 2 15 1 5 < 1 ggr/mån./aldrig 1 3 ggr/mån.

Läs mer

Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten 2010

Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten 2010 Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten 2010 Inledning I CIF:s uppdrag ingår en regelbunden och långsiktig uppföljning av statens stöd till idrotten utifrån ett s.k. indikatorsystem.

Läs mer

Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten

Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten Inledning I Centrum för idrottsforsknings (CIF) uppdrag ingår en regelbunden och långsiktig uppföljning av statens stöd till idrotten utifrån ett

Läs mer

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet KULTUR & FRITID ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Ansökan lämnas till Kultur & Fritid, Box 41,221 00 Lund, senast 1 mars. FÖRENINGSUPPGIFTER Föreningens officiella adress Sökande förening Telefon

Läs mer

Trygg idrott för alla?

Trygg idrott för alla? Folkhälsans förbund r.f. 2015 Sarah Storm Trygg idrott för alla? En kartläggning av barns och ungdomars erfarenheter av kränkningar och mobbning inom föreningsidrotten. Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING FÖRSLAG TILL NY MULTIHALL I SKOGÅS 2010-06-25

AVSIKTSFÖRKLARING FÖRSLAG TILL NY MULTIHALL I SKOGÅS 2010-06-25 AVSIKTSFÖRKLARING FÖRSLAG TILL NY MULTIHALL I SKOGÅS 2010-06-25 Innehållsförteckning Sid 1.Bakgrund Skogås Rackethall. 1 2. Skogås översikt. 2 3. Den nya hallen, en multihall! 2 4. Ny lokalisering. 3 5.

Läs mer

IDROTTSARRANGEMANG 2015

IDROTTSARRANGEMANG 2015 IDROTTSARRANGEMANG 2015 Mars Jönköpings Open, Jönköpings Tennisklubb, 5-8/3 Öppna Östsvenska GP, Jönköpings Simsällskap, 7-8/3 12-årscupen för pojkar och flickor födda 2003, Jönköpings Södra IF, 7/3 GMan

Läs mer

i dro t ten i s i f f r o r

i dro t ten i s i f f r o r i dro t ten i s i f f r o r Idrott och motion Andel (%) av befolkningen (6 8 år) som ägnar sig åt måttligt ansträngande* motion/idrott på fritiden år 217 35 3 25 2 15 1 5 < 1 ggr/mån./aldrig 1 3 ggr/mån.

Läs mer

Svensk idrott i samhället

Svensk idrott i samhället Svensk idrott i samhället Andel (%) personer i åldern 16 84 år som är medlemmar i olika organisationer 6 % 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt Föräldra-

Läs mer

SVERIGES MEST SAMVERKANDE IDROTTSREGION

SVERIGES MEST SAMVERKANDE IDROTTSREGION SVERIGES MEST SAMVERKANDE IDROTTSREGION FOKUS Regionala anläggningar och andra idrottsmiljöer Seminarium 12 september 2013 i Älvsjö Ett samarrangemang mellan FSKF (Föreningen Storstockholms Kultur- och

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Verksamhetsberättelse med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2014-2015 med årsredovisning 1 Innehållsförteckning sid Ordförande har ordet 3 Distriktidrottschefen om verksamheten 4 Vilka är vi 5 Uppgift och organisation 6 Prioriterade områden

Läs mer

Slutrapport Projekt Etnisk mångfald inom idrotten

Slutrapport Projekt Etnisk mångfald inom idrotten Slutrapport Projekt Etnisk mångfald inom idrotten Projektmedel beviljat av RF:s centrala pott ur Idrottslyftet 1 Sammanfattning Syftet med projektet har varit att rusta idrotten till att bli en resurs

Läs mer

Fredrik Lindström, Anundsjö SF. Foto: Marcus Eriksson, Bildbyrån - 1 -

Fredrik Lindström, Anundsjö SF. Foto: Marcus Eriksson, Bildbyrån - 1 - Fredrik Lindström, Anundsjö SF Foto: Marcus Eriksson, Bildbyrån - 1 - Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande/chef har ordet 3 Styrelsens berättelse 4-21 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 22-23 Resultaträkning

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

IdrottOnline. Ambassadörsutbildning. Övningar: Ambassadörens exemplar

IdrottOnline. Ambassadörsutbildning. Övningar: Ambassadörens exemplar IdrottOnline Ambassadörsutbildning Övningar: Ambassadörens exemplar Övningar i grupper om tre I grupper tre om tre ska ni öva er i ett antal givna situationer. Det finns en mall att följa i diskussionen

Läs mer

EFFEKTER AV MILJÖAVGIFTER IDROTTSVERKSAMHET FÖR BARN OCH UNGDOMAR

EFFEKTER AV MILJÖAVGIFTER IDROTTSVERKSAMHET FÖR BARN OCH UNGDOMAR EFFEKTER AV MILJÖAVGIFTER IDROTTSVERKSAMHET FÖR BARN OCH UNGDOMAR DELRAPPORT 1 Ida Blomberg Jenny Widell Juni 2005 SWECO VBB Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695

Läs mer

RIKSIDROTTSFÖRBUNDET Idrottsrörelsen i siffror 2018

RIKSIDROTTSFÖRBUNDET Idrottsrörelsen i siffror 2018 RIKSIDROTTSFÖRBUNDET Idrottsrörelsen i siffror 18 2 Idrott och motion Andel (%) av befolkningen (6 8 år) som ägnar sig åt måttligt ansträngande* motion/idrott på fritiden år 18 3 25 15 1 5 < 1 ggr/mån./aldrig

Läs mer

Aktivitetsbidrag 2012

Aktivitetsbidrag 2012 Aktivitetsbidrag 2012 Kund sammankomster: Sammankomster m FH: flickor, 7-12 år flickor, 13-20 år Flickor, totalt pojkar, 7-12 år pojkar, 13-20 år Pojkar, totalt deltagartillfällen, 7-12 år deltagartillfällen,

Läs mer

IDROTTSLYFTET 2016 ÅTERRAPOPRTERING

IDROTTSLYFTET 2016 ÅTERRAPOPRTERING IDROTTSLYFTET 2016 ÅTERRAPOPRTERING DEN 25 JULI 2017 Inledning Denna rapport är framtagen av Riksidrottsförbundets enhet för Uppföljning och Utvärdering och syftar till att kortfattat beskriva arbetet

Läs mer

Utvärderingsringen, Fiskaregatan 17, Halmstad

Utvärderingsringen, Fiskaregatan 17, Halmstad Utvärderingsringen, Fiskaregatan 17, 302 90 Halmstad info@utvarderingsringen.se www.utvarderingsringen.se Sammanfattande rapport UTREDNING AV DET TOTALA FÖRENINGSSTÖDET 2017 i Eskilstuna kommun 2017 Totalt

Läs mer

VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA

VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA INNEHÅLL Föredragningslista 2 Röstlängd 3-4 VIF-styrelsens förslag till stadgeändringar 5 PROGRAM 17.30 Kaffe, registrering 18.30 Öppning av stämmorna Förhandlingar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse Foto omslag: Peter Holgersson, Bildbyrån Foto sid: 3. Amir Beganovic, Bildbyrån 6: Nils Jakobsson, Bildbyrån 8: Nils Jakobsson, Bildbyrån 9: Johanna Lundberg, Bildbyrån 12: Joel

Läs mer

Idrott för barn: sociologi, fysiologi och skador (med några högst personliga synpunkter)

Idrott för barn: sociologi, fysiologi och skador (med några högst personliga synpunkter) Tönus Idrottsmedicinkurs, Visby Måndag den 13 juni 2016 Idrott för barn: sociologi, fysiologi och skador (med några högst personliga synpunkter) Åke Andrén-Sandberg Kirurg, 6-barnsfar långvarigt ungdomsledare

Läs mer

Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten 2013

Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten 2013 Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten 2013 1. INDIKATORER FÖR UPPFÖLJNING AV STATENS STÖD TILL IDROTTEN 1. Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten Inledning I Centrum

Läs mer

Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten 2012

Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten 2012 Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten 2012 Inledning I Centrum för idrottsforsknings (CIF) uppdrag ingår en regelbunden och långsiktig uppföljning av statens stöd till idrotten utifrån

Läs mer

Utvecklingsavdelningen. Fritid efter kön

Utvecklingsavdelningen. Fritid efter kön Utvecklingsavdelningen Fritid efter kön Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 7, december 20 SAMMANFATTNING Av pojkarna är 62 procent aktiva och av flickorna är 57 procent aktiva i

Läs mer

Idrottsanläggningar i Östersunds kommun

Idrottsanläggningar i Östersunds kommun Idrottsanläggningar i s kommun 2014-01-22 Tommy Lindgren Anläggning Inriktning/innehåll Huvudsaklig verksamhet Område Ansvarig Badanläggningar Brunflobadet badhus, 25 m bassäng simning, simskola, vattengymnastik

Läs mer

Översikt Ungdomarna delas in i sex olika kategorier utifrån om och hur de är fysiskt aktiva. Utfallet av indelningen är följande.

Översikt Ungdomarna delas in i sex olika kategorier utifrån om och hur de är fysiskt aktiva. Utfallet av indelningen är följande. Ungdomsbarometern På uppdrag av Riksidrottsförbundet har Ungdomsbarometern under ett antal år gjort undersökningar kring ungdomars attityder och inställning till idrott och fysisk aktivitet. Under hösten

Läs mer

Idrott som förändrar världen

Idrott som förändrar världen Idrott som förändrar världen Special Olympics sporrar och stimulerar För barn och unga med utvecklingsstörning kan det vara svårt att hitta en meningsfull fritid. I många fall leder det till isolering,

Läs mer

Information till ledare i Sundbybergs IK

Information till ledare i Sundbybergs IK Information till ledare i Sundbybergs IK Innehåll: Om handslaget 1 Skola-föreningsliv 1 Föreningsaktiviteter 2 Kontaktpersoner SF 3 Verksamhetsbidrag 4 Aktivitetsbidrag 4 Vår medlemstidning SIKAREN 4 Bingo

Läs mer