Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN"

Transkript

1 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN BOLLEBYGD 2013

2 Innehåll Inledning... 3 Kontakta oss... 4 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 5 Konsulentens roll... 6 Verksamhetsidé... 7 Värdegrund... 7 Vision... 7 Målsättning Verksamhetsplan Bollebygds kommun Svensk idrott - världens bästa... 8 Mångfaldsfrågor... 9 Ungdomar... 9 Ledare Socialt entreprenörskap - Arrangemangsutveckling Tryckoriginal: Ingela Gustavsson och Lena Ivarsson Västergötlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna

3 Inledning SISU Idrottsutbildarna vill bidra till det GODA LIVET i Bollebygds kommun genom välmående idrottsföreningar där vi har MÅNGA PERSONLIGA MÖTEN och där det GODA SAMTALET är i centrum. Vår ledstjärna är att alla personer i föreningar är viktiga och att vi sätter glädjen inom idrotten i fokus. SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund och utbildningsorganisation är i allra högsta grad verksamma i Bollebygds kommun. Här finns ca 15 idrottsföreningar och vi samverkar i någon form med mer än hälften av dessa. Genom utbildning, bildning och föreningsutveckling i allmänhet, når vi såväl den aktiva föreningen som dess ideelle ledare och den aktive. Kommunen har ett rikt föreningsliv och vi vill genom vår lokala närvaro bidra till att skapa förutsättningar för en god miljö för såväl ung som gammal samt inte minst vara delaktiga i att skapa en god folkhälsa i kommunen. Sju utbildningskonsulenter är verksamma i Sjuhärad. Idrottsrörelsen i Bollebygds kommun, de aktiva och ideellt verksamma ledarna, föräldrar, styrelser och funktionärer utgör en unik kraft i att bygga ett bra samhälle och här är vi och vill vara i högsta grad delaktiga. I många personliga möten och lika många goda samtal hoppas vi att vi kan vara med och skapa ett välmående föreningsliv. Utifrån föreningens behov och önskemål svara upp mot ställda förväntningar men också att i någon mån vara framåtblickande och inspirerande med vår närvaro. Idrottsrörelsen har inte blivit mindre viktig när vi ska bygga det goda samhället eller skapa förutsättningar för det goda livet. Tvärtom är det mer angeläget än kanske någonsin tidigare att värna begrepp som demokratisk fostran, delaktighet och rent spel, likaså att bidra till ökad förståelse för människor från andra kulturer, motverka rasism och främlingsfientlighet samt få med barn och ungdomar med invandrarbakgrund i idrottsgemenskapen. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Skaraborgsvägen 62-64, BORÅS 3

4 Erik Johansson Tel Isabell Skarhall Tel

5 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund. Vi jobbar med bildning och utbildning inom idrotten, och verkar för att stimulera människors lärande. Vi består av tre delar; studieförbundet SISU Idrottsutbildarna, förlaget SISU Idrottsböcker och Bosön Idrottsfolkhögskola. Tillsammans och var för sig driver vi på och stöder utveckling inom idrotten. Vi bidrar med Våra medarbetare är engagerade, på alla nivåer inom idrottsrörelsen vilket ger oss unik kunskap och erfarenhet. Vi vet vad som är på gång och vad som kan ge extra kraft till förändring. Vi är den resurs och stöd som krävs för att ni ska komma igång med ert utvecklingsarbete. Vi är till för alla föreningar och förbund över hela landet. Närheten gör det enkelt att samarbeta med oss och utbildning på hemmaplan ger möjlighet för alla att delta. Vi möter dagligen ledare, aktiva, tränare, idrottsföräldrar och funktionärer över hela landet, och skapar mötesplatser där vi tillsammans kan mötas och utvecklas. Detta gör att vi känner till helheten och vardagen inom idrotten. Därför gör vi Kärnan i vårt arbete är alltid samtalet och mötet mellan människor, vi tror på att lära både av andra och av varandra, och att det är en nyckel till framgångsrik utveckling och idrott. Kännetecknande för alla lärandeprocesser är att kraften, motivationen och kunskapen kommer inifrån. Vi vill att alla ska ha roligt och må bra under sin tid inom idrotten. 5

6 Konsulentens roll Konsulenten företräder Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna i de lokala kontakterna med idrottsföreningarna men också kontakterna med kommunens företrädare och övriga samarbetspartners. Att arbeta som konsulent i Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna innebär också att man är bärare utav frågor av mer allmän idrottslig karaktär. Nedan följer ett antal områden som konsulenten också har med sig i de lokala kontakterna med idrottens föreningar. Att en och samma person på detta sätt dels är bärare av folkbildningens arbetsmetoder och kan vara ett stöd i utbildnings- och utvecklingsarbetet men också ha kunskap om viktiga allmänna idrottsliga frågor, ser vi som en stor fördel i det lokala arbetet. Idrottslyftet Regeringens satsning i samverkan med idrottsrörelsen för att Öppna dörrarna för fler barn och unga att få möjlighet att finnas med i idrottsrörelsen. Idrottslyftet består av flera olika delar och föreningarna har inte sällan behov av att få stöd och hjälp inom detta område. Distrikten har ett särskilt uppdrag att arbete med satsningar där skola och förening finner samverkansformer samt särskilda insatser för att rekrytera och utbilda ideella ledare. Anläggningsbidrag Från och med 1 juli 2011 finns det ett samlat anläggningsbidrag att söka för föreningarna. Bidraget handläggs på distriktsnivå och är främst avsett för att skapa nya och bättre aktivitetsytor för barn och unga samt underlätta för idrotten att miljöanpassa sina anläggningar. IdrottOnline IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline Klubb erbjuds kostnadsfritt till alla idrottsföreningar och består av möjlighet till medlemsregister, LOK-stödshantering, egen hemsida, aktivitetskalender, utbildningsmodul med mera. LOK-stöd Idag utgör det lokala statliga aktivitetsstödet ett viktigt bidrag för många föreningar. En grupp på tio ungdomar som möts vid ett aktivitetstillfälle ger föreningen ca 105 kronor i bidrag. Till detta tillkommer i de flesta kommuner också möjligheter att ansöka om kommunalt aktivitetsstöd. Det är viktigt att föreningarna har kunskap om dessa möjligheter. Rådgivning idrottsjuridik Inte sällan står föreningar inför frågor som kräver särskild idrottsjuridisk kompetens, föreningsbildande, föreningssammanslagningar, överlåtelser av anläggningar etc. Konsulenten kan här var den person som fångar upp behoven och lotsar vidare till den kompetens som idag finns inom distriktets nätverk. 6

7 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna ska vara en eftertraktad resurs för idrotten som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. Vårt utbud ska präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalité. Värdegrund Folkbildning Den samhällsfinansierade folkbildningsverksamheten har hos oss en särställning, med särskilda avsikter och riktlinjer. Vår folkbildningsverksamhet utgår från idrotten och dess behov. Livslångt lärande Vi ser lärandet som en livslång process där vi utgår från människors olika insikter, erfarenheter och förutsättningar. Dialogen, mötet och samtalet är centralt med en prägel av att lära av andra men också lära varandra. Vi ska inspirera och stimulera till att ständigt utveckla och förbättra idrotten till form och innehåll. Verka inom idrottsrörelsen Vår utgångspunkt är idrottsrörelsens gemensamma verksamhetsidé Idrotten vill. Det är den idémässiga bas vi utgår ifrån i rollen som idrottens studie- och utbildningsorganisation. Vi avstår uppdrag utanför idrotten. SISU Idrottsutbildarnas primära uppgift ät att vara en resurs för medlemsorganisationernas lärande och utveckling. Den sekundära uppgiften är att vara en resurs för idrotten utanför medlemsorganisationerna. Trovärdighet Öppenhet, engagemang och trovärdighet ska prägla vad vi säger och vårt sätt att vara. Detta gäller i relationer och samspel med våra uppdrags- och bidragsgivare men också mellan individer och olika organisationsled inom SISU Idrottsutbildarna. En avgörande framgångsfaktor är medarbetarnas kompetens och skicklighet samt ett engagerat förhållningssätt till uppdraget. Vision Vi är där när idrotten lär. Målsättning 2015 Verksamhet, fler och mer Vi vill att fler föreningar och fler individer väljer SISU Idrottsutbildarna i sitt lärande och i sin utveckling. Pengar, alla och mer Vi bedömer att SISU Idrottsutbildarna huvudsakligen kommer vara anslagsfinansierat under de närmaste åren därför vill vi säkerställa och öka de offentliga anslagen genom att övertyga våra bidragsgivare om vår verksamhets omfattning och kvalité. Medarbetarna, bra och mer Vår framgångsfaktor är medarbetarnas kompetens och skicklighet och deras engagerade förhållningssätt till uppdraget. Därför vill vi ge alla möjlighet till utveckling och framsteg. Våra nyckelbegrepp är lära, lära om, lära nytt och lära av. I framkant, nytt och mer Vi uppmanar till förändringar och nya arbetssätt. Genom utvecklad digital teknik vill vi skapa ytterligare möjligheter för kunskapsinhämtning, kommunikation och lärande processer. 7

8 Verksamhetsplan Bollebygds kommun 2013 Målsättning 2013 Att erbjuda minst ett föreningsbesök i samtliga idrottsföreningar. Att samverka med 10 föreningar. Att med folkbildningens arbetsmetoder genomföra utbildningstimmar i kommunen. Att minst deltagare har deltagit i verksamheten. Att initiera, delta och stödja 3 stycken mer omfattande utvecklingsarbeten/projekt. Förutom att svara upp mot ett mångfacetterat utbildnings- och utvecklingsuppdrag inom idrottsrörelsen ska Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna under 2013 särskilt fokusera på nedanstående områden vilka också utgör verksamhetsinriktning för Svensk idrott världens bästa Förutom att svara upp mot ett mångfacetterat utbildnings- och utvecklingsuppdrag inom idrottsrörelsen ska Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna under 2013 särskilt fokusera på nedanstående områden vilka också utgjort verksamhetsinriktning för 2012 samt även för Vi ska bidra till att föreningar och förbund tar steget och diskuterar vad som är värdefullt inom idrotten. Vi ska sätta värderingsfrågorna på dagordningen. Därför arbetar vi med satsningen Värdefullt så att den svenska idrottsrörelsen ska kunna nå visionen Svensk idrott världens bästa. För att uppnå visionen Svensk idrott-världens bästa krävs ett grundligt arbete både från SISU Idrottsutbildarna och från våra föreningars sida. Intresset för att delta i lärgrupper är stort och vi kommer att satsa mycket tid, energi och ekonomiska resurser för att komma ett steg närmare visionen. Vi kommer att arbeta mycket med materialet Värdefullt som beskrivs så här: Värdefullt Värdefullt handlar om att sätta värderingsfrågorna på dagordningen inom svensk idrott med utgångspunkt från idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill. Syftet är att uppnå visionen Svensk idrott - världens bästa. Dit kommer vi genom att gå från ord till handling, att få föreningar och förbund att lyfta upp frågorna på dagordningen så att idrotten gör som idrotten vill! Värdefulltpiloter När arbetet med värdegrundsfrågor inom idrotten startade med projektnamnet Värdefullt så rekryterades ett antal Värdefulltpiloter här i Västergötland. Det är ungdomar i åldrarna år som har till uppgift att lokalt ute i idrottsföreningarna möta idrottande ungdomar i olika lag och träningsgrupper för att diskutera vad som är viktigt och värdefullt inom idrotten bortanför resultaten. Arbetet bygger på idrottens gemensamma värdegrund dvs delaktighet och demokrati, glädje och gemenskap, allas rätt att vara med och rent spel. Processen sker med hjälp av olika pedagogiska metoder exempelvis samarbetsövningar, värderingsövningar filmsnuttar med speciella frågeställningar, olika fall (case) att ta ställning till osv. 8

9 Vår målsättning för år 2013 är att erbjuda föreningarna att med folkbildningens metoder, (lärgrupper, föreläsningar och kultur) utveckla arbetet med materialet Värdefullt. Vad är värdefull idrott för dig/din förening? implementera Värdefullt i de olika lärgrupperna för organisationsledare, ledare, aktiva och föräldrar. Här kommer vi att erbjuda studiematerialen Världens bästa coach till aktivledare, Ung och Värdefull till aktiva unga och Så blir du världens bästa idrottsförälder till föräldrar. För organisationsledare i föreningarna kan vi erbjuda studiematerialet Idrotten vill. Som ytterligare hjälp och stöd till föreningarna kommer vi att kunna erbjuda hjälp med arbetet Värdefullt genom att våra utbildade unga inspiratörer, Värdefulltpiloter besöker föreningarna. arbeta vidare med vårt eget material, Värdefull idrott, ett enkelt studiematerial för ungdomar. Materialet ska ge ungdomarna en tankeställare om varför de idrottar, hur de vill ha det med varandra i sin idrott och hur de vill ha det i sin förening. Vi vill nå fem föreningar i Bollebygd. erbjuda teaterföreställningen Ronja Rövardotter på Sagateatern i Borås för 300 barn och unga i Sjuhärad och i samband med detta prata om värdegrundsfrågor. Mångfaldsfrågor Vi ska stimulera föreningar och förbund till att arbeta med mångfaldsfrågor. Det är inte olikheterna i sig utan samspelet mellan dem som gör mångfalden till en framgångsfaktor. Genom dialog, möten och samtal ska vi lära av varandra och lära varandra. Att arbeta med jämställdhetsintegrering är en naturlig del av vår verksamhet. Vi har sedan lång tid tillbaka en tradition av att arbeta med mångfaldsfrågor. För oss är det viktigt att alla ska ha samma möjligheter att delta i föreningslivet. Integration, handikappfrågor som rör idrotten, jämställdhetsfrågor, HBT-frågor och satsningar för arbetslösa är områden som vi arbetar med. Vår målsättning för år 2013 är att fortsätta att stötta det som tidigare var ett projekt och numera är verksamhet Idrotten behöver dig för att rekrytera och utbilda ledare och aktiva med invandrarbakgrund till våra idrottsföreningar samt att inspirera fler idrottsföreningar till att arbeta med att rekrytera ledare och aktiva med invandrarbakgrund arbeta med jämställdhetsfrågor på de framtidsdagar/kvällar som vi har med idrottsföreningarna. Erbjuda utbildningar och föreläsningar i ämnet efter de behov som vi möter. I Bollebygd ska vi lägga ner extra mycket arbete på detta under det kommande året vi kommer att erbjuda två utbildningsdagar för ledare som arbetar med tjejer. när det gäller HBT-frågor försöka hitta föreläsare i ämnet som har anknytning till idrotten och som är välkänd för de flesta. erbjuda handikappidrottsföreningarna i Sjuhärad intressanta föreläsningar och utbildningar med inriktning på deras speciella behov. Detta kommer att genomföras i samarbete med Västergötlands Handikappidrottsförbund. Om det finns behov kommer vi att kunna hjälpa handikappidrottsföreningarna att söka projektmedel för att utveckla sina föreningar. Ungdomar Idrotten har en viktig uppgift att erbjuda barn och unga en bra uppväxtmiljö där demokratiska värderingar, gott kamratskap och goda levnadsvanor är viktiga grundstenar. Idrotten har också en uppgift att fostra unga att förstå vad en ideell förening är och vad ett ideellt ledarskap betyder. Ungdomar är en viktig målgrupp för Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna. All tillgänglig statistik visar att många ungdomar lämnar idrotten i tonåren, inte minst flickor. För att motverka detta är det viktigt att vi hjälper och stöttar föreningarna så att deras verksamheter blir riktigt bra och attraktiva även för ungdomar. I mötet med föreningarna har SISU-konsulenterna en viktig uppgift med att stimulera, motivera och uppmuntra till bra verksamhet för ungdomar. Idrottslyftet Regeringens extra anslag till Idrotten heter Idrottslyftet och har pågått under ca 8 års tid. Idrottslyftet kommer att gå in i en ny fas från 2013 vilket innebär en del förändringar. Idrottslyftet ger SISU Idrottsutbildarna/Västergötlands Idrottsförbund en fantastisk möjlighet att vara med och påverka utvecklingen av barn- och ungdomsidrotten i en riktning som främjar att fler barn och unga får tillgång till och möjlighet att prova olika idrotter. Vi ska också se till att fler stannar kvar längre inom idrotten. 9

10 Det kommer fortsatt finnas tre delar där vi har möjlighet att stötta: 1. Att idrottsföreningarna jobbar med Idrotten vill, idrottens idéprogram. Det för att säkerställa att idrotten gör som idrotten vill. Olika typer av värdegrundsfrågor har kommit upp sista tiden så det är extra viktigt att lyfta dessa frågor ute i idrotten. 2. Skolsamverkan och rekrytering kommer se annorlunda ut. 50 % av medlen ska fortsatt gå till aktiviteter som görs under skoltid där förening och skola samverkar. Resterande medel ska gå till rekryteringsaktiviteter i någon form som ligger utanför skoltid där föreningen samverkar med andra intressenter i någon form. 3. Tillgänglighet anläggningsstöd. Denna del kommer få en ökad ekonomisk ram i distrikten och göra det möjligt för fler satsningar på olika typer av aktivitetsytor och göra tillgängligheten bättre. Genom vår lokala närvaro bär vi med dessa frågor och har möjlighet att initiera arbeten inom alla tre områden. Under 2013 kommer vi att arbeta för att erbjuda Unga Ledare -utbildningar för tio ungdomar. fördjupa samarbetet mellan de olika specialdistriktsförbunden i syfte att kunna erbjuda idrottsspecifik utbildning. erbjuda interna utbildningar och kurser efter föreningarnas behov där folkbildningens arbets sätt används som redskap. erbjuda alla målgrupper inom föreningarna, men särskilt ungdomarna, utbildning i hur en ideell förening fungerar: Föreningsträdet, Idrottens Föreningslära. våra Värdefulltpiloter som själva är aktiva unga idrottsutövare ska besöka ungdomar i deras föreningar och samtala med dem om värdegrundsfrågor målet är att nå fem föreningar i Bollebygd. en kväll under våra utbildningsveckor under 2013 ägnas åt ungdomar och ungdomsfrågor inom idrotten. rekrytera ungdomspiloter/rekryteringspiloter inom satsningen Framtidens idrottsförening. Piloternas uppgift blir att inspirera, rekrytera och utbilda ungdomar ibland annat föreningskunskap och ledarkunskap. Ledare Det ideella ledarskapet är folkrörelseidrottens förutsättning. Skall vi också i framtiden ha en idrott för alla krävs det kontinuerligt insatser för att rekrytera, utbilda och utveckla de ideella ledarna inte minst när forskning idag visar att en ideell ledare inom idrotten i snitt håller på i fyra år. För att stärka det ideella ledarskapet krävs en mängd olika åtgärder. Här kommer SISU Idrottsutbildarna att vara till stor hjälp genom att erbjuda utbildningar och kurser för olika typer av ledare och i alla olika positioner i föreningarna. Alla föreningsaktiva från styrelse och organisationsledare, ledare, aktiva och föräldrar kommer att hitta utbildningar, kurser och lärgrupper i föreningarna där de kan utveckla just sitt engagemang i föreningen. Förutom att genomföra utbildningar och kurser så kan vi också erbjuda föreläsningar i ämnen som rör det ideella ledarskapet. IdrottOnline idrottens gemensamma webblösning IdrottOnline är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och utgör basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund. Systemet är byggt utifrån att föreningen ska hitta allt på ett och samma ställe, vare sig det gäller hemsida, medlemsregister, ansökan till LOK-stöd och Idrottslyft, administration av utbildningar och mycket mer. Systemet utvecklas löpande och nya funktioner tillkommer därför efterhand, allt efter idrottens egna behov. Föreningen får tillgång till allt detta helt kostnadsfritt. Under 2013 kommer vi att ha utbildningar i de olika delarna av IdrottOnline. Under 2013 kommer vi att arbeta för att anordna träffar för föreningarnas administratörer för utbildning och erfarenhetsutbyte. Många administratörer arbetar ensamma på ett kansli och det är viktigt att de får stärka sin yrkesroll genom att träffa andra i samma situation. Dessa träffar har tidigare genomförts i Borås Stad. Vi öppnar upp och bjuder in de anställda från Sjuhärad att närvara. anordna träningsläger för styrelser där Idrottens Föreningslära är basen i syfte att stärka organisationen/föreningen i arbetsgivarrollen. Vi vill också erbjuda processarbeten inom omvärldsbevakning till föreningar i Bollebygd. erbjuda Idrottens Föreningslära och IdrottOnline till alla föreningsaktiva som önskar genomgå dessa utbildningar. 10

11 erbjuda utbildningen Basträning för barn 1,2 3 4 stycken? fortsätta utbildningssatsningen Plattformen idrottens grundledarutbildning antal? erbjuda ett flertal utbildningar, kurser och föreläsningar under speciella utbildningsveckor under våren och hösten Erbjuda ekonomi utbildningar i föreningar i Sjuhärad. erbjuda utbildning för föräldrar Så blir du världens bästa idrottsförälder. erbjuda utbildning för aktivledare, bland annat Världens bästa coach antal? nå ut till fler ledare/aktiva genom att utveckla de sociala medierna Facebook, hemsidan m m. i samband med utbildningsveckan bjuda in utbildningsansvariga i föreningarna till en träff för erfarenhetsutbyte och information. bjuda in ledare till frukostföreläsningar på temat Framtidens förening. ta del av den kompetens som finns hos Framgångscentrum Sjuhärad ett kompetenscentrum för idrotten och folkhälsan. Socialt entreprenörskap Arrangemangsutveckling Idrottsrörelsen i Västra Götaland har getts unika möjligheter att inleda ett arbete i syfte att utveckla ett socialt entreprenörskap inom idrottsrörelsen i regionen. Under 2013 kommer arbetet starta med det första av tre år i huvudprojektet. Utifrån 2012 års kartläggning och behovsinventering kommer vi jobba med organisationsutveckling, utbildning och nätverk samt utveckling av stödjande miljöer. Socialt entreprenörskap för lokal och regional utveckling Projektet Socialt Entreprenörskap för Lokal och Regional Utveckling utmanar idrottens etablerade strukturer. Projektet antar att socialt entreprenörskap bidrar till ett minskat bidragsberoende och en hållbar utveckling. Projektet kommer att genomföras i Västra Götalandsregionen. Vi kommer att prova detta praktiskt och teoretiskt genom: 1. Innovativa lösningar. 2. Förändrad struktur och ledning i föreningarna mot fler projektledare och entreprenörer. 3. En ökad rekrytering och integration med hjälp av nya arbetsformer. 4. Nytt attraktivt kursutbud med inriktning mot projektledning och entreprenörskap. 5. Lokal och regional samverkan i nya eller befintliga nätverk tillsammans med offentlig och privat sektor (kommun och näringsliv). 6. Ett viktigt inslag för att lyckas blir en kraftfull intern och extern opinionsbildning, liksom nära samverkan med Universitet och högskola. Målsättningen under den kommande treårsperioden är: Att informera och utbilda 300 föreningar varav 60 stycken genomför organsiationsförändringar genom framtidsdagar i vår processledning. Att informera och utbilda idrottsledare i ämnet Socialt entreprenörskap. Att involvera idrotten i minst tio lokala och fyra regionala nätverk tillsammans med kommuner och näringsliv. Att informera och utbilda i syfte att rekrytera 400 nya ungdomar, ej tidigare i uppdrag inom idrotten. Att skapa ett nytt utvecklat kurs- och lärgruppsutbud som stöd för projektets mål. Att etablera samverkan med externa finansiärer som delar vårt mål och uppdrag så som kommunförbund, destinationsbolag/turistorganisationer med mera. Projektet finansieras av medel från bland andra Västergötlands Idrottsförbund, Västsvenska Idrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna, Västra Götalandsregionen, Kommunförbundet, Idrottslyftet och Borås Stad. 11

12 VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN LILLA EDET 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN VÅRGÅRDA 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé... 6

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 OM SISU IDROTTSUTBILDARNA SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna,

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN SKÖVDE 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé... 6 Värdegrund...

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN LIDKÖPING 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé... 6

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2015

Verksamhetsinriktning 2015 Verksamhetsinriktning 2015 Särskild föräldrasatsning 2015 Den verksamhetsinriktning som nu föreligger inför året 2015 har fått en nyare utformning. SISU Riks och RF arbetar för en mer integrerad verksamhetsinriktning.

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 1 2 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSÅRET 2015 Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund...

Läs mer

VÄSTIDROTTEN I VÄRLDSTOPPEN!

VÄSTIDROTTEN I VÄRLDSTOPPEN! VÄSTIDROTTEN I VÄRLDSTOPPEN! Vi är där när idrotten lär! Vårt uppdrag är att SISU Idrottsutbildarna Väst och Västsvenska Idrottsförbundet är distriktets stödorganisation för idrottsrörelsen. Vår verksamhet

Läs mer

Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel

Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel VI UTBILDAR OCH UTVECKLAR IDROTTEN! Hälsinglands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Hälsingland har som uppgift att utveckla, inspirera och stödja all idrott i distriktet. En stödjande organisation

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Gotland Box 1030, 621 21 Visby Tfn: 0498-20 70 53 Fax: 0498-21 54 74 E-post gi@gotsport.se,

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

Verksamhetsinriktning för. SISU Idrottsutbildarna 2010-2011

Verksamhetsinriktning för. SISU Idrottsutbildarna 2010-2011 Verksamhetsinriktning för SISU Idrottsutbildarna 2010-2011 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

Statligt stöd till våra 70 idrotter

Statligt stöd till våra 70 idrotter Att samarbeta med Statligt stöd till våra 70 idrotter Basbidrag Storleksbidrag (antalet medlemmar) Verksamhetsbidrag - LOK stöd - Utbildning, SF + SISU Idrottsutbildarna - Elitstödet Stödorganisationer

Läs mer

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Kalmar 2016-11-30 Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Två organisationer under ett paraply Organisationen Smålandsidrottens verksamhetsidé: Smålandsidrotten ska inspirera

Läs mer

Vi finns till för idrotten!

Vi finns till för idrotten! Vi kan idrott! Vi finns till för idrotten! Norrbottens Idrottsförbund Banar väg för Norrbottens idrott RF:s förlängda arm Stipendier o utmärkelser Anläggningsfrågor Försäkringsfrågor Idrottsjuridik o föreningskunskap

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET Föreningslokaler och klubbstugor är SISU Idrottsutbildarnas hemmaplan. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas VERKSAMHETSBERÄTTELSE HJO 2012

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas VERKSAMHETSBERÄTTELSE HJO 2012 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas VERKSAMHETSBERÄTTELSE HJO 2012 Innehåll Ordförande har ordet... 3 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna organisation... 4 Vi utbildar och utvecklar idrotten...

Läs mer

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till Fyra frågor från idrottsrörelsen i Västra Götaland Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till de politiska partier som finns representerade i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Svaren

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas VERKSAMHETSBERÄTTELSE Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas VERKSAMHETSBERÄTTELSE LIDKÖPING 2012 Innehåll Ordförande har ordet... 3 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna organisation... 4 Vi utbildar och utvecklar idrotten...

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen en resurs för Korpen en resurs och samarbetspartner för hela Korpen Att samarbeta med är enkelt Vad gör? är en stödorganisation för svensk idrott som finns i 21 distrikt över hela landet. SISU:s konsulenter

Läs mer

Innehåll. Idrotten Vill. SvFFs mål och strategidokument Samverkansprojekt SöFF SISU. SöFFs utvecklingsplan Hjälp för utveckling

Innehåll. Idrotten Vill. SvFFs mål och strategidokument Samverkansprojekt SöFF SISU. SöFFs utvecklingsplan Hjälp för utveckling Presentation Innehåll Idrotten Vill SvFFs mål och strategidokument 2013-2017 Samverkansprojekt SöFF SISU SöFFs utvecklingsplan 2013-2017 Hjälp för utveckling Skattning av din förening Filmklipp Svensk

Läs mer

Face to Face Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens

Läs mer

Idrottens organisation

Idrottens organisation Idrottens organisation Riksidrottsstyrelsen, RS Riksidrottsförbundet RF Förbundsstyrelsen, FS SISU Idrottsutbildarna SOK:s styrelse Sveriges Olympiska Kommitté SOK 71 Specialidrottsförbund SF Styrelser

Läs mer

Idrottslyftet

Idrottslyftet Syfte Idrottslyftets syfte är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten Idrottslyftet

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas VERKSAMHETSBERÄTTELSE Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÅRGÅRDA 2012 Innehåll Ordförande har ordet... 3 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna organisation... 4 Vi utbildar och utvecklar idrotten...

Läs mer

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR

SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation och vår verksamhet utgår från idrottens behov av utveckling. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSIDROTT

BARN- OCH UNGDOMSIDROTT Den svenska barn- och ungdomsidrotten vill bli bäst i värden. Detta ska uppnås genom att skapa trygga och säkra idrottsmiljöer där alla får samma möjligheter att utvecklas. Idrottsträningen ska bedrivas

Läs mer

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! ÖPPNA DÖRRARNA FÖR FLER OCH BEHÅLL FLER LÄNGRE Vi vill att barn och ungdomar ska utvecklas, trivas och må bra

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas VERKSAMHETSBERÄTTELSE Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas VERKSAMHETSBERÄTTELSE ALINGSÅS 2012 Innehåll Ordförande har ordet... 3 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna organisation... 4 Vi utbildar och utvecklar idrotten...

Läs mer

Kreativ. Kreativ coaching. Lärgruppsplan COACHING. när det snurrar i bollen. PG Fahlström Carl-Axel Hageskog

Kreativ. Kreativ coaching. Lärgruppsplan COACHING. när det snurrar i bollen. PG Fahlström Carl-Axel Hageskog Kreativ COACHING när det snurrar i bollen PG Fahlström Carl-Axel Hageskog Lärgruppsplan Kreativ coaching Inledning Nästan alla barn och ungdomar i vårt land är under någon period av sitt liv med i idrotten.

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013 Välkommen till SDF-konferensen Luleå 12-13 oktober 2013 Idrotten vill Idrottsrörelsens gemensamma idéprogram Se filmen Styrelsen NIF & SISU Idrottsutbildarna Leif Nordström, Boden Carina Winsa, Luleå Kicki

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 2016-2017 Bilder Omslagsbild: Arne Forsell, Bildbyrån Sidan 4: Joel Marklund, Bildbyrån Sidan 7: Peter Holgersson,

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter * SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter VÄRDEGRUND FÖR ALLA Bordtennis är en idrott där alla är välkomna! Vår verksamhet bygger på glädje, kamratskap och engagemang. Inom vår idrott

Läs mer

Förening i rörelse guide för utveckling

Förening i rörelse guide för utveckling Lärgruppsplan Förening i rörelse guide för utveckling Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet

Läs mer

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Världens bästa coach Hur kan du som ledare göra för att stötta unga idrottare att bli vinnare både i livet och i idrotten? En föreläsning som utvecklar dig i ditt

Läs mer

Foto: KGZ. Foto: Tommy Andersson. Utveckla arbetet i. Sektion Kommitté Arbetsgrupp. Förening: Sektion/Kommitté/Arbetsgrupp: År:

Foto: KGZ. Foto: Tommy Andersson. Utveckla arbetet i. Sektion Kommitté Arbetsgrupp. Förening: Sektion/Kommitté/Arbetsgrupp: År: Foto: KGZ Foto: Tommy Andersson Foto: KGZ Utveckla arbetet i Sektion Kommitté Arbetsgrupp Förening: Sektion/Kommitté/Arbetsgrupp: År: Idé- och planeringsarbete Inom idrottsföreningar och förbund finns

Läs mer

Den moderna föreningen engagerar!

Den moderna föreningen engagerar! Den moderna föreningen engagerar! Ekonomi, antal medlemmar, var i landet finns de, storstad/landsbygd, åldersstrukturer osv. Hur ser er medelförening ut? Vilka variationer finns? Föreningsmiljön dit vi

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

Bidrar vår förening till mångfald?

Bidrar vår förening till mångfald? Bidrar vår förening till mångfald? Ett analysverktyg om mångfaldsarbete SISU Idrottsutbildarna Verktyg för mångfaldsanalys av idrottsföreningen Allas rätt att vara med är en av byggstenarna i svensk idrotts

Läs mer

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna Lärgruppsplan Allt kommunicerar Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Allt kommunicerar.

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas Verksamhetsinriktning 2014-2015 Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna Gemensam verksamhetsinriktning 2014 2015 Vi

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Idrottens framtida finansiering är säkrad Fortsatt verka för ett starkt och ökat samhällsstöd till svensk(skånsk) idrott på såväl nationell som regional och kommunnal

Läs mer

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Vision 2020 Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Skånes skolidrottsförbunds del i att skapa förutsättningar för kommuner att arbeta efter barnkonventionen samt till att bedriva idrott

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbunds. Mål- och verksamhetsplan

Västergötlands Idrottsförbunds. Mål- och verksamhetsplan Västergötlands Idrottsförbunds Mål- och verksamhetsplan 2014 Innehåll Västergötlands Idrottsförbund Idrottens verksamhetsidé...4 Idrottens vision...5 Idrottens värdegrund...5 Västergötlands Idrottsförbunds

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott!

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott! Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens bästa! Visionen

Läs mer

Tillsammans för en idrott fri från Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak. Handlings- och åtgärdsplan

Tillsammans för en idrott fri från Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak. Handlings- och åtgärdsplan Tillsammans för en idrott fri från Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak Handlings- och åtgärdsplan Detta arbetsmaterial......är en hjälp i arbetet att förankra/anta en ANDT-policy i er förening. De allra

Läs mer

vecka 9-14 okt IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll

vecka 9-14 okt IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll vecka 9-14 okt. 2017 IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Foto: Emilia Bergmark-Jiménez Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll 41 Foto: Om inget annat anges

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 år 2

Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 år 2 Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 år 2 Av: Johan Johansson Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Samtalsunderlag Korpens gröna och sköna ledarskap

Samtalsunderlag Korpens gröna och sköna ledarskap Samtalsunderlag Korpens gröna och sköna ledarskap G RÖNA SKÖNA LE DARSKAPET LEV SOM DU LÄR BRY DIG MÖJLIGGÖR Samtalsunderlag upptäck och lär tillsammans Detta samtalsunderlag är utformad som en s.k. lärgrupp

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING

VERKSAMHETS INRIKTNING VERKSAMHETS INRIKTNING 2016-2017 2 Förflyttning Traditionellt synsätt Pyramid bredd för att få elit Framtida synsätt Rektangel bredd och elit Breddidrott (med tävlingsinslag) Motionsidrott Äldre Elitidrott

Läs mer

MATCHFIXING. Lärgruppsplan

MATCHFIXING. Lärgruppsplan MATCHFIXING Lärgruppsplan Lärgruppsplan Matchfixing betyder att någon med otillåtna medel påverkar resultatet i en idrottstävling. Fenomenet finns över hela världen och blir allt vanligare även i Sverige.

Läs mer

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun Idrottspolitiskt program 2011-2020 Hudiksvalls kommun Förstasidesbilder: Inga Britt Jonsson Sören Olofsson Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2010. Innehållsförteckning Syfte... 1 Metod... 2

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Jämtland Jämtland--Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas Verksamhetsinriktning 2012 2012--2013 Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna ska verka för idrottsrörelsens

Läs mer

Vi finns till för idrotten!

Vi finns till för idrotten! Vi kan idrott! Vi finns till för idrotten! Norrbottens Idrottsförbund RF:s förlängda arm Stipendier o utmärkelser Anläggningsfrågor Försäkringsfrågor Idrottsjuridik o föreningskunskap Info om lokalt aktivitetsstöd

Läs mer

Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med

Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med 2013-02-19 Föreningar i Örebro län Det finns drygt 3 100 föreningar i Örebro län. Nästan hälften av alla vuxna är aktiva i en förening. Största engagemanget

Läs mer

Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011

Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011 Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011 Syftet med resan är att stärka föreningslivets drivande aktivitets- och organisationsledare. SISU avser att stimulera med utbildning och utvecklingsarbete där

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 2 Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 3 Vårt uppdrag Norrbottens Idrottsförbund är en samlande kraft för länets idrott. Vi stöder föreningar

Läs mer

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva SISU Idrottsutbildarna är lokal anordnare av all studieverksamhet som rapporteras som statsanslagsberättigad. Föreningen är arrangör och samverkanspart.

Läs mer

Idrott och social hållbarhet

Idrott och social hållbarhet Idrott och social hållbarhet Malmö 27 maj 2015 Janne Carlstedt, Riksidrottsförbundet Jenny Hellberg, Skåneidrotten Idrott och social hållbarhet (A6 och B6) Idrotten engagerar många människor i vårt samhälle

Läs mer

IK Bolton. Värdegrund Engagemang Gemenskap Ständig utveckling

IK Bolton. Värdegrund Engagemang Gemenskap Ständig utveckling Handboll för alla IK Bolton IK Bolton erbjuder handboll som är glädjefylld och tillgodoser barns, ungdomars och seniorers vilja att utvecklas som handbollsspelare, vilket bidrar till att ge alla medverkande

Läs mer

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 1 Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 Bakgrund Förutsättningarna för föreningslivet har förändrats. Idag råder t.ex. större fokus på det enskilda laget än föreningen. I många föreningar är det till

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

Idrottspolitiskt program Mariestads kommun

Idrottspolitiskt program Mariestads kommun Idrottspolitiskt program Mariestads kommun Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2015-05-25 Sida: 2 (7) Idrottspolitiskt program för Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 90/15 Syftet med det idrottspolitiska

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

Utvecklingsplan för Sörmländsk fotboll version

Utvecklingsplan för Sörmländsk fotboll version Utvecklingsplan för Sörmländsk fotboll 2013-2017 version 2014-02-13 Innehållsförteckning 1. Vad vill vi?... 2 2. Vilka områden ska vi arbeta inom?... 3 3. Hur ska vi arbeta?... 3 4. Stöd för utveckling...

Läs mer

SISU-Idrottsutbildarna

SISU-Idrottsutbildarna SISU-Idrottsutbildarna SISU Idrottsutbildarna är idrottens utbildningsorganisation och ger tillsammans med Svenska Golfförbundet stöd åt klubbar när det gäller utbildning och utveckling av verksamhet i

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet

Mellansvenska Handbollförbundet Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 Av: Johan Johansson Uffe Nyström Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING BLI EN UTMÄRKT FÖRENING CERTIFIERA FÖRENINGENS BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET DIN FÖRENING - EN VIKTIG DEL I VÅRT ARBETE Alla föreningar, oavsett om ni sysslar med idrott, kultur eller någonting annat, bedriver

Läs mer

LOK stöd. Hur? Vad? Varför?

LOK stöd. Hur? Vad? Varför? Klubbstöd LOK stöd Hur? Vad? Varför? Nya begrepp Ledarstöd - ersätter sammankomstbidraget - När aktiviteten leds av en ledare får föreningen ett ledarstöd (X kr). - Om aktiviteten leds av två eller flera

Läs mer

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi?

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi? Vilka är vi? Jag kommer att använda Gotland som exempel ibland Gotland har» 179 startande på DM lång distans (2 %)» 186 på Sverigelistan 16 år och äldre (1 %)» 0,3 % av Gotlänningarna finns på Sverigelistan»

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Föräldramöten

Föräldramöten Föräldramöten 2016 2016-01-27 1 Vad ligger till grund för vår verksamhet Värdegrund Vision Ledstjärnor Spelarutbildningsplan (Praktisk spelarutbildningsplan) Föreningsträdet (Teoretisk Spelarutbildningsplan)

Läs mer

Barns lärande med barns bästa för ögonen

Barns lärande med barns bästa för ögonen Barns lärande med barns bästa för ögonen Lärgruppsplan Har du barnets bästa för ögonen? Det här är en lärgruppsplan till filmerna om Barns lärande med barns bästa för ögonen. Den är indelad i tre avsnitt,

Läs mer

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 11-12 OKTOBER 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Strategiska områden med övergripande mål Verksamhetsinriktning

Strategiska områden med övergripande mål Verksamhetsinriktning Strategiska områden med övergripande mål 2025 1 Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer 2016-2017 2 Strategiska områden med övergripande mål 2025 Strategiska områden med övergripande mål 2025 3 Verksamhetsinriktning

Läs mer

Riktlinjer Golfens. välkommen till. utgåva 2. uppdaterad 2010 06 01

Riktlinjer Golfens. välkommen till. utgåva 2. uppdaterad 2010 06 01 Riktlinjer Golfens LEDAR välkommen till SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus UTBILDNING 2 utgåva 2. uppdaterad 2010 06 01 Riktlinjer Golfens ledarutbildning 2 Syfte Säkert är att ungdomar framför allt

Läs mer